Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Jesus grundade aldrig någon kyrka

ua-domkyrka

Uppsala domkyrka. Foto: Andréas Glandberger

En känd och kunnig katolsk bloggare skrev nyligen att all protestantism bygger på att kristenheten avfallit från den rena kyrka, som Jesus grundade, och att det därför behövdes en reformation. Jag ska inte alls gå in på just detta. Hans formulering gjorde bara tankar, som jag jobbat med i flera år, ännu tydligare. Min respons är nämligen denna:

Jesus grundade inte någon som helst kyrka.

Det som Bibeln berättar om – på detta tema – är hur uppfyllelsen av urgamla profetior till det judiska folket gick in i verkställighetsfasen. Det är helt uppenbart i Nya testamentet (NT) att det för Jesus och de första Jesus-lärjungarna inte handlade om en ny religion utan om fullbordad judendom. Judarna hade länge väntat på Messias, nu hade han kommit.

Det handlade inte heller om en ny organisation. Det visar en profetia, som försvunnit i de svenska bibelöversättningarna! I 1 Mose 35:11 sade Gud till Abrahams barnbarn Jakob, mannen som fick det nya namnet Israel, att denne skulle bli stamfar till ”ett folk”. Det är förstås Israels folk, judarna. Men dessutom skulle Jakob, enligt samma vers, bli stamfar till en qahal goyim, en ”församling av olika folkslag”.

Jag hävdar att denna multietniska församling är kristenheten – alla judar och icke-judar som bekänner Jeshua/Jesus som Messias. (”Goyim” står här inte bara för icke-judiska folk.)

I våra svenska biblar är detta borta! Där står bara att Jakob ska bli stamfar till ”många folk”, eller ”skaror av folk”. Ändå betyder det hebreiska qahal i stort sett alltid församling, sammanslutning. Den jiddiska varianten ”Kille” står för ”judisk församling”. Idag används qahal om de messianska församlingarna i Israel.

När qahal översattes till grekiska – ca 300 f.Kr. i Septuaginta, det Gamla testamente (GT) som användes på Jesu tid och som låg till grund för språket i NT – blev det antingen ”synagoga” eller ”ekklesia”. Ekklesia blev, som vi vet, NT:s ord för Jesus-troende församling. Och, förlåt upprepningen, ekklesia är alltså grekiska för qahal.

Församlingen i NT var alltså inget nytt initiativ utan den sedan länge profeterade flerfolks-ekklesian – uppfyllelsen av löftet till Jakob/Israel. Det är min övertygelse.

Shaul/Paulus säger detta med all tydlighet i Efesierbrevet 2:12-19: ”På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel. … Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära … Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj.”

Ordet ekklesia står alltså inte bara för ”den kristna kyrkan”. Det står lika mycket för Guds folk i GT. Mose talade till Israels ekklesia – se 5 Mosebok 31:30, i Septuaginta-översättningen. I Apostlagärningarna 7:38 kallar Stefanus Israels folk för ekklesian i öknen.

Om vi låter ordet ”kyrka” stå för ekklesia, alltså qahal, så är jag för min del med i den ”kyrka” som har Abraham, Isak och Jakob som ”kyrkofäder”. Min tillhörighet, utöver då till den treenige Guden, är primärt till Israel. Sedan har det hänt mycket under åren, både stort och smått, både historiskt och personligt.

Nåväl, nu är ”kyrka” inte det bästa ordet att använda. Ord är mäktiga, ord styr våra tankar och associationer. Georg Orwell förklarar detta mästerligt i sin klassiker ”1984”! Vi, även vi som kanske kallar oss frikyrkliga eller något sådant, använder ofta ord, som för bort från det sammanhang, som Gud utvalde – bort från Israel. Bara en sådan sak som att vi ofta talar om att kyrkan föddes under den ”första pingsten”. Pingst, shavuot på hebreiska, hade firats i århundraden – vad då ”första”?!

”Kyrka” – särskilt då den engelska varianten ”church” – används allmänt för ekklesia, men är intressant nog inte en översättning! Ja, ni läste rätt: ”kyrka” översätter inte ekklesia – alldeles oavsett hur man tolkar ordet. Många uppger att ”kyrka” kommer från grekiskans kyriakon, hörande till Herren. Det är ju fint, men inte samma sak som qahal eller ekklesia. Andra tolkar det som kyriakos, Herrens hus, vilket skulle förklara varför ”kyrka” oftast förstås som en byggnad. Qahal eller ekklesia syftar dock aldrig på en byggnad eller plats. Andra åter menar att ”kyrka” kommer från ett gammalt ord för cirkel och sammanhanget skulle då vara att religiösa kultplatser ofta anlades i ringform. En och annan spekulerar i att ordet syftar på en gudinna, solens dotter.

Hur det nu än är: ”kyrka” översätter inte ekklesia! Det användes heller inte av de tidiga engelska bibelöversättningarna, utom av den första, Wycliffebibeln, och den ”största”, King James Version. Alla andra tidiga biblar använder ”congregation”. Det användes inte av Luther. Han skrev Gemeinde, församling, inte ”Kirche”. Gustav Vasas bibel, den första svenska och samtida med Luther, blandar. I Matteus 16:18 står det ”kyrkio” men i en fotnot förklaras det med ”försambling”! I breven används ”försambling”, åtminstone där jag orkat kolla.

Man kan undra varför ett ord som ”kyrka” infördes. Varför ett nytt ord och inte en översättning? Ville man klippa banden till judarna?

Det finns mycket sådant. Paulus var inte mannens ”kristna namn”! Han var och förblev Shaul, Saulus på grekiska. Men i vissa länder kallade han sig Paulus. Vi säger ju Köpenhamn, och inte København. Jag är Tomas med o i Sverige och Tomas med å i Österrike.

Petrus kan vi dock inte släppa så lätt. Det namnet har blivit för viktigt. För saken är den att ”Petrus” inte hette Petrus, på något språk! Han hette Shimon bar Jona (Simon Jonasson). Så tilltalade honom Jesus i Matteus 16:17, när Shimon precis hade fått den avgörande uppenbarelsen om Messias. Så tilltalade honom Jesus efter sin uppståndelse, tre gånger i rad – se Johannes 21:15-17!

I Matteus-passagen säger sedan Jesus till Shimon: ”Du är [minsann] en [riktig] klippa!” Det kom att bli hans smeknamn: Klippan på svenska, Kefa på arameiska, Petros på grekiska och latin. Men det var aldrig hans namn.

Om Shimons smeknamn Kefa ska översättas måste vi svenskar givetvis översätta det till svenska – som Klippan, eller möjligen Sten. ”Petrus” väcker inte alls den association, som Jesus ville väcka. Hur många av oss har grekiska eller latin som hjärtespråk? Och än en gång: det handlade inte om ett namnbyte! Mannen hette Shimon bar Jona.

Vad spelar det för roll? Namn som namn. Nej, inte alls! Namn är geografiska och kulturella och ibland även sociala markörer. En av mina söner heter Johannes – vilket visar att han kommer från Norden eller ett tyskspråkigt land. I Italien hade han hetat Gianni, i Spanien Juan, i England John, i Tjeckien Jan, i Israel Yochanan…

Det här må vara detaljer, men den sammantagna bilden får mig att misstänka att bibelöversättarna medvetet verkat för att framställa kristendomen som en ny religion – frikopplad från judendomen. I bästa fall har jag fel och avsikten var att göra texten lättillgängligare. Men i så fall menar jag att man begav sig ut på alltför hal is. Kopplingen mellan GT och NT är helt enkelt för viktig, för avgörande.

Vi som idag väljer att hålla oss till Jesus – judar som icke-judar – lever våra liv i Jakobs/Israels multietniska qahal, församling. Gud valde att bli människa bland judar i Israel. Det var en markering från Guds sida. Han ville kommunicera något till oss om sig själv och sina avsikter. Jag tror inte att judarna var Guds enda möjlighet. Men nu valde Gud judarna, och det säger oss flera viktiga saker om hurdan han är och vad han är ute efter.

Jag vill inte överdriva detta. Jag är inte ute efter att göra oss till kulturella judar allihop. Så jag nöjer mig i nuläget med att ta upp en enda punkt. Den är så avgörande att vi måste välja väg. Påvebesöket är ett gott tillfälle att göra detta. Det handar inte om ”Petrus” kontra Luther. Det handlar om den bild av Gud och Guds karaktär som vi förmedlar till världen.

GUD VALDE DE SMÅ OCH MAKTLÖSA. Simon Klippan var fiskare från en avkrok, inte kejserlig överstepräst i den tidens Washington DC! Judarna är ett litet folk i ett litet land långt från alla maktcentra, ett land som för det mesta varit ockuperat eller borta från kartan. Deras historia inleddes i slaveri. Gud valde alltså inte bli människa bland kungar och annan elit i någon världsmetropol. Han var helt emot att Israel skulle få en kung! Väckelserna genom historien har varit bland de små och maktlösa. Samma sak i vår tid.

Alltså väljer åtminstone jag bort såväl påvekyrkan, som fortsätter att presentera Jesus med maktens attribut även om den inte har så mycket makt längre – som allsköns statskyrkor o.l. – och likaså frikyrkliga rörelser med dominansteologier (”nå de mäktiga och multiplikatorerna, så blir världen kristen”).

Inte många mäktiga, inte många ansedda… Det är Gud som all ära ska ha!

Tomas Dixon

Fotnot

Denna artikel publiceras med tillstånd av Tomas Dixon.

/Redaktionen

=>

Ämne: Gästblogg

Nyckelord: , , , , , , , , , , , ,

 • Nina Birgitta

  ”Skribent Andreas Glandberger” det är ju Dixon som skrivit

 • Janne Olofsson

  (Reformationen) ”Det handar inte om ”Petrus” kontra Luther. Det handlar om den bild av Gud och Guds karaktär som vi förmedlar till världen.”

  * Guds rike är inte Rom. Tro det eller ej.

  * Romarna fick evangeliet i boken som Paulus skrev som heter Romarbrevet. Bra läsning för kristna det!

  * Aposteln Petrus var inte romare. Konstigt nog, eftersom vi hör det eka i katedralen.

  * Guds bild är Jesus (eikon tou Theou, Kol 1:15).

  * Jesus förmedlar Guds karaktär till världen.

  * Tillhör vi honom?

  Eller Rom

  Bra fråga

 • Jonas Rosendahl

  En bra ansats av Tomas detta, att bredda resonemanget till vad kyrka betyder och innebär.
  Skulle också rekommendera Stefan Greens studium kring församlingen. Stefan använder bland annat resonemang från den utmärkte konservative teologen Robert L Saucy.
  Green och jag har helt olika syn på Jesaja boks tillkomst men man kan ju hålla med varandra ibland 😉

  ”Ordet ”kyrka” var i bruk i vårt svenska språk före 1520, och härstammar från det fornsvenska ordet kirkia,eller kyrkia. Ursprungligen kommer ordet emellertid från det grekiska kyriakos, och betyder ”som hör till Herren.”[1] Kyriakos är ett adjektiv av ordet kyrios (”Herre”), och förekommer endast två gånger i Nya testamentet: Aposteln Paulus använder ordet (kyriakos) som ackusativ neutrum (kyriakon) i 1 Kor 11:20, där det syftar på Herrens måltid, och aposteln Johannes brukar ordets dativ femininum form (kyriake) i Upp 1:10, genom att låta det referera till Herrens dag, det vill säga söndagen.[2] I båda fallen syftar det inte på ”kyrka” i modern bemärkelse, utan på en religiös aktivitet och en specifik gudstjänstdag som ”tillhör Herren”. Det innebär att den moderna tillämpningen av kyriakos inte kan härledas till Skriften, utan är av något senare tradition.”

  ”Den nutida användningen av ordet kyriakos kan härledas till de kristna under den patristiska perioden (100-590 e Kr).[3] I de patristiska texterna började man bland annat använda kyriakos som en beskrivning på huset där de kristna samlades för gudstjänst.[4] De namngav alltså den plats de möttes på, som en plats eller ett hus som ”tillhörde Herren”.[5] Utifrån ett historiskt perspektiv kan man alltså kalla den kristna gudstjänstplatsen för kyrka, en plats som tillhör Herren och där Guds folk samlas. Däremot är inte kyriakos människorna som samlas på den utvalda platsen. Istället finns det ett annat grekiskt ord i Nya testamentet för människorna som samlades för tillbedjan.”

  ”Ekklesia är det ord som översätts till ”församling” i Nya testamentet. Ordet kommer från verbet ekkaleo, som är en sammansättning av ek, ”ut” och kaleo, ”att kalla.” Tillsammans betyder de ”kallas ut.” Denna etymologiska betydelse har använts för att formulera den kristna läran att församlingen är ”en utkallad skara”, avskild från världen av Gud. Men frågan är om det går att göra en sådan etymologisk tolkning av ordet ekklesia i Nya testamentet då det är osäkert i vilken grad Paulus tänkte på eller kände till en sådan innebörd när han använde ordet. Den profana grekiskan stödjer inte heller helt en sådan kristen lära,[6] trots att den etymologiska betydelsen är hämtad och tillämpad från det sammanhanget. Vad kan då den sekulariserade betydelsen tillföra den bibliska betydelsen av ”församlingen”?

  Ordet ekklesia användes av de tidiga grekisktalande folken med dess fulla betydelse ”att vara utkallad” när medborgarna blev kallade av det styrande rådet. Senare i det demokratiska Aten på 400-talet f Kr stod ekklesia för ”folkförsamlingen”, som inte speciellt kallades ut, utan samlades på förbestämda datum. Folkförsamlingen var den högsta politiska myndigheten i den atenska staten, och varje atensk medborgare (män som tillhörde en deme [=småkommun]) hade säte och stämma där. Ekklesians viktigaste uppgifter var lagstiftning, lagändring, val av vissa ämbetsmän, ärenden rörande krigsmakten och frågor om den religiösa kulten. Den hade också beslutanderätt beträffande ostracism (=10-åriga landsförvisningar av dem som ansågs farliga för demokratins bestånd).[7] Termen ekklesia var alltså en viktig term i historiens första demokratiska politiska system, även om denna demokrati var begränsad till fria män. Slavar och kvinnor kunde alltså inte väljas in i ekklesia.”

  se mer:
  https://exegetiskteologi.wordpress.com/2007/10/26/den-frambrytande-urforsamlingen-1/

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Många tack för detta Tomas! Tror denna uppenbarelse är viktigare än många tror i kommande månader/år. Återkommer när jag sitter vid dator och inte mbl. Hela ’konceptet’ med Herrens församling ser vi ju redan vid Sinai berg. Har försökt förmedla detta själv vid något tillfälle men inte riktigt lyckas. Tack ännu en gång!!!

 • Jag lade in Tomas text och mitt namn kom med automatiskt. Ordnade det så snart Tomas uppmärksammade det.

 • Förslag på ämne till nästa bloggpost: Jesus skrev aldrig någon bok.

 • Du kanske vill skriva den…?

 • sam

  Detta inlägg är ett steg i rätt riktning. Ord och namn har betydelse, stor betydelse.(Bokstaven J tillkom på 1600 talet så följaktlign är det svårt att mena att det grekisk-latinska namnet Jesus är korrekt.
  Jag vill påminna om att Jehova har ett folk som är Hans- Israel och tecknet på att man tillhör Israel är att man firar Sabbat . Jehova har gett oss alla tillgång till frälsning genom att acceptera och tro på Jeshua. Jo Jeshua är en Hebree, inte grek.
  Kristendomen har ju helt egna högtider som inte har någon grund i Skriften.
  Hur många har firat lövhyddohögtiden som just har firats?
  Vi blir inte frälsta i grupp utan individuellt, vi blir även dömda individuellt.
  Som jag ser det så är den individuella bekännelsen och agerandet viktigare än någon kyrkotillhörighet.

 • Mycket bra!!! Jag läste det hela tiden med tron att det var Andreas som skrivit det och förundrade mig över att han blivit teolog. Men på slutet såg jag vem som var författaren. Inget nedvärderande av dig Andreas för det. 🙂

  Tips för ett nytt ämne för Tomas Dixon: Varför trodde varken Jesus eller apostlarna på en treenig Gud?

 • Lars Wärn

  Mycket bra artikel.

 • Lars Wärn

  Dixon är tydlig: ”Gud valde alltså inte bli människa bland kungar och annan elit i någon världsmetropol.”

 • Lars Wärn

  ”Hur många har firat lövhyddohögtiden som just har firats?”

  Du bor inte i Sverige, eller hur? I morse skrapade jag is på bilrutorna. Senare blir det tid för alla folk att fira Lövhyddohögtiden. Inte I Sverige, ej heller i Sibirien utan i Jerusalem.

  ”Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kommo mot Jerusalem skola år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen YHWHN Sebaot, och för att fira Lövhyddohögtiden.

  (Sak 14:16)

 • Lars Wärn

  ”Aposteln Petrus var inte romare.” En lustig detalj är att Shimon hälsar från församlingen i Babylon. Ett täcknamn för det politiska och religiösa Rom i Uppenbarelseboken kap 17 – 19. Frågan är om denna lilla hälsning är katolikernas bevis för sin vantro? Eller verkade Kefas i det östligare Babylons ruiner?

