Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Sigvard Svärd: Att avgöra falsk kristen lära

När vi funderar på vad som kan anses som falsk kristen lära, inser vi att det finns nyanser av denna term – alltså olika grader av falskhet. All falskhet är ju av ondo och måste bekämpas med det goda. Men vi måste samtidigt erkänna att vi faktiskt får leva med vissa former av falskhet, åtminstone för en tid. Ta som jämförelse profeten Bileam i 4 Mos. kapitlen 22-24. För en tid syndar profeten, då han för pengar diskuterar situationen för Israels barn med dess fiendefolk Moabiterna. Trots denna avvikelse upphör inte Gud att bruka Bileam, men han går samtidigt starkt till rätta med honom, 22:34-35. Med Bileams underbara profetia om den kommande Messias, slutar berättelsen ändå lyckligt, 24:14-17. Det är lika viktigt att komma ihåg att Jesus inte tog ifrån Judas uppgiften som kassör fast han visste att Judas brukade ta pengar ur ”församlingskassan”, Joh.12:6. Och fast Judas bar på förrädiska tankar, fick han till och med delta i ”den sista måltiden”, 13:21-70, men slutet hade inget gott med sig.

GRADERING

Om man gör ett försök att gradera falskheten, då det handlar om kristen lära och tro, bör man få med två skillnader i vidare mening, det vill säga medveten och omedveten falskhet. Att någon medvetet kan syssla med lögnaktig förkunnelse och villolärig påverkan, det visar tydligt den samlade väckelse- och kyrkohistorien. Men det kan också vara så att en person som själv är förd bakom ljuset, planlöst leder andra fel; tar den falska läran vidare till flera utan att riktigt fatta skeendet. Här är det inte omöjligt med demoners aktivitet som orsak. Eller så kan det vara ett utslag av att Bibeln i god tro tolkas osunt, och ”uppenbarelser” följs som mer är önsketänkande än Guds tilltal. Dessutom skriver Paulus i 1 Kor.13:9, att vår andliga kunskap är begränsad, vilket alltid behöver hållas i minnet. Personlighet och ståndpunkter kan ibland springa samma ärende.

Så här skulle kanhända en gradering av falsk kristen lära kunna uttryckas i en nedåtgående skala 1-5. Ju allvarligare falskhet dess fler bibelställen passar. Somliga av dessa bibelrum pekar på mer än en nivå i skalan:

  1. Demonisk falsk lära. Under onda andars inflytande eller genom besatthet, uppträder människor under slughet med lögnaktig påverkan och antikristlig villfarelse, jfr. Matt.7:15-23, 24:4-5, 11, 24-28, 2 Petr.2:1-3, 1 Tim.4:1-3, 2 Joh.7-11, Upp.2:14-15, 2 Tess.2:9-12, 1 Joh.4:1-6.
  1. Egoistisk falsk läraNär den kristna tron utnyttjas exempelvis utifrån hänvisning till att ”här råder teokrati”. Syftet är inte sällan att skaffa sig egna fördelar av tron, typ ledarvälde, kontroll och maktpåliggande beslutsprocesser, jfr. 2 Kor.11:13-15, Gal.2:4-5, 1 Tim. 6:3-10, 2 Petr.2:1-3, Jud.v.11, Apg.20:29-30.
  1. Världslig falsk lära. I mening att anpassa det kristna livet efter världens sätt att tänka och leva, där synd är omodernt, frihetsberövande och glädjedödande: ”allt är lovligt”, ”Gud är kärlek”, ”gå i frid”, jfr. 2 Tim.4:3, 1 Tim.1:10, Rom.1:18-32, Ef.4:14.
  1. Bibeltolkad falsk lära. Det är då man rent av i god tro tolkar bibelord – men tolkar fel, och sedan under stor rättfärdighets- och renlärighetspatos (fariseism och sekterism) håller fast vid sin lära: ”det är bara vi som har rätt”, jfr. 1 Tim.1:3-4, 7, Hebr.13:9, 2 Petr.3:14-17.
  1. Osund falsk lära. När känslorna omoget och oreflekterat, men i ett ärligt Bibelsökande, hoppar över förståndet så att missuppfattningar, obalans, svärmeri och ”överandlighet” uppstår: jfr. Mark.12:18-27, 1 Kor.6:11, Jak.1:13-16.

Genom att faktiskt fokusera på en dylik uppställning, utan att jag för den skull har fått med eller skrivit ut allting av falskhet – och fler nivåer kanske kan läggas till – är det ändå möjligt att rätt träffsäkert avgöra graden av falskhet i ett visst andligt skeende. Men behovet av den bibliska andebedömningens gåva, den helige Andes gåva att skilja mellan olika andar (1 Kor.12:10), för att hålla det kristna församlingslivet sant och sunt, ersätts inte med ovanstående listning. Däremot kan den vara ett viktigt komplement.

sigvard-sward-1316036938

Sigvard Svärd

Pentekostal predikant, föreläsare och författare. (Red. Anm.)

=>

Ämne: Gästblogg, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?