Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Gästblogg: Vad är en biblisk flyktingpolitik?

Skärmdump Google (Bilder som får användas)

Skärmdump Google (Bilder som får användas)

För ett par dagar sedan skrev jag en ironisk kommentar angående immigrationspolitik och rasism som gästblogg på Aletheia.

Några läsare kommenterade att det var satir, men det är fel. Satir är påhittade nyheter, typ 1 april, som att ”Elvis lever och skall börja som manager för Manchester United”. Kommentaren var ironisk. Här är en mer seriös utgåva av samma artikel där jag tittar på et par sidor av USA’s och Sveriges immigrationspolitik och ställer frågan vad som är biblisk och/eller human politik.

Trump eller Obama?

Låt oss allra först göra en konkret jämförelse mellan Obamas och Trump’s immigrationspolitik. Svenska och internationella medier framställer ofta Trump’s immigrationspolitik som rasistisk eftersom Trump vill bygga en mur mot Mexico och slänga ut massor av illegala immigranter. Men svenska medier nämner sällan det faktum att Obama faktisk har utvisat lika många illegala immigranter som det Trump har planerat att göra. Mellan 20 januari 2009 och 20 januari 2017 kommer USA att ha utvisat ungefär tre milljoner immigranter, som är exakt samma antal som Trump har planerat att utvisa.

Så låt mig då ställa följande fråga: Alla de kristna som idag kallar Trump för rasist på grund av hans immigrationspolitik, var var de under de åtta år som Obama slängde ut tre miljoner immigranter? En annan lika intressant fråga är vilken av de här två presidenterna som är den bäste eller värste för en mexikansk potentiell immigrant?

Är det bäst med Obama, som ger intryck av att USA är ett laglöst land som välkomnar illegala immigranter, och som leder till att mexikaner betalar mellan $3000-$9000 för att korsa gränsen illegalt, och som tar sig ett dåligt betalt svart jobb i USA, och som sedan slängs ut av Obama?

Eller är det bättre med Trump, som säger tydligt ifrån att USA bara tolererar immigranter som på förhand skaffar sig visum, så att potentiella illegala immigranter vet vilken risk de tar?

”Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det.” Predikaren 5:4

Den svenska flyktingpolitiken

Låt oss också titta på svensk flyktingpolitik. Enligt UNHCR finns det 21,3 miljoner flyktingar i världen. I tillägg finns det 44 miljoner personer som har förlorat sitt hem, men som inte rent juridisk kallas för flyktingar eftersom dessa som oftast forrfarande finns inom gränserna för den stat de kommer ifrån. Totalt finns det alltså 65,3 miljoner ”flyktingar” i världen.

I fjol kom det nästan 163 000 flyktingar till Sverige. Dessa utgör endast 0,25% av världens flyktingar. I tillägg vet vi att många av dessa kommer att nekas asyl och skickas tillbaka till sina respektive hemländer.

Även om Sveriges regeringar ofta har talat varmt om att ta emot flyktingar, har de i praktiken fört en politik som gör det så svårt som möjligt för flyktingar att komma till Sverige. Dublinförordningen och Schengen-avtalet är två sådana avtal som undertecknades och utvecklades på den tiden som Ingvar Carlsson, Göran Persson och Fredrik Reinfeldt var statsministrar. (Om man kan säga det lite krasst, kan man säga det så att alla åtta riksdagspartier står bakom en politik för att göra det omöjligt för 99,75% av världens flyktingar att komma till Sverige.)

Dessa europeiska avtal gör att det i praktiken är nästan omöjligt för de svagaste grupperna av flyktingar att komma till Sverige eller något annat Schengenland. Om man i dagens situation skall kunna komma till Sverige måste man först betala människosmugglare för att komma över till Europa; sedan hoppas att man överlever en farlig båtresa där många drunknar, kastas överbord eller våldtas av smugglarna; sedan måste man undvika att bli registrerad under sitt rätta namn med fingeravtryck i t.ex. Italien eller Grekland; sedan måste man på något sätt ta sig igenom Europa så man kommer till Sverige; sedan måste man förmodligen vänta i minst ett år innan man får svar på sin asylansökan, en tid då man lever i ett osäkert limbo; och till slut får man kanske beslutet att man utvisas från Sverige eftersom Migrationsverket anser att man inte har rätt till asyl.

Det är detta jag kallar en ”survival of the fittest” flyktingpolitik, eftersom den i praktiken betyder att det bara är de starkaste migranterna som har något reellt hopp om att få asyl i Sverige. Barnfamiljer har liten eller ingen chans att lyckas. Och det är denna ”survival of the fittest”-politiken som betyder att de flesta flyktingar som kom till Sverige ifjol, var unga män, eftersom det är den starkaste gruppen människor.

Ett bra exempel på hur katastrofalt dålig den svenska flyktingpolitiken under Reinfeldt och Löfven har varit, är det som har rapporterats i svenska medier om att tusentals afghanska barn/tonåringar/unga vuxna kan skickas ”tillbaka” till Afghanistan. Många av dessa har aldrig bott i Afghanistan överhuvudtaget. Dom har kanske bott i Iran innan de kom till Sverige, ett land där de diskrimineras, men de fick löften om att Sverige tar emot alla afghanska flyktingar med öppna armar, och att familjerna kan återförenas senare. Men nu skall de alltså utvisas till ett land i krig där de kanske aldrig har bott och där de kanske inte har någon familj kvar överhuvudtaget. Detta är människor som har fått sina liv förstörda av att Sveriges alliansregering och rödgröna regering har gett falska löften om ”öppna hjärtan”, även om verkligheten är en helt annan.

Om man antar att ett ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan kostar en miljon kronor om året, och om man antar att dessa afghaner i genomsnitt har bott två år i Sverige innan de skickas ”tillbaka” till Afghanistan, betyder det att den svenska regeringen använder två miljarder skattekronor för att förstöra livet för 1000 av dessa afghaner. Det är nästan 5% av UNHCR’s totala budget för att hjälpa alla världens flyktingar. Om Sverige skickar ”tillbaka” 4000 afghaner, har de använt 8 miljarder kronor på att förstöra dessa människors liv, som är nästan 20% av UNHCR’s budget.

Det är fullt möjligt att jag har räknat fel på dessa summor (kommentarer välkomnas), men när jag tittar på den svenska flyktingpolitiken är min konklusion att jag kan inte förstå hur kristna kan försvara denna politik med verser från Bibeln, t.ex. från Matteus 25. Det är totalt obegripligt.

En biblisk flyktingpolitik

Hur bör så en biblisk flyktingpolitik utformas? WWJD?

Bibeln är full av verser om att hjälpa människor som har det svårt, och det är en självklarhet för en kristen att man måste hjälpa människor i nöd. Men lägg märke till att Bibelns fokus ligger på att hjälpa människor i deras närhet:

”Men om en änka har barn eller barnbarn, ska dessa först och främst lära sig att visa respekt för sin egen familj och ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Detta är rätt inför Gud … Om någon inte tar hand om sina närmaste, och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.
” 1 Tim 5:4,8

I hela Bibeln finns det (vad jag vet) bara ett exempel på en insamlingsaktion för att hjälpa människor i nöd långt borta. Det var när Paulus samlade in pengar till fattiga bröder och systrar i Jerusalem. Paulus säger i Rom 15:27: ”För om hedningarna har fått del i deras andliga goda, så är de också skyldiga att betjäna dem med sitt materiella goda.” Eftersom hedningarna har fått en andlig skatt från judarna, har hedningarna en plikt att hjälpa judarna ekonomisk.

Dessutom finns det (vad jag vet) inget biblisk exempel på att man tvingar rika människor att ge till fattiga. Allt givande i Bibeln baseras på frivillighet. Här har man ännu en punkt där den svenska regeringens politik är totalt obiblisk. Man tvingar skattebetalare – några av dom är rika och andra är fattiga – att betala skatt för att hjälpa flyktingar. Och det är faktisk värre än så. Om Sveriges regering tar upp lån för att finansiera flyktingmottagande, betyder det att de tvingar våra barn att betala notan för dagens flyktingar, utan att de vet om våra barn kommer att vara rika eller fattiga.

Jag tror att en biblisk flyktingpolitik vore att helt totalt stänga gränserna för den ”survival of the fittest”-politik som pågår idag. Sedan borde man skicka in konsuler för att identifiera de flyktingar som har det värst ställt i flyktingläger runt omkring i Mellanöstern. Man borde då prioritera t.ex. barnfamiljer och minoriteter som kanske inte har någon framtid i Mellanöstern, t.ex. kristna och yazidier. De borde sedan skickas direkt med flyg till Sverige, få asyl redan vid ankomst, och snabbt dirigeras till SFI och olika utbildningar för att lära sig att leva i det svenska samhället. Här borde Sverige ta lärdom av hur Israel har tagit emot immigranter.

Allt detta borde finansieras genom frivilliga gåvor som är avdragsgilla på deklarationen. Det vore ett biblisk sätt att finansiera mottagande av flyktingar.

I tillägg borde Sverige också jobba tillsammans med Mellanösterns regeringar för att lägga till rätta för att flertalet flyktingar kan omplaceras till andra länder i regionen. Här har vi ett problem genom att det palestinska flyktingproblemet har skapat en precedens om att arabstaterna inte vill ta hand om andra arabiska flyktingar. Palestiniernas förbannelse har därmed blivit en förbannelse för alla arabiska flyktingar, så här bör världen lägga press på de arabiska regeringar för att de skall förstå att det faktisk är deras ansvar att flyktingproblemet finns. Saudiarabien och Qatar har finansierat IS, och de betalade miljontals dollar i mutor till utrikesminister Hillary Clinton för att hon och Obama skulle ge vapen till upprorsmakare i Syrien. Nu borde vi kräva att Saudiarabien och Qatar tar ett ansvar för det syriska flyktingproblemet som de har skapat tillsammans med Clinton och Obama.

Jon Andersen

=>

Ämne: Gästblogg, OPINION & DEBATT, Politik, Ekonomi & Samhälle

Nyckelord: , , , , , , , , , , ,

 • Anders Nordin

  Tack Herre, för att du satt ut fyrar bland kompasslösa människor
  som ”icke förstå att skilja mellan höger och vänster”.

  Tack Jon!

 • Jonas Rosendahl

  Du skriver att det kom nästan 163000 flyktingar till Sverige i fjol (2015). Ska man vara korrekt så kom det nära på 163000 ASYLSÖKANDE.
  Över hälften av dessa får stanna. I praktiken stannar fler.
  Därtill kommer anhöriginvandringen. Det är den största invandringen till Sverige.

 • Bengt Asterbengt

  Den svenska flyktingpolitiken liknar väldigt mycket den israeliska flyktingströmmen in i Kaanans land, ur motsatt perspektiv då alltså, eftersom Sverige är mottagare – inte flyktingar. Om man tror att det är Guds vilja att utplåna svenskarna som han gjorde med de kananeiska folken så är den svenska flyktingpolitiken i allra högsta grad biblisk. Svenskarna och alla närbesläktade folk får då motsvarande roll som de betydligt färre kananéerna. Rollen att försvinna från historiens scen, för att ge plats åt något kanske mer vibrerande och dansant så att säga.

 • teagustavsson

  Men om allt givande ska vara frivilligt finansierat så borde ju ingen skatt alls tas upp. Varför ska just flyktingmottagande finansieras via enskilda gåvor? All skatt är ”tvingande” (fast egentligen är skattepolitiken framröstad, dvs frivilligt överenskommen). Skatt som går till övriga samhällsinstitutioner är inte avgifter för utförda tjänster utan just insamling för att möjliggöra ett sådant samhälle man önskar se.

 • ”Allt detta borde finansieras genom frivilliga gåvor som är avdragsgilla på deklarationen. Det vore ett biblisk sätt att finansiera mottagande av flyktingar”
  Vilket nonsens! Jesus sa ge vad kejsaren tillhör dvs betala den skatt kejsaren begär. Tolkningen idag bör bli betala den skatt regeringen bestämmer som i sin tur bestämmer hur den ska fördelas. Som redan är sagt här varför skall just flyktinghjälp betalas frivilligt?
  Ditt resonemang att inte hjälpa de som kan ta sig hit själva utan att åka och hämta de som är mindre bemedlade är inte särskilt bibliskt. Det är att straffa människor för att de satsat allt för att ta sig hit precis som de Mexikaner du talade om. Nej krångla inte till det utan hjälp de som står vid vår gräns till att börja med.
  Att få göra avdrag för gåvorna enligt ditt förslag är klartext för vad det handlar om. Att inte behöva ge av de gåvor Gud gett oss utan vi i vår själviskhet och snålhet ska ha rabatt på det vi ger.

 • sacco88

  Jag tror att en biblisk utgångspunkt för flyktingpolitik måste börja i en förståelse kring hur lite Bibeln talar om politik på nationsnivå. Av det som finns handlar det mesta om hur jag som kristen ska förhålla mig till överheten i olika situationer, inte om policyer. Att styra en nation kräver helt klart andra prioriteringar jämfört med församlings- eller individnivå. Många av GT: s ”svåra” texter är riktade till nationsnivå. Även om vi följer Jer 29 om ”att söka stadens bästa” kommer en konservativ, liberal eller socialist inte vara överens om vad Jer 29 innebär i praktisk politik.

  Som konservativ har jag inte särskilt mycket emot artikelns ganska outvecklade förslag. Tveksam mot det generella argumentet att betala skatt men inte mot att ta kontroll över gränserna eller kvotflyktingssystemet. Hade lagt till två saker. Viktigt att kyrkan delar med sig av evangeliet och är givmilda mot de asylsökande vi har mitt ibland oss. Samtidigt tror jag Europa behöver bli mer proaktivt för att undvika fler Syrien. Inbördeskriget hade förmodligen kunnat stoppats om Europa eller USA hade reagerat kraftfullt i ett tidigt skeende.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Tack Jon för en genomtänkt analys av läget. Skriver under det mesta, men ser inte som någon annan här påpekat att flyktingmottagandet endast skulle baseras på avdragsgilla gåvor. Men i övrigt är det ju ordning och reda i flyktingmottagandet de flesta i grunden är ute efter. Vi behöver absolut styra flödet med järnhand för att i gengäld kunna fokusera på de mest angelägna fallen. ‘Survival of the fittest’ är kontraproduktivt. Aningslös öppenhet mot människor som är mot de mest grundläggande demokratiska pelarna i samhället kommer med en hög prislapp. Vi har absolut ingen skyldighet att importera islamistiska problem till Sverige på det vis vi gjort sista decennierna. Våra politiker (och de som röstat in dem) har blod på sina händer i detta avseende och kommer att dömas hårt i historieböckerna.

 • kjell

  Jesus såg bilden på myntet, ett (skattemynt?) Men det var bilden han pekade på, vi kanske skall göra på samma sätt och ge till den som bilden föreställer? Men då blir arvingarna rika, ☺

 • ”17Så säg oss då: Vad synes dig? Är det lovligt att giva kejsaren skatt, eller är det icke lovligt?” 18Men Jesus märkte deras ondska och sade: ”Varför söken I att snärja mig, I skrymtare? 19Låten mig se skattepenningen.” Då lämnade de fram till honom en penning. 20Därefter frågade han dem: ”Vems bild och överskrift är detta?” 21De svarade: ”Kejsarens.” Då sade han till dem: ”Så given då kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.” 22När de hörde detta, förundrade de sig. Och de lämnade honom och gingo sin väg”
  Vad blir tolkningen? Som jag ser det ska vi förutom att ge Gud det honom tillhör även betala skatten till det gemensamma. Det ena är utifrån detta sammanhang inte mer bibliskt än det andra.

 • Nina Birgitta

  På förekommen anledning: Satir är inte påhittade nyheter!
  ”Som litterär genre växte satiren fram i antikens Rom. Horatius, Juvenalis m.fl. skrev hexameterdikter där de personligt kåserade om sin samtid, dess fel och laster” citat NE

 • Bengt Asterbengt

  Hm… proportionerna är ju bibliska i alla fall.

 • Bengt Asterbengt

  Man kan ju inte klaga på att proportionerna är obibliska. Detta är en folkvandring av bibliska mått, så om man är mån om att proportionerna ska stämma överens med Bibeln så gör ju denna folkvandring det.

 • Jon Andersen

  ”No taxation without representation.” Det är skillnad på att ta upp skatt som går till samhällets bästa – och därmed till det bästa för alla som bor i samhället – och att ta upp skatt som skall ges som gåvor till andra. Det sista är som en Robin Hood skatt.

 • Jon Andersen

  Jesus pratade om vad judarna skulle göra i ett icke-demokratisk rike där kejsaren hade makt att döda alla som inte följde hans order. Det betyder inte nödvändigtvis att vi som bor i ett demokratisk land, skall rösta för och förespråka samma typ av ekonomisk politik som kejsaren i Rom hade.

 • Jon Andersen

  Både Jer 29 och texterna i NT handlar om hur judar och kristna bör förhålla sig och leva när dom lever under ett icke-demokratisk rike, Babylon och Rom. Där är det korrekt att man skall söka stadens bästa. Judarna har erfarat detta genom historien att när det går bra med en stad och ett land ekonomisk, då har judarna det bra, men när ekonomin kollapsar, så förföljer man judarna.

 • Martin

  När Stefan Swärd och Micael Grenholm jämför sd-röstande kristna med nazister på 30-talet, kallar dom dåliga (om ens) kristna, talar om vad vi ska tycka om massinvandring (vi ska vara för), massbistånd (också för), kristna som röstar på Trump (definitivt emot) osv så kommer jag osökt in på kunskapens träd, kunskapen om gott och ont. Är det inte vad de vill lära oss? Vad som är gott i Guds ögon och vad som är ont. Det är som att Swärd och Grenholm sitter på varsin gren om vad som är ”gott” och kollar på dom som sitter på de ”onda” grenarna och säger ”Jaja vi är i alla fall bättre än er onda”?

  Men kolla här nu. Det är ju samma träd! Det spelar ingen roll vilken gren du sitter på. Det är samma träd!

  Frälsningen beror inte på vilken gren du sitter på utan om du är född in i Guds Rike.

  Denna förvirring om gamla och nya förbunden vållar mycket skada.

 • Jon Andersen

  Jag kan tillägga att det jag ser på som problematisk med att finansiera flyktingmottagande med skattepengar, är att det blir som en Robin Hood skatt: Staten tar från dom som anses vara rika, för att ge til dom som anses vara fattiga. Om det finansieras via lån, betyder det att man anser att framtidens skattebetalare (våra barn) kommer att vara så rika att dom kan betala för dagens flyktingar. Ett problem med detta är att det finns både rika och fattiga skattebetalare. Ett annat problem är att jag kan inte hitta några bibliska verser som stödjer tanken på att man skall tvinga människor att ge till andra människor. I Bibeln är allt givande frivilligt vad jag kan se.

 • Bengt Asterbengt

  The problem with multiculturalism is that you eventually run out of Europeans.
  Det är bara europeer som underkastar sig konceptet med betala skatt för att avskaffa sig själva.

 • Visst levde Jesus i ett icke demokratiskt rike men med din tolkning vad är då tillämpningsbart från Evangelierna idag? Bibelsammanhanget vi talar om är inte en berättelse eller bild med en dold innebörd, det är klartext och betyder det Jesus säger.

 • Jonas Rosendahl

  Du har helt rätt i dina resonemang Jon. Men man måste komma ihåg att svensken är socialistiskt hjärntvättad sedan barnsben (Inkl mig själv). De betyder att tänka att någon skulle klara en uppgift bättre än staten via skattsedeln ses som i princip omöjligt.
  Nu ses i Sverige bistånd något som primärt sker genom skattsedeln. Det sker på alla plan. Den Robin Hood skatt du talar om existerar redan.
  Malmö är ett exempel på detta. På grund av att skattebasen är så låg eftersom inte tillräckligt med andel människor är i arbete och därmed betalar skatt så måste Malmö ha ett stöd från övriga landet på ca 5 miljarder per år.
  Jag tror att politiker resonerar som så att det är ett övergående problem under denna generation. Det gäller alltså att integrationen lyckas annars blir hela Sverige ett stort Malmö till slut. Länk nedan annars stannar inlägget i filtret.

 • kjell

  Det fanns en speciell skattepeng, hur dom fick den tilldelad förstår jag inte men våran är 30 procent i normalfallet, men ovanpå det har vi bränsleskatt elskatt moms osv , men att ge Gud det Gud tillhör handlar om dig själv.

  Men när du.klistrar in så är det lättare att läsa om du ”skrapar” bort siffrorna. men den texten kan vi ju alla ändå, .

 • Slimebeast

  Helt fel.

  Jesus uppmanar oss att lyda kejsaren, dvs att lyda den världsliga överheten, alltså myndigheterna. Om kejsaren begär att vi ska betala skatt då ska vi betala skatt, om kejsaren begär att vi ska vara med i armén då är vi med i armén.

  Poängen med detta bibelställe är att den troendes kall inte är köttsligt och världsligt, utan andligt. Kristendomen är inte en upprorisk och världslig ideologi likt kommunismen, och ingen kollektivistisk ideologi likt socialismen.

  Alltid när Jesus uppmanar den kristne till att ge, eller överhuvudtaget till att hjälpa den som är i nöd, så är det utifrån ett rent andligt perspektiv och det är riktat till den enskilda troende, till den enskilda individen.

  Poängen med givande är inte att vi ska förbättra världen utan det är en reflektion av nåden. Jesus uppmanar oss som Guds barn att vi ska förstå och bejaka nåden. Eftersom Gud i sin stora nåd erbjuder oss evigt liv, trots att vi inte förtjänar det, TROTS ATT VI SAKNAR RÄTT TILL DET, så önskar han sig att vi ska förhålla oss till vår omvärld på samma sätt. ”Eftersom jag har gett dig nåd, visa du då nåd till andra fast de inte förtjänar det”. Det är en andlig princip om kärlek, och det är en individuell princip. Inte en materiell princip och inte en kollektiv.

  Men vissa perverterade kristna har omtolkat detta till att istället gälla kollektiv och hedningar! De har gjort om det till mänskliga rättigheter (och skyldigheter). Man förvränger Jesu budskap och gör om en individuellt andlig princip till en världsligt kollektiv.

  Det som Jesus sagt om din och min personliga frälsning, har vissa förvrängt till att handla om designen av det svenska socialdemokratiska folkhemmet! Käre tid.

  Notera också att om jag som troende vägrar hjälpa den som är i nöd, så är det fortfarande inte ett skäl för uteslutning ur församlingen, medan däremot sexuell perversion, om jag begår sexuell otukt trots tillsägelser, så är det skäl att utesluta mig ur den kristna gemenskapen.

  Det här är något som Micael Grenholm och Stefan Swärd bekvämt nog ignorerar. De är inte alls intresserade av att påpeka traditionella typer av synd, utan de är enbart upptagna med att slå oss i huvudet med det som den sekulära världen i vår tid råkar anse vara det värsta tänkbara, nämligen rasism och främlingsfientlighet.

  Det är så uppenbart att många tongivande personligheter i svensk kristenhet är påverkade av denna världens ande.

 • Ok, ska tänka på det nästa gång jag klistrar in. Jag prövar direkt 🙂

  Angående om vi ska betala skatt

  ”Ty de som hava väldet äro till skräck, icke för dem som göra vad gott är, utan för dem som göra vad ont är. Vill du vara utan fruktan för överheten, så gör vad gott är; du skall då bliva prisad av den, ty överheten är en Guds tjänare, dig till fromma. Men gör du vad ont är, då må du frukta; ty överheten bär icke svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är. Därför måste man vara den underdånig, icke allenast för vredesdomens skull, utan ock för samvetets skull. Fördenskull betalen I ju ock skatt; ty överheten förrättar Guds tjänst och är just för detta ändamål ständigt verksam” Rom 13:2-6

  Här skriver Paulus till församlingen i Rom och uppmanar dem att betala skatt och vara överheten underdånig. Tillsammans med Jesu ord om att ge kejsaren det som tillhör honom tycker jag mig se att bibeln tydligt är för att vi ska betala skatt. På kejsardömets tid hade skattebetalarna liten möjlighet att påverka vad skatten användes till. Det har vi genom röstsedeln.

 • Jo, du tycker att jag har helt fel mest jämt, men bibeln har rätt!

  Nu hänger jag inte med i din tolkning om varför vi ska betala skatt och hur du fick in kommunismen i samma mening?

  Om du läser Rom 13:3-6 som jag nyss postade till Kjell så ser du att Paulus 30-40 år efter Herren skriver till församlingen i Rom och förklarar varför de ska betala skatt.

  Av texten kan vi se att överheten är Guds tjänare och Pauli uppmaning att därför betala skatt. Har nått ändrats till idag? Nej det finns inga anvisning i skriften om det. Kejsardömet var en fruktansvärd hednisk diktatur men Paulus kallar dem ändå för Guds tjänare som gör Guds tjänst! Nått att tänka på när vi anklagar regeringen, oavsett politisk färg, de är också Guds tjänare.

 • Tack Jon, det var mycket bra skrivet.

 • Slimebeast

  För att Matteus 22:17 ska inte tolkas som en uppmaning till socialism eller kommunism, det ska inte tolkas som att vi ska bygga det här samhället.

  Poängen med Matteus 22:17 är inte att den kristne ska aktivt bidra till det gemensamma, utan det är bara en uppmaning att lyda överheten.

  Trots att Jesus sagt att vi inte tillhör denna världen så vill han göra det klart för sina efterföljare att det inte är meningen att vi ska omstörta den världsliga makten.

  Men bara för att vi lyder kejsarens befallning, så betyder inte det att vi VILL göra det.

  ”Som jag ser det ska vi förutom att ge Gud det honom tillhör även betala
  skatten till det gemensamma. Det ena är utifrån detta sammanhang inte
  mer bibliskt än det andra.”

  Det här är ett felaktigt påstående. Att ge Gud det som tillhör honom är självklart mer bibliskt än att betala skatt.

  Det Paulus menar i Rom 13:3 är att statsapparaten med dess lag och ordning speglar en princip som är sanktionerad av Gud. Återigen, den kristne ska lyda och respektera överheten. Men det betyder inte att vi ska bygga samhälle.

 • kjell

  Jag säger inte emot skatten som är till för att få landet att fungera, sen kan vi
  tycka lite om storleken, många fattar inte hur mycket skatt vi egentligen betalar, men för många är det med löneskatt och bränsle el och moms osv uppe på nära 90% ,

  Men vad jag svarade på var att ge Gud det Gud tillhör handlar inte om kronor och ören utan det är en andlig fråga, du skall ge dig själv!

  Men jag reagerar mot att vi folket har röstat, men dom ”höga herrarna” gör ändå som dom vill och inte det som folket gick till val på.

  Pensionerna sjunker stadigt fastän löner går upp några % varje år så står pensionerna stilla, vården försämras, jag behöver vård men det finns inte tid, invandrare tar upp platser för äldre svenskar som är dom som drabbas, läkare säger upp sig det är lika inom tandvården, hade en tid på folktandvården 11,30 men en zig… tog min plats så jag fick gå hem för personalen ville inte jobba på rasten. Det som vi har resonerat om länge nu är hur vi skall hantera främlingen, där är min uppfattning klar det är att vi skall hantera främlingen väl, men den är och förblir i normalfallet främling.

  Sverige är ett litet land och orkar inte med denna storleksordning, och det är stor risk att Sverige islamiseras inom 20 år, kanske snabbare, det finns ett klart uttalat budskap om detta på nätet.

  (Swärd har hängt upp sig på en del i SDs program att en Jude alltid är en Jude och att SD då är rasistiska, Ekeroth är väl Jude och har varit med att ta fram programmet, (han var väl lite impulsiv nu senast, men då kom jag att tänka på Petrus som tog ett svärd och i bästa Zorrostil högg av ett öra)

 • Aha, jag har fel igen 🙂

  Att ge kejsaren vad han tillhör är att göra Gudstjänst, det var så jag menade. Att det är så ser vi av Rom 13:3-6 där Paulus säger att överheten har Guds auktoritet att göra Guds tjänst typ att skipa rättvisa, döma brottslingar att fred råder, bestämma skatter osv osv
  Vi ska vara medborgare inte av rädsla för att bli avslöjad, tex för skattefusk, men också för samvetets skull. För vi vet att det är rätt inför Gud att betala skatt.

  Ungefär så tror jag att Paulus menar. Det är som jag ser det att bygga samhället och som du säger att inte omstörta den världsliga makten.

  Därför kan inte Matt 22:17 betyda annat än att vi ska bidraga till det gemensamma fäö gör vi inte det är vi i konflikt mot den världsliga makten. Därför varnar Paulus för svärdet.

 • Conny Claesson

  Bra inlägg av Jon Andersen.
  Om det är så som jag tror att massinvandringen och flyktingpolitiken är bara som grenverket och lövverket på ett träd medan roten är något helt annat, då avhjälper det inte problemet att göra de åtgärder Andersen föreslår. (Men det blir ändå bättre än som det är nu.)
  Djupast sett tror jag roten till problemen är viss synd. Sedan är nog trädstammen den mentalitet och tänkesätt som finns hos främst våra politiker men även många kristna. Grenarna är massinvandringen av muslimer. Löven och frukten är kriminalitet, våldtäkter, fattigdom och nöd som nog kommer i Sverige. Som man sår får man skörda.
  Det gäller alltså att identifiera grundorsaken till varför det har blivit som det är.

 • Conny Claesson

  ”Länk nedan annars stannar inlägget i filtret.” Det bör nog förklaras med att klicka på exempelvis Facebook symbolen.

 • Slimebeast

  Ja, du har fortfarande fel för du och Micke Grenholm tolkar det hela som att ”det är häftigt att betala skatt och det är jättebra att det sekulära samhället satsar det på flyktingar” istället för ”vi måste tyvärr betala skatt och i annat lyda överheten eftersom vi inte är en samhällsomstörtande eller samhällsbyggande ideologi utan en andlig, men självklart föredrar vi att så långt möjligt förvalta våra pengar själv på frivillig och individuell basis”.

 • Slimebeast

  Haha, mycket bra om Petrus och Zorro.

  Kent Ekeroth är alldeles förträfflig.

  Vidrigt med hetsjakten mot honom från vänstermedia och andra. Ingen av dessa hycklare blir det minsta upprörd av IKEA-mord eller annat våld som invandrare gör sig skyldiga till, men det tar hus i helvete när en svensk gör något.

  Man silar mygg och sväljer kameler.

  Swärd är oerhört tragisk som inte accepterar att en jude inte alltid automatiskt är en svensk utan det beror precis som Björn Söder sagt från fall till fall.

 • havscat

  Jag är fortfarande inne på att det är för att Sverige som folk, har lämnat Gud.

  Läs i mosebok:
  http://www.bibeln.se/las/sok/?b=2k&q=5+Mos+28%3A1-29%3A29%2C+Jos+24

  Her­ren skall sända ett folk mot dig långt bort­i­från jor­dens ände, och det skall slå ner på dig som en örn, ett folk vars språk du in­te förstår, ett folk med an­sik­ten av sten, ett folk som in­te vördar de gam­la och in­te sko­nar de unga. Det­ta folk skall äta de djur som föds hos dig och den skörd du bärgar tills du har ut­plånats. De skall in­te låta dig behålla något av säden, vi­net el­ler ol­jan, av kor­nas kal­var el­ler tac­kor­nas lamm, ut­an fortsätta tills de har förin­tat dig. De skall belägra dig i al­la di­na städer tills mu­rar­na fal­ler öve­rallt i ditt land, de höga befäst­nings­verk som du sätter din lit till. De skall belägra dig i al­la di­na städer öve­rallt i ditt land, det som Her­ren, din Gud, har gett dig.

  Det finns även kapitel om sjukdomar, förvirring och om rädsla.

  Självklart uppstår ju då frågan om vad vi skall göra. Och där har jag inget svar, mer än att vi skall som folk gå tillbaka till Gud. Hur det skall se är oklart. Människor är nu så förvirrade och verkligheten är så förvrängd att lögnen känns som en normal företeelse och människor upprättar verkligheten utifrån lögnen.

  Jag menar, hur kan en smart människa som Stefan Svärd skriva på att invandring inte orsakar islamisering? Det är ju en solklar lögn och ett kvitto på att Stefans verklighetsuppfattning är baserad på lögn. Inte nog med det, han får dessutom med sig närmare 380 människor med kristen bakgrund att säga samma sak.

  Och nu är Stefan bekymrad över att någon kallade han för falsk profet.

 • Jon Andersen

  Kejsaren var diktator i det riket som NT blev skrivet i. Han hade militär makt att göra vad han ville, så Jesu ord handlar om hur man bäst lever under en sådan diktaturstat.

  Idag bor vi i Sverige, som är en demokrati. Här har vi inte bara en möjlighet, men även en skyldighet att påverka lagarna. Vi behöver och skall inte bara låta alla andra bestämma hur Sverige skall se ut. Vi skall betala skatt, ja, men vi skall också påverka lagarna så dom blir mer bibliska.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  MYCKET bra artikel Kenneth. TACK!

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Bästa jämförelsen med hur Tyska folket teg inför Hitlers agerande är väl ändå kristenhetens tystnad vad gäller utrotningen av ca 30 000 människoliv om året via skattefinansierade aborter. Här silar Swärd/Grenhom mygg och sväljer kameler, trots att Swärd är ordförande i ‘Ja till livet’.

  Men jag ogillar helt och hållet den ständiga demoniseringen av meningsmotståndare. Jag skulle hellre diskutera sakfrågan än sitta i en sandlåda och byta etiketter med Swärd och Grenholm. Nu gör vi det mesta med ett syfte här på aletheia. Med andra ord har det varit viktigt att dessa herrar på sina höga hästar får smaka på sin egen medicin, även om önskat resultat uteblev…

 • Till skillnad från dig tar jag Guds ord på allvar och lyder honom. att betala skatt är mer lydnad än nått annat. Det är alltså inte den sekulariserade regeringen jag underordnar mig i första hand för det är Gud jag böjer mig för.
  Var hämtar du din teologi ifrån? Dina tankar om en egen privat ekonomi utanför den överhet som fått auktoritet från Gud är ju, förutom en utopi, samhällsomstörtande! Det är därför Paulus varnade församlingen i Rom med svärdet. I Romarriket på Pauli tid miste man huvudet för den typen av uppvigling. Tur för dig att straffet är mildare idag

 • gäst & främling

  Den gillade jag också, jag kan tänka mig in i situationen, men ibland när man får ihop något bra eller tänkvärt, så tar bloggen slut, och det börjas på med en ny, som när jag svarade Melkersson på ”den svenska oron” så är alla här på en ny blogg, och då ramlar till exempel Zorro mellan skåpen.

 • kjell

  Skattepolitiken är framröstad, men inte så som den används nu, utan till skola vård och omsorg, men inte som socialförsäkring för hela världen, men ett högre bistånd borde vi haft, men det är väl kört nu när vi har skuld upp över öronen för all framtid.
  Jag tillhör den generationen som betalade vår egen skatt, men den stal dåvarande regering, //som vanligt är dåliga på ekonomi.

