Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Jonas Rosendahl summerar rikskonferensen ”Ett fritt nätverk”, Vällingby 10-11 okt

Det är alltid intressant att besöka konferenser inte bara för att träffa på folk utan även höra Guds Ord och få sjunga lovsånger i ett vidare sammanhang än det man är van vid. (Bild: Skärmdump, Tommy Dahlman instagram)

Över hela vårt land finns det både stora som små samlingar varje vecka. En del mer informella samlingar, och en del mer formella i våra traditionella kyrkostrukturer.

Denna gång var det ”ett fritt nätverk” som kallat till rikskonferens i Vällingby och medverkande var bland annat predikant Tommy Dahlman, pastor Sigvard Svärd och teologen Bo Krister Ljungberg.

I samtal med pastor Sigvard Svärd, en ledande person i nätverket, frågade jag bland annat vad syftet är med detta nätverk.

Svärd berättar att det finns ett behov av ett nätverk av bibeltroende som kan träffas och där man samlas kring bibelundervisning där man tar Guds Ord i sin fullhet på allvar.

Det kommer folk från alla möjliga sammanhang även etablerade sådana, kommenterade Svärd. Syftet är inte att polarisera mot mer etablerade nätverk, utan att i enkelhet kunna samlas kring bibelundervisning.

För min del så blev ankomsten mitt i en frågestund. Det fanns två punkter som diskuterades; Det ena var om att leva i försoning det andra om trossatser.

Bibelläraren och teologen Bo Krister Ljungberg som nyligen kommit ut med boken (1) ”förlåtelse som nödvändig frihet” utgick från ett underlag (2) som är en slags vidare bearbetning av hans egen bok.  Texten handlade om försoningen och att leva i den. Ljungberg talade om att människor drabbas av överträdelser och svek kanske just i tider när människor också har ett sken av gudsfruktan.

Frågeställningen blev: Har vi förlåtit våra ovänner?

Ljungberg betonade att om vi ska kunna stå i en andlig kamp, behöver vi förlåta. Det handlar inte om att vara snäll, utan om att bryta med bitterhetens och grämelsens förbannelse.

Jag blev faktiskt tagen utav Ljungbergs framställning. Inte för att jag känner mig bitter, men nog är det så att man genom åren drabbats av besvikelser precis som många andra i frikyrkorörelsen.

Pastor Leif Svensson som vid en tidigare konferens hade en utmärkt undervisning om äldste (3) tog sen till orda och talade om trossatser som en nödvändighet.

Nära nog samtliga pingströrelser i olika länder utöver världen har trossatser som beskriver vad man tror i olika frågor såsom bibelsyn, frälsning, dop i vatten, andens dop med tungotal som tecken etcetera.  Den svenska pingströrelsen har hittills valt att inte formulera sin tro på detta sätt. Just avsaknaden av trossatser har underlättat för pragmatiska synsätt i trosfrågor som leder bort från bibeltro. Trossatser behövs både för trons grunder och trons gränser. Tiden har hunnit i fatt ett gammalt synsätt som var användbart på 30-talet, men inte i vårt nuvarande mediesamhälle med sina krav på tydlighet.

Sist var det dags för predikant och evangelist Tommy Dahlman att gå upp på estraden. Först av allt så var det väldigt roligt att träffa en ”trätobroder” från internet live för första gången. Det blev hjärtligt och man förnimmer det som förenar – en tro som är levande i hjärtat. En del kanske undrar vad som skulle hända om två som träter i kommentarsfälten träffas på riktigt. Det är min erfarenhet att ofta blir det väldigt hjärtligt och i detta fall även väldigt roligt.

FullSizeRender (6)

Dahlman började att tala om den karismatiska rörelsen internationellt och det faktum att den karismatiska rörelsen växer lavinartat sett i ett globalt perspektiv. Dahlman rabblade statistik som en kulspruta i full verkans eld som skulle ta minst en timme för mig att kolla upp så jag låter det vara – för denna gång. Det var evangelistens frimodighet och tydlighet som bringade en atmosfär av hopp till de deltagande denna kväll. Dahlman menade också på att det är skillnad på att vara kristen i en kulturell förståelse och att vara frälst i bemärkelsen född på nytt.

Dahlman varnade också för liberalteologin som han menar gröper ur den kristna identiteten i Sverige, samtidigt som vi skulle behöva vara tydligare än någonsin.

Undervisningen byggdes runt Rom 11:25 och Matt 13:47. Dahlman lyfte frågan om inte den stora skörden som bärgas just nu globalt, kan vara just ett tidstecken på att vi lever i tidsålderns slut. Att vi närmar oss ett scenario där ”hedningarna i fullt antal kommit in”.

Han menade att vår syn på ändens tid också avgör vårt eget engagemang och ställde frågan om vi förstår vilka tider vi lever i? Dahlman påpekade att det inte finns någon väckelse utan smälek och han tar det inte heller för givet att just Sverige automatiskt ska få se en stor skörd som sker just nu i andra länder. Han manade till att se positivt på den tid vi lever i just nu, i och med att vi också får se stora skaror komma till Guds rike. Dahlman nämnde bl.a. Kina som exempel.

På det stora hela var det trosuppfriskande att höra evangelisten Tommy Dahlman förkunna. Jag tror många gick hem den kvällen med ett förnyat hopp och med vidgat perspektiv.

Avslutningsvis så kan jag bara konstatera att det finns ett behov runtom i landet att samla sig kring en bibeltrogen undervisning och jag anar att detta nätverk kommer att vara ett av många som kommer att uppstå inom de närmaste åren.

Samlingen i Vällingby kan kanske ses som en av många staplande första steg och jag kunde väl sakna en tydlig stringens i vad man egentligen vill utveckla det till. Jag saknade även en profetisk klarhet och linje. Mitt eget tyckande är att det kanske är bäst att inte ”formalisera” sig för mycket.

Det har alltid varit kyrkans kamp genom alla tider, hur pass mycket man ska formalisera sig kring de tjänster som finns i församlingen. Vi lever i tider när strömningen går mot en önskan om mer biskopsstyre och i någon mån underställa sig påven. Då kanske det bästa är att motarbeta detta genom att vara så informell som möjligt. Det är i alla fall en tanke värt att beakta för de fria nätverken.

Jonas Rosendahl, teologistuderande

1. http://discursia.se/bocker.html
2. Ladda ner ”Förlåta ovänner
3. Relaterad post: Behovet av äldste i församlingen enligt biblisk modell

=>

Ämne: Ledarskap, TRADITION & TEOLOGI

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?