Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Lars och Johannes Enarson genmäle kring befarad religionssynkretism på tempelberget

Aletheia och Glick – Ett genmäle till Aletheias artikel ”Kommer B’rit Yerushalayim – Jerusalem-Förbundet undertecknas av Donald Trump?

Daniel Forslund har numera ändrat sin israelsyn där han idag verkar anse att staten Israel är ett satans verk producerat av demoniskt inspirerade konspiratörer för världsherravälde. I ovan nämnda artikel kallar han den återupprättade judiska staten för ”familjen Rotschilds Israel”.

Med Forslunds nyupptäckta bibeltolkning är det kanske inte så märkligt att han sedan påstår att jag och min familj uppmanar ”till ren Baalsdyrkan på tempelberget”.  Jag låter först Johannes skriva om detta eftersom det är han som förekommer på bild. Jag återkommer sedan med några kommentarer relaterat till vårt engagemang för Tempelplatsen.

”Insinuationen att jag stöder Baalsdyrkan och synkretism eftersom sektledaren Adnan Oktar gillar Rabbi Glicks turistbok är ’guilt by association’ i dess sämsta form. Med samma kriterium skulle man också kunna påstå att alla kristna som stöder demokrati är skyldiga för alla åsikter i ett demokratiskt land.

Jag tror inte att koranens gud är Bibelns Gud. Jag förespråkar inte interfaith bön med muslimer. Jag arbetar via demokratiska medel för att befria Tempelberget från muslimsk intolerans och olaglig diskriminering.

Ett av de effektivaste sätten att praktiskt bryta det muslimska monopolet är att besöka Tempelplatsen. Därför är Rabbi Glicks bok viktig eftersom den är en av bara två guideböcker till Tempelberget som publicerats sedan 1920-talet. Jag håller absolut inte med Rabbi Glick om allt (absurt att behöva påpeka det), men jag stöder gärna arbetet att öppna upp Tempelberget för icke-muslimsk bön och för judarnas primära rätt till platsen.

Jag kan förstå att du möjligen inte ser vikten av Tempelberget, Daniel, eftersom du numera skriver emot kristen sionism och sprider Ernest Martins komiska myt om att Templet låg på annan plats (lästipps https://goo.gl/FHmOLp).

Daniel, du må tro att du skriver balanserat, men tack vare dina skandalartiklar ryktas det nu i Sverige att jag driver horhus i mellanöstern med Oktar. Tack för det, Daniel! Vem har sårat dig så djupt att du sysslar med sådana här saker? Jag hoppas att det faktum att du fått mig att kommentera artikeln inte fyller dig med självberättigande för att ha skrivit den.

Johannes Enarson

Tempelbergets betydelse

En annan målsättning med Cry for Zions arbete är att undervisa kristna om Tempelplatsens betydelse i Guds frälsningsplan och framtid. Detta behov är skriande, vilket bl a skriverierna här på Aletheia vittnar om. Om Jesu oerhörda vördnad och nitälskan för denna plats kan man läsa i Johannes där det står: ”Iver för ditt hus skall förtära mig.” (Joh 2:17)

Om vi lämnar alla hemliga ordnar och skumma konspirationsteorier åt sidan och håller oss till Guds Ord, så finns det absolut inget bibliskt stöd för att antikrist kommer att bygga något tempel på Tempelplatsen. Däremot står det att antikrist kommer att avskaffa det dagliga offret på Tempelplatsen. Det är något helt annat. Profeten Daniel skriver:

”Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.” (Dan 11:31)

Paulus beskriver förmodligen samma sak i Andra Tessalonikerbrevet där det står om: ”…motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Tess 2:4)

Antikrist kommer alltså att orena Guds Tempel och avskaffa den dagliga gudstillbedjan där. Det dagliga offret kan handla om att offertjänsten återupptas igen, men det kan också handla om enbart den dagliga bönetjänsten, vilken även beskrivs i Bibeln som offer. Men kom ihåg att det är “Guds Tempel” han kommer att orena, inte något avgudatempel!

Det antikrist är emot, det är vi för. Om han vill avskaffa den dagliga tillbedjan där, vill vi att den ska komma igång. Det är därför vi ber att det judiska folket, enligt det profetiska ordet ska få rätt att be på Tempelplatsen. Det står ingenting i det profetiska ordet om någon baalsdyrkan eller religionssynkretism på Tempelplatsen så länge som judarna har tillåtelse att be där. Det är när den förbjuds som det handlar om baalsdyrkan av värsta slag och ännu värre.

Tempelplatsen beskrivs i Guds Ord som Sions berg. Detta framgår tydligt av bl a Psalm 48.

”En sång, en psalm av Koras söner. Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad.” (Ps 48:1-3)

Tempelplatsen är berget längst upp i norr i det bibliska Jerusalem. Det är också anmärkningsvärt att profeten Daniel talar om Tempelplatsen som ”tillflyktsorten”. Tempelplatsen är det judiska folkets tillflyktsort där Gud kommer att möta dem med sin frälsning. Här är några bibelord om detta.

”Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.” (Joel 2:32)

Det är på Sions berg som det kommer att finnas en räddad skara. Se också Upp 14:1ff! Även Jesaja profeterar om detta: ”Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger HERREN.” (Jes 59:20) Paulus citera detta när han skriver att hela Israel skall bli frälst: ”Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: ’Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.’” (Rom 11:26)

Det är både från Sion och till Sion som frälsningen kommer för Israel när de välkomnar Messias. Det står: ”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.” (Matt 25:31) Platsen för hans härlighets tron är Tempelplatsen.

Jesus sa till det judiska ledarskapet i Jerusalem: ”Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” (Matt 23:39) Den traditionella messianska välkomsthälsningen i Psalm 118 som Jesus citerar lyder: ”O, HERRE, fräls! O, HERRE, låt allt lyckas väl! Välsignad vare han som kommer i HERRENS namn! Vi välsignar er från HERRENS hus.” (Ps 118:25-26) Vare sig det finns något Tempel där eller ej, så är Tempelplatsen HERRENS hus, se Ezr 2:68.

Just nu kan judar inte ens röra läpparna i tyst bön på Tempelplatsen. Detta måste alltså enligt det profetiska ordet ändras innan Messias kan välkomnas från denna plats. Satan vet mycket väl vad som står på spel.

Forslund skriver: ”Messianska judar och kristna har sedan en längre tid även engagerat sig i att ge religiösa judar skall få större tillgång till tempelberget. Även om drivkraften säkerligen främst är i omtanke för praktiserande judar, blir priset troligtvis religionssynkretism av sämsta slag.”

Det finns som sagt inget bibliskt stöd för detta. Tvärtom! Varför skulle antikrist vilja avskaffa ”religionssynkretism av sämsta slag”, vilket Forslund också kallar för ”ren baalsdyrkan”? Det verkar väldigt ologiskt. ”Om Satan driver ut Satan, har han kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå?” (Matt 12:26)

Till sist. Jag vill även starkt uppmana Forslund att revidera sin syn på var Templet låg någonstans. Dr. Ernest Martins The Temples That Jerusalem Forgot liksom poliskonstapeln Bob Cornukes amatörbok TEMPLE: Amazing New Discoveries That Change Everything About the Location of Solomon’s Temple, som bygger på Martins teorier, stämmer inte med arkeologiska och vetenskapliga fakta.

Det judiska folket har under 2000 år aldrig glömt var deras Tempel låg och Cornukes påstådda ”amazing new discoveries” är inga upptäckter. Jag har personligen talat med den arkeolog i Jerusalem som Cornuke hänvisar till som stöd och han håller inte alls med honom. Cornuke kommer alltså med missvisande påståenden i sin bok som han dock har gjort mycket pengar på tack vare många naiva kristna.

Den holländske arkeologiske kartritaren Leen Ritmeyer, som deltagit i alla större arkeologiska utgrävningar av Gamla Stan i Jerusalem efter 1967, har väldigt övertygande visat i sin bok The Quest att det Allra Heligaste i båda Templen låg exakt rakt under den gyllene guldkupolen på dagens Tempelplats. Se http://cryforzion.com/was-the-temple-really-on-the-temple-mt/ Där kan du också lyssna till en intervju om detta med Ritmeyer. Mycket intressant!

Lars Enarson

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Svar direkt:

Johannes Enarson: Tack för ditt förtydligande. Att du personligen skulle förespråka interreligiös tillbedjan har jag aldrig skrivit. Däremot tycks både Rabbi Glick och den märklige muslimska sektledaren Adnan Oktar göra det. När du säger att Adnan ‘gillar rabbi Glicks bok’ är det att tona ned det hela en aning. Han är ju en av tre som fått utrymme att skriva på baksidan. Därmed vidhåller jag det jag föreslog till din far – att tydlighet är alltid bäst. Eftersom du är engagerad i Cry for Zion och gör reklam för denna bok där, vill jag uppmuntra dig till att vara tydlig.

Troligtvis är det en av många anledningar Paulus uppmanar oss i 1 Kor 10 att; ‘Alltså, mina älskade, undflyn avgudadyrkan.’

Såsom Adnan beskriver en gemensam tillbedjan på tempelberget kan vi då tillsammans deklarera utifrån dina kommentarer att det rör sig om avgudadyrkan. När jag talar om baalsdyrkan är av den enkla anledningen att det är just vad denna typ av religionssynkretism handlar om i biblisk bemärkelse.

Om någon fått för sig att du driver horhus med Adnan i Turkiet är det en långsökt koppling av personer som säkerligen skulle kokat ihop nåt annat utan denna artikel. Sånt får man lära sig hantera som offentlig person och som sagt undvika i framtiden genom  t y d l i g h e t.

Lars Enarson: Tack för din genomgång av nuvarande tempelbergs autencitet i din mening. Det kunde egentligen varit ett separat svar eftersom det berör en annan artikel, men tack likväl.

Mystiken kring ett eventuellt tredje tempel är inget nytt, det vet du. Olika syner, tolkningar och funderingar kring detta har ju florerat i alla tider.  En växande skara menar ju numera att Yeshua (Jesus) gav en fingervisning att det tempel antikrist sätter sig i är ‘kroppens tempel’ i det att han till fariséerna talade om att han på tre dagar skulle bygga upp det (templet) igen, efter de rivit det.

Din syn du nu redovisar för är en i mängden.

 • Pastor Biltz var den som först introducerade mig för tanken att alla försök att bygga ett tempel innan Messias är här, blir ett tempel för antikrist.
 • En god vän i Israel som är ortodox jude menar att tredje templet kommer inte byggas av människohänder, utan komma ned från himmelen när Messias kommer. Till stöd för denna tanke anger han bl.a. många av de största tolkarna i Talmud, tex rambam.

Det är därför ingen orimlig tanke att det är fullt möjligt att ‘springa före Gud’ i sin iver att hjälpa religiösa judar att få access till tempelberget, om det inte ligger i Guds intresse eller tidsplan i nuläget.

I detta menar jag att ”Även om drivkraften säkerligen främst är i omtanke för praktiserande judar, blir priset troligtvis religionssynkretism av sämsta slag.”

Sist vill jag påminna er båda om att vi högst sällan slår fast några Sanningar med stort ‘s’ här på aletheia. Ett av flera syften är att lyfta fram olika teologiska, eskatologiska och historiska spår till diskussion och samtal. Vi tror att järn slipas mot järn och är alltid öppna för korrigering. Jag tycker ni känt (till) oss tillräckligt länge för att veta det, men appropå tydlighet skadar det inte om jag understryker detta.

Vissa ämnen är obekväma, märkliga eller udda. Det som visar sig vara sant håller, annat faller platt till marken.  Troligtvis hör bloggposten om det alternativa tempelberget till en sådan post. Likväl skadar det inte att lyfta fram idén.

V.g. kommentaren ‘Rotschilds Israel’ är du välkommen att vid något tillfälle kommentera vad den judiska författaren Jerry Golden lyfter fram i denna post. Frimurare är som bekant en grogrund för just religionssynkretism, kabbalism och slutligen Luciferianism. Deras inflytande i Israel är något vi inte kan blunda för, i vår kärlek till det heliga landet. Det kan visa sig vara ett stort misstag vi som väktare på muren inte har råd med.

I övrigt tackar jag för länktips, förmaningar och tydliggöranden. Hoppas från djupet av mitt hjärta att ert arbete i Israel även omfattar att påbörja den stora skörden att få in judar i det nya förbundet och inte begränsas till det vi nu samtalat om.

Allt gott

/Daniel ‘My Two Cents’ F orslund

 

=>

Ämne: Gästblogg, OPINION & DEBATT, UTRIKES

Nyckelord: , ,

 • Markku Kopare

  Ett stort tack för denna artikel Daniel!! Ett sundhetstecken som jag ser det att du tar in olika uppfattningar och genmälen till det som skrivs på Aletheia.

 • Janneyo114

  Tempel och offer

  Hittade verser ur Hosea bok, rätt talande tycker jag!

  8:12 Jag har skrivit honom om många stora ting i min lag, men de räknade det som något främmande.
  8:13 De offrar (människo-) kött istället för mina offer och äter det. Men Herren tar inte emot dem. Nu ska han minnas deras förbrytelse, och besöka deras synder. De ska återvända till Egypten.
  8:14 För Israel har glömt sin Skapare och bygger tempel, och Juda har låtit de befästa städerna bli fler, men jag ska sända en eld över hans städer och den ska förtära dess palats.

  Så här ser Gud på folket som lämnat första förbundet. De har lämnat sin Skapare och bygger tempel…Och på dem som inte kommit in i nya förbundet gäller nåd och tro på Messias, Jesu offer för frälsning både för jude och för grek. Rom 1:16-17 Ett bättre förbund än lagen som bröts!

  A-Krist

  Han ska låta dagliga offren upphöra och sätta upp styggelsen…(Dan 11:31)

  1 Detta har hänt minst två ggr redan (AD 70, ca AD 140)
  2 Idag offras människokött (terrorattacker dagligen?) och kött till avguden (halalslakt) och Jerusalem ska tillhöra främlingarna (om man nu PK kallar dem det!) tills hedningarnas tid är över (Jesu ord Luk 21:24).
  3 Den som kan få slut på Terrorn och göra fred och ge Jerusalem till himlens gudinna genom AK ”vinner.” World peace…Alla ska hylla och knäfalla för avgudinnan/avguden innan Herren kommer tillbaka. Vi får hålla oss borta från dem…I båda divisionerna.

  Några spridda tankar bara…

 • IsraelFirst

  Tack Daniel, ditt svar är balanserat & tydligt. Inga känslosvall som Enarsons .Överdrifter i affekt punkterar deras argument i en intressant fråga!. Saknar tydlighet ifrån deras sida också som du mycket riktigt påpekar

 • Stanley Östman

  Tack för en klargörande artikel Einarssons !
  Jag innehar dock en mer reserverad hållning gentemot att agitera för judisk religiositet. Jag tycker mig skymta sammanblandning av judisk-kristet tänkande i era anföranden.
  För att uttrycka det klart: Jag kan inte se att det är kristnas uppgift att främja judiskt tempelbyggande.
  Vi hednakristna måste hålla fast vid evangeliets klara vittnesbörd om försoningens reella vittnesbörd.
  Förlåten har rämnat !
  Det är fullt och fritt tillträde till det allra heligaste. Vår primära kristna uppgift är att peka och vägleda till lagda försoningsoffret Jesus Kristus.
  Vi ska inte blanda bibelord som bildligt försöker återställa förlåtens betydelse.Detta görs indirekt med de bibelord ni anför där det framställs som ett påskyndande av judiska löften.
  Det är inte kristnas uppgift att på detta sätt supporta judisk teologi.
  Med detta så uppfattar jag att kristna ställer sig bakom det täckelse som Romarbrevet och apostlagärningarna klart beskriver ”Varför vi hedningar” fick kallelsen.
  Sist vill jag poängtera att jag själv har en mycket proisraelisk hållning & klart anser att judar är ett utvalt folk med sina löften. Den vardagsrealitet som råder så försöker jag vara en ivrig försvarare av judiska rättigheter och statens israel, men det är också ofta en vardaglig sekulär realism.

