Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Boktips: Stjärnbilder, arkeologi, naturvetenskap m.m. bekräftar bibelns Gudomliga inspiration

Jag har som så många vuxit upp med en rädsla för att forska i betydelsen av stjärnkonstellationer. Troligtvis på grund av att ‘mörka krafter’ ofta kapat dess tolkningar. Andra områden kan också vara svåra att få ihop med vår bibeltro. 

Därmed är det med glädje jag nu fick nyheten att Anders Gärdeborns bok ‘Mästerdirigentens verk’ är ute. Boken förklarar inte bara stjärnkonstellationernas betydelse ur ett bibliskt perspektiv. Den berör även kronologi, utombibliska källor, naturvetenskap, koder, arkeologi och profetior. Jag anar att denna bok blir en tillgång för troende i alla sammanhang. Nedan följer ett litet smakprov om hur man som bibeltroende kan se på stjärnkonstellationer.  / Daniel ‘My Two Cents’ F orslund     [Beställ boken här]

———

Vi befinner oss i det 5777:e året efter skapelsen enligt den hebreiska kalendern. Många bibelutläggare betraktar detta år som speciellt i profetiskt hänseende eftersom det är ett jubelår. Jag har tidigare (i kommentarerna till min gästblogg 2017-01-27) ifrågasatt detta eftersom den judiska kalendern baseras på den utom-bibliska skriften Seder Olam som till och med verkar ha syftet att visa att Jesus (vid sin första ankomst) inte kunde vara den utlovade Messias. Min tidigare gästblogg ger en alternativ kronologi grundad på enbart bibliska data.

I ett videoklipp i ett blogginlägg från 2017-04-10 vill pastor Steve Cioccolanti förstärka den apokalyptiska betydelsen av innevarande år genom att knyta Uppenbarelsebokens ”stora tecken i himlen” (Upp 12:1) till en speciell stjärnkonstellation som kommer att äga rum den 23:e september. Uppenbarelsebokens tecken består av ”en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter”, och nämnda datum kommer sol, måne och några planeter att ha speciella lägen i förhållande till stjärnbilden Jungfrun, motsvarande kvinnan.

Jag har kollat Cioccolantis uppgifter i mitt eget mjukvaruplanetarium och funnit att han har rätt i himlakropparnas lägen den 23:e september. Men han påstår också att något liknande inte skett sedan Adam och Eva gick på jorden vilket är ett misstag. Låt mig därför ge en alternativ förklaring till det stora tecknet i skyn, och sedan utöka till en fullständigare – och som jag menar biblisk – syn på stjärnkonstellationerna.

Bakgrund

Jorden snurrar runt solen ett varv per år i ett plan som kallas ekliptikan. Från jorden betraktat ser därför solen ut att röra sig utmed ekliptikan i förhållande till de bakomliggande stjärnorna med ett varv per år. Solen ”pekar på detta sätt ut” olika delar av den bakomliggande stjärnhimlen under olika delar av året. Stjärnorna utmed ekliptikan är indelade i 12 stjärnbilder som kallas zodiaken. (Detta ord är dock astrologiskt belastat så jag föredrar ordet mazzaroten från hebreiskan i Job 38:32.) Därför brukar man säga att solen ”står i” olika stjärnbilder under olika delar av året.

Tesen i denna artikel är att mazzarotens 12 stjärnbilder utgör ett slags piktogram över Guds frälsningshistoria. De beskriver samma händelser som i Bibeln, de ligger i samma ordning och de har samma symbolik. Innan vi går in på detta ska dock ett viktigt förtydligande göras: Detta är inte astrologi! Djävulen försöker alltid förfalska den äkta varan, och i detta fall beskriver mazzaroten Guds generella frälsningsplan för hela mänskligheten, medan astrologin förvrängts till att försöka förutsäga framtiden för den enskilda människan.

Den bibliska legitimiteten för detta sätt att använda konstellationerna finns bland annat i 1 Mos 1:14-15: ”På himlavalvet ska finnas ljus… De ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år.”

 

Figur 1. Stjärnbilderna Jungfrun och Stenbocken.

Jungfrun

Mazzarotens första stjärnbild är Jungfrun. Att den räknas som den första beror på att solen ”står i” Jungfrun på det judiska (och bibliska) nyåret, rosh hashana, någon gång i september eller oktober. Guds frälsningsplan inleds med att Gud väljer ut Abraham och lovar honom en rik avkomma genom vilken alla jordens släkter ska bil välsignade (1 Mos 12:2-3). Jungfrun representerar därför Abrahams förbund. Att detta visas som en kvinna beror på att det var genom Sara som Abraham skulle få sin utlovade avkomma. Sara var visserligen inte en jungfru men den ursprungliga betydelsen av ordet var fruktbar snarare än oskuld. Jungfrun symboliserar också den avkomma som Abraham fick genom henne, d.v.s. judarna och i överförd bemärkelse även de kristustroende hedningarna. Dessa ska bli så ”talrika som stjärnorna på himlen” (1 Mos 22:17), och den vetekärve som Jungfrun har i sin vänstra hand (Figur 1) är en symbol för denna fertilitet.

Men Abraham (genom Sara) blev inte bara utlovad en avkomma i pluralis utan också Avkomlingen i singularis (Gal 3:16), d.v.s. Jesus. Därför håller Jungfrun en palmkvist i sin högra hand som symboliserar den ”telning” eller det rotskott som är Jesus själv (Jes 11:1). Det för oss fram till Uppenbarelsebokens 12:e kapitel där ”draken [djävulen] stod framför kvinnan [Sara och hennes avkomlingar judarna] som skulle föda [Jesus], för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira” (v.4-5). Händelsen med kvinnan i skyn handlar alltså om Jesu födelse, och från de astronomiska data som ges kan vi (enligt min mening) datera denna till 11:e september år 3 f.Kr. Här är hur: (följ med i figur 2)

 • Kvinnan på himlen var ”klädd i solen” (v.1). Enligt tidigare står solen i Jungfrun vid det judiska nyåret rosh hashana så vi befinner oss i den första månaden. (Den 11:e september stod solen till och med i Jungfruns moderliv! Avvikelsen vinkelrätt mot ekliptikan beror på hur man ritar figurerna.)
 • Kvinnan hade ”månen under sina fötter” (v.1), vilket kan användas till att precisera tidpunkten ytterligare. Eftersom både sol och måne stod i Jungfrun låg de i ungefär samma riktning på himlen, vilket innebär att det var nymåne. (Då lyser ju solen på månens baksida.) Och nymånen definierar starten på varje judisk månad. Uppenbarelseboken 12 beskriver alltså ett astronomiskt läge som inträffade på rosh hashana. Detta är i sin tur årsdagen av skapelsen. Jesus är därför född på årsdagen av sin egen skapelse!

 

Figur 2. Stjärnhimlen sedd västerut från Jerusalem vid Jesu födelse. Blå linje är horisonten (marken är borttagen för tydlighet). Gul linje är ekliptikan utmed vilken sol, måne och planeter rör sig. (År ”-2” innebär år ”3 f.Kr.” eftersom år 0 inte finns i vår gregorianska tideräkning men däremot i planetarierna.)

 • Till och med tidpunkten på dagen kan troligen bestämmas. Upp 12:1 säger att tecknet ”visade sig”, och det astronomiska skådespelet var bara synligt mellan solnedgång och månnedgång vilket var någon timme från cirka 18:15.
 • Planeten Jupiter stod mycket nära stjärnan Regulus i Lejonets stjärnbild, vilket måste ha betraktats som mycket anmärkningsvärt av dåtidens stjärntydare eftersom Regulus var känd som kungsstjärnan, Jupiter som kungsplaneten och Lejonet som kungsstjärnbilden.
 • Efter att Jupiter passerat Regulus vänder den på himlen och passerar återigen Regulus den 16:e februari 2 f.Kr., vänder igen och gör ett nytt tätt möte med Regulus den 9:e maj. Kungsplaneten ”kröner” på detta sätt Kungsstjärnan. (Rörelsen kallas retrograd och är i sig inget märkvärdigt. Men tidpunkten och de inblandade himlakropparna gör den anmärkningsvärd.)
 • Morgonstjärnan Venus steg upp över horisonten placerad vid Jungfruns huvud (se figuren). Jesus kallar ju sig själv för just Morgonstjärnan (Upp 22:16).

I fortsättningen av Uppenbarelseboken 12 berättas om hur draken förföljde kvinnan som fick örnvingar att flyga ut i öknen med (v.13-14). Dessa vingar finns avbildade i många av de tidigare bilderna av Jungfrun, se figur 1.

Det finns ytterligare en sak som visar hur vår Mästerdirigent styr himlavalvet med kirurgisk precision: Vi har sett att frälsningsplanen börjar med Jungfrun eftersom solen befinner sig här vid rosh hashana. Men detta gäller inte alltid eftersom jordaxeln ”wobblar” precis som en leksakssnurra. Ett fullt wobblingsvarv tar cirka 26 000 år att fullborda, så det första varvet sedan jordens skapelse är ännu inte fullbordat. Det innebär att solen borde stå i en given stjärnbild under en tolftedel av 26 000 år, dvs drygt 2000 år. Men på grund av att Jungfrun är den stjärnbild som har störts utsträckning över himlen har stolen stått här (på rosh hashana) de senaste 4000 åren, ända sedan Gud slöt förbundet med Abraham (det förbund stjärnbilden representerar). Idag håller dock solen på att lämna Jungfrun (på rosh hashana) för att träda in i Lejonet, den återkommande kungens stjärnbild!

Övriga stjärnbilder

Jungfrun är alltså den första av 12 stjärnbilder i Mazzaroten som beskriver Guds frälsningshistoria. Här följer en kort beskrivning av resten, och figur 3 visar alla i sitt sammanhang. Märk att konstellationerna börjar vid rätt ställe (med Jungfrun vid nyåret), kommer i rätt ordning och har samma symbolik som Bibeln.

Figur 3. Sammanfattning av frälsningshistorien på himlen. De gula stjärnbilderna utmed ekliptikan (vågad linje) är dem i Mazzaroten.

Efter Jungfrun och följer Vågen, och den symboliserar den mosaiska lagen som gavs vid Sinai berg under det första året av judarnas fyrtioåriga ökenvandring. Sedan representerar Skorpionen den förkastelse och död som drabbade folket när det inte följde lagen: ”Det var [HERREN] som ledde dig genom… öknen, bland giftiga ormar och skorpioner.” (5 Mos 8:15) Efter Skorpionen följer Skytten och det är Josua som intar det heliga landet. Josua härstammar från Josef som var den som fick profetian i figur 3 (från 1 Mos 49:24) uttalad över sig när han välsignades av sin far Jakob.

Mazzarotens femte stjärnbild är Stenbocken som symboliserar David och hans förbund. Konstellationen brukar ritas lite lustigt (Figur 1) med en bocks framkropp och en fisks bakkropp. Det representerar avstampet respektive fullbordandet av förbundet. Händelsen när David hade chans att döda konkurrentkungen Saul men avstod, skedde ”bland En-Gedis bergfästen”, ett ord som Bibeln själv översätter med ”Stenbocksklipporna” (1 Sam 24:1-3). Och förbundet fullbordas i det nya Jerusalem där ”fiskarna blir mycket talrika” (Hes 47:9-10) i en ström som rinner vid samma En-Gedi. Förbundets fullbordas alltså på samma ställe som det började, vid Stenbocks-klipporna.

Vattumannen är den babyloniske härskaren Nebukadnessar. Fisken vid hans vänstra fot var ursprungligen en del av stjärnbilden och symboliserar Juda rike som besegrades, eller trampades, av kungen då denne förstörde Jerusalem och förde bort folket i fångenskap. Vattnet är Guds vrede som öses över det avfälliga folket, och anledningen till att den kokande vredesgrytan sägs komma norrifrån (enligt Jer 1:13 i figuren) är att det var babyloniernas anfallsväg. Men hebreerna fick komma tillbaka till det heliga landet vilket representeras av Fiskarna. Att de är två beror på att Nordriket Israel fick sin exil i Assyrien medan Sydriket Juda var i Babylonien. Lägger man de två fiskarna på en karta kan man nästan ana att den ena fisken ligger i Assyrien, den andra i Babylonien och snörena drar dem tillbaka till Jerusalem.

Jesus finns med två gånger i mazzaroten, som Väduren och som Lejonet, och de avbildar hans första respektive andra ankomst till jorden. Första gången kom han i förnedring som ett värnlöst offerlamm – en vädur är ett får av hankön – och andra gången kommer han som ”Kungarnas Kung och herrarnas Herre” (Upp 19:16). Jesus är från Juda stam, och när Jakob välsignar Juda gör han en knytning till lejon och kungamakt: ”Ett ungt lejon är Juda… Spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter.” (1 Mos 49:9-10)

Oxen representerar apostlarnas missionsuppdrag. I figurens bibelcitat (1 Kor 9:9) jämför Paulus sitt uppdrag med en oxes arbete. Och under det vattenfyllda kopparhavet i Salomos tempel stod tolv (!) oxar i fyra väderstreck (2 Krön 4:4) symboliskt redo att bära ut dopets budskap över jorden. Apostlarna bar ut evangeliet även till hedningarna och därför symboliserar Tvillingarna judars och hedningars brödraskap i Kristus. När Paulus var på väg till Rom för att sprida evangeliet till hedningarna berättas att båten han färdades med ”hade Tvillingarna som galjonsfigur” (Apg 28:11), en synnerligen malplacerad uppgift om vi inte tar hänsyn till kopplingen mellan Guds budskap i Bibeln och i skyn.

De första tio stjärnbilderna representerar händelser som redan inträffat, medan de två sista fortfarande återstår. Kräftan är den kommande Antikrist. Den ritas ofta som en krabba, en vämjelig varelse som kommer upp ur havet och som förflyttar sig med tio ben (varav två är klorna). Jämför gärna med Upp 13:1: ”Jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn…” Men Antikrist kommer att besegras av den sista av Mazzarotens stjärnbilder, det redan beskrivna Lejonet av Juda stam.

