Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Romersk katolsk exorcist: Satan har intagit Vatikanen

Sist biskop Arborelius tillfrågades, föreföll det inte vara någon imponerande skara människor som årligen konverterar till den romerska katolska kyrkan. Åtminstone inte i Sverige. Inte ännu.

Jag säger, inte ännu, eftersom jag tror på en romersk katolsk ‘väckelse’ under kommande år. Påve Franciskus är troligtvis den mest karismatiske påven i kyrkans historia. Han drar onekligen Andra Vatikankonciliet till sin yttersta spets när han lyckas väl med den märkliga kombinationen; Att locka både missnöjda protestanter som söker skydd i det de uppfattar som en mer konservativ miljö, och samtidigt sänder signaler som tilltalar HBQT-rörelsen, vänsterliberala och katoliker i kyrkans periferi.

Jesuiternas nära band till familjen Rotschild (som även har hand om kyrkans enorma ekonomiska tillgångar) lyser dessutom igenom mer än tidigare i påvens tydliga kantring åt marxismens oheliga allians med kapitalet – Globalism.

Till en början verkar alla nöjda. De missnöjda protestanterna som nyligen sökt sin tillflykt i Rom, lever i en tillfälligt förlängd smekmånad.  Men, jag förutspår att denna (o)saliga blandning mellan konservativa och liberala krafter inte håller i längden. Faktum är att jag upptäckt att jag inte är ensam om denna analys. Otaliga ‘profeter’ och ‘profetissor’ inom katolska kyrkan har i flera århundraden varnat för vad som komma skall innan Jesu återkomst.

Enligt flera katoliker under historiens gång, kommer ett paradigmskifte ske i den ‘sista tiden’. Vissa går så långt som att hävda att Satan själv intar Vatikanen. En katolsk exorcist menar att det redan skett, strax efter Andra Vatikankonciliet då ett auditorium byggdes i Rom, med ormens huvud som förebild. (Missa inte länken för att se med egna ögon)


Det är en sak att avfärda ‘antikatolska protestanter‘. En annan sak när en rad katoliker kommer med denna typ av information med tanke på katolikers vördnad till påven och kyrkan.

Det är dock inte bara katoliker i vår tidsålder som kommer med detta märkliga påstående, utan tydligen otaliga katoliker under historiens lopp som profeterat om ändens tid.    Här är några sajter som summerar dessa förutsägelser.

CATHOLIC END TIME PROPHECIES & COMMENTARIES

Antichrist by Yves Dupont

Qui tacet consentit (Translation: ”He who is silent consents”)

Prophesies Regarding the Coming Great Catholic Monarch

Om dessa makabra uppgifter stämmer är vi på väg in i den absolut mest förföriska tidsåldern sedan Edens lustgård. Motståndet till katolska kyrkans heresier bryts ned i rasande fart. Den ena inflytelserika pastorn efter den andra, ofta i så kallade megakyrkor faller offer i hög takt. Kenneth Copeland, Rick Warren, Joel Osteen. Listan kan göras hur lång som helst.

Den pingst-karismatiska delen av evangelikala som i allt högre utsträckning bytt ut Skriftens grund, mot upplevelsekristendom, ser ut att stå först i ledet mot Rom.

I år satsar katolska kyrkan stort på ett ekumeniskt pingstfirande. Pingst-karismatiska företrädare från hela världen bjuds in. Det skulle inte förvåna mig det minsta om listan kända karismatiska ledare fylls på med företrädare för de nya framgångsrika megakyrkorna som Hillsong, Australien och Betel Church (Bill Johnson) i USA. Hittar i skrivande stund ingen förteckning på ledare som tackat ja till inbjudan (eller vilka som bjudits in).

David Wilkerson profeterade om vår tid för över 40 år sedan:

”En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen.

Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna.

Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ekumeniska ledarna och får sin vilja igenom.”

Under ett besök från Israel i början av millenniet predikade Ulf Ekman, Livets Ord, över följande ämne:

Förförelse eller förföljelse

Jag vill minnas att han med stort allvar lade fram församlingens framtid i Sverige och världen. Hur vägvalet nu stod mellan dessa två val. Inget annat. Hans eget val är välkänt nu. Frågan är vad ditt och mitt val blir? Du behöver nämligen inte konvertera för att böja din nacke för påvestolen i Rom, enligt Pingströrelsens egen Baalsprofet – Peter Halldorf:

Tidningen Dagen 20080130:

”Vart är vi då på väg? Är Rom ekumenikens slutmål? I ett estradsamtal med den katolske biskopen Anders Arborelius och Ulf Ekman var det många som uppfattade Peter så. Peter är förvånad över att han inte fick några följdfrågor då. Så här sa han:

– Det är nödvändigt att böja sin nacke under kyrkan och bejaka Petrusämbetets legitimitet.

Om jag så skall bli den siste protestanten i Sverige, böjer jag endast min nacke för en enda auktoritet: Min Frälsare och Herre. Konungarnas Konung. Yeshua Hamashiach – Jesus Kristus

Daniel ”My Two Cents” F orslund

 

Jag har böjt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid och intill änden. Jag hatar dem som halta på båda sidor, men din lag har jag kär. Du är mitt beskärm och min sköld; jag hoppas på ditt ord.… (Psaltaren 119: 112-114)

”Elia trädde fram för allt folket och sade: ”Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom.”  (1 Kung 18:21 FB)

 

Relaterat

THE VIDEO the VATICAN DOESN’T WANT YOU TO SEE! Enthronement of Satan (9/26/2015)

Pope Francis Declares Lucifer As God

The Top of the Pyramid: The Rothschilds, the Vatican and the British Crown Rule World

=>

Ämne: Ändens tid, Kristendomens historia, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI, Villoläror

Nyckelord: , , , , , ,

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Denna Lutherska sajt har en intressant teori. Inledningen dömer å ena sidan ut i princip all väckelsekristendom efter Luther. Men slutet av posten är värd att fundera över nu när Påven verkar zooma in på karismatiker:

  EN PROFETISK UPPFYLLELSE
  Miljontals människor gläds över att församlingarna har väckts av väckelsens eld. Detta är inget annat än profetisk uppfyllelse.
  En gång i tiden såg generellt sett alla protestanter, att vilddjuret som såg ut som en Leopard i Upp 13, var en symbol för påvedömet, vilket dominerat det europeiska samhället under ca 1000 år. Utrustade med den objektiva sanningen om rättfärdiggörelsen genom tron, gav reformationen ”syndens människa” ett ”dödligt sår”. Genom att bryta sönder de katolska tankefästena, så satte de folk fria ifrån påvens herravälde (se Upp 13:3). Men profetian i Uppenbarelseboken talar om att den medeltida kyrkans makt ska återuppstå till att dominera och lägga under sig människors samveten igen. Upp 13:13, 14;
  ”Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden. Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv.”
  ”Eld från himmelen i människornas åsyn” är verkligen en träffande klar bild av dagens protestanter, som fångats upp i elden från den falska väckelsen och den karismatiska rörelsen. Eld är favoritsymbolen inom den karismatiska väckelsen – det är också den symbol som Gud använder, när Han beskriver denna rörelse, eftersom den är ett falskt utgjutande av den helige Ande. Det är ”eld från himmelen i människornas åsyn”. ”Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt.” (Upp13:12).
  De sista dagarna ska utmärkas genom en stor religiös förvillelse. Genom att verka under skenet av ”eld ifrån himmelen” (sk. dopet i den helige Ande) kommer ”onda andar” att ”gå ut till konungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag” (Upp 16:14 se också 2 Tess 2:8-12).
  Det anses ju redan nu som hädelse om man talar emot det övernaturliga skeendet inom den karismatiska rörelsen. En uppblåst ande, självsäkerhet och arrogant intolerans har ofta kännetecknat de som ”har anden”. Genom att vara helt upptagna av den inneboende upplevelsen, leds skaror tillbaka till den mörka medeltidens religiösa filosofi. Vaticanen vet vad som sker, och vad som skall komma. Många protestanter är helt paralyserade. Liksom Melanchthon, när han inte visste om han skulle tala eller ej emot de andliga fanatiker, vilka kom till Wittenberg, under tiden då Luther var gömd i Wartburgsborgen. Det var detta som gjorde att den store reformatorn kom ut ur sitt gömställe och riskerade sitt liv därmed. De ande-fyllda ledarna ropade ”Anden, Anden” under samtal med Luther. Men reformatorn var knappast imponerad. ”Jag ska slå din ande på nosen” dundrade han. Han såg att den stora sanningen om rättfärdiggörelsen genom tron blev undertryckt, genom dessa ”tyska profeter”, som han kallade dem.
  Vi är nu i en tid då 1600-talets kamp måste tas upp igen. Denna gång kommer konflikten vara mer avskiljande, och den är slutgiltig. De gamla samfundsgränserna är inga skiljelinjer, utan en omgruppering kommer att ske i den religiösa världen. På den ena sidan kommer det att finnas en stor samling av romerska katoliker, pseudo-protestanter och pingstvänner, i vilket som kommer att se ut som en stor rörelse som ska frälsa hela världen. På den andra sidan kommer det finnas renhet och kraft. Evangeliet kommer att triumfera. Även om antikrist kanske kommer att se ut som segrare för ett tag, så är hans dom säker.

