Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vad är den enda sanna vägen för Inblick? Uppdaterad!

Fakta kaos

Skärmdump Inblick.se

[Opinion & Debatt, Mediebevakning]

Jag hade hoppats slippa skriva mer om tidningen Inblick och dess t.f. chefredaktör Ruben Agnarsson. Jag skriver tyvärr, för jag anser egentligen inte att han och Inblick är värt att ödsla tid på. Så varför gör jag det då?

Därför att Agnarsson till varje pris verkar ha bestämt sig att sänka budbärare som inte levererar det han vill att de skall leverera. Tyvärr är min känsla att sanningen inte hamnar överst på listan över de verktyg han som kristen journalist har till förfogande.

I en bloggpost publicerad på Inblick fortsätter Agnarsson sitt drev gentemot de som ställde upp i Uppdrag Gransknings program om Livets Ord. De som i programmet berättade om sina personliga erfarenheter av hur Ulf Ekman hanterat pengar verkar ha provocerat Agnarsson rejält. Det gör man tydligen inte ostraffat, och Inblick verkar ha bestämt sig att straffa både SVT och deltagarna.

En av de personer Agnarsson åsyftar i sin text på Inblick är den svensk-kanadensiska predikanten Peter Ljunggren. Ljunggren berättade som bekant för Uppdrag Granskning på vilka sätt pengar betalades ut till Ulf Ekman när denne var på besök i Ljunggrens församling i Kanada. Detta har uppenbarligen gått hårt in på Ruben Agnarsson som i ett flertal artiklar och e-poster insinuerat och attackerat Ljunggren med direkta osanningar. I e-postkonversation mellan de två förekommer också hot från Agnarssons sida att publicera artiklar om gamla synder om inte Peter Ljunggren slutar kräva en ursäkt från Inblick:

Hej igen Peter

Hade skrivit nedanstående artikel och lagt in den för publicering, men beslutade att dra tillbaka den – enbart av hänsyn till dig.

Vill helst slippa att beskriva dina historiska övertramp i tidningen. Om du propsar på att vi ska be om ursäkt blir det svårt att undvika att nämna om din historik.

Med vänlig hälsning

Ruben Agnarsson
Tf Chefredaktör

Töjer på sanningen

Jag tänker citera från Rubens senaste bloggpost på Inblick där direkta faktafel och osanningar förekommer. Det är trots allt lite komiskt att Agnarsson i rubriksättningen av sin bloggpost menar att hans framläggande av det han verkar mena är uppenbara fakta, skapar kaos. Hade detta varit sant är det en förståelig rubrik. Mitt intryck efter Aletheias e-postkonversationer med honom och samtal, samt efter att ha tagit del i ordväxlingen mellan Ljunggren och Agnarsson, är att Inblicks t.f. chefredaktör konstruerar egna ’sanningar’ som passar den bild han vill förmedla till omvärlden. Det är detta som skapar kaos, inte fakta i sig.

Agnarsson skriver i sin senaste text:

”Den stora personliga gåvan i Norge som nämndes i programmet var i själva verket en bankinsättning, bekräftad av församlingens pastor Gunnar Jeppestøl.”[1]

Tore Danielsen talar i Uppdrag Granskning om att kontanter betalades ut till Livets Ords predikanter när de var på besök i hans församling. När han berättar om insamlingen som gjordes i Gunnar Jeppestøls församling säger han till UG att det var en kärleksgåva som togs upp till Ekman, och att det i slutet av mötet upplystes att summan var 94 000 NOK. Livets Ord och Gunnar Jeppestøl säger att den korrekta summan som överfördes av 75 000 NOK.

Varken Uppdrag Granskning eller Danielsen påstår någonstans i programmet, som Agnarsson så hårdnackat hävdar, att det var en kontantgåva[2]. Trots detta fortsätter han oförtröttligt talar om kontanta gåvor när han skriver om just kärleksoffret till Ekman i Norge.

Eftersom Agnarsson uppenbarligen ogillat uppgifterna i UG har han publicerat påståenden för att svärta pastor Padun och Ljunggren. Notera att det de båda predikanterna påstår inte bemöts, utan det är smutskastning av Padun och Ljunggren som varit huvudtemat i Agnarssons artikelserie:

”De två övriga uppgiftslämnarna är pastorer med ett kontroversiellt förflutet, där det bland annat finns en fällande dom (böter) för olaglig penninginsamling i Kouvola hovrätt (numera Östra Finlands hovrätt) från den 5 nov 2013, vilket gör att anklagelser om felaktig penninginsamling inte blir särskilt trovärdiga.”[1]

Här bemöter Agnarsson de uppgifter Ljunggren och Padun lämnade till UG med en reflexmässig reaktion såsom han verkar ha lärt sig under sina år tillsammans med Ulf Ekman. Då han inte kan angripa Ljunggren och Padun i sak angriper han i ställer de som personer. Han gör det han kan för att framställa de båda pastorerna så negativt det överhuvudtaget är möjligt att göra.

