Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Recension av Stefan Swärds nya bok om korsets betydelse

Swärd bokNu har sommaren börjat närma sig på allvar även om vädret inte visar på det i fullt mått ännu. En del har redan valt ut sina sommarböcker eller en sommarbok att läsa under semestern. Jag skulle vilja rekommendera att lägga till ytterligare en sommarbok eller om du inte valt något att läsa ännu. Stefan Swärd har helt nyligt kommit ut med sin nya bok ”Inte utan korset”.

Swärd har lyckats väl enligt min mening med en enkel och begriplig framställning av det mest avgörande budskapet som hela vår tro bygger på, budskapet om korset och dess innebörd. Språkbruket känns modernt, liknelserna relevanta och boken hinner aldrig bli ”tråkig”.

Dess styrka upplever jag som att Swärd lyckas ovanligt väl att beskriva de olika försoningslärorna på ett begripligt sätt. Han sätter också relevans på dem genom att historiskt beskriva hur P.P Waldenström, missionsförbundets forna ledare tolkade försoningen men också nutida trender av tolkningar och vad det innebär för kyrkligheten. Dock, för den som vill grotta ned sig i ordpeteri som förvisso också kan bli rätt tröttande finns många andra böcker av mer teologisk karaktär att välja.

Swärd Löfven

Skärmdump Dagen

Boken kan med fördel läsas av oss ”gammelkristna” men också som en utmärkt gåva till nyfrälsta och för den delen också som en gåva till icke troende som kan få en utmärkt utläggning om korsets betydelse med ett historiskt perspektiv och nutida trender. Jag hoppas statsminister Stefan Löfven läser den, som enligt Swärd fick ett signerat exemplar.

Budskapet i boken är helt avgörande för kyrkorna i västvärlden, det är ingen underdrift att påstå det. Ska kyrkorna tona ned Jesu död på korset eller ska vi stå kvar och ta denna händelse på allvar med all dess innebörd? Boken tar sin ansats med att beskriva korsets betydelse som relevant även för oss idag och Swärd betonar speciellt behovet av att fortsätta förkunna omvändelse och frälsning genom korset.

För en del läsare ter detta sig ganska självklart, stora delar av frikyrkligheten har en traditionell uppfattning om korsets betydelse men det sker också gradvis en teologisk förändring. För en verksamhetstrött frikyrkorörelse som ständigt är i kamp på många sätt så finns det en uppenbar risk som måste vakas över att den börjar anamma en ”light version” av korsets budskap.

Det kan nämligen vara rätt bekvämt också att ständigt enbart hänvisa till Guds kärlek och inte så mycket mer. Detta har redan skett i delar av frikyrkligheten. Här visar Swärd med citat och med tydlighet både hur Jonas Gardell och Sofia Camnerin, kyrkoledare i Equmeniakyrkan framställer försoningen.

För mig som traditionell pingstvän är det häpnadsväckande att läsa hur Gardell ”tar bort problemet med människans synd” som Swärd uttrycker det. Jesu död på korset framställs som något slags solidaritetsverk och inte som en realitet där synd och skuld tas bort. Även Camnerin avfärdar enligt Swärd traditionell kristen försoningslära som betonar att Jesus även bar syndens straff på sig och blidkade Guds vrede.

Ytterligare personer som Swärd nämner är till exempel Brian McLaren som är en välkänd företrädare för Emerging Church rörelsen och här anser Swärd att han sprider dimridåer
kring det mesta av kristna lärosatser och även kring försoningsläran. Swärd fortsätter på detta sätt att sätta nutida förkunnelser i ett kyrkohistoriskt perspektiv. Speciellt givande är det att läsa Swärds mycket begripliga framställning av den subjektiva och objektiva försoningsläran.

Swärd lyckas också väl med att sätta in P.P Waldenströms syn på försoningen i perspektiv och eftersom jag nyligt ”tentat av” just Waldenströms försoningssyn var det extra intressant att läsa hur Swärd framställer denna frikyrkogigants försoningssyn i sin bok.

Swärd snappar nämligen upp att P.P Waldenström knappast kan sägas omfamna enbart den subjektiva försoningsläran utan har en slags egen variant som lägger sig i mittfältet. Möjligen man kan tillägga utöver det han så utmärkt skriver i boken att Waldenströms budskap ”kom som du är” framställdes i en väldigt lagbunden atmosfär i Sverige på den tiden, och att Waldenström dessutom justerade sig teologiskt hela tiden. Det var ett slags famlande i att framställa evangeliet så att människor skulle förstå nådens betydelse.

Det är tydligt att Swärd själv står på den objektiva försoningssynens sida men Swärd håller en balans här och sätter inte vattentäta skott mellan de olika synsättet. De har alla haft sina poänger men frågan är sedan hur nutida kyrkor väljer att använda dem.

Det är utan tvekan så att den liberala falangen inom den protestantiska grenen mer har anammat den subjektiva försoningsläran och de mer traditionella står på den objektiva sidan. Skillnanden mellan den objektiva försoningsläran och den subjektiva kan mycket enkelt beskrivas som att den subjektiva lyfter fram mer av Guds kärlek och nåd och tonar ned Guds vrede och dom över synden.

Swärds bok borde ingå som standardlitteratur i vilken frikyrkobibelskola som helst och även om Swärds egna ståndpunkter framförs med tydlighet är den så pass bra denna bok i att hålla en balansgång i sina framställningar att den snarast bör läsas av den som vill få en förståelse vad denna debatt om försoningen egentligen handlar om, och vad viktigt det är att hålla fast vid korsets budskap som central för frälsningen.

Jonas Rosendahl, teologistuderande

=>

Ämne: Gästblogg

Nyckelord: , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?