Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Abdel: En Salafistisk muslims resa från Muhammed till Jesus, från hat till kärlek

2Mitt_Sanna_Jag

Missa inte detta fantastiska vittnesbörd från en tidigare Salafistisk Muslim. Abdels berättelse är viktigt i en tid då vi både inom och utanför kristendomen ofta fastnar i diskussioner om terrordåd och Islamism som en hopplös ideologi och religion.

I ett personligt och varmt samtal med nordafrikanske programledaren Moses, berättar Abdel om sitt personliga möte med Jesus. Hur hans tidigare hat mot västerlänningar och icke muslimer vändes till kärlek.

”Nu älskar jag alla människor, även de som hatar mig. Jag älskar alla som tittar på detta program, oavsett om de håller med mig eller inte”, säger han bland annat i intervjun.

Abdel proklamerar med frimodighet hur religion och läror inte är sanningen, utan endast en tro på Jesus.

I andra häften av programmet berättar Moses, som intervjuade Abdel, om sin egen resa från muslim till kristen.

Ett stort tack till Per-Arne Imsen, Agape – Göteborg, för både tips och produktion av denna högaktuella intervju!

Varsågod:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Salafismen (arabiska سلفية) är en riktning inom islam som vill gå tillbaka till religionen så som de själva uppfattar att den lärdes och praktiserades av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. Gemensamt för salafisterna är deras idealbild av hur de första muslimska samfunden såg ut och de försöker följa Muhammed och hans följeslagare så mycket som möjligt i sina handlingar. Giltigheten av sann salafism erkänns av Ammanbudskapet.

Salafisterna är bokstavstroende och anser att man inte behöver omtolka de olika religiösa texterna. De menar sig förstå Koranen och sunna som profeten och hans följeslagare gjorde.

Salaf betyder ”förfäder” och var ursprungligen de första tre generationernas muslimer. Muhammed uttryckte det så här: ”De bästa muslimerna är de i min generation. Därefter de som efterträder dem, och därefter de som efterträder dem.” En man som bekänner sig till riktningen kallas salafi, medan en kvinna kallas salafiyya. [Källa]

=>

Ämne: Goda nyheter, INRIKES, Kristendomens historia, NYHETER, UTRIKES

Nyckelord: , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?