Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Pingst FFS: Daniel Alm har fel om faran med fundamentalism

I ett blogginlägg den 7/6 totalsågar nya pingstledaren Daniel Alm fundamentalism. Något han även aktivt varnat för när han undervisar pingströrelsen predikanter. Tidningen Dagen verkar också tycka detta är viktigt då de lyfter fram bloggposten dagen efter.

Alm:

Jag tror att fundamentalismen och galenskapen är två av den sanna pingstväckelsens största fiender. När vi luras att tro att kristen tro är en samling åsikter rinner det andliga livet som av oss. Den församling som fylls av helig Ande frågar inte efter att döma utan letar efter tillfällen att älska.

Tyvärr är Alm ute och seglar här. Huruvida fundamentalism är ’den sanna pingstväckelsens största fiender’ eller ej har utan tvekan att göra med vem man låter definiera fundamentalism. Detta har jag försökt påpeka personligen till Alm i en dialog jag hade med honom på facebook förra året.

Pingstledaren har utan tvekan köpt denna världens nidbild av evangelikal fundamentalism såsom något negativt, farligt och något som bör motarbetas med all kraft.

Den som söker världens acceptans och en karriär i den nya ekumeniken gör rätt i att rata fundamentalism. Faktum är att det är ett måste.

Men, den som förstår fundamentalismens ursprung och sanna mening, inser snart att fundamentalism inte är pingströrelsens största fiende, utan snarare tidiga pingströrelses drivkraft.

Här finner du definitionen av fundamentalism Alm onekligen helt och hållet missat:

Fundamentalism är ett återvändande till vad man uppfattar som en religions eller ideologis grundläggande och ursprungliga lära, och utgör ett avståndstagande från upplevda kompromisser förorsakade av moderna religiösa, etiska, vetenskapliga och politiska idéer. Begreppet sammanblandas ofta med fanatism, extremism, traditionalism, sekterism och konservatism. En anhängare av fundamentalism kallas fundamentalist.

Fundamentalism var ursprungligen beteckningen på den bibelfundamentalistiska rörelsen; en amerikansk bibeltrogen kristen kalvinistisk rörelse, ofta associerad med den evangelikala rörelsen, som var en reaktion mot religiös modernism, liberalteologi, vetenskaplig bibelkritik, evolutionsteorin och annat sekulärt inflytande över det religiösa tänkandet. Den bibelfundamentalistiska rörelsen var även en uppgörelse med religiösa traditioner som saknar biblisk grund. Man vill söka sig tillbaka till grunden – fundamentet.

 

Vad är det i fundamentalism som skulle vara en sådan fiende till pingströrelsen att den hamnar högst på listan???

Tyvärr är det snarare så att en biblisk fundamentalism är enda hoppet till en nytändning inom svensk pingströrelse och största skyddet mot en flodvåg av förförelse på väg mot, inte bara pingströrelsen, utan evangelisk kristendom över lag.

Biblisk fundamentalism utgör även vårt enda skydd mot religionssynkretism och den nya ekumeniska rörelsen vars slutmål tveklöst är ett underordnande av påven i Rom och ett kapitulerande för katolsk blodsmysticism i nattvarden. Ett måste för att till sist nå full enhet och fullborda relationen.

Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser, brukar man säga. Jag är övertygad om att Daniel Alm har goda intentioner och vill väl, precis som hans föregångare. Dock är jag övertygad om att det nu blåser upp till storm på flera plan. Andligt, socialt, politisk och ekonomiskt. Under kommande år är ett ’sökande tillbaka till grunden – fundamentet’ vårt enda hopp, oavsett samfundsetikett.

Luk 6:46-49 Varför säger ni ’Herre, herre’ när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger? 47Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er.

Han är lik en man som när han bygger ett hus gräver djupt och lägger grunden på berg. När floden svämmar över vräker sig vattnet mot huset men förmår inte rubba det, eftersom det är väl byggt.

Men den som hör och inte handlar, han är lik en man som bygger ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset, och det rasar genast ihop och förödelsen blir stor.”

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.

 

Daniel ”My Two Cents” F orslund

=>

Ämne: Ändens tid, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI, Villoläror

Nyckelord: , , ,

 • Josua

  Här håller jag faktiskt dig helt. Man kan dessutom lägga till att det ur den liberalteologiska striden mellan fundamentalister och modernister i mitten av 1900-talet växte fram något som kallas ”New evangelicalism” vilket är en form av subtil kompromiss från fundamentalistiskt håll. Den rörelsen har idag slagit ut i full liberal blom och går under namnet ”evangelikal”. Det blir dock fel att, likt Wikipediaartikelns författare, klistra på en homogen kalvinistisk stämpel på hela fundamentaliströrelsen då det fanns och finns många ickekalvinister där också.

 • Stefan

  Om du förstår vad han lägger i ordet fundamentalism kanske du kan hålla med
  Honom?

 • Josua

  I sammanhanget bör man dock också tillägga att fundamentalisterna i början av 1900-talet tog tydligt avstånd från den framväxande pingströrelsen, då man menade att detta var obiblisk karismatik (med rätta tror jag). Studerar man det som hände på Azusa street blir det klart problematiskt ur ett bibliskt perspektiv.

 • Jonas Rosendahl

  Ja, pingströrelsen hade olika ”faser” mkt beroende på hur man tolkade Andedopet. Det finns sålunda olika definitioner på vad som är ”pingströrelsen” även då med tanke på den tidiga pingströrelsen. (1900-tal)
  Som så många gånger har väckelse sällan kommit i etablerade, hierarkiska sammanhang utan varit den fattiga människans rörelse. Så även Azusa street.

  Det man ska vara observant på är att nuvarande teologer och andliga ledare gör sin tolkning av ursprungsrörelsen. Jag har märkt en viss anpassning så det ska passa in i deras önskade inriktning. Men det är lätt att få tag på böcker och läsa själv…så märker man denna om dock lilla disharmonin.

 • Josua

  Men om du studerar Seymour och hans verksamhet, både före och efter Azusa, borde det ringa varningsklockor. Jag håller just nu på att läsa ”The Pentecostal-Charismatic Movements: The History and the Error” av David Cloud och det är väl en av de mest grundliga genomgångarna av pingströrelsens födelse och det är ingen vacker läsning ur ett pingstperspektiv. Nu lutar jag dessutom starkt åt att ”sign gifts” upphörde i och med Bibelns kanonisering, vilket gör att jag redan där ifrågasätter hela den karismatiska rörelsen (man kan också reflektera över hur sent i historien som den karismatiska rörelsen kommer in på banan, dvs sammanfaller med den sista tidens stora avfall). Men man behöver dock inte vara cessationist för att ifrågasätta pingströrelsens födelse och dagens karismatik.

 • Stanley Östman

  Det finns många i pingstleden som supportar ”ledaren” för det har man lärt sig sedan Lewis dagar…

  Men i detta fall så är uttalandet historielöst, okunnigt och vilseledande.
  Tyvärr är uttalandet en alienation med Mona Sahlins tidigare uttalande där hon betraktade alla kristna som fundamentalister. Detta som ett skällsord utan reell kunskap utan ren och skär kristen analfabetism.

  Uttalandet bekräftar också tyvärr att ett nytt ledarskap utan rötter hos väckelserörelsen påvisar samma tendens som all liberalteologi påvisar.
  Det följer visserligen de nya spåren som kristen media plöjer vidare i där det är mer ”rumsrent” att tala om religiositet som något av värde, men utelämna ordet kristen eller kristendom.
  Tyvärr är det samma enkla tendens som varit förhärskande i det sekulära samhället – man undviker att associera sig med svenska flaggan. På samma sätt undviker kristna företrädare att betona kristna källor, men stöder sig gärna på mer allmänt hållna termer av religiositet.

  Det finns anledning att återkomma…

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Jag förstår mycket väl hur han tolkar ’fundamentalist’. D.v.s. nidbilden av detsamma. Fundamentalism är t.e.x. när vi talar om muslimer något negativt eftersom det kan innebära terror och mord.

  Evangelikal fundamentalism resulterar dock inte i självmordsbombningar och mord.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Om vi för enkelhetens skull håller oss till svensk pingströrelse föddes den ju ur baptismen som i sin tur en gång i tiden hade en relativt ’fundamentalistisk’ hållning.

  Min poäng är att ta avstånd från biblisk fundamentalism är att ta avstånd från sina egna rötter. De gamla pingstvännerna brukade ’tjata’ om att hålla sig till Ordet. Det är enklaste beskrivningen av biblisk fundamentalism i min ringa mening.

 • Jonas Rosendahl

  Ojdå du tillhör den falangen. Intressant!
  Ja det fanns obalanser i rörelsen tidigt, bland annat att man ”skrev i tungotal” och en del andra saker jag glömt nu.

  Men jag lägger mycket kraft på att försöka förstå pingströrelsens tidiga drivkraft Jag tror nämligen att ju mer man är insyltat i det kyrkliga etablissemanget desto mer färgas ens tolkning. Jag tror fortfarande på den fria rösten. Sen får människor välja vad de vill tro på förstås.
  Pingströrelsen hade förmodligen mått bättre av att tidigare systematiserat sin teologi. Men det finns en fara där också, tolkningsnycklar måste användas och risken är att det intellektualiserade tar över och karismatiken minskar.
  Det är en ständig kamp detta i hiostorien mellan det systematiserade, hierarkiska och de fria nyare rörelserna.
  men på ett sätt har kyrkan alltid på sikt befruktats av den fria rösten vid sidan av etablissemanget och det episkopala. Munkrörelsen är ju ett exempel på det, tills den växte sig så stark att en abbot blev påve…då blev det pannkaka igen..;-)

 • wildwest63

  Man kommer säkert från Pingsts sida kontra med att allt handlar om hur man definierar fundamentalism. Jag tror mer det handlar om att detta numera är ett fult ord i alla politiskt korrekta sammanhang och man måste därför distansera sig ifrån det. Det är typiskt modernt att skala bort varje kant så att allting blir en hal boll som inte går att hålla i. Istället hade man kunnat kämpa för att återta ordets rätta betydelse och lansera det så. Nu ger man ifrån sig ordet till alla pk-människor som kan kasta det omkring sig i samma andetag som man nämner IS. Fundamentalist är för mig någon som håller sig till det ursprungligt uppenbarade, till ”reglerna” om man så vill. Vi har många trafikfundamentalister i det här landet, t ex, som stannar för rött ljus. Borde bekämpas…
  Vad menar då Alm vidare med ”galenskap”? Det är ett negativt laddat ord. Vad lägger man i det? Är det alla andeutgjutelser som inte passar i mallen för en politiskt korrekt kyrka som inte vill stöta sig med någon sekulär makt? Det kanske är bäst att inte be om någon andeutgjutelse eller väckelseperiod för det skulle ju kunna leda till nån form av ”galenskap”. Det skulle ju rent av kunna bli lika tokigt som första pingstdagen i Jerusalem när folk kallade lärjungarna fulla av sött vin.

 • Janneyo114

  Bra Daniel! Vi ska inte vika ner oss. Förneka honom och han ska förneka oss. Tappa sitt ord och sin papperslapp, som Ferlin sa.

  Man ser ju på grupporträttet vilka vännerna Alm har, så det är kanske inte är så konstigt att Alm varnar för människor som en gång förde andra – genom Guds kraft – till frälsning? Inte människors sak att frälsa varandra! Fundamentet är klippan Kristus. Vi ska ha samma klippa som människor i Bibeln som tror på klippan! Haha!

  Kristen med ”yxa”

  Fundamentalism kan bli ett grovhugget försvar för fundamenten i kristen tro iofs – och man har inte alltid varit sugna på att komma överens i saker vi ska med Guds hjälp komma till klarhet med. Mer skyttegravskrig i eskatologin, eller jobbig historia i politisk lobbyism tex!… En fundamentalistisk kristen samarbetar med andra syskon i andra kyrkor. Pingst med baptist och andra bibeltroende i evangelisation tex. Men det betyder inte ekumenik mellan dessa kyrkor om man nu inte kan komma överens om ”finsnickeriet.” Ekumeniken som agenda leder snabbt tillbaka till den breda vägen Alm och vänner går på.

  Bibelns budskap – som det står – är fundamentet (om det inte rörs sig om bildspråk förstås). 2 Tim 3:16, Matt 24:35

  Står man inte på fundamenten i tron 1 läs Bibeln igen, pröva sin tro 2 Ta till sig varningarna om du saknar det bibeln kallar tro 3 Utan fundament står man säkert på människotraditioner 4 Gud har gett oss av sin tro, behåll den som ett klart ljus! Fundamentet är grunden utan detta KAN DU INTE STÅ när det blåser! Haha!

  Tack för att din kamp här! Pingst har inte en chans att överleva om man följer Alm på den väg han går idag.

 • Jonas Rosendahl

  Daniel Alm skulle tjäna på att förtydliga sig. I detta avseende har han bara uttalat sig så det ska passa den ekumeniska mallen. Men han stöter sig samtidigt med de konservativa bibeltolkarna.
  Men jag hinner inte skriva en insändare till Dagen i nuläget…så vi får hoppas han läser detta 🙂

 • David B

  Mycket bra och viktigt inlägg Daniel Forslund. Det gäller att vara vaksam i dessa dagar när ekumenismens vindar tilltar och verkar sudda ut tidigare självklara sanningar. Gud välsigne dig broder

 • Janneyo114

  ”Daniel Alm skulle tjäna på att förtydliga sig. I detta avseende har han bara uttalat sig så det ska passa den ekumeniska mallen. Men han stöter sig samtidigt med de konservativa bibeltolkarna.”

  För mig kan han inte tala tydligare! Korset är en stötesten, och han som var på det en gång och som lever idag.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Lewi Pethrus: ’Det är bättre att det kokar över, än att det inte kokar alls’
  Daniel Alm: ’Men när känslosvall blir köl och inte kölvatten är det stor fara. Sann andlighet måste få komma ut i hänsyn och respekt.’

  Jag tycker mig se en förhållandevis enig yngre pastorsskara (nja – så värst ung är han kanske inte) som alla drar mot samma håll: Fila ned kanterna på alla plan. Bli accepterad av alla samhällsgrupper. Gärna sekulära tidningars kulturredaktioner också om möjligt. Inte sticka ut. Inte göra för mycket väsen ifrån sig, o.s.v.

  Det finns givetvis två sidor på alla mynt. Å ena sidan står det att ’allt folket talade väl om dem’ i Apg om dess församling. Men, ockupationsmakten (staten) och det religiösa etablissemanget var i ständig kollisionskurs med den levande församlingen.

  Vi ska givetvis inte som vissa religiösa grupper direkt eller indirekt söka konflikt med omvärlden, men något gnager inom mig när så kallade andliga ledare gör det motsatta i världens mest sekulariserade land.

  Mt 5:13-14 Ni är jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen? Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ned av människorna.
  I ären världens ljus. Icke kan en stad döljas, som ligger uppe på ett berg?

  Som sagt – jag tror Alms intentioner är goda, men inom mig undrar jag vart detta leder…

 • Josua

  Jo, jag håller med om att ”hålla sig till Ordet” är en bra beskrivning av fundamentalism. Många kritiker av Pingströrelsen skulle dock säga att Pingströrelsen och den karismatiska rörelsen gick (och går) utanför Ordet i sin betoning på ”andliga upplevelser” och en ”återupptäckt” av ”Andens gåvor”. Sedan vet jag inte om man som du kan frikoppla den svenska pingströrelsen från den internationella pingströrelsens födelse/rötter. När jag gjorde en historisk undersökning av en pingstförsamling i Mellansverige ser man redan från starten (1920-talet) att det är stort fokus på ett särskilt andedop skilt från frälsningsögonblicket (”second blessing”) där tungotalet sågs som beviset. Det här kunde man få uppleva när man nått ”full helgelse” och i och med detta kunde man också börja plocka ut fullt helande. Utöver detta predikades det, precis som nu, om en sista tidens jätteväckelse präglad av under och tecken. Pingströrelsen gick även i bräschen för kvinnligt prästerskap, som idag är allmänt accepterat.

  När det gäller Seymour omfamnade han villoläran om fullständig helgelse och menade att det krävdes ett dubbelt ”work of grace” för att bli frälst. Först måste man bli född på nytt genom tron på Jesus Kristus och senare måste man bli helgad och renad i andra ”work of grace”/nådegåva. Detta är alltså pingströrelsens grundare och fader. Han predikade även om ovannämnda och världsvida mirakelväckelse. De andliga manifestationerna var inte heller bibliska. Det sjöngs okontrollerat och osynkat. Man menade att sången och musicerandet var inspirerat av den helige Ande. Vidare präglades mötena av dans, hoppande upp och ner, fallande, trans, slagna av Anden, tungor, skakningar, hysteri, konstiga djurläten, heligt skratt, stumhet. Detta är precis vad som kännetecknas den falska ”Kundalini-karismatiken” idag.

 • Josua

  Ja, och den ”falangen” var i stort sett allenarådande i den konservativa kristenheten fram till 1800-talet då den karismatiska rörelsen började födas.

 • Det är minst sagt en bökig tid vi lever i. Men och kanske just därför ställs den kristna tron på sin absolut yttersta spets. Det krävs inte bara att man har stark andlig urskiljningsförmåga, för genom vad det andliga ledarskapet idag visar prov på, något som för en del var otänkbart inom kristenheten är idag fullt möjligt, och jag är övertygad om att det här bara en ringa begynnelse mot vad som komma skall. Håll i hatten! Men framförallt fäst blicken på Jesus. Blev dock lite förvånad över att se Joakim Lundqvist i det sällskapet, men kanske är det som så att han nu tar det ett steg längre än sin föregångare på Livets ord?

 • Kan utan några problem till 100% verifiera dina ord om dagens pastorsskara inom pingst. Detta var en av anledningarna till att vi för nån vecka sen lämnade in vårt tack och adjö till den pingstförsamling vi tillhörde. Idag fick vi ett brev från dom, inte med ett nämndes om varför vi ville gå ur, allt som stod i brevet var, Dopbevis,och så namnunderskrift. Tror det finns många idag som skulle behöva se över sitt yrkesval, för kall kan det inte gärna handla om.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Alla vill ju vara med. Livets Ord har kämpat länge och väl att få vara med i SKR, trots att samfundet (Trosrörelsen) krymper.

 • wildwest63

  Exakt. Hade just tänkt ta med Pethrus berömda ord. Dom det kokade över hos skickade han ner till 500-salen där de fick hålla på. Om man tänker efter är det ju verkligen så oerhört fint gjort! Han förnärmar inte de som inte kan hålla sig, han förnärmar inte dem som tycker det går för långt, båda har lika stort berättigande. Och över tid kan man hantera det så det ger något till båda läger. Det är väldigt lätt för kyrkoledare att döda en väckelserörelse. Det finns otaliga exempel på.
  Det är väl verkligen mer överkok vi behöver just nu. Inte mindre! Visst är en god predikan viktig, men ibland är gudstjänster så erbarmligt andefattiga i ordets rätta bemärkelse att man hör hur alla andliga leder skriker pga brist på olja.
  Nu citerar jag min mor, 84 år, men jag håller med – dessa nya ”unga” pastorer har inte varit med om en riktig andeväckelse. Det vet inte vad det är! De tror de ska förlora kontrollen över allting, de tror inte på att Gud kan leda det på rätt sätt utan att de ska vara gudar själva och styra och ställa, fast man ibland ber om att Den Helige Ande ska ta över. Man menar det inte.
  Man blir absolut accepterad och väl omtyckt av folket om man talar sanning! Alla vill höra sanningen. Givetvis vill politiker, journalister, opinionsbildare etc inte höra talas om sanningen, då blir de arbetslösa. De vet att de trampar på den varje minut. Och varför ska vi som kristna bli omtyckta av dessa? Det är vi som är jordens salt, inte de, och innerst inne vet de om det. Därför måste sanningen och sanningssägarna, var de än finns, utplånas.
  Vet inte om du läser Det Goda Samhället, Daniel. Det är ibland mer försvar av kristendom där och mer berättelser om gudsupplevelser i kommentarsfälten och blogginläggen än det är i våra kristna tidningar. Jag är ibland helt rörd vilka härliga människor det finns, som mitt i komplicerade diskussioner, pekar på Jesus som vägen, sanningen och livet. Läs t ex Ian Wachtmeisters fina vittnesbörd om sin tro för några dagar sen.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  De flesta har idag inte koll på skillnaden. I Sverige brukar vi ju tala om evangeliska kristna, men denna benämning är ju så urvattnad att jag personligen oftast använder ’evangelikal´.

  Trots att jag har en pingst-karismatisk bakgrund själv ser jag ju hur exempelvis amerikanska kalvinister ofta står för en sund teologi. Dock finns problem i alla sammanhang (Sydstatsbaptisterna har en mycket högre andel frimurare än exempelvis Assemblies of God och andra stora pingstsamfund).

  I den tid som ligger framför Guds folk kommer inga samfundsetiketter rädda oss. Inga mellanhänder, utom Jesus själv. Vi har istället på individuell nivå ett ansvar att se till att vi står stadigt på Klippan Kristus.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Det får jag kolla upp. (Det Goda Samhället). I övrigt tror jag din gamla mamma har rätt. Fast man kan ju inte anklaga de yngre för detta utan föregående generations misslyckande att lämna över stafettpinnen. Det ekumeniska sidospåret som en majoritet pastorer nu ser som väger framåt att ’återkristna Europa’ inleddes egentligen av S-G Hedin, Djurfeld m.fl. Ännu en gång ligger inte allt ansvar på nya generationen ppredikanter. Kursen var satt innan de tog över.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Alm kör egentligen bara vidare i den färdrikting PR haft länge nu och ska inte ha hundhuvudet för detta. Men frågan är om inte detta är sista yxtaget mot rörelsens egna rötter vi bevittnar. När inget till slut finns kvar att kalibrera mot, är det bara full fart framåt.

 • wildwest63

  Jag är glad att jag fick uppleva den karismatiska väckelsen på slutet av 70-talet i Citykyrkan Stockholm. Det är det som bär mig. Jag vet att kyrklivet kan bli bättre än det är idag. De stora folkskaror som samlades då bär också syn för sägen. Tomma kyrkor tyder på något. Det fattas något där som tillfredsställer behovet av tillbedjan, förlåtelse, upprättelse. Varför ska jag komma till kyrkan och lyssna på politiskt vinklade budskap som vore det miljöpartiet eller vänsterpartiet som höll kongress?
  Successionen är alltid svår. Den misslyckas ofta. Det är intressant att se hur Jesus gör. Under sin tid på jorden överlämnar han ansvar till 12 stycken efterträdare, inte bara till en. Och han gör det medan han lever. Då kan de sen stötta och korrigera varann, eftersom de alla fått samma info och samma ansvar. I frikyrkorna verkade det vara palatsrevolutioner som gällde. De yngre pastorerna kastade ut de äldre som var mossiga och inte var med sin tid. De äldre blev sårade och orkade inte sätta sig emot (man ska inte bråka…) utan gick hem. Vi ser resultatet av detta tillvägagångssätt idag. Det finns väl knappast något annat ställe än i kyrkornas värld där man så uselt tar hand om kunskap och erfarenhet. Själv får jag ut mycket mer från äldre pastorer som har lång livserfarenhet istället för unga pastorer som har sina referenser i nöjesvärlden.

 • Pingback: Det pågår en maktkoncentration inom svensk kristenhet – Fri att andas()

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Där ser man på. Då har vi troligtvis ’träffats’. Min gamla mamma (inte så gammal då) brukade släpa med mig till Citykyrkan ganska ofta. Jag var för ung för att förstå det som sades och låg nog ganska ofta och sov under någon bänk. Men, jag minns den ’varma atmosfären’.

  Generationsväxlingen är i stort avklarad i PR nu. Precis som du säger gick den inte så bra. Men, det är väl som med alla ’barn’. De måste göra sina egna misstag och hitta sin egen väg, innan de förhoppningsvis hittar de ’urgamla stigarna’. Nu är ju problemet att det inte bara är de riktigt gamla som sällan känner sig hemma i dagens pingstförsamlingar. Jag är väl inte lastgammal som 46 åring, men jag känner precis som du. Politisk och religiös korrekthet styr ofta våra församlingar. Lite som man upplevde Svk förr (de var ju först att hoppa på vänstervågen).

  Men kanske är det lite med svensk frikyrka, som med alkoholister – de måste ju nå botten innan de kan påbörja en uppåtgående spiral.

  Många småförsamlingar runt om i landet har kanske en tillfällig uppsving i besöksstatistiken genom ’importerade medlemmar’ (nyanlända). Men, grundproblematiken finns ju kvar och har inte tagits itu med. Själva grundskälet hela generationer hellre går till IKEA en söndag än att mötas upp i Herrens hus….

 • Jag blev själv frälst 1979, bodde en period strax utanför Stockholm. Minns mötens med Benny Hinn när han besökte Citykyrkan, det var som att folks drogs dit på nåt sätt. Och så var då den där skivan öppnade ögon. Ja, det var en fantastisk tid.

 • Mattias

  Pingst största problem är att allt är söndagsöppet nuförtiden.

 • Jonas Rosendahl

  Ja allt var inte bättre förr 😉

 • Kenneth Mäki

  En i raden av de sk karriäristerna som David Wilkersson profeterade om. Dessa som kommer att få framstående positioner i den ”världskyrka” som håller på att ta form.

  Jag brukar tjata om gubben David och tänker fortsätta med det. Mig veterligen finns ingen i modern tid som varit så mitt i prick som han.

  Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende” (Jak 4:4)

 • Jon Andersen

  Den stora frågan här är ju självklart hur man definerar ”fundamentalism”. Alms post börjar med skriftstället:

  ”De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.”

  Det är viktigt att komma ihåg att det ”folket” som vi talar om här, var det judiska folket, där alla trodde på Gud och alla var hängivna till Gud. Man kan alltså säga att hela folket var fundamentalister. Om man skall parafrasera skriftstället från Apg blir det: ”De kristna fundamentalisterna prisade Gud och var omtyckta av det fundamentalistiska folket.” Om den första församlingen inte hade varit fundamentalistisk, hade dom aldrig blivit populära bland folket. Det var en av orsakerna till att sadukeerna inte var omtyckta, det var den tidens liberalteologer.

  Samtidigt är det så att en sida av korrekt biblisk fundamentalism är generositet, att man hjälper andra mäniskor. En annan sida är att man ser bjälken i sitt eget öga innan man ser flisan i sin broders öga. Om vi kristna hade följt dessa och andra liknande bibliska principer, hade vi också varit omtyckta bland folket i Sverige. Så Alm har en viktig poäng, även om han kanske uttrycker den med ett konstigt ordval.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Redan troende eller ej. Problemet är att det är inte (fit)folket dagens ledare söker acceptans från idag utan kultureliten, stat och opinionsbildare. Det är ett anpassningens evangelium många predikar.

 • Kenneth Mäki

  Jag har inte hängt med. Jag hade ingen aning om vem Alm var. Jag tänkte jag kollar väl vad ha skriver då. Ärligt talat tyckte jag det bara var en typisk text en politiker skriver. Några snitsiga snygga svängar och cirklar, det ser vackert ut, men i grund och botten…? vad säger han?

  Han säger, du kristne fortsätt vara tyst, mana inte folk till omvändelse. Tala för guds skull inte om för dem att det finns ett helvete! Tala om Guds kärlek till dem, ja säg att de duger som de är. De behöver inte ändra på något i sina liv. Låt oss istället göra enkäter och fråga dem hur de vill att vi ska predika för dem. Ja låt oss ta reda på vad som kliar i deras öron att höra! Du kristne du ska inte vara moralist, du ska inte stå för något som är heligt, rent och gott! Du kristne du behöver inte få folk att se vilket stadigt fundament du menar att du funnit att stå på så att de inte lockas att själva ställa sig där! Låt folk tro att Gud är deras personliga lilla nallebjörn de kan gosa med när det behagar dem. Nej, nej, nej, inget tal om Gudsfruktan! Vad då Gud är helig?

  De prisade Gud och var omtyckta av folket.

  Jesus kom ridande på en åsna och folket hyllade honom.

  Hmmm….

  Några dagar senare uppviglades folket att ropa och begära Jesus korsfäst!
  Några kapitel senare i APG läser vi hur de troende blev förföljda och Stefanus stenades. (Var var folket som tyckte om dem då?)
  De första kristna var, liksom Jesus, älskade så länge de mättade deras bukar.

  Sa Jesus att vi skulle bli älskade för hans namns skull? Läs då din bibel igen!

  Ska vi fortsätta på det ljumma spår kristenheten följt de senaste decennierna?
  Vissa säger nu att man måste tala på ett mjukt och rätt sätt om omvändelse. Min erfarenhet är dock att dessa som säger så aldrig själva vågar ta upp ämnet överhuvudtaget. Djävulen är en verklighet och han kommer inte att sitta still. Det finns inget enkelt sätt, det finns inga genvägar runt det obehagliga ämnet. Det spelar ingen roll hur mjukt och fint man säger det. Folk blir upprörda när de tvingas inse se sin synd.
  Men den som aldrig inser att den är en syndare i behov av förlåtelse….i behov av Jesus som Herre i sitt liv…?

 • Kuslig läsning, Tony!

  Det fanns andemakter som drog folk till att påverkas av en av de största villolärarna i protestantismen.

  Tillsammans med Kenneth Hagin, Morris Cerullo, Kenneth Copeland och några till hör Benny Hinn till top tio av det stora avfallets profeter.

  Och detta är den ”fantastiska tid” du längtar tillbaka till!

  Kjell och Stanley Sjöberg krattade manegen för trosförkunnelsens introduktion i Sverige.

  /Kjell

 • Som jag skrev så hade jag den hösten 1979 blivit frälst. Ingen av de predikanter som du här nämner hade jag vid den tidpunkten aldrig hört talas om, allt var liksom nytt för mig då, dessutom ska man komma ihåg att när det gäller trosförkunnelsen som vi känner igen inom trosrörelsen så var det först 1983 som den förkunnelsen lanserades i Sverige. Däremot var Stanley Sjöberg en stor ivrare av att sprida Norman Vincent Peales lära om positivt tänkande, men det var först senare och längre fram jag förstod vad det handlade om. När det gäller de möten som Citykyrkan hade där Benny Hinn var gästtalande predikant så är det många med mig som då var på plats som kan vittna om oerhörd stark smörjelse och Gudsnärvaro, men märk väl att detta var så länge som Benny Hinn höll sig till den sunda läran, det som hände sen kan man bara beklaga.

 • Huruvida Benny Hinn någonsin har hållit sig till sund lära må Herren avgöra.

  Jag har mina tvivel. Sin ”inspiration” som evangelist fick han från Kathryn Kuhlman. Hon som enligt egen utsago hade en ”spirit guide”.

  Entusiasm i grupp är inte något bevis på Herrens närvaro.

  Må Herren välsigna och bevara dej.

  /Kjell

 • Leif Boman

  (Jag har mina tvivel. Sin ”inspiration” som evangelist fick han från Kathryn Kuhlman. Hon som enligt egen utsago hade en ”spirit guide”)

  Kjell! Det kan inte vara så att det uttrycket handlade om Anden som vägledare?

 • Nej, det handlar om en personligt delegerad ”ande”.

  Sådant är vanligt bland ockulta undergörare och profeter.

  /Kjell

 • Leif Boman

  Jag har ändå läst en del om Kathryn och då handlade det alltid om hur viktigt det var att vandra i gemenskap med Guds Helige Ande och aldrig med några andra andeguider men jag har kanske missat just de detaljerna du såg?

  Jesu frid…

 • Eftersom jag inte har någon förstahands information överlåter jag det gärna åt Herren.

  Benny Hinn och de andra har jag själv hört och läst och törs därför vara mer specifik.

  /Kjell

 • wildwest63

  Ja du, Kjell. Jag håller med dej om Benny Hinn. Det som han är idag. Plus en del andra befängda pastorer.

  Men allt har sin början. Och i början var det inte på det viset som det sedan har blivit. Trosförkunnelsen i sin svenska tappning som jag upplevde den genom Stanley Sjöberg, var milsvid ifrån avarterna som sen uppstod i t ex Livets Ord!
  Allt derangerar, spårar ur, efter ett tag om inte profetrösterna finns. Och det var som hände med trosrörelsen. Citykyrkan var aldrig en del av trosrörelsen, men det var en väckelsehärd på 70-talet som jag aldrig glömmer.

  Allt har varit bra från början. Den kristna kyrkan började som bekant i något som sedan blev den katolska. Vi har ju en del synpunkter på den kyrkan idag. Jag får för mej att även Muhammed var en sökare till att börja med. Som hamnade oerhört snett.

 • wildwest63

  Nej, och jag är ju inte lastgammal heller, 54 år, och är ganska modern för övrigt. Det är sanningen som segrar. Även om det är (kanske) välmenande politiska predikningar idag så kommer det visa sig att mycket av det som sägs är osanning, man sugs med av den politiskt korrekta opinionen. Tror det sedan är ännu sämre statistik på kyrkoledare och predikanter som ber om ursäkt för felaktiga uppfattningar än i den sekulära världen, nån förändring är alltså inte att hoppas på. (Väntar på en massiv 400-pastorersursäkt för det famösa julbrevet!)

  Och istället för att vara jordens salt och gnida in grovsalt i såren hos de politiskt korrekta så glider man med. För stöter man sig med opinionen får man dålig publicitet, lägre statsbidrag, äggkastare på kyrkdörrarna och kanske folk tar sina barn ur kyrkans förskola. Hu. Det är ju viktigare att vara samhällstillvänd än att gnida salt i såren på de som förför oss som makthavare, right???

  Jag hör till skeptikerna om tillflödet av alla dessa nyanlända till småförsamlingar. Jag önskar det är sant. Men när t ex Migrationsverket började undersöka var alla dessa påstådda afghanska unga män höll hus, som påstår sig ha blivit konvertiter (och därför, nb!, har större chans att få stanna), så fanns dom i varje fall inte i kyrkorna.

 • Ulrika

  Hej Tony,

  Benny Hinn: ”Oral Roberts la grunden som jag och andra bygger på”

  (Källa: En film som kan namnges här om det behövs.)

 • Martin

  Ja man kan verkligen fråga sig varför inte en ursäkt för julbrevet har kommit. Lögner staplades på osanningar och innehöll alla de politiskt korrekta kodorden. Människovärdet, människovärdet! Det brevet var katastrofalt, på flera plan. Det kanske mest allvarliga är att Stefan Swärd och Sven-Gunnar Hultman målade in hela frikyrkorörelsen i ett hörn där de nu inte kan kritisera islam som de menar är något gott (om än perverterat av vissa grupper men så skedde ju på medeltiden i kyrkan också). Pastor Jansson har blivit frikyrkopastor.

  Det smärtar mig något så oerhört att Sverige är på väg att falla. De få inom frikyrkan med en medial plattform använde denna för att med lögner ge islam en maktbas i Sverige. En maktbas som mycket väl kan leda till att kristen tro kommer förbjudas i Sverige inom 50 år.

  Formulerat av Stefan Swärd/ Sven-Gunnar Hultman. Underskrivet av 380 (!)) pastorer:

  ”Vi begår ett stort misstag om vi säger att dessa islamistiska grupper visar på islams sanna natur. Det är ett lika stort misstag som att säga att korstågen under medeltiden visar på den kristna trons sanna natur. Flyktingar som kommer hit vill leva ett liv i fred och trygghet”.

 • Martin

  Jag tycker förresten det är en bibliskt tveksam metod att få massa världsliga fördelar genom att bli kristen. Jesus sa att vi skulle bli hatade av alla för hans namn skull. Här är det motsatt princip, bli kristen så får du fri försörjning, skola sjukvård, tandvård, bostad osv..

 • Det är ju gott att längtande hjärtan finner Herren trots att det inte finns perfekta församlingar. Annars vore det kört.

  Att man kan känna både värme och tacksamhet till det som var situationen när man valde att bli ett Guds barn är helt i sin ordning.

  Jag vill inte orda för mycket om familjen Sjöberg eftersom de allt sedan pappa Tage, och mamma Helga, hör till min familjs bekantskapskrets. Tage var även han progressiv i sin förkunnelse.

  Kjell ledde en församling i Järfälla och han hade där introducerat mycket av Word of Faith läran. Jag känner på nära håll personer som inte mådde bra av följderna.

  När Stanley kom hem från missionsfältet tyckte vi ungdomar att det var en frisk fläkt. En ung man som inte var rädd att säga det han tänkte.

  Filadelfia Rörstrand hade blivit ganska så byråkratiskt och och entusiasmen var inte så stark längre. Mycket skulle kunna sägas om detta. Missionen var dock fortfarande aktiv och dynamisk. Dagen och IBRA och andra åtaganden gjorde det tungrott.

  Det började koka både här och där i landet. Det fanns församlingar med fullfjädrad WoF-förkunnelse redan i slutet av sextitalet.

  I samma veva uppträdde Maranatarörelsen i Sverige och några lämnade LP’s pingst för att de hoppades finna mer ”rörelse” där.

  Men det var, enligt min mening, en parentes och genombrottet kom, som du påpekar med Ulf Ekman och Livets Ord. Det blev startskottet för spridandet av WoF-villan i pingst.

  Jag kan mycket väl förstå att entusiasmen som Stanley hade och hans orädda, något auktoritära personlighet smittade av sig och inspirerade.

  Själv stannade jag dock i den traditionella pingströrelsen. Jag tycker om Stanley, men nog är han kontroversiell och jag håller säkert inte med honom i allt.

  /Kjell

 • Torbjörn Göransson

  I en engelsk ordbok definieras fundamentalister enligt följande:

  De tror på skapelsen
  De tror på jungfrufödelsen
  De tror på fysisk återuppståndelse
  De tror på försoningen genom Jesu död på korset
  De tror på Jesu synliga återkomst

  Nuvarande påve har (12 januari 2015) för övrigt jämfört fundamentalism med extremism.

 • Janneyo114

  Kommentar till Alms inlägg

  ”Jag tror att fundamentalismen och galenskapen är två av den sanna pingstväckelsens största fiender. När vi luras att tro att kristen tro är en samling åsikter rinner det andliga livet som av oss. Den församling som fylls av helig Ande frågar inte efter att döma utan letar efter tillfällen att älska.”

  Sanning och kärlek står mot varandra som han skriver här. Jesus säger att Anden ska överbevisa om synd och dom och Jesu rättfärdighet Joh 16:7-11. Hebr 6 säger Paulus att vi inte ska lägga fundamenten i tron igenom om Gud tillåter det. Dvs att Hebreerförsamlngen kan gå vidare i kunskapen om Kristus när fundamenten är lagda vill säga. Och om Gud tillåter det. Fundament som nämns är Jesu lära, omvändelse från laggärningar för rättfärdighet, dop och handpåläggning, uppståndelsen och Guds dom (vredens dag och domen av mänskligheten).

  Utan dessa fundament kan man inte gå vidare till fullhet (perfection).

  Nästa citat
  Men hyckleriet och besserwissermentaliteten lurar alltid runt hörnet när du själv fått ta ett steg med Gud. Den hänförelse och förundran de andliga erfarenheterna ger måste få komma ut i hängivenhet i tjänande och medmänsklighet med hänsyn och respekt.

  Bra vers är Rom 3:4
  Låt Gud vara sann och varje människa en lögnare så att du kan rättfärdigas när du blir dömd.

  Alltså inte ”åsikter i kyrkan och dess ledare styr och alla som är med hummar med.” Utan Ordet styr och Guds Ande. Anden är inte mot det skrivna ordet. Han gav det.


  Alm
  ”Det är inte tänkt att uppenbarelsen ska gå över i en uppfattning, nej vår kallelse är att förmedla uppmuntran. Vi står på ett fundament men behöver inte vara fundamentalister, det finns en moral men vi ska inte vara moralister. Hänsynen är en av det andliga livets allra vackraste frukter.”

  Sanning i kärlek ger enhet i Kristi kropp Ef 4

  2 Tim 2:15. Gör allt du kan (study KJV) för att kunna träda fram inför Gud som en som består provet, som en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. 16. Men håll dig ifrån oandligt och tomt prat, för det leder bara till mer ogudaktighet…

  ”Jag vill minimera den energi jag lägger på människor som bara har åsikten som mål och jag vill maximera energin till de människor som törstar och längtar efter mening och hopp. Det är inte tänkt att andeuppfyllelsen ska komma ut i varken fundamentalism eller galenskap. Visst behöver vi hänförelsens berusning, våra känslor får vara med och påverkas, det är Gud som skapat oss med känslor. Men när känslosvall blir köl och inte kölvatten är det stor fara. Sann andlighet måste få komma ut i hänsyn och respekt.”

  Var nyktra och på er vakt för djävulen som ett rytande lejon söker den han kan äta upp…1 Pet 5:8

  Tit 2:2 That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. Tit 2:4 That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children Tit 2:6 Young men likewise exhort to be sober minded.

  ”Jag vill försvara tungomålstalande, sång i Anden och tjänande i andliga nådegåvor. Jag vill också försvara det sanna flödet av liv från åsikter som förkrymper och uttryck som förvrider. När den helige Ande kommer över oss är den sanna frukten ren och klar kärlek till Gud och människor.”

  /Daniel Alm

  Översatt: ”Låt oss försätta och föra in alla kristna organisationer i något som liknar katolsk karismatisk. Alla ska med….! Sjung och var glad. Ifrågasätt inte Herrens smorde…Inte ett bibelstöd i Alms lilla text om fundamentalismen. Inte ens en definition. Ungefär som påven uttrycker sig. Talar med och mot Gud i samma andetag…:)

  Den Helige Ande är Gud. Och lär oss Bibeln och helgar oss och gör så att vi kan skilja det som är sant och gott från ogräs. Ingen tar äran från någon annan. All ära till Herren. Mindre fokus på ”framstående” människor och vår egenvilja. Inget emot musik och glädje i kyrkan!

  God kväll

 • Ulrika

  Hej Leif och Kjell,

  En bit direkt från källan, en film, där Benny Hinn säger:

  ”Genom Kathryn Kuhlmans tjänst fick jag lära känna den helige Ande. Varje kväll talade han med mig och svarade på mina frågor. Det som hände var lika verkligt som om jag sett honom. Många gånger vid 2-3-tiden på morgonen talade vi fortfarande. Jag frågade, grät, skrattade och tillbad. Vi hade gemenskap. I April 1973 frågade jag: ”Herre, varför gör du allt detta?” Jag insåg att det inte bara var för att underhålla mig. Efter att jag frågat Herren angående mina upplevelser uppenbarade sig en person för mig. Jag kan inte säga om det var en man eller en kvinna. Jag såg armarna, fingrarna, huvudet och nacken omgivna av eldslågor. Personen rörde sig häftigt, öppnade sin mun, och gav upp ett hemskt ljud som jag aldrig glömmer. När jag såg synen skrek jag ”Nej! Nej! Nej! Jag vet inte varför jag skrek på det viset. En röst talade och sa: ”Predika evangeliet.”

  Hade det inte varit enklare att läsa i sin Bibel och upptäcka:”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

  Givetvis vet man inte vad en främmande predikant som man inte känner har med sig när han/hon kommer som gästpredikant. Man har hört ”han/hon drar stora skaror till sig” och frågar sig inte varför det är så. Man litar på församlingsledningen osv. Som kristen har man dessutom lärt sig att vara övermåttan blåögd också.

  Hinns berättelse där en röst/person först är sympatisk på olika sätt och sedan drar till med en skrämselhicka för att försöka dra en människa åt fel håll är omvittnat av flera personer jag läst om som först efteråt förstått att det inte var DHA man varit i kontakt med. Gemensamma drag hos de vittnesbörd jag läst är också att man så att säga inte är nöjd med den tro man har utan vill något ”extravagant” i form av upplevelser, tjänstgöring och annat.

 • Leif Boman

  Jag håller med om Benny. Jag tror att han hamnat helt fel, i en fälla på något sätt. Rikedomens lockelser bidrog också till dessa felsteg skulle jag tro.
  Däremot angående Kathryn har jag aldrig hört eller sett något som skulle varit fel på ett liknande sätt.

 • wildwest63

  Den traditionella pingströrelsen upplevde vi genom att mina föräldrar hade gamla vänner som övernattade hos oss under predikantveckan. Tänker ibland på sånt – förekommer det idag? Pastorer för relativt stora pingstförsamlingar som övernattar i ett fönsterlöst rum på ihopfällbara sängar i en lägenhet med småbarn? Det var nog annan respekt för kollektpengar på den tiden…

  Vi som gick i Citykyrkan fram till mitten av 90-talet var dock inte särskilt imponerade av den traditionella pingströrelsen. Den kändes oerhört träig. Det verkade som allt som hade med Andens rörelse att göra skulle begränsas, kontrolleras, undersökas, analyseras (se ”galenskap” ovan i texten) och då försvinner ju givetvis Anden som i Bibeln symboliseras av en duva. Dessa fåglar är ju som bekant inte av samma slag som kråkor, hökar och örnar.

  Mina föräldrar kom båda ur starka väckelseskeenden. Visst, analyserar man dessa sönder och samman så här i efterhand så finns det säkert en och annan teologisk synpunkt. Men jag tror att vi alltid kan hitta det. Huvudsaken var att stora skaror kom till tro och att de som upplevde detta, snart 60 år sedan, fortfarande lever i efterdyningarna av det.

  Stanley Sjöberg är för övrigt fortfarande en mycket god vän till familjen. Han har vigt mina syskon och han besöker alla våra jämna födelsedagar.

 • wildwest63

  Ja du Martin. Jag är emellanåt vettskrämd. Det finns ju ingen återvändo med de muslimer vi tagit emot! Det här är det största misstaget Sverige har begått under sin historia. Vi tar emot hundratusentals människor som aldrig någonsin kommer integrera sig/anpassa sig, som till 60% aldrig kommer arbeta och som dessutom kommer pådyvla oss sharialagar. Jag ser ingen utväg!

  Jag tror också att demokratin kommer falla som följd av den här besinningslösa politiken i Västeuropa. Välfärdsstaten klarar inte av att svälja kostnaderna vi har dragit på oss för åtminstone 100-130 år framåt. Vi måste börja göra skillnad på folk och folk. Och vad händer om det blir muslimska majoriteter i kommundelar eller hela kommuner (Malmö ligger ju bra till)? Ska vi acceptera demokratiskt införda sharialagar? NB att Hitler kom till makten med ca 33% av valmanskårens röster. Religionsfriheten infördes när vi hade majoritetsreligion för att små minoriteter skulle kunna existera. Hur blir det när religionsfrihetslagarna används emot oss kristna? Kommer vi acceptera det?När dessutom våldet når till de välbärgade områdena och polisen inte klarar av något, då kommer det bildas privata medborgargarden, ungefär som i Weimarrepubliken. Sen är demokratin borta som vi känner den. I Filippinerna sägs ca 5-6% av befolkningen vara muslimer. Och ändå har de massiva problem just nu. I Sverige är den muslimska befolkningen bra mycket högre redan nu, utan anhöriginvandring och demografisk utveckling.

  Om man som pingstpastorer säger att islams sanna natur är något annat än de islamistiska gruppernas framfart så är man fullkomliga dårar! IS är islam! Det är så islam ska fungera. Ingen moderat muslim kommer nånsin protestera, eftersom de inte kan. För en muslim är Mohammed rättesnöret i livet, så ska man leva som god muslim, man ska pedofilisera, råna, halshugga, ljuga, förstöra, särskilt mot de otrogna, dvs vi. Det är sanslöst vansinnigt och dumdristigt att man som pastorskollektiv inte har bättre koll på vad islam står för. Det finns tillräckligt många fd muslimer i betydande ställning som konverterat och kan berätta. Jag känner flera, de river ju sitt hår! Och varnar samtliga för att Sverige har ett ytterst fåtal år framför sig av frihet. Det är experterna, de som kommer ur islam, de som vet hur man tänker.

 • Mattias

  Sverige borde inte släppa in några asylsökande muslimer då ?

 • Martin

  Om du inte har läst Massutmaning av Tino Sanandaji, gör det. Det är inte 60 procent som kommer jobba, snarare 50. Break-even för att ekonomin ska gå ihop ligger på dryga 70. Efter tio år kostar en invandrare fortfarande nästan 100 tusen per år. Dessutom är det få tecken som visar på att andra generationens invandrare klarar sig så värst mycket bättre än första. I Malmö klarar bara 65 % av gymnasisterna med utlandsfödda föräldrar av gymnasiet. Och ärligt talat, det krävs ingen Einstein för att klara av gymnasiet. Sveriges asylkostnader ligger på 30-40 procent av hela världens humanitära bistånd. För att få loss pengar till Migrationsverket drar vi ner på aidsmedicin i tredje världen och annat livsavgörande bistånd. WHO stänger nu ner sjukvård i Irak för tre miljoner människor. En hel generation barn kommer få klara sig utan vaccin. Samtidigt som vi välkomnar unga män som ”flyr” från icke-krigförande länder till en kostnad av en miljon per person och år.

  Nej, det är helt rätt att de nya svenskarna inte har någon lojalitet med Sverige. Och som du vet kommer de inte ha det under överskådlig framtid heller. Jag har läst flera böcker av Ayan Hirsi Ali de senaste veckorna. Hon är uppväxt i en muslimsk familj i Somalia och har bott i Saudi-Arabien och Etiopien. Hon förklarar klansystemet i Somalia. Människor i maktposition ser först och främst till att förse sin egen klan. Där finns lojaliteten. Kristna kallar de för svin och judar för ja jag kommer inte på det nu. Inget positivt i alla fall som du kanske förstår… I Koranen är det tom förbjudet för dem att bli vänner med otrogna. De ser ner på oss mer än vi kan föreställa oss.

  Jag kan förstå att pastorerna som kollektiv har dålig koll på islam. Men det jag inte kan förstå är att Stefan Swärd, som har doktorerat i statskunskap, författar texter som innehåller så många uppenbara osanningar och lögner. Som doktorand skolas man i att aldrig komma med påståenden man inte kan verifiera. I julbrevet hävdar han att massinvandringen är en myt när vi nu har 2,2 miljoner människor i Sverige som är första eller andra generationens invandrare. 22 procent av befolkningen. Bara 5 procentenheter av dessa är andra generationens invandrare så det här går i rasande fart. Stefan tar fram ett (!) års invandring som stöd. Han hävdar till och med att det är en myt att islamiseringen skulle bero på invandringen, liksom ökad kriminalitet, arbetslöshet och gettoisering. Samtidigt varnar han med helvetet för de kristna som motsätter sig denna invandring och jämför oss med nazister på 30-talet. I ett svep avväpnade detta julbrev hela frikyrkan i denna fråga som hotar hela existensen av Sverige som ett fritt land.

  I Manchester marscherade två hundra muslimer till polisstationen och krävde att en våldtäktsanklagad muslim skulle friges (enligt Tommy Robinson). För annars… Och vad gjorde polisen? Släppte ut honom såklart.

 • Dina teorier om duvor köper jag inte.

  I Bibeln figurerar duvor mest som offerdjur. Sedan har vi Höga Visan där duvor får symbolisera egenskaper hos den älskade.

  En rolig text finns i Hos 7:11 Efraim har blivit som en duva, naiv och utan vett. De kallar på Egypten, de går till Assur.

  Och i flera texter i GT handlar det om flockar med duvor som egentligen är till besvär.

  Sedan har vi det ENDA tillfället i NT när Anden sänkte sig ner över Jesus i en duvas skepnad. Visserligen beskriven av flera men dock endast ett tillfälle.

  En duva som sänker sig ner och landar både hör och ser man.

  Att Den Helige Ande skulle vara lättskrämd så att Han drar sig undan om vi använder vårt förstånd finner jag inget bevis för i Guds ord.

  Det är nog bara en variant på ”rör inte Herrens smorde”.

  Paulus vågar konfrontera oordningen i Korint där mycket egotrippande maskerade sig som andlighet. Han skriver bland annat: ”Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna, för Gud är inte oordningens Gud utan fridens.” (Kap. 14)

  ”Två eller tre profeter ska tala, och de andra ska pröva det som sägs.”

  1 Joh. 4 ”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen.”

  1 Tess. 5:19-22 ”Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.”

  Man släcker Anden om man inte prövar profetior för då kommer det in för mycket galenskap i församlingen!

  /Kjell

 • wildwest63

  Helt rätt, utom i få undantagsfall, t ex kvotflyktingar och riktiga arbetskraftsinvandrare, vilka normalt sett är högutbildade och kan antas ha större fokus på sin karriär än att sitta på koranskola.

  Vi skäller som bandhundar på Orban och Ungern. Men om några decennier kommer vi inse att de som tog rätt beslut var ungrarna. Läser man ungersk historia förstår man lite mer. De var frontlandet mot de osmanska arméerna som under många hundra år fram till 1700-talet försökte invadera Europa för att, typ göra vaddå? Jo, krossa den kristna kyrkan och göra Europa muslimskt. Ungern och Österrike gjorde heroiska offer för att detta förhindrades. Det är inte att undra på att de agerar som det gör när de i sin närmaste historia (när vi diskuterar Gustav III’s operor) har försvaret mot hela det kristna i Europa i sina historiska gener.