 • Miriam

  ”Om Jesu oerhörda vördnad och nitälskan för denna plats kan man läsa i Johannes där det står: ”Iver för ditt hus skall förtära mig.” (Joh 2:17)

  Håller med om den tolkningen av den versen.

  ”Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.” (Dan 11:31)

  Den versen beskriver Jerusalems fall omkring år 70. Handlar inte om något framtida scenario. I Matt 24:21 står det ” för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma (min kursiva).”

 • Miriam

  I Joh 2 :18ff förklarar Jesus att han är det nya förbundets tempel. Om det templet handlar 2 Tess 2:4 om.

 • Lare Enarson;

  ”Just nu kan judar inte ens röra läpparna i tyst bön på Tempelplatsen. Detta måste alltså enligt det profetiska ordet ändras innan Messias kan välkomnas från denna plats.”

  Var står det skrivet enligt det profetiska ordet att detta måste ändras?

 • josef

  ”Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.” (Dan 11:31)

  Förödelsens styggelse står redan i Jerusalem. Den har odjuret ställt där. Eller tror ni att det behagar Gud att odjurets namn gapas ut över Jerusalem varje dag?

 • Miriam

  ”Håller med om den tolkningen av den versen.”

  Eller vänta lite….du talar om en plats, ett berg. Jesus talar om Faderns hus, Templet. Inte en plats eller ett berg. I GT var Guds boning i Templet. När förlåten rämnade i Templet öppnades vägen för alla och Gud tog sin boning i Jesus. Ett Tempel tillgängligt för alla vart man än i världen sig befinner.

 • Lars Wärn

  ”Paulus beskriver förmodligen samma sak i Andra Tessalonikerbrevet där det står om: ”…motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Tess 2:4)”

  Som jag ofta skrivit både här och där; efter ”de tusen åren” och efter ”en liten tid” därefter kommer det att stå ett ”riktigt” Guds Tempel i Jerusalem. Det kommer då att stått där under tusentals år med full tillbedjan, offer och gudstjänst under de de första tusen åren av den kommande tidsåldern. I slutet av den kommande tidsåldern når avfallet sin höjdpunkt och ”den laglöse” bestämmer sig för att utropa sig till Israels Gud, varefter han placerar en tron i templet (troligen i det allra heligaste). De heliga i ”de heligas läger” är då villrådiga och blir än mer villrådiga när de senare ser Gogs härar närma sig. Men det blir ”endtime”. På riktigt. Om tusentals år alltså. Då kommer Pauli profetia i 1 Tess och 2 Tess att uppfyllas. Den nya eviga tillvaron på den nya Jorden tar sin början.

  Daniels profetia om ”förödelsens styggelse” och ”oskärandet av helgedomens fäste” kan uppfyllas när som helst. Mycket troligt inom 10 år.

 • Lars Wärn

  ”En god vän i Israel som är ortodox jude menar att tredje templet kommer inte byggas av människohänder, utan komma ned från himmelen när Messias kommer. Till stöd för denna tanke anger han bl.a. många av de största tolkarna i Talmud, tex rambam.”

  Han kanske har smygläst i NT och där läst om det nya Jerusalem och gjort en förväxling? Det nya Jerusalem kommer att sänkas ned till den nya Jorden när den tiden kommer, i en avlägsen framtid. I den Staden finns inget tempel. Åtminstone såg inte Johannes något tempel där i sin uppenbarelse.

  Hesekiel ger noggranna angivelser av utformning, mått och höjder m m, på ”de tusen årens” tempel i sin profetia, för att människorna ska kunna bygga det, med början efter Harmagedon. Det finns även kompletterande uppgifter i 2 Mos och 1 Kon angående utformningen och tillbehören, om tveksamhet skulle uppstå.

  När det står klart att invigas kommer Yeshua Messias att dra in i templet med sin härlighet. Österifrån, i enlighet med Hesekiels profetia.

  https://www.youtube.com/watch?v=M58fM2ae7Zw

 • Lars Wärn

  ”Det finns även kompletterande uppgifter i 2 Mos och 1 Kon angående utformningen och tillbehören, om tveksamhet skulle uppstå.”

 • Miriam

  Visste inte att du är reliksamlare. Tyget till förgården var av tvinnat fint lingarn. Vilken nedbrytningstid ger du det?

 • Miriam

  ””En sång, en psalm av Koras söner. Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad.” (Ps 48:1-3)”

  Ja, Den store konungens stad är Jerusalem Matt 5:35.

  Berget Sion längst upp i norr beskrivs i Ps 68:16 så här: ”Bashans berg är ett Guds berg,
 ett berg med höga toppar
 är Bashans berg.”

 • Miriam

  ”Paulus beskriver förmodligen samma sak i Andra Tessalonikerbrevet där det står om: ”…motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Tess 2:4) Antikrist kommer alltså att orena Guds Tempel och avskaffa den dagliga gudstillbedjan där. Det dagliga offret kan handla om att offertjänsten återupptas igen, men det kan också handla om enbart den dagliga bönetjänsten, vilken även beskrivs i Bibeln som offer. Men kom ihåg att det är “Guds Tempel” han kommer att orena, inte något avgudatempel!Det antikrist är emot, det är vi för. Om han vill avskaffa den dagliga tillbedjan där, vill vi att den ska komma igång. Det är därför vi ber att det judiska folket, enligt det profetiska ordet ska få rätt att be på Tempelplatsen. Det står ingenting i det profetiska ordet om någon baalsdyrkan eller religionssynkretism på Tempelplatsen så länge som judarna har tillåtelse att be där. Det är när den förbjuds som det handlar om baalsdyrkan av värsta slag och ännu värre.”

  Man får betänka till vilka Paulus talar till i 2 Tess. Till judar? Jo, visserligen även till judar i förskingringen men främst till greker. Således handlar det inte om orening av en Guds boning gjord av människohänder (Jes 66:1) utan om sådant som orenar vårt Tempel Jesus Kristus.

 • Miriam

  ”Det är på Sions berg som det kommer att finnas en räddad skara. Se också Upp 14:1ff!”

  Hänvisningen till Upp 14:1 kan inte stämma. Den versen handlar om det himmelska Jerusalem som kommer här: (Upp 21:1ff) ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: ”Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk , och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.”


  I vissa översättningar står det Guds tabernakel i stället för Guds boning”

 • Miriam

  ”Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger HERREN.” (Jes 59:20)

  Ja, och Jesus, vars namn betyder Frälsare, kom. Till juden och greken.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  V.g. tempelberget man bråkar om lutar jag mer och mer åt att det sannolikt är Fort Antonia, annars ljuger Jesus när han sade att inte en sten ska lämnas på en sten. Jag väljer trohet till Jesu ord, över tradition som inte stöds av samtida historiker. Det är för mycket som pekar på detta historiskt och det väger tyngre än ‘tradition’. Familjen Enarson är alldeles för intrasslad i Talmud och modern fariséism, för att kunna se utanför boxen. Vi som varit i Israel vet hur mycket nonsense det finns v.g. olika heliga platser. Berget Sinai är ju tex utpekat av paganistiska Konstantins mamma, Helena o.s.v.

  1.) https://www.youtube.com/watch?v=Px8LwiGtNxE
  2.) https://www.youtube.com/watch?v=PnKcrcV-eFM
  3.) https://www.youtube.com/watch?v=ABOBO4gDCS4

  Romerska fort hade standardareal på 35 acres (Ca 14 hektar), vilket stämmer bra överens med dagens tempelplats. Verkar också harmonisera med Daniel 11 På tempelplatsen fanns enligt Josefus däremot ett tempel för tillbedjan av Jupiter.

  Många är inte mogna för att pröva detta just nu, men kanske blir det i framtiden.

  IS THE TRUE LOCATION OF THE TEMPLE IN THE CITY OF DAVID?
  https://www.youtube.com/watch?v=gcCibUEkyr8

 • Lars Wärn

  Vad finns det för reliker jag kan samla på? Några få små saker mina föräldrar lämnade efter sig är väl de enda. Skulle jag betvivla Jeremias profetia, menar du?

  Om tyg är oförgängligt eller förgängligt beror på var det är uppsatt. I Herrens närhet eller i dödens närhet.

  Det slog mig att jag skulle kolla upp om det kommer att finnas någon förlåt i det framtida tempel Hesekiel beskriver för oss. Nej, jag kan inte finna att det kommer att finnas någon förlåt under de tusen åren +.

  När min Herre och Skapare bor mitt ibland oss är tillgängligheten till nåden total. Men fortfarande via präster av Levi stam. Det nya blir att de dessutom måste vara av Sadoks säd. Inga andra kommer att få tjänstgöra vid Herrens bord och altare.

 • Lars Wärn

  ”Hänvisningen till Upp 14:1 kan inte stämma. Den versen handlar om det himmelska Jerusalem…”

  Det gör den väl inte. Den hänvisar till 144 000 män som finns bland oss idag, mestadels inte synliga för ögat och än mindre för dem som är i avsaknad av andliga ögon. Dessa kanske finns kvar i livet, om tusentals år, när den nya Jorden framträder, men det säkraste är att de framträder nu snart, strax efter Harmagedon.

  Efter Harmagedon får dessa tecknade uppdraget att ta sina respektive stamfäders arvslott i besittning i enlighet med Hesekiels profetia i Hes kap 47- kap 48. Där kommer de att breda ut sig med sina efterkommande, alltmedan de själva ”uppnår ett träds ålder” under ”de tusen åren”.

  Var det hemlighetsfulla Sion är beläget är en gåta. I ”himmelen” säger du? Var är det? I Bibeln ser vi hänvisningar till Davids Sion men även till ett berg ”längst uppe i norr”. I den region där vissa fantasifulla individer tycker sig se Gog rusta för fullt, med hästar, spjut, pilbågar och knölpåkar. Det menar de sig säkert se, utifrån deras vanliga vantolkningar av gudagivna profetior. Mytomani är en alltför utbredd åkomma i dagens fallna kristenhet.

 • Lars Wärn

  ”Förödelsens styggelse står redan i Jerusalem.”

  Jaha. Och nu pågår då alltså ”en tid av nöd, vars like icke har funnits, allt ifrån den dag då människor blevo till”, ” ‘en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu’, ej heller någonsin skall förekomma” – allt detta utifrån din utsaga och din utomordentliga andliga och profetiska klarsyn, i realtid?

  Större delen av Israels befolkning har alltså nyligen flytt upp i bergen på andra sidan Jordan och Döda havet? Ingen kunde vara gladare än terroristledaren Abbas idag, om du har rätt. Ett öde Israel, redo att taga i besittning och omforma till en islamistisk, palestinsk stat 🙂

 • Miriam

  ”Vad finns det för reliker jag kan samla på?”

  Rätt fråga. Och ändå samlar du (andligen) och promotar på dem i många av dina inlägg.

  Till dig och Indiana Jones 🙂 : ”Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
” (Matt 6:19ff)

  ”Några få små saker mina föräldrar lämnade efter sig är väl de enda.”

  De sakerna är inte reliker.

  ”Skulle jag betvivla Jeremias profetia, menar du?

  Mackabéerboken finns inte i min Bibel.

  ”Om tyg är oförgängligt eller förgängligt beror på var det är uppsatt. I Herrens närhet eller i dödens närhet.

  Vi vet att Herren kan göra precis vad han vill med vad han vill dock alltid med ett gott, tydligt och motiverat syfte. Inte samlar han tyg som inte behövs. Ibland kan han låta historiska föremål dyka upp för att bevisa historiska sanningar. Förgårdens funktion är historik, inte nutid för kristna. Som vittnen för historiens Gud har vi judarna i tron. Hur Gud fördelar vittnesmålen om Honom är upp till honom. F.ö doftar din mening om tyget mysticism. Lätt hänt om man lyssnar till Indiana Jones. Detta drabbar fler och fler. Jag vet kristna sedan långt tillbaka som trillat ner i ”arkeologiska gropar” pga mystiska uppenbarelser mm. Andra fastnar likt filistéerna för kraften i Arken osv. Där har vi den nykarismatiska grenen New Wine / Vineyard med flera. Alla har vi problem i tron att hjälpas åt med. Det finns hopp. Exempelvis har New Wine församlingar omvänt sig tillbaka till en sundare väg. Här får man även tacka de enskilda, ofta ensamma, som står raka och varnar trots hån och utstötning.

  Det slog mig att jag skulle kolla upp om det kommer att finnas någon förlåt i det framtida tempel Hesekiel beskriver för oss. Nej, jag kan inte finna att det kommer att finnas någon förlåt i templet under ”de tusen åren”

  Fortsätt gärna att läsa i Bibeln innan du skriver och när du skriver ange specifika bibelställen så att vi alla kan hjälpas åt att kolla varandra. Inklusive undertecknad. Tusenårsriket är knapphänt beskrivet och torde ge en indikation på att även vårt intresse för det bör ligga på en knapphändig nivå?

  När min Herre och Skapare bor mitt ibland oss är tillgängligheten till nåden total.

  Älskade du, Tillgängligheten till nåden är redan total! Jesus lever och ger sin nåd till den som kommer till honom och ber om förlåtelse för sina synder! (Och Halleluja)

  ”Men fortfarande via präster av Levi stam. Det nya blir att de dessutom måste vara av Sadoks säd. Inga andra kommer att få tjänstgöra vid Herrens bord och altare.”

  Det skulle bli enklare även för sig om du anammar Paulus ord om att Jesus är vår Överstepräst och vi ett allmänt prästadöme.

  Paul Wilbur ger oss en liten hint om hur det kan komma att te sig när tiden är inne:

  Har aldrig hört talas om denne man. Är det viktigt?

 • josef

  Du har en fruktansvärt nedlåtande attityd.

  Jesus pratade nog inte om judarna, han pratade om de kristna. Efter det att den för mig misstänkta förödelsens styggelse uppfördes, har kristendomen inte gjort annat än flytt upp i bergen. Ett lidande som saknar motsvarighet. Han kanske inte heller talar om ett fysiskt lidande, utan ett andligt lidande.

  Jesus säger även:
  ”Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas”

  Han talar alltså om sin återkomst, som jag förstår det.

  Efter förödelsens styggelse uppfördes så gäller följande:
  Palestina,
  Jordanien,
  Syrien,
  Egypten,
  Libien,
  Algeriet,
  Iran,
  Afganistan,
  irak,
  Azerbajan,
  Albanien,
  Bosnien,
  Libanon,
  Marocko,
  Tajikistan,
  Turkiet,
  Turkmenistan,
  Uzbekistan,
  + flertalet andra afrikanska länder

  Har varit kristna, men är nu muslimska. Ett fruktansvärt andligt lidande. Vi flyr således mot bergen än i dag, för att:

  ”Det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk”

  Vi kan alltså inte strida emot odjuret andligt. Precis som det står i bibeln och som det ser ut i verkligheten.

 • Miriam

  Okej, vi kan analysera myter.