 • sam

  Gud är ande, inte kött. Gud kan inte dö.

 • Janne

  Petrus i babylon han är i Rom. Men vem är skökan? Hoho.
  Rom bygger på Petrus som klippan och vi bygger på Kristus som klippan. Petrus bekänner Jesus (i Matt 16), och Rom bekänner Petrus. Det är ju logiskt.
  Så ska det nog vara. Väntar inte att någon ska kunna reda ut detta. 🙂

 • Lars Wärn

  Det gjorde Han aldrig heller 🙂

  ”Och de blevo förskräckta och böjde sina ansikten ned mot jorden. Då sade männen till dem: ”Varför söken I Den levande bland de döda?”
  (Luk. 24:5)

 • Lars Wärn

  Nej, jag tänker inte ens försöka 🙂

 • Jon Andersen

  Veldig bra skrevet!

 • Eva Severin

  O va bra skrivet. Kopplingen mellan GT o Nt är alltför viktig!

 • Eva Severin

  Fira lövhyddohögtiden,ja det kan man väl göra om man vill men vi står ju inte under lagen utan under nåden!

 • sam

  Det är väl inte fel att träna? Det är ju trots allt en av Jehovas eviga högtider?
  Det är mycket troligt att Jeshua föddes under lövhyddohögtiden. Orsaken till detta är ju att det är för kallt i December. T.o.m herdarna kom hem med sin boskap för att klara vintern. M.a.o föddes inte Jeshhua på jul.

 • Lars Wärn

  Var i Bibeln stå det att Lagen har upphört att vara giltig? Läser du Bergspredikan står det precis tvärtom.

  ”Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.”

  (Matt 5:18)

  ”Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud
  och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i
  himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall
  räknas för stor i himmelriket.”
  (Matt 5:19)

  Du önskar tillhöra de obetydliga i det eviga Rike som väntar? Och som sagt var; efter Harmagedon kommer ALLA folk att fira Lövhyddohögtiden. De som vägrar kommer att få utstå viss bestraffning för detta. ”De laglösa” förgås i samband med Harmagedon.

 • Ulrika

  Hej igen,

  Den judiska lövhyddohögtiden innehåller tre element som är väsentliga:

  1. Under denna veckolånga högtid utförde man varje morgon en vattenösningsceremoni. Vatten hämtades från Siloadammen och hälldes ut vid altaret. Denna rit föregrep de kommande höstregnen. Under denna fest ger Jesus sitt alternativ till den judiska
  vattenösningsriten. ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den
  som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten,
  som skriften säger

  2. Högtiden präglas också av en stor ljusfest på kvinnornas förgård. Man tände gyllene ljusstakar och dansade i glädje med facklor i händerna.Här griper Jesus tillbaka på den judiska ljusfesten: Han botar den blindfödde mannen och han proklamerar ”Jag är världens ljus”

  3. Till detta kommer en procession runt altaret med en gudsproklomation. På sista dagen i högtiden upprepades detta moment sju gånger där Jesu Gudsnamn ”Jag Är” proklameras.

  Källa: Namnet och Närvaron av Tryggve N.D Mettinger

  Jesus är vad han heter och heter vad han är i sitt väsen ”Jag Är världens ljus” handlar inte om solen eller all världens glödlampor eller stearinljus utan att Han Är världens ljus i sitt väsen. Han Är livets vatten i sitt väsen osv

  Jag Är – namnet är så heligt för judarna att de ogärna uttalade hela namnet utan ”svalde det” medan man uttalade det.

 • Eva Severin

  Jag kan ju ta gal.3 tillex,där står ju att alla som inte håller lagen är under förbannelse men Kristus blev en förbannelse för vår skull,han friköpte oss från förbannelsen.
  Han fullgjorde lagen till punkt o minsta prick,jag kan inte fullgöra någon lag,här ligger ju nåden!
  Detta måste ju också innebära lövh.hög,måste säkerligen vara med den som sabbaten,den är gjord för människans skull,inte människan för sabbatens skull. Men jag vill inte leta upp en massa bibelord och slänga iväg ty hela nya testamentet andas total frihet från lagen,för min del, och skulle jag börja fira vissa högtider,för att lagensäger så, då blev jag ju religiös och det vill jag inte alls vara,Jesus kan man nog inte kalla för en religionsstiftare!!

 • Ulrika

  Mina okunskaper hänvisar mig direkt till att citera de som har kunskaperna.

  Mettinger igen:”Hur gjorde man då, tex i synagogan, när man vid högläsningen av texten kom till ett ställe där det stod JHWH? – Jo, man ersatte detta namn med ett annat, mindre laddat. Detta ersättningsord var det hebreiska Adonaj som betyder ”herre”. Varje gång det stod JHWH läste man alltså i stället Adonaj, och detta är förklaringen till att vi i vår bibelöversättning finner ordet ”Herren” med versaler: HERREN, där den hebreiska texten egentligen har gudsnamnet.

  För att eliminera risken för felsägningar, försåg man så småningom den hebreiska texten JHWH med vokalerna från ordet Adonaj. Detta skedde av masoreterna, verksamma under perioden 500-1000 e Kr. Beteckningen står för de skriftlärde som bl a försåg den hebreiska konsonanttexten med vokaltecken. Man måste ha klart för sig att de vokaler som i de hebreiska biblarna står vid JHWH inte säger något om uttalet av detta gudsnamn; de hör ju till ett helt annat ord, nämligen Adonaj. Icke desto mindre har någon i ovist nit läst samman konsonanterna JHWH med vokalerna från Adonaj och så erhållit Jehowah, en läsning som sedan vann bred anslutning ända fram till slutet av 1800-talet. Vi kan emellertid med säkerhet fastslå att så har Israel aldrig kallat sin Gud.”

  Meningen ”Beteckningen står för de skriftlärde som bl a försåg den hebreiska konsonanttexten med vokaltecken” förstår inte jag vad Mettinger menar.

 • Ulrika

  ”men när jag gör det får jag skit för det. Inte minst från MF.”

  Om MF står för Messianska föreningen kan man fundera över varför de vill försvara ett gudsnamn när de samtidigt inte vill försvara gudomen hos honom som gudsnamnet tillhör. Det är inget akademiskt prov att bekänna Herren. Det handlar om att bekänna Herren som Gud.

 • Eva Severin

  Men vill du stå under förbannelse då Jesus har fullgjort lagen så är det ju din sak. Nt andas ju inte frihet från lagen så som du antyder men Jesus tog på sig den förbannelse jag skulle burit på!

 • Eva Severin

  Av nåd är jag salig,benådad och frälst
  Och nåden den passar för mig..
  Låt ingen ta ifrån er den nåd ni har fått…

 • sam

  Tack själv.
  Jeshua sa:Matt 24:37 Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.
  Min fråga är vem som blev kvar på jorden och vem som försvann från den?

  Matt 7:21 Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ’Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
  Mat 7:22 Många skola på ’den dagen’ säga till mig: ’Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’
  Mat 7:23 Men då skall jag betyga för dem: ’Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.’

  Kanske därför som Paulus uppmanar oss att arbeta på vår frälsning med fruktan och bävan, Fil 2:12

 • sam

  Eva
  Det står detta i HEB 8:8 (som är ett citat från Jer 31:31) att
  Israel, Jehovas folk, får ett nytt (förnyat) förbund. Det finns inte något förbund med någon annan än Israel, Jehovas folk. Ef 2:11- visar hur man blir adopterad, del i Israel
  Det som blev fullbordat är ju syndoffret som fullbordades, en gång för alla av Jeshua. Han tog på sig hela världens synd.
  Vi är frälsta därför att Jeshua var lydig Jehova och offrades som vårt syndoffer, en gång för hela världen. Jeshuas syndoffer är giltigt därför att Jeshua levde enligt Lagen och vi måste inse att Lagen är vad som gör Jeshuas offer giltigt.
  M.a.o utan Lag-ingen förlåtelse.för synd.

 • sam

  Ja du, om man ska hacka på judarna så borde väl kristna även få känna på den, eller hur?
  Kristna har ju inget namn på sin gud Gud.
  Sen har man gett ett grekiskt namn på sin hebreiske frälsare.
  Dessutom firar kristna inte en enda högtid som Jehova har gett oss. I stället firar man hedniska högtider .

 • Bergspredikan riktade sig till judar. Hur hedningar skulle leva togs senare upp i Apg. 15.

 • Lars Wärn

  Nej jag vill absolut inte stå under förbannelse. Vem vill det? Vill du ha Lagens välsignelser? Vem vill inte det.

 • Lars Wärn

  ”Det är inget akademiskt prov att bekänna Herren. Det handlar om att bekänna Herren som Gud.”

  Exakt. En enda Gud. Inte tre som de kristna påstår.

 • Lars Wärn

  Jo det där fick jag lära mig på religionstimmarna i gymnasiet. Vi hade en lärd och erfaren präst från SvK som lärare (jo, på den tiden var prästerna i SvK välutbildade)

  Enligt honom tog man då alltså vokalerna i Adonai och placerade dem mellan konsonanterna i YHWH. YaHoWaH. Säg Namnet snabbt och lägg an på Mellanöstern-uttal. Vad blir det då?

 • Eva Severin

  Sam
  Ordet adopterad är inget bra ord! En del grenar har ju brutits bort för att vi ska bli inympade i det äkta trädet/Rom.11.17/ Vidare är det nog inte lagen som gör Jesu offer giltigt utan Jesu dyrbara blod!
  Inte så stor ide att diskutera detta för min del,jag har fått så mycket nåd,Luther o Rosenius inpräntat i mej från barndomen och det är jag innerligt tacksam för! Eva

 • Eva Severin

  Men då så,då är vi väl överens?

 • Lars Wärn

  Det tror jag inte.

  Om du bryter mot Lagen leder det till förbannelse, oavsett vad din lättsinnige och lättböjde pastor påstår, eller hur? Omvänt leder det till välsignelse om du aktar på Lagen.

 • Lars Wärn

  Bergspredikan riktar sig varje Yeshua lärjunge.

 • Att det Jesus sade i det vi kallar för bergspredikan riktar sig till de han talade till (judar) ser vi av att den som inte håller det minsta budet, d v s håller också alla de övriga, blir liten i Guds rike. Om apostlarna haft din uppfattning skulle de inte behövt samlas för att reda ut i ett speciellt apostlamöte hur hedningarna skulle leva. De skulle då bara sagt att alla bud i Mose lag skall de pånyttfödda hedningarna hålla. Men si det sa de inte. 🙂

 • Eva Severin

  Lars Wärn! Som jag skrev till Sam så har jag All VÄLSIGNELSE I KORSET! Genom Jesu blod är jag förlåten!! Någon pastor har jag inte,vem kan i denna sluttid vara med i en församling där alla inkl. Pastor drar mot falsk enhet o ekumenik och erbjuder en främmande o annorlunda Jesus. Nej jag har fått mycket bibelundervisning från barndomen o allt för mycket av Carl Olof Rosenius och allt för mycket lidande där jag kommit ut på andra sidan,för att jag inte skulle vara fast i min övertygelse idag. Allt av nåd!!!!

 • Lars Wärn

  Ja ,men tänk några steg till. Hur mycket kan man ignorera Lagen utan att drabbas av förbannelse? De flesta inser nog att det är dumt att dräpa, även om man kanske blir förlåten. Men Sabbatsbudet är också ett av ”de tio orden”. Ger det välsignelse att strunta i något av de 10 större buden? Ger det välsignelse att strunta i de ”mindre buden”?

  https://www.cai.org/sv/haelsa-helande

  http://www.collective-evolution.com/2014/11/23/why-you-should-never-eat-pork/

 • Hans P Lindblad

  SÅ, du skriver: Bergspredikan riktade sig till judar. Hur hedningar skulle leva togs senare upp i Apg. 15.

  och

  Att det Jesus sade i det vi kallar för bergspredikan riktar sig till de han talade till (judar) ser vi av att den som inte håller det minsta budet, d v s håller också alla de övriga, blir liten i Guds rike. Om apostlarna haft din uppfattning skulle de inte behövt samlas för att reda ut i ett speciellt apostlamöte hur hedningarna skulle leva. De skulle då bara sagt att alla bud i Mose lag skall de pånyttfödda hedningarna hålla. Men si det sa de inte. 🙂

  Jag tror inte du förstått vad Apostlamötet handlade om alls, men det står att läsa direkt i texten: Apg 15:1 ”Några som hade kommit ner från Judeen började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta, om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose.”

  Orsaken till mötet var ju att några fariséer (från en fariseisk falang, det fanns flera) som blivit Messiastroende lärde ut att de frälsta hedningarna måste omskära sig. Det var en rådande uppfattning inom judendomen vid denna tiden att om man skulle få del i Israel och förbunden med Gud så måste man omskäras.
  Det finns ingen biblisk anvisning om hur en hedning skulle bete sig för att bli ”proselyt”, men rabbinerna hade satt upp regler för det. Snarare står det helt enkelt att icke-juden bara kan ansluta sig till dem.
  Vi vet inte hur länge mötet var, timmar eller dagar, inte heller om alla de olika argumenten fram och tillbaka, men vi vet att frågan inte handlade om de hednakristna skulle hålla Torah eller inte, frågan var om de måste konvertera och låta sig omskäras!
  Här kommer Petrus argument in: ”Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem …” (Apg 15:9), ”… de blir frälsta genom Herren Jesu nåd.” (Apg 15:11)
  När Petrus säger: ”Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok, som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära?” (Apg 15:10), så handlar det inte om Torah.
  Judendomen, då som nu, bygger delvis på Bibeln och delvis på ”muntlig torah”, alltså de komplexa regelsystem som vuxit fram genom åren. Det var dessa regelsystem som låg bakom den ena falangens krav att de hednakristna skulle omskäras, vilket inte står i Bibeln som jag påtalat.
  Så oket (Torahs ok) är inom rabbinsk judendom idiomatiskt med hela regelsystemet med dess traditioner och halacharegler, vilket i Apostlamötet tillbakavisas.

  Bibeltexten som blev avgörande för beslutet är hämtat från Amos 9, den handlar om Davids hydda som fallit samman, hans kungadöme som ska återupprättas i den Messianska tidsåldern och där också hednafolken är inkluderade: ”för att alla andra människor skall söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. …” (Apg 15:17).
  För de troende var Jesus den Messias av Davids säd som kommit för att upprätta Davids kungadöme (hydda, Sukkah).
  Om hedningarna skulle blivit tvungna att konvertera så skulle de upphört att vara hedningar!

  Vad menar då Jakob med beslutet att: ”… vi inte skall göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud” (Apg 15:19)? Det är kristallklart, det krävs inte omskärelse eller konvertering till judendomen!
  Det krävs inga laggärningar, vare sig från Bibeln eller den muntliga toran, frälst blir man genom tro på Jesu försoningsdöd och inget annat.
  Kan de då bara fortsätta och leva som de levat förut, natuligtvis inte, Jakob förklarar: ”utan endast skriva till dem att de skall avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod. 21 Ty Mose har i tidigare släktled haft sina förkunnare i alla städer, då han föreläses i synagogorna varje sabbat.” (Apg15 :20-21)

  Vad är det Jakob säger och Apostlamötet beslutar: fyra minimikrav. Är dessa de enda krav som gäller hedningarna? Omöjligt, är det nu exempelvis tillåtet att mörda, stjäla och förnedra sina föräldrar? Naturligtvis inte!
  Dessa fyra bud är tydliga sociala föreskrifter som gör det möjligt för hedningarna att överhuvudtaget umgås med judarna.
  Dessa föreskrifter framställs inte som en ersättning för Torah eller som fyra minimikrav för att förtjäna frälsning.
  De fyra minimikraven är tydligt riktade till de hedniska seder som praktiserades av hedningarna i dess avgudatempel och därmed så blir det möjligt för dem att deltaga i synagogan tillsammans med sina judiska bröder.
  Jakob yttrar sig inte alls om vad som gäller med övriga Torahn, varken för eller emot, han säger: ”Ty Mose har i tidigare släktled haft sina förkunnare i alla städer, då han föreläses i synagogorna varje sabbat.” (Apg 15:21)
  Jakob menar precis vad han säger, vid denna tid skedde mötena varje vecka i synagogorna, det var först senare kristendomen spred sig helt utanför den judiska sfären. Det är tydligt att han därmed menar att de hednakristna kommer få undervisning i Torah i synagogorna varje vecka. Därmed blidkar han också fariséerna i samlingen, som trots allt var noga med skrifterna.

  Och därmed återknyter vi till Tomas Dixons intressanta bloggpost, hedningarnas inympande i den enda församling som finns.

 • Eva Severin

  Föreslår vi slutar här.jag tycker du står under lagen o du tycker jag står på nåden på ett felaktigt sätt!

 • sam

  Eva
  Nu lever jag inte efter evangelium enligt Eva, utan utgår från Skriften. 🙂
  Där skriver Paulus i KJV Eph 1:5 Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
  1917, Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag,
  Vad är barnaskap? Adoption är en bra beskrivning, i min mening.
  Läs gärna Ef 2:11-
  Eph 3:6 Jag menar den hemligheten, att hedningarna i Kristus Jesus äro våra medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga i löftet – detta genom evangelium,

  Det finns bara ett folk som tillhör Jehova. Israel !

