Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Några kommentarer kring Robert Ekhs ofrivilliga styrelseuppdrag och Livets Ords/Ekmans svar

Confused

För den som missat det, (tack Fredrik Lundqvist) finns lite nya förklaringar på Livets Ords blogg nu: http://blog.livetsord.se/2016/02/06/kommentarer-om-ulf-ekman-ministries/

Summan är just nu alltså att:

1.) Robert Ekh finns med på ”stiftelseurkunden” från 1989
2.) Försvinner av okänd anledning under ett decennium av ekonomiska redovisningar till IRS, fram till dess att UEM av okänd anledning stängdes pga ”non compliance” (troligtvis att IRS inte fick några redovisningar)
3.) I september 2015 fyller Jonathan Ekman av en ”olyckshändelse” i Robert Ekhs namn igen på ansökningarna/ansökningen till IRS, trots att Livets Ord på ovan blogg menar att Ekh lämnat ifrån sig alla styrelseuppdrag i januari 2015. (Jonathan själv ger i Uppdrag Gransknings intervju sken av att han inte längre är styrelsemedlem i Livets Ord)
4.) Väl godkänd, beslutar Ulf att organisationen åter ska gå i träda.

Hur Ulf än vrider och vänder på sina förklaringar är det ju snurrigt värre.

 • Låt oss säga att Robert Ekhs namn togs med på första anmälan 2014 (eller var det 2013?) innan han avsade sig sina styrelseuppdrag (och sedan ”råkade” bli kvar), var det ändå EFTER Ulf både gått i pension och konverterat.
 • Varför skulle Robert Ekh delta i den nya styrelsen som styrelsemedlem i en katolsk organisation och även aktiv i protestantiska Livets Ord?
 • Var det då tänkt att han precis som Jonathan Ekman skulle propagera för både protestantisk och katolsk lära på samma gång?

Som sagt i omgångar – har som företagsledare själv väldigt svårt för att köpa att man av en olyckshändelse (vad det nu betyder?) skickar in en eller flera ansökningar till en myndighet med fel adress och fel styrelsemedlemmar och dessutom glömmer att informera berörda parter (som t.e.x. den numera gissande församlingsledaren Joakim Lundqvist, tillika församlingen i övrigt).

Nog för att en och annan lider av dyslexi idag, men att råka kasta in felaktiga namn och adresser på officiella dokument måtte vara en grav form av dyslexi ännu ej upptäckt.

Via nämnd blogg har några av de frågor vi ställt trots allt besvarats. Vore jag medlem i Livets Ord skulle jag nog ha en och annan ytterligare fråga som [*]t.e.x; (De som besvarats markerade)

