Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Muslimsk sekt ämnar återuppbygga Salomos tempel tillsammans med judar (Sanhedrin)

jerusalemtemplemap

Daniels bok talar om att Salomos tempel skall återuppbyggas i ändens tid. Sedan 2005 har ett 70-tal rabbiner, det s.k. Sanhedrin, träffats regelbundet för att planera för det kommande tempelbygget. Arken tror man redan finns på plats i Jerusalem sedan 1989. I ändens tid, i slutet av församlingens tidsålder, måste det finnas ett tempel enligt många bibellärare. Detta eftersom profetiorna säger att Antikrist skall stoppa offerritualerna efter 3,5 år av ‘vedermödan’. Enligt traditionell eskatologi skall Antikrist sätta sig i Templet och kräva tillbedjan av jordens folk under den sista delen av vedermödan, under de sista 3,5 åren.

Den lite märkliga tvisten i det hela är den turkiske sektledaren Adnan Oktars inblandande. Vår tidigare bloggkollega Micael ‘Haggaj’ Ö stlund skrev om denne man redan 2009.

Adnan Oktar leder en av de mest framgångsrika muslimska sekterna i Turkiet och lever i någon form av ‘harem’ av kvinnor som ser sig själva som ‘befriade’ och ‘överlägsna’ män, enligt Oktars undervisning. Oktars version av Islam förefaller vara någon form av ‘liberalteologi’ inom Islam.

 creationism-eye-candy_031178048621

Så sent som i somras propagerar Israels chefsrabbin projektet att bygga ett tredje tempel och Israels sanhedrin förefaller vara redo att påbörja tempeltjänsten.

[1]Sedan förstörelsen av det andra templet år 70 har religiösa judar bett till Gud att tillåta ett tredje tempel att byggas på Tempelberget. Denna bön har varit en formell del av judendomens tre dagliga bönestunder. Även om templet har förblivit obyggt är begreppet och drömmen om ett tredje tempel heligt inom judendomen, särskilt den ortodoxa formen. Profeterna i Tanach förutspådde att det tredje templet skulle byggas när Messias enligt judisk tro kommer. Både år 361 och 614 har återuppbyggnad satts igång, men resultatet har rivits ner av fientliga arméer.

Enligt Bibelns profetior kommer ett tredje judiskt tempel att byggas på tempelplatsen. Beskrivningen av detta tempel finns i Hesekiel kapitel 40-47. Även kristna Israelvänner kan ha en förväntan om ett tempelbygge på platsen, som uppfyllelse av Bibeln eskatologiska profetior. Judar kan inte tänka sig att ett tempel skulle byggas på någon annan plats än den av David utsedda platsen för det första templet. [Slut citat]

Adnan Oktar är långt ifrån en representant för ortodox Islam, men sin egen liberala version med fokus på vackra Hollywoodinspirerade kvinnor och stort fokus på att sprida någon form av skapelsetro. Nedan dokumentär är minst sagt bisarr.

Det verkar inte hindra judiska rabbiner och vår tids sanhedrin att samarbeta med den Turkiske ‘playboy:en’. Inför jubileumsåret säljer de medaljonger för att dra in pengar till byggnadsfonden.

medallion-660x330

”The Sanhedrin is selling the medallion and setting aside the proceeds for use in the Third Temple.

“Sale of this medallion will serve as the basis for the mitzvah of the half-shekel, which was collected from every Jewish male,” Rabbi Hillel Weiss explained. “As such, the money will go towards acquiring animals, grain, oil and wine, for sacrificial purposes. It will also be used for building and maintaining the temple.”