  Det finns för övrigt ytterst få asylsökande muslimer här. De flesta är ekonomiska migranter i en eller annan form eller åtminstone migranter för vilket ordet ”asyl” inte är applicerbart.

  Vill vi överleva som kultukristen/namnkristen nation och minimera riskerna för fler terrordåd så ska vi försöka bli av med så många muslimer som vi kan och absolut inte ta in en enda till. Och hur gör vi detta? Det är det jag säger i ett tidigare inlägg – vi har nu begett oss så långt ut på klippkanten att vi inte längre kan lösa de stora problemen på demokratiskt sätt. Migrantkrisen kommer sannolikt stjälpa demokratin som vi känner den.

 • wildwest63

  Massutmaning bidrog jag redan till på crowd-funding-stadiet. Nu ska vi dessutom komma ihåg att de siffror som finns om sysselsättningsgrader är 10 år gamla, som Thomas Gür i SvD skrev nyligen. Det är de migranter som kom hit 2005-2006 vars arbetskraftsdeltagande man nu gör undersökningar på. Hur det kommer se ut med de som kom hit 2015 vet vi inget om. Men man behöver inte ha doktorerat i ämnet för att begripa att det kommer bli ändå sämre. Först för att de som är här sedan 2005-2006 fortfarande ”väntar” på att komma in på arbetsmarknaden, vilket borgar för att de som kom hit 2015 ställs längst bak i denna kö, men också för att vi tagit in mycket mer lågutbildat klientel 2015, t om stora grupper rena analfabeter. Inte ens statarna på 20-talet var analfabeter. Så hur ska vi kunna ge dessa jobb? Det är naturligtvis helt uteslutet.

  Stefan kommer från 68-generationen. Jag säger inte att Stefan är socialist, jag vet inte. Men hans tänkande präglas av utopierna från 68-rörelsen. Jag kan rekommendera en välskriven, om än något akademiskt tung, bok som jag nyligen avslutade, 68-kyrkan. Det är helt skrämmande läsning. Och många av de som figurerar där finns fortfarande kvar i inflytelserika ställningar i kyrkan, många biskopar t ex,

 • Stig Melin

  Fundamentalist, feltolkad eller inte,
  är inte dagens problem för pingst, tycker jag. Framförallt är de
  inte rörelsens fiender. Det finns ingen anledning för någon
  ledning att tillättavisa medlemmar för hur man ser på
  fundamentalism. Vi har allvarligare problem.

  Det som jag tror stör honom mest är
  att det finns åsikter som vi av någon-t luras att tro på. Vi,
  bloggare och vanliga kristna ska hålla oss till samfundets åsikter.
  Inte ha egna, då blir det lugnt i bingen.

  För mycket filttofflor i verksamheten
  och därmed för lite Jesus anamma som hans förträdare i samfundet
  sa en gång när han konfronterade vår introverta framtoning. En
  annan pastor myntade uttrycket, vinna, vårda, värna om
  församlingens uppgift., men det har blivit en överbetoning på
  vårdandet, tycker jag.

  Sammantaget dristar jag mig att tycka
  att hela artikeln var helt onödig och skapade mer frågor än den
  löste

 • Larsnas Kristensson

  Väl talat broder Daniel!

  Jag tror på treenigheten
  Jag tror att Kristus har dött för mina synders skull
  Jag tror på sanningen i GUDS ord.

  Detta är FUNDAMENTEN i min tro.

  Jag är en fundamentalist!

 • Larsnas Kristensson

  ”…fulla av sött vin..”

  Kan någon förklara vad sött vin är i detta sammanhang?
  Jag uppfattar det som druvsaft. Dvs ojästa druvor?

 • Martin

  Fantastiskt bra. Crowd-funding är verkligen internet at its best. Massutmaning hade med säkerhet aldrig getts ut på något av de etablerade förlagen. Ja måhända att 68-rörelsen är en förklaring till Stefans åsikter men det är inte en förklaring till hans lögner. I det är han väldigt lik de styrande politikerna som med lögner och demonisering driver en politik som leder vårt land mot avgrunden. Både det politiska och andliga försvaret ligger nere. Jag känner det som att jag har tagits som gisslan av människor som vill mig ont. 68-boken är beställd, jag ser fram emot att läsa den.

 • Lars Wärn

  ”De kristna fundamentalisterna prisade Gud och var omtyckta av det fundamentalistiska folket.”

  Jag gillar det uttrycket om man bortser från beteckningen ”kristna”. De var alla messianskt troende.

 • Lars Wärn

  Du har helt rätt i att ett starkt vin helst inte ska vara sött. När allt socker har jäst ut är vinet snarare syrligt, såsom sig bör. Men det går att söta fullt utjäst vin i efterhand, såsom ofta görs med diverse dessertviner. I synnerhet i Medelhavsområdet, där man uttryckte sig så här på den första Pingstdagen (om nu Shavuot och pingst skall betraktas som två vitt skilda högtider?):

  ”Men somliga drevo gäck med dem och sade: ’De [de andefyllda apostlarna] äro fulla av sött vin.’ ”

 • Lars Wärn

  Benny Hinn var, är och förblir katolik. I de kretsarna är umgänget med de dödas andar en viktig del av ”gudstjänsten” i t ex eukaristin. Frågan är om inte även Kathryn Kuhlman hade någon form av katolsk bakgrund.

 • Lars Wärn

  Se upp så de inte blir beskjuten, Kjell 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=h-llUtFxrJI

 • Leif Boman

  (Frågan är om inte även Kathryn Kuhlman hade någon form av katolsk bakgrund.)

  Inte vad jag läst åtminstone!
  Det jag kommer ihåg av Kathryn var att hon var oerhört noggrann med det mesta hon gjorde inför Gud, hon var en kvinna som verkligen respekterade Guds helighet till skillnad från vad majoriteten av predikanter idag gör!

 • Lars Wärn

  ”Det jag kommer ihåg av Kathryn var att hon var oerhört noggrann med det mesta hon gjorde inför Gud…”

  Men hon lydde inte Paulus bud angående kvinnans roll i församlingen.

 • Lars Wärn

  LW: ”Frågan är om inte även Kathryn Kuhlman hade någon form av katolsk bakgrund.”

  LB: ”Inte vad jag läst åtminstone”

  https://www.youtube.com/watch?v=ZZGCbxb49JY

  ”Legion of Mary” … Vad kan det vara för något, månntro?

 • Lars Wärn

  Pingstsamfundets största problem är att de tar avstånd från Pingströrelsen, sina rötter, och istället söker sina ”rötter” i den katolska tron.

  I min ungdom var det främmande för en pastor inom Pingströrelsen att äta t ex blodmat. Man tillät inte heller kvinnor att tjäna som pastorer eller motsvarande. Hur är det i dag med troheten till Bibeln?

  Är de medvetna om att Pingströrelsen, varifrån de tagit sitt namn, byggde sin väckelse på martyrers blod under gångna sekler? Man har helt enkelt förlorat kontakten med sina rötter men ger sken av att vara väckelserörelsens arvtagare genom att ta kontroll över beteckningen ”Pingst” och t o m ”Pingströrelse” har jag hört ibland.

 • Leif Boman

  Ingen aning?

 • Leif Boman

  Jag säger endast det jag läst själv om henne!
  Youtubeklipp tar jag med en nypa salt, ofta är de ihopklippta så att de verkligen gynnar jägarna o.s.v, men! För egen del så får det vara vilket det vill. Jag varken tar parti för eller emot, Herren vet hur hon hade det inombords.

  Jag bryr mig inte så mycket om Amerikanska och utländska predikanter överhuvudtaget. De målas alltid upp som om de vore hela världens profeter, både falska och äkta.
  För mig är Sveriges land och orterna i min egen omgivning viktigare än hur alla dessa betett sig!

 • Larsnas Kristensson

  Jag läser det med förståelsen av att, alla visste att man drack saft, sött vin.
  Men eftersom ”folket” inte förstod, på grund av att nu var för första gången som, andens utgjutelse, hånade man dem för att bli fulla av att dricka saft.

 • Leif Boman

  (Jag gillar det uttrycket, om man bortser från beteckningen ”kristna”. De var alla messianskt troende på den tiden.)

  Skillnaden mellan kristen och messiansk är endast språket. Kristen hämtat ur det grekiska språket betyder detsamma som ”människor som tror på Guds Smorde och enfödde Son Immanuel”, alltså Gud som skulle bli Människosonen och den ende Frälsaren.

  En messiansk äkta troende och pånyttfödd är samma sak fast hämtat ur det hebreiska språket!

  Att en svensk väljer de hebreiska ordvalen är för mig helt okej, men det är lättare att tala till det svenska folket med de grekiska grunduttrycken. Folken här är mycket mer vana vid dessa ord. Jesu budskap till hednafolken gick ganska så snart ut genom det grekiska språket vilket Gud inte alls hade något emot, utan helt tvärtom så har Gud välsignat åtskilliga miljontals människor genom grekiskans Jesus Kristus!

  Du kommer aldrig att kunna ändra på det Lars W!

  Jesu frid…

 • kjell

  Att bli extra full av sött vin beror på att det är lättare att dricka för mycket, eftersom det är lent i munnen, där gäller sunt förnuft.

 • kjell

  Sött vin får man oftast genom att avbryta jäsningen, lite tidigare, JP har en röd som heter medium sweet.

 • Larsnas Kristensson

  Jag vet inget om vin, jag avskyr smaken. Jag dricker öl.
  Däremot njuter jag av saft, druv- blåbär- och svartvinbär.
  Vad jag vet så tillverkade man druvsaft även under antiken, Pressning sedan upphettning samt tillsats av något ämne (?). Allt för konservering.
  Druvor kunde visst lagras någon tid i speciellt utvalda källare.

  Vad säger att apostlarna INTE drack druvsaft?

 • Larsnas Kristensson

  Hitler sa:

  Ein Fürher, ein Volk und ein Reich.
  men från vem hade han stulit citatet?

  En ledare (Kristus)
  Ett folk (de kristna)
  Ett rike (GUDS) OCH med
  en moral, byggd på skriften (ein schriftlisches Princip) detta tog inte Hitler med.

  Martin Luther

  Tar man bort något från sitt original, kan det ofta leda till sin motsats.
  Djävulen kan man ofta finna i detaljerna.

  Klippa och klistra, är något som RKK med följe, sysslar med idag.

 • kjell

  Du kan se på många ställen i NT att det var alkohol, när Jesus gjorde vatten till vin, så kommenterade dom att det var ett bättre vin, det brukades normalt serveras först, sedan när alla är lite påverkade brukade det sämre vinet serveras, men Jesus levererade det bästa vinet sist. (600 liter påstås att det ryms i dom kärlen.)
  Det uppmanades att inte dricka sig rusig på flera ställen, men det står ingen uppmaning om att avstå helt, Jesus drack vin, men Johannes döparen avstod helt.
  Allt handlar om sunt förnuft som man skall ha kvar efter sista glaset.
  Tar öl ibland till ärtsoppa men gillar köningsmosel vin 8,5% till laxen, den är söt.

 • Larsnas Kristensson

  OK Tack!

 • Det är självklart korrekt. De var alla ortodoxa judar, bara med lite olika syn på vem som är Messias.

 • Leif Boman
 • kjell

  Obs om du någon gång får flaska rött och du tycker att den är sur, häll i ”lite”svartvinbärssaft så blir det gott, (pröva allt och behåll det som är gott.)

 • Larsnas Kristensson

  Skulle jag få en flaska vin, så ger jag den till någon jag vet tycker om vin.

 • Larsnas Kristensson

  ”…hur man bevarade druvjuicen ojäst under biblisk tid: Kokning, filtrering, kall förvaring och svavelrökning..”

  Man kunde konservera och gjorde druvsaft!!!!!!!

  ”För mig är det mer än troligt att Jesus var ”nykterist” och jag grundat
  detta bl.a. på följande skäl (några fler kommer i samband med den tredje
  myten):”
  Här kommer exempel A,B,C och D, (Läs länken!)

  Många tack Leif och Shalom!

 • kjell

  Matt 9: 17 står det att man inte kan lagra vin i gamla skinnläglar, på grund av att dom skulle sprängas sönder under jäsningen, kalla du det för alkoholfritt?
  Att inte dricka sig rusig är vad NT lär mig, sedan kanske det idag blir ett nyktert leverne för många som kör bil, men på Jesu tid så fanns det inte ens en cykel.
  Sedan barndomen blev jag hjärntvättad att tro att alla som kunde dricka ett glas vin var alkoholister, det hindrade mig att nå människor, för jag såg på dom med fel ögon.

 • kjell

  Jag uppmanar ingen att dricka, men jag ser vinet och druvan som något som Gud välsignat, men allt handlar om måttligt, det går att förtära i små portioner och tacka Gud för det, (det var en fransman som.lärde mig det med att blanda med svart vinbär, men han använde likör, men jag märkte att det går lika bra att blanda med saft.
  Läs nedan mitt svar till Leif (Matt 19:17)

 • Leif Boman

  Det jag säger är endast att man absolut inte genom något Bibelställe någonstans kan säga att Jesus Själv, men även Hans lärjungar drack alkohol.
  Den som gör så hittar bara på och menar att de egna spekulationerna skulle vara detsamma som Guds Ord!

  Man får gärna spekulera hit och dit men att försöka övertala om att Bibeln säger att Jesus drack alkohol är att ljuga, det står ingenstans och skall jag vara ärlig så tror jag faktiskt inte att Han gjorde det!

  Det finns speciellt ett Bibelställe som stärker detta väldigt mycket;

  (Ordsp 31:4) Det anstår inte kungar, Lemuel, det anstår inte kungar att dricka vin, inte furstar att söka starka drycker,

  Skulle Han som Själv är den Högste av alla kungar, Konungarnas Konung, säga att det inte anstår kungar att dricka vin och starka drycker och i nästa veva Själv ha druckit alkohol. I så fall vandrade Jesus Själv omkring i dubbelmoral och bröt mot det Han Själv har sagt!
  Det kan du försöka få mig att tro, men aldrig att jag skulle börja inbilla mig något sådant.
  Min Herre följde Sina egna råd till fullo!

  Sen att vissa liknelser handlade om vin som jäser och innehöll alkohol, dels att andra drack starka drycker betyder inte att Jesus Själv någonsin drack alkohol, ojäst vin ja, men aldrig alkohol!

  Jesu frid…

 • Leif Boman

  Shalom!

 • kjell

  Menar du att han inte ens drack vinet vid nattvarden, ett vin vad jag förstått av högsta kvalité, som sattes fram till Messias, som alla väntade på, för det fick inte vara något av dålig kvalité.
  Det kommenterades om Jesu hur han umgicks med fel människor, men Johannes Döparen står det klart att han var helnykter, men det står det inte om Jesus, och han bjöd på rätt många liter vid bröllopet, jag har undrat många gånger om alla i hela stan var bjudna.
  Både Noa och Lot fick lite för mycket en gång, det finns många bra ordspråk och att leva nyktert handlar väl inte om att vara helt alkoholfri.
  Jag lever ett ”nyktert” liv drack inte vin före 60, på grund av påverkan från ”religiösa” människor runt mig, men är idag fri, och tackar Gud för det.

 • Leif Boman

  (Menar du att han inte ens drack vinet vid nattvarden, ett vin vad jag förstått av högsta kvalité, som sattes fram till Messias, som alla väntade på, för det fick inte vara något av dålig kvalité.)

  Det gjorde Han, och kvalitén var säkert jättefin men det var givetvis ett osyrat vin! konungarnas Konung drack inte starka drycker. Såg du inte vad Guds Ord säger? Då får vi väl ta det en gång till och hoppas på att du ser denna gång!

  (Ordsp 31:4) Det anstår inte kungar, Lemuel, det anstår inte kungar att dricka vin, inte furstar att söka starka drycker.

  Om nu Guds Ord säger att det inte anstår kungar att dricka starka drycker tror du verkligen ändå att Jesus gjorde tvärtemot Sitt eget Ord?

  Jesu frid…

 • kjell

  Att inte ”söka starka drycker” innebär väl bara att dom inte tillhör A lagarna som håller till vid ”pärleporten” som den kallas i folkmun, i Jönköping.
  Sen finns det några som avlagt löften som Johannes Döparen.
  Men jag kan inte se att Jesus inte drack, vinet var en naturlig del i kosten.
  Drick lite vin för din mages skull, visar på att det inte ansågs vara något fel, men uppmaningen att inte dricka sig rusig återkommer, orsaken är att vi skall vara ” vid våra sinnes fulla bruk:

 • kjell

  Matt 26:29 härefter skall jag icke mer dricka av det som kommer av vinträd för än jag **osv

 • Jan-Erik Melkersson

  Kjell, Om du visste hur många det är som sagt att det ”gäller sunt förnuft” i fråga om alkohol, antagligen varenda alkoholist! Är volontär på en LP kontakt sedan länge och vet hur det är.
  Visst, allt är tillåtet säger Paulus men allt är inte nyttigt;

  ”Var är ve, var är jämmer? Var äro trätor, var är klagan? Var äro sår utan sak?
  Var äro ögon höljda i dunkel? 30Jo, där man länge sitter kvar vid vinet,
  där man samlas för att pröva kryddade drycker. 31Så se då icke på vinet, att det är så rött, att det giver sådan glans i bägaren, och att det så lätt rinner ned.
  32På sistone stinger det ju såsom ormen, och likt basilisken sprutar det gift.
  33Dina ögon få då skåda sällsamma syner, och ditt hjärta talar förvända ting.
  34Det är dig såsom låge du i havets djup, eller såsom svävade du uppe i en mast:
  35”De slå mig, men åt vållar mig ingen smärta, de stöta mig, men jag känner det icke. När skall jag då vakna upp, så att jag återigen får skaffa mig sådant?”Ord 23:29-35

 • Lite om tionde, vodka och vin får vi reda på i 5 Mos.

  /Kjell

  14:24-26 Men om du har för lång väg så att du inte kan föra dit ditt tionde, eftersom den plats som Herren din Gud utväljer för att där fästa sitt namn ligger för långt bort för dig, när Herren din Gud nu välsignar dig, så kan du sälja ditt tionde, ta pengarna i handen och gå till den plats som Herren din Gud utväljer. Och för pengarna kan du köpa vad du önskar, kor, får, vin, starka drycker eller vad du i övrigt kan önska. Du ska sedan äta där inför Herren din Guds ansikte och glädja dig med ditt husfolk.

 • Lars Wärn

  Ja, och de ortodoxa judar (israeler) som funnit sin Messias benämns messianska.

 • kjell

  Det är jobbigt att läsa när du inte städar bort siffrorna, du kan ändra i texten efter du klistrat in.
  Vi har diskuterat här om och vad Jesus drack, Matt 26:29 visar helt klart att Jesus drack, många har fastnat i dryckenskap, oftast handlar det om starksprit, och ett nordiskt sätt att dricka, (brännvinsbältet) har i släkten, en som alla ställer upp runt, alla menar att vi inte på något sätt får leva naturligt som vi brukar för att denne kan falla, (inte öl eller vin på till 80 årsfesten)
  Det går att bli.missbrukare på många områden, bland annat sex, men det är ingen som tar hänsyn till när det gäller klädsel, inte ens i kyrkan.

 • Leif Boman

  (Ja, och de ortodoxa judar (israeler) som funnit sin Messias benämns messianska)

  På hebreiskans språk ja! På grekiskans språk kallas de kristna!

 • Leif Boman

  Du vägrar tydligen att se Bibelstället Gud gav oss fastän jag satte in det två ggr?

 • Leif Boman

  (Matt 26:29 härefter skall jag icke mer dricka av det som kommer av vinträd för än jag **osv)

  Och det här säger väl heller inte ett skvatt om att Jesus skulle druckit alkohol, endast att det handlar om dryck från druvor! Tala om att få Bibeln till vad man så önskar!

 • Leif Boman

  Guds Ord säger :DET ANSTÅR INTE KUNGAR ATT DRICKA VIN!

  Vem är alla kungars Kung och vems Ande är det som utandat Ordspråksbokens vishet?
  Skulle Jesus struntat i Sitt eget Ord, nej, SLUTA NU SNÄLLA!

  Bara för att du själv och många andra vill ta sig ett litet järn så skyll inte på att Jesus också gjorde det! Jag tror inte att det behöver vara synd, men hitta inte på att Jesus drack alkohol!

 • kjell

  Jag säger inte att Jesus tog sig ett järn, det har jag heller aldrig gjort, här diskuterar vi vin och inte starksprit, jag läser min bibel som det står och dom ord och texter som jag lämnat här, visar på en sanning, som du vill förvanskas, du vill dessutom göra något fult av vinet, men det handlar hela tiden om hur du hanterar det, och jag läser in att jag är skyldig att hantera både vin och mat på ett ”nyktert” sätt.
  Nu orkar inte mina fingrar mer, får kramp, god natt.

 • Lars Wärn

  Den messianska tron har sitt ursprung i den hebreiska/arameiska språkkulturen. I Antiokia var grekiskan det förhärskande språket. Analogt med att man där kallade de messiastroende för ”kristna” bör man i Sverige kalla de messiastroende för ”de smorda”, inte ”de kristna”.

  Men det kanske är rätt som det är. De kristna har visat sig vara allt annat än smorda under många århundraden och årtusenden.

 • Lars Wärn

  ”En messiansk äkta troende och pånyttfödd är samma sak fast hämtat ur det hebreiska språket!”

  Är den kristne påven och hans 1,4 miljarder kristna anhängare ”pånyttfödda”, menar du? Dagens kristna, som roffar, rövar m m och samlar på sig stora rikedomar, på vilket sätt räknar du dem som ”pånyttfödda”? (Det finns många fler aspekter att ta upp i ämnet men din panna är alltför hård för att det ska vara meningsfullt)

 • Jan-Erik Melkersson

  Ok, ska försöka komma ihåg det nästa gång!

  Jag uppfattade samtalet som vad bibeln säger om alkohol. Matt 26:29 Jesus säger här inget annat än att han inte skall dricka nått från vinträdet förrän i Faderns rike med lärjungarna. Att spekulera om det från vinträdet innehöll alkohol eller inte är att, vilket som, läsa in nått som inte står där.

  Personligen har jag beslutat att inte dricka alkohol för att inte vara min broder och medvandrare till fall. Och jag ber att församlingen får vara en alkoholfri zon.

 • Lars Wärn

  Det där resonemanget köper jag inte. Jag har sagt mitt i frågan och har inget att tillägga.

 • Leif Boman

  (Sverige kalla de messiastroende för ”de smorda”, inte ”de kristna”.)

  Kanske man istället skulle kalla oss för de oljade, skulle inte det passat bättre?

 • Leif Boman

  (Är den kristne påven och hans 1,4 miljarder kristna anhängare ”pånyttfödda”, menar du?)

  Påven är inte kristen, han är en ofrälst hedning! Hans anhängare är heller inga kristna, ”undantag finns förstås”, de kallas endast så av de oförståndiga!

  Resten av dina aspekter kan du gärna behålla för dig själv! Menar du att roffande ny-judaister som samlar rikedomar skulle vara något bättre?

 • Leif Boman

  Kung Jesus drack inte vin och starka drycker enligt Sitt Ord! God natt!

 • Leif Boman

  Att du inte köper resonemanget gör inget, jag gör det absolut!

 • Leif Boman

  Den kristne som absolut vill dricka vin med alkohol i gör givetvis också allt för att försöka få andra att tro på att också Jesus drack alkohol. Då blir det ju fritt fram för den vinsugne!

  Jesu frid…

 • Lars Wärn

  Nej, ni kristna är inte messiastroende. Ej smorda. Ej begjutna med olja av YHWH.

 • Ulrika

  ”Däremot angående Kathryn har jag aldrig hört eller sett något som skulle varit fel på ett liknande sätt.”

  Kuhlman är den person, utöver Oral Roberts, som Hinn nämner som en förebild under den 3 timmars dokumentär jag plågat och gäspat mig igenom.

  Kuhlman föddes 1907 och Hinn 1952. Den som är 47 år äldre än den andre är ansvarig för den yngre.

  Hinn om Kuhlman: ”Från denna plattform (en stor scen) hörde jag Kathryn Kuhlman säga att den dagen skulle komma då varje troende blev helad. Hon trodde och väntade på att det skulle hända medan hon levde.”

  Det påståendet är i sig sant om man menar Upp 21:4 vilket inte Kuhlman gjorde.

  Kuhlman, Roberts och Hinn menar att man kan förvänta sig helande på livets alla områden i detta livet. Sådant som Bibeln lovar för evigheten lovar dessa tre för nuet. (Kuhlman dog av hjärtproblem vilket inte får någon av helandepredikanterna att börja ifrågasätta sin tro )

  Trosförkunnelsepredikanter missar kroniskt viktiga uppgifter i Bibelns sista kapitel: ”Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer” som föregår Upp 21:4 är en blind mening.

  Jag har aldrig brytt mig om Kuhlman utan om vilka konsekvenserna blir av falska budskap. Vi tror på helanden, det handlar inte om det. Det handlar om att de helandepredikanter vi talar om här sätter målet och fokus på nuet och ger mycket litet inför evigheten. För Hinn är DHA en kraft som visar sig när församlingen uppnår en viss stämning och närhet. Stora samlingar sjunger meditativt och när den rätta stämningen inträffar beskriver Hinn följande: ”Oral Roberts måste röra dem (människorna), för han kände det (kraften) genom sin hand. Jag känner inget i mina händer. I stället känner jag det genom hela min varelse. Ibland är den kraften så stark, så hela min kropp domnar bort.Inte bara mina händer utan hela min kropp domnar bort. I dessa kampanjer händer ofta nåt som jag inte kan förklara.Ibland, halvvägs genom mötet, känner jag min hand domna. Den hettar inte, utan domnar. Det är som om jag blir kopplad till nån sorts elektrisk kontakt. Jag har under flera år sett att den andra gången den domnar bort, så intensifieras smörjelsen i mötet och Guds kraft blir starkare.Otroliga saker händer, som inte har skett fram till dess. Det är som ett tecken från Gud att nu intensifierar jag (!) kraften.”

  Hinn upprepar vikten av att skapa ”närhet” i sina möten. I denna närhet kan människan möta Gud. Närheten består av långrandiga, upprepade ”lovsånger” blandat med lösryckta bibelcitat som uppläses långsamt med mjuk stämma som vore man på poesiklubbens sommarmöte.

  Personligen, och nu kan det bli en fråga om smak, tilltalas jag inte alls av Kuhlmans uppträdanden. Just för att jag upplever dem som uppträdanden där hon övat in en roll. Ett skådespel. Retoriskt duktig, visst, det brukar skådisar vara…

 • Lars Wärn

  Va??? Är inte påven kristen? Säg det till de 1,4 miljarder kristna katolikerna. Så får vi se om du överlever.

 • Lars Wärn

  ”roffande ny-judaister”? Känner du någon sådan? Kanske du kan be honom kontakta mig, så att han kan dela med sig till en fattig broder, i enlighet med föreskrifterna i Torah.

 • Jan-Erik Melkersson

  Det finns som Kjell har påpekat inget förbud i bibeln mot att dricka alkohol, vilket är sant, och inte ska glömmas bort. Att värna om en alkoholfri zon inom församlingen känns naturligt med tanke på allt alkoholrelaterat lidande i samhället. Men att göra det genom att skuldbelägga de som har annan uppfattning är inte vägen att gå.

 • Lars Wärn

  Notera att mitt svar var till Larsnas Kristensson, inte till dig.

  Vilka usla resonemang du än köper, begagna dem väl. Medans du kan.

 • Leif Boman

  Sov gott!

 • kjell

  Att inte Jesus tänkte på det, när han fixade 600 liter när det var torrlagt på festen, för när man läser hela sammanhanget så ser man att det var vin med alkohol, så bra vin som man normalt serverade i början av festen, tills alla var så påverkade så dom inte kände skillnad när dom fick sämre vin.
  Men allt handlar om att inte dricka sig rusig och då gör inte vinet någon skada, dom 600 liter vin blev väl vatten igen när alla var nöjda, (som mannat i öknen)
  Har sovit en timme nu. God natt igen.

 • Leif Boman

  (Det finns som Kjell har påpekat inget förbud i bibeln mot att dricka alkohol)

  Jag hoppas verkligen inte att ni läser in det som att jag skulle mena så?
  Det enda jag opponerar mig mot det är att man väldigt ofta bestämt hävdar att Jesus drack alkohol fastän det inte står någonstans, utan snarare vittnar ju Bibeln i (Ordspråksboken 31:4) om att Han inte gjorde det eftersom Jesus Själv är Kungen över alla!
  Det står faktiskt heller inte någonstans att det bästa vinet måste innehållit alkohol vilket man ofta drar upp under just denna diskussion, utan det är endast vad sådana som tycker om alkohol alltid ”SJÄLVA VILL” tolka in i det hela. Sen om Han bjöd på alkohol måste ju heller inte betyda att Han Själv drack!
  Nattvardsvin innehöll heller aldrig den minsta lilla av alkohol hos judar eftersom detta givetvis skulle vara helt osyrat, och som mycket tydligt förklarat är genom den länk jag tidigare bifogade.

  Personligen tycker jag det allra bästa vinet är helt utan alkohol, och hoppas också att jag framöver får fortsätta att tycka så!

  Men, att det skulle finnas något bud mot att dricka alkohol, det gör det absolut inte, utan gör det den som vill, och det blir helt utan anklagelser härifrån, hoppas inte det missförstås igen, men, drick förstås med förståndet i behåll!

  Jesu frid..

 • Jan-Erik Melkersson

  Kjell, vi har frihet i Kristus att dricka alkohol eller låta bli;

  ”Sen likväl till, att denna eder frihet icke till äventyrs bliver en stötesten för de svaga” 1 Kor 8:8

  Ovan är grunden för mitt beslut att avstå alkohol. I sammanhanget skriver Paulus också;

  ”Avhålla vi oss från att äta, så bliva vi icke därigenom sämre; äta vi, så bliva vi icke därigenom bättre.”

  Jag tror vi kan tillämpa ovan vers även på vad vi dricker, att avhålla sig från alkohol gör mig varken bättre eller sämre.

  Hoppas du fick några fler timmars sömn 🙂

 • kjell

  Jag reagerar mot dom som propagerar mot vin, och gör det till något fult och sätter en syndstämpel på det, den kunskapen har följt mig sedan barndomen, och hindrat mig från gemenskap med kollegor, som jag kanske kunnat vinna, men jag drog mig undan.
  Vad man än gör så handlar det om måttlighet, inte bara vad det gäller vin, jag blev fri från denna uppfattning om vin, när jag träffade fina Kristna människor i en annan del av EU och jag såg att den inställningen som jag levde med, var en Svensk idé.
  (Sömn får jag tacka för när den erbjuds, skadade ryggen nyligen, och har mycket värk i kanske två månader till)

 • Leif Boman

  (Jag reagerar mot dom som propagerar mot vin,)

  Kjell, broder!
  Jag tror att det egentligen är så här. Du reagerar mot dem som propagerar emot vin och gör det till något fult, och jag reagerar mot dem som propagerar för att Jesus enligt Bibeln drack alkohol.

  Jag menar att varken ditt eller mitt reagerande behöver vara fel!

  Du kan mycket väl med all rätt reagera som du gör, men! Varför fortsätta envisas med att just Jesus måste ha druckit alkohol när inget Bibelställe rakt ut säger så?
  Då kan det aldrig bli mer än spekulationer av det hela. Det finns dessutom tvärtom många fler Bibelställen som kan styrka det rakt motsatta.

  Skulle du bara låta bli att envisas just med den detaljen om Jesus så skulle också jag kunnat stödja att du mycket väl kan ta dig lite något glas vin utan att synda.
  Då hade vi kunnat undvika en egentligen helt onödig liten tvist!

  Jesu frid…

 • Ulrika

  Jag fattar inte vad du håller på med. Kristus betyder Messias. De kristna i den första församlingen kallade sig för kristna i betydelsen Kristusanhängare.

  ”Han fann honom och tog med honom till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna .
” Apg 11:26

  1. Gillar du inte associationer till Kristus?
  2. Även om du inte gillar att människor vill vara Kristusanhängare har du att visa respekt för dem.

 • Janneyo114

  Kuhlman – Mcpherson – Heidi Baker – Todd White – och Benny Hill…

  Grejen är att hyperkarismatiken hör hemma i RKK. Den kom därifrån och personer som sysslar med den leder/leds också tillbaka till ”moderkyrkan,” förr eller senare. Figurer som ovan, Kuhlman, sysslar med samma saker på den kristna estraden, som nunnor av extremare slag sysslat med i 1000 + år. Samma med Benny Hill.

  Det är vad de lär som är saken, inte personligheten…

  Har någon landsortspredikant i pingstkyrkan (som du hört) tagit in några av dessa hyperkarismatiska figurer och lärt vidare vad de lär, kommer de och dem som följer dem att ha väldiga problem med att se vad som är fel på global ekumenik och katolsk karismatisk. De kommer snart att gå in i världskyrkan och evangeliet är bye bye! .)

 • Leif Boman

  Helt riktigt finns det väldigt mycket av det du just säger, sen om de är så värst hyper, ja det kanske de är för att de blivit något världsvana artister en del av dem, och givetvis skall vi ta avstånd från allt falskt, men!

  Det är dock inte helt oproblematiskt när man försöker genomskåda och fälla varje s.k felaktig hyperkarismatiker. Risken blir att även äkta förkunnare kan blir fördömda ganska snabbt, vilket jag också tyckt mig märkt vid flertalet gånger. En äkta Kristi lärjunge, låt oss säga apostel eller profet kan mycket väl vara oerhört karismatisk och utföra både tecken och under var denne än går fram, men, dessutom ha ett lite säreget personligt sätt. Det är inte så att Gud fullkomligt förändrar varje personligt drag hos dem innan Han sänder ut dem Han vill använda, och detta kan ofta bli till stötesten för många.

  Jag tror också att flertalet samfund idag är på farlig väg, men hoppas ändå snart att en gallring kan börja, och att riktigt Andefyllda församlingar med bönemänniskor reser sig upp ur dessa, drar sig ur och istället börjar att bygga på nytt och äkta vis utan någon som helst ekumenik med felaktiga religioner, utanför alla samfundsgränser som mest binder människor och Guds Andes verk.

  Jesu frid…

 • kjell

  Tvisten kom du med, jag delade med mig av min kunskap, vad det gäller sött vin till Larsnas Kristensson, men efter dina inlägg är jag ännu mer övertygad att Jesus levde med den vanliga människan på och med människors villkor, det enda du pekar på är från GT och där finns hur mycket som helst åt andra hållet, men vi lever nu i NT tid, och det är där jag hämtar min kunskap i detta ämnet, men jag blev nyfiken och gick in på Google och ställde frågan, där finns samma kunskap som jag gett.
  Jag försöker inte göra reklam för vin, jag söker bara komma så nära sanningen som möjligt, men för den som ser det som mig måste ha klart för sig att allt handlar om att hantera allt med måttlighet, och att inte dricka sig rusig (det har jag aldrig gjort)

 • Janneyo114

  Genomskåda hyper…astma…

  LB ”Det är dock inte helt oproblematiskt när man försöker genomskåda och fälla varje s.k felaktig hyperkarismatiker. Risken blir att även äkta förkunnare kan blir fördömda ganska snabbt, vilket jag också tyckt mig märkt vid flertalet gånger.”

  Här dömer ingen personligheter utan: Kommer det Bibeln ur munnen på ”astmatikern?” Spelar ingen roll hur mycket tecken och under och smördeg som kommer ur honom (nu även: henne).

  LB ”…låt oss säga apostel eller profet kan mycket väl vara oerhört karismatisk och utföra både tecken och under var denne än går fram.”

  Bibelordet avgör om det är någon som kommer från Gud eller om det är köttet som s.a.s.”profeterar.” Köttet bedrar av naturen…

  Verser: Se 5 Mos kap 13, 19, Jer kap 23

  En apostel i NT har SETT Jesus och blivit undervisad av honom. Du får idag bosätta dig i himlen om du ska komma tillbaks som apostel…

  Verser ur Jesaja (en riktig profet sänd av Gud)

  Vänta på Herren

  Isa 8:17 And I will wait upon the LORD, that hideth his face from the house of Jacob, and I will look for him.

  Gud visar sig genom sitt folk (inga magiska krafter de äger själva)

  Isa 8:18 Behold, I and the children whom the LORD hath given me are for signs and for wonders in Israel from the LORD of hosts, which dwelleth in mount Zion.

  Benny Hill mfl

  Isa 8:19 And when they shall say unto you, Seek unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep, and that mutter: should not a people seek unto their God? for the living to the dead?

  En profet talar Guds ord (annars kan det kvitta): Guds ord bygger på GT och NT och sen är det stopp!

  Isa 8:20 To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.

  Kommande avfall

  Isa 8:21 And they shall pass through it, hardly bestead and hungry: and it shall come to pass, that when they shall be hungry, they shall fret themselves, and curse their king and their God, and look upward.

  Tribulation – vedermöda

  Isa 8:22 And they shall look unto the earth; and behold trouble and darkness, dimness of anguish; and they shall be driven to darkness.

  Wow! De blir inte glada dagar för den som sprider lögner i Guds namn (bud 3). Därför: Vänta på Herren innan någon nu öppnar munnen med tecken och under….

  :=

 • Leif Boman

  (Tvisten kom du med,)

  Ok då! Det var för att du smutskastar min Herre och Gud som jag reagerar. Du förvränger Guds Ord om att Jesus skulle ha druckit alkohol och envisas med att jag skall acceptera det, glöm det!
  Bara för att du hade egna önskemål ända sen barnsben om att få dricka alkohol med ofrälsta, så skall du inte inbilla dig att du oemotsagt skall få sprida lögner om att Gud Själv drack alkohol.

  Fortsätt du och drick ditt alkohol men, kom inte och påstå att Gud drack alkohol!

 • Lars Wärn

  Broder Daniel.. är inte det en sångare?

  Du verkar vara ganska radikal. Läser du Proletären liksom jag?

 • Lars Wärn

  ”Guds Ord säger :DET ANSTÅR INTE KUNGAR ATT DRICKA VIN!”

  Så säger inte Guds ord. Läs på bättre.

 • Lars Wärn

  Det står inget i Bibeln om att Yeshua inte använde alkoholhaltigt vin. Däremot vet vi att Han förbjöd förtärande av svinkött tidigt i Israels historia.

 • Lars Wärn

  ”Personligen tycker jag det allra bästa vinet är helt utan alkohol, och hoppas också att jag framöver får fortsätta att tycka så!”

  Det bästa vinet har YHWH sparat till sist – till den stora Festen!

  ”Och YHWH Sebaot skall på detta berg göra ett gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja, med feta, märgfulla rätter, med starkt vin, väl klarat.”

 • Larsnas Kristensson

  Modern musik känner jag inte till.

  Nej, jag var MP, tills Birger dom sålde partiet till HSB.
  Sedan KD men nu lutar det åt blank eller SD.

 • Lars Wärn

  KP (tidigare KFLM(r) är det enda partiet som kategoriskt är emot svenskt medlemskap i EU.

 • Lars Wärn

  ”1. Gillar du inte associationer till Kristus?”

  Var själv s k kristen i ca 45 år men blir det aldrig mer igen.

  ”2. Även om du inte gillar att människor vill vara Kristusanhängare har du att visa respekt för dem”

  Vilken respekt visar ni för messiansk tro med era uttryck såsom ”ny-judaster”, ”lagiska” etc?

  ”De kristna i den första församlingen kallade sig för kristna i betydelsen Kristusanhängare.”

  Fel. Läs texten igen. Noggrannare.

  När Harmagedon är överstökat och ”de tusen åren” tar sin början kommer det inte att finnas vare sig kristna eller muslimer på jorden. Dessa två religioner har orsakat åtminstone 90% av alla de krig och allt det dödande människorna har drabbats och lidit av de senaste ca 1 700 åren.

  Hela jorden kommer då att bli en enda stor Messiansk församling och så förbli i åtminstone 1000 år, kanske 2000. Eller mer.

 • kjell

  ”Starkt vin” det borde väl innebära många %, , Noa som levde i umgängelse med Gud, var den förste som anlade en vingård, drack lite för mycket en gång, men jag antar att han.lärde sig hantera det.

 • Lars Wärn

  Han, den ende rättfärdige mannen på jorden vid den tiden, kunde säkert mestadels hantera det under sitt, minst sagt, långa liv. Men vi vet, såsom du nämnde, att det gick riktigt snett en gång, vilket fick konsekvenser för världshistorien.

  Det står inget i skriften om det, men troligen var Abraham den förste ölbryggaren, utifrån arkeologiska fynd i Hebron som daterats till hans tid där. Det gick snett för honom med nån gång, men snarare på grund av en vacker kvinna än p g a starka drycker.

  När de utvalde kanon respektive översatte texterna kunde de ju ha valt att utelämna dessa lite pinsamma historier om dessa två, och även om David m fl. Men det gjorde de inte, vilket för mig utgör ännu en bekräftelse på Bibelns trovärdighet och tillförlitlighet.

 • Leif Boman

  Jag har läst!

 • Leif Boman

  (i Israels historia), Ja!

 • Leif Boman

  (Tvisten kom du med,)

  Ok då!
  Fortsätt du och drick ditt alkohol men kom inte bara för att du ända sen barnsben önskade att få dricka och förvräng Guds Ord och påstå att också Gud drack alkohol.

 • Leif Boman

  ( Läser du Proletären liksom jag?)

  Är det därigenom du fick uppenbarelsen om att bli en svensk lagisk låtsasjude?

 • Lars Wärn

  Så här står det i en vers:

  ”Ej konungar tillkommer det, Lemoel,ej konungar tillkommer det att dricka vin
  ej furstar att fråga efter starka drycker.”

  Var är ditt citat hämtat?

 • Lars Wärn

  Så han ändrade sig angående svinköttsförtäring när den romerske påven befallde det?

  Yeshua är min Herre och min Gud. Kan Gud ändra sig, menar du? Om den romerske påven så befaller?

 • Lars Wärn

  Jag frågade Larsnes, inte dig, om han läser Proletären. Du läser nog annat strunt.

 • Leif Boman

  Folkbibeln!

 • Lars Wärn

  Läs en vettig översättning. Men det spelar nog mindre roll vilken för en notorisk versryckare som dig.

 • Leif Boman

  Det var inte den romerske påven som gav löftet om ett Nytt Förbund, ett annat Förbund än det Israels folk inte kunde följa. Det står skrivet i Jeremiah om du inte visste det. Det måste väl även stå att läsa om på hebreiskans språk någonstans så att du lättare kan förstå!

 • Leif Boman

  Läser man Proletären och tar sig en sup emellanåt så förstår jag inte riktigt hur svinkött kan smaka dåligt?

 • Jan-Erik Melkersson

  ”Jag hoppas verkligen inte att ni läser in det som att jag skulle mena så?”

  Det går att tillämpa bibelns samlade undervisning om alkohol som att man bör avhålla sig, Inte ett förbud men uppmaningar att låta bli, så jag tror du är nära sanningen.

  1 Tim 3:2;”A bishop then must be……………… sober”

 • kjell

  Matt 15:17
  Mark 7: 19
  I dom texterna förklarar Jesus all mat är ren.

 • kjell

  Det var förmaningsord från konung Lemuels moder, läs gärna hela sammanhanget.

 • Lars Wärn

  Jag borde anmäla dig i enlighet med kommentarsreglerna.

 • Ulrika

  En kristen tro är tro på Kristus.

  Rom 3:21ff ”Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet , eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.
 ”

  ”Var själv s k kristen i ca 45 år men blir det aldrig mer igen.”

  Jag trodde också att jag var kristen under många år. Gjorde en massa saker som TYCKTES vara kristna. När jag kände mig för lite kristen gjorde jag nåt och kände mig sedan lite mer kristen. Jag hade inte då fattat att kristen handlar om att följa Guds Smorde, Kristus, uppenbarad för mig som hedning i NT byggd (fundamenterad….) på profeterna och apostlarnas grund.

  För Hinn och hans mirakelpredikantkollegor handlar det om att göra mirakler. För dem är miraklerna trons centrum, inte Kristus. Jag tror på mirakler men de är inte trons centrum utan Kristus är trons centrum.

  Du vill inte bli kallad nyjudaist eller lagisk. Nu har du chansen att berätta och förklara vad du vill och varför bli kallad för.

  Jag tänker inte låta några som använder ordet kristen på ett fel sätt ta benämningen från mig. När jag kallade mig kristen på fel grunder (gärningsläror, humanism o annat) lade jag fel betydelse i ordet. Det är inte ordets fel. Man får söka ordens betydelse i enlighet med bibelns betydelse.

  Apostlarna byggde upp församlingen i Antiokia och vistades mycket där, även när evangelierna skrevs. Den församlingen underhöll Jerusalem ekonomiskt under nödåren.

 • kjell

  Som sagt var läs hela sammanhanget jag har aldrig skrivit att jag önskade dricka alkohol sedan jag var barn, men jag reagerar för den så kallade syndakatalogen som var populär i frikyrkorna och du spär gärna på.den, dessutom använder du en text som är förmaningar från kungens mor. Den kunskap jag har om Jesus hämtar jag från NT
  Du har en ”smutsig” sjuk besatt inställning till vin. För mig handlar det inte om alkohol, med dom små mängder jag använder utan det handlar om något som.passar till den mat som serveras, och som Herren välsignat.

 • Janne

  Vi kanske ska försöka vara lite vuxna. Ingen kan väl tolka Bibeln som att det direkt är synd att dricka alkohol, MEN Bibelns budskap är kärlek och då kan man fråga sig om man kan/ska dricka. Jag anser att man kan inte det. Alkoholen kostar samhället ca 100 milj om året. Ca 380000 barn mår dåligt när deras föräldrar dricker. Man kan fortsätta att nämna slagsmål, våldtäkter, skillsmässor olyckor etc etc. Anledningen till att samhället accepterar alkohol är att det är så integrerat.. Skulle tillgången på narkotika vara god och lika accepterat i samhället så skulle ingen reagera på det…
  Det är i stort sett fastslaget vad jag läst att alkohol är den farligaste drogen, pga att den är inkörsporten till andra droger.
  De som inte håller med mig om att kristna inte bör dricka och att det självklart inte skall finnas alkohol inom kyrkans väggar, har antagligen integrerat alkoholen i sitt liv och VILL inte se det på något annat sätt! Jag menar att dricker man så är man en del av det destruktiva systemet. Jag vill vara en positiv kristen kraft i samhället!

 • Leif Boman

  Ty all skrift af Gudi utgifven är nyttig till lärdom, till straff, till bättring, till tuktan i rättfärdighet;
  2 Timotheosbrevet 3:16

 • Leif Boman

  Men vi vete att dem, som hafva Gud kär, tjena all ting till det bästa, de som efter uppsåtet äro kallade.
  Romarbrevet 8:28

 • Leif Boman

  (Du har en ”smutsig” sjuk besatt inställning till vin)

  Jag har ju redan flera gånger sagt att drick du och njut om du vill och tycker om det, jag dömer dig inte alls för det, vi lever efter Frihetens lag. Jag tycker däremot att det är en något s.k ”sjukare” inställning att man fortsätter och envisas med att Gud Själv måste ha druckit alkohol!

 • Lars Wärn

  Din taktik: Att provocera mig med dina oförskämdheter till att överträda kommentarsregler och på det sättet få mig blockerad. Du har lyckats med det ett flertal gånger på andra bloggar och kanske även på denna blogg någon gång. Du kanske borde ge upp? Jag är som Terminator: ”I´ll be back”.

 • Leif Boman

  Ha ha ha!

 • Leif Boman

  Vi tar en annan text då som kanske kan öppna förståelse för kristnas avståndstagande till starka drycker genom åren;

  (Ordsp 20:1) Vin gör lösaktigt folk, och starka drycker göra buller; den som dertill lust hafver, han varder aldrig vis.

 • kjell

  Du och Leif slänger med ”den onde alkoholen” jag talar om vin som jag använder till rätt mat, jag söker inte efter något berusningsmedel, eller drog, var nykterist till 60 års ålder, är nu 80, jag vill inte göra någon reklam för ett visst leverne, men ger gärna lite sakligt svar på frågor, det var ju så detta började.
  Den Kristne som köpte en finare flaska på en resa, som han gav bort till en bemärkelse dag, och blev utkastad ur gemenskapen, han ger inte mycket idag för den så kallade Kristna kärleken.
  Det är luddigt bland dom Kristna, jag lever efter frihetens lag, men ni passar bättre bland adventisterna, som har absolutism inskrivet i sina stadgar.

 • Janneyo114

  Samma text finns på modern svenska. Det heter Reformationsbibeln. Den Riktiga av Gudi sanktionerade Bibeln. Jmfr verserna!

 • Leif Boman

  Jo, jag vet om det och har den även hemma i bokform, visserligen endast det senaste NT, men dock ej ännu inte i mobilen, vilken jag allra oftast skriver ifrån.

 • Larsnas Kristensson

  Att vara mot EU är bra men att vara mot Kristus är sämst. 🙂

 • SefastTronde

  Fel. Vanligast är att man tillsätter mer sötningsmedel (torkade druvor, druvsaft el. ngn form av socker) i slutet av jäsningsprocessen och åstadkommer en förlängd jäsning. Därav får det söta vinet även i regel högre alkoholhalt. Allt vin som skall ha en god smak måste få jäsa färdigt på naturlig väg, antingen gm en förkultur där druvor med mindre sötma jäses el. genom tillsättning av mer sockerarter (ex. torkade druvor) i slutet av jäsningsprocessen och så få vinet att efterjäsa.

 • Leif Boman

  (Du och Leif slänger med ”den onde alkoholen” jag talar om vin som jag använder till rätt mat,)

  Att jag använder ordet alkohol är för att förtydliga vilket vin du pratar om. Bibelns viner var antingen osyrat vin eller syrat vin, dvs, osyrat = ojäst, eller syrat = jäst!
  Det osyrade vinet användes av både judar, Jesus och lärjungarna för att detta vin just symboliserade renhet och syndfritt offerblod. Det syrade och jästa vinet med alkohol i symboliserade synd och orenhet.

  Därav borde vi kanske också förstå vilket av dessa två sorter Jesus föredrog. Han som var förebildernas förebild, Han som gick hela vägen fram ända till Golgata med Sitt syndfria offerblod!

  Jesu frid…

 • Jan-Erik Melkersson

  ”It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine; nor for princes strong drink” KJV

 • kjell

  Jag frågade systembolaget, och deras svar var att dom avbryter jäsningen tidigare och då blir det lägre alkoholhalt, min fråga då gällde JP chenet medium sweet, som dom då inte tog hem men den finns i Danmark o Tyskland den är oftast 11-12% men andra av deras viner ligger uppåt 13,5%
  På Jesu tid gjorde dom honungsvin.

 • Janne

  Det är allvarligt att sprida ut falsk information. Adventisterna har INTE absolutism inskrivet i sina stadgar, men däremot att man bör avstå från droger, vilket jag tycker är bra.
  Går vi tillbaka till 70-talet så röktes det överallt. Idag är det inte många som röker, förutom de unga. Jag hoppas att samma medvetenhet ska komma gälla för alkoholen också. Det handlar om grupptryck, och här kan vi kristna föregå med gott exempel. Tänk också på alla de som blivit vegetarianer. Vem trodde det. Det är ju helt fantastiskt.
  Du vill kunna ta ett glas, Ok, det är inte synd, men frågan är om du skulle dricka om ingen annan i din närhet gjorde det? Vad tycker du om vapen? Är det ok att skjuta lite hemma, det skadar heller ingen. MEN jag tycker att även här blir det fel. Vapnet kan komma i fel händer, man kan skadeskjuta, man stöttar en industri som inte borde finnas. Ser du likheten med alkoholen?

 • Snabelsonjo Lundqvist

  När blev du begjuten med olja? Rann det i ditt skägg som för Aron?

  Sanningen är att vi behöver bli behandlade med helig eld så att all smörja som chattas om smordhet får fatta eld och bränna bort all köttslig iver till att hävda sin 100%iga rätt trogna tolkning.

  Den som inte blöder för fattiga och syndare är inte smord med annat än det äckliga köttets smörja som verkligen överflödar på blogg efter blogg.

  Tur att det inte är mitt ansvar att försöka att omvända någon som menar sig vara så rätt! Den Gud många talar om kommer att göra det en dag helst förr än senare!

 • Ulrika

  kjell tar med full relevans upp följande bibelställe ” Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sade: ”Alla sätter fram det goda vinet först, och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.”


  Man kan konstatera att Jesus deltog i en fest där gästerna blivit berusade utan att han läxade upp gästerna för berusningen. Tvärtom öste han på med mer vin när det första tagit slut. En nyckel är att det pågick fest och att man inte drack mer än att man hade trevligt och kunde umgås på ett trevligt sätt.