 • Martin

  Ja det hade ju varit ett mycket mer logiskt profetupprop än att anklaga sina syskon inför världen. Dom kan anklaga oss hur mycket dom vill men rättegången mot oss är redan avslutad. Vi är förklarade skyldiga. Straffet är döden. Djävulen kommer alltid anklaga dom heliga, men Jesus tog straffet som vi skulle få. Därför känner jag egentligen inte för att försvara mig inför deras anklagelser, även om de i detta fall är ovanligt oberättigade. Men om Stefan Swärd och Micael Grenholm jämför sd-röstande kristna med nazister och kallar miljoner evangelikala för avfallna, vad säger det om dom själva? Om dom tycker att någon tillhör djävulen p g a en lapp han lägger i en röstlåda, så undrar man på vilka grundvalar dom själva menar sig tillhöra Kristus.

 • Så Jon Andersen menar att ett Bibelord som inte talar om folkslag, invandring eller nationer (1 Tim 5:8) handlar om folk, invandring och nationer? Och att det skulle annullera den bibliska principen om att behandla invandaren som infödd (3 Mos 19:33-34)? Det var ju bisarrt.

  Menar han för övrigt att allt bistånd är dåligt genom att hävda att Bibeln bara en enda gång beskriver en insamling för människor långt borta (vilket är falskt) och att det endast skedde för att de nödlidande är judar? Är Gyllene Regeln (Matt 7:12) annullerad den med? Ska vi helt enkelt skita i de som dör i Aleppo både genom att vägra ge dem asyl och vägra ge dem bistånd?

  Argumentet att skatt är tvång och därför inte ska användas är ett argument för anarkism och att avskaffa staten, inte för att enbart använda skattemedel för sådant som gynnar de rika. Man kan inte båda hävda att skatt är fel för det är tvång och att det skulle vara bibliskt (sic!) att stänga gränserna, för stängda gränser är skattemedel som du enligt egen utsago Jan måste tvinga från befolkningen.

  Jag har i snart ett år bett om att få höra ett hållbart motargument mot min tes att det utifrån en biblisk moral inte finns några problem i att människor migrerar från fattiga, krisdrabbade länder till rika, trygga länder, men det har fortfarande inte kommit ett enda sakligt argument. Så omvänd er vänner och börja älska lite invandrare istället.

 • Bengt Asterbengt

  Är det enda som betyder någonting huruvida det är bibliskt eller inte? Nästan ingen gammelsvensk är annorlunda än andra folkslag (i det avseendet att) – vi föredrar att bo bland andra som liknar oss, tänker som oss, har samma inställning till livet som oss. Det skapar en trygghet. Att slå sönder detta är inte sunt. Ärligt talat hoppar jag ett djupare bibelstudium om detta. Jag behöver inte bibeln för att fatta att vad folk inte gillar (av deras beteende att döma) ska man inte tvinga/manipulera på dem.

 • Bengt Asterbengt

  Kommunismen ignorerade några grundläggande saker i den mänskliga naturen genom att skapa ett samhälle där alla ägde allt gemensamt. Idén kunde tyckas biblisk men ledde till katastrof, för människan är till sin natur egoistisk och inte beredd att kämpa för det hon inte själv får behålla.

  Multikulturalismen och dess idé om att låta västerlänningar betala koloniseringen av sina egna länder kommer att gå en liknande katastrof till mötes, eftersom den liksom kommunismen ignorerar grundläggande mänskliga egenskaper. Människan är till sin natur tribalistisk. Det projektet kommer att gå minst lika illa som kommunismens.

 • Älska lite invandrare, det gör gott i adventstider!

  Jag brukar tänka att varje familjefader som tar med familjen på en resa över Medelhavet i gummiflotte har skäl att göra det. Han gör precis det som varje ansvarsfull kristen familjefader skulle göra i samma situation. Att vara kvar och bli sönderbombad är inget alternativ.

 • Bengt Asterbengt

  Att Européerna fått Afrikas befolkning att explodera pga vaccinationsprogram, antibiotika och västerländska idéer om att sänka barnadödligheten, borde de väl inte bestraffas för genom att påtvingas massinvandring…

  Står det inte: ”Den som vedergäller gott med ont, från hans hus skall olyckan inte vika.”?

 • Martin

  Micael, det är inte vår sak att driva igenom lagförändringar. Detta är helt frånvarande i Nya Testamentet. Var Roms lagar kanske kompatibla med Bergspredikan? Naturligtvis inte, men varför satte då varken Jesus eller Paulus igång en kampanj för att få Roms lagar att harmoniera med Gyllene Regeln? Du gör något som inte existerar i NT till en frälsningsfråga. Och du tycker att det är vi som ska omvända oss…

 • havscat

  Det beror nog inte huruvida du fått ett sakligt argument eller inte. I din verklighet så orsakar ju inte invandring islamism ens. Försök att inse att du har ljugit. I bibeln är det inte OK att ljuga.

 • Martin

  Och Micael, om du ska ha nån trovärdighet så berätta nu HUR din detta ska genomföras. Inga problem att människor migrerar från fattiga krisdrabbade länder, skriver du. Det är klart att det finns problem. Du har ju blivit politiker nu och det som är bra för en part är dåligt för en annan. Ökar du statens utgifter med två hundra miljarder (eller vad du nu vill) på ett år behöver du öka statens inkomster eller minska dess utgifter med motsvarande.

  Kom ingen nu. Flumma inte runt som vanliga kommunister utan beskriv hur du ska finansiera denna politik så att den harmonierar med Jesus Gyllene Regel.

  Ska du ta bort försvaret? Ja då sparar du 45 miljarder (i praktiken mycket mindre). Hur mycket av sjukvården ska du försämra? Vilken typ av vård ska vi neka i framtiden? A-kassan, sjukpenningen? Beslagta pensioner, minska socialhjälpen? Utbildningsväsendet kostar 70 mdr, rättsväsendet 40 mdr, hur mycket ska bort?

  Innan du beskyller oss för det ena och det andra så berätta HUR detta ska genomföras.

  Det låter väl alldeles rimligt eller hur?

 • Hej havskatt! Har du något bevis för att invandring orsakar islamism? Naturligtvis leder invandring till att fler islamister hamnar i Sverige, men de hade ju annars varit islamister någon annanstans. Invandring av indier hade lett till ökad mängd hinduer, men det hade inte ORSAKAT hinduism. För annars hade de varit hinduer någon annanstans. Det jag har påpekat är att deportation inte är en lösning på islamism och extremism eftersom de då kan fortsätta terrorisera någon annanstans – att bura in dem är en lösning, inte att släppa dem på fri fot i ett annat land.

 • Hej Martin! Det är ett argument för anabaptism och i förlängningen anarkism, vilket är hedervärt. Det slår förstås lika hårt mot Aletheias stöd av SD och Trump då de med vill driva igenom lagförändringar, liksom alla kristna som driver politiska åsikter. Jag håller med till viss mån då jag anser att kristna inte ska engagera sig politiskt, däremot ser jag tydligt i Bibeln att vi kan uttrycka moralisk kritik eller support av politiska idéer. Profeterna i GT gör detta om och om igen när de utvärderar kungarnas beteende, och i NT kritiserar Johannes Döparen Herodes och Stefanus kritiserar Sanhedrinens beslut att döda Jesus, etc.

 • Hej Martin! Man blir inte politiker av att uttrycka en moralisk åsikt om ett politiskt område, att jag kan föra en moralisk kritik av att Hitler dödade sex miljoner judar gör inte mig till politiker. Men det är ingen hemlighet att svensk levnadsstandard är fullständigt orimlig – om alla levde som vi skulle det krävas 4,2 jordklot och vi har världens sjätte rikaste befolkning – så jag är inte alls främmande för att välfärden och gemensamma utgifter behöver skäras ned inte bara för flyktingarnas skull utan för miljöns skull. Istället för att sträva efter världens bästa skola, världens bästa sjukvård etc så bör man sträva efter en nivå som fattiga länder faktiskt kan komma upp till och inte leva på ett sätt som förutsätter andras fattigdom. Och då måste vi kanske nöja oss med en nivå som bara omsätter hälften eller kanske till och med en femtedel av vad som är läget idag.

  Låt mig också tydliggöra att med problem åsyftade jag inte praktiska problem utan moraliska problem. Med en biblisk moral kan man inte säga att det är ont eller fel att rika, trygga länder tar emot människor från fattiga, krisdrabbade länder, för de senare har per definition sämre förutsättningar att ta hand om flyktingar.

 • Hej Bengt! Jag kommenterar det argumentet i min och Stefan Swärds bok Jesus var också flykting, s. 206:

  I brist på hållbara bibliska argument tar många kristna nationalister till sekulära eller filosofiska argument för att folk ska hållas åtskilda. Det van- ligaste torde vara att vi människor helt enkelt vill umgås med dem som är oss lika. När vi svenskar är ute och turistar skiner vi ofta upp när vi möter våra landsmän, när invandrare flyttar in bosätter de sig ofta i stadsdelar där deras landsmän redan bor, och de flestas umgängeskrets består helt enkelt till en stor del av landsmän.

  Hur ska kristna för det första förhålla sig till ”folk tycker så”-argumentet? Vi vet att människan är en syndig varelse (Rom 3:23), och att det som vi finner lätt och bekvämt inte nödvändigtvis är det som Gud kallar oss till – han sa trots allt att vi ska förneka oss själva, ta vårt kors på oss och följa honom (Matt 16:24). Det finns många exempel på när ”folk i allmänhet” har tyckt rätt så hemska saker, som att tortyr är bra eller att judar är hem- ska. Men det är ett misstag att tro att dessa uppfattningar är statiska, för att inte tala om acceptabla. En person som hellre ser någon utvisas till ett krig än att anstränga sig för att lära känna och umgås med den personen är inte särskilt sympatisk, hur vanlig den åsikten än må vara.

  Och vi har uppenbarligen missionärer som lär sig nya språk och kulturer, både utomlands och i Sverige, vi har församlingsplanterare som flyttar till invandrartäta områden, vi har aktivister och nunnor som öppnar sina hem och kloster för människor från andra kulturer. Så att bara trivas med sin egen grupp är definitivt ingen naturlag, och det är svårt att argumen- tera för att trivsel med andra etniciteter och kulturer skulle vara moraliskt sämre än att vilja ha ett etniskt och kulturellt ”rent” samhälle.

  Det blir också något av en argumentationsmässig kullerbytta att hänvisa till vad folk ”vill” och ”trivs med” för att förhindra det som flyktingar vill och absolut skulle trivas med – att bo i ett säkert och rikt land (vilket också är vad de flesta invandringsmotståndare vill och trivs med). Att vilja fly till säkerhet när ens hemland står i lågor är minst lika mycket en na- turligt mänsklig egenskap som att hänga med den svenska turistgruppen i Phuket. Och den är betydligt mindre belastad av synd, eftersom Tredje Mosebok 19 säger att vi inte ska behandla invandrare annorlunda än infödda.

 • Bengt Asterbengt

  Parallellen mellan kommunismen och multikulturalismen finns där alltjämt.
  Du kanske vill ge bort dina pengar, det kanske är moraliskt rätt att vilja ge bort sina pengar, men det gör det inte rätt att stifta lagar som begränsar äganderätten. Det krävde så kraftiga doningar att miljoner kommer att dog på kuppen.
  Du kanske vill umgås med främlingar (och inget hindrar dig). Du kan till och med flytta till Afrika om du vill få den riktigt genuina upplevelsen. Det gör det dock inte rätt att stifta lagar som tvingar in folk i sådana situationer. Det kommer att medföra fruktansvärda konflikter i framtiden.

 • Men då borde det enligt samma logik vara omoraliskt att stifta lagar som tvingar mig som pacifist att betala för en krigsmakt, eller lagar som tvingar flyktingar tillbaka till de länder de flytt ifrån genom tvångsdeportation. Att tvång är fel är ett argument för anarkism, inte konservatism eller nationalism.

 • Stanley Östman

  Det var sämre än ett politikersvar – bara flum.
  Du svarar inte alls på konkreta frågor – saknar du total kompetens för ekonomiska realiteter ?
  Då ska du nog inte driva fördelningsteser mot andra människor.

  Konkret – ska du stjäla från mig och min familj för att förverkliga dina idéer ?
  Du svarar som om du är för konfiskering & har inga som helst betänkligheter att tvinga in människor i din uppfunna sociala box.

 • Stanley Östman

  Jag har konkreta bevis för att invandring orsakar islamism och skadliga följdverkningar.
  Läs min artikel här på Aletheia:

  ”Från kyrka till moské eller buddistiskt tempel: Sömnaktighetens ande sprider sig över Gävle”
  Där framgår det tydligt hur det främsta jihadistiska fästet haft sin bas i Gävles moské. Läs länkarna där jag länkar till GD & Arbetarbladet, så framgår det med all önskvärd tydlighet vad som händer i en stad där kyrkorna backar undan för främmande religioner och hur Islam etablerar sig negativt.
  Vittnesmålen från chefredaktören på GD som mordhotats för artiklar om muslimska föreningen och jihadismens kopplingar – tydligare kan det inte sägas.
  Det är bara pinsamt att dina kollegor Swärd & Hultman ägnat sig åt pastorsuppropet med direkt politiskt angrepp mot det enda parti som varnat för denna utveckling.
  Den ena pastorn tjänade vid samma torg – Södermalmstorg där muslimska församlingen var lokaliserad, men var mer upptagen med att förorda ”snällism” mot muslimska avarter till skillnad mot ortens chefredaktör för lokala media…
  Det är högst anmärkningsvärt.

 • kjell

  Bibeln beskriver insamling till dom heliga, dessutom är grundregeln att vi har ansvar för dom närmaste.
  Den barmhärtige samariten visar på en helt annan sak, han tog hand om den skadade akut och betalade för honom i närheten, men han tog inte med honom hem. = Bistånd, UNHCR

  Rom 15:25 Men nu far jag till Jerusalem med understöd åt de heliga.

  Rom 15:26 Macedonien och Akaja hava nämligen känt sig manade att göra ett sammanskott åt dem bland de heliga i Jerusalem, som leva i fattigdom.

  Rom 15:31 att jag må bliva frälst undan de ohörsamma i Judeen, och att det understöd som jag för med mig till Jerusalem må bliva väl mottaget av de heliga.1 Kor 16:1 Vad nu angår insamlingen till de heliga, så mån I förfara på samma sätt som jag har
  förordnat för församlingarna i Galatien.

  2 Kor 8:4 Mycket enträget bådo de oss om den ynnesten att få vara med om understödet åt de heliga. 2 Kor 9:1 Om understödet till de heliga är det nu
  visserligen överflödigt att jag här skriver till eder;

 • Martin

  Dina åsikter om att vi bör ha en nivå (oklart vilken som menas) på en femtedel av vad vi har idag ger mig rysningar. Är det BNP per capita som räknas? Det kommer naturligtvis inte gå frivilligt, därför måste du kuva människorna. Bygga straffläger och utbilda specialpoliser. Du kommer skapa ett helvete, ett tyranni som det här landet aldrig har upplevt. I ”rättvisans” namn. Förstår du inte det sjuka och självmotsägelsen i detta? Hur detta skulle vara rättvist är fortfarande upp till dig att förklara. Vi är för övrigt inte världens sjätte rikaste land, snarare hamnar vi på typ plats 17 om vi räknar BNP per capita.

  Därför bör du inte bara ta upp VAD du vill göra utan också HUR du vill göra det. Ta hit många fler flyktingar. Okej, till vilken kostnad och hur ska dessa kostnader finansieras? Du vill sänka vår BNP rejält. Alright, HUR då? Du hamnar precis där alla kommunister hamnar, och detta oavsett om du vill kalla dig det eller inte. Höga mål, världen ska bli rättvis men aldrig några konkreta förslag på hur det ska genomföras. Det är väl inte för mycket begärt, tycker du inte det? Om nu andra ska stå för fiolerna så är det väl rättvist att dom får veta på HUR?

  Dina åsikter är så fruktansvärt totalitära. Att människors liv i Sverige skulle slås i spillror och vårt samhälle upplösas är inget som du verkar bry dig det minsta om.

 • Klaatu

  Jag har följt debatten på avstånd och är något överraskad över de försök till bibeltolkning som görs av olika debattörer antingen för att stärka sin egen uppfattning eller skjuta den andre i sank. T.ex. så menar sig någon/några finna stöd i bibeln för att de moriska horderna väller in i landet för att Sverige som folk har övergett Gud. Trams! Skulle Gud vara så snarstucken? Skulle Sverige ha varit så genomkristet tidigare? Tror inte det.
  Enligt min uppfattning (sic!) kommer alla dessa bibelanvändare till kort. Låt mig ge ett par exempel.
  För det första: att applicera GT:s historia, myter och lagar direkt på Löfvéns Sverige är galen. GT är judiska texter vars syfte är ett enda, nämligen att konsolidera Israels stammar till ett folk, ett land och en religion/kultur. Ur det perspektivet ska allt i GT förstås. Dvs avgudadyrkan är synd eftersom de andra gudarna inte (jadå, det finns polyteism i GT) har lovat judafolket ett dugg, homosexualitet är synd eftersom det inte avlar fler judiska barn, man ska hedra sin moder och fader vilket betyder att föra vidare deras judiska arv etc.
  För det andra: när GT talar om främlingen handlar det om gojim, dvs icke-juden. Denna tematik var i grunden ett teologiskt spörsmål hur Guds utvalda folk skulle förhålla sig till dem som inte är utvalda. Mao hur de rättfärdiga skall förhålla sig till de genetiskt orättfärdiga.
  Jag föreslår att man diskuterar de massiva folkvandringarna utan att banka varandra i huvudet med bibeltexter och slagfärdig hermeneutik. Bättre är att diskutera utifrån kristet-humanistiska ansatser än att bedriva dålig bibeltolkning. Som kristna humanister vet vi ju att det enda bud som faktiskt är bestående är kärleken. Allting annat är meningslöst. Oanständigt. Omoget.
  Vi är väl alla överens om att det är synd om de människor som sprängs i luften i de områden som gjort oss rika? Och att det är synd om de som flyr jihadismen och återigen möter dessa skäggprydda filurer i Bergsjön?
  Det enda anständiga är att diskutera på vilket sätt vi kan hjälpa dessa människoöden istället för hur vi inte ska hjälpa dem. Annars är vi inte bättre än skriftlärda imamer i Aleppo eller de råbarkade sionister som ansåg förintelsen var Guds straff över de judar som valde att leva i diasporan.
  Och javisst, mellan skål och vägg är jag både liberalteolog och befrielseteolog.

 • Martin

  Vadå ett stöd för anabaptism och anarkism? Du lägger dom orden i min mun. Anarkism uppmuntras inte i Bibeln alls, Paulus skriver att ”Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordad av honom (Rom 13:1).

  Aletheia har den i mitt tycke sunda uppfattningen att man får rösta på det parti som man tycker bäst (eller minst sämst) representerar ens politiska uppfattningar. Dom har aldrig, vad jag har sett, kritiserat andra för vad dom röstar på.

  Stefan Swärd och du tar er rätten att anse att sd-röstande kristna är sämre kristna. Är det sämre än er ni menar då? Jag undrar om ni har förstått vad ni ger er in i här egentligen. ”Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade” (Heb 10:14) Men tydligen var Jesus offer inte tillräckligt för att göra dom lika fullkomliga som ni själva är. Det är inte mig eller mina bröder och systrar som ni attackerar här utan Jesus själv.

 • Klaatu

  Förlåt om jag blandar mig in samtalet, men menar du på fullaste allvar att man alltid ska underordna sig överheten? Under alla regimer, i alla tider? Detta är gräslig bibelanvändning. De tidiga kristna spetsades på arenorna i Rom exakt därför att de inte villa underordna sig överheten/kejsaren. Och hur skall man i så fall kunna avslöja den kommande antikrist? Och till upplysning började man inte läsa de paulinska texterna förrän på 300-talet då Rom redan hade en kristen kejsare. Det var denna kristna överhöghet man skulle underordna sig under – inte Pol Pot eller andra färgstarka ledare. Dylik bibeltolkning faller på sin egen orimlighet.

 • Martin

  Blanda dig i hur mycket du vill! Jag skrev till Micael att varken Paulus eller Jesus engagerade sig för att förändra lagarna i Romarriket. Då menade Micael att jag förespråkade anarkism. Citatet från Paulus tycker jag tydligt visar att han inte förespråkade anarkism så jag har ärligt talat svårt att förstå den kopplingen som Micael gör. Petrus och apostlarna sa att man måste lyda Gud mer än människor. Exakt när det krockar vågar jag inte uttala mig om men det krockar definitivt i frågan om den kommande antikrist.

 • Klaatu

  Japp. Jag förstår din poäng och delar den. Ville bara belysa de problem som finns med att använda bibeltexter i detta sammanhang (som alltför många gör). Min uppfattning är bara att man gör bäst i att utelämna bibeltexterna i detta sammanhang ity bibeln kan vara svårtolkad. Och just användningen av texter är väl det som skiljer oss från Islam: medan muslimer ser sin heliga text Koranen som Guds absoluta uppenbarelse anser vi kristna att Guds fulla uppenbarelse var i kött och blod i en historisk person – inte primärt i skriven text.

 • Klaatu

  Och som lite senap på korven: när Jesus kallar sig Messias uppfattades det naturligtvis som en politisk konfrontation i det romerska Palestina. Messias var ju trots allt den som skulle befria judarna från oket Pax Romana. Så kanske han hade lite politiska ambitioner i alla fall? Kanske han fick en fullkomlig förståelse av sitt uppdrag de sista dagarna före Golgata? I så fall dog han som en misslyckad världslig Messias men uppstod till något annat som var större. Det gör han ju bara mer spännande…

 • Martin

  Det är inte så jag uppfattar Jesus verk. Jag tror det snarare var så att judarna missuppfattade Messias och trodde att deras skrifter talade om ett jordiskt rike. Jesus verkade totalt ointresserad av världslig makt och ointresserad av pengar dessutom. Micael Grenholm är besatt av pengar. Leva fattigt, i egendomsgemenskap, rikedomsutjämning, bistånd. Pengar pengar pengar. Det handlar bara om pengar, i hans värld är det det den valör med vilken rättvisa och orättvisa mäts.

 • Klaatu

  Är nog enig igen. Jag misstänker att det var hans omgivningen som lade den politiska messiasuppfattningen på honom och att mycket av hans undervisning gick ut på att korrigera den.
  Och som vi alla vet är det vulgärt att prata om pengar. Ordentligt folk kammar sig, skaffar sig ett jobb, använder pengarna hur man vill och betalar sin skatt till det allmännas bästa. Det är gammaldags kristendom. Och just detta driver vårt framgångsrika samhällsbygge framåt. Annars blir det byteshandel igen, och kolchoser och femårsplaner. I spåren följer svartvit TV, nästäppa, potatisvodka och byxor utan gylf. Se vad kul dom hade i ”Utvandrarna”! Och ingen blir väl hjälpt i tredje världen om jag inte shoppar – det är ju tack vare mig många får jobb (dock kan man kräva bättre villkor för arbetarna).

 • Slimebeast

  Att du är liberalteolog ja, verkligen. Vad smidigt för dig att kunna förklara bort regler mot otukt med att det bara var knep för bronsålderns judiska stamledare att säkra folkets fortplantning. Det är inget som gäller moderna kristna.

  Det är lustigt att du tycks förutsätta att alla delar din kristet-humanistiska värdegrund. Det finns ingen bra anledning för en kristen att kalla sig humanist. ”Humanist” är en markör för personer som utöver liberalteologisk kristen tro sätter stark tilltro till världslig ideologi, i de flesta fall någon variant av socialism (i bästa fall brukas termen av en filosofiintresserad katolik).

  Kärleksbudet omsattes till agitation för massinvandring.

  Är det kärlek att släppa in främlingar som förgriper sig på medlemmar av vårt eget folk? Är det kärlek att staten gör mitt kvarter otryggt och fyller det med folk från främmande kulturer, och att det dessutom är ur min plånbok som hela kalaset betalas?

 • ”Jag är fortfarande inne på att det är för att Sverige som folk, har lämnat Gud.” När var vi som ett folk kristna? Jag menar inte traditionskristna.

  Svenska folket har inte avfallit från den sanna tron, sanningen är nog att vi inte har varit ett kristet land annat än till namnet. Undantaget är möjligen pesttider, hungersnödstider och stormaktstiden då mängder av folket ropade till Gud i sin förtvivlan.

  Orsaken till varför kristen tro är så svag i landet beror på vår själviskhet som lett oss dit vi är idag, att vi inte värnar om, änkan, den arme och fattige. Kort sagt de i nöd.

  Vi lever i fred, överflöd och trygghet, ändå säljs det tonvis med ångestdämpande preparat! Vi är ingen harmonisk nation idag, det gamla är förgånget men inget nytt har kommit! Att skylla det på ett par hundratusen flyktingar är nonsens och visar på vår oförmåga och ovilja att se det verkliga problemet, oss själva.

 • Undrande

  För det första tror jag inte att ett land kan vara kristet. När det gäller andelen kristna individer i befolkningen har det nog aldrig varit så sekulariserat som nu, i synnerhet när man betänker det stora avfall som skett inom den traditionella kristenheten också. 1800-talets väckelse är väl det senaste stora exemplet på när många kom till tro. Därmed inte sagt att dagens massinvandring och ”islamisering” skulle vara ett straff från Gud.

  För det andra har jag svårt för din orsaksförklaring till dagens avfall. Du verkar mena att det är bristen på goda gärningar och vår attityd mot andra som är orsaken till att Gud inte sänder väckelse. Gud vill inte ha våra tjänster och gärningar utan allt börjar med ett förkrossat hjärta. Sedan får omvändelsen och helgelsen leda till goda gärningar men det är en annan sak och en viktig skillnad. Orsaken till att kristen tro är ”svag” är att vi vänt Gud ryggen, inte att vi slutat göra goda gärningar. Sverige är väl snarare världsmästare på humanitära insatser, biståndsarbete, drog- och alkoholrehabilitering etc.

 • Bengt Asterbengt

  Du glömde mitt argument om den mänskliga naturen. Multikulturalismens koncept med västerlänningar som betalar för kolonisering av de egna länderna är egentligen bara en ny form av kommunism. Att försvara landets gränser och säkra folkets överlevnad i kommande generationer hör till det allra mest grundläggande man kan förvänta sig av en stat/regering.

 • Det var det jag menade, ett land kan inte vara kristet.

  Sant, omvändelse och ett förkrossat hjärta är vad som leder fram till helgelse och gärningar som behagar Gud. Gärningar, inte för att vi ska bli nått utan för att vi är, syndare förlåtna av Gud..

  Att inte dela med sig av vårt överflöd till de i nöd, är att ha vänt Gud ryggen. Det är vad jag talar om och när sanningen om vår själviskhet och egocentriska livshållning ramlar ner i våra hjärtan är Gud där med nåd och förlåtelse.

 • Bengt Asterbengt

  Du ignorerar det faktum att västländerna fått denna nivån p.g.a. en annorlunda livsstil, utbildning i decennier och med uppskjutet barnafödande, och att vi faktiskt är annorlunda. Olika folkslag skiljer sig åt biologiskt på många sätt, vilket gör beteendet annorlunda.
  Exv afrikaner måste ändra sitt beteende om de vill ha samma resultat som nordostasiater och nordeuropeer. Att bara omfördela rikedomarna är INTE rättvist.

 • Undrande

  Den intressanta följdfrågan blir då, när du konstaterar att bristande överflödsgivande ÄR att ha vänt Gud ryggen, var gränsen för detta givande går? Har man vänt Gud ryggen om man ger mindre än 25% av sin årsinkomst? Eller återkommer vi till din ”ge så mycket som man överhuvudtaget kan”-princip? Om ja på en sista, hur kan detta inte leda till ett liv i självfördömelse och ständig oro om att ha vänt Gud ryggen?

 • Bengt Asterbengt

  Vad är en ”rasist”? Är det någon som erkänner biologiska skillnader på populationsnivå? Är det i så fall ens en merit att inte vara rasist?

 • Jon Andersen

  Hej Micael!

  Så roligt att du ville kommentera min artikel! Jag skall här försöka att svara på några av dom frågor som du tar upp:

  1. Nej, jag menar inte att 1 Tim 5:8 handlar om nationer och invandring. Men jag menar att det betyder att man först och främst har en skyldighet att ta hand om sina egna. När regeringen drar ner på äldrevård för att gynna immigranter, så gör dom något obibliskt.

  2. Det verkar som om du har misuppfattat 3 Mos 33-34. Dessa verser handlar om en ”ger”, alltså en hedning som har valt att konvertera till judendomen och bo i landet Israel. Detta bud handlar om att en konvertitt till judendomen skall behandlas på exakt samma sätt som en som är född jude. Det att tolka detta som att Sverige har en skyldighet att öppna sina gränser för invandring, är extremt långsiktigt.

  3. Nej, allt bistånd är inte dåligt, men erfarenheten visar att statligt Robin Hood bistånd fungerar dåligt. Frivilliga biståndorganisationer gör oftast et mycket bättre jobb än statliga skattefinansierade sådana.

  4. ”Ska vi helt enkelt skita i de som dör i Aleppo både genom att vägra ge dem asyl och vägra ge dem bistånd?” Det är exakt detta som dom två senaste svenska regeringarna har gjort. Dom har gjort det näst inntil omöjligt för dom svårast ställda att få asyl, och dom har dragit ner på biståndet till dom svårast ställda. Min poäng med denna artikkel är att både Allians-regeringen och Löfven-regeringen har gjort helt fel.

  5. ”Argumentet att skatt är tvång och därför inte ska användas är ett argument för anarkism och att avskaffa staten, inte för att enbart använda skattemedel för sådant som gynnar de rika.” Nej, det är ett argument för att privata aktörer oftast gör ett bättre jobb på många områden än vad staten gör. Därför bör skatter reduseras och mer av det jobbet som staten gör idag, bör istället göras av privata aktörer.

  Mvh
  Jon

 • Jag tror det handlar om att se människor i nöd som just, människor! Nu sker det en nedvärdering av människan genom att vi ser flyktingarna som hot istället för att se de är som du och jag, människor. Att de har samma grundläggande behov som oss. Det är en inställning mer än nått annat, att se att de är vår nästa.

  ”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare” 2 Kor 9:7

  Gåvans storlek har inget med det att göra för Gud ser till det gåvan har inte till det den inte har. Gud vill göra oss fri att ge av det överflöd han har gett oss.

 • Jonas Rosendahl

  Det finns många av oss som gör gott mot invandrare både i våra yrken och i kyrkvärlden. Men vi går inte ut offentligt med godhetshatten på för det.

 • Jonas Rosendahl

  Men vi har varit med ett tag nu Stanley, eller hur? Människor kommer och går. I Guds rike leker man inte, kanske ett tag men sen så…

 • Bengt Asterbengt

  Grenholm är en idealist som förväntar sig att verkligheten ska rätta sig efter hans idéer, och att staten ska hjälpa honom med det projektet. Han ignorerar den mänskliga naturen, förväntar sig att hela samhället ska bli altruistiskt, alla föräldrar ska bry sig lika mycket om andras barn som om sina egna, och gör de inte det, ja då ska de ändra på sig eller brinna i helvetet.

 • Undrande

  Men du kan inte säga att ”inte dela med sig av sitt överflöd” per definition är att ha vänt Gud ryggen. För det första blir då frälsningen byggd på gärningar och för det andra har alla ”syndat” på den punkten i sådana fall eftersom alla kan ge lite mer (både i tid och pengar). Och precis som många andra nämnt här inne finns det olika sätt att hjälpa dem i nöd, vilket betyder att exempelvis massinvandring inte kan ses som något oomstritt ”godhetsfacit” (som många verkar tro).

  Att alla människor i hela världen har samma värde betyder inte att vi som enskilda kristna har ett ansvar för eller en skyldighet mot alla dessa. Inte heller att vi måste fylla våra hem med hemlösa och ge bort allt som blir över av lönen varje månad. När det gäller Sverige som stat kan eller bör den inte blunda för den islamism som strömmar in. Man kan exempelvis se de stora flyktingströmmarna som ett stort ekonomiskt och moraliskt hot mot landet utan att nedvärdera flyktingarnas människovärde. En stat och dess styrande ska som bekant i första hand värna om den egna nationens intressen och den egna befolkningen, precis som vi kristna uppmanas värna om våra närmaste mer.

 • Bengt Asterbengt

  Grenholm! Du är pacifist. Sverige har haft ett försvar som gick ut på att avstyra krig genom att vara beredd på krig. Med tillräckligt stor andel pacifister hade Sverige kanske hamnat i krig och massor av människor hade dött.

  Kommunismen är biblisk. Åtminstone finns det gott om bibelord man kan backa upp den med.
  Men kommunismen resulterade inte vad den utlovade eftersom den ignorerade att människan är syndare. Den agerade med staten som om den vore kyrkan, och utgjordes av helgade pånyttfödda människor.

  Jag menar att du och många politiker gör om samma misstag. Ni förväxlar församlingen och staten. Staten ska gå in i församlingens roll. Det är fel och kommer kanske att resultera i mer död och lidande än kommunismen gjorde.

 • Klaatu

  Hej Slimebeast. Wow!
  Ja. Jag är liberalteolog, vad nu det innebär för dig. Och jag är salig i min tro på Gud.
  Jag tror inte DU delar min kristet-humanistiska värdegrund. Som du borde veta har denna sin rötter hos Augustinus. Humanismen gör människan ansvarig för sina handlingar och bygger på vår position som Guds avbilder. I praxis betyder det bl.a. att samhället kan straffa den som begår brott. Kopplingen mellan kristen humanism och en ”variant av socialism” eller ”filosofiintresserad katolik” smakade gott till morgonkaffet. Ser ut som din umgängeskrets är lite begränsad (frikyrklig?) eller för mycket internetanvändande. Vårt kulturarv bygger ju på denna värdegrund – det gör den inte i muslimska länder. Och du ser väl skillnaden…?
  Kopplingen mellan kärlek och massinvandring har jag inte gjort. Det gör du. Därför att du är arg. Du är arg på massinvandringen och nedmonteringen av det svenska kulturarvet. Det är jag också. Och jag misstänker att många i de gamla orientaliska kulturerna är arga på den ideologi/religion som ödelagt deras kulturarv. Men det berättigar inte dig eller denne Grenholm (som tycks vara marxist) att göra invandring till en frälsningsfråga.
  Vad gäller frågan om otukt väljer jag att inte svara. Visst är det fräckt! Men jag slängde in denna lilla korta mening i mitt inlägg som en korvbit i sjön och visste att någon skulle nappa. En sådan saftig bit kan inte förbli oäten på ett forum där de flesta, som jag antar, har någon slags frikyrklig koppling med allt vad det innebär av sexualneuroser (här kommer du säkert att pålägga mig uppfattningen att jag menar att man får leva ut sina lustar hur man vill och det skriver jag inte).
  Men nu har jag druckit kaffe, det är tidig morgon och jag ska ut med hunden, se månen sjunka bakom horisonten och höra fåglarna vakna till soluppgången, kanske se några skolbarn som lyser av glädje i adventstider. De kanske inte förstår var adventsglädjen kommer ifrån. Kanske inte jag heller. Men som kristen humanist vet jag att den är skapad i oss långt före världen blev till. Av någon som förmodligen är gladare än vi. Den glädjen lever jag i och kommer att sjunka in i när jag dör. Om du menar att min kristna humanism gör mig till en dålig kristen/människa så får det vara så.