Alltså förbereder man sig för att återuppta offertjänsten som legat nere sedan templets förstörelse ca 70 år e.Kr. Ur ett judiskt ortodoxt perspektiv naturligt, men givetvis en sorg för alla som tror att Jesus blev till offer en gång för alla, enligt Hebréerbrevet.

fft99_mf5384091

Adnan Oktars drivkraft i samtalen med Sanhedrin om byggandet av Salomos tempel verkar vara att frambringa Islams Mahdi. Någon form av förberedande gestalt som ska förbereda Jesu återkomst (!) Tillsammans ska de vinna över främst kristna till Islam, men även judar. I synnerhet hos shiiterna har tron på en kommande mahdi varit allmänt utbredd. Man föreställer sig i regel, att det är en bestämd person, som redan levt, försvunnit utan att dö och lever som den dolde imamen, som skall återkomma som mahdi. Troligast anses denne vara Muhammad al-Mahdi al-Muntazar, den siste av de ”tolv imamerna”, som försvann och på vars återkomst man väntar.[2]

Den muslimske ‘Jesus’ som sedan (genom Mahdis förberedande arbete) lockas ut på världsarenan för att ‘evangelisera’ (sprida Islam), påminner väldigt mycket om den delar av kristenheten beskriver som ‘Antikrist’.

Onekligen är det möjligt att om detta tredje tempel byggs, kan det mycket väl bli startskottet för Uppenbarelsebokens ‘vedermöda’ och denna tidsålders slut enligt delar av kristenhetens eskatologi.

 

Daniel ‘My Two Cents’ F orslund

 

Relaterat:

Jubilee is Counted in the Land for First Time in 2,000 Years

Muslim leader hosts rabbis, welcomes 3rd Temple

Sanhedrin Appoints High Priest in Preparation for Third Temple Read 

Third Temple Closer Than Ever as Search Begins for Eligible Jewish Priests

=>

Ämne: Ändens tid, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , ,

 • Per Randevik

  Har inte detta med frimureri att göra? Det vill säga den judiska mystiken hämtad från kabbala, till det yttre maskerad som Islam för att inte stöta sig med samhället i övrigt. Turkiet har också historiskt haft en ganska stor minoritet av judar, en del av dessa har säkert likt messiasfiguren Sabbatai Zevi ”konverterat” till islam.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Jo, med största sannolikhet. Sista tidens superkyrka/religionssynkretism förefaller vara kopplad till det flera påvar benämner ‘Satans synagoga’ (hämtat från Upp). Adnan Oktar är frimurare, som i sin tur vilar på judisk mysticism/kabbala o.s.v.

  Det som planeras nu förefaller bli något slags centrum för Baalsdyrkan.

 • Om det blir något slags tempelbygge genom denna sekt, så kommer det förmodligen att leda till mycket blodspillan. Då tänker jag inte på djurblod utan människoblod.
  Men djuroffer står inte i motsatsförhållande till Messias offerdöd, i så fall får man hålla Paulus för en villolärare eftersom han åkte speciellt till Jerusalem för att offra.

  ”Efter flera år kom jag tillbaka för att överlämna gåvor åt mitt folk och frambära offer. ”Apg 24:17

  I Hesekiels tempel beskrivs också djuroffer. Den enda skillnaden när det gäller offren är att ett av de två dagliga offren är borttaget, det som var minchaoffret på eftermiddagen. Det var då vår rättfärdige Mästare led straffet för alla våra synder. Vårt enda hopp. 🙂

 • Daniel Forslund skrev: ”Alltså förbereder man sig för att återuppta offertjänsten som legat nere sedan templets förstörelse ca 70 år e.Kr. Ur ett judiskt ortodoxt perspektiv naturligt, men givetvis en sorg för alla som tror att Jesus blev till offer en gång för alla, enligt Hebréerbrevet.”

  – Du inte bara missförstår, du förvanskar även texten från Hebréerbrevet. Låt oss läsa Sv Folkbibelns översättning som du antagligen anser vara kosher.

