Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Därför kan BREXIT vara en profetisk markör

EU-Babel

Den trettionde maj skrev jag om hur skräckpropagandan mot BREXIT gick på högvarv. Det har varit och är enormt intressant att följa de starka intressegrupper i rörelse före, under och efter det som kom att bli Englands självständighetsdag. Det vill säga om beslutet verkligen verkställs, vilket jag inte är övertygad om att det görs.

Samma krafter som direkt eller indirekt backar NWO (Nya Världsordningen), är givetvis för ett starkt förenta Europa. Lobbyorgansiationer, finansmoguler och politiker över hela världen slöt samman i panik inför omröstningen förra torsdagen. Alla målade de upp en dyster bild av konsekvenserna för ett BREXIT.  Självaste Jacob Wallenberg som, sällan öppnar munnen offentligt, kallade under midsommarafton BREXIT ”den sorgligaste dagen i mitt professionella liv”. G7, Presiden Obama, Carl Bildt. En rad internationella företrädare har kampanjat på högvarv mot utträdet.

Brexit-11-650

Bland kristna företrädare har det varit förhållandevis tyst i ämnet. Stefan Swärd hör måhända till undantaget i det att han kommenterar BREXIT så här:

Finns det något specifikt kristet perspektiv på detta. Knappast. Jag har ju alltid varit en stor skeptiker till en kristen demonisering av EU, detta var dock vanligare på 80- och 90-talet, så de tongångarna finns inte kvar så mycket längre. Men att tro att EU är en antikristlig världsstat, bygger på en mycket konspiratorisk och spekulativ bibeltolkning. Det stämmer inte heller alls med verkligheten. Världsmakten idag ligger inte i Bryssel, det finns i New York/Washington och Beijing/Shanghai.

Vidare menar Swärd att;

”brittiska folkomröstningen visar på en växande polarisering mellan nationalistiska strömningar och internationella strömningar. Den mer begränsande och slutna nationalismen är på frammarsch i Europa. Och som vi har försökt visa i vår senaste bok, det är rörelser som vi som kristna bör ställa oss kritiska till.”

Det är oerhört förvånande (eller kanske förvånar inte längre något Swärd säger) att han med ett så förenklat resonemang målar upp de ‘internationella strömningarna’ som den goda kraften i världen och den nationalistiska motpolen som ‘begränsande och slutna’.

Samma bibelord som var aktuella inför Sveriges medlemskap är aktuella idag. Trots att Swärd gläds över att de börjar tystna. Olof Amkoff som var en av flera kritiska röster inför vårt eget medlemskap summerar det hela så här:

Det Daniel fick uppenbarelse om för 2600 år sedan, bygger Johannes vidare på 700 år senare. Båda uppenbarelserna handlar om vilka imperier som ska avlösa varandra ända fram till Jesu återkomst. Kungen i Babylon år 603 f Kr, Nebukadnessar, hade en dröm som ingen bland alla hans spåmän, astrolo­ger och ockultister kunde tyda. Daniel bad till Israels Gud, HERREN, att få veta vad drömmen betydde. Då drömde Daniel samma dröm som Nebukadnessar hade haft, men med tolkningen. Drömmens innehåll var en staty med guldhuvud, silverbröst och   silverarmar, kopparbuk och kopparhöfter, järnben samt lerfötter blandat med järn.

Daniel uttyder drömmen sålunda: varje metall eller annat ämne i statyn betyder ett speciellt imperium som avlöser varandra i kronologisk ordning. Det första riket var Babylon under Kung Nebukadnessar (guldhuvudet). Nästa rike att äntra världsscenen skulle bli dubbel­monarkin Medien- Persien, dagens Irak och Iran, (silverbröstet med de två silverarmarna). Sedan var det Greklands tur att bli herre på täppan, (koppar­buk/höfter). Nästa världsrike, skulle bli romarriket, (de två järnbenen symboliserar det delade romarri­ket, östromerska- och västromerska riket). Statyn avslutas med ett 5:e rike, (lera med järn i).