  Om jag förstår dig rätt menar du att 144 000 män kommer att räddas på tempelberget?

  Om ja, specifika bibelverser tack. Om du hänvisar till profeter, hela kapitel eller hela Bibeln tar jag det som att du inte vet var du har stöd för det du säger.

 • Det står i Upp 14:1 att de 144000 stod på Sions berg tillsammans med Lammet varför skulle inte det vara det fysiska berget Sion i Jerusalem? Särskilt som det står att de 144000 är tecknade av Gud med hans beskydd. De har fötterna på berget men deras lovsång når ända fram till tronen 14:3

 • Varför skulle Jesus ha talat om de kristna? Han kom ju inte för några andra än de förlorade fåren av Israels hus! Därför sa han till sina lärjungar ”Ställen icke eder färd till hedningarna, och gån icke in i någon samaritisk stad”

 • josef

  För att om han endast skulle talat om Judar så kan ju vi lika gärna konvertera på en gång. Det skulle ju innebära att Judendomen är vägen till Gud och inte Jesus.

 • Klart att Jesus är vägen till Gud. Vi får möta det Jesus säger på tillämpningens väg för all skrift ingiven av Gud är nyttig till undervisning säger Paulus. Ett resultat av ersättningsteologin är tanken att Jesus i första hand talar till och kom för församlingen vilket omöjligt kan vara fallet. I så fall talar han emot sig själv enligt citatet från Matt 15:24 ”Jag är icke utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus.”

 • josef

  Jesus talade till sina lärjungar. Vilka är Jesu lärjungar idag. Kristna eller Judar?

 • Frågan var vilka Jesus talade till och hans fokus var Israel vilket borde vara uppenbart att så är fallet.

  Att vi är lärjungar i dag är en annan fråga eller ämne. Allt Jesus säger kan inte tolkas in på församlingen. Prova missionsbefallningen får du se. För att Jesus skulle vara med intill tidens ände skulle de lära dem att hålla allt vad Jesus befallt dem!

  Gör du det?

 • josef

  Det är väl inte så svårt att förstå kontexten utifrån Jesu agerande. Om du ser kristendomen som en uppgradering utav judendomen så inser du snabbt att Jesus var tvungen att välja judar i det skedet. Men det han talade var för de som trodde att han var Guds son. Det är hela essensen. Just då råkade lärjungarna vara judar, men i dag är de utav alla de slag.

 • Jag ser inte församlingen som en uppgradering av judendomen den är nått helt nytt. En hemlighet som varit fördold i Gud Ef 3:1-9
  Det ”råkade” inte vara så att lärjungarna var judar, det var uppfyllelsen av profetia att Messias skull komma för och till judarna

 • josef

  Jag har aldrig pratat om församlingen i och för sig. Det är du som gör det.

  I min värld så pratade Jesus till alla kristna, i din värld gjorde han inte det. Vi ser olika på saker och ting.

 • Så lärjungarna var kristna i den mening vi lägger i ordet, lemmar i Kristi kropp?

 • josef

  Var de med om den första nattvarden?

 • Josef, det jag säger och tror är att Jesus kom för judarna. Lärjungarna liksom Jesus var ställda under lagen, evangelierna hör GT till av detta skäl. Därför är det judarna Jesus talar till i första hand och därför är de inte vid den tiden lemmar i Kristi kropp. Enligt Paulus var den då fortfarande dold i Gud, en hemlighet.

  I inlägget till LW skriver du att
  ”Förödelsens styggelse står redan i Jerusalem. Den har odjuret ställt där. Eller tror ni att det behagar Gud att odjurets namn gapas ut över Jerusalem varje dag?”

  Väl har det funnits många ”odjur” genom tiderna men odjuret med stort O har ännu inte kommit så han kan inte ha ställt nått än på tempelberget vart det nu än är.

 • Miriam

  Kartboken jag tittar i visar ett litet berg söder om Jerusalem som heter Berget Sion, intill Kaifas palats och Davids grav. Berget är cirka 100×100=10 000 kvadratmetrar. För att tala ditt språk blir det som att klämma in en vuxenfot i en barnsandal? Om inte hälften av de 144`ska sitta på de andras axlar. Något annat fysiskt berg i/vid Jerusalem ser jag inte.

 • Det var en intressant tolkning men Herren, som skapade allt ur intet, finner nog på råd när det är dags!

  I Gal 4:26 talas det om ett Jerusalem ”där ovan” och i Heb 12:22 ”Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem” Paulus skriver ”där ovan” så vi kan veta att det inte är det jordiska Jerusalem han talar om likaså gör Hebreerbrevets författare han skriver det ”himmelska Jerusalem”. I Upp 14.1 står det inget om himlen endast Sions berg, vilket jag tror visar att det är det jordiska Sion.

  Upp 14:1 visar att de 144000 inte har blivit besegrade av vilddjuret även fast det var skräckinjagande och fruktansvärd och att de står tillsammans med Jesus på Sions berg. Om vi placerar de 144000 i himlen har de i så fall blivit besegrade och dödade av vilddjuret. Då blir frågan vad var det sigill de tecknades med värt om de med det blev dödade av Guds fiende? Det kan inte vara tolkningen för då har vilddjuret vunnit en seger över Herren!

 • Miriam

  5 Mos 4:48: ”från Aroer vid floden Arnons strand ända till berget Sion, det vill säga Hermon,”

  Hermon är ett högt bergmassiv i norr (ur apostlarnas perspektiv.)

  Händelsen med de 144´är efter tusenårsriket?

  Tacksam om bibelkunniga tar bort bladen från sina munnar och hjälper till.

 • Lars Wärn

  ”Mackabéerboken finns inte i min Bibel.”

  Då får du se till att skaffa en Bibel där de böckerna finns med. Mycket intressant historia som inte finns nämnd i din Bibel. Luthers ord om dem (och andra kanske mindre intressanta apokryfer):

  http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/apokryf.htm

 • Lars Wärn

  ”F.ö doftar din mening om tyget mysticism. Lätt hänt om man lyssnar till Indiana Jones. ”

  Såg du min smiley? 🙂

  ”Älskade du, Tillgängligheten till nåden är redan total!”

  Miljoner kristna idag lever i liknande slag av självbedrägerier.

  ”Det skulle bli enklare även för sig om du anammar Paulus ord om att Jesus är vår Överstepräst och vi ett allmänt prästadöme.”

  Det där var en intressant vinkel. Hesekiel nämner inte något om någon överstepräst i sin profetia. Inte ett enda ord. Översteprästen själv bor ju nämligen i sitt eget hus. Han tronar inte längre på keruber, som ni kristna brukar sjunga i era slagdängor (arken med keruberna kommer ju inte att stå i templet när den tiden är inne), men Han kommer att vara ständigt närvarande mitt bland människorna under tusentals år. Intill tidens ände.

  (Jag börjar känna mig mer och mer som ”kejsaren av Portugallien”. Inte för att jag misstror Bibelns budskap eller min insikt i profetiorna, utan p g a av alla okunniga genmälen)

  Shabbat Shalom!

  https://www.youtube.com/watch?v=KkfczjtUASo

 • Jan-Erik Melkersson

  Hermon ligger i Libanon och har genom tiderna haft flera olika namn av olika folk Ba’al Hermon, Senir och Sion nämns i bibeln som namn berget. Det är inte det samma som Sion i Jerusalem.

  ”Det är likt Hermons dagg, som faller ned på Sions-bergen” Ps 133:3

  Jag tror Upp 14:1 sker efter den sju år långa perioden, vedermödan .

 • Lars Wärn

  ”Om jag förstår dig rätt menar du att 144 000 män kommer att räddas på tempelberget?”

  Var ”Berget Sion” är beläget i vår tid är en hemlighet.

  Har du läst ”Kristens resa”? Kristinnas resa”? Idag hämtade jag ut den ryska versionen av Kristens resa på posten. Min vän i St Petersburg fann den åt mig på ett antikvariat där och skickade boken till mig enligt mitt önskemål 🙂

  Därmed har jag åtminstone sju olika versioner av boken som var ”världens mest lästa bok efter Bibeln” ända fram till ca 1980. Därefter översvämmades världen och den ”kristna” bokmarknaden av troslitteratur och lite senare internet.

  Vilken version jag älskar mest? Den från 1893 (arv efter gammelgammelmorbror från Askersby) med underbara kopparstick, träsnitt m m. Såklart 🙂

 • Miriam

  Det står ingen smiley efter ditt mystiska uttalande om dött eller levande tyg beroende på Herrens närhet. Jesus är totalt tillgänglig för var och en som vänder sig till Honom och ber om nåd. Jesus är vår Överstepräst står det i Hebr 9. Förebilden i GT är Aron som var Överstepräst under ökenvandringen. Du får känna dig som vilken av Selma Lagerlöfs figurer du vill. Det förändrar ingenting av sanning och vett. Jag känner mig trött, otroligt trött på ditt svamlande. Vem/vilka har förstört dig? Är din förvirring en kombination av Ekmans och nån sektmessiansk anonym människas bedrägerier?

 • Miriam

  Hemlighet? Men hjälp….Varför det skulle vara en hemlighet tänker du förmodligen inte svara på. Eller glömde du en smiley?

  Glad att du har en vän ändå.

 • Miriam

  Finns många historiska böcker som inte är Guds heliga ord.

 • kjell

  Mackabeerboken finns på sök bibeln.se skriv 1 mack 1 osv.

 • Martin

  Och ibland blir svamlandet rent demoniskt. Lars Wärn skriver att han är ”Antikrist”, det ”apokalyptiska vilddjuret, reinkarnerad” och vill ”krossa dagens kristenhet i grunden” så att ”endast grus skall efterlämnas”. Ja läs själv. Ingen smiley efter detta heller för övrigt.

  ”Ok. Lika bra att jag jag erkänner. Jag är ”Antikrist”. Det apokalyptiska vilddjuret, reinkarnerad. Jag hatar ”Skökan” och arbetar på att hon går till sin undergång i enlighet med Upp kap 17-19.Min högsta önskan är att krossa dagens kristenhet i grunden. Endast grus skall efterlämnas. Allt som sätter sig upp emot Ordet skall jämnas med marken. Mitt namns tal blir visserligen 878 enligt Gematria men de kan ha räknat gruvligt fel. Så sluta genast upp med att utnämna Obama eller Putin till ”antikrist”. Nu har ni har namnet på den skyldige.Lars Wärn blir nog helt säkert 666 när gematriarevisorerna tar sitt förnuft till fånga.”

  Denne person ger alltså Aletheia fullt och okritiskt utrymme att attackera Jesus själv.

 • kjell

  Läs mitt svar ovan.

 • Miriam

  Nej tack. Har i sammanhanget fullt upp med att läsa och begrunda Guds heliga ord- Bibeln.

 • kjell

  Men sök bibeln.se är ett bra hjälpmedel om du minns ett ord eller mening men inte vet var det står så är det lätt att hitta, jag söker helst på 1917 års för det är dom orden som ligger i mitt minne. Förr använde jag biblisk ordbok, men den är i trasor nu, men sök bibeln.se har jag alltid med mig i mobilen.

 • kjell

  Miriam Kan tillägga att du har Guds heliga ord bibeln exakt som det står i en vanlig bibel men dom har dessutom fått med dom böcker som inte finns i vår vanliga bibel, en bok som jag gärna läser är Jesus Syraks vishet läs, syr 11 och 12 kapitlen exempelvis.

 • kjell

  Dom 144000 kan du läsa i upp 7 att det handlar om män kan du se genom att det står i kapitel 14 att dessa är dom som inte orenat sig med kvinnor, då kan vi anta att det är enbart män i denna gruppen, som kommer vad jag förstått regera med Gud.
  Nu sökte jag dessa på sök bibeln.se med min mobil.

 • Lars Wärn

  Du gillar inte historia? Historieböcker? Jag älskar dem! Numera har jag även tillgång till Axess-TV med mängder av historiska dokumentärer 🙂

 • Lars Wärn

  ”Det står ingen smiley efter ditt mystiska uttalande om dött eller levande tyg”

  Nej det påstod jag inte. Det var efter mitt lilla skämt kring ”Jakten på den försvunna skatten”. Är vi plötsligt nere på ”sandlådenivå”? Jag tänkte verkligen bättre om dig.

 • Lars Wärn

  ”Och ibland blir svamlandet rent demoniskt. Lars Wärn skriver att han är ”Antikrist”..”

  Ja, jag hatar kristendomen av idag. Är det så märkligt, ur min evangeliska synpunkt? ”Det första vilddjuret” (ej att likställa med Antikrist) kommer att förgöra ”Skökan” och hennes ”döttrar” (inkl ”evangeliska” ”kyrkor” och samfund i Sverige och världen över för övrigt).

  Har du läst Uppenbarelseboken kap 17? Har du förstått innebörden av det Johannes såg? Hans profetia? Har du insett vidden av profetian? Konsekvenserna för din egen del? Konsekvenserna för ”ditt eget skinn”?

  ”Denne person ger alltså Aletheia fullt och okritiskt utrymme att attackera Jesus själv.”

  Var och när har jag angripit Yeshua Messias????

  F ö, Bloggägarna och medarbetarna förstår ironi. Det är jag bergsäker på 🙂

 • Lars Wärn

  Varför hemligt? Vad hade hänt med mänskligheten om Herodes ”den store” hade känt till Josefs och Mariams hemliga flykt till Egypten?

  ”Glad att du har en vän ändå.”

  Jag har faktiskt två trogna vänner i livet numera. Yeshua främst. Därnäst min söta katt Kattarina 🙂

 • Martin

  Jag tror jag förstår precis var du kommer ifrån. Du är i Jerusalem och lyssnar på de tolv. Du kan profeterna, du kan lagen, du förstår vad Jesus säger och du ser en röd tråd genom hela Bibeln fram till Petrus som predikar omvändelse och tro. Och så ser du ut över en kristenhet som är i total disharmoni med Jesu ord och har känt en frustration och en nöd som till sist har växt sig till hat.

  Men om jag nu försöker se det ur ditt perspektiv, gör då det samma med mig. Som hela min uppväxt låg och försökte omvända mig tillräckligt mycket så att Jesus skulle ta emot mig. Och när inte det funkade försökte driva mitt liv så in i väggen så att jag där skulle kunna hata mitt liv så mycket att jag var beredd att förlora det för Jesu skull. Som försökte förlåta andra så att Jesus skulle förlåta mig.

  Men inget hände. Tills, genom ett Guds ingripande, såg att jag inte alls behövde göra något annat än att tro på Jesus för att bli frälst. Och Jesus var där, här. Jesus som jag hade sökt och längtat efter hela mitt liv.

  Och ja, jag har läst Uppenbarelseboken. Men nej, jag har ingen klar åsikt om kapitel 17. Jag har resonerat såhär… Människor har ägnat sina liv åt att försöka förstå de eskatologiska profetiorna och de har kommit fram till sinsemellan oförenliga slutsatser. Därmed kan jag också bli en av de som har tolkat detta fel även efter åratal av studier och då har jag egentligen lagt de åt sidan.

 • Lars Wärn

  ”Jesus pratade nog inte”

  Nej, det gjorde han aldrig. Yeshua pratade aldrig – Han talade. Förstår du skillnaden? På prat och tal?

  ”Efter det att den för mig misstänkta förödelsens styggelse uppfördes, har kristendomen inte gjort annat än flytt upp i bergen.”

