Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Förtroendekris skakar Livets Ords norska församling

Remi Troens Ord

Skärmdump Troens Ord

[Utrikes, Livets Ord/Trosrörelsen, Ledarskap]

En kris skakar den norska församlingen Troens Ord i den lilla norska staden Sarpsborg. Personer Aletheia talat med under några månader, berättar om en församling där kontroll, manipulation och noll insyn i ekonomi tillhör vanligheterna. Många medlemmar orkar inte längre gå på mötena och det finns även ett antal som lämnat församlingen.

Aletheia ser i den här artikeln närmare på en del av faktorierna bakom krisen i den norska trosförsamlingen Troens Ord.

Församlingen Troens Ord proklamerades den 19 juli 2011 av Remi och Alice Høidahl och Ulf Ekman var den som insatte pastorsparet i tjänst. Församlingen är en del av Livets Ord i Uppsala och har som mål att ändra sitt namn så att det är detsamma som moderkyrkan i Uppsala. Församlingen har den samma visionen som Livets Ord i Uppsala och vill på alla områden definiera sig med dem. Ulf Ekman har en hög status hos pastorsparet och trots att Ekman konverterat till den romersk katolska kyrkan äras han av Remi och Alice Høidahl utan att på något sätt ifrågasättas, något jag återkommer till längre fram i artikeln.

Att det blåser friskt inom trosrörelsen är inget nytt, men friska vindar betyder inte automatiskt att det är sunda vindar som blåser. Detta gäller i allra högsta grad det som pågår i Troens Ord i Sarpsborg, för bilden man får efter att ha talat med flera personer med god insyn i församlingen är att detta är en församling som inte har någon positiv framtid om inte radikala förändringar äger rum.

Kontrollbehov

Remi Høidahl beskrivs av vissa som en kontrollmänniska ut i fingerspetsarna, med ett enormt behov av att ha kontroll på allt ner i minsta detalj. Styrelsen har till nyligen bestått av honom själv, hustrun Alice och Åke Carlsson, men efter krav från medlemmarna har ytterligare tre medlemmar valts in i styrelsen. Flera av medlemmar lär endast ha förtroende för de av församlingen nominerade styrelsemedlemmarna. I församlingens första tid bestod styrelsen endast av Remi och hustrun Alice. Enligt uppgift var beslutet med flera styrelsemedlemmar något Høidahl ogillade och motsatte sig, men som ändå verkställdes. Innan detta skall det ha varit noll insyn i beslut och ekonomi, och det lär enligt uppgift inte ha funnits något räkenskap för ekonomihanteringen fram tills nu.

Att lyssna på Remi Høidahl när han talar är som att höra en kopia av Ulf Ekman på det sämsta. Detta skriver jag inte för att raljera, utan för att beskriva på vilket sätt Troens Ords pastor utövar sitt ledarskap på. Samma retorik och skrämselpropaganda som hans tidigare mentor Ulf Ekman använde sig av, gör även Høidahl, och det med ett tonläge som säkerligen skrämmer vettet av en som är upplärd att lojalitet mot pastorn är en av de viktigaste egenskaperna en kristen kan besitta.

En syn om Ulf Ekman

Remi Høidahl påstår i en predikan som finns tillgänglig på nätet, [1] att Gud i en syn 1996 talat om för honom att Ulf och Birgitta Ekman skulle gå in i den katolska kyrkan. Han säger också, i likhet med Joakim Lundqvist i Livets Ord Uppsala, att han menar att Gud lett Ekmans in i den katolska kyrkan.

Här under har jag transkriberat nästan allt som Remi Høidahl berättar om att Gud skulle ha visat honom, och just avsnittet med Ekmans kallelse till katolska kyrkan kommer på slutet:

”1996 gav Herren mig en syn. Jag hade precis kommit till Livets Ord, börjat studera teologi. Det här berättar jag varför jag är försiktig att kritisera och vara ute och ha åsikter om allt möjligt. Det var i samband med ett besök vi haft på Livets Ord av en profet från Malaysia, Jonathan David. Alice kommer hem från mötet helt söndergråten och sa att detta var så starkt, det var så speciellt. Hon sprang ut i bokshopen och köpte videon och tog den med hem, och under två veckor såg jag den fyra gånger för det var så speciellt. Den fjärde gången jag såg videon, mitt i predikan till den här profeten, en fantastisk förkunnare, så talar Herren till mig. När jag säger att Herren talade så är det något jag upplevt bara några få gånger i livet och det var en inre hörbar röst. Gud ställde mig en fråga: ”- Var är Livets Ord om 20 år?” Jag satt där i soffan och försökte tänka […], men det var som det bara var vitt och blankt uppe i huvudet.

