Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Livets Ords pastorer bekräftar flera incidenter (Del 2)

2014-11-08 Ägg på fönster utifrån

Bild: Från äggkastning på parets villa 8/11 2014 (Okänd gärningsman)

Under åren som går, utan några som helst konsekvenser för det märkliga agerandet, ökar frustrationen hos alla inblandade parter. Försök till medling misslyckas då den anställde och hans fru vägrar möta sina grannar tillsammans med en medlare (pastor).  Det resulterar i att paret drar sig ur församlingsgemenskapen allt mer.

Den granne de hamnat i konflikt med är dock fortsatt aktiv både som anställd och frivilligarbetare i församlingen. Dessutom en uppskattad församlingstjänare av många i församlingen än idag.

Resultatet av detta blir med åren att hans skildring av situationen är den som kom att vinna mark bland medlemmar och vänner.  Den anställde själv vill inte kommunicera med Aletheia, men flera av hans närmsta vänner förmedlar en samstämmig bild; De är offren sista åren. Det som började med en önskan från de då nyinflyttade grannarna att etablera tomtgränser, blev till en så svår psykisk press att de måste flytta.

Av en nära vän till den anställde får jag höra att jag är ’sjuk i huvudet’, ’ett as’, ett ’vidrigt litet äckel’, ’att jag vänligt men bestämt bör dränka mig själv’ samt att han tänker slå ner mig om vi möts (något han via mail nu tar tillbaka). Vännen menar att alla vet att jag är ’lågbegåvad’. Sedan berättar vännen att kvinnan i familjen vi rapporterar om ’lider av förföljelsemani’, är ’paranoid’ och ’borde ligga inne på psyket’. Har även fått höra att jag är ett ’pucko’. Ett ordval vi återkommer till senare i denna post. Ja, så går snacket i den närmsta kretsen.

Vännen (tillsammans med andra personer som kontaktat redaktionen) bekräftar alltså bilden den anställde och hans fru under flera års tid obehindrat spridit bland församlingsmedlemmar. Samtidigt som de konsekvent vägrat komma till några medlingssamtal, har de inte haft några problem att prata med andra.

Dokumentation och samtal med flera av församlingens pastorer ger dock en annan bild av händelseförloppet.

Flertalet utspel gjordes av den anställde och det är mycket möjligt att hans fru inte har full kännedom (än idag) om hans beteende utanför parets villa. Att han skulle använt sexuella anspelningar i sina provokationer av grannarna är otänkbart för kretsen kring honom (mer om detta i del 3).

Församlingens underlåtenhet att hantera situationen är besvärande. Samtidigt bekräftar mer än en pastor flertalet incidenter vi rapporterade i Del 1. Följande incidenter och uttalanden av den anställde bekräftas nedan.

– Pastorerna* har fått en ljudfil där den anställdes fru bekräftar att hon hatar paret. I mailet beskriver paret situationen och att de har underlag som styrker att hela deras berättelse är sann. Ljudfilen bifogades mailet men ingen av pastorerna svarade på mailet. (Röst förvrängd för att skydda identitet)

– Den anställde har vid två tillfällen gett sig på mannen fysiskt. Han har erkänt båda tillfällena, vilket stöds av ljudinspelningar som paret har från pastorssamtal. (Urban Karlsson)

– Den anställde erkänner att han kallat paret pucko och att han gjort ”puckotecken”. (Urban Karlsson)

– Karlsson bekräftar att den anställdes fru har erkänt att de ”sagt för mycket”. (Urban Karlsson)

– Den anställde och hans fru har lagt ut bilder på sociala medier med stor spridning och många kommentarer. (Urban Karlsson)

Karlsson till det utsatta paret: ”De fick massor av kommentarer”

Karlsson till den anställde med fru: ”Nu drar ni in massor av folk i en mediakonflikt”

Karlsson till det utsatta paret: ”Bilden blir att ni är hemska”

Urban Karlsson fick till slut dem att plocka bort instagrambilden, (men bilden av de hemska grannarna började nu ta form på allvar)

– Den anställde och hans fru har under lång tid förhalat/vägrat ett gemensamt samtal. (Urban Karlsson)

Karlsson: ”Jag lider med er, men han vägrar”

– Pastorerna är handlingsförlamade och säger att reprimand kan göra konflikten värre. Detta sägs efter nästan två års trakasserier där hot, hat, fysiska påhopp och offentlig smutskastning redan ägt rum. (Janne Blom)

Blom: ”Xxxx har ett stort ansvar, precis som du säger. Jag håller fullständigt med i det”

– Inkopplad pastor börjar inse att han inte kan förmå den anställde och hans fru att komma på samtal med paret och försöker återigen få paret att fixa problemet själv. Han hänvisar dem till mannens chef, tillika svåger (!).  (Urban Karlsson)

– Pastor föreslår, efter upprepat fysiskt handgemäng och att den anställde börjat med sexuella anspelningar, att paret ska titta på annat boende. I samma samtal hävdar han att det är en brist att inte dra jämnt med den som hotar, trakasserar och misshandlar. (Christer Linebäck)

– Allt detta får fortgå trots att pastorerna hävdar att paret inte gjort något fel. (Urban Karlsson, Joakim Lundqvist)

Karlsson kan inte svara på vad den paret gjort fel:

Karlsson bekräftar igen att han inte vet vad de gjort fel, men menar att ”känslomässigt har det blivit fel”.