  http://solascriptura.se/wordpress/?page_id=659

 • Birgit Severin

  Tacksam över att vi får veta detta så att vi kan se till att inte bli förförda.

 • Janneyo114

  Bra tips på det här ämnet: Sista tidens kristna…

  David Wilkersons bok ”Det är fullbordat” samlar det härliga i Evangeliet som budskap – och ett liv med Jesus dessutom. Stabiliteten hos Reformationens övertygelse med helgelsen och hängivenhet i det dagliga. En nyckel finns i enkel överlåtenhet och också KUNSKAP om evangeliet – det enda vi har. Gud sover inte!

  Tror inte Han är nöjd med att man låter vargar riva flocken år efter år – och klorna skadar många som ska tjäna – så att de inte kan delta i arbetet. Man behöver inte dödas i anden, skadas/låta sig skadas räcker för att inte kunna göra något för Gud (vet det av egen erfarenhet). Falskheten BLÄNDAR. Och tar sån tid att exponera. Men vi har ju en större att se upp till. Hebr 12:2, Rom 12:2 bra verser.

  Tack för inlägget! Fint skrivet! ”Slå din ande på nosen”…haha Luther hade humor!

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Janneyo: Det drar ihop sig nu. Hinner inte riktigt med allt som pågår. Dygnet har inte tillräckligt många timmar.

  Förförelsen är i full blom nu. Korkade evangelikala kristna tror det är en gudstjänst att stödja nya ekumeniken, men fattar inte att de enda som tjänar på denna ‘dialog’ och ‘samtal’ är just – katolska kyrkan och påven i Rom.

  Mest naiva och teologisk obildade är Dagen-redaktionen sedan decennier tillbaka. Det kryllar ju av katolska skribenter där. Jesuiter, ‘vanliga katoliker’ Opus Dei-gubbar och hybrider som far och son Halldorf + några till.

  Är det någon som tror att evangelikala teologer skulle få in motsvarande debattartiklar i Signum eller andra katolska tidskrifter i ekumenikens namn?

  – Knappast.

  Är inne nu och då i ett katolskt forum på facebook och de har så lågt i taket att det blir syrebrist varje gång efter 3 minuter. Moderatorn är anställd av katolska kyrkan och släpper inte in några större frågetecken om katolsk tro. Enbart propaganda och lovprisning av påven & company…

 • Janneyo114

  Precis. Det går från öppenhet och kram – till supertrångt och intolerant. Om man inte köper kontraktet! Fortsätter man med att försöka få folk att öppna ögonen för evangeliet och lyckas, kommer gamla taktiker att sätta in. Såg hur det gick för B Isaksons blogg och MK:s inflytande.

  Jdg 10:14 Go and cry unto the gods which ye have chosen; let them deliver you in the time of your tribulation.

 • Torbjörn Göransson

  Daniel, du nämner att Wilkerson profeterade om en världsomspännande superkyrka genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. Denna profetia innehåller inte hela sanningen, eftersom Romkyrkan inte bara håller på att ”håva in” protestantismens olika delar utan även Islam, Hinduism, Buddism, Bahai m.fl. religioner i en ny religion som kommer att omfatta hela jorden. Enligt vad som finns publicerat används när det gäller de olika hedniska religionerna den från vår del av världen använda taktiken att inte diskutera det som skiljer utan bara det som förenar. Bibelordet och Jesus som enda vägen till Gud måste därför offras för att skapa denna världsreligion, och den gamle ormen från Edens lustgård har tydligen lyckats bedra t.o.m. de som en gång var trogna evangeliet så att de inte inser vad som håller på att ske.

  Instämmer för egen del helt i dina avslutande rader. Jag vill till sist påminna om Petrus ord ”Herre, till vem skulle vi gå, du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Kristus den levande Gudens son” (Joh. 6:68 enl. KJV) och samt om Josua som skriver ”jag och mitt hus vi vill tjäna Herren” (Jos. 24:15).

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Det du påpekar blir nästa fas. Givetvis är det arbetet redan igång (att samla världsreligionerna också). På ytan kommer dessa religioner få behålla sin tro, men det blir likväl i praktiken Baalsdyrkan av det hela. Redan 1986 (om jag nu minns rätt) samlade dåvarande påven alla religioner till något form av bönemöte. Tror det har varit minst ett till sedan dess. Enlig de katoliker som vittnar i klippet ovan verkar brytpunkten vara just Andra Vatikanconciliet. Var det inte det som fick SSP att bildas?

 • Torbjörn Göransson

  År 2011 inbjöd påve Benediktus till ”bönemöte” i Assissi och även ateister var inbjudna. Detta var ju helt komiskt eftersom ateisterna saknar någon att be till. Till på köpet var syftet med mötet att söka sanningen, vilken ju endast finns hos den som är ”vägen, sanningen och livet.”

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Dagen sade jag upp för många år sedan.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Tror du Bernt Isaksson är påväg mot Rom?

 • Har tänkt jag ska ställa den frågan till Bernt, när jag möter han på stan. 🙂

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Gör det är du snäll. Han befinner sig ju i en återvändsgränd vg metodismen på samma sätt som Karlendal hamnade i en återvändsgränd vg PR. Men om jag känner Berndt rätt håller han kursen.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Jesuitteologen Father Jacques Dupuis på Interreligiösa kongressen 2003 om ”Framtidens Gud”: ”Framtidens religion kommer att vara ett allmänt sammanstrålande av religioner i en universell Kristus som tillfredsställer alla… till slut, är förhoppningen att en kristen blir en bättre kristen och en hindu blir en bättre hindu”.

 • Tror inte det handlar om att vara naiv från Dagens sida utan här handlar det om helt andra faktorer som spelar in. Hur kommer sig t.ex att tidningen har störtdykt i allt möjlig sörja och skräp detta efter att Felicia Ferreira tog över ansvaret som chefredaktör? Men det är inget jag kan ge nått bra svar på, men märkligt är det.

 • Mattias

  Om utvecklingen i världen följer Bibelns profetior så är det väl bara bra. Det hade varit värre om profetiorna skulle visa sig vara falska.