 • sam

  Fint . Då kan vi hedningar ignorera buden om en Gud, Stöld, Sabbat, lögn mm?
  Nej det stämmer inte.
  Jehova gör inte skillnad på folk för gör man det så begår man en synd.
  Du ksn väl inte mena att Jehova gör skillnad på Israeler, som är Jehovas folk, oberoende om hur man blev del i Israel?

 • Lars Wärn

  Det brukar låta så när man finner sig överbevisad av Ordet men vägrar att erkänna faktum för sig själv. Kollade du länken? Till CAI? Om jag skulle återvända till någon form av kristendom skulle det vara till sådana fina, troende människor. Men de finns inte här. De påträffas mestadels vid ”jordens fyra hörn”. Människor som verkligen tror på sin Bibel, inte bara påstår att de ”tror på hela Bibeln” som de flesta västkristna gör, för att sedan visa sig strunta i allt vad de påstått sig ha läst.

  Den här sidan är riktigt bra:

  https://www.cai.org/sv/bibelstudier/haelsa-och-guds-lag

  Många kristna livnär sig på ”billigt” svinkött och beklagar sig sedan när de får diverse hemska och mindre hemska sjukdomar (se länk delad ovan ”Why You Should Consider Not Eating Pork”. De ber till sin ”gud” (Oden med Särimner?) om helande men bönesvar uteblir (förutom i sällsynt ömmande fall).

  Kristna av idag har inte fått lära sig lydnad som barn. Finns ens ordet ”lydnad” kvar i västerländsk vokabulär? Allt är ”fritt och tillåtet”. Paulus ord om att ”skörda förgängelse i köttet” tror förmodligen dagens kristna handlar om att äta ”rött kött” såsom nötstek,vilket idag anses ge svåra sjukdomar och förstöra atmosfären för all framtid. Eller något sådant.

 • Lars Wärn

  Allt i Bergspredikan riktar sig till varje Yeshua lärjunge. En inlärningsperiod kan behövas för ”nyanlända” till Guds Rike. Min blev ca 45 år lång. Sam väckte mig vad gäller maten, Sabbaten m m. Att Hesekiels föreskrifter kommer att hållas efter Harmagedon har jag insett sedan ungdomen. Men i min vantro ansåg jag länge att ”pastorn har rätt” vad gäller Israels Guds lag och den kristnes ”frihet” att bryta mot den. Ett skäl så gott som något att lämna kristendomen och deras obildade ”pastorer”.

  En märklig detalj är de kristnas hänvisning till Markus 7:19
  ”Härmed förklarade han all mat för ren.”

  De hänvisar till något som inte ens står i seriösa avskrifter eller översättningar (såsom KJV). Men det är inte deras stora problem. Apostlarna krävde att ”nyfrälsta” avstod från blodmat. Hur hänger det ihop med översättarmunkens (?) tillägg i Markus 7:19? De måste då alltså mena att apostlarna kunde sätta sig över sin Herre? Dessutom handlar Markus 7:19 inte alls om mat, egentligen, utan om hur människan missbrukar tungan / ordet och på så vis orenar sig.

  Det finns ingen reda i den kristna föreningen.

 • Lars Wärn

  Detta med omskärelse av hedningar är ett intressant kapitel. Galaterbrevet

  handlar egentligen enbart om denna lilla ”detalj”.

  Om man läser Hesekiel noggrant ställs vissa krav för att få tjäna eller för att ens få beträda den Messianska tidsålderns Tempel i Jerusalem:

  ”I som haven låtit främlingar med oomskuret hjärta och oomskuret kött komma in i min helgedom och vara där, så att mitt hus har blivit ohelgat, under det att I framburen min spis, fett och blod. Så har mitt förbund blivit brutet, för att icke nämna alla edra andra styggelser.

  I haven icke själva förrättat tjänsten vid mina heliga föremål, utan haven satt andra till att åt eder förrätta tjänsten i min helgedom.

  Så säger Herren, YHWH: Ingen främling med oomskuret hjärta och
  oomskuret kött får komma in i min helgedom, ingen av de främlingar som
  finnas bland Israels barn.”

  (Hesekiel kapitel 44)

  Så, om man lever och får ha hälsan när den tiden kommer måste man alltså underkasta sig denna ceremoni om man vill skåda Herrens Tempel från insidan. Nöjer man sig med festerna på tempelgården och i dess omgivningar kan man fortsätta att vara en oomskuren hedning. Till ”köttet” alltså – ett omskuret hjärta är ett stående krav i Guds Rike.

  Det blir nog inte riktigt så här men det ger en vink:

  https://www.youtube.com/watch?v=M58fM2ae7Zw

 • Lars Wärn
 • Lars Wärn

  Mysteriet i denna video är gamlingen. Vem gestaltar han? Är det Johannes som får sina syner? För min personliga del ser jag i denne mig själv som som förvirrad gamling i en ny, omvälvande tidsålder.

 • Lars Wärn

  ”Kristna har ju inget namn på sin gud Gud.”

  ”Gud” är väl så gott som något 🙂

  För min personliga del anser jag att det handlar om en försvenskning av hebreiskans ”Gad”. Uttala britternas God och lyssna.

  https://translate.google.com/?hl=sv#en/sv/god

  För vidare information kring detta, se Yair Davidy´s skrifter:

  http://www.britam.org/swedish/STAMMARNA-av-Yair-Davidy.html

  De flesta germanska språk har sin variant av detta gudsnamn. I folkminnet har deras stamfaders namn bevarats. Lejonet kom dock av Juda stam:

  https://www.youtube.com/watch?v=-bpgbJMsgCk

 • Lars Wärn

  En reflektion kring bilden, varför byggde man två torn på de förnämligare kyrkobyggnaderna? Notre Dame var förebild?

 • Lars Wärn

  Nästan tre torn i detta fall. Två torn och en ”ryttare”.

 • Eva Severin

  Jag är en hedning och tillhör Jesus!

 • Janne

  Självklart gäller alla 10 Guds bud idag! Däremot finns förlåtelse då vi inte klarar att hålla alla. Det är väl bara katoliker som inte beaktar buden som man borde, då bikten löser allt…

 • Ulrika

  Hej Sam,

  Joh 24:26ff ”Och åtta dagar därefter var hans lärjungar inne igen, och Tomas var med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland
  dem och sa: Frid vare med er. Sedan sa han till Tomas: Räck hit ditt finger, och se mina händer, och räck hit din hand, och stick den i min sida. Och tvivla
  inte, utan tro! Och Tomas svarade och sa till honom:Min Herre och min Gud!”

  ”Min Herre” har den grekiska översättningen Kyrios. Kyrios härstammar
  från ordet ”mar” (arameiska) som i sin tur härstammar från
  gudsnamnet Adonaj. Härledningen Adonaj – JHWH har jag berättat om
  i en annan kommentar.

  När man är uppvuxen i hednisk kultur får man verkligen en del
  utmaningar när man blir pånyttfödd. När man har barn känns det
  brutalt att kasta ut hela julen. Men tro mig, vi ligger mycket lågt
  och låter i princip barnen lägga ribban vilket brukar resultera i någonting trevligt och balanserat utan tomtar och överkonsumtion. Det enda vi aktivt
  erbjuder dem är möjligheten att önska sig julklappar. Det tycker
  vi att de är värda.

  Första påsken efter mitt andedop reagerade jag kraftigt på påskfjädrar
  och påskgummor. Ingenting sådant finns kvar hemma. Vi firar påsken genom att läsa påskevangeliet och jag besöker gärna en församling som erbjuder åminnelsemåltiden.

 • Birgit Severin

  Mycket bra post. Tack Tomas!

 • Hans P Lindblad

  Det finns mycket att fundera och förundras över när det gäller det som i Uppenbarelseboken kallas Tusenårsriket (Upp 20).

  Men det är helt klart att Messias regerar över jorden under dessa tusen år och att djävulen och hans anhang är bundna i ”abyssen” hela tiden.

  Om vi får vara med om detta, att få leva under denna tid, när Messias är kung över denna jorden i tusen år, så ser jag inga som helst problem med att bli omskuren fysiskt för att få komma så nära honom som möjligt.

  Men om vi ska leva i tusen år så kanske våra skröpliga kroppar behöver transformeras på något sätt, så allt blir väldigt annorlunda.

  Men i denna tidsålder står det klart att vi inte ska låta omskära oss fysiskt, vi ska inte följa judisk halacha för vår frälsnings skull. Hela Bibeln är kristallklar, frälsning kan man endast få genom Guds nåd:

  Gal 5:2-6 ”Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. 3 Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. 4 Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. 5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. 6 Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.”

 • Ulrika

  ”Jag är en hedning och tillhör Jesus!”

  En hednakristen alltså. Samma här. Vår Apostel är som du känner till Paulus.

  Paulus som fick tillrättavisa självaste Petrus då Petrus inte stod upp för friheten i Kristus så snart det kom omskurna på besök. Petrus, han lovade högt många gånger men vek ändå ibland undan för sanningen när det blev hett läge. Men vi älskar honom ändå och förstår att Gud genom sitt ord låter Petrus få stå som exempel i Paulus undervisning om friheten i Kristus. Och vi älskar Paulus också för att han stod upp för sanningen och stod upp mot Petrus då Petrus ville hälla gammalt vin i nya säckar. Vi älskar båda dessa bröder och de älskar varandra eftersom de hjälper varandra och oss att växa till i sanningen.

 • Lars Wärn

  Jo, det var ju så att fariséerna ställde sig över Ordet med sina egna människobud, såsom du och de flesta kristna också gör idag, och det är just det Markus kapitel 7 handlar om. Om att sätta sig över Ordet med människobud, byggda på lösryckta verser och sedan formulera detta i tal och skrift. Missbruk av tungan och pennan (tangenterna).

  1 Kor kap 10 handlar om offerkött, kött offrat till avgudar. Sådant behöver vi inte fundera över idag (eller? de kristnas jul handlar nog om offer i ett modernt midvinterblot, offer till Oden och Särimner)

  Vad vi däremot ska tänka på, såsom de Bibeltroende i CAI gör, är vad Ordet säger, ”summan av Guds ord är sanning”:

  ”Men dessa skolen I icke äta av de idisslande djuren och av dem som hava genomkluvna klövar: kamelen, haren och klippdassen, ty de idissla väl, men de hava icke klövar, de skola gälla för eder som orena; svinet, ty det har väl klövar, men det idisslar icke, det skall gälla för eder såsom orent. Av dessa djurs kött skolen I icke äta, ej heller skolen I komma vid deras döda kroppar.”
  (Yeshuas – d v s Israels Guds -Lag)

  Du kanske föredrar ugnsstekt fågel till middag? Samma sak där:

  ”Och bland fåglarna skolen I räkna dessa såsom en styggelse, de skola icke ätas, de äro en styggelse: örnen, lammgamen, havsörnen, gladan, falken med dess arter, alla slags korpar efter deras arter, strutsen, tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter, ugglan, dykfågeln, uven, tinsemetfågeln, pelikanen, asgamen, hägern, regnpiparen med dess arter, härfågeln och flädermusen.”
  (Yeshuas – d v s Israels Guds -Lag)

  Så, dra – för Guds skull – ned på konsumtionen av ugnsstekt lammgam är du snäll.

  https://www.cai.org/sv/bibelstudier/haelsa-och-guds-lag

 • Lars Wärn

  Exakt vad handlade dispyten mellan Shaul och Shimon om? Var kan vi läsa om just det?

 • Lars Wärn

  ”Men om vi ska leva i tusen år så kanske våra skröpliga kroppar behöver
  transformeras på något sätt, så allt blir väldigt annorlunda.”

  Inte transformeras på annat sätt än genom den naturligt hälsobringande frånvaron av ondskan. Livsvattnet i Tempelkällan och livsträden som växer upp utmed dess flodstränder gör resten. Jesajas profetia går i uppfyllelse:

  ”Ty samma ålder, som ett träd uppnår, skall man uppnå i mitt folk, och mina utkorade skola själva njuta av sina händers verk.”

  (Jes. 65:22)

  Människorna blir då återigen mycket gamla och slår Metusalems ålder med sekler 🙂

 • Jag håller i princip med dig detta. Efter 15 år som ordförande i MFS känner jag till dessa tankar mycket väl.
  Men det jag ville visa på när det gäller bergspredikan och all övrig undervisning av Jesus är att den är given enbart till judar och skall därför i första hand tillämpas av judar, men det finns trots detta mycket som är tillämpligt på oss ickejudar. Jesu egen proklamation var att han var sänd endast till de förlorade av Israels hus och därför är hans undervisning just för dessa. Därför tar inte evangelierna upp frågan om ickejudars delaktighet i Israels Messias. Detta görs först ca 10 år efter Jesu uppståndelse i Apg. kap 10.

  De pånyttfödda hedningarna skall naturligtvis leva gudfruktigt och den enda uppenbarelse Gud gett om ett gudfruktigt liv finns i Torahn och i Tanach. Apostlarnas brev, i synnerhet Paulus brev, visar hur troende ickejudar skall leva och det är inte nya bud utan allt har sin grund i Torahn. Gud uppenbarade speciellt för Paulus hur hedningar kan få delaktighet av israels förbund och löfte och hans undervisning är riktgivande för oss. Paulus metafor, det ”äkta olivträdet”, är inte det fysiska Israel utan Messias församling, de som är ”i Messias”. Det visas enklast av det faktum att det är roten som är Messias och som förmedlar den livgivande saven. Patriarkerna är döda och förmedlar ingen sav utan väntar själva på den messianska uppståndelsen.

  Det finns två skilda synsätt inom de messianska rörelserna när det gäller ickejudars förhållande till Torahn: One law (samma lag) contra divine invitation (en gudomlig inbjudan). One law är vanlig bland s k Hebrew Root-församlingar, men vanligtvis inte i messianska församlingar som leds av judar. One law-förespråkarna menar att man blivit inympad i Israel och därför gäller lagen hedningar på samma sätt som för judar. De som satt tro till den s k efraimläran anser sig vara de förlorade stammarna och därför har Torahn givits till dem på samma sätt som till judarna. Bägge dessa synsätt tillbakavisar MFS starkt.

  Den andra förståelsen, divine invitation, anser vi vara det som speglar Apostlamötet och den undervisning som apostlarna ger. Vi är inbjudna att ta del av det rättfärdiga sätt att leva som Thoran visar. Detta gäller de moraliska buden, men det finns inget förbud att delvis leva som judar gör om det inte skapar otydlighet eller förolämpar judar. Bär inga judiska identitetsmarkörer om du inte noga känner till hur judar lever och att du själv inte handlar på ett sätt som judar inte skulle handla om de bär denna identitetssymbol.

  När First Fruit of Zion, en av de mest tongivande messianska rörelserna, omvände sig från one law till divine invitation väckte det stor uppståndelse i USA. Men de stod fast i sin nya sunda uppfattning. Ungefär vid samma tid ändrade sig även MFS till att mer tydligt visa att ickejudar inte har en plikt att leva efter hela Thoran. Hedningarna som först fick det budskapet blev glada. Låt oss också glädja oss över detta. 🙂

 • Eftersom Hesekiels tempel kommer att byggas EFTER Messias återkomst, så är ditt resonemang om omskärelse icke relevant. Uppståndelsekroppen kan inte omskäras i köttet. 🙂

 • Lars Wärn

  Nu talar du om vedermödans martyrer, de enda som får uppståndelsekroppar i det skedet. För deras del är det inte relevant, nej, men för oss andra. Om vi får leva och slipper undan att bli martyrer i ”vilddjurets rike”. Det är likaså relevant för kommande släkten av messianska hedningar, de som växer upp efter Harmagedon. Ett val de får göra då den tiden kommer.

 • Lars Wärn

  ”Men det jag ville visa på när det gäller bergspredikan och all övrig
  undervisning av Jesus är att den är given enbart till judar och skall
  därför i första hand tillämpas av judar, men det finns trots detta
  mycket som är tillämpligt på oss ickejudar.”

  Du är säker på att de församlade vid berget var renrasiga judar? Att det inte bodde främlingar bland dem som också var intresserade och törstade efter Livets ord?

 • Martin

  ”Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen” (1 Kor 15:56)

  Att följa lagen är ett säkert sätt att bryta mot den, med andra ord uppnår du ingenting genom att försöka leva efter den. Du blir inte mer syndfri och din position blir inte bättre inför Gud.

  ”Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen.” (Gal 3:21)

  Lagens uppgift var aldrig att göra oss rättfärdiga, till det är den oförmögen. Dess uppgift är att få oss att inse behovet av frälsning. DET är lagens uppgift. I den meningen är lagen alive and kickin’ men den kommer aldrig göra oss mindre syndfulla. Hur mycket du än försöker följa lagen kommer du ändå aldrig lyckas hålla den, ju mer du försöker, desto mer kommer du misslyckas.

