Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Livets Ord Göteborg blir missions- och evangelisationssällskap

Livets_Ord_Goteborg1

Den 26/5 2016 ansökte pastor Åke Carlson tillsammans med styrelsen hos Länsstyrelsen om namnändring från (Stiftelsen) Livets Ord Göteborg till (Stiftelsen) Göteborgs missions- och evangelisationssällskap. Samtidigt lämnar två (Ruben Sjöberg , samt Mikael Ring) av sex styrelsemedlemmar stiftelsen. Kvar blir pastorsparet,  Johan Eklöf samt Ragnar Christensson.

Redan i november 2015 började församlingens styrelse att distansera sig från moderförsamlingen i Uppsala genom att fatta beslut om ändrade stadgar i den forna ’utposten’ till Uppsala Livets Ord. I styrelsemötet den 19/11 2015 ämnade de avlägsna moderförsamlingens rätt att utse pastor och villkorade möjligheten för Uppsala Livets Ord att frånta namnet ’Livets Ord’.

I samma beslut om ändrade stadgar begränsades det tidigare generella kravet på att tionde skall betalas till moderförsamlingen, till att omfatta endast kollekter och inte pengar öronmärkta för speciella ändamål.

I en fem sidor lång skrivelse till medlemmar (april 2016) berättar pastor Carlson om sin resa mot Hillsongförsamlingen Connect Church. I skrivelsen förklarar Carlson bl.a. att det inte rör sig om någon ’kollektivanslutning’.

– Var och en måste pröva de bibelord vi fått, pröva de profetiska bekräftelser vi fått och pröva visionen som helhet.

Vidare att;

– För dig som till slut inte väljer att gå med till Connect Church går Jesus ändå med dig. Det finns inget ”rätt” eller ”fel” i vart man går, var och en väljer sin väg, och vi vill naturligtvis vara behjälpliga för alla som inte går med till Connect i att finna en ny gemenskap

Så sent som i slutet av april gick Joakim Lundqvist (pastor i Livets Ord Uppsala, Red. Anm.) ut med att;

– Livets ord i Uppsala är berett att driva Göteborgs­församlingen vidare om det finns medlemmar som så önskar.

I samma artikel (Världen idag) poängterades att det inte rör sig om en splittring eller schism mellan LO Uppsala och LO Göteborg. Som så ofta när det rör sig om den i Sverige ovanliga församlingsformen – stiftelse – uppstår en rad frågetecken.

  • Bör församlingen (stiftelsen) ses som pastorns ’personliga egendom’ genom att ’ta den med sig’ när han lämnar?
  • Förberedelser för en ’exit’ vad gäller status som dotterförsamling inleddes redan i november 2015, medan medlemmar uppmanades att be över saken i april 2016
  • Vad händer/har hänt med drygt 800 000 tkr insamlade medel för köp av tomt/byggnad?
  • Hur stort inflytande fick ’medlemmarna’ (och därmed stiftelsens gåvogivare) över att genom ändring av stadgar frigöra banden till moderkyrkan, namnändring etcetera.

Som sagt – den lite annorlunda formen av juridisk person för trosförsamlingar, kontra övriga frikyrkor, sätter ’normala’ regler ur spel. I andra samfund hade en pastor som vill vidare i livet sagt upp sig och lämnat sin tjänst. Dock utan att ta församlingskassan med sig (?).

Aletheia har kontaktat både pastor Lundqvist och Carlson via epost då fundersamma läsare i Göteborg, med anknytning till församlingen, varit i kontakt med vår redaktion. Lundqvists autoresponder låter hälsa att han ’är på semester följt av resa i tjänsten, och kommer fram till 18 juli att ha begränsade möjligheter att läsa och svara på mail.’.  Därmed kan en uppföljning på denna post komma att dröja.

DanielForslund

Daniel ”My Two Cents” F orslund

Aletheia Blogg & Tankesmedja

Fakta Livets Ord, Göteborg

Livets Ord är en frikyrka i Göteborg, ansluten till Trosrörelsen i Sverige. Pastorsparet Åke och Kärstin Carlson är församlingens föreståndare.

Församlingen Livets Ord växte fram ur mötesverksamheten i Göteborg under hösten 1998, som startades av församlingen Livets Ord i Uppsala. Omkring varannan helg reste predikanter och bibellärare regelbundet från Uppsala till Göteborg och predikade. Vid ett kvällsmöte i före detta Lundby Gymnasiums aula på Hisingen den 30 september 2001 startade Ulf Ekman officiellt den nya församlingen Livets Ord Göteborg.

Livets Ord Göteborg kan ses som en direkt dotterförsamling till moderförsamlingen Livets Ord Uppsala. Förutom utposten i Göteborg finns en utpost i Jönköping. Medlemsantalet ligger på ca 150-200 medlemmar i Göteborg. Församlingen Livets Ord bedrivs i stiftelseform.

Övriga källor: Världen idag, Länsstyrelsen (Kopior på styrelseprotokoll m.m.), samt pastor Carlsons avskedsbrev

=>

Ämne: INRIKES, Livets Ord/Trosrörelsen, NYHETER, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?