Avslut

Om du finner denna typ av extern verifiering av Bibelns gudomliga inspiration rekommenderar jag min nyutkomna bok Mästerdirigentens verk. Den innehåller sju fackområden med syfte att visa att Bibeln omöjligen kan vara ett verk av enbart människohand: Kronologi, Utombibliska källor, Naturvetenskap, Stjärnbilder, Koder, Arkeologi och Profetior. Bibeln bevisad genom KUNSKAP alltså! Boken finns tillgänglig på www.masterdirigentensverk.se.

Anders Gärdeborn

 

=>

Ämne: Gästblogg, INRIKES, NYHETER, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , ,

 • josef

  Astrologi och kristendom är som vatten och eld, helt kompatibla.

 • Josef, du menar säkert att de är inkompatibla?

 • Miriam

  Hej Anders,

  Vad säger du om Karlavagnen?

 • Anders, intressant läsning!

  Det är väl detta Ps 19 talar om ”Himlarna förtälja Guds ära,
  och fästet förkunnar hans händers verk; 3den ena dagen talar därom till den andra, och den ena natten kungör det för den andra; 4det är ej ett tal eller språk vars ljud icke höres”

  När i tid tror du började människorna att dyrka stjärnorna, det skapade före Skaparen? Såg att nån tänkte sig det skedde i samband med Moseböckerna då man inte längre behövde följa med på stjärnhimmelen för att förstå Herrens verk. Vet inget om stjärnor men ser människor samma himmelska budskap världen över? Ligger man en natt under bar himmel i mellan östern ser himlen helt annorlunda ut än här.

 • josef

  Joo, du har rätt. Ändrar.

  Gillar förövrigt ditt arbete med evolutionen, eller snarare för skapelsen och skaparen.

 • Lars Wärn

  ”Jag har som så många vuxit upp med en rädsla för att forska i betydelsen av stjärnkonstellationer.”

  Sådant har jag aldrig varit det minsta rädd för. De vise männen från östern visade oss vägen. En stark stjärna visade dem vägen i sin tur.

  Vill man ha snabbfakta om en person finns det några parametrar att ta fasta på. Vilket är ditt förnamn? I vilket tecken är du född? Det tredje, och avgörande, testet är: ”Hur ser du på Israel?”

  Horoskop o dyl är en annan sak som ska tas med en rejäl nypa salt. Eller t o m undvikas helt utifrån Torah. Minns hur det slutade för kung Saul när han var inne på liknande spår.

  https://www.youtube.com/watch?v=NyoTvgPn0rU

 • Lars Wärn

  ”Apostlarna bar ut evangeliet även till hedningarna och därför symboliserar Tvillingarna judars och hedningars brödraskap i Kristus.”

  Det där ställer jag upp på (om vi bortser från den romerska titeln ”Kristus”) Av någon messiansk, eller personlig, anledning 🙂

 • Lars Wärn

  ”De första tio stjärnbilderna representerar händelser som redan inträffat, medan de två sista fortfarande återstår. Kräftan är den kommande Antikrist. … Men Antikrist kommer att besegras av den sista av Mazzarotens stjärnbilder, det redan beskrivna Lejonet av Juda stam.”

  Enligt förespråkarna för New Age är vi snart inne, eller redan inne, i Vattumannens tidsålder. Det finns mycket som är skumt i deras fantasier och teorier, men just stjärnbilder verkar de ha full koll på. Vattumannen… det för tankarna till Messias och Hans messianska rike. Det livgivande vattnet från Tempelkällan, beskrivet i Hesekiel och i Sakarja. En 2000-årig era av liv, utan krig, begynner.

  ”En 2000-årig era av liv, utan krig, begynner.”

  NA har en kronologi som beskriver den kända historien mycket bra. Vädurens tidsålder – Israels tid som ett utvalt folk med begynnelse vid tiden för Abraham och Isak på Moria berg. Fiskarnas tid… fisken var den viktigaste symbolen för den messianska judendomen under de första århundradena (innan ursprunget helt glömdes bort ?) Vattumannens tidsålder begynner nu.

  ”Men Antikrist kommer att besegras av den sista av Mazzarotens stjärnbilder, det redan beskrivna Lejonet av Juda stam.””

  Glöm i det sammanhanget inte bort Porphyrios 😉

 • Du skrev: ”De vise männen från östern visade oss vägen. En stark stjärna visade dem vägen i sin tur.”

  De vise männen heter ”magoi” alltså magiker i grekiskan.

  Kanske skall vi inte heller glömma att deras besök ledde till ett gigantiskt barnamord.

  Det finns många fabler om dessa trollkarlar, ibland kallade kungar, och kanske bör man även fundera lite på att stjärnan och magikerna nämns bara av Matteus.

  Berättelsen väcker mer frågetecken än svar.

  /Kjell

 • Lars Wärn

  Nu känner jag att du nedvärderar min ledstjärna – Stjärnan i öster.

  Magerna var på sätt och vis arvtagare till de män av Israel (Juda, Levi och Benjamin) som stannade kvar där de föddes och levde kvar i sina fäders traditoner. Kanske några av dem senare bildade ”fariséernas part” i Stora rådet. Inget illa sagt om det. Jag säger som min Mästare Yeshua:

  “På Moses’ stol hava de skriftlärde och fariséerna satt sig. Därför,
  allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras
  gärningar skolen I icke göra;”

  (OBS! Detta gäller inte de s k ”skriftlärde” i vår tid – endast dem som kan Torah)

 • Jan-Erik, ja det är säkert det Ps 19 menar. I Rom 10:17-18 citerar Paulus ur psalmen: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Men nu frågar jag: Har de kanske inte hört? Jodå: Deras röst har gått ut över hela jorden, deras ord till världens ändar.”

  I Rom 10 är det alltså evangeliet som ”predikas” och i Ps 19 är det himlavalvet som ”förkunnar”. Vadå om inte samma sak? Varför skulle annars Paulus göra kopplingen?

 • Jan-Erik, jag vet inte när stjärndyrkan började, men tror du inte det var redan innan Moseböckerna skrevs?

  Stjärnbildernas innebörd är förunderligt lika världen över, vilket är ett belägg för att de har ett gemensamt ursprung. Den astronomiska vetenskapen föddes mycket tidigt. Persiska och arabiska traditioner tillskriver dess uppkomst till de allra första människorna, och enligt den judiske historikern Josefus var Adam far till astronomin, och han (eller sonen Set) skapade stjärnbilderna. Kunskapen måste förts vidare av Noa i arken, och på detta sätt fick astronomin en kickstart i de tidiga civilisationerna efter floden. Det visar sig bl.a. genom babyloniernas stegpyramider, ziggurater, som användes för stjärnstudier.

  Enligt Josefus var det Abraham – som ju kom från Babylonien – som tog med sig de astronomiska kunskaperna till Egypten när han kom dit i 1 Mos 12:10. I den egyptiska mytologin motsvaras Sara av gudinnan Isis, och hon sprider sädeskorn över himlavalvet som blivit Vintergatans stjärnor. Jämför Jungfruns sädeskärve som ju motsvarar den talrika säd som Abraham utlovades.

  Från Egypten spreds astronomin till både Grekland och Romarriket vilket förklarar de snarlika konstellationerna. Även kinesernas bilder liknar våra!

 • Miriam, Karlavagnen är egentligen inte en egen stjärnbild, utan den är en del av Stora Björnen. Stora Björnen tillhör inte mazzaroten (eller zodiaken/djurkretsen som en astrolog skulle sagt), men det utesluter inte att den har en biblisk betydelse. Jag känner dock inte till denna, om den nu finns.

 • Lars, tror du inte vi kan komma helt fel om vi använder new age-astrologers tolkningar av stjärnhimlen?

  När jag säger att ”vi är på väg in i Lejonets stjärnbild” menar jag att solen börjar ”pekar ut” denna konstellation vid en given tidpunkt på året. Det naturliga valet för denna tidpunkt borde för oss bibeltroende vara det bibliska och judiska nyåret, rosh hashanah.

  När new-agarna säger att ”vi är på väg in i Vattumannens tidsålder” menar de nog samma sak men använder en annan tidpunkt än den bibliska rosh hashanah. Jag vet inte vilken tidpunkt men kan tänka mig att de använder det sekulära nyåret den 31:a december.

  Om vi ska förstå Guds budskap i skyn måste vi därför frigöra oss från alla moderna perverteringar och fullt ut använda den ursprungliga (läs bibliska) mallen.

 • Lars, hur menar du att vi kan få ”snabbfakta” om en person genom att ta reda på i vilket stjärntecken vederbörande är född?

 • Anders, jo jag tror att man dyrkade stjärnorna långt innan Moseböckerna. Jag undrade mest hur Moseböckerna påverkade den fortsatta förståelsen av stjärnornas budskap.
  Som du skrev i artikeln så förvanskade djävulen det himmelska budskapet och det fanns väl ingen orsak för honom att vänta på Mose.

 • Lars Wärn

  Har inte läst något om astrologi i Bibeln. Var läser du om det?

  -Väduren – Fiskarna – Vattumannan, 2000 + 2000 + 2000 år. Stämmer väl med min världsbild vad beträffar tidsåldrar.

 • Miriam

  Illustrerat Bibellexikon: Björninnan, hebr ájis, några har i detta uttryck menat sig finna en beteckning för hela den norra hemisfären eller alla de stjärnor och konstellationer, som befinner sig här. Det troligaste är, att härmed avses en bestämd stjärnbild, Stora Björnen eller Karlavagnen. Denna benämnes även med arabiska Benet Nash, Björnens döttrar. Araberna kallade de fyra stjärnorna i denna konstellation, vilka tillsammans bildar en fyrkant, Nash, Björnen. I Job 38:32 åsyftar ”hennes ungar” antingen alla de sju viktigaste stjärnorna i gruppen eller mest sannolikt de tre, vilka ligger i rad efter varandra. Samma stjärnbild omtalas i Job 9:9″

  En sak är säker: Man behöver inte tolka och förstå stjärnbilderna. Jag är övertygad om att Herren inte vill kruxa till relationen med oss.

 • Lars Wärn

  Om jag träffar en person med förnamnet Lars vet jag mycket om den personen. Om personen dessutom är tvilling vet jag desto mer. Om personen ifråga hör till ”kvinnas säd” eller ”ormens säd” får jag veta om jag frågar personen ifråga om dennes inställning till Israel.

  Vad är din uppfattning om ”tvillingar”?

 • Lars Wärn

  ”Stjärnbildernas innebörd är förunderligt lika världen över…”

  Kan inte tänka mig det. Syns polstjärnan i Söderhavet? Månen såg jag i Sri Lanka under mina månader där men den såg mer upp och ner ut.

 • Lars, om jag förstår dig rätt menar du dig kunna läsa ut en persons egenskaper från hennes stjärntecken. I så fall befinner vi oss på olika planeter (om uttrycket ursäktas).

 • Lars, jag tycker min artikel svarar på din fråga om eventuell astrologi i Bibeln.

 • Nej Lars, jag nedvärderar inget som står skrivet i Bibeln.

  Men det är gott att förstå alla facetter av det man läser. Det räcker inte med bokstavlig tolkning av allt. Man måste ta med var, hur, vem, när och så vidare…

  Låt mej ta ett mycket aktuellt exempel.

  Trump prisade Duterte för mordet på drygt 8000 drugmisstänkta och meningsmotståndare.

  Inom 12 timmar gör IS nya anfall i Filippinerna.

  Trump försade sig och talade om det som ”hände i Sverige i går kväll”.

  Inom 5 timmar fixade onda andar upplopp i Rinkeby.

  Gissa vilka som styr Trump och lyssnar på honom!

  /Kjell

 • Lars Wärn

  Finner inget om stjärntecken i Bibeln. Man finner utlåtanden om enskilda stjärnor såsom ”sjustjärnan”. Man finner att stjärnorna strider för Israel (för Guds land och med Guds kämpe), men inget om stjärnbilder eller stjärntecken, bortsett från notisen om Tomas ”tvillingen”.

 • Miriam, tack för informationen om Björninnan!

  Naturligtvis håller jag med dig om att Gud inte vill ”kruxa till relationen med oss”, men jag menar att stjärnbildernas syfte är/var det motsatta. Kom ihåg att människan kände till evangeliet långt innan Bibeln skrevs, vilket vi förstår av att redan förflodspatriarken Henok kände till Jesu återkomst och Guds domar (Jud 1:14). Jag tror dessa människor använde stjärnbilderna som piktogram för att förmedla kunskapen om Guds frälsningsplan.

 • Lars Wärn

  ”..vilket vi förstår av att redan förflodspatriarken Henok kände till Jesu återkomst och Guds domar..”

  Om du menar Henoks bok, den vi känner till, är den förmodligen skriven för ca 2000 år sedan, alltså inte för 5000 år sedan.

 • Lars Wärn

  ”Lars, om jag förstår dig rätt menar du dig kunna läsa ut en persons egenskaper från hennes stjärntecken.”

  Absolut! Men kombinationen jag nämnde ger en mer fullständig bild av personligheten. Förnamnet kommer i första rummet i mina bedömningar och inställningen till Israel är avgörande i den slutliga bedömningen.

 • Lars, ja, olika delar av stjärnhimlen syns från olika delar av jorden, men betydelsen/tolkningen av de konstellationer som syns är förundransvärt lika världen över.

  Alla stjärnbilderna utmed mazzaroten (zodiaken) är dessutom synliga från större delen av jorden (beroende på den lilla vinkeln mellan himmelshorisonten och eklilptikan).

 • Lars Wärn

  Som jag skrev någonstans; Trump är en förvirrad pensionär. Han borde tas omhand och få rätt behandling. Senare får han rätt ”behandling” utifrån Skriftens ord, men fram tills dess bör han omhändertas.

