Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ett förlåt räcker inte – Joakim Lundqvist

Pensionsavtal Dagen

Skärmdumpar från Dagen.se

[Opinion & Debatt, Gästblogg, Livets Ord/Trosrörelsen]

I den till synes ändlösa diskussionen om hur Livets Ords ledning, privat unnat sig förmån efter förmån av församlingens offrade medel, intar den stora avsättningen på sammanlagt 11 Mkr till i huvudsak ledarfamiljens egna tjänstepensioner en väsentlig del.

Avsättningarna gjordes under perioden 1998 – 2014. Utbetalningsvärdet av den sammanlagda försäkringssumman torde idag inte understiga 18 Mkr. För att förtydliga detta lite mer, innebär det att om församlingen gjort samma avsättningar för andra ändamål hade det funnits 18 Mkr tillgängligt idag, exempelvis till övrig personals pensioner.

De som omfattas av det guldkantade pensionsavtalet är i huvudsak:

  • Ulf Ekman, f.d. pastor och ledare
  • Birgitta Ekman, befattning och roll i organisationen oklar
  • Maj-Kristin Svedlund, skolchef och syster till Birgitta Ekman
  • Svante Rumar, pastor och bibelskolerektor samt
  • Robert Ekh, 2:e pastor

Vi vet inte hur försäkringen fördelas på de olika personerna, men det är en inte alltför kvalificerad bedömning att ledarfamiljen Ekman dvs. Ulf, Birgitta och Maj-Kristin Svedlund uppbär en betydande del.

Till den pension som faller ut från denna försäkring skall läggas sedvanlig ATP och folkpension, vilket innebär att den sammanlagda summan är extremt hög för de personer som omfattas av denna förmån. Det är också ostridigt att beslutet om pensionerna är olagligt av flera skäl.

Nu till frågan om hur detta faktum hanteras av den nya ledningen.

Pastor Lundqvist kommenterar förhållandet: ”Det var ett felaktigt beslut” och att han ber om förlåtelse för detta. Därmed anser han att saken är utagerad och att han gjort vad han kunnat för att hantera en situation, som han som nuvarande ledare i och för sig inte har något ansvar för.

Men räcker detta?

Kan han, om han vill vara sann och ärlig som ledare se sina församlingsmedlemmar i ögonen och säga: ”Sorry, gjort är gjort, det var tråkigt för er men vi måste glömma och gå vidare”?

Det är sant att flertalet av de inblandade redan nu lyfter sina pensioner och att det är svårt att komma åt dem på laglig väg.

Men det som är möjligt för var och en av de gynnade pensionärerna att besluta om, är om de skall behålla det belopp de erhåller efter skatt när den månatliga pensionen betalats ut.

Det står var och en fritt att låta den återgå till församlingen.

På detta sätt skulle mellan 50-70% av det kapital de tidigare ledarna byggt upp till sig själva kunna återgå till församlingen Livets Ord och den sammanlagda summan skulle på sikt bli högre än de ursprungliga inbetalningarna.
Frågan är var pastor Lundqvist har sin lojalitet, hos den gamla ledningen eller hos sina församlingsmedlemmar och sin församling? Hittills har han klart visat att hans lojalitet ligger hos den tidigare ledningen, i synnerhet hos den förre ledaren Ulf Ekman, som han gång efter gång betygar sin respekt och ära.

Vågar han stå upp för sin församling och försöka få en återbetalning till stånd? Han kan självklart inte tvinga de tidigare styrelsemedlemmarna, men hans agerande och ställningstagande i denna riktning skulle bidra till att sätta frågan på sin spets och framför allt visa var han själv står.

Det är att gå från ord till handling. Det är att visa att ordet förlåt kombineras med nödvändig handling och blir ett verkligt förlåt. Och varför inte samtidigt berätta för medlemmarna hur mycket de under året varit med och betalat till de famösa avgångsvederlagen till två i den tidigare styrelsen.

Det finns ingen orsak i världen att hålla dessa uppgörelser, som torde uppgå till tvåsiffriga miljonbelopp, hemliga för medlemmarna.

En fråga att heller inte dröja alltför länge med, är hur länge och av vilken orsak nuvarande styrelsemedlemmar skall sitta kvar, som under den förra ledningen år efter år var med om att föra sina församlingsmedlemmar bakom ljuset och ta det ena olagliga beslutet efter det andra, i syfte att gynna sig själva, den styrande eliten?

Den gamla, hårt kritiserade strukturen för Livets Ord lever vidare. Det innebär också att ledaren, numera pastor Lundqvist, har ett osedvanligt stort inflytande och makt över Livets Ords stiftelse och församling.

Frågan är om han verkligen vågar använda den och de redskap han har, att städa upp internt och öppna dörren på vid gavel, så att medlemmarna kan få den rättmätiga information de fortfarande är förhindrade att få.

Det är att i handling, konkret visa att talet om öppenhet och insyn inte bara är floskler och tomma ord.

Länna den 18 december 2015
Torgny Nilsson

=>

Ämne: Gästblogg, Livets Ord/Trosrörelsen, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?