Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ärkebiskopens och profetens gemensamma gud

Antje Morgonbladet

Skärmdump Morgonbladet

[Opinion & Debatt – Gästblogg]

Ärkebiskopen har blivit intervjuad i Morgonbladet där hon meddelar att det minsann finns flera vägar till Gud trots Jesus egna ord:

”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Hon använde även som sitt valspråk ”Gud är större”, en fras som främst används av muslimer. Frasen finns också i Bibeln, men då i meningen ”Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt”. Hon anser även att muslimer och kristna ber till samma Gud:

”Det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud, säger hon och tror att vi i framtiden kommer att inse att vi har mer gemensamt med troende i andra religioner än med dem i vår egen tradition.” (en intressant formulering, troende är man i andra religioner, men kristna har en tradition bara).

Det har höjts många kritiska röster mot henne till följd av hennes förhållande till Islam. För att få en bättre bild vad hon egentligen anser om kopplingen mellan Kristendom och Islam så har Morgonbladet ställt följande fråga till henne:

Anser du att Mohammed är en falsk profet?
”Nej, jag anser inte att Muhammed är en falsk profet ”- I tider då just islam används för att legitimera våld och terror är det viktigt att komma ihåg att Muhammed än idag inspirerar miljontals människor till strävan efter rättvisa, fred och ett gott liv. ”Vi kristna har mycket gemensamt med både judar och muslimer när vi talar om Gud som Fader och Skapare av himmel och jord.

Det är när vi talar om Jesus som skillnaderna blir störst. En jude kan med glädje och stolthet se att juden Jesus är ”hörnstenen” i kyrkan. En muslim har tillsammans med Koranen stor respekt för Jesus som en av de viktigaste profeterna.

”Jesus som Guds Son och världens frälsare, det är det bara vi kristna som tror.”

Den som tror på mig skall leva om han än dör, säger Jesus.

”Det finns alltså avgörande skillnader mellan religionerna, men därav följer inte att vi ska tala illa om andra trostraditioner, tycker ärkebiskopen. Det är när vi lär känna varandra som vi kan både kritisera varandra och lära av varandra. Vad menar ärkebiskopen att vi skall lära av Muhammed? Finns det några bra exempel? Hur väl kunde de kristna lära känna islams efterföljare innan de halshöggs? Hur mottagliga var dom för argument som att ”vi har ju samma gud”?

Regeringen har sagt sig vara naiva i flyktingfrågan, hur naivt skall ärkebiskopen hantera Guds ord? Muhammed är ingen falsk profet, alltså är han Guds sändebud? Är det bara ärkebiskopens hugskott eller omfattas det av Svenska kyrkan – och kanske tom av delar av frikyrkan? Att katolikerna i sina olika tappningar är med på vagnen står väl klart.

Det förefaller mig som om det är åtskilliga kapitel i sin utbildning hon missade på sin väg till ärkebiskopsstolen. Selektiv utbildning är sämre än ingen alls ibland.

”Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Tess 2-3)

Att manegen håller på att krattas för historiens avslutning blir allt tydligare.

Stig Melin

’Viktigt och oviktigt’ – Stig Melins blogg

=>

Ämne: Gästblogg, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?