  Jaså? För mitt öga ser de ut att vältra sig i lyx utan dess like nuförtiden, med sina nyinköpta Mercedes parkerade utanför de nyrenoverade frikyrkorna med stora (och tomma) församlingssalar och allt. Inte krälar de kristna omkring leran i Jordaniens berg, inte.

 • Lars Wärn

  ”Men om jag nu försöker se det ur ditt perspektiv, gör då det samma med mig.”

  Aldrig i livet. Jag kommer aldrig någonsin att sympatisera med ”getter”.

  ”Tills, genom ett Guds ingripande, såg att jag inte alls behövde göra något annat än att tro på Jesus för att bli frälst.”

  Du påstår att du tror på Jesus men inte på vad Yeshua säger? Vad kan sådant vara värt vid ”den stora vita Tronen”?

 • Lars Wärn

  Men håll med om att Mackabéerböckerna är de mest intressanta? Kanske de enda i samlingen. Tillägg till Daniel är ett exempel som är värdelöst för min del.

 • Martin

  Du tror inte på Nåden, på en rättfärdighet som kommer av tro, oberoende av laggärningar. Det är därför du är en falsking. Och ledsen att göra dig besviken, men jag tror på det Jesus säger. Men allt Han säger är inte riktat till mig. Jag har nämligen aldrig varit under det gamla förbundet.

 • Martin

  ”Var och när har jag angripit Yeshua Messias????”

  Du skriver att du är ””Antikrist”. Det apokalyptiska vilddjuret, reinkarnerad.”

 • Lars Wärn

  Nej, så skrev jag inte. Kolla upp vad ni skriver, ni lögnaktiga kristna. Ni älskar allt som är emot Guds bud, de bud som Yeshua gav Moses, som Han själv älskar och som Han håller högt och heligt,

  Kan du tio Guds bud? Om inte, läs första stycket i Martin Luthers katekes. Kolla särskilt upp budet om ”falskt vittnesbörd mot din nästa”.

  Nu är ju inte jag ”din nästa”. Ormens säd och Kvinnans säd är två vitt skilda saker ur ett evighetsperspektiv.

 • Lars Wärn

  ”Du tror inte på Nåden”

  Visst gör jag det. Det gjorde redan Konung David, ca år 1000 f v t. Hur förklarar du, att han trodde på nåden? Redan omkr 1000 år f Kr enligt er tideräkning?

 • Miriam

  ”men dom har dessutom fått med dom böcker som inte finns i vår vanliga bibel,”

  Hur tror du barn, unga och nya i tron uppfattar dessa utombibliska böcker som tillåts stå med i Bibeln? Var sätter du gränsen för Bibelns omfattning?

 • kjell

  Vem har rätt att avgöra, vad som är helig skrift? Men jag tror att du kan skilja gott från ont, de mesta är idel kloka ord, Syr innehåller många kloka ord, sök bibeln.se är ett bra hjälpmedel, när du vill leta efter det som du minns, men inte exakt kommer ihåg stället.
  Unga hittar allt sådant före en gamling som mig.

 • Miriam

  ”Vem har rätt att avgöra, vad som är helig skrift?”

  Gud och hans profeter (GT) och Apostlar (NT).

  Bibel 2000 avgjorde folk som regeringens kulturdepartement tillsatte.

  ”Men jag tror att du kan skilja gott från ont,

  Det var det som de första människorna också ville i sitt uppror.

  de mesta är idel kloka ord,”

  När människan börjar avgöra, lägga till och dra ifrån Guds ord efter vad som känns klokt blir det humanism. Även humanisterna har sin egna konfirmationsundervisning…

  ” Unga hittar allt sådant före en gamling som mig.

  Unga behöver lyssna på gamlingar som håller renheten i Ordet högt.

 • Miriam

  ”Vem har rätt att avgöra, vad som är helig skrift?”

  Gud och hans profeter (GT) och Apostlar (NT).

  Bibel 2000 avgjorde folk som regeringens kulturdepartement tillsatte.

  ”Men jag tror att du kan skilja gott från ont,

  Det var det som de första människorna också ville i sitt uppror.

 • kjell

  Bibel 2000 kommer fram först men den läser jag inte, jag klickar fram 1917 års dessutom finns Karl den tolftes också men är svår att hitta i för stavningen är annorlunda.
  Många här använder bibel.se kopierar och klistrar in texter, det blir bara lite svårläst om dom inte redigerar när det är inklistrat, har man kommit så långt så kan man hantera den som sin egen text.
  1 thess 5:21 men pröven allt, behållen vad gott är.

 • Miriam

  Gott att du inte använder Bibel 2000.

  En man sammanfattar sina argument på följande sätt:”Studerar man noga skillnaderna mellan Bibel 2000 och våra äldre översättningar och Svenska Folkbibeln så står det klart att man i Bibel 2000 medvetet försökt fördunkla främst fyra saker:

  Treenigheten med Jesu och den Helige Andes gudomlighet.

  GT:s messianska profetior och deras uppfyllelse i NT.

  Bibelförfattarnas gudomliga inspiration.

  Det judiska folkets utkorelse.”

 • Martin

  ”Visst gör jag det. Det gjorde redan Konung David, ca år 1000 f v t. ”

  Resten av meningen kan du inte skriva under på. ”på en rättfärdighet som kommer av tro, oberoende av laggärningar”. Det är avskyvärt för dig. Det är därför du bör portas härifrån.

 • Martin

  ”Nej, så skrev jag inte. Kolla upp vad ni skriver, ni lögnaktiga kristna.”

  Vi kan väl se! Här är hela stycket:

  ”Ok. Lika bra att jag jag erkänner. Jag är ”Antikrist”. Det apokalyptiska vilddjuret, reinkarnerad. Jag hatar ”Skökan” och arbetar på att hon går till sin undergång i enlighet med Upp kap 17-19.Min högsta önskan är att krossa dagens kristenhet i grunden. Endast grus skall efterlämnas. Allt som sätter sig upp emot Ordet skall jämnas med marken. Mitt namns tal blir visserligen 878 enligt Gematria men de kan ha räknat gruvligt fel. Så sluta genast upp med att utnämna Obama eller Putin till ”antikrist”. Nu har ni har namnet på den skyldige.Lars Wärn blir nog helt säkert 666 när gematriarevisorerna tar sitt förnuft till fånga.”

  ”Jag är ”Antikrist”. Det apokalyptiska vilddjuret, reinkarnerad.”

  Oj, du skrev visst så ändå. Endast en person som hatar Jesus kan skriva på det sättet.

 • Miriam

  Romersk katolska kyrkan och den ortodoxa (även ortodoxa judar) delar ditt intresse. Läran om skärselden, eller reningsorten, kommer från dessa utombibliska böcker.

  Wikipedia:”Läran om ”reningsorten” har sina rötter i de deuterokanoniska skrifterna (apokryfiska skrifterna), speciellt genom Mackabeerböckerna,”

 • kjell

  Jag är 80, räcker det? Men är ändå inte perfekt, men 1917 års har jag läst sedan jag var barn, det är därifrån jag har mina minnesbilder, då är det bra att kombinera med biblisk ordbok, men sök bibeln.se är bättre, men det är fortfarande samma text som i min gamla bibel, men där är bokstäverna för små för mina gamla ögon.

 • Miriam

  Ja, 80 år är en lämplig ålder för en äldste. På Folkbibelns hemsida finns Bibeln i hörbok. Man lyssnar direkt från en uppläsning på hemsidan. Man kan välja vilka böcker och kapitel man vill. Vet flera som gärna lyssnar i stället för att läsa när man vilar, ska sova på kvällen, kör bil osv

  Lycka till och Gud välsigne dig!

 • kjell

  Äldste i min församling krävs högskolestudier eller möjligen något kändisskap, att kunna bibeln från pärm till pärm är inte tillräckligt, många 20-30 åringar har fått den uppgiften, dom menar att Jesus och lärjungarna var så unga jag har bara folkskola från 40-50 talet, det räcker inte heller att dom äldre har fått särskilda gåvor från Gud, det är inte trovärdigt säger dom unga, nu var det många år sedan någon profeterade, när jag hörde det senast så sprang någon fram med en mikrofon, (som om Gud inte kunde tala högt nog.)
  Jag har läst bibeln så mycket så alla orden finns i minnet, men jag kan kanske inte hitta stället det står om någon ställer en fråga, det är där sök bibeln.se är en bra hjälp, om någon ställer frågan var kommer ramaskri ifrån, så räcker det att fråga efter Rama, då kommer Matt 2:18.

 • kjell

  Det tråkiga är att många bra skribenter har lämnat aletheia för att villoläror får fäste är det verkligen tanken med bloggen.
  Jag reagerade mot att JV fick utrymme på apg29 men blev utkastad själv. Är dom här bloggarna tänkta som missionsfält för alla?

 • Miriam

  ”Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras: var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill , inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden.När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.
 Likaså ni yngre, underordna er de äldre.” (1 Petr 5:1 ff)

  20-30 åringar kan leda barn och ungdomar. Av fullt naturliga skäl kan inte en 20-30-åring leda äldre. Förstår ditt dilemma. Deltog själv i ett möte där ett par som är yngre än mig avskildes för äldste-skap och man undrade i sitt inre vilken själslig ledning dessa yngre skulle kunna ge en äldre. Och hur de yngre kan vara de föredömen som Petrus talar om i texten ovan, för en äldre?

 • Jan-Erik Melkersson

  KJV översätter psalm 48:2
  ”Beautiful for situation, the joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King.”

  Ordagrant från grundtexten sidan/flanken norra

 • kjell

  Det håller jag inte med om, du kan vara glad att du inte lever i den världen och tiden, då hade du blivit mer huvudlös än vad du är nu.
  Det var inte allt vad i vilje att människorna skall göra eder. Eller vända andra kinden till.

 • Miriam
 • Martin

  Det lät ju inte så bra… Ja men vem orkar egentligen med Lars Dubbel-V:s ständiga attacker? Då är det lättare att bara vända ryggen till. Jag tror tyvärr många kristna sammanhang har förstörts på det sättet. Men Aletheias agerande eller snarare brist därpå väcker helt klart frågor. Apg29 har jag ingen vidare koll på men jag trodde ändå att Christer hade bättre urskiljning än att släppa in Jehovas Vittnen.

 • Stanley Östman

  Nej – inte helt med sanningen överrensstämmande.
  I och med 6-dagarskriget -67, så lade Israel under sig Golanhöjderna. Pss. delar 3 länder på Hermon. (Libanon, Syrien och Israel).
  Israel och traktens enda alpina skidort finns på den israeliska sidan

 • Jan-Erik Melkersson

  Jag menade inte nutid utan på GT’s tid;
  ” from Mount Halak, which rises toward Seir, to Baal Gad in the Valley of Lebanon below Mount Hermon” Jos 11:17

 • Lars Wärn

  ”Berget Sinai är ju tex utpekat av paganistiska Konstantins mamma, Helena o.s.v.”

  Berget Sinai ligger inte i Sinai enligt min mening. Vill man betrakta ett mer seriöst förslag till Lagens berg så kan man goggla Jabal al-Lawz i Goggle Maps.

  Att Israels barn skulle irra omkring på den lilla Sinaihalvön i 40 år låter otroligt. Om de vandrade i Arabiens öken och kanske även i Babylon och Persien låter det mer troligt. ”Teologer” anser att Israels barn gick från landet Gosen (norra Egypten) genom ”sävhavet” ut i Sinai öken. Där är det grunt vatten som inte kräver någon särskilt stark ”gud” för att blåsa bort vattnet. Ser man på Akabaviken blir situationen helt annorlunda och mer likt Bibelns berättelse.

 • Lars Wärn

  ”Nej tack. Har i sammanhanget fullt upp med att läsa och begrunda Guds heliga ord- Bibeln.”

  Det verkar inte ge så mycket resultat (?)

 • Lars Wärn

  ”Var sätter du gränsen för Bibelns omfattning?”

  Det gjorde Martin Luther så bra åt oss. Vi behöver inte bekymra oss om den saken, så länge vi står kvar på den protestantiska sidan av saken.

 • Lars Wärn

  ” ‘ Vem har rätt att avgöra, vad som är helig skrift?’ ”

  Gud och hans profeter (GT) och Apostlar (NT).”

  Så Henoks bok är den heliga skrift enligt din mening?

 • Lars Wärn

  ”Jag är 80, räcker det?”

  Va??? Du låter ung och frisk i dina kommentarer. Men å andra sidan levde pappa kvar i Ordet fram till sin död ca 90 år gammal.

 • Lars Wärn

  ”…många 20-30 åringar har fått den uppgiften…”

  Lämna kristendomen. Bli messian som jag. Där de äldste behandlas som de äldste.

  ”Sedan fick jag, i min syn om natten, se huru en som liknade en
  människoson kom med himmelens skyar; och han nalkades den gamle och
  fördes fram inför honom.”

  ”Och de tjugofyra äldste och de fyra väsendena föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen. De sade: ”Amen. Halleluja!”

 • Lars Wärn

  ”Det står ingen smiley efter ditt mystiska uttalande om dött eller levande tyg beroende på Herrens närhet.”

  Nej, det var ju precis vad jag skrev. Kolla upp ny var jag satte smileyn 🙂

 • Lars Wärn

  ”Du skriver att du är ””Antikrist”. Det apokalyptiska vilddjuret, reinkarnerad.””

  Var har jag skrivit det? Citerar du mig inte korrekt handlar det om falsk tillvitelse enligt svensk [EU] lag. I Bibeln kan vi läsa i de bud Martin Luther satte främst i sin Katekes:

  Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

  8:e budet enligt Martin Luthers katekes. 9:e budet enligt judisk tradition.

  Att jag är emot allt vad kristendom heter har inte med saken att göra. Anhängarna av kristendomen kan gott få vandra ”åt vänster” för min del på domens Dag 🙂

 • Lars Wärn

  Kan du tio Guds bud?

 • Lars Wärn

  Jag upprepar frågan: Kan du tio Guds bud?
  Det 8:e budet i Martin Luthers Katekes och det 9:e budet enligt judisk tradition.

 • Lars Wärn

  ”Resten av meningen kan du inte skriva under på. ”på en rättfärdighet som
  kommer av tro, oberoende av laggärningar”. Det är avskyvärt för dig.
  Det är därför du bör portas härifrån.”

  Vad är du för en djävul (grek Åklagare) egentligen??

  Hur många gånger ska jag behöva svara på dina tvetungade ”frågor”??? Din Satan! (Hebr för Åklagare)

 • Lars Wärn

  Var har jag skrivit om dessa ting du nämner? Fattar du inte hur intressanta Mackabéerböckerna är ur ett bibliskt och historiskt perspektiv ska du låta bli att kommentera vidare om dem. Läs du dina ”noveller” och annan skit istället.

 • Lars Wärn

  ”Allt Jesus säger kan inte tolkas in på församlingen.”

  Vad är församlingen? 1.4 miljarder katoliker med påhängsamfund såsom Pingst, EFK etc? Vad är Församlingen enligt Bibeln?

 • Lars Wärn

  ”Om du ser kristendomen som en uppgradering utav judendomen…”

  En historisk nedgradering.

 • Lars Wärn

  ”I min värld så pratade Jesus till alla kristna..”

  Fattar du inte vad jag skrev? Yeshua ”pratade” inte – Han TALADE!

  Kristna pratar mestadels bara. Mestadels skitprat och struntprat.

 • Lars Wärn

  ”Därför är det judarna Jesus talar till i första hand och därför är de inte vid den tiden lemmar i Kristi kropp.”