  ”Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.”
  (Upp. 21:8)

  Utifrån Skriftens samlade ord (Ps 119:160) hör denne perverse spjuver till fler kategorier än de som nämns i denna vers.

 • Anders, ”I Rom 10 är det alltså evangeliet som ”predikas” och i Ps 19 är det himlavalvet som ”förkunnar”. Vadå om inte samma sak? Varför skulle annars Paulus göra kopplingen?”

  Jag undrade mest för i Ps 19 första hälft talas det mer om Guds händers verk, skapelsen, än om innebörden i de tolv stjärntecknen, som jag förstår det.

  Vad har du för tankar om de tolv stjärnorna på kvinnans huvud i Upp 12:1 pekar de mot 1 Mos 37 och Josefs dröm?

  Som jag ser det så hör 1 Mos och Uppenbarelseboken ihop, häftigt att se det sambandet redan i himlen!

 • Mattias

  Hur kan namnet säga något om en person?

 • Lars Wärn

  Ja du Mattias, det är en gåta. Men det stämmer förunderligt väl i 9 fall av 10. På Bibelns tid var namngivning rigoröst beskriven och bevakad. Se bara på de två mest kända exemplen – Johannes och Yeshua.

  I vår tid kan man undra. Föräldrar vill ibland att barnen ska ha samma namn som sina rockidoler el dyl. Kanske det t o m är ok att döpa sitt barn till ”Satan” idag?

  När jag föddes var det ordning och reda, vilket gör att jag mycket gärna umgås med mina namnar. Vi känner ju varann mycket väl redan efter en kort presentation.

  Ditt namn är mycket ok i min lilla version av ”Livets bok” 🙂

 • Mattias

  Mattias betyder Guds gåva så det är jag mycket nöjd med 🙂

 • Lars Wärn

  ”Trump prisade Duterte för mordet på drygt 8000 drugmisstänkta och meningsmotståndare.”

  Den galne presidenten på Filippenarna kanske lyckades få ihjäl något 100-tal skyldiga och medverkade till mord på kanske 7 800 oskyldiga, civila offer. Samma sort av djävul där, i Söderhavet, som i Vita huset, USA.

 • Josefs dröm om elva stjärnor och han själv som den tolfte motsvarar förmodligen de tolv stjärnorna i kvinnans krans så nog finns det stjärnor i bibeln!

 • Lars Wärn

  Stjärnor finns kommenterade, och rekommenderade, i Bibeln – absolut! Läs om ”den klara Morgonstjärnan” i Upp. Stjärnbilder och stjärntecken är däremot sällsynt framsynta i Bibeln.

 • Lars Wärn

  Är inte säker på det. Vem är moder Rakel i Josefs dröm? Stjärna eller måne? Vem är solen?

 • ” Jag tyckte att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig.” 10När han förtäljde detta för sin fader och sina bröder, bannade hans fader honom och sade till honom: ”Vad är detta för en dröm som du har haft? Skulle då jag och din moder och dina bröder komma och buga oss ned till jorden för dig?”

  Jag tror solen, månen och stjärnorna representerar Jakob, Rakel och de tolv patriarkerna dvs Israel.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Jag tror på vikten av val av namn som förälder. Som bekant går det att hålla hela predikningar utifrån gt’s släkttavlor. Inklusive Ormens säd; Kain o.s.v. Mina två söner är i sina personligheter sina namn. Ingen aning hur det gick till, men så är det. Äldsta grabben, Isaac, är gladlynt, humoristisk och en liten spjuver (skämtar mycket). Yngsta grabben Ethan (en av kung Davids psalmister) är stark, både psykiskt, fysiskt och till viljan. Dessutom musikalisk, trots att det inte är direkt kopplat till namnet. Därmed har jag svårt för vissa föräldrars val av namn, men det är deras ensak. Själv heter jag som bekant Daniel och även det har sin betydelse, jag lämnar åt andra att tolka….

 • ”Solen under ”de tusen åren” kommer att heta Elias. Den klara morgonstjärnan”

  Hmm, det är Jesus som är den klara morgonstjärnan ”Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan” Upp 22

  Om solen kommer att heta Elias under millenniet vet jag inget om

 • Lars Wärn

  Väl valda namn 🙂

  Ethan.. får kolla upp det närmare.

  Daniel känner jag sedan länge.

 • Lars, jag menar inte Henoks bok. Informationen finns i Bibeln nämligen Judas brev vers 14.

 • Lars Wärn

  Jo, men Judas hänvisar till den boken. Troligen i oförstånd kring bokens ursprung

 • Jan-Erik, jag har ingen tydlig uppfattning om vad de tolv stjärnorna i Upp 12:1 betyder, men de kan mycket väl vara Israels 12 stammar som du skriver ovan.

  Oavsett vilket är de 12 stjärnorna ytterligare ett belägg för att kvinnan i Upp 12 motsvarar Jungfrun på himlen. Bibelns kvinna har en krona med 12 stjärnor enligt Upp 12:1, och stjärnbilden Jungfrun kröns av ”Bernikes hår”, en konstellation på dussintalet stjärnor. Den ljusstarkaste heter Diadem som är en slags krona.

 • Miriam

  Jag tror att de använde Guds ord för att förmedla kunskapen om Guds frälsningsplan. Gud talade direkt till Moses om sin frälsningsplan för Israels barn. Guds profet talade ”En Son bliver oss given…”

  Vilken plats har stjärnbilderna? Ja, de vittnar om vem som skapat dem. Våg, Lejon mm är kännetecken/signum för den konstnär vi talar om.

 • Lars, menar du verkligen att du begriper detta bättre än Judas?

 • Miriam, javisst förmedlade Gud sin frälsningsplan via Mose som sedermera skrev ned den i (det som blev) Bibeln till allas glädje idag.

  Glöm dock inte att världen existerade i 2500 år innan Mose, och Gud var inte tyst då heller. Det förstår vi av att redan Henok kände till evangeliet.

  Hur talade då Gud innan Bibeln fanns? Jag tror Han använde stjärnbilderna. Idag behöver vi dem inte längre eftersom vi har Bibeln, men de kan fortfarande användas som bevis på Guds järnkoll.

 • Miriam

  Ett av Guds ord till den första människan ”Och Herren Gud gav mannen denna befallning:….”

  Evangelierna gavs via Apostlarna till oss innan Apostlarna fått ned evangelierna på papper.

  Muntligen alltså.

 • Att Upp 12 beskriver mazzaroten har jag inga som helst tvivel på. Hur skulle annars människorna vara utan ursäkt för att de övergav skaparen och tillbad det skapade i stället. Jag tycker det gör Guds frälsningsplan ännu större, om det nu vore möjligt!

  Om de tolv stjärnorna är Israels tolv stammar så bör kvinnan vara Israel. Vilket inte framgår av stjärnornas evangelium (?) men som vi kan förstå av Upp 12 ”Och kvinnan flydde ut i öknen, där hon har en plats sig beredd av Gud, och där hon skulle få sitt uppehälle under ett tusen två hundra sextio dagar”

 • Miriam

  Aj, då…Min grabb har vid närmare efterforskningar fått ett nordiskt namn som på Island även används flitigt på kvinnor. Och tjejen visar sig ha fått ett grekiskt namn.

  Hur menar du, och övriga här som inte vill skilja på gammal och nytestamentlig tid, att vi som döpt våra barn med nordiska och grekiska namn ska förhålla oss?

 • Lars Wärn

  Jag menar ingenting. Bibliska namn är bra att använda. Själv har jag inte det. Varje namn som ska skrivas in i Livets bok kommer att skrivas in där, oavsett namnets ursprung. Om så barnets barnets föräldrar gav det namnet Abaddon Satansdottir.

 • Lars Wärn

  Har du läst Henoks bok? Hur bedomer du texten i så fall? Språkdräkten? Skrivet före Moseböckerna eller 3 000 år senare?

 • Om våra barn är döpta så är de döpta till Kristus och inte till de namn vi ger dem. Personligen tror jag att vi är fri att ge våra barn de namn vi vill. Det finns inget i undervisningen till församlingen som säger nått om namngivning vad jag vet.

  ”Han förordnade alltså dessa tolv: Simon, åt vilken han gav tillnamnet Petrus; 17vidare Jakob, Sebedeus’ son, och Johannes, Jakobs broder, åt vilka han gav tillnamnet Boanerges (det betyder tordönsmän)” Mark 3:16-17

  Här ser vi hur Jesus ger några av sina apostlar ett tillnamn efter att de valt att följa Herren. Om det innebär att vi alla får det vet jag inte men jag tror att det viktiga inte är namnen vi ger våra barn utan att de följer Herren.

 • Lars Wärn

  😉

 • Miriam

  Bra att du är noga med orden. Ska inte förväxla dop med namngivning.

  Andra namn ärver man. Kan sätta min hatt på att din pappa inte heter Melker?

  Hur många Svens-son-kvinnor är inte döttrar till pappor som inte heter Sven?

 • Lars Wärn

  Yeshua Härlighet kommer att uppfylla Templet när det står färdigt och stanna där till tidens ände. Fursten (se vidare i Hesekiel) kommer att ha ett annat namn. En dubbelsol kanske? (exixterar i universum). På Josefs tid var ”solen” pappa Jakob (Israel).

 • Miriam

  ”Yeshua Härlighet kommer att uppfylla Templet när det står färdigt och stanna där till tidens ände.”

  Kan man få ett bibelställe på det?

 • Lars Wärn

  Absolut. Bara för att det är du som frågar.

  Annars är jag sparsam med ”kapitel och vers” numera. Har märkt hur illasinnade debattörer rycker verser ur de textsammanhang jag anger för att ”sänka” det jag skrivit. En annan sak är att de borde läsa hela Bibeln själva och känna igen texterna på egen hand. Letar de i Bibeln själva får de en massa matnyttigt, på vägen till den vers de tänker ”rycka” 🙂

  Hesekiel kap 43.

  Jesaja kap 24, kap 40, kap 60 och kap 66 är också bra.

  Skrev vidare i annan tråd om att Hes kap 43 på sätt och vis beskriver en framtida repris av 2 Mos kap 40.

 • Lars, jag upprepar frågan: Menar du att du förstår Henoks bok bättre än bibelförfattaren Judas?

 • Lars Wärn

  Anders, jag upprepar min fråga: Har du läst Henoks bok?

  http://enoksbok.se/

  OMM det är den boken Judas citerar bör den delen av hans brev ifrågasättas. Men vad vet vi om vilka skrifter som fanns tillgängliga för Judas då? Innan de kristna, katolikerna, brände ner världens, på den tiden, största bibliotek i Alexandria.

 • Lars Wärn

  ”What does Ethan mean?

  Hebrew for ‘strong,’ ‘safe,’ ‘firm.’ In the Bible, Ethan is a wise
  man (but not as wise as Solomon). Well-known Ethans: actor Ethan Hawke;
  director Ethan Coen; revolutionary Ethan Allen; Edith Wharton character
  Ethan Frome.”

  Sounds good to me 🙂

 • Jodå, min far heter Melker 🙂

 • kjell

  Är det han eller du som är skomakare?

 • Nu är det bara jag, pappa är inte med oss längre.

 • Miriam

  Templet med dess offer har sin plats i det gamla förbundet.

  Matt 12:6 ” Jag säger er: Här är något som är större än templet.”

  Matt 26:61 ”Han har sagt: Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar.”

  Joh 2:19ff ” Jesus svarade: ”Riv ner det här templet, så ska jag resa upp det på tre dagar.” Judarna sade: ”I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du ska resa upp det på tre dagar!” Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på Skriften och på ordet som Jesus hade sagt.
 ”

  Joh 4:21 ”Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. ”

 • Lars Wärn

  ”Templet med dess offer har sin plats i det gamla förbundet.”

  Även i det nya förbundet med Israel vilket är tydligt utifrån Hesekiel, Sakarja och Daniel 🙂

 • Miriam

  ”Även i det nya förbundet med Israel, vilket är tydligt utifrån Hesekiel, Sakarja och Daniel :)”

  Nej, och Guds eget ord får tala:

  Hebr 9:1 ”Det första förbundet hade sina regler för gudstjänsten och sin jordiska helgedom.”

  En regel i den jordiska helgedomen kan man läsa i vers 7: ” I det andra rummet är det bara översteprästen som går in, en gång om året, och då aldrig utan blod som han bär fram för sina och folkets oavsiktliga synder.”

  När, hur och varför blev det en förändring av denna regel?

  Från Hebr kap 9:

  ”Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma . Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen”,

  ” gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. ”

  ”Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. ”

  Jag känner en stark tacksamhet över att Jesus vill vara vårt tempel. Och egentligen tror jag att du känner samma sak.

 • Leif Boman

  ( 1Mos 2:2‭-‬3)
  På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort.

  Här har vi förebilden för de tider som Bibeln i övrigt talar om.
  Låt skrift förklara skrift brukar det ju heta. Annat vilseleder endast som man tydligt kan se ibland kommentarerna.

  1 dag, just den sjunde dagen vilade Gud.

  (2 Pet 3:8)
  Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.

  Härigenom kan vi också förstå att (Joh Upp 20:2-3) helt talar i samstämmighet med detta;

  Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid.

  Det Hesekiel och Sakarja profeterade om är Guds sjunde vilodag som tusen år, alltså en tid av tusen års fred på denna jord och inte något annat. Gud vilade den sjunde dagen som förebild, och nu snart skall alltså människorna här nere på jorden få uppleva denna liknande vilooperiod mellan åren 6-7000 efter Adam, nu skall det ske genom Gudomligt styre. Nu skall Kristus regera i tusen år efter Guds föreskrifter.

  (Jes 2:3)
  många folk ska gå i väg och säga: ”Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar.” För undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem.

