Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Kommentarer kring Halldorfs teologiska hjärnsläpp; ”Maria är viktigare än Bibeln”

Halldorf

[TRADITION & TEOLOGI, Villoläror]  Vår gästskribent Jonas Rosendahl uppmärksammade häromdagen Peter Halldorfs uppseendeväckande uttalande i sin ”fasteblogg” där han menar att ”Maria är viktigare än Bibeln” (läs hela Halldorfs text här: ”Ett liv med Gud” samt Jonas Rosendahls inlägg 1 & 2).

Pastor Christian Mölk (Timrå Pingst) efterfrågade ganska omgående (i god journalistisk sed) att be om ett förtydligande av lekmannateologen Halldorf. Problemet med hela Mariakulten och all mysticism som smugit sig in i svenska frikyrkor sista två decennierna är ju att dess företrädare alltid har sina [bort]förklaringar och långa utläggningar kring varför de gör som de gör, eller säger det de säger. Denna farhåga delade jag redan i kommentarsfältet på föregående blogginlägg.

Därmed är det ungefär lika givande att be sektledarna på Bjärka förklara sina uttalanden som att be ett Jehovas Vittne förklara varför han tror vad han tror…

Nåväl, Pastor Mölk mailade i alla fall sin pastorskollega och bad om ett förtydligande. Svaret var ganska förutsägbart:

(Peter Halldorf) ”Formuleringen som du citerar är kanske tillspetsad, det är dock medvetet. Om du läser vad jag skriver de två veckorna fram till den texten, en serie korta texter om vårt förhållande till Guds ord, hoppas jag det framgår.

Bibelns text framträder i all sin klarhet först när den förkroppsligas. Det är inkarnationens ”princip”. Jag skulle lika gärna kunnat skriva ”Paulus är viktigare än Bibeln” eller ”Petrus är viktigare är Bibeln”. Alltså, de personer som löst in meningen med Bibelns ord i sina liv talar starkare än själva texten. I dem har Kristus – Ordet – tagit gestalt. Denna intill ytterlighet uppfordrande kallelse är också vår.”

Pastor Mölk förefaller vara nöjd med svaret. Jag är det inte. Halldorf gömmer sig alltså bakom att formuleringen är medvetet tillspetsad. Va!?

Vad skulle i så fall syftet vara med att en församlingsledare säger en sak men menar en annan eller medvetet går ut med teologi som kommer att missuppfattas?

Oavsett vilka efterkonstruktioner och förklaringar Halldorf harklar ur sig är det fullkomligt bisarrt att Sionförsamlingen i Linköping låter Halldorfs Mariologi frodas under sitt beskydd.

Pastor Marcus Sönnerbrandt bär ett stort ansvar

Pastor Marcus Sönnerbrandt och Sionförsamlingens ledarskap har ett stort ansvar för Bjärka-Säbysekten. Måhända ärvde Sönnerbrandt ”problemet Halldorf” med pastorstjänsten för några år sedan, men likväl.

Ty, för varje retorisk förklaring Halldorf ger för ett uttalande, finns nya att finna. På en annan sida är det inte nog med att Maria är viktigare än bibeln. Hon är enligt Halldorfianska hybridevangeliska teologin även ”busken där Gud gömmer sig.” vidare ”Det är ett under att hon inte förtärs.”

Mycket närmare att upphöja Maria till Gud kommer vi inte.

På denna sida får vi lära oss att ”Maria har en hemlighetsfull gåva att skapa enhet”, hon påminner om den innerliga relation även många muslimska kvinnor har till Guds moder: ”Maria förenar där annat splittrar.”   Maria är ”den nya Eva” o.s.v.