  ”Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig” (Rom 10:4)
  ”Ty lagen framkallar vrede; utan lag ingen överträdelse.” (Rom 4:15)
  ”Synden skall inte vara herre över er; ni står inte under lagen utan under nåden.” (Rom 6:14)
  ”Men nu har vi blivit fria från lagen, sedan vi dött bort från det som höll oss bundna, och kan tjäna på ett nytt sätt, med vår ande, och inte på det gamla, efter bokstaven. (Rom 7:6)
  ”För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen.” (1 Kor 9:20)
  ”Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus,” (Gal 2:19)
  ”Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron.” (Gal 3:24)
  ”Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred” (Ef 2:15)

  ”Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.” (2 Kor 5:19)

  Detta är evangelium. Gud öppnade en dörr till gemenskap med människorna genom Jesus död på korset. Gud ställer inte längre oss till svars för våra överträdelser. Vägen in till Honom går genom att tro på Hans Son, Jesus Kristus.

  Du frågar: ”Du kan stjäla, ljuga och döda fritt menar du?”.

  Detta är legalisternas blinda fläck. Att följa lagen är ett säkert sätt att både stjäla, ljuga och döda. Att bli kristen är att bli fri från det som gör att du vill detta. Lagen är dig till ingen hjälp i detta.

  Kom till Jesus, hur naken och smutsig och eländig du än är. Ju värre desto lättare har du. Självrättfärdiga har ingen plats i Guds Rike.

 • Tror du inte att de troende får förvandlade kroppar, samma typ av kropp som Han har? Uppståndelsekroppar blir ju inte skröpliga och kan heller inte omskäras.
  Jag finner ditt resonemang högst märkligt.

 • Jag talar om alla som får sina dödliga kroppar förvandlade vid Messias tillkommelse, tillsammans med alla heliga som avsomnat. Hesekiels tempel kommer inte att byggas innan detta sker.

 • Hans P Lindblad

  Till SÅ (jag hittar inte ditt svar som kom via Disqus nedanför)

  Jag vill veta vad du egentligen menar?
  Du skriver: ”Jag håller i princip med dig detta.” Men du skrev också: ”… De skulle då bara sagt att alla bud i Mose lag skall de pånyttfödda hedningarna hålla. Men si det sa de inte. :)”

  Jag vill ha ett klarläggande om vad du menar i det du skrivit ovan, jag är inte säker på vad du menar?

 • sam

  Lars
  Varför använda något annat än det namn som användes av Hebreerna?
  Läs förorden i NIV och se vad man ändrat på v.g Jehovas namn. Vi vet alt vår Skapares namn inte är Gud.
  Vi måste minnas att katolska kyrkan har haft ensamrätt på tolkningar i en lång tid.

 • Lars Wärn

  Sukkot på SVT2 just nu. Svarar senare.

 • Eva Severin

  Jag förstår inte vad du vill säja mej?

 • Eva Severin

  Tack för ett klart evangelium. Det räcker med att lyssna i tro!
  En blick på den korsfäste livet mig ger…
  Jag tycker inte det är så lätt att möta sådant här motstånd även om jag vet jag byggt mitt hus på klippan.

 • Ulrika

  Okej, Jag ska försöka vara mer tydlig och se om jag hittar ett annat sätt att uttrycka mig. Troligen återkommer jag med ett svar på Wärns fråga ”Exakt vad handlade dispyten mellan Shaul och Shimon om?” I det svaret hoppas jag även att mitt svar till dig blir tydligare. Ber om ursäkt om jag orsakat huvudbry / förvirring.

 • Mitt svar var detta och det återfinns i det samtal vi har.

  Jag håller i princip med dig i detta. Efter 15 år som ordförande i MFS känner jag till dessa dina tankar mycket väl.

  Men det jag ville visa på när det gäller bergspredikan och all övrig undervisning av Jesus är att den är given enbart till judar och skall därför i första hand tillämpas av judar, men det finns trots detta mycket som är tillämpligt på oss ickejudar. Jesu egen proklamation var att han var sänd endast till de förlorade av Israels hus och därför är hans undervisning just för dessa. Därför tar inte evangelierna upp frågan om ickejudars delaktighet i Israels Messias. Detta görs först ca 10 år efter Jesu uppståndelse i Apg. kap 10.

  De pånyttfödda hedningarna skall naturligtvis leva gudfruktigt och den enda uppenbarelse Gud gett om ett gudfruktigt liv finns i Torahn och i Tanach. Apostlarnas brev, i synnerhet Paulus brev, visar hur troende ickejudar skall leva och det är inte nya bud utan allt har sin grund i Torahn. Gud uppenbarade speciellt för Paulus hur hedningar kan få delaktighet av israels förbund och löfte och hans undervisning är riktgivande för oss. Paulus metafor, det ”äkta olivträdet”, är inte det fysiska Israel utan Messias församling, de som är ”i Messias”. Det visas enklast av det faktum att det är roten som är Messias och som förmedlar den livgivande saven. Patriarkerna är döda och förmedlar ingen sav utan väntar själva på den messianska uppståndelsen.

  Det finns två skilda synsätt inom de messianska rörelserna när det gäller ickejudars förhållande till Torahn: One law (samma lag) contra divine invitation (en gudomlig inbjudan). One law är vanlig bland s k Hebrew Root-församlingar, men vanligtvis inte i messianska församlingar som leds av judar. One law-förespråkarna menar att man blivit inympad i Israel och därför gäller lagen hedningar på samma sätt som för judar. De som satt tro till den s k efraimläran anser sig vara de förlorade stammarna och därför har Torahn givits till dem på samma sätt som till judarna. Bägge dessa synsätt tillbakavisar MFS starkt.

  Den andra förståelsen, divine invitation, anser vi vara det som speglar Apostlamötet och den undervisning som apostlarna ger. Vi är inbjudna att ta del av det rättfärdiga sätt att leva som Thoran visar. Detta gäller de moraliska buden, men det finns inget förbud att delvis leva som judar gör om det inte skapar otydlighet eller förolämpar judar. Bär inga judiska identitetsmarkörer om du inte noga känner till hur judar lever och att du själv inte handlar på ett sätt som judar inte skulle handla om de bär denna identitetssymbol.

  När First Fruit of Zion, en av de mest tongivande messianska rörelserna, omvände sig från one law till divine invitation väckte det stor uppståndelse i USA. Men de stod fast i sin nya sunda uppfattning. Ungefär vid samma tid ändrade sig även MFS till att mer tydligt visa att ickejudar inte har en plikt att leva efter hela Thoran. Hedningarna som först fick det budskapet blev glada. Låt oss också glädja oss över detta. 🙂

 • sam

  Du kan inte vara båda. Antingen är du en hedning eller så är du adopterad in i Jehovas folk, Israel
  Läs vad Paulus Skriver i Ef 2:11-3:8.
  Svenska akademin ger denna beskriving av ordet hedning.
  1) person som bekänner sig till l. lever efter en annan religion än den kristna
  Vilken annan religion tillhör du Eva?

 • sam

  Det är en grumlig soppa du kokar Stig Åke.Jehova gör inte skillnad på folk. Men vi vet att Rabbinerna gör, likasom du.

 • sam

  Sukkot är över sen tisdag min vän.

 • Martin

  Kära syster! Jag blir så glad att höra att du har hittat frid i Jesus. När syndare får höra evangelium så fylls vi av en tacksamhet som håller i en evighet. När legalistiska religiösa får höra det blir dom arga! Men lägg inte för stor möda på att försöka omvända dom. Eller spela med i det listiga spel dom försöker spela. Jag har märkt att det är ungefär lika lätt att övertyga en legalist om dennes legalism som att övertyga en psykiskt sjuk människa att hon är psykiskt sjuk. I bägge fallen är det i princip omöjligt.

 • Eva Severin

  Jag är inte adopterad,jag är inympad,fattar du? Nu vill jag inte diskutera ett ord till med en judaist!

 • Eva Severin

  Nej jag ska inte lägga ner mer energi på dessa ,vet det är lönlöst.FRID!

 • sam

  Jeshua är en Jude, Visst vet du det?

 • sam

  Helt rätt. Använd energin till att läsa Skriften!

 • Lars Wärn

  Det du beskriver är händelser i en mycket avlägsen framtid när himmel och jord, äntligen, förgås. Efter det nära förestående Harmagedon är det endast vedermödans martyrer som får sina evigt bestående uppståndelsekroppar.

 • Lars Wärn

  Ja, nu även på SVT2 🙂

 • Jag känner inte till dina tolkningar. Det jag visar på är att vid Messias återkomst får de troende på Honom förvandlade eviga andliga kroppar. Efter detta kommer de tusen åren och förmodligen ett tredje tempel enligt Hesekiel. Jag focuserar på Messias och bryr mig inte om när Harmageddonkriget kommer. I vilket fall som helst så blir det inte aktuellt för de på Messias troende att omskäras eller att offra i ett kommande tempel. Ställningen i Messias är den högsta och som går över allt annat.
  SÅ (det så) 🙂

 • Du kanske inte heller såg min kommentar till det du skrev längre ned. Du skrev:

  ”Men om vi ska leva i tusen år så kanske våra skröpliga kroppar behöver transformeras på något sätt, så allt blir väldigt annorlunda.
  Men i denna tidsålder står det klart att vi inte ska låta omskära oss fysiskt, vi ska inte följa judisk halacha för vår frälsnings skull. Hela Bibeln är kristallklar, frälsning kan man endast få genom Guds nåd.”

  Jag skrev då som svar:

  Naturligtvis skall vi inte följa halachan för vår frälsnings skull, där är vi helt eniga. Men tror du inte att de troende får förvandlade kroppar, samma typ av kropp som Han har? De tusen åren följer ju på Messias återkomst och vår förvandling till odödlighet. Uppståndelsekroppar blir ju inte skröpliga och kan heller inte omskäras.
  Jag finner ditt resonemang högst märkligt, eller så har du ett annan eskatologiskt synsätt som jag inte förstår.

 • Lars Wärn

  Samma trams ännu en gång. Läs om och läs rätt! Läs även min Mästares ord (som jag tvingas citera alltför ofta)

  ”Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås,
  skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås,
  förrän det allt har fullbordats.”
  (Matt 5:18)

  ”Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud
  och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i
  himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall
  räknas för stor i himmelriket.”
  (Matt 5:19)

  VAR har jag skrivit att man blir rättfärdig genom Lagen? Hitta det och återkom i så fall. Tills dess – håll tyst!

 • Lars Wärn

  Att du och jag är överens om så mycket, trots allt, Sam 🙂

 • Lars Wärn

  Nej, men det var väl också vad jag skrev och vad som kan utläsas i mitt citat från Hesekiel? De som kommer att tjänstgöra i det nya Templet är inte vilka som helst. Det räcker inte att vara levit. Man måste vare av Levi stam och av Sadoks säd för att få tjänstgöra i templet. Dessutom måste kravet om ”omskuret kött och omskuret hjärta” vara uppfyllt. En starkt begränsad skara där ingen enda hedning kan ingå.

  Sedan kan det vara så att någon hedning kan bli nyfiken på hur templet ter sig från insidan. Då är det bara att ta till kniven 🙂 Så det så.

 • Lars Wärn

  ”Det jag visar på är att vid Messias återkomst får de troende på Honom förvandlade eviga andliga kroppar.”

  Var i Bibeln står det?

 • Jag säger det inte, du får ta reda på det själv.

 • Lars Wärn

  Jag läser om detta skeende i Sakarja kap 14 och Uppenbarelseboken kap 19-20 och vet mycket väl vad som står skrivet om detta skeende där. I vilken bok läser du? Vad står det där?

  Om vi tar Upp kap 20, är det samtliga troende som får uppståndelsekroppar i det sammanhanget? Läs innantill och noggrant, utan biavsikter från flummiga s k väckelsepredikanter, så kanske du förstår vad jag menar.

 • Martin

  Lars, det är precis det här jag menade i min kommentar till Eva. Så fort en legalist hör evangelium går han i taket av ilska. Det går liksom inte att övertyga dig. Därför kommer jag inte börja med nåt pingpong-spel med bibelverser med dig som aldrig tar slut. Söker du Jesus. På riktigt. Så. Kommer. Du. Hitta. Honom.

  Den kristna tron upphäver inte lagen utan befäster den.

  ”Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls! Vi befäster lagen.” (Rom 3:31)

 • Ok, jag får väl berätta det då. Hur vore det om du läste i böcker som du förstår. 1 Kor 15 ger en tydlig undervisning om förvandling i samband med Messias återkomst. Nu orkar jag inte traggla med dig mer. 🙂

 • Lars Wärn

  Jag är tämligen ignorant vad gäller förord och överskrifter. De kan vara en hjälp i orienteringen men det är Ordet som säger mig allt det jag behöver veta.

  Vi ska också vara medvetna om översättarnas enorma problem att översätta Namnet till ett språk folket ifråga förstår. Gissar att Han t ex heter Manitou i de nativa (äkta) amerikanernas Biblar. Vidare heter Han Allah i alla arabiska biblar och i en mängd andra Biblar såsom de persiska och indonesiska.

  I den svenska Bibeln används ”Gud” som enligt min mening har ursprunget enligt min beskrivning i kommentar ovan. I en artikel, jag läste för länge sedan, var ”Gud” den högste guden i forngermansk religion. De första kristna missionärerna ”kapade” det namnet och den fornnordiske överguden fick därefter heta Oden.

  I Daniels bok används termen den Högste. Det är väl en bra balansering i väntan på att alla får veta vilket Namnet egentligen är? För min egen del är saken klar, som du vet.

 • Lars Wärn

  ”Lars, det är precis det här jag menade i min kommentar till Eva. Så fort en legalist hör evangelium går han i taket av ilska.”

  Känner du till det bibliska uttrycket ”helig vrede”? Var hittade du det jag efterfrågade? Om du inte fann något – varför skriver du till mig??

  Vi tar samma moment en gång till:

  VAR har jag skrivit att man blir rättfärdig genom Lagen? Hitta det och återkom i så fall. Tills dess – håll tyst!

 • Hans P Lindblad

  Tomas Dixon skrev: ”Jag hävdar att denna multietniska församling är kristenheten – alla judar och icke-judar som bekänner Jeshua/Jesus som Messias.”

  Jag håller med Tomas fullt ut.

  Gud är oföränderlig:
  Heb 13:8 ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” 
  Jes 45:18 ”Ty så säger HERREN, han som har skapat himlen, han som ensam är Gud, som har format jorden och gjort den. Han som har berett den har inte skapat den till att vara öde utan format den till att bebos: Jag är HERREN, och det finns ingen annan.”
  Dan 7:13-14 ”I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. 14 Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras.”
  1 Tim 2:5 ”Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,”
  Jak 1:17 ”Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.”

  Det är bara förvirrande att ge en massa etiketter till läror av olika slag, det blir något slags fånigt, jag håller på Barcelona, du på Madrid. Sådant hör inte hemma i sunt bibliskt liv (biblisk halascha).
  Bibelns ord gäller, precis som det står, vi behöver inte klä den i etiketter. Och då är det inte svårare än att vissa bud gäller bara kvinnor, vissa gäller judar, vissa gäller bara judar boende i Israel, vissa gäller explicit hedningar, osv. Och vissa är allmängiltiga.

  Vi ska läsa vad det står i stället för att gömma oss bakom etiketter! Dessa olika lärosatser liknar de rigida doktriner judarna genom åren byggt upp, som man kallat den muntliga torahn (talmud, mishna, etc), det liknar också de teologiska byggen som olika kristna samfund kringgärdar sig med, för att inte tala om katolska kyrkan.

  Dessa lärosystem är utombibliska och skapar bara grupperingar som inte kommer från Gud. Det är tankebyggnader som skapar grupptryck och ofrihet i tanken, och därmed blir de maktmedel.
  2 Kor 10:4-6 ”De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus 6 och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga.”

  Med emfas bekämpade Jeshua/Jesus sådana läror som inte var förankrade i Bibeln (Tanach). Dessa läror kallas i Brit Hadascha (Nya testamentet) för ok, att lägga bördor på oss och har inget som helst med Torah att göra.
  Apg 15:10 ”Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok, som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära?”
  Luk 11:46 ”Han svarade: ”Ja, ve också över er, ni laglärda! Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta dem.”

  Detta är allvarliga ord:
  5 Mos 12:32 ”Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa. Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån.”

  Hela Bibeln gäller alla, allt annat är djävulsgift: Skulle Gud ha sagt?

 • sam

  Ja tänk att det finns två knäppgökar ha ha.

 • Ulrika

  Referensversen är Gal 2:11

  Stora partier i brevet till Galaterna handlar om Friheten i Kristus.

  Du frågar: Exakt vad handlade dispyten mellan Shaul och Shimon om?

  Du vet att jag är ny i tron. Jag är inte lärare men brinner för det jag fått och vill i den mån jag kan, om möjligt, ibland få tjäna Honom som gett det. Jag kan bara berätta vad jag tror och pröva mig själv och låta andra göra det mot Guds ord om jag talar sanning.

  Därutöver är jag en känslomänniska som får parera överord och ge akt på att mina känslor inte går ut över sanningen.

  Med det sagt vill jag ändå försöka ge ett svar. Att försöka svara är en av mina andra egenheter. Liksom en av dina 🙂

  Så vad handlade dispyten om mellan judarnas Apostel Petrus och hedningarnas Apostel Paulus?