  Att Hesekiel också på ett annat ställe nämner om att templet är platsen för Guds fötter betyder just det som ovanstående ställe talar om. Att Guds Ord kommer att bli rådande över hela jorden, folk överalltifrån på denna planet kommer äntligen att vilja lyssna till Israels Gud, Jesus Kristus! Jesus kommer nu genom Sin Ande speciellt att tala genom pånyttfödda Andeledda Israeliter utöver hela denna jord. Det är så Kristus ovanifrån kommer att regera i tusen år efter att än en gång ha uppenbarat Sig för ett tag.

 • Lars Wärn

  Nu förstår jag inte riktigt. Du menar i själva verket att Hesekiel, Sakarja och Daniel fantiserade ihop fabler? Inte profetior givna av Israels Gud?

  Idag står inget tempel i Jerusalem. Så gjorde det i ca 1000 år f v t och så kommer det att göra under mer än 1000 år v t. Under tiden, i väntan på det, får vi fungera som Herrens tempel, i enlighet med Shauls bildspråk.

  Det är därför mycket förvånande att 99% av er kristna dagligen offrar suggor i Herrens tempel. Om ni nu är Herrens tempel? Det mesta avskyvärda Antiochus IV Epifanes, den förste Antikrist, gjorde var att offra en sugga i Herrens tempel. Till en romersk guds ära. Men Han hamnade strax därefter i helvetet.

 • Miriam

  Sitt ner i båten. Jag citerade vad Kristus själv säger. Om jag sedan besitter begränsade kunskaper om vad de gammaltestamentliga profeterna säger är av underordnad betydelse eftersom Kristus själv både är vår Överstepräst, Profet, Frälsare och Gud.

  Om du vill SAMtala om vad Gt-profeterna säger får du ange ett eller enstaka bibelverser i taget så man vet vad du precist syftar på. Rada upp hela kapitel och böcker för att sedan komma med påståenden (och efterföljande anklagelser då mottagaren av fullt begripliga skäl inte begriper vad du vill säga) kan vem som helst?

 • Lars Wärn

  ”Sitt ner i båten.”

  Jag sitter i båten. Jag känner mig ganska ensam. Förstår bättre hur Noa kände det i sin båt på sin tid.

  Idag förstår ca 1,4 miljoner muslimer ganska väl vad Yeshua Messias sa till Moses på Lagens berg för 3 500 år sedan, men nästan inte en enda kristen verkar begripa något (CAI, adventister och några få utgör undantag från regeln). Orimliga proportioner.

  ”Jag citerade vad Kristus själv säger.”

  Var gjorde du det? Vad citerade du?

 • Miriam

  Jag tänker inte tycka synd om dig. Du får ganska mycket tid av mig och andra här när du vill, för att vi vill. Vad menar du att muslimer, CAI, adventister och några andra få begriper som inte vi förstått?

 • Jag delar din tanke, kvinnan i Upp 12 är inte Rakel, jag tror kvinnan representerar Israel.

  Det är spännande att se hur Gud i den sista inspirerade boken tar oss tillbaks där avfallet började. Såg att Virgo ”Tzemech” på hebreiska betyder ”telning”. Tydligen är Virgo oftast avbildad med en olivkvist eller en telning i höger hand. Telningen är Jesus Kristus

  ”Se, dagar skola komma, säger HERREN,då jag skall låta en rättfärdig telning uppstå åt David” Jer 23:5

  Upp 12 pekar bakåt till det ondas början men också framåt mot den kommande krisen för mänskligheten. När krutröken lagt sig kommer vi att se att det tog 6000 år för ”ondskans hemlighet” och ”Guds hemlighet” församlingen att nå sina respektive slutstationer.

  Allteftersom Herren uppenbarade sitt ord i skrift kan de inte ha tänkt på annat, när de såg uppåt mot natthimlen än på den kommande säden ”Tzemech” Guds telning.

 • Josua

  En liten uppriktig undran bara. Vad är det frälsande evangeliet, enligt dig Lars?

  Josua

 • Lars Wärn

  Vad säger Bibeln? Orkar du inte läsa Bibeln själv tänker inte jag göra det åt dig.

 • Lars Wärn

  Tycka synd om mig? Det behövs inte alls 🙂

  Jag kanske borde tycka synd om er med tanke på ert eviga tillstånd. Men ni har själva gjort era val. Jesaja profeterar om att det inte kommer att gå alls bra för ”kristna” svinköttsförtärare i framtiden (se min föregående kommentar).

  Där har adventister fattat galoppen men missförstår i övrigt merparten av Bibelns eskatologi. CAI tror på hela Bibeln och jag ser inget jag ogillar på deras hemsida. (Bortsett från förbudet att dricka vin).

 • Lars och Miriam,
  Låt mig föreslå en väg som kanske kan tillfredsställa er båda:

  Det gamla förbundet slöts med judarna som nation. Det innehåller inte bara välsignelser utan också förbannelser som till exempel att judarna ska spridas över jorden om de inte håller lagen (3 Mos 26:33). Denna förbannelse är orsaken till att judarna idag lever i diasporan.

  Gud har aldrig annullerat Gamla förbundet. Varför skulle han det? Han står alltid för vad han säger. Och Jesus bekräftar upprepade gånger att det gäller: ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna… Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav , inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.” (Matt 5:17-18) (Himlarna kommer att förgås vid återkomsten enligt 2 Pet 3:10.)

  Det Nya förbundet tar aldrig bort det Gamla men erbjuder ett sätt att undkomma dess förbannelser, en ”räddningsplanka” om man så vill. Paulus uttrycker det som: ”Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe.” (Gal 3:13) Denna möjlighet har judarna (som nation) aldrig accepterat och följdaktligen står de fortfarande under lagens förbannelse, bl.a. genom sin exil bland länderna.

  Gud har dock aldrig övergivit sitt (ursprungliga) egendomsfolk utan kommer att återsamla det och förbarma sig över det, t.ex. Hes 36:24-26: ”För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land… Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.” Hur kommer då judarna att omvända sig? Genom att uppriktigt försöka hålla det förbund de står under – det Gamla – som föreskriver både altare och offrande:

  * Det är därför som GT avslutas med (i en kontext om Jesu återkomst) en uppmaning att komma ihåg Moselagen (Mal 4:4).
  * Det är därför Daniel profeterar om att ”han ska stadfästa [något befintligt alltså] ett förbund med de många” (Dan 9:27). (Att det är det Gamla förbundet som avses bekräftas av att versens fortsättning talar om att avskaffa ”slaktoffer och matoffer”.)
  * Det är därför som 5 Mos 30:8-9 profeterar: ”Du ska på nytt lyssna till HERRENS röst och följa alla hans bud som jag i dag [det vill säga på Moses tid] ger dig… Så som HERREN fröjdade sig över dina fäder, ska han åter fröjda sig över dig och göra dig gott.”

  Vi får dock aldrig glömma att den slutliga lösningen heter Kristus även för judarna. När denna framtida laguppfyllelse verkat som ”uppfostrare till Kristus” (Gal 3:24) kommer de att ”se upp till Honom som de har genomborrat” (Sak 12:10), och på detta sätt kommer ”hela Israel ska bli frälst” (Rom 11:26).

  Jag tror mycket förvirring härstammar från att många (inte minst uttalade lutheraner) menar att Nya förbundet ersätter det Gamla samtidigt med att Jesus dog och uppstod. Jag tror det sker när judarna tar emot Jesu död och uppståndelse.

 • Josua

  Nu var det inte min uppfattning/övertygelse det handlade om utan min fråga gällde vad du ser som det frälsande evangeliet. Jag tycker att det är den viktigaste och mest grundläggande frågan som trumfar all annan bibelkunskap och om du nu vurmar för andra människors eviga väl är det väl rimligt att du preciserar vad du menar att frälsningen innebär? Hur blir människor frälsta, enligt dig? Kommer man till helvetet om man avsiktligen äter svinkött? Uppenbarligen tycks ditt evangelium ligga i strid med den traditionellt kristna förståelsen, eftersom du återkommande hintar om att ”kristna” missuppfattat det mest centrala. Det skulle nog vara klargörande för flera om du kan precisera skillnaden.

 • Lars Wärn

  ”Det Nya förbundet tar aldrig bort det Gamla men erbjuder ett sätt att undkomma dess förbannelser”

  Hur undkom fyllot Noa förbannelsen? Hur undkom horkarlen David förbannelsen?

  Det förnyade förbundet slöts med judar, israeler. I den övre salen strax före Getsemanestunden.

 • Lars Wärn

  ”Jag tror det sker när judarna tar emot Jesu död och uppståndelse.”

  Du menar att juden Mattaios och benjaminiten Shaul aldrig tog emot Yeshua? På den berömda pingstdagen hände ingenting, enligt din mening? Det var mest greker och liknande ”pack”, 3000 av samma usla sort, som tog emot Yeshua den dagen?

 • Lars Wärn

  ”Nu var det inte min uppfattning/övertygelse det handlade om utan min fråga gällde vad du ser som det frälsande evangeliet.”

  Om du inte har förmåga att finna det frälsande Evangeliet i Bibeln så bör du inte fråga mig. ABF har nog kurser i läsförståelse du kan ansöka till.

 • Josua

  Jag har funnit det frälsande evangeliet för längesen men det var inte det som var frågan här. Frågan handlande om hur du beskriver det frälsande evangeliet och på vilket sätt det skiljer sig från det traditionellt kristna evangeliet. Men det tycks du inte vilja göra och det tycker jag är märkligt om du brinner för att vinna människor för ditt ”sanna” evangelium. Istället kommer du med poänglösa och arroganta kommentarer om ABF-kurser. Och nej, jag blir inte skakis av det faktum att kristenheten lever i ett stort avfall.

 • Lars Wärn

  Det ”traditionellt kristna evangeliet” är absolut ingenting för mig numera. Jag tror på Yeshua. Det ”kristna” ”evangeliet” är snarare något avskyvärt för min del. Jag tror på vad Mästaren sade till Moses på Lagens Berg och på det han sade till menigheten av Israels barn i Bergspredikan. Vad tror du på? ”Ät svin tills du får cancer och dör” ! , är det ert ”heliga” ”evangelium”? (Gal. 1:7)

 • Josua

  Men kristna tror ju också bergspredikan och på vad Mästaren sade till Moses på ”Lagens Berg” så du måste i sådana fall definiera vad du menar och vad skillnaden är. Nu tror jag säkerligen att du vet vad jag åsyftar med det traditionellt kristna evangeliet men jag tänker ändå inte svara på det förrän du svarar på mina frågor om ”ditt” evangelium.

  När det gäller mat har jag inga principiella problem med de rätter du tar upp. Paltbröd och svartsoppa äter jag dock inte men blodpudding och bacon är gott:) Menar du att alla som med vett och vilja äter fläskfilé eller blodpudding inte kan vara frälsta? Om ja, kan man omvända sig och få sina fläsksynder förlåtna eller är detta oförlåtliga synder? Och vad händer om man av misstag får i sig fläskmat? Är det okej?

  /Fredrik

 • Josua

  Svara nu på denna enkla fråga. Hur blir man frälst?

 • Lars Wärn

  ”Men kristna tror ju också bergspredikan..”

  Jaså?

  ”..fläsksynder förlåtna ” ? Vad är det för ett abnormt uttryck? Säkerligen ett kristet uttryck. Vad skrev Jesaja om svinkött i mina citat ovan?

  ”När det gäller mat har jag inga principiella problem med de rätter du
  tar upp. Paltbröd och svartsoppa äter jag dock inte men blodpudding och
  bacon är gott:)”

  Vad säger Herrens broder Jakob om blodmat? Vad säger Herren själv om bacon?

 • Lars Wärn

  Vet du det inte själv är det ingen idé du frågar mig. Som jag skrev:

  Vad säger Bibeln? Orkar du inte läsa Bibeln själv tänker inte jag göra det åt dig.

  Hur svarar du på min fråga?

  Hur ser du på blodpudding? Paltbröd? Svartsoppa?

 • Josua

  Självklart ”tror” kristna på bergspredikan. Sedan är det ju en annan sak hur den tolkas och då måste allt ses i ett större perspektiv där hela Guds uppenbarelse måste vägas in. Det går att ha långa bibelutläggningar till försvar för att vi i det nya förbundet får äta vad vi vill (dock ska vi inte fresta de som är svaga i tron) men det ämnar jag inte att ha här.

  Jag upprepar, hur blir man frälst enligt dig?

 • Josua

  Det är anmärkningsvärt att du, som menar dig sitta inne på det ”sanna” evangeliet” som kristna missat, inte tar chansen att tydligt beskriva vad detta är när en ”kristen” person frågar dig på ett kristet forum. Du borde ju jubla när du får chansen att beskriva det och förklara skillnaden. Eller skäms du för ditt evangelium?

  När det gäller dina matfrågor hänvisar jag till mitt svar nedan.

 • Lars, jag tror det är fler på detta forum som delar Josuas enkla fråga om hur du menar man blir frälst. Det skulle vara värdefullt om du svarade på den.

 • Lars, vi måste skilja mellan judar som individer och nationen Israel. Varje individ (jude som hedning) kan allt efter pingstdagen ta emot det Nya förbundet genom att tro på Kristus. Från den stunden är den enskilde juden fri från lagens förbannelse.

  Men Gud har lovat att hela Israel ska blir frälst, vilket innebär en kollektiv omvändelse av nationen Israel. Det sker först vid Jesu återkomst då de ”ser upp till Honom som de har genomborrat” (Sak 12:10).

 • ”Det förnyade förbundet slöts med judar, israeler. I den övre salen strax före Getsemanestunden”

  Jag tror att det Nya Förbundet kommer att gälla mellan Herren och Israel först under tusenårsriket då en ångerfull nation kommer att ta emot Herren Jesus Kristus som sin frälsare. På Pingstdagen erbjöds riket på nytt men förkastades därför gick erbjudandet till hedningarna som tog emot det. Det Nya Förbundet är ett fysiskt förbund mellan Gud och Israel, församlingen får i denna tid ta emot frukten av det genom all den andliga välsignelse som vår Herre Jesus Kristi Gud och fader välsignat oss med Ef 1

 • Lars Wärn

  Det FÖRNYADE FÖRBUNDET slöts med Israel för 2000 år sedan men kommer att gälla först under ”de tusen åren”? Ni är alltför förvirrade vad det än gäller, ni kristna.