  Texten om ”den första bröllopsfesten” där Jesus uppenbarligen vill ge en bild av sig själv, vilken brudgum vi har, är så stark.

  Jag är liksom du absolutist men ärligt talat skulle jag vilja smaka på det vin som serverades på festen. Både det som festens värd bjöd på och givetvis, framförallt, det som Jesus bjöd på. Kan man leva sig in i situationen och vad Jesus vill visa i den?

  Visst undrar man hur det smakade?

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Min erfarenhet av Kristna sedan slutet av 80 talet är att dom som låter mest radikala är de som gör allra minst i det praktiska livet. Men undervisa alla det brinner dom för men att låta deras liv skina framför sina åhörare vare dem fjärran.

  Vad är hyckleri?

  En människa med sann Guds närvaro drar skaror till sig som i tysthet vill ha råd och förbön. Varför folk kommer till en sådan människa är för att Gud drar folk dit där han kan sant välsigna genom ett förkrossat ler.

  När jag läser det mesta som skrivs här ser jag bara en massa debatt iver och ingen sann förkrosselse! Var finns all förkrosselse som detta kunskaps ljus som många anser sig ha drabbats av borde vara uppfyllda av?

  En sådan människa tystar alla debatter genom sin Kristus lika vandel här på jorden och sådana finns bara i bästa fall ett ytterst fåtal av i vårt i kunskap så mästrande land. Bör man inte tagga ner en aning i sin debatt iver på såna här sidor när frukten ändå aldrig kan prövas av de som läser?

  Hur vore det om samtliga läsare kom hem till de som påstår sig ha mest rätt för att under 1 månads tid lära av dennes vandel utan stora ord? Det är lätt att gömma sig bakom mästerliga slutsatser som kommit under långa studier där till och med Gud förundrats av den höga uppenbarelsen. Många skulle nog gärna också ge Gud ett och annat tips om Han visar sig inte hålla med:-)

  Det är tryggt att påstå att man har alla rätt bakom en skärm när man slipper att de som läser det skrivna också kan genomlysa ens liv efter det viktigaste av allt: Tyngd! Den som menar sig förbli i Honom är skyldig att själv leva som Han levde! Inte äga all kunskap om honom! Märk skillnaden!

  Jag är i stort sett 100% säker på att de här med den största debattivern skulle göra mig grymt besviken som så många gånger förut när man sökte ledning hos dessa hycklande och i ordet mästrande människor som aldrig verkade kunna tro att något fel kunde komma från deras läppar.

  Och kanske var det just det som var det stora problemet? Att deras teologi var så grundligt genomanalyserad att dom likt fariséerna var säkra på att dom hade sitt på det torra?

  Men var fanns gärningarna? Var fanns/ finns Guds stadfästande av dessa övermåttan av kunskap uppfyllda människorna? Var det verkligen kunskapens träd på gott och ont som vi skulle använda oss av för att imponera på vår skapare?

  Varför har jag aldrig upplevt någon Guds närvaro dom gånger jag besökte dessa människor som dessutom ofta blev arga om man inte svalde svadan utan krångel?

  Svaret är enkelt och självklart för barnen och de av enkelhet Jesustroende.

  Det var Jesus som var smord från ett annat träd och när han på många sätt och vis försökte att hugga roten av detta för Gud så förhatliga kunskapens träd så blev han till slut korsfäst av de som ätit sig fetare än alla andra på detta för det mänskliga sinnet så välsmakande trädet.

  Kunskapens träd är det träd som förorsakat vår Fader störst smärta genom hela historien men ändå slutar inte människor sin tävlan i att briljera med sina kunskaper och övermåttan höga uppenbarelser som får sitt stöd därifrån under långa manipulerande möten och samtal i olika former.

  Den bistra verkligheten heter avfall som vi alla har del i men få vågar bekänna på bloggar och debattforum och inte minst på alla möten som pågår runt vårt land, där man måste framstå som så rätt hela tiden.

  Hur kan hela västvärlden vara på väg in i det största mörker samtidigt som man i kyrkorna ivrigt lurar i folket att: Gud är här! Är det idag förbjudet att ropa Ve mig jag förgås när man ser sin egen eländighet vilket vi alla borde kunna utropa unisont men ändå inte gör?

  Jo jag vet att en del varnar för vilket mörker vi är på väg in i och märkligt nog nästan alltid hur rätta dom själva anser sig vara? Ingen förkrosselse här inte! Borde inte Abrahams förböns tjänst prägla en sådan människa om den nu vore så rätt med Gud? Istället har en del nästan svårt att hålla tillbaka svordomarna när dom kritiseras nog hårt.

  Jag har orena läppar!! Och jag bor ibland ett folk med orena läppar! Har du orena läppar eller är du färdigförpackad för Guds rike? Om Gud stadfäster sitt ord genom dig med under och tecken så har du något att komma med och jag ska genast skynda mig att hälsa på dig eftersom du då blir den första under mitt snart 30 åriga liv som Frälst från droger och elände.

  Helt utan religiös inblandning lyckades Gud med detta hör å häpna. Om vi förstod vilken nåd det är inte bara som en knasig formel vi bekänner oss till utan på riktigt på djupet så kanske vi tillsammans skulle resa oss upp för att dela detta bröd till de hungrande där ute.

  Minns hur ni en gång kom till tro! Var det genom kunskap eller genom Guds nåd ni kom till insikt?
  När var det kristna livet som bäst och mest uppfyllt av salighet och fröjd? Jo när jag ägde lite kunskap och mycket av Guds nådebröd Jesus Kristus som var någonting helt annat än frukten från kunskapens träd som sedan höll på att fördärva allt och stjäla min barnatro ifrån mig.

  Det finns ingen mättnad i den fallna frukten utan som hos narkomanerna vill vi bara äta mer och mer men det finns ett bröd som mättar på riktigt och alla som smakat av det vet vad jag menar. Ingen blir lycklig av ökad kunskap!

  Ditt och mitt liv med Gud utarmas bara mer och mer ju längre bort vi kommer ifrån trons enkla vila så som allt begynte en gång. Gå tillbaka dit där allting började säger Jesus för då är vi genast på rätt kurs igen och skeppsbrottet är över med deppigheter och allt som kommer från kunskapens träd.

  Ni har fått för intet, ge därför också för intet och mena inte att ni tjänar bättre med er svada än med att tvätta människornas fötter vilket inbegriper alla av synd förorsakade sår och smärtor som skapelsens krona drabbats av. Nåd och frid!

 • Leif Boman

  (Jag är liksom du absolutist men ärligt talat skulle jag vilja smaka på det vin som serverades på festen. Både det som festens värd bjöd på och givetvis, framförallt, det som Jesus bjöd på. Kan man leva sig in i situationen och vad Jesus vill visa i den?)

  Nu är det väl inte så att jag är helt absolutist eftersom jag någon gång har tagit en lättöl till maten, och även någon cider med kanske ca 2% alkohol ibland.
  Men, visst undrar man hur det vinet Jesus bjöd på smakade?

  Jag har smakat en hel del viner under mina unga berusningens dagar, både vitt och rött, mousserande champagneliknande sorter, torrt och sött, men faktiskt aldrig något riktigt gott vad jag kan minnas. Det godaste vinet har faktiskt varit det alkoholfria nattvardsvinet vi nuförtiden använder oss av, mer som någonslags druvjuice, och därför anar jag att det ändå mest var åt det hållet Jesus bjöd på.

  Sen finns det givetvis en symbolik i denna fest om det bästa vinet som handlar om den Helige Andes närvaro!

  Jesu frid…

 • Leif Boman

  Du har en mycket sund inställning broder!
  Gud välsigne dig rikligt, mvh Leif..

 • Ulrika

  ”Sen finns det givetvis en symbolik i denna fest om det bästa vinet som handlar om den Helige Andes närvaro!”

  Nja,,,,DHA kom senare.

  Vad kan man tro för mening med: ”Alla sätter fram det goda vinet först, och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.”
?

  Tänker att en sak meningen berättar är att vår Herre alltid vill oss det goda utan sådana beräkningar som det mänskliga köttet håller på med ( att servera ett sämre vin när man tror att människan inte märker det.) Vår Herre vill oss alltid gott!

  Att jag inte dricker rött vin, exempelvis, beror delvis på att jag dagen efter är helt borträknad i en efterföljande migrän vilket är helt ointressant i sammanhanget att söka en förklaring till bibeltexten. Bibeln skrevs för alla för att berätta om Jesus och hans frälsningsverk på Golgata. När Jesus bjöd gästerna på det bästa vinet och dessutom när gästerna förväntade sig att kvalitén på vinet skulle avta med festens gång fick han deras uppmärksamhet på vem han är. Han vill det goda utan beräkningar, mänskligt tänk och ekonomiska strategier hit o dit. Det var fest! Det var bröllop! Vinet var slut och han passade på att visa både sin godhet och en lektion i hurdan han är. Finns säkert fler tolkningar.

  Jag var på väg in i alkoholism en gång, med vitt vin, och då hjälpte Herren mig genom att skicka en kristen man som satte stopp. Då var det inte festläge utan det var på väg att bli död. Vi fattar skillnaden. Mycket kan brukas på rätt sätt och missbrukas på fel sätt. En alvedon vid feber är gott. Alvedon varje dag pajar levern på sikt. Solhattar på små barn på stranden är en riktig höjdare. Tvinga på damerna hattar för att få vara med i pingstkyrkans kör är ingen höjdare. Och vise versa. Öl innehåller B-vitamin. Föräldrarna tog en varsin lättöl till söndagsmiddagen. Det lärde oss barn just det att man ölar bara vid speciella tillfällen. Därutöver var vinet, eller druvsaft med alkohol i, måltidsdrycken i de geografiska områden vi talar om. Ofta var det lång väg till vatten men tillgång till druvor att göra långlivad dryck av.

  Jag är tämligen säker på att bibeltexterna om vin inte är tänka för AA-möten. Vem är vinträdet?

 • Leif Boman

  (Nja,,,,DHA kom senare.)

  Säger du det, jag trodde att Han också var Densamme?

  Jag förstår mycket väl vad du menar, men!

  När det raglades på pingstdagen så var det inte av syrat vin som det spreds lögner om, utan det var just av Han som även tidigare Var, DHA!

  Jesus målar mitt i denna händelse upp bilden av skillnaden mellan det Gamla och det som snart skulle bli en verklighet genom Honom Själv, det Nya Förbundet med Andens liv.

  Jesu frid…

 • mawi80

  Då är jag också ”fundamentalist” eftersom jag är med i Frälsningsarmén:

  Frälsningsarméns 11 lärosatser
  1. Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att endast de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.
  2. Vi tror att det bara finns en Gud som är oändligt fullkomlig, alltings skapare, uppehållare och styresman, och att endast Gud är värd att tillbe.
  3. Vi tror att i Gud är tre personer – Fadern, Sonen och den helige Ande, oskiljaktiga i sitt väsen och jämlika i makt och härlighet.
  4. Vi tror att i Jesu Kristi person den gudomliga och den mänskliga naturen är förenade, så att han verkligen är sann Gud och sann människa.
  5. Vi tror att de första människorna skapades i ett tillstånd av oskuld, men genom deras olydnad förlorade de sin renhet och salighet, och som en följd av deras fall har alla människor har blivit syndare, totalt fördärvade, och som sådana med all rätt föremål för Guds vrede.
  6. Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela världen med Gud så att vem som vill kan bli frälst.
  7. Vi tror att omvändelse inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom den Helige Ande är nödvändiga för frälsning.
  8. Vi tror att vi blir rättfärdiga av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den som tror har vittnesbördet inom sig.
  9. Vi tror att vi, för att bevaras i frälningen, måste fortsätta att i tro lyda Kristus.
  10. Vi tror att det är en förmån för alla troende att bli helt igenom helgade och att deras ande, själ och kropp bevaras oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.
  11. Vi tror på själens odödlighet, kroppens uppståndelse, den allmänna domen vid världens slut, på de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas ändlösa straff.

  Saxat från:
  https://www.fralsningsarmen.se/templet/templet/om-oss/var-tro/

 • mawi80

  Har du missat att SD vill ut ur EU?

 • Ulrika

  ”Jesus målar mitt i denna händelse upp bilden av skillnaden mellan det Gamla och det som snart skulle bli en verklighet genom Honom Själv, det Nya Förbundet med Andens liv.”

  Så nu vill du att vi hoppar över texten om bröllopet med vinundret och går till första pingstdagen?

  Första pingstdagen kom den Hjälpare som Jesus utlovat lärjungarna:”Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.
” (Joh 16:7-8)

  Hjälparen är en separat person i den treenade Gudomen som Jesus sände till oss efter att han själv gått tillbaka till den som sänt honom (Fadern).

  Den himmelska bröllopet är i himlen mellan Brudgummen och församlingen. Jag tror att det är en sådan bild som bröllopet med vinundret ger, också.

 • Ulrika

  EU är bara en del av den här världen. Finns dessutom EU regler som vida överglänser exempelvis svenska regler (och tvärtom givetvis). På vissa områden tackar jag EU för familjerätten som näpsar till småfascistiska socionomer och andra myndighetspersoner i det här landet som dokumenterat kidnappar barn utan grund. Läste A-kursen i rättsvetenskap med inriktning socialrätt inkl EU-rätt för ett par år sedan. Alla borde läsa en A-kurs i juridik för de som har betalt för att kunna kan eller vill inte.

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Min erfarenhet av Kristna sedan slutet av 80 talet är att dom som låter mest radikala är de som gör allra minst i det praktiska livet. Men undervisa alla det brinner dom för men att låta deras liv skina framför sina åhörare vare dem fjärran.
  Vad är hyckleri?

  En människa med sann Guds närvaro drar skaror till sig som i tysthet vill ha råd och förbön. Varför folk kommer till en sådan människa är för att Gud drar folk dit där han kan sant välsigna genom ett förkrossat ler.

  När jag läser det mesta som skrivs här ser jag bara en massa debatt iver och ingen sann förkrosselse! Var finns all förkrosselse som detta kunskaps ljus som många anser sig ha drabbats av borde vara uppfyllda av?

  En sådan människa tystar alla debatter genom sin Kristus lika vandel här på jorden och sådana finns bara i bästa fall ett ytterst fåtal av i vårt i kunskap så mästrande land. Bör man inte tagga ner en aning i sin debatt iver på såna här sidor när frukten ändå aldrig kan prövas av de som läser?

  Hur vore det om samtliga läsare kom hem till de som påstår sig ha mest rätt för att under 1 månads tid lära av dennes vandel utan stora ord? Det är lätt att gömma sig bakom mästerliga slutsatser som kommit under långa studier där till och med Gud förundrats av den höga uppenbarelsen. Många skulle nog gärna också ge Gud ett och annat tips om Han visar sig inte hålla med:-)

  Det är tryggt att påstå att man har alla rätt bakom en skärm när man slipper att de som läser det skrivna också kan genomlysa ens liv efter det viktigaste av allt: Tyngd! Den som menar sig förbli i Honom är skyldig att själv leva som Han levde! Inte äga all kunskap om honom! Märk skillnaden!

  Jag är i stort sett 100% säker på att de här med den största debattivern skulle göra mig grymt besviken som så många gånger förut när man sökte ledning hos dessa hycklande och i ordet mästrande människor som aldrig verkade kunna tro att något fel kunde komma från deras läppar.
  Och kanske var det just det som var det stora problemet? Att deras teologi var så grundligt genomanalyserad att dom likt fariséerna var säkra på att dom hade sitt på det torra?

  Men var fanns gärningarna? Var fanns/ finns Guds stadfästande av dessa övermåttan av kunskap uppfyllda människorna? Var det verkligen kunskapens träd på gott och ont som vi skulle använda oss av för att imponera på vår skapare?

  Varför har jag aldrig upplevt någon Guds närvaro dom gånger jag besökte dessa människor som dessutom ofta blev arga om man inte svalde svadan utan krångel?
  Svaret är enkelt och självklart för barnen och de av enkelhet Jesustroende.

  Det var Jesus som var smord från ett annat träd och när han på många sätt och vis försökte att hugga roten av detta för Gud så förhatliga kunskapens träd så blev han till slut korsfäst av de som ätit sig fetare än alla andra på detta för det mänskliga sinnet så välsmakande trädet.

  Kunskapens träd är det träd som förorsakat vår Fader störst smärta genom hela historien men ändå slutar inte människor sin tävlan i att briljera med sina kunskaper och övermåttan höga uppenbarelser som får sitt stöd därifrån under långa manipulerande möten och samtal i olika former.

  Den bistra verkligheten heter avfall som vi alla har del i men få vågar bekänna på bloggar och debattforum och inte minst på alla möten som pågår runt vårt land, där man måste framstå som så rätt hela tiden.

  Hur kan hela västvärlden vara på väg in i det största mörker samtidigt som man i kyrkorna ivrigt lurar i folket att: Gud är här! Är det idag förbjudet att ropa Ve mig jag förgås när man ser sin egen eländighet vilket vi alla borde kunna utropa unisont men ändå inte gör?

  Jo jag vet att en del varnar för vilket mörker vi är på väg in i och märkligt nog nästan alltid hur rätta dom själva anser sig vara? Ingen förkrosselse här inte! Borde inte Abrahams förböns tjänst prägla en sådan människa om den nu vore så rätt med Gud? Istället har en del nästan svårt att hålla tillbaka svordomarna när dom kritiseras nog hårt.

  Jag har orena läppar!! Och jag bor ibland ett folk med orena läppar! Har du orena läppar eller är du färdigförpackad för Guds rike? Om Gud stadfäster sitt ord genom dig med under och tecken så har du något att komma med och jag ska genast skynda mig att hälsa på dig eftersom du då blir den första under mitt snart 30 åriga liv som Frälst från droger och elände.

  Helt utan religiös inblandning lyckades Gud med detta hör å häpna. Om vi förstod vilken nåd det är inte bara som en knasig formel vi bekänner oss till utan på riktigt på djupet så kanske vi tillsammans skulle resa oss upp för att dela detta bröd till de hungrande där ute.
  Minns hur ni en gång kom till tro! Var det genom kunskap eller genom Guds nåd ni kom till insikt?

  När var det kristna livet som bäst och mest uppfyllt av salighet och fröjd? Jo när jag ägde lite kunskap och mycket av Guds nådebröd Jesus Kristus som var någonting helt annat än frukten från kunskapens träd som sedan höll på att fördärva allt och stjäla min barnatro ifrån mig.

  Det finns ingen mättnad i den fallna frukten utan som hos narkomanerna vill vi bara äta mer och mer men det finns ett bröd som mättar på riktigt och alla som smakat av det vet vad jag menar. Ingen blir lycklig av ökad kunskap!

  Ditt och mitt liv med Gud utarmas bara mer och mer ju längre bort vi kommer ifrån trons enkla vila så som allt begynte en gång. Gå tillbaka dit där allting började säger Jesus för då är vi genast på rätt kurs igen och skeppsbrottet är över med deppigheter och allt som kommer från kunskapens träd.

  Ni har fått för intet, ge därför också för intet och mena inte att ni tjänar bättre med er svada än med att tvätta människornas fötter vilket inbegriper alla av synd förorsakade sår och smärtor som skapelsens krona drabbats av. Nåd och frid!

 • Ulrka

  Ja, det må man säga att ni har sammanfattat bra. Tack för allt jobb ni gör!

 • Ulrika

  Att lära känna någon, i det här fallet Jesus, innebär ökade kunskaper om Honom. Inte vill du att man ska vara tyst om det?

  Ju mer man lär känna honom (få mer kunskap om honom) desto mer (sant) kan man älska?

  Jag har också genom Guds nåd blivit helt befriad från långvarigt missbruk över en natt (TV-missbruk). I stället blev Bibeln källan.

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Det fariseiska debatterandet vänder jag mig emot där man verkar vilja hugga sina motståndare i bitar vilket är väldigt vanligt här. Eftersom du är ödmjuk så tog du åt dig:-)

  Jag tänker på Frank Mangs som säkerligen predikade för nån miljon människor under sin levnad som sade att många syndare hade han bett till frälsning och upprättelse för men under hela sin verksamma tid så hade han bara bett för EN som bekände sig vara farisee:-)

  Sitter hårt inne hos fariseerna själva och att ödsla tid med att få dom att ta emot Jesus precis som han är är bortkastad tid.

  Finns mängder med människor som bara längtar efter att få lära känna Honom men dom är nog mycket få som läser dylika debattbloggar/forum och tur är väl det!?

  Var vid gott mod tappre stridskvinna!

 • Ulrika

  Det här med förkrosselse. Ibland kan jag känna att den tar över på ett sådant sätt att man glömmer att Jesus renat oss genom det han gjorde för oss på korset.

 • Mattias

  Detta är ingen själavårdande hemsida, den tar upp ämnen till debatt och samtal. Det är mycket av en pissing contest här som Daniel själv skrev en gång. Äldre män som vill pinka längst 🙂

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Det blir så när man blandar ihop frälsning och tjänst vilket vi alla gör då och då.
  Att möta Jesus som frälsaren är det största som kan hända en människa! Att tjäna honom är en förmån när vi begripet saker och ting rätt och här kan vår kunskapstörst ställa till det för oss.

  Blir tjänandet lagiskt och liksom ett sätt att avbetala frälsningen för annars….

  så går vi fort in i väggarna åt alla håll och kanter och då blir det som började så enkelt, krångligt och svårt och bygger depressioner istället för att bevara oss vid vår första tillförsikt.

  Sådant märks lätt bland skribenterna här var dom befinner sig och det riskerar liksom att smitta av sig om man inte är på sin vakt. Förlorar vi enkelheten i vår tro så har vi inte längre något att ge våra medmänniskor och så slutar vi med att bråka sinsemellan om olika djupheter:-)

  Vår första tillförsikt behöver aldrig försvaras men allt som vi sedan lär oss måste försvaras ofta till leda vilket blir slitsamt för alla kristna till slut. Och ingen kan vara 100% säker på att man har fattat saker och ting helt rätt och vilken dårskap det är att gå in i diskussioner som ligger i gråzoner med gungfly och annat elände.

  Världen därute behöver få se Kristna som strålar av fröjd och inte den melankolin som är rådande för det mesta nu för tiden. Kristna går ju helst inte ut från sina sammanhang längre och det kanske är bäst så i nuläget?

  Men tänk dig en församling på en ort som går ut tillsammans i en stad och ger sina liv för stadens innevånare! Betjänar, betjänar och betjänar och surrar betydligt mindre:-)

  Betjänandet av våra medmänniskor öppnar dörrarna för vittnesbördet på vid gavel på rätt sätt och gör människorna mottagliga för det som verkar inom oss.

  Då kommer människor till oss och vill veta vad som orsakat denna ”jordbävning” men jag undrar om Kristna nånsin kommer att göra gemensam sak på detta sätt? Tvivlar men hoppas!

 • kjell

  Då är du färdigförpackad, förstår jag, men du dömer ut alla andra, små enkla människor, som ingen vill lyssna på i det dagliga livet, eller i församlingarna där bara vissa får höras, det finns så många förutfattade meningar om medmänniskor, bloggar kan vara en möjlighet för dessa att nå ut, där ingen hänger upp sig på varken utseende eller röst, man behöver inte vara snabb i repliken utan kan ta god tid på sig på en blogg.
  (Min erfarenhet som kristen sedan 40 talet är att det förr gick att nå människor med evangeliet, men idag skapas det så många evangelier, och alla vet bäst själv)

 • Janneyo114

  Det är en väldig skillnad på en Farisé som käftar mot Jesus i NT och en kristen som inte får tag på bra och sund undervisning på svenska och därför löper risken att bedras (med följande debattlust!) och som sen vill veta sanning som går att stå för. Kan exempelvis vara ett offer för felaktig undervisning under lång tid under div ”karismatiska gurus” och ha fått si sådär 1000-2000 frågor om vad det betyder att ”tro på Kristus och leva för honom.”

  Anden är vår lärare. Helt riktigt. Men det är inte möjligt att ”tro på Jesus” och hoppas på honom om man inte vet vad han lär – eller kan se skillnad på honom och Antikrist – så är det bara!

  Kristna ska inte vara med i Alms ”kompromissande kristna världsnätverk där alla är överens” (men få fattar vad de är överens om) – det är vad det handlar om här i blogginlägget. Kristna ska se att kompromissvilligheten eller ”alla älskar oss”-mentaliteten inte är vad Gud lovat oss och sen hålla sig utanför Equmenia och SvK och RKK!

  Alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus ska lida förföljelse 2 Th 3:12
  Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. 2 Th 3:12

 • Snabelsonjo Lundqvist

  men du dömer ut alla andra, små enkla människor.

  Inte min mening och kanske en stor orsak att inte skriva alls:-) Blir alltid missuppfattningar kring det skrivna ordet men jag lovar att vi skulle nog komma överens i verkliga livet.

  Jag bryr mig inte i någonting annat än just de allra minsta som aldrig kommer till tals och det är svårt att formulera sig och få med allt i en text. Det skulle bli spaltmetrar och inlägget handlade inte om dom utan om vissa som ger sig på dom som dom anser har för lite kunskaper.

  Jag önskar få fler med mig i att betjäna just sådana människor för det känns ensamt därute. mvh

 • mawi80

  Tack för stöd. 😀

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Det blir så när man blandar ihop frälsning och tjänst vilket vi alla gör då och då.
  Att möta Jesus som frälsaren är det största som kan hända en människa! Att tjäna honom är en förmån när vi begriper saker och ting rätt och här kan vår kunskapstörst ställa till det för oss.

  Blir tjänandet lagiskt och liksom ett sätt att avbetala frälsningen för annars!
  Så går vi fort in i väggarna åt alla håll och kanter och då blir det som började så enkelt, krångligt och svårt och bygger depressioner istället för att bevara oss vid vår första tillförsikt.

  Sådant märks lätt bland skribenterna här var dom befinner sig och det riskerar liksom att smitta av sig om man inte är på sin vakt. Förlorar vi enkelheten i vår tro så har vi inte längre något att ge våra medmänniskor och så slutardeti med att vi bråkar sinsemellan om olika djupheter.

  Vår första tillförsikt behöver aldrig försvaras men allt som vi sedan lär oss måste försvaras ofta till leda vilket blir slitsamt för alla kristna till slut. Och ingen kan vara 100 säker på att man har fattat saker och ting helt rätt.

  Onödigt att gå in i diskussioner som ligger i gråzoner med gungfly och annat elände.

  Världen därute behöver få se Kristna som strålar av fröjd och inte den melankolin som är rådande för det mesta nu för tiden. Kristna går ju helst inte ut från sina sammanhang längre och det kanske är bäst så i nuläget?

  Men tänk dig en församling på en ort som går ut tillsammans i en stad och ger sina liv för stadens innevånare! Betjänar och pratar betydligt mindre.

  Betjänandet av våra medmänniskor öppnar dörrarna för vittnesbördet på vid gavel på rätt sätt och gör människorna mottagliga för det som verkar inom oss.

  Då kommer människor till oss och vill veta vad som orsakat denna jordbävning men jag undrar om Kristna nånsin kommer att göra gemensam sak på detta sätt? Tvivlar men hoppas!

 • Ulrika

  ”Det blir så när man blandar ihop frälsning och tjänst vilket vi alla gör då och då.”

  Att förkrosselsen ibland kan ta överhanden och skymma Jesu offer och rening för våra synder kan säkert ha olika orsaker beroende på person. Tiden då jag trodde mig genom tjänst få ihop en frälsning är passé.

 • kjell

  Jes (52) 53f har en beskrivning på en oansenlig person, som om man tänker den personen i dagens samhälle så är det ingen som vill lyssna eller följa en sådan, men om vi blev utrustad med dom gåvor som Jesus hade, döva höra blinda ser vatten till vin osv, då var nog risken att det blev fullt utanför huset, med risk att få dra iväg till någon kulle där man kan tala till alla.
  Dessa gåvor har jag sett i mitt långa liv, men har idag svårt att föreställa mig hur media skulle hantera det, risken är idag att det blir människan som äras.

 • Leif Boman

  Kan man inte ens älska Guds barn, dvs sina egna syskon, så kan man aldrig älska någon utanför kristenheten med en äkta Guds kärlek. Det kan se bra ut men den äkta kärleken älskar innerligt alla Guds barn.
  Man måste börja från rätt håll om man menar sig kunna nå ut!

  T.o.m de ofrälsta kan gå ut och göra goda gärningar och få det att se kärleksfullt och bra ut, men det hjälper ingen till himlen!

  Guds äkta kärlek måste få vara med om man vill vinna människors hjärtan till himlen, och då kan man inte i samma veva vända ryggen åt sina egna syskon och tro att Guds sanna kärlek är med, det fungerar bara inte. Det betyder givetvis inte att alla har samma åsikter i allt och att man inte får sätta ner foten och ha gränser, men! Guds kärlek är ändå sådan att Han älskar oss alla oavsett om vi gör Honom glad eller ej. ”Utan att vi visserligen oftast förstår det själva”, så sårar vi Honom väldigt ofta, t.o.m dagligen, men Han älskar oss ändå, och överger oss aldrig.

  Detta behövs om vi verkligen menar att vi vill få med oss människor till Gud.

  Jesu frid…

 • Leif Boman

  (Så nu vill du att vi hoppar över texten om bröllopet med vinundret)

  Inte alls! Det är bara det att du inte förstår vad jag talar om. Ta nu istället en stund och verkligen fråga Hjälparen så förklarar Han!

  Jesu frid…

 • Larsnas Kristensson

  Det gäller att vara i världen men inte av världen. 🙂

 • Ulrika

  Visst, om han förstår vad du menar, håller med dig och anser det vara av prioritet i mitt liv kan det ske.

 • Lars Wärn

  Snabelsonjo… det låter som något slags elefantdjur. Det skulle vara kul att se en bild av dig 🙂

  Shabbat Shalom

 • Lars Wärn

  ”Du vill inte bli kallad nyjudaist eller lagisk. Nu har du chansen att
  berätta och förklara vad du vill och varför bli kallad för.”

  Har skrivit så ofta om min messianska tro att det inte borde kunna ha undgått någon som läser det jag skriver.

  Församlingen i Antiokia, liksom andra av den tidens församlingar, var messiansk.

 • Lars Wärn

  Är du säker på det? Är det inte du som brukar citera KJV?

  I Tredje Moseboken förklarar Yeshua för Moses och för hela Israels menighet att svin, liksom blod m m, inte är mat. Hur förklarar du det?

 • Ulrika

  Citerade Apg 11:26 där det framgår att lärjungarna i Antiokia kallade sig för kristna.

  Vilket bibelställe vill du ge som stöd för ditt påstående att församlingen i Antiokia var messiansk? Vad är messiansk?

  Alla, inklusive jag, har inte läst alla dina kommentarer. Vilken/vilka verser vill du ge för att förklara vad som är din tro?

  Jag lovar att läsa alla dina svar på dessa frågor. Noga.

 • Lars Wärn

  ”Citerade Apg 11:26 där det framgår att lärjungarna i Antiokia kallade sig för kristna.”

  Nej, det står inte att de kallade sig kristna.

  Att vara messianskt troende innebär att tro på ALLT Yeshua Messias har sagt och gjort, från begynnelsen till änden.

  Shabbat Shalom!

  https://www.youtube.com/watch?v=CJX43l9-Qx0

 • Ulrika

  ”Nej, det står inte att de kallade sig kristna.”

  Jo, det gör det:”Han fann honom och tog med honom till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna .
” Apg 11:26

  Du gav inga bibelverser alls som stöd för dina påståenden.

  ”Att vara messianskt troende innebär att tro på ALLT Yeshua Messias har sagt och gjort, från begynnelsen till änden.”

  Jaha, det innebär det även för en kristen.

 • Lars Wärn

  Läste du själv det du citerade? Vi kommer nog ingen vart i frågan ändå.

 • Martin

  Jag håller med dig och jag känner precis som du. Människor kommer inte till tro och jag vill inte ens leda sökande människor in i döda religiösa sammanhang. Så vad gör man? Jag tror evangeliet måste ut på gatorna igen. Kanske du är en evangelist-broder. Du bor inte på framsidan?

 • Ulrika

  Inom vilket samfund kan man få svar på frågor om din tro? Givetvis behöver du inte berätta om vilken specifik församling du besöker för undervisning och uppbyggnad men kanske vilket samfund så man därigenom kan förstå din tro? Du nämnde att du besökte adventisterna nyligen. Är du adventist?

 • Mattias

  Lars är ensam messian i Sverige.

 • Ulrika

  Låter lite privatreligiöst.

 • Lars Wärn

  Jag vet inte hur du ska finna något messianskt samfund. Det handlar om en rörelse, precis som pingströrelsen var fram till omkr 1980, och som jag älskar ännu idag. Idag har jag kommit in en bit i ”Torahns glädje” volym 4. Beställ boken så får du en mycket god bild av det jag tror på.

  Adventisterna är snälla, sjunger min barndoms psalmer och sånger. Man kan dela lunch med dem utan att riskera svinköttsförgiftning. Men deras eskatologi, författad av Ellen White, är totalt annorlunda än min och den messianska rörelsens.

 • Ulrika

  Okej, tack för svar.

  Jag besöker den församling som för dagen bjuder på bäst bibelundervisning. Där brukar det även per automatik bli bäst gemenskap också. Hela förra våren sökte jag runt bland olika samfund och precis när jag var på väg att ge upp kom jag till en där jag känner mig hemma.

 • Lars Wärn

  Så är det inte. Men vi är alldeles för få. Å andra sidan är det exakt vad profetian säger:

  ”Ty på Sions berg och i Jerusalem skall finnas en räddad skara, såsom YHWH har sagt;och till de undsluppna skola höra de som YHWH kallar.”

  Här får man betänka att det är tre steg till frälsning (räddning) i evig bemärkelse.

  1. Kallad
  2. Utvald
  3. Trogen

  De flesta faller på punkt tre, varför skaran på Sion blir förhållandevis liten.

 • Lars Wärn

  Vågar man fråga vilken?

 • Leif Boman

  Jag vet att Han förstår, det var nämligen Han, ”trot om du vill” som viskade dessa nya tankegångar till mig. Något jag aldrig sett förr!

  Vad är det som gör det så svårt att ta till sig att det bästa vinet också profetiskt symboliserade det kommande Andens nya liv?
  Jesus var nämligen profet!

  (5 Mos 18:15) En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till.

  (Ps 81:11) Jag är Herren din Gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så ska jag fylla den!

  (Jes 55:1) Hör, alla ni som törstar, kom till vattnet! Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät! Ja, kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting.

  (Joh 7:37) På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon är törstig, kom till mig och drick!

  Jesu frid…

 • Mattias

  Jag trodde du bodde i Sandhem och inte i Jerusalem…

 • Lars Wärn

  Versen jag citerade handlar om tiden strax efter Harmagedon.

  Ronald Reagan hävdade på sin tid att Harmagedon är beläget i USA. Kanske han även ansåg att beteckningen Sion avsåg Capitol Hill?

  Exakt var profetians ”Sion” är beläget är en hemlighet intill nästa tidsålders gryning.

 • Lars Wärn

  Hur pass trovärdiga är SD? I vilken fråga det än gäller.

 • mawi80

  Mer trovärdiga än vänsterpatrasket som styr nu! Säger en för övrigt en icke sverigedemokrat.

 • Lars Wärn

  Tycker att ”vänsterpatrasket” har gjort ett storartat jobb så här långt! ”Sverige går som tåget”. Det säger de flesta, inkl OECD.

  Partitopparna i SD velar i frågan om EU-medlemskap. De har insett att de kan tjäna sitt ”dagliga bröd” mer än väl och många gånger om, om de blir invalda i EU-parlamentet.

  Shabbat Shalom!

  https://www.youtube.com/watch?v=0YONAP39jVE

 • mawi80

  Det enda patrasket har gjort är att köra Sverige käpprätt ner i diket med sina skattehöjningar som aldrig har lett till något bra för den enskilda personen, en ansvarslös invandring exempelvis. Jag vill citera från 1 Tim 3 där det står om en församlingsledares egenskaper där Paulus skriver ”hur kan en församlingsledare ta hand om en församling om församlingsledaren inte kan ta hand om sin familj? Versen går även att använda om samhället: Om en politiker inte kan se till att de egna medborgarna. Hur kan politikern då ta hand om de som kommer utifrån?

 • Janne

  Mkt nedlåtande beskrivning av Adventisterna. De har trots allt den bästa bibeltolkningen totalt sett och Ellen White har inte dikterat den! Läs på innan du sprider förtal.
  Du har nämnt svinköttet förut och det verkar som att det är viktigare att inte äta gris än att fira sabbaten som trots allt finns i de grundläggande 10 buden…

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Framsidan?

  Nä jag är inte evangelist utan ett viktigt komplement till evangelisten mer åt Herde hållet. Dom Kristna behöver ut på gatorna igen innan det är försent uppfyllda av Kristi kärlek, betjänande de vilsna! mvh

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Orkar du och är du vid gott mod tappre stridsman?

 • Martin

  Oj förlåt det var lite oklart frågat minst sagt :-). Om du bor i eller nära Göteborg?

  Glädjande nog kan jag svara ja på bägge frågorna. Jag vet att jag kan prata med människor om Jesus och de vet att jag älskar dom. Jag tänker inte gå ut och sälja Jesus men av hundra människor så är det i alla fall någon eller några som söker Gud. Och jag vill förklara vägen till Honom. Jag vill inte skriva så mycket mer för vissa av de som skriver här (men inte alla!) är som demoner som kryper ut ur sina hålor och försöker döda allt vad tro och hopp heter. Många är fariséer, de ställer upp krav på lärjungaskap som de själva bevisligen inte klarar att leva upp till. Men de kan ändå rabbla bibelverser på bibelverser och förklara betydelsen av grundtexternas gammalgrekiska ord. Tack vare internet kan vi alla låta som experter.

  Det senaste halvåret eller så har mina tankar ideligen gått till att prata om Jesus på gatorna. Det ger inte med sig, tvärtom. Och en smärtsam upptäckt var att kyrkan ofta inte är en bra miljö för varken nykristna eller sökande människor. Jag har stött på flera som har kommit in, kanske via Alpha. De står och säljer kaffe eller delar ut nåt blad men det finns ingen glädje. Snarare tvärtom, ofta ser jag sorg i deras ögon. Men jag råkar tro på evangeliet, jag tror att det är evangeliet som sätter oss fria. Och jag kan faktiskt inte påminna mig att jag har hört det rena klara evangeliet predikas en enda gång i kyrkan. Man bara byter ett slavok mot ett annat. Vissa kommer inte fatta vad jag menar men det gör nog du. Det är nog så långt jag har kommit…

 • Ulrika

  Jo, vågar man först fråga varför du vill veta det?

  Pastorn som hjälpte mig ner i dopvattnet (dopet till Kristus) tillhör samma samfund och läste på stranden innan vi gick ut på tillräckligt djupt vatten, för att hela den här hyddan skulle kunna sänkas ned under ytan, från Apg ” Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än i dag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sade: Han ska inte lämnas åt dödsriket, och hans kropp ska inte se förgängelsen . Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger: Herren sade till min Herre:
Sätt dig på min högra sida 
tills jag lagt dina fiender
 som en pall under dina fötter .Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias.”
 När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad ska vi göra?” Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.”

  Omkring 3000 tog emot dopet den dagen och blev Kristi lärjungar. Förmodligen blandat av judar som tidigare varit döpta till en judisk rabbi och hedningar som mottog Kristus som sitt livs förste och siste Rabbi (Lärare).

 • Lars Wärn

  Det är inte vad OECD och många andra i vår omvärld säger om Sverige idag. Under den förra regeringen var ”skutan” på väg att sjunka ned i det kapitalistiska djuphavets eviga mörker.

 • Lars Wärn

  I princip är jag inte emot Kristus även om jag konsekvent använder Messias som titel på min Yeshua. Kristendomen är jag bestämt emot och den religionens dagar är minst sagt räknade.

 • Lars Wärn

  Hur många regler i Bryssels lagsamling på kanske 85 000 sidor känner du till? Samlingen s k lagar i EU överstiger vida Vatikanens berömda lagsamling, som ändå är mer en diger och fylld med mestadels strunt, liksom Europaunionens d o. Samma goda kålsupare i samverkan, ”skökan” och ”vilddjuret”.

  http://www.vatican.va/archive/ENG1104/_INDEX.HTM

 • Lars Wärn

  David Wilkerson är inte i världen längre. Han har det nu desto bättre och slipper både Vatikanens och Europaunionens förödande lagsamlingar.

  http://www.flammor.com/index.php?p=352

 • Ulrika

  Brukar uppdatera mig på det som är relevant för mitt liv. Just nu hur ett visst datorsystem fungerar.

  Pluggar du Bryssels lagsamling? Varför då?

 • Leif Boman

  Jag har hört att dopet är något som ni helst inte befattar er med inom Frälsningsarmén, finns det någon grund bakom detta?

  Jesu frid..

 • Ulrika

  ”Förmodligen blandat av judar som tidigare varit döpta till en judisk rabbi och hedningar som mottog Kristus som sitt livs förste och siste Rabbi (Lärare).”

  Nja….i huvudsak judar som omdöptes denna dag då Petrus först efter pingstdagen fick uppenbarelsen om att även hedningar som tar emot Kristus förklarats rena och som ledde till att Kornelius familj gick ner i dopvattnet.

 • mawi80

  Jag kan inte ge dig ett bra svar för jag vet inte. Jag har varit med för kort tid. Jesu frid tillönskar jag dig också. 😀

 • mawi80

  HAHAHAHAHAHAHA är det dagens skämt?

 • Martin

  Ulrika, det var BARA judar som döptes denna dag.

 • Lars Wärn

  Självklart ”pluggar” jag inte Europaunionens lagsamling på 85 000 sidor (2004, många EU-direktiv har tillkommit sedan dess)

  Jag avskyr ju allt som har med EU att göra. Jag instämmer istället med konung David:

  ”Huru kär har jag icke din lag [Yeshua] !Hela dagen begrundar jag den.”
  ”Jag hatar dem som halta på båda sidor,men din lag har jag kär [-YHWH].”

  ”Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse;men din lag har jag kär [, Yeshua].

  ”Stor frid äga de som hava din lag kär [-YHWH],och intet finnes, som bringar dem på fall.”

  ”Säll är den man som du, YHWH, undervisar,och som du lär genom din lag,”

  ”Halleluja!Säll är den man som fruktar YHWH och har sin stora lust i hans bud.”

  Instämmer även med konung Davids son, konung Salomo:

  ”Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst;men säll är den som håller lagen.”

 • Lars Wärn

  ”Var och en som är klok går till väga med förstånd,men dåren breder ut sitt oförnuft.”

  ”Svara icke dåren efter hans oförnuft, så att du icke själv bliver honom lik.”

 • Larsnas Kristensson

  Jag är tacksam över det år som jag bodde i Israel och gick på olpan-kurs.
  Nyttigt nar man skall fördjupa dig i Bibeln.

 • Lars Wärn

  Lessen, bäste Larsnes, men har ingen aning om vad ”olpan” kan vara. Säkert något nyttigt eftersom du har haft nytta av det 🙂

 • Janneyo114

  Missförstå mig rätt, men du säger en hel del vettiga och sanna saker som också passar bra i den ekumeniska kyrkan. Det du hävdar är vad de vill mer eller mindre.

  ”Varför förstå vad det står i Bibeln? Det blir bara bråk.”
  Ja. Var kommer man i någonting om man inte har Guds ord? Eller är säker i grunderna. Säkerhet i grunderna kan med ödmjukhet ge säkerhet i mycket mer. Även till synes omöjliga ämnen.

  ”Världen därute behöver få se Kristna som strålar av fröjd och inte den melankolin som är rådande för det mesta nu för tiden.”

  Vi (flera av oss med bibeltro) är inte överens i grunden och då blir det ingen harmoni heller. Det är mycket skåpmat som kristna försvarar, saker som man lärt sig av kända pastorer och som inte alltid finns i Bibeln. Skåpmat finns inte i Bibeln.

  Gör man vad Herren vill kommer glädjen också. Enklare att vittna tillsammans än att gå en och en, och ibland två och två definitivt!

  ”Och ingen kan vara 100 säker på att man har fattat saker och ting helt rätt.”

  Pröva allt. Det finns en hel del vargar i kyrkorna. Man ska vara beredda att pröva vad man själv tror också, inte bara var andra tror – med Bibeln och Gud som hjälp. Kristna med Pingstbakgrund tenderar att inte pröva något med Bibeln (och riskera att bli sedd som en Farisé) utom andras gärningarna i vardagen. För mig är den faktiska övertygelsen och vad man står på viktigare än ett yttre beteende eller att kunna säga saker på rätt sätt. Man ska kunna komma till en djup övertygelse. Hur ska du kunna sprida ett ytligt evangeliskt budskap och stråla av glädje samtidigt? Det låter som en telefonförsäljare!

  Svenskarna och Bibelns Gud

  Ja, svenskarna är mer eller mindre frånkopplade från Gud och vet och vill inte veta av honom. Ett helt liv i synderna – oviljan att förstå någonting utanför vår egen näsa där Iphone sitter – gör oss döva för hans sanning. Det är en sorg att se hur svenskar rutinmässigt avsäger sig Guds försoningsbudskap. De tror att du är endera JV eller Livets ord eller från en sekt om du delar ut traktat på stan. Man ler inte åt det hela tiden. Känns dovt och sorgligt. Invandrarna är en annan sak. Jag satsar mer och hoppas mer på dem. Gud håller på att öppna Iraniernas hjärtan tex. Det är tydligt.

  Kunskaper är inte mot Gud direkt. Okunskap ror man inte i land med. Hosea sa:
  Detta folk går under i sin okunskap – Okunskap om skaparen och hans vägar.

  God bless

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Jo jag kan skriva under på ditt inlägg som lika gärna kunde ha varit skrivet av mig:-) Är från Boden! GVD!

 • kjell

  På 70 talet träffade jag en adventistisk kvinnlig missionär, som liftade med mig på väg till Hultafors som berättade för mig om deras regler, jag ser att dom nyligen reviderat dessa, det hade varit intressant att fått kontakt igen, men hon var äldre än mig, och jag är ju inte ung längre. Vid det samtalet kom vi in på tro och Jesu ord att kunna säga till berget häv dig upp och kasta dig i havet, då säger jag att jag tror att Gud kan ta det berget bredvid oss här och kasta det var han vill (berget var i olsfors) när jag en tid senare passerade platsen, så stod en stenkross där som gjorde makadam av berget. Flugger färg har senare
  byggt nytt och har sin infart där berget var.

  Jag skjuter lite hemma med luftgevär, nyttig träning för hand och öga, men är vapenvägrare.
  I mitt fall ser jag ingen likhet, vin handlar precis som kryddor om smak till olika rätter, du talar om alkohol som inte jag söker efter.

 • Lars Wärn

  Deras bibeltolkning är vitt skild från min och från den messianska rörelsen.

  Tycker inte jag var nedlåtande. Jag njöt av varje sekund under gudstjänsten. Predikan handlade mest om Bergspredikan och hur vi ska lyda Guds bud enligt Yeshua förkunnelse. Hade det varit en eskatologisk undervisning kunde det hända att jag bara hade gått ut.

  De flesta samfund undertrycker eskatologi och apokalyptik i syn förkunnelse numera. Undervisning om ”den brinnande sjön” går helt enkelt inte hem hos dagens livsnjutande samfundsmedlemmar, och absolut inte hos adventisterna som förnekar alla former av eviga straff.

  Den senaste undervisningen jag fick i ämnet eskatologi var från Frank Mangs bäste vän Bertil Paulson omkr år 1983. Sedan dess har det varit tyst i detta viktigaste ämne. Frid över dessa bådas minne.

 • Jan-Erik Melkersson

  ”An ulpan (Hebrew: אולפן‎‎) is an institute or school for the intensive study of Hebrew”
  Var på kibbutz i mitten på 70talet där kunde man gå en ulpan kurs. Hade inga planer på att bosätta mig i Israel men ångrar ibland jag inte gick kursen.

 • Leif Boman

  Hoppas inte det här heller missförstås! Jag tycker att Frälsningsarmén genom åren har utfört ett fantastiskt jobb. Det jag minns tillbaks genom åren så var det ofta Frälsningsarmén som stod med sina akustiska gitarrer och dragspel och vittnade om Jesus. De stod inne på varuhusens restauranger och sjöng, själv var jag inte frälst på den tiden men ändå redan då imponerad av deras trofasthet, frimodighet och enkelhet. Alla visste och vet vad de står för, Jesus Kristus.
  Frälsningsarmén förtjänar en oerhörd respekt i mina ögon.

  Men, just angående det här med dopet så fick jag höra genom en underbar vän inifrån kretsarna att det nuförtiden egentligen är en något kluven fråga inom kåren. Man döper helst tydligen knappt någon inom samfundet alls idag, utan det får i så fall ske på andra platser. Det skulle vara intressant att höra lite mer angående detta av någon som vet!

  Jesu frid…

 • Vem som har fel eller absolut fel om faran av fundamentalism får Herren avgöra en gång.

  Sanningen är dock den att det har tjafsats oändligt av de som Daniel Alm kallar ”fundamentalister” i denna tråd. Bland de 240 kommentarer som placerats här i skrivande stund.

  Vad har dessa ”fundamentalister” då gemensamt? Jo, de har har båda konstruerat en inskränkt legalistisk religion som de försöker påtvinga andra.

  Vi har ALLA bara väldigt lite egen insikt. När man då tvingar in andra i den egna fållan går man inte Herrens ärende. Predika evangelium, men tvinga inga andra.

  Det är sådana så kallade ”fundamentalister” som förorsakar den motreaktion som kallas ekumenik och liberalism, tyvärr leder ingen av dessa båda vägar till frälsning.

  Otroligt hur man kan göra gärningslära av egen smak med hjälp av texter tagna ur sina sammanhang och med önskan att vara bäst i klassen och få bestämma.

  Mycket olyckligt att trohet till Guds ord kallas fundamentalism av namnkristna och trons motståndare.

  Faktum kvarstår dock att egenmäktig gärningslära är av ondo.

  Visa mej var det står (bok, kapitel och vers) att vi skall skall tvinga andra att bekänna med våra egna ord tolkningar och formuleringar!

  Daniel Alm har en poäng, tyvärr är han inte specifik. Han vill undvika konflikt. Salt utan sälta är mindre värt än dynga enligt Guds ord.

  /Kjell

  PS. Gissa om tjafset kommer att ta fart igen efter denna kommentar. Kanske från alla sidor men inte minst från Lars och Leif. (Islam förbjuder både alkohol och griskött men godkänner lögn till ”kaffirs” och användandet av opium.)

  PS2. Tänk så bra det vore för kvaliteten av kommentarer om varje kommentator kunde placera högst 5 kommentarer per tråd. Eller per månad.

 • Larsnas Kristensson

  Olpan är Israels motsvarighet till svenska för invandrare SFI.
  Man undervirar ”ivrit” på Ivrit. Enspråkiga lektiner alltså.
  Det tog mig 2.5 månader innan jag började begripa men då kom allt på en gång, Ungefär som när man drar ur en flaskkork. PFOFF!

 • Janneyo114

  Kamau
  Man får stå för det man skriver, det ska läggas räkenskap för en dag. Tycker du Kamau att jag ska ta bort mina kommentarer? Jag är inte bara ”fundamentalist” utan av värre sort! Dvs det räcker inte att bara bekänna sig som ”fundie” – det är mycket mer än det som gäller. Alm och kompani är inte på vägen som det ser ut nu av vad jag förstår. Men det är Herrens sak att avgöra, som du också påpekar.

 • Lars Wärn

  Låter fint. Är själv extremt obegåvad vad gäller språk. Har försökt med flera och lyckats någorlunda med engelska och lite också med franska. Är avundsjuk på dem som snabbt lär sig nya språk flytande.

 • kjell

  Det gamla är förgånget se nåt nytt har kommit, nu lever vi i NT tid, jag citerar 1917 års, det är den bibel jag levt med, och kommit till tro genom, GT ser jag historiskt på, både bakåt och profetiskt framåt i tiden, men NT tillhör nutid.
  Dom texterna säger tydligt hans inställning, men det finns fler, men orden att det är det som går ut ur munnen som orenar människan inte det som man äter är tydligt.

 • Lars Wärn

  I vissa Biblar har man satt en mening i Markus 7:19 inom parentes. En halvmesyr. I KJV, den mest ursprungstrogna översättningen, finns den meningen inte alls med.

  Nå, vad sa Yeshua till Moses på Lagens berg angående svinkött m m? Vad är mat? Att all mat är ren är ingen nyhet, men vad är mat? Vit flugsvamp? Råttor? Blod?

  Om blod är mat, och ”förklarad för ren mat” (enl kristna versryckare och kristna ryckare av icke-verser) – hur kunde apostlarna förbjuda hedningar att äta blod?

  Vad säger Yeshuas profet Jesaja om svinköttsförtärare?