 • Det finns inget bibelord som säger att om du inte delar med dig av ditt överflöd har du vänt Gud ryggen, men jag tror innebörden av den samlade bibelundervisningen i frågan visar att det är så. Om du tycker vända Gud ryggen var fel uttryck så kanske, det är inte Gud välbehagligt att inte dela med sig av sitt överflöd, funkar bättre

  Sodoms undergång visar det, läs Hes 16:49 så ser du att deras synd var just det. Att de bedrev perversa sexsynder var en konsekvens av det. Av deras öde kan vi se att det samhälle som inte understödjer de i nöd så småningom går under. Det stod att ropen från Sodom hördes upp till Gud. Tror du inte att samma rop stiger upp till himlen idag från gummibåtarna?

  Den barmhärtige samariten visar det också. Det finns säkert fler ställen men jag kommer inte på fler just nu.

  Kokar vi ner allt om denna fråga så tror jag att det handlar om inställning. Gud vill fylla oss med medlidande, som när Jesus såg folkskarorna, fylldes han av medlidande.

  Jag tror inte heller vi har ett ansvar för alla människor i hela världen. Men jag tror vi har det för de som ligger i diket vid vår väg. Typ, flyktingarna vid vår gräns. Gud tvingar ingen att hjälpa, du är fri att använda alla dina tillgångar för dig själv och de dina. Men det står att han älskar en glad givare, varför inte då be Gud om den glädjen? Jag tror alltså att det är en fråga om inställning, att välsigna betyder att tala gott om någon. Att tala gott om dom är en fin början

 • Undrande

  Ja, visst är det Gud välbehagligt när vi gör goda gärningar men det är en himmelsvid skillnad på det jämfört med att basera frälsningen på detta (som du gjorde). Så jag är självfallet inte emot att vi gör gott och hjälper dem som är i nöd. Men så fort vi börjar kräva detta av vår omgivningen blir det fel. Sedan är det inte samhällets välgång som vi som kristna ska jobba/propagera för utan människors eviga väl, dvs dess frälsning. Vad har vi vunnit om ”staden står kvar” tack vare goda gärningar om människorna ändå inte omvänt sig? Det är precis så här världen tänker (humanisterna, PK-etablissemanget, liberalteologerna, emergent church etc), dvs de vill rädda världen och bevara sitt liv genom goda gärningar. Även om det finns många människor som lider så är den här tiden, i ett historiskt perspektiv, väldigt ”god” socialt sett. Den extrema fattigdomen i världen har exempelvis minskat från 38% 1990 till 10% idag. Och vad som betecknas som extrem fattigdom idag skulle säkerligen inte gjort detsamma för hundra år sedan. Lägg därtill den gigantiska biståndsverksamheten och det stora sociala arbetet i världen (som jag nämnde tidigare). I ljuset av detta kan man varken anklaga Sverige eller världen för att vara sämre på ”goda gärningar” än tidigare generationer.

  Gud vill primärt fylla oss med sin Ande och en frukt av detta kan vara medlidande (för dem han lägger på våra hjärta märk väl). Du kanske känner medlidande för flyktingar vid gränsen medan någon annan känner medlidande för sin cancersjuke granne. Du kan dock inte kräva att den som ”bara” känner medlidande för sin cancersjuke granne måste engagera sig i flyktingarna vid den svenska gränsen eller måste vara för en viss mängd invandring. Det är detta som är ett av problemen med Swärd och Grenholm som vill lägga på ett slags kollektivt ”godhets-ok” på alla kristna i flyktingfrågan.

  När det gäller att välsigna och tala gott om andra har jag inga invändningar det generellt sett. Men jag måste inte välsigna islamister och den kultur som kommer på köpet. Återigen kan man inte göra allmänna godhetsregler för alla kristna, dvs att man måste prata väl om alla som kommer hit. Att tala gott om och känna medlidande med flyktingen betyder inte heller att man måste vara för en väldigt hög invandring. Du medgav själv att det finns en gräns för hur många flyktingar ett land kan och bör ta emot och därmed borde du hålla med om detta. Sedan finns det som sagt olika åsikter för hur man hjälper på bästa sätt.

 • MyTwoCents – aletheia.se
 • Jag har inte påstått som du skriver att frälsningen baseras på goda gärningar.

  Jag menar att givande är en Andens frukt tillsammans med kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet och allt som gör så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.

  Det är Anden som gör det inte gärningarna. ”Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Gören allt utan att knorra och tveka” Fil 2:13-14

  Jag hoppas jag är tydlig med vad jag tror så det inte missförstås. Gud verkar i oss för att hans goda vilja ska ske. Därför är vi kallade att lyfta folk som fallit i diket som Samariern gjorde. Vårt dike just nu är flyktingarna. Vi ska inte ta emot alla, det är de med flyktingstatus som får stanna. Det är det minsta vi kan göra.

  Det verkar som den övervägande ståndpunkten på denna blogg, oviljan till allt vad som har med främlingar att göra, endast leder till ett knorrande och tvekande. En hållning som inte bidrager till att Guds vilja får ske vad gäller asylsökande flyktingar.

  Sen kan vi diskutera hur mycket som helst om göra hantering så effektiv som möjligt. Men om inte ens vi som har Kristi Ande utgjuten i våra hjärtan inte förmår hjälpa dem i nöd. Ja Gud hjälpe oss då!

  Just some thoughts

 • Jag har inte påstått som du skriver att frälsningen baseras på goda gärningar.

  Jag menar att givande är en Andens frukt tillsammans med kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet och allt som gör så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.

  Det är Anden som gör det inte gärningarna. ”Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Gören allt utan att knorra och tveka” Fil 2:13-14

  Jag hoppas jag är tydlig med vad jag tror så det inte missförstås. Gud verkar i oss för att hans goda vilja ska ske. Därför är vi kallade att lyfta folk som fallit i diket som Samariern gjorde. Vårt dike just nu är flyktingarna. Vi ska inte ta emot alla, det är de med flyktingstatus som får stanna. Det är det minsta vi kan göra.

  Det verkar som den övervägande ståndpunkten på denna blogg, oviljan till allt vad som har med främlingar att göra, endast leder till ett knorrande och tvekande. En hållning som inte bidrager till att Guds vilja får ske vad gäller asylsökande flyktingar.

  Sen kan vi diskutera hur mycket som helst om hur göra hantering så effektiv som möjligt. Men om inte ens vi som har Kristi Ande utgjuten i våra hjärtan inte vill hjälpa dem i nöd. Ja Gud hjälp då flyktingarna men också oss i vår andliga fattigdom! Lite tillspetsat men förhoppningsvis ett vakeupp call

  Just some thoughts

 • Slimebeast

  Liberalteologi är för mig något oerhört negativt. Liberalteologer är i korthet kättare som vi ska distansera oss ifrån. KG Hammar är arketypen för en liberalteolog. Jag äcklas av honom. Han och hans gelikar är mina svurna fiender. Ja, jag är arg.

  I ditt svar får du det att låta som att du menar humanism i världslig-kulturell-samhällelig mening, och att det inte nödvändigtvis innebär att man är vänster. Men jag är fortfarande lika frågande inför etiketten ”kristen-humanism”. Vad är poängen med den syntesen?

  Angående Augustinus så är han ingen auktoritet för mig, han är i själva verket väldigt tveksam, och jag tror att han i hög grad bidrog till att kristendomen blev så korrupt (strax före och efter kejsar Konstantin).

  Och jag hävdar fortfarande att i praktiken är ”kristen humanist” associerat med väldigt mycket vänster (förutom liberalteologi). Utöver någon enstaka katolik som sagt kan där finnas sådana som kallar sig ”liberaler”, men i praktiken är de alltid socialliberaler och starkt influerade av marxism, i synnerhet i Sverige.

  Inte blev det bättre av att kolla upp manifestet för den svenska föreningen Kristna humanister, där det står:

  Utifrån detta vill vi förena våra krafter med sekulära humanister och människor av annan tro i kampen för mänskliga rättigheter, värdighet, rättvisa, fred och handlingsprogram för en hållbar miljö

  Vidrigt! Fullkomligt vidrigt.

  Jaså, du gjorde inte en koppling mellan kärlek och massinvandring? I så fall uttryckte du dig vagt. Då får du förtydliga dig.

  Så här skrev du:
  ”Jag föreslår att man diskuterar de massiva folkvandringarna utan att
  banka varandra i huvudet med bibeltexter och slagfärdig hermeneutik.
  Bättre är att diskutera utifrån kristet-humanistiska ansatser än att
  bedriva dålig bibeltolkning. Som kristna humanister vet vi ju att det
  enda bud som faktiskt är bestående är kärleken. Allting annat är
  meningslöst. Oanständigt. Omoget.
  Vi är väl alla överens om att det
  är synd om de människor som sprängs i luften i de områden som gjort oss
  rika? Och att det är synd om de som flyr jihadismen och återigen möter
  dessa skäggprydda filurer i Bergsjön?
  Det enda anständiga är att diskutera på vilket sätt vi kan hjälpa dessa människoöden istället för hur vi inte ska hjälpa dem. ”

  Massinvandring – kärleksbud – synd om flyktingar – enda alternativet är att hjälpa dem – att inte hjälpa är oanständigt.

  Slutsats: Vi har en tung etisk och religiös plikt att slå ihop oss till ett kollektivt och hjälpa flyktingar.

  Jag tycker fortfarande att du antyder att det är en frälsningsfråga. Varför annars sådan betoning på anständighet, och på att kärleksbudet är det enda giltiga i samma andetag som du snyftar över invandrare.

 • Bengt Asterbengt

  Allt tvång är inte fel.
  – Att tvinga bort en våldtäktsman från din fru är rätt. Att tvinga ut en inbrottstjuv är rätt.
  – Att tvinga sig på någon, eller tvinga på någon annan någons försörjning, är fel.

  Det handlar om att respektera varandras suveränitet och integritet.

  Ibland är det fel att vända andra kinden till. Om någon kommer och våldtar din fru så är det fel av dig att säga ”ta min dotter också”. Det kan till och med vara mer förkastligt än att själv våldta.

 • Undrande

  Nej, inte explicit men att vända Gud ryggen är i alla fall i min värld att avfalla från tron. Men även om du tolkar det annorlunda så blir det samma problematik, dvs vart går gränsen för ”överflödsgivandet”? Ska du ständigt gå runt och oroa dig för att ha gett för lite och därmed vänt Gud ryggen?

  När det gäller Andens frukt så står det faktiskt inte givande i min Bibel (inte i KJ heller) om man ska vara petig (även om det så klart kan ingå i godhet, vänlighet och kärlek).

  Precis som du skriver är det Anden som föder våra goda gärningar, inte moral- och godhetsapeller från Grenholm och Swärd.

  Sedan skriver du att ”vårt dike just nu är flyktingarna”. Återigen, du kan inte skriva ”vårt” som om detta är ett kollektivt krav/ansvar för Sveriges kristna. Om det ligger på ditt hjärta är det din sak. Då kan jag lika gärna säga att ”vårt” ansvar är gatubarnen i Brasilien, svältfödda i Afrika, krigsoffer i Benin, ALS-sjuka i Sverige, barn med cancer, flodvågsdrabbade i Asien, terrordrabbade i Israel etc etc (går alldeles utmärkt att hjälpa dessa också). Du kan lägga hur mycket som helst i ditt ”dike” men du kan inte kräva att andra kristna ska engagera sig i samma ”dike” som du.

  Avslutningsvis skriver du att hållningen på denna blogg ”inte bidrager till att Guds vilja får ske vad gäller asylsökande flyktingar”. Du får gärna precisera vad du menar är Guds explicita vilja med dessa flyktingar och hur du kan veta det.

 • Lars Wärn

  ”Låt oss allra först göra en konkret jämförelse mellan Obamas och Trump’s immigrationspolitik.”

  Hur gör man en ”konkret” jämförelse mellan en president som kämpat för sin nation i 8 år på posten och en som ännu inte har tillträtt?

  Trump erkänner att arbetet nog är svårare att genomföra än han tänkt sig. Han sade en sak under valkampanjen men andra tongångar hörs nu. Tongångar som snart kan skifta igen liksom som kappan efter vinden.

 • Klaatu

  Goafton. Som din svurne fiende ska jag försöka ge några korta repliker. Vad gäller liberalteologin kan vi nog vara överens om att vi inte är överens. Det tycker jag bara är roligt.
  1. Att du tycker KG Hammar är äcklig var ju tråkigt. Trots dina aversioner nådde han ut till stugorna via media, för jag antar att det är via media du känner till honom och inte genom gudstjänstlivet, och han gjorde det faktiskt lite mer rumsrent att prata om gud i det begynnande årtusendet. Det tycker jag var bra. Numera hör du inte mycket teologi i media. Och kyrkbänkarna gapar tomma och tråkiga. Kanske denne liberale ärkebiskop var mer evangelist än du kan ana?
  2. Att humanism skulle identifieras som vänsterpolitik är ett hjärnspöke. Det är både okunnigt och historielöst. Humanismen är ju västerlandets blodåder som skapat den rikaste och mest jämlika kulturen i världshistorien. Vänsterpolitik har knappast patent på rättfärdighet, miljöfrågor och social utjämning. Historiens svarta bok visar väl att vänsterpolitik hellre skapar konflikter än löser dem.
  3. Poängen med kristen humanism är precis vad det låter som: nämligen en syntes mellan kristen teologi och ”världslig”humanism. Humanisten tror på allas lika värde och vikten av att skapa ett gott samhälle. Att vi alla har ett förnuft som helst bör användas och en medfödd moralisk kod. Att djupet i dig också är djupet i andra. Den kristne humanisten tror att denna värdighet och känsla för rätt och fel är en återspegling av den som skapat oss. Att vi är placerade i skapelsens mitt som förvaltare av skapelsen med allt vad det innebär. Detta är naturligtvis moraliskt förpliktande i förhållande till naturen och medmänniskan. Man kan väl säga att poängen med kristen humanism är att vi är guds avbilder istället för slumpvis uppkomna dna.
  4. Augustinus kan du inte stryka ur historieböckerna. Han är en auktoritet i den västliga kyrkans historia. Liksom dig är jag något skeptisk till Augustinus men jag accepterar hans betydelse. Enligt min uppfattning är det mycket augustinsk spiritualitet som lever kvar i frikyrkan där man lagt/lägger betoningen på synd, skam och frestelser och människans allmänna eländighet. I dessa miljöer måste man hålla fasaden för att visa att man tillhör de utvalda. Att man inte är som ”de världsliga”. Att man är särskild. Att man inte är som de ofrälsta. Därför lyssnar alla pingstvänner på samma sorts musik och ser likadana ut (ironi).
  5. Att hjälpa flyktingen/invandraren är ingen frälsningsfråga. Har jag heller inte skrivit. Du tillskriver mig att det skulle vara en kollektiv eller religiös plikt att hjälpa flyktingen. Det är osant. Viljan att hjälpa har ingenting att göra med religion eller vad någon pastor jansson i ett kapell skriver på en blogg. Det handlar om anständighet eftersom det är bara uslingar som inte räddar folk ur sjön. Jag menar att vi borde diskutera hur vi kan hjälpa dem istället för att förblindas av ilska mot pk-folket. Är det bäst att ta hit dem? Eller hjälpa dem på plats? Och vilka krav ska vi ställa när de kommer? Varför serveras inte varm korv i skolan? Och var finns den etiska diskussionen om huruvida det är riktigt att det i verkligheten är gamla, sjuka och arbetslösa, alltså de svaga i samhället, som måste uppoffra sig till förmån för dessa nysvenskar? Min poäng är att vi bör hjälpa så gott vi kan men att vi idag inte hjälper någon. Så vad är lösningen? Dessvärre ser jag ingen just nu. För min del kan du gärna vara kritisk mot invandringspolitiken som genomförs idag, men det blir fel om du kritiserar de som faktiskt som vill hjälpa. Den goda viljan skall inte trampas på.
  6. Så kommer vi till kärleken. Lagens uppfyllelse enligt NT. Hur kan det vara fel att älska? Jag finner ingen grund att försvara kärleksbudet. Det försvarar sig självt gott nog.
  Då har du fått lite humanistisk liberalteologi till livs. På söndag ska jag på gudtjänst i mitt högkyrkliga sammanhang. I bänkraderna sitter nog både socialister och en eller annan SD-väljare. Som om inte det vore nog: den ena prästen är kvinna och den andra är homosexuell. Men det kommer mer: efter gudtjänsten ska jag på lunch hos en liberal muslimsk familj som pratar lika bra svenska som du. Vad ska jag göra med alla dessa kättare tycker du? Ska jag inte hälsa på dom? Ska jag läsa slå bibeln i huvudet på dem? Eller ska jag möta dem på humanistisk grund där djupet i mig är djupet hos dem. Tror nog det blir det bästa…

 • Slimebeast

  Korta repliker men ganska långt inlägg ändå. Samma här. Mitt blod kokar när du nämner ordet liberalteologi, men samtidigt vilja veta hur du resonerar.

  1. Det var bra att jag var rakt på sak och tog KG Hammar som exempel så att vi har något konkret att förhålla oss till.
  KG Hammar är vidrig. Han och hans teologi är själva antitesen mot min.

  Ecce Homo är småpotatis jämfört med KG Hammars förvrängda syn på Gud, frälsning och främmande religioner. Jag minns inte allt galet han sa. Han är värre än en klassisk universalist, bla då han hade en ännu starkare tendens att alltid tolka Bibeln allegoriskt, långt bortom all rim och reson. Det var skrattretande.

  Det var vidrigt att se honom så ofta på TV och veta att han i egenskap av ärkebiskop naturligtvis av många aningslösa naturligtvis antogs vara en representant för kristen tro, en auktoritet som har tolkningsföreträde.

  Det har inget värde att det blir mer ”rumsrent” att prata om Gud om det är en falsk och pervers bild av Gud som ges. Tvärtom, det skadar. Jag tror heller inte på mission till varje pris. Jag blir inte glad av att någon blir ytligt ”frälst” på Hillsong (discokyrkan) och sedan faller och tappar sin tro när livet går emot.

  2. Vänstern har definitivt inte patent på rättfärdighet och rättvisa, men folk som ivrar för miljöfrågor och social utjämning är i praktiken nästan alltid vänster. Och att sträva efter total social utjämning är ideologiskt en ren vänsteridé, det kommer från marxismen.

  Christer Sturmark kallar sig ju för humanist (dock ej en kristen sådan). Jag är säker på att han inte kallar sig för vänster. Troligen betecknar han sig politiskt som någon sorts liberal. Men i själva verket är han genomsyrad av vänsterideologi, likt de flesta är i svensk höger och i synnerhet liberalism. T.ex hans totalitära attityd mot religion (friskolor ska förbjudas, mission ska ses som mental våldtäkt) är ett arv från vänstern. Nästan allt han förespråkar är vänster, förutom att han inte gullar med islam.

  3. Men alla människor har inte lika värde, framför allt inte enligt Bibeln. Det är en pervers vänsteridé. Jag föraktar sådana absurda åsikter. Redan där faller din humanism.

  4. Jag förnekar inte Augustinus kyrkohistoriska betydelse och säkert finns det spår av hans teologi även i dagens frikyrkor. Men människans synd är en central del i kristendomen och hela Bibeln, så om just denna typ av Augustinus doktrin lever kvar idag så är det bara bra. Det talas ju nästan inget om synd i dagens kyrkor! Förutom om predikanten berör ämnena invandring, homosex och miljö. Där får vi allt veta hur onda vi är, till och med i frikyrkor som Pingst, Hillsong och Livets Ord numera.

  5-6. Nu skriver du ju faktiskt en del vettiga saker och nyanserar en hel del. Jag tycker du uttryckte dig otydligt, men jag var väl också lite för trigger happy får erkännas.

  Jag har inte ifrågasätt kärleksbudet. Jag ifrågasätter att du i ditt första inlägg tycktes ta för givet att kärleksbudet ger den kristne ett ansvar att via det svenska samhällsstyret (demokratisk parlamentarism), på kollektiv basis och av tvång ska hjälpa flyktingar.

  Det sätter ju ett enormt ok av krav på den troende. ”Vi har en plikt att hjälpa stackars flyktingarna punkt.” Ingen problematisering. Så tolkade jag det.

  7. Att du sedan går till en kyrka med homosexuell präst är vidrigt. Jag förstår inte ens vad du får ut av det. Mitt hår reser sig. Vad ska du där att göra? De är ju sannolikt inte kristna, inte pånyttfödda!

  Men du får väl din dos av humanism och helighet, genom ytterligare en predikan om vikten att kristna engagerar sig i flyktingar och mot främlingsfientlighet, och än en gång blir varse om klimatförändringar och HBTQ-frågor.

  Förklara vad du får ut av det.

  8. Jag kan inte vara emot att du hälsar på den muslimska familjen då jag inte vet något om omständigheterna. Jag kan bara hoppas att du inte beter dig mesigt och undergivet, inte visar att du är överdrivet imponerad av deras livshistorier samt att du står upp för den svenska nationen, för västerländsk kultur och för kristen tro ifall sådant skulle komma på tal.

 • Ok, jag förstår hur du menar, att vända Gud ryggen kunde jag ha uttryckt på annat sätt. Jag skrev att inlägget var lite tillspetsat och jag menade att vi behöver ett uppvaknande wake upp call. Tack för att du inte var petig på ett annat ställe i ditt svar, med samma anda så förstår du också av mitt inlägg att jag inte går omkring och oroar mig för att jag gett för lite.

  Det här hänt att jag gått förbi tiggare och Gud har talat till mig klart och tydligt att gå tillbaks och ge tiggaren det som finns i min ficka. Är det lagiskt? Ja det får var och en prova men jag tror inte det om motivet är rätt. Med rätt motiv menar jag att ge med glädje för som bekant älskar Gud en glada givare med ett gott hjärta Rom 12:8.
  ”Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje”

  Paulus fortsätter Rom 12:20 med att citera Ord 25
  ”om din ovän är hungrig, så giv honom att äta, om han är törstig, så giv honom att dricka så samlar du glödande kol på hans huvud, och HERREN skall vedergälla dig”

  Vedergälla kan ju både betyda hämnas och belöna här menas det senare, tror jag.

  Ja även om vi inte gillar de asylsökande eller till och med är ovänner med dem är bibelns uppmaning ge dom mat och vatten. alltså det de behöver för att klara livet. Därför, uppriktigt sagt förstår jag inte varför vi talar om detta överhuvudtaget. För mig är det självklart att välsigna, tala gott om, de asylsökande och hjälpa dem som Gud ställer i min väg. Alla behöver inte öppna sina hem eller vända ut och in på sig själva. Att se med vänliga ögon på en asylsökande är också det en Gudstjänst.

  Som jag ser det finns det övertygande bevis för att hjälpa den i nöd som Gud ställer i vår väg. Vi behöver inte åka till Afrika, Thailand, Israel eller nån annanstans som du föreslog. Vi har inte ansvaret för dem i första hand, vi ansvarar för dem i vårt dike, de vi har i vår närhet.

  Att inte göra det bidrager inte till att Guds vilja får ske vad gäller asylsökande flyktingar för jag tror att Guds vilja är att hjälpa dem på det sätt var och en beslutar
  ”Var och en give efter som han har känt sig manad i sitt hjärta, icke med olust eller av tvång, ty ”Gud älskar en glad givare”.

 • havscat

  ”Jag har följt debatten på avstånd och är något överraskad över de försök till bibeltolkning som görs av olika debattörer antingen för att stärka sin egen uppfattning eller skjuta den andre i sank. T.ex. så menar sig någon/några finna stöd i bibeln för att de moriska horderna väller in i landet för att Sverige som folk har övergett Gud. Trams! Skulle Gud vara så snarstucken”

  Ja.

 • Klaatu

  Morrn. KG Hammar är ju numera pensionerad så vi får nog låta han njuta sitt otium. Javisst är klimatförändringarna viktiga eftersom de i sinom tid kommer att påverka vår ekonomi. Vi bör göra finansiella analyser för att veta hur vi ska investera och skapa vinster om några år. Du vill väl inte att Sverige ska bli fattigt? Det betyder knappast att vi ska krama träd eller sluta köra bil.
  Mina muslimska vänner, som jag har flera av, respekterar mig storligen eftersom jag glatt och lustigt berättar om det svenska kulturarvet. De älskar när jag pratar om kristendom. Med dessa människor har jag de mest intressanta samtal om existentiella och etiska problem. Det har jag sällan med kristna. Då handlar det mest om hbqt och invandring (svk) eller om barnens nya kläder, invandring (suck) och den sista gräsliga lovsångsmusiken (frik.). Kanske inte så konstigt att kyrkbänkarna är tomma.
  Sanningen, som du sällan hör i media, är att ordentliga invandrare vill att vi svenskar ska vara stolta över vårt ursprung och vår religion. De förväntar sig det av oss. De kräver det. De säger till mig att de inte respekterar svenskar som skäms över sitt arv. Integration handlar inte om att utplåna sig själv utan om att vara sig själv. De som inte förväntar sig stolthet av oss svenskar kanske inte borde vara här. Det tycker åtminstone mina muslimska vänner.
  Synd är såklart en kärnfråga. Den ska förkunnas. Mitt intryck är bara att synd i väckelsekristendomen definieras som synd mot församlingsordningen. Det var inte många kristna, om ens någon, som såg Jaws (1975) på bio när det begav sig ity det var synd. Idag går alla kristna på bio. Är synd ett glidande begrepp? Det vägrar jag att tro.
  Vidare tror jag du blandar ihop humanism med snällism. Det blir fel. Humanismen ställer krav på individen. Gör oss ansvariga för våra handlingar. Därför kan man i humanistisk anda sända tillbaka stenkastande ynglingar i Rinkeby varifrån de kommer. Och ta ifrån dem deras bidrag och ge till människor som respekterar vår humanistiska värdegrund. Den uppfattningen delas av mina muslimska vänner.
  Att du tror jag är vänster är dråpligt. Mina vänner hade skrattat. Jag är konservativ. Inte nyliberal. Inte SD. Konservativ. Läs artikeln ”Konservatism” på Wikipedia så finner du min politiska hemvist. Tror du gillar den.

 • Klaatu

  Nej.
  Det är usel bibeltolkning. Eller möjligen en nostalgisk kvarleva från stormaktstiden eller svettiga mötestält på femtiotalet.
  I GT är det riktigt. Där förhåller sig JHWH till det utvalda folket som ett kollektiv. Han ger dem i löften och straffar dem när de bryter sitt kollektiva avtal med JHWH.
  I NT är det varken jude eller grek. Prästerskapets makt får vika för den enskildes gudsmöte. Individen lyfts fram. Tron och anden ges till den enskilde och inte till ett helt folk.
  Tre frågor till dig:
  1. Vari består denna synd som gör att Gud rycker den svenska myllan under våra fötter och krossar oss. Om du verkligen menar det du säger är det din skyldighet att berätta.
  2. Är du också skyldig till dessa synder eller är det bara ”dom andra”?
  3. Hur definierar du Sverige som folk? Eller hur menar du att Gud definierar oss som folk? Innefattar det samerna, svenskfinländarna, Gammalsvenskby i Ukraina, väringarnas ättlingar i Moskva etc. Jag misstänker att du definierar Sveriges folk som det förlorade folkhemmet. Men det finns inte mer. Och folkhemmet var i grunden en socialistisk skapelse utan Gud

  Är rädd att din teologi liknar en viss pastor Birger Claesson på femtiotalet om du hört om honom. Jag har råkar dessvärre ha flera timmars ljudinspelningar med honom här hemma där han frejdigt förutspår Sveriges undergång pga synd. Det orsakade väl en viss uppståndelse på sin tid men dog snabbt ut. Han hade ju fel.

 • Undrande

  Du skrev dock i en annan tråd att du ”brottas med denna fråga” (givande) och det kan väl tolkas som att du oroar dig till en del iaf. Om och hur mycket du ger till tiggare är som sagt upp till dig själv. Ingen annan kan döma dig för det. Men Grenholms och Swärds bok skapar inte glada givare, snarare döda gärningar (Rom 12 är för övrigt inget stöd för Grenholms och Swärds sociala agenda).

  Så du menar att jag har större ansvar för Ahmed, 25, som står vid Öresundsbron och än gatubarnet Kevin, 12, i Brasilien eller terrorskadade Hillel, 17, i Israel? Det här resonemanget är ohållbart. Var går gränsen för mitt ansvar och vem är du att säga åt mig och andra kristna i Sverige vilka vi ska stödja och hjälpa? Ser du inte det befängda med detta? Jag har ”ansvar” (”bryr mig” vore ett bättre uttryck förresten) för dem i min närhet, dvs familj, vänner och kristna syskon/vänner. När det gäller människor jag inte känner har jag inget större ”ansvar” för Ahmed på Öresundsbron än Kevin i Brasilien. Jag får hjälpa dem som jag känner att jag vill hjälpa. Till saken hör också att de ofta är de svagaste och mest nödställda som inte kan tas sig någonstans (dvs inte kan ta sig till Sverige). Dessutom finns det nödställda svenskar som behöver hjälp så att vi skulle ha något ”tvingande” ansvar för alla flyktingar är nonsens. Du skriver också att alla dessa flyktingar är sådana som Gud har ställt i vår väg, som om Gud har dirigerat alla flyktingar hit så att vi ska kunna hjälpa dem här. Det finns det inga belägg för alls.

  En liten parentes på slutet bara. Om du bokstavligen menar att Gud har talat till dig klart och tydligt (ang tiggare) har vi en öppen kanon igen, men det är en annan diskussion.

 • Guhh, läste nån av er vad jag skrev? Att en jihadist förflyttar sig till Sverige är inte samma sak som att en Jihadist SKAPAS. Det förutsätter att INGA ANDRA LÄNDER ÄN SVERIGE EXISTERAR, att de bara är illusioner, och att invandring innebär att folk som från början inte existerar skapas när de kliver in genom svenska gränsen. Jag som just nu befinner mig i England skulle då inte existera. Jag tror ni håller med mig om att så inte är fallet.

  Därmed är det så, eftersom andra länder existerar, att islamisering, jihadism och extremism inte nödvändigtvis SKAPAS när en person som hyser de åsikterna tar sig in i Sverige, vad som händer är att den personen förflyttar på sig. Men om man tar och förflyttar den personen igen genom deportation så har man inte ”plockat” bort extremismen, den finns kvar och de flesta som drabbas av den är faktiskt muslimer i Mellanöstern. Så problemet löses inte!! Om man upptäcker en bomb i Stockholm är det inte en lösning att skicka den över östersjön till Helsingfors och låta den döda människor där. Lösningen är att defusera den. Därmed är deportation av extremister ingen lösning om de fortfarande är på fri fot, ett sådant resonemang förutsätter att inga andra länder än Sverige existerar.

 • Stanley Östman

  Du läser ju fortfarande inte vad äldre erfarna kristna skriver.
  Du svarar enbart efter din egenvävda sociala box…

 • Nej jag oroar mig inte över givandet utan mer brottas med var och vad är min uppgift i det. Har inte läst Swärd och Grenholms bok så jag kan inte säga nått om den.

  Ja, jag tror att vi kristna har ett större ansvar för Ahmed än Kevin och Hillel. Jag tror vi kan tillämpa Apg 1:8 som stöd för det.

  ”Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända.”

  Vi blir inte trovärdiga vittnen om vi lämnar Ahmed i diket här och åker till Kevin på andra sidan jorden. Först Ahmed sen Kevin men helst båda två samtidigt
  Att vi har svaga och nödställda i Sverige ser jag inte som ett hinder för att hjälpa de i nöd som kommer från andra länder. Frågan är hur vi finansierar det hela. Där tänker jag mig att frivilliga gåvor inte kommer att räcka utan för mig får staten gärna återgå till biståndsmålet på ! % och höja det till 2% av BNP om det behövs.

  Om Gud har varit aktiv eller inte vet jag inte men eftersom bibelordet från Jak 2:8 ”Om I, såsom skriften bjuder, fullgören den konungsliga lagen: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv” då tror jag att vi kan inkludera även de asylsökande som vår nästa. Iaf om vi inte är petiga!

  Vet inte vad du menar med ” Om du bokstavligen menar att Gud har talat till dig klart och tydligt (ang tiggare) har vi en öppen kanon igen, men det är en annan diskussion”
  Nej han talade inte han skickade ett mess 🙂 Ja verkligen det är en annan fråga

 • Undrande

  Att använda Apa 1:18, där Jesus talar till sina lärjungar om hur de ska nå ut med evangeliet till världen, som stöd för i vilken ordning vi i Svettige ska hjälpa nödställda är för mig obegripligt. För det första var detta riktat till lärjungarna i deras speciella situation. För det andra handlade det om vara föra ut budskapet om Jesus (inte om social hjälpverksamhet). För det tredje måste vi åka till Jerusalem och börja där om vi ska ta det där bibelordet på allvar. Att applicera det där på svenska kristnas sociala hjälpverksamhet och blir oseriös bibeltolkning. Och eftersom vi framför allt ska hjälpa kristna syskon (enligt Paulus) så skickar jag betydligt hellre bistånd till nödställda kristna runt om i världen än till antikristliga muslimer (ja, en stor majoritet är muslimer eller delar den muslimska kulturen) som kommer till Sverige.

  Du skriver att ”vi inte blir trovärdiga vittnen” om vi lämnar Ahmed (eller andra flyktingar och hjälper andra. Vårt vittnesbörd hänger inte på hur många flyktingar vi hjälper, i sådana fall skulle Röda Korset och andra ”humanistiska” hjälporganisationer vara praktexempel på kristendom. Sedan, om vi ska ta ditt resonemang på allvar, kan man aldrig skicka bistånd eller hjälpa någon i andra delar av världen eftersom hjälpbehovet (både bland flyktingar och alla andra områden) i Sverige alltid finns kvar. Det finns alltid fler att hjälpa här. Eller hur många måste man hjälpa ”inrikes” innan man kan hjälpa ”utrikes” menar du? Hur du än försöker att vrida och vända på detta blir det gärningslära och moralpredikan när du ska pracka på andra vilka goda gärningar de ska göra (dvs måste hjälpa de ”flyktingar” som kommer hit). Gör de inte det är de dåliga kristna som vänt Gud ryggen typ. Ser du inte den uppenbara problematiken med att komma med den typen av moraliska pekpinnar och säga vad andra kristna ”bör” göra för att vara goda kristna? Jag kan ju lika gärna anklaga dig för att inte ta hand om dina närmaste på ett bra sätt, inte ger tillräckligt mycket av ditt överflöd till Sveriges hemlösa, inte ge tillräckligt till stadens flyktingar etc. Det är lag och sprider fördömelse.

  Sedan blandar du in staten igen och då är vi på en annan planhalva. Oavsett skattehöjning kommer det aldrig att räcka för att täcka alla världens behov. Procentsatser får folkvalda politiker bestämma. Hur man hjälper mest och flest är som sagt en omdiskuterad fråga och som du känner till finns det många som menar att flyktingmottagande är det klart sämsta alternativet. Men detta är en politisk fråga som inte får blandas med det vi diskuterat ovan.

  Att använda Jakob 2:8 som stöd för att Gud ligger bakom flyktingvågorna till just Sverige eller att det bibelordet skulle innebära att vi som kristna måste hjälpa alla dem som kommer hit, är återigen orimligt. Du fick det att låta som att Gud skickat alla så kallade flyktingar (ja, jag skriver ”så kallade” eftersom långt ifrån alla har giltiga skäl) hit med syftet att vi ska hjälpa dem (som han därmed har ställt i vår väg) och det finns det inga belägg för alls. Menar du då att om exempelvis en grupp islamister, låt säga 20 personer, tar sig in i landet och ockuperar din bostad, så har Gud ”ställt dem i din väg” och att du därför är skyldig att upplåta din bostad och föda dem? Detta blir ju kontentan av ditt resonemang om du ska använda Jakob 2:8 som stöd.