  Vems lemmar var då de 11 apostlarna?

 • Martin

  ” Nej, så skrev jag inte. Kolla upp vad ni skriver, ni lögnaktiga kristna.”
  ” Var har jag skrivit det?”

  Hur ska du ha det egentligen? Du vet väl om att du har attackerat Jesus på värsta möjliga sätt genom att identifiera dig som hans motståndare.

  Du skrev det i en kommentar under ”Wow – Otaliga, rörande vittnesbörd när Jesus bekänner Yeshua som Ha Mashiach”.

  Och var inte orolig. Inte för min skull i alla fall. Jag har tagit skärmdumpar så det räcker och blir över.

 • Lars Wärn

  ”Hur ska du ha det egentligen? Du vet väl om att du har attackerat Jesus
  på värsta möjliga sätt genom att identifiera dig som hans motståndare.”

  Varför skulle jag attackera min bäste Vän i livet – Yeshua? Kolla upp vad jag har skrivit – och vad du har skrivet. Ställ dig därefter i skamvrån och skäms. Gärna med en ”dumstrut” på ditt huvud (om det kan återfinnas på dig).

 • Jan-Erik Melkersson

  Ja så är det, allt Jesus säger kan inte tolkas in på församlingen.

  ”En översättning bör vara en tolkning av grundtexten och en riktig sådan. Den ska vara objektiv i den meningen att inga för originalet främmande tankar läggs in i den……….. Det är viktigt att inse att tolkningen avser ordalydelse och innebörd, men inte tillämpning av texten” Bibeln se
  Alltså att vi skiljer på tolkning och tillämpning. Tolkningen av det Jesus säger är att judarna är mottagare men att vi kan tillämpa texten på församlingen Kristi kropp där det är möjligt.

  Där fick du också svar på vad församlingen är enligt Bibeln. Om det är den församling som Paulus talar om du menar

 • Miriam

  ”Det verkar inte ge så mycket resultat (?)”

  Det får Gud avgöra. En av de saker som är bra med mig är att jag i min vardag har lätt för att direkt ta till mig av Herrens förmaningar. Han kan visa mig ett bibelord och jag fattar direkt på vilken synd i mitt liv som står på tur att åtgärda. Ibland fixar det sig direkt och ibland blir det en kamp där jag får be Herren om hjälp.

 • Miriam

  Mmm…han härskar för att söndra. Kan tänka att det är okej att släppa in andra trosuppfattningar om dialogerna bibehålls med respekt och där den med ett annat evangelium fogar sig när moderatorn tackar för dennes medverkande och ber vederbörande lämna forumet. Hos Aletheia är det i sanning inte lätt att förstå vilka som är hemma och vilka som är gäster.

  /Ulrika

 • Mattias

  Hej Ulrika
  Jaså du har börjar skriva under ett annat namn nu ?

 • Ulrika

  Hej Mattias,

  Ber om ursäkt om det tas illa vid. Min ursäkt lyder att jag av olika anledningar behövde skrivro. Nu blev det inte så mycket mer rofyllt att skriva under annat namn. För egen del har det varit skönt att få fokusera mer på ämnet än att ideligen behöva fäktas för sitt berättigande. Därutöver har jag på hemmaplan varit föremål för förföljelse men jag vill också leva i ljuset och få vara den jag är, så…här är jag.

  Har jag din förståelse? Annars, förlåt mig.

 • Mattias

  Du behöver inte ursäkta dig alls, du o Lasse Wärn har ju blivit ”vänner” igen 🙂

 • Ulrika

  Tack.

 • Jan-Erik Melkersson

  Står det att de skulle vara någons lemmar i evangelierna? Det var den tiden jag menade.

 • Lars Wärn

  Du menar att det var Paulus som bestämde när, vid vilken tidpunkt, Guds tjänare och tjänarinnor skulle kunna börja att kallas och utgöra lemmar i ”Kristi kropp”? I mitt perspektiv var redan Adam med hustru lemmar i sin Skapares kropp.

 • Jan-Erik Melkersson

  Det Paulus gjorde var att lägga i dagen det rådslut som varit fördolt i Gud. Naturligtvis bestämde han inget själv.
  Den enda som talar om lemmar i Kristi kropp är Paulus. Att Adam var en lem i sin Skapares kropp vet jag inget om

 • Ulrika

  Hej,

  Ber om ursäkt för att jag kört med dubbla namn.

  Här river Jesus Kristus skiljemuren mellan judar och hedningar:

  ”Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte . Ni var utan hopp och utan Gud i världen. 
 Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren , fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden.” (Från Ef2)

 • Jan-Erik Melkersson

  Amen! Så är det och att detta skedde efter korset kan vi väl vara överens om?
  Jag tror att ingen var en lem i Kristi kropp förrän efter korset för den var då fortfarande en hemlighet i Gud.

 • Ulrika

  ”Så är det och att detta skedde efter korset kan vi väl vara överens om?”

  Absolut!

 • Lars Wärn

  ”Den enda som talar om lemmar i Kristi kropp är Paulus”

  Bildspråk är alltid bildspråk. Själv håller jag mig alltid till realiteter. Fysisk sten av kalk, granit etc. Men fortsätt svamla ni, om ni tycker att det leder någonvart.

 • Lars Wärn

  ”Han kan visa mig ett bibelord och jag fattar direkt på vilken synd i mitt liv som står på tur att åtgärda”

  Sluta upp med att synda så ordnar det sig 🙂

 • Janne

  Du hatar kristendomen…!? Vad tycker du om IS då…?
  Du uttrycker dig som en tonåring!

 • Lars Wärn

  ”Och ibland blir svamlandet rent demoniskt. Lars Wärn skriver att han är
  ”Antikrist”, det ”apokalyptiska vilddjuret, reinkarnerad” och vill
  ”krossa dagens kristenhet i grunden” så att ”endast grus skall
  efterlämnas”. Ja läs själv. Ingen smiley efter detta heller för övrigt.”

  Vad vill Israels Gud utföra? Utifrån Hans profetior i Upp kap 17, kap 18 och kap 19? Med medhjälp av ”det första vilddjuret” (ej att likställa med Antikrist) och detta ”vilddjurs 10 ”konungar”?

 • Lars Wärn

  Miriam = Ulrika?

 • Lars Wärn

  Sätt inte någon peng på det. Hon började bra men verkar på sistone ha spårat ut totalt.

 • Janne

  Ska vi bry oss om ”Älska din nästa som dig själv”, eller kan vi behandla våra medmänniskor hånfullt och arrogant?

 • Lars Wärn

  ”Jag reagerade mot att JV fick utrymme på apg29 men blev utkastad själv.”

  Jag kan inte tänka mig att du blivit ”blockerad på livstid” där såsom jag. Då måste man ha varit extra stygg (eller sanningsenlig) på något vis.

 • Lars Wärn

  ”Det lät ju inte så bra… Ja men vem orkar egentligen med Lars Dubbel-V:s ständiga attacker”

  Skit i att läsa artiklar och kommentarer du ändå inte begriper. Så orkar du nog säkert 🙂

 • Janne

  Så du tycker att Judarnas agerande i GT var så mkt bättre, och idag tror de inte på Jesus. Jesus är den enda som frälser….

 • Lars Wärn

  ”Du hatar kristendomen…!? Vad tycker du om IS då…?”

  Det var en knepig dubbelfråga. Även du talar med kluven tunga?

  Självklart avskyr jag islam, liksom jag avskyr dagens kristendom (kristendomen som jag älskade så högt för 40 år sedan då den var helt annorlunda, åtminstone här i Sverige)

  Dessa båda religioner, ingen av dem, kommer någon ens att minnas om tusen år.

 • Lars Wärn

  Hela Lagen, från början till slut, handlar om att älska Gud (Israels Gud) över allt annat – och sin nästa som sig själv. Vem älskar du?

 • Lars Wärn

  Där är det intressant att tänka på vad Ismael fick med sig från faderstältet. Misstänker att det var ett rikt bagage, som även konung Feisal i SA tänkte på när Israel bildades som en suverän stat.”Välkommen hem. lillebror” sa han. Kloka ord från en vis man minns man 🙂 (med dårars ständiga tjat gäller det omvända)

 • kjell

  Daniel pekade på att det räcker med att tre flaggar ett inlägg så tas det bort, Leif Boman reagerade lika som oss men när jag gick in på apg29 så försvarar Leif Boman tiondegivandet på ett lagiskt vis, så han är inte fri själv.

  Jag har reagerat mot Christer som ofta angriper sambo, han menar att dom som levt sambo i många år och har familj, enligt honom lever dom i synd, och måste då separera, jag vet om par som levt så och en pastor ”slog ner en kil” mellan dom eftersom bägge inte tyckte lika så separerade dom, och senare gifte en av parterna på Christers vis, det var det jag protesterade mot att det skapas äktenskapsbrott, jag frågade var en kristen skall gå för att vigas när många församlingar har avsagt sig vigselrätten, svk flaggar med regnbågsflaggan att hitta en kristen vigsel förrättare är inte lätt idag , har själv barnbarn som lever så, men jag kan inte döma någon.
  (Men har haft samma kvinna i 60 år nu)

 • Janne

  Det var ingen kluven tunga alls! Bara noterar att du då i stort sett jämställer kristendomen med IS…!?
  Självklart finns det avarter, men vad jag förstår så tror de allra flesta kristna på den ”enda sanna Guden”, men väldigt få Judar tror på Jesus, och därmed är de ute ur bilden då ingen frälsning finns utan tron på Jesus Kristus!

 • Lars Wärn

  Vilket agerande är det du syftar på ? (inte enkelt att veta när man gör sitt bästa för att samtala med ”ormens säd”)

 • Ulrika

  1 Joh 1:8ff” Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.
”

 • Lars Wärn

  ”Det var ingen kluven tunga alls!”

  ”Ormens säd” talar alltid med kluven tunga (liksom de flesta ”blekansikten”) För oss som ska försöka besvara gäller det att lista ut vari ”ormens list ” är dold. Att vara listigare än ”ormen” men samtidigt framstå som menlösa duvor 🙂

  ”Självklart finns det avarter, men vad jag förstår så tror de allra flesta kristna på den ‘enda sanna Guden’ ”

  1.4 miljarder kristna anser att den romerske påven är ”Gud” på jorden. Är det även din privata åsikt? Är denne synkretist-påve ”den ende sanne Guden” enligt din mening?

 • Janne

  Du är verkligen hal som en ål, och ingen duva…:)
  Där kan vi vara överens, lite i alla fall, att påven är en avart. Men många katoliker ser honom inte som någon ”Gud”, fast visst, det finns mkt annat att ta upp i den frågan. Fast jag skulle verkligen inte säga att jag hatar och avskyr dem för det….fast du sa ju att det var kristendomen du hatade och det betyder ju att du hatar grundaren också!

 • Janne

  Nu var det ju dej frågan ställdes till, hur är det med läsförståelsen…;)

  Du firar då sabbaten förstår jag, och då har vi en sak gemensam!

  Har Israel en egen Gud, tråkigt, för det måste ju vara avguderi då…som guldkalven en gång i tiden.

 • Martin

  Hej älskade Ulrika! Jag har saknat dig massvis, kul att du är tillbaka. Och jag gillade ”Miriam” lika mycket som jag gillar Ulrika ;). Men jag kommer nog vara mycket mindre aktiv här ett tag. Jag plöjer massa böcker om islam och jag slås av likheterna mellan LW och imamerna. Ayan Hirsi Ali:s lärare skrek åt henne ”TOTAL LYDNAD – det är regeln inom islam”.

  LW delar dessutom agenda med de muslimska härförarna. Han skriver: ”Min högsta önskan är att krossa dagens kristenhet i grunden. Endast grus skall efterlämnas”.

 • Martin

  Om man säger att ogifta samboende inte kommer till himlen säger man att Jesu blod inte försonade de synderna. Då trillar man tillbaks till lagen och tror inte längre på Jesus som ett fullständigt och fullkomligt offer för världens synder. Då hamnar man ungefär där vi är idag där vissa synder anses vara frälsningsavgörande (samboskap, homosexualitet osv) medan andra inte är det (girighet, avund etc). Välkommen till hycklarnas julafton. Syndaren som tror kan alltså vara rättfärdig i Guds ögon medan den som litar på sin egen självrättfärdighet eller ”omvändelse” inte är det.

  Jag tycker en sund förkunnelse aldrig vacklar när det handlar om att rättfärdiggörelsen är av tron allena, oberoende av laggärningar, men som samtidigt inte blundar för de negativa konsekvenserna av att leva i synd.

 • kjell

  Om du går in på Google skriv apg29 sambo, så får du hans hårda inställning, han pekar bland annat på Jesu ord, fem män har du haft men den du har är inte ”din” man, jag menar att man kan betona ”din” på olika sätt, men han läser lag i Jesu ord.
  I mitt och familjens fall känns det konstigt, för dom har inte deklarerat vad dom menar, och då är det svårt att veta när vi skall komma med gåvorna.

 • Ulrika

  Hej Martin,

  Tack för din förståelse och varma hälsning.

  Plöj på! (Kom gärna ihåg att det inte går att generalisera människor som identifierar sig med Islam lika lite som man kan generalisera mellan exempelvis skribenterna här i forumet.)

  Jag blir nog också frånvarande nu. Skönt att få mötas ansikte mot ansikte innan vi plöjer vidare på olika håll.

  Mvh Ulrika

 • Lars Wärn

  Och?

 • Lars Wärn

  ”Du är verkligen hal som en ål, och ingen duva…:)”

  Där känner jag inte igen mig alls. Hade du jämfört mig med ett fromt lamm eller ett rytande lejon hade jag förstått vad du menar.

  Frågan om påven handlar inte om vad han själv eller hans anhängare, t ex i de svenska ”frikyrkorna”, anser utan om hur ”kyrkan” ser på ämbetet i sig.

  Yeshua Messias har aldrig grundat någon kristendom.

 • Ulrika

  Man skulle kunna tro av ditt senaste svar till mig att du tror att människan inte har synder att bekänna.

 • Lars Wärn

  ”Har Israel en egen Gud”

  ”Hör, Israel! YHWH, vår gud, YHWH är en…”

  Låt bli att smäda Honom! Du gör det bara värre för dig.

 • Lars Wärn

  ”församlingen Kristi kropp”

  Vad är det? Den romerska katolska kyrkan?

 • Ulrika

  Eftersom jag ändå sitter framför datorn och Melkers son förhoppningsvis har annat för sig kan jag svara.

  Den korsfäste och uppståndne Kristus är huvudet för den kristna församlingen
  Ef 1:22 Kol 1:18, 2:10, som är hans ”kropp”, hans synliga framträdelseform i världen. Kristi fullhet tar inte gestalt i den enskilde kristnes, utan i hela församlingens liv. Församlingen är Kristi kropp, de enskilda är med sina stora olikheter lemmar i denna kropp, bestämda att i samverkan utföra Kristi tjänst för världen (1 Kor 12:12-31, Ef 4:12,16). De kristna förmanas att i gemenskap med Kristus frambära sina kroppar som ett Gud välbehagligt offer Rom 12:1.

  Källa: E Thestrup Pedersens Bibelhandbok

 • Janne

  ”Frågan om påven handlar inte om vad han själv eller hans anhängare, t ex i de svenska ”frikyrkorna”, anser utan om hur ”kyrkan” ser på ämbetet i sig”

  Tycker nog att det spelar en viss roll. Det finns väl inget samfund som är perfekt i alla avseenden, inte ens mitt eget. En katolik kan ju välja att bortse från vad påven (och andra) säger, och vilken roll han tror sig ha, om han gillar resten. Men nog om det, vi är överens om att KK är en förfalskad kristendom till stor del, det säger de nämligen själva!

