Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ulf Ekman återaktiverar Livets Ords ministry i USA – med frun och Robert Ekh (!) i styrelsen

ulf-ekman-ministries-USA

I kölvattnet på SVT’s avslöjanden i november

Allt sedan det efter Uppdrag Gransknings program stod klart att miljonbelopp från talararvoden och gåvor från Ukraina aldrig nådde svenska Livets Ords kassa, har vi letat efter pengarna. Av miljontals kronor i arvoden och offrade medel från utlandet har bara ynka 110 000 SEK inkommit från exempelvis Ukraina och 492 000 från Singapore under årens lopp. Däremot dyker miljontals kronor upp i Ekmans utlandsstiftelser, varav en med det finurliga namnet ”Word of Life Sweden”.

I vad som kommit att bli en spontan serie om Ulf Ekmans stiftelsehärva utomlands, tycks nya uppgifter aldrig ta slut.

I vart fall som kommit upp har de medlemmar, f.d. medlemmar och sympatisörer vi talat med sett ut som frågetecken när vi ställer frågor om stiftelserna. Detta trots att Ulf Ekman själv hävdar till tidningen Dagen och Carl-Henrik Jaktlund att bland annat ’Ulf Ekman ministries’ är totalt integrerat med Livets ord.

Så låter det i Jaklunds intervju med Ekman några år tillbaka i tiden:

Hur är det i övrigt då Ulf Ekman, har du bara månadslön?

”Ja, det händer att jag får arvoden som är relaterade till mig personligen när jag är ute och talar på konferenser men de allra flesta går till Livets ord.” (Fet stil, Red. Anm.)

…Och inga andra stiftelser i andra länder som ger dig pengar, som en del spekulerar kring?

”Nej, vi heter ’Ulf Ekman ministries’ utomlands, av två anledningar: De är mer personfixerade och vårt engelska namn ’Word of life’ är upptaget av andra organisationer. Så ’Ulf Ekman ministries’ är totalt integrerat med Livets ord.”

Varumärket svenska Livets Ords, pengarna styrda av Ekman själv

Varumärket ’Ulf Ekman Ministries’ ägs mycket riktigt av svenska Livets Ord (än idag!) men pengarna har under decennier kontrollerats av Ulf och Birgitta Ekman själva utanför svenska Livets Ord. Anmärkningsvärt!

I den årliga ekonomiska rapporten som går ut till de aningslösa medlemmarna i Sverige finns inga uppgifter om diverse utlandsintäkter vad vi kan se. ’Ulf Ekman ministries’ som Ekman alltså hävdar är ”totalt integrerat” med svenska Livets Ord har i själva verket styrts av paret Ekman själva under många år, i flera länder. En av alla stiftelser alltså även fortsättningsvis efter både pension och konvertering.

Vi har hittat stiftelser/non-profit-organisationer i Kanada, Storbritannien, Norge och USA, varav sistnämnda blivit aktuell igen. (Kanada och Norge numera nedlagda) Vi har därför ställt frågan till Livets Ords auktoriserade revisor och redovisningskonsult Nils Pehrsson på PREVAB, (Samt en lite längre frågelista Livets Ords ledning och Ulf Ekman):

Vi arbetar med en artikel om Ulf Ekmans utländska stiftelser som enligt Ekman själv är ”totalt integrerat med Livets ord” i Sverige. (http://www.dagen.se/dokument-livets-ord-del-5-pengarna-1.188726)

  • Var i de årliga boksluten framkommer pengar omsatta i Ulf Ekman Ministries USA, och Ulf Ekman Ministries i UK alias Word of Life Sweden (UK), samt andra håll i världen?

  • Alternativt – kan du svara på hur relationen mellan Livets Ords utlandsstiftelser fungerar?

  • Hur många organisationer finns det i utlandet knutna till Livets Ord och på vilket sätt övervakar du dess intäkter?

Livets Ords USA-gren åter i bruk med ett högst märklig val av förvaltare

Den 18/9 2015 lämnades nämligen en ansökan om att återaktivera Ulf Ekman Ministries i USA in till amerikanska myndigheter. Samma ordförande (President) som under tidigare år (Ulf Ekman själv), Birgitta Ekman som kassör/sekreterare/förvaltare (secretary/treasurer/trustee) och högst otippat Robert Ekh som en av förvaltarna (trustee).

Ulf_Ekman_ministries_reactivation4

Ulf_Ekman_ministries_reactivation3

Organisationen hade förlorat sin ”Non-profit status” efter vad vi kan se – försummelse att skicka in bokslut under några års tid.

Den 25/9 2015 godkänner amerikanska IRS ansökan och återför organisationens skattebefrielsestatus (s.k. ”Non-profit status”).

