Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Anhörig till ledare på Livets Ord trakasserar medlemmar (Del 1)

LivetsOrd

Kamaraderi och nepotism på Livets Ord?

En anställd inom Livets Ords koncern har under flera års tid trakasserat ett annat par i församlingen fysiskt, psykiskt och med sexuella anspelningar. Detta har kunnat fortgå trots att flertalet av församlingens pastorer varit inkopplade. Mannen är även aktiv inom församlingens frivilligverksamhet.

Trakasserierna startade redan under våren 2013 då familjen som utsatts (under drygt tre år nu) tog ner ett körsbärsträd på sin tomt. Det resulterade i att den anställdes fru gjorde verbala påhopp i det att hon menade sig ha rätten att styra över grannarnas beslut på egen tomt. Grannfrun hade erbjudits ta över både klätterväxter och rosbuskar, men nöjde sig inte med det.

Hade det hela stannat här vore det måhända småaktigt av Aletheia.se att ta upp vad som förefaller ’endast’ vara grannosämja måhända av sämsta sort. Men efter att ha tagit del av tre års extremt väldokumenterade händelser är det vår bedömning att det finns multipla dimensioner i denna härva.

Under åren som följt utvecklades missnöjet vad gäller den utlösande faktorn, till en fruktansvärd berättelse som överträffat de flesta sekulära reality-shower eller soap-operas. Skillnaden är att förövarna kallar sig kristna och välkända pastorer står som ansvariga både som arbetsgivare och på det andliga planet.

Vi lyfter på ögonbrynen efter att ha tagit del av de väldokumenterade hot, trakasserier, sexuella anspelningar och till och med en polisanmäld misshandel som följde denna händelse.

Trakasserierna eskalerar

I kölvattnet på incidenten 2013 har bland annat den anställdes fru uttalat direkta hot. Hon har sagt att hon hatar paret och att de ska få ångra att de flyttat in i sitt hus. Hennes man har sedan helhjärtat gått in för att förverkliga sin frus hot. Paret skulle ångra att de flyttat dit och han skulle få dem att känna sig så pass iakttagna och hatade, att de skulle välja att flytta därifrån.

Den anställde har maniskt valt att trakassera paret på alla tänkbara sätt. Det är svårt att tro att det är sant, om det inte vore för underlaget vi tagit del av.  Bland annat har den anställde riktat in en stjärnkikare mot parets kök och badrum, lyst in med strålkastare i deras hus sent på kvällen, sken-rammat dem med bilen, pekat finger, och gjort gester med sexuella anspelningar. Han har även medvetet ”tappat” byxorna för frun och fysiskt gett sig på mannen i familjen två gånger då denne bett honom att sluta trakassera dem.

Med en ytterligare (icke troende) grannfru har den anställde och hans fru utsatt paret för något som kan beskrivas som vuxenmobbning, milt beskrivet. De har hämtat skräp från sina tomter och dumpat på parets uppfart och vid deras postlåda. Tillsammans har de baktalat paret till den grad att vilt främmande människor kommit fram och skällt ut, och ropat nedlåtande kommentarer till paret, när de varit ute och jobbat. Den anställde och hans fru har även förtalat och bedrivit smutskastningskampanjer i församlingen och på sociala medier. Smutskastningen av paret har resulterat i att de fått ägg kastade på sina fönster nattetid(!).

Vid ett tillfälle fick mannen åka ambulans till akuten med svåra ryggsmärtor och domningar i fötterna, efter att ha blivit nedknuffad från en trappa. Den anställde visade ingen ånger, utan väljer att istället polisanmäla mannen. När den misshandlade mannen kommer hem från sjukhuset så hånar den anställde mannens ryggsmärtor genom charader på sin altan.

Livets Ords pastorer står totalt handlingsförlamade

Den pastor som vid tidpunkten var ”ansvarig för ärendet” gör spontanbesök en morgon någon dag efter misshandeln. När han möter mannen på kryckor fäller han kommentaren: ”Jaså så det är på riktigt”

Livets Ords Pastorer menar att det utsatta paret inte har gjort något egentligt fel, utan anledningen till att den anställde och hans fru uppträtt som de har gjort är att det har ”känts jobbigt” med alla förändringar paret gjort på sin tomt.

