Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Missa inte! Högaktuell intervju om Islam med Stanley Sjöberg.

stanley_sjoberg_om_islam

”Lördagsintervju 4 med pastor Stanley Sjöberg”, där han ger sin syn på islam och IS. Stanley har under många år varit en förgrundsgestalt inom svensk kristenhet och har ofta deltagit i viktiga debatter. I intervjun kommenterar han också Svenska Kyrkans inställning till islam och ger sin syn på vad som händer i Europa nu och framöver.

I denna intervju delar Sjöberg de erfarenheter och intryck av Islam han samlat på sig under sin livstid. Öppen, naken och rakt på sak.

Det är en unik intervju som är informativ och spännande som vi hoppas att du inte missar!

HJÄLP TILL ATT SPRIDA DENNA HÖGAKTUELLA INTERVJU GENOM ATT DELA PÅ FACEBOOK ELLER ANDRA MEDIER! 

=>

Ämne: INRIKES, Mediebevakning, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , ,

 • Birgit Severin

  Oerhört tacksam för dessa klara basunstötar!

 • Anders Nordin

  Stanley Sjöberg talar i inledningen om muslimers rädsla för helvetet. Det är en högst befogad rädsla för den som tar islam och Koranen på allvar.

  Koranen använder ordet “straff” 464 gånger. (ev. 465, kan vara en missad – egenhändigt räknat). Detta på 455 sidor. Det straffas alltså mer än en gång per sida, plus alla hotelser om straff där ordet straff inte används. Det finns säkert mer än tusen varierande hotelser i boken (fortfarande 455 sidor).

  Lite egen sammanställning:

  ”Han är den, som sänt sin apostel med vägledningen och sanningens religion, för att giva den seger
  över varje annan religion … I, som tron, vad fattas eder: Dragen ut för Guds sak! … Om i icke dragen ut, skall han hemsöka eder med ett plågsamt straff och sätta andra människor i edert ställe … Dragen ut, lätta och tunga, och vågen edra ägodelar och edert liv för Guds sak! Detta är bäst för eder om ni ägen kunskap … utrota de otrogna till sista man … halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna! Och detta därför att de trotsade Gud och hans apostel, ty om någon trotsar Gud och hans apostel, så är Gud förvisso sträng i att straffa. Så är det. Smaken nu därpå! De otrogna väntar förvisso eldens pina.

  I som tron, då I möten dem, som äro otrogna, långsamt tågande, så vänden dem ej ryggen! Ty den,
  som på den dagen vänder dem ryggen, ådrager sig därmed Guds vrede … hans hemvist varder helvetet”

  (Följande gäller de som strider och dödar- egen anm.-”I haven ej heller dödat dem, utan det var Gud som dödade dem; icke heller var det du, som slungade, när du slungade, utan det var Gud, som slungade, och detta för att han skulle pröva de rättrogna med ett ynnestbevis.” – Sura 8:17, ~ 47:5)

  ”Deras lön, som
  bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de utvisas ur landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff”…

  Vad kan tänkas hända med dem som är tvehågsna (”moderata”) och inte strider för Guds sak? Enligt texten ovan får de troligtvis göra sällskap med alla oss otrogna till följande slutdestination:

  ”De som hålla skriften och det budskap, med vilket vi sänt våra apostlar för lögn, skola få
  erfara … När kedjor och bojor läggas om halsen på dem, för att de skola släpas i sjudande vatten och sedan stekas i elden … Träden in genom helvetets portar att där evinnerligen förbliva … välkomstfägnad av sjudande vatten. Och stekning i avgrundselden … evinnerligen förbliva i elden och få läska sig med sjudande vatten så att det sliter sönder deras inälvor … Helvetet, där skola de
  stekas. Vilken olycksalig bädd!
  Så är det. Så må de smaka det, så ock sjudande vatten och var. Och mycket annat av samma slag …
  Och den dagen skola de, som tro, skratta åt de otrogna … Dem, som förneka våra tecken, skola vi förvisso steka i eld. Så ofta deras hud varder genomstekt, skola vi ge dem en annan i stället, att de må smaka straffet; Gud är förvisso väldig och vis … om de bedja om hjälp, få de hjälp med vatten, som är som smält koppar, den där skållar deras ansikten … Utan att njuta någon svalka eller dryck. Annat än sjudande vatten och var. Såsom en lämplig lön … Så smaken nu! Vi skola öka eder pina allenast.”

