Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Var finns miljonerna Livets Ord inte kan redovisa?

På Livets Ords blogg, som redovisar en och annan siffra från hur gåvor och arvoden bokats under en 15 års period, skriver de följande:

Livets Ord har däremot de senaste 15 åren registrerat inbetalda talararvoden för våra olika predikanter, samt allmänna gåvor till Livets Ords arbete, på 1.380.000 kr från Kanada. Från Singapore har vi under samma tidsperiod tagit emot 492.000 kr under samma intäktsposter. De inbetalade arvodesbeloppen i sig bekräftar att gällande policy efterlevs.

samt

I vår ekonomiredovisning finns registrerade gåvor till Livets Ords arbete från Ukraina på totalt 110.000 kr, utöver researvoden etc.

Det finns massor att kommentera här jag inte hunnit med av tidsbrist. Huvudproblemet med den historiska pengahanteringen är inte de belopp Livets Ord bokat, utan de belopp som INTE bokats. Inte hur redovisningen skötts, utan delar av gamla gardets relation till kontanta ”kärleksoffer”/arvoden. Som med all ekonomisk brottslighet är ofta redovisningen gentemot staten som att läsa psalmboken. Vad menar jag då med dessa kraftfulla ord?

Jo,

Flera trovärdiga vittnen har framträtt och berättat om stora ”kärleksgåvor” till Ulf Ekman (det finns andra intressanta personer att granska vid annat tillfälle). Evangelist Peter Ljungren har t.e.x. vittnat om att de viktigare predikanterna fick ett arvode på 50 000 dollar för konferenser i Kong Hee’s Mega kyrka. Aletheia har en källa i Sverige som bekräftar samma belopp som Ljungren. En tidigare anställd på Livets Ord berättade nyligen att Kong Hee haft en liknande ersättning vid besök på Europakonferensen. Benny Hinn – en ännu dyrare affär, men ett ämne i sig.

Alltså kan vi konstatera att ”storfräsarna” bland megakyrkornas pastorer haft en tyst överenskommelse om arvoden på flera hundra tusen kronor (per tillfälle!).  Beroende på dollarkursen upp emot en halv miljon i SEK.

Häri ligger problematiken och skälet till min kommentar om att problemet inte ligger i det man på Livets Ord bokat, utan det som INTE bokats.

Endast 492.000 kr har kommit in till Livets Ords stiftelse under vad jag förstår en 15 års-period. Bara 492 000 kr! Vi vet att Livets Ord haft ett nära samarbete med Kong Hee under många år och att inte bara Ekman utan andra pastorer gjort flertalet resor till Singapore.  I sammanhanget är 492 tkr kaffepengar.  Resten av pengarna finns helt enkelt inte med i redovisningen, därför att de hamnat någon annan stans. Det kan en tioåring räkna ut. Det fattar SVT’s reportrar. Däremot har vissa inom kristenheten svårt att både förstå, eller tro det som framkommer.

Låt oss säga att Ljungren kraftigt överdrev beloppet på 50 000 dollar (f.n. ca 435 tkr) och arvodet för Ekman var endast hälften, så är beloppet som redovisas endast ett par arvoden! Under en 15 års period?  Come on!

Samma sak med kontanterna från Ukraina och paret Padun. Vänligen notera att Aletheia har hittat en oberoende källa i Donetsk som bekräftar Paduns ”dollar-kurirer” till Uppsala (klart att detta inte går att hemlighålla). Sista gången paret Padun kom med kontanter till Ekman var månaderna innan brytningen och då ett mindre belopp på ca 7000 USD. Enligt flera säkra källor har man systematiskt, under flera år, uppdelat på flera av bröderna från Ukraina överlämnat stora summor pengar till bl.a. Ulf Ekman.  ”Hand to hand”, som Leonid vittnar om framför kameran!

Här redovisar Livets Ord endast 110.000 kr.  110.000 kr (!)

Jag bad paret Padun kommentera beloppet och fick följande svar:

”13000$ – it is lie. We gave to them really much much more than 13000$.”

Ljuger Joakim Lundqvist och nuvarande ledning om beloppen? – Nej det gör de inte.  Antagligen fattar de inte vad all uppståndelse handlar om eftersom de inte hittar något fel i bokföringen, samt litar fullt på grundarens ord.

