Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Leonid Padun besvarar anklagelserna från Inblicks nyhetschef

Padun och Inblick artikel2

Bild: Skärmdump Aletheias intervju med Leonid Padun 2014 Under: Inblick 21 januari 2016

[Nyheter, Utrikes, Mediebevakning, Livets Ord/Trosrörelsen]

I den föregående artikeln synades de allvarliga anklagelserna från Inblicks nyhetschef Agnarsson gentemot pastor Leonid Padun, och en av mina kritiska punkter var att Padun inte tilläts bemöta det som framkom i tidningen.  

Aletheia känner sedan några år Leonid och Yuliya Padun, efter att vi besökte församlingen i Donetsk för att ta reda på mer om konflikten med Livets Ord i Uppsala som föranledde splittringen mellan Padun och Uppsalaförsamlingen [1].

Därför kändes det naturligt att kontakta Leonid Padun för att ge honom en chans att ta del av och bemöta det som framförts mot honom i tidningen Inblick. Jag skickade över Agnarssons artikel tillsammans med en del förklaringar på engelska och ställde några frågor till honom.

Här under är brevet jag mottog av Leonid Padun där han besvarar delar av kritiken i Inblicks artikel:

”Allt som skrivs i artikeln av en viss journalist Ruben Agnarsson, (såvitt jag har lyckats förstå, med hänsyn till svårigheter i översättningen från svenska), indikerar en låg nivå av moral och grundar sig på falsk information som inte överensstämmer med verkligheten. För min del kommer jag inte kommentera vad ovannämnda journalist skrev för att inte nedvärdera mig själv till samma nivå som skvaller, rykten och förtal.

Först och främst vill jag påpeka att sedan Ukraina blev självständigt har det funnits en hög grad av frihet att predika evangeliet. Tillsammans med andra troende bad vi innerligt om det under åren av förföljelse under Sovjetunionens tid. Jag tackar Gud för frihet att predika evangeliet i Ukraina. Religionsfriheten, liksom andra mänskliga rättigheter, existerar verkligen i vårt land idag, trots angrepp utifrån. I Ukraina finns det inget KGB (State Security Committee) – däremot finns föregångaren av denna struktur kvar i Ryssland.

En utländsk predikant kan komma och predika fritt i Ukraina. Däremot finns det vissa procedurer för samordning av religiösa aktiviteter för utlänningar i Ukraina. För detta måste ukrainska religiösa organisationer inneha ett särskilt godkännande från regeringen för en utländsk predikant som den inbjuder, i enlighet med lagstiftningen i Ukraina.

Vår församlingsorganisation UCHECH (Ukrainian Christian Evangelical Churches) har under många år varit med på att utfärda inbjudningar till Ukraina för Ulf Ekman, Carl-Gustaf Severin, Christian Åkerhielm, Mats Jan Sӧderberg och andra svenska missionärer under vårt samarbete med dem.

Men i november 2012 avslutades detta samarbete av Ulf Ekman. Efter det, och i enlighet med ukrainsk lagstiftning, informerade vår kyrka myndigheterna om uppsägningen av samarbetet med ”Livets Ord” (Uppsala, Sverige). Vår kyrka var tvungen att meddela myndigheterna om att vi inte längre var ansvariga för religiösa aktiviteter för nämnda utlänningar i Ukraina.

Efter att förbindelserna med UCHECH avslutats, har Carl-Gustaf Severin, Mats-Jan Sӧderberg, Christian Åkerhielm och andra predikanter från ”Livets Ord”, besökt och besöker Ukraina på inbjudan av andra religiösa organisationer. Om en av dem inte tilläts komma in i landet kanske myndigheterna hade några skäl för detta.

Vi kan inte bedöma verksamheten hos de ovan nämnda svenska missionärerna i Ukraina, men vi kan bara konstatera att företrädarna för ”Livets Ord” (Uppsala, Sverige) tyvärr fortsätter att sprida osann, förtalande information om mig och vår kyrka för att splittra kyrkan och skapa fientlighet mellan troende.

Leonid Padun.”

Aletheia har sökt Ruben Agnarsson och Carl-Gustaf Severin för en kommentar, samt ombett Börje Claesson och Ruben Agnarsson att publicera Paduns bemötande.

Andréas Glandberger

Andréas Glandberger

 

 

 

 

 

 

 

Relaterat
[1] Dokument Livets Ord Ukraina

=>

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, Mediebevakning, NYHETER, UTRIKES

Nyckelord: , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?