  ”Yeshua Messias har aldrig grundat någon kristendom”
  Nu leker du med ord igen och blir den där hala ålen…. Klart att han grundade kristendomen eftersom den bygger på Kristi försoningsverk och tron på Kristus som världens frälsare.
  ”Ja, detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom, han skall ha evigt liv…”
  ”Vilken annan kan övervinna världen, än den som som tror att Jesus är Guds son”

  Och när man tar emot Jesus i sitt liv (tror på honom) så händer något:
  ”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.”

 • Janne

  Jaså, du talar om Gud fadern! Det är ju allas vår Gud, inte bara Israels.

  Förresten, firar du sabbat, du svarade inte på det? Gud vilade ju själv på sjunde dagen som ett exempel för alla människor!

 • Janne

  Trodde du var insatt i GT. Där får vi läsa om Israels folks ständiga klavertramp och otro…därför gick de miste om det som Gud ville ge dem.. då det var villkorat: ”Om ni…..”

 • Leif Boman

  Stygg var det rätta ordet, lik den stora stygga vargen, inte sanningsenlig! Då hade du fått vara kvar.

 • Leif Boman

  ( när jag gick in på apg29 så försvarar Leif Boman tiondegivandet på ett lagiskt vis, så han är inte fri själv.)
  Du har tydligen inte heller fattat poängen!

  Var Abraham lagisk som gav tionde menar du, fastän han fanns ca 600 år före Mose?

 • kjell

  Vi kanske skall göra som Abraham, rida ut och ta tillbaka det som någon är skyldig mig och min släkt, ….och sedan ge tionde, det var tufft på den tiden

  Sett på ett mer krasst ekonomiskt sätt, så måste det vara lättare för den som har 70- 80 tusen i månaden att ge tionde, men det svider antagligen, än för en pensionär med 10 tusen, men på dom pengarna har staten direkt tagit tillbaka dom pengar till den sociala biten som ingick i tiondegivandet, det har också byggts många kyrkor i landet för skattepengar, men det är väl inte så mycket välsignelse med dom i dag, änkans skärv är en talande bild som jag ser det, men peka på ett bokstavligt tionde då är det en lag.

 • Jan-Erik Melkersson

  Bildspråk? Paulus är den ende som använder orden lemmar i Kristi kropp.

 • Lars Wärn

  Det var inget nöje att ”sitta” där. Kände mig genom åren mestadels ha hamnat i dåligt sällskap. Någon måste dock proklamera vad som är sant och peka ut vad som bara är dålig religion med alltför stora inslag av svärmeri. Det fanns säkert någon som ”axlade den fallna manteln” 🙂

 • Lars Wärn

  Kasta era dåliga bibelhandböcker i pannan och läs Bibeln istället. Gärna i form av Thoralf Gilbrants Studiebibel.

 • Ulrika

  Min bibelhandbok refererar till bibelställen, som du eventuellt noterade. Vill du citera vad Gilbrants skriver om församlingen för oss? Har inte möjlighet att köpa alla bibelhandböcker / studieböcker.

 • Lars Wärn

  Kom de aldrig in i Löfteslandet, menar du?

  Men den stora frågan för min del är inte hur det var då utan hur det kommer att bli.

 • Lars Wärn

  Det handlar inte om vilka verser i Bibeln de refererar till, utan om vad de fantiserar ihop själva kring de verser de rycker. Ska du ha en studiebibel är nog Thoralf Gilbrants den enda jag kan rekommendera.

  Vad han skriver om församlingen är ändock relativt ointressant jämfört med vad Bibelns själ säger. Här fann jag en intressant, och aktuell vers, som rör församlingen:

  ”Inom församlingen skall en och samma stadga gälla för eder och för främlingen som bor ibland eder. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte: I själva och främlingen skolen förfara på samma sätt inför YHWH´s ansikte.”

 • Leif Boman

  (men på dom pengarna har staten direkt tagit tillbaka dom pengar till den sociala biten)

  Ingen kan ta tionde, det ger man!

 • Leif Boman

  Det är skillnad på att vara otrevlig och att tala sanning!

 • Ulrika

  Och?

  På vilket sätt är den versen, enligt dig, mer intressant och relevant än de verser jag citerade?

 • kjell

  Principer blir lätt lag, och när en fattig pensionär har betalt skatt och moms som är en evig karusell, så finns det möjligen 10% kvar.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  ATTN LARS WÄRN:

  Shalom, + korten på bordet

  Ständiga klagomål nu v.g. din framfart i kommentarsfältet. Jag uppskattar din bibelkunskap (till skillnad från apg29 etc) och dina olika infallsvinklar som ofta bidrar till diskussionen. Men, när du blir trängd tar du fram storsläggan och krossar allt i din väg, provocerar medvetet syskon på vägen som är vana vid lite mjukare tongångar i ’helgade hyddor’..

  Vad göra?

  Ande och sanning hör ihop. D.v.s. i teori kan jag knacka folk i ryggen på ICA-maxi och påpeka att de är på väg till evig fördömelse utan Gud och det är säkert sant. Men, inte andesmort. D.v.s. kanske kan jag förmedla samma budskap på lite olika sätt. Kanske hitta ett sätt genom den helige andes ledning de kan ta det jag säger till sig och omvända sig, om så skulle vara fallet. I vissa fall är det ju vi själva som behöver omvända oss och be Gud om hjälp att inte bilda förhårdnader på våra hjärtan. Men att kalla meningsmotståndare för ormens säd e.t.c. bryter mot våra kommentarsregler och även om vi har högt i taket, finns det ju gränser även på aletheia.

  Jag ber dig vänligen att respektera våra kommentarsregler du finner här. Inget personligt Lars, detta gäller ju alla.
  http://aletheia.se/kommentarsregler/

  Tack på förhand.

 • Leif Boman

  Jag förstår mycket väl vad du menar Kjell. Jag har mycket nära bekanta i liknande situationer. Oavsett vilket så är det trots allt nyttigt att vandra i tro.

  Jesu frid…

 • kjell

  Det gäller för dig att förstå när någon är här för att vinna över människor till en annan lära, mig uppmanar han att ”lämna kristendomen bli messian som jag” många gånger kan det vara svårt att urskilja till exempel när Jehovas Vittnen kommer in på en sådan här blogg så är det ibland så lika så det kan lura den som är svag.

 • kjell

  Jag har hört så många kollektpredikningar särskilt när den nya kyrkan skall byggas, men när en broder lider nöd säger pastorn, tro bara tro, gäller inte det församlingen också, tro bara tro, och strunta i denna typ av ”tiggeri”?
  Vi har riktigt rika människor i våra församlingar som dessutom dör barnlösa, skrämmande stora siffror, som ett fåtal sedan ”förvaltar” i våra församlingar och ”samfund” men sedan fortsätter tiggarpredikningarna så att vi kan anställa en pastor till, men skörden minskar fastän föräldrar sått och visat barnen väg till kyrkan, så hjälper det inte med massa anställda, för målet är i första hand få in så mycket pengar som möjligt, många församlingar driver idag försäljning med begagnade prylar, det har på många håll blivit en stor framgång som går direkt till församlingskassan = pengar pengar osv.,

  Offrandet gällde väl avkastning från skörd eller djur, Jesus tog ett mynt ur munnen på en fisk och pekade på vems bild det var eftersom det var kejsarens bild så tillhörde den honom, så om vi skall handla så får vi väl ge staten allt.

  (Jag har hört att i dom trakter finns en fisk som när den inte bär sitt enda barn i munnen, kan bära på en sten eller kanske ett ”mynt”

  Det finns en annan sida av offertänket, när någon som verkligen har handlat rätt, och blivit rikligt välsignad så han kan köpa sig ett resefordon för någon miljon, så kommer snacket att han har offrat för dåligt.

 • Leif Boman

  Jag känner mycket väl till också detta du talar om. Jag har med egna öron och ögon genom åren sett och ser fortfarande tiggeriet bland ”troende”ledare. Många sköter sina församlingar uruselt idag. Andens ledning och rättvisa som du nämner lyser med sin frånvaro. Pastorer reser jorden runt för att knyta häftiga kontakter istället för att satsa medlen på hemmaplan, m.m. Visst, ruttenheten är väldigt utbredd.

  Hur andra handlar och sköter sin ekonomi får de inför Gud stå till svars för en dag. Har jag satsat mina resurser till sådana som missköter det hela i sin tur så kommer inte jag få stå till svars för deras otyg, om jag med ärligt uppsåt vill säga har gett för att Jesu verk skall gå framåt. Låt oss se till fortsätta vara ärliga med det vi ger, om det är lite för att man har lite så ok! Det är inte mängden det handlar om utan ett glatt och villigt hjärta i både smått och stort.

  Jag vet att det finns både baksidor och alla möjliga sidor när det handlar om pengar och människor men Gud vet vad alla håller på med. Låt oss bara sköta vårt så sköter Gud Sitt. Ingen kommer att kunna slinka undan!

  Jesu frid..

 • Jan-Erik Melkersson

  ”Det finns en annan sida av offertänket”

  ja det

 • Ulrika

  Precis, och har man inte så mycket pengar som man önskar att man hade för att ge mera kan man ge annat. Saker till försäljning, tid, rådgivning och annan service som man kan och vill ge med glädje utan förbehåll där den ena handen inte vet vad den andra ger.

  Tror att man kan tillämpa att älska med hela sitt hjärta och hela sitt förstånd även här. Det är klart att Herren inte vill att man lägger så stor del av hushållskassan i kollektboxen att det privata hemmet blir lidande. Några av de tiggeripastorer som kjell talar om har fått hela hem att rasa pga falska löften om belöningar mm för sitt givande.

 • Jan-Erik Melkersson

  Det Paulus menar är att vi är fri från lagens 10e givande. Du är fri att ge 8e eller hälften eller vad du vill. I gläjde och utan olust är poängen

 • Ulrika

  Ja, kan man ge 20e eller 40e för att man tror att det är rätt kan man lugnt tacka Herren för det och lär han en att välsignelser är så mycket mer än pengar, genom att han ger oss annat än pengar, kan man än mer tacka honom för det. I framgångstider är det inte många som vittnar om hur glad man blir när Herren i nödtider sänder okända människor (änglar?) med fruktpåsar till ens dörr. Och det handlar inte enbart om man man kan ge rent ekonomiskt. När man känner att församlingen gör rätt saker vill man givetvis ge mer än när man märker att de gör fel. Det är exempelvis en avgörande skillnad mellan att ungdomarna ska få dela ut biblar eller att de ska få åka till new age festivaler. Då agerar man ju som med ens egna barn. I de goda fallen öser man på med tillgångar och hittar de på otyg bromsar man tillflödet.Om vi förstår detta, hur många fler och bättre sätt kan då inte Herren använda för att fostra och hjälpa på olika sätt.

 • Lars Wärn

  Israels Gud är den ende sanne.

  Skaparen vilade på den sjunde dagen, svar ja.

 • Ulrika

  Tack.

 • kjell

  Jag reagerar mot %tänket, det är många i våra kyrkor som känner sig anklagade om dom inte lyckats ge 10% av sin pension, tionde är faktiska siffror, och att använda Jesu ord till dom som levde under lagen, som dessutom måste upphört när han dog på korset.
  Om jag som pensionär ger % av min pension så blir det så mycket lättare för mina barn som har 7-8 gånger mer i inkomst, dom har mycket kvar men pensionären har inget kvar,
  nu är vi två som delar allt och har ett bra liv genom två pensioner, men vi är uppe i en sådan ålder så det finns risk att någon blir ensam, men fortfarande kan vi resa lite. men ramlade ner från en stege med ryggen före och är just nu handikappad i ryggmuskler, blir då påmind om vår förgängliga kropp.
  Jesus sa ge Gud det Gud tillhör, så länge håller jag med, men vad är det då som tillhör Gud ”det är dig själv han menar”

 • Leif Boman

  Du säger så här Kjell ;
  (Om jag som pensionär ger % av min pension så blir det så mycket lättare för mina barn som har 7-8 gånger mer i inkomst, dom har mycket kvar men pensionären har inget kvar,)

  Jag har absolut respekt för ditt tänkande och för att du t.o.m åldersmässigt kunde varit min far. Du har lång erfarenhet av livet och sett både det ena och det andra. Men, trots det så är det ändå så att om du ger Gud 10% av ditt liv till Gud så är det inte så mycket jämfört med vad Gud offrade för vår skull. Det var inte endast 10% det, utan Han gav hela Sitt liv med allt vad det innebar. Han offrade allt och levde ett liv utan familj, kvinnor, barn, nöjen, njutning, fritid m.m.

  Sen är det också så att, om du ger 10% av ditt och ditt barn ger 10% av sitt. Då betyder det samma offer inför Gud. Han räknar inte pengens storlek utan Gud räknar det du och ditt barn gett för exakt lika stort. Förstår du vad jag menar. Gud ser endast till att du har gett 10% av ditt hjärta och barnet gav också 10% av sitt hjärta. (Obs! Detta är förstås mina egna tankar, men ändock!) Det är i himlen vi samlar skatter och inför Guds ansikte blir det exakt lika mycket, både ditt och barnets offer. Då kan vi också se det som så att Gud också kommer att välsigna båda två exakt lika mycket. Gud är rättvis. Båda kommer att få minst 10 procentiga himmelska välsignelser utav 100% möjliga. Det vi sår får vi skörda står det. Nu innebär som vi kan förstå det inte alltid himmelska välsignelser endast pengar, även om det också är en liten del, men mest innebär det både glädje, frid och allt det andra vi kan läsa om angående Andens frukter, och detta är mycket mer värt än alla jordens pengar vill jag lova.

  Men det jag ändå mest av allt vill lyfta fram är att även om du och barnet har gett olika stora summor men samma 10 %, så blir också välsignelserna tillbaks i himmelska % lika stor! Det är just det värdet vi ofta inte förstår att värdesätta. De % vi satsar på Gud av jordiska medel kommer mestadels tillbaks i himmelskt Andliga välsignelser. Förstår vi det så blir de jordiska bekymren lättare att handskas med.

  Satsa på den himmelska banken är mitt råd!

  (Matt 25:19‭-‬21) En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och bar fram fem talenter till och sade: Herre, du anförtrodde mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare! Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!

  Jesu frid…

 • kjell

  Vad jag pekar på är att % är faktiska tal, genom den mission som du för, så tar människor till det som lag, många har långa predikningar om tionde som är % = 1000 kr av 10000
  Eller 4000 av 40000, men när jag påpekade det för en pastor så sa han att det var frivilligt,
  precis som du, men en % är faktiska siffror, och människor tar det som lag.
  Jag har gett hela mitt liv till Herren på många olika sätt, vittnat på min arbetsplats i alla år,
  Min resväg till jobb och kyrka ca 50 km har krävt att hålla mig med bra bil, genom det har jag skjutsat mina barn som idag är kristna men då blev jag påhoppad av ”syskon i församlingen” att du kan inte köpa ny bil när vi ska bygga ny kyrka.
  Min morfar som var pastor och bibellärare berättade om män som bokstavligen gav 10% av sin inkomst, så att han fick bakom ryggen på mannen ge pengar till frun för att det saknades mat.
  Det som jag har att redovisa en dag för Herren handlar antagligen inte om kr och ören, jag kommer antagligen bli förvånad själv över vad Herren sätter på + kontot.