Att Bjärka-Säbys Mariologi skulle skapa enhet är inte riktigt det vi ser i praktiken. Tvärt om har den (och övrig mysticism) redan splittrat församlingen en gång då en rad gamla trotjänare i församlingen inte orkade längre utan lämnade. Däribland en kvinna som varit medlem i närmare 70 år! (Läs även: Peter Halldorf och Ekumeniska Kommuniteten skapar splittring i Linköpings Pingstförsamling)

Katolsk-Ortodox Mariologi en av flera vägar till Rom

Ett omfamnande av katolsk-ortodox Mariologi brukar sällan stanna där. Denna lära med sina rötter i hedendom ända tillbaka till Nimrod och hans moder, leder nästan alltid vidare. Det verkar vara något som lockar med de historiska kyrkornas mysticism. Så säger en känd och omtyckt teolog i ett personligt samtal för några år sedan (som gissningsvis skulle ogilla om jag publicerade hans namn):

”Familjen Halldorf och Bjärka-Säbykommuniteten leker med elden. De tror att de kan stå på planket och vara kvar i den evangeliska sfären med starka katolska influenser.  Men inom en generation kommer de flesta till slut att konvertera”

Någon som numera öppet medger bl.a. Marias roll i sin konverteringsprocess är Ulf Ekman. Så sent som den 9/7 säger Ekman på twitter (Tack ”Vän av ordning” på Berndt Isakssons samtalsforum för tipset):

”Who LEAD me to the Catholic Church? God, Jesus, Holy Spirit, the Bible, testimonies of Catholics, the teaching of the CHURCH and, YES, MARY :-)”

twitter.com/ulfekman/status/619784802871459840

cardinal-newman-994x1024

Mitt i dessa tider av teologisk bankrutt och pågående import av katolska och ortodoxa influenser kan det vara en liten tröst att läsa vad en av Katolska kyrkans stora kardinaler, Newman, i sin bok The Development of Christian Religion har att säga i frågan om dessa traditioner:

”Templen, rökelsen, oljelamporna, offren för anhöriga döda, heligt vatten, helger och processioner, välsignelse av fälten, prästerliga skrudar, upptagningar i det andliga ståndet av präster, munkar och nunnor, bilddyrkan – allt har hedniskt ursprung” (se sid 359).

Kanske kan vi snart pusta ut vad gäller villolärorna på Bjärka-Säby.  Att döma av Joel Halldorfs senaste artikel i Dagen kan det snart bli flyktingförläggning på Bjärka-Säby. Låter som han går i tankarna att ta sin skepparexamen och börja erbjuda gratis båtresor direkt till Sverige. Jag utgår ifrån att det då bland annat är Bjärka-Säby som tar emot dem. Fram till dess bör Sionförsamlingen med Sönnerbrandt i ledningen sätta ner foten vad gäller familjen Halldorfs alla utombibliska läror.

Over and out

Daniel ”My Two Cents” F orslund

– – – – – – – – – – – – – –

Historiken bakom Mariakulten:

