Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Aletheia.se blir papperstidning

papperstidning

Det är nu officiellt – Aletheia.se blir papperstidning.

Ett drygt år innan vårt tioårsjubileum tar vi nu nästa steg och blir papperstidning. Beslutet har fattats efter närmare ett års planering och överväganden som till slut resulterade i detta steg.

Beslutet var inte givet i en tid då många tidningar drabbats av kraftiga nedskärningar på grund av bland annat sjunkande annonsintäkter. Frågan huruvida det finns utrymme för ytterligare en kristen dagstidning utöver Dagen och Världen idag har troligtvis varit största utmaningen.

Frestelsen att få tillgång till statligt presstöd är givetvis en bidragande faktor. En annan det faktum att de båda befintliga dagstidningarna genom sista två decenniernas utbyte av personal allt mer liknar varandra.

Vi anser att det finns utrymme för en redaktion som både vill och vågar röra om i grytan och gå lite mot strömmen.

Det kan låta lite kaxigt, men i en tid när många kristna journalister och skribenter förefaller vara mer av opinionsföljare än opinionsbildare, öppnas ett utrymme för en tredje dagstidning med kristen profil.

För att se till att klara de pressetiska krav som nu ställs på oss har vi tagit in tidigare chefredaktör på Världen idag – Carin Stenström, samt anlitat Inblicks Ruben Agnarsson på konsultbasis. Dessa båda parter är dock informerade kring att Aletheias primära vision inte är det som förenar kristenheten, utan det som skiljer. Att vara orädd vad gäller att stundom ta i kristenhetens smutstvätt är ytterligare en punkt som presenterats tydligt för nykomlingarna som genom detta press-release hälsas varmt välkomna till redaktionen.

Tidningen kommer vara samfundsoberoende, dock med betoningen ’evangelikal’ och ’*antikatolsk’. På det politiska planet ämnar vi också gå mot strömmen genom att inte vara obundna. Efter rådgivning med statsvetare Stefan Swärd har vi kommit fram till att vi ansluter oss till den pågående högerextrema väckelsen. Det innebär givetvis att bl.a. Jimmie Åkesson kan komma att uppträda på vår kick-off senare i vår med både tal och sång.

Eftersom den kristna grunden trots allt är det som förenar samtliga skribenter kommer tyngdpunkten politiskt att vila på Republikanernas 90 talsvision – d.v.s. ’Compassionate Conservative model’. [Mer om detta här]

* Undantag görs givetvis för personliga kontakter bland vissa envisa katoliker som inte låtit sig skrämmas av vår antikatolska inställning till Traditionen, Påven och Kyrkan.

Logga-Aletheia

Daniel ”MyTwoCents” F orslund / Andreas Glandberger

=>

Ämne: INRIKES, Mediebevakning, NYHETER

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?