Lundqvist menar att det utsatta paret inte är problemet, samt medger att han känner till situationen…

– Efter två fysiska handgemäng lovar pastorn att den anställde inte får fortsätta medverka i församlingen förrän konflikten är löst. Trots detta jobbar den anställde vidare som vanligt. (Urban Karlsson)

– Joakim Lundqvist lovar att ett samtal ska bli av (för ca fyra månader sedan!), den som inte kommer får ta på sig hela skulden.

Lundqvist lovar att ta i tu med det hela så fort som möjligt (detta för fyra månader sedan, närmare tre år efter konflikten började)

Under hela den här perioden har den anställde raljerat över och hånat parets försök till gemensamma samtal. Han har insinuerat att det är hans ord som man tror på. Pastorn pratar om den anställdes goda vitsord, att ord står mot ord samt att han inte kan veta vems version som är sann då han inte kan tro att någon ljuger. (Röst förvrängd för att skydda den anställdes identitet)

Det räcker inte med att pastorerna vet att den anställde har agerat ut fysiskt vid två tillfällen. Att den anställde och hans fru erkänt att de gjort grova verbala övertramp och provokationer. Att de lagt ut bilder på sociala medier och att det är en part som hela tiden har vägrat komma på samtal.

Pastorerna vet att det utsatta paret hela tiden velat få till gemensamma samtal och att det har inte funnits några reella anklagelser mot paret. Ändå vet inte pastorn vems version han ska tro på. Pastorn anser, trots alla kända ”bevis”, att det utsatta paret ska ta en del av skulden eftersom de inte drar jämnt med den anställde och hans fru.

Trots att paret framfört att de har material som styrker deras berättelse så har ingen pastor varit intresserad av att ta del av detta. Varför?

Varför offentliggör nu Aletheia denna oerhört tragiska serie?

Den anställde har en förtroendeställning som gör att hans och ledarnas (pastorernas) agerande är av allmänintresse. Övriga anledningar beskrivs bäst genom publicering av parets egen vädjan ca 1 år och 9 månader efter det initiala nödropet till Joakim Lundqvist. Detta efter det att övriga pastorer misslyckats medla:

Från: XXXXX>
Datum: 12 december 2015 22:30
Ämne: Re: Hjälp med en ohållbar situation
Till: Joakim Lundqvist <Joakim.Lundqvist@livetsord.se>
Kopia: Mattias Nordström <Mattias.Nordstrom@livetsord.se>, Niclas Strindell <Niclas.Strindell@livetsord.se>, Urban Karlsson <Urban.Karlsson@livetsord.se>, Jan Blom <Janne.Blom@livetsord.se>, Christer Linebäck <christer.lineback@livetsord.se>

 

Hej Joakim.

Vi har återigen blivit påminda om den smutskastning som vi blivit utsatta för i församlingen av paret xxxxxx. Enligt de källor som vi fått den informationen av så har vi blivit beskrivna som riktigt galna människor.

Vi vill ha upprättelse från de ogrundade lögner som har spridits om oss för att dölja medarbetares egen synd. Det är tid att sanningen kommer fram på alla områden.

Vi hoppas därför att du står för vad du sa i Uppdrag granskning; att du vill att de som farit illa kontaktar dig och att du då vill sitta ner med dem och prata.

Vi hade ju hoppats att dessa fleråriga trakasserier hade kunnat lösas genom att paret xxxxxx själva erkände hur de uppträtt och behandlat oss. När så inte är fallet så känner vi nu att vi måste bevisa för dig att allt det vi skrivit och sagt till dig och övriga pastorer är sant.

Vi har genom dessa år dokumenterat paret xxxxxxx beteende via ljudinspelningar, fotografier och videoinspelningar. Detta kan du få ta del av vid ett kommande samtal.

Bifogat är ett kort klipp från tiden strax innan vi mailade dig första gången.

Vänligen

xxxxx och xxxxx xxxxx

Inte en enda pastor svarade på detta mail!

Sist – Christer Linebäck – kring frågan om konsekvenserna av om Livets Ords (bristande?) hantering av den anställde blir offentliggjord

”Om det så blir världens skriverier… …då får vi väl stå där med svansen mellan benen”

Daniel ”My Two Cents” F orslund

Hela serien:

Anhörig till ledare på Livets Ord trakasserar medlemmar (Del 1)

Livets Ords pastorer bekräftar flera incidenter (Del 2)

Livets Ords anställdes sexuella anspelningar, ‘fuck you’ tecken och summering av tragedin (Del 3)

Ansvarig utgivare: Vad är egentligen drivkraften bakom Aletheia?

Nya trakasserier och hot i natt mot Livets Ords-medlemmarna

* Joakim Lundqvist, Mattias Nordström, Niclas Strindell, Urban Karlsson, Janne Blom, Christer Linebäck

=>

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?