 • 350 ca Ökenfadern, eremiten och munken Antonius (251 – 356), som grundade munkrörelsen spårar ur när han lär att ”All nåd som någonsin har blivit skänkts människor, allt kom genom Maria.” Från Our Lady’s Library. Antonius gick klädd i en stickande skjorta av hästhår, åt aldrig kött och badade aldrig. Blev 105 år. Han lärde sina lärjungar att fly egendom och kvinnor. Han är också viktig för den koptiskt ortodoxa kyrkan. Återuppväckt i svensk kristenhet har han blivit genom bl.a Peter Halldorf som i sin bok ”Jungfrumark” ser denne ökeneremit som en förebild.
  Johannes Krysostomos (ca 347-407) fortsatte med att säga att ”Syndare får förlåtelse endast genom Marias förbön”. Krysostomos blev av påven Pius V officiellt utnämnd till kyrkolärare 1568. Också i den Ortodoxa kyrkan är han en av de största kyrkolärarna.
  Även Aurelius Augustinus (354-430) förföll till en felaktig Mariasyn genom detta uttalande: ”Vem kan värdigt tacka dig och nöjaktigt prisa dig, o välsignade jungfru, som genom ditt medgivande har frälst en förlorad värld.” Augustinus hävdade att alla människor har del i (arv)synden redan från sin tillblivelse, med ett undantag – Maria. Detta uttalande lade sedan grunden för Concéptio Immaculáta – den obefläckade avlelsen.
  Thomas av Aquino (ca 1225-1274) lärde i sin tur att ”Gud har anförtrott Maria himlens nycklar och skatter”. Thomas av Aquino blev av påven Pius V officiellt utnämnd till kyrkolärare 1567. I stället för Reformationen så valde Katolska kyrkan Mariadyrkan.
  Höjden av villolära presenterades av påven Benedict XV (1914-1922)som hävdade: ”Alla de som söker Marias beskydd kommer att bli frälsta för all evighet.”
 • 431 Bruket att dyrka Maria som Guds Moder blev erkänd dogm vid kyrkomötet (det tredje konciliet) i Efesus. Maria ärades med titeln Theotokos (Gudaföderska). Det här blev öppningen för en hednisk dyrkan av Maria. Resultatet av detta kan vi idag se i den katolska världen. De hedniska gudinnorna Isis och Astarte kallades ”Himmelens drottning”. Kybele titulerades ”alla heligas Moder”. Alla dessa titlar tillämpas numera, med obetydliga variationer, på Maria. Som Himmelens drottning står hon idag i högre rang än alla änglarna och de heliga i Himlen, och endast under Gud i status.
  Prästen Filip från Rom, frambär på kyrkomötet i Efesus 431 för första gången tanken att påven biskop Celestinus är Petri efterträdare och innehar hans plats som innehavare av himmelrikets nycklar. Tillbedjan av Maria, Jesu moder, och bruket av titeln Guds moder fastställdes alltså år 381 och blev erkänd dogm vid kyrkomötet i Efesus år 431.
 • 490-496 Maria uppenbarar sig för första gången. Romanus bad gråtande till ”Guds Moder” och hon uppenbarade sig för honom i en dröm.
 • 553 Vid det femte konciliet i Konstantinopel fick Maria benämningen Aeiparthenos (ständig jungfru). Man menade därmed att hon hela livet var en jungfru.
 • 649 Laterankonciliet under påven Martin I fastslog Marias eviga jungfrulighet.
 • 650 ca Man började med kyrkliga högtider för att ära Maria.
 • Bönerna till Maria började 600 år efter Kristus.
 • 788 Tillbedjan av Maria och helgonen genom avbilder började ta form.
 • 890 Vördandet av Marias man Josef började.
 • 1508 Ave Maria börjar användas. Delar av den sista halvan blir inte klar förrän 50 år senare och godkänns av påven Sixtus V i slutet på 1500-talet.
 • 1534 Jesuitorden grundas av Ignatius av Loyola. Han fick uppenbarelser av Jungfru Maria.
 • 1854 Den ultrakatolske Pius IX proklamerar den 8 december dogmen om Jungfru Marias obefläckade avlelse (Maria Immaculata, att Maria blev avlad syndfri).
 • 1883 Påven Leo 13:e ger den 1 september ut ett manifest för att främja hängivenheten till Maria genom radbandet Rosenkransen. Där sägs bland annat:
  ”Vi önskar att samma tillgivenhet skulle offras av hela den Katolska världen med det största allvar till den Heliga Maria, så att genom hennes förbön måtte hennes gudomlige Son bli blidkad och mjuknad i det onda som orsakar oss lidande.”
  ”Det har alltid varit katolikers vana att i fara och i oroliga tider ila för att finna en tillflykt hos Maria, och för att söka efter frid i hennes moderliga godhet, vittnande om att den Katolska kyrkan alltid har och med rätt satt allt sitt hopp och förtröstan i Guds Moder.”
  ”Och i sanning är den obefläckade Jungfrun vald till att vara Guds Moder och därigenom förbunden med Honom i frälsningens verk för människan, och har en ynnest och en förmåga med sin Son större än någon mänsklig eller änglalik skapelse någonsin har erhållit eller någonsin kan förvärva.”
  ”Sök Marias beskydd med en iver som växer dag för dag, låt dem (de kristna nationerna) hålla fast mer och mer vid utövandet av Rosenkransen.”
 • 1931 fastställde Pius XI läran att Maria är Guds moder.
 • 1950 Den 1 november proklamerar Pius XII dogmen (ofelbar kyrklig lära) Munificentissimus Deus om Marias upptagande med kropp och själ i himmelen när hon var färdig med sitt jordiska liv. Där blev hon sedan upphöjd till att vara Himlens drottning. Läs Jeremia 7:16-18 och Jeremia 44:15-23.
 • 1964 Paulus VI förklarar under Andra Vatikankonciliet Maria för att vara Kyrkans Moder.
=>

Ämne: TRADITION & TEOLOGI, Villoläror

Nyckelord: , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?