  När det gäller ditt tydliga tilltal från Gud (att han pratade med dig klart och tydligt) så skulle många mena att är att just öppna kanon igen. För om du skriver ner vad Gud sagt så är det ingen skillnad mot Guds ord i Bibeln. Detta kallas också för ”devine revelation knowledge” och är vanligt inom den karismatiska rörelsen (som många är starkt kritiska till).

 • Klaatu

  Hej. Jag blandar mig i. Grenholm har rätt på en punkt: när vi först släppt in ”dessa satans mördare” (Palme) kan vi inte skicka dem vidare till andra platser där de kan utföra sina illdåd. Däremot kan vi sända tillbaka dem till varifrån de kommer. Eller rätt i fängelse med isolering och längre straff. År de omyndiga skall föräldrarna betala böter eller sändas ut om de inte är medborgare. Dessutom måste vi kräva full transparens i moskeerna. Sätt upp kameror och mikrofoner. Ge imamerna liberal utbildning på statliga universitet. Och använd svenska språket. Skal det vara så svårt?
  På andra punkter är han svävande. Det främsta problemet med invandringen är till vardags är gängkriminalitet, rån, våldtäkter, bidragsfusk etc. Det kan man inte bortförklara med religion. Det är i grunden ett föräldraansvar. Har en misstanke om att föräldrarnas snyltarmentalitet överförs på barnen. Se vad som skedde i Rinkeby inatt. Två mördade. Räddningstjänst kommer. Slynglarna kastar sten på polisen. I Aftonbladet suckar någon att fler poliser inte är lösningen. Nähä. Det borde väl vara fler poliser. Tuffa poliser. Med vapen. Upplysta gator. Och hårda krav på föräldrarnas ansvar.
  För övrigt är inte problemet att jordens resurser är begränsade. Problemet är att jorden är överbefolkad ifht resurser. Detta har man varnat för sedan sjuttiotalet och nu ser vi resultatet. Om inte vi löser detta så kommer naturen att lösa det för oss. Och det blir nog inte så lustigt.
  Till sist: ur militär synvinkel är det väl inte så smart att släppa in folk från samma områden där västvärlden krigar. Vi har ju inte aning om vilka som kommer. En mardröm för säkerhetstjänsterna. Öppna hellre hjärtat för spanjorer, polacker, ungrare mfl som saknar utkomst. De behöver också hjälp. Tack för ordet.

 • Tack för ditt svar om du skriver lika långsamt som jag så har du lagt ner både tid och kraft på inlägget.

  Jag går inte in och svara på allt du skriver för det känns nu som vi snurrar runt runt i frågan om de asylsökande. Vi har olika uppfattningar där du inte vill ta emot dem och jag vill det. Jag har citerat några bibelställen som du tycker är obegripliga i sammanhanget. Och du menar att jag förespråkar en gärningslära och moralpredikning.

  Jag förspråkar ett evangelium, där Jesus ord om att ”Giv åt var och en som beder dig” finns med. och inget annat. Och jag menar att inte vilja ta emot de som på hemmaplan beder oss om en fristad från krig svält och bråd död är obarmhärtigt och sprider inte Kristi doft.

  Nu lägger också du ord i min mun för jag skrev ju att jag inte visste om Gud aktivt ställt de asylsökande framför oss. Därför citerade jag Jakobs ord om att älska sin nästa som sig själv och jag kan lägga till ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem” Dessa ord är tidlösa och gäller alla.

  För mig är det bibelord som dessa som är grunden för mina beslut att inte endast välsigna de asylsökande utan att också stå för en positiv syn att hjälpa dem. De asylsökande räknar jag som min nästa och om jag stod vid ett annat lands gräns och knackande på dörren på flykt undan krig önskar också jag att få söka asyl där.

  Nu har vi mest talat om mig och min ståndpunkt att hjälpa de asylsökande. Jag har fört fram bibelcitat som jag tycker mig se att det också är bibeln klara undervisning. Då blir min fråga till dig vilka bibelcitat grundar du din övertygelse att inte hjälpa dem på?

  Det jag menade var att Gud ”talade” i mitt samvete inget annat. Nått som han gör varje dag med dig med hoppas jag.

 • Jonas Rosendahl

  Problemet Micael är att du relativiserar när det passar dig. Om någon påstår något förenklat om nånting, så kan du relativisera realismen och du kan även kalla den populism och i värsta fall rasism.

  Å andra sidan förenklar du med lösningar själv, men när det passar dig (och passar Swärd) . Som fördelningspolitiken. Då passar det att Sverige som nation ska ta ett ansvar och då via staten så det blir tvång. Det är enkelt att öka biståndet menar du på, Sverige blir fattigare och andra blir något rikare.
  Men vad som skapat rikedomen och hur det fria företagandet samverkat även med frikyrkorörelsens framväxt dessa mer komplexa samband, de bortser du helt från.
  Att dra paralleller med församlingens bistånd är att förenkla. Då kan du påstå att det handlar om att påföra en biblisk moral. Ja det kan du påstå men det är ändå att förenkla komplexa samband. Både vad gäller VARFÖR fattigdom existerar och VARFÖR rikedom existerar.

  När det gäller islamism och jihadism är ju inte problemet primärt att det via invandringen kommer islamister hit. Här kan du relativisera direkt, vilket du gör ” finns det bevis för att invandringen orsakar islamism)?” Nej, det kan jag hålla med om, det finns inga direkta bevis.

  Däremot är det ju ingen hemlighet att utanförskapsområden är en grogrund för islamism och i viss mån terrorism. Detta menar både Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren, båda terrorforskare. (se länk nedan när det godkänts)

  Man kan då fundera på varför utanförskapsområden är en grogrund? Ja, en del skulle skylla på socioekonomiska faktorer en del ser andra samband.

  I boken ”älskade terrorist” får vi följa en svensk kvinna som blir islamiserad då hon gifter sig med en islamist.
  ”Vad är det för fel på Europa? Varför hatar ni Väst? Här tror människorna inte på Gud, svarade Said, de är otrogna och lever i ett syndigt samhälle med nakenhet, perversioner och musik överallt. Jag höll med min man” (sid 85)
  Sålunda är grogrunden alltid socioekonomiska faktorer?

  När det gäller hur samhället och hur nationen Sverige ska möta Islamismen ger Grenholm inget svar. Förutom att ”bura in” om de begår brott.
  Däremot kommer Grenholm gärna med pekpinnar hur kristna ska göra.
  Det är lätt att argumentera mot islam eftersom det är en dålig underbyggd tro skriver Grenholm i boken (Grenholm och Swärds bok) (sid 210)

  Grenholm menar även på att det är otroligt enkelt att evangelisera bland muslimer, det är öppet mål. (sid 211)

  Så i detta fall om muslimer ska vi inte tänka på nationen det gäller bara om fördelningspolitik då ska nationen agera. Och kristna ska komma ihåg det är ENKELT. (!) för det har Grenholm sagt.

  Det finns däremot andra som vill att nationen ska agera och det är till exempel Mohamed Omar (Uppsala bo). Han är före detta islamist och känner väl till retoriken. Han menar på att problemet är att det inte finns en tillräckligt stark liberal islam i Sverige. Det uppmuntras inte och problematiserandet uteblir.
  Han varnar för att ingen möter tillräckligt stark den utbredande salafismen.
  (se sid 19 i hans bok antikalifen)
  Han ser även paralleller med utvecklingen i Sverige hur det är i Kenya. På 90-talet fick salafismen stor spridning i Kenya. 20 år senare är terrorattentat vanliga.
  Han skriver om utvecklingen i Kenya om hur bilden spreds om att muslimer inte hör hemma i Kenya och om att staten är ”otrogen” och ”förtrycker muslimer”.
  Omar skriver ” I Kenya lät man salafiterna hållas i årtionden. Inga åtgärder vidtogs. De bara pratade, menade man. Sverige bör inte göra samma misstag”
  Vidare:
  ” På samma sätt som rasismen motverkas som ide- även den icke våldsamma- bör man göra något för att bemöta salafismen och liknande extremt intoleranta, islamistiska rörelser”. (Sid 21, antikalifen)

  Har då islamism med invandringen att göra? Ska man vara ärlig och väga in många faktorer kan man svara både ja och nej på den frågan. Det går inte att se direkta samband. Däremot går det att härleda följdverkningar av invandringen och utanförskapet som tycks öka i Sverige och då är det märkligt om man inte i någon mån kan svara ja på frågan.

  Det Grenholm ständigt gör är att relativisera när det passar och förenkla själv när det passar. Det är en naiv fantasivärld och en vänstervärld som Grenholm lever i. Vad värre är att han hånar, häcklar och skrattar åt kristna som har andra åsikter än honom själv. (se videoklippet på hela pingsten)

  Han har sett ljuset och det har han sett med vänsterglasögonen på.
  Än värre är det att inte Swärd tar honom i örat…det är värre än nåt annat.

  Ta tag i det här nu med vänsterretoriken och säg ifrån….sluta tramsa i Guds rike…

 • Jonas Rosendahl

  Om Greholms relativiserande och naiva vänstervärld.

  Om någon påstår något förenklat om nånting, så kan du relativisera realismen och du kan även kalla den populism och i värsta fall rasism.

  Å andra sidan förenklar du med lösningar själv, men när det passar dig (och passar Swärd) . Som fördelningspolitiken. Då passar det att Sverige som nation ska ta ett ansvar och då via staten så det blir tvång. Det är enkelt att öka biståndet menar du på, Sverige blir fattigare och andra blir något rikare.

  Men vad som skapat rikedomen och hur det fria företagandet samverkat även med frikyrkorörelsens framväxt dessa mer komplexa samband, de bortser du helt från.

  Att dra paralleller med församlingens bistånd är att förenkla. Då kan du påstå att det handlar om att påföra en biblisk moral. Ja det kan du påstå men det är ändå att förenkla komplexa samband. Både vad gäller VARFÖR fattigdom existerar och VARFÖR rikedom existerar.

  När det gäller islamism och jihadism är ju inte problemet primärt att det via invandringen kommer islamister hit. Här kan du relativisera direkt, vilket du gör ” finns det bevis för att invandringen orsakar islamism)?” Nej, det kan jag hålla med om, det finns inga direkta bevis.

  Däremot är det ju ingen hemlighet att utanförskapsområden är en grogrund för islamism och i viss mån terrorism. Detta menar både Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren, båda terrorforskare. (se länk nedan när det godkänts)

  Man kan då fundera på varför utanförskapsområden är en grogrund? Ja, en del skulle skylla på socioekonomiska faktorer en del ser andra samband.

  I boken ”älskade terrorist” får vi följa en svensk kvinna som blir islamiserad då hon gifter sig med en islamist.

  ”Vad är det för fel på Europa? Varför hatar ni Väst? Här tror människorna inte på Gud, svarade Said, de är otrogna och lever i ett syndigt samhälle med nakenhet, perversioner och musik överallt. Jag höll med min man” (sid 85)

  Sålunda är grogrunden alltid socioekonomiska faktorer?

  När det gäller hur samhället och hur nationen Sverige ska möta Islamismen ger Grenholm inget svar. Förutom att ”bura in” om de begår brott.

  Däremot kommer Grenholm gärna med pekpinnar hur kristna ska göra.

  Det är lätt att argumentera mot islam eftersom det är en dålig underbyggd tro skriver Grenholm i boken (Grenholm och Swärds bok) (sid 210)

  Grenholm menar även på att det är otroligt enkelt att evangelisera bland muslimer, det är öppet mål. (sid 211)

  Så i detta fall om muslimer ska vi inte tänka på nationen det gäller bara om fördelningspolitik då ska nationen agera. Och kristna ska komma ihåg det är ENKELT. (!) för det har Grenholm sagt.

  Det finns däremot andra som vill att nationen ska agera och det är till exempel Mohamed Omar (Uppsala bo). Han är före detta islamist och känner väl till retoriken. Han menar på att problemet är att det inte finns en tillräckligt stark liberal islam i Sverige. Det uppmuntras inte och problematiserandet uteblir.

  Han varnar för att ingen möter tillräckligt stark den utbredande salafismen.

  (se sid 19 i hans bok antikalifen)

  Han ser även paralleller med utvecklingen i Sverige hur det är i Kenya. På 90-talet fick salafismen stor spridning i Kenya. 20 år senare är terrorattentat vanliga.

  Han skriver om utvecklingen i Kenya om hur bilden spreds om att muslimer inte hör hemma i Kenya och om att staten är ”otrogen” och ”förtrycker muslimer”.

  Omar skriver ” I Kenya lät man salafiterna hållas i årtionden. Inga åtgärder vidtogs. De bara pratade, menade man. Sverige bör inte göra samma misstag”

  Vidare:

  ” På samma sätt som rasismen motverkas som ide- även den icke våldsamma- bör man göra något för att bemöta salafismen och liknande extremt intoleranta, islamistiska rörelser”. (Sid 21, antikalifen)

  Har då islamism med invandringen att göra? Ska man vara ärlig och väga in många faktorer kan man svara både ja och nej på den frågan. Det går inte att se direkta samband. Däremot går det att härleda följdverkningar av invandringen och utanförskapet som tycks öka i Sverige och då är det märkligt om man inte i någon mån kan svara ja på frågan.

  Det Grenholm ständigt gör är att relativisera när det passar och förenkla själv när det passar. Det är en naiv fantasivärld och en vänstervärld som Grenholm lever i. Vad värre är att han hånar, häcklar och skrattar åt kristna som har andra åsikter än honom själv. (se videoklippet på hela pingsten)

  Han har sett ljuset och det har han sett med vänsterglasögonen på.

  Än värre är det att inte Swärd tar honom i örat…

 • havscat

  I din värld handlar det om dålig bibeltolkning, det förstår jag.

 • Slimebeast

  Hahaha, att du skulle vara konservativ. Dagens skämt.

  Jag är konservativ. Du är det inte.

  En konservativ tror inte på absurda lögner om alla människors lika värde.

  En konservativ skulle aldrig försvara en vänsterradikal demagog som KG Hammar.

  En konservativ skulle aldrig hålla ett brandtal om den kristnes bibliska skyldighet att hjälpa alla världens så kallade flyktingar.

  En konservativ skulle aldrig påstå att Europas välstånd och rikedom är byggt på Mellanöstern (eller vilka områden det nu är där folks sprängs i luften).

  En konservativ skulle aldrig kalla sig befrielseteolog, och knappast för liberalteolog heller.

  En konservativ skulle inte raljera över syndabegreppet som du gör.

  En konservativ skulle aldrig markera avstånd mot Sverigedemokraterna i dagens politiska klimat.

  En konservativ skulle inte prata så skrytsamt om sina muslimska vänner.

  Kul ändå att du verkar någorlunda skeptisk till massinvandringen.

 • Martin

  Micael Grenholm upprepar att om alla levde som svenskar så skulle vi behöva 4,2 jordklot. Osäker på var han har fått det ifrån, Världsnaturfonden räknar med 3,7 jordklot. Man försöker räkna ut detta genom att räkna konsumtion mot vad man uppskattar är planetens förmåga till förnyelsebar produktion. Om jag har förstått det rätt så kokar det ner till koldioxidutsläpp i slutändan. Vad det handlar om är att utjämningen mellan rika och fattiga länder inte bara ska ske på ett ekonomiskt plan utan även på ett ekologiskt. En form av ekologisk marxism helt enkelt. Nånstans där försöker Micael Grenholm trycka in ordet ”kristen”.

  Grenholm vill minska svensk BNP med 80 procent. Idag är BNP per capita cirka 425 000 kr per år. Den skulle då ner till 85 000 kr. Om vi räknar med ett skattetryck på 30 procent kommer den disponibla snittinkomsten ligga på 60 000 kr per år (utslaget på hela befolkningen) och statens budget uppgå till 275 mdr kronor. Naturligtvis skulle hela samhället kollapsa men låt oss förutsätta att det inte gör det. 5 000 kr i månaden ska alltså räcka till mat, boende, kläder, mediciner osv så nu blir det till att prioritera. Sjukvården kommer vara i princip nedmonterad och läkemedelssubventionerna borta. Pensionerna puts väck. Banksektorn skulle naturligtvis kollapsa och vi skulle vara tvungna att montera ner hela vår industri och återgå till att bli ett jordbruksland men bönderna skulle inte ha råd att köpa diesel till sina maskiner. Samhället skulle förfalla i laglöshet, sjukdomar skulle sprida sig och vi skulle få se massvält och upplopp.

  Säg att Micael Grenholm nu blir överhövding över detta konungarike. Då skulle han ställa sig upp och se ut över det samhälle han har ödelagt och säga att detta är Jesus vilja, vi gör det här för att Jesus säger att vi ska älska vår nästa. Vi gör detta för att Gud älskar oss så otroligt mycket! Vi har sänkt koldioxid-utsläppen med en halv promille globalt sett! Miljoner människors liv förstörda. Kom ihåg att i kommunistens värld går alltid kollektivet före individen. Det större goda är överordnat individuellt lidande. Alltid.

  Micael, kanske du kan berätta nu hur du ska få ner BNP med 80 procent.

 • Slimebeast

  Ingen har dock föreslagit att vi ska skicka invandrare till andra länder. Det är klart att de i så fall ska tillbaka dit de kom ifrån.

  Men det enda rätta är att stänga gränserna från och med nu.

  Det finns inget bra skäl att importera skadliga människor från primitiva kulturer och destabilisera ett av få harmoniska samhällen som finns i världen.

  Hjälpa kan man göra på så många andra sätt om man vill. Man måste inte importera tredje världens problem, och definitivt inga muslimska element. Personer som ivrar för att vi ska ta hit muslimer förtjänar att få sin egen hals avskuren.

  Tar man hit främlingar som orsakar lidande för vårt eget folk, då ska man också hållas ansvarig.

 • kjell

  Var det höger och vänster politik på predikarens tid också.
  Pred 10:2-3

  Den vise har sitt hjärta åt höger,
  men dåren har sitt hjärta åt vänster.
  Ja, varhelst dåren går kommer hans förstånd till korta,
  och till alla säger han ifrån, att han är en dåre.

 • Andre´Kristian

  Förlåt mitt korta inpass, men jag ber att få frambära en hjärtlig hälsning och ett tack för de med kristen verv och åhåga nedskrivna raderna vi här kan ta del av.
  Synnerligen intressant läsning, vilken i stort kongruerar med mina egna synpunkter. Alltid trevligt att upptäcka en begåvad meningsfrände i flödet av nätburna samhällsrelevanta kommentarer.

  Andreas, värdekonservativ nationalist och en svuren fiende till den anslående degenerationen inom Svenska Kyrkan, representerad av den islamistbefrämjare som tillåtits embarkera den ärkebiskopliga tronen.
  https://uploads.disquscdn.com/images/4ac3cf5825a51f421022df449cf75c6b128eb38f533717e806ebc27d9c731f0b.jpg

 • Andre´Kristian

  PS. Visserligen är jag nytillkommen konsument av denna sajt, icke desto mindre tog det bara ca två minuters läsning av texten producerad av signaturen Klaatu, för att begripa att vederbörande knappast kan stoltsera med epitetet ”konservativ”.
  Stå på Dig, bara!
  Andreas 🙂
  https://uploads.disquscdn.com/images/752ea443bac2fd8526b5480e30083494ba750cbecec611de0810d0473955673b.jpg

 • Kenneth Mäki

  Om hela jordens befolkning bodde i en densitet som på Manhattan så skulle alla få plats på Nya Zeeland.
  Plats verkar inte vara problemet iallafall.

  Vi får väl se vad som sker när muslimerna i vårt land börjar närma sig 10% sträcket. Bara att studera andra länder där så är fallet. Vi talar om ett folk som följer en lära från en man på 50+ som gifte sig med en 6 åring (”fullbordade” det när hon var 9). Borde inte det räcka för att inse fakta?
  Schackpjäserna verkar bli utplacerade en efter en, redo för sista stöten. Hoten ökar inom och utanför våra gränser.
  Vad gör vi? Är det ute med Sverige?

  Känns som om vi luras in i slöseri med värdefull tid och energi i ordstridigheter med Grenholm/Swärd etc.

  Det finns ju ändå många här som jag tycker har vett och sans. Är det några som vill gå ihop och fasta och bedja för att få svar? Matt 18:19. (1. Finns det överhuvudtaget nåt hopp om att vända på skutan Sverige och utvecklingen? 2. Hur? (Gissningsvis att en stor majoritet av landets befolkning blir frälst), men hur?

  Kanske visar Herren nåd och svarar? Om det visar sig att iallafall 90% av oss som medverkar upplever sig fått samma svar så kan vi nog anta att Herren talat. Vad säger ni?

 • Slimebeast

  Tack! Det är mycket tacksamt Andre’Kristian med sådana hälsningar och att få veta att det man försökt uttrycka har blivit uppmärksammat.

  Din hälsning värmde hjärtat och bilder på korsriddare är helt enkelt the best of the best.

  Hoppas du stannar kvar här Andreas! Vi växer men skulle behöva bli ytterligare några fler som verkligen är beredda att stå upp för sund kristen nationalism.

 • kjell

  Den trojanska hästen är på plats, media har munkavle, ingen verkar förstå faran, vi har inget försvar, dom få som finns blir rånade på sina vapen, den arme som kommer har inget medkännande, den som ej är med är mot, första generationens invandrare måste acceptera vara med eller dö, plötsligt är det en större arme än vi kan ana, alla dessa påstådda flyende militärer från Turkiet, är det möjligen ledningsgruppen? Det är så blåögt, finns det någon som åtminstone kan stänga Internet så dom tappat kontakten med ledningen?
  Just nu ser det mörkt ut det enda vapen vi har bön!

 • havscat

  Om man upptäcker en bomb i Mellanöstern och agiterar för att man skall ta hand om den i Sverige och därefter själv sticker till England, så är man inget vidare ämne.

  Det normala lösningen borde ju att från början skickat våra elitsoldater(missionärer) till Mellanöstern och desarmerat bomben. På så sätt skulle vi skyddat våra barn och de som var tränade att strida skulle stridit. I dagsläget har våra elitsoldater tippat över striden att strida på oerfarna rekryter.

  Ett sådant beteende slutar bara på ett sätt.

 • havscat

  Korrekt. Svärd och Grenholm har dessutom lagt sitt krut på att släpa in en annan Gud bland oss. Det är tillåtet enligt Svensk lag.

  Ett rättmätigt straff borde ju vara att släppa ner Svärd och Grenholm i fallskärm över Somalien. Det spelar ju ingen roll om vi tar in muslimer i Sverige, de finns ju lika många muslimer i världen ändå. Alltså bör det ju inte spela någon roll om vi skeppar över några kristna till Somalien, det finns ju ändå lika många kristna i världen. Världen är ju global vettu.

 • Klaatu

  Touché! I er definition är jag självfallet inte konservativ. Jag accepterar det. Dessvärre tror jag på människors lika värde. Och på kroppslig såväl som andlig befrielse.
  Att vara konservativ i min lilla värld handlar så mycket mer än om slagord och ideologier. Det är en personlig egenskap. Det handlar om bildning, familje-bakgrund, uppnådda målsättningar, nätverk, jordägande och i viss mån vitsord från militärtjänstgöringen. Jag antar att mina herrar har tjänstgjort?
  Därmed avslutar jag mitt samtal. Och min läsning av bloggen. Det är mycket roligare på flashback. Och trevligare.
  Bara några rader till eftertanke ”Te audire no possum. Musa sapientum fixa est in aure”. (Om det brister i latinkunskaperna ska jag skyndsamt komma till undsättning.)

 • Klaatu

  Tack för svar. Eller rättare sagt: tack för att du spottade mig i ansiktet.
  Jag själv är uppväxt i ett mycket liberalt kristet sammanhang men har det sista året drivits mot en mer biblisk och evangelikal kristendom. En resa som håller på att förvandla mig och göra min tro levande. Mina frågor är många. Och jag söker. Och jag vill diskutera. Vill samtala med bibeltroende kristna om tusen ting.
  Så tack för att du slår ner modet och hoppet. Du vill ju inte ens förklara hur du menar! Detta hade jag nog inte förväntat av inlägg på ett kristen forum som detta. Mycket trevligare och roligare på flashback faktiskt.
  Du spottar mig i ansiktet i kraft av Guds ande(?). Jag spottar inte tillbaka. Som Sackaios klättrar jag upp i trädet och gömmer mig. Gömmer mig för de troendes gemenskap som jag kanske vill tillhöra. Men du är en av dem som jagat mig bort. Ansvaret är ditt. Kärlekslösheten är din egen.
  Bry dig inte om att svara. Att sjunka till min nivå är dig inte värdig.

 • Slimebeast

  Ouch. Det blev inte bra det här.

  När det blir två mot en dessutom. Det är alltid tufft. I alla fall om jag talar för mig själv så avskyr jag det underläget.

  Klaatu, snälla bli inte avskräckt. I alla fall inte ännu. Jag är förmodligen den hårdaste i hela kommentarsfältet här och det var jag som råkade svara på ditt första inlägg. Jag representerar inte hela brokigheten på Aletheia.

  Jag uppfattade dig som en stark och bestämd person, så jag körde gasen i botten. Min debattstil är också att vara rakt på sak i internetdiskussioner och jag är medvetet provokativ för att tvinga motparten till att deklarera sin ståndpunkt tydligt, för att föra diskussionen framåt.

  Trots polemiken i vårt utbyte ovan känner jag att du är en åsiktsfrände i grunden vad gäller de avgörande frågorna. Sedan så är du ju bekännande kristen, visst? Jag skulle också stort uppskatta ditt bidrag med intelligens och bildning.

  Jag tror du skulle kunna trivas här. Du är en av oss.

  Jag har flera frågor och funderingar gällande din världsbild, särskilt hur du får ihop det med din självuppfattning om att du är både konservativ och höger (för jag fick inte ihop det).

  Sedan så måste du ju översätta citatet du avslutade med. Mitt latinkunnande brister, minst sagt.

  Tyvärr har jag bara gjort en månads militärtjänst för jag fick sådan hemlängtan. Men jag älskade de tre första veckorna när vi fick springa i skogen och skjuta, det var helt otroligt. Var gjorde du lumpen?

 • Klaatu

  1. Underläge skrämmer mig inte. Det gör en starkare.

  2. Översättningen lyder ”Jag hör inte vad du säger för jag har en banan i örat”.

  3. Gjorde min plikt i dåvarande Livreg. husarer, (K3.)

  4. Är inte avskräckt. Är bara mindre road.

 • Sverige är ett land som varit och är i ständig förändring de senaste 100 åren. Förändringen pågår men tyvärr kommer det förmodligen att visa sig att innan kapellen blir fulla av folk måste också vi gå igenom det Norge gjorde under WW2! Kapellen fylldes först efter Tysklands ockupation. För Guds rike kan nödtider vara frälsningstider. Det sagt, vad som blir vårt Tyskland får framtiden utvisa.

  Att vända skutan på ett skepp där passagerarna för länge sen slängt kaptenen överbord, om han ens fick gå ombord, går inte och inte heller ser jag att en stor del av Sverige blir frälst.. Det är hur jag ser det men vad ser Gud, dom eller räddning? Isf, dom över eller räddning frän, vad?

  Sant ordstriden med Swärd och Grenholm är slöseri med tid och kraft. Särskilt när de förmodligen har rätt! Just kidding 🙂

 • Kenneth Mäki

  Nej, saker ser omöjliga ut i våra ögon, men är det då omöjligt för Gud, som skapat hela universum, att förändra ett litet land som Sverige? Sverige, inte ens en flugskit i det perspektivet! ??

  Jag går iallfall in i fasta och bön Måndag till Fredag, jag önskar verkligen få svar, få veta om jag kan hoppas på något. Är det några fler som vill vara med så är jag tacksam.
  Vill inte Herren svara så…då får jag väl anta att det slutar där vi i nuläget ser att det slutar.

 • Det är klar att för Gud är inget omöjligt, frågan är väl om det ingår i Guds plan att förändra Sverige? Vi vet ju att mörka tider ska torna upp sig innan Herren kommer. Tror vi oss leva i de tiderna så är det vi ser hända över världen en del av det som kommer.
  Deprimerande? Inte alls Herren kommer ju och det kristna hoppet fullbordas.

 • Undrande

  Hm, jag postade ett svar igår kväll men fortfarande inget som syns på sidan. Bugg i systemet eller vad står på? Ser att många andra får igenom sina inlägg.

 • Slimebeast

  Shit, vad fel det kan bli. Jag gav mig på fel person.

  Jag hoppas du kan förlåta mig och ge mig en ny chans. Jag ber om ursäkt för att jag varit hård med mina ord, haft raljerande attityd och inte minst att jag fått dig att känna som att du inte är välkommen här.

  Med det sagt vill jag betona att jag inte frångår mina principer. Det här är svårt att förklara så att det inte blir missförstånd, men jag vill inte att någon som läser ska tro att jag ”pudlar” (mer än att jag personligen ber Klaatu om ursäkt, men ingen annan). Bara för att jag gjorde fel mot dig så betyder det inte att jag skulle välkomna vem som helst. Jag anser t.ex fortfarande att vissa människor är mina fiender hur hemskt det än låter, men att just du inte är en av dem.

  1. Bra att du inte skräms av underläge. Jag önskar jag kunde säga detsamma.

  2. Den där latinska frasen. Jag tar till mig det, jag förstår andemeningen i sammahanget här och nu.

  3. Det låter roligt. Låter som en riktig arméenhet där ni fick vara riktiga soldater. Jag skulle vara maskinman på en båt, vilket var urtråkigt jämfört med den spännande tre veckor långa grundutbildningen.

  4. Jag förstår det. Jag hoppas ändå att du ger mig och oss en ny chans!

 • Jonas Rosendahl

  Tycker detta är ett bra initiativ. Personligen har jag bett över Sveriges framtid, och jag har också upplevt som man säger ”ett tilltal”. Har även bett angående invandringen och även där upplevt ett tilltal. Har också bett angående Nato och även där faktiskt upplevt ett tilltal.

  Nu bryr sig inte speciellt många om det profetiska för man tycker sig ha koll på läget ändå. Men tider kan snabbt ändras. Att uppleva Guds ledning och tilltal och klarhet kan då bli mer värt än guld.

 • Slimebeast

  Det här var så öppenhjärtigt att man får en klump i magen, särskilt som jag själv bidrog till att du kände dig bortjagad.

  Ett varningens ord är på sin plats, vi bibeltroende brister som alla andra, och det är ett jättestort område i sig att diskutera, och det är traumatiskt och komplext på många sätt. Här måste man vara ärlig.

  De flesta här på Aletheia har i själva verket en komplex relation till frikyrkan och evangelikal kristenhet, och i flera avseenden befinner vi oss i utkanten av gemenskapen. Det är frågor som ofta direkt och indirekt berörs här.

  Jag vill uppmuntra dig att fortsätta söka här. För trons och sanningens skull. Men också för vad du kan ge oss, som en intelligent och tänkande person.

  Det är spännande med någon som befinner sig i gränslandet mellan liberal och evangelikal kristendom så som du beskriver. Jag vill verkligen veta vad det är för olika saker du funderar på.

  Det här är rätt plats för dig, särskilt som du har en naturlig ingång i form av ditt intresse för konservatism och invandringsfrågan.

 • Slimebeast

  Jag hoppas tilltalet handlade om att bomma igen gränserna. 😉

 • gäst & främling

  Där kommer den fria viljan in i bilden, vi har rätten att ta våra egna beslut angående landets väl och ve, och då måste vi reagera politiskt.

 • Andre´Kristian

  Mellita, domi adsum!
  Jag ber allernådigast om tillgift för denna min sena ankomst, men annorstädes utförda förpliktelser har tills nu hindrat mig från att hasta till fideikommissariens ståtliga boning.
  Vad pisangerna beträffar torde det vara rekommendabelt att förtära dessa, fastmer än att penetrera hörselgången och därmed slå dövörat till. (Blott en ödmjuk parentes, min gode Kronhjort.)
  Jag tog mig friheten att beordra Er utmärkte trotjänare och inventarium Gustafsson, att utan vidare dröjsmål frambära de av mig medförda förfriskningarna. Ah! Här har vi honom! Trevligt att notera att han håller sig med en reliabel domestik, en nog så sällsynt företeelse i dessa dagar.
  Får man slå sig ned invid den trevna elden som sprakar så gemytligt? Tag nu för sig av konjaken, mon chevalier! Camus X.O, fan anamma, hoppas det skall smaka!
  Nå, hur har söndagen förflutit? Har han varit ute med sitt jaktfölje och gjort markerna osäkra? Är det sant det som sägs, att häradshövding Schanker sistlidna fredag varit så brutalt berusad att pagerna tvingades bära hem honom från kronoparken?
  Hans omåttliga konsumtion av starkvaror har förskaffat honom ett mindre
  fördelaktigt renommé. Liksom hans indiskreta begivenhet på unga damer.
  A la bonneheure! Skål för många ystra bataljer!
  Vaba? Värnplikten? Den lyckades jag småningom bortpraktisera mig ifrån, men min lågande kärlek till fosterjorden torde man icke kunna misstaga sig på.
  Andreas 😉
  https://uploads.disquscdn.com/images/f113ebb698e94f639e23d3c2529cef37b5959501b8a3c85ebfc068a8d06e1653.jpg

 • Klaatu

  Slå er ned för bövelen! Låt pöbeln prata strunt. Om den gode herrn bjuder på dylik konjak skall vi nådeligen inmundiga den till min frejdiga historia om tvenne fagra fruntimmer från Kivik. Ser att herrn har med sig cigarrer – måhända de är rullade mellan kubanska kvinnfolks sammetslena lår. Låtom oss skåla för fallna hjältar! För svenska bärsärkar som reser sig ur fosterlandets jord!
  Gustafsson! Ta in rypan med dithörande lingon, champinjoner och gräddsås!
  Så skål på dej trätobroder! Ruset är bättre än värjan! Min herre – till Valhall!

 • Undrande

  Eftersom mitt inlägg tycks ha försvunnit skriver jag ett svar igen. Jag vet inte om det berodde på att jag skickade med en länk till ett bibelstudium.

  Det här handlar inte om jag är för eller emot flyktingmottagande. Jag har för det första inte sagt någonting om det (bara att jag hellre hjälper förföljda kristna runt om i världen än muslimska flyktingar i Sverige) och för det andra har jag ingen sakkunskap i flyktingpolitiken, så jag kan inte bedöma vilket som är det bästa sättet att hjälpa och var gränsen ligger i fråga om antal. Och eftersom jag betalar skatt som alla andra är jag med och betalar för dagens flyktingar. Det här handlar istället om kristna privatpersoner där du vill beröva dem deras rätt att själv välja vilka goda gärningar de ska göra. Du menar att man, för att vara en ”god” och ”from” kristen som inte vänt Gud ryggen, måste prioritera vissa gärningar som du har bestämt är frommare än andra. Det är detta jag opponerar mig emot.

  Och om du verkligen menar allvar med ditt användande av Jakob 2:8 och att ”ge åt dem som beder dig”, så antar jag att du inte är en hycklare utan ger bort ditt hem om det kommer 20 islamister och ber om det. Jag antar också att du redan nu har hemmet fullt med uteliggare och flyktingar och hjälper så många som möjligt så gott du kan. Jag antar också att du inte har några sparpengar utan att du varje månad ger exakt varje krona som blir över till flyktingarna. Vidare antar jag att du i alla lägen minimerar dina utgifter vad gäller boende, resekostnader, matinköp etc och därigenom kan maximera ditt givande och hjälpande. Eller har också du vänt Gud ryggen?