Eftersom Livets Ord tiger kring de frågeställningar (se botten av denna bloggpost) som uppkom kring den för LO medlemmarna okända stiftelsen i Storbritannien, uppkommer nu även ytterligare frågor kring stiftelsen i USA. En av frågorna blir givetvis huruvida Robert Ekhs intåg som förvaltare av Livets Ords USA-medel är en del av pensionsuppgörelsen några månader tidigare 2015.

Fakta kring Ekmans USA-affärer:

Ulf Ekman Ministries Inc grundades i USA 13 februari 1990. Ulf & Birgitta Ekman satt ensamma i styrelsen enligt de dokument vi tagit del av. Åren 1999-2007 har en grovräkning visat att stiftelsen omsatte runt 6 miljoner kr (SEK) totalt.

Åren dessförinnan är det liksom med UK stiftelsen okänt hur mycket pengar som kom in eller gick ut. USA har mycket stränga regler om transparens och deklarationsskyldighet speciellt när man är en skattebefriad välgörenhetsorganisation.

År 2011 hade stiftelsen inte lämnat in någon deklaration till de amerikanska skattemyndigheterna under 3 år i rad. Därför förlorade stiftelsen sin ”non-profit status” (skattebefrielse). Organisationen i USA har därför legat nere sedan 2012 tills september 2015 när Ulf Ekman återaktiverade den tillsammans med frun och Robert Ekh.

Samtidigt som paret Ekman ensamma styrt över mångmiljonbelopp i USA framkommer det av handlingar beställda från Storbritannien att de även kontrollerat miljonerna där mellan grundandet 1994 fram till 2008 då Jonathan Ekman tog över kontrollen. Först 2011 väljs Magnus Dahlberg in som styrelsemedlem och 2015 tar Christian Åkerhielm över.

Tillbaka till Ulf Ekman Ministries USA

Under de år som fanns tillgängliga att beställa årsredovisning på har endast fyra utbetalningar gjorts med ”Swedish designation”.

År 2003 swedish designation 223502 USD

År 2004 swedish designation 25000 USD

År 2005 sweden designation 10000 USD

År 2006 sweden designation 7000 USD

Notera att ”spegelstiftelsen” Ekman grundade i Storbritannien heter 1994 ”Word of Life Sweden” vilket innebär att ”Swedish designation” lika gärna kan vara överföring mellan utlandsstiftelserna. Det lite större beloppet på 223502 USD (Ca 1,9 mil SEK) förefaller vara kopplat till försäljningen (skrotningen) av fartyget som användes i Operation Jabotinsky som såldes ett par år tidigare. Ett ämne i sig vi får ta en annan gång.

Huvudintäkterna i USA har nästan uteslutande bestått av gåvor etcetera. Försäljning av varor är en mindre del av omsättningen.

Om det nu är en public charity (välgörenhetsorganisation) är det högst märkligt att nästan varje år går minst hälften av intäkterna till ”administrativa kostnader”.

Det är även högst märkligt att stiftelsen i UK och USA saknar hemsidor, samt information saknas kring hur gåvogivare finner kontouppgifter etcetera. Detta faktum pekar givetvis på att det rör sig om ”sluss-stiftelser” för pengar man inte vill redovisa i Sverige.

Peter Ljungren bekräftar via e-post att när hans ekonomiansvarige stoppade kontanta gåvor till Ekman blev han istället ombedd att sätta in pengarna på amerikanska Ulf Ekman ministries. Inte svenska Livets Ord där övriga predikanter enligt nuvarande pastor ombeds sätta in arvoden.

När Ekman i samtal med Jaktlund säger att ”de allra flesta (arvoden, Red. Anm.) går till Livets ord” var det en sanning med modifikation.

Ekman må ha efterskänkt royalties för bokförsäljning under årens lopp (till ett förlag som under flera år gick med förlust). Av allt att döma har Ekman likväl förfogat över mångmiljonbelopp under decennier av verksamhet.

Parallellen mellan Tove Lifvendahl analys av Margot Wallströms agerande och Ulf Ekmans hantering av utlandsmiljonerna

Så här skriver Tove med rubriken – En moralisk saltomortal

”Men en …skandal handlar inte bara – och kanske inte ens mest – om var på skalan lagligt– olagligt man befinner sig, utan framförallt om ens agerande anses vara lämpligt eller olämpligt.

Den som har fått förtroendet att företräda folket, att förvalta deras pengar eller som i utrikesministerns fall – Sveriges diplomatiska förtroendekapital – behöver bevisa sig förtjänt av det förtroendet.

Påståendet att vi skulle vilja ha politiker som är som folk är mest är nys; vi vill ha sådana politiker vi kan se upp till för att de har karaktär och omdöme. Sådana vars värderingar vi respekterar, och vars handlingar överensstämmer med dessa uttryckta värderingar.

Men den mest uppenbara iakttagelsen är förstås den svårsmälta diskrepans som uppstår när de redan privilegierade hittar egna sätt att ta sig förbi de system de förespråkar att andra ska rätta sig efter…

..Om moral kompareras dubbelmoral, behövs nu ett superlativ för att verbalt göra rättvisa till detta hyckleri.”