Tror Agnarsson att predikanter från Livets Ord aldrig tagit emot stora summor kontanter på sina resor? Menar Inblicks t.f. chefredaktör de som vittnar om just detta ljuger?

I en tidigare artikel publicerad på Inblick gick Agnarsson långt utöver det jag och flera menar var en etisk och definitivt journalistisk försvarbar pressetisk gräns när han förtalade Leonid Padun på ett mycket fult sätt. Detta har jag också bemött här på Aletheia[2].

Varför är Inblicks ansvarige utgivare, Börje Claesson tyst? Stödjer han Ruben Agnarssons smutskastningskampanj?

Hotar Aletheia Inblick?

Agnarsson anklagar i sin artikel Aletheia för att ha hotat honom med en polisanmälan, något som måste sägas vara ett mycket fantasifullt påstående.

”Och såväl bloggen Aletheia och den pastor som kan knytas till domen i Finland (och som framträdde i Uppdrag granskning), har hotat med en polisanmälan av Inblick för att tidningen lyfter fram dessa fakta.”[1]

Detta är mycket intressant, för Aletheia har aldrig hotat Agnarsson och Inblick med någon polisanmälan. Att Peter Ljunggren gjort det stämmer, något Ljunggren själv skrivit om på sin Facebook och på Etals hemsida[4]. Varför skriver då Agnarsson att Aletheia skulle ha hotat honom och Inblick med en polisanmälan? Detta är vad vi kommunicerat med Inblick via e-post, och vi delger härmed våra läsare delar av konversationen så att ni själva kan bedöma huruvida vi har hotat Agnarsson:

”V.g. ditt enträgna försök att karaktärsmörda Ljunggren vill vi inte blanda oss i mer än att höja ett varningens finger: OM uppgifterna stämmer att åtalet mot Ljunggrens fru lades ner, är det ju inte omöjligt att du drar på dig / eller tidningen Inblick ett alldeles eget åtal om förtal. Vad du än hittar här i din iver att sänka Ljunggren är det irrelevant i sammanhanget när det finns flera vittnesbörd oberoende av varandra som bekräftar Ljunggrens vittnesbörd om de höga arvodena i Kong Hee’s församling. Samma sak med efterkonstruktionerna du sprider om biskop Padun. Eftersom vi sitter på en komplett ljudinspelning av mötet där Livets Ord försökte avsätta Padun vilar vi tryggt i vår hållning i denna fråga.” – Aletheias svar på en av många e-poster från Agnarsson.

Varför engagera sig?

Att jag räknar Ljunggren som vän är inte huvudorsaken till att jag valt att engagera mig i den här tråkiga saken. Det är lögnerna och förtalet från Agnarsson och Inblicks sida gentemot Leonid Padun och Peter Ljunggren som gjorde att jag valde att agera. Personligen är jag milt sagt trött på hur personer som Agnarsson vrider och vänder på sanningen så att det skall passa dem. När fakta inte kan bemötas med sakliga argument angrips budbäraren, och för oss som varit en del av och följt Livets Ord i över 30 år, vet jag att denna taktik använts flitigt av ledare inom rörelsen. Ruben har lång bakgrund i Livets Ord och därför är det relevant i sammanhanget att nämna okulturen inom församlingen i Uppsala.

Med Joakim Lundqvist vid rodret i Livets Ord börjar dock konturerna av en ny kultur växa fram, och det är glädjande att se.

Hur många har karaktärmördats under åren för att de vågat gå emot oegentligheter av olika karaktär, det vare sig andliga dumheter såväl som ekonomiska? Tyvärr allt för många.

Det måste bli ett slut på lögner och så kallade halvsanningar inom den troskarismatiska kristenheten. Att Börje Claesson som ansvarig utgivare för både Inblick och Kanal 10 vägrar besvara Aletheias hänvändelser vittnar inte om en ansvarig utgivare, men om feghet och undfallenhet som är ovärdigt kristen media.