 1. När fick församlingsmedlemmarna sist regelbunden genomgång av ekonomin för stiftelserna (i Storbritannien och USA) som bl.a. dåvarande Robert Ekh bedyrade till tidningen Dagen alltid hade skett? De flesta medlemmar verkar ju inte ens känna till dessa ”totalt integrerade” stiftelserna?
 2. Vad vi kan läsa var ju huvudintäkterna i USA nästan varje år gåvor osv. Försäljning av varor är inte någon stor del alls. Om det nu är en public charity som det står så känns det även märkligt att nästan varje år går minst hälften av intäkterna till administrativa kostnader. Vem kom gåvorna till USA stiftelsen ifrån och vilka ändamål har de gått till?
 3. Var någonstans skriver/skrev Livets Ords svenska auktoriserade revisor Nils Pehrsson om omsättningen i USA, UK, Kanada i de svenska ekonomirapporterna ? Var på Livets ords hemsida finns de årliga rapporterna för non-profit organisationen Ulf Ekman minstries i USA?
 4. Vet den svenska auktoriserade revisorn Nils Pehrsson om stiftelserna i USA, UK, och Kanada? Om han gör det vad är hans förklaring till att Kanada stiftelsen tvångsstängts pga non-complicance och att USA stiftelsen tillfälligt 2011 tappade sin NON-PROFIT status för att de inte lämnade in Skattedeklarationer under 3 år! Borde inte han varit delansvarig för detta slarv om nu som Ulf Ekman sade ’Ulf Ekman ministries’ är totalt integrerat med Livets ord? Eftersom Stiftelsen Livets Ord i Sverige äger varumärket Ulf Ekman Ministries är det mycket märkligt om inte alla intäkter från Kanada och USA stiftelserna tydligt deklararerats i Sverige, för medlemmar, gåvogivare och supportrar.
 5. Eftersom gåvomedlen är skatteavdragsbara i USA till 50% har vi läst att gåvogivarna verkar ha rätt att från organisationen begära ut deras inkomstdeklarationer samt även få del av bevis att de är non-profit innan man ger dem pengar. Var på livetsord.se kan eller Ulfekman.org kan vi hitta årsredovisningar eller ”determination letter” som visar att stiftelserna Livets Ord Sverige äger i Storbritannien och USA har denna non-profit statuseventuell gåvogivare ofta vill få bekräftat innan de ger pengar?
 6. Om nu Livets Ord i Sverige möjligtvis frivilligt (gratis?) lämnat över stiftelsen i USA till makarna Ekman & Robert Ekh borde inte församlingsmedlemmarna informerats om detta? Sedan kan man undra varför Livets ord då inte också säljer/överlåter Ulf Ekman Ministries varumärket och domännamn varumärket till Ulfs nya företag Skrivarhyttan AB? Sidan Ulfekman.org administreras alltså nu av Jonathan Ekman men Tekniskt ansvarig för hemsidan är alltså Stiftelsen Livets Ord. Hur ska medlemmar och gåvogivare få ihop detta? Antingen lämnar man över eller säljer alla varumärken och stiftelser med Ulfs namn till Ulf Ekmans påbörjade katolska ministry eller så avecklar man dem och stänger ner dem om man fortfarande anser sig vara ett evangelikalt protestantiskt samfund. Detta bör dock öppet redovisas för LOs församlingsmedlemmar och röstas om, om man nu som ni säger är en öppen och transparent rörelse.
 7. Hur många stiftelser och organisationer finns det egentligen runt om i världen? (Besvarat här)
 8. Vilka är aktiva, vilka är stängda? (Besvarat här)
 9. Varifrån kommer tillgångarna/historiska intäkter?
 10. Vem styr egentligen dessa organisationer/har styrt dem? (Besvarat här)
 11. Vad exakt har intäkterna använts till? (Delvis besvarat i generell bemärkelse)
 12. Vem har haft tillgång till medel, traktamenten, reseersättningar, bankkonton, kreditkort e.t.c.?
 13. Hur ser det ut/har det sett ut i USA, Kanada, Israel andra länder? (Besvarat här)
 14. Vad är det egentliga skälet till denna härva av bankkonton, stiftelser och organisationer? (Besvarat här)
 15. Kan berörda parter (alltså medlemmar i församlingen) få ut bokföringen tillbaka i tiden för att granska vad Ulf Ekman haft för sig i denna myriad av organisationer, stiftelser och tillhörande bankkonton?
 16. Har offrade medel i Sverige vid något tillfälle överförts till utländsk stiftelse. Vilken, vilka, när och hur har detta gjorts och varför? Åt vilket håll har pengarna gått mellan diverse stiftelser och organisationer, om alls?
 17. Återfinns delar av Leonid Paduns stora gåvor eller arvoden från Singapore i denna eller annan stiftelse, eftersom de onekligen inte redovisas i Sverige? Varför?
 18. Ulf Ekman Ministries återaktiverades som ni ser av bifogad post så sent som i september i år med Ulf och Birgitta Ekman, samt Robert Ekh i ledningen. Vad är syftet med detta, samt har det skett med er vetskap? Kommentarer? (Besvarat ? här)
 19. Är Robert Ekh som förvaltare av era medel i USA en del av pensionsuppgörelsen?
 20. Har någon i familjen Ekman tagit ut lön, resekostnader, traktamenten, studiebidrag, stipendier eller liknande i någon av dessa stiftelser under årens lopp?
 21. Till vem, vilka har lön, resekostnader, traktamenten, studiebidrag, stipendier eller liknande betalats ut under årens lopp?
 22. Innebär ”den nya öppenheten” att gåvogivare och medlemmar kan få del av detaljerad redovisning för att granska ekonomin i utvalda utlandsorganisationer och verifiera eventuella uttalanden kring exempelvis p 20 och 21?

(Centrala frågor i fet stil, Red Anm.)

1_Daniel_Forslund

Daniel ”My Two Cents” F orslund

* Majoriteten av dessa frågor skickade till Joakim Lundqvist den 21/1 2015

Relaterat:

Ulf Ekman återaktiverar Livets Ords ministry i USA – med frun och Robert Ekh (!) i styrelsen

(Dagen) Ulf Ekman återaktiverar stiftelse i USA

Aletheia kan ha funnit Ulf Ekmans ”försvunna” miljoner – i brittisk stiftelse

SVT Uppdrag Granskning: Ge oss sanningen, Livets Ord

Var finns miljonerna Livets Ord inte kan redovisa?

Carl-Henric Jaktlund: Livets ords arbete måste tåla dagsljus

DAGEN – (Jaktlund) Dokument Livets ord, del 5: Pengarna

=>

Ämne: OPINION & DEBATT

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?