  Jag har gett dig en del bibelord som stöd för mitt resonemang. I övrigt ligger hela min tes i linje med de bibliska principerna om friheten i Kristus och frälsta från döda gärningar. Om du vill ha mer stöd och bibliska ”bevis” rekommenderar jag Justin Peters bibelstudium om moralism där han kontrasterar moralism, politik och socialt engagemang med evangelium. Det finns på Youtube och du kan söka på ”Justin Peters: The Morass of Seeker Sensitive”. Jag skickar ingen länk eftersom det inte verkar fungera.

 • ”Det här handlar istället om kristna privatpersoner där du vill beröva dem deras rätt att själv välja vilka goda gärningar de ska göra.”

  Jag försöker förklara min syn för vad bibeln säger vi bör göra i denna fråga. Ibland använder sig både Jesus och Paulus av imperativ som betyder att någon formulerar en uppmaning. Om den helige Ande nu genom ordet uppmanar oss ”ge den som beder er” eller ”att älska sin nästa som sig själv” kan det inte vara fel att påminna oss om dessa uppmaningar. Särskilt inte på en kristen blogg.

  ”Du menar att man, för att vara en ”god” och ”from” kristen som inte vänt Gud ryggen, måste prioritera vissa gärningar som du har bestämt är frommare än andra”

  Nej det menar jag inte det är du som tolkar mig det så.

  ”Jag har gett dig en del bibelord som stöd för mitt resonemang. I övrigt ligger hela min tes i linje med de bibliska principerna om friheten i Kristus och frälsta från döda gärningar”

  Absolut finns det bibliska principer om friheten i Kristus. Jag har i flera av mina inlägg talat om att det handlar om att Gud älskar glada givare alltså de som ger av kärlek inte av tvång. Vill du inte ge så är du fri att låta bli. Vi är kallade till frihet skriver Paulus men han skriver också, Gal 5:13;

  ”I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken.”

  Det finns två sorters slaveri i verserna ovan. Ordet tjäna översätts från ”douleou” som betyder vara slav. Som jag förstår det innebär det att vi är kallade att vara kärlekens slavar och inte köttets slavar. Paulus varnar Galaterna för att inte falla tillbaks i gärningslära och lagiskhet men också för att falla för ”frihetens faror” som drivs av vår syndiga naturs själviskhet.

  För mig är hur vi ställer oss till de asylsökande ett prov på vilket slaveri vi vill stå under, kärlekens eller köttets. Dramitskt påstående? Antagligen och det har inte tagits emot väl här där frihetens evangelium ensidigt har förkunnats på bekostnad av det Paulus varnar för ovan.

 • Undrande

  Jag märker att du undviker de relevanta frågorna och känns det inte särskilt fruktbart att fortsätta. Om du ska fortsätta svara får du faktiskt svara på de ställda frågorna. Jag har för övrigt aldrig menat att att vi ska missbruka friheten i Kristus men det betyder definitivt inte att jag kan säga åt dig vilka goda gärningar du ska göra. Om du väljer att hjälpa nödställda i Norge, Brasilien eller Sverige är inte min sak. Inte heller kan jag döma dig för vilken flyktingpolitik du tycker är bäst eller mest ”humanitär”. Med andra ord kan man inte säga att friheten i Kristus missbrukas om man inte aktivt hjälper de asylsökande vi har i Sverige. Det är en helt orimlig slutsats.

  Grenholms och Swärds ”kristna” humanism skapar iaf inte ”kärleksslavar”, utan döda gärningar som kommer ur moralpredikningar och hot om fördömelse. Precis detta talar 1 Kor 13:3 om där det står att vi inget vunnit när ger bort allt vi äger om vi inte drivs av Kristi kärlek.

 • Martin

  Micael! Vägen till helvetet är som bekant stensatt med goda föresatser. Du är en mycket totalitär person, det skrämmer mig. Om du får med dig 51 procent så vill du alltså tvinga de resterande 49 procenten till underkastelse. Dessa 49 procent tillhör alltså inte den grupp som omfattas av din altruism. De kan behandlas värre än boskap. Allt det dom äger och har vill du slå i bitar. Och nej, Micael, det går inte att jämföra med dagens demokrati, din politik kommer leda till ett helvete. Ett rent helvete. Hade Hitler varit demokrat om han hade fått 51 procent av rösterna?

  Vi vet att inga fattiga i Afrika skulle gynnas av att vi monterar ner vårt samhälle och låter det sjunka ner i laglöshet och kaos. Denna typ av altruism du förespråkar handlar i själva verket om att du vill höja din egen dopamin-nivå. Tvärtom kan man göra något som verkar riktigt elakt, men som i det längre loppet leder till mer godhet än en kortsiktig snällhet. Flyktingpolitiken är ett lysande exempel på det. Utmaningen ligger alltså i att identifiera vad som leder till mest godhet på lång sikt, inte att få en kick av en kortsiktig ”snällhet”.

  Att göra gott, i den sekulära meningen som du förestår, är faktiskt väldigt svårt. Säg att du går ut med en jutesäck full med tusenlappar och tänker att nu ska du göra gott. Du kanske öppnar säcken och ger en bunt till en barnfamilj. Men det kanske inte alls leder till något gott. Din lösning handlar alltid om att ge bort pengar, som att pengar är lösningen på alla problem. Detta är både naivt och felaktigt. Det långsiktigt goda kan ofta vara att inte ge bort pengar. Men då känner du dig inte god utan dum.

  Din lösning är: Hitta fattiga människor och ge dom massa pengar och allt kommer bli jättebra. Detta är narcissism. Du tar dig rätten att veta vad som är gott för andra människor. Men att hjälpa människor på lång sikt är svårt. Det bygger bland annat på deras frivilliga medverkan, det är en gåva som ska tas emot och tas om hand. Det handlar om en mängd faktorer vi inte kan styra över. Ni kommunister har alltid de lätta och de felaktiga svaren på svåra frågor. Dessutom har ni noll förmåga att sätta er in i hur konservativa kristna resonerar, vi är faktiskt inte som de halmgubbarna ni har skapat.

 • Ja du har rätt , vi är skramlande cymbaler om vi inte drivs av Kristi kärlek. Det har också funnits med i flera av mina mejl då jag talat om att Gud älskar glada givare, de som ger av kärlek utan tanke på att få tillbaks.

  Jag vet inte varför du blandar in Swärd och Grenholm i mitt resonemang. Jag vet inte mycket vad de står för annat än det som de påstås stå för genom inlägg här på aletheia. Jag bygger mina tankar på vad jag tror är bibelns grund och inget annat. Om jag har rätt eller fel så är det mina tankar och ingen annans.

  Om det jag talat om leder till döda gärningar och moralpredikningar får väl de som läser mina inlägg ta ställning till. Min ståndpunkt är att det är bibelns budskap att först hjälpa den som ligger i det dike jag går förbi och inte den som ligger i ett dike nån annanstans. Den ståndpunkten ser även nödställda på andra platser men inser att hjälper jag inte den nära så haltar mitt vittnesbörd. Det är mina tankar och de behöver inte vara dina.

 • havscat

  Att du kallar min bibeltolkning för dålig är upp till dig. När du skrev det två gånger så konfirmerade jag att jag uppfattat det och ville inte gå in i ytterligare ordväxling. Jag spottade inte dig i ansiktet, det var du som spotta i motvind.

 • Undrande

  Av alla dina kommentarer som jag läst här inne är min samlade bedömning att du delar mycket av Grenholms och Swärds åsikter och tillvägagångssätt, därav min jämförelse med dem. Den här bloggposten är dessutom i huvudsak skriven som svar på Swärds och Grenholms bok och du tycks opponera dig mot artikelförfattarens budskap (och därmed ta parti för Swärd och Grenholm).

  Jag märker att du fortsätter att tiga på mina frågor och därmed antar jag att du inser det orimliga i din användning av bibelorden du framförde som stöd för din hållning. Och att bygga din ”lokaldikesteologi” på Apg 1:8 är inte seriöst. Du har inte heller kommenterat att vi som kristna främst ska hjälpa kristna syskon.

 • Martin

  Kommunisterna har ett falskt axiom som dom bygger sina resonemang på. Om ni känner er starka, lyssna på senaste klippet på Grenholms hemsida.

  Detta felaktiga axiom lyder: De rika länderna är rika på de fattigas bekostnad.

  Med andra ord så ligger lösningen i att de rika länderna ska bli fattigare för att de fattiga ska bli rikare. Därför vill kommunisterna tvinga igenom bistånd för att jämna ut dessa rikedomar. Jag är naturligtvis inte emot katastrofbistånd och matsändningar men det går inte att bygga varaktig tillväxt med bistånd. Motbevisa mig den som kan.

  På Världsbankens hemsida kan man läsa att andelen fattiga (definierat som lever på under 1,90 usd per dag) har sjunkit från 42,1 procent av världens befolkning 1981 till 10,7 procent 2013. Kommunismen som Micael Grenholm förespråkar har aldrig löst några problem. Tvärtom, i kommunistiska länder saknas vettig sjukvård, mat, elnäten fungerar dåligt osv. Tack vare Hans Rosling vet vi att utvecklingen för tredje världen har varit oerhört positiv med minskad barnadödlighet och högre förväntad levnadsålder osv. För den intresserade, sök på Hans Rosling + BBC + The Joy of Stats på Youtube. Han visar att för två hundra år sen var alla länder fattiga och sjuka. Förväntad livslängd var under 40 år i varje land utom Storbritannien och Holland. Efter den industriella revolutionen förbättrades levnadsstandarden men så sent som 1948 var Asien och Afrika kvar i princip i samma dåliga situation som hundra år tidigare. Men då började det röra på sig, invånarna i Afrika och Asien började bli mer och mer friska och på 80-talet tog de asiatiska ekonomierna fart. Vissa afrikanska länder följde efter, andra var fast i inbördeskrig och i HIV-epidemin. Utvecklingen i väst fungerade som draglok även om de asiatiska och afrikanska länderna fortfarande släpar efter. Men att dom helt ska komma ikapp och bli som konsumtionshungriga monster är väl ingen egentligen som vill.

  Micael Grenholm och hans kommunistkollektiv vet inte vad dom snackar om. Så istället för att köpa den här kollektiva skulden dom försöker lägga på oss, det är det allt handlar om, så ska vi faktiskt vara stolta att många människor i Afrika och Asien har fått det mycket bättre tack vare innovationer och företagsamhet i väst. Finns det saker att förbättra? Självklart, själv har jag försökt jobba för investeringar i Afrika (trögt) och nära vänner jobbar med Fairtrade. Men det som dom här kommunisterna håller på med är absurt. Storskalig konfiskation, överföra till tredje världen. Lägg av! Och ta inte ett gram av den här skulden som dom försöker lägga på oss. Vi vet vad deras lösningar leder till, fattigdom, sjukdom misär.

  Frågan är inte för eller emot att göra gott. Frågan är vad är att göra gott? Kortsiktig snällhet kan leda till kaos, det är det invandringspolitiken kommer leda till. Något som verkar ont kan i själva verket vara gott. Men det ger inte samma kortsiktiga dopamin-effekter, i själva verket inga alls. Tänk själva, ni har tio miljoner och med dom ska ni göra gott. Det är inte lätt. Säg att ni hade gett fem miljoner till Dagen t ex för två år sen. Nu verkar dom ha blivit vänsterorgan. Då hade dina fem miljoner gått till att föra kristenheten i en bedräglig vänsterriktning. En av världens ondaste människor, George Soros (som för övrigt Stefan Swärds moderator gillar), är en av världens mest aktiva filantroper. Det ”goda” som han gör, är i själva verket något oerhört ”ont”. I Micael Grenholms förenklade värld handlar det alltid om att ge bort pengar. Som att det alltid skulle vara det goda? Det är det ju naturligtvis inte och jag är likt Slimebeast, oerhört tacksam att det finns en sida som den här med klartänkta och vakna kristna.

 • Debatten handlar, enligt rubriken, om vad som är en biblisk flyktingpolitik. I den mån Swärd och Grenholms tankar är de samma som mina så delar jag deras naturligtvis.

  Vad gäller dina frågor så har jag försökt svarat på dem. Ställ dem gärna en gång till om de känns obesvarade

  Min lokaldikesteologi grundar sig bland annat på den barmhärtig samaritens handling. Leviten hade sina orsaker för att inte hjälpa den i nöd prästen likaså medan samariern hjälpte. Var och en får pröva sig själv varför inte vilja hjälpa den som ligger i vårt dike, läs de asylsökande. Frågan är om vi vill vara barmhärtiga eller vars levit/präst. De dividerande med sig själv för att finna stöd för att inte hjälpa den som låg framför dem.. Risken finns att vi söker bland utombibliska skäl för att inte hjälpa dem. Typ Sverige går under muslimer tar över osv.

  Att hjälpa de kristna främst ja så kan man tolka det undrar dock om det verkligen är bibelns hela budskap i frågan. Jakob skrev ju att göra slillnad på människor är synd.
  Fy tycker jag för fram obegripliga och oseriösa bibelsamanhang som stöd. För mig är de ju inte det och med lite vilja så tror att det går att förstå vad jag menar. På den här bloggen kommer antaglugen varken Swärd Grenholms eller mina inlägg att ens vilja förstås. Och det handlar inte om att inte vilja hjälpa i allmänhet utan om att vilja välja vem vi ska hjälpa. Och de muslimer som är i nöd i vårt dike vill vi inte hjälpa.

 • wildwest63

  Anledningen till att jag i min ungdom aldrig röstade på KD, som mina kusiner aktivt verkade i, berodde på biståndsmålet på 1%. Tycker idag att jag var ganska klarsynt som i 15-årsåldern bl a skrev en skoluppsats kring detta och varför vi slaviskt skulle ge 1% oavsett nytta för mottagaren. Vi skulle bara ”må bra” själva. Man tänker på storslagna projekt som Baibang, man tänker om det s k budgetstöd som väl fortfarande finns för biståndet till Tanzania – tänk vad praktiskt för ett lands ledare när en massa rika västländer ger pengar direkt in i statskassan utan motkrav. Då kan man berika sig själv och köpa vapen och bråka med grannarna. Sen kan man kritisera samma givarländer för imperialism, rasism och snålhet inför den egna befolkningen som fortfarande har taskig sjukvård och dåliga skolor.
  Det finns flera undersökningar som visar att hade sub-Sahara-Afrika haft en västlig form av demokrati och kapitalism så skulle hungersnöd inte existera. Den är helt politikergjord i de allra flesta fall.

 • Undrande

  Ok, jag försöker med mina frågor igen. Om du svarar på dem först kan vi gå vidare därifrån och se vilken bäring ditt bibelstöd har. Jag klistrar in text nedan från två olika meddelanden:

  ”Och om du verkligen menar allvar med ditt användande av Jakob 2:8 och att ”ge åt dem som beder dig”, så antar jag att du inte är en hycklare utan ger bort ditt hem om det kommer 20 islamister och ber om det. Jag antar också att du redan nu har hemmet fullt med uteliggare och flyktingar och hjälper så många som möjligt så gott du kan. Jag antar också att du inte har några sparpengar utan att du varje månad ger exakt varje krona som blir över till flyktingarna. Vidare antar jag att du i alla lägen minimerar dina utgifter vad gäller boende, resekostnader, matinköp etc och därigenom kan maximera ditt givande och hjälpande. Eller har också du vänt Gud ryggen?

  Om du menar att ”giv åt dem som beder dig” är ett relevant bibelord i det här sammanhanget antar jag att du tar emot de 20 islamister som ockuperat ditt hem och ger dem mat och husrum? Och du ger väl dem ditt hem om de beder dig? Och hur många uteliggare och flyktingar bor det förresten hemma hos dig? För du är väl ingen hycklare som inte ”gör så gott du kan”? Du sprider väl din Kristusdoft genom hjälpa din nästa/så många flyktingar som möjligt på bästa tänkbara sätt?”

  Jag kan lägga till några frågor från förut också.

  På vilket sätt måste man hjälpa menar du? Är det bara pengar?

  1. Hur många asylsökande måste man hjälpa i sin egen hemstad innan man kan betecknas som en trovärdig och god kristen som sprider Kristusdoft och inte vänt Gud ryggen? Tills alla har fått hjälp?

  2. Hur många måste man hjälpa i det lokala diket innan man kan hjälpa i det ”internationella diket”?

  Det Jesus ville visa med berättelsen om den barmhärtige samariten var att judarna inte skulle se ner på andra bara för att de inte var judar. Detta ligger dock inte i strid med Paulus ord om att vi framför allt ska hjälpa kristna bröder och systrar och den egna familjen. Men att applicera detta, samaritberättelsen, som något krav för oss kristna i Sverige att hjälpa alla asylsökande (eller ”göra så gott vi kan” oavsett mängd) är för mig inte seriös bibeltolkning.

 • Martin

  Inte illa av en 15-åring! Du var dessutom utsatt för en massiv vänsterpropaganda från staten, ja från alla håll egentligen. När jag växte upp var det ren ondska att ifrågasätta det målet. Inte ens 1 procent?? Precis, Afrika får aldrig chansen att blomma ut med allt detta bistånd. Och inte minst som du skriver alla krig det skapar. Dessutom ses dom som mindre duktiga eftersom man tycker att dom inte klarar sig annars. Det är nonsens. Där vi ska bidra, tycker jag, är framför allt genom att dela med oss av kunskap och förse kontinenten med riskkapital. Marknadskrafter är en oerhört effektiv drivkraft att förbättra samhällen. Och naturligtvis låta dom konkurrera utan strafftullar. Handel, inte bistånd, är det som har lyft Asien.

  Jag hatar den här bilden av stackars Afrika som inte kan nånting, det är en översittarattityd. Det är trams, jag var i Tanzania för några år sen och det var fantastiskt. Fina hus byggdes i utkanten av staden vi kom till. Vår safariguide hade tusen personer på sitt bröllop trots att han bara hade bjudit sex hundra. Kocken var självlärd och överallt stannade dom till och gav nån sedel eller flaska vatten till människor längs vägen. Vi köpte mat och kol och allt möjligt. Hotellet på Zanzibar byggde vattenrening och skolor i grannbyn. Var vi då rika utsugare som kom dit? Nej, det är klart vi inte var. Nu kallar sig Grenholm för en bättre kristen för att han ska bo i fattigdomskollektiv och handla kläder på secondhand. Dom gör inte det för någon annans skull än sin egen. Dom fullständigt sågar alla rika kapitalist(svin) och slickar ivrigt i sig berömmet för den godhetspolitik dom själva inte skulle ha råd att genomföra. Det är motbjudande. Och för den som undrar så sparade vi i ett år för att ha råd att åka dit.

 • linkan62uffe

  Broder!
  Skulle vara intressant att höra vad du fått från Gud. Om du känner för att dela det vill säga…
  Guds välsignelse!

 • ”Och om du verkligen menar allvar med ditt användande av Jakob 2:8 och att ”ge åt dem som beder dig”, så antar jag att du inte är en hycklare utan ger bort ditt hem om det kommer 20 islamister och ber om det. Jag antar också att du redan nu har hemmet fullt med uteliggare och flyktingar och hjälper så många som möjligt så gott du kan. Jag antar också att du inte har några sparpengar utan att du varje månad ger exakt varje krona som blir över till flyktingarna. Vidare antar jag att du i alla lägen minimerar dina utgifter vad gäller boende, resekostnader, matinköp etc och därigenom kan maximera ditt givande och hjälpande. Eller har också du vänt Gud ryggen?!

  Jak 2:8 handlar inte om att ge utan om att älska sin nästa som sig själv om ni gör det fullföljer ni den konungsliga lagen, enligt Jakob. Du blandar ihop det med nån annan vers jag citerat. Nu handlar det inte om hur mycket vi ger för
  ”Var och en give efter som han har känt sig manad i sitt hjärta, icke med olust eller av tvång” Att det är så kan vi också lära oss av ”änkans sista skärv” det var en obetydlig summa hon gav men för henne var det allt. Jesus sa att hennes gåva var långt större än de andras. För Gud älskar glada givare 2 Kor 9:7 Det sagt jag har inte vänt Gud ryggen

  ”Om du menar att ”giv åt dem som beder dig” är ett relevant bibelord i det här sammanhanget antar jag att du tar emot de 20 islamister som ockuperat ditt hem och ger dem mat och husrum? Och du ger väl dem ditt hem om de beder dig? Och hur många uteliggare och flyktingar bor det förresten hemma hos dig? För du är väl ingen hycklare som inte ”gör så gott du kan”? Du sprider väl din Kristusdoft genom hjälpa din nästa/så många flyktingar som möjligt på bästa tänkbara sätt?”

  Det här antaganden kan jag inte svara på förrän jag är där. Jesus sa vi skulle vända den andra kinden till så när din fiktiva händelse sker hoppas jag kunna göra det. Men är det Islamister så mister jag väl huvudet först så jag behöver inte fundera på det.
  Jag har förnärvarande varken flyktingar eller uteliggare som bor hemma hos mig. Men jag är inte alls främmande för det utan det tilltalar mig att göra bådadera. För jag vet att Gud ”förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål” 2 Kor 9:8

  På vilket sätt måste man hjälpa menar du? Är det bara pengar? 1. Hur många asylsökande måste man hjälpa i sin egen hemstad innan man kan betecknas som en trovärdig och god kristen som sprider Kristusdoft och inte vänt Gud ryggen? Tills alla har fått hjälp? 2. Hur många måste man hjälpa i det lokala diket innan man kan hjälpa i det ”internationella diket”?

  Mitt svar på alla tre blir; ”Detta säger jag dock icke såsom en befallning, utan därför att jag, genom att framhålla andras nit, vill pröva om också eder kärlek är äkta. I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika. Det är allenast ett råd som jag härmed giver. Ty detta kan vara nyttigt för eder. I voren ju före de andra — redan under förra året — icke allenast när det gällde att sätta saken i verket, utan till och med när det gällde att besluta sig för den. Fullborden nu ock edert verk, så att I, som voren så villiga att besluta det, jämväl, i mån av edra tillgångar, fören det till fullbordan. Ty om den goda viljan är för handen, så bliver den (gåvan) välbehaglig med de tillgångar den har och bedömes ej efter vad den icke har. Ty meningen är icke att andra skola hava lättnad och I själva lida nöd. Nej, en utjämning skall ske, så att edert överflöd denna gång kommer deras brist till hjälp, för att en annan gång deras överflöd skall komma eder brist till hjälp. Så skall en utjämning ske.” 2 Kor 8:8-14

  Ty om den goda viljan är för handen, så bliver den (gåvan) välbehaglig med de tillgångar den har och bedömes ej efter vad den icke har. v12

  För det är ”Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. 1Gören allt utan att knorra och tveka, 1så att I bliven otadliga och rena, Guds ostraffliga barn mitt ibland ”ett vrångt och avogt släkte”, inom vilket I lysen såsom himlaljus i världen” Fil 2:13

  Nu dissar du kanske mina bibelcitat med en annan tolkning. Medan jag tror allt detta ryms inom det konungsliga budet att älska sin nästa som sig själv. I alla fall är det så jag har förstått bibeln

  Frågan kokas ner till Jesus samtal med den lagkloke i Lukas 10; ”Men en lagklok stod upp och ville snärja honom och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv till arvedel?” Då sa Jesus till honom: ”Vad är skrivet i lagen? Huru läser du?” Han svarade och sade: ”’Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.’” Han sade till honom: ”Rätt svarade du. Gör det, så får du leva”
  Men det svaret räckte varken för den lagkloke och kanske inte heller för dig utan frågan blir ”Då ville han rättfärdiga sig och sade till Jesus: ”Vilken är då min nästa?”
  Sen kommer berättelsen om den barmhärtige samariten med allt det den rymmer. Jesus sista ord i berättelsen är vem gjorde rätt, samariern blev det självklara svaret, även fast det säkert tog emot för en lagklok att erkänna att en samarier stod för nått gott. Jesus sista replik var gå och gör sammalunda.

  Där har du mina bibelverser jag stöder min dikesteologi på. Att det är självklart att hjälpa dem som ligger i diket nära oss tycker jag mig se av ovan berättelse. Att inte göra det är att inte ha medlidande som leviten och att som prästen göra allt för att slippa hjälpa. Prästen tyckte sig ha bibliska skäl, för om den misshandlade i diket var död och prästen rörde vid honom blev han oren och kunde inte tjäna i templet. Men Jesus svar visar på nått högre och att en rätt gudstjänst inför Gud är att hjälpa den som behöver dig där och då.

  Det jag tror det Jesus egentligen frågar efter här är kanske inte först vem som är min nästa utan vilken sorts nästa är jag? Är jag en som hjälper den som behöver min hjälp eller en som begränsar min hjälp till att gälla den som det passar mig att hjälpa?
  Ja du får avgöra själv vilken nästa du är. För mig är det självklart att i första hand hjälpa de i nöd i min närhet. Jag böjer mig inte ner i diket och frågar om den nedslagne är frälst eller inte utan jag hjälper honom utan hänseende till personen. Och de asylsökande är enligt min mening absolut min nästa men frågan blir vilken nästa är jag?
  Är detta är lagiskt och gärningslära, nej det är att utöva praktisk kristen tro.

  Ursäkta det långa inlägget men eftersom du frågade så ville jag svara. Hoppas det inte finns allt för många stavfel eller syftningsfel men om den goda vilja finns så förstår du vad jag menar

 • Andre´Kristian

  Ert skriftställarkynne och franka förhållningssätt hedrar Er och har lett till ett slags frändskap, vilket stimulerar intellektet och det goda humöret! Kan vi medelst magnifikt eldunderstöd och uppsluppna sammandrabbningar med signaturen Klaatu, bakom vilken döljer sig godsägare Kronhjort, ana att här har bildats ett muntert triumvirat?
  Med utmärkta hälsningar,
  Andreas 🙂
  https://uploads.disquscdn.com/images/3c3f98db7713cf1bf30a7389a5bef6da375b92ea2508441e3cefa3d46e962a81.jpg

 • Andre´Kristian

  Confrater!
  Din älskvärda kollegialitet är varmt uppskattad, och hur skulle man i förlängningen kunna umbära nöjet att replikera? Undertecknad spetsbov böjer sitt gotiska huvud och ler.
  Andreas 🙂 Till vardags ofrälse domesticus. Man skall hålla sig till sanningen.
  https://uploads.disquscdn.com/images/aadddd302f6290db9d1bf99869ae671624439307d303f4d1edc082c808972c32.jpg

 • Undrande

  Jag vill först återge vad du tidigare sagt och ”anklagat” kristna syskon för.

  1. Du har sagt att vi inte är trovärdiga vittnen för Jesus/inte sprider Kristi doft om vi inte hjälper flyktingarna i vår hemstad/i vårt närområde först. Och då undrar jag vart gränsen går för hur många man måste hjälpa för att vara ett trovärdigt vittne? Detta måste du kunna svara på om du ska komma med en sådan kommentar. För jag antar att vi kan vara överens om att ingen ”gör så gott han kan” utan alla kan göra mer, oavsett var man bor och därmed faller du under din egen dom.

  2. Du har också sagt att om man inte delar med sig av sitt överflöd till de i nöd har man vänt Gud ryggen. Hur mycket av sitt överflöd behöver man ge för att inte ha vänt Gud ryggen? Detta måste du också precisera. För om du säger ”ge så mycket som du kan” är du lika dömd som oss andra då du också kan ge mer.

  Över till ditt svar. När det gäller ditt eget liv och vad du gör är det inte hypotetiskt (visst, 20 islamisterna är inte särskilt troligt just nu). Det finns många uteliggare i Sverige och de som lider stor nöd och säkerligen också i ditt närområde. Om du då lever som du lär borde du uppsöka dessa människor i ditt ”lokala dike” och upplåta ditt hem till dem och försörja dem så gott du kan. Är det okej att jag kontaktar ett antal uteliggare och nödställda (som behöver ett hem) och tipsar dem om att du kan erbjuda dem mat och husrum? Och kan jag säga till dem att du skänker ditt boende till dem om de frågar snällt?

  Sedan citerar du 2 Kor 8 för att svara på hur mycket man måste ge till flyktingar/asylsökande för att vara en god kristen som sprider Kristusdoft och inte vänt Gud ryggen. För det första handlar det kapitlet om hjälp till ”de heliga” och för det andra är det ingen moralapell/befallning/krav utan en beskrivning av det frivilliga givandet. Detta kan alltså på intet sätt användas som stöd för att hävda att vi som kristna måste hjälpa asylsökande i Sverige. Och jag ”dissar” inte din bibeltolkning bara för att, utan för att bibelorden inte kan appliceras på hur svenska kristna måste agera gentemot asylsökande.

  Om du menar att Jesus i Luk 10 menar att alla kristna måste sälja allt de äger och ge till de fattiga för att vara en (god) kristen undrar jag först och främst om du gjort det? Sedan tror jag ingen seriös bibelutläggare menar att detta ska tolkas på det sättet utan istället vill peka på vad man har mest kärt i sitt liv (dvs om pengarna och ägodelar är viktigare än Jesus).

  I nästa stycke skriver du att man ska hjälpa alla som ”behöver din hjälp”. Gör du det? Det finns väldigt många i Sverige som behöver din hjälp.

  Nu över till din kommentar om liknelsen om den barmhärtige samariten. Jesus och Paulus (Rom 9-11 bl a) gjorde också skillnad på människor trots att Gud älskar alla människor och att alla har samma värde. Judarna har fortfarande en särskild roll och kallelse, de är fortfarande Guds utvalda folk och i Rom 11 ser man tydligt Guds särskilda kärlek till det judiska folket. Och vi hednakristna uppmanas att välsigna judarna på ett särskilt sätt. Det betyder dock inte att vi ska förbanna andra människor.

  Liknelsen om samariten och den slagne handlar som sagt om att Jesus vill visa sina lärjungar att de inte ska se ner på de som inte är judar utan att de också är vår nästa. Men detta upphäver inte skillnaderna och prioriteringarna som omnämns i övriga NT. Jesus själv gjorde ju exempelvis stor skillnad när han först avvisade den kanaaneiska kvinnan. Hon var tvungen att uppvisa sin stora tro innan han hjälpte henne. Jesus säger vidare att vi inte ska ge det heliga åt hundarna och inte kasta pärlor för svinen. Med andra ord betyder detta som sagt inte att alla skillnader mellan kristna och ickekristna försvinner, inte heller försvinner judarnas särskilda utkorelse framför andra folk, i och med liknelsen med den barmhärtige samariten. Sedan kan man också notera, precis som signaturen Kjell nämnt ovan, att han inte tog med den slagne hem utan det var akuthjälp på plats.

  Några fler bibelord som tydligt visar att Paulus gör distinktioner mellan kristna och ickekristna. Rom 9-11 visar som nämnts ovan att han också gör tydlig skillnad på judar och hedningar.

  Rom 15:25-26 visar på hur man skickar hjälp till de fattiga ”av de heliga” i Jerusalem, inte fattiga generellt sätt. Det är inte heller rimligt att tro att alla hjälpbehov på den platsen brevet skrevs var tillgodosedda innan man skickade hjälpen till Jerusalem.

  Rom 12:13 Uppmanar till att hjälpa ”de heliga”.

  Fil 4:3 Här uppmanar Paulus att särskilt hjälpa de kvinnor som arbetat med honom i evangeliets tjänst. Det står inte att de ska hjälpa alla behövande.

  2 Kor 9:1-12 visar också på hur Paulus sätter hjälpen till de heliga i första rummet.

  Gal 6:10 visar att vi framför allt ska göra gott mot kristna syskon.

  Dessa bibelord styrker tydligt att vi som svenska kristna hellre ska ge åt förföljda och nödställda kristna runt om i världen än åt muslimska flyktingar i Sverige.

 • Jonas Rosendahl

  Nej, det handlade det inte om.

 • Jonas Rosendahl

  Jag vill helst inte göra det offentligt. Men nära vänner till mig vet om vad jag fått.

  Visst jag tycker det är intressant att läsa teologi. Att skriva här och debattera är en kallelse och viktig sådan. Att vara engagerad i en lokal församling tror jag också är viktigt.
  Men det allra viktigaste är att söka Herren. Att fråga Herren och be honom tala tillbaka. Be gärna med en vän, sök Herren, vänta på honom, låt Hans närvaro komma tydligt. Bli stärkt och få tilltal. Få klarhet, förvirring lämnar.

  Det betyder inte att jag vet allt, och det ska även prövas de tilltal man får.
  Men jag kan säga som så i alla fall, att det är BRA att be angående framtiden och vad Herren vill att man ska göra.

 • Punkt ett och två har jag försökt svara på genom de bibelcitat jag angett så jag hänvisar till mina tidigare svar. Du accepterar inte de svaren men det är inget jag kan göra nått åt.

  Jodå, jag uppsöker det lokala diket många gånger även utom de gånger jag legat där själv, om du nu verkligen vill veta vad jag gör. Jag har i många år varit engagerad i LP stiftelsens arbete och där handlar det om att möta missbrukare och uteliggare. Du får gärna hänvisa hemlösa i min stad till mig så tar vi det därifrån. Vi som är verksam i LP ska hålla över tid och vi lämnar tex inte ut privata telnr som är tillgängliga dygnet runt. Gör man det nöts man ned onödigt snabbt. Vi ska vara kloka som ormar men menlösa som duvor. Men många är de gånger jag har vänt ut och in på mig för att hjälpa uteliggare i nöd. Varje gång är det en brottning med Gud och när jag tvingas säga nej av olika orsaker var så säker att det finns en som vill påminna om den gången.

  Jag citerar inte ”2 Kor 8″ för att svara på hur mycket man måste ge till flyktingar/asylsökande för att vara en god kristen som sprider Kristusdoft och inte vänt Gud ryggen” det är du som tolkar mig på ett sätt jag varken skrivit eller menat. Att stycket handlar om att hjälpa de heliga tar på inget sätt bort vårt ansvar att vara en nästa för den vi möter efter vår väg. Jag tror stycket handlar om inställning och den goda viljan. En vilja som inte vi kan ta oss men som Herren verkar i oss för att hans goda vilja ska ske.

  ”I nästa stycke skriver du att man ska hjälpa alla som ”behöver din hjälp”. Gör du det? Det finns väldigt många i Sverige som behöver din hjälp.” Jag skrev För mig är det självklart att i första hand hjälpa de i nöd i min närhet.

  Nej varför skulle jag mena att Jesus i Luk 10 menar att alla kristna måste sälja allt de äger och ge till de fattiga för att vara en (god) kristen? Berättelsen handlar om att vara en nästa för den vi möter, det håller nog de flesta seriösa bibelutläggare med om.