Man skulle ju enkelt kunna byta ut ordet politiker mot pastor i Toves klockrena analys. Det är inte olagligt att ha separata stiftelser i en rad olika länder i sig, beroende på om de används för skatteplanering eller ej. (Oavsett om det rör privatpersoner eller organisationer)

Men hur lämpligt och moraliskt försvarbart är det att bara Ulf & Birgitta Ekman ensamma sitter i Styrelsen för USA stiftelsen 1990-2015?

Hur lämpligt och etiskt försvarbart är det att Ulf Ekman ensam är enda svenska personen som sitter i engelska stiftelsen ”Word Of Life Sweden” från starten 1994 tills 2008 då han sedan ersätter sig själv med sin son Jonathan Ekman.

Nu sitter Christian Åkerhielm ENSAM med en okänd brittisk person i styrelsen. Hur omdömeslöst av Christian att låta sig ta över en sådan post utan svenska medlemmars vetskap.

Ulf har alltså själv under 14 år varit enda personen ifrån Sverige med full insyn i en brittisk stiftelse som till namnet sägs vara Svenska Livets Ords stiftelse. Om inte detta är en omdömeslös handling av en svensk pastor och så kallad ”Senior Apostel” vet jag inte vad…

Ulf Ekman har ofta lyft fram sin anspråkslösa lön och efterskänkta royalities. Samtidigt har han under alla år ensam bollat med utlandsmiljonerna. I vissa länder (som t.e.x. USA) kan styrelsemedlemmar inte betala ut rena pengar till sig själva hur som helst. Däremot förefaller ingen eller få i Sverige haft någon insyn i researvoden, traktamenten, tillgång till kreditkort och medel eller vilka vänner, släktingar eller anhöriga som på ett eller annat sätt gynnats av miljonerna. Minst hälften av USA-omsättningen har alltså gått bort i ”administrativa kostnader”. Stiftelsen i England har möjligheten att ge donationer till individer inskrivet i sina stadgar.

Kan någon person i Sverige fortfarande kan ha förtroende för en person som ger/gett sig själv rätten att besluta vart offrade medel och arvoden skall sättas in och till vad eller vem de sedan skall betalas ut?

Min personliga hållning i frågan är nog glasklar vid det här laget. Oavsett anledning till Robert Ekhs märkliga comeback som förvaltare av Livets Ords medel i USA var Ekmans svar till tidningen Dagen ett spel för galleriet. Officiellt var alltså Ulf Ekman Ministries integrerat i Uppsalaförsamlingen. I verkligheten en tillgång som Ekman och frun själva kunnat styra över efter behag. Skrämmande. Långt bort från krångliga regler och lagar i Sverige. Pilgrimsresor, stipendier, arvoden och skyhöga ”administrativa kostnader” har kunnat betalas med några knapptryckningar utan svenska medlemmars insyn.

Att ingen information utgått kring något övertagande av Livets Ords USA-verksamhet av Ekman personligen, styrker att Ekman ljög för Dagen-reportern. Tystnaden från redovisningskonsult Nils Pehrsson får ni läsare tolka själva.

1_Daniel_Forslund

Daniel ”My Two Cents” F orslund

Följande parter har ombetts kommentera uppkomna frågor kring stiftelsehärvan:

Ulf Ekman, Joakim Lundqvist/Livets Ords ledning, Robert Ekh, Livets Ords auktoriserade revisor och redovisningskonsult Nils Pehrsson på PREVAB

Faktaunderlag för artikeln:

Dokument Livets ord, del 5: Pengarna – DAGEN – Carl-Henric Jaktlund

Dokument som visar när USA stiftelsen förlorade sin momsbefriade status – 20111015

Ulf Ekmans Ansökan om Återaktivering av USA stiftelsen – 20150918 (PDF)

Bekräftan från IRS om återaktivering av non-profit stiftelse -20150925 (PDF)

Osorterad ekonomiska översiktsrapporter från USA Stiftelsen åren 1999-2007 (Guidestar PDF)

Ekonomirapporter inlämnade till IRS för 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008 (PDF)

Livets Ords årsredovisning 2014-2015 (PDF)

Relaterat:

Aletheia kan ha funnit Ulf Ekmans ”försvunna” miljoner – i brittisk stiftelse

SVT Uppdrag Granskning: Ge oss sanningen, Livets Ord

Var finns miljonerna Livets Ord inte kan redovisa?

Carl-Henric Jaktlund: Livets ords arbete måste tåla dagsljus

DAGEN – (Jaktlund) Dokument Livets ord, del 5: Pengarna

=>

Ämne: INRIKES, Livets Ord/Trosrörelsen, NYHETER, Politik, Ekonomi & Samhälle, UTRIKES

Nyckelord:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?