Notera att bibeln benämner aldrig detta sista rike som det 5:e i ordningen, utan talar om det fjärde, men med 10 horn. Romarriket har alltså två faser. Fas 1 var det antika med fortsättning i det tysk- romerska riket, som varade mellan åren 962 – 1806. Fas 2 blir det återuppståndna romarriket med ”10 horn”, ”10 kungar”, d.v.s. 10 länder med dess regenter i koalition.

staty

Sedan drömmen uttyddes av Daniel, har historien gett honom 100 % rätt! Dessa riken avlöste verkligen varandra i nämnd ordning, även ler/järn- riket (EU) fastän det ännu inte fullt ut visat sig. Det riket ska efterträda det antika romarriket och vara den sista supermakten i mänsklighetens historia innan Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet! (Då börjar 1000-årsriket! Missa inte det!)

Det intressanta för oss är att se på fötterna som ska avsluta människans imperiebyggande. För när historienivån sjunkit genom de 10 tårna ska Gud upprätta sitt rike på jorden under 1000 år. Vad kan statyns fötter säga oss idag? Fötterna och tårna var av lera, vilket betyder att det skulle vara ett annat, senare rike än romarriket. Men leran var blandad med järn, som var romarrikets metall. Hur ska detta förstås? Jo, att det sista världsriket här på jorden innan Jesus kommer tillbaka ska vara ett annat,  senare rike än det antika romarriket, men ändå vara ett romarrike! Hur ska det kunna gå till? Helt enkelt så att det ligger geografiskt inom det gamla romarrikets gränser! Man skulle kunna säga: ett återuppståndet romarrike. Järnet pekar på det geografiska läget för riket medan leran talar om att det är ett kronologiskt sett senare rike än det gamla romarriket. Varje skifte av ämne i statyn talar om ett byte av världsmakt. Ler- och järnblandningen betyder även att detta rike ska vara ett söndrat och svagt rike som går under av sina egna inre motsätt­ningar. Så här uttrycker Gud  EU:s kommande kollaps genom profeten Daniel i kapitel 2:42- 43:

Att tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord det betyder att väl en beblandning där ska äga rum genom människosäd, men att delarna likväl icke ska hålla ihop med varandra, lika lite som järn kan förbinda sig med lera.

Hela EU- projektet är en koloss på lerfötter med andra ord. Sådana blir aldrig bestående.

Att som exempelvis Swärd då ‘sätta sina pengar på’ ett ‘fredsrike’ utan Fridsfursten själv, Jesus Kristus, är att sakna profetisk skärpa. Visst går det att övertolka Daniels bok. Visst är det lätt att feltolka de lite svårare passagen i bibeln. Dock manar oss bibeln att vara försiktiga med hanteringen av profetior. Det finns fördelar med ‘fri rörlighet’ för troende över hela Europa. De ska givetvis utnyttjas till spridandet av evangelium. Precis som Paulus utnyttjade sitt Romerska medborgarskap, kan vi utnyttja vårt medlemskap i EU. Det tjänar ingenting till att använda all tid och kraft till en strid mot riken som för länge sedan är förutbestämda att uppstå (och falla). Men, det betyder inte heller att vi allierar oss med världsliga riken och mörka politiska och ekonomiska konstellationer.

Det finns så otroligt mycket att säga om allt spännande som pågår runt om i världen just nu. I denna delen av världen har alla former av babelsbyggen rasat. Från Romarriket till Napoléon, Hitler och slutligen EU-projektet som onekligen vilar på lerfötter. Det rike vi som troende är kallade att arbeta för är inte av denna världen, men kommer i sinom tid att ta form på ett synligt sätt enligt profeten, vars namn jag delar:

(Daniel 2:44-45) Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet.

Brexit-The-Movie-premiere-Leicester-Square-London-536448

Är det uppfyllelsen av Daniels bok Nigel Farage ovetandes gläds över? – Den som lever får se. Men låt oss inte förkasta tanken ännu…

Vad säger våra kära läsare? Lägg gärna till intressanta och relevanta länkar och tankar till ämnet i kommentarsfältet!

DanielForslund

Daniel ”My Two Cents” F orslund

Relaterat:

(30/5) Skräckpropagandan mot ett BREXIT går på högvarv

Swärd 25/6: Kommentar om Brexit

Olof Amkoffs post från 90-talet: Säg Nej till påvens Europa!

(Desert News 25/6 ENG) Could Brexit be an apocalyptic prediction?