  ”På Pingstdagen erbjöds riket på nytt men förkastade…”

  Jaså? Vilka förkastade vad? Jag tror inte du ens har läst texten.

 • Lars Wärn

  Har hört sådant struntprat till leda under 40-50 års tid.

  Hur stor andel av ”västvärlden” är Bibeltroende idag? 1-5 % Hur stor andel är Bibeltroende i Israel?

 • Lars Wärn

  Är det bara jag, bland kommentatorerna på detta forum, som läser Bibeln , menar du? Då är det hög tid att ni sätter igång.

 • Lars Wärn

  ”Du borde ju jubla när du får chansen att beskriva det och förklara skillnaden.”

  Skillnaden mellan vad? Mellan ditt och dina gelikars ”evangelium” och Bibelns frälsande Evangelium?

 • Lars Wärn

  ”Det går att ha långa bibelutläggningar till försvar för att vi i det nya förbundet får äta vad vi vill”

  Något sådant står inte i min Bibel. I vilken ”bibel” läser du?

 • Josua

  Exakt! Jag hoppas du kan beskriva det frälsande evangeliet i korthet och skillnaden mellan det och ”kristnas falska evangelium”.

 • Josua

  Jag läser min svenska folkbibel och den duger även om det inte är grundtexten. Det bibliska försvaret av en sådan hållning är dock grundat i grundtexten. En annan relaterad fråga. Håller du lagen och uppfyller du dess krav?

 • Det var inget förnyat förbund som Gud genom Jeremia 31 gav till känna det var sannerligen ett helt nytt förbund;

  ”se, dagar skola komma, säger HERREN,
  då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus;
  32 ICKE ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder”

  Det var alltså inte som det gamla som byggde på vad vi själva gjorde utan det nya bygger på vad Herren har gjort för oss. Därför blev det gamla förgånget och nått nytt kom istället;

  ”Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk”

  Detta erbjudande fick Israel på Pingstdagen men de tog inte emot det som ett folk. När domen över folket, Israel, fattades vet ingen men eftersom Gud är långmodig och älskar sitt folk hade de möjligheten till omvändelse ända fram till domen fastställdes år 70 då templet revs och den judiska religion enligt GT upphörde. De gamla förbunden, det var flera, existerar inte sedan dess. Hur skulle de kunna göra det?

 • Lars Wärn

  Ja, som exempel kan man inte bli frälst på på ett ”evangelium” som dissar både Skaparen och Frälsaren – Yeshua, och Hans profet Jesaja.

 • Josua

  Fortfarande lika anmärkningsvärt att du inte kan förklara vad ditt evangelium innehär och hur man blir frälst. Du säger bara vad det inte är.

 • Lars Wärn

  Svaret är enkelt för en fattig, enkel man som mig, men är du rik el dyl blir svaret betydligt mer komplicerat. Förstår du? Det finns inte ett enda enkelt svar som passar alla på frågan. För den som verkligen tror på den nya eviga Jorden och det nya Jerusalem och önskar vara med där.

  Frågan om hur du kan nå slutfrälsning är än mer komplicerad och mycket personlig. Särskilt om du är en rik man. Så, du får börja med att berätta mer om dig själv, om du vill ha ett svar på frågan ”Hur blir jag frälst?”

  Eller åk till vilken frikyrka du vill och be om en ”frälsningsbön” 🙂 Snabbt och enkelt! Som en burgare på McDonken. Om bönen verkligen ”frälser” är väl av ganska sekundär betydelse för er kristna, eller hur?

 • Josua

  Men du kan väl inte på förhand veta vilka som är mottagliga (”rika” och ”fattiga”). Du tycks på förhand förutsätta att ditt evangelium är omöjligt att förstå för alla kristna innan de ens hört det. Och vem har sagt att svaret, dvs det frälsande evangeliet, ska passa ”alla”? Bibelns frälsande evangelium är sant och oföränderligt oavsett hur många det passar. Och var i Bibeln står det att det frälsande evangeliet är komplicerat?

  Jag har inte för avsikt att berätta om mig själv innan jag hör ditt frälsande evangelium. Var i Bibeln står det att mottagarna av detta frälsande evangelium först måste avlägga en personlig redogörelse?

 • Josua

  Jag har aldrig sagt att det frälsande evangeliet innehåller något krav på ”frälsningsbön” och de säger inte heller de kristna förkunnare jag lyssnar på/läser. Att det är utbrett inom Rick Warren-influerade församlingar är en annan sak.

 • Lars Wärn

  ”Att det är utbrett inom Rick Warren-influerade församlingar är en annan sak.”

  Vilken frikyrka idag är inte influerad av Rich Warren eller liknande charlataner? Såsom den romerske påven, som ett annat exempel. Hams armé av trosförkunnare. Köp avlatsbrev av honom, vetja. Då skall ”du med hela ditt hus bliva frälst” 🙂

 • Josua

  Precis som jag sagt innan tror jag att vi lever i ett stort avfall inom kristenheten och att många församlingar är influerade av Rick Warren, Emerging church, trosförkunnelsen, RKK etc etc. Med andra ord tar jag också avstånd från mycket i dagens kristenhet. Det betyder dock inte att det inte finns ett klassiskt kristet evangelium som, trots återkommande och ökande avfall genom historien, alltid varit detsamma och alltid överlevt.

  Jag märker att du uppenbarligen inte vill dela med dig av ditt evangelium till oss andra och det är både tråkigt och märkligt tycker jag.

 • Leif Boman

  Bra att du orkar konfrontera denne falske internetprofet!
  Men ett skall du veta!
  Han verkar aldrig ge med sig en endaste liten millimeter, hur mycket du än försöker. Han talar bara i gåtor och svarar väldigt sällan rakt på sak. Bara det säger väl vilken andemakt som är den rådande!
  Han har hållit på så här i många år på också andra sajter men har blivit avvisad lite här och var.
  Att han överhuvudtaget får finnas kvar och kommentera härinne är för mig en gåta? Visserligen ganska duktigt påläst men fullständigt fast i sin egna privata ”ny-judaistiska” lära. Han har ju funnit ett ljus högt över 99% av alla kristna som han själv antydde!

  En äkta messiansk Yeshuatroende bemöter hednakristna med kärlek och respekt, men denne man dömer nästintill alla kristna till eldsjön utan den minsta lilla blink!

  Det säger väl också det allra mesta!

  Jesu frid…

 • Josua

  Jo, jag tänkte detsamma. Hade jag haft en blogg eller hemsida hade jag inte låtit liknande åsikter få spridas. Med andra ord kan man ifrågasätta Aletheias agerande (eller brist på agerande) då de verkar vara mer mån om hög trafik och en inkluderande hållning än att sträva efter att det sanna och enda evangeliet sprids.

 • Jag tycker det hedrar Aletheia att toleransen är hög. Dessutom skulle vi tråkas ihjäl om alla tyckte likadant. Om någon kallar oss kristna för idioter så har dom rätt, vi är ju Kristi dårar 🙂

 • Lars, om jag avstår vidare konversation med dig på grund av dina återkommande förolämpningar, kommer du då att bli martyr istället?

 • Miriam

  Hej Anders,

  Ibland får man återvända helt till Paulus ord i 1 Kor 2 ”Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst.”

  (Man får välja bort allt som skymmer Jesus Kristus och honom som korsfäst.)

  Jag har tagit emot dopet till Kristus och kan intet annat än följa Petrus uppmaning till såväl jude som hedning ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn,”

  Fick idag återigen möta människor som samlats för att höra om Jesus. Vi har olika bakgrund. Fick lära känna en människa lite som liksom jag har Luthersk bakgrund. Ingen av oss talade Luther eller annan människolärare. Pastorn som jag aldrig talat med tidigare gav i kärlek konkreta och goda råd som jag kommit till honom för att få. Så jag är nöjd.

 • Jan-Erik, hur ser du på Matt 5:18? ”Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav , inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.”

 • Birgit Severin

  Tack! Jag begrundar med stort intresse.

 • Josua

  Bibelns författare var dock inte toleranta mot andra evangelier så jag kan inte se att det skulle vara hedrande att vara tolerant på det området. Vi ska stå upp för det sanna evangeliet och ta avstånd från det falska. Visst, man kan diskutera och vederlägga men när motparten inte är mottaglig eller avvisar sanningen finner jag inget bibliskt stöd för att vara ”inkluderande och tolerant”. Då är det bara skadligt. Vi ska som bekant skydda fåren och det gör man inte genom att låta vargar gå runt i fårhagen och sprida andra evangelier.

 • Jag tror svaret finns i versen innan;
  ”Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil” KJV Matt 5.17

  Lagen har sin ände i Kristus Rom 10:4 ”For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth”

 • Nu tror jag du överdriver.

  ”Visst, man kan diskutera och vederlägga men när motparten inte är mottaglig eller avvisar sanningen finner jag inget bibliskt stöd för att vara ”inkluderande och tolerant”.

  Om någon inte är mottaglig och håller med dig så då lämnar du denna åt sig själv?

  Nu finns det uppenbarligen besvikna kristna som läser och tar del av Aletheia och har lämnat församlingen för nått annat. Att bannlysa människor från kristna sammanhang torde ju inte dra dem närmare Jesus heller hur?

 • Josua

  Så du menar att församlingar och kristna forum med öppna armar ska ta emot människor som avsiktligen sprider andra evangelier? Den aktuelle personen har varit här i flera år och försökt vinna över människor till sitt evangelium. Han har dessutom, vad jag kan förstå, avvisat alla former av tillrättavisning. Då är man inget oskyldigt offer. Så ja, vi ska ”bannlysa” människor som med vett och vilja försöker förleda andra med ett annat evangelium. Det är Bibelns raka och tydliga undervisning.

 • Miriam

  Du uttryckte ensamhet och då uttryckte jag att vi finns. Men du vill uppenbarligen inte ha oss. Finns andra forum där man delar dina intressen?

  (Ps. De judar i tron jag hört delar inte alls din arrogans för kristna utan ett starkt syskonskap och respekt.)

 • Jag menar först och främst att du överdriver. En blogg är vad vi gör den till vi som deltar i den.
  Det är ingen här, vad jag vet, som inte ser det du ser. Vi lär få vänja oss allteftersom tiden mörknar vid fler och allvarligare påhopp är de som kommer i dagen är. Tillrättavisning? Om moderatorn har tillrättavisat och han fortfarande är kvar här så har han nog hörsammat det.

 • Josua

  Jo, jag uppfattade att du tycker att jag överdriver men då borde du i sådana fall ha större problem med Bibelns uppmaningar vad gäller de som sprider falska evangelier. Med tillrättavisa menade jag att visa på felen i det falska evangeliet och predika det sanna. Det är många som försökt med detta under årens lopp med den aktuella personen på det här forumet. Bara för att tiden blir mörkare och avfallet tilltar betyder inte det att vi ska acceptera mer och mer i en ekumenisk och tolerant anda, likt många av dagens församlingar gör.

 • Leif Boman

  Ja, man kan undra, men jag tror att hans plus här ligger i att han alltid talar om Yeshua och inte Jesus! Sen att han gör det hånfullt mot kristna spelar tydligen ingen större roll.
  Jag tror dessutom tyvärr att en sådan som Lars kväver intresset för sajten mer än tvärtom.

  Jesu frid…

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Angående moderationen på aletheia: Med risk att låta som en politiker har ni båda rätt. Melkersson uppmärksammar fördelen med att ha högt i taket. Josua att vi borde moderera hårdare. Så här ligger det till:

  1.) Aletheia’s ‘mandat’ ligger i att ha dörrar och fönster på vid gavel v.g. diverse frågor och funderingar i helgade hyddor, som inte alltid kommer fram i kristen msm, eller stryps p.g.a. ängslighet, fruktan, politisk eller religiös korrekthet. Det är vår erfarenhet att majoriteten troende som diskuterar här är pånyttfödda av den lite mognare sorten. Ofta ‘bibelsträngda’ eller en önskan att bli det. Mig veterligen har denna plattform inte utnyttjats i någon nämnvärd utsträckning att förleda någon in i sekterism eller villolära, under de snart 10 år vi funnits. Således vill vi myndigförklara våra läsare och tillåta att järn slipas mot järn, med Guds Ord som ledstjärna. All sanning tål att prövas mot Guds bud.

  2.) Med detta sagt kunde moderationen här vara bättre – ja. Det är vi smärtsamt medvetna om. Verkligheten är dock den att vi är till 100% en frivilligsajt, utan intäkter (söker inte det heller i nuläget) och samtliga medarbetare är barnföräldrar, heltidsarbetande och ofta med en rad andra engagemang. De stunder debatterna drar iväg och det hettar till lite är det inte ovanligt att vi kommer upp i 300-400 kommentarer på en enda post. Här hamnar vi i ett läge där även om vi hoppas på en extra pärla i kronan en dag i den mån någon blivit hjälpt, är det näst intill omöjligt att lusläsa alla kommentarer. Vi förlitar oss därmed på att någon broder eller systerskickar en mejl när någon går över alla gränser så vi kan förmana personen ifråga.

  Den som inte ‘gör bättring’ hamnar på något vi kallar avbytarbänken: http://aletheia.se/2011/05/07/aletheia-avbytarbank/

  Vi tror på Guds nåd och nya chanser och blockerar ytterst sällan någon permanent. Lars Wärn känner väl till ‘avbytarbänken’ då han har en tendens att vara otroligt hård i nyporna utifrån sitt enmanslärosäte i mellansverige 😉

  Jag har dock personligen sprungit på Wärn på en konferens för några år sedan och vet att han är i verkligheten inte så hård och elak som han ibland verkar i kommentarsfältet. Eftersom han tillhör kategorin ‘bibelsprängd’ anser jag att han ofta tillför intressanta dimensioner i samtalet och hoppas ni som läser och engagerar er i kommentarsfältet kan följa Paulus råd om att pröva allt och behålla det goda.