 • Lars Wärn

  ”Jag vill minnas att han med stort allvar lade fram församlingens framtid i Sverige och världen.”

  Har inte hört just det men han riktade andra allvarsord till det svenska folket under sitt besök en tid innan han gick till sin Fader. Holger Nilsson berättar:

  ‘Han ser bl. a det profetiska skeendet som är i Europa och som vi skrivit mycket om i Flammor. För honom är det inga problem att se detta och han är förvånad över dem som inte ser detta. Om detta kunde man läsa så här i tidningen Världen idag:

  ‘Han är förvånad över att så få förkunnare är medvetna om situationen i Europa och det som väntar.’

  Själv har han läst sig till att Europaunionen omfattas av inte mindre än 85 000 sidor av lagar och paragrafer och han tycker sig se ett anti-kristligt system som växer.

  ‘– Jag vet att många vill inte höra talas om det, men visst är det så.’ ”

  Skökan som rider på ”det första vilddjuret” är en så tydlig bild av Europa idag att ingen som söker sanningen bör missa det.

  http://www.olofamkoff.se/bibelstudier_html/sag_nej_till_paven.html

 • Lars Wärn

  Jag får ”Världen idag” i min brevlåda tack vare en okänd välgörare. Tidningen är mycket annorlunda nu än när jag slutade läsa den p g a all katolsk propaganda som fyllde tidningen under ett antal år.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Världen idag har mycket riktigt blivit bättre.

 • Janneyo114

  Vi följer väl inte så nära att man kan mer än ana…Tror inte det. Det behövs ju inte konverteras för att vara på tåget. Finns många vagnar med komfort – än så länge!

 • WO

  Vad menar du med att du ”såg hur det gick för B. Isakssons blogg” ???

  Har själv noterat att samtalsforumet är stängt, men inte hittat någon som helst förklaring till varför.

 • Inge

  Ställer du frågan till Berndt så får du ett undvikande svar, ungefär som Ulf Ekman hade svarat när han fick frågan runt 2009.
  Han och flera pastorer fokuserar endast på de likheter i tron man kan se, olikheterna och det i den katolska villfarelsen som för en bort från den sunda läran bortser man från.

 • Lars Wärn

  Det är ”femtekolonnarna” som har förstört den väckelsekristendom jag upplevde och välsignades av på 1970-talet. De har ”verkat i kulisserna” i decennier på det sätt Lewi Pethrus beskrev det på sin tid. Själv ser jag en brytpunkt runt 1980 då trosrörelsen började breda ut sig samt infiltrera den dessförinnan levande väckelsen. Ungdomen lämnade de små sammanhangen i kapellen och bönehusen för att få ”häftiga upplevelser” i Uppsala.

  Idag skulle jag absolut inte kalla mig ”kristen” och kommer aldrig mer att gör det. Men på 1970-talet stod jag för epitetet (med viss kostnad som följd).

  Angående metodismen var de nästan lika mycket involverade i ”den nya ekumeniken” som Equmenia och Pingstsamfundet är idag. De är alla medlemmar i SKR och har därmed ratificerat Charta oecumenica som har målet en enda kyrka i Europa i ett politiskt enat Europa. Samarbete med islam är en annan viktig fråga i det förrädiska dokumentet.

 • Torbjörn Göransson

  Den sista raden uttrycker samma förhoppning som den helgonförklarade moder Teresas hade.

 • Staffanw

  Riktigt underhållande. Konspirationsteorierna står som spön i backen. Och så lite obligatoriskt skäll på tidningen Dagen. Allt är alltså som vanligt…

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Staffanw. Du kan raljera hur mycket du vill Staffan, men vissa av oss tar både Guds Ord (bibeln) och profetiska markörer i den tid vi lever i på allvar. I detta fall rör sig klippet i centrum av denna post om flertalet katoliker som för fram denna information. Jag antar att allt som inte passar in i din lilla bubbla är enklast att avfärda som konspirationsteorier.

  Kanske är du inte bekännande kristen och i så fall får du bortse från denna kommentar.

 • Janne114yo

  Vettig kristen lära och ‘discernment’ passar inte i kontrareformationens led. Något måste ge vika. Har man en site som varnar för villoläror men köper RKK som legitim kristenhet försvinner siten med insikten. Kompisskapet mellan MK och BI omintetgjorde bloggen. Kontrareformationen sträcker sig idag in i konservativa evangelikalers led. Men vi måste ju begripa att Jesus ska sopa bort all denna falska kristenhet, på en timme t.o.m! Upp 17-18. Därför sparas den. Det är Hans jobb! Vårt jobb är att hålla oss borta och vittna för alla som kan höra. GB

 • Staffanw

  Hej, vet inte om du kan så mycket om ”min lilla bubbla”. Man bör nog akta sig för att hamna i elfenbenstornet.
  Och ja, jag är kristen, och förbehåller mig rätten att tycka annorlunda än du.

 • Sila mygg och svälja kameler

  Du hade/har således inga problem med trosrörelsepropagandan som tidningen sprider?

 • Lars Wärn

  Ser inte så mycket sådant där längre. Däremot riktigt bra artiklar om Israel.

 • Sila mygg och svälja kameler

  Dags att vakna och öppna ögonen då.

 • Lars Wärn

  Du kanske kan länka till någon artikel du tycker är alarmerande?

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Tack för svar Staffan. I så fall bör du enligt Guds Ord ha en större kärlek till sanningen, än vad du tycker. Är ringa intresserad av tyckande taget ur luften och mer intresserad av seriösa konversationer utifrån ett specifikt ämne.

  Du kan givetvis ‘tycka’ vad du vill vid fikabordet i din kyrka, men vill du kommentera här gäller att du håller dig till ämnet. Har du något emot katoliker?

  Annars lyssna till vad de har att säga och kommentera detta. Annars ber jag dig ta ditt tyckande till annat forum. Inget personligt, bara våra kommentarsregler sedan 2007: http://aletheia.se/kommentarsregler/

  Annars har du klippet du är välkommen att diskutera med oss här:
  https://youtu.be/AHyY0PV2iVU

  Mvh
  Daniel

 • Läsare

  Hej Lars
  Felet att många lämnade dom etablerade församlingarna för trosrörelsen var inte helt och hållet trosrörelsens fel. Anden och lovsången flödade friskt i dessa församlingar, men helt plötsligt fick pastorerna för sig att nu var det färdigsjunget vad gäller lovsång och eftermötena blev av en annan karaktär på grund av att man inte ville likna TR. Vet församlingar som fullständigt kvävdes av pastorer där det tidigare varit ett flöde av liv.
  Sen drogs många dit från ”torrare” församlingar/samfund för att uppleva ”draget” så delvis har du rätt.

 • Staffanw

  Vi ska nog sluta här. Tyvärr förstärks min negativa bild av denna site av ditt svar.
  Om du menar att ni står för Sanningen, till skillnad från de som är kritiska, är det kanske dags att bli mer ödmjuk. Ödmjukheten är en dygd som du vet.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Staffanw: Både du och jag vet att din ‘negativa bild’ av aletheia, inte går att förstärkas nämnvärt. Du kanske tycker jag är hård i mina svar till dig, men jag har Jesus som förebild. Han var hård mot de hårda.

  Om du slutar raljera och lägga ord i munnen på mig skulle du som tusentals andra förstå vad vi håller på med, och se våra hjärtan här. Vi har ALDRIG sagt att vi står för Sanningen, utan att vi söker den tillsammans med våra läsare som delar intresset och hjärtat att lyfta på stenar, gräva, leta och jaga.