  ”Nu över till din kommentar om liknelsen om den barmhärtige samariten. Jesus och Paulus (Rom 9-11 bl a) gjorde också skillnad på människor trots att Gud älskar alla människor och att alla har samma värde”

  Vad har Guds utkorelse och utväljande av Israel att göra med den barmhärtige samariten? Om Gud som skapade allt ur inget bestämmer att utvälja Israel ur alla andra folk så kan han göra det för han är Gud. Samme Gud har genom sin Ande förklarat att den som gör skillnad/utväljer de människor som ska hjälpas säger Jakob vara syndare Jak 2:8-9 ” Om ni uppfyller den kungliga
  lagen enligt Skriften: Du ska älska din nästa som dig själv, så gör ni
  rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd och blir av lagen avslöjade såsom överträdare”

  ”Liknelsen om samariten och den slagne handlar som sagt om att Jesus vill visa sina lärjungar att de inte ska se ner på de som inte är judar utan att de också är vår nästa”
  Nu står det inget om att det är en liknelse utan det är en berättelse som mycket väl kan ha hänt. Men det är säkert som du skriver, en del av berättelsen att judar inte skulle se ner på icke judar, men den rymmer så mycket mer. En annan vinkel är den jag nämnt och som jag tror betyder mest för oss idag. Att Herren med ett imperativ uppmanar oss att vi ska älska vår nästa som vi älskar oss själva och att berättelsen vill föra oss fram till funderingen över vilken nästa är jag för den Herren ställer i min väg. Paulus bekräftar detta i Rom 13:8 ”För den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen”

  Mot slutet av ditt inlägg så går du in på att alla de insamlingar som finnas beskriva i NT handlar om behövande kristna. Och att ”Dessa bibelord styrker tydligt att vi som svenska kristna hellre ska ge åt förföljda och nödställda kristna runt om i världen än åt muslimska flyktingar i Sverige.

  Jag delar inte den tolkningen för jag menar att den samlade bibelundervisningen visar att Herren vill vi ska göra både och.
  Du är fri att hjälpa vem du vill men med berättelsen om den barmhärtige samariten som stöd, han som verkligen var barmhärtig och inte egenrättfärdig som leviten och prästen, tycker jag mig se att vi ska innesluta även de muslimska flyktingar i vårt bistånd.
  Det finns tre grupper människor judar kristna och hedningar. Vi var hedningar till dess Gud frälste oss. Muslimerna är hedningar till dess Gud frälser dem. Det Gud inte skiljer på ska vi inte heller göra skillnad på. Därför tror jag Herren vill föra oss till insikten att även hjälpa dem.

  Därmed har jag sagt allt jag kan och har att säga i denna debatt. Fortsätter vi så vevar vi bara runt. Jag respekterar din syn men jag delar den inte. Du får avslutnings repliken om du vill

 • linkan62uffe

  Tack för ditt svar! Nästan anade att du inte ville dela det offentligt. Du har verkligen rätt om vikten att söka Herrens ansikte och vilja….det har jag gjort och kommer göra allt mer.
  Guds välsignelse!

 • Undrande

  Jag kan inte se att du svarat på punkt ett och två (som för övrigt är för övrigt väldigt enkla frågor att svara på). Men eftersom du inte gett mig någon ”explicit” gräns för vad som är skäligt antar jag att du erkänner att du kan göra mer. Med andra ord blir det hyckleri. Du kräver av andra det du inte kan leva upp till själv. Och det måste vara ett väldigt krävande liv du lever när du ständigt går runt med hot om fördömelse om du inte ”gör ditt bästa”.

  När det gäller 2 Kor 8 glömde jag att nämna Folkbibelns överskrift igår som ännu mer talar emot ditt resonemang. Det talas om hjälp/insamlingen till församlingen i Jerusalem. Med andra ord hjälper man kristna syskon på annan ort vilket är precis det jag talat om.

  Sedan återkommer vi till ditt resonemang om att ”hjälpa dem som behöver din hjälp”. Du kan som sagt säkerligen göra mer än du gör för dem som är i nöd i din närhet. Återigen blir det hyckleri.

  Min poäng med att nämna Jesus och Paulus distinktioner mellan grupper var bara en kommentar till din kommentar om att det är synd att göra skillnad på människor och att vi därför borde göra precis lika mycket för muslimerna. Vi kan hålla flera bollar i luften samtidigt utan att de krockar. Vi kan ha en positiv grundinställning till alla människor och be om kärlek för alla men det betyder inte att vi kan eller bör älska alla människor exakt lika mycket. Jag ska inte älska grannfrun lika mycket som min egen fru. Jag ska inte älska grannens barn lika mycket som mina egna. Det står inte att jag ska älska grannfrun så som Kristus älskade församlingen. Till och med Jesus tycks göra skillnad på sin kärlek till lärjungarna (Johannes), men det betyder inte att han inte älskar alla människor. Och Paulus är beredd att offra sin egen frälsning för judarnas frälsning, inte för några andra. Med andra ord kan vi med gott samvete och gott bibelstöd i första hand välsigna judarna, hjälpa kristna syskon och vår familj utan att för den skull begå synden att ”göra skillnad på folk”. Det betyder så klart inte heller att vi inte kan eller får hjälpa andra men ovannämnda prioritering är biblisk. Eller menar du att Jakob, som primärt skriver till judarna i förskingringen, upphäver dessa bibliska principer (från Jesus och Paulus) för oss hednakristna i Sverige? Och menar du att Jesus och Paulus också blir dömda av Jakob? För mig är det för övrigt ingen motsättningen mellan Jakob brev, (som, om det ska överföras på hednakristna, kan ses som en uppmaning om att ha en positiv grundinställning till alla människor, dvs inte döma någon på förhand) och Jesus och Paulus undervisning. Samma slutsats kan göras om berättelsen om de barmhärtige samariten.

  Poängen här är alltså att du inte kan ha två bollar i luften samtidigt. Jag har inga problem med att se att vi inte ska se ner på andra människor beroende på etnicitet eller religion. Skulle jag gå förbi en sönderslagen muslim på stan skulle jag så klart ringa 112 och hjälpa i den mån jag kan. Jag skulle inte fråga vilken livsåskådning eller vilket ursprung han har. Det betyder dock inte att alla bibliska distinktioner försvinner. Med andra ord en positiv grundinställning till alla människor men särskilt till kristna syskon, judar och den egna familjen.

 • Ok, då försöker jag väl ingen då
  1, Det finns ingen gräns för vad du ska ge. Därför nämnde jag änkan som gav allt och Paulus som skriver ”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare”
  Ge det du vill ge allt eller ge inget, du är fri.
  ”I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken. 14Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv.” 15Men om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven uppätna av varandra.”
  Ja lagens hela uppfyllelse ligger i ett enda budord du skall älska din nästa som dig själv skriver Paulus som själv är en frälst farisé som antagligen visste allt vi människor kan veta om Guds nåd men också om lagen.

  2. Ja det var ett tillspetsat uttryck det medges om att vända Gud ryggen om man inte tar hand om sin nästa genom att inte ge av sitt överflöd. Är det det som stör dig mest så får du väl fundera på varför i så fall. Jag behöver inte alls precisera hur mycket du ska ge för som sagt du är fri att ge vad du vill om nått alls.

  ”Eller menar du att Jakob, som primärt skriver till judarna i förskingringen, upphäver dessa bibliska principer (från Jesus och Paulus) för oss hednakristna i Sverige?”

  Ja visst skriver Jakob till judar i förskingringen men om vi inte ska tillämpa det på församlingen då hamnar vi i en annan diskussion. Typ, den om Jesus som säger att han bara kom till de förlorade fåren av Israels hus kan vi då tillämpa hans ord på församlingen? Jakob upphäver inte det du säger om att älska sin fru mer än grann frun och jag tror att det går att ha flera bollar i luften.

  ”Med andra ord en positiv grundinställning till alla människor men särskilt till kristna syskon, judar och den egna familjen”

  Nu är det ju så att du inte verkar ha en positiv grundinställning till alla människor eftersom du inkluderar alla utom de asylsökande muslimerna i Sverige, i de du vill hjälpa.

  Jag har inte sagt nått emot att ha en särskilt hållning till kristna syskon, judar och den egna familjen. Det jag påstår till skillnad från dig är att jag anser att de asylsökande i Sverige är vår nästa.

 • Undrande

  Nu säger du att jag är fri att ge vad jag vill och då hoppas jag att du i fortsättningen inte dömer mig och andra (att vi vänt Gud ryggen, inte sprider Kristusdoft, inte är trovärdiga vittnen) om vi väljer att ge vårt överflöd till förföljda kristna runt om i världen istället för asylsökande i Sverige. De (förföljda kristna) är, precis som jag visat med ett antal bibelord, definitivt inte mindre ”nästa” än de asylsökande i Sverige.

  Var har jag sagt att jag inte inkluderar asylsökande muslimer i min positiva grundinställning? Det är helt enkelt lögn. Jag sa precis att jag skulle behandla/hjälpa en misshandlad muslim på samma sätt som vem som helst. Att jag hellre ger av mitt överflöd till förföljda kristna runt om i världen än asylsökande muslimer är definitivt inte detsamma som att jag ser ner på andra människor eller att jag aldrig hjälper andra än kristna. På samma sätt antar jag att du inte ser ner på andras barn bara för att du hellre föder dina egna (om du har några). Och bara för att de asylsökande kan vara vår nästa betyder inte det att jag är tvingad ge dem pengar, mat och husrum. Det finns hur många ”nästa” som helst och jag är fri att välja vilken ”nästa” jag ska hjälpa. Jag kan hur som helst aldrig hjälpa alla.

 • Klaatu

  Vafalls!? Var inte förlägen min herre! I hjältars gemenskap finnes icke sådant. Blodet som brusar i Edra lemmar brusar också i våra. Här är icke frälse eller ofrälse, jude eller grek, preussare eller normander. Seså! Ge nu värjan och slidan till Gustafsson. Ur aftonskuggorna stiger fordom hjältar i munter skrud. Se där kommer Cu Chulainn. Och den lustige Sir Galahad. Den ugriske Väinämöinen saknas oss aldrig. En rodnad passerar mitt ansikte då kvinnfolket Boudica gör entre. Ur fädernelandets jord är vi komna och där skola vi uppgiva andan. Pöbeln talar icke väl om oss men historien skall giva oss rätt. En fattas oss: Arthur Pendragon. Så låtom oss höja bägarna i hoppet om att han ånyo skall samla sina hjältar kring det runda bordet och vi alla skola dricka ur Graalen. Min herre, till Tintagel!

 • Klaatu

  Utmärkt. Då inleder vi icke en ordväxling om dessa ting som kunde vara mycket intressanta.
  Och, för att hänvisa till mig själv, så har jag inte spottat varken i medvind eller motvind. Måste anta att spottloskan kom flygande från någon annan. Någon som räcker upp handen?
  Ad notam: ”spotta i motvind” bör helst skrivas ”spottade i motvind”, ehuru prefixet -de markerar imperfektum. Jag har nämligen inga planer att spotta i presens eller futurum.
  Audiatur et altera pars.
  Lev väl.

 • Jag har tidigare sagt att du är fri och jag har inte dömt dig eller nån annan. Jag tycker det är märkligt att inte kunna framföra en åsikt utan bli beskylld för att vara dömande. Hur ska vi seriöst kunna samtala om man ska vara rädd för att uppfattas dömande? Jag har inte uppfattat denna blogg som speciellt ängslig på den punkten! Jag har redan efter ett halvdussin inlägg blivit kallad för både det ena och det andra, avfällig av andra oseriös och obegriplig av dig. Alla dessa dömande åsikter beroende på vilken måttstock vi har.

  Jag har försökt, efter den förmåga jag har, att förklara min ståndpunkt som verkar skilja sig från den korrekta uppfattningen här, att vi kristna som jag ser det, bör med Kristi kärlek ta emot de asylsökande inkl muslimerna.

  Jag tolkade din mening från ett tidigare inlägg ”så skickar jag betydligt hellre bistånd till nödställda kristna runt om i världen än till antikristliga muslimer” som att de antikristliga muslimerna inte var fullt ut med i din positiva grundinställningen.

  ”Och bara för att de asylsökande kan vara vår nästa betyder inte det att jag är tvingad ge dem pengar, mat och husrum.” Nej du behöver inte ge om du inte vill varken till dem eller nån annan men du får.

  Jag talar utifrån min tro att alla människor generellt är vår nästa och i synnerhet de som är i vår närhet. Därför räknar jag alla mänskor även de antikristliga asylsökande muslimerna i landet eller på väg in som vår nästa.

 • sam

  Detta är en uppmaning från Jeshua angående tidens ände
  :Mat 24:20 Men bedjen att eder flykt icke må ske om vintern eller på Sabbaten.
  Vilken dag är det som är Sabbat igen?

 • Undrande

  Ditt svar verkar ha försvunnit på min dator men jag kan läsa det på min telefon så jag svarar på mitt eget inlägg istället.

  Du skriver först att du inte är ”dömande”. Om du vill kan du ta bort ordet ”döma”, som jag för övrigt tycker är en utmärkt beskrivning av dina åsikter om andra kristnas liv och prioriteringar, så kan du sätta dit ordet anklaga istället. Om det inte heller passar kan vi enbart hålla oss till det du faktiskt sa, dvs att andra kristna har vänt Gud ryggen, inte sprider Kristusdoft och inte är goda vittnen om de inte först och främst hjälper asylsökande i lokalområdet. Det hade varit klart mer passande om du lagt fram det som en fråga för diskussion men nu kom du med anklagande påståenden. Och när du använder uttryck som att ha vänt Gud ryggen är det väldigt grova anklagelser.

  Faktum står hur som helst kvar och det är att dina åsikter om andra kristna i den här frågan inte är korrekt i ett bibliskt perspektiv. Det finns inget stöd för att jag skulle ha vänt Gud ryggen om jag väljer att ge mitt överflöd till nödställda kristna runt om i världen framför muslimska asylsökande i Sverige. Det betyder som sagt inte att jag inte skulle hjälpa en sönderslagen muslim på gatan, likt den barmhärtige samariten. Han är så klart ”min nästa” i det läget. Men det hindrar inte att jag generellt prioriterar hjälp till kristna syskon och min egen familj, precis som Bibeln uppmanar oss till. Och ja, jag står fast vid att din bibeltolkning i den här frågan har varit obegriplig och oseriös. Därmed inte sagt att du vänt Gud ryggen vilket är en stor skillnad. Jag har lyft fram ett antal bibelord som tydligt indikerar att vi först och främst ska hjälpa kristna bröder och systrar (och sin egen familj) medan du menar att Apg 1:8 och berättelsen om den barmhärtige samariten upphäver den principen. För mig är det bara obegripligt och oseriöst.

  När det gäller välkomnande av muslimer har jag, med risk för att bli tjatig, aldrig sagt att det är fel eller obibliskt att välkomna muslimer. Det står dig fritt att hjälpa så många du vill. Det jag har sagt är däremot att det blir fel när någon tar sig rätten att bestämma att ”välkomnande” (vad du nu lägger i det ordet. Jag betalar skatt och ”välkomnar” därigenom) av muslimer i Sverige måste ske före man hjälper exempelvis förföljda kristna utomlands för att vara en genuin kristen. Detta finns det inget bibelstöd för, vilket jag tydligt argumenterat för utifrån Bibeln.

  Antikristlig betyder alla som står emot Jesus och det gör per definition alla som inte är genuint kristna. Det betyder så klart inte att jag hatar, föraktar eller ser ner på ickekristna/antikristna.

  Du säger i avslutningen att jag ”får ge” den asylsökande, dvs inget tvång, och det köper jag fullt ut. Men det går omöjligt ihop med dina tidigare anklagelser om att ha vänt Gud ryggen, inte sprida Kristusdoft, och att inte vara trovärdiga vittnen om man inte hjälper de inhemska asylsökandena först. Då blir det per automatik ”måste ge”, i alla fall om man vill vara en äkta/god/en som inte vänt Gud ryggen kristen.

 • kjell

  Men varför nämner Jesus sabbaten, det står ju att människosonen är Herre över sabbaten, varför skulle det då vara speciellt problem med flykt på sabbat, är alla transport
  linjer och bensinstationer stängda då? Eller finns det någon annan speciell orsak.

 • Knepigt att det försvann jag såg det för ett par timmar sedan

  ”Och när du använder uttryck som att ha vänt Gud ryggen är det väldigt grova anklagelser” Jag har förstått att du har tagit illa vid dig därför ber jag om förlåtelse för mina ordval. Det var ingen medveten tanke att såra någon. Fick för mig att tonen var högre här, det är bra att jag hade fel!
  Jag hade kunnat uttryckt mig annorlunda men jag vet att jag inte skrev det med tanke att döma ut någon.
  Vad jag vet har jag inte personligen anklagat dig för att ha vänt Gud ryggen utan det var en bild av en kanske allt för stor del kristna, som jag fattar det, inte tydligt står upp för de asylsökande, särskilt då muslimerna.

  Du sa att ”Var har jag sagt att jag inte inkluderar asylsökande muslimer i min positiva grundinställning? Det är helt enkelt lögn”

  Du skrev i ett inlägg, nu citerar jag från minnet, att du hellre gav dina pengar till kristna i behov utomlands än till de antikristna muslimerna. Det var den meningen jag tänkte på och som jag uppfattade som att du inte inkluderade de antikristliga muslimerna i din positiva grundinställning.

  Jag får leva med att du tycker min bibeltolkning om att hjälpa den i nöd som är nära först är obegriplig och oseriös. Jag får slipa till den och formulera mig bättre för i mitt hjärta stämmer den.

  ”Jag har lyft fram ett antal bibelord som tydligt indikerar att vi först och främst ska hjälpa kristna bröder och systrar (och sin egen familj) medan du menar att Apg 1:8 och berättelsen om den barmhärtige samariten upphäver den principen. För mig är det bara obegripligt och oseriös”

  Nu har jag inte sagt det utan jag sa så här ”Jag har inte sagt nått emot att ha en särskilt hållning till kristna syskon, judar och den egna familjen” Inte heller påstått att Apg 1:8 eller barmhärtige samariten upphäver nått. Jag har sagt att berättelsen om samariten rymmer mycket och att Apg 1:8 visar på att det började i Jerusalem och går vidare ut över världen. Jag tror det är ligger en Guds vishet gömd däri, börja nära, hemma i byn, som Jesus och gå vidare ut över världen

  I ”välkomnade” lägger jag en personlig positiv vänlig inställning till någon i det här fallet de asylsökande. Visst kan man säga att du välkomnar dom med att du betalar skatt. Men det jag önskar är att får se fler svenskar hedningar och kristna välkomna dem på ett personligt positivt vänligt sätt.

  ”Du säger i avslutningen att jag ”får ge” den asylsökande, dvs inget tvång, och det köper jag fullt ut. Men det går omöjligt ihop med dina tidigare anklagelser om att ha vänt Gud ryggen, inte sprida Kristusdoft, och att inte vara trovärdiga vittnen om man inte hjälper de inhemska asylsökandena först. Då blir det per automatik ”måste ge”, i alla fall om man vill vara en äkta/god/en som inte vänt Gud ryggen kristen”

  Jag vet uppriktigt sagt inte vad jag ska svara på det. Hursomhelst det har varit ett spännande samtal det är då säkert, tack för det!

 • Undrande

  Återigen tycks ditt svar ha försvunnit så jag svarar här istället.

  Jag kan inte säga att jag tog illa vid mig personligen eller att jag blev sårad. Att någon blir sårad är inte heller ett automatiskt skäl att be om förlåtelse då sanningen kan såra/göra ont många gånger. Jag tycker dock, precis som jag nämnt tidigare, att du har kommit med grova anklagelser mot kristna generellt sett som enligt mig saknar bibelstöd. Och jag har svårt att se det som ett ”felaktigt ordval”, då den samlade innebörden av dina anklagelser/åsikter enligt mig är klar.

  Sedan skriver du ”Vad jag vet har jag inte personligen anklagat dig för att ha vänt Gud ryggen utan det var en bild av en kanske allt för stor del kristna, som jag fattar det, inte tydligt står upp för de asylsökande, särskilt då muslimerna.”. Nej, du har inte anklagat mig men det var som sagt inte det jag reagerade på utan din allmänna anklagelse. Men återigen visar du vad du menade med att ha vänt Gud ryggen och det är att inte ”tydligt stå upp” för asylsökande, ”särskilt muslimerna”. Det är precis detta jag vänder mig emot. Vi som kristna är inte förpliktigade att hjälpa asylsökande muslimer på ett särskilt sätt (förutom skatt). Om vi väljer att skänka av vårt överflöd till förföljda kristna istället är det definitivt inte obibliskt eller mindre kristet och vi har inte vänt Gud ryggen. Men den allmänna positiva grundinställningen till alla människor gör att jag likt den barmhärtige samariten inte bryr mig om vem den misshandlade mannen i diket är utan jag ringer 112 och gör vad jag kan i det akuta läget.

  ”Du skrev i ett inlägg, nu citerar jag från minnet, att du hellre gav dina pengar till kristna i behov utomlands än till de antikristna muslimerna. Det var den meningen jag tänkte på och som jag uppfattade som att du inte inkluderade de antikristliga muslimerna i din positiva grundinställning.”

  Jo, jag förstår att du drog den slutsatsen men det är en orimlig slutsats utifrån vad jag skrev. Precis som jag nämnde föder du hellre dina barn (om du har några) än grannens barn men det betyder inte att du har något emot grannens barn (eller inte har en ”positiv grundinställning” till dem). Bara för att du hellre föder dina barn än grannens anklagar inte jag dig för att inte ha en positiv inställning till grannens barn.

  När det gäller din bibeltolkning är du förstås fri att tolka hur du vill och stå kvar i din övertygelse. Att du vill att fler ska ha en ”positiv inställning” till asylsökande står dig fritt att tycka och jag tror att de flesta genuint kristna har positiv inställning till alla människor. Det betyder dock inte att man per automatik måste vara positiv till dagens flyktingpolitik. Man kan fortfarande tycka att vi tar in alldeles för många och att vi hjälper betydligt fler genom att fokusera hjälpen i närområdena, samtidigt som man har en positiv grundinställning till alla människor. Men vissa kristna, i synnerhet sådana som Grenholm och Swärd, har tagit patent på vad man som kristen får tycka i dessa frågor (att man måste vara för en väldigt hög invandring för att vara en ”god” kristen exempelvis). Och jag önskar framför allt att människor ska bli frälsta, inte att de ska få välstånd och hälsa primärt (även om det inte behöver föreligga ett motsatsförhållande).

  I fråga om Apg 1:8 har jag tidigare visat på det orimliga i att använda det som argument i den här diskussionen. Bibelordet måste ha en sannerligen ”gömd vishet” om det ska styrka din tes. För mig är det där ”eisegesis”, dvs läsa in något i texten som inte står där (för att styrka sin egen föreställning).

 • sam

  Visst är Jeshua herre över Sabbaten. Och hur Han visar detta är att Han inte kommit för att upphäva densamma utan för att fullborda den.
  Varför följer inte kristna Jeshuas exempel och firar Sabbaten på samma dag som Jeshua och Hans efterföljare?

 • Det snurrar många konspirationsteorier på nätet, den muslimska trojanske hästen är en av dem. Den judiska världskomplotten en annan. Den nya världsordningen åter en annan. Det finns säkert fler. Den muslimska varianten är ju inte en trojansk häst eftersom det sker helt öppet. Den judiska om den finns ingår antagligen i det som är det verkliga hotet den nya världsordningen. Eftersom den är direkt inspirerad av mörkrets makter på ett särskilt sätt är det den som hotar världen mest.

  Det muslimska tänkta övertagande av Sverige och världen bleknar i jämförelse. Alla religioner kommer att bekämpas inklusive islam. För det kommer en ny världsreligion där ljuset, lucifer, ska tillbes. I FN skrapan tillbes han redan sedan många år i den stora invokationen. Kolla upp ”Lucis Trust” en ackrediterad organisation med säte i FN skrapan. Skapad av Alice Bailey inspirerad av en andlig adept dwail khul eller tibetanen. Här en verklig konspiration värd namnet

 • Berra

  Intressant! Jag blir nyfiken på vad du menar med ”den judiska världskomplotten”? Tänker du att judarna ligger bakom den nya världsordningen?

 • kjell

  Du svarade inte på frågan, varför det skulle vara svårare att fly på sabbaten.
  Han har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda, så långt läser vi lika, men Jesus talar om en lag i hjärtat, inte en bokstavslag utan en lag som bygger på kärlek.

  Jag lever alltid nära Herren, och är pensionär genom det har jag sabbat varje dag, men så som du verkar se på sabbaten, så hamnar du i lagiskhet, som Paulus beskriver mycket klart i Galaterbrevet 3 att vi är fri från ”lagens bokstav” om vi accepterar lagen och tar den bokstavligt så lever vi inte under nåden.

  Abraham blev rättfärdig genom tro, 430 år innan lagen kom.

 • kjell

  Blunda inte för sanningen, Josef och Maria sökte upp en tryggare plats, när hotet kom för nära, det handlar oftast om sunt förnuft.

 • Det är inte mitt uttryck utan det har funnits med länge. Jag vet för lite om den judiska komplotten för att uttala mig, verkar mest vara antisemitism som ligger bakom. Om den judiska komplotten tänker sig en del att det är judiska bankirer som styr, åtminstone den ekonomiska världen. Har inte sett vad deras mål skulle vara.

  Nej vägen mot den nya världsordningen styrs av andra krafter än sionism. Är du intresserad av att veta vilka de krafterna är så kolla upp Madam Blavatski, Alice Bailey och Rudolf Stiener, alla tre förgrundsfigurer i det paraply av organisationer som går under samlingsnamnet New Age.

  Den ”nya” tidsåldern som inget annat är än gammal trolldom.

 • Vilken sanning ska jag inte blunda för?

 • sam

  Hur ska vi se på vad Jeshua säger i Matt 5:17? Jeshua säger att Han inte kom för att upphäva Lagen..

 • kjell

  Vad jag förstår är det frivilligt att gå via lag eller nåd, men det står att om du tar en enda av lagens bokstav, så ”måste” du hålla resten också, och det tror inte jag att du klarar av, du kan inte blanda lag och nåd, du måste välja endera.

 • sam

  Jag tror att vi båda har en Gud? Vi kan nog vara överens om att inte tillbe avgudar? Vi ser nog lika på alla bud kan jag tänka mig.
  Det är i mina ögon en nåd att Gud ordnat så att vi människor kan få syndernas förlåtelse antingen genom att offra blod från offerdjur eller genom att acceptera Jeshuas syndoffer.

 • kjell

  Du svarar fortfarande inte på frågan, vad kan det bli för problem som har speciellt med sabbaten att göra, jag har alldeles nyss svarat dig här, men det inlägget har ramlat mellan
  stolarna, få se om det dyker upp, men klart är att det finns ett val mellan lag och nåd, du kan försöka att vinna rättfärdighet genom lag, eller nåd genom tro, liksom Abraham.
  Jesus säger längre ner i den texten, att vi inte skall bekymra oss för morgondagen.

 • sam

  Förstår jag det rättt att Noa, Moses och Aron m.fl i GT inte kunde få syndernas förlåtelse genom Lagens syndoffer?

 • Vet inte hur gammal du är men om jag inte minns fel så slopade KDU kravet på ett biståndsmål 2008 eller 2009 av precis de anledningar som du resonerar kring.

  KDU:s politik tenderar ju att bli KD:s vartefter så lite hopp kanske finns för dem på den punkten. Tyvärr tenderar den att bli det *för* sent.

 • wildwest63

  Det här var på 70-talet, sen kan du få räkna, haha.
  Jaha, jag visste inte att KD gick ifrån sin heliga princip. Jag har aldrig varit intresserad av KD, det var redan då för mycket vänsterflum, och idag är det helt värdelöst parti. Utan värden och utan inflytande.

 • kjell

  Då kanske det stämmer bra med 63, då ligger mina barn nära.

 • Kenneth Mäki

  Jag talar inte om några konspirationsteorier, det handlar bara om fakta. Jag har inget emot invandring, jag har däremot väldigt mycket emot vilka som släpps in. Jag är emot alla avgudadyrkare och villolärare! Men så är som sagt var Sverige ett land som förkastat sin enda räddning. Ett dåraktigt folk får dåraktiga ledare. Ett dåraktigt land får den katastrof det till slut förtjänar. Så har det alltid varit i alla tider och så förblir det till det slutliga slutet kommer. Så närmar sig nu Sverige konsekvensen.

  Det är den punkten Grenholm gärna missar och undviker. Är det verkligen den vite västerlänningens fel att så många länder lider? Eller är det inte dessa länders egen synd som straffar sig? Bevisat är ju att decennier av bistånd inte lett till någon förändring. Däremot har korruptionen i dessa länder ätit gott.

  Liksom Grekerna skyller sin bankrupt på Tyskarna, att de stal deras guld under andra världskriget (deras situation har ju förstås inget som helst att göra med deras egna korrupta sinnelag som så präglar hela landet) så har människan ända sedan de åt av den förbjudna frukten skyllt ifrån sig på andra! Grenholm kan gärna bära offerkoftan om han så vill, men försök inte komma här och lägga på mig ditt hycklande dåliga samvete.

 • kjell

  Nu förstår jag ännu mer Jesu ord,
  Matt 13:13
  Därför talar jag till dem i liknelser, eftersom de med seende ögon intet se, och med hörande öron intet höra, och intet heller förstå.
  Matt 13:14
  Så fullbordas på dem Esaias’ profetia, den som säger:
  ’Med hörande öron skolen I höra,
  och dock alls intet förstå,
  och med seende ögon skolen I se,
  och dock alls intet förnimma.
  Mark 4:12
  för att de ’med seende ögon skola se, och dock intet förnimma, och med hörande öron höra, och dock intet förstå, så att de icke omvända sig och undfå förlåtelse’.”
  Luk 8:10
  Han sade: ”Eder är givet att lära känna Guds rikes hemligheter, men åt de andra meddelas de i liknelser, för att de med seende ögon intet skola se och med hörande öron intet förstå’.
  Apg 28:26
  när han sade:
  ’Gå åstad och säg till detta folk:
  Med hörande öron skolen I höra,
  och dock alls intet förstå,
  och med seende ögon skolen I se,
  och dock alls intet förnimma.

  Joh 1:17
  ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus.
  Rom 6:14f
  Ty synden skall icke råda över eder, eftersom I icke stån under lagen, utan under nåden.
  Huru är det alltså? Skola vi synda, eftersom vi icke stå under lagen, utan under nåden? Bort det!
  Gal 5:4
  I haven kommit bort ifrån Kristus, I som viljen bliva rättfärdiga i kraft av lagen; I haven fallit ur nåden.

 • Andre´Kristian

  Hell, stolte doctor honoris causa och tempelriddarnas stormästare!
  Kronhjorts eufoniska barytonstämma kommer sannerligen till sin rätt inom dessa sägenomspunna väggar!
  Jag minns det som i går hur hans far, den rikligen ordensbeprydde generallöjtnanten, likt en frenetiskt skällande Cerberus, just i detta rum skrämde livet ur en försumlig grispiga, vilken brustit i uppsikt över ett knippe kultingar. Han hotade med att mura in henne i skorstensstocken, med fötterna uppåt.
  Förbannat ståtlig karl – ett livsfarligt salongslejon och föremål för åtskilliga fäktningsdueller. Förresten, ett vördnadsbjudande oljeporträtt av gamle Kronhjort och hans oemotståndliga magnetism, där över den skulpturala eldstaden!
  Ni, min unge ädling, har ärvt Er fars charmant brutala karisma och skarpa intellekt. Hissa adelsfanan och ge fyr till de saligen avsomnades ära! Parbleu! En förlupen kanonkula avfyrad av misstag kom att utgöra hans definita coup de grace…
  Ni nämner Graal, denna mytomhöljda och juvelbesatta kalk, vilken fordom dags sägs ha varit i Er släkts ägo. Skål för att den må finna vägen tillbaka till sin forne väktare!
  Andreas, vilken såg dagens ljus anno domine 1958, frambär sitt djupt kända tack och ber att få retirera. Jag ser att Gustafsson står beredd med min pälsbrämade rock och körkarlen bidar vid porten.
  Lef väl tills vi råkas ånyo!
  Må Gud och de fyra kardinaldygderna beskydda Ert nobla hufvud. Tyngd är den hjässa som kronan bär.
  Dominus vobiscum!
  https://uploads.disquscdn.com/images/6cd1b946f4a44dbd1829e048639a91f50258c4b786f1442e50ca3a4a8f5d10ad.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/df88d0a109c209f776f525a81f5325127a1f08e8b52272ac31da1aa6837257ad.jpg

 • Nu är det så dax att ändra sig. Han anar väl att historiens dom kommer att drabba reinfeldtministären och förekommer.

 • Martin

  Jag vet inte om det är slöseri med tid. Nej, jag tycker faktiskt inte det. Stefan Swärd leder ett upprop som skrivs under av 380 pastorer där han i princip likställer islam med kristen tro. Stefan Swärd menar att militant jihadism förvränger islam PÅ SAMMA SÄTT som korstågen förvrängde kristendomen. Detta är svårt att ta in. Man läser artikeln, men man kan inte tro att det är sant att det står som det gör. Det ska inte vara möjligt. Att en frikyrkopastor som är med i en mängd centrala kristna styrelser uttrycker sig på det sättet. Och som sedan skrivs under av 380 pastorer.

  Frankrike har kommit en bit längre i islamiseringen. Där ser du vad vi har att vänta i Sverige inom bara några år. Där är skolorna under attack. Lärare har misshandlats brutalt, hänsynslöst, av muslimska ungdomar i höst men du kommer aldrig läsa om det i svenska medier. I norra Paris blev en lågstadielärare misshandlad av två män. Varför? Läraren hade höjt rösten mot en av ungarna och två förbipasserande män hörde det. Männen kallade naturligtvis läraren rasist och sa att den ende mästaren är Allah. Det är mängder med attacker som inte rapporteras, djävulskt brutala attacker med ett besinningslöst våld. Liknande attacker sker mot sjukhus och politiker och mot ”fransmän”. Om du går in på zerohedge kan du läsa mer.

  Stefan Swärd jämför sd-röstande kristna med (människor som kallade sig) kristna som röstade på Hitler på 30-talet. Men judarna var aldrig ett hot mot samhället, visst dom levde kulturellt och religiöst avskiljt från resten av samhället men de var i högsta grad en bidragande faktor till samhällenas ökade välstånd. Dom skapade inte no-go-zoner. Dom attackerade inte själva demokratins grundpelare. Har man någon som helst klarsyn så ser man att den ondska som på 30-talet fanns inom nazismen är samma ondska som vi nu ser inom islam.

  Jag tror sidor som Aletheia är viktigare än man kan tro. Det finns mängder av tysta kristna där ute i församlingar som inte vågar säga flaska av rädsla för att bli socialt uteslutna av Stefan Swärd och hans likar. Då tror jag att Aletheia kan vara ett andningshål där dom ser att andra kristna faktiskt har ungefär samma åsikter som man själv har. Utan att vara hatiska brunskjortor.

 • Slimebeast

  Käre tid. Du har ju inte förstått någonting! Du förstår ju inte självaste grunden för vad kristendomen går ut på! Jag kan knappt tro det jag just läste. ”syndernas förlåtelse genom djuroffer”?!

  Det stämmer ju inte alls att någon kan få syndernas förlåtelse genom blodsoffer eller för den delen genom någon annan laggärning överhuvudtaget!

  ”ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.” Rom 3:20

  Redan Paulus med flera som skrev NT tog upp kampen med ”Yeshua-kristna” som du, som försökte tvinga kristna att åter bli slavar under lagens förbannelse.

  Och det är fel att prata om lagen som ett tecken på Guds nåd överhuvudtaget. Jag tror inte du kan hitta något bibelställe som beskriver att det var av ”nåd” som Gud gav lagen till Moses och israeliterna.

  Det är ju tvärtom, att tvingas följa lagen är slaveri, som är rena motsatsen till nåd.

