Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Joel Halldorfs beskrivning av pingströrelsen

Skärmdump från tidningen Dagen

Joel Halldorf har gått från att vara en relativt anonym teolog på Teologiska högskolan (1) till att bli känd som frikyrkornas mästerlige krönikör. Inte bara i tidningen Dagen utan även numera i tidningen Expressen. Halldorf har en förmåga att formulera sig väl. Han väver skickligt in historiska markörer från frikyrkorörelsen i sitt skrivande, ofta baserat på sina egna teologiska arbeten.

Men Halldorf är också spretig i sitt skrivande. Han vill lägga sig i  snart sagt alla områden. Joel Halldorf verkar ha blivit något av frikyrkornas egen experttyckare.
Detta väcker också frågan vad Joel Halldorf egentligen vill säga? Det tycks nämligen inte finnas någon gräns på vad han vill förändra både vad gäller kyrkolivet och samhällslivet. Men vart vill Joel Halldorf att vi ska gå?
På självaste året för reformationsjubileet (2) så passar han på att ge ut boken  ‘Inte allena: varför Luthers Syn på nåden, bibeln och tron inte räcker’. En bok som förvisso får Daniel Ringdahl, predikant i Roseniuskyrkan att kontra med boken ‘Inte så bara’.
Som att det inte räckte så kommer Halldorf i år att ge ut en bok om Lewi Pethrus och hans ledarskap där han kallar Pethrus för biskop i själva boktiteln.
Många som varit med i pingströrelsen länge och som tidigare skrivit om Lewi Pethrus vet vad känslig Pethrus var vad gäller den fria församlingen som han inte ville skulle organiseras på något inskränkande sätt.
Halldorf går även ut via Facebook och frågar vilken färg vi läsare på Facebook tycker boken ska ha. En del tycks skratta och tycker det är ett roligt reklamknep.
Inte helt oväntat så blir det lila. En färg på skjortan som en biskop ibland har till vardags.(3) Raskt följer gratis reklam för boken på ledarplats i tidningen Dagen och Halldorf skriver om Pethrus och pingströrelsen (4)(5).
En del av pingströrelsen gamla garde med Jack-Tommy Ardenfors i spetsen reagerar kraftfullt mot Joels beskrivningar av pingströrelsen.
Inte bara det gamla gardet reagerar utan även det nya gardet med Daniel Alm i spetsen. Alm  skriver en bloggpost på pingst hemsida, som han benämner som Joels tveksamma användande av Lewi Pethrus. (6) En del andra kommentarer är dock försiktigare. Man tycker att det är bra att pingströrelsen och ledarskapet skildras och att även de ”obekväma” sidorna tas upp.
Denna bloggpost får vara starten till några kommande och granskande bloggposter. Joel Halldorf har även gett ut boken Icke våldets vägar, tillsammans med några andra författare. Där framläggs Halldorfs syn på Islam och hur han tycker vi ska hantera islamistisk extremism. Om detta ska vi återkomma.
/Jonas Rosendahl
=>

Ämne: OPINION & DEBATT

 • Stanley Östman

  Mycket bra ansats Jonas – Tack !
  Jag skulle vilja kommentera beskrivningen av Halldorf som skribent.
  I de flesta fall då han går utanför sin teologiska sfär så rör han till det och påvisar att han inte alls behärskar flertalet av andra ämnesområden
  Iofs kan det säkert skyllas på de som lånar ut megafonen till honom med dylika uppdrag.
  I många fall blir det en ljummen soppa han kokar när han blandar in sin teologiska bas med samhällstolkningar.
  Förutom ”slarviga” påståenden och anekdoter om Pethrus, så simmade han ut på helt okända vatten, då han i P! ”människor och tro” polemiserade för slöjbärande av skolflickor mot en liberal politiker som vidhöll reservation mot symboler för förtryck och speciellt gentemot minderåriga skolflickor.
  Sedan har ledare i Dagen upprepat denna unkna syn som Halldorf anförde i någon slags naiv pk-korrekthet där ”snällism” är ledstjärnan.
  Det om något visar på att Halldorf erhållit en mediemegafon som skorrar falskt och istället borde åtminstone vara tyst i sådana sammanhang.
  Sen vill jag ändå ge kredit till att han i andra ”renodlat” teologiska sammanhang kan ge bra insikt och förklaringsmodeller.
  Jag anser också att det är ett hälsotecken att profiler som J-T Ardenfors och D. Alm påvisar avvikande hållning.
  Historiskt har pingströrelsen alltid kännetecknats av att åsikter och teologi bryts – ett hälsotecken för rörelsen.