  Aletheia fyller en funktion jag ibland anar Herren gett oss. Om det stämmer får andra avgöra, men jämte att slå ner de som rider runt på höga hästar, och likt Goliat raljerar och hånar, har vi även ‘själavårdat’ otaliga trasiga själar runt om i landet som skadats av ledare, pastorer och sammanhang som drivs av samma ande som du.

  Har f.ö. inget mot att avsluta samtalet eftersom du ändå inte vågar diskutera ämnet i sig.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Holger Nilsson är en snäll farbror i Småland, men kör tyvärr ofta i gamla hjulspår. Skulle vilja träffa honom nån gång. Han har ju en imponerande nit att arbeta med eskatologiska frågor.

 • Mattias

  Är du säker på att bilden med påven är äkta och inte photoshopad tex ?

 • Mattias

  Har tittat på youtubelänken där lucifer ingår i uppläsningen. Är du säker på att den engelska översättningen är rätt?

 • wildwest63

  Det generella skällandet över katoliker är jag inte med på. Men detta du skriver här ovan, citatet från Jacques Dupuis, det är det jag har sagt mycket länge och alltid upprepar. Det blir inte så enkelt som att en enda stor kyrka avfaller och alla andra står pall. Nej, ur alla kyrkor och sammanhang kommer det finnas människor, pastorer och höga dignitärer som ansluter sig till den världsvida kyrkotanken, som är synkretistisk, antikristlig och livsfarlig för sanningssägare, dvs bibeltroende.
  Det kommer också ur alla kyrkofamiljer finns icke politiskt korrekta, sanningssökande och jordens ljus och salt som inte kommer gå med på detta. Dessa kommer bli förföljda.
  Det kan mycket väl bli så att även höga dignitärer som påvar, biskopar och samfundsledare finns på ”rätt” sida, men lika många på motsatta.
  Jag blir aldrig katolik, jag har läst hur många av dessa omvändelseböcker som helst men fattar inte hur man kan bli katolik ändå (om man t ex kommer från klassisk pingströrelse). Däremot har jag ofta respekt för hur katoliker håller fast vid sin kristna tro även när det blåser. Så var det under Tredje Riket, så var det under 68-vänsterns härjningar i Sverige (läser just nu boken 68-kyrkan). Från svenskkyrklig sida har man verkligen ingenting att berömma sig av de senaste 40 åren. Tänk vilken samling folk i ledningen: en ärkebiskop som tycker att islam är samma religion, en stockholmsbiskop som är lesbisk, osv, osv. Man kan gråta.

 • wildwest63

  Exakt. Det fanns mycket positivt i trosrörelseförkunnelsen också förutom det friska andliga livet. Man kan inte kasta ut allt. Det farliga var den apostoliska pastorstjänsten – à la ”rör inte Guds smorde”. När pastorerna blev avundsjuka envåldshärskare försvann också det andliga med trosrörelsen.
  Mycket av det friska andliga livet fanns tidigare i Pingströrelsen, det fanns på Azusa Street, det fanns i andra sammanhang också. Det var inte fel och jag tror det var många som gick till trosrörelsen pga det.
  De övriga frikyrkorna betedde sig som sjuklövern i riksdagen beter sig mot SD – hellre förstöra, begränsa, delvis gå emot sina egna sanningar och sin egen tradition bara det inte gynnar det nya partiet/samfundet! Det är en, minst sagt, kontraproduktiv väg att gå. Vilket har bevisats otaliga gånger.

 • Janneyo114

  ”Det fanns mycket positivt i trosrörelseförkunnelsen också förutom det friska andliga livet.”

  Som jag hört var en ”apostel” värre än den andre och överträffade/överträffar tom varandra i smaskigheter. Jag är glad att ha sluppit varit med på den tiden. Bodde i Uppsala i många år. Ett gott träd bär god frukt.

 • wildwest63

  Ja, sen, på senare tid! Inte i början! Jag har inte varit aktiv i trosrörelsen och inte heller varit på Livets Ord mer än någon enstaka gång. Men jag såg mig på den tiden, i början av 90-talet, tvungen att försvara rörelsen som en kristen kyrka. Det var ingen satanssekt. Sen gick mycket fel och jag är oerhört besviken.
  Ser man ut över den protestantiska världen så är det tyvärr så här det går till. Nya rörelser uppstår varje dag, man har funnit en ny ”sanning”, man är dock inte alls ödmjuk utan kräver sin rätt utan korrigering från erfarna kristna. Så blir den nya rörelsen snabbt sekteristisk, blossar upp som en fyrverkeripjäs, och slocknar sedan.
  Här ligger en av katolska kyrkans stora invändningar mot luthersk tro och där har dom rätt: varför tillåter vi splittringar i det oändliga? Vad är det för kraftfull kyrka som kommer ur det? Nej, just det. Ingenting. Vad är det som saknas? Ödmjukhet.

 • Joel Bryntesson

  Är inte det teckenspråks tecknet för jag älskar dig?

 • Läsare

  Håller med dig till fullo. Var själv med i en församling där pastorn kvävde allt andligt liv. Församlingen besöktes av många ofrälsta och utsatta människor, anden flödade och lovsången lika så, om än av en lugnare art än på LO. Det var ALLTID eftermöten där det alltid hände någonting. Men som sagt då fick pastorn för sig att här skall vi inte vara i närheten av LO, så istället kvävdes allt. Sången tystnade, man slutade kalla talare som brann, veckokampanjerna försvann och eftermötena blev typ ”lyft en hand om du vill Gud något” så ber vi för dig. Det andliga livet dog och folk lämnade och den kämpar än för sin överlevnad….tror jag.

 • Läsare

  Där liknar vi varandra mycket. Jag minns hur jag bestämde mig för att inte säga ett ont ord om UE eller LO överhuvudtaget, vet hur jag ofta kände mig ensam när jag försökte försvara dem från all möjlig lögn i början. Tyvärr så blev man ju väldigt besviken när det sedan spårade ur både på ett och två sätt. Kontentan blev att jag försökte ändå vara mild i min kritik mot dem men med åren så har även jag insett att det hänt mycket konstigt och UE försvarar jag ej längre. Bland det jag funderar mest över förutom då hur UE fungerar/at det är, vad hände med Robert Ekh vad gör han nu hur kan det vara så tyst om det som hände mm.

 • Janne

  Helt riktigt, man ska inte skälla på hängivna katoliker, men systemet, påvedömet, är ju något annat. Om man inte tydligt ser påvedömet i upp och dan- boken som lilla hornet och vilddjuret (som för krig mot de heliga och ändrar heliga tider och lagar) så behöver man läsa på lite. Detta tex:
  ”Den har borttagit större delen av det andra budet för att kunna införa sin tillbedjan av bilder, och för att gottgöra antalet tio, har den delat det tiondet budet i två. Den har avskaffat det fjärde budet (så långt som dess makt sträcker sig), genom att införa den första dagen i veckan i stället för den sjunde. För att finna bevis härför, kan man hänvända sig till katolska Katekeser; även ”Plain Talk about the Protestantism of To-Day”, s. 213; ”Catholic Christian Instructed”, kap. 23; ”A sure Way to Find out the True Religion”, sid. 95, 96. Från det sistnämnda verket gör vi följande utdrag:

  ”Att helighålla Söndagen är absolut nödvändigt, för att erhålla frälsning, men detta är ändock inte befallt på något ställe i Bibeln; däremot säger Bibeln, att vi skall tänka på Sabbatsdagen, för att helga den (Andra Moseboken 20:8), och denna dag är Lördagen och inte Söndagen. Bibeln innehåller alltså inte allt, som är nödvändigt för frälsning samt är följaktligen inte en fullkomlig trosregel.”