Det var bara som att Gud fångade min uppmärksamhet, och så sköljer Guds närvaro över mig, nästan som det kom utifrån tv:n. Jag tror det varar i fyra sekunder och mycket sker på kort tid när Gud verkar. Det kan ha varit längre, men upplevelsen kändes som fyra sekunder. Så Guds närvaro sköljer över mig i soffan och jag ser en syn. Jag ser Livets Ord. Jag ser salen på Livets Ord, och mitt i salen skjuter det upp en fyr. Så säger Gud: ”- Livets Ord University kommer vara en viktig del av Livets Ords missionsarbete. Jag ser hur universitetet går neröver Europa som tentakler, in i Ryssland, Centralasien, Kina, Indien och Kina och Asien. Jag ser hur unga män kommer från dessa länder till Livets Ord University och blir tränade och reser tillbaka till sina länder och skakar dem för Jesus. Detta har gått i uppfyllelse. Livets Ord University har varit den viktigaste, strategiska satsningen för vårat missionsarbete de sista 20 åren. Vi har haft pastorskurs och pastorsträning osv, osv. Det har varit vårt huvudfokus på Livets Ord. Så det gick i uppfyllelse som Herren talade till mig.

När jag hade sett den här synen bytte synen bild och jag såg Ulf Ekmans tjänst. Inte Livets Ord, men hans. Hans person. Hans inflytande. Jag såg hur Gud gav honom en plattform i USA, och så blev plattformen större, så nådde hans tjänst runt jorden som tentakler. Så såg jag något, hur Gud öppnade en dörr till Sydamerika, in i katolska kyrkan, och hans böcker såldes i miljontals ex. till katoliker i Sydamerika. Det här har inte börjat hända ännu, eller jag vet att det har börjat hända. Jag vet vilka dörrar som har öppnat sig. 2005 talade Gud på nytt igen. Det är tidigt detta. Då talade Gud, och jag var på hotellrummet i Singapore. Jag skall inte säga allt vad Gud sa, men han talade till mig igen, tydligt, distinkt och starkt om att Ulf Ekman skulle gå in i den katolska kyrkan. Då visste inte jag om det betydde att han bara skulle in där och verka. Jag kom hem och sa till Alice att jag inte vet vad det betyder, om han bara skall in och verka eller om han kommer att gå in. […]

Gud sa att han kommer att respekteras högt i hela Kristi kropp, helt upp i toppen. Det var det Gud sa. […] Gud talade på ett väldigt starkt sätt att Gud hade tänkt att använda honom att vara en viktig tjänst i den yttersta tiden. Så när jag är försiktig att röra vid den mannen så är det för att Gud av en eller annan märklig orsak, visade mig en syn redan 1996 när jag själv var en ordentlig katolikföraktare, och Gud talade och sa att hans tjänst skulle ha en stor ingång bland katolikerna och att Gud skulle använda honom, att han skulle vara en viktig tjänst i den yttersta tiden. Därför har jag bestämt mig att jag inte rör det där. Jag vill inte som Gamaliel säger, strida mot Gud. Vänta och se och låt frukten tala för sig själv.”

Vägrar kritisera Ekman

Vem har mod att tala emot detta när ’pastor Remi’ så tydligt säger att Gud har visat honom i en syn att Ulf Ekman skulle gå in i den romersk katolska kyrkan och att det han gör därmed per automatik är rätt och okritiserbart? Vem vill strida mot Gud? Denna retorik har använts flitigt inom trosrörelsen och många känner till ’rör-inte-Herrens-smorde-teologin’.

Var och en får givetvis göra sin egen bedömning av denna så kallade synen, men personligen har jag varit med allt för länge till att ta för givet att det skulle vara Gud som har sagt detta och att det inte skulle vara Remis egna tankar och funderingar. ”Gud har sagt till mig…” har varit ett mycket effektivt vapen under åren för att tysta de med andra åsikter, och Ulf Ekman har varit en flitig användare av detta vapen.

Høidahl säger klart och tydligt ifrån som ni kan se och höra, att det inte är aktuellt för honom att ta avstånd eller kritisera Ulf Ekman för hans konvertering. Jag måste medge att det är tragikomiskt med tanke på hur Livets Ords olika ledare tidigare i all offentlighet och i olika forum, så till de grader gick till attack mot Åge Åleskjær och den så kallade ’nådesförkunnelsen’. Då hade man inga problem att utföra ett karaktärsmord på Åleskjær för hans förkunnelse, men det är ett avslutat kapitel så jag låter det ligga för stunden.