 • Apropå bilden ovan. Måste ha varit sista pingstgenerationen där man lyfte sina händer när man tillbad och lovprisade Gud.

 • SE Sköld

  Det Joel Halldorf kallar ”Det mörka kapitlen i Lewi Pethrus biografi” är egentligen ljusa kapitel, då LP lyckades hålla Pingströrelsen fri från svärmeri, vilket torde vara hans avsikt. Vad LP f.ö. talade direkt med Algot Niklasson, vet bara de två och ingen av dem kan berätta vad som blev sagt, dem emellan.

  Att LP hade sina fel och brister, är f.ö. självklart, eftersom han var en människa, men att döma honom och hans tjänst, överlämnar vi till Honom som han tjänade, i enlighet med Guds Ord till oss människor.

 • Mattias

  ”Hur mycket” predikade Lewi Pethrus emot abort ?

 • SE Sköld

  Abortlagen kom samma år som LP dog, 1974.

 • Lars Wärn

  Det skall inte stickas under stolen med att Lewi Pethrus på äldre dagar mjuknade i sitt förhållande till katolicismen. Det betraktar jag som ett mörkt kapitel i pingstledarens levnadshistoria. När han innan dess var vid sina sinnens fulla bruk talade han klart och rakt ut om ”skökan”.

  http://aletheia.se/2011/04/13/lewi-pethrus-katolikerna-ar-mastare-i-att-arbeta-bakom-kulisserna/

 • SE Sköld

  Ge exempel på det, att han mjuknade som Du säger, i sitt förhållande till katolicismens villolära! En lära som, på i stort sett varje punkt, avviker från Jesu apostlars lära! Dvs från Bibeln.

 • Lars Wärn

  Hittar inget på rak arm. Orsaken till hans förvirrade beteende i livets slutskede var i huvudsak David Du Pleissis.

  http://nicolaiannazzo.org/wp-content/uploads/2013/12/David-Du-Plessis-ecumenismo.jpg

 • Lars Wärn

  ”När han [David Du Pleissis] mötte sin gamle vän Lewi Pethrus vid världspingstkonferensen i Rio de Janeiro 1967, blev denne mycket intresserad. I fortsättningen stödde Pethrus den här typen av ekumeniska kontakter.”

  http://www.dagen.se/kultur/katoliker-och-pingstvanner-i-intressant-dialog-1.181466

 • SE Sköld

  Det mörka kapitlet i Pingstväckelsens historia är inte Lewi Pethrus och hans medarbetares mänskliga brister, som torde finnas, utan att elden har slocknat, och övergått i aska! Det borde Joel Halldorf heller forska i -och skriva om!

  Men askan är mer hanterlig än elden, som ju sprider sig på sina egna villkor. Överallt där den går fram, fattar allt brännbart eld, och sprider den vidare! Därför föredrar nutida församlingsledare – åtminstone inom organisationen Pingst ffs – askan hellre än elden, då den – askan – kan formas i religiösa former och kontrolleras, organiseras, vilket inte går med elden. Den – elden – går att stänga ute – vilket nu har skett inom Pingströrelsen – men går inte att stäng in. Då söker den sig bara en annan väg.

  JESUS: ”Jag har kommit för att tända
  en eld på jorden, och hur GÄRNA ville
  jag inte, att den redan brann”

  Apostlagärningar: ”Och tungor som av
  eld visade sig, och satte sig på var och
  en av dem”.

  Markus: ”Men de gick ut och Herren
  verkade med dem och stadfäste Ordet
  genom de under och tecken som åtföljde
  det”.