 • Läsare

  Det var en pingstförsamling och jag vet att många sådana blev lidande på grund av att pastorerna i dessa församlingar väldigt tydligt ville visa att ”vi är minsann ingen trosrörelseförsamling” så istället dödade man allt liv som fanns, tragiskt….

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Det du påpekar diskuteras givetvis för fullt i olika sammanhang. Vore jag påve skulle jag nog inte chansa. Bilden är från påvens besök i Filippinerna. Något annat högst märkligt hände där. Frimurarna tog ut en helsidesannons och välkomnade nya påven. Frimurarorden som är en ockult sammansvärjning har traditionellt sett inte tillåtits alls för katoliker. Så sent som förra påven vägrade frimurare eukaristi och tidigare påvar han bannlyst dem. NU VÄLKOMNAR FRIMURARORDEN I FILIPPINERNA PÅVEN!

  Även katoliker är bekymrade över detta: https://veritas-vincit-international.org/2015/01/17/grand-lodge-of-masons-buy-full-page-newspaper-ad-to-welcome-pope-francis/

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Nej, den är inte photoshoppad, Finns i bl.a. LA times och en rad medier. Handsymbolen kan även betyda ‘I love you’ på teckenspråk och förhoppningsvis var det detta påven ville förmedla. Jag skulle personligen inte chansa om jag var han. Som Jesuit hör han till de mest välutbildade RKK har att erbjuda och kan knappast vara oviss om de dubbla signalerna (I love you eller hail satan)

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Att ‘Lucifer’ sjungs på latin råder ingen tvekan om. Däremot är den officiella översättningen annorlunda än moderna översättningar. Go figure. Oavsett hur ‘psalmen’ översätts är det min slutsats att ‘Lucifer’ inte är någon bra benämning på vare sig Gud, Jesus eller Maria. Bara ytterligare av många mysterier inom RKK. Det finns fler och större på andra områden jag ämnar ta upp längre fram.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Läser du mina kommentarer (vilket jag inte räknar med att du orkar) ser du att vi i princip har samma uppfattning. Skökan och bruden finns i alla sammanhang. Jag känner katoliker som tar sin tro på större allvar än vissa av mina protestantiska vänner.

  Däremot skulle jag sätta en femhundring på (om det inte vore uteslutet i kristna sammanhang) att det där med att ‘katoliker håller fast vid sin kristna tro även när det blåser.’ kommer att ändras. Åtminstone från Vatikanens sida. Jag följer med intresse nya Jesuitpåven och orkar inte skriva om allt. Men han jobbar för fullt med att byta ut konservativa kardinaler och sänder hela tiden nya signaler åt det liberalare hållet. Så starka att det onekligen pågår en hel del samtal INOM Rkk numera.

  Låter kanske som en omöjlig tanke idag, men Svk och Rkk kommer inte stå så långt ifrån varandra om ett par år som man skulle kunna tro.

 • Janneyo114

  Vi ska inte skälla på hängivna katoliker – vi ska vittna för dem om de lyssnar!
  Hängivenheten gör det värre för dem – de följer lögner. Jesus ville Fariséernas omvändelse, och skällde ut dem till slut. Samma sak med Johannes döparen som inte ville döpa vissa av dem. Då hittade de till slut en väg ut – barndop utan omvändelse och tro…Rättfärdiggörelse genom gärningar..HUr kan detta vara kristen tro? Nej, det är det inte heller…

 • Läsare

  Hej Daniel
  Gäller att inte dra för stora slutsatser av detta tecken. När man gör djävulstecknet så håller man inte ut tummen som dom gör. Säg att du gör f**k tecknet då håller du upp ett finger mot den du gör det mot, skulle du istället hålla upp 2 fingrar så blir det ju en helt annan betydelse typ segertecken eller att man tagit två segrar mm. Ämnet är dock väldigt intressant och fortsättning lär följa…

 • Janneyo114

  (ursäkta svar här Daniel)!

  Läsare,
  Det finns bild ovan i artikeln på ”Jesus på jorden” som gör något som kan ses som hädiskt och skrattar. Under är en bild på en Guds tjänare som ber.

  Vilken av dem tror du följer Gud? Och vilken försvarar du?
  Bara en fråga.

 • Läsare

  Hedniska får stå för dig. Jag tror ingenting, spekulationer hoppar jag över. Jag försvarar ingen i det jag skriver. Däremot väljer jag i det stora hela David W sju dagar i veckan. Påven har jag ingen tilltro till men det var inte det jag tog upp utan just att vill man spekulera så kan man få det mesta den väg man vill…

 • Janneyo114

  hädiskt

 • josef

  Först, tittade på länken. Den är gjord av en människa som ser reptiler bakom allt, och den verkligheten delar inte jag.

  I övrigt så är katolska kyrkan en kyrka som alla. Med dess brister och fel som finns i alla strukturer. Om katoliker skulle vilja köra samma inlägg emot oss, som vi gör emot dem, så har ju de lätt att hitta brister och fel i vårt system med.

  I min värld är katoliker bra människor, för de bekänner Jesus som Herre.

 • Miriam

  Judas (den förste församlingsledaren i Ursprungskyrkan samt son till Josef och Maria) skriver i sitt brev.”Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er: ”I den sista tiden kommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär.” Det är sådana som skapar splittring, oandliga människor som inte har Anden.
 Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga, andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Och andra ska ni vara barmhärtiga mot, fast med fruktan så att ni avskyr till och med deras kläder som är nersmutsade av köttet.”

 • Miriam

  ”I min värld är katoliker bra människor, för de bekänner Jesus som Herre.”

  Visst finns det katoliker som tror på Jesus som Herren.

  Dock säger/lär (en form av bekännelse) den katolska kyrkan att deras ledare, påven, är Herrens företrädare på jorden.

  Man får nog ta sig en funderare här vad man menar med att bekänna Jesus som Herren.

 • josef

  Nej håller inte med. Istället för att gräva ner oss i teologi så gav Jesus ett lättanvänt verktyg för att kontrollera profeter/kyrkor mm. Han gav oss möjligheten att se på frukten. Är trädet rätt så är frukten det med.

  Katolska kyrkan kristnade i stort sett hela Europa. Så nog behagar deras böner Herren på något sätt.

 • Janneyo114

  ”Jesus gav oss ett lättanvänt verktyg: Han gav oss möjligheten att se på frukten. Är trädet rätt så är frukten det med.”

  Är du katolik själv Josef? Eller hur länge har du varit kristen?

 • josef

  Nej, jag är inte katolik. Protestant som har tröttnat på att alla skall kasta skräp på katolska kyrkan.

  Som protestanter så har vi bara en väg att gå. Det är att bevisa att vår frukt är god. Inte prata ner andra kyrkor. Så här ser jag det – En Kung ett folk. Folket är dem som bekänner Jesus som Herre. Vem Kungen är följer av tidigare mening.

 • Janneyo114

  ”Som protestanter så har vi bara en väg att gå. Det är att bevisa att vår frukt är god. Inte prata ner andra kyrkor. Så här ser jag det – En Kung ett folk. Folket är dem som bekänner Jesus som Herre. Vem Kungen är följer av tidigare mening.”

  En fråga: Vad tror du Jesus tycker om den katolska kyrkan?
  En fråga till: ”Folket är dem som bekänner Jesus som Herre.” Säger Jesus också så: ”Kristna är de som bekänner mig som Herre?”

  Du vet kanske att katolska kyrkan inte följer Bibelns ord. De har många sätt att inte följa Bibeln.

  God frukt kommer av ett gott träd. Jesus och Ordet är och ger god frukt. Allt annat är inte gott. Det finns bara en som är god (hans sinne och karaktär är god).

