Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Minglarna i templet: Katolik kommenterar paret Ekmans nya roadshow

Manglarna_I_templet_Ulf_Ekman

MINGLARNA I TEMPLET

(Bild: Skärmdump, Dagen.se) Ulf och Birgitta Ekman skall enligt en annons på bokförlaget Catholicas hemsida, göra en rundresa till sju av de större katolska församlingarna i Sverige. Syftet är att göra reklam för parets nya bok. Det kommer även finnas möjlighet att köpa boken direkt vid de olika träffarna.

Men är det i enlighet med Katolska Kyrkans uppdrag rätt att Ulf Ekman och hans hustru får använda ett antal katolska församlingar som plattform för att sälja sin nya bok, där syftet är att maximera intäkterna till det egna företaget Skrivarhyttan AB?  Bland de församlingar Ekmans skall besöka märks även biskopens egen kyrka, den katolska domkyrkan i Stockholm.

Den säljturné de nu ger sig ut på, är att likna vid vilken kommersiell roadshow som helst. Enda skillnaden är, att här är det fråga om att sälja ett budskap med ett mycket kontroversiellt innehåll till oskyddade människor, som inte känner till parets kontroversiella bakgrund.

Ekmans sägs i boken skildra sin 15 år långa vandring till Rom och ge en uttömmande bild av hur resan gått till. En bild som Ekman själv förväntar sig, också skall ge medlemmarna i den församling han själv hoppat av från, en större förståelse för parets agerande.

Under 15 år pågick konversionsprocessen och den tankemässiga vandringen till Rom. Tvivlet och avståndstagandet till det man själv predikat i mer än 20 år tilltog i motsvarande grad. Men officiellt höll man masken och tillämpade den traditionella Livets Ord teologin.

Samtidigt, under dessa ”tvivlens 15 år” lät man sig betalas med frikostiga löner och extraordinära pensionsinbetalningar av den församling man mentalt var på väg att lämna.

Som vanligt när det gäller Ulf Ekman, skall ett för honom viktigt skeende, kläs i ett passande andligt skimmer:

Att konvertera till katolicismen föranleddes inte som brukligt är av att Gud hade talat milt och stilla till Ekman. Nej, i detta fall var det starkare, ja brutalare. Gud tvingade honom att bli katolik. No option. No discussion.

Men, Gud brydde sig inte om att paret på ett diskutabelt sätt tillskansade sig löner och pensionsavsättningar i 30-miljonersklassen under dessa år. Det hade Gud inga synpunkter på, då var Gud tyst. I alla fall har Ekman inte hört något.

Intressant att notera i sammanhanget är också själva tidpunkten för avhoppet: nämligen i direkt anslutning till parets pensionering från den församling de grundat och tjänat på, i mer än trettio år.

Nu får alltså medlemmarna i Livet Ord vackert sitta på läktaren och titta på, medan deras avhoppade ledare, betalda med deras offrade pengar, åker land och rike runt i det samfund, han under så många år predikat mot och varnat för.

Hans budskap är också, att det han under så många år själv predikat, inte gäller numera. Ett andligt lappkast av betydande dignitet, som måste vara mycket svårt att hantera för alla de medlemmar som stannat kvar i Livets Ord.

Vad skall de tro på, det han sade då eller det han säger nu?

Om det han så då inte gäller nu, varför skall det han säger nu väga tyngre?

Detta budskap skall säljas till intet ont anande katoliker runt om i landet, som förmodligen också kan få problem med att hänga med i Ekmans trossvängar.

Det finns många, tusentals, skadade människor som fortfarande väntar på upprättelse efter Ekmans framfart under åren. För dem måste det vara en besvikelse att återigen se hur Katolska Kyrkan ställer sig på maktens och arrogansens sida.

Antar att det blir fler katolska kyrkor som skall besökas, kanske även i andra länder.

Jag har personligen, hört ledningen för Livets Ord uttala sitt stora intresse för Katolska Kyrkan, på grund av den stora potential det finns att sälja medieprodukter där. Nu får vi uppleva hur ord övergår i handling.

Som så många gånger förr när det gäller Ulf Ekman, landar resonemanget i kronor och öre. Det är både aningslöst och ansvarslöst att Katolska Kyrkan gör sig till ett redskap för denna tvivelaktiga marknadsföring.

Nu när boken har börjat säljas står katolska företrädare på rad för att hylla paret. Biskop Arborelius har trots sin kännedom om parets problematik, inte dragit sig för att dra på med superlativer ”en masse” i sitt förord till boken, där han också passar på att ge dem som kan ha en annan uppfattning om Livets Ord en riktig känga.

Katolskt Magasins chefredaktör finner knappt ord för sin beundran av boken och parets gärning. Inte ett ifrågasättande, inte en avvikande mening. För dessa företrädare är det ingen tvekan vilken sida man väljer: makten och arrogansen.

Utanför Katolska kyrkan utnyttjas de sedvanliga Ekmanska språkrören Världen idag och Dagen. Välregisserat, likt en kinesisk väggtidning, hyllas den forne ledaren i tidningen Dagen.  Gratis marknadsföring genom intervjuer både med webb-TV och i textformat. I Världen idag en banner-annons med bästa möjliga placering.

Vad spelar det för roll att det ligger många skadade människor i diket utmed den väg som Ekmans dragit fram?

I det nya samfund Ekmans skall verka i finns det sedan länge en oförmåga att ta itu med övergrepp av skilda slag, kan man tänka sig en bättre jordmån för parets fortsatta karriär?

Åter till roadshowen: Finns det ingen rakryggad person vid sidan av det katolska etablissemanget, som kan säga ett varningens ord till de församlingar paret Ekman skall gästa? Eller åtminstone ge dem en bakgrund, för att kunna bedöma det budskap han kommer att presentera.

Det skall bli intressant att se hur paret Ekmans fortsatta karriär in den Katolska Kyrkan kommer att gestalta sig. Hittills har det gått snabbt via en hemlig gräddfil med specialundervisning på parets villkor. Därefter en konversionshögtid i all hemlighet med hela stiftsledningen på plats. Hittills har Kyrkans medlemmar enbart informerats i efterhand. Vore det inte på plats att de nu får reda på Kyrkans planer för paret Ekman?

Rent formellt uppfyller Ulf Ekman villkoren för såväl diakon- som prästvigning inom Katolska Kyrkan. Med tanke på den snabba resan hittills för paret Ekman, är det viktigt att stiftsledningen tar bladet från munnen.

Manglarna_i_templet

Huruvida Jesus skulle vält Ekmans bokbord är en tolkningsfråga. En sak är säker – han känner till alla dem som farit illa i kölvattnet på Livets Ord. De sargade själar som inte längre låter sig duperas av fagra ord, avancerad retorik eller maktmänniskor med kristen fasad. Människor paret Ekman glömde bort under pilgrimsfärden mot Rom.

Länna den 4 november 2015

Torgny Nilsson

Katolik sedan 2007. Tidigare medlem i Livets Ord.

=>

Ämne: Gästblogg, Livets Ord/Trosrörelsen, Mediekritik, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?