  ”Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.” Hebr 9:11-12

  – För det första, detta handlar inte om döden på korset i Jerusalem. Det är den förhärligade Människosonen som fått tjänsten som överstepräst i det himmelska Tabernaklet. Han går alltså in i det allra heligaste EN GÅNG FÖR ALLA med sitt eget blod. Till skillnad mot de jordiska översteprästerna som måste gå in varje år, så har Jeshua gjort det en enda gång.
  Slutsats: Du har alltså fel min älskade broder Daniel. 🙂

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Vi ska givetvis komma ihåg (behöver jag kanske inte säga till dig SÅ) att majoriteten offer INTE var försoningsoffer och därmed inte något som man behöver jaga upp sig över. Men, helt klart ur ett judiskt perspektiv se man ju ännu inte Yeshua som offerlammet i vilken försoning skett en gång för alla. Att förlåten rämnat.

  Om inte Jareteg på bibelfokus.se har rätt (att nya templet är våra kroppar och inte fysiskt) så ‘måste’ ett tredje tempel byggas för att Daniel och Mt 24 ska uppfyllas. Detta är för mig främsta intresset v.g. projektet. Alltså – den profetiska markören som skulle vara till stor hjälp att orientera oss i tiden.

 • AllvarligtTalat

  Det finns fler markörer som kan vara intressanta att notera och än så länge är ju allt spekulation eftersom ingenting av detta har hänt än.
  Sedan är det väl bra att tänka på att det också kan vara en rökridå för att dra fokus från något annat som kommer.
  Vilket fall som helst så tror jag att när den slutgiltiga tiden verkligen kommer så kommer Gud avslöja det för hans sanna församling när tiden är inne för det. Jag tror inte att vi kommer kunna peka på en enskild händelse och kunna dra långtgående slutsatser baserat på vår egen logik. Det vi kan säga är att tiden för slutet är nu efter händelse X ännu närmare än tidigare för det uppfyller en viktig funktion i en profetia som står i Bibeln.

 • Ja, de flesta offren var inte syndoffer, men Paulus skulle avsluta det nasirlöfte han tidigare avlagt och då ingår det även syndoffer. Det dagliga offret av två lamm, ett på morgonen och ett på eftermiddagen var brännoffer. Morgonoffret i Hesekiels tempel är ett brännoffer och brännoffren gavs till försoning av synd. Det är säkrast i längden att hålla sig till bibeltexterna, även om det kolliderar med gammal kyrkoära.

  Du undvek att kommentera Hebr 9:11-12, det kanske viktigaste man bör reda ut.

  Detta med ett tredje tempel är svårt att förstå. Hesekiels tempel kommer nog att byggas men det ligger långt fram i tiden. Tills dess kommer det förmodligen att med mänsklig strävan försöka bygga upp ett tempel. När det gäller politiskt hett, så är frågan om ett judiskt tempel mångdubbelt hetare än något annat i världen. Om det svartbygge som finns där nu skulle sprängas eller bombas så skulle det kunna trigga igång ett tredje världskrig. Eller vad tror du?

 • MyTwoCents – aletheia.se

  ‘Tills dess kommer det förmodligen att med mänsklig strävan försöka bygga upp ett tempel. När det gäller politiskt hett, så är frågan om ett judiskt tempel mångdubbelt hetare än något annat i världen. Om det svartbygge som finns där nu skulle sprängas eller bombas så skulle det kunna trigga igång ett tredje världskrig. Eller vad tror du?’

  Tänk att vi är inne på en liknande linje för en gångs skull 🙂

  Enligt vad jag förstår ‘löser’ de (Muslimer och Sanhedrin) ‘problemet’ du nämner genom att på något vis bygga in Moskén vi alla skulle vilja se sprängd i bitar 😉

  Förberedelserna ser vi i ‘bönens hus’ eller vad de nu kallar det där man samlar alla tre monoteistiska religioner.

  Slutresultatet om de lyckas blir ju något som liknar Baals tempel. Å andra sidan verkar Templet i sig kunna vara ‘godkänt’ av Gud om det är det tempel som ska vanhelgas efter 3.5 år. För mina barns skull hoppas jag det inte är det Tempel vi läser om i Hesekiel, men oavsett är det spännande tider vi lever i.