  Vad bra att du är kristen 2000+ år efter Jesus! För det är väldigt få numera som varnar för katolska kyrkan och vad som händer för någon som inte lyssnar. Reformatorerna hade inte munkavle precis.

  Vi följer Bibeln. Inte påvar och tecken och koncilier och Guds moder, och ska inte till skärselden och betalar inte för att få våra synder förlåtna, knäfaller eller talar inte om sexliv för präster, och tror inte att det finns några kyrkofäder eller att katolska kyrkan gav oss Bibeln. Möjligtvis apokryfer och ekumeniska dokument ett efter det andra. Det finns många nedgrävda hemligheter dessutom, och katolska kyrkan är om inte den rikaste institutionen på planeten. Och den står ännu idag…Men allting ska ropas från taken till slut. Vet du vad nuvarande Påven tror på? Och vad han tror om pånyttfödda kristna? Eller är du lite trött på att ta reda på det kanske? No hard feelings…

 • josef

  Nästan maniskt. Påminner om något beroende faktiskt. Alltså att spy galla på katolska kyrkan. Kanske håller påven på i samma anda hos katolikerna.

 • Janneyo114

  Det är en lista över sanningar du kanske behöver! Manisk? Har inte börjat.

 • Läsare

  Precis…det får stå för dig

 • Miriam

  Om man vill tala om ”spy galla” kan vi tala om vad Jesus kommer att spy.

  Nu blev ju du het/varm på gröten vilket alltså talar FÖR dig. Go on, när du känner för det.

  Sedan kan jag hålla med om att det blir tröttsamt med vissa diskussioner och fruktlösa strider. Fast nu står det inte mellan påven och Luther. Det handlar om försvarstal till den tro som blivit oss given och dess Givare.

 • Lars Wärn

  ”Katolska kyrkan kristnade i stort sett hela Europa. Så nog behagar deras böner Herren på något sätt.”

  Man måste då fråga sig om det var samma kyrka då, för kanske 1500 år sedan som den romerska katolska kyrkan av idag. Vilka kristnade östra Europa? Den romerska s k kyrkan? Rom kristnades för snart 2000 år sedan. Varför kristnades Norden ca 800 år senare? Jag vet svaret men du kanske vill ha en chans först?

 • Janneyo114

  Jag hör dig…lovar…

 • Lars Wärn

  ”Judas (den förste församlingsledaren i Ursprungskyrkan samt son till Josef och Maria)”

  Är du säker på det? Har alltid tänkt mig att hans bror Jakob hade den rollen.

 • Lars Wärn

  Framlidne sångaren, i bl a Rainbow, Ronnie James Dio förklarade varför han gjorde detta tecken. Det var hans gamla [katolska] farmor på Sicilien som lärde honom det. Användes åtminstone förr bland katoliker i Sydeuropa som ett skydd mot det de kallade ”det onda ögat” (vad det nu kan vara).

 • Janneyo114

  Såg en video och bilder på teckenspråk för ”I love you” och det ser ut som någon här ovan påpekade. Kanske kardinalen och Francis vinkar till en döv flicka i publiken på bilden vad vet jag?

  Det hindrar inte att Francis till vardags sysslar med samma saker som Dio – ”hårdrocksguden” här ovan gör/gjorde. Vad har det med Jeshua att göra?
  Att Francis inte tror på Herren – utan är Herren? Är det vad vi ska tro? Haha vad är det här för värld egentligen? Och vad är det vi inte kan se?

  Finns det bara tre-fyra personer på det här forumet som inte kommer att hamna i någon RKK sponsrad kyrka till slut? Hoppas ha fel.

 • Miriam

  ”Har alltid tänkt mig att hans bror Jakob hade den rollen.”

  Fortsätt med det. Allra först var det Petrus och efter att Petrus gav sig iväg på missionsresor tog Jakob över. Av 1 Kor 9 kan man utläsa att Judas for omkring som Petrus och Paulus. Till skillnad från Paulus reste Judas i sällskap med sin hustru. Det är Paulus som reagerar på nåt här när han säger:” Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra, så är jag det i alla fall för er. Ni är sigillet på mitt apostlaämbete i Herren.
 Mitt försvar inför dem som anklagar mig är detta: Har inte vi rätt till mat och dryck? Har inte vi rätt att föra med oss en troende hustru, som de andra apostlarna och Herrens bröder och Kelas?”

  Hade det blivit gnäll över att några tagit hustrulig omsorg om Paulus? Typ fixat käk? Folk var nog avundsjuka och trångsynta även på den tiden.

  När man läser om apostlarnas ledarskap slås man av aspekten om jämbördighet mellan alla Apostlarna. De samtalade, diskuterade och kom fram till hur saker skulle gälla. Konflikten i Antiochia om den judiska omskärelsens betydelse i det nya förbundet ledde till öppna diskussioner mellan bland andra Petrus och Jakob. Här blev det Jakobs ord som vann och skrevs under av hela församlingen i Jerusalem innan man skickade beslutet till Antiochia.

 • Lars Wärn

  Jag börjar gilla dig 🙂

 • Trovärdigheten förstörs i videon av alla inlagda bilder och rörliga bilder på Satan och människor. I sak är jag enig med dig Daniel.

 • josef

  Och i vår tro skall man berätta hur okristna alla andra är och slå sig för bröstet?

  De protestantiska länderna leder skillsmässoligan och islamiseringen. Vi kanske skulle vara något mera ödmjuka med den bakgrunden.

 • Läsare

  Eftersom Ronny James Dig är en personlig favorit och jag sett honom göra detta tecken hundratals gånger så vet jag att han inte gör det tecken påven gör här på bilden. Han håller aldrig ut tummen. Eftersom jag även sett otaliga dokumentärer med honom så tror jag du får kolla källan en gång till vad gäller det du skriver ang katolsk inblandning vad gäller Dios tecknande. Då jag säger att han är en favorit så tänker jag främst på den fantastiska rösten, hans ödmjuka stil. Tyvärr gick han bort i cancer alldeles för tidigt. Tecknet som han gjort hela sin karriär hör liksom till den musikstilen och har blivit lite av hans signum. I låten heven and hell håller han även upp fingrarna som horn bakom sitt huvud samtidigt som röda lampor lyser upp hans ansikte och eld sprutar runt honom. Tror inte det heller har något med katolska kyrkan att göra

 • Lars Wärn

  Varför ska jag kolla källan? Han kan knappast ge en ny intervju och redogöra för sin gest ännu en gång. Hans farmor är nog ännu svårare att få en förklaring av. Har svårt att tänka mig att dagens sicilianare sysslar med sådant, lika lite som dagens svenskar spottar tre gånger över vänster axel när de ser en svart katt korsa gatan.

  Jaså, du gillar också honom? Min favorit där han sjunger är ”Catch the rainbow”.

 • Miriam

  Låt mig berätta om ett församlingsmöte jag fick komma till igår.

  Som vanligt fick sig mina egna ”slå sig på bröstet fasoner” en rejäl bakläxa. Dvs. mina egna förväntningar om mig själv och andra var fel. Man kan så gärna tro att man åker till ett möte med okända människor med en neutral inställning, men efteråt, när Herren fått göra sitt är det bara att bekänna att återigen blev allt av det goda i mötet ett resultat av hans närvaro och verk.

  Människor som upplevt misslyckanden och starka känslor av skuld och skam vittnade, sjöng och lovprisade Herren. De profetiska budskapen som kommit fram till dem, att bära till oss inbjudna, var många. Budskap som kommit till dem under deras egna bönemöte innan det offentliga mötet. Samtliga var till uppbyggelse och tröst. En del mer av personlig karaktär, en del till alla. Ett av budskapen till alla vittnade om Herrens trofasthet i vardagen under livets alla omständigheter.