 • Ulrika

  Det intressanta i texten är att det högg till i hjärtat på dem, att de frågade vad de skulle göra, svaret de fick och att de sedan följde det. Samma längtan fick hedningen Kornelius med familj när de tagit emot Herren. Här är det ingen skillnad på jude eller grek. En Herre, en tro, ett dop.

 • Det du presenterar skulle jag personligen inte klassa som ”pådyvlande och tvingande med personliga hittepå-läror”.

  Det är ju sådant man brukar mena med ”fundamentalism”. Fast man har valt ett felaktigt ord för dessa avarter.

  Att du nu och då flummar till det ordentligt är en annan sak. Varför skulle du ta bort dina kommentarer? Och varför borde jag ha något att tycka om det? Skriv du det du har på ditt hjärta.

  Största skillnaden mellan oss är kanske att jag tror att Herren klarar av världshistoriens slut på egen hand.

  /Kjell

  PS. Alm får själv stå för sin politiska korrekthet.

 • Jan-Erik Melkersson

  ” Alm och kompani är inte på vägen som det ser ut nu av vad jag förstår.”

  Om Alms tyckande om fundamentalister skulle ha kört honom av vägen, då är inte hoppet stort för nån av oss! Varför skulle Alm ha förlorat tron på Jesus pga hans ställningstagande i denna fråga?

 • Leif Boman

  Jag vet inte riktigt om tjafset är så mycket mindre från dig när man tittar tillbaks på kommentarer genom åren, det har blivit en del från ditt håll både här och där, och dessutom så är inte du själv så annorlunda vad gäller att försöka vara bäst i klassen. En inte alltför ödmjuk och respektfull man kan jag tycka, som själv ofta tycks ha den största insikten av alla.

  Tjafset från min sida har du heller inte riktigt förståelsen av, men vår Herre och Gud vet tack och lov!

  Jesu frid…

 • kjell

  Det är intressant att Jesu moder var med, vems bröllop var det, kan det varit inom familjen, och bjöd dom hela stan, med tanke på antal liter, bröllopsfest = dryckesfest enligt forskare på ämnet.

 • Ulrika

  Hej och tack för att du tittade in och som vanligt gav betydelsefulla råd.

  Personligen leder det denna gång till att jag nu beslutat mig för att inte svara de som redan bestämt sig vart skåpet ska stå innan ”samtalet” kommit igång.

  Dessutom fattar jag inte vad Lars gör här när det han menar är rätt tro bara är för honom. För att skryta med den eller? Har han någonsin glatt sig med en annan?

 • Lars Wärn

  Israels Gud – Yeshua – ändrar sig aldrig. Han har aldrig ändrat sig och kommer aldrig någonsin att ändra sig. Det Han förklarade som icke-mat för Moses på Lagens berg är just icke-mat intill tidens ände.

  I Mark 7: 19 finns ett tillägg, troligen katolskt, som saknas i äldre översättningar och texter. Men det spelar mindre roll då all mat förklarades ren på Lagens berg liksom det fastställdes där vad som är icke-mat, såsom svinkött och blodmat.

  Herren, Israels Gud – Yeshua – ändrar sig aldrig.

 • Martin

  Petrus talade till judar som bokstavligen hade fått Jesus dödad. Det är mycket möjligt att det bland de 3 000 judar som sedan lät döpa sig fanns människor som hade ropat att Barabas skulle friges istället för Jesus. De drabbades av en stor nöd när Petrus öppnade deras ögon för vad de hade gjort. Det finns ingen indikation i texten om att hedningar var bland de 3 000, tvärtom står det uttryckligen att det var till judar Petrus talade. Därför är det anmärkningsvärt att du skriver att det var till i ”huvudsak” judar.

  Så… frågan är. Kan vi kopiera Petrus tal på pingstdagen till oss svenskar? Kan jag ta med mig denna magiska formel ut på gatorna och likt Petrus ropa ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder.”? Nej såklart inte. Och svaret är så uppenbart att jag inte ens vill skriva ut det.

  Ulrika, vad är evangelium?

 • Ulrika

  Gäsp…

 • Leif Boman

  (I princip är jag inte emot Kristus)

  Det låter ju väldigt moget Lars, ” iprincip” inte emot Kristus!

 • Lars Wärn

  Generellt låter dina dina kommentarer mycket omogna. Den som inte är mogen för Guds Rike kommer aldrig dit in. Den som ändå ”plankar” kommer att att kastas ut i mörkret därutanför. Där skall det vara gråt och tandagnisslan.

  ” ’Så skall det ock ske vid tidens ände: änglarna skola gå ut och skilja de
  onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen; där skall
  vara gråt och tandagnisslan. Haven I förstått allt detta?’ De svarade
  honom: ’Ja.’ ”

  Har du förstått allt detta, Leif Boman?

  Vidare:

  ”Men när konungen nu kom in för att se på gästerna, fick han där se en man
  som icke var klädd i bröllopskläder. Då sade han till honom: ’Min vän,
  huru har du kommit hitin, då du icke bär bröllopskläder?’ Och han kunde intet
  svara. Då sade konungen till tjänarna: ’Gripen honom vid händer och
  fötter, och kasten honom ut i mörkret härutanför.’ Där skall vara gråt och
  tandagnisslan. Ty många äro kallade, men få utvalda.”

  Förstod du det, Leif Boman?

 • Leif Boman

  (Vad säger Yeshuas profet Jesaja om svinköttsförtärare?)

  Vad säger en annan av Hans profeter, Paulus om drinkare?

 • Lars Wärn

  Vilka är drinkare? Enligt Bibeln främst Noa och Yeshua. Vilka mer?

 • När det urartar till ”kommentar ping-pong” leder det till total polarisation även om det handlar om obetydliga saker.

  Enda lösningen är att en av ”spelarna” då slutar ge respons och låter den andre få ”sista ordet”.

  Ett exempel i denna tråd är diskussionen om vin.

  /Kjell

 • Leif Boman

  (Har du förstått allt detta, Leif Boman?)

  Mycket väl, och planka in behöver man inte göra då man har tagit emot och följer Herren Jesus Kristus, dvs när man har blivit ett Guds barn, är född av Gud, då kan man i frid leva under Jesu nåd. Han har lovat att vara med mig under alla mina livsdagar tills jag drar den sista livssucken här nere på denna gamla jord, om jag nu förstås inte får vara med om att ryckas upp till Honom före det. I mitt fall kvittar vilket, men att anklagelser från mörkrets håll kommer med jämna mellanrum der har jag vant mig vid. Den onde har inte mycket att komma på den fronten längre.

  Kom nu inte med omedelbara kontringen som du har gjort i hundratals kommentarer, något i underkant förstås, om att man måste följa svinförbudet igen!
  Ta hellre det första budet, eller de bud min Yeshua nämnde i det Nya Förbundet.

 • Leif Boman

  Jag avslutar som vår Afrikanske vän med respons hädanefter, eller som hans trogne vän syster Ulrika med ett gäsp! Nu lämnar jag dig i fred för denna gång.

  God natt och må Yeshua hjälpa dig rätt!
  Mvh/Leif Boman….

 • Mattias

  Är vin en obetydlig sak tycker du ?

 • SefastTronde

  Att avbryta en jäsning sker i regel genom tillsättande av destillat (vin-sprit), detta sker bl.a. i framställningen av de ’busgroggar’ som benämns som maderia eller portvin, även om dessa s.k.viner räknar anorna ett par tre hundra år tillbaka. I ett klassiskt framställt vin, med naturlig jäsningsprocess, får vinet alltid jäsa färdigt enär man vid att få det mognare (vilket äv. starkare alkoholhalt) tillsätter oftast torkade druvor som därmed har ett högre koncentrat av fruktsocker vilket får jäsningsprocessen att fortsätta. Det medför att den ökande alkoholhalten avslutar jäsningsprocessen, vilket alltid sker med naturlig vinproduktion. I modern tid använder man sig dock av en rad olika tillsatser och metoder, vilket jag inte menar med naturliga/historiska vinproduktioner. De tillsatser och kemikalierna redovisas ej, och jag räknar ej de vinerna till de klassiska naturliga vinproduktionerna. I ett naturligt framställt vin är det alltid den ökande alkoholhalten i relation till sockermängden som till slut avslutar jäsningsprocessen.

  Far ner till Italien, företrädesvis till trakterna omkring Gardiasjön, så får du lära dig mer om klassisk naturlig vinproduktion!

 • SefastTronde

  Jag är fundamentalist, dvs. jag tror på Bibelns Ord som jag uppfattar dem, och jag låter mig ENDAST korrigeras av Den Helige Ande. Enligt min vilja och karaktär, utan att påverkas av andra. JAG VET PÅ VEM JAG TROR! Trots allt käbbel på olika sajter som jag till och från läser.

  Den som inte har ett fundament för sin tro, som själ och samvete övertygar om, tycker jag synd om. Det måste vara som att kastas omkring på havets vågor emedan häcklarna omkring en sitter vid rodret.

 • Mattias

  Intresseklubben antecknar och begrundar din kommentar.

 • mawi80

  HAHAHAHAHA ytterligare en felaktig beskrivning av läget.

 • Ja!

  Abusus non tollit usum!

  /Kjell

 • Ulrika

  Det som är av betydelse är vad Jesus vill visa i de texter man citerar. Skrämmande lågt intresse för det.

 • Ulrika

  Vi kan uppenbarligen alla vara stora i orden och jättesmå på jorden.

  Handlar inte om hur man själv uppfattar Bibelns Ord. Det handlar om att lära känna hur Gud själv uppfattar orden och därigenom lära känna Honom.

  Att endast låtas korrigera sig av Den Helige Ande låter fint men varför får man en bismak av att en del anser sig ha ensamrätt på Honom också. Vissa tar aldrig korrektur från andra som läser Bibeln och tror.

  Den Helige Ande bor inte mer i en själv än i andra. Han är totalt oberoende av människan och far hit och dit precis som han vill.

  En sak som jag tänkt på sistone, det här att man lovas Den Helige Ande som gåva när man vänder om (steg för steg i helgelseprocessen) är just att kombinationen omvändelsen-gåvan gör att ingen aldrig någonsin kan skryta med att få en sådan gåva då den är en följd av omvändelse som i sig är en följd av att man lämnat en synd.

  Endast den som har en synd att bekänna kan få gåvan. Vilken otroligt skicklig Gud vi har! Han konstruerar för att människan har de godaste morötterna att hämta när hon söker Guds vilja (enligt Gud…) och inte enligt vårt kött.

 • Lars Wärn

  Dagens Industri far med osanning?

 • Lars Wärn

  ”Kom nu inte med omedelbara kontringen som du har gjort i hundratals
  kommentarer, något i underkant förstås, om att man måste följa
  svinförbudet igen!”

  Har du brutit mot ett av Herrens bud har du brutit mot dem alla. Straffet är detsamma, oavsett vilket bud det är du föraktar.

 • Lars Wärn

  Yeshua är med mig sedan många år. Frågan för min del är i denna konversation, vem det är som ledsagar dig och varthän.

  Har du läst Kristens Resa? Känner du till Herr Okunnig?

 • Lars Wärn

  ”Vilka är drinkare? Enligt Bibeln främst Noa och Yeshua. Vilka mer?”

  En intressant frågeställning i sig. Noa var den ende rättfärdige mannen på sin tid. Vilket inte kan stämma helt, då Yeshua är den ende rättfärdige mannen någonsin. En profetia som berör ämnet:

  ”Eller om jag sände pest i det landet och utgöte min vrede däröver i blod, för att utrota därur både människor och djur, och om då Noa, Daniel och Job vore därinne, så skulle de, så sant jag lever, säger Herren, YHWH, icke kunna rädda vare sig son eller dotter; de skulle genom sin rättfärdighet rädda allenast sina egna liv.”

  Har svårt att föreställa mig hovmannen, och senare vicekonungen, Daniel som en drinkare. ”Det tillkommer ej konungar, Lemuel…” Likaså Job, även om han hade behövt lindra sitt lidande. Han behövde än mer vara på topp i sina bemötanden av Åklagarens vittnen.

  Det verkar som om det finns åtminstone en representant för rättfärdighet närvarande på jorden i varje tid. Abraham nämns inte i versen, ett förbiseende av Hesekiel? Eller så fick prästen i Salem, Melki Sedek, till vilken Abraham offrade tionde, representera rättfärdigheten på jorden i hans ställe vid den tiden. Andra nämns inte alls. De kana ha levat vid ”jordens fyra hörn”. Kanske Henok var en av dem?

 • Lars Wärn

  ”Den Helige Ande bor inte mer i en själv än i andra. Han är totalt
  oberoende av människan och far hit och dit precis som han vill.”

  Det där låter som en främmande ande, främmande eld. Frågan är vem eller vilken? I mitt liv har Sanningens Ande alltid varit ständigt närvarande hos mig.

 • Lars Wärn

  Det där sista, ska jag ta det personligt? Jag vill citera forne finansministern Gunnar Sträng, då han hade genomgått en prostataoperation. Han var mycket nöjd med resultatet:

  ”… men numera kissar jag i en formidabel parabel”

  🙂

 • Lars Wärn

  Boden? Jag studerar en byggnad för ”tung transport” som nyligen har uppförts där. Projekterar något liknande på annat håll i Sverige. Plockar det bästa från erfarenheterna i Boden. Utkragande skärmtak är en viktig detalj som ej beaktades i Boden.

 • kjell

  Jag i 25 års tid tillbringat mycket ledig tid som en snigel i min rullande bostad i Frankrike som Jp vinerna kommer ifrån, jag har olika årgångar av Jp chenet medium sweet, där kan alkohol halten skifta beroende på druvan, men just med det vinet sägs att jäsningen avbrutits tidigare för att bevara sötma.

 • Lars Wärn

  ”Vår första tillförsikt behöver aldrig försvaras men allt som vi sedan
  lär oss måste försvaras ofta till leda vilket blir slitsamt för alla
  kristna till slut”

  Du skulle bara veta hur slitsamt det kan vara för en messianskt troende.

  🙁

 • Ulrika

  Och den kommentaren gillade Leif…

  Om Sanningens Ande alltid varit närvarande hos dig, av vilken anledning har du då farit än hit och än dit?

  ”Det låter som….”

  Det är det som är problemet! Det är så mycket som ”låter som” i människans egensinnen att ingen ids lyssna på Honom som ÄR!

 • Ulrika

  Oj då….stackars…..Nanna kudden lite kanske?

 • Ulrika

  Vem bryr sig. Han du skriver till är ju inte utvald och lydig som du. Packa du ihop dina väskor och bege dig till ditt egna heliga berg. ”Farväl, farväl, du ensam sjöman…på höga vågor du ensam ska fara…farväl…farväl…..” Någon begåvad här i raderna kanske kan tonsätta den visan åt dig.

 • Lars Wärn

  ”Omkring 3000 tog emot dopet den dagen och blev Kristi lärjungar.”

  Nej, de omvandlades från ortodoxa eller sekulära judar till messianska judar.

  Nu drar jag mig till minnes midsommaren 2013 då jag besökte en Equmeniakyrka på Midsommardagen. Jag kände Herren Yeshuas personliga närvaro där och då. Andra kände detsamma, vilket jag förstod på de många tårar jag såg omkring mig. Han är inte beroende av ”samfund”. Han är närvarande där Han själv vill vara. Som du nog skrev i en annan kommentar jag bemötte (tyvärr lite burdust, som vanligt)

  ”Och de gingo alltid rakt fram; vart Anden ville gå, dit gingo de, och när de gingo, behövde de icke vända sig.”
  (Hes. 1:12)

  Vi kan ta dagens Evangelium när vi ändå är på spåret:

  ”Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet icke varifrån den kommer, eller vart den far; så är det med var och en som är född av Anden.” (Joh 3:8)

 • Lars Wärn

  Jag får väl gilla din kommentar då. Så det jämnar ut sig 🙂

 • Lars Wärn

  ”Oj då….stackars…..Nanna kudden lite kanske?”

  Nu? På morgonen den första arbetsdagen i veckan? Inget skulle vara mig mer främmande. Mycket att fixa i hus och trädgård. Åka till stan och handla etc.

 • Ulrika

  Ja, vill du verkligen inte ta emot det som Herren själv gav på korset är det konvertering till judendomen som återstår. Så är de bibliska alternativen även om jag inte kan förstå varför man väljer bort Jesu offer. Obegripligt minst sagt.

  Hur man kan heja på SD-sympatisörerna här i raderna begriper inte jag. Samma ande har alltid förföljt olika utsatta människogrupper.

 • Ulrika

  Så då är det inte så slitsamt att vara messiansk troende då. Ska också jobba idag trots vilodagen. Min arbetsplats kör 7-dagarsvecka.

 • Lars Wärn

  Vad är det jag inte vill ta emot? Vad tog Adam emot? Vad tog Abraham emot? Vad tog Moses emot? Vad tog konung David emot?

  ”Alla på jorden skall tillbe det [vilddjuret] med undantag av dem vilkas namn Lammet har skrivit i livets bok – Lammet som är slaktat från världens begynnelse.”

  Vem som sympatiserar med SD eller ej skiter jag fullständigt i.

 • Ulrika

  Ruggig sajt.

  Hej då…..

 • Lars Wärn

  Idag kan man inte vila på sina lagrar. Vilodagen var igår, Sabbatsdagen. Tänk på Sabbatsdagen så att du helgar den. Nästa gång.

 • Jan-Erik Melkersson

  Tänkte nyss det samma Ulrika men alla röster behövs särskilt de som inte sjunger med i kören;

  ”Christian, the next time your tempted to flippantly tell someone who doesn’t share your religious convictions or mirror your theology, that they should “try reading the Bible and going to God,” it might be helpful to seek a humility about your own beliefs and a respect of theirs; to entertain the idea that maybe their reading of the Bible and their prayerful life surrounding it—are the very reason they now hold those beliefs.

  Maybe they have studied and prayed and listened.

  Maybe God has revealed the Truth to them.

  Maybe God doesn’t need your consent to do that.”

  John Pavlovitz

 • Janneyo114

  Den övergripande erfarenheten när man läser här är väl att de som skriver inte kan lära varandra något särskilt. Det börjar ofta lovande när ett inlägg dyker upp. De som har ungefär samma uppfattning om saker som författaren (My Two Cents mfl) kommenterar. Sen kommer motsägarvalsen. Och förr eller senare kommer någon som säger att det är fel att tänka på inlägget och att det saknas ödmjukhet hos alla som kommenterar och att ingen ska kommentera här överhuvudtaget!

  Det du kallar ”flum” i mina kommentarer handlar väl om att jag tar med FN och lobbyism, militärstrategi i grunden för hur globalismen programmeras. Gud styr hedningarnas planer, också personer med mycket pengar, New Age programmerarna också. FN är mycket hedniskt och New Age-andan är påtaglig. Det kan vara nyttigt att kolla upp hur de tänker genom att läsa på. Sverige är ett av länderna som snabbast och utan diskussion inför FN programmen, en massa saker i samhället som ersätter nationell lag och från början Guds rätt, rättvisa, opartiskhet, likhet under lagen. Antikrist är mycket mer än Donald le Trump…

  Eftersom det inte ger något gott att kommentera här och ”citera bibelverser utan ödmjukhet” ska jag försöka lägga av. Diskussionen ska alltid vara kvar på mjölkstadiet. Annars blir det gräl. 🙂

  Vänlig hälsning till dig Kjell!

 • Skriv du det du skriver. Det jag kallade flum var inte bibelcitat utan en konstig historia om köttätare och vegetarianer. Den verkar vara raderad nu.

  Inte får du gräl med mej på grund av dina tolkningar och eventuella insikter, eller bästa försök att illustrativt kommunicera dessa.

  Jag tror inte på att tvinga andra till: ”Please say after me! Or else!”

  /Kjell

 • Janneyo114

  Kött är dåligt för miljön.. och kött måste fasas ut och människor äta endera quorn eller bli vegetarian…Det finns på listan Agenda 21/2030. Men det är ju bara en liten liten detalj. Sen finns det förstås riktiga köttätare bland människor som har en mörkare övertygelse (sjuka ritualer). Men det var inte det jag menade.

  Politik som resulterar i död…

  Programmerarnas policy käkar upp mitt folk som de vore bröd…Köttätare = offer för policyn är människor av kött och blod. Låt terrorister in i landet utan background checks – Barn dör i terrorattacker…människor får cancer..det är för mycket människor på planeten…nya mer eller mindre oprövade vacciner är bra och alla måste ta dem…gör så att människor gilla homosex så får vi ner befolkningssiffrorna. Gör så att alla tittar på sin navel istället för att älska sin granne…gör det enklare att kontrollera…Låt ett lågintensitets-krig pågå år efter år i länder med hög befolkningstillväxt Afghanistan ex…Dessa och 1000 fler idéer hos Ted Turner och Bill Gates mfl, folk med mycket pengar associerade med FN, det är vad jag kallade ”köttätare.”

  Psa 14:4 Have all the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread, and call not upon the LORD.

 • Mattias

  Ja jag tror det passar bra på dig, det gäller att ha rätt båge på det så att säga 🙂

 • Larsnas Kristensson

  Jag var i Israel under ett år 73/74. Kibuttz: Glil Jam och Regavim (Olpan)
  När var du där och vilken kibbutz?

 • Jan-Erik Melkersson

  Hösten 77 Yakum strax söder om Natanya

 • Jan-Erik Melkersson

  Hösten -77 Yakum strax söder om Natanya

 • Mattias

  Vad menar du ?

 • mawi80

  Ja, det gör dem!

 • Larsnas Kristensson

  Glil Yam ligger 1 kilometer norr om Herzlia, som är ett stycke från Tel Aviv.
  Det torde inte vara allt för många kilometer mellan de två.

 • Lars Wärn

  Vet ut pojk :/ Allvarligt talat kommer du upp i min ålder en dag och jag önskar dig en formidabel parabel när den tiden kommer 🙂

 • kjell

  Har inte du fattat varför många går från KD till SD, enligt SD bygger Sverige på kristna grundvärderingar, som vi skall grundlagsfästa. Men 7klövern vill islamisera landet.

 • Lars Wärn

  Siffrorna OECD använder är offentliga.

  Rent allmänt är OECD mest bekymrade över den starka tillit det svenska folket har till regeringen. Folk lånar för mycket i tron att ekonomin kan komma att förbli hög, god och bli stabil även efter ett regeringsskifte.

 • Lars Wärn

  Att vara messianskt troende innebär mycket vila. I synnerhet i framtiden i den eviga världen på den nya Jorden.

 • Lars Wärn

  ”Vem bryr sig. Han du skriver till är ju inte utvald och lydig som du.”

  Du verkar ha övertagit dennes hånfulla attityd. Om han är utvald vet jag inget om.

  Jag vet ungefär hur jag kommer att resa när situationen här hårdnar. Har inget heligt berg att resa till. Ett berg här i landet som somliga betecknar som heligt är Kristineberg. Men det kanske du redan visste?

  http://handren.se/kristinebergsprofetian/kristinebergsprofetian.htm

 • mawi80

  Regeringen är inte så dåliga de heller på att låna pengar.

 • Janneyo114

  Hej Martin! Jag bor i GB och går med vänner och med kyrkan på gatan ibland (gatuevangelisation, dela ut traktat). Är med i en konservativ baptistkyrka som vittnar på gatan, går också ibland med iranier i Smyrnakyrkan på fredag em Brunnsparken. Det är sommar och kul att vittna! Följ med om du vill. Tiden är sen men inte för sen! God bless

 • Lars Wärn

  Vad skulle de göra när ”ladorna var tomma”? Sverige har ett stort låneutrymme och har hög kreditvärdighet, tack vare den svenska Kronan.

  Vad skulle de göra med de ”tomma lador” alliansen lämnade efter sig, menar du? Alliansen sålde ut nästan all statlig (vår) egendom, nästan till lägstbjudande (kompisar i näringslivet).

  Regeringen har genomfört ett storverk på många fronter men får bara skit i gengäld. Skit skapad av de högerextrema och spridd av kacklande hönor, kackerlackor, papegojor o dyl.

 • Mattias

  Jag kan mycket väl tänka mig att sluta äta svin, man vill ju inte vara svinaktig…

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Det räcker väl med att han slutar äta svin en vecka innan han ska över till andra sidan?:-)

 • Lars Wärn

  Vad är ditt problem med att leva efter Guds ord redan nu?

 • Lars Wärn

  Man blir vad man äter, sägs det 🙂

 • Mattias

  Då får jag sluta med oxfile också, man vill ju inte vara tjurig…

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Hur mycket griskött får man äta innan det är kört? Hur mycket griskött åt du själv innan det nästan var kört för dig? Just det faktum att du själv ätit både blod och gris borde väl göra dig en aning ödmjuk eller fick du pga din mänskliga storhet mer nåd än vad du är beredd att ge grisfrossande människor här? Varför är du så hård? Blev du det när du lärde känna YHWH?

  Hur var du i din ungdoms dagar när du först lärde känna Jesus på örebromissions tiden? Om du var lycklig då blev du ännu mera salig efter att ha slutat äta svin? Du måste givetvis svara ja på den frågan antar jag men du låter inte som en salig människa utan som en ensam bitter gammal man som skulle behöva få läkas ihop av den som en gång frälste dig.

  Varför behöll han dig i mörker så länge när han på ett enkelt sätt kunnat förklara för dig med en gång att sluta svina ner din själ? Aldrig har det varit lättare för Jesus att undervisa mig som i den första tiden och mycket fick jag lära mig och skinkan på mackan sa han ingenting om.

  Kanske jag och andra borde ha mött dig istället för Jesus eftersom han frälste oss så oerhört bristfälligt? Varför så hård i din ton när du själv syndat på samma sätt tidigare? Tänk om Gud velat då hade du varit borta och förtappad för länge sedan men så funkar ju inte Gud.

  Varför tycker du att Gud ska ge oss en omildare behandling än vad du själv fick? Har du senaste åren ens en smula funderat på om du på något sätt kan ha förvillats?

  Jag har läst mycket av dig och sett en degenererande utveckling och tycker att det är tråkigt särskilt med tanke på att du själv är helt övertygad om att du utvecklas på ett överlägset sätt jämfört med i stort sett samtliga du debatterar med.

  Går inte högmod före fall?Ta dig nu en funderare i vart fall! Du behöver salighet på djupet och har mycket att ge och det är tråkigt att en katt ska sluta som ditt enda sällskap eftersom den aldrig kommer att säga emot dig.

  Dina rötter är välsignade men du förmår själv inte längre att förmedla välsignelse, bara förbannelser och bara det borde vara nog för att väcka en gammal väckelse ådra som du dock har kvar inom dig.

  Min avsikt är inte att vara dum mot dig utan att försöka att nå en sträng i ditt inre av nåd, barmhärtighet och sann kärlek. Avstå gärna gris och blod men var försiktig med dina medmänniskor och anser du att jag och andra inte är frålsta så bör du älska oss så mycket mera för att om möjligt vinna någon av de förtappade! Shalom!

 • mawi80

  Alliansen lämnade inte efter sig. Det är bara efterhandskonstruktioner av såssarna för att kunna höja skatterna och låna pengar.

 • mawi80

  Alliansen lämnade inte efter sig några ”tomma lador” det är bara efterhandskonstruktioner från såssarna för att kunna höja skatterna och låna pengar.

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Hur mycket griskött får man äta innan det är kört? Hur mycket griskött åt du själv innan det nästan var kört för dig?

  Just det faktum att du själv ätit både blod och gris borde väl göra dig en aning ödmjuk eller fick du pga din mänskliga storhet mer nåd än vad du är beredd att ge grisfrossande människor här? Varför är du så hård?

  Blev du det när du lärde känna YHWH?

  Hur var du i din ungdoms dagar när du först lärde känna Jesus på örebromissions tiden? Om du var lycklig då blev du ännu mera salig efter att ha slutat äta svin?

  Du måste givetvis svara ja på den frågan antar jag men du låter inte som en salig människa utan som en ensam bitter gammal man som skulle behöva få läkas ihop av den som en gång frälste dig.

  Varför behöll han dig i mörker så länge när han på ett enkelt sätt kunnat förklara för dig med en gång att sluta svina ner din själ?

  Aldrig har det varit lättare för Jesus att undervisa mig som i den första tiden och mycket fick jag lära mig och skinkan på mackan sa han ingenting om.

  Kanske jag och andra borde ha mött dig istället för Jesus eftersom han frälste oss så oerhört bristfälligt? Varför så hård i din ton när du själv syndat på samma sätt tidigare?

  Tänk om Gud velat då hade du varit borta och förtappad för länge sedan men så funkar ju inte Gud.

  Varför tycker du att Gud ska ge oss en omildare behandling än vad du själv fick?

  Har du senaste åren ens en smula funderat på om du på något sätt kan ha förvillats?

  Jag har läst mycket av dig och sett en degenererande utveckling och tycker att det är tråkigt särskilt med tanke på att du själv är helt övertygad om att du utvecklas på ett överlägset sätt jämfört med i stort sett samtliga du debatterar med.

  Går inte högmod före fall?

  Ta dig nu en funderare i vart fall! Du behöver salighet på djupet och har mycket att ge och det är tråkigt att en katt ska sluta som ditt enda sällskap eftersom den aldrig kommer att säga emot dig.

  Dina rötter är välsignade men du förmår själv inte längre att förmedla välsignelse, bara motsatser och bara det borde vara nog för att väcka en gammal väckelse ådra som du dock har kvar inom dig.

  Min avsikt är inte att vara dum mot dig utan att försöka att nå en sträng i ditt inre av nåd, barmhärtighet och sann kärlek.

  Avstå gärna gris och blod men var försiktig med dina medmänniskor och anser du att jag och andra inte är frälsta så bör du älska oss så mycket mera för att om möjligt vinna någon av de förtappade!

  Shalom!

 • Lars Wärn

  Den var ganska bra 🙂

  Bara du är med och äter på den stora festen kan du väl få vara militant vegan ett tag.

  ”Och YHWH Sebaot skall på detta berg göra ett gästabud för alla folk,
  ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja, med feta,
  märgfulla rätter, med starkt vin, väl klarat.
  (Jes kap 25)

 • Jan-Erik Melkersson
 • kjell

  Oxfilé har inte en svensk pensionär råd till, grisen är fortfarande det billigaste köttet.

 • Martin

  Hej Janne och tack för inbjudan. Jag känner för att vara utanför de etablerade sammanhangen (ett tag till?). Om jag känner mig manad/kallad så hör jag av mig. Gud välsigne ert arbete!

 • Janneyo114

  Jackelen går före och Alm följer efter…ungefär…Vänta 5-6 år…!

 • Jan-Erik Melkersson

  Well, om det får framtiden utvisa.

  Videon visar tydligt antikrists plan för en världsreligion och att RKK är en religion bland de andra. Jag tror att fokuseringen på påven och RKK är att missa att antikrist inte kommer att tillåta att nått/någon blir större än han själv, under hans tid. Påven och de andra kommer att, var för sig, vara ett av loken som drar världen mot Guds vrede och dom men inte loket med stort L

 • Lars Wärn

  Du har absolut inget att lära ut till mig. Du vill inte ta del av mina lärdomar. Börja läs Bibeln, är väl det enda jag kan råda dig. Och inget versryckeri!

 • Janneyo114

  Jaha

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Ja du, det fanns en tid när du läste din bibel med ögon tända av livets träd!

  Hur det kom sig att du bytte den enkla vägen och började frossa på kunskapens träd igen vet jag inte men verkligen tragiskt är det, särskilt med tanke på att du sprider din villfarelse till andra.

  Spelar ingen roll vilket ämne du ger dig i kast med så slutar du i grisköttsdiket med en allt mer ökande sarkasm. Hoppas innerligt att du vaknar snart eller att Aletheia bannar dig igen från att sprida ditt ormgift! Tragiskt!

  Dessutom verkar du tro att du ska få sprida din dynga utan arga kommentarer vilket också är väl märkligt? Vem tror du egentligen att du är och vilka rättigheter tror du dig ha?

  Räcker det inte att du fördärvar ditt eget liv genom din återuppståndelse till förnyat äktenskap med lagen efter att ha dött bort ifrån den och fått ikläda dig Kristi rättfärdighet?

  En rättfärdighet som du inte längre verkar begripa ett dyft av trots din höga IQ?

  Du dog bort från lagen men trivdes uppenbarligen inte i det tillståndet!

  Troligtvis därför att ditt kött och intellekt inte kunde briljera och förhäva dig där. Du klarade inte av att ge Jesus 100% av äran och försöker nu att stjäla kronan ifrån honom och dessutom lura andra att börja hugga efter den.:-(

 • Lars Wärn

  Jag börjar ana vilket nick du har använt innan. Du skriver bara strunt och borde blockeras.

  Kommentera seriöst. Hur kommenterar du dessa verser?

  ”Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.”

  ”Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.”

 • Lars Wärn

  ”Det som är av betydelse är vad Jesus vill visa i de texter man citerar. Skrämmande lågt intresse för det.”

  Exakt. Vad ville Yeshua säga oss i dessa verser?

  ”Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.”

  ”Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.”

 • kjell

  Där håller jag med, Gud ändrar sig inte, lagens bokstav finns fortfarande kvar, men du kommer inte klara av att bli frälst via lagen, (det gör ingen) det finns en ny väg, jag är dörren säger Jesus, gå in genom den dörren.
  GT pekar på vad som skall komma, men det borde du kunna vid det här laget, så lägg GT åt sidan och läs NT och öppna ”dörren”

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Du kräver att få svar men svarar själv sällan på frågeställningar du får. Inte en av mina frågor till dig ha ha!

  Jag skriver inte här normalt sett utan följer med lite i debatterna och det är enbart din jargong som till slut får mig att tända till.

  Hur många skribenter har du inte avverkat genom din oförskämda och elaka debattstil? Det var inte för inte du blev bannad för något år sedan utan du hade då spårat ut ordentligt och värre verkar det bli.

  Varför du får fortsätta skriva här trots att du nu är ännu värre än du var då är för mig en gåta. Skulle vara intressant med ett litet upprop här där folk får ge sig till känna som slutat kommentera här pga dina spydigheter?

  Men dom läser väl inte här längre. När du får mothugg och förlorar dina argument så går du bara ut för att såra motparterna.

  Om du slutar upp med sådant så kan jag återgå till att följa debatterna utan inblandning. Senast igår gav en Ulrika upp att skriva här! Vet hut gubbe!

 • Snabelsonjo Lundqvist

  (Kommentera seriöst. Hur kommenterar du dessa verser?)

  Å vad var det du sa om versryckanden? Du har en gång haft summan av Guds ord som du som frälst får. Det kallas vishet och en människa som har summan av Guds ord kan du aldrig lura in i dina förvillelser!

  Gå tillbaka dit där du föll och omvänd dig annars slutar det inte väl för dig! Du kommer att drabbas av allt ont som du själv med jämna mellanrum lägger på de skribenter som visar sig vara envisare än dig, sanna mina ord!

 • Mattias

  Jag ser att alla Leif Bomans kommentarer är raderade, du har lyckats med anmälningen tydligen.

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Ge Lars ett år till så är det nog bara blogginnehavarna och Lars själv som kommenterar här:-)

 • Mattias

  Han har kommenterat här i 10 år så han är ”inventarie” nu…detta är nog den enda sidan som inte har blockerat honom. Daniel är nådefull 🙂

 • Ulrika

  Mattias och Jan-Erik, önskar jag reagerat och insett annorlunda på olika saker. Mänskligt att reagera när man blir provocerad, tillräckligt less eller annat och ändå ligger ansvaret för ens reaktioner kvar hos en själv. Man lär så länge det finns syskon som lever i ljuset och inte är rädda för att sätta upp spegeln mot en själv ibland.

 • Lars Wärn

  600 liter? Är du säker på det? Det handlar om ca 3 badkar fyllda med vin.

 • Lars Wärn

  Jag säger som Mikey till pappa don Corleone: ”Det är bra för dig pappa”. Efter 50 gör vin nytta och inte mycket skada. Ungdomar däremot bör vara helnyktra.

 • Jan-Erik Melkersson

  En antikrist är å¨ven enligt 1 Joh 2:22 tillsammans med de andra religionernas ledare. Det högsta han kan bli är nummer två den falske profeten för jag tror ingen blir högre än antikrist.

 • Lars Wärn

  Påven är helt klart en antikrist i betydelsen en ”istället för Kristus”. De värsta antikristerna är dock de två vilddjuren med sin ledare. ”Det första vilddjuret” har levt i symbios med ”skökan” (påvedömet) i hundratals år men snart är det slut med det. Enligt SKR och Charta oecumenica kommer även ”det andra vilddjuret” att inbjudas i gemenskapen för en tid.

 • Jan-Erik Melkersson

  Jag rangordnade den falske profeten som tvåa men det är möjligt vilddjuren är värre. Om det nu går att rangordna ondskan!
  Jag tänker mig att påven är en antikrist därför att han i första hand förnekar Kristi död på korset som enda grunden för frälsning. Att han påstår sig vara Kristi vikarie bekräftar detta.

 • Lars Wärn

  1. Satan
  2-3. De två vilddjuren
  4. Påvedömet
  5. ?

 • Lars Wärn

  Jag har inte anmält någon. Det vore mig främmande. Dig kommer jag inte att anmäla heller, det lovar jag 😉

 • Ulrika

  Anledningarna till att jag gav upp är flera och visst är LW en ”prövning.” Tack för att du försökte förmana. Läste ditt inlägg i 500-salen och inväntade svar från mottagaren innan jag nu svarat dig där. Bra förmaning du gav: tillrättavisning och tröst/uppmuntran i samma.

  (Visst är det märkligt att Leifs blivit raderade när det är vidöppet för andra. Här kan jag inte se att det handlar om annat än att en viss person tyckt något. Det är underkänt.)

 • Lars Wärn

  Kommentera dessa verser seriöst. Jag har läst Bibeln och inser den fulla innebörden av dessa verser. Hur mycket förstår du av dessa två verser?

 • Lars Wärn

  Citera gärna Bibeln och be mig kommentera min förståelse av texten. Ditt ständigt återkommande trams är inte värt att kommentera.

 • Ulrika

  Om jag vore du skulle jag begrunda Lundqvists förmaning han gav dig i 500-salen.

 • Lars Wärn

  Ett tips: Sluta äta två fläskotletter till varje måltid och välj istället 100 gr oxfilé. Mycket billigare. Kompensera ”förlusten” med potatis och grönsaker. Gärna starka grönsaker såsom chili eller habanero (stark mat mättar bäst). Eller ännu hellre bison från Gate, Hjo. Deras högrev är mörare än ICA´s ”oxfilé” 😉

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Du låter som du alltid brukar, inget nytt under solen och fel har du aldrig haft än vad jag har sett:-)

  Jag kommer aldrig att debattera med dig! Har absolut inget behov av det eftersom jag vet på vad jag tror och dom pärlorna skulle jag aldrig börja dela med dig innan din stora omvändelse ägt rum som jag hoppas och ser fram emot.

  För mig är du lika avfallen från den sunda läran som du anser mig och de flesta andra vara.

 • Lars Wärn

  ”Du låter som du alltid brukar, inget nytt under solen och fel har du aldrig haft än vad jag har sett:-)”

  Jamen då har du ju ändå förstått något 🙂

 • Lars Wärn

  Denne är nog den siste jag skulle ta emot ”förmaningar” av men ska kolla.

  Jo, men det har jag läst och bemött. Har han dubbelpostat? Inte så olikt ”trollen”.

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Kanske Leif ledsnade och raderade dom själv? Det är Lars som kränker mest av alla och att sen någon svarar med samma mynt då anmäler Lars direkt och flaggar som olämpligt.

  Snacka om att vilja stå oemotsagd:-)

  Jag skriver ytterst sällan men tycker om att följa vissa diskussioner. Kommer fortsätta med det också. Ledsnade bara på dessa ständiga påhopp från Lars sida där han nästan alltid lyckas få blogginläggen att handla om griskött och lagfrågor.

 • Snabelsonjo Lundqvist

  En sak till: Lars kräver hela tiden att få svar av folk men själv svarar han ytterst sällan när någon ställer han mot väggen. Har sett detta till leda.

 • Lars Wärn

  ”Bra förmaning du gav: tillrättavisning och tröst/uppmuntran i samma.”

  Ingen annan än Yeshua kan tillrättavisa mig 🙂 Möjligen Daniel.

 • Lars Wärn

  Jag har avlämnat alla svar du någonsin kommer att vara intresserad av. Om ens det.

 • Ulrika

  Mmm…så är det. Man får inte bok, kapitel eller vers såvida det inte handlar om det som berör egendomsfolket. Det är givetvis också intressanta verser men sällan relevant i samtalet som pågår.

 • Lars Wärn

  ”Det är Lars som kränker mest av alla och att sen någon svarar med samma mynt då anmäler Lars direkt och flaggar som olämpligt.”

  Jag har ALDRIG någonsin anmält någon någonstans.

 • Ulrika

  Daniel har mycket bra att ge och Herren ger gåvor som han vill för att Kristi kropp ska uppbyggas och komma till kunskap om Guds Son.

  ”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son” (Från Ef 4)

  Lundqvist har sagt att han identifierar sig med herderollen. Det kan man lugnt ta till sig.

 • Mattias

  Som sagt så är detta ingen själavårdande sida. Tyvärr har jag ingen sådan att rekommendera dig. Jag tar det mesta med en nypa salt här.

 • Ulrika

  Då går jag din nivå till mötes och tar emot ditt svar med en nypa salt också.

 • Mattias

  Kommentarerna kan bli bättre helt klart. Dom skenar alltid iväg och blir off topic.
  Har man andra behov bör man nog söka sig någon annanstans.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Ulrika m.fl. Vill bara inflika att ingen av våra admins raderat några kommentarer nyligen. Det är ytterst sällan vi gör och i så fall brukar vi köra med öppna kort. D.v.s. lägga in en liten kommentar som förklarar varför. Bara så ni vet 😉

 • Janneyo114

  Kan man ”inte gilla” en kommentar några ggr och få bort den? Haha!

 • MyTwoCents – aletheia.se
 • Jan-Erik Melkersson

  Ibland när jag är kritisk på allt och alla som har med kristenheten att göra påminns jag om att den består av sådana som jag. Då blir det genast lättare att se bjälken i mitt eget öga.
  Vi lär oss förmodligen mer när vi får mothugg än när folk stryker oss medhårs om det nu till äventyrs händer nån gång 🙂

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Kommentarssystemet är uppbyggt på ett sådant sätt att om minst tre personer anser en kommentar vara olämplig försvinner den. D.v.s. om en kommentar får minst tre ’nedåtpilar’ (’Rösta ner’).

  Kan tyckas lite hårt men det är ju bibliskt, med två- eller tre vittnesbörds utsago.

  Därmed är alla kommentatorer lite utav medmoderatorer. Skulle detta missbrukas på något vis får vi se över funktionen men det har inte hänt hittills.

 • Mattias

  Hur kommer det sig att alla Leif Bomans kommentarer inte finns kvar ?

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Enda rimliga förklaringen är att han själv tagit bort dem. Kan det vara så?

 • Mattias

  Jag anar en konspiration mot Leif….

 • Leif Boman

  Ja, jag har själv tagit bort åtminstone de flesta av mina senaste kommentarer!
  Anledningen är bl.a att diskussionerna blev ganska fruktlösa i de flesta fall som jag ser på det och då blir det mest onödig läsning för gemene hen.

  Hoppas att ni alla får en ljuvlig midsommar och sommar!

  Jesu frid…

 • kjell

  Jag äter bara max 100 gram kött, dessutom slutade jag med nöt, efter galna kosjukan larmet.
  Lita inte på det orange kuvertet. Har varit pensionär sedan 94 och summan bara står och stampar på ett ställe, löner går upp varje år, priser ökar, men pensionen står still.
  Det påstods att pensionen skulle bli ca 75% av slutlön men idag har jag ca 40% i jämförelse med dom som jobbar med mitt gamla jobb, vi är fortfarande två, så vi delar ju bostad och bil osv. Men den dag någon av oss blir ensam så blir det kärvt.
  ICA och liknande butiker undviker jag, tiggare som sitter där och håvar in 1000 kr om dan stör mig, när jag bara har ca 300 som skall räcka till allt.

  Äter kycklingben, matjessill, som jag har en lågprisinköpskälla. Men fläskkött är gott på grillen, särskilt marinerade kamben, men på grund av ett fel i magen så får det inte plats så mycket som jag önskar.

 • kjell

  Det är inte jag som gjort den uträkningen, men du kanske har närmare kontakt med experter på rymdmått, på Jesu tid, jag tycker också att siffrorna är lite höga, men enligt texten handlar det om sex stenkrukor, två eller tre bat-mått var, kolla det om du kan, men jag antar att vinet blev till vatten igen när alla var nöjda, kanske som mannat i öknen.

 • Mattias

  Mycket bra!

 • Roger Lindroos

  Då har vi två som inte låter sig korrigeras av andra. Utom av Yeshua i det ena fallet och Den Helige Ande i det andra. Men du menar väl inte så som det låter Sefast?

 • Martin

  Jag tror det är en farlig väg att gå att tro att omvändelse betyder att lämna en synd. Innan vi blir frälsta kan vi inte sluta synda, om ens då. Då riskerar vi i att hamna i ett moment 22; vi kan inte bli frälsta innan vi slutar synda men vi kan inte sluta synda innan vi är frälsta… Jag har faktiskt tillbringat många ödsliga år med det tankesättet.

 • Stanley Östman

  Suck… !
  Det är inte enbart denna utsaga. Nu under Nyhemsveckan så avlöpte ett panelsamtal där den kvinnlige intervjuaren ställde frågor om kvinnligt ledarskap. Alm hävdade då att självklart finns det kvinnliga apostlar och försökte då stödja sig på ett enda bibelställe Rom. 16:7 där Junia (alt Junias) omtalas i en enda mening.
  För det första är det omtvistat om denne Junia alt. Junias öht. är kvinna.
  För det andra så tyder andra översättningar inte på att det var en apostel öht.

  Att ta för intäkt att kvinnliga apostlar är en självklarhet, när t.ex. äldste enbart står i maskulin form på 13 NT.-ställen och har sina förebilder från Moses medarbetare och framåt – det är magstarkt att en läsarrörelse nu påvisar så flagranta avsteg.
  Mitt i detta så kan jag ha större förståelse för de nya församlingarnas syn på ledarskap där man betonar ”pastorsparets” delade kallelse. Det följer samma mönster som ex.vis Frälsningsarméns trohet mot sitt ursprung…
  En rörelse är trogen ”det ljus” som en gång gavs – och det är bibliskt.
  Men att göra lappkast i läran utan bibelstöd, det är ytterst anmärkningsvärt för ett kristet ledarskap.

  Sen att vi får ta tillmälen som fundamentalister alt. stå på fel läktare – den smäleken kan tas och ibland t.o.m. glädjas åt. Det tragiska är att det vilseför en del andra lyssnare…

 • Martin

  Jag försöker förstå vad du menar men lyckas inte. Steg för steg i omvändelseprocessen? Vilka steg är det? Som gör att man lovas Den Helige Anden. Omvändelse som en följd av att man lämnat en synd? Förstår inte heller… Menar du att omvändelse är att sluta synda?

 • Ulrika

  ”Jag försöker förstå vad du menar men lyckas inte.”

  Tack för att du vill förstå och ger mig chansen att förklara.

  ”Steg för steg i omvändelseprocessen? Vilka steg är det?”

  Ett annat ord för omvändelse är bättring. Att bättra sig är en process, som uppfostran.

  Ett av bättringens mål: ” I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?” Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: ”Jag säger er sanningen: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig.
 ”

  Stegen i processen ser olika ut beroende på att barn behöver olika uppfostran. Gud har en plan för var och en. Därför är bättringen/omvändelsen en nådehandling. Man kan inte i egen kraft framkalla Herrens fostran. Bara ta emot den som en gåva. Att han gav sitt ord till oss genom Bibeln är också en nåd. Han kunde låtit bli om det varit hans beslut.

  ”Som gör att man lovas Den Helige Anden. Omvändelse som en följd av att man lämnat en synd?”

  Ja, Apg 2:38:”Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.”

  ”Menar du att omvändelse är att sluta synda?”

  Omvändelse i sammanhanget är att börja leva med Honom och följa honom. Man lär inte känna hela hans vilja över en natt. Vi är inte programmerbara maskiner.

  Den största synden är att inte vilja leva i gemenskap med Gud. Därför är den största bättringen att börja leva med Honom, i vilket skick man än kommer.

 • Martin

  Har du något bibelstöd för att omvändelse betyder bättring? Om vi väntar med omvändelsens mål utan istället tittar på vad Jesus menar att omvändelse betyder. Omvändelse + tro = frälsning. Om vi definierar omvändelse fel riskerar vi att missa frälsningen för antingen lägger vi då till ett krav som Gud inte har satt upp eller så missar vi ett krav som Gud har satt upp. I bägge fallen är vi då förlorade.

  Det verkar som att du ser omvändelse som något pågående under hela det kristna livet och jag har svårt att se hur inte då frälsningen också skulle vara något pågående. Något som kan avbrytas om vi inte längre omvänder oss, i meningen bättrar oss. Det är möjligt att jag missförstår dig.

  Hebreerbrevets författare definierar omvändelse som omvändelse från döda gärningar; ”Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,” (Heb 6:1).

  Frälsningen innebär förlåtelse av våra synder, fast mer än så. Det innebär evigt liv i Jesus Kristus. Om omvändelse betyder bättring innebär det att vi aldrig kan vara riktigt säkra på vår frälsning utan vi tillhör Jesus bara så länge som vi ”gör bättring”. Igen, det är möjligt att jag missförstår dig, men det verkar mig vara en väldigt skör tro att frälsningen är beroende av hur väl vi lyckas leva efter Guds vilja, såsom vi nu uppfattar den.

  Jag har ett annat förslag på definition av ordet omvändelse. Den är inte min utan jag har ”tagit” den av Ralph Yankee Arnold.

  ”Biblisk omvändelse är att vända sig bort från tron att döda gärningar kan frälsa, och vända sig till Kristus för frälsning, genom nåd”.

  Två frälsningsvägar verkar utkristallisera sig. Nu kommenterar jag alltså inte bara det du skriver. Motståndare till vad som lite slarvigt och elakt brukar kallas ”billig nåd” eller det engelska uttrycket ”easy believism” brukar hävda att tro betyder trohet. I kombination med att omvändelse betyder ”bättring” målar det upp en bild av en väg där det i allra högsta grad är upp till oss och våra gärningar innan vi är hemma hos Jesus.

  Men om istället ”tro” definieras som ”tillit” och omvändelse betyder att vända om till Gud blir frälsningsbudskapet ett helt annat. Då är den enda grunden för vår frälsning Jesus död, begravning och uppståndelse. Det enda vi behöver göra är att i tro (hjärtats tillit) ta emot denna fantastiska gåva som frälsningserbjudandet innebär.

  Jag kan svårligen se att bägge dessa frälsningsvägar kan kombineras.

 • Lars Wärn

  1 Bat kan variera mellan 20-40 liter såg jag.

  6 x 3 x 40 = 720 liter, den övre gränsen
  6 x 2 x 20 = 240 liter, den undre gränsen
  (rätta mig om jag har fel, Mattias)

  Så, 600 liter verkar kunna vara rimligt.

  ”..jag antar att vinet blev till vatten igen när alla var nöjda…”

  Det sägs att viner blir godare efter en tids lagring. Hur var det då inte med ”det bästa vinet” 🙂

 • Lars Wärn

  ”D.v.s. om en kommentar får minst tre ’nedåtpilar’ (’Rösta ner’).”

  Den metoden har jag inte tänkt på. Men jag gillar inte att ogilla, jag gillar att gilla.

 • Lars Wärn

  ”Jag agerar mest för att Lars W;s egenkomponerade och Kristusfientliga villolära skulle kunna få ett slut…”

  Jag känner mig mestadels som den ende messianskt troende i detta land. Jo, det finns några till, som väl är.

 • Ulrika

  En bättre översättning av omvändelse är sinnesändring.

  Sinnesändring styrks av texten att vi måste bli såsom barn (i våra sinnen) i förhållandet till Fadern för att komma in i himmelriket. I början tävlade lärjungarna i högmod om vem som skulle få sitta närmast tronen osv. Därav Jesu undervisning om ”barnasinnen”. Den förlorade sonen som vänder tillbaka till Fadern vänder tillbaka efter att han gjort en sinnesändring.

  Jag har flera gånger tidigare försökt förklara hur man följer den man älskar utan att det blir gärningslära men har hittills misslyckats. Vill någon annan försöka förklara den delen vill jag gärna läsa det.

 • Lars Wärn

  Jag har suttit och kommenterat i diverse bloggar och levererat utförliga svar i ca 18 år. Till slut tröttnar man på att så få vill läsa vad man egentligen har skrivit och på att ännu färre vill förstå. Med några motfrågor kan man åtminstone någon gång få en läsare av kommentaren att reflektera, reagera och agera. I rätt riktning.

