Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Granskningsnämnden friar Uppdrag Gransknings program om Livets Ord

granskningsnamnden

(Bild: Skärmdump, radioochtv.se) Granskningsnämnden för radio och TV har nu friat Sveriges Television och Uppdrag Granskning. De tre anmälningar som kommit in gällde det uppmärksammade programmet den 25/11 2015 om bland annat Ulf Ekmans hantering av kontanter.

De tre sympatisörerna till den numera pensionerade avhopparen Ulf Ekman hoppades övertyga granskningsnämnden att Uppdrag Gransknings program  strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Anmälningarna summerades delvis så här:

Programmet har anmälts av tre personer som sammanfattningsvis anser att det var vinklat, manipulativt, ärekränkande och utgjorde förtal mot församlingen Livets ord i Uppsala samt mot den tidigare pastorn och grundaren. Anmälarna anser bland annat att det var ett partiskt urval av medverkande i programmet som uttalade sig om församlingen i Uppsala. Anmälarna anser vidare att kritiken i programmet mot Livets ord borde ha balanserats med en beskrivning av det positiva sociala arbete som församlingen åstadkommer. (Läs hela dokumentet här)

Granskningsnämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden konstaterar att programmet var en kritisk granskning av Livets ords ekonomi som delvis utgörs av medlemmarnas bidrag. Nämnden anser att en sådan infallsvinkel ligger väl i linje med SVT:s granskningsskyldighet. Nämnden konstaterar vidare att programmet i stora delar byggde på uttalanden och uppfattningar av tillfälligt medverkande. Att dessa personer gav uttryck för sina personliga upplevelser av Livets ord medför inte att kraven på opartiskhet och saklighet har åsidosatts. I programmet fick företrädare för Livets ord bemöta kritiken som framkom i programmet. Bland annat medverkade delar av den nuvarande styrelsen, pastorn som höll i gudstjänsten i Donetsk och den tidigare pastorn och grundaren. Mot bakgrund av detta kan nämnden inte finna att programmet strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

En rad Ekmansympatisörer har reagerat kraftigt på UG’s avslöjanden kring grundaren och Stiftelsens hantering av pengar, feta pensionsavtal och maktmissbruk. Bland annat den kända TV profilen Siewert Öholm, Marcus Birro och Vice VD på Kanal 10, Ruben Agnarsson.

Daniel ”My Two Cents” F orslund

Aletheia Blogg & Tankesmedja

Tidigare poster på Aletheia:

Aletheia kan ha funnit Ulf Ekmans ”försvunna” miljoner – i brittisk stiftelse

Var finns miljonerna Livets Ord inte kan redovisa?

http://aletheia.se/?s=uppdrag+granskning

Dokument Livets Ord Ukraina

=>

Ämne: INRIKES, Mediebevakning, NYHETER

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?