  Jesu närvaro var påtaglig. Jag önskar att du och jag och alla här fått dela detta med varandra. En av bibeltexterna var ur 2 Kor 12 ”Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.”

  Lovsången och tacksägelsen gick från början till slut om och till Herren. Vittnesbörden om Guds trofasthet duggade tätt. Gamla, medelålders och unga i en gemenskap över samfundgränserna. I ett efterföljande minglet konstaterades det att blandningen bland åhörarna var synnerligen mixad och ändå ett, för alla hade samlats inför Kungen.

  Det var möjlighet till förbön och några tog emot den. Människor som varit utanför gemenskapen kom fram tillsammans med nyanlända djupt illa medfarna utlänningar. Några stod med lyfta händer, några satt ner på svenskkyrkligt vis som jag. Några var på knä större delen av denna Gudstjänst. Icke skönsjungande deltog med sköna hjärtan tillsammans med skönsjungande proffsmusiker med sköna hjärtan där alla, och då menar jag alla möttes på samma nivå inför Kungen. Proffsen hade klätt av sig yrkesrollen och var systrar och bröder i ren tjänst.

  De som välkomnat oss andra misslyckade och skamfyllda till denna kväll hade ett enda i fokus, att tjäna oss för Herrens och vår skull.

  Herren gjorde det igen genom människor som älskar honom.

  Som vanligt gör Herren många saker när tillfället ges. Ingen kan ana eller räkna dem alla. En av mina personliga begivenheter var att få säga hej då till en människa som jag mött sporadiskt under längre tid och det visade sig att hon ska flytta från stan. Så fick vi mötas igår kväll, knyta ihop säcken, mötas inför Herren och säga hej då. Det Herren inleder avslutar han när man följer.

  Innan mötet orienterade jag mig i lokalerna då jag inte varit där tidigare. Många informationsblad om uppbyggliga och ekumeniska arrangemang. Ett av dem var till bibelkvällar där man jämför Bibelns bild av Jesus med Koranens bild av Jesus.

  Till det yttre var det en mycket naturlig miljö. På altaret var alla 7 ljusen i den sjuarmade ljustaken tända. Framför altaret en yta för dem som ledde och vittnade. Sedan några sittplatser och sedan runda bord för samtal och fika. Mitt bland allt utspridda platser med förebejdare. Det fanns en plats för alla församlingens behov. Och de äldste? Den här kvällen satt de utspridda bland alla och bedyrade ”Så är det” ”Tack, Jesus” ”Och Amen”

 • josef

  Miriam, kristendom är något som fungerar. Tycker du att kristendomen fungerar i Sverige? Tycker du att det går åt rätt håll? Och då menar jag utanför din personliga sfär.

 • Miriam

  ””En profet [Yeshua] bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig [Moses] lik, skall YHWH, din Gud, låta uppstå åt dig; honom [Yeshua] skolen I lyssna till.”

  Tack för den texten. Den behövdes.

  Den förste som fick uppstå med Jesus i det nya förbundet vet vi inte namnet på. Vi får veta varför han fick uppstå med Jesus. Rövarens bekännelse till Jesus räddade rövaren. Om rövaren hade tagit emot Jesus medan rövaren levde på jorden hade Jesus blivit dennes ledare. Den kristna principen gäller alla vad man än heter.

 • Miriam

  Matt 24:37 ”Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer”

 • Andreas Östling

  Vissa borde inte få ha internet. Läs böcker istället och bilda dig på riktigt. Skamligt att klaga på etablerade källor och sen hänvisa till hemmasnickrade youtube-montage som någon sorts stöd för din åsikt. Du borde skämmas som lägger upp den här dyngan.
  /Marxism-globalismens förespråkare styrd av Rothschild, skrivandes på min laptop formad som en ödla som enligt vissa stjärnformationer enligt en kille på internet betyder att jag inte är att lita på.

 • josef

  Ja, men i Polen är det inte som under Noas dagar.

  Skilsmässor i ett par protestantiska länder:
  Sverige: 54,9
  Finland: 51,2
  Estland: 46,7
  Australien: 46
  Storbritannien: 45,8
  Danmark: 44,5
  England: 42,6
  Norge: 40,4
  Island: 39,5
  Tyskland: 39,4

  Skilsmässor i Några katolska länder:
  Slovakien: 26,9
  Portugal: 26,2
  Slovenien: 20,7
  Polen: 17,2
  Kroatien: 15,4
  Spanien: 15,2
  Italien: 10

  Så min fråga är, om nu vi har den rätta tron kontra katolska kyrkan, varför syns det inte på vår frukt?

 • Lars Wärn

  ”Den förste som fick uppstå med Jesus i det nya förbundet vet vi inte namnet på.”

  Lasaros. Min namne 🙂

 • Miriam

  Matt 24:37 säger hur det ska vara när människosonen kommer. Vi får alltså veta någonting förutbestämt.

  Ja…angående den höga skilsmässostatistiken i Sverige finns säkerligen flera orsaker. Frågade en gång en tysk hemmafru ur den äldre generationen vad hon tror är anledningen till att man skiljer sig mer i Sverige än i Tyskland. Utan att blinka hänvisade hon till den svenska kvinnans ekonomiska oberoende.

 • Miriam

  Om jag tolkar dig rätt nu heter du egentligen Lasaros Wärn?

 • josef

  Om du öppnar ditt sinne, så ser du att protestantiska länder är klart överrepresenterade gentemot katolska länder.

 • wildwest63

  Nån gång varje århundrade sägs påven ha ett budskap som är ofelbart, som är objektiv sanning. Okay. Svårt att svälja det. Men ofelbarhetsuttalanden
  verkar ju förekomma hela tiden bland moderna pastorer. Så fort man ifrågasätter någon absurd dogm får man orden ”rör inte Herrens smorde” kastade i ansiktet. Dvs begrav sunt förnuft, underordna, sluta tänk, tro inte att Gud kanske klarar av att tala till dig också. (Kommer ihåg nån knasregel nånstans för ett antal år sedan att man skulle ta med sig en kräkpåse till gudstjänsten för att under förbönsstuden kunna kräkas upp demonerna! Rena Kalle Anka-parodin!)

  Detta svårsmälta med påvens ofelbarhetsuttalanden nån gång då och då under århundradena ska isåfall sättas emot en i hela västvärlden avfallen luthersk kyrka med ärkebiskopar som inte kan hålla reda på om Frälsaren heter Mohammed eller Jesus, med lesbiska biskopar, kyrkor som draperas i regnbågsflaggor och ”viger” homosexuella, som inte för allt för många år sedan förespråkade väpnat revolutionärt uppror mot parlamentarisk demokrati, som accepterar aborter som något naturligt och som mer bryr sig om isbjörnarnas välbefinnande än om den smala vägen.

  Vi som härstammar från lutherska kyrkor har absolut ingenting att berömma oss av! Många av oss, dock inte jag, är medlemmar i en ”kyrka” som påskyndar islamisering, som sprider ett felaktigt evangelium, som trakasserar judar och staten Israel, som underblåser hat och hot mot alla som inte är politiskt korrekta vänstermänniskor och globalister, som delar ut kondomer i Pride-marscher och funderar hur man ska kunna viga identitetspolitiska personer som ibland är man och ibland är kvinna, beroende på väder, temperatur och fetthalt i cheeseburgarna.

  Och detta medan jag kan lyssna på en timmas bibelsamtal med en katolsk präst och inte hitta en enda sak att anmärka på. Kunde lika gärna varit ett samtal i en pingstkyrka på 60-talet.