(Babylon Bee 24/6 ENG) Dispensationalists Frantically Adjust End-Times Charts To Include Brexit Vote

(The Economist 24/6 ENG)  For hard-line Protestants, leaving Europe is a matter of eschatology

=>

Ämne: Ändens tid, OPINION & DEBATT, Politik, Ekonomi & Samhälle, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , ,

 • Lars Wärn

  Den Europeiska Unionen sönderfaller mer och mer i mer eller mindre auktoritära delstater. Hörde nu på morgonen om massiva demonstrationer i Warszawa mot regimens planerade skövling av kontinentens sista vildmark med urskog, Bialowieza primeval forest, vid gränsen mot Belarus. Regimen Warszawa vill få bort skogen från UNESCO´s världsarvslista. När fler regimer i det sönderfallande EU blir auktoritära kan de göra som de vill med både djur och natur och människor.

  Att jag reagerade på detta i Nyhetsmorgon beror delvis på att jag besökte skogen 2006. Åkte runt i den mer turistvänliga delen med häst och vagn. Nästa gång ordnar jag nog med guide till de mer svårtillgängliga delarna där visenter (europeisk bisonoxe), varg m m håller till. En annan orsak til min reaktion är att jag varit guide i en av Sveriges sista urskogar, Tivedens Nationalpark. Den bevaras men har sett hur Demonverket gjorde sina kalhyggen intill Nationalparkens gränser på den tiden. Därtill kommer mitt aldrig sinande intresse för djur och natur.

  Kom att tänka på en viktig text i Uppenbarelseboken, om huvudanledningen till Messias återkomst:

  ”Och de tjugufyra äldste, som sutto på sina troner inför Gud, föllo ned på sina ansikten och tillbådo Gud och sade:

  ’Vi tacka dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är, och som var, för att du har tagit i besittning din stora makt och trätt fram såsom konung. Folken vredgades, men din vredes dag har nu kommit, och den tid då de döda skola få sin dom, och då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som frukta ditt namn, både små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärva jorden.’ ”

  De folk som har fördärvat jorden återfinns mestadels i USA och i EU. Den auktoritära Trump gör så gott han kan med det slutliga förstörandet av jorden, dess djur och natur.

  Britterna gör helt rätt i att lämna det sjunkande skeppet EU och segla vidare med sitt egen välbyggda, miljövänliga, fartyg.

 • Lars Wärn

  Gör så gott jag kan att inte hemfalla till OT men trådar om Israel är få.

  Araberna har ännu en gång lyckats manipulera och lura världssamfundet:

  http://stand-with-hebron.hebronfund.org/stand-with-hebron-against-unesco-d/

 • Lars Wärn

  ”I denna delen av världen har alla former av babelsbyggen rasat. Från Romarriket till Napoléon, Hitler och slutligen EU-projektet som onekligen vilar på lerfötter.”

  Väl skrivet.

  Följer en serie omNapoleon på Axess-TV och ser nu om avsnitt 1. Uttolkare av Nostradamus betraktar Napoleon som en av tre ”Antikrist”. Han var den förste, Hitler den andre och den som beskrivs i Upp kap 13 den tredje och slutgiltige. Så kan inte jag se det. Utifrån Upp kap 17 betraktar jag Hitler som huvud nummer 7. Det åttonde, OCH det första huvudet, är i min värld Antiokus IV Epifanes. Napoleon åsyftas inte alls i Johannes profetia. Han var ingen ”antikrist” i biblisk mening. Han gav judarna i nationen utökade rättigheter som ett exempel. Att han införde det metriska systemet m m menar en del åsyftar Dan 7:25 vilket inte heller är fallet. Metern är en rekorderlig enhet.

  Jag tror alltså inte, såsom de kristna gör, på en reinkarnerad kejsar Nero utan på en reinkarnerad Antiokus IV Epifanes. Han kan mycket väl leva i vår tid och nu vara i sin krafts dagar.

 • Lars Wärn

  Skottland vill bryta sig loss från det brittiska [rest]imperiet för att på egen hand söka medlemskap i EU. Detsamma gäller i Katalonien där de vill bli ”fria” från Spanien för att kunna underkasta sig slaveriet under EU. Spanien borde göra som Storbritannien, lämna EU och lämna Katalonien åt dess eget öde.

  Det finns många EXIT man önskar sig. BREXIT verkar bli genomfört. Överst på önskelistan står SWEXIT och därefter FIXIT, men ett SPEXIT vore inte alls ovälkommet. Spanien har lidit stor skada av medlemskapet, inte minst av valutan euron. Även ett GREXIT kan man tänka sig efter allt det folket har fått genomlida på grund av makthavarna i Bryssel.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?