 • Leif Boman

  (människor tar det som lag.)

  Ja tyvärr! Jag märker det ofta.
  För mig är det däremot fullkomlig frihet. Jag behöver inte ge en endaste krona till någon om jag inte vill, men jag har helt frivilligt valt att göra det och upplevt enorma Guds välsignelser genom åren, och jag är också övertygad om att det i alla fall till en viss del hänger ihop med givandet. Men du har rätt, det måste vara frihet och inte lag!

  Gud välsigne dig broder, och Jesu rikliga frid…

 • Ulrika

  Ja, här är det fest!!!:

  5 Mos. 14:22ff ” Tionde skall du giva av all sädesgröda som för vart år växer på din åker, och du skall äta den inför Herrens, din Guds, ansikte, på den plats som han utväljer till boning åt sitt namn: tionden av din säd, ditt vin och din olja, så ock din förstfödda av dina fäkreatur och din småboskap; ty du skall lära att frukta Herren, din Gud, alltid. Men om vägen är dig för lång, så att du icke förmår föra det dit, eftersom den plats som Herren, din Gud, utväljer till att där fästa sitt namn ligger för avlägset för dig – då nu Herren, din Gud, välsigna dig – så må du sälja det och knyta in penningarna och taga dem med dig och gå till den plats som Herren, din Gud, utväljer. Och du må köpa för penningarna vadhelst dig lyster fäkreatur eller småboskap, eller vin eller andra starka drycker eller vad du eljest kan åstunda; och så skall du hålla måltid där inför HERRENS, din Guds, ansikte och glädja dig med ditt husfolk.”

 • kjell

  Det är dina ord, och andras som gör att människor tar det som lag, tionde är en tiondel av disponibel inkomst, och är då en exakt summa för var och en, då blir det en bokstavslag, att tala om gåvor eller offer är en annan sak, men jag menar att tiondegivandet inte finns längre bland kristna, utan upphörde med Jesu offer, sedan kanske vi vill driva och underhålla våra kyrkor, det är jag med på men använd inte tionde som är lagiskt, kalla det något annat, när du och andra säger att ni ger tionde av fri vilja= lite hur som helst, så uppfattar jag det som att ni är dåliga på matte, för tionde är tio % varken mer eller mindre.
  Att tala om en %sats är att lägga ok på svaga fattiga människor.

 • Leif Boman

  Kan du dela med dig lite mer av det du tänker angående detta, så vore det trevligt!

 • Leif Boman

  Jag försöker vara trevlig mot dig men du verkar inte alls acceptera det. Då vänder vi väl på det!
  Det är faktiskt du och andra likasinnade som sprider en otrons illa doft med den snålhet och girighet inför Gud som du förespråkar. Att du inte skäms överhuvudtaget om att ens diskutera om ynka 10% till Gud, Han gav dig allt, det är en gåta för mig?
  Men, fortsätt du att anklaga om du vill. Jag fortsätter att föreslå en frivillighetens vandring med Jesus, och där ingår tiondet för mig, även om det egentligen är alldeles för lite det med!

  Jesu frid…

 • kjell

  Då har du fortfarande inte fattat vad jag försöker säga dig, det handlar inte om kronor där kanske du blev förvånad om du visste något om mitt offer, det.handlar om att sluta använda tiondeordet som är tionde av disponibel inkomst och då blir en börda för dom fattigaste, men för dom rika blir det lätt, kalla inte offer för tiondegivande för ett offer kan vara allt från änkans skärv till hur mycket som helst.
  Nu har jag skrivit det som Herren la på mitt hjärta, men det känns som du inte förstår.

 • Leif Boman

  Herren la på mitt hjärta för drygt 20 år sedan att lita på Hans Ord och löften, och då var det just en Andens vägledning genom bl.a Malakis ord om tiondet!
  De välsignelser jag därefter fick uppleva gjorde att Ordet blev alldeles levande för mig. Kom inte och försök med något annat broder!

 • Leif Boman

  Dessutom blir det inte alls en börda för den fattige utan helt tvärtemot om man får tag i tron och inte fortsätter i otro som du envist försöker hålla fast vid. Gud välsignar den givmilde och inget annat!

 • Ulrika

  Ja, gärna. Har inte reflekterat över vad Bibeln säger om tionde och så fick jag idag 5 Mos 14:22ff, som jag citerar ovan, från en man som älskar sanningen.

  Pröva mig extra nu då mina reflektioner är färska.

  Först blev jag överraskad av festmomentet i tiondetanken. Herren vill att man ska ha en fest! Och då frågar man sig varför? vilket Gud förklarar i samma text :”ty du skall lära att frukta Herren, din Gud, alltid.”

  Finns säkerligen mycket bakom denna avsikt hos Herren, han har alltid viktiga avsikter med det han bestämmer och det jag kan känna nu är att han vill att vi festar på hans gåvor, till en del, för att bli påminda från vem gåvorna kommer och hur god han är. Det man festar minns man 🙂

  Vi har ingen sädesgröda på egen åker och kan inte köpa kreatur men hålla fest till Givarens ära, husfolket till gagn kan vi göra!

  Tänker så här: I min uppväxtförsamling brukade vi möblera om församlingssalen till fest en gång per år. Känslan under den festen var just: Vi får samlas och glädjas inför Herren med hans gåvor. Då flera av medlemmarna hade dryckenskap som en last i sin historia var det lämpligt att byta ut vinet mot andra drycker. Och nu vill jag för det privata hushållet bejaka att avskilja en del av ekonomin för festivitet Herren till ära, familjen till gagn. När den festen blir av blir den till ett tack för Herren. Det kan vi vara säkra på. Om inte förr, i himmelen.

  Vilken Gud vi har som vill att man festar för att få uppleva glädjen, fruktan, av den Givare vi har!

 • kjell

  Det handlar inte otro, det handlar om att inte ta lagens bokstav, Paulus är rak på den punkten, accepterar du lag, så måste du hålla hela lagen, som dessutom aldrig givits till dig, lär inte människor något som inte gäller efter Jesu död på korset, däremot tror jag att en församling som predikar offer får in mer i kassan än den som predikar tionde som är en exakt mängd och blir då en lag.
  (Nu orkar jag inte förklara mer, men det var du som startade detta genom att gå emot LW som jag håller med dig om)

 • Leif Boman

  Det är bra så, och du behöver inte alls försöka förklara mer eftersom jag själv har en ganska lång egen praktisk erfarenhet av att ge tionde. Jag har bara vittnat om att Gud välsignar den som ger tionde av ett glatt hjärta, och att det är helt i enlighet med det Nya Förbundet. Annars hade aldrig Gud välsignat mig och gjort Sitt eget Ord levande på det sätt som Han har gjort.
  Ha det nu ändå så bra min vän.

  Jesu frid…

 • Leif Boman

  Ja visst Ulrika!
  Det skall givetvis kunna vara glädje och fest i Guds hus, och speciellt kan tiondet, åtminstone delvis användas också just till detta, så att alla kan få vara med i lovprisningen till Gud.
  Jag har själv inte riktig sett det så, men när du nu tog upp det så säger det omedelbart amen inom mig.

  Tiondet är ju ett Gudomligt medel som både förenar och hjälper Guds folk att kunna fungera och hålla ihop och umgås i även större grupper. Det är klart att man skall kunna prisa Gud och ge Honom äran för denna sorts vishet!

  Låt oss festa ännu mer till Guds ära!
  Tack för dina fina ord syster.

  Jesu frid..

 • Ulrika

  ”Tiondet är ju ett Gudomligt medel som både förenar och hjälper Guds folk att kunna fungera och hålla ihop och umgås i även större grupper.”

  När man läser bibeltexten ser man att uppmaningen att avskilja tionde handlar om att göra det i samband med skörd och när djur fått barn. Gissningsvis tillämpade man då tionderegeln 1-2 gånger per år.

  Det du beskriver om att fungera och umgås ihop handlar om andra saker.

  Tionde sätter fokus på det som Gud ger oss, inte vad vi kan ge honom. Tionde handlar inte heller om att lägga börda på människor som har lite att ge. Tvärtom vill Herren i tiondet bringa glädje med en del av det han givit.

  ”Kom ihåg vem som ger er” är syftet med tiondet.

  Inte ”kom ihåg att ge mig.”

 • Jan-Erik Melkersson

  Problemet är förkunnelsen som gör att att människor blir anklagade. ””Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare”

  Om predikanter förkunnade det ovan blir det ingen fördömelse. Men allt för ofta landar ”offer” talen istället i typ Malaki 3:10;

  ”Fören full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finnes mat, och pröven så, hurudan jag sedan bliver, säger HERREN Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse”

  Jesus sa i Luk 6 ”given lån utan att hoppas på någon gengäld.”

  Ett bibliskt givande som inte många predikanter för fram, vilket är märkligt, för nästa meningen är ”Då skall eder lön bliva stor, och då skolen I vara den Högstes barn”

  Det är givandet det handlar om inte procenten eller summan ge med glatt hjärta det du beslutar utan tanke på att få nått tillbaks dp ska din lön bli stor.

 • Leif Boman

  (När man läser bibeltexten ser man att uppmaningen att avskilja tionde handlar om att göra det i samband med skörd och när djur fått barn. Gissningsvis tillämpade man då tionderegeln 1-2 gånger per år.)

  Visst, med tillägget att det tydligt står av ”all” skörd! Vi har ju som sagt normalt inga sädesfält, vinodlingar och boskap, så jag tror nog ändå man kan likna detta vid våra inkomster.
  Och egentligen handlar det inte helt om andra saker det jag tidigare nämnde om, men det behöver vi inte diskutera djupare, det blir bara krångligt. Jag menar ändå att allting hänger ihop på ett visst sätt. Allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, även tiondet.

  Men givetvis är syftet alltid att det i grunden är Gud som av godhet ger, och det är just det jag hela tiden har försökt att lyfta fram. När vi gör som Jakob säger, närmar oss Gud så
  närmar Han Sig oss, inte tvärtom! Gud säger pröva Mig så skall ni få se Guds välsignelser.

  Han ger inte välsignelser hur som helst utan välsignelser delar Han ut när vi först ger av våra liv till Honom, då sker det! Han har givetvis först redan gett Sitt liv för oss, men! Välsignelserna börjar inte strömma över oss förrän vi ger vårt liv som gensvar till Honom.

  Likadant är det med tiondet oavsett hur mycket man äger. Egentligen har Gud försett oss med allt det vi äger, Honom tillhör egentligen allting på denna jord även om det inte alltid kanske verkar så. Allt vi äger och har är egentligen gåvor från Gud Fader. Nu önskar Han endast ett litet gensvar för att kunna välsigna oss. Tiondet är ett sådant medel för att Gud skall kunna ge oss ännu mera glädje och visa oss ännu mera av Sin enorma godhet.

  Jesu frid..

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Att vandra i tro, vad betyder det? Din tro eller skriftens eller vems? 10% tillhör gamla förbundet och 100% gäller i nya! Tror du att du kan köpa dig fri för 10% och tro att Jesus nöjer sig med det?

  Det är lätt att lägga ribban på den nivån man själv är beredd att hoppa över men hur många tänker på var ribban som högst ligger idag hos oss västerländska kristna i jämförelse med den första församlingstidens 100%iga liv där man delade allt med alla och var ett i tron.

  Så vi i väst kanske skulle tagga ner och sänka tonen lite annars kan vår mästare själv ta ner oss på jorden igen om det så behagar honom att lägga sig i dagens avfälliga rikemanskristendom som regerar i den rika delen av världen.

 • Jan-Erik Melkersson

  Svarade men det försvann visst!

  Att det finns de som känner sig anklagade beror på felaktig förkunnelse. Om predikanterna istället för Mal 3:10 om att föra fullt 10e till förrådshusen istället predikar 2 Kor 9:7-8 ovan om glada givare, får givandet en annan ton.

  Vi ska inte ge för att få, det säger Jesus i Luk 6:35 gör gott och ge utan att hoppas att få nått i gengäld. Det är märkligt att inte denna vers används mer
  i undervisningen om givande med tanke på att det i meningen efter står ”Då skall eder lön bliva stor, och då skolen ni vara den Högstes barn”

  Gud lönar den som söker honom står det i Heb 11. Det står inte att Gud lönar dem som ger tionde

 • Janne

  Du är otrolig!
  Du skryter om din bibel tolkning , men verkar inte ha greppat en sådan enkel och grundläggande sak som sabbatsfrågan!
  Kan ju tipsa om att din favorit KK skryter om att de ändrat helighållandet från lör till sön. Det borde väl ge dej en tankeställare…

 • Lars Wärn

  Om Skaparen, Israels Gud – Yeshua Messias – vilade på den sjunde dagen, svar ja.

 • Ulrika

  Du fuskar. Låt oss fokusera på vad Gud säger. (Inte de egna föreställningarna, traditioner etc)

  Gud säger i texten om tionde ”Du skall äta ditt tionde….”

  Du säger ”Du skall ge bort 10 % av din inkomst.”

  ”Du skall äta….” (dig mätt av det jag givit dig lär människan vem Gud är.)

  ”Du skall ge bort 10% av din inkomst” är vad jag kan se ett hittepå som inte stämmer med Guds ord.

  Tionde blandas ihop med offer. De är varandras motsatser, vad jag kan se. Tiondet är ett sparande till hushållet. Jag skrev fest, och visst är det fest när man får fylla på med en del av det man får skörda till sitt husfolk!

  Vet om en man som i princip bosätter sig i skogen från det att de första blåbären och lingonen börjar mogna om hösten och stannar där tills bären mognar över. Först fylls förrådet i hans egna hus upp och därefter fortsätter han plocka för att dela ut bär till så många han kan komma på. Hinkvis….

  Mannen har en del problem men jag tror att han någonstans i sitt inre tänker en tanke på den som givit bären varje gång han får skörda. Vem kan undgå att tänka på Givaren när man står med överfyllda bärhinkar?

 • Leif Boman

  (Att vandra i tro, vad betyder det? Din tro eller skriftens eller vems?)

  Skriftens förstås! Och det är samma evangelium i både nord, syd, väst och öst.
  Tro på Guds Ord och handla därefter så vandrar man i tro!
  Sen gäller faktiskt hela Bibeln som Guds Ord, inte endast det Nya Testamentet. Det man bör förstå är dock skillnaden på lag och frihet! Det finns även löften i det Gamla Testamentet som fortfarande gäller om någon skulle ha missat det!

  Att ge tillbaks något till Gud betyder inte att man måste vara rik, även den fattiga kvinnan gav, t.o.m mycket mer än de ögontjänande!

  Jesu frid…

 • Leif Boman

  (Du fuskar. Låt oss fokusera på vad Gud säger. (Inte de egna föreställningarna, traditioner etc)

  Gud säger i texten om tionde ”Du skall äta ditt tionde….”)

  Jag tycker inte om att äta pengar, tyvärr!

 • Leif Boman

  Malaki har inget dåligt budskap utan det handlar om att kunna läsa och ta till sig både Paulus och Malaki samtidigt. Det går faktiskt att se dessa två Bibelställena som mycket samstämmiga. Det är då Guds Ord blir levande och verksamt!

  Se inte endast från ett enda Bibelställe, det är då man ofta får bekymmer!

 • Ulrika

  ”Jag tycker inte om att äta pengar, tyvärr!”