 • Lars Wärn

  Min pappa, frid över hans minne, fick ca 6000 i pension under sina senare år. Han tvingades därför arbeta in i det sista för att få ihop det någorlunda. Han sålde kalk till lantbrukare och var expert. Bara den som själv varit lantbrukare under så gott som hela sitt liv kan ”tala till bönder på bönders vis”. När han var runt 85 bad han firman om att få gå i pension. Det gick inte för sig. ”Du är ju den bäste säljaren vi har”. Så han sålde sina sista lass några månader innan han lämnade jordelivet ca 90 år gammal.

  Han skrev till flera ansvariga ministrar under decennier om problemet för pensionärer och fick fina svar. Men de ansvariga sitter själva ”vid kungens bord” och bekymrar sig mindre om dem som har det sämst ställt.

  Fläskkött är farligt. Skaparen berättade det för mänskligheten för tusentals år sedan. Numera säger WHO samma sak.

 • Lars Wärn

  ”Som sagt så är detta ingen själavårdande sida.”

  Bibeln har många hundra själavårdande sidor. Skulle inte det räcka för er så rekommenderar jag å det varmaste bokserien ”Torahns glädje” i 5 volymer.

 • Lars Wärn

  ”Utom av Yeshua i det ena fallet och Den Helige Ande i det andra.”

  Samme person, dessa ”båda”.

 • Lars Wärn

  ”Vem är störst i himmelriket?”

  Det kan nog ingen, förutom Israels Gud själv, svara på innan Guds Rike blir en total verklighet i sin fullbordan på den nya Jorden. Men vem som kommer att bli den minste i Himmelriket har vi faktiskt Bibelns klara och tydliga svar på.

  ”Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.”

 • Lars Wärn

  Daniel har blockerat mig ett antal gånger genom åren. Satt på ”avbytarbänken” så länge att det blev en ”långbänk” till slut, senaste gången. Numera har jag slutat med kraftuttryck och annat som är direkt anstötligt för den kristna menigheten. Då går nåd före rätt.

 • Martin

  Ulrika, jag håller bara inte med

 • Lars Wärn

  Det finns många pärlor på Youtube från den tiden.

  Men vad är detta?? Herregud. De har lagt ut hela programpaketet på Youtube. Hur ska man kunna googla sina favoriter då? Men till slut fann jag ändå min främsta pärla 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=tH7AKuetCfA

 • kjell

  Det är mycket som är farligt, galna kor o liknande, dessutom påstås det att dom fiser för mycket, så vi får översvämning på jorden, men det har Gud lovat att det inte skall hända igen så vi får väl se vem som har rätt, trikiner var en risk förr, kanske är det fortfarande för hemmaslaktaren.

 • Lars Wärn

  Är betydligt mer rädd för galna kvinnor än för ”galna kor” (såsom någon brittisk minister uttryckte sig på den tiden)

  Trikiner är det minsta problemet med griskött. Numera. Det räcker att bara steka väl. Men en trend har blivit att äta även fläskfilé blodig. Numera. Helt galna människor som föraktar sin Skapare totalt! Honom, som vet EXAKT vad människan tål. Eftersom Han har skapat henne. T o m till sin egen avbild. Endast satanister kan äta gris med ”gott samvete”.

  http://www.collective-evolution.com/2014/11/23/why-you-should-never-eat-pork/

 • Mattias

  Bibeln räcker för mig.
  Jag måste tyvärr meddela att jag avslutar att kommentera här på obestämd tid.
  Jag är ledsen om det blir ett stort tomrum här nu efter mina kunskaper men sådant är livet.
  Ha det bra !

 • Lars Wärn

  A Dieu och Au revoir, som fransmannen säger.

 • Ulrika

  ”Men vad är detta?? Å Herregud… ”

  Du skall icke missbruka Herren din Guds Namn.

 • kjell

  Men mannat i öknen fick inte lagras utan den kom nytt varje dag.

 • Martin

  Om jag förstår dig rätt så menar du att omvändelse betyder bättring och är en process, men att en bättre översättning är sinnesändring (till att bli såsom barn). Jag är lingvist och är skolad (och inte minst stenhårt rättad!) av nitiska universitetslärare, därför kommer jag alltid vara noga med formuleringar.

  Och om en trumpetsignal är otydlig, vem gör sig då färdig till strid? (1 Kor 14:8)

 • Ulrika

  När man genom Herrens hjälp får komma till sinnesändring efter hans vilja sker en förbättring i Gudsrelationen, till en själv och nästan.

  Visst är det bra med precisa ord och det är det som jag också försöker eftersträva. Dock trodde vi innan vi ens kunde stava till tro, nåd eller lingvist. Vi förstod att exempelvis lydnad efter föräldrarnas vilja hade i syfte att förbättra vårt uppförande och annat. Bibelns grundspråk är så mycket rikare än svenskan också. Bättre att försöka förstå innebörden i en hel text innan man försöker pricka orden.

  (Vill du byta ämne till ”strid”? Herren skall strida för eder och ni skola vara stilla därvid.)

 • Martin

  I ditt första inlägg i den här ”tråden” skrev du: ”En sak som jag tänkt på sistone, det här att man lovas Den Helige Ande som gåva när man vänder om (steg för steg i helgelseprocessen)”

  Då bad jag om en förklaring eftersom jag inte förstod vad du menade. Du svarade då att ”Ett annat ord för omvändelse är bättring. Att bättra sig är en process, som uppfostran”.

  Nej, låt oss hålla oss till ämnet som inte är strid utan vägen till frälsning. Du skriver alltså att vi får Den Helige Ande som gåva om vi bättrar oss vilket är en process, eller mer precist gör en sinnesändring så vi blir som barn. OM jag förstår dig rätt. Frågan var alltså vilka steg du talar om som leder till att vi får Den Helige Anden. Än så länge har jag inte sett att du har skrivit ett ord om korset, inte ett ord om blodet, inte ett ord om uppståndelsen.

 • Ulrika

  ”Än så länge har jag inte sett att du har skrivit ett ord om korset, inte ett ord om blodet, inte ett ord om uppståndelsen.”

  Därför att jag trodde vi talade om omvändelse.

  Till en av de första församlingarna som Herren själv visiterade säger han:

  ”Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, håll fast vid det och vänd om” (från Upp 3)

  En församling som behöver vända om! Vad hade de gjort undrar man. Vi behöver inte fördjupa oss i det utan bara konstatera att även församlingar som från början var på vägen behöver vända om och finna rätt igen.

 • Roger Lindroos

  Det var inte detta faktum det handlade om.

 • Lars Wärn

  Ja så var det. Hamstrade man blev mannat förstört. Men omkring Sabbatsdagen rådde det en annan ordning.

 • Lars Wärn

  Vilket namn har din Gud? Jag känner min Guds Namn. Jag har aldrig missbrukat Namnet och kommer aldrig att göra det.

 • Lars Wärn

  Skrev ett svar men det verkar vara borttaget.

 • Martin

  Just att du kopplade ihop omvändelsen med löftet om Den Helige Anden gjorde mig nyfiken och ärligt talat lite frågande på vad du menade. Denna fråga är lite personlig för min del. Under många år trodde jag att omvändelse betydde att sluta synda, något jag inte kunde. På det viset var jag fast i ett moment 22 som jag inte hittade vägen ut ur. Det var först när Jesus visade mig (ja jag vågar skriva att Jesus visade mig det) att frälsningen kommer av tro på Honom som jag blev fri. Till min bedrövelse ser jag många predikar just den felaktiga tro som jag satt fast i och s a s placerar frälsningens frukter som ett krav för att bli frälst (eller fortsätta vara frälst) om jag lyckas uttrycka mig begripligt. Vi har så väldigt lätt att göra lag av evangeliet. Se bara hur kyrkan har förvaltat väckelsearvet. I frikyrkans barndom hällde befriade syndare ut spritflaskorna i vasken och nu säger vi att kristna inte ska dricka alkohol (för att fortsätta vara kristna?), i alla fall inte till berusning. Exemplen kan bli hur många som helst. Därför tror jag att en ny väckelse måste komma utanför de etablerade kyrkorna, bland människor som upptäcker Guds nåd för allra första gången.

  Men men, nu har vi slagit över tennisbollen över nätet några gånger var så det räcker kanske för den här gången. Bless! (som man säger i frikyrkosammanhang)

 • Josua

  Jag delar din syn på evangelium. Det du kritiserar i ”debatten” ovan kallas också för ”Lordship salvation” och det blir oundvikligen ett obibliskt lagevangelium. Det är för övrigt väldigt vanligt bland kalvinister. Sedan tycker jag att kyrkan fortsatt kan predika om nykterhet för de redan frälsta, så länge man inte gör det till en del av det frälsande evangeliet.

 • Ulrika

  ”frälsningens frukter”

  Det har jag inte hört om förut. Vad är det?

 • Martin

  Det märker du när du lämnar ditt falska evangelium och börjar tro på det sanna evangeliet som enda grund för din frälsning. Då märker du hur du har fått allting bakvänt.

  Jag kan förklara om du först förklarar vad evangelium är, sen hur man blir frälst och hur man fortsätter vara frälst.

 • Martin

  Ja visst är det ett obibliskt lagevangelium. Jag skrev till Snabelajo för några dar sen om människor jag såg som hade kommit till kyrkan som saknade glädje. Jag var själv en av dem. Men oj hade jag bestämt mig för att följa Jesus. Jag var ytterligt olycklig och hade återkommande depressioner. Idag är de borta, som en morgondagg som torkar upp i solen. Men jag tror och hoppas att många som förkunnar LS ändå tillhör Jesus och tror att Jesus död och uppståndelse är den enda grunden för deras frälsning men de är bara förvirrade av all teologi och alla bibeltexter. Så ser jag tillbaks på mitt liv.

  Men ändå så är LS en falsk lära. Det är inte ett evangelium som man hoppar och studsar i sängen av glädje av direkt.

 • Ulrika

  Nu blev det ”ping-pong”-läge? Min fråga är seriös men du är fri och svara om och när du vill. Jag tänker inte börja gissa vad du menar med ”frälsningens frukter.” Och anledningen till att jag talat om DHA som en gåva till följd av omvändelse är att det står om det i det som Petrus säger till människorna i Apg. Det är alltså inte mina egna ord. Du vill inte bli dömd men dömer andra.

 • Lars Wärn

  Du delade upp en person i två. Ett vanligt misstag i kristenheten. Oftast delar man in gudomen i tre eller fler personer.

  En liten vers från Johannes att betänka:

  ”Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.”

 • Lars Wärn

  ”Största anledningen till att jag överhuvudtaget har varit här inne och skrivit är pga Lars Wärn.”

  En ny form av personförföljelse? I Cyberrymden.

 • Lars Wärn

  ”Det fariseiska debatterandet vänder jag mig emot där man verkar vilja
  hugga sina motståndare i bitar vilket är väldigt vanligt här.”

  Vad kommer min Herre Yeshua att göra med hycklare vid tidens slut?

  (Matt 24:51, Luk 12:46)

 • Ulrika

  Herren.

 • Lars Wärn

  Det var ett tunt svar. Det finns många herrar. Mammon är en ”herre” som ett exempel.

 • Ulrika

  Du frågade: ”Vilket namn har din Gud?”

  Mark 12:29 ff:”Jesus svarade: ”Det främsta är detta: Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.”

 • Lars Wärn

  Det är ett citat från Femte Moseboken som inte är korrekt återgivet av Markus, eller möjligen av översättarna.

 • Ulrika

  För mig stämmer citatet med hela Bibelns budskap. Finns ingenting att ifrågasätta i den översättningen.

 • Lars Wärn

  Citat skall vara korrekt återgivna, eller hur? Hur blir det annars med t ex efterlevnaden av det 8:e budordet?

  Ditt citat verkar vara hämtat från någon nyare översättning. Det ser betydligt bättre ut i Bibel 1917 både vad beträffar citatet i Markus och i Matteus (vilket jag betraktar som originalevangeliet Markus återgav). Namnet är i äldre översättningar åtminstone spårbart.

 • Bernth Alexandersson

  Jag är verkligen imponerad av Daniel Alm och hans synpunkter. Fundamentalismen som den uppenbarar sig i Sverige är vad han beskriver. Den är ivrig att förklara teoretiskt att, vi har rätt. Det är förlamande för andligt liv och finns i alla rörelser. Grattis Pingst till en ledare som ni fått av Nådens Gud. Ni Fundamentalister :Varför kommenterar ni det ni tycker är fel? Det finns så mycket klokskap i det han skriver, sånt går också att debattera och stryka under.

 • Janneyo114

  Bernth A

  Parafraserar klokhet…

  Visst är det ”klokt att kristna är snälla, inte ifrågasätter ledarskapet och också följer påven. Det har vi väntat på en ledare som ska säga…”Fundamentalism förlamar tron med sitt hårda bibelfokus.” ”Man ser ju att kristen tro är så mycket mer än vad Gud säger: Att vara vänner. Så att alla kan se att Gud sänt Jesus (Joh 17:21). Vår kärlek gör att människor ser att Gud finns.” Och vi omfamnar katolska kyrkan och HBTQ rörelsen och klimatpolitik för att rädda världen. Sådan är vår övertygelse. ”Bred är vägen. Vilken vidd i Guds kärlek!” osv.

 • SE Sköld

  Pingströrelsens i Sverige nutida ledare, de som tog över ledningen efter Bo Hörnbergs och Carl-Erik Heineborgs tid, kommer att gå till historieböckerna av i huvudsak två skäl: de har slagit sönder den församlingsbyggnad – enligt Bibliska ritningar – som Lewi Pethrus och hans samtida byggde upp, för att
  i dess ställe – på grunden Kristus – bygga upp en kyrkoorganisation helt i enlighet med människotankar.

  Det intressanta är, att de själva ”råkade” hamna längst upp i den organisationen! Enligt Bibeln, Guds Ord, har Gud ”satt” apostlar och profeter i ledningen för Sin församling. Bland annat därför, att ”Han gör alls intet utan att ha uppenbarat sitt råd, för sina tjänare profeterna”.

  Broder Daniel Alm har nog med, att försöka försvara det människoverk – Babelstorn – han själv leder, som strider mot Guds ritningar – ritningar till Den levande Gudens församling – som finns förvarade åt varje generation i Bibeln och tryggt medveten om, att Gud aldrig ändrar på dem!

  Det är inte Gud som är avviken, utan byggarna, dem han nu – Daniel – själv leder och som kommer att gå till historien som Guds ohörsamma tjänare i sin tid! En kategori av Guds tjänare, som också Bibeln berättar om. Förekomsten av den sortens olydnad, är därför inte helt ny.

 • Jan-Erik Melkersson

  Daniel Alm skriver att galenskap och fundamentalism är ett hot mot pingströrelsen, om det är sant eller inte kan vi spekulera om. Men det finns en sorts fundamentalism som inte är uppbygglig och det är kombinationen av Alms ord, galenskap och fundamentalism, ”tokfundamentalism”. Den typ av fundamentalism som mer fokuserar på avståndstagande mot det som inte ryms inom den egna tolkningsramen än att verkligen söka sig tillbaks till ursprunget.

  Alm oroar sig för pingströrelsens varande, en rörelse som byggdes på Azuza streets skakiga grund för typ 125 år sedan!

  Kanske är det så bland oss som kallar oss fundamentalister att avståndstagandets del av Wikipedias tolkning av ordet hörs mer än resten av meningen, återvändandet till ursprunget. Ett ursprung som bör vara äldre än 125 år.

 • Lars Wärn

  ”Alm oroar sig för pingströrelsens varande, en rörelse som byggdes på Azuza streets skakiga grund för typ 125 år sedan!”

  Det tror jag inte Alm oroar sig det minsta för. Han oroar sig desto mer mer för pingstsamfundets ( ej att förväxla med 1900-talets pingströrelse) fortbestånd under den romerske påvens överhöghet, som de accepterade 2001. De fritänkande ”frireligiösa” såsom rester av den forna pingströrelsen, roparna m fl kan sätta käppar i hjulet för ett globalt påvedöme, vilket skulle ge viss distorsion till Alms, och även Hörnmarks, visioner.

  Azuza street och vad som skedde där då bör starkt ifrågasättas. Vad som skett i svensk baptistisk rörelse d v s pingströrelsen och ÖM, med glada tillrop från Roparrörelsen, skall aldrig kunna ifrågasättas. En era som avslutades omkr år 1980. Väckelsen som har sina bröder i många århundraden. Inte minst genom Peter och Katarerna, när den katolska inkvisitionen pågick som värst. Genom Jan Huss, den förste baptisten (?) Genom Wycliffe, som troligen gjorde den första Bibel-översättningen från latin (ett språk ingen begrep ens i länder med latinska språk på den tiden). Senare Hugenotterna och därefter Martin Luther och Reformationen, som kronan på verket s a s. Den reformation dagens ”lutheraner” och andra frireligiösa spottar på.

 • Jan-Erik Melkersson

  Jag är själv pingstvän från början och inte är det Huss och Wycliff jag hört predikanterna tala om utan ofta är det Azuza street man vill tillbaks till. Iaf fram till för 20 årsen då jag lämnade pingst för en ÖM församling pga flytt.

  Nu var det om vi som kallar oss fundamentalister mer är avståndstagare än återvändare jag ville tala om.

  Utifrån ditt försvarstal du kanske ändå är lite smyg kristen 🙂

 • Lars Wärn

  Azuza street hörde jag aldrig talas om i min barndom och ungdom hos pingströrelsen och ÖM. De talade desto mer om Tusenårsriket, Evangelium och den bibliska historien. Jag borde kanske känna mig tacksam för att jag aldrig hade hört talas om Azuza street, förrän på äldre dar 🙂

 • Lars Wärn

  Jag skrev ett svar men det verkar ha hamnat under moderation. Admin håller efter ”vilddjuren” på bloggen 🙂

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Jo religiösa människor tänker precis som du! Min Gud ska ändå ha ihjäl alla otroende så då kan jag lika gärna hjälpa till redan nu! Så lycka till med att raljera över alla oliktänkande.

  Eftersom du har 100% rätt så ger det dig givetvis den rättigheten. Sen behöver du inte heller fråga om någon är intresserad av att diskutera lagen, griskött mm i inlägg som handlar om annat eftersom du bara utför din herres värv!

  Eller var det yhvh han hette? För stora bokstäver ger jag inte din gud! En annan jesus predikar du!

  Lycka till i fortsättningen och ett sista tips kan ju vara att du söker dig till messianska bloggar så slipper du allt mothugg men du gillar väl också att martyrera dig när så ytterst få delar dina meningar. Stackars dig!:-)

 • Lars Wärn

  ”Jo religiösa människor tänker precis som du!”

  Du tar fel på person. Jag är absolut inte religiös. Har aldrig betecknat mig som ”kristen”. Har betecknat mig som troende sedan jag erhöll förstånd nog. Sedan ca 8-10 år messianskt troende.

  Förstår du ingenting omkring skeendet kring Harmagedon? Det skeende som inleder det messianska fridsriket? Utifrån Jes kap 63, Sak 14:13, Joel 2:20, Upp kap 19? Vilka hugger vissa i stycken utifrån dessa texter?

 • Snabelsonjo Lundqvist

  Gud har skapat oss till sin avbild och det betyder att vi är treoeniga idag efter syndafallet medan Han är treenig!

  Dom flesta håller med om att vi är kropp och själ och de flesta troende är övertygade om att vi är ande själ och kropp.

  Det vänder sig inte många emot men att Gud skulle ha samma upplägg i sin personlighet går många bet på!

  Men vi är ändå EN människa även om de tre enheterna drar åt olika håll så länge vi lever här. Och Gud är EN!

  Jag har sällan hört att vi har tre Gudar utan tre sätt som Gud uppenbarar sig på.

  Vi är starkt bundna till vår kropp, köttsligt sinnade efter syndafallet och vi vill inte eller ens kan underordna oss Gud. Det är en medveten misskreditering av klassisk Kristen tro från belackare från olika håll som anser sig kommit längre.

  Det finns människor inom ockulta rörelser som kan förflytta sina enheter. Kallas väl astral projektion om jag minns rätt men de flesta är nöjda och väntar till vi förvandlas till det vi var tänkta att vara vid vår första glimt av Honom när detta livet är slut.

 • Jan-Erik Melkersson

  Jo visst talades det om annat än Azuza street, som du skriver nämndes tusenårsriket, evangelium, den bibliska historien men också det du inte nämnde, Jesus tillkommelse på skyar, för att hämta sin församling.

  Det jag menade var att man mer talade om att komma tillbaks till hur det var när pingstväckelsen var som ”hetast” än att tala om hur det ursprungligen var. Vilket var vad ordet fundamentalist betydde enligt Wikipedia som citatet var ifrån

  Om du blir en vedermödans martyr eller om du får gå rätt in i de tusen årens rike återstår att se. ”Smyg kristen” heller ”krypto jude”, jag föreslår du skippar både smyg och krypto och att du kommer ut som praktiserande kristen 🙂

 • SE Sköld

  Daniel Alm har tagit över ledningen för den helt vilsna svenska Pingströrelsen och eftersom han är rekryterad inifrån, så delar han – är en del av – vilsenheten. Så någon förändring är inte i sikte: till det måste det komma en arm ovanifrån, från Himlaljusens Fader!

 • Lars Wärn

  ”…men också det du inte nämnde, Jesus tillkommelse på skyar, för att hämta sin församling.”

  Det talades det mycket om. Jag minns omkr 1974 då man delade ut små häften med utdrag ur Thoralf Gilbrants eminenta bokserie ”Tidens tecken” i fyra band. Den lilla skriften, som fick namnet ”Jesus är nära”, delades ut till alla vid samtliga ingångar till det gamla kära ”tabernaklet”.

  Man kan inte sticka under stolen med att Gilbrant, liksom de flesta inom pingst och ÖM, var anhängare av pretribulationsläran. Men han lärde ut så mycket mer, varför jag vårdar häftet och bokserien ömt ännu idag. Själv hade jag då ännu inte tagit ställning vare sig för eller emot den läran. Mitt avståndstagande kom ca 10 år senare.

  Var i Bibeln finner du texten som tydligt och klart pekar på ett uppryckande av församlingen, på skyar? Jag ser tydligt och klart att Paulus profetior i 1 Tess och 2 Tess handlar om den absolut yttersta tiden (men det har jag redan skrivit om så många gånger)

  När sker ”den första uppståndelsen”? Före eller efter Harmagedon?

  Jag blir aldrig kristen igen. Vare sig soffliggande eller praktiserande.

 • Jan-Erik Melkersson

  Ja så var det då har jag förstått. Jag kom inte med förränn -89 och hann höra en del predikningar om Jesus kommer. Som jag minns det var poängen att Jesus kommer snart, jag har inget minne av att man talade om att vara med under vedermödan eller inte. Kanske hade redan då talet om pretribläran börjat avta.

  Nu mins jag inte när jag hörde om Jesu kommande sist, det är säkert 15 år om inte längre än så!

  Vi har talat om detta förut men 2 Tess rymmer åtmistone ett tolknings alternativ till! Ett annat är att Jesus kan komma typ nu. Det finns inget profetiskt som ska hända innan han kommer.
  Åter ett annat är avsaknaden av församlingen Kristi kropp i Uppboken 4 och framåt. Den nämns inte med ett enda ord, den saknas där den borde finnas!

  De som tror på posttrib varianten får nöja sig med ordet ”de heliga” som nämns 3 gånger i boken som stöd för att församlingen ska gå igenom vedermödan. Ett ord som Daniel använder 4 gånger, 2 gång för ”de heliga” i himlen och två gånger om ”de heliga” Dan 7: 21-22.

  Om nu församlingen ska gå igenom vedermödan och bli bevarade av Herren, vilka är då dessa Daniel talar om i v 25? ”Och denne skall upphäva sitt tal mot den Högste och föröda den Högstes heliga”
  Lite om varför jag tror på pretrib varianten. Detta hade varit en icke fråga om det funnits klara skriftbevis på ett uppryckande före vedermödan men saken är den att bevisföringen är ännu sämre för posttrib varianten.

 • Jan-Erik Melkersson

  ps frågan om den första uppståndelsen får du svara på själv denna gång! Frågan är vad är en messiansk troende, är de Apg 21 troende eller en variant av? Ta inte illa upp det är en ärlig fråga

 • Lars Wärn

  ”Nu mins jag inte när jag hörde om Jesu kommande sist, det är säkert 15 år om inte längre än så!”

  Yeshua kommande kommer, men det blir inte alls som pingströrelsen m fl på den tiden tänkte sig (dagens pingstsamfund tänker inte alls vad jag har förstått). Det blir såsom Sakarja kap 14 beskriver, vilket står i samklang med Apg 1:9-12.

  ”Det finns inget profetiskt som ska hända innan han kommer.”

  Var finner du den text du vill finna detta tolkningsutrymme i?

  Något ”post-trib-uppryckande” existerar inte i Bibelns värld det heller, om man inte med begreppet avser en postmillenial evakuering av jorden, då, när det verkligen är nödvändigt att evakuera ”de heliga” från jorden. När ”de heligas läger” hotas av miljarders av soldater (med ”…antal såsom sanden i havet”) från Gog och Magog.

 • Lars Wärn

  Angående ”den första uppståndelsen” står det så tydligt och så klart i Uppenbarelseboken att den sker strax efter Harmagedon. Då, när ”de två vilddjuren” har kastats i ”den brinnande sjön” och deras förledare, d v s Satan själv, har förpassats till avgrunden.

  På Bibelns tid fanns det endast messianskt troende. Kristendomen är ett senare påhitt, troligen uppfunnet omkring år 300.

 • Jan-Erik Melkersson

  Jesus säger själv att ingen kan veta tiden eller stunden för hans kommande vilket man kan göra om man först väntar på att nått annat ska ske innan han kommer. Typ när antikrist sitter på tronen vet man hur många dagar det är kvar till Jesus kommer, 3½ år. Alltså blir min tolkning att han kan komma, när som helst. Det är ju därför vi ska vara vakande för han kommer som en tjuv när ingen anar det. Utom de troende för de är redo jämnt.

  Om det inte blir ett posttribb uppryckande vad gör du med Pauli text i 1 Tess 4 där han just talar om det? Om församlingen går igenom vedermödan blir de som överlever den med tron i behåll uppryckta på skyar och återvänder med Herren, nu med odödliga kroppar!

 • kjell

  Bibelfokus går igenom detta, Jesus återkomst – när, var, hur? På ett sakligt sätt.

 • Janneyo114

  Ursäkta inlägget här. Inte för att börja om igen…

  ”Kyrka” i NT några exempel

  Beviset för att något existerar och kan bekräftas och undervisas som Guds ord ligger i verserna (minst 2-3 verser som säger samma sak krävs som vittne). Att ett ord ”kan sägas betyda det eller kanske det” går inte att lära ut som kristen lära. Ordet kyrka tex (ekklesia) förekommer i många böcker i NT. Uppenbarelseboken många ggr (kap 1-3). För att det inte nämns är inte ett bevis på att något slutar att existera! I så fall är inte Romarbrevet skrivet för kristna tex!! Haha!

  En annan fråga är vad ordet kyrka (ekklesia) betyder?

  Det är en samling judekristna och/eller hednakristna som tror på Messias, skulle jag säga.

  Pröva påståendet:

  ”Kyrka finns inte i Upp kap 4-21”

  * I Romarbrevet som är ett av Paulus brev förekommer ordet 4x. Första gången i sista kapitlet i kap 16! Och ordet kyrka används *ingen gång* om kyrkan i Rom som Paulus skriver till!!!

  Rom 16:1 I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:

  Med samma logik Darby och Scofield (dispensationalismen) använder skulle man kunna bygga ett case på att Paulus skriver till en synagoga eller Messiansk församling och INTE TILL HEDNINGAR i Rom. Alltså skulle Romarbrevet inte gälla som lära i NT!!

  Detta är att förvränga skrifterna.

  * ”Kyrka” förekommer i Matteus evangeliet 3x. Och detta evangelium ska kristna och judar läsa. Det är med i NT. Börjar på sidan 1, precis efter Malaki bok som är den sista boken i GT. (!!)

  * Intressant vers där Paulus säger att han förföljde Guds kyrka (församling SFB):

  1Co 15:9 For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God.

  Den första kyrkan var en judisk kyrka med Maria och Johannes och Jakob mfl, apostlarna. Säkert innan Apostlagärningarna.

  * Ordet kyrka finns i Jakobs brev och i Hebreerbrevet (som av Scofield räknas som bara för judiska troende för någon annan tid än de är skrivna…)

  * För pre tribbarna är de ”de heliga” dvs ”hednakristna Kyrkan” som kommer tillbaka med Jesus när han kommer 3:e gången. Men det står inget om en kyrka i Upp 19.

  Ordet de heliga (ton hagion, saints) ändrar enligt Scofields manipulationer betydelse INOM Uppenbarelseboken. Först talas det, enligt honom, om judar (som dödas och förföljs) Upp kap 5 och framåt, och sen betyder ”de heliga” kristna som kommer tillbaka med Jesus från himlen i kap 19. De heliga är i himlen när de heliga dödas på jorden – Och Gud särskiljer på folk och folk – Bara av härkomst och i vilken tid de blev frälsta i. Så måste man tänka som pre tribbare. Gud är partisk i frälsningen. För mig går inget av det här ihop. Som vi redan sagt många ggr! Frukten av dispensationalismen är splittring mellan kristna. Mer än uppryckande innan vedermödan…Har upplevt hur vänner går i diket…och man kan inte umgås längre…och det är innan vedermödan har startat det…

  GB

 • Bernth Alexandersson

  Varför ska jag blanda mig i en inomkyrklig debatt inom Pingströrelsen? Nej Jag avstår. Men det är svårt att låta bli. Det kliar i fingrarna, precis som när jag går förbi godishyllorna på ICA eller Coop. Det är en lockelse för stunden men leder ingenvart på sikt. Lev Väl Grabbar.

 • Lars Wärn

  1 Tess och 2 Tess handlar, som sagt var, om en avlägsen framtid.

 • Martin

  Känner du Alm? Hans hjärta? Pratat med honom? Jobbat med honom? Bett med honom?

 • Martin

  Hej. Tyvärr har du fel. Under 1900-talet mördades fler människor än under de tidigare 1900 åren tillsammans. Ideologin var varken kristen eller speciellt muslimsk. Snarare ateism. Se Stalin, Hitler, Kina etc.

 • Lars Wärn

  Detta enbart skenbart och beror endast på att det finns så oerhört många fler människor på jorden idag än det fanns på t ex 1000-talet. Du får tänka på procenten, som Sven Melander sa.

 • Jan-Erik Melkersson

  Jareteg m bibelfokus skriver

  ”Dom som talar för ett tidigt uppryckande (”pre tribulation”) menar ofta att just uppryckandet är det sätt på vilket ”den” röjs ur vägen som står i vägen för antikrists framträdande. Men det är ju istället ganska uppenbart att det är avfallet som möjliggör framträdandet. Personligen tror jag det är Guds Ande i alla sanna kristna som hindrar Antikrists framträdande. Men genom avfall decimeras ju antalet kristna och därmed också Guds Andes närvaro på Jorden.”

  Att Guds Andes närvaro på jorden skulle vara beroende av antalet kristna är inte så sakligt, det är som han säger ett personligt ställningstagande. Inget fel i det men jag delar inte den tanke.

  Det som händer när Herren tar undan sin Ande, tror jag, är att han försvinner på samma sätt som han kom, typ på en gång. Han kommer att vara allerstädes närvarande på samma sätt som han var innan Apg 2 även under vedermödan. Hur skulle annars människor blir frälst under den?

 • Jan-Erik Melkersson

  Du behöver inte ursäkta dig det är bara att hoppa in!

  Jag tror Guds ord är lika mycket Guds ord om det endast står nämnt en gång, vems annars skulle det vara? När Jesus talar i Matt 18:6 om att det ska avgöras med två eller tre vittnen är det nått helt annat det handlar om, en broder som försyndar sig, om han inte lyssnar skall det avgöras med två eller tre vittnen. Jag kan inte tänka mig att den versen kan tillämpas på Guds ord på samma sätt men du kanske menar nån annan vers?

  Jag vet inte vad du vill ha sagt med din utläggning om Romarbrevet. Ordet ”kyrka” används aldrig om Israel vad jag vet. I Jakob 5 står det ”church” i KJV men eklesia i grundtexten som enligt Strong betyder;
  ”a gathering of citizens called out from their homes into some public place, an assembly”

  ” Alltså skulle Romarbrevet inte gälla som lära i NT!!”

  Det är inte mycket av bibeln som överhuvudtaget är adresserat till församlingen Kristi kropp. Inget i GT är det och inte Evangelierna. Tillämpningsvis är de ställda till alla i alla tider men tolkingen av GT och Evangelierna är att de handlar i huvudsak om och är riktat till Israel. Jesus säger ju uttryckligen att han inte kommit till några andra än de förlorade fåren av Israels hus. De enda texter som är direkt ställda till församlingen är Pauli brev även Romarbrevet utifrån hälsningsfrasen i kap 1.

  Jag har inte läst nått varken av Darby eller Scofield men det är väl uppenbart att Jakob skriver till judar vilka annars skulle de tolv stammarna i förskingringen vara? Oavsett vem som är mottagare är alla skrift ingiven av Gud nyttig till undervisning som Paulus skriver.

  ”För pre tribbarna är de ”de heliga” dvs ”hednakristna Kyrkan” som kommer tillbaka med Jesus när han kommer 3:e gången. Men det står inget om en kyrka i Upp 19″

  Jag har aldrig stött på det du skriver om ovan och inte heller tror jag det är så. Om det är Upp 19:14 du tänker på så ska vi inte blanda in församlingen i ”härskarorna”. Vi ska för alltid vara med och hos Herren som Paulus säger i 1 Tess 4 och inte skilda från honom bland ”härskarorna”.

  Varför skulle det stå kyrka i Upp 19? I Upp 22:14 står det om att Herren sände sin ängel till församlingarna, vilka? De som det talas om i kap 2-3. För dem kommer Uppenbarelseboken att ha en särskild betydelse. Tillämpningsvis är boken ställd till alla Guds tjänare 1:1 till undervisning nu och under alla tider men i fråga om tolkning kommer den att gälla för de församlingar som kommer att vara på jorden under uppfyllelsen av bokens profetior.

  De församlingarna tror inte jag är Kristi kropp för den är hemma hos Herren sen några år när detta drama, vedermödan, utspelar sig. ”De heliga” kommer att vara troende judar och hedningar som kommer att omvända sig under den evangelisation som med kraft kommer att dra fram över världen.

  Det posttribbare gör sig skyldiga till tycker jag är att se allt för lätt på vedermödan. Det förkunnas att Gud ska bevara de troende under de sju åren. Var står det skrivet?
  Det ni måste göra för att inte beskyllas för skönmålning är att förkunna att förmodligen kommer de allra flesta av ”de heliga” att dödas för vilddjurets bild kunde till och med tala och kunde låta döda alla som icke tillbad vilddjurets bild. Det finns en oräknelig skara martyrer framför tronen i kap 7. Är det så att vi ska gå igenom de sju åren så måste vi i så fall vara förberedda vilket ingen kommer att vara med den förkunnelse jag har hört och läst om hittills.

  ”Inte för att börja om igen…” Vi har redan börjat om 🙂

 • kjell

  Den avlägsna framtiden är vi mitt uppe i, låt ingen förvilla er, står det, 1 thess o 2 thess, handlar om en framtid för ”dåtiden” men vi är mitt uppe i den ”avlägsna” tiden, alla förändringar smygs på oss, så vi vänjer oss vid dom.
  Men den dagen kommer som en tjuv står det.

  2 thess 9-12

 • Janne54@yahoo.com

  Kan inte hitta ditt inlägg Jan-Erik. Jag tycker vi kan ta diskussionen över mail istället. Janne54@yahoo.com

  Rom 1
  Paulus säger: ”de heliga” om kyrkan i Rom. Men det står inte att de är en kyrka i brevet. Självklart är det det! Haha!

  Om du ser i Upp 19:8 sägs det att de heliga kläs i vit skrud och kommer tillbaka till jorden med Jesus i arméerna Upp 19:14. Detta är pre mill dispensat ABC. Alla tror så att hednakyrkan kommer tillbaka med Jesus. Du säger att ”församlingen ska vara med Jesus alltid.” Jesus är på jorden när han kommer tillbaka.

  De heliga är alla troende i alla ”dispensationer.” Det finns bara två: GT och NT.

  Jag tycker dispensarnas teologi är hålig minst sagt och håller inte, för Guds ord är starkare än människans vilja att dela det i bitar. Då börjar människor utelämna ord och verser ur Bibeln för att få sin vilja fram och där är vi sedan liberalteologin 1820. Samma sak i Egypten med Vaticanus och Sinaiticus, ”de bästa om så förvittrade texterna.”Läs reformationstexten!

  Maila om du vill. Men jag vill inte diskutera eskatologi här på siten när artiklarna handlar om andra saker. Det är inte meningen!

 • SE Sköld

  Om man – som Pingströrelsens främsta företrädare – står tysta när vi i Sverige med vår lags stöd, dräper barn i moderlivet. Guds – Konungarnas konungs – söner och döttrar i mångtusentals, och på en av våra stor rikskonferenser, Nyhemsveckan, roar barn och vuxna med sockervadd och ansiktsmålning och diverse annat, då har inte bara vi som svensk Kristenhet – utan framförallt vårt andligt vilsna svenska folk – stora problem, med vägvisningen hem!

  Då de som skulle visa vägen, själva är vilsna, ja, andligt blinda!

 • Janneyo114

  http://www.pingst.se/om-pingst/nyhet/daniel-alm-om-motet-med-paven/

  Ur artikeln

  ”Daniel Alm, föreståndare för Pingst, var en av kyrkoledarna som mötte påven i Lund i måndags. Under vinjetten ”Alms noteringar” här på hemsidan, skriver han om sina reflektioner efter det mötet.

  Hans artikel avslutas så här: ”Jag tror att det finns en stor uppgift i detta att ta vara på vår broder, att inte medverka till mer splittring utan istället söka broderlighet och gemenskap så långt det är möjligt med bibehållen övertygelse. Det finns ett ansvar som ligger på alla Jesu syskon, detta att ta vara på sina bröder och systrar. Vad hade hänt med katolska kyrkan om Martin Luther fått bli påve, eller med ett svenskt exempel; vad hade hänt om baptistsamfundet tagit emot Lewi Pethrus som sin ledare?”

  Drömmar verkar det som. Stor uppgift för kristna att inte följa med religiösa ledare av vägen…

  Vad tror du?

  Följer du efter ledare i ekumenik och intrareligiös dialog?

  🙂

 • Ulrika

  Jag tror inte att det är de främsta ledarna som tagit beslut om sockervadd och ansiktsmålning.

  Ingen vild gissning att den sortens arrangemang delegerats till barnledarna.

 • kjell

  Det är inte fel att som kristna umgås på ett vanligt naturligt folkligt sätt, jag har varit på liknande ställen där det programmeras så att människor inte kan umgås.
  När vi är i vår kyrka så lyssnar vi på och tar till oss kunskap, plötsligt får vi en möjlighet att komma ut i naturen tillsammans, och kanske få umgås tillsammans med pastorn och övriga ledare på ett friare sätt, kanske kicka boll med pastorn eller någon annan lärare, kanske lite säckkapplöpning, istället vill satan programmera sönder all gemenskap, så når vi inte dom unga, men jag håller med om att hela vår tillvaro inte får blir en lek,
  Jesus var t.ex med på bröllopsfest.

 • martin

  Berätta om Jesu lära! Vad är det Alm inte står upp för? Kan bara läsa otaliga ggr i denna tråden brist på att följa Jesu lära; att älska varandra. Att sitta bakom ett tangentbord med ett fingerat alias och ha åsikter om människor man inte känner är lätt. Men Kristi sinnelag? Knappast.

 • Janneyo114

  Jag har inga åsikter om Alm speciellt. Han verkar går i samma spår som de flesta kristna kyrkor gör. Han varnar för Jesu lära…icke sant? ”Fundamentalism är farligt och ohälsosamt,” säger påven. Så säger Alm också här i artikeln.

  A
  Gud är skaparen (och inte kusin till Darwin)
  Jesus är Guds son
  Han är världens Frälsare
  Hans gärningar och verk gäller inför Gud, korset och uppståndelsen för vår för rättfärdighet och frälsning
  Hans Ande helgar oss och lär oss sanningen
  utan honom är vi inte hans och har lite gudsfruktan och tror för mycket om oss
  Han kommer tillbaka och vill att så många som möjligt ska kunna omvända sig från död religon/gärningar/människolära och tro hans EVANGELIUM.
  Han går inte att leka med eller klä ut i religiös dräkt,
  och han är inte i brödbiten eller i dopvattnet.
  Han är riktig och kommer tillbaka på riktigt – det kan bli snart –
  Tro honom och sök och följ honom och du har evigt liv och en evighet med Gud att se fram emot –
  annars blir det elden för våra synder.

  B
  Påvar och biktstolar och kyrkoprogram och cocktails och pilgrimsresor och pussa ringar och vi styr världen och underordnar oss obibliska läror ”för att komma överens” ingår inte i paketet.

  Att vi inte fattar vad som är kristen tro – det är ett tecken på att vi inte kommit rätt i tron på Herren. Därför behövs sådana här artiklar om Daniel skriver.

  Ja, det är lätt att skriva bakom en dator. Därför ska vi vara på stan oftare med Guds hjälp be för att människor får försonas med Gud i Sverige.

  GB

 • martin

  Jag försvarar inte katolicismen utan är mycket kritisk till den (några förebilder för mig är Wilkerson och Ravenhill). Jag är även mycket kritisk till sammanhang som genom att sätta sig på domartribunalen tar sig friheten att omforma vägen till Herren genom att lägga till , och döma ut andra som inte tycker som jag. Har varit i ett sådant sammanhang och det fick ett extremt smärtsamt utgång för min familjs del. Daniel Alm känner jag till. Umgåtts och pratat med honom. Han har ett stort hjärta. Även om jag inte tycker att formuleringen av fundamentalism som han ger är särskilt lyckad, så är jag inte speciellt orolig och drar några större växlar av det. Vägen är smal, men min erfarenhet är att allt för stor ängslighet och kontrollbehov av att människor måste uttrycka sig precis som jag anser vara radikalt, tenderar inte att göra Gud speciellt stor. Min Gud är inte handlingsförlamad. Han dog och uppstod inte bara för Aletheias skribenter och kommentatorer, utan även för Daniel Alm. Gud verkar i pingströrelsen, även om en del här tror sig äga förmågan att veta allt och dömer ut hela rörelsen. Ju närmare jag kommer Herren desto mer försiktig har jag blivit att döma ut andra. Jag tror mig inte längre vara felfri i alla teologiska frågor, men att jag funnit pärlan. Den största bristvaran jag ser här i tråden är inte åsikter, utan sann radikal kärlek. Sådan som låter pennan vila och ber i nöd för de förlorade och för bröder och systrar. Kärlek syns och märks. Ravenhill har sagt; ”många vill ha min mantel. Men ingen min säck och aska.” Sådana här trådar blåser upp folks ego. Bara åsiktsmaskiner. Inga med profetisk skärpa.
  Istället för att ha åsikter och egna tolkningar om en person utan att ha mött honom; be!
  Helt rätt! Ut på gatorna och vinn människor. Tala gott om de kristna bröder och systrar. Att bli frälst är inte en pånyttfödelse till privatreligiositet. Daniel Alm är en broder. Han är en del av den familj som vi blir medlemmar i när vi vänder om och med hjärtat tror och munnen bekänner. Gud välsigne dig.

 • Janneyo114

  Om du kan prata med honom så gör det. Jag hoppas inte på att få en chans med just det! ”Profetisk skärpa saknas på siten,” säger du. Men Alm och Jackelen och påven är kompisar. Man behöver inte vara så skarp för att se det eller slå länge för att inse vad Bibeln säger om det. Men gör någon inte det så behöver det påpekas. Går du i någon av de här kyrkorna så räknas du som någon Herren vill ha ut ur dem. Så är det bara. Som underlag där kan man läsa vad profeterna i GT höll på med och höra Herrens sista vittnesbörd i en 22 kapitel lång bok. Radikal kärlek tummar inte på sanningen.

  Fortsätt i mitt ord så ska ni vara mina sanna lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Joh 8:31-32

  God kväll och tack för samtalet.

 • Lars Wärn

  Vidare kan det sägas att Stalin studerade till präst inom den ryska ortodoxa kyrkan i sin ungdom. Hitler hade liknande planer på studier i den katolska kyrkan. I sin ungdom skrev Hitler på ett sätt som är till förväxling likt vad svenska väckelsepredikanter skrev på den tiden vi hade väckelser i Sverige.

  Så gott som alla nazistpampar var kristna katoliker. Inte ens Hitler lämnade den katolska kyrkan.

 • Lars Wärn

  Du menar alltså på fullaste allvar att universum kommer att förgås när himlakropparna, inklusive jorden, smältas i eld redan inom några få år?

  Jag har förstått sedan länge att kristna mestadels förnekar Johannes profetia om ”de tusen åren”. De vill inte höra talas om ett tusenårigt messianskt fridsrike. De vill sitta och festa bortom Mars (eller vart det nu är de har tänkt styra sin kosa)

 • martin

  Stalin var en av de som tydligast drevs av ateistisk ideologi. Du kan inte dra guilt-by-association här. T o m Stalins dotter bekräftar Stalins förakt för kristen tro. Detsamma kan sägas om Hitler. Förstår faktiskt inte vart du vill komma? Hitler ar dessutom övertygad Darwinist.

 • martin

  Precis. Men radikal kärlek sträcker sig längre än till liktänkande. Jesus umgicks med syndare. Vad hade du sagt till honom? Vad vet du om Jackelén och Alms relation? Lyssna gärna på Wilkersons ”Friend of sinners”. Man blir inte sjuk och förtappad för att man umgås med syndare. Jag skulle vara mer orolig för att umgås med de som säger sig stå i Mästarens tjänst men inte följer honom. En fråga; är påven och Jackelén utom räckhåll? Om ja; vad tror du om Herren egentligen? Vädjar till dig att fundera ett extra varv innan du slänger bort människor.

 • Lars Wärn

  Stalin var kristen ortodox i sin ungdom liksom Hitler var kristen romersk katolik. Hitler lämnade aldrig den kristna romerska katolska kyrkan. På frukten känner man trädet.

  Det finns övertygade skapelsetroende som tillika är evolutionister.

 • Jan-Erik Melkersson

  Såg att inlägget hamnat i spamlådan! Ok jag förstår, det blir bra, jag hör av mig

 • SE Sköld

  På de tidigare Evangelist -Nyhems -och Lapplands och Predikantveckorna fanns en öppenhet – inom svensk Pingströrelse – för Guds Ande. Den kom till uttryck i de allmänna prästerskapets möjlighet, att lämna in s.k. ”frågor” som de då återkommande, dagliga samtalen hade att behandla, efter en ordning som skedde genom öppen omröstning i sammankomsterna. Den ordningen hade nog funnits alltsedan Lewi Pethrus tid och troligen grundad av honom.

  Vid två sådana sammankomster – som jag på ett särskilt sätt kommer ihåg – slog Anden ned, som blixten ungefär, och gjorde fortsatta s.k. samtal omöjliga. Den ena ”frågan” var inlämnad av en pastor från Nybro, Roland Magnusson, och det var i gamla Pingstkyrkan i Jönköping och den andra gången var i nya Pingstkyrkan i samma stad och vid samma slags tillfälle, Evangelistveckan där. Den unge Jokke Sjöberg hade lämnat in frågan..Vid båda tillfällena kunde inte ”prästerna göras tjänst”, på grund av det påtagliga och högljudda bönebruset och jublet som kom från de församlade.

  Idag är det förprogrammerad splittring som gäller: formalism, kallades detta förr och Pingstväckelsen var ett ”motmedel” mot detta religiösa gips. Ett Andens motmedel, som
  nu själv fallit offer för det religiösa gipset. Andens Duva är inburad!

 • SE Sköld

  Ansiktsmålningar och sockervadd är inte fel i sig, men när det går före profetiskt tilltal om massmord av ofödda i Sverige, då är det fel, åtminstone enligt Bibeln, Guds Ord.

 • kjell

  Jag kan förstå vad du menar, men när konferenser och gemenskapshelger, blir sönderprogramerade, så att dom unga hellre följer med byns fotbollslag än att följa föräldrar till kristna konferenser, då har satan vunnit.
  Jag önskar också mer av profetiskt tilltal, men ingen behöver vara profet för att förstå hur fel det är att mörda ofödda, samtidigt som Sverige inte har dödsstraff, och inte vill sända tillbaka, brottslingar till sina hemländer, för att dom har dödsstraff.
  Att känna sig som.ett ofullgånget foster, innebär kanske att vi inte kan förvänta oss att alla blir fullgångna, där känner jag mig liten, men utgår från att Gud vet i förväg om fostret kommer bli fullgånget, men jag tycker synd om dom som tvingas jobba med detta, när det dessutom ofta handlar om fullt synliga mänskliga foster, men kan samtidigt förstå om någon kvinna som blivit våldtagen inte vill föda det barnet, och har svårt att tro att det är Guds vilja.

 • Pingback: Fundamentalism, del 1, mindset | itpastorn.nu()

 • SE Sköld

  Alla barnaföderskor år inte våldtagna, och i sådana fall, avgör kvinnan själv om hon kan/vill föda eller ej. Där liv står mot liv, i någon mening. Rätt till självförsvar är också det en rätt.

  F.ö. är det KRISTENHETEN som är jordens ljus och salt, om den sviker sitt uppdrag, finns inget ljus och inget salt, men däremot mörker och förruttnelse,
  dvs satan själv som har hela världen i sitt våld, och även bitar av Guds hus. Inte minst då, bland de krumryggade prästerna!

  JESUS kom till folket, för att
  komma fram, måste
  Han gå förbi

  prästerna.

 • kjell

  Du agerar som att du har svar på allt, men det enda du kunde plocka ur mitt inlägg var att någon kan blivit våldtagen, men min tanke att Herren som vet allt borde veta i förväg om ett foster blir fullgånget ?

 • SE Sköld

  Det finns människor, säger Bibeln, Guds Ord, som är utvalda av Gud till en viss uppgift redan i moderlivet och sådana människors liv hänger inte ”på en skör tråd” utan har Guds allmakt som vakar över sitt liv, så det blir det Gud tänkt. I annat fall skulle Gud inte kunna utföra någonting! Men nu för Han historien framåt, genom av Honom utvalda personer.

  För det stora flertalet gäller, att Guds Ord skyddar
  från döden: ”Du skall inte dräpa”.

 • Jonas Rosendahl

  Man behöver inte göra detta om fundamentalism så komplicerat egentligen. De sista kanske 30 åren och säkert innan också har ordet fundament handlat om att man velat mota ”Olle i grinden”. Det är den liberala teologin som genom sina historiskt kritiska metoder steg för steg nedmonterat förtroendet för skrifterna och därmed försvagat bibelns auktoritet.
  Vad som händer idag är att en del teologer vill till viss del omdefiniera vad väckelserörelserna stod för och vad ledande personer i dessa rörelser stod för.
  Man vill även så att säga skjuta i sank den grund som dessa rörelser stod på, bland annat det arv som vi har från Martin Luther.

  Man gör det av två anledningar tror jag:

  1. Man vill skapa en misstro mot det fundament vi står på för att bygga ett eget fundament eller lägga till skulle man kunna uttrycka det som.
  Det handlar om att skapa ett utrymme för sin egen rationalism och intellektualism som mer passar in i en moderna teologi i nutid (anser man). Man kan på så sätt behålla en teologisk ”trovärdighet” både inåt och utåt.

  2. När misstron mot fundamenten är gjord och det nya fundamentet mer är lagt kan man presentera en ny inriktning, som inte ska kunna ifrågasättas.

  När Steve Jobs presenterade Apples Iphone 2007. Så gjorde han det genom att påvisa vad komplicerade alla konkurrerande smarta telefoner var. Det finns ett tangentbord vare sig du behöver det eller inte menade han på.
  Sagt och gjort idag har de flesta dessa smarta telefoner som alla inbillar sig att man inte kan vara utan i ett modernt samhälle. Men vad gör de flesta i sin smarta telefon? Jo pratar!
  Fortfarande är det fundamentet för en telefon oavsett alla dessa påbyggnader av funktioner.

  Men Steve Jobs vill påverka genom att styra inriktningen för framtiden, för då bestämmer han agendan. Därav alla dessa ”ad hoc”. Och visst är det smidigt med en iphone, men absolut nödvändigt? Knappast. Inte än så länge. Att prata går bra i en gammal telefon från L.M Ericsson såväl som i en ny telefon.

  Liknelsevis med teologin. Nya testamentets fundament är inte komplicerad. Det står ingenting om någon teolog som ska bestämma över andra och att man inte kan förstå bibeln utan dessa, står ingenting om kyrkobyggnader. Däremot står det att de troende samlades och att var och en har nåt att ge. Ledarskapet skulle bestå av äldste.