 • Ja , låt oss glädja oss när vi är på samma linje. Jag tror det kommer att ske allt oftare i framtiden. Du har ju sagt något i den stilen för flera år sedan. Det var nog profetiskt. 🙂

  Den muslimska sekten och andra ”ekumeniska” judar utgör en försvinnande liten del av ortodox judendom som ser fram emot ett temple. Tempelinstitutet är nog för radikala för att samarbeta med muslimer. Den dominerande uppfattningen är, om jag förstått det rätt, att det är Messias som skall bygga det tredje templet. Det är två dominerande åsikter bland ortodoxa judar och det är att Messias skall samla alla judar till Israel och bygga upp templet.

  Till skillnad mot många överhettade karismatiska kristna (och judar), så tror jag att det dröjer. Det är rätt dag idag i och för sig, eftersom det är Yom Teruah idag, som också kallas Rosh HaShana, nyårsdagen för det sekulära året då man bl a byter årtal till 5777.
  Shana Tovah! (Gott nytt år)

 • Theos A.V

  Brännoffer förknippar jag inte med syndoffer. Jag kollade folkbibeln men hittade inte en enda text där brännoffer kopplas ihop med synd. Tar tacksamt emot textbevis.
  Enligt mig handlar brännoffer snarare om ett offer som uttrycker tillbedjan.

 • Theos A.V

  Jo på ett sätt är det konstigt att dessa judar kan ta hjälp av denna muslimske ledaren, men samtidigt var det likadant med Medernas kung som också var med och försåg med allt som behövdes för att judarna kunde bygga templet. De ser det nog på samma sätt, antar jag, så länge de bara själva kan bestämma hur det ska gå till.

 • Theos A.V

  SÅ, du tror inte att offertjänsten kommer att återupptas som ett tillbakablickande sätt? För judarna är det så klart inte så, men när vill Messias kommit tror jag att den offertjänsten kommer att ha just den funktionen. Hur ska man annars förstå Hesekiels tempelbygge?

 • I 3 Mos 1:4 hittar du brännoffer som är till för försoning för den person som offrar. Uppstigandeoffer kan var en mer riktig översättning. Detta är alla offren:

  1. Olá – uppstigandeoffer, 3 Mosebok 1:1-17; 6:8-13 (6:1-6 hebr.).

  2. Minchá – matoffer, 3 Mosebok 2:1-16; 6:14-18 (4:7-11 hebr.).

  3. Chatat – synd(offer), 3 Mosebok 4:1 – 5:13; 6:24-30 (6:17-23 hebr.).

  4. Asham – skuld(offer), 3 Mosebok 5:14 – 6:7 (5:26 hebr.); 7:1-10.

  5. Miluim – invignings(offer), 2 Mosebok 29:1-37; 3 Mosebok 6:19-23 (6:12-16 hebr.).

  6. Shlamim – frids(offer), 3 Mosebok 3:1-17; 7:11-36.

 • Ja, det är bäddat för stora konflikter om det blir något av det. Jag tror inte det.
  Men de judar som stöder detta är en liten klick extremister och representerar inte ortodoxa judar i allmänhet.

 • Jo, det är möjligt. Offren har ju också haft en profetisk framåtblickande budskap under historien, men det är inte hela syftet. Djuroffer har också ett oerhört starkt pedagogiskt budskap. Tänk dig att en person har en älsklingshund som måste offras om den personen syndar mot Herren. Hur tror du den personen kommer att leva? 🙂

  Låt oss hålla isär Jeshua Messias syndoffer som var Guds offerlamms död, med templets offer. Jag förstår inte så mycket, men jag vet att apostlarna inte tog avstånd från tempelgudstjänsterna som i huvudsak handlade om offer. Prästjobbet på den tiden gick i princip ut på att vara en slaktare. Dessutom pågick offren i templet ca 40 år efter Jeshuas död och uppståndelse, vilket är märkligt om offren i templet var en styggelse efter det att Jeshua dött och uppstått.