  Tacka Gud för alla matbutiker i det här landet. Gynna gärna lokala handlare också. Självplocksodlingar? Bra tid att sätta egna frön nu också. Finns flerdubbla nyttor med att odla egna tomater o så. Ofta mer näring i egenodlat. Och smaken! 🙂

 • Leif Boman

  Visst är det trevligt med eget odlat, lite svårare med lägenhet, men visst skulle även det gå. Nu är det ändå så att jag kommer att fortsätta på den väg Gud visat mig med tionde. Det finns givetvis alltid en bredd bredare än den man just nu ser. Men varför lämna en väg som Gud välsignat i drygt 20 års tid?
  Jag ser ingen logik i det, även om det enligt dig är en fuskväg.
  Ha en trevlig dag, och

  Jesu frid…

 • Ulrika

  Hej igen, som du kanske hunnit märka skrev jag först och läste bibeltext sedan vilket givetvis är helt fel ordning. Som en ”kompensation” vill jag tipsa om denna artikel.

  http://unajuaje.niwega.net/2013/11/04/tionde-givande-och-tjuvar/

 • Leif Boman

  (Du säger ”Du skall ge bort 10 % av din inkomst.”)

  Och dessutom säger jag inte alls det du säger utan jag säger att du kan som en trofasthetsträning ge tillbaks en liten del, det räcker med 10% av det du fått av Gud för att på det sättet kunna lära dig vandra i Guds tro! På detta sättet kan vi lära oss hur Guds trofasthet och löften fungerar på ett enkelt och smidigt sätt.

  Jesu frid…

 • Ulrika

  Jaha, kan man få några bibelställen på det du precis påstått? (Jag hade tänkt lägga ner tråden men vill du fortsätta så gör vi det)

  Jag har försökt förstå vad Gud säger i en bibeltext om tionde. Om det någon annan säger inte stämmer med vad Gud säger vad gör man då? Gapar och sväljer människans budskap för att det låter bra och har låtit bra under lång tid? Är alltid det som låter bra sant?

  Du talar om lång tids erfarenhet av att blivit välsignad pga din uppfattning av tiondet. Tacka Gud för att du blivit välsignad men inte pga av vad du kunnat ge utan av vad han har givit dig!

  Att man har välfyllda bankkonton under längre tid behöver inte innebära att man är särskild välsignad i jämförelse med den som inte har det.

  Och att ge för att förvänta sig välsignelse vad är det?

  Jag har också av tradition burit på obibliska föreställningar under lång tid. Endast Guds ord kan ändra på sådana föreställningar.

 • kjell

  Ena stunden pratar du om tionde, som är ett exakt tal, nästa stund säger du att du.är fri och behöver inte ge en endaste krona, nu får du bestämma dig du låter som goddag yxskaft, att tala om tiondegivandet som är en lag kan lura fattiga svaga människor.
  Jesu ord i matt 23: 23 har förändrats efter korsfästelsen. Jag vill inte lura någon att ge mindre, jag reagerar mot att förespråka en lag som inte gäller, sluta att använda ordet tionde, för vad jag förstår nu är att du inte förstår ordet, när du samtidigt säger att du inte behöver ge en enda krona.

 • Leif Boman

  (för vad jag förstår nu är att du inte förstår ordet, när du samtidigt säger att du inte behöver ge en enda krona.)

  Det du förstår nu kan jag tyvärr inte göra så mycket mer åt. Ha det så bra!

 • Jan-Erik Melkersson

  Jag sa inte att Malakis budskap var dåligt men jag menar att det var för en annan tid än den vi lever i.

  Läser du några verser innan står det vem som är mottagare ”Ty jag, HERREN, har icke förändrats, och I, Jakobs barn, haven icke heller hört upp: 7allt ifrån edra fäders dagar haven I vikit av ifrån mina stadgar och icke hållit dem.” v 6-7

  Här är det Israel som är mottagare och inte församlingen. Att tillämpa detta sammanhang på församlingen är inte möjligt. Ytterst, det din fråga handlar om är vad kan församlingen Kristi kropp tillämpa från GT?

 • Leif Boman

  (Jaha, kan man få några bibelställen på det du precis påstått?)

  De har du redan många gånger läst så det behövs inte alls i dit fall. Du vill just nu ändå inte ta emot, så det är meningslöst. Du verkar ha din förutfattade åsikt klar.

  Jag har inte vandrat av tradition utan genom det jag läst och tagit på allvar!

  Jesu frid…

 • Leif Boman

  Gud vill ha trofasta hjärtan och det är därför tiondet lämpar sig alldeles ypperligt även i våra ”moderna” dagar. Den som ger lite hur som helst och när som helst när det känns bra och man tycker att det passar får problem med trofastheten. Man blir en ostadig vandrare som blir svår att lita på och bygga vidare på. Trofasthet är en viktig del av vårt kristna liv, och tyvärr saknas det alltför mycket av denna vara inom kristenheten idag!

  (Gal 5:22) Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

  Jesu frid…

 • Ulrika

  ”De har du redan många gånger läst så det behövs inte alls i dit fall.”

  Hur ska man kunna veta vilka bibelord du tänker på när du skriver dina inlägg?

  Jag är inte synsk.

  Är det du påstår sant/viktigt vill du inget hellre än ge oss dem. Kan inte vara så svårt när du följt de bibelorden i tro så lång tid.

 • Leif Boman

  Ok då, här får du en del av Bibelns Ord jag byggt mitt liv på!

  (2 Kor 5:7) ty vi vandra här i tro och icke i åskådning.

  (Gal 5:22‭-‬23)
  Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, TROFASTHET, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

  (2 Kor 9:6‭-‬13) Men tänk på detta: Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt, och det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvan. Den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara de heligas behov, utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud. När ni visar er äkthet genom denna hjälp prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen med dem och med alla.

  (Mal 3:6‭-‬10)
  Jag, Herren, har inte förändrats, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Ända sedan era fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd om till mig så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Men ni frågar: ”Hur ska vi vända om?” Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: ”Vad har vi stulit från dig?” Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, för ni och hela folket stjäl från mig. Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått.

  (Heb 7:1‭-‬6)
  Denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den Högste. Han mötte Abraham på hans väg tillbaka efter segern över kungarna. Melkisedek välsignade honom, och Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder för det första “rättfärdighetens kung”, och dessutom är han Salems kung, det vill säga “fridens kung”. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut: han är som Guds Son och förblir präst för evigt. Se hur stor han är: till och med vår stamfar Abraham gav honom tionde av sitt bästa byte. De av Levis söner som blir präster ska enligt lagen få tionde av folket, alltså av sina bröder, trots att de också härstammar från Abraham. Men Melkisedek, som inte var av deras släkt, fick tionde av Abraham och välsignade honom som hade fått löftena.

  (Rom 4:11‭-‬12)
  Han fick omskärelsens tecken som bekräftelse på trons rättfärdighet, och den hade han redan som oomskuren. Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle också bli far till de omskurna, de som inte bara tillhör de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham hade redan som oomskuren.

  (Ords 3:5‭-‬10) Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. Var inte vis i dina egna ögon, vörda Herren och undvik det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp, kraft åt alla dess ben. Ära Herren med vad du äger och med det första av all din gröda. Då ska dina lador fyllas av rika skördar och dina pressar flöda över av vin.

  Sen kan jag meddela att jag också har kikat på Kjells teorier och åsikter!

  Nu har du dock fått en del av det du bad om, hoppas du blir nöjd så och hoppas också att dessa Gudomliga BibelOrd kan ge dig mera lust till att ge Gud ännu mer av allt det du fått!

  Förvalta ditt pund väl syster!

  Jesu frid..

 • kjell

  Jag har alltid läst GT som en rik kunskapskälla, om hur det var då och profetiskt om hur det kommer att bli i framtiden, men många blandar ihop dåtid med nutid, och blandar lag med nåd, och det känns inte som att kunskapen ökar bland kristna, varför?
  Flera kända kristna har konverterat till rkk, varför? är det för möjligen tryggare att få betala för syndernas förlåtelse?
  Jag har levt med Herren sedan barnsben till 100 % mitt ställningstagande har gett mobbning både i skolvärlden och på arbetsplatser, och blir man då för radikal, så finns det mobbning i kyrkan också, som har anpassat sig till denna världen, jag har en baptistisk syn, och tillhör en sådan församling sedan 16 års ålder, men nu är det öppet för medlemsskap med barndop, vi som då inte döpt våra barn ser nu att barnbarn drabbas fast dom levt hela livet i församlingen, riskerar nu att hamna utanför gemenskap och rötter i en församling, som är bra att bygga på om dom senare i livet hamnar på annan ort.
  Församlingen har också anpassat sig till staten genom att öppna upp för homo, samtidigt som dom avsäger sig vigselrätten, genom det har kristna unga startat samboskap, eftersom dom inte kan hitta kristna vigselförrättare, (när kan någon ta tag i detta)?

 • Ulrika

  Tack för alla bibelord. Håller på att läsa dem och behåller givetvis vartenda ord du vill tipsa om här. Det är ju Bibeln.

  Om man fortsätter läsa i Hebr 7 står det ”Om nu fullkomlighet hade gått att nå genom den levitiska prästtjänsten – och på den grunden fick folket lagen – varför måste det då uppstå en annan präst, en som Melkisedek, en som inte sägs vara som Aron? För om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras. Han som det talas om hör till en annan stam, och från den stammen har ingen gjort tjänst vid altaret. Det är tydligt att vår Herre har kommit ur Juda stam, och Mose har inget sagt om präster från den stammen.
 Ännu tydligare blir det när det uppstår en annan präst som Melkisedek, en som inte har blivit präst genom lagbud om härstamning utan genom kraften i ett oförstörbart liv. Han får nämligen vittnesbördet: Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek . Så åsidosätts ett tidigare bud eftersom det var svagt och kraftlöst, för lagen åstadkom aldrig något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit, och genom det kan vi närma oss Gud.”

  Tack för uppmuntrande tillrop ang förvaltning.

 • Leif Boman

  Varsågod! Jag håller ändå kvar vid att tiondetanken fanns långt före lagen!
  Det är inte lagens tionde jag talar om utan ett trons tionde!

  Jesu frid…

 • Ulrika

  Ett trons tionde?

  Det har jag aldrig hört talas om.

 • Leif Boman

  Det är väl trevligt att man inte har hört allt än!
  Det finns säkert sådant som inte heller jag ännu har hört, månde?

 • Ulrika

  ”Det är väl trevligt att man inte har hört allt än!”

  Det beror på. En tioprocentig tro tarvar åtgärder.

 • Jan-Erik Melkersson

  Leif Boman, såg att du på annan plats skrev;

  ”Nu önskar Han endast ett litet gensvar för att kunna välsigna oss. Tiondet är ett sådant medel för att Gud skall kunna ge oss ännu mera glädje och visa oss ännu mera av Sin enorma godhet”

  Det märkliga är att tiondegivandet endast nämns en gång i NT efter korset och då i mötet mellan Abraham och Melkisedek i Heb 7, vilket är ett speciellt tionde som endast sker en gång. Likväl ska vi ge tionde påstår du!

  Israels folk var tvungna att ge tionde under ett förbund med Gud som inte kunde göra dem rättfärdiga inför Honom. Därför säger Han i Hebreerbrevet 11:40 ”ty Gud hade åt oss utsett något bättre. Vi har ett bättre förbund varför ska vi då kopiera nått från det gamla som inte var bra?

  Vi har all anledning att vara givmilda vilket vi kan se av Paulus i” 2 Kor 8-9
  ”fastän de har varit prövade av stor nöd, så har deras överflödande glädje mitt under djup fattigdom så flödat över, att de med uppriktigt
  hjärta har gett rikligen. 3. Efter sin förmåga, det intygar jag ja, över sin förmåga har de gett, och helt frivilligt” 2 Kor 8:2-3

  Det är aldrig tal om tionde i Pauli undervisning till församlingen utan han talar om givande, ett frivilligt givande utan tvång och olust. Det gamla förbundet har ersatts av ett bättre låt det gamla bli förgånget för det nya som har kommit!

  Därför blir det ett nej, tiondet är inget medel för att Gud ska kunna ge oss ännu mera glädje. Eftersom tiondet hör till det gamla förbundet kan det aldrig ge annat än olust och känslan av tillkortakommande.

 • Larsnas Kristensson

  Att Allah inte är den samme som Jehova, Abrahams, Isaks och Jakob (Israels) GUD, visar Hamasledarens son på:

  https://www.youtube.com/watch?v=Vl641IFO10g

 • Larsnas Kristensson

  Islam har ingen frälsning eftersom Allah är en högmodig krigsgud som endast ger martyrer frälsning. Detta enligt f. d, terroristen Walid Shoebat

  https://www.youtube.com/watch?v=Zhp7Qaj5NSU

 • Lars Wärn

  Whatever, det blir inte förrän efter Harmagedon det blir ordning och reda med ett nytt tempel i Jerusalem. Innan dess har vi att tampas med Vilddjurets rike under åtminstone 42 månader (1260 dagar, en halv årsvecka). Ett fruktansvärt välde med närapå global påverkan, Jerusalem inkluderat.

  Efter denna period, med final i o m Harmagedon, kommer det inte att finnas något tempelberg att bråka om. När Oljeberget klyvs i två delar, och bildar två berg, finns det ingen chans att dagens tempelberg kan bestå. Det område som idag är Jerusalem, med omgivningar, kommer enligt profetian att ombildas till en högplatå. Det framtida templet kommer att stå där i mitten med landområden, väl tilltagna, för präster och leviter i dess omgivning. Hesekiels och Sakarjas profetior kan omöjligen gå i uppfyllelse före Harmagedon.

 • Lars Wärn

  Du bör läsa arabiska, persiska, malaysiska m fl översättningar av Bibeln innan du uttalar dig så bergsäkert.

  Vilken Gud är ”Gud” i svensk översättning? Knappast Israels YHWH om man ser det språkhistoriskt ur ett forngermanskt perspektiv.

 • Lars Wärn

  Jaha, där hittade jag den. En varning om blockering (läst i email i våras). Tänkte den låg i 500-salen. Kanske både och? Never mind, jag ska uppföra mig lugnare, trots mitt inre raseri och ursinnighet som rinner upp titt som tätt över vissa kommentarer . Inga kraftuttryck eller dylikt framledes, således.

  Shalom

  (Nästan Shabbat Shalom)

 • Larsnas Kristensson

  Inga övriga kommentarer eftersom denna var O.T.

  Lars,

  Kommentera innehållet i stället för att uppmana mig, som budbärare, att läsa olika översättningar av bibeln när det handlar om islam och allah.

  Vår GUD är Abrahams, Isaks och Jakobs (Israel) GUD.
  Där passa inte allah in.

  Shalom

 • Lars Wärn

  Jag citerar den romerske prefekten i Judéen omkr år 33 v t, Pontius Pilatus:

  ”Vad jag har skrivit, det har jag skrivit”

 • Larsnas Kristensson

  Ok.
  Som jag har skrivit, det har jag skrivit:

  Ingen kommentar OT.

 • Daniel, du har alla arkeologiska utgrävningar emot dig. Fort Antonia med de dimensionerna, helt befängt. Templet revs ned, det lämnades inte sten på sten av templet. Jesus sa inget om att tempelplatsen skulle rivas. Här är du helt ute och ”cyklar”. Du svänger dig ju med utalanden om Talmud och fariséism som den värste antisemit. Jag vet att du inte är det, så använd inte deras jargonger.

 • Kjell de 144.000 är 143.999 män + Lars Wärn. 🙂

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?