  I grunden, utifrån vad jag förstår, handlade den om (och även idag där den är användbar) om att försvara det nya förbundets innebörd. Det hade kommit omskurna till Galatien och vill föra hedningar in i det gamla förbundets innebörd.

  När du frågar mig om vad dispyten handlade om får man i första hand läsa brevet till Galaterna. Därutöver skulle jag denna gång vilja reflektera över drivkraften bakom Paulus tillrättavisning.

  Vi får minnas att Paulus var Guds direkt utvalde Apostel till oss hedningar. Var det en slump? Nej, han hade fått så mycket nåd att det var omöjligt för honom att förneka den nåden. Nåden hade han tagit emot efter Jesu verk på Golgata och var i och med det även innesluten i det nya förbundets innebörd. (Att han därtill var kunnig i skrifterna var självklart en merit men inte frälsningsgrundande)

  När man funderar på Paulus drivkrafter i ljuset av att han är Guds utvalde Apostel vars undervisning ligger till grund i sanningens ord kan man lugnt antaga att den kärlek som Paulus kände vid tillfället av tillrättavisningen av broder Petrus, är en glimt av samma kärlek och drivkraft som ledde Gud till att offra sig för oss på Golgata. ”En stötesten för judarna och en dårskap för greken.”

  Tror att jag stannar där. Vill ägna mej åt familjen resten av dagen.

 • Lars Wärn

  Det tycker jag inte om dig (många anser nog det om mig). Jag tänker ofta på det du skrev för många år sedan. 7-10 år sedan? Om jag inte hade läst det du skrev då hade jag nog suttit här och tuggat bacon ännu idag. Pastorn borde ju veta hur en kristen ska leva? Jag kanske hade ådragit mig cancer och ropat till de kristnas Gud om räddning. Ovetande om Israels Gud och vad Han har sagt i sitt Ord. Egentligen har sagt – inte vad ”pastorn” påstår har sagts. Nu anser ju inte du att det var Israels Gud som stod på berget och talade till Israels folk, de ord som senare skrevs ned i Matteus kap 4-7. Det är där vi skiljer oss åt.

  Åter till frågan om Guds bud och människors bud; om jag inte hade reflekterat över dina citat från Guds ord och dina förklaringar till dessa kunde jag idag sitta här med en mängd otäcka sjukdomar. Förutom cancer här och där, svinbandmask, menanglevirus, trichinella (orsakad av trikinmaskar i dåligt stekt fläskkött), hepatit E m m. Om jag nu satt med alla dessa hemska sjukdomar är det så dags att betvinga Gud (LO/trosrörelsemodellen) att hela mig. Jag hade nog fått svaret: ”Läs vad som står skrivet”.

  Nu har jag ju drabbats av några s k autoimmuna sjukdomar sedan ca 30 år. Man anar att det har med svinköttsmissbruk sedan barnsben att göra. Man vet att ledgångsreumatism, som är en av sjukdomarna i denna grupp, orsakas av svinkött och man kan utan längre betänkande ana att detta missbruk ligger bakom merparten autoimmuna sjukdomar.

  Inte ens när WHO häromåret hävdade att bacon är lika farligt som rökning reagerade de kristna. De tuggade lugnt vidare på sina skinkmackor till kyrkkaffet.

  Tack Israels Gud och Sam för den upplysning jag fått 🙂

 • Lars Wärn

  ”…”du tycker jag står på nåden..”

  Ja, den som trampar ned Lagen trampar även ned Nåden.

 • Ulrika

  Jag skrev: ””En stötesten för judarna och en dårskap för greken.”

  Slarvigt citerat. Det ska vara ”för juden” och inte ”för judarna.”

 • Lars Wärn

  Galaterbrevet handlar om en enda sak: Ska omvända, manliga, hedningar omskäras eller ej?

  Angående dispyten mellan Shaul och Shimon handlade den om att Paulus åt tillsammans med hedningar utan betänkande över om köttet var offrat till Zeus eller andra gudar. Petrus var betänksam.

  Jag instämmer angående Paulus. Tänker ofta att han blev apostel nr 12. Mattias utsågs genom lottdragning men därefter hördes han aldrig av.

 • Lars Wärn

  Åter ill ämnet: ”Jesus grundade aldrig någon kyrka”

  Nej något sådant kan vi inte läsa om någonstans i Skriften. Han ville plantera Guds Rike i människornas hjärtan. Han bad dem sedan att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar.

  Han sa aldrig: ”Gå ut i hela världen och bygg kyrkobyggnader, så palatslika som möjligt”. Nej, Han älskade Fadershuset, Jerusalems tempel och sörjde det öde Han såg för Huset i framtiden. Han besökte synagogorna. Ett enda tempel och synagogor överallt där man vill höra Guds ord räcker och blir över. Inga sporthallar typ Nyhem eller industrihallar typ LO eller Kungsporten. Inga Tegnérlador. Där trivs Han inte och dit kommer Han inte.

 • Eva Severin

  Ordet nåd ska du överhuvudtaget inte använda eftersom du inte vet vad den innebär!

 • Lars Wärn

  Jaså? Det tror du? 🙂

  Jag själv vet.

 • Eva Severin

  Verkar ju inte så eftersom allt du skriver bevisar just detta!

 • Jag uppfattar det som att du motsäger dig själv. Du skrev: ”Bibelns ord gäller, precis som det står, vi behöver inte klä den i etiketter. Och då är det inte svårare än att vissa bud gäller bara kvinnor, vissa gäller judar, vissa gäller bara judar boende i Israel, vissa gäller explicit hedningar, osv. Och vissa är allmängiltiga.”

  – Om bara vissa bud är allmängiltiga, hur kan du då säga att ”Hela Bibeln gäller alla, allt annat är djävulsgift: Skulle Gud ha sagt?”

  Kan det inte vara som jag skrev att föreskrifterna från apostlarna till de troende av hednisk börd är just dessa vissa bud från Torahn. Därför varken skall eller kan alla bud tillämpas på oss, det har ju redan fastslagits av apostlarna. Tror du inte att apostlarna gett tillräckliga föreskrifter för ett heligt och rättfärdigt liv?

  Ps/ Du missade texten från Joh 20:17-18 som visar att Jesus har samma Gud som vi. Detta sade Jesus efter uppståndelsen.

  ”Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud.” Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.
”

 • Lars Wärn

  ”- Om bara vissa bud är allmängiltiga, hur kan du då säga att ”Hela Bibeln gäller alla, allt annat är djävulsgift:”

  Varför frågar du när du fick svaret av Hans? Zebrans ränder går aldrig ur liksom giftet i ur MFS.

  ”Och då är det inte svårare än att vissa bud gäller bara kvinnor, vissa
  gäller judar, vissa gäller bara judar boende i Israel, vissa gäller
  explicit hedningar, osv. Och vissa är allmängiltiga.”

 • Martin

  Jag fick följande ord av Den Helige Anden för några år sen:
  – I gamla testamentet blev man rättfärdig genom att hålla lagen och i nya testamentet genom att tro på Jesus
  Min kompis tittade förvånat på mig.. Är det så det är?
  Ja det är så det är :-).

 • Lars Wärn

  Bevisar vad?

 • Eva Severin

  Men är det inte fantasiskt att det är så enkelt?
  Evangelium dvs glatt budskap,tack!

 • Eva Severin

  Att du inte har en aning om vad nåden innebär!

 • Lars Wärn

  ”Mattias utsågs genom lottdragning men därefter hördes han aldrig av.”

  Det behövdes inte två Mattias i apostlaskaran (Mattias – Matteus). Däremot fanns det reserver för både Judas och Simon. Där dubblade Mästaren för säkerhets skull. Judas visade sig vara en riktig förrädare och ersattes av Judas Tadeuz kan man säga. Även brodern Judas gav sitt strå till stacken s a s. Simon petrus förnekade sin Herre men kom åter till liv. Hur det gick med Simon zeloten vet vi inte men det gick säkert bra. En stridsman för Israels Gud 🙂

  Shaul – Paulus – var ombärlig för Guds Rike.

 • Lars Wärn

  Vilken är din ”helige ande”? Det är inte Israels Guds Ande.

 • Lars Wärn

  Men jag skrev ju att jag själv vet – mycket väl – vad Nåden är! Varför ska jag bevisa det för en otrogen som dig? Varför ska jag bevisa det överhuvudtaget?

 • Martin

  Ja det är verkligen fantastiskt!
  Det är så enkelt att ett barn kan förstå det. Det är så enkelt att bara den som är som ett barn kan förstå det. Ibland tänker jag att det hade varit så fantastiskt om i alla fall en legalist hade fått möta Jesus. Som utbrister ’Ja det är bara nåd, det var aldrig vad jag gjorde utan vad Jesus gjorde för mig när han lät sig spikas upp på ett kors för min skull! Tack Jesus!’

 • Eva Severin

  Nej men snälla du,jag svarade ju bara på din fråga och om du mycket väl vet vad nåden innebär,jag känner ju inte till dina tidigare upplevelser,så har du totalt kommit bort från nåden nu, hela ditt sätt att uttrycka dej ger uttryck gör det…

 • Eva Severin

  Jag reagerade tidigare på ordet adopterad,tycker inte alls det är samma sak som inympad,någon uppfattning om det?

 • Lars Wärn

  Jag lever i nåden men ni som föraktar Israels Gud och Hans ord, inkl Hans budord, är redan borta från nåden.

  Vi andra kämpar vidare mot er och er fader Djävulens ondska som utbreder sig allt mer i denna tidsålders avslutning.

  ”Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu vittnesbörd.” (Upp. 12:17)

  ”Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.”

  (Upp. 14:12)

 • Eva Severin

  Min fråga var naturligtvis riktad till dej Martin..

 • Eva Severin

  Där har du missuppfattat det hela det var till er,fariseerna som Jesus vände sej och kallade dem djävulens barn!

 • Martin

  Paulus förklarar i Rom 11 att som kristna blir vi inympade i det äkta olivträdet. Jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket. Märk att Paulus skriver: ”Ja visst, de bröts bort därför att de inte trodde, men du är kvar därför att du tror. ” (Rom 11:20).

 • Eva Severin

  Ja jag tycker bara att adopterad inte säger det samma som inympad,då är vi ju inne i trädet och får del av saven,men det här blir ju aktuellt när man har med vissa herrar att göra.
  Se,se och lev!!

 • sam

  Det var mer på skämt det där med knäppgökar, men jag har kastats ut ur flera kyrkor när jag talar om högtider och annat från Skriften. Kyrkor ovh kristendom finns inte i Skriften. De flesta kyrkor har dessutom avgudar.

 • Martin

  ”Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.” 1 Joh 2:2

  ”Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.” (Rom 5:1)

  ”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. 9Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.” (Ef 2:8-9)

  ”Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar.” (Rom 3:28)

  ” Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar, ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig.” (Gal 2:16)

  ”Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet.” (Rom 4:5)

  ”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.” (Joh 5:24)

  ”I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek” (Gal 5:6)

  ”Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö.” (Gal 2:21)

  ”Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för honom? 2Om han blev rättfärdig genom gärningar har han något att vara stolt över. Men inte inför Gud. 3Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. …. ” (Rom 4:1-25)

  ”och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror.” (Fil 3:9)

  ”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, (Joh 1:12)

 • sam

  Svenska akademin ger denna beskriving av ordet hedning.
  1) person som bekänner sig till l. lever efter en annan religion än den kristna
  Vilken annan religion tillhör du Ulrika?

 • Lars Wärn

  Jag har en Bibel (5-10 biblar för att tala sanning) och är fullt läskunnig.

  Jag repeterar för sista gången:

  Vi tar samma moment en tredje gång:

  VAR har jag skrivit att man blir rättfärdig genom Lagen? Hitta det och återkom i så fall. Tills dess – håll tyst!

  Därefter inga svar på allt ditt trams.

 • Ulrika

  Notera meritkravet för att vara påtänkt som ersättare för Judas. Meritkravet gällde alla tolv Apostlarna:

  Apg 1:21 ”Därför måste nu en av de män som har varit med oss under
  hela den tid som Herren Jesus gick in och ut bland oss, ända från
  det han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från
  oss, insättas till att vara ett vittne med oss om hans uppståndelse.”

  Är påven, som kallar sig för Petrus efterträdare, meriterad? (jfr meritkravet ovan)

  Som jag uppfattar Församlingens grund bygger den på Petrus bekännelse: ”Du är Messias, Den Levande Gudens Son.”

  Där två eller tre är församlade i hans namn är man ”församlad”. Det kan vara hemma, i en kyrkobyggnad, på jobbet…you tell me.

  Och där Läraren, Översteprästen, Herden, alltså Messias själv, är Församlingens Huvud.

  En av bibellärarna som jag läser definierar Gal 5:2-12: ”Lagiskhetens konsekvenser.” Övriga brevet delar han upp i cirka 25 olika ”underrubriker.”

 • Lars Wärn

  Jo, det fattade jag 🙂

  De högtider de kristna föraktar idag kommer de att akta med bävan – om de befinns värdiga att gå in i ”de tusen årens rike”.

 • Lars Wärn

  Men som jag skrivit, Lövhyddohögtiden kommer senare att firas av alla folk på jorden – men inte nu! I natt var det -10 C här som exempel. Jag har sovit ute i Juli – ljuvligt! Jag har tvingats sova ute i Oktober. Jag hittade en olåst källarnedgång och en bit ifrån ett utblås från ICA-affärens frysdiskar. Annars hade jag inte överlevt den natten.

 • Martin

  Jag tror faktiskt inte att du är fullt läskunnig.

  Var har jag skrivit att du har skrivit att man blir rättfärdig genom lagen?

 • Lars Wärn

  Du får tala med din psykiatriker om dina vanföreställningar. Inte med mig.

 • Ulrika

  Nu räcker det. Det ”svaret” till Martin är under din värdighet? Har nyss lagt in ett svar till dej med fakta som jag lagt ner en hel del tid att ta fram, välja och avväga för att söka ett bra samtal.

 • Lars Wärn

  Under min värdighet? Jag saknar sådan. Jag rör mig uppåt och nedåt. Jag följer Lammet varthän det än går.

 • Martin

  Du mår inte bra, Lars. Jag presenterade för dig den klassiska kristna tron. Att Jesus dog för dina och mina synder. Det kallar du trams och vanföreställningar. Jag har verkligen noll intresse av att svara med oförskämdheter. Jag önskar dig allt gott, Lars, men jag tror inte att fortsatt mailväxling oss emellan är fruktbar för någon av oss.

 • Ulrika

  Lammet svarar inte någon på det sätt som du ”svarade” Martin.

 • Lars Wärn

  Var inte så säker på det. Läs Evangelium.

 • Ulrika

  ”Läs Evangelium”

  Absolut. Ge mej referensversen.

 • Lars Wärn

  Jag ska tala med min psykiatriker. Om hon finns kvar. Decennier sedan de låste in mig på psyk nu. Efter mitt dop i den helige Ande. Apostlarna togs för berusade på sin tid men det fanns förmodligen inga fylleceller på den tiden. Än mindre låst psyk.

 • Lars Wärn

  ”Jag önskar dig allt gott”

  En klassisk katolsk hälsning. Jag önskar dig allt gott med din romerske påve 🙂

 • Lars Wärn

  Kan du din Bibel så vet du. Om inte, börja läsa Ordet. Ordentligt.

 • Lars Wärn

  Tråkigt att du inte fattar något. Har du sett Mel Gibsons film?

 • Lars Wärn

  ”Så fort en legalist hör evangelium går han i taket av ilska”

  Vad är en ”legalist”? Varför föraktar du och merparetn kristna dessa ord från Evangelium?

  ”Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås,
  skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås,
  förrän det allt har fullbordats.”
  (Matt 5:18)

  ”Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud
  och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i
  himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall
  räknas för stor i himmelriket.”
  (Matt 5:19)

 • Torbjörn Göransson

  Var i Upp. 20 står det om ett tusenårsrike och att Messias skall regera på jorden under 1000 år?

 • Lars Wärn

  ”…jag känner ju inte till dina tidigare upplevelser…”

  Nej det kan du inte och om Du ska vara glad eller ledsen för det är din sak att avgöra. Jag önskar ingen att genomleva det elddop jag genomlevde 1982 -1984. Å andra sidan vill jag inte missunna någon en sådan genväg till Livets väg. Jag vet inte hur jag ska göra, men Herren känner de sina och visar dem rätt väg.

 • Lars Wärn

  Idag stekte jag en älgstek.. mums 🙂

 • Lars Wärn

  ”Jag är en hedning och tillhör Jesus!”

  Är du säker på det?

 • Ulrika

  Lars,

  Du minns vad Jesus sade i samband med vattenösningsceremonin under Lövhyddohögtiden?

  ”Är någon törstig, så kom till mig och drick”

 • Ulrika

  ”Jag tror faktiskt inte att du är fullt läskunnig.”

  Det där ”svaret” till Lars hade jag missat. Är du verkligen nöjd med det?