Trots att paret vid flera tillfällen erbjudit träd och buskar till den anställde och hans fru, så menar den då ansvarige pastorn att det inte är det som är problemet, utan de har sagt att de är i en ålder där de uppskattar de små sakerna i livet och att allt ska se ut som det alltid har gjort.

Då mannens svåger har en chefsposition inom koncernen är det svårt att inte dra slutsatsen att han skyddas genom klassisk nepotism eller vad amerikanarna kallar för ’good ol’ boys club’.

Flertalet misslyckade försök att få hjälp av Livets Ords församlingsledning

Den utsatta familjen har i flera års tid sökt hjälp med att få ett slut på trakasserierna via totalt sex olika pastorer(!) i församlingen, inklusive huvudpastorn och andrepastorn. Ingen av pastorerna har kunnat få slut på trakasserierna eller få till ett möte familjerna emellan. Den anställde och dennes fru har helt enkelt vägrat träffa det andra paret och sagt att de inte vet hur de skulle reagera om de skulle vara i samma rum som det par de trakasserat. Trots att polisen varit inblandad då den anställde vid två tillfällen fysiskt misshandlat den andra mannen så har ingen reprimand satts in från församlingens sida. Det utsatta paret har frågat pastorerna hur den anställde kan få fortsätta som om ingenting har hänt, varför han inte ens stängs av från barnverksamheten. Andrepastorn säger att det är klart att de skulle kunna stänga av honom men ’det skulle också kunna göra konflikten värre’.

– –

Psykiska, fysiska och till och med sexuella trakasserier sanktioneras av Livets Ords pastorer

Under åren som gått har den anställde öppet hånat parets medlingsförsök och hela tiden insinuerat att han är ”untouchable”. På något vis verkar han övertygad om att ingen reprimand kommer att sättas in. Hans trakasserier, såväl psykiska, fysiska som sexuella, sanktioneras således av församlingens pastorer. Vid ett tillfälle har han medvetet låtit byxorna åka ner inför kvinnan. En annan församlingsmedlem ställer sig frågande till hur de kan befordra honom och frågar rektorn om hon vet om att han misshandlat en annan församlingsmedlem och att han låtit byxorna åka ner. Rektorn svarar: ”Men han hade väl kalsongerna kvar…?`” och ”att fälla träd kan faktiska vara brottsligt.” Den anställde har uppenbarligen berättat om händelserna på jobbet. Rektorn tycker således att det är anmärkningsvärt att ta ner sina egna träd men att det är försvarbart att medvetet låta byxorna åka ner.

Ljög ’pastor’ Lundqvist för SVT Uppdrag Granskning?

I Uppdrag gransknings program om Livets Ord hösten 2015 sa Joakim Lundqvist att om någon farit illa så ville han att de skulle kontakta honom så att han kunde sitta ner med dem och prata. Paret skrev då ett till mail där de sa att de vill ta honom på orden och att de önskade ett samtal angående det jobbiga de gått igenom. Denna gång mailades kopior till samtliga inblandade pastorer.

INGEN svarade (!).

Det var först efter att parets hemgruppsledare personligen kontaktade Joakim Lundqvist som paret fick svar att de nu skulle få ett möte.

I mars 2016 fick de träffa Joakim Lundqvist som är ytterst ansvarig för församlingens anställda. Det var på dagen två år sedan som de bad om hans hjälp första gången. Vid mötet erkände Joakim att ärendet inte skötts korrekt och att han nu personligen skulle prata med det andra paret och få till ett gemensamt möte.

Det utsatta paret framförde sina tvivel till huruvida det andra paret skulle komma på mötet då de getts hopp om detta tidigare via de andra inblandade pastorerna. Joakim försäkrade att den här gången skulle det bli ett samtal och att det inte fanns något som heter att man inte vill komma. Han sa uttryckligen att den som inte kommer får stå med hela skulden. Han lovade att ta tag i ärendet så snart han kunde.

’Pastor’ Lundqvist sticker huvudet i sanden…

Veckorna gick och paret hörde ingenting. Efter fem veckor mailade de Joakim Lundqvist för att höra hur det gick. De fick inget svar.

Än i dag, över fyra månader efter deras samtal med Joakim Lundqvist, har de inte hört något och allt flyter på som om ingenting hänt.