  Hoppas således ni har tålamod med lite övertoner, övertramp och bröder eller systrar som ‘hamnar i köttet’ nu och då. Kanske till och med tar med Levi Petrus filosofi om att ‘det är bättre att det kokar över, än att det inte kokar alls’ 😉

  Tack för er förståelse

  /Admin

 • Miriam, naturligtvis håller jag med dig, men vad tror du nationen Israel står idg? Den har uppenbarligen inte tagit emot evengeliet.

 • Miriam, naturligtvis håller jag med dig, men vad tror du nationen Israel står idag? Den har uppenbarligen (ännu) inte tagit emot evangeliet.

 • Ja, lagen har sin ände i Kristus, men märk för vilka den har sin ände: ”for every one that believeth” enl Rom 10:10 som du citerer.

  Så länge judarna inte låtit sig friköpas från lagens förbannelse (i Kristus) så står de under denna förbannelse. Därför är de i diasporan idag. Men saker håller på att ändras i rasande fart!

 • Miriam

  De lärde: ”Israel-namnet på det sakrala stamförbund vars instiftelse omtalas i Josua 24. Ursprungligen var Israel en religiös beteckning , namnet på det folk som Jahve genom sitt förbund utvalde till att vara hans egendomsfolk (Am 3:2). Vid rikets delning år 932 (1 Kon 12) fick namnen Israel och Juda en nationell innebörd, men vid nordrikets fall år 722 fick namnet Israel tillbaka sitt religiösa innehåll. Hädanefter användes det huvudsakligen som judarnas religiösa självbeteckning. Israel är gudsfolket, Herrens egendomsfolk.

 • Jag tror Jesus uppfyllde Mose lag i alla dess aspekter inklusive dess förbannelser. Den upphörde i och med Jesu död och uppståndelse även om systemet fortsatte till nationens undergång och templet och altarets förstördes år 70. Det sagt så är varken juden eller någon annan längre skyldig att följa lagen idag. Vi lever i nådens tid och nu gäller den ”lagen” att alla som tror på honom skall ha evigt liv och inte gå förlorad. Det är ingen skillnad på juden och greken även i denna fråga.

  Om lagens förbannelse trots det skulle gälla för juden och vara det som gör att de är i diasporan idag vet jag inte. Jag har tänkt mig att det är på grund av deras synd och otros skull de är i diasporan vilket kanske är den förbannelse du menar..

 • kjell

  Jag håller med Leif och Josua,du måste räkna med att många svaga osäkra människor läser bloggen, då är det viktigt att villoläror inte får fäste, börja inte som SVK som vill samarbeta med islam (för att som dom säger vi tror på samma Gud) På en annan S.K Kristen blogg håller JV på för att påverka oss och vissa ord och meningar låter bra och kan då lura ”läsaren”, det är bättre att stämma i bäcken än i ån.

 • Mattias

  Daniel, går det inte att införa en funktion som gör att om man klickar på senaste kommentaren så kommer man direkt dit. Nu får man bläddra o bläddra o bläddra för att hitta senaste inlägget ibland.

 • kjell

  Det vore bra, men oftast är senaste kommentarerna svar på något som är äldre, men just nu är det rörigt.

 • Jag såg att du skrev ”Gud har aldrig annullerat Gamla förbundet. Varför skulle han det? Han står alltid för vad han säger. Och Jesus bekräftar upprepade gånger att det gäller: ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna… Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav , inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.” (Matt 5:17-18) (Himlarna kommer att förgås vid återkomsten enligt 2 Pet 3:10.)”

  Matt 5:18 säger inte att himmel och jord skall förgås innan det sker utan när allt är uppfyllt sker det:
  ”For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled”
  När Jesus dog sa han , det är fullbordat. Om Jesus inte hade fullbordat allt då hans uppdrag misslyckats. Men tack ock lov, han fullbordade allt även ifråga om lagen och därför tror jag inte lagen längre är obligatoriskt gällande varken för juden eller nån annan.

  Jag har sett att en del tänker sig att det Mosaiska förbundet skulle gälla till Jesu andra tillkommelse. Men Paulus säger att de som låter det bero på lagen är ställda under förbannelse Gal 3:10. Och om jag förstått det rätt så är det Mosaiska förbundet inte ett evigt förbund utan det hade sin ände ”till all be fullfiled”

 • kjell

  Jag tror inte att vi bara skall rycka på axlarna och vänja oss, det är mycket som är fel särskilt i våra egna församlingar som på vissa håll tar in homo och barndöpta, samtidigt säger nej till vigslar, men fortsätter att kräva att den unge skall viga sig, men han har svårt att hitta någon Kristen vigselförrättare.

 • Vem säger att vi rycker på axlarna och vänjer oss, inte jag iaf. Hittills har han blivit motsagd av alla. Hur du får in homo och barndöpta och bristen på kristna vigselförrättare i detta? Läs Daniels inlägg en gång till och tryck på rösta ner knappen nästa gång du blir upprörd.

 • kjell

  Förlåt om jag tog med mycket som jag känner sorg för i kristenheten, men det var roligt att du svarade, det gjorde du inte förra gången när jag förtydligade mig på chipbloggen.
  (Men mitt svar gäller att vi inte skall vänja oss) utan det är rätt att protestera.,

 • Leif Boman

  Det säger väldigt mycket amen inom mig! Israels folk fick ett helt Nytt Förbund genom Jesu död och uppståndelse, det gamla är fullkomligt passé!
  Exakt så lyder ju faktiskt Jeremias budskap. Och vi förstår ju nu att detta Nya Förbund också idag gäller hela mänskligheten. Israels gamla lag har heller aldrig någonsin gällt andra folkslag, utan endast Israel. Däremot kommer givetvis Israels folk och alla judar + ny-judaister som valt att fortsätta följa den gamla lagen också dömas efter den. Då kommer det en dag som kommer att visa om de lyckades eller ej!

  För oss andra, som tagit emot Jesus Kristus i våra hjärtan gäller endast det Nya Förbundets lag, Kristi lag, Frihetens lag, helt utan fördömelse för våra tillkortakommanden och misslyckanden. Vi står inte alls under Israels och Judarnas gamla regler och bud utan är helt fria från alla möss och svinköttsregler. Vi har bara det Nya Testamentets regler att följa, älska Herren Jesus och din nästa. Detta är nog vad gäller bud!
  Dem som kommer att hamna under sådan lagisk dom är alla dem som frivilligt valde att följa den gamla lagen och hånlog åt Jesus Kristus!

  Att varje prick i lagen skall fullbordas betyder så inte att varje gammalt bud skall dras upp framför nyllet på alla människor inför evighetens domstol en dag, utan det betyder att varje profetiskt budskap från begynnelsen tills slutet enligt det Nya Förbundets regler kommer att gå i fullbordan. Därmed aldrig sagt att allt det gamla var fel, men!

  Det är fullkomligt det Nya Förbundets regler och bud som nu gäller. Älska Herren din Gud och din nästa som dig själv. Ingen av oss klarar något av buden, men alla dem som tror på Jesus är fria från fördömelsen, detta var Guds plan från första början.

  (Joh 3:16‭-‬18)
  Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

  Halleluja, pris ske Gud den Allsmäktige Jesus!

  Jesu frid..

 • Hmm då missade jag att svara! Ingen orsak, vi har anledning att känna sorg över kristenheten inklusive oss själva. Vi brister nog till dels vi med.

 • kjell

  Förstår du då nu vad jag menade med antalet, det verkade som du tolkade mig fel först.

 • Miriam

  Apg 15: 28-29″Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler:att ni håller er borta från kött offrat till avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från sexuell omoral. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt gott!”


  Förstår hela texten utom ”från blod.” Alla kött och fisk produkter är från början blodiga. Hur tänker du om det, om vi nu kan mötas.

 • Antalet ?

 • kjell

  Jag tolkade dig att du gick in på chipbloggen, där du kommenterade mig och jag svarade, men som ofta rinner det ut i sanden.
  Läs med äldst först så kommer du rätt på.

 • Ja så är det, det gamla var inte fel men det nya är bättre skriver Hebreerbrevets författare;

  13Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet, 14huru mycket mer skall icke Kristi blod — då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud — rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden! 15Så är han medlare för ett nytt förbund, på det att de som voro kallade skulle få det utlovade eviga arvet, därigenom att en led döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra förbundet. Heb 9:13-15

  Jesus kom också för att visa att lagen var stängd som vägen till Gud för det står;

  ”Ty omöjligt är att tjurars och bockars blod skulle kunna borttaga synder” Heb 10:4

  Därför har tron alltid och endast varit vägen till Gud.

 • Leif Boman

  Problemet med flera av dem jag talat med genom åren, som strävar efter att följa lagen, det är att å ena sidan hävdar de ständigt om samma sak, att alla till punkt och pricka måste hålla sabbaten och att inte äta svinkött.
  Å andra sidan bryr de sig inte alls om ett av de allra viktigaste buden som Jesus talade om, det näst viktigaste, att du skall älska din nästa som dig själv.
  Istället förlöjligar de de allra flesta kristna som högt och tydligt inför hela världen bekänner Israels, Abrahams, Jakobs och Isaks Gud vara den ende sanne Herren.
  De hånar verkligen ofta alla oss som älskar Guds Son Immanuel Jesus Kristus över allt annat i sina liv, och kallar oss för både det ena och det andra, för soldyrkande påveälskare och mycket mycket mer fula saker. De anklagar oss Jesustroende syskon som allt som oftast också ständigt ber för Israels land och folk, men glömmer ganska tydligt själva Jesu viktigaste bud.

  Istället för att älska sin nästa så gör de snarare just som Jesus säger;

  (Matt 5:22‭-‬24)
  Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot ’ till sin broder är skyldig inför Rådet , och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva.

  Detta blir lönen för alla dem som vägrar att älska alla Jesu barn!

  Jag har vid flera tillfällen förr vädjat till flera s.k ny-judaister och också LW om att börja älska dem som älskar Jesus istället för att håna, men totalvägran är endast gensvaret!

  Därför räknar jag inte längre LW som en broder förrän han i så fall omvänder sig från den synd som är mycket värre än svinköttsätandet!
  Önskan är givetvis att han skulle göra det, men det ser ganska svårt ut för honom.

  Jesu frid….

 • Well, jag hänger inte med i blogggvärlden, har inte hört om chipbloggen!

 • Oavsett vilka som hånar säger Jesus saliga är ni då;

  ”Saliga ären I, när människorna för Människosonens skull hata eder och förskjuta och smäda eder och kasta bort edert namn såsom något ont. 23Glädjens på den dagen, ja, springen upp av fröjd, ty se, eder lön är stor i himmelen” Luk 6.22-23

  Det vi ska göra är att be för den som förlöjligar oss, för vår tro och vårt vittnesbörds skull, för Gud är inget omöjligt

 • Leif Boman

  Du har rätt. Det är bara det att man tycker det är så tragiskt när det ofta kommer från sådana som själva en gång blivit frälsta!
  Men det är ju som sagt inte första gången i historien det har skett!

  (Gal 5:4‭-9)
  Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni började bra. Vem hindrade er så att ni inte längre lyder sanningen? Den övertalningen kom inte från honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen.

  Vi får be för dem och hoppas att Jesus kan få in dem på rätt väg igen.

  Jesu frid..

 • kjell

  Vad jag kan se hänger du med enormt, ibland kan man undra om du sover någon gång.
  Jag är 80 och hänger med, jag menade så klart aletheia där chip var på tapeten, där fattade du fel,och jag svarar, men du tittade väl inte mer, det kan vara bra att kolla efter man skrivit något.

 • kjell

  Med hörande öron skolen I höra,
  och dock alls intet förstå,
  och med seende ögon skolen I se,
  och dock alls intet förnimma.

  Ty detta folks hjärta har blivit förstockat,
  och med öronen höra de illa,
  och sina ögon hava de tillslutit,
  så att de icke se med sina ögon,
  eller höra med sina öron,
  eller förstå med sina hjärtan,
  och omvända sig och bliva helade av mig.

 • Jodå jag sover mina 8 timmar, minst. Jag är pensionär även om jag bara är 64. Gick vid 61 men jobbar fortfarande halvtid ungefär. Då finns det tid för bibelstudier och dator!

 • kjell

  Jag hade ett jobb som innebar mycket väntan, då slet jag ut många biblar, sedan kom jag in i en period där texten var för liten där mina ögon störde, fick inte ha glasögon i det räl´iga jobb som jag hade.

  Jag svarade dig om skarans antal Sedan fick jag se en stor skara, ”som ingen kunde räkna” en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål stå inför tronen och inför Lammet; och de voro klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer.

  Min uppfattning där är att Gud som kan räkna varje hårstrå på våra huvuden, borde kunnat säga antalet om det hade funnits en fulltalig skara att räkna, självklart kan den inte räknas ännu, för den är inte fulltalig än finns det tid att komma med i skaran, mitt svar till dig på den gamla länken när du skrev

  //Det verkar som du tror den skaran redan har börjat ta plats? // var.

  Det skrev jag inte, jag reagerar mest mot antalet som jag hört många pastorer lägga ut texten om, många talar om att antalet är så stort så att det inte är möjligt att räkna, men jag menar att oräkneligt kan var allt i från några hundra till miljarder eftersom det inte går att räkna än, innan skaran är fulltalig.

 • Fina jobb vi har/haft där tid finns till bibelläsning.

  Ok då är jag med! Klart att Gud kan räkna det oräkneliga. När det talas om uppräkning i Uppenbarelseboken så finns det specifika tal. 12, 24, 144000 och det finns ospecificerade oräknelig, tredjedelen, många. Det finns säkert fler exempel men det är vad jag kommer på så här direkt. Jag tror inte att det betyder nått särskilt mer än det som står, en oräknelig skara, i betydelsen väldigt många.