  Och männen ska vara kvinnornas huvud……

 • Martin

  Jag menar precis vad jag skrev. Jag kommenterade en fråga som Lars ställde; ”Du kan stjäla, ljuga och döda fritt menar du?”.

  Därför citerade jag Paulus i 1 Kor 15:56: ”Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen”.

  Att försöka följa lagen är ett säkert sätt att inte göra det. Lagens uppgift är att få oss att inse behovet av Frälsaren. På ett annat ställe skriver Paulus till och med att lagen kom för att överträdelserna skulle bli större! (Rom 5:20)

  Därför är det en återvändsgränd att försöka följa lagen. Vi ska följa Kristus, och Kristus är slutet på lagen (Rom 10:4).

  Jag tänker på Adam och Eva i lustgården. Deras kunskap av gott och ont ledde inte till något gott, tvärtom. Det var ormens lögn. På samma sätt ljuger ormen idag, när han vill föra oss tillbaka till lagen. Rätt eller fel, så ser jag det.

 • Hans P Lindblad

  Du skriver: ”Jag uppfattar det som att du motsäger dig själv.”

  Ja, rycker man meningar och verser ur sitt sammanhang så kan man få det till vad man vill.
  Jag tror att de flesta som läst mitt inlägg förstått precis vad jag menar: Texten skall tolkas i sig själv utan ”glasögon” (etiketter). Lärjungarna lär naturligtvis inte ut någonting utanför Tanach.

  Vi väljer inte och vrakar som vi vill i Bibeln, det är helig Skrift och är vi Guds tjänare så underordnar vi oss den.

  Sen måste jag fråga, menar du verkligen vad du skrev, eller slant du på tangentbordet?
  Citat: ”… Joh 20:17-18 som visar att Jesus har samma Gud som vi.”

  Tills du dementerar det eller ej, så är det otroligt allvarligt om du menar vad du skriver, för du skriver med andra ord att Jesus inte är Gud!

  För sju år sedan fick jag en skrift i min hand av en viss Stefan Blad. Jag läser mycket, men detta var en av de rörigaste utläggningar jag läst. Kontentan som jag förstod den var att Jeshua (Jesus) är budbärare, en form av ängel.

  Denna bloggpost handlar ju inte alls om detta, så det är Off Topic, men det kräver åtminstone ett kort svar.

  Jesu egna anspråk är:
  Joh 10:30-33 ”Jag och Fadern är ett.” 31 Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. 32 Jesus sade till dem: ”Många goda gärningar från Fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig?” 33 Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.”

  Joh 8:24 ”Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”

  2 Kor 11:4-5 ”Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.”

  1 Joh 2:22-24 ”Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern.”

  Om inte Jesu egna vittnesbörd duger så tror jag de flesta är helt överens om att han ska komma tillbaka till Olivberget på samma sätt som han for upp till himlen (Apg 1:9-11). Detta profeteras det om i Sakarja:
  Sak 14:3-4 ”Sedan skall HERREN [YHVH] gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Olivberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.”
  Alltså Jeshua är Gud, Jehovah, YHVH, יהוה.

 • Hans P Lindblad

  Lars skrev: ”Han sa aldrig: ”Gå ut i hela världen och bygg kyrkobyggnader, så palatslika som möjligt.”

  Precis, Gud söker det enkla och lilla, han ville inte ha någon kung över Israel, det var folkets val.
  Gud var nöjd med Tabernaklet, Templet var Davids idé.

  Alla patriarkerna bodde i tält. En rabbin som jag lyssnade till gjorde mig uppmärksam på en lustig grej. När Jakob hade träffat Esau efter återkomsten till Kaanans land så står det att han byggde ett hus (1 Mos 33:17), det översätts att han bosatte sig i huset och lät boskapen bo i tält.
  Men si, så står det inte i hebreiskan, det står att han byggde ett hus åt boskapen och bodde själv i en ’cukkah’, vilket kan betyda hydda eller tält.

  De enda, i alla fall under patriarktiden, som bodde i hus var Lot och Rebecka/Labans familjer.

  Apropå missionsbefallningen som du omformulerar, så har jag oftast omformulerat den så här (med avseende på hur kristenheten är verksam): ”Gå ut i hela världen och gör folk till gudstjänstbesökare/bänkvärmare …”

 • Ulrika

  Vilka bibelställen har vi om att inte synda under nåden?

  I det nya förbundet är man slav under nåden och inte längre slav under lagen. En slav (läs tjänare/arbetare) följer Herrens vilja som uttrycks i lagen och budorden. Skiljelinjerna lag/bud/riktlinjer har jag också stora problem med men låt oss kalla hela Bibeln för Guds vilja och samtidigt minnas att GT är ett gammalt förbund och NT det förbund som vi ingår i när vi tar emot Jesus. Det yttre tecknet i gamla förbundet var omskärelsen på gossebarn och det yttre tecknet i det nya förbundet är hjärtats omskärelse.

  Hjärtat säger, med Den Helige Andes hjälp som uppenbarar all synd i människan, att man gått emot Herrens vilja. Så ber man Herren om förlåtelse och han ger då sin nåd.

  Och visst har jag varit i behov av nåden flera gånger. Dels i grunden som människa då alla har syndat i sitt uppror och dels i individuella handlingar som inte du behöver be Herren om förlåtelse för.

  Eva lockades att vilja bli såsom Gud. Människans stora synd är att vilja bli som Gud och bestämma själv. Sedan lockade hon Adam att gå in under samma synd.

 • Jag slant inte på tangenten utan citerade texten i Joh 20:17-18 enligt Sv Folkbibeln. Det är bara att läsa innantill att Jesus och lärjungarna har samma Gud. Om du inte gillar det är en annan sak. Att Jesus har samma Gud som vi säger också Paulus i t ex Ef 1.3:

  ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen!”

  Jesu Kristi Gud, vem är det? Svar: Fadern.

  Detsamma säger Paulus i 1 Kor 8:5-6 ”För även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden – och det finns många ”gudar” och många ”herrar” – så har vi bara en Gud, Fadern…”

  De texter du citerade betyder inte det du tror, utan ligger i linje med de texter jag citerat här.
  Så är det min broder!

 • Martin

  Hej Ulrika, jag har inte så mycket tid att skriva nu men vi kan ta ett exempel.

  En person är sexmissbrukare. Han lyssnar på en legalist och får höra att det enda tillåtna sexet är mellan en man och en kvinna. Allt annat är synd! Som kristen ska vi vara heliga!

  Hur tror du dennes utsikter att bli fri från sitt missbruk ser ut?

  Ser du verkligen inte hur synden har sin udd i lagen?

  Detta är lagivrarnas problem. Dom kan skapa fariséer men dom kan inte leda någon till befrielse i Kristus.

 • Ulrika

  Hej Martin,

  Då skulle jag säga att den syndare som vill vända om från sin synd vänder sig till Gud och hans vilja i bön, liksom syndarens trossyskon för sitt syskon. Saken blir en sak mellan Herren och de som ber medan lagiskheten blir legalistens problem. Varken Herren eller syndare är beroende av legalister.

 • Martin

  Så du menar att du blev inte förlåten för dina synder när du blev frälst? Att du måste be om förlåtelse om omvända dig igen och igen och igen för nya synder? Men då är det ju inte rättfärdighet genom tro utan rättfärdighet genom din omvändelse och bön om förlåtelse.

  Detta är legalistens fälla. Han förstår att frälsningen kommer av tro allena. Med det menar legalisten vanligtvis att alla hans synder blev förlåtna ”den dagen jag gav mitt liv till Jesus” (något Jesus aldrig ber oss att göra). Därefter är det dock tillbaks till lagen som gäller för att inte begå nya synder. Därmed är han tillbaka i det gamla förbundet. Och det skiter sig ju naturligtvis (om du tycker ”skiter sig” är ett grovt ordval, bra! För det är precis vad det gör när vi försöker leva efter gamla förbundet).

  Legalisten kommer inte runt det här. Han kan inte gå in under det nya förbundet. Han förstår att Gud vill att vi ska hedra vår mor och far, att vi inte ska stjäla, inte begå äktenskapsbrott och mörda osv. Nu föresätter han sig att leva efter dessa regler eftersom han då tror sig leva efter Guds vilja. De misslyckanden som följer försöker han lösa genom ”omvändelse från synd”, bön om förlåtelse, bibelläsning osv. Han förstår inte att han nu inte alls lever enligt Guds vilja utan försöker bli egenrättfärdig genom egna ansträngningar.

  Den av Gud Fader givna kristna tron är att Hans Son, Jesus Kristus dog för våra synder. Våra egna ansträngningar har inte ett dugg med det att göra, det enda vi behöver göra är att tro på Jesus Kristus, att stilla förlita sig på att Han tog straffet för synden som är död, i vårt ställe.

  Legalisten avslöjar sig snabbt… det tar inte många sekunder innan han frågar ’men då är det ju okej att stjäla och döda?’ eller något liknande. Med det visar han hur oomvänd han är. Han kan inte förstå det. Korset är en dårskap för honom. Han har fått det helt bakvänt, vi blir nu fria att INTE stjäla och döda, inte fria ATT göra det. Lagen hjälper dig inte att INTE stjäla och döda. Vad den gör är att överträdelserna blir fler, inte färre! Det är för att vi ska inse att vi inte klarar att följa lagen, den leder oss till desperationens yttersta gräns där vi kastar oss ner inför Jesu fötter.

  Ulrika, det är nästan omöjligt att omvända en legalist. Nåd blir laglöshet. Dom klarar inte av nåden. Att nåden bara skulle vara…. nåd. Den måste i deras ögon förtjänas. Nåd är ett ord som djävulen hatar.

  Du brukar ju vara noga med ordval, du skriver att du har varit i behov av nåden flera gånger. Menar du att det inte är nåd att Jesus lever i dig? Att du får andas frisk luft, kan uppskatta naturens skönhet och har människor runt dig som älskar dig?

  Jag förstod mycket väl din lilla pik att Adam och Eva ville bli lika Gud. Men det var inte genom att göra vad dom ville som dom skulle bli lika Gud, utan genom att få kunskap om gott och ont. Stämmer inte det? Jag ser gärna att du svarar på det. I Edens lustgård kunde dom ju göra vad dom ville, det fanns inga regler, inga utom en, att inte äta av kunskapens träd. Om vi nu tror att Kristus kom för att återställa skapelsen, vilket jag tror, så är Hans uppgift att återställa vår relation till Gud som den var för Adam och Eva i lustgården. Inte till situationen för israeliterna i öknen efter att Mose fick budorden.

  1 Mos 3:1-7: ”Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?” Kvinnan svarade: ”Vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.” Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.” Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna.”

  Det står att Ormen sa att ”den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.”

  Ulrika, var står det att Eva ville bli ”bli som Gud och bestämma själv”?

 • sam

  Eva
  Menar du att nåden tillåter att vi kan göra allt dom Skriften kallar synd, utan konsekvens?

 • Eva Severin

  En blick på den korsfäste
  Livet mig ger..
  Se,se,se och lev!

 • Ulrika

  Med anledning av vad du försöker säga så (gäsp) får jag nog sälla mej till den icke fullt läskunniga skaran.

 • Ulrika

  Man brukar tala om judekristna och hednakristna.

  Judekristna är judar som är kristna och hednakristna är hedningar som är kristna.

 • Martin

  Kanske du ändå lyckas läsa den sista meningen.

  ”Ulrika, var står det att Eva ville bli ”bli som Gud och bestämma själv”?”

  Du skriver som en kratta ibland, Ulrika. Huruvida du är läskunnig beror inte på vad jag försöker säga.

 • Lars Wärn

  ”Genom Lagen ges insikt om synd. ”
  (Rom 3:19-20)

 • Lars Wärn

  Vad tröttsamma dina många ”halmgubbar” är. Skriv nåt vettigt och tänkvärt istället.

 • Lars Wärn

  Jag är inte farisé, har aldrig varit och kommer aldrig att bli. Shaul var det b t w.

  Apropå dessa finns det några intressant meningar i evangelierna:

  ”Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.”
  (Matt 5:20, Bergspredikan)

  ”Gör därför allt vad de [fariséerna] lär er och håll fast vid det, men handla inte
  som de gör, för de säger ett och gör ett annat”

 • Lars Wärn

  En fin text 🙂

 • sam

  Hur kan du se den korsfäste?
  För det första Jeshua sitter inte kvar på korset
  För det andra Det var Jehova som andades in liv i oss människor. 1 Mos 2:7.
  Lyd och lev är bättre. 5 Mos 30:11-20

 • Ulrika

  Tack

 • Ulrika

  Martin,

  Du är uppenbarligen mest intresserad av Ulrika i samtalet och då sjunker mitt intresse. Om jag försöker svara sakligt på dina frågor kommer det fruktlösa motfrågor i retur. Jag orkar inte.

 • Eva Severin

  Men Sam, du får inte försöka skymma den korsfäste för mej även om chansen till det är väldigt liten.
  Paulus frågade ju galatiena:” Vem har så förhäxar er, Ni som har fått Kristus framställd för er som KORSFÄST för era ögon?
  Den rättfärdige skall leva i tro..
  Inte genom att hålla lagen Har citerat gal.3 förrut.
  Den helige Anden målar Kristus för våra ögon..yes!!

 • sam

  Det sägs mycket som inte är korrekt.. Att man kan vara hedning och kristen samtidigt är en sådan uppfattmimg.

 • Ulrika

  Att man sätter ”jude” eller ”hedna” framför är ett sätt att beskriva vilken bakgrund den kristne har.

  För att samtidigt återgå till bloggpostens tema har jag pluggat på lite om den första församlingen med hednakristna eller fd hedningar om du föredrar den benämningen. Den i Antiokia.

  Antiokia fungerade som moderförsamling till de övriga kristna församlingarna. Merrill C Tenney skriver i sin bok ”Nya Testamentet Talar” att det var fullt utvecklad verksamhet i Antiokia omkring år 46. Församlingen hade undervisats och mognat som församling. De var kända för sina lärare och sin undervisning. Barnabas och Paulus som de mest kända namnen. Flera av de andra Apostlar möttes gärna där och det kan ha varit där som evangelierna nedtecknades. Församlingen understödde församlingen i Jerusalem och var utgångspunkt/missionsstation till andra församlingar. Troligen startade Antiokia upp redan strax efter Stefanus död mellan år 33-40.

 • Lars Wärn

  Vem är ”legalist”`Vad är en ”legalist”? Någon som verkar legalt? Till skillnad från de ljusskygga?

 • Lars Wärn

  Det där var inget krav Yeshua ställde. Han tog Shaul som han var. Som klippt och skuren för jobbet.

 • Ulrika

  Ärligt talat använde jag ordet för första gången här pga att andra gjorde det.

  Jag tolkar ordet legalist som en som tror sej bli frälst genom laggärningar.

  Bra att du tog upp det. Vad betyder legalist?

 • Ulrika

  För att vara en av de tolv var det ett krav. De tolv skulle vittna om vad de sett och hört med egna öron. Jesu direkta undervisning under de cirka 3 åren han undervisade dem och därtill bevittnat den frälsningsavgörande döden och uppståndelsen på korset.

 • Martin

  Hej Ulrika, det är klart jag inte är. Som du såg svarade jag väldigt utförligt på ditt inlägg. Jag råkar faktiskt tycka att det är viktigt att uttrycka sig korrekt. Detta ämne är så oerhört centralt och jag förstår inte varför jag skulle ställa fruktlösa motfrågor.

 • Lars Wärn

  Felet katoliker och de flesta av er andra kristna gör är att bilden av den korsfäste Yeshua har fastnat på er näthinna. Värst är katolikerna med sina hemska krucifix.

  Jag ser gärna filmen ”Passion of The Christ” varje Pesach, som en åminnelse, men i övrigt lever jag tillsammans med den uppståndne Messias Yeshua.

  Jag har köpt ett ett antal s k ”segerkors” i guld eller silver och skänkt som gåva till behövande genom åren. Ett anti-katolskt kors 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=GwlMG1y2i2o

 • Lars Wärn

  Den som verkligen har kommit bort från Nåden är den människa som struntar i Guds ord.

 • Lars Wärn

  Du rycker verser här och där och sätter ihop ditt eget ”evangelium” snarlikt såsom JV plägar göra. Du ser inte kontext. Satan själv är versryckarnas häxmästare (Matteus kapitel 4). Vem är din ”mästare”?

  Låt oss se närmare på vad som sades tusentals år tidigare:

  ”Men ormen var listigare än alla andra markens djur som YHWH Gud hade
  gjort; och han sade till kvinnan: ’Skulle då Gud hava sagt: ’I skolen
  icke äta av något träd i lustgården’?”

  Kvinnan svarade ormen: ’Vi få äta av frukten på de andra träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: ’I skolen icke äta därav, ej heller komma därvid, på det att I icke mån dö.’

  Då sade ormen till kvinnan: ’Ingalunda skolen I dö; men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån vad gott och ont är.’ ”

  https://www.youtube.com/watch?v=hQ5J0zppfaI

 • Lars Wärn

  ”Detta är legalistens fälla. Han förstår att frälsningen kommer av tro allena.”

  Återigen – vem är ”legalist”? Vad är en ”legalist”?

  Vad säger Herrens broder, i kött och ande?