 –

En av flera av Livets Ords pastorer; ”Ni kanske borde titta på ett annat boende?”

Reaktionerna från församlingens håll har varit att de håller den anställde om ryggen eftersom de säger att de känner honom och hans fru. Pastorerna vill inte sätta in någon reprimand utan säger att det kan få motsatt effekt. Den anställde och hans fru vill inte komma på samtal. De säger att de inte vet hur de skulle reagera om de hamnar i samma rum som paret. Gemensamt för samtliga inblandade pastorer är att man hela tiden vill köpa sig mer tid genom att insinuera att ett samtal är nära förestående. När den för tillfället ansvarige pastorn inser att ett gemensamt samtal inte kommer att ske samtidigt som den anställde fortsätter med allt grövre trakasserier lämnas ärendet över till nästa pastor. Efter ett flertal inkopplade pastorer fäller en pastor till slut kommentaren: ”ni kanske borde titta på ett annat boende”.

När paret hävdar att det är den som betett sig fel som bör flytta så skuldbelägger istället pastorn paret genom att säga ”att inte komma överens också är en brist…”.

 –

Livets Ords ledning långt ifrån några bibliska herdar

Det utsatta paret har enligt pastorerna inte gjort något fel utan de säger att förändringarna har känts jobbiga för den anställde och hans fru och att det är anledningen till att de har betett sig som de har gjort. Ändå så anser pastorn att det utsatta paret har del i skulden och säger att det är en brist att inte komma överens med den som trakasserar, misshandlar och vägrar komma på samtal.

 –

Avslutningsvis (fortsättning följer…)

Aletheia har under drygt ett halvår försökt få till ett möte med Joakim Lundqvist för att diskutera en rad frågor, bl.a. denna tragiska berättelse (ursprungligen hans eget förslag att träffas).  En rad frågor kvarstår efter Livets Ords mafioso-liknande hantering av biskop Leonid Padun, försvunna miljoner från tiondegivande församlingar i Öst, Ulf Ekmans dispositionsrätt över de egna utlandsstiftelserna och mycket annat. Denna post har skickats till både personen det rör, och ’pastor’ Lundqvist för sedvanlig begäran att ge sin bild av anklagelserna.

I första hand är vi intresserade av en generell kommentar från både den anklagade förövaren och ledning på Livets Ord. Initiala frågor är bl.a.:

  • Vad är anledningen till att inte ens Joakim Lundqvist kan få den anställde att komma på samtal?
  • Har Livets Ord någon policy över huvud taget vad gäller trakasserier av personal eller församlingsmedlemmar?
  • Är det rimligt att så pass allvarliga anklagelser tar över tre år att hantera?
  • Den anställdes svåger har en ledande position i Livets Ords ’koncern’. Han figurerade även i Ukrainahärvan som vi tidigare skrivit om. Är det rimligt att anhöriga till den ’inre cirkeln’ kan bete sig hur som helst?
  • Vi har talat med sekulära journalister som är chockade över materialet och menar att oavsett om händelserna skett inom eller utanför kristenheten finns inga godtagbara skäl till att en familj ska utsättas för trakasserier i över tre år utan agerande från arbetsgivare och ledning.

2016-07-25: Aletheia har bett Joakim Lundqvist samt den omtalande mannen att ge sina kommentarer till denna post.

Uppdatering 2016-07-26: Den anställde har kontaktats via telefon, sms och röstmeddelande och ombetts bemöta denna post. 

DanielForslund

Daniel ”My Two Cents” F orslund

För Aletheia Blogg & Tankesmedja

Hela serien:

Anhörig till ledare på Livets Ord trakasserar medlemmar (Del 1)

Livets Ords pastorer bekräftar flera incidenter (Del 2)

Livets Ords anställdes sexuella anspelningar, ‘fuck you’ tecken och summering av tragedin (Del 3)

Ansvarig utgivare: Vad är egentligen drivkraften bakom Aletheia?

Nya trakasserier och hot i natt mot Livets Ords-medlemmarna

Tidigare serie om Livets Ords ledarskap:

Dokument Livets Ord Ukraina

Övriga poster om Livets Ord

=>

Ämne: Ledarskap, Livets Ord/Trosrörelsen, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?