  Kasta sten i glashus är vad vi ägnar oss åt när vi kollektivt fördömer den katolska kyrkan och dess över en miljard medlemmar som förvirrade antikrister.

 • josef

  Håller med dig på nästan allt. Men frågan som uppstår måste ju bli varför?
  När jag läser bibeln, så känns det mesta helt ok inom protestantismen, det känns som en solid tro utifrån bibeln. Men ändå, så står vi nu här med byxorna nere vid knäna.

 • Miriam

  Vi kan samtala om statistik. I de källor jag tittat i nu från 2014 ligger Österrike (där 61% kallar sig katoliker) och Storbritannien (där 12% kallar sig för katoliker) på samma nivå i antalet skilsmässor. Österrike har till och med någon procent högre trots sina betydligt högre antal katoliker.

  Vart vill vi komma?

 • Miriam

  Jag har gått ur svenska kyrkan och tänker inte heller bli medlem i katolska.

  Och du?

 • josef

  Om du inte ser något samband med de siffror jag presenterat, så förstår du inte självklart inte vart jag vill komma heller.

 • Miriam

  Om man tittar på SCB,s statistik 2010-2014 hade Jönköpings län 30 % färre skilsmässor än riksgenomsnittet samtidigt som Stockholms län hade 15 % fler än genomsnittet.

  ”Säkrast” att gifta sig är i Indien där drygt 1 % skiljer sig. 80% av dem utövar hinduisk tro.

 • Lars Wärn

  Nej men namnen har samma ursprung. Jag drev en blogg som hette ”Lasaros” under några år för en tid sedan.

 • wildwest63

  Jag skrev ju det! Jag är inte medlem i Sv kyrkan och har aldrig varit. Mina föräldrar friskrev mig från att automatiskt bli medlem, jag vet inte hur det funkade, jag var bara några veckor gammal, men jag har aldrig varit medlem.
  Jag tycker generellt det är sorgligt att se förfallet, men till skillnad från många andra anser jag inte att jag kan göra nånting åt att hindra avfallet. Istället blir jag kategoriserad tillsammans med de som våldför sig på den kristna tron och det vill jag inte vara.

 • wildwest63

  Kyrkans lära är en sak! Kyrkans ämbetsbärare extremt vidlyftiga tolkning av läran är en helt annan. Den lutherska kyrkans lära kan jag skriva under på till stora delar, barndopet är jag tveksam till. Men det måste tillstås att det finns lika goda kristna som är barndöpta (tänker t ex på Carl-Erik Sahlberg) som det finns icke-kristna som är vuxendöpta. Har tyvärr en relativt nära släkting som är vuxendöpt som pingstvän och numera är utövande häxa. Ja, hur kan det bli så?

  Om man skulle följa kyrkans grunddokument så skulle man behöva avsätta kanske 40-50% av biskopar och präster. Eftersom de helt enkelt inte följer de läroriktlinjer som deras egen kyrka har satt upp. På nåt sätt hänvisar man ofta till nån slags från Luther kommande frihet att tolka Bibelordet hur man vill. Jag tror Luther skulle spränga sin grav om han fick veta vad som påstås i hans namn.

  För Sv kyrkan räckte det om alla präster, biskopar, diakoner osv till 100% stod upp för kyrkans egna grunddokument. Det ska inte få förekomma undersökningar bland präster där inte minst 99% svarar ja på om de anser att Jesus föddes av en jungfru, dog och uppstod igen. Det ska inte finnas nåt annat svar från en präst än att Jesus är ENDA vägen till Gud. Allting annat leder till helvetet, inkl islam, inkl mindfulness, yoga och allt modernt påfund. Man tänder falska eldar på det heliga altaret och jag fattar inte att man vågar!

 • Lars Wärn

  ”Nån gång varje århundrade sägs påven ha ett budskap som är ofelbart”

  Allt vad varje påve har sagt genom århundraden är ofelbart. Det finns mycket som är motsägelsefullt i det de sagt men ingen kan ha koll på sånt. En privat gissning är att det påve Borgia sa inte på något sätt liknar vad Johannes Paulus II sa.

 • Miriam

  Ja, jag kunde förstått att det var Svk du tänkte på när du skrev: ”Många av oss, dock inte jag, är medlemmar i en ”kyrka” som påskyndar islamisering, som sprider ett felaktigt evangelium, som trakasserar judar…” Osv

  Detta gäller i lika hög grad den katolska kyrkan. Och det är väl också det du säger.

  Varför dikes-köra när det finns en väg? 🙂

  Ja, när båda föräldrarna till ett barn är överens om vart barnet ska tillhöra kan man av-medlemisera barnet från svk även efter att barnet blivit barndöpt. Blir föräldrarna oense efter att barnet barndöpts får barnet stå kvar som medlem även om barnet själv vid exempelvis 12 års ålder kommer till tro på troendedopet och vill gå ur Svk. I det fallet blir alltså barnet tvångsmedlem under 6 års tid, trots att det tillsammans med den förälder som ändrat dopsyn är i majoritet.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Tack för inbjudan och förlåt för den absolut onödiga delen av kommentaren. Jag är ju ingen ungdom själv längre. Brukar i regel hålla mig till ämnet, utan att ironisera över annat.

  Det händer att jag besöker Eksjö nu och då p.g.a. en anhörig som bor där. Då är det ju inte långt över till Vetlanda.

  Vi delar onekligen kärleken till Guds Ord och uppskattning av kaffebönan. Det blir en bra start på samtal.

  Jag hör av mig.

  Herrens välsignelse över dig och ditt arbete.

  /Daniel

 • Lars Wärn

  ”Skökan och bruden finns i alla sammanhang. Jag känner katoliker som tar
  sin tro på större allvar än vissa av mina protestantiska vänner.”

  Själv har jag katolska vänner i Afrika som inte äter svinkött vilket de förklarar utifrån nya Testamentets lära. Hur många protestanter skulle klara av det?

 • Lars Wärn
 • MyTwoCents – aletheia.se

  Äh, det där är barnsligt resonemang. Jag har ju jobbat i katolska Mexiko. Där var det bland dessa till större delen ‘kulturella katoliker’ allmänt accepterat att vara otrogen på ett sätt det inte är i andra länder. Kombinera detta med katolska kyrkans hårda linje mot omgifte så får du säkert fram denna typ av resultat.

  Säger absolut ingetting, om man nu inte är en naiv svensk, bländad av skenet från Rom.

  Är du fascinerad av Romersk Katolicism rekommenderar jag f.ö. att du spenderar lite tid med latinamerikanska katoliker och inte bara de intellektuella ‘catholic light’ katolikerna i Sverige.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Samma sak här. Du verkar oerhört naiv. Nästan lite som pastorn i Västerås trosförsamling jag bråkade lite med för många år sedan.

  EU är ett Jesuitsponsrat projekt. Katolska kyrkan håller sig alltid nära var tids maktcentrum. De skrev avtal med Hitler. De sponsrar EU. Samma EU som försatt oss i det du kallar ‘islamisering’. Macron i Frankrike som står för en fortsatt ‘islamisering’ av Frankrike är sponsrad av Jesuiter, Katolska kyrkan och Rotschilds.

  Kom inte och säg att det skulle vara protestanters fel att det ser ut som det gör i Europa. Däremot vore det intressant att jämföra ekonomier mellan tidigare protestantiska och katolska länder + samhällsutveckling i övrigt.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  …och Maria som medåterlöserska och himlens drottning. …och mycket annat man måste blunda för när man vill sjunga kumba-jaja med katoliker.

 • LgS

  Här är en förklaring om användandet av namnet/ordet Lucifer i bibeln:
  http://marwamzungu.blogspot.se/2015/12/kallar-katoliker-jesus-for-satans-son.html

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?