  ”Nu torde någon säga: ’Du har ju tro?’ – ’Ja, och jag har också gärningar; visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro.’ ”
  (Jak. 2:18)

  Jakob kunde sin brors Bergspredikan. Hur många flummiga pastorer m fl idag läser och förstår Bergspredikan?

 • Lars Wärn

  Jag kan inte se annat än en strid ström av ”ormens gift” i dina långa, tröttande haranger.

 • Ulrika

  Man får skilja på lagen och på legalister.

  Du citerade själv versen som säger att lagen ger insikt om synd.

  En legalist är en människa.

 • Martin

  Inget argument.

 • Eva Severin

  Jag tycker du ska skärpa dig nu,går du mycket längre trampar du in på helig mark då du dömer mig för att jag vill vara i Jesus. Det står om någon i bibeln(orkar inte leta reda på var) att genom att han liksom såg den osynlige härdade han ut,tror det var Moses. Vidare är jag stor motståndsre till katolicismen,fasade över påvens besök och i likhet med min far hatar jag .ekumenik. var snäll och ändra ton o inställning nu o låt oss lägga ner våra vapen!?

 • Ulrika

  Så här?

  Kalle har körkort för bil och har därmed sagt ja till att följa trafikreglerna.

  Kalles son blir svårt sjuk och alla ambulanser är upptagna så Kalle väljer att börja färden till sjukhuset med egen bil. Hastighetsbegränsningen är 90 km/h. Kalle väljer att köra upp mot 130 km /h vissa sträckor. Vetskapen om trafikreglerna ger honom insikt i att han bryter mot reglerna.

  Om jag förstått ordet ”legalist” rätt så tror denne att man blir frälst om man lyckas köra precist 90 km/ på 90-väg. Kör man mer kan man inte bli frälst och kör man 80 km/h på 90-väg får man prestationsångest och trycker på gaspedalen.

  Jag talar av egen erfarenhet.

 • Martin

  Jehovas Vittnen förnekar att Jesus är Gud. Denna djävulska heresi tror jag delas av dig, Lars.

  Evangelium är goda nyheter. Det är dom godaste av nyheter.

  ”Vi är visserligen judar till födseln, inte hedningar och syndare. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar, ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi under vår strävan att bli rättfärdiga genom Kristus skulle uppfattas som syndare, vi också, står då Kristus i syndens tjänst? Naturligtvis inte. Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö.” (Gal 2:15-21)

 • Lars Wärn

  ”Om någon av eder har en åsna eller en oxe som faller i en brunn…”

  Känner du igen texten?

 • Lars Wärn

  ”Jehovas Vittnen förnekar att Jesus är Gud. Denna djävulska heresi tror jag delas av dig, Lars.”

  Var har jag skrivit något som tyder på det? Läs vad jag har skrivit och kommentera först därefter. ”Halmgubbarna” verkar vara ditt favorithantverk?

  Falsk tillvitelse.. falsk anklagelse. Vem är ”åklagaren”? Vem är din ”mästare”? Vem är din ”fader”?

 • Martin

  ”Lars Wärn Ulrika • för 5 dagar sedan
  ”Det är inget akademiskt prov att bekänna Herren. Det handlar om att bekänna Herren som Gud.”

  Exakt. En enda Gud. Inte tre som de kristna påstår.”

 • Ulrika

  ”Passion of The Christ”

  Se hellre ”The Gospel of John” regisserat av Philip Saville och skriven av John Goldsmith.

  Goldsmith låter skådespelarna följa bibeltexten rakt av.

  Om du ser ”passion” igen: Se vem/vilka som är i fokus. Vad de gör, vilka (omänskliga/gudomliga) egenskaper de fått och jämför personernas repliker med bibeltexterna.

 • Lars Wärn

  Du citerar Ulrika och mig utan att lägga till något eget? Kanske lika bra det. Det avslöjas i allt vad du skriver vem som är din ”fader”.

  Vem som är min Fader, min Herre och min Gud? Fråga Tomas (Joh. 20:28)

  Jesaja sammanfattar sin insikt och min egen inställning i denna fråga väl i en enda vers:

  ”Ty ett barn varder oss fött, en Son bliver
  oss given, och på Hans skuldror skall herradömet vila; och Hans Namn
  skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.”

  (Denna min och Jesajas insikt delas inte av treenighetsivrarna i katolska kyrkan och de andra frikyrkorna)

  https://www.youtube.com/watch?v=BMZaPzXYMoE

 • Nettan

  Du skriver: ”Men det jag ville visa på när det gäller bergspredikan och all övrig undervisning av Jesus är att den är given enbart till judar och skall därför i första hand tillämpas av judar, men det finns trots detta mycket som är tillämpligt på oss ickejudar. Jesu egen proklamation var att han var sänd endast till de förlorade av Israels hus och därför är hans undervisning just för dessa. Därför tar inte evangelierna upp frågan om ickejudars delaktighet i Israels Messias. Detta görs först ca 10 år efter Jesu uppståndelse i Apg. kap 10.”

  —————————————————————————————————————-
  Jesus var sänd till de förlorade fåren av Israels hus, men även till hedningarna, naturligtvis. men Du glömmer skriva, att Jesus i Johannesev. 10:16 säger,

  ”Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde.”

  Så ALL Jesu undervisning, gäller även oss, som inte är judar.

  Frid

 • Ja du har rätt till viss del, men det finns det som Jesus säger i en helt judisk kontext som inte kan tas av oss rakt av. T ex noggrannheten av att ge tionde av mynta och kummin som Jesus sade till fariséerna. Ni borde göra det en utan att försumma det andra. (Jag förutsätter att du har god bibelkännedom).
  Jesus levde som en god lagtrogen jude, vilket vi varken kan eller behöver.

  Men det finns också sådant som Jesus och lärjungarna gjorde, t ex åt de påskmåltiden den dag som Herren bestämt, den 14 Nisan (Aviv), vilket de flesta i bästa fall struntar i och i sämsta fall säger är fel. Så du behöver fundera vidare på detta, men vän.

  Ps/ Jesus säger till en na att sälja allt han äger och ge till de fattiga. Inte så många har lytt Jesu ord när det gäller detta. /Ds

 • Ulrika

  ”Känner du igen texten?”

  Nu har jag repeterat parallelltexten i Luk 13.

  Vad vill du i sammanhanget här och ur sammanhanget i bibeltexten ”koppla samman” och lyfta fram?

 • Ulrika

  Eftersom du skriver så bra vänder vi på steken och låter dig svara på dina egna påståenden.

  Du skrev: ”Du brukar ju vara noga med ordval, du skriver att du har varit i behov
  av nåden flera gånger. Menar du att det inte är nåd att Jesus lever i
  dig? Att du får andas frisk luft, kan uppskatta naturens skönhet och har
  människor runt dig som älskar dig?”

  Fråga: Menar du att Gud offrade sig på korset för att vi skulle få uppskatta naturen?

 • Martin

  Hej Ulrika, du är lite arg :-). Det var faktiskt inga påståenden utan frågor, om än retoriska sådana.

  Svar: Nej. Men jag menar att det är Guds nåd att vi får uppskatta naturen.

  Vart vill du komma? Menar du att det inte är Guds nåd att vi får uppskatta naturen?

 • Nettan

  Tack för Ditt svar, SÅ.

  Sedan några år tillbaka, så är jag inte med i någon församling, så jag firar varken Sabbat, eller Gudstjänst. Är med Herren lika mycket varje dag.

  Att jag tidigare har firat Gudstjänst på söndagar, är något som jag gjort utifrån den tradition och vana som då har varit i den församlingen det har handlat om, inte för att jag medvetet har brutit något mot Herren.

  Detta med att sälja allt jag äger…jag äger inte så värst mycket egentligen, och det jag äger är inte säljbart, eftersom det inte har något marknadsvärde.

  Mycket av det jag har, är andrahands-saker. Så det är svårt att veta, hur jag ska tänka där 🙂 Min inställning till saker är i alla fall, att jag inte har min trygghet i dem, utan i Jesus.

  Min inkomst är inte så hög, eftersom jag har sjukersättning, och har haft det, sedan 1998. Jag delar med mig till tiggare och hemlösa efter förmåga. Är även intresserad av sociala frågor, och hjälper mer än gärna människor, om de vill ha min praktiska hjälp och tid. Och jag brukar köpa tidningen Faktum.

  Allt detta finns inom mig, både naturligt och att Den Helige Ande verkar 🙂

  Sedan detta med Påskmåltiden. Jag vet inte ens när 14 Nisan (Aviv) infaller?

  Men jag har trott, att jag som kristen inte ska behöva hålla ordning på högtidsdagar etc., tänker på Paulus, när han skriver i Romarbrevet 14:5-9,

  ”Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne.

  Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud.

  Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda.”
  ————————————————————————————————
  Här skriver Paulus, som också var jude från början, om vikten av att ta hänsyn till varandras syn, när det gäller vilken veckodag eller högtidsdag vi bör ära Gud med.

  Ser fram mot Ditt svar. Kanske jag har missuppfattat Dig i något? 🙂

  Frid i Jesus Kristus

 • Var du tacksam över din relation med Gud och Jesus och fundera inte om du ger eller inte ger. Jag tog bara upp det som ett exempel att vi inte kan eller brukar följa allt som Jesus sade till judar.

  När det gäller högtider och sabbat så är det ett så stort och komplicerat (på grund av kyrkohistorien) att jag går inte in på det. Men vill bara nämna att Bibeln är skriven utifrån dess egen kalender som också är judarnas, så om nu allt som Jesus sagt och praktiserat skall praktiseras av oss ickejudar, så borde du i alla fall ta redan på när Jesus firade påsk. är inte det ett minimikrav?
  Ett tips är att ta reda på när alla judar idag äter påskmåltiden, som också kallas sedermåltiden.
  Må den Evige Guden välsigna och bevara dig i Hans son!

 • Ulrika

  ”Vart vill du komma?”

  Låt oss öka förståelsen av Guds nåd genom att lyssna på E Thestrup Pedersens definition: De hebreiska orden (chen och chäsäd) kan också översättas med välbehag, ynnest, gunst, godhet. Det grekiska ordet (charis) kommer av samma stam som det grekiska ordet för glädje (chara). Nåd är något som bringar överraskande glädje. I det latinska ordet ”gratia” ligger betydelsen tack. Det som speciellt uttryckes med ordet ”nåd” är att en överlägsen instans (en konung, en domare) visar välvilja och gunst mot en underlägsen (en undersåte, en anklagad). Orientens härskare hade oinskränkt makt över sina undersåtar. Av deras ynnest eller misshag berodde människors öde. Statsöverhuvudet kan benåda en människa som enligt lagen ådömts straff. Därför heter det ”låta nåd gå före rätt”. I bibeln används ordet nåd nästan alltid för att förkunna och förhärliga Guds förlåtande kärlek mot syndare, som egentligen har gjort sin förtjänta av straff.”

 • Nettan

  Den dag jag har fått fram, är att man alltid firar sedermåltiden den 14:e April 🙂

  Må Herren Välsigna Och Bevara Dig Rikligen!

 • Lars Wärn

  ”Och jag brukar köpa tidningen Faktum.”

  Den är bra, men kollar för säkerhets skull om ”Skrubbefar” är med innan jag bestämmer mig…

 • Lars Wärn

  ”Var du tacksam över din relation med Gud och Jesus och fundera inte om du ger eller inte ger.”

  Där bäddade du in ett MFS-budskap. De flesta märker det nog inte. Merparten av de kristna ser ”Gud” och ”Jesus” som två seperata personer. Själv instämmer jag med aposteln Tomas, knäböjer inför min Messias – Yeshua och utropar: ”Min Herre och min Gud”.

  https://www.youtube.com/watch?v=hQ5J0zppfaI

 • Lars Wärn

  Jag har sett ett antal s k Jesus-filmer genom åren och fastnat för Mel Gibsons såsom mest autentiskt på alla sätt, vad gäller denna del. För att följa övriga delar av Mästarens stund på jorden finns det andra bra filmer, givetvis. Denna är den jag sett oftast och den visades i SVT varje påsk förr i tiden:

  https://www.youtube.com/watch?v=oBG1HiKRLWQ

 • Lars Wärn

  ”Jag tror inte du förstått vad Apostlamötet handlade om alls, men det
  står att läsa direkt i texten: Apg 15:1 ’Några som hade kommit ner från
  Judeen började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta, om de inte
  lät omskära sig enligt seden från Mose.’ ”

  Detta är också vad Galaterbrevet handlar om i sin helhet. De kristna rycker flitigt verser från detta brev i tron att det handlar om något annat och att de genom detta versryckeri kan upphäva Israels Guds mångtusenåriga, eviga Lag. Vad Paulus egentligen vill ha sagt vill de inte förstå. Kanske någon enda tar Paulus ord alltför bokstavligt och går hem och skär av sig sin… ja.. Men i stort sett fattar kristna noll av dessa kapitel.

  De kristna ignorerar även dessa Petrus ord:

  ”Och I skolen hålla före, att vår Herres långmodighet länder till frälsning; såsom ock vår älskade broder Paulus har skrivit till eder, efter den vishet som har
  blivit honom given. Så gör han i alla sina brev, när han i dem talar om sådant, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå, och som
  okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, såsom de ock göra med de
  övriga skrifterna, sig själva till fördärv.”

  Apg kap 15 däremot undviker de minutiöst. Där står ju om vissa ”oundvikliga krav” vilka skulle omkullkasta orden i deras ”favoritvers” i Markus kap 7, som i sin tur är ett mystiskt tillägg, förmodligen infogat av någon katolsk översättarmunk.

  Ja, de kristna tvingas nog fortsätta leva i sina paradoxer, motsägelser och sina hemmasnickrade ”Moment 22” fram till tidsålderns avslutning vid Harmagedon. Om de inte dessförinnan böjer sig för Guds Ord.

 • Lars Wärn

  ” ’Några som hade kommit ner från Judeen började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta, om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose.’ ”

  Där är jag besviken på Lukas..(det var väl han som skrev detta?). Seden kommer inte från Mose utan från Abraham och omfattade Isak med alla hans efterkommande och Ismael med alla hans efterkommande. Ej någon annan än just dessa.

  Sedan kan det vara svårt att alltid känna till sin härstamning. Måhända härstammar jag från Isaks efterkommande Gad? Kanske härstammar min irakiske vän från Ismael? Vi räknas båda som ”hedningar”. Sydirakier räknas som araber d v s efterkommande till Ismael. Enligt Yair Davidy är jag med stor sannolikhet gadit d v s israelit.

  http://www.britam.org/swedish/STAMMARNA-av-Yair-Davidy.html

 • Martin

  Du är en clown, Lars. Nu börjar du helt enkelt plocka bort de delar av Bibeln som inte passar din hemmasnickrade religion. Kanske ortodox judendom skulle passa dig bra. Du har inte funderat på islam?

  ”Sedan kallade han till sig folket och sade: ”Hör på mig allesammans och försök att förstå. Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren.”” (Mark 7:14-15)

  Kanske följande stycke också är raderat från dina 5-10 biblar:

  ”Nästa dag medan de var på väg och närmade sig staden gick Petrus vid middagstiden upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning. Han såg himlen öppen, och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den ner på jorden, och i den fanns alla markens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. En röst sade till honom: ”Petrus, slakta och ät!” Petrus svarade: ”Nej, nej, herre! Aldrig har jag ätit något oheligt eller orent.” Då hörde han för andra gången en röst: ”Vad Gud gjorde till rent skall inte du göra till orent.” Detta hände tre gånger, och sedan lyftes duken strax upp till himlen.” (Apg 10:9-16)

  ”Vad är då lagen? Jo, den blev tillagd för överträdelsernas skull och var avsedd att gälla tills avkomlingen framträdde, han som hade fått löftet. Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare. Och förmedlaren företräder fler än en, men Gud är en.” (Gal 3:19-20)

  Läs det här sakta Lars. Lagen blev tillagd för överträdelsernas skull och var avsedd att gälla tills avkomlingen framträdde, han som hade fått löftet. Vem är avkomlingen, som hade fått löftet? Jesus Kristus.

  ”Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. Men nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Innan tron kom hölls vi under uppsikt, med lagen över oss, tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare.” (Gal 3:21-25)

  Lagen har varit vår övervakare TILLS Kristus kom. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare.

 • Hans P Lindblad

  Väldigt mycket hänger på översättning, det går vränga till meningar så det passar en i många fall.

  En mer korrekt översättning av Mark 7:19 är: ”Eftersom det inte går in i hennes hjärta, utan ner i magen, och har sin utgång, renande all mat.”

 • Hans P Lindblad

  Glömde grundtexten:

  Strongs G2836, koilia, κοιλία, hela magen, hela kaviteten.

  Strongs G2532, kai, καί, och, också, även, men.

  Strongs G1607, ekporeuomai, ἐκπορεύομαι, att gå ut, gå ut, avlägsna sig.

  Strongs G1519, eis, εἰς, in i, i, på, till, mot, bland.

  Strongs G856, aphedrōn, ἀφεδρών, en plats där mänskliga avfall dumpas, avträde, avlopp, toalett.