Om man inte kan kritisera Ekmans konvertering baserat på de obibliska läror katolska kyrkan och Ekman numera också står för, men mer än gärna gör ner en tidigare vän och kollega, ligger det troligen andra orsaker bakom. Villfarelser om Maria och direkt ockulta företeelser som uppenbarelserna i Medjugorje, vilka Ekmans hyllat tidigare[3], borde utifrån skriftens perspektiv inte vara svårt att offentligt kritisera och ta avstånd ifrån.

Går Remi Høidahl i sin tidigare läromästares fotspår och själv på sikt är på väg att konvertera?

Orsaken till att frågan ställs är att tidigare medlemmar berättat om hur de upplever att en smygkatolisering pågår i Troens Ord. Jag har personligen talat med de som berättat om pastorsparets fascination för det katolska på ett sådant sätt att de till sist kände att de inte kunde vara en del av församlingen. Remi Høidahl själv framhåller dock att de bygger en protestantisk, evangelisk, karismatisk församling. Då måste han kunna räkna med att synas och ifrågasättas om andra inte delar hans syn i att det är detta som byggs, speciellt om doktriner och liturgi och andra tecken skulle visa på något annat.

Ulf Ekman största inspirationskällan

Att Ulf Ekman är en stor del av Høidahls liv framkommer tydligt i hans tal den 29 november 2015. Han berättar om det inflytande Ekman ´haft i hans liv, och att han inte tror att han hade varit frälst om det inte vore för Ulf Ekman. Med en sådan vördnad och respekt för sin tidigare pastor och mentor som Høidahl ger uttryck för, måste jag säga att de band han verkar ha till Ekman är mycket osunda och till och med destruktiva. Att ha respekt för en människa är en sak, men att ge sitt liv till personen Ulf Ekman, som Robert Ekh lär ha sagt att även han gjorde, är livsfarligt, sekteristiskt och mycket destruktivt på alla sätt.

Mitt intryck efter att ha lyssnat till en del av det Remi Høidahl talat om i november och december 2015 är att hans band till Ekman liknar mycket på det Robert Ekh beskrev i sitt brev som Aletheia publicerade tidigare[2]. Høidahls tacksamhet och vördnad för Ulf är så stor att han säger att han aldrig någonsin kommer kritisera honom.

Remi Høidahl beskriver sig själv som en person som är mycket noggrann i det han gör och en som söker Gud och hör från Herren. Sättet han talar om sig själv på vittnar om manipulation för att tysta kritiker, och det är flera kritiska röster som höjts gentemot honom och hans sätt att styra församlingen på som säkerligen gjort honom obekväm.

I en annan ljudfil som ligger på församlingens hemsida tar han en rejäl uppgörelse gentemot de som skrivit och ställt frågor på Facebook[4]. Utifrån material Aletheia tagit del av verkar det röra sig om kritik mot pastorsparets okritiska fascination för Ulf och Birgittas nya bok där de berättar sin version av deras väg till den romersk katolska kyrkan. Tydligen har diskussionerna på Facebook upprört Remi Høidahl rejält, för som man kan höra i ljudfilen är ljudnivån hög och orden skarpa när han går emot de kritiska medlemmarna det gäller.

Stora utmaningar

Församlingen Troens Ord i Sarpsborg i Norge har en del stora utmaningar framför sig om de skall bestå som församling. Som jag nämnde inledningsvis präglas verksamheten av en förtroendekris gällande pastorn och hans familj som totalt dominerat både styrelse och de anställda i den lilla församlingen, samt kritik mot den innersta ledningens odelade passion och beundran för Ulf och Birgitta Ekman och deras konvertering till den romersk katolska kyrkan. Att tysta kritiker med retoriska formuleringar som att ”Gud-har-sagt-till-mig…”, är oacceptabelt 2016.

Detta verkar inte pastorn och hans närmaste förstå, för flera vittnar om kontroll, manipulation och maktmissbruk på ett sätt som gör att man kan kalla situationen som uppstått för en kris. Enligt uppgift har centrala ledare i Troens Ord kontaktat Livets Ord i Uppsala då de verkar anse att församlingen behöver extern hjälp. Pastorsparet Høidahl befinner sig under denna helg i Uppsala för att få råd hur de skall hantera situationen.

Andréas Glandberger

Andréas Glandberger

 

 

 

 

 

 

 

Källor

[1] http://play.troensord.org/18255/331102-gudstjeneste-med-remi-hoidahl
[2] http://aletheia.se/2015/05/26/pastor-robert-ekh-bryter-tystnaden-kring-otrohetsaffaren/
[3] http://aletheia.se/2014/04/07/ulf-ekmans-konvertering-redan-2005-uppror-medlemmar/
[4] http://play.troensord.org/18255/335119-gudstjeneste-med-remi-hoidahl

=>

Ämne: Ledarskap, Livets Ord/Trosrörelsen, UTRIKES

Nyckelord: , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?