Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Mystiken på Bjärka-Säby slott

Phalldorf

Skärmdump Google

[Nya ekumeniken, Gästblogg, Ledarskap]

Peter Halldorf är en fascinerande profil i pingströrelsen som gick från att predika utmanande typiska frikyrkliga predikningar till att nästan viska fram visdom på konferenser.

Många är det som läst hans böcker och lyssnat på honom på konferenser med god behållning. Halldorf tycks också frivilligt ha intagit en kristen hybridkombination i att vara en frikyrklig ekumenisk munk. Vad står egentligen Peter Halldorf för och vad står Bjärka-Säby för och vad är målet? Det är inte lätt att bena ut.

En djupare andlighet?

När man läser igenom dokument och artiklar längs med Peter Halldorfs vandring så känns det som ett famlande där syftet för Halldorf är att nå en slags djupare andlighet. Slottet Bjärka-Säby har blivit en modern karismatisk andlig experimentverkstad för att klura ut hur vi bäst firar Gudstjänst för att nå djupare i de andliga rötterna.

Liturgin baseras på en orientalisk rit och är en sammanblandning av koptisk och ortodox liturgi men med lite inslag av västerländskt såsom ibland svenska hymner.

Vägen dit har inte varit okritiserad genom åren även fast kritiken alltmer har tystnat. I Tidningen Trons värld fanns en artikel 2008 om krocken mellan öken- och pingstteologin där Halldorfs vägval inte enbart fick beröm. En person nämner om ”bilddyrkan” och att även om det i teorin skiljs på vördnad och tillbedjan så fungerar det sällan i praktiken.

Kristen mystik

Men idag är ekumeniken mer än någonsin på tapeten och det som skiljer tonas ned. Inom ekumenikens ram har kristna kunnat finna varandra genom den kristna mystiken och här spelar Peter Halldorfs arbete förmodligen en avgörande roll som utvecklare av den frikyrkliga mystiken genom sin nätverkshubb i Bjärka-Säby.

Peter Halldorf har av pingströrelsen getts någon slags teologisk frisedel som ingen annan förmodligen skulle tillåtas inneha. Pingströrelsens ledning har 2014 beviljat 100 000 kronor till Sionförsamlingen för att utveckla en retreatverksamhet på Bjärka Säby. Nu kan alla pingstpastorer komma och uppleva den kristna mystiken genom tystnaden och månne få prova på en orientalisk rit utan att behöva resa ned till något kloster i syd.

Han räds inte att sticka ut för att ploga vägen framåt till sin tolkning av djupare andlighet men den tar isåfall märkliga vägar. I tidningen Trots allt från 1993 skriver Halldorf i en krönika om ”Buddhas goda råd” och citerar ett råd som Buddha gav sina munkar.

I tidningen Dagen [1] så sticker Halldorf fram som en modern evangelikal feminist och ger rådet till pingströrelsen att välja en kvinna som ledare och som främsta argument för det ges att det skulle vara ett normbrott och sådana behövs det många av enligt Halldorf.

I en artikel i tidningen Dagen [2] argumenterar Halldorf för en enhet med Rom och inte under Rom. Lite kryptiskt uttrycker Halldorf att detta naturligtvis ska ske med ömsesidig respekt, vad det nu innebär?

I en annan artikel i tidningen Dagen 1990 så uttrycker Peter Halldorf att han inte vill utestänga barndöpta från församlingen. Här går han emot sin egen far tillika då föreståndaren Samuel Halldorf i Sionförsamlingen som tydligt säger att öppna för barndöpta som medlemmar är inget de kan tänka sig.

Andligt och kulturellt centrum

Man kan konstatera att den andliga experimentverkstaden på Bjärka-Säby, numera en svensk hubb för den kristna mystiken kommer med allehanda förslag på normbrott både vad gäller det ena och det andra.

När det gäller slottet Bjärka Säby så har det en unik historia. Konsuln Oscar Ekman inköpte slottet i slutet av 1800-talet och familjen Ekman donerade sedermera 1980 slottet till Sionförsamlingen i Linköping. Gåvobrevet visar på familjen Ekmans bredd i olika verksamheter och en stiftelse inrättades – Bjärka Säby stiftelsen för att vara ett stöd till ägaren Sionförsamlingen.

Bjärka Säby skulle bland annat bli ett andligt och kulturellt centrum, öppet för internationella kontakter i ekumenisk anda.

Vad som är kanske mest intressant är att Svenska kyrkan gavs ett inflytande i stiftelsen. Ordföranden för stiftelsen skulle vara en framstående företrädare från Svenska Kyrkan. Även Sigtunastiftelsen gavs ett inflytande i Bjärka Säbystiftelsen.