  Eftersom de kommer ur den stora bedrövelsen/vedermödan så finns det ännu inte en enda av dem framför tronen. Men de kommer snart att vara ”oräkneligt” många där.

 • Jan-Erik, vi är fullkomligt överens om att moselagen inte gäller för hedningar eller för de judar som tagit emot Jesus. Därför hamnar de under förbannelse om de (åter-)faller till lagen enligt Gal 3:10.

  Vi är också överens om att Jesus och det Nya förbundet ersätter den Gamla. Däremot kanske vi inte är överens om när det Gamla förbundet upphör. Jag tror att det för juden sker när han låter sig friköpas från lagens förbannelse (Gal 3:13), dvs när han tar emot Kristus och låter sig frälsas av Honom. Jag finner ingenting i de bibelverser du anför som skulle motsäga detta.

  Jag finner idag en romantiserad syn bland ny-judaister om att stå under moselagen. Det finns ingenting positivt med det. Eftersom ingen uppfyller alla lagens bud så står alla (som inte tar emot lösningen Jesus Kristus) under lagens förbannelse (vilket bl.a. yttrar sig i judarnas exil bland nationerna).

 • kjell

  Men jag tror fortfarande att det inte går att säga antalet på grund av att skaran inte är fulltalig ännu, t.ex. har inte Lars Wärn bestämt sig för om han vill vara med, det jag reagerar mot är dessa predikare som får människor att tro att skaran är så oändligt stor så att oavsett hur jag lever så är jag säkert med ändå.

  (Statligt jobb 3 skift som sedan gjordes om till AB, då fick jag tidig pension, på grund av skiftes tjänst så hade jag många fridagar, som jag slösade bort i Bydalen som du kanske känner till, i hela 35 år.

 • Anders, jag håller med det finns en romantiskt syn på ny-judaism. Jag ser allt oftare de som stavar Jesus Yeshua eller nått liknande, vad man nu vill signalera med det!
  Det vi inte är överens om är när det gamla Mosaiska förbundet upphör. När tror du det sker?

  Lukas skriver i 16:16

  ”Lagen och profeterna hava haft sin tid intill Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike, och var man vill storma ditin”

  Jag tror det betyder att Johannes döparen så att säga lämnade över ”stafettpinnen” till Jesus från det gamla till det nya, evangelium om Guds rike. Det rike som inte har lagen skriven på stentavlor utan i hjärtan av kött.

  Det nya förbundet som Jesus lägger i dagen kvällen innan hans död Matt 26:28;

  ”ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse”

  Paulus bekräftar detta genom en uppenbarelse från Herren ”Jag har från Herren undfått detta” vilket innebär att Herren själv har uppenbarat för Paulus att ””Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod” . Det tror jag betyder att det nya förbundet blev till den natt när Herren dog.

  Till skillnad från andra förbund är det Mosaiska förbundet inte evigt och det är inte heller suveränt fattat av Gud. Det är villkor knutit till det och det är att
  Israel ska lyda Herren och göra allt eftersom Herren befallde Mose på berget. Nått som de går med på med en mun ””Allt vad HERREN har talat vilja vi göra.” Det hann inte gå lång stund förrän de bröt detta löfte men herren är långmodig och lovade genom Jeremia 31 ett nytt förbund. Heb 8 talar om detta.

  Jag tror det nya förbundet kom på plats i och med Jesu död men att det ännu inte är uppfyllt. Men det kommer att uppfyllas både andligt ock lekamligt för judarna när Israel åter upprättas då de till sist går in i tusenårsriket som de konungar och präster de kommer att vara.

  Det Nya förbundet i Jesus blod är idag verksamt i våra hjärtan, vi hedningar och judar, som tror att Jesus är Kristus. Vad gäller de judar som inte tror idag så går de förlorade för att de inte tror på Herren på samma sätt som otroende hedningar. Inte därför att Mose lag dömer dem till förbannelse utan därför att syndens lön är döden. Även innan lagen gavs Mose gick människor förlorade utan lag.

  Några spridda tankar av en lekman!

 • Jag kanske är otydlig i mina svar, naturligtvis är skaran inte fulltalig ännu den har inte ens börjat fyllas. Detta därför att det är en framtida händelse som kommer att ske under vedermödan enl Upp 7.
  Bydalen och Drommen ser jag från köksfönstret. Hara ligger mittemot på andra sidan Storsjön

 • Anders, jag håller med det finns en romantiskt syn på ny-judaism. Jag ser allt oftare de som stavar Jesus Yeshua eller nått liknande, vad man nu vill signalera med det?

  Lukas skriver i 16:16
  ”Lagen och profeterna hava haft sin tid intill Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike, och var man vill storma ditin”

  Jag tror det betyder att Johannes döparen så att säga lämnade över ”stafettpinnen” till Jesus från det gamla till det nya, evangelium om Guds rike. Det rike som inte har lagen skriven på stentavlor utan i hjärtan av kött.
  Det nya förbundet som Jesus lägger i dagen kvällen innan hans död Matt 26:28;
  ”ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse”

  Paulus bekräftar detta genom en uppenbarelse från Herren ”Jag har från Herren undfått detta” vilket innebär att Herren själv har uppenbarat för Paulus att ””Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod” . Det tror jag betyder att det nya förbundet blev till den natt när Herren dog.

  Till skillnad från andra förbund är det Mosaiska förbundet inte evigt och det är inte heller suveränt fattat av Gud. Det är villkor knutit till det och det är att
  Israel ska lyda Herren och göra allt eftersom Herren befallde Mose på berget. Nått som de går med på med en mun ””Allt vad HERREN har talat vilja vi göra.” Det hann inte gå lång stund förrän de bröt detta löfte men herren är långmodig och lovade genom Jeremia 31 ett nytt förbund. Heb 8 talar om detta.

  Jag tror det nya förbundet kom på plats i och med Jesu död men att det ännu inte är uppfyllt. Men det kommer att uppfyllas både andligt ock lekamligt för judarna när Israel åter upprättas då de till sist går in i tusenårsriket som de konungar och präster de kommer att vara.

  Det Nya förbundet i Jesus blod är idag verksamt i våra hjärtan, vi hedningar och judar, som tror att Jesus är Kristus. Vad gäller de judar som inte tror idag så går de förlorade på samma sätt som otroende hedningar. Inte därför att Mose lag dömer dem till förbannelse utan därför att de inte tror att Jesus är Kristus, syndens lön är döden. Även innan lagen gavs Mose gick människor förlorade utan lag.

  Några spridda tankar av en lekman!

 • kjell

  Jag har förstått att det är där du bor, finns det bro eller färja över? isvägar har jag åkt på många gånger till Östersund, dessutom i hård snöstorm.

 • Det är en bro över till fjällsidan via Myrviken och färja över Andersön – Norderön – Häkansta. Isvägarna var öppna ungefär som vanligt i år.

 • Jan-Erik, som en annan lekman vill jag skriva under på det du säger.

  Det enda som skiljer oss är att jag tror judarna står under gamla förbundets förbannelser till dess de tar emot det nya förbundet. Jag finner ingen annan väg att bli friköpt från dessa än Jesus Kristus, och så länge man inte tar emot honom så står man fortfarande under lagens förbannelser.

  Allt gott dyre broder!

 • kjell

  Det dummaste jag någonsin gjort var att ta isvägen i snöstorm, när ”vägkanten” ibland dök upp på vänster sida och ibland på höger sida, men det är preskriberat nu, som tur var fanns det inte en till som var lika dum, för då hade det blivit en krock. Min morfar var från Norderön, men det var också många år sedan.

  Men min farfar sulade mina pjäxor med remskivor som användes förr för att driva maskiner, typ snickeri, stenkross o dyl, det kanske var ett bra tips till dig, dom var outslitliga.

 • Anders, ja och amen, det finns ingen annan väg idag än genom Jesus Kristus.

  Hittade ett citat av Luther angående Gal 3:10 ”The hypocritical doers of the Law are those who seek to obtain a righteousness by a mechanical performance of good works while their hearts are far removed from God. They act like the foolish carpenter who starts with the roof when he builds a house.” (Luther)

  Nått för ny-judaisterna att fundera över. Tack för dina inlägg alltid gott att ta del av dem

 • Nu för tiden stänger dom isvägen när det är för dåligt väder. Jodå, balataremmar är ett känt materiel för omsulning av grövre skor. Men inget jag använder i min tillverkning.

 • Lars Wärn

  ”Herren känner de sina” och dem han möter. Han kände till den unge rike mannens svaghet för just rikedomar och insåg varför han inte var emottaglig för evangeliet.

  ”Ja, jag säger eder: Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.”

  Som bekant återvände Yeshua till de sina som Hjälparen efter sin himmelsfärd. Hjälparen avslöjade kristna, rika, bedragare direkt:

  ”Men en ung man vid namn Ananias och hans hustru Safira sålde ett jordagods, och han tog därvid, med sin hustrus vetskap, undan något av betalningen
  därför; allenast en del bar han fram och lade för apostlarnas fötter.

  Då sade Petrus: ‘Ananias, varför har Satan fått uppfylla ditt hjärta, så
  att du har velat bedraga den helige Ande och taga undan något av
  betalningen för jordstycket? Detta var ju din egendom, medan du hade det kvar; och när det var sålt, voro ju penningarna i din makt. Huru kunde du få något sådant i sinnet? Du har ljugit, icke för människor, utan för Gud.’

  När Ananias hörde dessa ord, föll han ned och gav upp andan. Och stor fruktan kom över alla som hörde detta. Och de yngre männen stodo upp och höljde in honom och buro ut honom och begrovo honom. Vid pass tre timmar därefter kom hans hustru in, utan att veta om, vad som hade skett…”

  Det är både möjligt och troligt att de hade bett någon slags frälsningsbön tidigare. Kanske hade de t o m hade hunnit döpas i vatten (men inte i Anden och än mindre i eld). Det gick som det gick med dem.

 • Lars Wärn

  Bra att det fortfarande finns några som kan Bibeln.

  ”se, dagar skola komma, säger YHWH,
  då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus…”

  Det där är viktigt. Det handlar alltså inte om ett förbund med vatikanen eller en förfallen kristenhet, utan om ett återupprättat förbund med Juda och Israel. När förbundet träder i sin fulla kraft uppfylls Hesekiels profetia om det framtida Israel (Hes kap 40 – kap 48).

 • Lars Wärn

  ”Jag tror solen, månen och stjärnorna representerar Jakob, Rakel och de tolv
  patriarkerna dvs Israel.”

  Det var en nyordning. I grundskolan, på min tid, sjöng vi ibland en bra sång för ”kom-ihåg” på morgonsamlingarna:

  ”Husförhörsvisan”

  ”1.
  En är allen, som råder över himmelen och jorden.

  2.
  Två stentavlor;
  en är allen, som råder över himmelen och jorden.

  3.
  Tre patriarker: Abraham, Isak och Jakob;
  två stentavlor;
  (men) en är allen, som råder över himmelen och jorden.

  4.
  Fyra evangelister;
  tre patriarker: Abraham, Isak och Jakob; …

  5.
  Fem moseböcker;
  fyra evangelister; …

  6.
  Sex stenkrukor i Kana, Galiléen;
  fem moseböcker; …

  7.
  Sju bönepunkter;
  sex stenkrukor; …

  8.
  Åtta saligheter;
  sju bönepunkter; …

  9.
  Nionde timman gav han upp sin and’;
  åtta saligheter; …

  10.
  Tio budorden;
  nionde timman; …

  11.
  Elva apostlar;
  tio budorden; …

  12.
  Tolv skådebröden;
  elva apostlar;
  tio budorden;
  nionde timman gav han upp sin and’;
  åtta saligheter;
  sju bönepunkter;
  sex stenkrukor i Kana, Galiléen;
  fem moseböcker;
  fyra evangelister;
  tre patriarker: Abraham, Isak och Jakob;
  två stentavlor;
  (men) en är allen, som råder över himmelen och jorden.”

  ”Tre patriarker: Abraham, Isak och Jakob” … det var alltså vad jag fick lära mig att det fanns som sjuåring i den svenska grundskolan. Men du säger tolv?

 • Jag kan ingen fin sång om Jakobs söner men räknar också dem som patriarker. De blir totalt 15 till antalet.

 • Lars Wärn

  Tänkte du var med på den tiden då man fick evangelium i den svenska grundskolan.

  De tre patriarkerna har en särställning i den bibliska historien som Jakobs söner inte har. Stamfäder är en bättre beteckning på dem.

 • Anders, ja och amen, det finns ingen annan väg idag än genom Jesus Kristus.

  Hittade ett citat av Luther angående Gal 3:10 ”The hypocritical doers of the Law are those who seek to obtain a righteousness by a mechanical performance of good works while their hearts are far removed from God. They act like the foolish carpenter who starts with the roof when he builds a house.” (Luther)

  Nått för ny-judaisterna att fundera över. Tack för dina inlägg alltid gott att ta del av dem

 • Om vi ska vara petiga Lars står det i 1917 stamfäder de två gånger ordet nämns i den Apg 7:8-9 men i grundtexten och KJV står det;
  ”And he gave him the covenant of circumcision: and so Abraham begat Isaac, and circumcised him the eighth day; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat the twelve patriarchs” 7:8
  Där är det de tolv som nämns som patriarker Abraham Isak och Jakob nämns vid deras namn.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Mattias: Det du nämner är en mycket bra idé men ett av många sorgebarn här på aletheia. Denna funktion fungerade en gång i tiden med Word Press originalkommentarsfunktion. Vi var dock tvungna att överge den eftersom den är otroligt mottaglig för skräpkommentarer och intrång, samt har ingen koppling till exempelvis facebook.