  Detta var en liten kort sammanställning av ”Fredens och kärlekens” religion, i islams version.
  Man riktigt känner hur ”kärleken” vibrerar och flödar över…

  De allra värsta tyrannerna i mänsklighetens historia börjar helt plötsligt kännas humana,
  nästan harmlösa i jämförelse. De kunde ju ”bara” plåga människor tills döden ”befriade” dem alla. Enligt Muhammed ger Allah oss nya skinn att kontinuerligt bränna igenom i all evighet för att plågan inte skall få någon ände! För att vi inte trodde på Muhammed.

  Surorna har klippts och förkortats, citattecken till trots, men det är bara att slå upp dem och
  själv läsa innantill!

  Grymheten i texten är svår att förkortat formulera med djupet i mörkret. Koranen kallar också sig
  själv för, Sura 54:4: ”ett budskap av avskräckande innehåll”, vad islamapologeter (bl.a. västerländska journalister/pastorer/ledare) än försöker ljuga i människor.

  Surar, i ordning: 9:33, 38-39, 41, 8:7, 12-17, 5:37, 40:72-73, 40:76, 56:93-94, 47:17, 38:56-58, 83:34, 4:59, 18:28, 78:24-26 +30

  Koranen. K.V. Zetterstéen. W & W 2003. ISBN 91-46-20126-2
  Enligt förordet av Tord Olsson, Lund, professor i religionshistoria, har Zetterstéens översättning
  fördelen av att vara direkt och rakt översatt från arabiskan, utan att vara tillrättalagd för läsaren.

  IS är de allra trognaste av Muhammeds efterföljare, vad media och våra ledare än försöker ljuga i oss med varierande halvsanningar.

  Och som jag sagt här tidigare – det är i n t e n a i v t att ljuga. Det är lögn – det också!

 • Anders Nordin

  Ser att jag har skrivit: ”Enligt Muhammed ger Allah oss nya skinn att kontinuerligt bränna igenom i all evighet för att plågan inte skall få någon ände! För att vi inte trodde på Muhammed.”

  Borde ha stått: Enligt Muhammed ger Abrahams Gud (Allah) oss nya skinn att kontinuerligt bränna igenom i all evighet för att plågan inte skall få någon ände! För att vi inte trodde på Muhammed.
  Islam påstås ju vara en Abrahamitisk religion, en av de tre ”ökenreligionerna”. Och Muhammed hänvisar hela tiden till Abraham, Ismael, Isak och Jacobs Gud, så det går knappast att förneka.
  Finns det någon kristen eller jude som känner igen Fadern i Muhammeds beskrivning?
  Om inte – vems profet kan då Muhammed vara?

 • Anders Nordin

  Jag vill tacka signaturen ”kjell” för det här inlägget. kjells frågeställning om vilddjurets märke fick mig att bli nyfiken på vad som står om detta i Fjellstedts bibelförklaring. Så jag slog upp det i NT-bandet och läste. Som vanligt läser jag även ett antal verser runt den sökta versen för att se sammanhangen bättre, och upptäckte något. Det som står som förklaring till vers 12, Upp. 13, som handlar om vilddjuret.

  ”På detta sätt framställes den andliga makten i förening med den världsliga, såsom Satan har funnit det nödvändigt att uppträda mot Guds folk i det nya testamentets tid. Så utrustade han Muhammed såsom profet och eröfrare,”… (resten hör till en annan debatt).

  Detta med Muhammed var tydligen en självklarhet för prästen, missionären, biskopen och
  prästutbildaren Peter Fjellstedt för drygt 150 år sedan. Och för dåtidens präster, antar jag.
  Vad jag läst hade Fjellstedt arbetat som missionär i Indien i 4 år, sedan 4 år i Smyrna, Osmanska riket. Han var alltså, vad jag kan förstå, väl insatt i osmanernas ”statsreligion”: Islam.

  Vad har hänt med många av dagens pastorer, präster, ledare? Nya revolutionerande insikter, eller det avfall Paulus och framförallt Kristus själv återkommande varnar oss för, som skall ske?

  Med all i dag synlig frukt anser jag att det senare är den enda rimliga förklaringen och att Fjellstedtska
  skolans lära vidimerar det avfall vi nu ser ske.

  ”Grov trolöshet mot Huvudman”, kan nog vara nära den rätta beskrivningen.

 • Lars Wärn

  En gammal nyhet verkar det som. Kristenheten i allians med ”den falske profeten”. Kristendomen är dömd till undergång i Domen vid den stora vita Tronen.

  http://www1.cbn.com/cbnnews/world/2014/June/Historic-First-Islamic-Prayers-Held-at-the-Vatican

 • Kari Palmroth

  Hej hoppas att du kan dra igång nationella böneutrop om att Jesus Kristus är herre.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?