  Men för att nu styra inriktningen för framtiden så har det tillkommit en massa överbyggander och ”ad hoc” till fundamentet. Vi är itutade att det gamla är förvisso ok ( liknelsevis som att kunna prata i telefon) men i ett modernt samhälle och för att kunna göra oss relevanta så MÅSTE vi lägga till lite och därmed bygga om fundamentet.

  På så sätt kan man styra inriktningen för framtiden. Det är det allt handlar om, vilka sätter agendan för kyrkan och dess framtid och vart leder det?

 • SE Sköld

  De vuxna leker kristendom med sina byggklossar – och en lek blir det med nödvändighet om man inte följer de ritningar för Guds verk, Guds församling, som finns nedtecknade och medskickade i Bibeln, till Hans församling på jorden: Den levande Gudens församling – och barnen leker med sina.

  Denna vår lekfullhet kostar i första hand livet på miljontal ofödda, sedan kommer den stora skörden, för hela vår blodssådd. De som skulle vaka över den frågan och vara jordens salt och ljus, Ordets tjänare, predikanterna, sover. Det är fara värt, att det är krig och inte Guds Ande som lyckas väcka oss!

 • SE Sköld

  Ps 8:3 ”Av barns och dibarns mun, har du
  upprättat en makt för dina ovänners skull,
  till att slå ned din fiende och besegra den
  hämndgirige”.

  Sanningen behöver inga starka budbärare. Sanningen är i förhållande till lögnen, som ljuset är i förhållande till mörkret. Ljuset behöver inga starka bärare – en 3 – 5 åring räcker – för att driva bort mörkret. Mörker och ljus är oförenliga, därför flyr mörkret alltid, där ljuset ställs fram.

  Men i vårt land – Sverige – här flyr i stället sanningen och mörkret – synden – får härska! Då de som fått ljuset, inte vågar ställa fram det, så att det lyser för alla i rummet, i Sverige!

 • Ulrika

  Om man tittar på Matt 24:37ff kan man se flera relevanta fakta.

  ” Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen . Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.
 Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.”

  Fyll gärna på med fler punkter:
  1. Hur var det på Noas dagar? Man kan nästan se framför sig hur folk i ett bedrägligt lugn syndade på och bara skrattade åt ”galningen” Noa som ägnade all tid åt ett gigantiskt båtbygge långt från havet. Folket begrep ingenting om Gud. Så kommer det vara strax innan Herren återkomst. Bedrägligt lugn och inte med nödvändighet krig med vapen etc för det står även i 1 Tess 5:

  ”När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan.
”

  Alltså ”Fred och trygghet”. Det säger man inte om det pågår krig med militära medel.

  Vårt skydd är :” Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. 
 (Från Ef 6:14)

  Gud välsigne din dag.

  Mvh

 • SE Sköld

  JESUS: ”Ni är världens ljus och världens salt.
  Inte kan den stad DÖLJAS som ligger på ett
  berg.”

  Den stad som inte KAN DÖLJAS är staden som ligger byggd på klippan Krístus! Den lyser vida kring, så vilsna vägfarare kan ta ut sin färdriktning med hjälp av den! Ja, den är till för det!

 • SE Sköld

  Ställ dig frågan, hur jobbigt det är, att vara den lilla spegelskärvan (Människans rena hjärta) som återspeglar den stora solen (JESUS) så får du svaret, att det inte är jobbigt alls: det är bara att bevara sitt hjärta rent och vända det mot solen, så sker resten av sig självt!

  På så sätt skapas det som i Bibeln kallas, ”himlaljus i världen”. De är återsken av Jesu härlighet! Moln (syndasmuts) kan hindra det skenet, att lysa i värdens dystra vildmark, där det allra främst behövs och därför är sänt hit!

 • Ulrika

  Det brukar vara enklare att vara människa när man skiljer på Skaparen och det skapade (människan.)

  Är du beroende av Kristi försoningsdöd?

 • SE Sköld

  Ords.4: 23 ”Framförallt som skall bevaras må
  du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet”

  JESUS: ”Saliga är de renhjärtade, för de skall
  se Gud”.

  Den kristne som sätter renheten åt sidan, blir med nödvändighet en farisé
  och skriftlärd. Man äger kunskapen i Guds Ord, men inte den renhet som
  Bibeln talar om. Därför hör man inte heller Guds röst.

  Bibeln talar bara om en renhet. Den renhet som kommer av tro på Jesu blod
  på Golgata kors. Den enda renhet som är renhet också inför Gud!

 • Ulrika

  Jesus är det enda rena offret som kunde rena oss. Gjorde han det även för dig eller menar du att du är felfri?

 • SE Sköld

  Jesu försoningsverk på Golgata kors, skapar för den som tror på detta Guds verk, genom Sin Son, en helt ny människa som aldrig funnits sedan ”fallets dag”, då Adam och Eva föll i synd, i olydnad för Gud vilja. Denna nya skapelse, Människa, är rättfärdig som Han är rättfärdig som skapat henne. Alltså 100% rättfärdig!

  Det är sedan kärleken till Honom som gett Sitt liv för henne, som gör att hon – så långt hon har ”ljuset” – vandrar i det ljuset, i Ordet, för att behaga honom som är Ordet och inte världen hon bor i. Hon vill inte i första hand behaga den kristna gemenskap hon tillhör, utan Honom som äger rörelsen, gett Sitt liv för att köpa den åt Gud och kallas huvudet för Guds församlingen, Kristi kropp.

  Det är alltså kärleken till kungarnas kung och Herrarnas herre, som gör att hon vill vandra som Han vill att hon skall vandra och göra Hans vilja! Somliga ända till döds, martyrdöden.

 • Ulrika

  Vi kan börja med det som är rätt. Att det är kärleken som gör att vi vill vandra med Honom och att det är i gemenskapen med ljuset, Jesus själv som hon kan vandra i gemenskap med Honom. Det är i den gemenskapen, tron, vi blir rättfärdigförklarade genom det han gjort.

  Dessa två sanningar motsäger ditt första stycke om att vi skulle vara 100% syndfria pga Jesu offer. Han förklarar oss syndfria genom korsets nådehandling men vi är inte 100% syndfria för den skull. Nåden är alltid närvarande och vi ber ”förlåt oss våra synder.”

  ”Ingen rättfärdig finnes” undervisar Paulus i Romarbrevet. ”Ingen är god utom Gud” undervisar Gud.

  (Skulle då enligt din mening och teori de främsta pingstledarna vara 100% orättfärdiga till skillnad från dig?)

 • SE Sköld

  Den som har tagit emot Jesu skuldoffer är rättfärdig INFÖR GUDS ÖGON, därför att han/hon tagit emot Jesu fullkomliga offer – ett verk av Gud – OCH TILLRÄKNAS därför inga synder, som den medvetet gjort upp med sin omgivning. Bett om förlåtelse för, helt enkelt. Guds Ande själv pekar på vad som bör klaras ut med människor:

  Bibeln visar vad som är rätt och vad som är fel. Fel är tex att dräpa Guds avbilder i moderlivet, och tigande se på när det sker. JESUS har inte kommit för att UPPHÄVA lagen, utan för att fullborda den, enligt Hans eget vittnesbörd, dvs göra det möjligt för oss människor att leva efter den, som den bjuder oss. Det är Guds Ande som hjälper oss med det.
  .

 • Martin

  Jag menar helt enkelt att många frälsta upplever befrielse från sådant som de tidigare har varit bundna av, t ex alkohol. Det är det jag menar med frälsningens frukt. Problemet blir när man då gör lag av detta och säger att en kristen inte ska dricka alkohol för att fortsätta vara frälst. Har man väl öppnat den dörren kan det leda till vad som helst. Stödja Israel, vara emot homosexualitet, vara emot samboskap, you name it. Om man är fast i denna typ av tankegångar är det väldigt svårt att komma loss.

 • Ulrika

  Låt det stanna där utan att peka ut oskyldiga ledare.

 • SE Sköld

  Ledare – Guds Ords tjänare – har till uppgift att förkunna allt Guds Ord, allt ”Guds rådslut” och i det ansvaret ingår också ”Du skall inte dräpa”. Ett ansvar man kan undandra sig, men likväl har, enligt Bibeln, Guds eget Ord.

  Den sanningen borde ”genljuda” vårt land, Sverige, med tanka på det hundratals ja, kanske tusental, Orets förkunnare vi har och som nu tiger, medan slaktaren frimodigt slaktar Guds avbilder! Det värdefullaste jorden har, ja, som den blivit skapad för!

 • Lars Wärn

  ”praktiserande kristen” blir jag aldrig men hoppas få bli praktiserande messian under 1000 år eller kanske mer.

  Min uppfattning är att merparten kristna inte alls tror på det Messianska Riket under ”de tusen åren” och under ”en liten tid” därefter. Tror de ens på det eviga Messianska Riket på en ny jord? Varför bör jag bli ”praktiserande kristen”? Ska jag sluta att tro på Bibelns profetior och börja tro på kristna sagor istället?

 • Jan-Erik Melkersson

  Vad merparten kristna tror på vet inte jag. Men jag delar din tro på ett tusenårsrike och ett evigt rike på en ny jord där Jesus Kristus styr.
  Med praktiserande kristen menar jag att genom tron på Jesus Kristus får du uppleva dessa riken. Att låta din bitterhet över en misslyckad kristenhet styra ditt eviga väl är fel väg att gå.

 • SE Sköld

  Den som inte är ”100%” rättfärdig kommer inte in i Guds himmel, om vilken det står Uppenbarelseboken 21:27 ”Men inget orent skall någonsin komma in där”. Den rättfärdighet – renhet – som krävs kommer därför av tro, på Jesu försoningsblod, och tro endast.

  Däremot ankommer det på oss – på Jesu troende människor – att rensa bort allt sådant ur vårt liv, som är synd – som tillhör Djävulens rike – och som vi vet om och Gud vet, vad vi vet i den frågan. Han behöver inte fråga någon!

  Därför berättas det från ”väckelser” hur de också blivit ”uppgörelsemöten” människor emellan. Man vill vara ren, helt enkelt: både inför Gud och människor, om det är möjligt. Eller i vart fall, så mycket som det på en själv beror!

  Detta är den ”smala väg och den trång port” som hindrar Högmodet – som ju har Djävulens DNA – att komma in och smutsa ned också i Guds himmel! Om det vore möjligt för honom, så vore det inte längre Guds himmel!

  Han kastades en gång ut därifrån, för att aldrig kunna återvända!

 • Lars Wärn

  Många kristna säger sig tro på Tusenårsriket men kan sällan förklara innebörden. Hur kopplar du samman profeternas beskrivning av det Messianska riket med Johannes korta notis? Med Jesajas profetior? Hesekiels? Sakarjas?

  Det finnes ingen frälsning i namnet Yeshua, menar du? Det är inte vad Bibeln lär. Frågan är vems/vilken lära det är du lär ut.

 • kjell

  (Ifrån Uppenbarelseboken 14:8-12 förstår vi att de som mottagit vilddjurets märke och tillbett hans bild inte kommer att få evigt liv. Men läser man Upp 19:11-21 och Upp 20 så ser man att dessa inte kommer att dömas när Tusenårsriket inträder. Därför kommer Jesus och hans lärjungar råda på jorden över alla dessa människor under Tusenårsriket, enligt Bibeln. De som dödas när Jesus kommer tillbaka är Antikrist, den falske profeten (19:20) samt alla de som hade dragit ut till krig mot Israel vid Harmagedon (19:21). Det är först efter Tusenårsriket som domen kommer (20:11-15).

 • Jan-Erik Melkersson

  Vad är det som ska kopplas samman om tusenårsriket med GT’s profetior annat än att de en dag kommer att uppfyllas som det står skrivet?

  Jo visst finns det frälsning i Yeshua om du vill kalla honom för det. Jag var en gång i gamla stan Jerusalem och besökte en evangelisk kyrka. En judinna blev frälst, naturligtvis var det Yeshua hon tillbad eftersom hon talade hebreiska. Men hon menade Jesus Kristus. Menar du samma person? Om så, varför håller du då sabbat och inte äter svinkött pga din tro?

  Paulus skriver i Gal 3:10-11
  ”Men alla som håller sig till laggärningar, är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro”

 • Lars Wärn

  ”Därför kommer Jesus och hans lärjungar råda på jorden över alla dessa människor under Tusenårsriket, enligt Bibeln.”

  Lärjungar? Vilka är det? Apostlarna och de som har del i ”den första uppståndelsen” är de enda som har fått löfte om att få regera tillsammans med Messias i det Messianska Riket (som kommer ett vara i betydligt mer än 1000 år).

  Vilka är det som har del i ”den första uppståndelsen”?

 • SE Sköld

  Det i särklass största problemet och tillika den största svagheten i Guds rikes verk här på jorden, är det faktum, att församlingsbyggarna inte bygger i enlighet med Guds ritningar, åtminstone inte här i Sverige. De bygger inte med guld, silver och ädla stenar, utan med trä, hö och halm. ersättningsmaterial, och därför sker inte heller Guds gärningar bland oss i någon större omfattning!

  Gud har sänt med Sina ritningar till varje Sitt verk. Det Han vill ha utfört här på jorden: till Noa, till Moses, till Salomo och till de första kristna, via Sina apostlar och när det gäller NT-församlingen finns de fort-farande kvar i Bibeln, men vem orkar studera dem för att också bygga enligt dem? Då är det betydligt lättare att skaka fram egna tankar, för att också bygga enligt dem och då slippa bli störd av Guds profeter.

  Därför byggs nu en tummelplats för Djävulen och hans änglar, där de kan slakta och dräpa, både för tiden och för evigheten, då väktarna är organiserade bort från sammanhanget! Enligt Bibeln har Gud inte satt lärartjänsterna som ledare för sitt verk, det har lärarna själva gjort.

  Det är som att bygga en Rolls Royce genom att ha ritningarna men inte följa dem, utan bygga som man själv tycker. Det blir inte då den ”märkesbil” som heter Guds församling! Den har det namnet om sig, men är ändå inte den, då byggarna inte följt Guds ritningar!

 • Jan-Erik Melkersson

  Jag skrev ett svar i går men det försvann!

  ”Hur kopplar du samman profeternas beskrivning av det Messianska riket med Johannes korta notis?”
  Vilken kort notis av Johannes tänker du på?

  Självklart finns det frälsning i namnet Yeshua. Jag var en gång i en evangelisk kyrka i Gamla Stan Jerusalem. Ett starkt möte där en judisk kvinna blev, som jag förstod det, frälst. Naturligtvis tackade hon och församlingen Yeshua de är ju hebreer och talar hebreiska. Men de menade den person vi tillber, Jesus Kristus.

  Vem är din Yeshua?

 • SE Sköld

  Om Guds skulle göra under i våra virrvarr av läror, skulle Han stadfästa, bekräfta, någon villolära och därigenom bidra till kristenhetens vilsenhet. Nu är frånvaron av de under och tecken Han lovat oss, Hans enda möjlighet, att få oss människor att fundera över våra vägval och kanske t.o.m. börja RANNSAKA skrifterna! Det som en gång Lewi Pethrus gjorde, började med, och som blev Pingstväckelsen! En väckelserörelse till många människors frälsning.

  Kanske är det hög tid nu för en ny reformation?!

 • Lars Wärn

  Här får du en mer korrekt översättning av mig:

  ”Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse. Det är nämligen skrivet: ’Förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och icke gör därefter.’ Och att ingen i kraft av lag bliver
  rättfärdig inför Gud, det är uppenbart, eftersom det heter: ’Den rättfärdige
  skall leva av tro.’ ”

  Vem låter frälsningen bero på laggärningar? Vem påstår att frälsning beror på laggärningar?

  Du menar att man ska följa den s k ”grundtexten”? Varför uttalar du då Herrens namn på romersk-katolska latinska språket? Varför inte ”grundtextens” Iesous? Är du säker på att evangelierna inte skrevs på arameiska?

  Om du menar dig tro på Jesus Kristus skall du också tro på vad Han säger. Annars är din tro endast munväder.

  ”Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.”

  ”Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.

  Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.

  Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.”

  Tror du på detta?

 • Lars Wärn

  Tilläggas kan att Sabbatsbudet inte hör till ”de minsta buden” (Du kanske minns Tio Guds bud? Ta annars fram Luthers Katekes och läs på)

  Visst kan du upphäva t ex budet som förklarar svinkött som icke-mat. Visst kan du lära människorna så och visst kan du bli frälst ändå. Men hur kul är det att vara ”den minste i Himmelriket” i evigheters evigheter? Var och en väljer själv sitt eviga öde.

 • Lars Wärn

  Här ska du få en bättre sångtext än Calle Östs slagdänga:

  ”Vi sätter oss i ringen
  Och tar varann i hand
  Vi är en massa syskon
  Som tycker om varann

  För Gud är allas pappa
  Och jorden är vårt bo
  Och vi är vän med alla
  På jorden må ni tro

  Vi sätter oss i ringen
  Och tar varann i hand
  Vi är en massa syskon
  Som tycker om varann

  Tack Gode Gud för jorden
  Och alla människor
  Gör en familj av alla
  En enda jättestor”

  ”och jorden är vårt bo” Men ni vill bo ”bortom Mars”? Lycka till 🙂

  Lite kuriosa som berör mig och textförfattaren. Vi blev bekanta då jag var volontär på IM för länge sedan. Han fick höra att jag skötte strängmusiken från och till på morgonandakterna och bad mig vara med och kompa på en friluftsgudstjänst han skulle hålla. Men jag avböjde då jag inte ville fläcka den eminente musikantens rykte 🙂

 • Lars Wärn

  ”Vilken kort notis av Johannes tänker du på?”

  Jag tänkte på Upp kap 20:1-10.

  Bör benämnas en ”kort notis” om man jämför med de mäktiga profetior i detta ämne Jesaja, Hesekiel, Daniel, Sakarja m fl har framburit.

 • Janne Melkersson

  Du är en mästare på att inte svara på frågor! Jag frågade vem din Yeshua är? Kräver han av dig av att du ska hålla sabbaten och inte äta griskött? Eftersom du ofta talar om dessa två bud var har du stöd för de ska hållas och inte de andra 613?

  Jag försökte säga att det spelar ingen roll vad du kallar Guds son, Jesus, Yeshua eller Iesous det avgörande är vem du menar.

  I Apg 15 förklarar Petrus varför inte lägga på hedningarna ett ok judarna inte desjälva kunde bära;

  ”9Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem, i det att han genom tron renade deras hjärtan. 10Varför fresten I då nu Gud, genom att på lärjungarnas hals vilja lägga ett ok som varken våra fäder eller vi hava förmått bära? 11Vi tro ju fastmer att det är genom Herren Jesu nåd som vi bliva frälsta, vi likaväl som de.”

  Gud gjorde ingen åtskillnad mellan juden och greken och han renade deras hjärtan genom tron.

  Stentavlorna har ingen bäring längre;

  ”Ty det är uppenbart att I ären ett Kristus-brev, avfattat genom oss, skrivet icke med bläck, utan med den levande Gudens Ande, icke på tavlor av sten, utan på tavlor av kött, på människohjärtan.

  4En sådan tillförsikt hava vi genom Kristus till Gud. 5Icke som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något, såsom komme det från oss själva, utan den skicklighet vi hava kommer från Gud, 6som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, ett som icke är bokstav, utan är ande; ty bokstaven dödar, men Anden gör levande”

  Hedningarna var inte omskurna men Gud renade genom tron deras hjärtan. Därför är det genom tro också jag är frälst och det utan att hålla delar av lagen.

 • Lars Wärn

  ”Du är en mästare på att inte svara på frågor! Jag frågade vem din Yeshua
  är? Kräver han av dig av att du ska hålla sabbaten och inte äta
  griskött?”

  Absolut! Läste du inte mitt svar?

  ”Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de
  skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.”

 • Janne Melkersson

  Jag läste ditt svar men var inte säker om din Yeshua kräver att du håller de två buden att hålla sabbaten och att inte äta griskött.

  Sämmer det att merparten av de 613 buden hade med templet att göra? Även om det är har du förmodligen ett par hundra till du ska hålla och inte bara de två du följer. Var i bibeln finner du bibelstöd för din variant av lagen att endast dessa två ska hållas?

  Jo jag förstår att templet krävs för att kunna följa lagen fullt ut. Dagen judendom har rabbinerna rekonstruerat efter templets förstörelse -70 det är alltså en post biblisk religion.

  Jo tack det går bra med tusenårsrikets studier och templet. Jag tror vi var överens sist?
  Jag menar att språket och om vi stavar men J,Y eller I, inte har betydelse utan allt beror på vem vi menar.

  Det som bland annat är ”inskrivet” i mitt hjärta är att jag är fri från lagen och dess krav;

  ”Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från
  lagen, för att ni ska tillhöra en annan, honom som är uppstånden”
  från de döda, för att vi ska bära
  frukt åt Gud…………….Men nu är vi befriade från lagen, döda från det som höll oss fångna, så att vi tjänar på ett nytt sätt i anden” Rom 7: 4, 6.

  Paulus säger i klartext att lagen inte har har bäring på de som tror Jesus är Kristus. Du gör en liknande resa som Galaterna när du vänder dig bort från från Kristi nåd till ett annat evangelium

 • Lars Wärn

  ”Jag läste ditt svar men var inte säker om din Yeshua kräver att du
  håller de två buden att hålla sabbaten och att inte äta griskött.”

  Min Yeshua ställer sällan krav. Det som sker är, att om du ignorerar Israels Guds ord får du också ta konsekvenserna av det. Lagen om sådd och skörd har du kanske hört talas om?

  ”Var i bibeln finner du bibelstöd för din variant av lagen att endast dessa två ska hållas?”

  Var har jag skrivit att endast dessa två bud ska hållas?

  Du vill inte ens följa ”de tio orden” så varför ska vi diskutera de efterföljande buden? Inget av ”de tio orden” kräver tempel resp tabernakel. Detta gäller även matföreskrifterna.

  ”Jo tack det går bra med tusenårsrikets studier och templet. Jag tror vi var överens sist?”

  Var i Bibeln finner vi de bästa beskrivningarna av ”de tusen årens” tempel?

  När har jag förkastat nåden?

 • Janne Melkersson

  ”Min Yeshua ställer sällan krav”

  Paulus har en annan uppfattning, han talar om att livets Andes lag har gjort oss fri i Jesus Kristus från syndens och dödens lag. Genom sin död uppfyllde Jesus ”lagens krav i oss” Rom 8:1-4

  ”Var har jag skrivit att endast dessa två bud ska hållas?”

  Det är de bud du refererar till, du nämner inga andra vad jag sett.

  ”Du vill inte ens följa ”de tio orden” så varför ska vi diskutera de efterföljande buden? Inget av ”de tio orden” kräver tempel resp tabernakel. Detta gäller även matföreskrifterna.”

  Nu har inte jag talat nått om om ”de tio orden”. Jag är inte under lagen utan under nåden. Vägen till seger över synd går aldrig genom Mose lag utan genom det Gud gjorde i Jesus Kristus i.e. Guds nåd. För den skull är jag inte utan lag;

  ”För livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig* fri från syndens
  och dödens lag” Rom 8:2 Andens lag täcker livets alla områden och är skriven i mitt och allas hjärtan vi som tror på Jesus Kristus.

  ”När har jag förkastat nåden?”
  Enligt Paulus när du vände dig bort från kristen tro på Jesus Kristus till ett annat evangelium Gal 1:6. Vilket jag tror är vad den Yeshua du tror på erbjuder.

 • Lars Wärn

  ”Det är de bud du refererar till, du nämner inga andra vad jag sett.”

  Gång på gång citerar jag min Mästare Yeshua:

  ”Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.”

  ”Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.

  Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.

  Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.”

  Varför är detta så svårt att ta in? Visst ja, Paulus har ju befriat dig från Lagens förbannelser – och välsignelser. Varför bör du lyssna till min Mästare Yeshuas ord? Paulus serverar ju det senaste evangeliet på silverfat åt dig 🙂

  Paulus hade problem med att bli missförstådd redan under sin livstid och så har det fortsatt bland versryckarna inom kristendomen. Varför inte rycka några verser, apropå det:

  ”Därför, mina älskade, eftersom I förbiden detta, skolen I med all flit sörja för, att I mån för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga, i frid. Och I skolen hålla före, att vår Herres långmodighet länder till frälsning; såsom ock vår älskade broder Paulus har skrivit till eder efter den vishet som har blivit honom given.

  Så gör han i alla sina brev, när han i dem talar om sådant, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, såsom de ock göra med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv.”

  ”Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst; men säll är den som håller Lagen.”
  (Ords 29:18)

 • SE Sköld

  Daniel Alm såväl som hans företrädare, från Jack-Tommy Ardenfors och Sten-Gunnar Hedins tid, som ledare för pingstsamfundet (en kyrkoorganisation som för övrigt helt saknar stöd i Guds ord) är inte någon av dem rustade, att föra Pingströrelsen tillbaka till väckelsefåran: till den fria väckelserörelse som den en gång var, byggd på apostlarnas och profeternas grundstenar, med JESUS själv som den samma-hållande hörnstenen: riktmärket.

  Daniel Alm har ingen biblisk fostran, utan han har samfundsreferenser! Han kan därför inte tänka utanför ”boxen”, utanför de ramar han är fostrad inom. Det är också bl.a. därför han fått ledarrollen. Han är född i fångenskap och vet därför inte heller om någonting annat. Moses som exempel, var född i frihet och Gud kunde därför använda honom för att befria alla sina bröder!

  Om Daniel Alm eller någon annan av pingstledarna kunde höja blicken, skulle de upptäcka, att innan de fanns, hade Gud tänkt ut hur Hans – Den levande Gudens – församling på jorden skulle byggas, med andligt guld, silver och ädla stenar och inte som nu, med hö, trä och halm.

  Gud har alltid – till Sina verk här på jorden – gett byggnadsritningarna: till Noa och båten, till Mose när det gällde GT församlingen, till Salomo när det gällde templet och till NT-församlingen. Om Han inte gjort det, hade tummelplatsen för människotankar varit betydligt större än vad den nu är! Ritningarna till NT-församlingen – som har gällande kraft till JESUS återkommer – finns i Bibeln. De är facit mot vilket allt kan prövas, om nu någon orkar med det. Den senaste vi hade här i Sverige som gjorde det, är Lewi Pethrus, som ”grävde fram” ursprungsritningarna och byggde efter dem. Ett verk som sentida ledare rivit ned till grunden, för att på den grunden bygga enligt egna och andras människotankar, en sedvanlig kyrkoorganisation, en formalistisk skapelse, av Katolska kyrkans modell.

  Guds grundtanke vad gäller NT-församlingen, är ett ”allmänt prästerskap” där alla de troende är avsedda för någon särskilt uppgift, som de fostras -och utrustas till, för att kunna utföra det specifika uppdraget som är deras. Det är Guds Ande som lägger någon gåva i ”kärlet”, så att Guds fulla förmåga kan komma till uttryck genom församlingen, som är Jesu kropp på jorden!

  Om än jordens skickligaste organist har bara några få orgelpipor att spel på, då kommer inte organistens förmåga, fulla kapacitet fram, till sin rätt! Det blir då en ganska så ensidig musik, som inte lockar särskilt många, varken till att höra -eller att delta. Det är så kristendomen i Sverige är uppbyggd, kring några få ”orgelpipor” i stället för en fullödig ”klaviatur”, som är Guds tanke med NT-församlingen! Det ”allmänna prästerskapets” gudomliga tanke!

 • Janne Melkersson

  Du vill hålla dig till lagens berg och jag håller mig till nådens berg.

  Livets Andes lag har jag skriven i mitt hjärta och DHA leder mig. Jag är redan justified och sanctified genom tro och jag väntar på att bli glorified. Jag följer gärna DHA inte för att bli nått utan för att jag redan är!

 • Lars Wärn

  Jag ställde frågan till dig var jag skulle ha skrivit något om att förkasta nåden. Det du sysslar med är falsk tillvitelse.

  ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa”. Har du hört det budet? Nej viss nej, du förkastar ju alla Yeshua bud. Och gör precis som du vill. Lycka till 🙂

 • Janne Melkersson

  Ja du får då till det! Du säger ju själv att du har lämnat allt som har med kristen tro att göra och har valt att följa lagen i stället.

  Är det så är det inte jag utan Herren genom Paulus som säger;

  ”Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium”

  Nådens berg borde du veta vilket det är det börjar som ditt berg också med Si men det är enda likheten. Ditt heter Sinai och mitt Sion.

 • Lars Wärn

  ”Ja du får då till det! Du säger ju själv att du har lämnat allt som har med
  kristen tro att göra och har valt att följa lagen i stället.”

  Du får ta reda på mer om messiansk tro så riskerar du inte att bryta mot det 9:e budet på ditt flagranta sätt.

  Att vara messianskt troende innebär att tro på hela Bibeln, från pärm till pärm. Det innebär att man tror på Moseböckerna och Profeterna. Lagen och profeterna. Det innebär att tro på evangelium. Det innebär att tro på Apostlarna.

  Hur mycket av detta dagens kristna tror på är mycket svårt att säga. Under min uppväxt inom Pingströrelsen och ÖM var det hela Bibeln som gällde. Har en känsla av att dagens kristna plockar ut det som passar dem. T ex de stora välsignelser som det innebär att akta på Lagen. De kopplar bort välsignelserna från Lagen och skaffar ”substitut” för detta på egen hand, genom att roffa och röva (gäller främst trosrörelsen och deras bundsförvanter i den romerska katolska kyrkan).

  Galaterbrevet handlar om huruvida omvända hedningar skall omskäras eller ej. Paulus är mycket tydlig med att de inte skall omskäras. Själv har jag inga planer åt det hållet (Även om jag med stor sannolikhet är en israelit av Gads stam). En klausul finns dock. Om jag lever när det nya Templet står klart kan jag bli frestad att vilja se byggnadens inre skönhet. Då gäller detta:

  ”Så säger Herren, YHWH: Ingen främling med oomskuret hjärta och oomskuret kött får komma in i min helgedom, ingen av de främlingar som finnas bland Israels barn.”

  Den första delen är avklarad för länge sedan. Lever jag inte under det nya Templets tid slipper jag ”del 2”.

  Försök låta bli att vrida till vad Paulus vill ha sagt i Galaterbrevet efter ditt eget behag, tycke och smak. Läs och begrunda Apg kap 15 istället. Minns Kefas varning:

  ”Därför, mina älskade, eftersom I förbiden detta, skolen I med all flit sörja för, att I mån för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga, i frid. Och I skolen hålla före, att vår Herres långmodighet länder till frälsning; såsom ock vår älskade broder Paulus har skrivit till eder efter den vishet som har blivit honom given.

  Så gör han i alla sina brev, när han i dem talar om sådant, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, såsom de ock göra med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv.”

  ”Nådens berg borde du veta vilket det är det börjar som ditt berg också med Si men det är enda likheten. Ditt heter Sinai och mitt Sion. Ditt ligger i öknen och mitt i Jerusalem”

  För min del heter Nådens berg Golgata och det korresponderar med Lagens berg. Yeshua framträdde på båda bergen. På Lagens berg i sin härlighet och senare på Golgata i djupaste förnedring.

 • Janne Melkersson

  ..

 • Janne Melkersson

  ”För min del heter Nådens berg Golgata och det korresponderar med Lagens berg. Golgata ligger utanför Jerusalem. Lagens berg ligger i Arabien. Yeshua framträdde på båda bergen. På Lagens berg i sin härlighet och långt senare på Golgata i djupaste förnedring”

  I Heb 12 står det att vi inte har kommit till berget Sinai utan till berget Sion. ”Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental”

  Det berg som psalmisten skriver ”6Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar. 7När de vandra genom Tåredalen, göra de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. 8De gå från kraft till kraft; så träda de fram inför Gud på Sion” Ps 84.

  Förrutom att vara det berg Salomo byggde templet på representerar Sion staden Jerusalem, Israel och Guds nåd. Till skillnad från Sinai berg ett berg en plats där vi frimodigt kan träda fram inför Gud utan att bäva av fruktan som Mose gjorde på Sinai.

  Läste en predikan vars titel var ”Lever du på berget Sinai eller på Sions berg” en titel att fundera över

 • SE Sköld

  Varken unga eller gamla kan åstadkomma det vi kallar väckelse! Det är ett verk av Guds Heliga Ande, samma Helige Ande som skapat himmel och jord, och eftersom det är stängt för Anden bland oss kristna: Anden som uppenbarar sig i olika gåvor, kallade nådegåvor, så blir den Kristus som kyrkorna presenterar inte ett Guds Andes verk, utan människors och av det följer ingen väckelse: inget ”styng” i hjärtat hos oss människor, utan meningslösa debatter i stället!

 • Cissi

  Lars Wärn, jag ger dig gärna rätt:
  Predikaren 11:10 Therefore, remove anger from your heart;
  and keep from harming your body; (förbli kosher:)
  Predikaren 12:13 Here is the final conclusion, now that you have heard everything: fear God, and keep his mitzvot; this is what being human is all about.

  Jeremia 31
  34 Då ska de inte mer behöva
  undervisa varandra,
  ingen sin broder och säga:
  ”Lär känna HERREN!”
  Alla ska känna mig,
  från den minste av dem
  till den störste, säger HERREN,
  för jag ska förlåta
  deras missgärningar
  och aldrig mer minnas
  deras synder.

  Då nämner du troligen missionsbefallningen:

  Matteus 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 OCH LÄR DEM ATT HÅLLA ALLT SOM JAG BEFALLT ER. [min emfas] Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

  På en och samma gång, människa:
  Predikaren 3. Allt har sin tid,
  det finns en tid för allt som sker under himlen

  Jag blir aningen fundersam inför din pedagogik.

 • Lars Wärn

  ”Jag blir aningen fundersam inför din pedagogik.”

  Vill du precisera? Tycker du jag upprepar citat för många gånger? Jag går på Jesajas ord:

  ”Ty likasom regnet och snön faller ifrån himmelen och icke vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den giver säd till att så och bröd till att äta, så skall det ock vara med ordet som utgår ur min mun; det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att hava verkat, vad jag vill, och utfört det, vartill jag hade sänt ut det.”

  (Men ibland misströstar man i ordväxlingen här)

 • Cissi

  Det gällde ditt övergripande syfte och dina mer preciserade mål men jag bekänner att det faktum att du vid det här laget troligen är van debattör föll helt i glömska – jag anar att det är kul. Det är ju relativt många som ägnar sig åt det. Och jag vet inte riktigt vilka syften och mål som bedöms centrala i debatt. Logos, ethos, pathos? Du behöver inte svara på den frågan, för jag har inte vare sig ’high tech’-överblick över debatten (det syns väl att jag missade din aktuella tråd) eller någon riktig inloggning, så låt det bero. Självfallet kan jag liksom du känna oro över allmänna tendenser av hur ”Stupidity has a knack of getting its way.” (Albert Camus) – och jag har inte för avsikt att bidra till sådana tendenser.

  Ordspråksboken 17:28: Också dåren anses vis när han tiger, klok när han stänger sina läppar.

  Visserligen hade jag gärna [fortsatt] diskuterat angelägna frågor med er men gör det inte ogenerat när bloggpostens rubrik på något vis ändå anger tonart. Tycker haggan.

 • Lars Wärn

  ”Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental’ ”

  Det Himmelska Jerusalem kommer jag till i en avlägsen framtid. Var berget Sion är beläget är oklart utifrån ett antal Bibeltexter. Kan vara så att läget måste förbli hemligt tills Harmagedon är över.

  Angående din avsky för Lagen, den som Yeshua delgav Moses på Lagens berg, läste jag ett stycke i Thorans glädje vol 4 på tåget i morse (sid 163 för er som har tillgång till boken):

  ”Det påpekas ofta, att det finns motsägelser, när det gäller tiondeföreskrifterna i den allmänna kyrkoundervisningen. Eftersom kyrkan är en religiös institution som måste betala sina räkningar och löner, så hänvisas församlingsmedlemmarna många gånger till tiondeföreskrifterna precis som om detta att ge en tiondel av sin inkomst till kyrkan var ett bud i Torahn. Det ligger en viss ironi i detta. De kyrkoledare som av sina medlemmar begär ett tionde grundat på Torahn är typiskt nog samma lärare som talar om för sina lärare att de är fria från Torahns bud.”

  Det finns mycket intressant att läsa om i det ämnet. För den ”vanlige” israeliten handlade det om att ge två tionden: Ett tionde till prästerna och ett andra tionde till de leviter som inte var präster. Det handlade alltså om ca 20% av inkomsten (men berätta inte om detta för Benny Hinn).

 • Lars Wärn

  Mitt övergripande syfte? Det är bra att få den frågan ibland. Varje gång blir svaret: Missionsbefallningen.

  ”Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar…”

 • Cissi

  (Jag är inte så bra på att skriva och det man gör dåligt gör man inte gärna:
  https://www.youtube.com/watch?v=6fVaP6dM1fs)

 • Janne Melkersson

  ”Angående din avsky för Lagen, den som Yeshua delgav Moses på Lagens berg”

  Nä men se där! Och var har jag sagt att jag avskyr lagen? Bort det som Paulus skulle ha sagt; ”Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott” skriver han i Rom 7. Tillkortakommandet inför lagen driver oss till Jesus Kristus, för endast i Honom finns frälsning och det av tro genom nåd, inte av oss själva.

  Lagen fick sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror säger Paulus i Rom 10.
  Mose lag är inte för församlingen Kristi kropp. Dock, vi är inte utan lag, vi har livet Andes lag, frihetens lag skriven i våra hjärtan.

  ””Det påpekas ofta, att det finns motsägelser, när det gäller tiondeföreskrifterna i den allmänna kyrkoundervisningen”

  Ja visst är det hyckleri att hänvisa till Mose och att citera Malaki om att föra fullt tionde till förrådshusen och samtidigt ta avstånd från lagen. Därför bör en klok pastor inte göra det misstaget utan istället tala om att ge till verksamheten, det är ärligast. Efter vad var och en känner sig manad i hjärtat, inte med olust eller tvång för Gud älskar glada givare.

 • Lars Wärn

  ”Nä men se där! Och var har jag sagt att jag avskyr lagen? Bort det som Paulus skulle ha sagt;…”

  Nä men det är ju underbart 🙂 Du konverterar nog till Messias med vad det lider.

  ”Därför bör en klok pastor inte göra det misstaget utan istället tala om att ge till verksamheten, det är ärligast.”

  Absolut. Dagens präster och pastorer är på intet sätt jämförbara med tabernaklets präster och leviter. De kristna biskopinnorna etc har inget överhuvudtaget med tempeltjänsten i Guds hus att göra. Guds ord handlar om en helt annan värld än den kristna världen.

  Där kommer vi in på hur det kommer att se ut i den kommande tidsåldern. Hesekiel nämner aldrig om tionde i sin profetia. Vet du varför?

 • Janne Melkersson

  Nu läste du kanske inte att jag skrev att lagen fick sin ände i Kristus! Men visst den är helig och all skrift ingiven av Gud är nyttig till undervisning.

  Jag har konverterat en gång för alla, från att följa världen till att följa Jesus Kristus.

  Tänker du på Hes 34:2 ”Så säger Herren, HERREN: Ve eder, I Israels herdar, som haven sörjt allenast för eder själva”
  Det gäller förmodligen för en del av dagens herdar, långt ifrån alla. Men med visshet de som måste ha ett eget jetplan mellan mötena, man kan ju inte prisa Gud i en vanlig flight enligt Kennet Copeland!

 • Lars Wärn

  Lagen fann sitt mål i Messias.

  Det är ingen idé att jag citerar Bergspredikan ännu en gång. Du vill helt enkelt inte höra och än mindre ta in Herrens ord.

  Denna vers från Galaterbrevet kanske är lättare för dig att förstå:

  ”Så har Lagen blivit vår uppfostrare till Messias, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro.”

  ”Tänker du på Hes 34:2…”

  Nej, jag tänkte på Hes kap 43 – kap 46.

  På tabernaklets tid och under de två förra templens tid hade leviterna inget eget land. De fick ingen arvedel i Israel. YHWH d v s Yeshua, förklarade förklarade för dem att han själv ville vara deras arvedel. I det kommande templets tid, ”de tusen åren”, blir det nyordning. Herrren kommer att vara hela Israels arvedel och leviterna kommer att få sitt eget landområde att livnära sig på. Området de tilldelas kommer att vara ca 12 x 5 km stort. Prästerna, Sadoks ättlingar, kommer att få ett lika stort område som alltså ej delas med övriga leviter. Alltså försvinner dessa båda gruppers rätt till var sitt tionde.

  Hur ser du på tempeltjänsten under ”de tusen åren”? Vilka högtider kommer att gälla? För israeliten? För hedningen? Kommer offren i framtidens tempel att vara desamma som i de föregående templen resp tabernaklet?

 • Janne Melkersson

  Så är det, Mose lag fick sin ände i Kristus för han var lagens uppfyllelse som samma ord också kan översättas med.

  Jag är i gott sällskap om jag missförstår Paulus, som det står skrivet tyckte ju även Petrus det. Vilket ju inte är det samma som att Paulus hade fel.

  Men en sak förstår jag, att också jag är under lag, men inte Mose lag utan under Kristi lag. En lag som vi uppfyller genom att ”Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag” Gal 6:2

  ”I Kristus är varken omskärelse eller förhud till någon nytta utan en ny skapelse” v15

  En pånyttfödelse som lagen inte mäktade med men som genom DHA sker med dem som tror. Jag vill avsluta med en vers som gör dig glad ett citat av Jesus. Han gav ett nytt bud i Johannes 13 ett som inte fanns direkt uttalat i Mose lag;
  ”Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat eder, så skolen ock I älska varandra”
  Det är nått att ta med sig idag!

 • Lars Wärn

  ”Så är det, Mose lag fick sin ände i Kristus…”

  Så är det INTE! Kan du inte läsa innantill i Bergspredikan bör du icke befläcka Yeshua Namn med ditt. Förstår du inte det grekiska ordet ”telos” skall du omedelbart avsluta dina studier i språk.

  ”Jag är i gott sällskap om jag missförstår Paulus, som det står skrivet
  tyckte ju även Petrus det. Vilket ju inte är det samma som att Paulus
  hade fel.”

  I vilket sammanhang hade hade Paulus fel? Att ni, 99 % av de kristna, inte förstår det han skrev innebär ju inte per automatik att han hade fel.

  ”Men en sak förstår jag, att också jag är under lag, men inte Mose lag utan under Kristi lag.”

  Kristna babblar ständigt och jämt om ”Kristi lag” men ingen av dem kan säga hur den lyder. Kan du? Förmodligen inte.

  Varför tackade Konung David Herren för Hans Helige Ande om Han inte fanns tillgänglig på Konung Davids tid.

  ”Ett nytt bud giver jag eder…” Annullerar det budet de bud Yeshua gav Moses på Lagens berg 1 500 år tidigare? När talar Han för sista gången om sina bud i Boken?

  Lär om och läs rätt!

  Några fler frågor: Vem samtalade Moses med på Lagens berg? Vems ängel samtalade med Hesekiel om föreskrifterna för det kommande templet. Vem predikade i Bergspredikan?

 • Janne Melkersson

  Det du inte vill se är att Mose lag gavs till Israels barn och inga andra;
  ”Dessa äro de stadgar och rätter och lagar som HERREN fastställde mellan sig och Israels barn, på Sinai berg genom Mose” 3 Mos 26:46

  ”Kristna babblar ständigt och jämt om ”Kristi lag” men ingen av dem kan säga hur den lyder. Kan du definiera ”Kristi lag”? Förmodligen inte”

  Yes, vi kristna är under Kristi lag som jag tror är att älska Gud och sin nästa som sig själv och att bära varandras bördor. Gör vi det uppfyller vi Kristi lag. Gal 6:2

  Syftet med Mose lag var aldrig att den skulle bli universell utan syftet var att vi skulle inse att den inte går att hålla och att den skulle driva oss till Kristus.

 • Lars Wärn

  ”Det du inte vill se är att Mose lag gavs till Israels barn och inga andra;…”

  Så Martin Luther uppträdde som en pajas när han satte ”de tio orden” främst i sin Katekes?

  ”Yes, vi kristna är under Kristi lag som jag tror är att älska Gud och sin nästa som sig själv och att bära varandras bördor.”

  Vad innebär det budet (en omskrivning av de bud Yeshua gav till Moses på Lagens berg och som Yeshua sammanfattade i Bergspredikan) i praktiken. Älskar du din nästa om du serverar din nästa hårdgrillade, dödsbringande karrékotletter?

  ”Dessa äro de stadgar och rätter och lagar som HERREN fastställde mellan sig och Israels barn, på Sinai berg genom Mose”

  Ni kristna, och i synnerhet ersättningsteologiska kristna, är noga med att ni är ”det nya Israel”. Vilka bud gäller för er m h t versen du citerade?

 • Janne Melkersson

  ”Så Martin Luther uppträdde som en pajas när han satte ”de tio orden” främst i sin Katekes?”

  Nio av de tio Guds bud uppfylls ju av de bud Jesus gav oss, att älska Gud och nästan som oss själva.

  Älskar vi Gud, har vi inga andra gudar och inte missbrukar vi Hans namn.
  Älskar vi nästan, respekterar vi våra föräldrar och vi varken mördar eller begår äktenskapsbrott. Inte heller stjäl vi något från dem och inte ljuger vi för dem. Och vi har inget begär efter vår nästas hus och inte heller hans hustru.

  Det enda bud som inte ryms i att älska Gud och nästan som sig själv är sabbats budet!

  ”Ni kristna, och i synnerhet ersättningsteologiska kristna, är noga med att ni är ”det nya Israel”

  Jag tillhör inte de som tror att församlingen är ”det nya Israel”. Jag tror Israel och församlingen är klart separerade från varandra. Nu är församlingens tid men Herren kommer enligt löftet att åter upprätta Israel. Inom en snar framtid hoppas jag.

 • Lars Wärn

  ”Nio av de tio Guds bud uppfylls ju av de bud Jesus gav oss, att älska Gud och nästan som oss själva.”

  Och ett av ”de tio orden” är oviktigt för dig och dina kristna bröder och systrar? Liksom de övriga 604 buden? Och ni kallar er själva ”det nya Israel”? Skäms! Vet hut!

  Att du inte stjäl från din moder är ganska uppenbart, Vilka andra stjäl ni från, ni kristna rövare?

  Sabbatsbudet är ett av ”de tio orden” Luther satt främst i sin katekes. Skäms du inte, detta jubileumsår av Reformationen? 1517 – 2017. Ett jubelår 🙂

 • Janne Melkersson

  ”Och ett av ”de tio orden” är oviktigt för dig och dina kristna bröder och systrar? Liksom de övriga 604 buden? Och ni kallar er själva ”det nya Israel”? Skäms! Vet hut!

  Som jag skrev, jag varken kallar mig ”det nya Israel” eller tillhör det. Jag är en lem i Kristi kropp. Och inte heller sa jag att nått av buden var oviktiga.

  Att Luther satte sabbatsbudet högt ändrar inte det faktum att sabbatsbudet inte är givet till församlingen;
  ”16Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. 17Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulla komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus” Kol 2 16-17

  Du löper efter skuggor Lars!

 • Lars Wärn

  Messias skulle aldrig ta en enda tugga svinkött. Gör du det har du ingen del i Messias lekamen.

  Du förkastar Luther? Det är inte det värsta för din del, Du förkastar alltings Skapare och Herre – Yeshua Messias.

  Vad säger Jesaja om Sabbat, Nymånad och svinförtäring? I ett framtidsperspektiv. Vad skrev Paulus? Egentligen?

 • Janne Melkersson

  ”Messias skulle aldrig ta en enda tugga svinkött. Gör du det har du ingen del i Messias lekamen”

  Sant, Jesus Kristus tog inte en tugga svinkött under sitt jordeliv. Men samme Jesus Kristus sa till Petrus efter korset, att göra det;

  ” 12Och däri funnos alla slags fyrfota och krälande djur som leva på jorden,och alla slags himmelens fåglar. Och en röst kom till honom: .Stå upp, Petrus, slakta och ät.” 14Men Petrus svarade: ”Bort det, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt och orent.” 15Åter, för andra gången, kom en röst till honom: ”Vad Gud har förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt.” 16Detta skedde tre gånger efter varandra; sedan blev duken strax åter upptagen till Himmelen!

  Det var alla fyrfota djur, inklusive svinet, kosher och icke kosher blandat i en hög men Herren sa stig upp slakta och ät.
  Vad gör Petrus? Han gör som du och säger nej till Herren!

  Det Jesus säger är inte endast att hedningen är fri att äta allt utan även juden. Du är fri att äta vad du vill men du är också fri att låta bli, Gud bryr sig faktiskt inte om vilket du väljer. Han bryr sig endast om om du med ditt ätande eller icke ätande blir till någon annans fall.

  Vad Gud har förklarat för rent det må inte heller du hålla för oheligt.

 • Lars Wärn

  Ni kristna ska då alltid förvränga allt Guds ord så det passar era begär och er livsstil. Du förstår säkert att du gör mig ursinnig när du drar Guds ord i smutsen.

  Kefas syn handlar om Guds ord till hednafolken, ingenting annat. Fattar du inte ens det? Kefas åt aldrig något som inte var kosher. Han var liksom jag messianskt troende.

 • Janne Melkersson

  Ja det var ju inte meningen att du skulle bli ursinnig så vi avslutar med ett ord där Herren själv i klartext förklarar all mat ren;

  ”18Han svarade dem: ”Ären då också I så utan förstånd? Insen I icke att intet som utifrån går in i människan kan orena henne, 19eftersom det icke går in i hennes hjärta, utan ned i buken, och har sin naturliga utgång?” Härmed förklarade han all mat för ren.” Mark 7:18-19

  Lärjungarna fattade inte vad Jesus menade med liknelsen för det var så revolutionerande att det inte är maten som orenar en människa utan;

  ”20Och han tillade: ”Vad som går ut ifrån människan, detta är det som orenar människan. 21Ty inifrån, från människornas hjärtan, utgå deras onda tankar”

 • Lars Wärn

  En katolsk fejkad vers? Är det allt du har att säga? I Guds Rike är du en nolla.

 • Janne Melkersson

  När vi känner oss som en nolla, ovärdiga i oss själva, endast då är vi värdiga inför Gud.

 • Lars Wärn

  ”Härmed förklarade han all mat för ren.”

  Ett katolskt tillägg du får leta länge efter i äldre manuskript.

 • Janne Melkersson

  I sammanhanget Mark 7 och Matt 15 Fariséerna sa ””Varför vandra icke dina lärjungar efter de äldstes stadgar, utan äta med orena händer?”

  Jesus svarade ”’Detta folk ärar mig med sina läppar men deras hjärtan äro långt ifrån mig 7och fåfängt dyrka de mig eftersom de läror de förkunna äro människobud”

  Jesus menar att det spelar ingen roll hur mycket man än ärar Gud om man bara gör det med läpparna. Om inte hjärtat är med spelar det ingen roll om du i din nit för lagen till och med tvättar dina händer innan du äter.

  Jesus sa även fast det är självklart att det som går in i munnen går ut den naturliga vägen, kanske sa han det för att poängen skulle bli tydlig. ”Men vad som går ut ifrån munnen, det kommer från hjärtat, och det är detta som orenar människan. Ty från hjärtat komma onda tankar”

  Därför bör vi alla, även du Lars, fundera på vad som kommer ur munnen.

 • Lars Wärn

  I seriösa Bibelöversättningar är det du citerade för 21 timmar sedan från Mark kap 7 satt inom parentes. Tänk på vad du skriver och säger. Orena dig inte mer i onödan.

  Men det är bra att du äntligen har fattat poängen med kapitlet och kanske även slutar orena din kropp (Herrens tempel?) med svinkött och annan skit.

 • Janne Melkersson

  Vilka seriösa övesättningar?

 • Lars Wärn

  Nu minns jag inte på rak arm. KJV kanske är den bästa. Utan edra katolska tillägg eller parenteser.

 • Janne Melkersson

  KJV översätter ”katharizō” i Mark 7:19 ;
  cleanse (16x), make clean (5x), be clean (3x), purge (3x), purify (3x).
  I den vers vi talar om är ordet ”purging” rensa, rensa upp, rensande.

  Jag tror att Jesus menar, som han säger, att det som går in i munnen, i fysisk mening är ren. Om den är ren i religiös mening beror på hur man tolkar det.

  Jag tror inte att lagen ska följas av troende kristna utifrån de många klara bibelorden av Paulus jag citerat.

  Här är ett av hebreerbrevets författare;

  ”Ty lagen innehåller en skugga av det tillkommande goda, men framställer icke tingen i deras verkliga gestalt; därför kan den aldrig genom de offer som ständigt frambäras, år efter år på samma sätt, fullkomna dem som framträda med sådana” Heb 10

  Bibeln är skriven progressivt, Jesus sa i Joh 16 jag har ännu mycket att säga er men ni kan ännu inte bära det. Ha sa att när DHA kommer ska han leda er till hela sanningen. Där är vi nu och vi har hela sanningen även om vi inte förstår allt. Lagen är fullbordad genom Jesus Kristus inga mer offer behövs. Varför då hålla de delar av lagen som inte var tänkt och ännu mindre kan eller kunde bringa försoning?

