Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Livets Ords anställdes sexuella anspelningar, ’fuck you’ tecken och summering av tragedin

Fulfinger

Några har ifrågasatt hur vi vågar publicera så grova anklagelser mot den anställde inom Livets Ords-koncernen. I tredje och förhoppningsvis sista delen av denna serie vill vi redovisa varför. Vi gör även ett försök att summera denna djupt tragiska situation och det som lätt uppfattas som kamaraderi och nepotism på Livets Ord. Den anställde har från första början fått chansen att uttala sig, men har själv valt bort möjligheten, precis som han hela tiden valt bort medling mellan familjerna.

Däremot har flera nära vänner till mannen hört av sig med olika kommentarer till hans försvar, vilket beaktas i summeringen. Det är dock högst tveksamt att mannens försvarare känner till de grova trakasserier den anställde utsatt sina grannar för under årens lopp. Faktum är att jag ifrågasätter om mannens egen fru till fullo gör det. Hoppas inte det.

*Under åren som grannar (den anställde med familj valde själva att flytta strax före årsskiftet) har mannen vid upprepade tillfällen signalerat ’fuck-you’ tecken med mellanfingret, mer än en gång ’finger-pullat’ i luften (stimulera en kvinnas könsorgan med fingrarna), hånflinat eller på andra sätt agerat ut när han fått syn på någon av grannarna. Riktat strålkastare mot parets fönster. Vid flera tillfällen agerat ut framför parets barn. Allt medan han hånfullt lutat sig mot sin goda renommé i församlingen, på arbetsplatsen och bland vännerna. Som vi även rapporterade, förra delen finns ljudklipp på hur han nonchalant säger:

– Spring till pastorn du så blir det nog bra… …det är ditt ord mot mitt… Vad säger de ska tro på dig över mig?

(Röst förvrängd för att skydda den anställdes identitet)

Vid flera andra tillfällen har han gjort sexuella anspelningar genom att stoppa in fingrarna i munnen och föra dem fram och tillbaka samtidigt som han tittar på kvinnan.

När den ansatta frun sedan konfronterade mannen kring detta fick hon frågan om hon aldrig kliar sig i munnen med fingrarna.(???) När hon nekar får hon till svar;

– Du borde klia dig någon annan stans du

(Röst förvrängd för att skydda den anställdes identitet)

Återigen sexuella anspelningar. Denna gång verbalt.

I nedan klipp är ett litet, litet axplock av den anställdes beteende inför sina grannar under årens lopp.

Listan kan göra hur lång som helst på den anställdes, och emellanåt fruns, utagerande. Långt över anständighetens (och bibliska) gränser för församlingstjänare eller anställd i en kristen organisation. Långt över vad som skulle tolereras av en anställd på vilket företag som helst, även om det skett på fritiden.

Underlaget för agerandet i form av dokumentation, ljud-, ljud och bildupptagningar är så överväldigande, att det är en gåta att ingen i Livets Ords ledning varit intresserade att ta del av materialet.

Den anställde: Offer, förövare eller exemplarisk medlem i församlingen?

Ingen ifrågasätter att den anställde och hans familj är en uppskattad medarbetare på Livets Ord. Att han vigt sitt liv åt både församlingen och sitt yrke. I detta förefaller de vittnen jag haft kontakt med vara samstämmiga.

Ingen ifrågasätter att de själva både lidit och lider av den uppkomna situationen. Att de till slut själva inte såg någon annan utväg än att flytta från området. Något som kommit att ge familjen en ’offerstatus’ i sin långt utanför sin vänskapskrets.

Familjen vi anser utsatts för trakasserier kunde givetvis med facit i hand låtit bli att göra anspråk på lantmäteriets tomtgränser. Det är i princip vännernas största klagomål – att den utsatta familjens önskan att reda ut tomtgränserna inte främjade ’en god grannsämja’. (Utöver att den anställdes beteende mot sina grannar inte finns med i deras världsbild som en möjlighet)

På samma vis som medarbetare och vänner inte har några anmärkningar på arbetet i församlingen eller på jobbet, kunde pastorerna i samtal med familjen som sökte medling inte finna några formella fel i det utsatta parets agerande vad gäller sina tomtgränser eller i övrigt. 

Huruvida de borde eller kunde ha offrat sina initiala anspråk på tomtgränserna kan alltid diskuteras. Hur de själva uppfattats av vissa i grannskapet likaså. Men inget kan försvara den anställdes återkommande provokationer, hot, och det som uppfattats som rena trakasserier, inklusive fysiskt handgemäng som slutade på akuten för mannen i den utsatta familjen. Absolut inte i kombination med bekännelsen som kristen och medlem i samma församling.

Den juridiska, bibliska och känslomässiga aspekten.