  I allra bästa fall predikar vi nu OM de tecken och under som Gud förr gjorde genom Sina tjänare, men vi utför dem inte, i någon högre grad! Därför att det kräver Andens frihet och den har vi inte i våra forma-listiska kyrkor. De som framförallt får betala priset för det, för vår, kristenhetens, formalism, är våra ofrälsta medvandrare!

  Så Joel, fattas pennan och skriv! Skriv om formalismen – här i Sverige – som nu utestänger Andens verk i våra kyrkor och samfund!

 • SE Sköld

  Guds Ord: ”Vem är du, som dömer
  en annans tjänare? Om han står eller
  faller, kommer endas hans egen Herre
  vid. Men han ska förbli stående”.

 • SE Sköld

  När ”tungor som av eld” fördelade sig och satte sig på ”var och en” av dem, i det ögonblicket föddes ”Det allmänna prästerskapet”! Och det gäller fortfarande! Fast de avlönade prästerna ännu har svårt att inse det. För dem verkar GT fortfarande gälla, åtminstone på den punkten, att de är särskilt utvalda präster! Och inte, präster bland andra präster!

 • Lars Wärn

  ”Det allmänna prästerskapet”

  Var i Bibeln kan vi läsa om något sådant? I Torah kan vi läsa om hur Levi söner avskiljdes

 • SE Sköld

  Enligt NT är alla troende präster, men med olika funktioner, på samma sätt som kroppen har många lemmar, men med olika uppgifter.

  1 Pet. 2:9 ”Ni är ett utvalt släkte, ett
  kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett
  egendomsfolk, för att ni skall predika
  hans härliga gärningar”

  1 Pet. 2:5 ”Låt er själva byggas upp som
  levande stenar, till ett andligt hus, ett
  heligt prästerskap, som skall bära fram
  andliga offer”

  Det handlar alltså inte om bänknötare i NT och somliga som kan sägas vara ett heligt prästerskap, utan alla är präster åt Gud, men med olika tjänster/funktioner!
  Sedan kan vi vara ”barn i Kristus” för att växa upp till den andliga tjänst som Gud utsett åt oss, var och en.

 • Lars Wärn

  Efter Harmagedon, när Jerusalems Tempel åter står på sin plats, blir det nyordning. Endast män av Levi stam och av Sadoks säd kommer att kunna bli präster (döttrar av Sadoks säd kommer inte på fråga) Idag är det anarki inom kristenheten vad gäller ”prästadöme” och ”biskopssäten”, men det kanske du inser mer än de flesta.

 • Torbjörn Göransson

  Ibland finner jag att dina teologiska påståenden inte stämmer överens med Bibeln och vill därför helt kort nämna följande. Vad gäller Hesekiel och templet som där beskrivs finns t.ex. inget nämnt om ett sådant i Uppenbarelseboken. Något tredje tempel kommer därmed inte att bli uppfört. Din uppfattning om motsatsen kanske beror på att du inte läser Hesekiel i historisk följd, dvs. start med kap. 8-39, följt av kap. 40-48 och sist kap. 1-7. Med rätt läsning blir det uppenbart att omvändelse är en förutsättning för ett tredje tempel. Dessutom är det till följd av Jesu offergärning och det nya förbundet inte längre aktuellt med några ytterligare offer (Hebr. kap.7).

 • SE Sköld

  Det är människan, som genom nyfödelsens NT-under, är tempel åt Gud, åt den Helige Ande.

 • Torbjörn Göransson

  Håller helt med dig. Något annat tempel är inte och blir inte aktuellt trots att många hoppas och tror på motsatsen.

 • Lars Wärn

  Det finns mycket som inte står nämnt i Uppenbarelseboken. Du får gå till exempelvis Hesekiel för att få veta mer och detaljer. Jesaja är ett annat bra tips liksom Sakarja.

 • Lars Wärn

  Det ersätter inte ”de tusen årens Tempel”. Hur många har Israels Guds Ande i Sverige idag?

 • Lars Wärn

  Det ni sysslar med är högdraget struntprat och förakt för Israels Guds ord.

