Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Aletheias gästbloggande katolik svarar blivande katoliken Karlendal

Ulf_Ekman_konverterar

Blivande katoliken Mikael Karlendal gav följande kommentar och fråga till författaren av posten ”Minglarna i templet: Katolik kommenterar paret Ekmans nya roadshow

Karlendal: När jag läser ovanstående konvertits utläggning av sina tankar angående Ulf och Birgitta Ekmans konversion, går mina tankar osökt till en del av det som biskop Anders Arborelius lyfter fram i förordet till Ekmans bok. Det känns lite grann som att Torgny Nilsson fortfarande tänker och känner som en frikyrklig ex-livetsordare och inte som en katolik. Vad säger du, Torgny, om biskopens förord? Du kan läsa en del av det i mitt blogginlägg, om du nu inte har boken.

Torgny utvecklar i ett svar för långt för kommentarsfältet problematiken med när och på vilket sätt Ekmans konversionsprocessen genomfördes:

Mikael!

Du har funderat lite runt min senaste bloggpost och ställer också en fråga om vad jag anser om biskopens förord till Ekmans bok. Du funderar också på om min bakgrund färgar mitt tänkande i detta fall, samt gör en implicit koppling till biskopens förord till Ekmans bok.

Det bärande temat i min bloggpost var inte om Ulf Ekman med fru skulle få bli katoliker, utan när och på vilket sätt konversionsprocessen genomfördes. Enligt katolsk kyrkorätt kan i princip vem som helst, utifrån de kriterier biskopen beskriver i förordet, upptas i Katolska Kyrkan. Det betyder exempelvis att denna möjlighet även föreligger för förre Knutbypastorn Helge Fossmo, om han så önskar. Det är ointressant vad jag personligen har för uppfattning i frågan. För övrigt anser jag att biskopen i förordet lyfter fram det han som biskop skall göra utifrån katolsk troslära, men att han personligen sedan väljer, att på ett omotiverat positivt sätt exemplifiera med paret Ekman i några avsnitt av sitt förord.

I fallet Ekman var jag, och flera ledande katolska företrädare tveksamma till den snabba konversionsprocess som planerades efter den s.k kungörelsedagen söndagen den 9 mars 2014, då Ekman chockade sin församling Livets Ord, med beskedet att han och frun skulle lämna församlingen och konvertera till Katolska Kyrkan.

Vi önskade med hänsyn till Ekmans historik att processen skulle ta längre tid, 1-2 år, än de föreslagna två och en halv månaderna. Våra huvudinvändningar mot den rekordsnabba processen var:

  1. Det tunga bagage Ekman förde med sig i form av många skadade och sargade mäniskor hans undervisning och predikande resulterat i genom åren. Detta har han aldrig gått till botten med, och på ett trovärdigt sätt bett om förlåtelse för. En eller ett par meningar på DN-debatt är långt ifrån trovärdigt.
  2. Ekonomiska oegentligheter av betydande storleksordning när det gäller hanteringen av offrade medel, exempelvis extravaganta pensions- och fallskärmsavtal.
  3. Många års raljant och aggressiv kritik av Katolska Kyrkan, den kyrka han nu önskade bli medlem i. (Se bl.a. nedan klipp)

  1. Otillräcklig tid att på ett acceptabelt sätt lämna alla de människor i församlingen Livets Ord, som troget följt honom i mer än 30 år.

Biskopen kan utifrån de befogenheter han besitter, själv avgöra ett ärende som detta, vilket resulterade i att ingen hänsyn till ovanstående invändningar togs och konversionen var ett faktum under senare delen av maj 2014.

Katolska Kyrkan har på detta vis negligerat omständigheter som varit besvärande och i stället valt att promota Ekmans, vilket bl.a biskopens förord ger uttryck för och upplåtelsen av ett antal större katolska kyrkor för parets säljturné. Detsamma gäller den gräddfil som skapades för paret under själva undervisningstiden och den stora uppmärksamhet själva konversionstillfället gavs. Under själva undervisningstiden predikade Ekman i gudstjänster och konferenser på Livets Ord, som om inget hänt.

Normalt går man i undervisning i den lokala församling man geografiskt tillhör, så att man lär känna dess medlemmar och verksamhet innan man slutligen konverterar. Konversionen genomförs vanligtvis i stillhet i en kvällsmässa. Det förefaller som om Katolska Kyrkan och biskopen har delat in konvertiterna i ett proffs- och ett amatörlag, där formerna för konverteringen skiljer sig kraftigt åt.

Man hade från Katolska stiftets sida kunnat välja ett lägre engagemang och därigenom slippa att i framtiden förknippas med svallvågorna av Ekmans härjningar genom åren.

Om det du syftar till i biskopens förord till boken är avsnittet på hur man ser på det samfund/ den församling man lämnat och kopplingen till hur pass överlåten katolik man är, utgår jag ifrån att biskopen inte menar att man inte skall kunna ha synpunkter på rena oegentligheter och missförhållanden i sin gamla församling utan att det skall påverka ens överlåtenhet som katolik.

Att som biskopen prisa Ekmans för deras positiva och milda syn på Livets Ord, visar brist på analytisk förmåga och verklighetsuppfattning.

Finns det någon anledning att Ekmans efter sina trettio år som ledare för församlingen, där de levt ett mycket privilegierat liv och själva satt agendan för församlingens verksamhet i detalj, inte skulle vara positiva och tacksamma? Det är inget bra exempel på det som biskopen försöker beskriva. Snarare att undantaget bekräftar regeln.

Från min sida, riktas min kritik mot strukturen och ledarskapet i församlingen, definitivt inte mot församlingen och allra minst mot alla underbara och hängivna medlemmar. Var jag med denna syn hamnar på biskopens måttstock är dock inte helt klart.

Vill också nämna i sammanhanget, Mikael, att jag tycker du agerar hederligt, som öppet deklarerar för din församling att du ämnar starta vandringen mot Rom och därmed lämnar den. Tvärt emot Ekmans som under 15 år lade ut dimridåer runt sina förehavande och lät församlingen titta på och betala för hela kalaset.

Sedan skall det avslutningsvis bli intressant att se hur din fortsatta konversionsprocess kommer att gestalta sig. Kommer den att bli som för oss, det stora flertalet, eller kommer biskopen att lyfta upp dig till paret Ekmans nivå?

Med vänlig hälsning / Torgny Nilsson

=>

Ämne: Ledarskap, Livets Ord/Trosrörelsen, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?