  Enligt judisk tradition upphörde de under som var förknippade med templet 40 år före templets förstöring. Man lyckades inte heller stänga templets portar 40 år före Jerusalems ödeläggelse då även templet revs ned. Träpanelerna på väggarna stacks i brand så guldet smälte och rann ned mellan stenarna. Detta bidrog till att de romerska soldaterna bröt ned stenarna än mer ivrig i jakt på guld. Efter detta år 70 blev Jerusalem uppbyggt helt som en romersk stad och fick namnet Aelia Capitolina.

 • Theos A.V

  Tack SÅ men det du skriver om 1 Olá nämner väl inget om synd? För det finns så klart under punkt 3! Lägg märke till att det står något så anspråkslöst : ”När någon bland er VILL bära fram ett offer åt Herren”. Det finns inget krav att göra så men OM MAN VILL kan man offra ett brännoffer.
  Dock kan man tillägga är det så att Gud vill att vi ärar honom med våra offer av tacksamhet och beundran för vem han är. Därför ser jag också en koppling mellan brännoffret och det som står i Hebr 13:15 ”Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. ”

  Det som är det viktigaste för Gud själv, det som han längtar efter, är det att vi älskar honom med hela vårt hjärta jag allt vi är och har och offrar oss själv som ett levande (tack!)offer för Gud. Det är frivilligt men det behagar honom. Själva brännoffret anser jag är främst Guds pedagogik för att det visar på frivillighet utan tvång. Det är inte brännoffer Gud vill ha utan ett sant glädfjefullt hjärta som sträcker sig till honom i tacksägelse och tillbedjan för att han som gör så har upptäckt vem Gud är!

  Så nej jag tror inte att man förstår versen rätt då den inte syftar på konkret synd. Försona = täcka över. Att lägga handen på offerdjurets hud uppfattar som att all den renhet övergår från djuret på mig som offrare, men ytterst är det Messias vi lägger handen på och det är hans verk som tillgodoräknas oss som tror.

  Blir vi försonade genom frambära lovets offer till Gud, som Hb 13 säger. Är det inte snarare så att genom att inse vad Messias har gjort för oss, att vi har lagt vår hand på det fullkomliga offerlammet som renade oss, så kan vi ha full tillgång till Gud.

  Det viktigaste av alla offer nämns först! Därför att det är viktigast för Gud! Det viktigaste av tabernaklet förklaras först: det allraheligaste, därför att det är det viktigaste för Gud. Vi själva hade nog börjat med att berätta om dörren så att människor utan Gud kan få tillträde till att lära känna honom.

 • Den koppling du ser mellan 3 Mos 1:4 och Hebr 13:15, ser jag som ett önsketänkande. Du har tydligen svårt att ge bibeltexten rätt. Jag är mer intresserad av att förstå bibeltexten, än att få det att stämma i en i förväg fastslagen teologi.
  Fakta är att 3 Mos 1:4 säger att brännoffret (olá) ges till försoning. Gud tvingar ingen att söka försoning, därför står det ”Om någon vill…”. Med andra ord, om någon som syndat vill få försoning, så skall han offra ett brännoffer. Det är offerhandlingen som visar på omvändelse och att man söker Gud eftersom man ångrat sin synd. Gud tvingar ingen till omvändelse.

  Sedan finns det offer som är stipulerade på högtider och varje dag. Minst antal offer görs på pingsten (Shavout) och flest djur offras under Lövhyddohögtiden (Succot). Det kanske är högre status att vara lövhyddovän än pingstvän. 🙂

 • Lars Wärn

  ”Arken tror man redan finns på plats i Jerusalem sedan 1989.”

  Kan inte dessa skriftlärde Jeremia bok utantill?