  ”Varför vandra icke dina lärjungar efter de äldstes stadgar, utan äta med orena händer?” 6Men han svarade dem: ”Rätt profeterade Esaias om eder, I skrymtare, såsom det är skrivet:

  ’Detta folk ärar mig med sina läppar,
  men deras hjärtan äro långt ifrån mig;
  7och fåfängt dyrka de mig,
  eftersom de läror de förkunna äro människobud.’
  8I sätten Guds bud å sido och hållen människors stadgar.” Mark 7

  Att dagens judaism är efterbiblisk är ju klart men är den också obiblisk och människotankar?

  Jag bara undrar så det är inget att hetsa upp sig för!

 • Lars Wärn

  ”Jag tror att Jesus menar, som han säger..”

  Absolut! Det gör Yeshua alltid. Har du avvikande åsikt på någon punkt? T ex om vad Han sa till Moses på Lagens berg? Det ni kristna nämner med största avsky.

  Vad Han säger är att människan orenar sig med skitprat, såsom dina skriverier.

  Testa en stuvning på vit flugsvamp, vet ja, Så får vi se hur ren du och din akutläkare anser att den är. Liksom all övrig icke-mat du tycks förspråka.

 • Janne Melkersson

  Läs mitt inlägg igen så ser du att jag inte påstod nått utan ställde en ärlig fråga, vilket jag inte tror Gud misstycker.

 • Lars Wärn

  ”Lagen är fullbordad genom Jesus Kristus inga mer offer behövs. Varför då
  hålla de delar av lagen som inte var tänkt och ännu mindre kan eller
  kunde bringa försoning?”

  Varför älskade konung David Herrens Lag? Blev han frälst genom att hålla den? Behövde han lägga till ett och annat offer för att få försoning för sina synder?

  Hesekiel och Sakarja, liksom Jesaja, är mycket tydliga med att det blir offer i framtidens Tempel. Vad säger Jesaja om Sabbat och Nymånad i framtiden? Vad säger Jesaja om dem som äter icke-mat?

 • Lars Wärn

  Jag skrev ett svar men det syns inte. Vi får se om det dyker upp så småningom.

 • Janne Melkersson

  ”Hesekiel och Sakarja, liksom Jesaja, är mycket tydliga med att det blir offer i framtidens Tempel”

  Visst blir det offer i de tusen årens Tempel. Jag tror vi i stort delar samma tro om framtiden. Herren kommer att åter upprätta Israel helt enligt GT’s löften. Israels folk kommer att ha en central roll redan under ”Jakobs nöd” den stora vedermödan. Och de är de som kommer att vara konungar och präster under de tusen åren.

  Man talar om de 400 tysta åren när Gud inte talade med det judiska folket, ungefär från Malaki till Johannes döparens entre. Men det judiska folket tog inte emot sin Messias och därför lever de fortfarande efter ytterligare 2000 år av tystnad från Gud. Det finns inget i GT, vad jag vet, om hur troende judar ska förhålla sig i dag när Templet inte finns och stora delar av lagen inte kan upprätthållas.

  Mose lag och profeterna talar som du skriver om framtiden men inte om idag. Jesus Kristus har sagt sista ordet till judarna, inget mer kommer att sägas än den undervisning som Herren gav Paulus och apostlarna. Idag är det ingen skillnad på jude eller grek.
  Till dess Herren står med fötterna på det rämnade Oljeberget då när Israel som ett helt folk till sist ser vem de har stungit och slöjan de har för sina ögon dras undan.

  Ungefär så tänker jag att det förhåller sig och de mer kunniga får gärna rätta till min ”köksbords” teologi.

  ”Vad säger Jesaja om Sabbat och Nymånad i framtiden? Vilka kommer att samlas omkring framtidens Tempel för att fira Lövhyddohögtiden enligt Sakarja? Vad säger Jesaja om dem som äter icke-mat?”

  Det får du svara på själv jag ska ut och fiska, jag lovar det blir bara fisk med fjäll 🙂

 • Janne Melkersson

  Såg jag missade din fråga om varför ”David älskade Herrens lag. Blev han frälst genom att hålla den? Behövde han lägga till ett och annat offer för att få försoning för sina synder?

  Han höll ju inte lagen eftersom han bland annat begick äktenskapsbrott med Batseba och skickade hennes man i döden. Han räknade också de vapenföra bland folket vilket var en synd inför Herren. ”Åter upptändes Herrens vrede mot Israel, och han uppeggade David mot dem och sade: ”Gå och räkna Israel och Juda.” David räknad de vapenföra männen bland folket vilket var en synd. Herren lät därför pest komma över Israel och 70000 av folket dog. Men för David gällde det samma som för alla judar, felar du i ett felar du i allt. Därför frälste Herren David på samma sätt som han gjorde med GT’s heliga och med alla andra, genom tro av nåd.

  Det är ju därför som lagen inte behövs för frälsning, vi blir frälst av nåd genom tro och inte genom Mose lag eller Kristi lag utan genom tro av nåd..

 • Lars Wärn

  Kristendomen är ingen fyrbåk för den som vill nå Guds Rike, det tusenåriga och senare eviga Messianska fridsriket. Kristendomen är snarare ett fördärv i vår tid.

 • Lars Wärn

  ”När vi känner oss som en nolla, ovärdiga i oss själva, då är vi värdiga inför Gud”

  Problemet ni kristna har är inte inser vilka nollor ni i själva verket är. Ni anser er vara fria att roffa och röva i skapelsen och skapa er stora förmögenheter. Detta gäller i synnerhet katolskt kristna och troskristna (framgångsteologiskt genomfördärvade varelser). Men det är just roffare och rövare Herren Messias har ögonen på.

  ”Folken vredgades, men din [Messias] vredes dag har nu kommit, och den tid då de döda skola få sin dom, och då du [Messias]skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som frukta ditt [Messias]namn, både små och stora, och då du [Messias] skall fördärva dem som fördärva jorden.”
  Upp. 11:18)

  (Att få fira ”lammets bröllopsmåltid” ”bortom Mars”, eller Gud vet var ni tänkt er, kan ni känna er blåsta på… det kommer att bli ”andra bullar” på erat kalas)

  I just Uppenbarelseboken talar Israels Gud till oss om Lagen. Sista ordet. Visste du det?

  ”Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Yeshua.”

 • Cissi

  Käre Lars Wärn, jag väntar fortfarande på https://www.youtube.com/watch?v=PupDC2gA5-4
  För visst är väl din glädje i 3 Mosebok lite av the issue om än inte the topic? Jag tycker argumentet i bifogat klipp håller långt. I och för sig kan ni nog redan ha sett det.

 • Janne Melkersson

  Jo jag visste det men vilka bud menar du?
  ””Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Yeshua.” Sista ordet?

  Ordet ”gäller” finns inte i textus receptus utan där står det:
  ” Här är de heligas uthållighet. Här är de som håller Guds bud och Jesu tro” Upp 14:12 reform.bibeln

  Jag tror det handlar om det bud som hela lagen hänger på, älska Gud och nästan som dig själv.

  Det står i samma vers ”: Saliga är de döda som dör i Herren härefter”

  För de som älskar Gud samverkar allt till det bästa skriver Paulus. Även om jag inte tror Kristi kropp ska vara med under vedermödan är dessa ord sanna för alla i alla tider. Johannes skriver i sitt första brev att om vi älskar varandra förbliver Gud i oss. Därför förblir vi i Gud om vi älskar Honom och nästan, gör vi det samverkar allt till det bästa.
  I detta fall är det martyrdöden och att genom den få tillhöra den oräkneliga skaran som får stå inför Honom som sitter på tronen. Draken ropade ”tillbe eller dö” till dem men de lyssnade på Gud som sa ”låt dig dödas och bli salig”.

  I 12:17 kapitlet står det;
  ”Och draken blev vred på kvinnan och gick bort för att strida mot de övriga av hennes barn, de som håller Guds bud och har Jesu Kristi vittnesbörd” reform.bibeln.

  Det är den av Gud givna nåden och tron som verkar den uthållighet, den lydnad och det vittnesbörd de har de som kommer att bli martyrer under denna tid.

 • Lars Wärn

  En intressant video.

  Är osäker på vart du vill komma liksom din inställning till Guds ord. Det är lätt insett att muslimer har skäl att förakta de kristna som inte ens lyssnar på sina egna profeter. Många muslimer lyssnar ju till Bibelns profeter. Att araber äter kamel kan ha sina orsaker. Ett av få djur som överlever i öknen och där kan ge mjölk och kött. Med kristna grisätare är det annorlunda. Ingen enda av dem behöver stoppa i sig sådant riskavfall. I svältens Afrika tappar svältande i ökenlandskapen sina djur på blod för att dricka. ”Nöden har ingen lag”. Med de kristna är det annorlunda. Ingen enda kristen behöver stoppa i sig blodpudding för sin överlevnad.

  Uppräkningen av orena djur, d v s icke-mat, han läser i Tredje Moseboken är endast exempel på icke-mat. Listan på djur världen över man inte skall äta etc är mycket lång. Angående just gris sa de på nyheterna idag att 90% av jägarnas vildsvinskött säljs utan kontroll illegalt. 100 000 grisar som mycket väl kan ha trikiner och andra parasiter i köttet, toxiner etc.

  ”För visst är väl din glädje i 3 Mosebok lite av the issue om än inte the topic?”

  Jag har min glädje i hela Bibeln, från pärm till pärm.

  ”Summan av ditt ord är sanning, och alla din rättfärdighets rätter vara evinnerligen.”

  (Ps 119:160)

 • Lars Wärn

  Jag orkar inte dra detta i ”långbänk mer”. Jag har skrivit det jag vill ha sagt och redan hamnat långt OT (även om messiansk tro säkerligen betraktas som ”religiös fundamentalism” bland er kristna)

 • Janne Melkersson

  ”Jag orkar inte dra detta i ”långbänk mer”. Jag har skrivit det jag vill ha sagt och redan hamnat långt OT (även om messiansk tro säkerligen betraktas som ”religiös fundamentalism” bland er kristna)”

  Ok, got you!

  Vill bara säga att det inte är ”religiös fundamentalism jag tänker på när jag hör ”messiansk tro” utan mer synkretism, med inslag av judisk och kristen tro.

 • Cissi

  Din nyfikenhet värmer, broder, men ett svar frågan värdig skulle kräva en gästblogg – och mitt vittnesbörd är inte fullt så intressant.

  Eftersom Sven-Gunnar Hedin himself ser goda skäl att vara strategisk borde jag ha det än mer, så detta vore inte heller rätt forum – men är det en allvarlig menad undran, så har Aletheia min E-postadress.

  Jag har gått i barndom (precis som ni, hoppas jag) och gläds bland mycket annat åt Young’s Literal Translation av 2 Mosebok 20 (citerar bara en smakbit)
  ”…who hath brought thee out of the land of Egypt, out of a house of servants.
  3 `Thou hast no other Gods before Me.
  4 `Thou dost not make to thyself a graven image, or any likeness which [is] in the heavens above, or which [is] in the earth beneath, or which [is] in the waters under the earth.
  5 Thou dost not bow thyself to them, nor serve them: for I, Jehovah thy God, [am] a zealous God, charging iniquity of fathers on sons, on the third [generation], and on the fourth, of those hating Me,
  6 and doing kindness to thousands, of those loving Me and keeping My commands.
  7 `Thou dost not take up the name of Jehovah thy God for a vain thing, for Jehovah acquitteth not him who taketh up His name for a vain thing.”

  To be continued.

  När jag letade kapitlet upptäckte jag att Biblegateways ord för dagen var Ps 119:7:
  I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.
  Psalm 119:7 NIV
  Folkbibelns motsvarighet är: Jag vill tacka dig med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar.

 • SE Sköld

  Om någon äger alla delar som behövs för att bygga en Rolls Royce, kungen bland bilar, men inte följer ritningarna, som också de finns, blir den inte vad tillverkaren menat.

  Så är det också med kristenheten i Sverige: de bygger Guds församling efter eget huvud, i stället för att rannsaka -för att följa ritningarna. Den senaste som jag känner till, som gjorde det, följde Guds ritningar, var Lewi Pethrus, men det verket rev hans sentida efterföljare ned till grunden, för att på den grunden bygga efter eget huvud. Något som passade dem själva.

  Det finns inget Guds verk på jorden, som inte också fått ritningarna från Honom som byggt himmel och jord och allt annat skapat, med Människan som det yppersta: Guds söner och döttrar!

  Exempel på det ser vi i Bibeln: Noa, Moses, Salomon och de första kristna. Alla fick ritningarna från Gud och följde dem. Därför hade också Guds vilja framgång.
  Nu, i vår tid, åtminstone i Sverige, har vi ersatt Guds tankar med våra egna och väntar ändå framgång, för vems verk då? Guds eller vårt eget?! Guds bir det först, när vi bygger i enlighet med Hans ritningar och det gör vi f.n. inte.

  För den läskunnige, finns de tillgängliga i Bibeln.

 • Lars Wärn

  ”I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.
  Psalm 119:7 NIV
  Folkbibelns motsvarighet är: Jag vill tacka dig med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar.”

  Jo, det är ju så att det fuskas en hel del med både det ena och det andra i dagens kristenhet. Många av dem som påstår sig vara ”evangelikala” verkar inte veta särskilt mycket om Bergspredikan som ett mycket viktigt exempel. De påstår sig vilja ”arbeta” för väckelse men de har kapat sin rötter och famlar i blindo.

 • Lars Wärn

  Kalla det synkretism om du vill. Jag uppfattar det ordet som ett slags skällsord i stil med ”nyjudaist”. ”Fundamentalist” är en ärebetygelse. Till slut kommer det endast att finnas fundamentalistisk messianism globalt.

  Dagens kristenhet är mycket synkretistisk och flörtar med ett flertal religioner. Läs vidare om det i Charta oecumenica.

 • Janne Melkersson

  Jag använda inte ordet synkretism som nedsättande utan det är väl ett faktum att blandar man judisk och kristen tro får man en synkretistisk religion. En del kallar den ”nyjudaism” andra ”messiansk rörelsen” ”messianska församlingen”.
  Att du inte bekänner dig som ”nyjudaist” har jag förstått. Om vi ska sätta en etikett på den riktning av messiansk tro du tillhör vilken skulle det vara?

  Generellt sett är dagens kristenhet alldeles säkert ett Guds sorgebarn. Men går vi ner på enskilda lemmar i Kristus är det en annan sak. Av tro genom nåd är vi frälsta även om många av oss, inklusive mig, fortfarande kanske inte har lämnat mjölkmaten fullt ut.

 • Cissi

  Japp. Du kan nog med gott samvete skriva att det fuskas. Jag fuskade i synnerhet med tandborstningen – fastän det inte heller kan betraktas som någon frälsningsfråga. Emellertid är det långt mycket vackrare med kärringtänder i dikesrenen än i munnen.

  Dessutom länkade jag till Nat King Cole utan att ange några riktigt goda skäl för det. Jag tänkte nog mest på tonläget (i debatten) och påmindes om sångtexten – men efteråt tänkte jag på att du skrev:

  ”Ty likasom regnet och snön faller ifrån himmelen och icke vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den giver säd till att så och bröd till att äta, så skall det ock vara med ordet som utgår ur min mun; det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att hava verkat, vad jag vill, och utfört det, vartill jag hade sänt ut det.”

  Frimuraren Nat King Cole var nämligen en gång pastorssonen Nathaniel Adams Coles. Straighten Up and Fly Right byggde på en gammal predikan.

 • Lars Wärn

  ”Jag fuskade i synnerhet med tandborstningen – fastän det inte heller kan betraktas som någon frälsningsfråga.”

  Känns som du driver med mig lite där. I slutändan är iakttagande av Lagen en frälsningsfråga, vad dagens kristna än påstår.

 • Lars Wärn

  Jag skrev ett svar men det försvann. Märklig moderering ibland.

 • Lars Wärn

  KJV och originalmanuskripten den bygger på.

 • Cissi

  Älskade broder,

  Driver jag med någon, så är det med dem som tycks sätta likhetstecken mellan ”att ta emot ett märke på högra handen eller pannan” (Upp.)

  och

  ”Det ska vara som ett tecken för dig på din hand och som en påminnelse på din panna, att Herrens undervisning ska vara i din mun”

  ”Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna.”

  ”Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand, och de ska vara som en påminnelse på er panna. Ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.”

  Jag har svårt att tro att halaka för en Andefylld människa skulle vara så mycket mer besvärligt än att hålla tandtrollen borta.

  Inte desto mindre, så under artikeln En herde sviker påminner en syster om Ordspråksboken 18:19:

  En kränkt broder
  är svårare att vinna
  än en befäst stad,
  gräl är som bommar för en borg.

 • Cissi

  4 Mosebok 14:9: ”Deras beskydd har vikit ifrån dem, men Herren är med oss.”
  Julia Blum kommenterar texten på jewishstudies.eteacherbiblical.com ”…you wouldn’t believe what the original Hebrew text is saying here.”
  Joshua och Kaleb säger nämligen: ‎Deras skugga är borta. סָ֣ר צִלָּ֧ם מֵעֲלֵיהֶ֛ם Hebreiska talar inte om något beskydd. Den talar endast om skugga.

  Ett direktcitat från TWOT helt oöversatt – men jag har inte för avsikt att fortsätta kommentera i någon större utsträckning, så jag bortser från kommentarsregeln i det här fallet.

  צֵל. Shadow. In a positive sense, ”shadow” conveys the ideas of shade, protection, and defense. Shade, even that of a boulder, gives some relief from the heat of the day, especially for the slave (cf. Job 7:2). ”Under the shadow of one’s roof” connotes that the head of the house provides protection for his guests (Gen 19:8, ASV). Similarly a strong nation may offer someone or another nation shelter (Isa 30:2f.; cf. Ezek 17:23). But God may remove a nation’s shelter or defenses in order to enable his people to conquer them (Num 14:9). On the other hand, shadow serves as a negative metaphor when it is viewed as ephemeral and fleeting. Man’s life is compared to a shadow, for it has no permanence and flees quickly away (1 Chr 29:15). Shadow also describes the failing condition of one who is enduring a sickness (Job 17:7).
  Yahweh is the shade or the source of protection for his people (Ps 121:5f.; Isa 25:4). Therefore the Psalmist prays that God may hide him under ”the shadow of his wings” (Ps 17:8; cf. 36:7 [H 8]; 91:1). God promises to hide the suffering servant in the shadow of his hand in order that he can proclaim his penetrating message for a period of time (Isa 49:2). And in the latter days Yahweh’s glory will return to Jerusalem. It will be a shade from the heat and a shelter from the other elements (4:6; cf. Hos 14:8).

 • Janne Melkersson

  ” Då sa han till dem: Är ni också så oförståndiga? Förstår ni inte att inget som utifrån kommer in i människan kan orena henne? 19. För det går inte in i hennes hjärta utan ner i magen, genom vilken all mat renas* och har sin naturliga utgång” Mark 7:19 reformationsbibeln

  Som du säger så utelämnar både reformationsbibeln och KJV som båda bygger på textus receptus, meningen där Jesus förklarar all mat ren.
  Men hur tillämpningen av sammanhanget kan bli nått annat är en gåta. För Jesus säger klart att all mat renas i magen. Tolkningen blir också att de kan äta med orena otvagna händer för det är människobud och inte Guds ord.

  ””Många antar att Jesus upphävde matreglerna och därmed förklarade griskött som ren mat, men det är inte sant! Sedan början av kapitlet har ämnet varit den muntliga traditionens syn på rituell renhet i förhållande till handtvagning och inte alls frågan om matregler!” Johan Enarssons citerar en messiansk teolog D. Stern om Mark 7 eliahu punkt se

  Sammanhanget handlar inte om matregler påstår Stern! I sin iver att vi ska hålla fast vid GT’s matregler citerar Enarsson vidare Aaron Eby, messiansk teolog ett annat känt ”mat” ställe Apg 10 och ”slakta och ät”

  ”Aaon Eby………………förklarar att Petrus syn inte alls handlar om mat – den bär snarare ett judiskt symbolspråk genom vilket Gud ville berätta för Petrus att hedningarna inte var orena ”Men mig har Gud visat att man inte skall kalla någon människa ohelig eller oren” (Apg 10:28). I synen symboliserar djuren olika nationer/folkslag och duken med dess fyra hörn symboliserar världen. Det finns inget i bibeltexten som antyder att Petrus efter synen ändrar sin hållning i fråga om matregler. Petrus fortsätter, liksom de övriga apostlarna, hålla den judiska lagen”

  Inte heller detta ställe handlar om mat! ”Den bär snarare ett judiskt symbolspråk” Här är det som jag ser det inget symbolspråk utan klarspråk!
  Att Petrus tog Jesus undervisning på allvar visar det faktum att han hade ”förut” ätit tillsammans med hedningar nått som varit otänkbart för honom innan han mötte Herren. Det kan vi se av Paulus offentliga skarpa tillrättavisning av honom i Aniokia där Petrus fegar ur pga trycket från judarna.

  ”11Men när Cefas kom till Antiokia, trädde jag öppet upp mot honom, ty han hade befunnits skyldig till en försyndelse. 12Förut hade han nämligen ätit tillsammans med hedningarna; men så kommo några män dit från Jakob, och efter deras ankomst drog han sig tillbaka och höll sig undan, av fruktan för de omskurna. 13Till samma skrymteri gjorde sig också de andra judarna skyldiga, och så blev till och med Barnabas indragen i deras skrymteri” Gal 2

  De messianska bibellärarna får göra våld på texterna för att pressa in att GT’s matreglerna gäller även idag.

 • Lars Wärn

  ”And in the latter days Yahweh’s glory will return to Jerusalem. It will be a shade from the heat and a shelter from the other elements (4:6; cf. Hos 14:8).”

  Där skulle jag vilja komplettera med Hesekiel kap 43 och Malaki kap 3.

 • Cissi

  Där är vi eniga.

  Rom 8:24: ”I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.”

  Den här mannen har ett i sammanhanget bra namn, nämligen ”I Guds skugga”:
  2 Mosebok 31:2–5: Herren sade till Mose: Se, jag har kallat Besalel, son till Uri, son till Hur av Juda stam. Jag har fyllt honom med Guds Ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar, slipa stenar för infattning och snida i trä och utföra alla slags arbeten.

  Å så Young’s Literal Translation, igen:
  ”…which are a shadow of the coming things, AND the body [is] of the Christ;” [min emfas]
  Not so very fleeting a shadow, eh?

 • Lars Wärn

  Det där hängde jag inte med på riktigt.

  Du citerar Romarbrevet. Paulus skrev en del intressant om Lagen där, vilket visar att Paulus inte avskaffade Lagen, vare sig för jude eller hedning, vilket ju annars tycks vara allmänt vedertaget inom kristendomen.

  ”Ty hos Gud finnes intet anseende till personen; alla de som utan lag hava syndat skola ock utan lag förgås, och alla de som med lag hava syndat skola genom lag bliva dömda”

  Hur tolkas detta bland kristna? Har de eller har de inte Lagen?

  ”Du känner ock hans vilja, och eftersom du har fått din undervisning ur
  Lagen, kan du döma om vad rättast är; och du tilltror dig att vara en
  ledare för blinda, ett ljus för människor som vandra i mörker, en
  uppfostrare för oförståndiga, en lärare för enfaldiga, eftersom du i Lagen har
  uttrycket för kunskapen och sanningen.”

  Hur tolkas detta bland kristna?

  Han nämner Lagen i en vers i sitt första brev till Korinterna:

  ”Såsom kvinnorna tiga i alla andra de heligas församlingar, så må de ock tiga i edra församlingar. Det är dem icke tillstatt att tala, utan de böra underordna sig, såsom Lagen bjuder.”

  (1 Kor 14:34)

  Denna vers borde skapa huvudbry bland kvinnliga förkunnare. Den skapar visst huvudbry bland Bibelforskare. Var står det som Paulus hänvisar till?

 • Lars Wärn

  Är osäker på vilket slags budskap mannen vill ha fram eller vilket motiv du har haft för att länka videon.

  Det finns faktiskt kristna som, tro det eller ej, tror på Bibeln:

  https://www.cai.org/sv/bibelstudier/grisen-och-du

  CAI räknar sig som pingstvänner, vilket rimmar väl med den pingströrelse jag växte upp i för länge sedan (men rimmar illa med rimmat fläsk).

 • SE Sköld

  Uppenbarligen var Lewi Pethrus och hans byggnad av Pingströrelsen det hot mot kristendomen som Daniel Alm menar, ett exempel på skadlig fundamentalism, eftersom tredje generationen pingstledare rev ner den byggnaden – det hotet – till grunden, för att på den grunden sedan bygga en betydligt sundare kyrko-organisation, som visserligen saknar stöd i Bibeln, men har många övermåttan kloka konstruktörer och byggare. Förmodligen långt klokare än Gud själv.

  Job, till sina – i sina egna ögon – kloka rådgivare:
  ”Med er kommer visheten
  att dö ut”.

 • Cissi

  David Wood kan jag inte svara för och den här länken är nog minst lika svårtydd – men likafullt tänkvärd: https://www.youtube.com/watch?v=wowqPNMYmOI

 • Cissi

  Älskade broder, jag söker hastigt skydd i 1 Korinterbrevet:

  10:32 f Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker [muslimer?] eller i Guds församling

  14:35 det är en skam för en kvinna att tala i församlingen (4 Mosebok 30?)

  …och eftersom jag just laddat ned TWOT på smartphone, så går lägger jag mig och läser. TWOT känns nalta eljest, lite som en andaktsbok, rentav. Ber om din förlåtelse.

  Tempelbygget är troligtvis SE Sköld mer insatt i – och vad gäller trender i kristenheten, resonera hellre med artikelförfattaren.

 • Cissi

  Jag föreslog 4 Mosebok 30 men ges inte uttalat stöd i NT, så jag anar att aposteln hänvisar till hur Eva blev hypnotiserad.

  Jag är varken teolog eller förkunnare, det är bara att konstatera.

 • Lars Wärn

  Muhammed påstod många dumheter och koranen är mycket motsägelsefull om man ställer text mot text. Är ingen stjärna på engelska men uppfattade att en muslim inte kan be iklädd kamelhår. Kom att tänka på ”rösten som ropade i öknen” och som alltid var klädd i kamelhår.

 • Lars Wärn

  ”Jag föreslog 4 Mosebok 30…”

  Ett mycket intressant kapitel i frågan. Detta andra, om Eva, har jag hört förr men verkar minst sagt luddigt. Luddighet var inte Paulus stil.

  ”..såsom Lagen bjuder” kan ju även gälla hela Lagen d v s de fem Moseböckerna. Det är hela tiden män som råder över kvinnorna, från Adam till Moses. Endast män kunde blir präster i tabernaklet och senare i Templet. De föreskrev vad som gällde för de övriga i givna situationer. Vidare kan vi se detta mönster, med få undantag, genom hela den bibliska historien. Just nu lever vi ett slags feministiskt undantagstillstånd, men det blir snart ändring på det med när Sadoks söner, icke döttrar, börjar tjänstgöra i det nya templet.

 • Lars Wärn

  ”Tempelbygget är troligtvis SE Sköld mer insatt i…”

  Är osäker på om S-E Sköld ens tror på ett framtida tempel i Jerusalem. En väl spridd uppfattning bland pingst-predikanter är att Hesekiel kap 40 – kap 48 liksom skall förstås symboliskt och avser den kristna församlingen.

 • Lars Wärn

  ”Vilka seriösa övesättningar?”

  Jaa du, det är en svår fråga. Själv läser jag i princip endast Bibel 1917. Men jag har farfars Bibel till hands, tryckt 1905, som i princip bygger på Bibeln av Karl XII som i sin tur principiellt bygger på KJV. Nu såg jag att det står ”MARCI EVANGELIUM”. Har inte tänkt på det förut.

  ”Ty det går icke in i hennes hjärta utan ned i buken och har sin naturliga utgång, hvarigenom all mat rensas.”

  Nu blev jag lite kritiskt även till Bibel av Karl XII. Till försvar kan det sägas att versen icke gäller icke-mat såsom gris och vit flugsvamp. Ändå har KJV den bästa översättningen av den versen, utan diverse katolska tillägg eller omskrivningar.

 • Lars Wärn

  Svinköttet kom i princip med modersmjölken. Min mor var baptist. De var inte lika noga med Bibelns matregler som pingstvännerna var på den tiden. Min Sarkoidos, som jag lidit av i snart 20 år, tillskriver jag den allmänna kristna ignoransen av Bibelns regler för mat under min uppväxttid.

 • Lars Wärn

  ”Jag tror att Jesus menar, som han säger, att det som går in i munnen, i
  fysisk mening är ren. Om den är ren i religiös mening beror på hur man
  tolkar det.”

  Plocka en liter vit flugsvamp. Krydda med lite bolmörtsskivling. Gör en stuvning och ät. Eller… varför inte göra en sås på detta till din vildsvinsstek? Även trikiner är protein. Mycket matnyttigt! Ha en ambulans tillhands.

 • Lars Wärn

  Jag blandar inte judisk och kristen tro. Kristen tro förkastar jag i sin helhet numera. Hur många procent av de kristna tror på Bibeln idag? Utöver CAI? Omvänt kan man påstå att de judiskt rabbinskt troende tror för mycket på Talmud etc. Ett liknande problem uppstår. Messiansk tro är ren och fri från förutfattade meningar, tillägg, omskrivingar etc. Vi tror endast på skriften och skriften allena. Sola Scriptura!

 • Janne Melkersson

  ” Kapitlet handlar om att tänka på vad man säger, eller skriver, och diskussionen initierades av de skriftlärdes synpunkter på lärjungarnas slarv med handtvagning före måltid.”

  När Jesus förklarar för dem att det är ok att äta med orena händer gör han det med att säga att det som går in i munnen blir renat i magen. Men du förklarar att sammanhanget inte handlar om mat!

  Ett annat ställe där messianska troende inte heller tror det handlar om mat är när ängeln säger till Petrus att;

  ”” Då sa Petrus: Nej, nej, Herre, för jag har aldrig ätit något oheligt eller orent.
  15. Då talade rösten på nytt för andra gången till honom: Vad Gud har gjort rent ska du inte kalla orent. 16. Och detta skedde tre gånger, sedan togs duken upp till himlen igen*.

  På eliahu punkt se citerer Jahannes Enarsson en messiansk judsk bibellärare som;

  ”förklarar att Petrus syn inte alls handlar om mat – den bär snarare ett judiskt symbolspråk genom vilket Gud ville berätta för Petrus att hedningarna inte var orena Apg 10:28. I synen symboliserar djuren olika nationer/folkslag och duken med dess fyra hörn symboliserar världen.”

  Nu vet jag inte om du delar Enarssons tro här men för mig är detta och din tolkning av Mark 7 tolkningar som inte har stöd i bibeln.

  Den tolkning som messianska troende gör av lagen finner vi inget stöd för i skriften för Mose, Paulus och Jakob förklarar alla tre att håller man inte lagen i dess helhet;

  ” För den som håller hela lagen men felar i ett är skyldig till allt” Jak 2:10 och 5 Mos. 27:26. Gal. 3:10. Mose går så långt att han säger att den som inte gör det är förbannad;
  ”Förbannad vare den som icke håller denna lags ord och icke gör efter dem” 5 Mos 27:26

  Det finns inget i Mose lag om att man kan dela den i olika delar typ moral ceremoniel med flera delar utan den skall hållas som ett helt. Därför upphörde lagen att existera i och med Jesus Kristi död och hans fullkomliga uppfyllelse av lagen.

  Frågan om matreglerna ovan kan kokas ner till antingen avfall eller Kristi frihet!.Jag väljer tro det senare att vi är fri från lagens ok. Om vi ska tro Mose är det du som kommer till korta här.

 • Lars Wärn

  Begriper du inte vad Bibelns ord vill ha sagt så känner du inte YHWH och bör sluta med dina förvridna utläggningar omedelbart. Ju fler du förför, ju mer att stå till svars för senare.

 • Janne Melkersson

  Jodå, jag tror mig begripa vad bibelns ord vill ha sagt i fråga om frihet från Mose lag . Jag håller mig till Kristi lag Gal 6:2 och trons lag Rom 3:28 som jag tror är;

  ” För dessa bud……………….och vilket annat
  bud som helst, det sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa
  som dig själv. 10. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa, därför är kärleken lagens uppfyllelse. Rom 13:9-10 Paulus citerar Jesus från Matt. 22:40.

  ”För ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra genom kärleken, för hela lagen är fullbordad i
  detta enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv. Gal 5:12-14

  ”För livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag” Rom 8:2

  ”lex semper accusat, lagen anklagar alltid. Den uppenbarar vårt totala syndafördärv och driver oss till Kristus och evangelium. Detta är ”lagens främsta tjänst och nytta” säger Luther” lutheranen

  Därför säger Paulus också;

  ”27. Var är då berömmelsen? Den är utesluten. Genom vilken lag?
  Gärningarnas? Nej, utan genom trons lag. 28. Vi hävdar nämligen att en
  människa blir rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är han bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas Gud? Jo, också hedningarnas,
  30. eftersom det är en Gud som ska göra den omskurne rättfärdig av tro
  och den oomskurne genom tron.31. Upphäver vi då lagen genom
  tron? Nej, inte alls! Utan vi befäster lagen” Rom 3:27-31

 • Lars Wärn

  Det är meningslöst att du citerar långa texter som du inte själv begriper. Besvara istället mina frågor.

 • Janne Melkersson

  Ok här ett kortare svar på det som du menar jag inte begriper.

  Det är ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus för livets Andes lag har gjort oss fri från synden och dödens lag.

  Som nån skrev ” Romans 8 begins with no condemnation; it ends with no separation, and in between there is no defeat”

  Om man däremot inte är fri i Kristus från syndens och dödens lag gäller det omvända man är under förbannelse det blir separation och man blir besegrad.

 • Lars Wärn

  Vad är definitionen på ”syndens och dödens lag”?

 • Janne Melkersson

  ”Synden och dödens lag” tror jag är en ”lag” vi föds med. För viljan att göra det onda finns i oss från start. ”Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag” skriver Paulus. Vi är fångar under syndens lag Rom 7:23

  ”Synden och dödens lag” är en makt en princip och en konsekvens av Adams fall. ”Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!”

 • Lars Wärn

  Där svarade du faktiskt vettigt för en gångs skull. Det har du gjort förr, men jag misstänker att du har någon ”coach” som förvillar dig ibland.

  Förväntade mig faktiskt att du skulle svara ”Mose lag” d v s Israels Guds Lag, given till människorna genom Moses och Israel, fördjupad och förklarad av Israels Gud och Konung personligen i Bergspredikan. Men så var då alltså inte fallet 🙂

 • Janne Melkersson

  Tack för uppmuntran Lars! Va bra, då finns det hopp även för mig:)

  Ha en bra dag

 • Janne Melkersson

  Helt utan ”coach” vill jag lägga till att förutom att i Kristus av tro genom nåd den kristne är friad från syndens och dödens lag blir han också fri från Mose lag för i Mose blev ingen rättfärdiggjord;

  ”Därför ska ni nu veta, män och bröder, att det är genom honom
  syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror blir
  rättfärdiggjord i honom från allt det som ni inte kunde bli rättfärdiggjorda från genom Mose lag” Apg 13:38-39

  Vad var det Mose lag inte kunde göra enligt Paulus;

  ”vi vet att en människa inte blir rättfärdig genom laggärningar,
  utan genom Jesu Kristi tro. Så har också vi satt vår tro till Kristus
  Jesus, för att vi ska bli rättfärdiggjorda genom Kristi tro och inte av
  laggärningar, för av laggärningar blir inget kött rättfärdigt. Gal 2:16

  Min fråga och undran är varför hålla delar av lagen om inte ens hela lagen kunde göra en människa rättfärdig? Jag förstår det inte så jag vore uppriktigt tacksam att få veta konkret hur du tänker här

  Med hopp om en fortsatt fin dag 🙂

 • Lars Wärn

  Du har fått alla mina svar. Jag upprepar dem inte igen. Men fortsätt du att upprepa dig. Om jag vore du skulle jag istället läsa och noggrant begrunda Bergrspredikan.

 • Lars Wärn

  Kontentan av det du skriver blir att vi inte behöver några lagar eller regler i Sverige därför att vi har så duktiga advokater och domare som hellre friar än fäller när vi begår mindre försyndelser eller hemska brott.

  Är du anarkist?

 • Janne Melkersson

  ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.” Matt 5:17

  Därför kan Paulus frimodigt skriva i Rom 10:4 att Kristus är lagens ände. Vilket skedde när Jesus sa ”det är fullbordat”
  Även fast Mose lag är fullbordad är vi kristna varken laglösa eller anarkister. Vi följer Kristi lag som är att älska Gud och nästan som oss själva och att bära varandras bördor

  ”För ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra genom kärleken,14. för hela lagen är fullbordad i
  detta enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv” Gal 5:13-14

 • Lars Wärn

  Yeshua Messias död och uppståndelse är lagens mål. Äntligen har Hans ord till Moses på Lagens berg blivit fullbordade och nått sitt ändamål, sitt syfte.

  De hade många, långa samtal, kanske diskussioner (?), på Lagens berg, Yeshua Messias och Moses. Många dagar. Aron hann fixa en guldkalv under tiden, vilket inte var populärt i Himmelen och i Guds Rike. Vad glada de båda blev när de – Yeshua, Moses.. och Elia, sammansluts på ”Förklaringens berg” och senare på ”Golgata kulle”. Hal El Lu Jah!

  Dagens kristenhet älskar, dessvärre, guldkalvar – men hatar Lagen.

  Och ignorerar Profeterna.

 • Lars Wärn

  Jag skrev ett svar som tycks vara raderat. Får se om jag orkar rekonstruera.

 • Janne Melkersson

  Jag är inte ”an archos” som betyder ”utan härskare” anarkist. för jag har Herren Jesus Kristus som kärleksfullt härskar över mitt liv. Vilket är ett faktum för alla som tror att Jesus är Kristus

 • Lars Wärn

  Det är inte uteslutet att vi trots allt har samme Herre. Jag tror på Yeshua Messias med vilken jag har en kontinuerlig relation. Detta innebär att jag tror på Moses som en av de största profeterna (efter Johannes) och på Yeshua som min Mästare, Herre och Gud, densamme som gav Lagen till människan.

  Vad tror du?

 • Lars Wärn

  Jag vet kristna som anser att de har rätt att bryta t ex mot trafikens lagar eftersom ”endast Jesus står över dem”. Är du en av dem?

  Du anser att matföreskrifterna m m i Israels Guds Lag är överspelade. Om du bryter mot dem och ger din nästa t ex trikinos, anser du att det är det ”kärlek mot din nästa”?

 • Janne Melkersson

  Jag tror att Jesus Kristus är samme person som Yeshua Messias.

  Min undran är inte om det utan vad det kan betyda att som du hålla delar av lagen än fast Paulus förklar att den hade sitt slut i Jesus Kristus aka Yeshua Messias?

  Mose och de andra profeterna rangordnar nog inte varandra för de vet att i Guds riket är det så att den störste bland dem är som den yngste och ledaren som tjänaren.

 • Lars Wärn

  Du sätter Paulus ord framför Guds ord i Bergspredikan?

  Frågan är om Paulus ens hade läst Bergspredikan när han skrev sina brev.

  Sedan är det så, som jag tidigare skrev, att Lagen fann sitt ändamål, sitt syfte, sitt mål i Messias, inte sitt ”slut”.

 • Janne Melkersson

  Nej jag är inte en av dem. Att stå över de lagar som ”överheten” de som har makten är att sätta sig emot vad Gud har förordnat, enligt Paulus Rom 13:2-6 Han har antagligen Ord 8:15 i tankarna.

  Jag anser inget annat än det som står skrivet. För mig betyder det att när Paulus säger att lagen har sitt slut i Kristus då tror jag det är så. Det sagt, du är fri att äta vad du vill men vare sig du äter eller inte äter så har det ingen betydelse för din ställning inför Gud. Du blir varken sämre eller bättre pga ditt ätande.

 • Lars Wärn

  Kristna påstår att de är ”Guds tempel”.

  ”Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel är heligt, och det templet ären I.”

  Och du påstår att du kan äta vad du vill, utifrån Paulus ord? Ät då arsenik, vetja.

 • Janne Melkersson

  Inte alls, Paulus undervisning skiljer sig inte mycket från Bergspredikan. Annat än att Jesus inte säger nått om hedningarna men det gör Paulus. Paulus säger också mer angående sex än vad Jesus gör. Jag kan inte se att det skiljer nått anmärkningsvärt dem emellan vad gäller dekalogen annat är att Paulus inget säger om sabbaten.

  Nu tror ju jag att Paulus fick sina ord från Herren själv så frågan om han ens läst bergspredikan är ovidkommande. Han hade förmodligen hört talas om den genom vittnesbörd.

  Lagen fick sitt slut i Kristus till rättfärdighet för dem som tror. Alltså lagen fick sitt slut i den meningen att lydnad för lagen inte är grunden för vår frälsning och relation med Gud. Men den är ju fortfarande en uppfostrare till Kristus för den visar vårt behov av vår frälsare Jesus Kristus.

  ”24Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro. 25Men sedan tron har kommit, stå vi icke mer under uppfostrare.” Gal 3

 • Lars Wärn

  ”Annat än att Jesus inte säger nått om hedningarna…”

  Vad säger Yeshua i denna text:

  ”Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar…”

  ”Alltså lagen fick sitt slut i den meningen att lydnad för lagen inte är grunden för vår frälsning och relation med Gud.”

  Vem påstår det? Vilken relation hade konung David till Yeshua? Hur blev konung David frälst? Blev konung David frälst?

  ”Lagen fick sitt slut i Kristus till rättfärdighet för dem som tror…”

  Vad säger Israels Gud själv i Bergspredikan?

  När Paulus kom till Jerusalem efter att ha orenat sig bland hednafolken, vad gjorde han då enl Apg kap 21?

  Du anser att du är fri att äta gris. Hur går det till när en gris slaktas? Vad säger apostlarna – gemensamt – om kött från kvävda djur?

 • Janne Melkersson

  Nu talade vi om Bergspredikan inte om avskedstalet men de är överens även där. Paulus fick så småningom uppdraget att gå till hedningarna. Ingen av de tolv gick till hedningarna, frågan är hur de uppfattade avskedstalet?

  Det är Paulus påstår att lagen fick sitt slut i Krisitus. Jag tolkar det som att lagen inte är grunden för vår frälsning och relation med Gud.

  David blev som alla andra frälst av tro genom nåd.

  Vad Paulus gjorde i Apg 21 är en intressant fråga. Nu hade inte Paulus orenat sig bland hednafolken utan;
  ”Nu har det blivit dem sagt om dig, att du lär alla judar som bo spridda bland hedningarna att avfalla från Moses, i det du säger att de icke behöva omskära sina barn, ej heller i övrigt vandra efter vad stadgat är”

  Det Paulus gjorde var att betala för fyran män som avgett ett löfte och de helgade sig i templet.

  Innebär detta att Paulus är en hycklare som följer lagen när det passar och struntar i den när det passar? Nej, bort det skulle han ha sagt!
  Paulus är fri och oberoende av alla…..säger han i 1 Kor 9:19-20 ”För judarna har jag blivit såsom en jude, för att kunna vinna judar; för dom som stå under lagen har jag, som själv icke står under lagen, blivit såsom stode jag under lagen, för att kunna vinna dem som stå under lagen.”

  Jag har haft grisar och vet väl hur de slaktas. Med ett skott i huvudet och sen hängs de direkt upp i traktorn och tyngdlagen tömmer dem på allt blod inom några minuter.
  Jag är helt överens med apostlarna angående kött från kvävda djur. Av omtanke för djuren skulle jag aldrig slakta varken gris eller nöt så de kvävs i sitt eget blod.

 • Lars Wärn

  ”Ingen av de tolv gick till hedningarna..”

  Jaså inte?

  Man kunde ana att du har varit svinaherde. Kanske dags att vända hem till fadershuset?

 • Janne Melkersson

  Petrus vittnade för Kornelius en hedning som fruktade Gud, Filippos blev av Anden förd till en Etiopier som läste Jesaja det är inte vilka hedningar som helst.

  Petrus var i Antiokia pga flykten från Jerusalem och förföljelsen efter Stefanos martyrdöd men inte heller då tog varken han eller nån av de andra elva tillfället att förkunna för hedningarna att frälsningen även tillhörde dem;’

  ”De som hade blivit kringspridda genom den förföljelse som utbröt för Stefanus’ skull drogo emellertid omkring ända till Fenicien och Cypern och Antiokia, men förkunnade icke ordet för andra än för judar” Apg 11:19

  Däremot omnämns i nästa vers hur några icke namngivna män från Cypern och Syrene förkunnade evangelium för grekerna och många omvände sig till Herren.

  Var finner du i skriften att några av de tolv förkunnade evangelium för hedningarna? Varför tror du Petrus kallas de omskurnas apostel?

 • Lars Wärn

  Vart tog alla de andra apostlarna vägen? Tomas t ex?

  Apostlagärningarna är koncentrerad på Paulus vilket inte är så märkligt då författaren troligen var Paulus ”livmedikus”.

  Självklart måste även de omskurna ha sina apostlar. Det är ju i samklang med vad Mästaren påbjöd.

  ”Dessa tolv sände Yeshua ut; och Han bjöd dem och sade: ’Ställen icke eder färd till hedningarna, och gån icke in i någon samaritisk
  stad, utan gån hellre till de förlorade fåren av Israels hus.’ ”

  ”Han [Yeshua] svarade och sade: ’Jag är icke utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus.’ ”

  Känner du till Jacob Damkani?

 • Janne

  Så alla över 50 ska sitta och pimpla vin medan man begär av unga att de ska avstå. Du har naturligtvis inga egna barn, men det går att googla på att barn gör som vuxna…. logiken var finns den??

 • Lars Wärn

  Naturligtvis har jag ett eget barn och fler kan det bli.

  Bröd och vin är den basala maten i Bibelns värld.

 • Janne

  Ursäkta det sena svaret, men tror inte att jag fick info om att du svarat. Använder du diskus så får man besked om att någon svarat.
  Kvinnan du nämner skulle kunna vara Margot Spånghagen, en mkt hängiven kvinna som jobbade som missionär i många år.
  Ang alkohol och medlemskap så kan jag ju berätta att min far som nu är 92 och har varit pastor i SDA hela sitt liv, aldrig ställt frågan till någon som skulle döpas, om de drack alkohol. Tycker väl att det säger tillräckligt.
  Däremot att alkohol eller vin handlar om smak till skillnad från luftgevär, förändrar ju inte problemet. Du är delaktig i något som är väldigt destruktivt för samhälle och enskilda, och sprider det dessutom vidare genom att prata om det och visa att du dricker…

 • Lars Wärn

  Så blir det även framledes fram till tidens ände.

  ”Ett mått vete för en denar och tre mått korn för en denar men oljan och vinet ska du inte skada.”

 • Janne

  Mkt glad att SDA inte har någon sadistisk tro. Det säger rätt mkt om en person som i nte tycker att evig död från livet och Gud räcker, utan man ska lida ohyggliga kval dessutom….för alltid!

 • Janne Melkersson

  Ingen aning vart de andra tog vägen, skriften säger inte mycket om de tolv efter korset, förutom om Petrus, Jakob och Johannes.

  Filippus är undantaget, som efter mötet med Etiopiern vandrade i väg till Cesarea. Han nämns i Apg 21 som evangelisten med fyra döttrar som alla hade profetians gåva. Paulus stannade hos honom några dagar på väg upp mot Jerusalem.

  I Apg 21 25 år efter korset mötte Paulus Jakob och de äldste i Jerusalem. Möjligen kan fler av de tolv ha varit med bland de äldste, men det blir ju bara spekulation.

  Att Jesus så tydligt begränsar sitt jordelivs verksamhet endast till judarna kan förklaras med profeternas ord Apg 15:15-18;

  ” Och det stämmer överens med profeternas ord, såsom det är
  skrivet: 16. Därefter ska jag komma tillbaka och åter bygga upp Davids fallna
  hydda. Och dess ruiner ska jag bygga upp igen och jag ska upprätta
  den, 17. för att också de övriga av människorna ska söka Herren, även alla
  hedningar över vilka mitt namn har blivit nämnt, säger Herren, som gör
  allt detta.18. För Gud är alla hans verk kända från världens begynnelse”

  Under Jesu jordeliv gick budskapet endast till judarna. Hade de tagit emot honom som nation och folk hade det rike lärjungarna längtade efter kommit och de hade fört evangelium ut över världen. Men för Gud var det inte en överraskning att de nobbade sin Messias. Jerusalem och templet förstördes folket skingrades och uppdraget att föra evangelium ut i världen gick, för den här tiden till ”hemligheten” som varit fördold i Gud, församlingen Kristi kropp.

  Vet inte vem Jakob Damkani är annat än en snabb koll på nätet.

 • Lars Wärn

  Det finns många religioner i världen som inte tror på Bibelns lära om den eviga elden.

 • Lars Wärn

  Föreståndaren för församlingen i Jerusalem, Jakob, var inte en av ”de tolv”.

  Det övriga som står i Apg 15 ignorerar du, eftersom det inte passar din personliga uppfattning eller din livsstil?

  Sedan var det detta med Hesekiels vision om ett framtida tempel. Enligt din mening ska de kapitlen förstås symboliskt, som det heter, och handlar i själva verket om den kristna församlingen?

 • Janne Melkersson

  Sant Jakob var inte bland de tolv men han hade en central position för de troende i Jerusalem.

  Vet inte vad du menar med ”det övriga” i Apg 15? Har det nått med att nån av de tolv predikar för hedningar. I Apg 21 står det inget heller om vilka det var Filippos evangeliserar för.

  Som jag sagt så tror jag Jesus Kristus är samme person som Yeshua Messias naturligtvis är han Gud oavsett hur du stavar det.

  Jag tolkar i stort inget symboliskt jag tror som det står men inte intill dumhet för träd klappar inte händer!
  Du missförstår mig, jag tror att församlingens tid är nu, osäker på om det är från Apg 2 eller senare i Apg, fram till uppryckandet. Före det är det i huvudsak Israel det handlar om likaså efter det. Men idag heter det att det inte är skillnad på juden och greken, vi är alla lika inför Gud.
  .

 • Janne

  Jaså du använder mängdlära som argument nu, inte likt dej… Dock är det fortfarande en sadististisk tro.

 • Lars Wärn

  ”Vet inte vad du menar med .det övriga’ i Apg 15?”

  Blodmat och kött från kvävda djur.

  ”Du missförstår mig, jag tror att församlingens tid är nu, osäker på om
  det är från Apg 2 eller senare i Apg, fram till uppryckandet.”

  Det ”bortryckande på skyar” Paulus profeterar om ligger tusentals år in i framtiden.

  Frågan om templet gäller främst den offertjänst som kommer att återupptas där när det står färdigt. Hur du ser på t ex de syndoffer Hesekiel beskriver?

  Med vem samtalade Moses med i fyrtio dagar och fyrtio nätter på Lagens berg? Vem uppenbarade sig för Hesekiel?

 • Lars Wärn

  Mängdlära? Sådant har jag inte sysslat med sedan lågstadiet. ”HEJ!, Nya Matematiken” vill jag minnas boken från Hermods hette då och som jag aldrig gillade riktigt. Det är mycket intressantare med plus och minus, differentialekvationer etc 🙂

 • Janne Melkersson

  Jag ignorerar inget från Apg 15.

  Före lagen gavs var det ok att äta av allt levande som röde sig på marken

  ”3Allt som rör sig och har liv skolen I hava till föda; såsom jag har givit eder gröna örter, så giver jag eder allt detta. 4Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta.” 1 Mos 9

  Efter lagen återupprepas detta i Apg 15:20 att hedningarna skall avhålla sig från kött från kvävda djur och blod. Vi kristna är fria från Mose lag men vi är inte fri från kärlekens lag!

  Jakob säger;
  ”1Ty Moses har av ålder sina förkunnare i alla städer, då han ju var sabbat föreläses i synagogorna.” Apg 15:21

  Det tolkar jag som att vi inte ska äta mat på ett sätt som stöter sig med judarna. Det är därför Jakob påminner om att Mose förkunnas i synagogorna var helg.

  Paulus skriver i Rom 14:12-15 att han är viss om att inget är orent i sig själv. Det är endast orent om någon håller det för orent. Han säger vidare att om jag med mitt ätande vållar andra bekymmer så vandrar jag inte mer i kärleken.

 • Lars Wärn

  Varför tog Noa med 7 par av rena djur men endast 1 par av orena djur med i arken?