 • Janne Melkersson

  Att människan genom nyfödelsens under är denna tids Guds tempel är det ingen tvekan om. Lika är det med templet i Jerusalem, det kommer en dag att byggas ock stå färdigt under de tusen årens rike.

 • Lars Wärn

  Och vad använder ni kristna detta ”tempel” till? Offrar svinkött! Vad anser ni att Israels Gud anser om det? Hur heliga är era ”tempel” när det kommer till kritan?

 • Lars Wärn

  Och vad använder ni kristna detta ”tempel” till? Offrar svinkött i mängd år efter år! Vad anser ni att Israels Gud anser om det? Hur heliga är era ”tempel” – egentligen?

  ”Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel är heligt, och det templet ären I.”
  (Shaul)

 • Janne Melkersson

  Nej vi offrar inte svinkött vi gör som juden Paulus sa vi skulle göra, vi tackar Gud för maten och äter med stor frimodighet av allt som rymdes i den nedsänkta duken. ”Och däri funnos alla slags fyrfota och krälande djur som leva på jorden, och alla slags himmelens fåglar” under parollen ”Vad Gud har förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt”.
  Dock, det ska erkännas att jag äter inte kräldjur men fisk än fast de inte fanns uppräknade i duken 😉

 • Lars Wärn

  Ni ska hålla er borta från att försöka tolka texter ni inte alls begriper. Eller råkar du begripa synens innebörd?

  ”Däri fanns ALLA slag av fyrfotadjur och kräldjur på jorden och himlens
  fåglar. ”

  Vad sägs om kebab lagad av strimlad och grillad brunråtta med pommes? Ugnstekt griljerad gåsgam med klyftpotatis? Brässerad skallerorm i vitvinsås med ris?

 • Janne Melkersson

  Nu är ordet fritt att läsa och tolka så din uppmaning att hålla mig borta från texten struntar jag i!
  I denna text som många andra finns det flera bottnar. Förutom den uppenbara, att Herren förklarar all mat för ren förklarar han också det samma om människor. Gud gör ingen skillnad på människor vägen till Gud är öppen för hedningen också. Trots tre år med Herren han han inte fattat det förrän nu, med duken och mötet med Kornelius.

 • SE Sköld

  Det ”mörka kapitlet” i Sveriges och Pingstväcksens historia, skrivs nu och borde vara föremål för Joel Halldorfs forskning och skriverier, av betydligt större betydelse, än vad Lewi Pethrus – som dog för över 40 år sedan – och hans samtida -och efterföljande generationer gjorde och inte gjorde!

  Med andra ord, det som nu pågår och inte pågår i svensk kristenhet och då framförallt vad gäller ledarna inom Pingströrelsen, som Gud särskilt talat till sedan mars 1986 och fortfarande. Information om det Gud sagt till dem och Sveriges folk, finns i boken OFREDSTIDER som kom i december 1991 och kan läsas kostnadsfritt på webbadress: harmoni.be

  I Hos. 4:1-2, 4 står det, och det gäller också Sverige i vår egen tid och framförallt Pingströrelsens högsta ledare idag och sedan mars 1986:

  ”Hör HERRENS ord, ni Israels barn. För
  HERREN har sak med landets inbyggare,
  eftersom ingen sanning och ingen kärlek
  och ingen Guds kunskap finns i landet.

  Man svär och ljuger, man mördar och stjäl
  och begår äktenskapsbrott; man far fram på
  våldsverkares vis, och BLODSDÅD FÖLJER
  PÅ BLODSDÅD.

  Dock bör man inte så mycket gå till rätta med
  någon annan eller förebrå honom eller förebrå
  ditt folk,

  som man bör gå till rätta med prästen”.

 • Måste hålla med dej att texten inte handlar om mat! Och även att Jesus förklarade all ”mat” för ren i den betydelse som hans åhörare definierade ”mat”.

  Men varför träkolsgrillad krokodilsvans skulle vara dålig mat förstår en ”utlänning” som jag inte.

  Jättegott! Om jag bjöd dej på den skulle du tro att det var extra god kycklingsfile.

  Och skyll nu inte på krokodilens matvanor för då får du problem med stekta vårstvsinskotletter. Vårtsvin äter bara samma mat som höns och andra fåglar i naturen. Gröda och insekter. Mums, mörkt kött.

