Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Skandinavisk Teologisk Högskola hotas av nedläggning

STH

Skärmdump från STH’s hemsida

Skandinavisk Teologisk Högskola i Uppsala har ekonomiska problem och söker extern hjälp för att överleva.

Aletheia har tagit del i ett brev som skickats ut av skolans rektor, Anders Gerdmar, och det framkommer tydligt att STH har så pass stora utmaningar att hela verksamheten hotas stänga ned om inte en ekonomisk lösning är på plats inom några få dagar.

Gerdmar berättar i brevet att STH lämnat in en ansökan om examensrätt, något som även skulle innefatta att skolan skulle få rätt till statsbidrag och CSN om beslutet från regeringen är positivt.

STH har existerat i cirka ett år och startades i anknytning till att Livets Ords Teologiska Seminarium lade ner sin teologiska utbildning på grund av svag ekonomi. Det fanns vissa spekulationer kring nedläggningen respektive uppstarten av den nya skolan, speciellt då det inte gick lång tid mellan nedläggningen av LOTS och uppstarten av Skandinavisk Teologisk Högskola. En del menade då att det gick lite för fort i svängarna.

Gerdmar beskriver en prekär situation angående skolans ekonomi och tecknar en mycket dyster bild om en lösning inte är på plats inom kort tid:

”Men första frågan från Universitetskanslersämbetet vid intervjuer i höst blir finansieringen. De behöver veta att vi kan garantera trygghet för studenterna, och det är ju helt riktigt. Givandet har tyvärr inte tagit av som vi hoppats och vår styrelse beslutade förra veckan att vi måste vända detta för att kunna fortsätta. 25 juni fattas beslut om fortsättning eller avveckling.”

Den andra delen av brevet handlar om vad församlingar om enskilda individer skulle kunna göra för att hjälpa STH ut ur de ekonomiska vanskligheterna, och man ber helt enkelt om finansiellt stöd:

”Men vi tror det är möjligt om enskilda troende, församlingar och företagare bidrar med lite var.

Vi kommer därför att kontakta dig nu under juni med två frågor:
Har församlingen möjlighet att gå in som partnerförsamling med 3000, 5000 eller 8,500 per månad under det kommande året? 40 församlingar som i snitt ger 3000 är 1,4 mkr!! Även 500 är välkommet som en sådd och ett hjärtats stöd!”

Brevet avslutas i en betydligt positivare anda än det började, och det är tydligt att Gerdmar har en klar vision att skolan skall producera ”smorda och skarpa förkunnare” som skall ta evangeliet till Sverige och Europa.

En fråga som bör kunna ställas är om det finns en marknad för den här slags utbildningar, eller om det är så att de teologiska högskolor som redan finns har mättat efterfrågan?

Läs mer om skolan på STH’s hemsida.

Andréas Glandberger

=>

Ämne: INRIKES, Livets Ord/Trosrörelsen, NYHETER

Nyckelord: , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?