  ”Och det skall ske, att när I på den tiden föröken eder och bliven fruktsamma i landet, säger YHWH, då skall man icke mer tala om YHWH´s förbundsark eller tänka på den; man skall icke komma ihåg den eller sakna den, och man skall icke göra någon ny sådan.”
  (Jer 3:16)

  Nej, vad ska man med en gammal träkista och gamla stentavlor till när Israels Gud själv tar sin boning i det nya Templet för tusen, kanske tusentals år.

  ”Och han lät mig gå åstad till porten, den port som vette åt öster. Då såg jag Israels Guds härlighet komma österifrån, och dånet därvid var såsom dånet av stora vatten, och jorden lyste av hans härlighet.

  Och den syn som jag då såg var likadan som den jag såg, när jag kom för
  att fördärva staden; det var en syn likadan som den jag såg vid strömmen
  Kebar. Och jag föll ned på mitt ansikte.

  Och YHWH´s härlighet kom in i huset genom den port som låg mot öster. Och en andekraft lyfte upp mig och förde mig in på den inre förgården, och jag såg att YHWH´s härlighet uppfyllde huset.

  Då hörde jag en röst tala till mig från huset, under det att en man stod bredvid mig. Den sade till mig: Du människobarn, detta är den plats där min tron är, den plats där mina fötter skola stå, där jag vill bo ibland Israels barn evinnerligen.”
  (Hes kap 43)

 • Lars Wärn

  Om jag skulle spåna om var den gamla arken finns idag är mitt främsta tips berget Nebo i Jordanien. Dit fördes den, enligt vissa källor, innan Nebukadnessar jämnade Jerusalem med marken.

 • Lars Wärn

  Det är så sant att en mängd villoläror florerar inom kristenheten och har så gjort länge. I min ungdom fick jag mycket matnyttigt om Tusenårsriket m m genom Pingströrelsen, men idag svamlar pingstsamfundet hejvilt om ”uppryckelse” m m. De är inga läsare av klassisk sort, såsom vi, de rycker och drar i verser, sammanfogar där det dem behagar.

  De som anser att Paulus profetia om ”laglöshetens människa” står inför en nära uppfyllelse tar gruvligt fel. Det Paulus talar om ligger tusentals år framöver i tiden.

  Därefter ska vi som då leva (eller hämtas upp från graven) ryckas bort på skyar till en ny jord. Nya himlar och en ny jord, till det nya Jerusalem.

 • Lars Wärn

  Först och främst behövs det inget tempel för offer. Tempelberget räcker så gott.

  Senare, efter Harmagedon, kommer att nytt tempel att byggas. Om offren där, som kommer att pågå i tusentals år därefter, kan vi läsa om i Hesekiel kap 40 – 48. Hedningarna, dit de flesta kristna räknas, behöver bara delta i Lövhyddohögtiden en gång om året enligt Sakarja. Visst, det kommer att offras och festas på kött även då, men hedningarna behöver inte vara rädda för att dras in en kontinuerlig ”judisk offerkult” såsom kommer att ske i Jerusalem framöver. Under ledning av Messias och ”fursten”.

 • Lars Wärn

  Självklart kommer det att ske såsom Herrens profet Hesekiel har sagt. Något annat är helt uteslutet.

 • Lars Wärn

  ”I Hesekiels tempel beskrivs också djuroffer. Den enda skillnaden när det
  gäller offren är att ett av de två dagliga offren är borttaget, det som
  var minchaoffret på eftermiddagen. Det var då vår rättfärdige Mästare
  led straffet för alla våra synder. Vårt enda hopp. :)”

  Det där lät mycket intressant. Du kanske ger mig en liten halvdagskurs nån gång?

  Men finns det inte andra skillnader? Var i Moseböckerna läser vi om detta offer:

  ”Men på nymånadsdagen skall han frambära en felfri ungtjur, sex lamm och en vädur, allasammans felfria.”

  (Hes. 46:6)

  Som ett exempel.

 • Lars Wärn

  ”Om inte Jareteg på bibelfokus.se har rätt (att nya templet är våra kroppar och inte fysiskt)”

  Jareteg har rätt i mycket, ja det mesta, men där tar han han helt fel (om han tar Paulus bild bokstavligen). Ett nytt tempel i sten kommer, säkert som berget.