  Strongs G2511, katharizō, καθαρίζω, att göra ren, rengöra (verb).

  Strongs G3956, pas, πᾶς, var, varje, all, alla, var och en, alla saker, allting (adjektiv).

  Strongs G1033, brōma, βρῶμα, det som äts, mat (n substantiv).

 • Lars Wärn

  Nej, min bäste Hans, där tror jag du översatte fel på sluttampen. I den
  översättning jag förlitar mig på handlar det om att ”köttet renas” och
  inte alls om mat (tvärtom skulle man kunna säga lite burleskt). När man
  har besökt avträdet är kroppen åter ren, oavsett om man tvättat händerna
  före maten eller ej. Det som däremot sagts dröjer kvar i evighet.
  Martins ord härnedan förgås liksom all galla den skara ”lakejer” han hör
  hemma bland har spytt ut ur sina munnar, pennor, tangenter etc. Guds
  ord består däremot i evighet.

 • Lars Wärn

  ”Du är en clown, Lars. Nu börjar du helt enkelt plocka bort de delar av
  Bibeln som inte passar din hemmasnickrade religion. Kanske ortodox
  judendom skulle passa dig bra. Du har inte funderat på islam?”

  Jag har kallats ”clown” förr. Jag har kallats det mesta. Men vi ska inte förvånas över vad människorna kallar oss, har min Mästare sagt. Han själv kallades ”Satan” el dyl. Din ”mästare” får ligga lågt med sådana uttryck…

  Vilka delar av Bibeln är det som inte passar mig? Jag har likt Hesekiel ”svalt allt”. Jag har i tider haft bitter plåga i min buk, men nu smakar allt Guds ord åter gott som nyskördad akaciehonung.

  Jag kan förstå att stora delar av Guds ord ger dig plåga i din buk och kväljningar efteråt. Det torde inte smaka som honung i din mun vare sig före eller efter ett ”förtärande”.

  Försök aldrig någonsin lära en Yeshua lärjunge något i Guds ord. Satan själv, din ”fader”, försökte lära t o m Mästaren men fick snart avvika (Matteus kapitel 4).

 • Lars Wärn

  ”1 Kor 15 ger en tydlig undervisning om förvandling i samband med Messias återkomst. Nu orkar jag inte traggla med dig mer.”

  Nej, blir man svarslös så är man.

  Du räknar kallt med att bli en av vedermödans martyrer? Det är de och ENDAST DE som får uppståndelsekroppar efter Harmagedon, när ”de tusen åren” begynner.

  Men jag kan ju inte utesluta möjligheten till dina utsikter. Själv har jag med stor sannolikhet min ”vanliga” kropp när den tiden begynner. Mycket behöver ordnas till och mångkunnigt folk kommer att behövas under ”de tusen åren”.

 • Nettan

  Oj…det var en utmaning. Var ser jag när Nisan infaller 2017?

  Frid

 • Martin

  Intressant. Okej, under Lagen är Guds folk syndare. De är oheliga och orättfärdiga. Under Nåden däremot, är Guds folk helgon, heliga och rättfärdiga i Kristus. Under det Gamla Förbundet är Guds folk slavar under synden, under det Nya Förbundet slavar under rättfärdigheten. Under det Gamla Förbundet måste dom be Gud om förlåtelse, under det Nya Förbundet är dom förlåtna. Vi som tillhör Gud jublar över det faktum att Jesus har tagit bort all synd.

  Under det Gamla Förbundet omvänder Guds folk sig från sina synder. Under det Nya Förbundet omvänder sig Guds folk till Gud.

  Under det Gamla Förbundet överbevisar den Helige Anden om synd. Under det Nya Förbundet överbevisar den Helige Anden oss att vi är rättfärdiga i Kristus.

  Under det Gamla Förbundet tar Gud bort sin närvaro om vi syndar. Under det Nya Förbundet är vi Guds Tempel och Han har lovat att Han aldrig kommer lämna oss.

  Under Lagen så fokuserar Guds folk på självförnekelse och mänskliga gärningar. Under Nåden så fokuserar Guds folk på Jesus fullständiga offer och bara på honom.

  Under det Gamla Förbundet ropar Guds folk alltid efter mer, mer välsignelser, mer smörjelse mer mer mer! Under det Nya Förbundet har Guds Folk redan fått allt dom behöver i Jesus Kristus.

  Att misslyckas att hålla det Gamla Förbundet för oss till Guds underbara nåd genom Jesus Kristus.

 • Martin

  Av Watchman Nee
  Grace means God does something for me; law means I do something for God. God has certain holy and righteous demands which He places upon me; that is law. Now if law means that God requires something of me for their fulfillment, then deliverence from the law means that He no longer requires that from me, but Himself provides it. Law implies that God requires me to do something for Him; Deliverence from law implies that He exempts me from doing it, and that in grace He does it Himself. I need do nothing for God: that is deliverence from law…

 • Lars Wärn

  Jag lever i nåden sedan barnsben. Du har däremot hamnat långt utanför nåden genom ditt öppna förakt för Guds ord.

  När tiden är inne kommer vi att sjunga Moses och Lammets sång. I den kören kommer inte du att deltaga. Såvida du inte omvänder dig och böjer dig under Ordet och Nåden.

  ”Och de sjöngo Moses’, Guds tjänares, sång och Lammets sång: de sjöngo: ”Stora och underbara äro dina verk, Herre Gud, du Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina vägar, du folkens konung.”

  (Upp 15:3)

 • Martin

  Nu börjar vi komma nån vart. Detta är första gången du visar en väg igenom det du tror är min villfarelse. Innan har du varit som Djävulen såtillvida att du har fördömt utan att visa på vägen till livet så som du uppfattar den.

  Från ett dike till ett annat ropar en grupp människor över vägen: ’Ni är fel ute, ni förkastar Guds Lag, ni är liberalteologer och är på väg till helvetet!’. Dom ropar tillbaka: ’Det är ni som är på väg till helvetet! Ni tror ni blir rättfärdiga genom ert lagivrande!’ Mitt på vägen vandrar människor med Jesus i en kärleksfull och innerlig relation.

  I Santiago Rusiñols målningar ser vi fantastiska och spännande trädgårdar. Vi låter dessa fungera som en metafor för våra hjärtan. I dessa finns rum som bara Gud känner till. Våra hjärtan leder oss ibland både ner i och upp ur allehanda diken men så länge vi har våra blickar riktade mot Frälsaren och önskar att Hans vilja ska ske så är vi på väg hem.

 • Lars Wärn

  ”Innan har du varit som Djävulen såtillvida att du har fördömt utan att visa på vägen till livet så som du uppfattar den.”

  För Djävulens barn framstår t o m Israels Gud själv som en ”djävul”.

  ”Om man kallat mig, er Mästare, för Belsebub vad skall man då kalla er”.

  När du har accepterat dessa tre Guds ord fullt ut kan vi möjligen börja konferera:

  ”Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.” (Matt 5:18)

  ”Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.”
  (Matt 5:19)

  Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

  (Matt 24:35)

 • Martin

  Och hur går denna sång? Vi läser:

  Stora och märkliga är dina gärningar,
  Herre Gud, allhärskare.
  Rättfärdiga och sanna är dina vägar,
  du folkens konung.

  Vem måste inte bäva, Herre,
  och ära ditt namn?
  Ty du ensam är helig,
  alla folk skall komma och tillbe inför dig,
  din rättfärdighet har uppenbarats.

  Frågan om vi måste hålla Mose lag är inte ny, den diskuterades redan av apostlarna för snart 2000 år sen. Frågan skulle avgöras av apostlarna i Jerusalem.

  ”Vid sin ankomst till Jerusalem togs de (Paulus och Barnabas) emot av församlingen och av apostlarna och de äldste, och de berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg upp och sade att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Moses lag.” (Apg 15:4-5)

  ”Apostlarna och de äldste kom då samman för att utreda frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sade: ”Mina bröder, ni vet att Gud i forna dagar valde ut mig bland er, så att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Gud, som känner allas hjärtan, har vittnat för dem genom att skänka den heliga anden åt dem likaväl som åt oss. Han har inte gjort någon skillnad mellan oss och dem utan har renat deras hjärtan genom tron.” (Apg 15:6-9)

  ”Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sådant ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära? Nej, vi tror att det är genom vår herre Jesu nåd som vi blir frälsta och likaså de.” Då teg alla, och man lyssnade på Barnabas och Paulus, som berättade om de många tecken och under Gud hade gjort bland hedningarna genom dem.” (Apg 15:10-12)

  ”Oket” som Petrus talade om var Mose lag, omskärelse och skyldighet att hålla Mose lag (vers 5).

  ”Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod.” (Apg 15:19-20)

  Därmed borde frågan vara avgjord även för oss, men av nån outgrundlig anledning är den inte det. Vissa vill fortfarande lägga på oss oket att hålla Mose lag. Om det var ett ok för tungt att bära för apostlarna och deras fäder, ja då är det för tungt även för oss. Jesus talar också om ok. Han säger: ”Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”. Det ok som du ålägger människor att hålla var för tungt även för apostlarna, det ok Jesus lägger på oss är skonsamt och Hans börda är lätt.

  Förr snarare än senare så brukar argumenten i såna här diskussioner upprepas. Där är vi nu. Jag önskar dig allt gott Lars. Jag önskar dig gott i den meningen att jag vill se dig i himlen. Mitt eviga väl behöver du inte vara för orolig för. Jesus har fött mig på nytt in till sitt Rike. Den Helige Anden vittnar om att jag är ett Guds barn. Den frid som Jesus lovade sina barn har blivit min. Vi som kom till Jesus fattiga och illa tilltygade av vår synd vill aldrig någonsin tillbaka till det meningslösa liv vi levde förut. Gud bekräftar sin kärlek i mig varje dag. Därför faller dina anklagelser platt till marken och ju mer du anklagar, desto mer kärlek får jag till dig.
  I Kristus, för alltid och alltid, Martin

  PS. Hälsningen ”Allt gott!” användes av apostlarna i Jerusalem till de kristna i Antiochia. (Apg 15:29)

 • Lars Wärn

  ”Jag önskar dig allt gott Lars. Jag önskar dig gott i den meningen att jag vill se dig i himlen.”

  Håll dig kort så kanske jag läser något mer av ditt ordbajseri.

  Jag önskar inte se ett enda djävulens barn vare sig i det nya Jerusalem eller på den nya jorden. I utmarkerna möjligen, där halvskymning råder, kan man möjligen tänka sig en och annan get gå och beta. 100 000-tals mil från det nya Jerusalem.

 • Martin

  Vilken ilska som kommer från dina tangenter. Fascinerande. Undrar vad det beror på. Allt gott!

 • Martin

  I Bergspredikan säger Jesus: ”Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända.” Du säger dig följa lagen, men kallar mig ideligen djävulens barn. Du dömer, men tror dig bli frikänd inför Gud. Den oomvända människan har noll möjlighet att följa Jesu befallningar i Bergspredikan. Är inkapabel. Han kan lära sig att rabbla Bergspredikan fram och baklänges. Spelar ingen roll. Han kan inte älska sina fiender. Jesus bad till och med Fadern förlåta dom som korsfäste honom.

 • Lars Wärn

  ”Genom Jesu blod är jag förlåten!!”

  Vad säger Yeshua till äktenskapsbryterskan i Johannes Evangelium kapitel 8?

  ”Fortsätt att synda! Fortsätt att bryta mot Lagen! Gör allt vad du vill! Jag förlåter dig alltid, det vet du, vadän du tar dig för” ?

 • Lars Wärn

  Det var på den tiden Jan Bonnevier basade på STV. Jag glömmer aldrig den påskdagen han var värd och presenterade kommande program med ord som ”glädje” och ”uppståndelsen”. Frid över hans minne och en fin plats i det nya Jerusalem tillönskar jag honom. (Släkten Bonnevier, är de av Israel? De är valloner, vad jag förstår , och valloner anses härstamma från Israel)

  Shabbat Shalom, ännu en gång.

  https://www.youtube.com/watch?v=GPq6eGCXXP8

 • Lars Wärn

  Tramsnisse.

 • Lars Wärn

  Du är värre än ormen i Eden.

 • Lars Wärn

  ”Det yttre tecknet i gamla förbundet var omskärelsen på gossebarn och det
  yttre tecknet i det nya förbundet är hjärtats omskärelse.”

  NEJ! Omskärelsen var tecknet på förbundet mellan Israels Gud och Abrahams barn, d v s Isak och Ismael. Israels barn liksom Ismaels ättlingar omskär sina gossebarn ännu idag. Hjärtats omskärelse är ett krav för gemenskap med Israels Gud då och nu. Något ”gammalt förbund” omtalas inte i Bibeln, det är ert fantasifoster som ni stark omhuldar.

 • Lars Wärn

  Vilket är ”inget argument”?

 • Eva Severin

  ”Oroa inte kärleken,stör den icke,förrän den själv så vill”Hög.V 2.7

 • Lars Wärn

  Och vad innebär det i relation till min kommentar?

  Bry er inte om Moses! Bry er inte om Lagen! Synda på! Ju mer ni syndar, desto bättre. ??

  ”Den som föraktar Moses’ lag, han skall ’efter två eller tre vittnens utsago’ dödas utan barmhärtighet”

  Vem har sagt det? Var kan vi läsa det? Varför sjunger den himmelska kören MOSES och Lammet sång i Uppenbarelseboken?

 • Eva Severin

  Det innebär i praktiken att nu skall vi inte börja att skjuta på varandra igen
  Lars Wärn!Jag är fullständigt tillfreds med min
  Jesus och jag vilar FÖRTRÖSTANSFULLT I HONOM och ingen eller inget kan rycka mej från hans bröst hur många synder o anklagelser du än kommer med.
  Han har allt i sin hand.//Eva

 • Lars Wärn

  Det 5:e budordet lyder: ”Du skall icke dräpa”

  Men Moses bud behöver människan inte akta på i er liberalt frireligiösa kristna sfär. Fri eldgivning i er sfär, m a o.

  Vad gäller mord finns en intressant klausul i ett av Johannes brev:

  ”…ingen mandråpare har evigt liv förblivande i sig.”
  (1 Joh. 3:15)

  Tänkte på detta Bibelord vid tiden då Lars-Inge Svartenbrandt omhuldades i frireligiösa kretsar.

 • Lars Wärn

  ”Ser du verkligen inte hur synden har sin udd i lagen?”

  Var står det att ”synden har sin udd i lagen”? Om det nu står något sådant; exakt vad innebär uttrycket? Innebär det att om vi avskaffar 10 Guds bud kommer det inte längre att finnas någon synd?

 • Lars Wärn

  ”Ärligt talat använde jag ordet för första gången här pga att andra gjorde det.”

  EN annan gör det. Inga andra. Han är uppfinningsrik, ”den laglöse”.

 • Lars Wärn

  ”Kalle väljer att köra upp mot 130 km /h vissa sträckor.”

  Kalle väljer att riskera många människors liv istället för en människas liv?

 • Lars Wärn

  ”En legalist är en människa.”

  Vilken slags människa? Vad förkunnar han? Ett annat evangelium?

 • Lars Wärn

  ”Jag presenterade för dig den klassiska kristna tron. Att Jesus dog för
  dina och mina synder. Det kallar du trams och vanföreställningar.”

  Det där är farligt, grabben. Vad är det egentligen du tillvitar mig? Tänk på dessa ord:

  ”Men jag säger eder, att för vart fåfängligt ord som människorna tala [eller skriva] skola de göra räkenskap på domens dag.”
  (Matt 12:36)

  Hur skall det då icke gå för den som sysslar med lögner, meneder och förtal?

 • Lars Wärn

  Farisé är ett intressant ord i sig. Det var de skriftlärde som återvände från den babyloniska fångenskapen enligt Koresh edikt som bildade det fariséiska partiet. De hade suttit vid Eufrats stränder och läst i skrifterna varefter de pulade samman en mängd människobud (liknande dem som fanns i pingstkyrkans ”syndakatalog” förr i tiden). Farisé kommer av ”farsi”, ett ord vi stiftar bekantskap med i Daniels bok. I våra dagar hör vi ordet oftare, om vi börjar samtala med de många flyktingarna ibland oss. En stor andel av dem talar just farsi.

 • Lars Wärn

  ”Vi är frälsta därför att Jeshua var lydig Jehova och offrades som vårt syndoffer…”

  Yeshua offrade sig själv som Lammet.

  ”Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!”
  (Joh. 1:29)

  Lammet som offrade sig själv. Lammet som blev slaktat före världens skapelse och vars offer täcker Adams och mina synder samt alla synder som kommer att begås fram till tidens ände.

 • Lars Wärn

  ”Alla patriarkerna bodde i tält.”

  Intressant i sammanhanget är att Shaul producerade tält mellan resorna vilket var hans försörjning (dagens ”apostlar” försörjer sig på vackra kollekttal och andra mer eller mindre suspekta business)

  Jag betraktar min lilla förfallna stuga som ett tillfälligt uppsatt ”tabernakel” och förväntar mig ingen fast bostad på denna jord i denna tid. Tält är bäst 🙂

 • Lars Wärn

  ”Tält är bäst”

  Eller en lövhydda 🙂

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?