Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

”Giv mig på nytt en frimodig Ande”

För många år sedan var jag tillsammans med min bror ute som missionär i Mexiko. Vi var unga och ganska oerfarna, och jag minns hur vi vid ett tillfälle helt slitit ut oss – både mänskligt och andligt. Alla våra bägare var tömda, och det var i stort missmod vi åkte över gränsen till USA för att vila upp oss några veckor. Kanske skulle vi aldrig återvända till missionsfältet…

Tyvärr (som vi själva upplevde det) var vi kallade att sjunga tillsammans i en för oss okänd kyrka. När vi anlände till församlingen som hade kallat oss, mottogs vi med stor värme. Jag var dock glad över att de inte kunde läsa av mina innersta tankar, då de var fulla av tvivel och skuldkänslor över det jag upplevde som ett stort misslyckande.

Med tunga steg gick vi fram till podiet med vår skamfilade gitarr och en snabb suck till Gud: ”Skapa i oss Gud, ett rent hjärta – och giv oss på nytt en frimodig ande.” Från Psaltaren 51:12

Den första versen lät bedrövlig, den andra likaså. Gensvaret hos de församlade var lika med noll. MEN sedan hände plötsligt något utan förvarning. Det var som att en kraftig vind blåste genom lokalen. Jag har vare sig före eller efter detta tillfälle, sett samtliga personer uppleva samma sak samtidigt. Stämningen blev tung och stark. En del människor började gråta, andra lyfte sina händer.

Jag minns inte hur det till slut gick med vår sång, det kändes som vi sjöng i timmar. Jag minns inte heller hur det lät, och det spelar ju mindre roll. Det jag minns är att när min bror och jag nått botten av alla våra egna ansträngningar – ja, då kom Guds Ande och grep in.

Min bön idag är att det ska ske igen. Kom Helige Ande – Kom!

/Sippora

”Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig Ande, och ledd av Anden var han fyrtio dagar ute i öknen…” Luk 4:1

”Men ni skall få kraft när den heliga Anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”Apg 1:8

”Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga Anden som gåva.” Apg 2:38

”Det skall komma en tid då jag utgjuter min Ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.” Joel 2:28

Efter ett församlingsmöte på apostlarnas tid: ”Den heliga Anden och vi har beslutat” Apg 15:28

”Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.” Upp 2:7

”Herren Guds Ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna hämndens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer, att förkunna ett nådens år från Herren.” Jes 61:1-2

=>

Ämne: Andakt / Predikan, Personligt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?