 • Lars Wärn

  ”Hesekiels tempel kommer nog att byggas men det ligger långt fram i tiden.”

  Inte då. Tempelbygget kommer igång strax efter Harmagedon och dit är det inte långt kvar om vi förstår tidstecknen rätt.

  Vackert blir det (men tänk inte på tempelgården som den ödsliga plats animationen visar, som sagt var, utan fyll den i er fantasi med tempelkällans vatten, frukterna, terrasser, murar, grönytor etc).

  https://www.youtube.com/watch?v=M58fM2ae7Zw

 • Lars Wärn

  ”Enligt mig handlar brännoffer snarare om ett offer som uttrycker tillbedjan.”

  Andra offer handlar också om mat till festmåltider. För församlingen men även för tjänstgörande präster.

  ”Och det första av alla förstlingsfrukter av alla slag, och alla offergärder av alla slag, vadhelst I frambären såsom offergärd, detta skall höra prästerna till; och förstlingen av edert mjöl skolen I giva åt prästen, för att du må bringa välsignelse över ditt hus.” (Hes. 44:30)

 • Lars Wärn

  ”Sedan finns det offer som är stipulerade på högtider och varje dag.
  Minst antal offer görs på pingsten (Shavout) och flest djur offras under
  Lövhyddohögtiden (Succot). Det kanske är högre status att vara
  lövhyddovän än pingstvän. :)”

  Den stora församlingen måste bespisas.

  ”Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kommo mot Jerusalem skola år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen YHWH Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.” (Sak. 14:16)

  Mycket spis går det åt då.

 • Lars Wärn

  ”Om det svartbygge som finns där nu skulle sprängas eller bombas så skulle det kunna trigga igång ett tredje världskrig.”

  Vad jag vet byggde en välvillig sultan (hette han Omar?) Klippmoskén för judarnas skull. Han byggde en annan moské en bit bort för muslimer. Detta känner inte dagens muslimer till. Men varför oroa sig? När Oljeberget delas i två berg kommer det knappast att stå kvar någon moské alls på Tempelberget. Inte något tempelberg heller förresten. Jerusalem förvandlas till en högplatå med gott om plats för det tempel som krävs för ”de tusen åren”.

 • Ja, du har rätt. Jag hittar inga offer på nymånadsdagen i Toran.

 • Lars Wärn

  Jo, kollade upp detta för många år sedan, flera decennier sedan, då jag på allvar började fördjupa mig i detta med ”de tusen åren” och det Messianska Riket. Letade efter ett motsvarande offer i Torah men fann bara ett liknande som verkar förrättas i samband med en skördefest (?)

  ”Och jämte brödet skolen I föra fram sju felfria årsgamla lamm, en ungtjur och
  två vädurar, till att offras såsom brännoffer åt YHWH, med tillhörande
  spisoffer och drickoffer: ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för YHWH.”
  (3 Mos 23:18)

  Varför jag på den tiden reagerade på Hes 46:6 var talet ”sex”. Varför används det talet helt plötsligt när det nästan allt annars är sju som gäller? Min hypotes är att talet ska påminna om tiden före Harmagedon och vem som behärskade jorden då. Man ska minnas och inse hur mörkret som var då har förbytts i ljus. Man ska inte tala om den tiden, men man ska minnas den.

  ”Du [vilddjuret, 666?] skulle icke såsom de få vila i en grav, ty du fördärvade
  ditt land och dräpte ditt folk. Om ogärningsmännens avföda skall man aldrig
  mer tala.”
  (Jes 14:20)

 • Lars Wärn

  ”Ur ett judiskt ortodoxt perspektiv naturligt, men givetvis en sorg för alla som tror att Jesus blev till offer en gång för alla, enligt Hebréerbrevet.”

  Jag hoppas det handlar om ett torrt konstaterande.