  Det är en sak som är alldeles säker, efter Jesus död på korset kan ingen människa bli frälst eller få syndernas förlåtelse genom offer eller andra laggärningar, varken om du är jude eller hedning.

 • SefastTronde

  Håller i princip med dig, men inte om exemplet med Grekland som jag menar är tämligen skevt analyserat. Greklands [och övriga medelhavsländers] kommande kris höll jag en rad föredrag om inför Euro-omröstningen. Där var det lätt att vara profet.

  Greklands kris är tämligen enkel att förklara, relaterat till landets samhällsstruktur vid tiden för valutainträdet. 1. Valuta har en benägenhet att koncentreras i de områden där omsättningshastigheten är som störst. Grekland låg därvid i bottenligan, både vad gäller produktivitet och industriell export. 2. En stor del [mer än 30 %] av Greklands ekonomi tillhörde den ‘grå’ sektorn, som inte genererar speciellt mkt skatteintäkter till samhället. Medan valutaunionen naturligt tvingar fram en enhetlig prissättning på synonyma varor och tjänster. Det är lätt att konkurrera för den som säljer ‘svart’, och därvid också hålla ett lägre pris till den egna befolkningen. Ett grovt mått på storleken av den svarta ekonomins storlek kan sägas vara prisökningarna ca ett år efter inträdet. 3. Var och en nation som inte har ett effektivt skattesystem och administrativt samhällssystem var dömt att halka efter. Grekland låg i bottenligan. 4. Att därtill ha ett pensionssystem med lägre pensionsålder i genomsnitt är också en faktor för att misslyckas.

  Att man därtill låtit åren gå utan att radikalt reformerat samhällsstrukturen, utan fortsatt att låna till den allmänna konsumtionen av vård, skola och pensioner har totalt underminerat ekonomin. EU lockade vid inträdet med bra övergångsvillor för de länder som låg efter strukturellt, men de som inte klarat reformeringstakten har de fakto kommit i en ännu svårare situation. Att Tyskarna stal Greklands guldreserv vid andra världskriget är en helt annan fråga som inte har det minsta att göra med att man hamnat där man är.

 • sam

  Snygg profilbild
  Är det inte så att vi kan bekänna oss att vara frälsta därför att Jeshua offrat sitt liv och blod?
  Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud;
  Rom 3:24 och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,
  Rom 3:25 honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod.
  I veten ju att det icke är med förgängliga ting, med silver eller guld, som I haven blivit ”lösköpta” från den vandel I förden i fåfänglighet, efter fädernas sätt,
  1Pe 1:19 utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck.
  Du måste nog revidera din uppfattning v.g blodets betydelse, min vän.

 • sam

  När Jeshua dog för oss alla på korset så var det i enlighet med Jehovas instruktioner för syndoffer.
  Heb 9:13 Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet,
  Heb 9:14 huru mycket mer skall icke Kristi blod – då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud – rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!
  Jeshuas syndoffer är giltigt för att Jeshua offrade sig enligt instruktionerna i Lagen.

 • Kenneth Mäki

  Jag vet inte riktigt om du missade ironin? Självklart har inte stölden av guldreserven något att göra med deras situation idag. Jag tror den största orsaken hittar man i decennier av populistiska regeringar som gett de ”egna grupperna” statliga förmåner och tjänster. Dessa ”de egna” har också blivit beskyddade mot rättsliga påföljder, ex: skattesmitning. Kort och gott, köpta röster, korruption. Det går inte att skapa en massa jobb som egentligen inte behövs på diverse organisationer, exempelvis poststyrelsen. Till slut sinar kassakistan och det var väl i huvudsak det som skedde i Grekland, där detta sattes i system och fick gå väldigt långt, alldeles för långt.

 • Kenneth Mäki

  Nja, jag säger inte att man ska sluta granska och stå upp emot, ja vad ska man kalla det? ”Etablissemanget, frikyrkoeliten, adeln”? Men jag menar att det blir slöseri med tid om det inte är underbyggt med fasta och bön. Ett kämpande och skrikande i egen kraft. Man bränner en massa krut men hur mycket blir lösplugg utan egentlig massa och genomslagskraft?

  Jag skulle önska att folk här gick ihop i samordnade bönegrupper, det finns en sanning i kraften då några går ihop och bestämmer sig för att bedja för något specifikt. Skulle vara intressant och se vad resultatet av allt blev då! Undrar om inte denna blogg skulle spränga igenom och nå längre än denna ändå lilla isolerade grupp av interna kristna intressen det handlar om.

 • wildwest63

  Det ena utesluter inte det andra, Kenneth. Bön behövs alltid, det är för lite av den varan eftersom bibelundervisningen varit undermålig i många sammanhang och man inte förstår vitsen och kraften i bön.
  Samtidigt så kan man inte ”bara” be. Jag kommer ihåg flera äldre kristna i min ungdom som ansåg att man skulle be för all förändring, men när jag som otålig och ung människa undrade vem som skulle genomföra förändringen om alla bara satt och bad, då kunde de äldre kristna inte svara. Gud skickar ju inte änglar för att förändra, det är fortfarande människor som behövs.
  Det måste samtidigt finnas de som skriker och väsnas och pekar på problemen, ibland går det över gränsen, absolut, men det är samtidigt ett upprop, ett varningsrop till andra kristna att be.
  Både och behövs. Både sunt förnuft och hjärtats värme. I migrationskrisen 2015 fanns i varje fall inget sunt förnuft, om det fanns hjärta är också frågan, som vi diskuterat här bl a. Det fanns nog mest ett rop efter ett känslomässigt rus av alla dem som inte lever med Jesus och får sin tillfredsställelse där. Jag tror säkert att många fick ett rus, det får man när man lovar guld och gröna skogar med andras pengar. Det kändes säkert bra ett tag. Men man vaknar ju också en morgon och inser att man inte bara kan gå på kickar, att där krävs förnuft, uthållighet och långsiktighet.

 • wildwest63

  Lite samma inställning som migrationskrisen framkallade här 2015, som jag skrev om högre upp – de grekiska politikerna fick ju ett fantastiskt tillfälle att sprida gratispengar till sin befolkning och bli populära på kuppen. Vilken godhetskick! Att ha en stabil valuta i ryggen, garanterad av ekonomiska stormakter som Tyskland, var perfekt, nya lån kostade ingenting, sämre produktivitet och konkurrenskraft behövde inte styras upp med nedskrvningar av den egna valutan.
  Alla kickar håller ett tag, sen kommer verkligheten ikapp. Beroende på kickarnas initiala omfattning blr också verkligeheten desto hårdare. I grekernas fall finns absolut ingen utväg. Det enda är övergång till ny-drachmer, en halvering av valutan jämfört med idag, och förhoppningsvis möjlighet att då konkurrera med sina produkter som är – just det, vilka då? Man kan inte rädda ett land med oliver.

 • kjell

  Gud har det inte lätt, i ena änden ber Swärd och Grenholm om det dom hoppas på, samtidigt ber Christer Åberg (apg29) om fler bockbrännare eftersom han anser att bocken är djävulen, likaså ber han att någon angriper tomten eftersom han är djävulen, och Lucia är hans brud, så dom får det inte lätt på lussenatta, jag blev dessutom utkastad när jag tyckte Christers dotter var klädd som tomtemor. Jag tror att det enda vi kan göra är att be ske Guds vilja.

 • Martin

  Stefan Swärd får nu betala priset för alla villoläror han har släppt in i Sverige. Katoliker, trospredikanter, Kingdom Now, Toronto-rörelsen, profetrörelserna; allt har han välkomnat i den (o)heliga karismatikens namn. Nu är hans omdöme grumlat och han kan inte längre höra skillnad på Guds och djävulens röst. Därför ska vi be att Gud leder både Swärd och Grenholm till omvändelse.

  Jag undrar om Stefan Swärd nu kommer gå ut med samma budskap till Östermalms-borna som han gör till oss. Att dom inte får rösta på sd, att dom måste stödja massinvandringen, att Trump-röstare är avfallna osv. Nej, jag tror inte det. Men i så fall är det ett evangelium som förkunnas utåt, men när dom väl har kommit in då är det slut på dom goda nyheterna. Då ska dom kuvas till underkastelse på samma sätt som Stefan Swärd försöker kuva oss.

 • Det är sant ingen blir frälst genom laggärningar;
  ”Upphäver vi då lagen genom tron? Nej, inte alls! Utan vi befäster lagen” Rom 3:31
  Paulus paradox! Det är bara att hålla med Petrus ”Så gör han i alla sina brev, när han i dem talar om sådant, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå”

 • Janne2

  Jesuiten har varnat för konspirationer och falska dokument! ” ”

 • sam

  Vad är det som de tio buden innehåller som vi inte kan, eller ska, rätta oss efter?

 • sam

  Jag ser det som att om man syndade så blev man förlåten genom att offra ett djurs blod. Detta måste upprepas varje gång man syndade.
  Jeshua offrade sitt blod genom att offra sitt liv och blod. Jeshuas offer var en gång för alla.
  Finns det något i Lagen som vi inte kan acceptera som instruktioner från Jehova?

 • kjell

  Petrus pekar inte exakt vad det är som är svårt att förstå i Paulus brev, många slänger med dom orden för att kunna bortförklara Paulus helt när det kanske bara var ”typ” hårfrågan som Petrus reagerade mot.

 • kjell

  BOKSTAVEN, acceptera att du är fri i Jesu namn.

 • kjell

  Har du en vanlig enkel bibel, 1917 för säkerhets skull, så att du inte har någon annan, som förvillar så att vi talar om samma sak, ta då och läs Galaterbrevet 3 kap.

 • Paulus bråkade inte om hårfrågan när han öppet gick emot Petrus i Jerusalem . Petrus försyndade sig när han fegade ur och inte åt med hedningar när det var omvända judar i närheten, det var förbjudet i lagen. Gal: 2

  Lagen är helig och budordet heligt, rättvist, gott och tillhör det andliga. Rom 7: 12…

  Även om vi inte förstår det, får vi tro det.

 • sam

  Kjell
  Synd är definierad på samma sätt i GT som NT. Jag tror inte att vi kan dräpa, ljuga stjäla och tillbe avgudar utan att dra på oss synd, eller hur?
  Läs Heb 9:22 igen.
  I GT fick man förlåtelse för synd genom att offra blod från djur. I NT har Jeshua offrat sitt eget blod för våra synder. Frälsningen från synd vilar på Jehovas instruktioner, Lagen,. Tar man bort Lagen så tar man bort grunden för syndernas förlåtelse i både GT och NT. Definitionen av synd har inte ändrats

 • sam

  Kjell, tror du inte att jag har läst hela Skriften?
  Innan jag svarar vill jag att du svarar på min fråga;

  Finns det något i Lagen som vi inte kan acceptera som instruktioner från Jehova?

 • kjell

  Satan blev högmodig och det hatar Gud.

  Rom 4:2 Om Abraham blev rättfärdig av gärningar, så har han ju något att berömma sig av. Dock icke inför Gud.
  1 Kor 1:29 Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud
  1 Kor 1:31 för att så skall ske, som det är skrivet: ”Den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren.”
  Gal 6:13 Ty icke ens dessa omskurna själva hålla lagen. Nej, det är för att kunna berömma sig av edert kött som de vilja att I skolen låta omskära eder.
  Ef 2:9 icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

  Om du håller dig till en bokstavs lag, och om du mot förmodan skulle lyckas med det, så ligger högmodet där, så fort som du kan berömma dig själv av att ha lyckats ”så har du misslyckats”
  Matt 5:17
  I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.
  Rom 7:23f
  men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar. Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp.
  Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!
  Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

 • kjell

  Gal 2:19-21Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar icke Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus icke behövt lida döden.

  Gal 3: 5-29 Alltså, att han som förlänade eder Anden och utförde kraftgärningar bland eder gjorde detta, kom det sig av laggärningar eller därav att I lyssnaden i tro, i enlighet med det ordet: ”Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet”?
  Så mån I nu veta att de som låta det bero på tro, de äro Abrahams barn. Och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bliva rättfärdiggjorda av Gud, så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap: ”I dig skola alla folk varda välsignade.” Alltså bliva de som låta det bero på tro välsignade tillika med Abraham, honom som trodde.
  Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse. Det är nämligen skrivet: ”Förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och icke gör därefter.” Och att ingen i kraft av lag bliver rättfärdig inför Gud, det är uppenbart, eftersom det heter: ”Den rättfärdige skall leva av tro.” Men i lagen beror det icke på tro; tvärtom heter det: ”Den som gör efter dessa stadgar skall leva genom dem.”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet: ”Förbannad är var och en som är upphängd på trä.” Vi friköptes, för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undfå den utlovade Anden.
  Mina bröder, jag vill taga ett exempel från vad som gäller bland människor. Icke ens när fråga är om en människas testamentsförordnande, kan någon upphäva det eller lägga något därtill, sedan det en gång har vunnit gällande kraft. Nu gåvos löftena åt Abraham, så ock åt hans ”säd”. Det heter icke: ”och åt dem som komma av din säd”, såsom när det talas om många; utan det heter, såsom när det talas om en enda: ”och åt din säd”, vilken är Kristus.
  Vad jag alltså vill säga är detta: Ett förordnande som Gud redan hade givit gällande kraft kan icke genom en lag, som utgavs fyra hundra trettio år därefter, hava blivit ogiltigt, så att löftet därmed har gjorts om intet. Om det nämligen vore på grund av lag som arvet skulle undfås, så vore det icke på grund av löfte. Men åt Abraham har Gud skänkt det genom ett löfte.

  Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att ”säden” skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand. Men den som är medlare är icke medlare för allenast en enda. Men Gud är en.

  Är då lagen emot Guds löften? Bort det! Om en lag hade blivit given, som kunde göra levande, då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lagen. Men nu har skriften inneslutit alltsammans under synd, för att det som var utlovat skulle, av tro på Jesus Kristus, komma dem till del som tro.

  Men förrän tron kom, voro vi inneslutna under lagen och höllos i förvar under den, i förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras. Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit, stå vi icke mer under uppfostrare. Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus; ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder Kristus. //Här är icke jude eller grek//, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus. Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.
  Enligt 1917 års bibel

 • kjell

  Petrus kommentar gäller breven, och jag kan inte tänka mig annat än småsaker, för om det handlat om en lärofråga så hade vi också fått del av den genom Petrus, men faran med dom orden från Petrus är att vissa grupper vill ogiltigförklara Paulus, särskilt Rom 1

 • sam

  Kjell
  Du får ju citera hela Galaterbrevet om du vill. Det ändrar inte vad Jeshua sa i Matt 5:17.: Jag har inte kommit för att upphäva Lagen
  Lukas skrevliknandei Luk 16:17 Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.
  Ser vi jorden och himlen ?.

 • David Smeds

  Martin Jag instämmer. Mycket bra skrivet, rappt och lättfattligt för de som inte hinner skanna av alternativ information.

  Jag tror att de som lyssnar till svenska media inklusive kristen press upplever sig objektivt informerade. Vilket är totalt fel. Jag har t.ex. följt Trump i amerikanska media. Bankerna, kemiska industrin, CNN NBC med många fler hotades av Trumps förslag. Man satsade miljarder på den dokumenterat korrupta Hillery Clinton. Kristna ledare som Niklas Piensoho, Stefan Swärd m fl uttryckte hat mot Trump. Märkligt att 90% av USAs kristna evangelikaler stöder Trump.

  Jag tror att våra s.k. kristna ledare är både desinformerade och styrs av sin ambition att uppfattas som politiskt korrekta i ankdammen Sverige.

  Abram fick Guds order att lämna sin kontext i Ur. Du och jag måste gå ut från världens tänkesätt.

  Guds eklesia-församlingen har ingen varaktig stad här nere. Vi är kallade att gå utanför (de korrekta sammanhangen) som Hebreerbrevet benämner lägret. Vi har ett annat medborgarskap och ett annat mål än FN, EU och kristna globalistiska fridsrikes drömmare, typ King-dom now, transformation a´la Kjell Sjöberg m.fl.

  Vi blir smädade om vi förkunnar Bibelns budskap. Detta är ju en dårskap för dem som går förlorade.

 • kjell

  Har du fortfarande en slöja framför ögonen, läs lukas 16:16, lagen och profeterna har haft sin tid intill Johannes sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike, du är fri att välja viken väg du vill, Paulus beskriver väldigt tydligt, i Gal 3 , om du inte ser det som står där så har du en slöja framför ögonen, Jesus har en bra beskrivning där han sitter på Faderns högra sida men han sätter dom troende ”fåren” på sin högra sida men han sätter getterna på sin vänstra sida, närmast Fadern, till att dömmas av Fadern, vilken sida väljer du.

 • Janne2

  ”Vi har ett annat medborgarskap och ett annat mål än FN, EU och kristna globalistiska fridsrikes drömmare, typ King-dom now, transformation a´la Kjell Sjöberg m.fl.

  Vi blir smädade om vi förkunnar Bibelns budskap. Detta är ju en dårskap för dem som går förlorade.”

  Amen!

 • Stanley Östman

  Nej – min gode Kenneth. Påvens yttrande: ”Skandalhetsande medier riskerar att falla offer för ”koprofili”, sexuell attraktion till avföring,…”
  Jag uppfattar detta uttalande som om han vill flytta fokus från sin egen kyrkas skandaler med pedofili…

  Den här nye påven synes iofs. vilja vara de enkla människornas påve, men han har nog mycket han bör sopa kring sin egen dörr till att börja med.

 • Stanley Östman

  I dag ger sig företrädare för pingst ut med en Dagen – artikel som iofs inte var oväntad. Teserna har påtalats tidigare:
  ”En medmänsklig andravåg” http://www.dagen.se/debatt/en-medmansklig-andravag-1.899655
  Jag är dock osäker om herrarna har med sig medlemmarna …
  Däremot har jag den yttersta respekt & beundran för de som upplåter sina hem (kostnadsfritt utan att ta emot medel för flyktingbarn t.ex.) till behövande. Dessa behövande kan vara uteliggare, ensamstående ensamma. Nära och kära som behöver värme.
  Men varför kyrkor ska bli avsjälpningsplatser för att stat & kommun inte fullföljer sina åtaganden – det tål också att nämnas.
  Med den demokrati vi har, så har svenska folket röstat för en viss form av fördelningspolitik & att de röstande givits löften om detta.
  När då politiker och myndigheter så schabblar, trots extremt välavlönande mandat, för att tvinga över ansvar på kommuner, ideella organisationer som kyrkor etc. Då är det de schabblande som ska ställas till svars.
  Det som försatte oss i detta var en statsminister som proklammerade ”Öppna era hjärtan svenska folk”.
  Strax efteråt kastade han in handduken och avgick. Inte fyllda 50, så erhöll han en pension om dryga 150.000,- /månad. Samtidigt kunde han frilansa som föreläsare och debiterade arvoden gick in i hans eget bolag. Finessen var att han inte tar ut någon lön från det välmående bolaget för att hans goda pension inte ska kompensationssänkas.
  Alla dessa som yttrar sig om ”öppna hjärtan” – hur är det med det egna föredömet ?
  Eller är det fotfolket som ska svälja uppmaningen… ?

  Det enda jag efterlyser – det är ordning och reda. Hittintills har det inte påvisats. Naiviteten från beslutsfattare till kyrkoledare har uppträtt med samma emfas.

  Om man nu försöker ställa till rätta oordningen – givetvis blir det obekvämt för många också, men att uttrycka det som panikbromsning när det i själva verket är uttryck för att bringa ordning och reda i flyktingprocesserna.
  ”Vi har varit naiva” yttrade Löfwen. – Ja naiviteten fortsätter när man inte förstår den komplexa helheten som ett samhälle måste bestå av.

  ”By the way” – 24 personer är samlade hemma hos oss på julafton

 • Jo du, Stanley! Jag bryr mig inte ett skvatt om påvens avsikter. Jag tillhör inte hans sfär och ingår inte i skaran av hans beundrare. Vad jag däremot anser är att det ligger en hel del i hans ord om det otäcka i falska nyheter och smutskastning, alldeles oavsett eventuellt bakomliggande motiv och tänkbart hyckleri. Jag trodde du delade min åsikt i det avseendet. Visst gör du, Stanley? Bevare oss för hatsajter, konspirationsteorier och ondskefulla rykten! Det är bara det jag vill ha sagt 🙂

 • sam

  Kjell
  Fortsättningen i Matt visar at tJeshua menar att så länge himmel och jord existerar ska inte en enda prick falla bort. Två vittnen, Matteus och Lukas.ger samma vittnesbörd..
  Paulus är tydligen svpr att förstå ibland.

 • Stanley Östman

  Visst har vi säkert samma uppfattning här. Men jag skickar en brasklapp över att journalistikens konsekvenser öppnar upp för alternativ-media.
  Teodoresco beskrev det som Agenda-journalistik visavi konsekvensneutral journalistik.
  Det här läser väljarna igenom, när speciellt kvällspressen bedriver agenda-journalistik. Tyvärr har de flesta större dagstidningarna följt i spåren. Det är bara GP som framstår som konsekvensneutral med sin nya ledningsredaktion.
  De här fenomenen gör att alternativ-media får extra näring.
  De etablerades förakt gentemot väljarkåren med decemberöverrenskommelsen spär på ytterligare.
  Så främsta motmedlet är att uppträda konsekvensneutralt, lyssnande.
  Men när även kristen media slänger sig med uttryck som populister, extremhöger, extremvänster – då gör journalister inte sitt jobb ! Polariseringen ökar och ger näring till tveksamma nyhetssighter.
  Public service i dess rätta bemärkelse är nog det bästa botemedlet.

 • Martin

  Tack David. Det jag har emot denna sekulära godhetspolitik som Swärd och Grenholm agiterar för är just att den är sekulär. Den leder inte till utan från Kristus. Om vi tar flyktingfrågan som man alltid kommer tillbaka till i dessa dagar. Det budskap dom ger är att ni behöver inte Jesus, vi ger er allt ni behöver. Kanske dom var nära desperationens gräns, Allah har övergivit dom, dom har ingenstans att ta vägen och kanske, kanske dom då faller på knä inför Jesus Kristus. Istället ger vi dom mat och husrum och senare platt-tv, skinnsoffor och Mallorcaresor. Då kan dom ju lugnt återgå till sitt demondyrkande igen med glatt understöd av kyrkliga ledare som Stefan Swärd och Micael Grenholm. Att hjälpa dom till detta är inte godhet, det är ondska.

  Här har vi den politiskt korrekta ”godheten” i ett nötskal. Kjell har ett förtjänstfullt tålamod med en legalist längre ner. Det legalisten inte kan förstå är att lagens uppgift är att få oss att inse att vi är förlorade. I det karga ökenlandskapet befinner vi oss sedan tills vi hittar nåden i Jesus. Det kan ta fem minuter eller det kan ta decennier men med den godhetspolitik som Stefan Swärd och Micael Grenholm (och i ärlighetens namn den största delen av kyrkans ledning) verkar för så kommer människor inte dit alls. Lagen tillåts inte verka. Jesus är inte längre en korsfäst frälsare utan en vishetslärare. Någon att diskutera under en kopp te eller varför inte ett glas portvin efter middagen.

  Men det är alltid som mörkast före gryningen. Och det känns faktiskt som att det börjar stråla in lite ljus även i våra sammanhang.

 • David Smeds

  Kenneth Hermansson Jag anser att vi har för få bra konspirationsteorier.
  En bra sådan ser jag som en hypotesformulering med försök till att tolka motstridiga fakta.
  När jag började avslöja Ulf Ekman som avfallen från evangelisk tro för många år sedan. Blev Ulfs svar att jag m fl var röster från avgrunden.
  Mellan 2007 och 2013 ansågs vi hysa ogrundade konspirationsteorier. Men fakta kom ifatt.
  Och alla vet idag att Ulf är avfallen från den evangeliska tron.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Enda sättet att få bukt med alla falska nyheter är väl att stänga CNN och Associated Press då? 😉

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Martin: Vet inte vem du är men det är snart dags för en gästblogg där du kan breda ut dig lite mer 😉 Bara att maila förslag till mytwocents@aletheia.se

  Denna sajt tillhör alla gräsrötter (fåren) inom kristenheten som sällan eller aldrig får tala till punkt i de religiöst (och politiskt) korrekta medierna. Välkommen med ditt bidrag. Flera av kommentatorerna här utnyttjar denna möjlighet nu och då.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Tänkte öppna en insamling till latteförtäring på Östermalm i Swärds namn. Sedan tycker jag vi startar en omfattande kampanj att kvotera in lite nyanlända i grannskapet också så dessa fina herrar och damer får agera ut sin politik till fullo …

 • MyTwoCents – aletheia.se
 • Javisst. Och möjligen tillsammans med Aletheia då. Å andra sidan är jag ju inte heller helt positiv till den kinesiska censuren 😉

 • kjell

  Jag håller med dig att lagen finns kvar och Gud kan inte ta bort den så långt har du rätt.
  Men det är där du fått ett val att liksom Abraham bli rättfärdig genom tro inte genom gärningar utan endast genom tro på Jesus.
  Lagen är så svår att ingen normal människa kan klara av att bli rättfärdig genom den men vill du dömas genom lagen så är det fritt men du får inte välja både lag och nåd av den enkla anledningen att det blir en gärningars väg.
  Bilden med Jesus på Faderns högra sida och dom som tror på Jesu högra sida och övriga
  närmast fadern kan du ju måla upp för dig om du förstå bilden bättre då = vi som endast tror vi går genom Jesus till Fadern, han är vår försvarare.
  Men faktum är att du får bara välja en av vägarna du kan inte blanda.
  Men endast rättfärdiga accepteras, och det är svårt kanske omöjligt via lagen.

 • kjell

  Tror du på det, det handlar väl om att i god tid vända kappan efter vind, så att dom röstande stannar kvar i fårahuset.

 • sam

  Kjell
  Abraham och Jeshua var ju inte direkt samtida, eller hur?
  Lagen är inte svår att förstå enligt Jehova. 5 Mos 30:11.
  Ty det bud som jag i dag giver dig är dig icke för svårt och är icke långt borta.
  Läs gärna till vers 19.
  Johannes säger i
  Lagen visade hur man blev av med synd, både individuellt och kollektivt. Man offrade blod från djur.
  Det är exakt samma ”Lag” som gör det möjligt för alla att få syndernas förlåtelse om man vill. Jeshua är vårt substitut. Han offrade sitt felfria blod för alla som vill.acceptera frälsning från synd.

 • sam

  Kjell
  Jag trodde att jag förlorat mitt senaste inlägg till dig. Jab klickade på ”svara” under ditt inlägg och då kom mitt inlägg tillbaka.

 • kjell

  Jesu offer gäller inte för den som vill hålla lagens bokstav, du kan inte ha både lag och nåd, lagen är en gärningars väg, du får inte blanda.
  Abraham räknades som rättfärdig genom att han trodde på Gud 430 år innan lagen kom.
  När Gud har gett ett löfte så kan han inte ta tillbaka det då vore han inte Gud, när sedan lagen kom så kan han inte heller ta tillbaka den, men han kan ersätta den med något bättre eftersom människor inte klarar av att bli rättfärdiga via lagens bokstav, det står att Han lägger en lag i våra hjärtan, men det är inte en bokstavs lag för vi får inte gå på en Gärningars väg där vi kan berömma oss av att lyckas.
  Du måste välja trons väg via Jesus eller gärningars väg via lag
  .

 • Martin

  Hej Daniel, oj tack för att du frågar. Jag ska ha det i bak- och framhuvudet ett tag och se om jag tycker nån tanke håller för ett inlägg. Jag skickar iväg i så fall men det känns inte som det kommer bli precis nu.

 • sam

  Hur ska vi förklara att Lukas skriver:
  ”Luk 1:5 På den tid då Herodes var konung över Judeen levde en präst vid namn Sakarias, av Abias’ ”dagsavdelning”. Denne hade till hustru en av Arons döttrar som hette Elisabet.
  Luk 1:6 De voro båda rättfärdiga inför Gud och vandrade ostraffligt efter alla Herrens bud och stadgar.

  ”Detta hände innan Jeshua dött för våra synder.

 • kjell

  Jag kan inte hjälpa dig så mycket mer, men läs Apg 15 och Gal 2: 11-14,
  Jag kan förstå att den som lever i en miljö där alla handlar efter lagens bokstav kan få problem att bryta sig loss, du kan se det om du läser dom senaste textställen som jag visar här offerkött har jag inget begrepp om men jag avstår gärna halal slaktat.

 • Ok, jag förstår ur du menar, jag tänker inte Gud som ett namn utan som….Gud! jag kollade upp wildbranch och det var ett djupgående studium, får se om jag ger mig på det!

  Synd är som jag förstår det, den samma från Adam till idag, den skiljer människan från gemenskap med Gud. Guds nåd genom tro är vad som återför människan till den förlorade gemenskapen. På GT’s tid som idag

 • sam

  Menar du verkligen att du tror att det är bara du som läst Apg och Gal?
  Jeshua levde och lärde om Lagen till till 100%.Jag menar mig vara en av Jeshuas efterföljare.
  God fortsättning med studerandet.

 • sam

  Det kan ju vara mödan värd! 🙂

 • Roger Lindroos

  Daniel: Är intresserad av vad du tycker om kommentarerna med upphöjande av och foton på korsriddare osv. Eftersom ni på Aletheia inte kommenterat får man lätt en uppfattning att ni står för samma värderingar.

 • kjell

  2:kor 5:17 det gamla är förgånget se något nytt har kommit, jag förstår inte hur du kan missa så grovt, //med seende ögon se// ?? Du kan inte lägga lagen utanpå evangeliet, då blir det en gärningars väg, som du kan berömma dig av, då gäller inte Jesu offer för dig.
  Läs Rom 4:14-15

 • kjell

  Nu har jag gjort vad jag kan efter bästa förstånd, men ”tala” till någon legalist som läser bibeln med solglasögon på är inte lätt, denna typ av diskussion kanske skulle lyfts fram så fler hade hoppat in och bidragit.

 • Slimebeast

  Lägg av nu. Du kan ju inte kräva sajtägarnas ställningstagande i en så liten sak. Känner jag Daniel rätt kommer han vara snäll att svara, men du påminner om alla rasistjägare där ute som kräver avbön från de mest bisarra småsaker.

  Rent köttsligt är korsriddare urhäftiga.

  I en historisk kontext (man måste förstå att de verkade i en tid där kristendomen sedan länge blivit institutionaliserad, korrupt och alldeles för dominant i samhället) var korsriddarordnarnas motiv och gärning helt OK.

  Självklart förespråkar ingen kristen idag att vi sprider kristendomen med våld.

  Däremot förespråkar vissa kristna att man får försvara sig med våld, i alla fall gör jag det. Skulle en muslim anfalla mig eller mina kära så skulle jag klösa ögonen ur honom.

 • Slimebeast

  Klaatu, var håller du hus?
  Har du loggat in på Disqus på sistone eller är det bara Flashback som gäller nu?

 • sam

  Kjell
  Du har missat att ge din syn på mitt inlägg.

 • Martin

  Jag tycker inte det hade kunnat göras bättre. Han har fastnat i en fälla han inte lyckas ta sig ur, men vägen till frihet ligger nog mer på det personliga planet. Alla dom här legalisterna låter likadana, aldrig att jag förnimmer Anden i det dom säger eller skriver. Dom är grälsjuka, bitska och oärliga. I vilket fall ligger dom utanför mitt missionsfält, dom har fått alla möjligheter att nå fram till Jesus men väljer ändå självrättfärdighetens väg.

 • Slimebeast

  Vilken fullkomligt vidrig debattartikel. Det skär extra i hjärtat att det är skrivet av företrädare från Pingst (som väl trots att jag är fristående kristen är den frikyrkoförsamling jag står närmast, även fast jag avskyr utvecklingen där mot avfall och världslighet under de sista två decennierna).

  Notera särskilt deras slutkläm:
  —–
  ”Kan advents- och jultiden 2016 få bli tiden för en vågrörelse av
  värme, kärlek och medmänskligt engagemang? Om inte fruktar vi ett MORALISKT VINTERMÖRKER UTAN HISTORISKT MOTSTYCKE över vårt land.

  Vi hör just nu FÖRFÄRANDE RYKTEN OM SNAR MASSdeportation av mängder av ungdomar till en mycket osäker framtid i krigsdrabbade områden.”
  —–

  ”moraliskt vintermörker utan historiskt motstycke”?! ”förfärande rykten”? ”massdeportation”? (men aldrig ”massinvandring”, eller hur? Vilka as.)

  Att några bland Sveriges styrande äntligen insett orimligheten i att svenska folket ska betala 1 miljon kronor per år för varje fuskande, ljugande, lycksökande, krigsför, ung man från Afghanistan har dessa fariséer mage att beskriva som ”moraliskt vintermörker”.

  Vi talar om den grupp människor som dessutom under det senaste året toppat nyheterna om övergrepp på unga kvinnor i vårt land, även i SVT och de stora dagstidningarna. Som ofta är helt odugliga och värdelösa som samhällsmedborgare. Självupptagna, krävande, hänsynslösa och egoistiska. Friska, konkurrenskraftiga och starka. En grupp som är fullkomligt destruktiv och belastande för vårt samhälle.

  Det är okristet att hjälpa dessa lögnaktiga tjuvar! Oavsett om det är i ditt eget hem eller via staten.

  Till råga på allt pratar vi om människor som inte ens flyr från krig och förföljelse, eftersom folkgruppen hazarer inte har någonting som helst att göra med den idag relativt småskaliga konflikten mellan talibanrebeller och regeringen i Afghanistan (och ofta kommer dessa ”ensamkommande” i själva verket från Iran), utan det de ”flyr” ifrån är enbart fattigdom. Samma sorts förhållanden som 2/3 av jordens befolkning tvingas leva under.

  Att Sverige betalar 700000-1 miljon kronor per år för enbart boendet för varenda en av dessa
  skäggiga, egoistiska, halvkineser (runt 50 000 personer hittills) är fullkomligt orimligt och omoraliskt med tanke på allt annat som pengarna kunde läggas på. Systemet för mottagandet av ”ensamkommande” i Sverige är en av de största skandalerna i våra tider.

  Då har dessa pingstvänner mage att anklaga OSS för ”lögn” och ”moraliskt vintermörker”, och slår oss i huvudet med samma klichéer som socialisterna hjärntvättat oss med under decennier, som ”värdegrund”, ”människovärde”, ”medmänsklighet”, ”mänskliga rättigheter”.

  Så vidrigt och okristet. Förbannade ogudaktiga skenheliga kräk!

 • Stanley Östman

  Jag vill ogärna associera mig med kommentarer som avslutas med att strö förbannelser över kristna företrädare !

 • Slimebeast

  Men oj, jag råkade säga ett fult ord. Var det det enda du tog med dig av mitt inlägg?

  Börjar du alltid märka ord när någon råkar uttrycka sig i affekt? Tar du allting i Bibeln också bokstavligt?

  Ordet ”förbannad” har faktiskt i svenskt språkbruk flera nyanser. Den vanligaste betydelsen är ett uttryck för avsky och ilska, inte ett övernaturligt åkallande om att bringa olycka på en person.

  Men om jag hade ett gudomligt mandat att bringa olycka mot en person genom bara tankar och ord så skulle jag faktiskt göra det. Många gånger. Tyvärr har jag inte det, det är jag fullt medveten om.

  Men vad betyder egentligen att du inte vill ”associera” dig? Befläckar min kommentar ditt rykte på något sätt? Tar du avstånd från mig? Är jag en sämre kristen nu?