Därmed kan Joakim Lundqvist med gott samvete gå ut i Dagen och säga:

Det finns ingen dokumentation som styrker anklagelserna och jag har ingen anledning att misstro honom när han själv intygar att han aldrig privat tagit emot pengar avsedda för Livets ord, säger han. (Vår understreckning Red. Anm.)

Ordlek! – Det är vad detta är. Kom ihåg att Ulf Ekman är retorikens mästare. Ja det stämmer säkert att han aldrig tagit pengar direkt avsedda för Livets Ord.  Men det är en smart förvrängning av hela granskningen.  Det kan i längden röra sig om miljontals kronor i svenska pengar, Ekman dragit in i arvoden under årens lopp. Pengar som vad jag kan se, inte redovisats i Sverige! 

Har de det, bör Ekman sluta lägga sedvanliga retoriska bombmattor och gå ut med redovisningen. Jag tvivlar på att han kan. Ännu mindre att han vill. Istället vägrar han tala med SVT’s journalister. Väntar till strax innan programmet och går sedan ut med några meningar som skall få oss att glömma allt. Efter det lånar han Birros offerkofta och med dubbla offerkoftor söker han nu martyrstatus inom kristenheten. Många går på det. En rad ”nyttiga idioter” bland kristna kändisar likaså. Till och med självaste Siewert Öholm, en gång i tiden en vass journalist, tidigare inte fullt lika lättlurad.

Ett utdrag från Skatteverket sista 11 åren visar att Ulf Ekman taxerat ett liknande belopp varje år.  I snitt 509 000 / år.  Birgitta Ekman –  i snitt 455 000 kr/år.  Inga större diffar i taxerad inkomst. (Att fru Ekman haft nästan samma lön, ett ämne i sig)

Summan av det hela blir att allt tyder på att miljontals kronor har under årens lopp gått utanför svenska stiftelsens bokföring.

Vi frågar Peter Ljungren hur länge Ekman fick ersättning kontant och får till svar att församlingens ekonomiansvarige tidigt satte stopp för Ekmans begäran om kontanter. Då bad Ekman om att istället få arvodet insatt på sitt amerikanska konto tillhörande en organisation han själv var firmatecknare i.

Ljungren styrker analysen i denna post med följande kommentar via mail:

You will notice in Ulf’s response that he says nothing about honorariums that he received. He doesn’t want this issue discussed…  …Ulf denies profits of the organization went to him. Of course, it didn’t. We’re talking about that money may have gone to him, that never went into the organization. (Kursivt text vår ändring, Red Anm.)

*Ekman kan leka martyr om han vill. Tala om sin anspråkslösa lön och hur han i alla år låtit royalty för böcker gå in i församlingskassan. Böcker som såldes i ett bokförlag som gick miljontals kronor i förlust åren innan det gick upp i församlingens stiftelse.

Ekman är bra på att putsa sin gloria. Fantastiskt duktig att väcka medlidande, sympati och empati för sig själv. Självaste Stefan Salomonsson skickar blommor. Hejarklacken beter sig som publiken i Spanien, när tjuren Ferdinand gjorde entré.

Alla är inte riktigt lika lättlurade Ulf. Ett antal trovärdiga vittnesbörd väger tyngre än ett retoriskt brilljant bloggsvar. Att du dessutom drabbas av plötslig minnesförlust kring kontanterna i Kanada, gör inte svaret mer trovärdigt.

1_Daniel_Forslund

Daniel ”My Two Cents” F orslund

*Sant näthat är förkastligt på alla sätt och vis. Samtidigt något som kommer med en offentligt roll. Redaktionen på Aletheia får regelbundet del av detta också, men har aldrig fått för oss att utnyttja detta mitt i en viktig debatt.

Relaterat:

Mats Selander: Välkomna granskning, Livets ord

Tomas Söderhjelm: Bräcklig grund, Livets ord

Carl-Henric Jaktlund: Livets ords arbete måste tåla dagsljus

=>

Ämne: Ledarskap, Livets Ord/Trosrörelsen, Mediebevakning, Politik, Ekonomi & Samhälle

Nyckelord: , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?