För en tid tillbaka blev jag uppringd av en dömd bedragare. Han hade dömts för att ha förskingrat över 20 miljoner kronor men var nu en fri man. Vi hade ett långt och mycket intressant samtal om vad som hade lett till att han hamnade snett. En av sakerna han berättade för mig, var hur han menar att det var på Livets Ord han lärde sig ljuga och manipulera. Åren på bibelskolan och som anställd i företag drivna av medlemmar i församlingen gav honom en solid grund i att ljuga och bedra för att uppnå olika mål. Nåja, detta får bli en artikel en annan gång. Poängen här var att denna person menade att lögn och manipulation varit en del av kulturen i Livets Ord, och flera Aletheia talat med under åren har sagt att just detta varit ett av huvudproblemen i församlingen.

Jag kontaktade Peter Ljunggren och bad om att få tala med honom kring påhoppen i Inblick och nådde honom när han väntade på en flygplats på väg tillbaka till Kanada. Peter berättar att han inte önskade en offentlig polemik till en början, utan vände sig direkt till Ruben Agnarsson och Börje Claesson för att påpeka osanning. Peter berättar också om det som ledde till åtal mot hans fru Taina, och presenteras hela historien kring detta blir bilden betydligt tydligare än den Agnarsson valt att offentliggöra. Det finns fler färger än svart och vitt.

Inblick hade alla uppgifter

Ruben Agnarsson hade dessa uppgifter direkt från Ljunggren både via telefon och skriftligt, men ändå väljer han att attackera Peter Ljunggren för det han kallar olaglig pengainsamling för att sedan dra paralleller till den information Ljunggren delade med sig om till Uppdrag Granskning.

Ljunggren är för övrigt inte dömd för detta som Agnarsson skrivit om. För att göra en lång historia kort kring denna dom, har Finland en annan lagstiftning kring detta med att samla in pengar till ex. kristen verksamhet. Ljunggren hade 2010 startat en stiftelse som var godkänd av den finska staten, men det de inte kände till var att Finland i motsats till Sverige krävde ett speciellt tillstånd för att samla in pengar. Stiftelsen hade samlat in 49 000 EUR. Slutdomen blev 1400 EUR i böter för något som egentligen är petitesser i sammanhanget, nämligen ett omedvetet misstag angående en ansökan de inte ens kände till.

Det verkar som Agnarsson med sin rapportering om detta ville kriminalisera Ljunggren för att framställa honom som mindre trovärdig kring det som framkom i Uppdrag Granskning angående Ekmans ekonomiska hanteringar. Detaljer kring domen och bakgrunden för konflikten i Finland finns det inte tid och plats till i denna artikel, så det får eventuellt bli något att återkomma till på sikt.

Fakta skapar inte kaos, men lögner, förtal och fabricerade sanningar gör det. Vill man vara ett redskap som bryter ner och saboterar för Guds rikes framgång i de länder ovan nämnda predikanter opererar i? Det är precis vad Agnarsson och Inblick tyvärr bidrar till genom sina förtalande artiklar.

Peter Ljunggren har ett omfattande arbete i muslimvärlden och vinner stora skaror för Kristus varje år. De pengar som samlades in i Finland gick till missionsarbetet ETAL bedriver och inte i Ljunggrens egen ficka. ETAL’s fruktbärande arbete borde vara intressant för Inblick att rapportera om, men liksom kvällspressen säljer skandaler betydligt mer. Vad för slags tidning önskar Inblick vara?

Aletheia har sökt Gunnar Jeppestøl för en kommentar.

Andréas Glandberger

Andréas Glandberger

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg 16 februari
Sent på kvällen den 15 februari mottog jag ett svar från Gunnar Jeppestøl, pastor i Filadelfia Vennesla i Norge, kring frågetecknen i samband med insamlingen 2003. Detta är vad han svarade mig:

Hei Andreas

Beklager at jeg ikke har fått svart deg. Jeg har vært veldig opptatt. Men til saken. Ja jeg undres hvis uppdrag granskning ønsker å være seriøs at de ikke kontaktet meg så kunne jeg ha svart på spørsmålet deres.

Vi smlet inn 75000.00 kr til Livets Ords arbeid i Israel . Det var beløpet som kom inn og det var beløpet som vi sendte.Det var også beløpet som ble opplyst om også. Offeret ble gjort på søndag formiddag.

Med vennlig hilsen
Gunnar Jeppestøl
Pastor Filadelfia Vennesla

Källor
[1] http://www.inblick.se/bloggar/ruben-agnarsson/ruben-agnarsson/2016/02/11/fakta-som-skapat-kaos
[2] http://www.svtplay.se/video/5000920/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-avsnitt-13-1 (Kan ses fram till 17 februari)
[3] http://aletheia.se/2016/01/25/osmaklig-kamratjournalistik-i-tidningen-inblick/
[4] http://etal.se/borje-stoder-du-verkligen-detta-djavulska/
Relaterat om Agnarsson på Aletheia

=>

Ämne: Mediebevakning, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?