  Det känns sååååå härligt att bli huggen i ryggen med kniv av en av sina egna.

 • kjell

  Jag håller med dig, men vi måste inse att det är flera som läser utan att skriva själva, samtidigt som jag eller någon annan svarar så ”hövligt” som vi kan så kan det sitta någon som bara är här inne och läser, och kanske får svar på sina egna funderingar.(Vi skriver inte bara till den personen) Det är kanske många som är inne och bara läser, men jag får kramp i fingrarna när jag använder mobilen för mycket, kanske har någon här kunskap varför man får skrivkramp, jag har det inte i vanliga fall, men i går kom det.

 • Stanley Östman

  När det gäller Herrens tjänare som förkunnare, så ställer jag mig alltid framför dem till försvar för deras tjänst. T.o.m. David hyste den största respekt för Saul för att denne var smord till Herrens tjänare.
  Att jag kan ha synpunkter på företeelser som går utanför deras kallelseuppdrag betyder inte att jag vänder mig emot deras tjänst som de är avskilda för i kraft av handpåläggning.
  Den som förbannar det, drar inte förbannelse över dem utan snarare över sig självt – det är allvarsord men måste skarpt påtalas !

 • Martin

  Jag fattar precis vad du vill ha sagt och du har helt rätt. Ansvarsfull flyktingpolitik går tydligen bara åt ett håll enligt artikelförfattarna. Unga svenska tjejer som har fallit offer för dessa män lyckas man aldrig uppbåda någon medkänsla för. Dessa tjejer är detta krigets tysta offer. Men sorry, ordet ’förbannelse’ ställer jag mig inte bakom.

 • kjell

  Vi är många i denna ”miljön” som studsar till för kraftuttryck, och har sedan kanske svårt att ta till oss budskapet, men jag har länge sett att du har en anda och tro lik Petrus, han tog också till kraftuttryck men förhoppningsvis slutade han med det efter att tuppen gol.

 • kjell

  Jag svarade igår med Apg 15 och Gal 2:11-14 där det klart beskriver våran ställning till lagen, sedan svarade jag dig här nedanför men jag kan lägga in det på nytt om det ramlat bort.
  2:kor 5:17 det gamla är förgånget se något nytt har kommit, jag förstår inte hur du kan missa så grovt, //med seende ögon se// ?? Du kan inte lägga lagen utanpå evangeliet, då blir det en gärningars väg, som du kan berömma dig av, då gäller inte Jesu offer för dig.
  Läs Rom 4:13-16

  Om du håller dig till Lagens ”bokstav” så förkastar du Jesu nåd, är det så svårt att förstå, om du går på gärningars väg, så gäller inte nåden.
  Gal 3:28 här är icke Jude eller Grek här är icke träl eller fri här är icke man och kvinna alla äro i ett i Kristus Jesus vår Herre,
  Jag har inga stora förhoppningar om att du över huvud taget läser detta som jag ger dig, för du verkar inte förstå någonting fast du påstår att du läser allt, men om du någon gång vill veta mer så gå tillbaka till alla dessa bibelställen som jag gett dig, läs dom några gånger så att dom fastnar.

  Nu orkar jag inte längre nu får du läsa själv, jag är en gammal man -80 och dålig på att skriva får då lite kramp i fingrarna.

  (Jag är Svensk och skriver på Svenska och använder Svenska namn som t.e.x Jesus Kristus, namn skrivs olika både på länder och folk beroende vilket språk vi använder, Sverige heter inte lika på alla språk, inte Tyskland heller, så det låter lite konstigt och jobbigt att läsa det du skriver när du inte håller dig till Svenska utan blandar)

 • sam

  Tänk på vad Sabbaten är, i Biblisk mening.
  Vet du mer än Jeshua?

 • Slimebeast

  Vad?! Då blev alltså inte upprörd så mycket för att jag använde ordet förbannelse i sig, utan för att det var riktat mot kristna ledare? Aha, så det var där skon i själva verket klämde!

  Benny Hinn, Todd Bentley, Ulf Ekman, Jim Bakker, Ted Haggard, Heidi Baker och alla andra falska profeter och/eller sexmissbrukare som också ”blivit avskilda till Herrens tjänst” medelst handpåläggning då?

  Alla lögner, falsk undervisning och övergrepp som skett via dessa ”Herrens smorde”?

  Har man klättrat upp till toppen med hjälp av lögner och manipulation då hjälper inte någon handpåläggning i världen för att få den personen smord.

  Det är klart varje sund kristen måste vända sig emot deras tjänst!

  Du har inte nytestamentligt stöd för ditt heligförklarande av kristna ledare. Tvärtom, Paulus och Jesus själv varnade för flera av dem med skarpa ord.

  Du är en del av problemet. Det stora mammutproblem vi har i frikyrklig evangelikansk kristenhet där ledarna är befriade från kritik. Det är dårskap du förespråkar.

  Och eftersom du verkar missat det första gången, jag förespråkar INTE att man som kristen ska förbanna andra människor och jag har själv aldrig gjort det. Jag använde ordet i en annan betydelse (istället för ”vidrig”, ”avskyvärd”, ”vämjelig” etc) och uttryckte mig något klumpigt i affekt. Om du nu ens förstår vad det innebär att vissa människor ibland uttrycker sig i affekt.

 • Slimebeast

  kjell, ett varmt tack för din kommentar.

 • Slimebeast

  Ett utmärkt inlägg Martin, om hur laggärningar, skenheliga sådana i synnerhet, inte är ett uttryck för godhet och hur samma sak paradoxalt nog har en återspegling i vår tids sekulära politiska korrekthet, där till och med de okristna alla inbillar sig vara mini-Jesus.

 • Slimebeast

  kjell, jag förstår din frustration med att din tråd med legalisten sjönk långt ner i kommentarsfältet och att ingen annan gav dig uppbackning när det gäller en så principiell och viktig aspekt av kristen tro, men du gjorde det utmärkt. En eloge till dig.

  Och helt riktigt, det finns andra som läser och ofta argumenterar man och blir kvar i en diskussion för andra läsares och utomståendes skull. För varje som skriver finns det ofta tio som läser i ett typiskt forum.

 • Slimebeast

  ”ger näring till tveksamma nyhetssajter”

  Som om Dagen, Aftonbladet och DN vore bättre än Avpixlat och Fria Tider. Aldrig.

 • Slimebeast

  Intressant ditt påstående om att nyheter om påven och katolska kyrkan hamnar högt upp på Yahoo.

  Stämmer det verkligen? I så fall mycket obehagligt!

 • Stanley Östman

  Du missar ändå det allvarliga av att utslunga förbannelse över en Herrens tjänare.
  Det finns andra bibliska sätt att stävja missbruk av tjänst men absolut inget mandat för att förbanna en Herrens tjänare.

 • Well, slimebeast, till skillnad från dig så har artikelförfattarna sina namn i skrift, de är inte pseudonyma som du. Du riskerar inget med ditt utbrott men de gör det för sin ståndpunkt och artikel.
  Det sagt, det hade varit skillnad om du skrivit under med ditt namn nu är det ingen som tar ditt påhopp på allvar.

 • gäst & främling

  Min högskolade ”smorda” pastor predikade för gamla kristna över ämnet nådegåvor som pekade mot att våra barns höga skolning och din är nådegåvor, vem är smord? och av vem?
  Alla dom namn som du räknar upp kan få oss att undra, det som jag upplever i församlingen som varit min sedan 30 talet där Herrens röst tystnat får mig att undra. Jag tror inte ditt yrke är din verkliga gåva, men jag kan skymta en gåva när du skriver här, men någon kanske borde skapat ett stavningsprogram med rött streck under ”fula” ord, för där kan jag hålla med Östman, för vi som lever i denna miljö har svårt att ta till oss vad någon vill säga om det hoppar grodor i texten.

 • Martin

  Det är det jag gillar med det här forumet. Att människor faktiskt förstår vad man säger. I ett annat sammanhang hade jag fått massa syrliga frågor; ”jaha så du menar att Gud är emot all form av hjälp” eller nåt liknande. Men jag menar precis det du skriver. Att tro att man är en mini-Jesus är en hopplös utgångspunkt om man vill nå fram till Gud.

 • Läsare

  Håller helt och hållet med, förtroendet sjunker en del när man ser att känslorna får ta över så starkt att kraftord måste tas till. I övrigt tycker jag det mesta är ärligt och rakt som du skriver slimebeast

 • Kenneth Mäki

  Jag bara undrar vad menar du är värderingarna då?

 • Klaatu

  Jag undrar också vilka dunkla värderingar du menar korsriddarna hade och som du så frejdigt pålägger kommentatorerna i detta samtal. Jag kan i alla fall inte se några idealiseringar av korsriddare här bortsett från ett rent historiskt intresse. Så vilka värderingar menar du?

  Jag undrar också vilka ”man” är som så lätt får en uppfattning att de utmärkta och intressanta sajtägarna skulle dela dessa dåliga värderingar? Menar du den okunniga allmogen? Menar du alla som står under dig i visdom? Eller menar du att sajtens läsare är dumma som spån? Ingen har väl bett dig föra någon annans talan.

  Misstänker att du gör en omedelbar koppling mellan medeltidens korsriddare och vår tids råbarkade fascister. Det är historielöst. Att korsriddarna slaktade både judar och muslimer med hela kristenhetens välsignelse för att befria det Heliga landet vet väl alla. Det är ingen som tycker det är riktigt (såvida man inte är nazist). Idag är det väl snarare den israeliska armen som går i korsriddarnas fotspår. Om du på allvar är historiskt intresserad anbefaller jag ”Det nya ridderskapet” av Malcolm Barber. Finns översatt till svenska på Symposion.

  Jag tror du bara är okunnig/inskränkt och därmed går i inkvisitionens skumma ärenden. Du ser djävulen överallt. Och dräper friheten i alla samtal. Precis som mångas frihet har kvävts i de församlingar de tillhör. Du är Witchfinder General.

  Jag, som inte tillhör någon frikyrka överhuvudtaget, läser denna sajt med glädje. Här råder ju frihet att diskutera invandringspolitik (och massa andra ämnen) utan att folk är rasister. Det är ju unikt. Det är kul. För detta vill jag rikta ett tack ägarna av den sajt. Det blåser en frisk och befriande vind från er.

  För övrigt hoppas jag på fler artiklar om konspirationer, ufon, en ny världsordning, mm i ljuset av en kristen världsuppfattning.

 • Slimebeast

  Min gode Stanley, för tredje gången: jag skrev ordet ”förbannade” i affekt och i betydelsen ”vidrig”, ”avskyvärd”, ”vämjelig”, och jag förespråkar inte att kristna någonsin ska förbanna andra människor i ordets rätta bemärkelse, och jag har ärligt talat aldrig förbannat någon. Det skulle jag inte ens våga, då det är så pass allvarligt inför Gud.

  Jag har också stor respekt för den andliga dimensionen av verkligheten och det kristna livet, inkluderandes orden som vi uttalar.

 • Roger Lindroos

  Konstiga kommentarer man får på en stillsam undran, kommentarer som gissar sig till en massa strunt om mig efter att man knappt öppnat munnen. Fäll in taggarna ett slag. Ni känner inte mig, men såpass känner jag mig själv att jag inte kan skryta med varken visdom eller annat som t ex signaturen Klaatu vårdslöst sprider omkring sig om mig.

  Jag tycker bara det är märkligt när försköning av korsriddare kopplas ihop med en bloggpost om biblisk flyktingpolitik, vad har detta att göra med ämnet? Vet inte riktigt vilka värderingar som ligger bakom, så det var kanske fel uttryckt. Handlar det om att befria Sverige från muslimer, gärna med våld? Inte vet jag. Så min undran gällde hur Daniel ser på saken.

 • Slimebeast

  Tack för din kommentar ”gäst & främling”. Uppskattas. Men vad menar du med att ”Herrens röst tystnat”, menar du att den gjort det i ditt eget sammanhang, eller?

  ”Läsare”, tack du med. Tål att tänka på, att tygla starka känslor.

 • Slimebeast

  Jag skulle inte kunna stå här med mitt riktiga namn utan att det hade stora konsekvenser, som att få sparken från mitt jobb, du får tro mig.

  Artikelförfattarna riskerar däremot ingenting annat än att meningsmotståndare som jag uttrycker sin starka avsky i skrift, i öppna diskussioner på internet.

 • Slimebeast

  Härligt att se din reaktion.

  Apropå din önskning om artikelämnen här på Aletheia. Det där är synnerligen känsliga ämnen som motståndarna inte skulle tveka att vända emot sidan för att dra ner den i smutsen och ifrågasätta hela vår sidas trovärdighet (de har redan försökt). Så jag vet inte om det är en bra idé, även fast det är kul att någon uttryckligen efterfrågar sådant.

 • gäst & främling

  Nej jag menar inte i mitt eget liv, men jag saknar profetröster, och om Gud vill använda sig av någon idag så springer någon fram med en mikrofon för att Gud talar för tyst, eller så ber dom personen kliva fram till mikrofonen, och allt handlar om teknik och jordisk kunskap i min församling idag, nattvarden som har varit en stilla stund inför Herren med enbart troende och döpta, har förändrats till något oigenkännligt, när baptistförsamlingen satsar på homo och barndöpta och mina egna barnbarn ställs utanför för att dom inte är barndöpta, kompisar som finns med i ungdomsverksamheten kan bli medlemmar på sitt barndop.

  Att växa upp i en församling och fått tron med modersmjölken, och dessutom vara blyg, ovanpå det få uppleva att församlingen kräver vuxendop, samtidigt som andra går in på sitt barndop, gör snarare att dom som verkligen är kristna försvinner ut. Om församlingen varit konsekvent och hållit kvar vid våra rötter så hade välsignelser kommit. Nu behövs profeter men ingen vill höra dom.
  Jag har upplevt en helt annan tid, men är antagligen dubbelt så gammal som dig

 • Kenneth Mäki

  Frågan är vad som är sanningen angående korsriddarna? Var det bara oprovocerat dödande från deras sida, eller kände sig de kristna tvungna att agera efter åratal av attacker och räder från muslimskt håll? Allt som har ett kors på sig tenderar ju att bespottas. Se bara på alla program i TV hur en kristen porträtteras, som en förklädd djävul. Och visst finns det ju en sanning i det hela. Men då ska vi inte heller glömma vad Jesus sa. Vi skulle bli hatade för hans namns skull och många ulvar skulle nästla sig in i hjorden, dessa ulvar har gjort det ordentliga jobbet med att just sätta kristenheten i dålig dager. Allt det sker ju mitt för nyllet på oss, eller hur? Nåväl denna världens herre är djävulen det sa Jesus också. Han må vara denne världs och dess innevånares herre, men likväl har han inte makten. Han kan bara göra det Gud tillåter honom att göra. Gud har makten och han styr och ställer på denna jord annars skulle det för länge sedan varit full anarki. Herren använder rike mot rike och folk mot folk för att tillrättavisa och straffa. Kan vi hålla med om det också? Bara att Studera Israels historia, hur när de avföll blev attackerade av fienden.

  Nå vart vill jag komma med detta då?
  Det gäller att se på allt från ett ovan perspektiv.
  Hur många av er är tacksamma för USA? Det är ju på modet att hata dem för deras självpåtagna världspolisroll. Men jag undrar vad vi hade varit idag om det inte varit för den nationen? Hade vi alla nu varit blåögda arier i det tredje riket? Hade vi alla varit hjärntvättade fullblodskommunister? Visst förekommer mycket fula knep från deras sida i det maktspel som förekommer speciellt i vår tid, denna balansgång det handlar om, en felsteg och hela kärnvapenarsenalen riskeras skickas iväg. Men då förekommer det desto mer från den andra sidan, det törs jag nog slå vad om. Vilken den sidan är får ni själva avgöra.

  Samma sak kan man ju fråga sig, vad hade vi varit om det inte varit för korsriddarna?
  Hur många av oss hade just nu anammat Muhammeds läror? Vem hade stoppat och drivit tillbaka Islam?
  Av tradition är de flesta frikyrkomänniskor pascifister och vapenvägrare men de flesta tycker ändå att en organisation som exempelvis FN är bra, det finns något fint i de vapenbärande blåhjälmarna, eller? Handen på hjärtat! De flesta kristna i detta land vill ha en polismakt / militärmakt som beskyddar dem från det onda när det väl gäller, när de själv blir utsatta. Då har de sannerligen inget emot att någon annan håller i vapnet för deras skull.

  Så sett ur ett ovan perspektiv så är iallafall jag oerhört tacksam för korsriddarna

 • Roger Lindroos

  Tack för ett lugnt och sansat svar. Vill ändå påminna om bibelns ”våra vapen är inte av köttslig art” Är du beredd att ta till vapen för ”kristendomens sak”?

 • Klaatu

  Taggarna är inne.
  På en punkt ger jag dig rätt: efter norrmannen Breiviks massdödande för några år sedan och hans förvirrade manifest där korsriddarna hade en central ställning gör kopplingen mellan invandringspolitik och korsriddare känslig. Din fråga är naturlig.
  Däremot kan den lätt (åtminstone av mig) uppfattas som en obehaglig härskarteknik för att dräpa all diskussion om invandring. Som du ser nedan tillhör jag den liberala fållan och dristar mig tom att kalla mig mig befrielseteolog. Jag är van med hårda påhopp och att försvara mig. Därav min reaktion. Om du känner dig kränkt ber jag naturligtvis om ursäkt.
  Men du har en intressant poäng. Vad skall vi göra med alla invandrare (alla är ju inte muslimer) som redan har kommit hit? Ska vi upprätta speciella områden (dvs ghetton), sätta märken på kläderna, sterilisera dem? Tror väl inte det…
  Min uppfattning är fortfarande att alla människor skall bemötas utifrån en humanistisk livssyn och att det är ren anständighet att hjälpa folk i nöd. Dagens korsriddare är beväpnade med bröd och inte svärd.
  Vad är din syn på saken, Roger Lindroos?

 • Kenneth Mäki

  Det blir ingen frälst under vapenhot om det är det du menar. Korstågen var ett resultat av åratals av attacker och terror från muslimer, det handlade inte om mission, det handlade om att slå tillbaka hoten och ta tillbaka ockuperad mark. Att sedan flera sk korståg med tiden fick en del andra agendor det är en helt annan sak. Liksom politiska partier idag har förtroendevalda som går egna vägar och ställer till det för resten. Det har alltid förekommit och förekommer och tyvärr är det sådana som man tenderar att komma ihåg. Resten faller i skuggan.

  Jag är själv beredd att ta till vapen för att döda om jag har möjlighet och måste för att beskydda de mina eller någon annan medmänniska från tex en fundamentalistisk terrorist. Ja, ingen tvekan om det. Men handlade det bara om mig själv, hade jag ingen fru och barn som var beroende av mig. Varför skulle jag då kämpa för att vara kvar på denna skithåla till planet?

  Det är skillnad på att döda och mörda. Mörda är det som menas i 10 Guds bud.
  Jag skulle vända andra kinden till. Med det menas jag skulle inte utkräva hämnd! Det är skillnad på att försvara och att hämnas.

 • När man uppträder i sitt eget namn är sannolikheten att både tonen och språket blir ett annat än när man står bakom en pseudonym. Det artikelförfattarna riskerar är ju just det du visar, andras ogillande medan du inte riskerar nått alls för ingen vet ju vem du är.

 • gäst & främling

  Bloggägaren har en godkänd mail adress, så personen kommer inte undan.

 • Klaatu

  Tråkigt om det är så. Varför kan man inte diskutera de andliga verkligheterna som rör sig bland ”vanligt” folk utanför kyrkväggarna!? I min KG Hammar-beundrande bekantskapskrets, som du skulle hata men älska att diskutera med, är det mycket som rör sig under ytan. Jag talar om då om andliga upplevelser och erfarenheter. I aftonlampans sken törs folk tala om möten med ljusvarelser (änglar?), poltergeistfenomen, ufo-observationer, nära-döden-upplevelser, vardöger, konspirationsteorier och annat kontroversiellt. I min värld är det naturligt att tala om detta i ett kristet sammanhang och förstå vad det är. Därför hade jag hoppats på fler artiklar i dylika ämnen för att möta mina och andras andliga frågor och behov. I bibeln ser det ut som att både Jesus och apostlarna mötte sådana människor med respekt.
  Men du har nog rätt. Går man till kyrkan med andliga/existentiella spörsmål får man oftast en barnkör, vit gospel-kör eller sk lovsångsmusik a la nittiotalsrock uppkörd i ansiktet. Och en kollektbox. Endast en har jag mött som tar folks andliga erfarenheter på allvar och det är Stanley Sjöberg.

 • Där ser man! Jag kollade men såg inte den.

 • gäst & främling

  Sitter du så till så att du kan se dom.

 • jag sitter vid datorn nu men hittar inte var emejladdreser

 • gäst & främling

  Får jag då passa på och fråga varför inlägg fastnar, jag la in ett med en länk.

 • Slimebeast

  Kul att du kan vara lite skämtsam, ja jag tror jag skulle älska att diskutera med dem! Visste inte att man överhuvudtaget diskuterade övernaturliga saker i den typen av kretsar, än mindre om personliga övernaturliga fenomen (mina fördomar).

  I min erfarenhet är diskussion på det här området ganska begränsat bland frikyrkofolk, och man är reserverad att prata om personliga erfarenheter även när det kommer till renlärigt kristet andligt liv.

  Jag tror det är okej för Aletheia att skriva om det andliga och övernaturliga så länge det inte handlar om konspirationsteorier, för då blir man ett lätt byte för alla som är ute efter att misskreditera.

  Är du väldigt intresserad av allt sådant här?

 • Ingen aning varför jag inte ser din länk!

 • Klaatu

  Självfallet. Kanske jag inte är renlärig vad gäller dessa ting. Men jag måste respektera dem som som gör andliga erfarenheter och inte förstår vad de upplever. Det gör nog inte jag heller. Men min övertygelse är att kyrkan är den plats där dessa ting borde diskuteras och inte avvisas. Jag tror på fullaste allvar att en del av dessa erfarenheter är direkta gudsupplevelser. För mig blir det väldigt fel när kommersiella tv-program gör monopol och kommersialism av detta. Var finns finns alla präster och pastorer? Eller tror man inte på andliga verkligheter längre? Skall allting vara politiskt korrekthet?

 • Slimebeast

  Det är klart att ens ton blir en annan när man är anonym, det förnekar jag inte. Men det är en konsekvens av att jag tvingas vara anonym, eftersom vi lever i ett repressivt samhälle utan åsiktsfrihet. Det är så jag ser på saken.

  Sedan förstår jag inte riktigt poängen med att du försöker stävja reaktionerna på en offentlig debattartikel.

  Nu insåg jag att Daniel Alm är självaste föreståndaren för Pingströrelsen i Sverige. Nu blev jag arg igen. Här ser vi produkten av Dagens dagliga propaganda under fyra år för massinvandring, mångkultur och islam.

  Att invandrare kan vara så heliga för dessa skenheliga fariséer, jag förstår det inte. Att man kräver att andra ska offra sig för att fylla sitt eget behov av godhet, det är inte kristet.

 • gäst & främling

  Det står pending, länken var intressant, men värdet till personen minskar över tid

 • Klaatu

  Ett exempel: En god vän till mig. Kvinnlig läkare. Hon och hennes man bor i en gammal prästgård. Medan de ser på Tv hör de hur det rumsterar och bråkar på övervåningen. De går upp och tittar vad det är fråga om. Då ser de att ett rum på övervåningen är helt ommöblerat. De är inte speciellt troende men fick upp ögonen för andliga erfarenheter. Prästen de samtalade med bara skrattade åt dem. Vad skall man göra med sådant? Vem skall de prata med om andliga verkligheter? Jag hade ju själv inte så mycket at komma med….

 • Slimebeast

  Mycket roligt att höra! Jag har tidigare varit mycket intresserad i ämnet (även ur mindre renläriga vinklar) men kanske inte fullt lika starkt idag. Hoppas det uppstår något tillfälle snart där du kan dela med dig av dina erfarenheter och funderingar.

  Man tror inte på andliga verkligheter, det är tyvärr en stor del av svaret även när det kommer till frikyrkor. Sedan handlar det nog om en viss rädsla också.

  Att hitta en pastor eller dylikt som är villig att diskutera sådant här i Sverige lär vara nästintill omöjligt då det är svårt nog att hitta någon för t.ex vanlig själavård.

 • Klaatu

  Trist faktiskt. Kanske detta driver folk till katolska kyrkan. Trots allt finns en större öppenhet för andliga verkligheter där. De har ju tom en exorcist i varje stift. Många här inne såväl som i kyrkan tycks oerhört besatta av rätta dogmer och korrekthet. Jag tror inte vanligt folk tänker på dogmer och renlärighet men på verkligheter.

 • Slimebeast

  Vad är det du säger, en svensk baptistförsamling som godkänner barndop?

  Vad menar du med att de ”satsar på homo”?

  Det låter som en avfallen församling. Har du varit med i samma församling ända sedan barnsben menar du? Är du inte vuxendöpt?

 • Nu försökte jag inte stävja reaktionerna du får väl reagera som du vill. Min poäng var att du inte skulle uttryckt dig som du gjorde om du som artikelförfattarna hade skrivit under med ditt namn. Vilket du ju håller med om.

  Sen i konsekvensens namn har jag samma rätt som du att uttrycka mig mig på en offentlig debatt artikel!

 • Slimebeast

  Visst har katolska kyrkan sina lockelser. Men man får mycket köttslighet och ritualer på köpet.

  Om du menar rätt dogmer i betydelsen rätt teologi, i så fall är jag väldigt dogmatisk. Jag vill bara gå till sammanhang som har det som jag tror är rätt teologi.

  Men om någon råkar svära, röka eller dricka booze men i övrigt verkar uppriktig gentemot Gud till sitt sätt, det har jag inga problem med.

  Intressanta synpunkter. Jag har nog inte reflekterat över dessa frågor i detalj så mycket eftersom jag själv stått utanför den praktiska kristna gemenskapen väldigt länge.

 • gäst & främling

  Det finns 5 personer som har samma namn som dig på Ratsit andra har namn som är lika för flera hundra, men några är helt ensamma om sitt namn, så rättvist blir det aldrig.

 • Slimebeast

  Jaså prästen skrattade, haha.
  Mycket intressant berättelse!

 • Slimebeast

  Mycket bra, då är vi överens.

 • Klaatu

  Jag tror folk är pragmatiska. Även jag, Precis som mig söker man inte filosofier men andlig sanning. Av pastorer och präster förväntar jag inte teoretisk kunskap. Vem som helst kan ju läsa in en fil.mag. Jag förväntar andlig auktoritet. Finns det att få i kyrkan längre? Eller är man så förblindade av akademiska examina? Din aversion till invandrare till trots, men kanske de tar med sig en andlig auktoritet som gått förlorad i svensk kristenhet? Kanske det är därför man borde prioritera kristna invandrare till svensk jord?

 • Klaatu

  We are anonymous.

 • gäst & främling

  Jo visst är jag vuxendöpt, (öm) men allt detta som jag skriver har förändrats på senare år, det har skrivits en del i dagen om det men det talas inte så högt om det men det finns där. Går du in på vissa församlingars hemsidor så står det att dom välkomnar alla också dom som tror på sitt dop, jag blev uppringd i samband med en bemärkelse dag av en i styrelsen, jag reagerade då på dessa förändringar, fick då till svar att personen jag pratade med som satt i styrelsen ”bara” var barndöpt, dom välkomnas, men samtidigt står det i stadgarna att vi har en baptistisk tradition, jag har inte kunnat ”slå” igen dörren för barnbarnens skull, för dom har inget annat och behöver en tillhörighet när dom går ut i livet.

 • Roger Lindroos

  Varför göra flyktingfrågan till det stora hotet mot vårt land? Ska vi pyssla allt för mycket med nationalromantik, om det finns nåt som heter så. Snälla skjut mig inte nu 😉 Tror inte jag har förmågan att utveckla min syn på saken, man måste på djupet i synen på församlingens plats i världen. Din och min uppgift som Jesu efterföljare är att sprida evangelium, och i vår vandel vara ett vittnesbörd. Lot satt i porten i Stockholm, förlåt, Sodom och ville påverka, medan Abraham var en enstöring i bergsbygden, men han trädde närmare Gud. Var fanns den verkliga makten? I Sodoms politiska centrum?

  Du har en plats i församlingen (i vilket sammanhang vet såklart inte jag) för att synliggöra det osynliga Guds rike för världen, i vilken man är gäst och främling om man tillhör Jesus. Sverige är inte kristet. Snarare vänds Gud ryggen och det borde få konsekvenser. Funderar ofta över mitt eget ansvar, eftersom vi ska göra räkenskap inför Gud.

  Ursäkta om det blev abstrakt, och kanske ett ickesvar, men det låg på hjärtat. Kommer nog inte skriva vidare i diskussionen, är inte mitt element egentligen och dessutom måste man svara för allt man kläcker ur sig vilket tar tid. Men jag önskar dig Klaatu Guds välsignelse. Han känner dig, inte jag.

 • Slimebeast

  Oj, nu blev det komplicerat.

  Det märks att du kommer från ett annat sorts sammanhang, liberalt som du säger, och längtar efter genuin andlighet. Härligt att höra!

  Här på Aletheia finns dock en lite annan sort. Känner du till historiken? Det här började som en sajt som skrev för sargade och besvikna ex Livetsordare, som under åren blivit offer för mentala (och ibland fysiska?) övergrepp och en osund lära med mycket stark påverkan på individen. Sajten förde deras talan i att kräva upprättelse gentemot Ulf Ekman och granskade Livets Ord och deras variant av troslära (framgångsteologi).

  Den klassiska Aletheia-läsaren har alltså tvingats att ta ställning i och funderat mycket på frågan om auktoritet. Vad är kristen auktoritet egentligen? Var kommer den ifrån? Hur får någon mandatet? Vad gäller för kristna ledare? Då kan du gissa resten, att många av oss är skeptiska till en del kristna ledares auktoritet.

  Men du har rätt, och vi andra tycker nog samma sak, att trots en del negativa erfarenheter och att vi tvingats lära oss att närma oss alla nya karismatiska sammanhang med viss skepticism, så tror vi självklart att kristna ledare ska vara starkt andligt rotade, och ja, man kan använda ordet ”auktoritet” även fast det som sagt har lite negativa associationer.

  Trots att Livets Ord förändrats (mjuknat) och försvunnit från rampljuset så är frågan fortfarande högaktuell. Det finns ju mer moderna avarter på trosrörelsen idag som är mycket populära, som Bethel church och den så kallade Kingdom Now-rörelsen. Återigen kommer fenomenet auktoritet med i ekvationen och komplicerar allting. Ser man tex på God channel och dessa extremt självsäkra predikanter lova ett nästan fullkomligt andligt liv för åhörarna, då frågar man sig om de verkligen har någon auktoritet och om det alls är andligt genuint, minst sagt.

  Med det sagt, vi alla här bejakar helhjärtat och söker tecken och under, det övernaturliga så länge det är genuint och på riktigt. Det hela är bara väldigt komplicerat för den kristne, det är det jag ville påpeka.

 • Klaatu

  Tack för svar. Detta är väl egentligen inte mitt element heller. Men jag är på vandring från ett liberalt sammanhang till en mer bibeltroende kristendom. Och jag slog dig i huvudet. Hårt. Och du vände andra kinden till. Respekt. Om det finns en himmel, och vi bägge skall dit, så kom fram ock skaka hand med mig. Lev väl och framgångsrikt.

 • Roger Lindroos

  Fint att höra. Tack!

 • Klaatu

  intressant. Känner inte till historiken eller de problem som denna sajt brottats med. För mig är Ulf Ekman endast en avfällig präst som numera flyktat till katolska kyrkan. Jag förstår om många kämpar med andliga trauman. Jag känner inte till de läror du hänvisar till men jag anar att det är något galet med dem. Jag läser alla inlägg och lyssnar. Jag tror alla som skriver här inne är ärliga och fulla av affekt. Då förstår jag att ni uppfattar talet om andlig auktoritet annorlunda än vad jag menar. Att det är en helt annan kontext. Andlig auktoritet för mig är ingen elit. Inga översittarfasoner. Det är en enkel kristen som är trygg i sin tro. Tänker ibland på min farfar. Han var vardaglig. Enkel. Gick till jobbet varje dag. Brydde sig inte om teologi eller grekiska grundtexten. Men hans enkla vardagstro var den mäktigaste andliga auktoritet jag mött i hela mitt liv. När vi gick långa turer på fjället, tände lägerelden, skådade himlen och betraktade den under tystnad – då visste jag att Gud är allestädes närvarande. Jag saknar farfar och old time religion. Det är auktoritet för mig.

 • Klaatu

  Har även läst bloggen till denne Swärd som alla pratar om. En okänd person för mig. Mitt intryck er dessvärre är att detta är en typisk kristen karriärist. Sådana som gör vad som helst för att synas och höras.

 • Andre´Kristian

  Honorable hegemon,
  nu kan det väl räcka med detta utflöde av affektiva vördnadsbetygelser, gode Klaatu! Det är icke utan ett visst mått av jalusi man tar del av sin kristne härförares repetitiva bugande inför denne opponent.
  A la bonneheure och framåt marsch!
  Emellertid anser man det vara mycket trevligt att ta del av hans välskrivna bidrag, som för övrigt är det enda sättet på vilket man kan umgås med den välborne skribenten. Att vi framledes skulle komma att mötas ovan molnen i en paradisisk sfär, ställer jag mig, med anledning av min egen repertoar, något tveksam till.
  Andreas, värdekonservativ nationalist och amatörhumorist 🙂
  https://uploads.disquscdn.com/images/6928e646666c7adb99ccdfb486d7f69c8769c611c6876d245df49b96d9eb0421.jpg

 • Andre´Kristian

  God afton!
  Detta är den anda undertecknad mycket gärna anammar och sällar sig till. Att korsriddarna nu givits en renässans visar en helt naturlig motreaktion på antikrists frammarsch över västerländskt territorium och en sann vilja att bekämpa denne mänsklighetens störste fiende.
  Vi sitter alla redan med ett alarmerande facit i hand – ett dokumenterat kaotiskt tillstånd som närmast kan liknas vid anarkistisk laglöshet, där ingen längre går säker någonstans och där inkräktarna ges all prioritet. Den invasion som drabbat Europa har definitivt ingenting med en naturlig, proportionerad och dynamisk invandring eller kristet sinnad flyktingpolitik att göra. Detta är ett historiskt svek mot våra nationers etniska befolkningar, vilka skoningslöst drabbats av all världens lycksökande och parasitära kriminella, i enlighet med globalisthierarkins agenda benämnd New World Order.
  Tack för ordet!
  Andreas, värdekonservativ kristen och nationalist 🙂
  https://uploads.disquscdn.com/images/5f975a455cc5b4473a36ff6741c9248af821c3acc05b519a87e262f56a420e2a.jpg

 • Martin

  Klocktornet från 1700-talet brinner i Norrköping. Fast det kanske bara är ett elfel. Eller så har det något att göra med att hundratusentals människor har kommit till Sverige som hatar Jesus. Påhejade av 380 pastorer som tycker att islam är bra.

  ”Vi begår ett stort misstag om vi säger att dessa islamistiska grupper visar på islams sanna natur. Det är ett lika stort misstag som att säga att korstågen under medeltiden visar på den kristna trons sanna natur. Flyktingar som kommer hit vill leva ett liv i fred och trygghet.”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?