 • Lars Wärn

  Man kan spåna vidare om detta. Varför finns det inga föreskrifter om påskalammet i Hesekiel? Tempelmotståndarnas främsta argument är det som nämns i artikeln ovan:

  ”Ur ett judiskt ortodoxt perspektiv naturligt [att längta efter det nya templet], men givetvis en sorg för alla som tror att Jesus blev till offer en gång för alla, enligt
  Hebréerbrevet.”

  Påsken är ett avslutat kapitel eftersom Lammet själv regerar från Jerusalems tempel när den tiden kommer. Däremot kommer en daglig åminnelsecereomoni.

  ”Du skall dagligen offra såsom brännoffer åt YHWH ett felfritt årsgammalt lamm; var morgon skall du offra ett sådant.”

  (Hes 46:13)

 • Lars Wärn

  ”Mycket spis går det åt då.”

  Ja så är det, och även en hel del dryck.

  ”Ty du har varit ett värn för den arme, ett värn för den fattige i hans nöd, en tillflykt mot störtskurar, ett skygd under hettan. Ty våldsverkarnas raseri är
  likasom en störtskur mot en vägg.

  Och såsom du kuvar hettan, när det är som torrast, så kuvar du
  främlingarnas larm; ja, såsom hettan dämpas genom molnens skugga, så
  dämpas de grymmas segersång.

  Och YHWH Sebaot skall på detta berg göra ett gästabud för alla folk,
  ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja, med feta,
  märgfulla rätter, med starkt vin, väl klarat.

  Och han skall på detta berg göra om intet det dok som höljer alla folk, och det täckelse som betäcker alla folkslag. Han skall för alltid göra döden om intet; och Herren, YHWH skall avtorka tårarna från alla ansikten, och skall taga bort sitt folks smälek överallt på jorden. Ty så har YHWH talat.

  På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi förbidade och
  som skulle frälsa oss. Ja, där är YHWH, som vi förbidade; låtom oss
  fröjdas och vara glada över hans frälsning.”
  (Jesaja kap 25)

 • Lars Wärn

  ”Och såsom du kuvar hettan, när det är som torrast, så kuvar du
  främlingarnas larm; ja, såsom hettan dämpas genom molnens skugga..”

  Där kan man hänga på.

  ”Och YHWH skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en molnsky och en rök om dagen, och skenet av en lågande eld om natten; ty ett beskärmande täckelse skall vila över all dess härlighet.”
  (Jes 4:5)

 • Lars Wärn

  ”Enligt vad jag förstår ‘löser’ de (Muslimer och Sanhedrin) ‘problemet’
  du nämner genom att på något vis bygga in Moskén vi alla skulle vilja se
  sprängd i bitar ;-)”

  En turkisk Hug Hefner löser alla problem i Mellanöstern? Knappast. Lösningen kommer efter Harmagedon – inte före.

 • Lars Wärn

  Man skulle kunna spetsa till det. Harmagedon blir lösningen på Mellanösterns många problem.

 • Lars Wärn

  ”Man skulle kunna spetsa till det. Harmagedon blir lösningen på Mellanösterns många problem.”

  Man skulle kunna utveckla det till att Harmagedon blir lösningen på alla världens problem. För bara en tid, ja, men en ljuvlig tid.

 • DaGoo

  I følge GT ble Salomos Tempel bygget på Ornans treskeplass. Den lå IKKE ved dagens tempelplass, men i Davids Stad, ca 3-400 meter lenger syd. Det finnes da heller ikke spor etter noe jødisk tempel på dagens tempelplass, som er restene etter den romerske festningen Antonio. Etter Jesu profeti er dette også en umulighet, siden det ikke skulle levnes sten på sten igjen etter Tempelet når det skulle ødelegges.
  Og sten på sten ble det heller ikke. Som historikeren Josefus beretter: ”Etter ødeleggelsen var det ikke mulig å se at det noen gang hadde stått et tempel der. Hele området var blitt pløyet”.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?