Häri ligger kanske svaret på Peter Halldorfs tämligen yviga tolkning om vilka verksamheter som kan utövas på slottet. Inget skulle gå emot Sionförsamlingens syfte men gåvobrevet öppnar upp för tämligen yviga tolkningar i detta. Sionförsamlingen kan inte sägas som ägare ha innehaft full kontroll själva på verksamheten i Bjärka Säby. Har Halldorf använt sig av detta faktum för att utveckla det till en mystikens och liturgisk experimentverkstad utanför Sionförsamlingens kontroll?

Hur ser till exempel Svenska Kyrkans inflytande ut idag över Bjärka Säby stiftelsen?

Vad denna experimentverkstad utvecklar för tankar framöver är svårt att sia om. Inom frikyrkan är vi ju numera van vid att det serveras överraskningsrätter till bordet nästan varje år. Våra andliga ledare eller en del av dem ser som sin uppgift som mer filantropisk att på heltid av oss betalda kunna flyga kors och tvärs för att utveckla sig och sin andlighet.

Hyllar Ulf Ekman

Peter Halldorf ägnar en betydande del i ett av sina kommunitetsbrev (3) till att beskriva sin relation till Ulf och Birgitta Ekman. Tidigt lärde de känna varandra och åkte tillsammans 2004 till Egypten, Anafora för ett möte med en koptisk biskop .

Paret Ekman besökte även runt denna tid Bjärka Säby vid upprepade tillfällen enligt Halldorf. Halldorf skriver respektfullt om paret Ekmans resa och mer eller mindre hyllar Ekman för den av Halldorf viktiga insikt om den kristna enhetens nödvändighet och erkännande av den kristna traditionen och inte minst om ämbetets roll (underförstått påven) som enhetens garant.

Halldorf frågar i sitt kommunitetsbrev om det är någon i nordisk frikyrklighet som så grundligt trängt in i för kyrkans framtid avgörande fråga som Ulf Ekman gjort de sista tio åren? Bristen på rötter och tradition menar Halldorf har gjort det till en blind fläck hos oss kristna.

Vidare skriver Halldorf om att om vi betraktar det som en förlust att Ekman blir katolik vad säger det om vår syn på kyrkan?

Ja, det finns nästan inget slut på hyllningen till Ulf Ekman och vad han gjort för vägval i Halldorfs brev, det är nästan bara trumpetfanfaren som saknas och höllt jag på säga, kungamedaljen.

Priset för den splittrande ekumeniken

Men vad är egentligen mest intressant för en andlig filantrop i experimentverkstaden? Lite svinn får man räkna med? Hur mår medlemmarna på livets ord Peter Halldorf? Om det nämner han inget, inte i kommunitetsbrevet åtminstone. Den splittring och förvirring som Ekmans steg till katolska kyrkan skapat det nämns det förstås ingenting om. Nej, Ulf Ekmans konversion den hyser Halldorf den största respekt för och prövar vår ekumeniska hållning skriver han.

Ja, och inte bara ekumenisk hållning får jag tillägga, den vänder upp och ned på mycket för de får han var satt och givits förtroende att vara herde för. Hur var det med din predikan på Nyhemsveckan Peter Halldorf om herdar som vallar sig själva och sätter sitt eget intresse först? Gällde det perspektivet inte dina närmaste vänner? Dessutom, hur mår medlemmarna i Sion, en församling som också splittrats?

Halldorf kritisk till kristna bloggar

Vidare så fortsätter Halldorf i sitt brev till kommuniteten att nämna bloggosfären, där dessa ägnat sig åt angrepp mot Ulf Ekmans katolska sympatier som Halldorf skriver, nu har dessa tydligen bytt agenda och riktat sig mot kommuniteten. Halldorf menar sig inte ha så noga koll på just bloggar men tar del av den kristna pressen där sker en sanering utförd av professionella redaktörer” enligt Halldorf och han finner inga skäl att öppna tvivelaktiga bloggar och sajter på nätet.

Vad gäller kristen press och deras val av nyheter och artiklar vill jag för att undvika en sidodebatt inte skriva nåt om, men tystnaden som i sig är ett modernt sätt att reflektera på får väl tala för sig själv. När jag läst igenom artiklar om Peter Halldorf och Bjärka Säby så blir jag inte riktigt klok på målbilden egentligen. Vi får se var experimenterandet slutar i, kanske införande av mer sakramental liturgi i frikyrkan, och sker så, då har Halldorf lyckats och kanske Halldorf lyckas med det sista steget också, enheten under biskopen, förlåt, enheten MED biskopen i Rom – påven.

Men låt mig gissa, Halldorf kommer inte lyckas med alla, det kommer att finnas en ’Luther’ i varje generation.

Jonas Rosendahl, teologistuderande

[1] Halldorf i Dagen 1

[2] Halldorf i Dagen 2

[3] Månadsbrev till ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby , 1 April 2014

Kristen mystik

Nya slottet Bjärka Säby

=>

Ämne: Gästblogg, Ledarskap, Nya Ekumeniken

Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?