Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Osmaklig kamratjournalistik i tidningen Inblick

Inblick skärmdump

Inblick 21 januari 2016

[Opinion & Debatt, Mediebevakning, Livets Ord/Trosrörelsen]

Med Ruben Agnarsson och Tommy Dahlman på ledande positioner i tidningen har profilen förändrats markant i mångas ögon. Tonläget är ofta högt och man ser inte sällan att dessa två aktivt tar ställning i frågor de skriver om, så även inom den kristna världen. Jag skall återkomma i en senare artikel där jag skall se närmare på arbetsmetoderna som används av speciellt Ruben Agnarsson, men jag kan redan nu fastslå att det är svårt att se att Inblick följer pressetiska riktlinjer, samt att jag ifrågasätter delar av deras motiv i vissa frågor.

I det senaste numret av Inblick finns en artikel skriven av Agnarsson där han går till angrepp på en pastor från Ukraina och associerar honom med det ukrainska KGB[1]. Hela artikeln andas beställningsverk och kamaraderi, för det som inte framkommer i texten är vänskapen mellan Agnarsson och Severin sedan väldigt många år tillbaka. Personer med bakgrund inom Livets Ord har hört av sig till Aletheia efter Inblicks publicering och reagerat på just detta, samt det de upplever som ett partiskt ställningstagande mot Leonid Padun och för Carl-Gustaf Severin på ett sätt som andas osmaklighet.

Att Inblicks och Kanal 10’s koncernchef och tillika ansvarige utgivare, Börje Claesson, tillåter Ruben Agnarsson att använda tidningen och kanalen som plattform för sin högst egna agenda, framstår som mycket förvånande och kritikvärdigt. När artiklar som kritiken mot Padun och Uppdrag Granskning kan passera den interna granskningen och publiceras, med det vi får anta vara ansvarige utgivaren Börje Claessons välsignelse, menar jag som sagt att det är lov att ifrågasätta Inblick och Kanal 10 för både deras delvisa brist på seriositet och partiskhet i en del artiklar.

Den journalistiska kvalitén borde väga tyngre än behovet att svärta andra, men pressetik verkar tyvärr inte vara viktigt för Agnarsson och Inblick. 

Är tidningen och kanalen en plattform för Agnarsson att föra kampen mot kritiker av Livets Ord och det som pågått och pågår där? En del talar helt enkelt i termer som att Agnarsson genom vissa artiklar och ageranden fungerar som en förlängd arm för den Uppsala-baserade församlingen. Att sedan både Agnarsson och Dahlman uppträder arrogant och spydigt på sociala medier och på andra bloggar ger ett intryck av att tidningen lagt sig på en aggressiv nivå, och det är mycket förunderligt av en tidning som profilerar som som en kristen tidskrift.

Det vore intressant med ett svar från Inblicks ansvarige utgivare Börje Claesson hur de tänkte inför publiceringen av Agnarsson artiklar i det senaste numret, men även med bakgrund i det mycket pinsamma och milt sagt partiska tv-programmet efter Svt’s Uppdrag Granskning om Livets Ord[2].

I artikeln om Padun är det inte svårt att se vilken retorik och förtalsliknande stil Agnarsson lägger sig på, och som jag ser det görs detta av två orsaker. Dels för att svärta och göra ner Leonid Padun, men också för att lyfta upp Carl-Gustaf Severin som ett offer för ’skurken’ Padun. Att sedan Agnarsson inte bemödar sig att kontakta Padun för en kommentar kring det han och Severin tillsammans kritiserar honom för visar hur oseriös Agnarsson och Inblick är. En seriös journalist hade givetvis kontaktat Padun för att få hans syn på saken, men det passar väl inte in i den agenda Agnarsson verkar ha.

Något av det fulaste i artikeln är dock det låga och smutsiga försöket att associera Leonid Padun med den tidigare Moskva-trogna regimen, och här menar jag Agnarsson går långt över en etiskt försvarbar gräns. Jag citerar några rader från hans artikel:

”Leonid Paduns brev skrevs när den Moskva-trogna Viktor Janukovich var president i landet. Brevet sändes bland annat till ledningen i Donetsk och Odessa, till Ukrainas kulturdepartement, samt till den hemliga polisen (som efter Sovjetunionens fall bytte namn från KGB till SBOI). […] Händelsen utspelade sig några månader innan oroligheterna på Majdantorget i Ukrainas huvudstad Kiev då omkring hundra demonstranter sköts ihjäl av presidentens säkerhetspolis innan Janukovich flydde till Ryssland.”