Rent juridiskt har varje markägare rätt till sina markgränser punkt slut. Inget att diskutera. Både tillvägagångssätt och priset vad gäller grannsämja åligger givetvis den som tar upp frågan.

På det bibliska planet, om detta skall vara riktlinjen, (vilket vi får hoppas) bekräftar inspelningarna med pastorerna att familjen vi berättat om försökt göra rätt.

Matt 18:15-17 En broder som gör orätt
Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare.

Bibeln har även något att säga om att som kristen hata sin broder:

1 John 2:11 Men den som hatar sin broder, han är i mörkret och vandrar i mörkret, och han vet icke vart han går; ty mörkret har förblindat hans ögon.

På det känslomässiga planet är det tydligt att den anställde och hans fru tidigt kände sig kränkta. Troligtvis än idag. Men att konsekvent neka till medlingsbegäran av paret de så uttalat kommit att hata mer än någon annan går inte ihop med ovan bibelord.

Att vägra sina grannar kommunikation tillsammans med en tredje part är också inte bara kränkande, utan obibliskt. 1 Joh 4:20 går så långt som att säga att denna form av hat går inte att kombinera med kärlek till Gud.

Att istället för deltagande i medling tillsammans med Livets Ords pastorer, aktivt sprida förtal om familjen de kommit att hata, har bidragit till en själslig, psykisk och andlig varböld. En böld som inte kommer att sluta växa förrän någon sticker hål på den. Det är något undertecknad helst hade sluppit, då det egentliga ansvaret under flera år (!) legat hos Livets Ords ledning. Hela fadäsen platsar ju i Robert Aschbergs tidigare programserie ’grannfejden’.

Mitt personliga ställningstagande är väl underbyggt. Kanske har jag missbedömt något eller någon i sammanhanget. Att döma av de hotfulla och förnedrande meddelanden jag mottagit har jag även rört upp kraftiga känslor då jag tveklöst befinner mig på en känslomässigt minerad mark.

Men min bön för båda familjer är att hat ska vändas till kärlek hur omöjlig situationen än ser ut. Guds vilja oavsett hur skuldbördan fördelas är alltid försoning och upprättelse för den det berör.

Må så ske

Daniel ”My Two Cents” F orslund

Slutliga frågor till församlingens ledning:

Utöver de skäl vad gäller syftet med publicering som angetts i förra posten, samt frågor i första posten, har följande frågar växt fram:

  • Varför har inte någon av pastorerna krävt att han (den anställde) ska komma på samtal eller krävt att han ska göra upp innan vidare förtroendeuppdrag? Det är helt obegripligt?
  • Det må vara en sak att de inte ’kommer åt honom’ som lärare, men hur kan han tillåtas undervisa i församlingen, m.m.?  Borde det inte finnas några som helst krav på vandel för detta?
  • Varför får man fortsätta på scen när man inte ens kan be om förlåtelse för uppenbara ’övertramp’ (minst sagt), när de vet att han har gjort saker han själv erkänt.
  • När paret säger att de inte känner att de kan ha sina barn i söndagsskola eller i Livets Ords skola, så säger pastorerna att de förstår det. Men de gör inget.
  • Paret fick känslan av att de borde leta ny församlingstillhörighet, på samma sätt som att de ville att de skulle leta nytt boende.
  • Paret vet inte vad ledningen vill att de gör… De vill trots allt att LO ’ska komma på banan igen’.
  • Vid deras samtal med Joakim Lundqvist säger han att ’ett förlåt behöver man’. Det tror och hoppas de att han menar.
  • Med tanke på rent dravel som att ”diskrepansen vart man är och vad man vill vara…” m.m. (från samtal kring den anställdes utagerande) är det befogat att undra hur ledningen resonerar som ansvariga för en just församling.  Rätt är rätt och fel är fel. Om oklart finns som redan citerat tydliga riktlinjer i nya testamentet kring en församlingstjänares leverne.

*Fotnot:

Denna post kan styrkas med en rad ytterligare dokumentation, ljud och- eller bildupptagningar som finns tillgängliga för Livets Ords ledning vid intresse. Materialet gjordes tillgängligt för ledningen redan i december 2015. En del av materialet går inte att publicera utan att röja identitet. Ej heller anser vi det nödvändigt att vidare styrka denna artikelserie med ytterligare klipp. 

Hela serien:

Anhörig till ledare på Livets Ord trakasserar medlemmar (Del 1)

Livets Ords pastorer bekräftar flera incidenter (Del 2)

Livets Ords anställdes sexuella anspelningar, ‘fuck you’ tecken och summering av tragedin (Del 3)

Ansvarig utgivare: Vad är egentligen drivkraften bakom Aletheia?

Nya trakasserier och hot i natt mot Livets Ords-medlemmarna

=>

Ämne: Ledarskap, Livets Ord/Trosrörelsen

Nyckelord: , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?