  Paulus skriver inte om icke-mat såsom svin. Han talar om kött från i o f s rena djur men som kan ha offrats till avgudar. Jag har ätit halal-mat som ju många i kristenheten klassar som ”offrat till en avgud”. Jag gör det gärna igen. Mellanösterns folk är fantastiska på att laga god mat 🙂

 • Janne Melkersson

  Eftersom endast de rena djuren var de som kunde offras till Herren så tror jag Noa tog med sig extra djur så det räckte till både reproduktion och offer;

  ”0Och Noa byggde ett altare åt HERREN och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret” ! Mos 8

  Jaha, och var i texten finner du stöd för att Paulus talar om icke mat? Kap 14 handlar om de som är svag i tron;

  ”1Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter. 2Den ene har tro till att äta vad som helst, under det att den som är svag allenast äter vad som växer på jorden”

  Det finns inget stöd för din tanke att det handlar om icke mat typ svin. Det är en konstruerad tolkning du gör för att rättfärdiga nått som inte behöver rättfärdigas. För Paulus säger två gånger i sammanhanget att ”inget är orent isig själv” och ”väl är allting rent”.

  Poängen med Rom 14 är ”du gör väl i att avhålla dig från att äta kött och dricka vin och från annat som för din broder bliver en stötesten”

  Det sagt skulle jag inte bjuda dig på griskött men en hemmagjord hamburgare av nötkött. Din blir dock torr eftersom det inte är grisfett i den!

 • Lars Wärn

  ”Jaha, och var i texten finner du stöd för att Paulus talar om icke mat?”

  Nu läste du inte vad jag skrev, återigen. Vad jag skrev var:

  Paulus skriver inte om icke-mat såsom svin. Han talar om kött från i o f s rena djur men som kan ha offrats till avgudar.

  Burgare på lammfärs är fett och gott.

 • Janne Melkersson

  ”Du erkänner alltså att redan Noa kände till vilka djur man kan äta och vilka djur som var icke-mat”

  Verkligen inte! Det som sagts om vad människorna skulle äta innan floden var till Adam;
  ”markens örter skola vara din föda och I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd”

  Det finns inget i skriften om ren och oren mat före floden. Inte förrän efter floden kommer det en ny matregel;
  ”Allt som rör sig och har liv skolen I hava till föda; såsom jag har givit eder gröna örter, så giver jag eder allt detta. 4Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta. 1 Mos 9
  Inte heller då talas det om rent o rent utan allt som rör sig gav Gud dem att åta.

  Att Rom 14 skulle handla om ”kött från i o f s rena djur men som kan ha offrats till avgudar” finns det inget i texten om.
  Du har blivit fångad av matregler och du pressar texten för att finna stöd för din tolkning av dem. De verkar betyda långt mer för dig än vad som är hälsosamt för en sund tro.

 • Lars Wärn

  Jag behöver absolut inte pressa några texter. Guds ord är Guds ord. Ni manglar, pressar och filtrerar allt, rör till en soppa som till slut ingen vill äta.

 • Lars Wärn

  Jag skrev ett svar som verkar ha raderats. Nytt försök.

  Naturligtvis har jag barn. En dotter och fler kan det bli. Under hela hennes uppväxt var jag helnykter. Som medlem i en pingstförsamling är det ett krav. Under att antal år var jag även medlem i IOGT-NTO. Var även helnykter under 15 års tid före min dotters födelse och var då medlem i ÖM.

 • Lars Wärn

  Den kallas Moses lag men eftersom det var Yeshua Messias som gav Lagen till Moses borde den hellre kallas Israels Guds Lag.

 • Janne

  Trevligt läsning, att du både var helnykter och medlem i IOGT! Synd att du börjat dricka bara. Lite konstigt då man brukar bli mer förnuftig med åren…

 • kjell

  Äntligen har du hittat hit, du och många här har inte läst från början angående vinet, det handlade om vad bibeln och NT säger om vin och alkohol, och för mig är det saklighet och sanning som gäller, angående vapen hur tolkar du Jesu ord om att sälja sin mantel för att kunna köpa sig ett svärd? (Jag ser det som att han visar på en nära framtid)

  Jag och min fru smakade på vin första gången när jag fyllt 60 är 80 i år, luftgeväret nämnde jag bara som svar till dig , men är populärt för både barn och barnbarn, men gjorde vapenfri tjänst i Borås.

  Men när du nämnde att du har adventistiska rötter så mindes jag denna händelse i Olsfors, hade det varit idag så hade jag kört henne till Hultafors, och sedan kört tillbaka mot Hyssna, men då hade jag inte fått uppleva att ”Tro” kan förflytta berg, har i mitt långa liv fått uppleva påtagliga helande och bönhörelse och under, men denna händelse minns jag särkilt.

  Har egentligen varit kristen sedan jag låg i vaggan, men döptes som 16åring i Borås, min morfar var pastor och sedan bibellärare på missionsskolan på 30talet, men det minns jag inte, men det har påverkat hela mitt liv.
  Jag vill byta ut bibel 2000 hos människor runt mig därför har jag ställt frågor angående reformationsbibelns texter, ( jag lever själv med 1917, bibel.se i kombination med min kunskap är ett snabbt sätt att hitta textställen, men det går ju inte att söka på samma sätt i reformationsbibeln.

 • Lars Wärn

  Ska försöka att sammanfatta ett svar.

  Före 50 – alkohol skadar kroppen
  Efter 50 – alkohol gör mer nytta än skada för kroppen och berikar dessutom själen

  Fråga Noa om jag har rätt. Vet du hur gammal han blev?

 • Lars Wärn

  Varför är det så svårt att förstå vad Bibeln säger? Misstänker att det är de kristnas versplockande som ställer till det. Det här är vad Herren YHWH, Israels Gud – Skaparen av Universum delger människan inför framtiden:

  Alla folk på jorden kommer att fira Sabbat i det Messianska Riket.

  Alla folk på jorden kommer att fira nymånader i det Messianska Riket.

  Alla folk på jorden kommer att fira Lövhyddohögtiden i det Messianska Riket.

  Hur går det då med ”grisätarna”? ( en av huvudpunkterna i profetian om det Messianska Riket)

  ”De som låta inviga sig och rena sig till gudstjänst i lustgårdar, anförda av en som står där i mitten, de som äta svinkött och annan styggelse, ja, också
  möss, de skola allasammans förgås, säger YHWH.

  (Jes 66:17)

 • gäst & främling

  Det finns logik i att vid händelse av att någon dricker lite för mycket, så håller ändå lever och njurar till 100, enligt läkares rekommendation.

 • Janne Melkersson

  ”Hur går det då med ”grisätarna”? ( en av huvudpunkterna i profetian om det Messianska Riket)”

  Du övertolkar grisätandet, det är ingen huvudpunkt i den här texten. Här är det det hycklande Israel det Israel som går sina egna vägar det handlar om. De som offrar allt enligt lagen men vars hjärtan är långt borta från Herren när de hyllar en fåfänglig avgud;

  ”3Den däremot, som slaktar sin offertjur, men ock är en mandråpare,
  den som offrar sitt lamm, men tillika krossar nacken på en hund,
  den som frambär ett spisoffer, men därvid frambär svinblod,
  den som offrar rökelse, men därunder hyllar en fåfänglig avgud –likasom det lyster dessa att gå sina egna vägar 4så lyster det ock mig att fara illa fram med dem och att låta förskräckelse komma över dem, eftersom ingen svarade, när jag kallade, och eftersom de icke hörde, när jag talade, utan gjorde, vad ont var i mina ögon” Jes 66:3-4

  Jes 66:1-17 handlar om ett framtida Israel inte Kristi kropp idag.

 • Lars Wärn

  Hur kan Jesajas profetia övertolkas?

  ”Kristi kropp” är någonstans ”bortom Mars” när profetian uppfylls?

 • Janne Melkersson

  Eftersom Mose lag endast var given till judarna så handlar stycket om grisätande Israeliter.

  ”Men till den skådar jag ned, som är betryckt och har en förkrossad ande,
  och till den som fruktar för mitt ord” Jes 66:2

  Men vad såg Herren? Mest självrättfärdiga Israeliter som hade ett sken av Gudsfruktan. I Hes 8 ser vi hur illa det var ställt med Israel. Även om profeterna inte var samtida så beskriver de samma fenomen, det religiösa hyckleriet.

  Därför är texten i högsta grad angelägen även för oss idag. Hyckleriet finns levande mitt ibland oss idag med och förmodligen drabbas både du och jag av det själva, andras hyckleri och vårt eget.

  Kristi kropp kommer efter uppryckande att för alltid vara där Herren är.

 • Lars Wärn

  Nu är du där igen. Lagen förmedlades genom Moses men har sitt ursprung i YHWH och är given till människan. Om du inte anser det bör du lämna in din Bibel till närmaste antikvariat och skaffa dig en separat del med bara NT.

  ”Kristi kropp kommer efter uppryckande att för alltid vara där Herren är.”

  Detta är ett av många problem. Att så många kristna hänger sig åt pretribulationala fantasier.

  Ingen ide vi tar ännu en runda. Det finns mer än tillräckligt med kommentarer och våra är tämligen OT.

 • Janne Melkersson

  Naturligtvis fick Mose lagen av Herren. Du vet lika bra som jag att vi talar om den som Mose lag. Om inte av annan orsak så för att skilja den från andra bibliska lagar. Guds lag. Kristi lag, livets Andes lag, frihetens lag och säkert nån fler.

  Det kan omöjligt vara ett problem att vänta på det Kristna hoppets fullbordan. vare sig det sker före vedermödan eller efter den. För ett uppryckande blir det i vilket fall som helst.

  Ok, då stannar vi här

 • Cissi

  Snälla broder Wärn,

  du ser ut att ha släppt stafettpinnen precis innan mållinjen.

  TMU:s Lärjungaskolan Stockholm under Kjell Söderblom bjöd 1997 in en brittisk pastor till ICHTYS (inte Pete Greig, vars tema var 24/7) som uppmanade oss att läsa the red letter Bible.

  Pastorn förklarade sedan missionsbefallningen och försökte komma till rätta med faktoiden att NT:s bud på något sätt var lättare (so to speak) än GT:s dito. Här verkade du indirekt ge ditt stöd åt missuppfattningen. Ni hade hellre kunnat resonera kring betydelsen av allmän trovärdighet, gemensamma handlingsplaner, ömsesidigt samförstånd eller för all del Pray & Obey (jfr. Magnus Alphonce).

  Men det tycks ha gått majoriteten förbi att de bud du gett någon slags prioritet var sådana där man inte behöver göra något alls. Personlig friskvård – typ.

  Pete Greig var inte lika tydlig som den förstnämnda britten (vet någon hans namn?) men tangerade samma dilemma när han frågade auditoriet vad New Age-folk i ett tält med en Bibel och i Andens närvaro (men helt i avsaknad av förkunskaper) skulle ta fasta på.

  Ps 8,

  Cissi

 • Lars Wärn

  Tack för input.

  Det har gått för många rundor redan. Det är ingen idé att upprepa sig ännu en gång. Samma missförståelse av Bibeln dyker upp gång på gång.

  ”Men det tycks ha gått majoriteten förbi att de bud du gett någon slags
  prioritet var sådana där man inte behöver göra något alls. Personlig
  friskvård – typ.”

  Men är det inte så med många av buden?

  ”Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.”

  Det är enkelt att älska en älskvärd person 🙂

  Sabbatsbudet känns inte heller särskilt ansträngande att följa.

 • Cissi

  Och hela folket sa

  Amen.

 • Lars Wärn

  Hal El Lu Jah!

 • Janne

  Det är till att sila mygg och svälja kameler. Har redan nämnt ett stort antal argument för att inte dricka men kan ta upp ett till:

  En ny studie från Jennie Connor vid Otago University i Nya Zeeland visar att alkoholdrickande är en direkt orsak till sju former av cancer.

  Även utan att vara helt säker på de biologiska mekanismerna finns det enligt Connor starka bevis för att alkohol orsakar cancer på sju ställen i kroppen, förmodligen fler. Det handlar om huvud- och halscancer (orofarynx), struphuvudcancer (larynx), ventrikelcancer (oesophagus), levercancer, coloncancer, rektalcancer och bröstcancer.

  Risken är störst hos de som dricker mest, enligt Connors studie men betydliga risker finns också i för alla med låg eller måttlig konsumtion.

 • Janne

  Det ska i alla fall inte tolkas bokstavligt, det Jesus sade om svärd….

  Kan nästan sätta en peng på att ni började dricka pga grupptryck. Man får inte en sån tanke vid 60 års ålder annars. Förutom alla negativa konsekvenser jag nämnt tidigare är cancer ytterligare en. Läs mitt inlägg till Gäst&främling.

 • Janne

  Känner du inte till att bara för att det står vin så måste det inte vara alkohol i. Alkohol är orsaken till sju olikasorters cancer och risken finns även om man dricker lite….

 • Lars Wärn

  Jag kom att tänka på prästen Esra. Hur väckte han upp ett folk som delvis fallit i slummer under 70 års tid? Jo, han tog fram Israels Guds Lag och utövade högläsning för folket. Fundamenten är det enda man kan bygga vidare på. (Nehemja kap 8)

  Vers 9: ”Alla började gråta när de hörde Lagens ord.”

 • kjell

  Du låter ung, det finns inget grupptryck vid 60 års ålder, men på grund av ”grupptryck” i kyrkan såg jag vinet som något fult, men har upptäckt att det är något som Herren välsignat, men allt handlar om måttlighet, ena stunden försvarar du bibeln nästa stund vill du skriva om den, så att den passar syndakatalogen, jag använder vin till rätt mat, men endast tillsammans med min fru.Jag uppmanar ingen att dricka, men på denna blogg har jag försvarat sanningar i NT för den som förstår det skrivna ordet framgår det klart att det var alkohol när Jesus gjorde vin av vatten, likaså när han talar om gamla skinnläglar som inte tålde jäsningen.
  Min far blev inte 70 år han dog av cancer efter ett helnyktert liv, jag 80 och min fru 77 lever ett välsignat liv, Lars Wärn skriver samma sak som många läkare säger, att vin gör mer nytta än skada för den som är över 50.
  (men oljan och vinet skall du inte skada)

 • Lars Wärn

  Vilka sju olika sorters cancer? Hur kunde Noa bli över 500 år gammal om han hade varit svårt sjuk i cancer?

 • SE Sköld

  Om det är några som behöver predikanternas – Guds Ords tjänares – stöd i Sverige, så är de ofödda som nu dräps försvarslösa i moderlivet! Men att försvara dem och deras av Gud givna rätt, att leva sina liv på jorden, ger inga medaljer och inga andra utmärkelser heller, utan bara förföljelse för Sanningens Ords skull.

  Därför ägnar sig Guds och Ordets tjänare åt annat i stället, som inte ger förföljelse, tex att ta akademiska poäng i teologi och även hålla stora s.k. Rådslag och sjunga lovsånger. Dvs att på olika sätt meritera sig som Guds tjänare, utan att bli förföljd för Ordets skull!

  Och Guds Ord – allt Guds Ord, även de för oss människor obekväma – utan såningsmän är utsäde som blir kvar på logen och aldrig blir utsått, där det kan bära frukt, i jorden. När det gäller Guds Ord är ”jorden” människohjärtan och de finns! Säden finns också, i Bibeln som är logen, men såningsmännen saknas i vårt land, i Sverige. Därför har vi ingen s.k. väckelse och det blir ingen heller, förrän någon börjar predika Guds Ord – allt Guds Ord – som Paulus ”allt Guds rådslut”.

  Det är fortfarande Ordet som skall ha framgång, utan Ordet blir det ingen framgång för Guds rike! Så länge Ordets utsäde är kvar på logen – i Bibeln – kan det inte bära frukt. Det är den enkla sanningen, det enkla sambandet, mellan Ordet och människornas – våra – hjärtan och Gud – vår Uppdragsgivare och stora Såningsman – har gett Sina tjänar, att så ut allt Guds Ord, överallt, då det är Han som ensam vet jordmånen -och som ger frukten!

 • Janne

  Du upphör aldrig att förvåna. Har du hört talas om statistik och gener…
  Jag vet människor som rökt, druckit o inte brytt sig alls om hälsa o ändå blivit närmare 100. Vilket barnstadium på argumenten!

  En ny studie från Jennie Connor vid Otago University i Nya Zeeland visar att alkoholdrickande är en direkt orsak till sju former av cancer.

  Även utan att vara helt säker på de biologiska mekanismerna finns det enligt Connor starka bevis för att alkohol orsakar cancer på sju ställen i kroppen, förmodligen fler. Det handlar om huvud- och halscancer (orofarynx), struphuvudcancer (larynx), ventrikelcancer (oesophagus), levercancer, coloncancer, rektalcancer och bröstcancer.

  Risken är störst hos de som dricker mest, enligt Connors studie men betydliga risker finns också i för alla med låg eller måttlig konsumtion.

 • gäst & främling

  Ibland låter det på dig att du tillhör dom troendes skara, men sedan blandar du, min tro är att min tid är utstakad, jag kan möjligen påverka så att livet inte blir allt för besvärligt, men
  det står att till och med huvudhåren har han räknat på oss, jag har många krämpor och olyckor som kunde satt punkt för mitt liv på jorden, men Han har helat och räddat mig många gånger, är bibeln sann, då måste vi tro på den och inte plocka ut enskilda delar, jag har roat mig med att läsa igenom vad signaturen kjell skriver, som du hackar på, allt vad jag kan se är det sakligt och bibliskt, men som Lars Wärn skriver så är det kanske inte nyttigt och praktiskt före 50 ”på grund av trafiklagar” men efter 50 gör det mer nytta än skada.

 • Lars Wärn

  Jag läser min Bibel. Gå du ock och gör sammanlunda.

 • SE Sköld

  Nedanstående pastorer och församlingsledare har i ett upprop i tidningen Dagen, vädjat, att vi inte skall utvisa dem som kommer som flyktingar från Afganistan, p.g.a den svåra situationen där.

  Tänk om de – pastorer och församlingsledare, Guds Ords tjänare, i rika Sverige – gjorde ett likadant upprop för de försvarslösa människor – Guds avbilder – som vi nu dräper i moderlivet. Ett upprop till gagn för dem, för att ta emot dem, i stället för att – som nu – slå ihjäl dem!

  Men ett sådant upprop skulle innebära förföljelse för Guds Ords skull, och de vill de – och ingen annan heller – ha. Det får inte kosta det höga priset, att efterfölja JESUS, Mästaren! Då får landet hellre sjunka ner i sina synder och överträdelser. Det kan ju inte rimligen vara saltets fel, att förruttnelsen sprider sig, för att nu också dräpa våra allra minsta. De som är sämre ställda i Sverige, än våra flyktingar, som vi av bla humanitära skäl räddar till livet och framförallt inte dräper! Vilket vi däremot gör med våra egna barn.
  Ja, i skaror! 30-40.000 årligen sedan 1974. Det blir över en miljon barn tills idag och fortfarande är ingen förändring i sikte! Deras oskyldiga blod är en sådd, som kommer att ge oss, vårt lands hela folk, en skörd av exakt samma slag, av blod.

  Daniel Alm, Västerås, föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan
  Andreas Ardenfors, Södertälje, verksamhetsledare Pingst – fria församlingar i samverkan
  Hans Erik Bylund, Botkyrka Pingst, ordförande Pingst Integration
  Tatta Lennartsson, Uppsala Pingst, IBRA, Pingst Integration
  Christian Mölk, Timrå Pingst, Pingst Integration
  Mark Beckenham, Smyrna, Göteborg, Pingst Integration
  Bengt Sjöberg, Korskyrkan Filipstad, Pingst Integration
  Christer Tornberg, Jönköping pingst, Pingst Integration

 • SE Sköld

  Ibland undrar jag, om det finns någonting hårdare än religiösa stenhjärtan? Det var sådana som JESUS brottades med på Sin tid: de religiösa, de skriftlärda!

  Hjärtan av sten, som Gud lovat byta ut till hjärtan av kött. Sådana hjärtan som har medkänsla med de verkligt svaga, om de än kostar dem förföljelse för Guds eget Ords skull, att träda upp till försvar för dem: för deras av Gud givna rätt att också få att leva sina liv här på jorden!

  Hes. 36:26 ”Och jag skall ge er ett nytt hjärta
  och låta en ny ande komma in i era bröst.; jag
  skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er
  ett hjärta av kött”.

  Till Galaterna skriver Paulus, att de återvänt till sina stenhjärtan, blivit religiösa!

 • Janne

  Har du problem med läs förståelsen? Du tjatar om samma sak igen….
  Sandlåda! Fortsätt och stoppa huvudet i sanden.

 • Janne

  Då har du blivit utsatt för ett stort grupptryck om du inte tror att det existerar vid 60 års ålder…
  Alkohol är inte något som Gud välsignat men möjligtvis (alkoholfritt) vin i så fall. Man kan inte veta om man menar alkohol vin när det står vin i bibeln. Det framgår inte alls att det var vin Jesus gjorde. Bachiocci är en Italiensk författare som doktorerat på detta med vin i Bibeln och det fanns flera sätt att bevara alkoholfritt. Ska se om jag kan lägga in lite text här sedan.
  Om vi nu pratar måttlighet så ska man ju inte dricka sig berusad enligt Bibeln och dricker jag 1,5 dl då är jag klart påverkad (småberusad) och enligt våra lagar så får du alltså inte ens köra bil, men det är ju inte detta saken handlar om utan att alkohol bryter ner så mkt och är orsaken till enormt lidande och kostnader i samhället. Vill du vara delaktig i det? Jag tror inte du kan svara ärligt på det då du byggt upp höga skyddsmurar och försvar och kan inte (vill inte eg) se det på något annat sätt än det som gynnar dej. Därför tar du upp enskilda exempel för att försvara ditt hållningssätt, i stället för att vara korrekt och titta på statistiken. De som blir äldst (och verkar må bäst) är bla en grupp SDA i Californien och de är vegetarianer och dricker inte alkohol!!
  OM du vore ärlig i ditt sätt att se på detta skulle du formulera dig tex: ok, jag vet att alkohol inte är bra varken för mig eller samhället, men jag tycker det är så gott och har svårt att sluta nu när jag vant mig, så tyvärr fortsätter jag att dricka, men dricker måttligt.

 • Lars Wärn

  Jag läser min Bibel. Gå du ock och gör sammanlunda.

 • kjell

  Jag försvarade inte själva drickandet i den diskution som uppstod här för ett par månader sedan, det jag försvarar är vad som står i NT där det klart framgår när Jesus gjorde vatten till vin, så står det klart att det var sådant vin som normalt serverades först på fester, men när alla var lite påverkade brukade det sämre vinet tas fram, men Jesus ”serverade” det bättre vinet sist ”som alla brukade bli påverkade av”
  Likaså Jesu ord att man kan inte använda gamla skinnläglar till nytt vin för när det jäser spricker dessa som antagligen hunnit torka, jäsning ger alkohol, dessutom är alkohol bakteriedödande som är positivt för vår tid också men särskilt positivt på den tiden som inte hade våra förvaringsmöjligheter.
  Jag försvarar inte drickandet men kan inte se att det är någon synd att använda vin enligt den bibel som jag har kommit till tro igenom, du och vissa andra verkar försöka läsa mellan raderna i bibeln, så fort någon påstår det som inte står så ”skrivs” det in i den osynliga syndakatalogen, och belastar svaga människor.

 • Lars Wärn
 • kjell

  Janne// det är inte kroppen som är det viktiga, enligt Jesus.

  Matt 5:30
  Och om din högra hand är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kommer till Gehenna.

  Matt 10:28
  Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna

  Kol 2-3 kan du hitta dessa texter

  Om I nu haven dött med Kristus och så blivit frigjorda ifrån världens ”makter”, varför låten I då allahanda stadgar läggas på eder, likasom levden I ännu i världen: ”Det skall du icke taga i”, ”Det skall du icke smaka”, ”Det skall du icke komma vid” och detta när det gäller ting, som alla äro bestämda till att gå under genom förbrukning — allt till åtlydnad av människobud och människoläror? Visserligen har allt detta fått namn om sig att vara ”vishet”, eftersom däri ligger ett självvalt gudstjänstväsende och ett slags ”ödmjukhet” och en kroppens späkning; men ingalunda ligger däri ”en viss heder”, det tjänar allenast till att nära det köttsliga sinnet.

  Om i alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida

 • gäst & främling

  Det var en intressant text den kjell tog fram om att sälja manteln och köpa ett svärd, det
  var ett klart konstaterande av Jesus som såg ”framtiden” varför ska inte den tolkas som det står, vi vet hur det gick sedan.

 • Jonas Rosendahl

  Är det Adam som står vid trädet? 😉

 • Lars Wärn

  Nej, en sentida ättling 🙂

 • Janne

  I stället för att spekulera så kan du ju googla lite så får du svaret. Att svärdet inte skulle användas var ju solklart då Jesus lite senare säger: Den som griper till svärd ska dödas med svärd.

 • Janne

  Otroligt! Har man daterat med kol14? Man kan ju inte räkna ringarna…

 • Janne

  Jag plockar inte ut enskilda delar, det tycker jag de andra gör så bra…
  Vet inte riktigt vad dina olyckor har med frågan om alkohol att göra. Om du är hårt drabbad så borde du ju inte vilja att andra ska drabbas, och då är det en bra sak att göra, att avstå alkohol, precis som jag och andra med mej. Om ingen blev skadad av alkoholen skulle jag naturligtvis dricka, men Bibelns kärleksbudskap kan jag inte gå emot. Ca 380000 barn lider mer eller mindre pga av att vuxna i deras närhet dricker. Bara det är fullständigt oacceptabelt som jag ser det.

 • Lars Wärn

  Vet inte hur det har daterats. Man kan ta en borrkärna och räkna årsringar.

  Shabbat Shalom!

  https://www.youtube.com/watch?v=dUfGwwlKWmw

 • gäst & främling

  Du verkar ha svårt att fatta, Jesus uppmanar självklart inte till att använda svärdet, han konstaterar hur det faktiskt kommer att bli, hur läser du bibeln?
  Jag tycker fortfarande att signaturen kjell hittar sanningen men du verkar köra huvudet i sanden, din religion verkar mer luta åt en ren kropp än ren själ, där har kjell lagt in några bra bibelställen här strax intill.

 • Jeshua talar här enbart till judar. De har fått Toran, vilket inte hednafolken fått.
  Pånyttfödda hedningar skall rätta sig efter apostlamötets direktiv. Men vill man avstå från viss mat så är det inte förbjudet. Jag tycker Snabelsonjo har gett dig sannings ord som du borde ta till dig.

 • Jag har kommenterat och visat att du inte förstått till vilka Jeshua talade.

 • Janne

  Det var ett av de snurrigaste inläggen jag läst. Tack för mej.

 • Lars Wärn

  Lagen är given till människan genom Moses och Israel. Det kommer du att förstå om du aktas värdig att gå in i det Messianska Riket.

 • Martin

  Lagen inte bara gavs utan den emottogs också. Den var ett förbund mellan två samtyckande parter. Israel gick alltså in i förbundet när de lovade Gud att hålla hans bud. I gengäld skulle de då få välsignelserna ELLER förbannelserna preciserade i 5 Mos 28.

  ”DU har i dag försäkrat att Herren skall vara din Gud och att du skall vandra hans vägar, följa hans stadgar, bud och föreskrifter och lyda honom.” (5 Mos 26:17; mina versaler)

 • Lars Wärn

  Precis, och den som vill ha delaktighet i Israel är skyldig att akta på Lagen, intill tidens ände. Den som vill vara Mästarens lärjunge är skyldig att leva såsom Han levde.

  ”San­ner­li­gen, in­nan him­len och jor­den förgår skall in­te en en­da bok­stav, in­te mins­ta prick i la­gen förgå; in­te förrän allt har skett.”
  (Matt 5:18)

  ”Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.”
  (1 Joh 2:6)

 • Martin

  Men lycka till då, Lars!

  ”Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla.” (Jak 9:10)

 • Martin

  Eftersom det gamla förbundet är mellan Gud och Israel måste du först bli jude och därefter gå in det förbundet. Du vet vad det innebär, du måste bland annat låta omskära dig. Detta varnar Paulus för å det bestämdaste!

  En fråga som har dykt upp hos mig den senaste tiden; Varför stenade inte Jesus äktenskapsbryterskan? Jesus sade att den som var utan synd skulle kasta första stenen. Själv var han utan synd, men kastade ändå inte första stenen. Varför?

 • Apostlarna hade behövt dig. Nu fick de samlas i sin okunnighet för att ta reda på vad som gällde för de pånyttfödda hedningarna och de kom till ett för dig helt felaktigt beslut. Men du får korrigera dom om tillfälle givs i framtiden.

 • Lars Wärn

  Sade apostlarna att omvända hedningar inte behövde bry sig om lagen?

 • Lars Wärn

  Har ett email om en kommentar från dig jag ville besvara först. Finner den inte här. Din kommentar löd:

  ”Men lycka till då, Lars!

  ’Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla.’ (Jak 9:10)”

  Att akta på Lagen är inte samma sak som att hålla den. Vem har hållit alla buden?

 • Martin

  Jag tog bort den för jag tyckte den var lite sarkastisk. Det var egentligen inte meningen men såna här diskussioner brukar bli evighetslånga så jag ville kväva den i dess linda.

 • Ja de behövde inte omskära sig och hålla Mose lag, utom fyra viktiga bud. Så är det min vän!

 • SE Sköld

  Jag är 100 procent övertygad, att om Pelle Hörnmark (och gärna alla övriga Guds -och Ordets tjänare i Sverige) gjort som Paulus, predikat ”allt Guds rådslut” för vårt andligt, vilsna folk och inte ”undandragit” sig, att predika vad Guds Ord säger, om vårt dödande av Guds avbilder i moderlivet, Hans söner och döttrar, hade han inte fått någon kungamedalj.

  Då hade han nog snarare fått gjort sällskap med Paulus, som säger om sig själv, att han liknar ”ett ofullgånget foster” och är ”ett skådespel för världen” -och ”livdömd”. Detta pga sin lydnad för Gud och Hans Ord, dvs genom att predika sanningen – ”alla de sanna Livets ord” – för människorna och inte bara de som ”kliar dem i öronen” att höra. Sanningar som skall frälsa våra -och allas själar, göra oss fria! Fria, så vi kan befolka himlen, som ju är det slutgiltiga målet för vår tro, för vår seger!

 • Lars Wärn

  Ovanligt bra kommentar, kort och koncist. Och ditt korta och koncisa svar på min fråga?

 • Lars Wärn

  Ditt svar är alltså ”ja”? Och mitt svar är NEJ!

  Det viktigaste är vad israels Gud, min Mästare Yeshua, har sagt om Lagen. Hur länge består den enligt Honom? Vad händer med sådana som dig enligt Honom?

 • Förstår man inte ens det mest fundamentala, att allt i Bibeln inte är riktade till Svensson i Sverige, så behöver man undervisning. Dina hotelser biter inte på mig. Så är det min vän!

 • Martin

  Jag vet inte om jag ska ta det som en komplimang. Kommentaren blir nästan lika kort:

  Förbundet som slöts mellan Gud och Israel var inte att israelerna skulle akta på lagen utan att de skulle hålla den. Att ”akta på lagen” är en uppmjukning som du verkar ha lagt till helt själv.

  För övrigt, att inte leva under Lagen betyder inte att man gör vad lagen förbjuder. Då är man fortfarande under lagen.

 • Martin

  Jag har en bild av synd som är ungefär såhär. Tänk dig en ung man som blir skickad till New York av sin arbetsgivare. Han ska stanna ett kvartal och får bo i en lägenhet på Manhattan. Men den unge mannen är alkoholist och han tillbringar all sin fria tid på barer och på helgerna ligger han utslagen av bakfylla och ångest. Från sitt djupaste mörker ropar han ut till Jesus som frälser honom. När han ett år senare åter är i New York går han till kyrkor, museer och hamburgerhak. Han går på komediklubbar och broadway-festivaler och hamnar på diskussionsklubbar och gospelkonserter. Han var fånge i sin synd men Jesus befriade honom. Han var död men lever igen.

 • Lars Wärn

  Jag ställde en fråga vilket inte skall ses som en hotelse. Du kan inte svaret? Du behöver undervisning i messiansk tro. Du ska få svaret.

  ”Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.”

  Märk väl ordet ”människorna” – inte judarna. Vilket är det minsta budet?

  Svaret på den första frågan förutsätter jag att du vet.

 • Lars Wärn

  Använd vilka definitioner du vill. Du har fått mina svar – flera gånger om.

 • Lars Wärn

  Du känner inte ens till definitionen av synd, trots allt det jag har skrivit? Du är ju kristen och borde läsa åtminstone NT noggrant. Men du skall få definitionen:

  ”Var och en som gör synd, han överträder ock Lagen, ty synd är överträdelse av Lagen.”
  (Aposteln Johannes)

 • Lars Wärn

  ”Guds -och Ordets tjänare” ??

 • ”Människorna” i detta sammanhang är desamma som kallas ”folkskarorna” i vers 1. Judarna var också människor.

  Som sagt du borde ha varit med och undervisat de okunniga apostlarna på apostlamötet.

 • Martin

  Så varför stenade inte Jesus äktenskapsbryterskan?

 • Lars Wärn

  Det borde stå klart för dig om du förstår kapitlet (Joh kap 8).

  Inte ens Stora rådet kunde utdöma eller verkställa dödsstraff under den romerska ockupationen b t w.

  Yeshua kastade inga stenar. Men efter den yttersta Domen blir det etter värre för syndare och hädare.

 • Martin

  Jesus skulle aldrig ta upp stenar och ha ihjäl en gråtande kvinna. Eller någon annan människa heller för den delen, hur skyldig hon än må ha varit. Han kom för att rädda oss, inte för att döda oss.

 • Lars Wärn

  Har jag påstått något annat?

 • S-E SKÖLD

  Det finns trogna tjänare och sådana som inte är det, men det är tjänare i båda fallen.

 • S-E Sköld

  JESUS: ”Ve er, när alla
  talar väl om er”

  Varför? Då har man tappat bort Guds evangelium och predikar ett ”annat evangelium” Ett som.tilltalar – passar – världen.

 • Lars Wärn halkade ner i grisköttsdiket på grund av förkunnelse från två Hebrew Roots predikanter som Daniel (Aletheia) inbjöd att predika i Sverige.

  Det var framför allt Edmund Chumney och Marcus Biltz som påverkade Lars. Därför får du nog inte räkna med att Lars stängs av i bloggen. Det funkar ju så när man känner sig medskyldig till någons uppträdande. Vi har nog alla dylika akilleshälar.

  Jag förstår mycket väl Daniels handlingsförlamning som moderator i detta speciella fall.

  Sedan vill jag tillägga att jag noggrannt lyssnade på båda dessa förkunnare, prövade deras budskap och behöll det som var gott.

  Lars brist på omdömesförmåga i mänskliga relationer och tendens att hemfalla åt aggressiv profanitet är ju tyvärr även orsaken till att han saknar de relationer som skulle kunna leda till att han lär sig grunderna för mänskligt umgänge.

  Men, ärligt talat, är det väl så att vi alla lätt överkompenserar med fikonlöv som vi hoppas dölja våra värsta brister med.

  Inte minst i cyberspace där selektiv anonymitet och selektiv exhibitionism båda består av en osalig blandning av fantasi och verklighet.

  /Kjell

 • Martin

  Nej. Inte antytt heller. Vi vet att Jesus inte är sån. Men det väcker frågor. Till de som ville stena kvinnan säger Jesus: ”Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början,…” Men dessa män följde instruktionerna i Lagen. Men om nu Jesus inte ville stena kvinnan varför instiftade han då sådana straff i Lagen? Hade rätt agerande av israeliterna varit att inte utföra de straff som lagen påbjöd?

  ””Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna. Du skall utrota det onda ur folket. ” ”(5 Mos 22:23-24)

 • Lars Wärn

  ”Men om nu Jesus inte ville stena kvinnan varför instiftade han då sådana straff i Lagen?”

  Herrens vägar äro outgrundliga. Nåd har gått före rätt som en röd tråd genom hela den bibliska historien. Hur straffades konung David? Hur borde han ha straffats?

  ”Ni har djävulen till fader…”

  Där blandar du samman olika situationer med olika personer inblandade.

 • Lars Wärn

  ”grisköttsdiket” ? Där har jag aldrig varit. Att de flesta kristna äter svin är den mest uppenbara nonchalansen mot Guds ord bland dessa i vår tid. De kristna mördar inte, de har inga begärelser etc. Men som sagt var, så många gånger:

  ”Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär
  människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men
  den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i
  himmelriket.”

  Bestämmelser om vad som är mat och icke mat må tillhöra ”de minsta buden”, men som sagt var…

  Du har kanske som målsättning att bli den minste i Himmelriket?

  ”Lars brist på omdömesförmåga i mänskliga relationer och tendens att hemfalla åt aggressiv profanitet är ju tyvärr även orsaken till att han saknar de relationer som skulle kunna leda till att han lär sig grunderna för mänskligt umgänge.”

  Du har kartlagt mina relationer minutiöst in i minsta detalj? Ännu en form av personförföljelse? Religiös förföljelse?

 • Martin

  ”Där blandar du samman olika situationer med olika personer inblandade.”

  Det stämmer, det gick lite för fort. Jag frågade också om rätt agerande av israeliterna hade varit att inte utföra de straff som lagen föreskrev. Jag vet inte om det är en fråga av typen ”har du slutat slå din fru?” men jag får ändå inte ihop det.

 • Lars Wärn

  ”Jag frågade också om rätt agerande av israeliterna hade varit att inte utföra de straff som lagen föreskrev.”

  Saken är den, som jag tidigare skrev, att endast den romerska ockupationsmakten kunde utdöma och verkställa dödsstraff.

  På profeten Elias tid var det annorlunda, som du kanske känner till.

 • Martin

  Tror du att Jesus hade stenat äktenskapsbryterskan om romersk lag hade tillåtit det?

 • Lars Wärn

  Nej.

  Om du läser kapitlet mer noggrant så ser du att ett sådant händelseförlopp inte hade varit aktuellt överhuvudtaget. Förstår du inte budskapet?

 • Martin

  Jovisst förstår jag händelseförloppet. Men vad som hindrade Jesus att stena kvinnan var inte romersk lag eller eventuellt andra teknikaliteter. Han ville inte stena henne, han ville inte ens döma henne.

  Trots att fariséerna aktade på lagen, undvek griskött och lät omskära sig och firade sabbat osv osv så kände de inte Fadern. Det visade sig att de i själva verket hatade Gud. Att följa Torah, eller Tanakh, ledde de snarare längre bort från Gud. Historien har en tendens att upprepa sig.

 • Lars Wärn

  Yeshua tillhör inte den verkställande makten. Sådant tar andra hand om i slutändan. Om du kände till Elia, hur han dräpte 445 falska profeter så kan du få en föraning om hur det blir efter den Yttersta domen. Vidare hur konung Jehu med list fångade ett annat gäng falska präster och profeter. Hur han lät hundarna festa på drottning Isebel. Så blir det i slutändan för dem som föraktar Guds ord. Förledarna får sitt välförtjänta straff och de förledda får sin upprättelse. Kvinnan i Joh 8 tillhörde med största sannolikhet den senare kategorin.

  Men, förstår du inte alls vilket budskap berättelsen förmedlar?

 • Martin

  Detta är ju teorier, tolkningar, men jag tror inte att lagen kom till för att blidka Gud utan för att skydda oss från djävulen. Genom syndafallet fick satan makt över människan, äganderätt kanske man kan säga. Lagen fungerade som ett tillfälligt skyddsvärn fram till Kristus. Det är därför vi inte längre är under lagen, den spelade ut sin roll vid Golgata och har ersatts av det oändligt fastare skyddsvärnet som är Kristi kors.

  Jag köper inte det här bad cop/good cop-resonemanget som kristenheten annars hamnar i. Gud vill döda oss men Jesus vill rädda oss. Gud räddar oss från Gud? Gud Fadern blir då som en psykopat som kräver lydnad och kärlek, annars spänner han fast oss på grillgallret och steker oss på hällen i en evighet. Det låter inte som den Fadern som Jesus talade om. Mer som den ”guden” som fariséerna trodde på. Bilden blir en annan om Fadern i kärlek vill rädda oss från Anklagaren.

  Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös (Heb 2:14).

  Shoot! Låt höra din utläggning av början av Joh 8!

 • Lars Wärn

  ”Gud vill döda oss men Jesus vill rädda oss.”

  Svara kort och koncist på dessa två frågor (svaret är detsamma på båda):

  Vem samtalade Moses med på Lagens berg under 40 dagar och 40 nätter?
  Vem följde Israels barn i öknen under 40 år ”som en klippa”?

 • Martin

  Jag är ledsen, men jag svarar av princip aldrig på frågor ställda i imperativ.

 • Lars Wärn

  Ok.

  Min erfarenhet är att du inte svarar på några frågor överhuvudtaget. Endast ställer nya i dryga ordalag.

 • Martin

  Det är inte meningen att vara dryg. Men det känns som att du var ute efter att ”sätta dig mig” med de frågorna. Jag klarar inte av att ta en diskussion om treenighetsläran. Men jag tror inte det är så lätt som att byta ut ”Gud” eller ”Herren” i Gamla Testamentet med ”Jesus” även om jag tror att Jesus är Herren, att Jesus är Gud! Det låter ju inte logiskt alls.

 • SE Sköld

  Alla människor på jorden är av samma värde inför Gud. Det innebär, att de människor som vi nu – med stöd av vår lag – avrättar i moderlivet, har samma värde i Guds ögon som t.ex. Pelle Hörnmark och Daniel Alm, plus alla andra människor på jorden!

  Det värdet bestäms av, hur Gud offrade Sin Son, JESUS, för oss alla! Genom det offret VISADE Gud hur Han ser på oss! Vilket högt värde vi har i Guds ögon! Men dem JESUS dog för, gav Sitt rena liv för, dräper vi nu under Guds Ords tjänares, predikanternas, samstämmiga tystnad!

  Dessutom är dem vi nu dödar, helt oskyldiga i sin mors liv, våra bröder och systrar efter ”köttet”, dvs vi är av samma natur som de. Till skillnad från djuren, som är av en annan natur.

 • Janne

  Jag säger det igen, det är ingen synd att dricka, men Bibelns budskap om kärlek gör att man med gott samvete lägger alkoholen åt sidan. Vad i viljen….
  Får lätt en känsla av att man med Bibelns hjälp försöker rättfärdiga ett drickande när det borde vara tvärtom!!

  När det står vin i Bibeln vet vi inte om det är jäst eller ojäst.
  Det fanns 4 metoder att bevara druvjuicen ojäst på Bibelns tid.
  Hälften av texterna har en negativ inställning till vin. Det mest logiska är att de andra texterna handlar om ojäst vin.
  Myt≈Jesus drack alkohol.
  Jesus växte upp i fromma och fattiga förhållanden och i sin ständiga kamp att leva syndfritt, så kunde han inte kosta på sig att fördunkla sitt omdöme. Tex Han erbjöds starkt vin som bedövning på korset, men tog inte emot!
  Jesus uppmanar flera gånger till nykterhet. ”Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap…”
  Jesus umgicks med samhällets olycksbarn, att då tro att han struntade i alkoholens förödande följder är närmast en inkonsekvent förolämpning mot den som sade: ”Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni också göra för dem”
  Myt≈Nattvardsvinet var alkoholhaltigt vin.
  Den kallades också för osyrade brödets högtid som inleddes med att ta bort alla jästa produkter ur huset. Än idag följer många ortodoxa judar detta.
  Jesus använder vinet som en symbol på sitt försoningsblod. Jästa produkter symboliserar ofta synd i Bibeln och Jesus använde själv det jästa som en symbol Vid påskalammsmåltiden skulle man dricka fyra bägare vin enligt traditionen. De flesta är överens om att Jesus använder den tredje bägaren, välsignelsens bägare. Att detta vin skulle vara jäst, är närmast vanhelgande…
  Det finns många exempel på bruket av ojäst vin vid nattvarden i många skrifter under efterbiblisk tid. Det är ju som sagt många ortodoxa judar som fortfarande i konsekvensens namn också har ojäst vin vid sina påskalammshögtider.

  WHO som inte är en kristen organisation, har klassat alkoholen som vår världs största sociala och hälsomässiga problem.

 • Lars Wärn

  Det var lite dubbelmening där. Närmast menade jag att du drygar ut dina kommentarer med ”de många orden”. (Matt 6:7, Bibel 1917)

 • kjell

  Matt 5:18-20
  Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.
  Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket. Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.

  Övergår din rättfärdighet fariseernas eller dom skriftärde?

  Självklart kommer lagen vara kvar, för Gud kan inte ta bort någonting som han sagt, då vore han inte Gud, men varken du fariseerna eller dom skriftlärde klarar av att bli frälst genom lagen men genom sin son har Han skapat en bättre väg.

 • Lars Wärn

  Självklart kan jag inte bli ”frälst” (frireligiöst uttryck jag ogillar numera) genom att hålla Lagen. Tänk vad många gånger jag har brutit mot Lagen alltsedan barndomen. För att Lagen skall kunna ”frälsa” en människa handlar det om att hålla samtliga bud sedan barndomen och sedan livet ut (Matt 19:16-26). Vem har klarat det? Blev konung David ”frälst”?

  Att akta på Lagen när kunskapen växer till är en annan sak som gäller för varje människa att beakta.

 • kjell

  Du har missat Jesu sista ord innan han gav upp andan på korset, (det är fullbordat)

 • Lars Wärn

  Vad innebär de orden? Du skulle behöva en lektion i Bibelkunskap av Eddie Chumney 🙂

  Du har missat en mängd ord i Bibeln.

 • kjell

  Läs texten från matt 5 ovan ”förrän det allt har fullbordats” Jesu sista ord på korset var det är fullbordat, efter det gäller nåd genom tro, inte genom gärningar.

 • Lars Wärn

  Hur vet du det?

  Enligt Luther, i enlighet med Bibeln, gäller nåden retroaktivt ända tillbaka till Adam. Om så inte vore befinner sig Abraham, Moses, konung David m fl i helvetet nu. Tror du på sådana villoläror? Vad betecknar ”Abrahams sköte” i Lukas kap 16?

  http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/16/

  När Yeshua utandades sin sista suck på korset var räddningen till evigt liv fullbordad. För varje människa som tror på Honom från Adam till den sista människan på jorden (inklusive konung David).

  Matteus kap 5 har jag läst många gånger och citerat ett otal gånger i denna tråd och på andra håll. Har det gått dig förbi?

 • kjell

  Nåden genom tro gäller inte för den som accepterar lagens bokstav.
  Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse. Det är nämligen skrivet: ”Förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och icke gör därefter.” och att ingen i kraft av lag bliver rättfärdig inför Gud, det är uppenbart, eftersom det heter: ”Den rättfärdige skall leva av tro.” Men i lagen beror det icke på tro; tvärtom heter det: ”Den som gör efter dessa stadgar skall leva genom dem.” kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet: ”Förbannad är var och en som är upphängd på trä.” vi friköptes, för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undfå den utlovade Anden.

 • SE Sköld

  Sveriges folk har dräpt över en million, försvarslösa människor i moderlivet, sedan nuvarande abortlag kom till, 1974. Det är en sådd av oskyldigas blod, som kommer att ge oss en skörd av samma slag, av blod. Det har Gud sagt till oss, Sveriges folk, i en bok som heter OFREDSTIDER och kom i december 1991.

  Ett budskap som den svenska Pingströrelses ledare stått emot och fortfarande står emot, från mars 1986, genom sin ohörsamhet. Det budskapet stör dem i deras andliga sömn och därför vänder de ryggen till.

  Det har även varit två ”väckarklockor” i Sverige och talat till dem, David Wilkerson, USA, på Predikantveckan i Stockholm och Getu Ayalew, Etiopien; på Nyhemsveckan, för några år sedan, med ytterst allvarliga budskap till Kristenheten i Sverige, men pingstledarna sover fortfarande.

  Hur länge, det vet bara Gud.

 • Lars Wärn

  ”Nåden genom tro gäller inte för den som accepterar lagens bokstav.”

  Det gör den visst.

  ”Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse.”

  Den som tror på Yeshua Messias uppmanas av Honom att akta på Lagen. Den som tror på Honom är inte under förbannelse. Då räcker det inte att upprepa ”Jesus, Jesus..” som ett mantra, såsom många kristna gör, utan att tro på allt det Han har sagt, alltsedan tidernas begynnelse.

  Messias friköpte oss från Lagens förbannelse d v s syndens straff, ja, men inte från Lagens välsignelser. Detta gäller för var och en som tror.

 • Martin

  Jag är medveten om det och det är just därför jag inte kan gå in i en diskussion om det här. Men Jesus talade om Fadern i tredje person, i flera olika sammanhang. Han sa att hans Fader var större än honom, ”ni har hört att det blev sagt till fäderna… men jag säger er”. Jesus säger att han bara kan göra det han ser Fadern göra.

  Hur får du ihop detta med att Jesus gav lagen till Mose? Om det var Jesus, vem är då Fadern?

 • Lars Wärn

  ”Men Jesus talade om Fadern i tredje person, i flera olika sammanhang.”

  Yeshua talade om Fadern i tredje person,ja.

  Yeshua talade också ofta om Sonen i tredje person.

  Yeshua talade även om Anden i tredje person.

  Studera Johannesevangeliet noggrant.

 • Martin

  När Jesus talar om sig själv i tredje person är det uppenbart att han talar om sig själv.

  ”Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”

  Jämför detta med hur Jesus talar om Fadern:

  ”Jesus vände sig till dem och sade: ”Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och ännu större gärningar skall han visa honom, så att ni kommer att häpna.”

  ”Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag”

  Testa att byta ut ”Fadern” mot ”Sonen” och meningarna blir omöjliga att få ihop.

  Naturligtvis tror jag på Sonens preexistens. Och att Jesus är Gud. Jag vet inte vad du menar med ”Faderns inkarnation”.

 • Lars Wärn

  Förstår du vad som skedde på förklaringsberget? Utan att beakta diverse katolska missförstånd och vantolkningar som även är spridd bland s k evangelikala.

  Har citerat Johannesevangeliet här och på andra bloggar ett otal gånger under snart tio års tid. När ingen vill veta är det ingen idé att fortsätta. Där finns nyckeln till sanningen för den som till äventyrs vill veta av den.

 • Martin

  Jesus samtalade med Mose och Elia. Mose och Elia torde representera lagen och profeterna och Fadern talade genom molnet och sade om Jesus: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom”. Budskapet borde då vara att vi ska lyssna till Jesus och inte gå tillbaka till lagen och profeterna, något som du gör ideligen. Detta bekräftas också av Jesus som säger ”Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike, och alla trängs för att komma in där”.

  Du kan säkert svensk grammatik hyggligt. ”Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes”. Pluskvamperfekt-formen indikerar en avslutad händelse, att lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes, men har det inte längre.

  Klippan enligt Paulus är Kristus.

 • Lars Wärn

  Och vad står det i de efterföljande verserna? Har du svårt att förstå dem?

  ”Klippan enligt Paulus är Kristus.”

  Så, vem var det som var med Israels barn under den 40-åriga ökenvandringen? Vem samtalade med Moses?

 • Lars Wärn

  ”Som sagt du borde ha varit med och undervisat de okunniga apostlarna på apostlamötet.”

  Apostlarna var på inget vis okunniga, det borde du veta om du har läst din Bibel.

 • Lars Wärn

  Så länge du inte vill bli inympad i Israel har du ingen som helst skyldighet att akta på Israels Guds Lag. Inga problem, du är fri att välja. Lev ett evigt liv på den nya Jorden, eller: Varsågod och förgås.

  ”Ty hos Gud finnes intet anseende till personen; alla de som utan lag hava syndat skola ock utan lag förgås, och alla de som med lag hava syndat skola genom lag bliva dömda.

  Ty icke Lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men Lagens görare skola förklaras rättfärdiga.”
  (Romarbrevet, kap 2)

 • Lars Wärn

  Jag upprepar frågan:

  Att akta på Lagen är inte samma sak som att hålla den. Vem har hållit alla buden?

 • Lars Wärn

  ”Därför kan Paulus frimodigt skriva i Rom 10:4 att Kristus är lagens ände.”

  Messias Yeshua är Lagens mål – inte Lagens ände. Vad säger Messias själv om den saken?

  ”Vilket skedde när Jesus sa ’det är fullbordat’ ”

  Vad var det som fullbordades?

 • Martin

  ”Vem samtalade med Moses?”

  Står din tro och faller med att det var Jesus som samtalade med Mose?

 • Lars Wärn

  Frågan är irrelevant så jag tänker inte utveckla något svar. Vi har blivit ombedda att hålla igen med OT i trådarna.

 • Pär-Ola Malm

  Liberalteologin gör framsteg även bland människor som säger sig tro på jungfrufödelsen och uppståndelsen. – Kvar blir bara teser och teorier (religion) – utan KRAFT.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?