Vad nu dessa saker har med Leonid Padun att göra kan man fråga sig, och varför överhuvudtaget skriva om morden på Majdantorget i samband med detta? Det är osmakligt så det skriker om det, och jag kan inte se hur det skulle ha något med saken att göra. Den enda orsaken till att detta tas med i artikeln verkar vara för att måla en så negativ bild som möjligt av Padun. Detta är kvällspressjournalistik på sitt värsta, men det skrivs alltså i en tidning som profilerar sig som en kristen tidskrift:

”INBLICK är en nyhetstidning med kristen profil som kommer ut varje vecka på torsdagar. Tidningen startade år 2009 med visionen att berätta om att Jesus lever och berör vanliga människor i deras vardag. Ambitionen var att plocka upp arvet efter tidningar som Evangelii Härold och Trons Värld och bli Sveriges ledande vittnesbördstidning, både genom att belysa hela kristenheten och innehålla personliga livsberättelser, reportage, undervisning, barn- och ungdomssidor och krönikor.

I början av år 2011 togs beslutet att utveckla INBLICK till en mer utpräglad nyhetstidning, med nyhetsbevakning som huvuduppgift. Nyhetsbevakningen förstärktes, redaktionen kompletterades med nya medarbetare och tidningen fick både TT- och Scanpix-abonnemang.

Redaktionen finns i Älmhult, men tidningen skriver om människor och händelser från hela Sverige. Tidningen trycks av Tryckeriet i Älmhult, ansvarig utgivare är Börje Claésson, chefredaktör är Tommy Dahlman och nyhetschef Ruben Agnarsson.”[3]

Agnarsson skriver i artikeln att den organisation Leonid Padun är biskop för tidigare hade 300 medlemsförsamlingar, men att den nu bara består av ”15 små församlingar”. Givetvis är detta information som Agnarsson fått av ”en inhemsk källa med god insyn i situationen”. Källorna för Ruben Agnarssons artikel är alltså Carl-Gustaf Severin och en anonym källa som påstås ha god insyn i de faktiska förhållanden. Detta presenterar alltså den kristna, seriösa tidningen Inblick som fakta.

Enligt Padun har organisationen 78 medlemsförsamlingar, och inte 15 som Agnarsson och hans anonyma källa så säkert påstår.

Orsaken till att Severin tidigare stoppades är enligt pastor Padun att han brutit mot flera ukrainska lagar genom att besöka Ukraina och predika i flera olika församlingar utan att inneha ett godkännande från ukrainska religiösa myndigheter (Ukrainian Religious Department). Detta är alltså huvudorsaken till att han tidigare stoppades på flygplatsen och skickades tillbaka till Sverige, skriver pastor Padun i ett meddelande till undertecknad.

Det var alltså inte Leonid Paduns fel att Severin stoppades och utvisades, som Agnarsson påstår, men att Severin brutit mot Ukarainas lagar.

Varför bemödade sig inte Agnarsson att kontakta Leonid Padun själv där han gav honom en chans att bemöta anklagelserna och uppgifterna som publicerats i Inblick? Förmodligen för att hans svar inte är av intresse, samt att det framkommer så tydligt i artikeln vilken hållning Agnarsson intagit mot Padun.

Att Carl-Gustaf Severin framställs som ”den kände svenske predikanten” medan Padun associeras med den Moskva-trogna regimen som mördar människor, är för mig tydligt att Agnarssons artikel aldrig borde publicerats. Den är en skam för Inblick helt enkelt och ett stycke mycket dåligt journalistiskt arbete, något jag återkommer till i en egen artikel där jag ser närmare på vilka oseriösa arbetsmetoder Inblicks nyhetschef använder sig av.

Aletheia har sökt Carl-Gustaf Severin för en kommentar.

I morgon: Leonid Padun besvarar anklagelserna från Inblicks nyhetschef. 

Andréas Glandberger

Andréas Glandberger

 

 

 

 

 

 

 

Källor & relaterat

[1] Inblick 21 januari 2016

[2] Uppdrag Granskning – Livets Ord

[3] http://www.inblick.se/om-inblick

Dokument Livets Ord Ukraina

http://aletheia.se/2008/08/16/borjan-till-slutet-for-en-sjalvstandig-kanal-10/

=>

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, Mediebevakning, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?