  Hoppas kunna lösa problemet om möjligt, men ha ingen möjlighet att göra det just nu. Känner du någon som kan php/word pres skrik till 😉

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Jan-Erik Melkersson: Jag är en av de som envisas med att ofta använda ‘Yeshua’. Gerdvall på MFS kör med svenska versionen ‘Jeshua’. ‘Jesus’ som vi alla ‘känner oss mer trygga med’ är egentligen Yeshuas grekiska namn.

  Detta är vad Luther skulle ha sagt en fråga som inte är ‘saliggörande’, d.v.s. ingen frälsningsfråga. Men appropå frälsningen så är just Jesu hebreiska namn intressant eftersom det betyder ‘frälser’ översatt till svenska. Av detta skäl har rabbiner under flera hundra år vägrat ta namnet ‘Yeshua’ i sin mun och förvrängt det till Yeshu som betyder något annat.

  Personliga skäl jag oftast använder Yeshua istället för Jesus:

  1.) Namnet låter vackert när man uttalar Y e s h u a.
  2.) Betydelsen av namnet är fantastiskt

  I övrigt är det lite som när min bror Rolf var i Mexiko för många år sedan. Där fick han heta Rafael. Han vande sig givetvis vid det.

  I större delen av världen har Yeshua introducerats som Jesus. Tror Yeshua vant sig vid detta, precis som min bror i Mexiko och ‘lystrar’ till namnet Jesus på samma sätt som Yeshua. 😉

 • Daniel, Jesus på grekiska betyder enl Strongs ”Jehovah is salvation” och är en direkt översättning av hebreiskans יְהוֹשׁוּעַ Yᵉhôwshûwaʻ så Herren vet vem vi menar oavsett om vi väljer J eller Y varianten.
  Hade Gud velat att NT skulle skrivas på arameiska hade inte det varit nån sak då alla författare utom Lukas var judar och förmodligen talade även han arameiska. Nu är jag konservativ så jag håller mig till J varianten 🙂

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Troligtvis är det med hänvisning till hebreiska ursprunget, men jag är med dig. Kör du vidare med ‘Jesus’. Finns i alla fall inte med i våra kommentarsregler att alla måste köra med Yeshua 😉

 • Va bra då kan jag lugnt skriva vidare här 🙂

  Här en länk att googla på för den som vill lära sig alla Guds namn på hebreiska, Names_of_G-d/Yeshua/yeshua

  Jesus Kristus = HaMashiach Yeshua

 • Leif Boman

  Herren lyssnar till vårt hjärtas röst och bryr sig inte speciellt mycket om stavning hit eller dit, Han förstår absolut.
  Däremot så tror jag att svensken över lag lättare förstår och accepterar det svenska namnet Jesus före det hebreiska Yeshua. Därför kan jag också att budskapet om Jesus lättare och snabbare kan nå svenskens hjärta, om nu målsättningen förstås är att nå svenska hjärtan?

  Jesu frid…

 • Josua

  Problemet är ju dock att personen i fråga till och med själv uttryckligen motsäger sig det traditionellt kristna evangeliet och då spelar det i mina ögon ingen roll hur ”bibelsprängd” man är. Bibeln uppmanar oss istället att markera och ta avstånd från sådana. Man kan inte applicera ”pröva och behåll det goda” på sådana som förkunnar ett annat/falskt evangelium. Det är enligt mig att missbruka Guds Ord. Och man behöver ju inte ”lusläsa” för att upptäcka vederbörandes agenda. Han är, i alla fall i mina ögon, snarare en varg i vargkläder än fårkläder eftersom han inte hymlar med sin övertygelse och konflikten med klassisk kristen tro. Med andra ord borde det inte vara särskilt svårt att urskilja och bortsortera.

  Sedan är det också lite anmärkningsvärt att din oro och skepsis mot Wärn bara tycks gälla hans hårda attityd, inte hans evangelium. Du menar istället att hans (falska) evangelium ger en ”intressant dimension” i samtalet. Paulus menade istället att den som kom med ett annat evangelium var under förbannelse och inte tillförde något gott.

  Det finns för övrigt ”bibelsprängda” människor inom alla religioner, även ateister.

 • Martin

  Joshua, Lars Wärn inte bara ”motsäger sig det traditionellt kristna evangeliet” utan tycker det är avskyvärt. Han skriver:

  ”Det ”traditionellt kristna evangeliet” är absolut ingenting för mig numera. Jag tror på Yeshua. Det ”kristna evangeliet” är närmast något avskyvärt för min del.”

  Lars Wärns agenda är glasklar (du har rätt i att han är en varg i vargkläder), han hatar kyrkan och vill krossa den så att ”endast grus skall efterlämnas”. Han skriver:

  ”Ok. Lika bra att jag jag erkänner. Jag är ”Antikrist”. Det apokalyptiska vilddjuret, reinkarnerad. Jag hatar ”Skökan” och arbetar på att hon går till sin undergång i enlighet med Upp kap 17-19.Min högsta önskan är att krossa dagens kristenhet i grunden. Endast grus skall efterlämnas. Allt som sätter sig upp emot Ordet skall jämnas med marken. Mitt namns tal blir visserligen 878 enligt Gematria men de kan ha räknat gruvligt fel. Så sluta genast upp med att utnämna Obama eller Putin till ”antikrist”. Nu har ni har namnet på den skyldige.Lars Wärn blir nog helt säkert 666 när gematriarevisorerna tar sitt förnuft till fånga.”

  Endast en person som hatar Jesus kan skriva att han är ”Antikrist” och det ”apokalyptiska vilddjuret, reinkarnerad”.

  Denne person ger alltså Aletheia fullt spelrum för sina attacker mot evangeliet. Detta är så märkligt att det tarvar en förklaring. Är det dags att ifrågasätta om Aletheia vacklar om evangeliet? Om inte, vilket är Aletheias bibelstöd för att ge en svuren fiende till evangeliet fullt och okritiskt utrymme till dennes dagliga attacker på kärnan i kristen tro?

 • Larsnas Kristensson

  En av de bättre varianterna av temat i Värmlandsvisan (den äldsta) och Smetanas orkestersvit Moldau.

 • Lars Wärn

  Vet inte vad du skriver om, tyvärr. När det gäller poesi från Värmland har det nog endast varit Fröding som har intresserat och roat mig (Om herrn som frågade efter vägen t ex). När det gäller klassisk musik har wienklassicisterna främsta rummet för min del. Vilket inte hindrar att jag trycker Felix Mendelssohn till mitt bröst.

 • Larsnas Kristensson

  Om du är intresserad så finns alla tre på nätet. jag tycker i alla falla att det är kul och spännande att ”Ack Värmeland du sköna..” har blivit Israels Nationalsång, via Smetana.
  Egentligen är det inte så långsökt. Smetana bodde och verkade ett tag i Sverige, bl. a. i Göteborg.

 • Lars Wärn

  Får forska vidare i det.

  Kan du det svenska, ursprungliga, språket västgötska? Det krävs lite grundkunskaper i det för att förstå Frödings lilla vers om en man som frågade efter vägen:

  ” Gå te e å å i åa e e ö”.

 • Larsnas Kristensson

  Nae, je belle bäre saerve på måle maett. som int e to austskandinavisk, utta to vaest.

 • Lars Wärn

  Var det rotvälska?

 • Larsnas Kristensson

  För de flesta svenskar torde det vara så, men inte för trönder. 🙂

  Visste du att bland äldre trönder kallas Jemtland för Östtröndelag. 🙂

 • Lars Wärn

  Nej, det visste jag inte. Men jag vet att Jämtland, liksom Bohuslän, har tillhört Norge.

  Nu ska jag inte be er befria era gamla norska landskap från det Svensk-Europeiska EU-förtrycket. Då hamnar de ju under NATO-förtrycket likväl/istället. Svår balansgång i dessa tider. Norge kan man lita på, liksom på NATO´s nuvarande chef (försöker jag inbilla mig), men inte på vare sig EU eller NATO som organisationer.

 • Larsnas Kristensson

  ”..att Jämtland, liksom Bohuslän, har tillhört Norge…”

  Alla tillhörde Danmark.
  Jemtland var en självständig bonderepublik fram till 1135 då landet okuperades av Danmark (Norge).

 • Cissi

  Redan inledningsvis, mitt under min entusiastiska och hungriga läsning, så upptäckte jag påståenden vilka jag i sammanhanget inte förväntat mig och tackade därför Mästerdirigenten Själv för att Han tredan för ett par år sedan tipsat mig om andra böcker och inspirerat till att läsa dem både en och två gånger. KUNSKAP är som akronym genialisk, utan tvivel, men i vissa stycken behövde jag som läsare se upp och tona ned förhoppningarna på långt gången research (i Gärdeborns självironiska termer, så är han inte den tjuv han menar sig ha varit): dels vad gäller de av bokens klarlägganden vilka görs i förbifarten exv. Nimrod och hans påstådda äktenskap; namnet Palestina och dess ursprungliga betydelse; det ökända talet i Uppenbarelseboken, vilket uppenbarligen också skrivits 616; samt förklaringen till nefillim för att mer som exempel nämna vad som mer specifikt motiverat en kortare brevväxling med författare Gärdeborn.

 • Lars Wärn

  Ser på en intressant dokumentär om kristendomen på eminenta Axess-TV. Det handlar om fisken som symbol för den kristna eran. En era som snart slutar i samband med Harmagedon.

  Väduren – Fiskarna – Vattumannen. Det stämmer bra med min kronologi. Den indelas i perioder om ca 2000 år.

  Vädurens tidsålder började då Abraham offrade en vädur istället för sin son Isak på Moria berg. Tidsåldern varade i 2000 år fram till dess att Yeshua offrade sig själv. Då startade fiskarnas tidsålder och pågår ännu några år. Därefter kommer Vattumannens tidsålder (ett slitet begrepp inom NA, jag vet). Den kommer att vara i ca 2000 år den med, fram till dess att folken i Gog och Magog beslutar sig för att göra slut på Guds Rike (se vidare i Hesekiel kap 38 – kap 39 samt Uppenbarelseboken kap 20). Hela världsalltet kommer då att offras och fram träder ”nya himlar och en ny jord”.

  I övrigt, se min kommentar nedan för ca 3 månader sedan. Nu ska jag se vidare på Axess-TV.

 • Lars Wärn

  Angående stjärnbilder är jag tvilling. Det kan vara en bra början för den som vill lära känna mig bättre att veta det. Stjärnorna styr inte mitt liv men stjärnbilderna har mycket att säga om vilka vi är var och en.

 • lennart Ö

  Fridens Lars ! ja Norrbottning som jag är har jag också kanske en svårbegriplig dialekt för många . .
  Kan betydelsen av Frödings lilla vers vara så här ? Gå till en å , och i ån är en ö Gå te e å å i åa ä e ö”.
  På min dialekt låter det så här : Go dell en å, å inne ån fenns en åj.

 • lennart Ö

  Worsch nagerst e Swerije tållha jä oppa detta wies ?= Var någonstans i Sverige talar ni på detta vis.

 • Rolf Ahlqvist

  Akademiker missar ofta den tredje uppgiften, så en del av oss ur folket anser att nu får det vara nog, med bland annat 350-åriga osanningar om astrologin. Den.19.2.2017 i radions” Godmorgonvärlden”, talade en akademiker om, att hen inte hittade något Jag i oss människor. Det är ju inte särskilt framstående av akademiskt forskning. Då har vi astrologer det betydligt lättare. Och kanske Jesus håller med oss, han omges ju av astrologi på olika sätt. Och i vår symbolkunskap hittar vi allmängiltigt såväl viljejag i Solen i Lejonets tecken, själsjag i Månen i Kräftans tecken, tanke- och medvetandejag i planeten Merkurius i Tvillingarnas och i Jungfruns tecken, kärleks- och kreativitetsjag i Oxens och Vågens tecken, Samt energi- aggressions- och aktivitetsjag i Mars i Vädurens tecken..Sedan finns Jupiters optimistiska, framgångsjag i Skyttens tecken, den ambitiöse, ansvarsfulle, auktoritetsbestämde Saturnus i Stenbockens tecken, den allvarsamme, kunskapssökande Uranus i Vattumannens tecken, den fantasifulle, kollektive Neptunus i Fiskarnas tecken, samt den djupforskande och omvälvande Pluto i Skorpionens tecken.

  Tydligen är det så, att den sekulära elitens mobbning mot kristendom och mot astrologi, är att Sverige har problem med sin överbetoning av sitt praktiska nyttoförstånd gentemot det existentiella förnuftet. Där folket nu genom IT fritt och mer omfångsrikt kan söka andliga mål. Annars blir det mest den svenska Jungfruns ensidigt analytiska, kritiska tecken som styr. Och vi absorberas av egennytta, ekonomi, egoism, avundsjuka, Gudsbortvändhet, konsensus, materialism, normkritik och lättkränkthet. Detta i en samtid där vårt grannland Danmark med sin närhet till hygge, är den trygga Oxen med Venus i sig, Och Tyskland har väl den auktoritativa Saturnus och sin partikulära och arbetsamma Mars centralt med sig, och Italien med moderskänsla och mat i Kräftans tecken, alltmedan Frankrike har sin astrobestämning som något av Uranus och Vattumannens filosofiland, ihop med Venus när det gäller kärlek, mode och skönhet.
  En amerikansk matematik-professor Avery Solomon sa i en SVD-intervju för några år sedan: ”För mig är astrologi inget annat än matematik och kvantfysik. Och att var och en av oss är dynamiska energifält av möjligheter, där vi står i förbindelse med den kosmiska intelligensen”.
  Vänligen Rolf Ahlqvist Norrköping

 • Jonas Rosendahl

  2017-08-26

  Information till alla läsare på Aletheia


  Aletheia kommentarsfunktion modereras nu med större tydlighet så att kommentarsregler följs.
  Länk till kommentarsreglerna finns här. Läs gärna igenom dessa innan du skriver i kommentarsfälten.
  http://aletheia.se/kommentarsregler/

  Mvh Jonas /Admin

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?