Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Peter Youngren: – I Jesu Kristi Namn hånar jag detta

[OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI, Ändens tid ] Den som följer aletheia har säkert noterat att en del meningsutbyte uppstått mellan undertecknad och den relativt kände evangelisten. Ursprunget för egen del till detta var att Youngren sedan en tid tillbaka går till frontalangrepp på undervisningen om den bibliska kalenderns relevans i vår tid, Shemittah år och eventuella kopplingar till Q3 2015 och tiden framledes.

Igår gick han ut med en podcast där han utan att tveka fortsätter att peka med hela handen. För att ingen tveksamhet skall råda går han så långt som att öppet erkänna att han hånar förutsägelserna. Vid något tillfälle kryddar han med ”I Jesu Kristi Namn hånar jag detta”.

”Shemitah-angängare” upprörs säkerligen enormt över Youngrens hårdnackade attityd (som jag f.ö. själv även irriterat mig på).  Jag skulle kunna sätta på box-handskarna nu och drämma tillbaka, kanske krydda med lite personangrepp etcetera.

Jag håller inte alls med om flera påståenden i hans pod. ”Inga fakta alls”, ”Gud talar endast via sin Son och inte via den bibliska kalendern eller vissa utvalda profeter”, ”det här förleder endast människor”, ”budskapet tilltalar vårt ego”.  Mot slutet glider han kortfattat in på ett helt ämne i sig – lag och nåd och presenterar den klassiska frikyrkliga missuppfattningen att Jesus slängde lagen på historiens sophög (ordval, min egen tolkning, Red. Anm.) och att det enda lagen gör numera är att få oss vilja synda.

Men, istället för att gå i närstrid kring det jag inte håller med kommer jag lyfta fram några relevanta poäng Youngren gör och spara de djupare teologiska delarna till framtiden, kanske över en kopp kaffe.

1.) Youngren ”ondgör sig” över överdrivet fokus på USA vad gäller blodmåne, tetrader och annat som florerar inom delar av kristenheten.  Jag håller med. Amerikanska ”profeter” är ofta ganska självcentrerade. Många predikanter också för den delen. Hade ett långt samtal med en nära vän just om detta för någon vecka sedan.

2.) Youngren menar att det råder en stor förvirring i Sverige (svensk kristenhet) och att man i sin desperation greppar tag i vad som helst. Jag håller med. Detta är en stor fara och det är tydligt att många söker med ljus och lyckta efter olika koncept, teorier eller mönster att bryta dödläget i kristenheten. Olika stjärnskott lyser upp himlen.  Ena dagen Karisma Center, nästa dag Hillsong. Men hur mycket av detta är av Gud? Vad är byggt på halm och strå.  Vad kommer att bestå?

3.) Youngren menar att sista årens studier i den biblsiak kalendern, ”domedagsprofetior” och spekulationer kring ändens tid ”tar bort energi och kraft till det vi ska/bör syssla med”. Jag håller delvis med.

När jag lyssnar till Youngren väljer jag att istället för att bli arg och köttslig, se hans evangelist-hjärta. Jag är dock övertygad om att vi tittar på varsin sida av samma mynt. Precis som lag och nåd hör ihop finner vi ju både nåd och dom i samma bibel. Det ena tar inte ut det andra, även om man får den bilden av pastor Youngren ibland. Men jag väljer att se hans hjärta.

Jag gillar å ena sidan inte den kaxiga tonen. Men å andra sidan föredrar jag predikanter som vågar ta ställning. Det gör Youngren utan tvekan. Det är mycket lättare att ta ett samtal med personer som Youngren, än dem som inte har någon uppfattning alls, eller bara flyter med strömmen åt endera hållet. I detta uppskattar jag hans reaktioner, trots att jag inte håller med vissa slutsatser.

Peter Youngren är evangelist. En obotlig sådan. Hard core teacher of the Gospel of Jesus Christ. He is on a mission. Visst tål vi att utmanas att inte tappa fokus på vårt egentliga uppdrag.

Charles Spurgeon ”predikanternas furste” var inne på liknande spår. Till skillnad från Youngren hade han förvisso ett lite starkare intresse i eskatologiska frågor, men hjärtat var detsamma.

Nu brukar man inte lämna över lådor med ammunition till ”fienden”.  Men, nu är ju inte Youngren min fiende och jag kan inte låta bli att citera Spurgeon (Peter, du är skyldig mig en kopp kaffe nu)

1. I think some ministers would do far more for the profit of God’s people if they would preach more about the first advent and less about the second.

2. Our business is to save souls. You will hear me expounding Revelation one day, that is, when there is not another of the elect to save. When all the chosen are saved, we will preach on the deep mysteries of Daniel and Ezekiel, but so long as souls are unsaved, we mean to keep to the plain gospel – Matthew, Mark, Luke & John.

3. In many cases sheer fanaticism has been the result of exclusively dwelling on prophecy, and probably more men have gone mad on that subject than on any other religious questions.

4. I deeply regret when I see persons so taken up with prophecy that they forget evangelism. Trumpets and vials must not displace the gospel and its invitations.

…and the money quotes…

5. A man says to me, “Can you explain the seven trumpets of Revelation?” No, but I can blow one in your ear, and warn you to escape the wrath to come.  Another says, “Can you tell me when the end of the world will come?” No, but I can tell you how to be so prepared for it that you need not be afraid if it were to come tonight. I can urge you to trust the Lord Jesus Christ as your Savior, so that you can await it with holy joy.

6. Nothing shall induce me to attempt to interpret the prophecies. By God’s grace I will be content to expound the gospel. I believe it to be one of the most fatal devices of Satan to turn aside useful gospel ministers from their proper work into idle speculations on the number of the beast and the meaning of the little horn. The prophecies will interpret themselves by their fulfillment, but no expositor has yet arisen who has been able to do it.

Vissa frågor är komplexa. Olika personer kan komma till liknande slutsatser av olika motiv och olika drivkraft. En person kan enträget följa Herrens bud [Torah] av ”lagiskhet” och självrättfärdighet. En annan av kärlek till brudgummen som är Ordet som blev kött.  I eskatologiska frågor kan någon söka efter uppenbarelser och uttydning i Jonas ande. Någon slags perverterad böjelse att se Guds dom över nationerna. Andra på grund av en genuin längtan att se Guds Ord fullbordas, Messias komma tillbaka och inleda sitt fredsrike utifrån kung Davids tron.  Av samma anledning ifrågasätter jag dem som vill dra alla över en kam på det vis Youngren förefaller göra.

Må Herren välsigna dig Peter i den tjänst du står i.

1 Kor 12:28-31

Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar? Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte tungomål? Alla kan väl inte uttyda? Men sträva efter de nådegåvor som är störst.

Ord 25:2

Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den.

Upp 12:17

I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.

Upp 14:9-12

En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: ”Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.”

Broderligen, Daniel ”MyTwoCents” F orslund

Relaterat:

Isaac Newtons profetia om 23 september 2015 (Pastor Berndt Isaksson)

=>

Ämne: Ändens tid, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?