  Visserligen är strutskött ganska torrt och smaklöst, men vad är problemet med deras diet?

  Vore intressant att höra din tolkninga av 5 Mos. 14:21 I skolen icke äta något självdött; åt främlingen som bo inom dina portar må du giva sådant, och han må äta det; eller ock må du sälja det åt en utlänning. Ty du är ett folk som är helgat HERREN, din Gud. Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk.

  Om någon är väl jag en utlänning? Bara frälst av nåd!

  /Kjell

  PS. Och är det inte suspekt att varenda tråd här till slut handlar om Förbundsavtalens matregler? (I din version frälsande gärningslära.)

 • SE Sköld

  Rom. 14:17 ”Guds rike består inte i mat
  och dryck, utan i rättfärdighet och frid
  och glädje i Den helige Ande”

 • Mattias

  Joel Halldorfs beskrivning av pingströrelsen handlar mest om matregler och ett eventuellt nytt tempel i Jerusalem 🙂 Ni är roliga ni gamla gubbar…

 • SE Sköld

  Läste att Jack-Tommy Ardenfors, tidigare föreståndare för Smyrnaförsamlingen i Göteborg, ondgjort sig över Joel Halldorfs tilltag, att ha synpunkter på Lewi Pethrus tjänst, det är ju f.ö. få som är värdiga, att ens lösa upp knutarna i LP:s skor och därifrån till att sätta sig som någon slags domare över LPs livslånga gärning är ju steget ganska stort!

  Men Jack-Tommy, som tillsammans med föreståndaren för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Sten-Gunnar Hedin, gick i täten för att riva ned det LP byggt upp, och på den grunden sedan bygga upp en alltigenom mänskliga kyrkoorganisation, ett samfundet Pingst, kastar sten när han befinner sig i ett glashus. Det är betydligt lättare att se flisan i en broders öga, som det står i Bibeln, än att se bjälken i det egna.

  Om det är något som skadat – till oigenkännlighet – det Lewi Pethrus byggt upp, så är det Jack-Tommy Ardenfors och Sten-Gunnars Hedins tilltag! Joel Halldorf är inte ens i närheten av, att tillfoga Pingströrelsens den skadan!

 • Janne Melkersson

  Om sammanhanget i Apg 10 inte handlar om mat och om att polletten äntligen trillade ner för Petrus angående att även hedningarna är kallade till Herren, vad handlar det om då?

 • Synen var en kommunikation mellan Herren och Petrus. Därför är det bäst att låta Petrus själv berätta hur han förstod den. Det gör han i följande verser. Så visst handlar det om att visa för den mycket ortodoxa juden Petrus att frälsningen även gäller hedningarna och att de inte först måste bli proselyter.

  Apg. 10:28-29 Han sade till dem: ”Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Så nu undrar jag av vilken orsak ni har bett mig komma?”

  Det finns ju andra texter som handlar om det man äter, oavsett om vissa inte skulle vilja kalla det ”mat”.

  Den som vill ära Gud genom att avstå från viss mat är i sin fulla rätt. Men det handlar om personliga val som man inte skall tvinga på andra. Samma gäller firandet av vissa dagar.

  Rom. 14:1-6 Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. Den ene har tro till att äta allt, den andre är svag och äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom.
  Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Herren har makt att hålla honom upprätt.
  Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud.

  Och varför inte denna text.

  Kol. 2:16-18 Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. Låt er inte diskvalificeras från segerkransen av någon som njuter av ”ödmjukhet ” och ängladyrkan, som pratar på om det han har sett och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne.

  /Kjell

 • Lars Wärn

  ”Och även att Jesus förklarade all ‘mat’ för ren…”

  De kristnas problem är att något sådant inte finns att läsa i originaltexten.

  Man kan köpa rätter gjorda på krokodil här av australiensare några dagar varje sommar på internationell matmarknad. Skulle inte falla mig in att prova. Vårtsvin är lika utesluten föda som andra orena djur.

  Jag har inga synpunkter för dagen på 5 Mos. 14:21. På flera ställen står det dock att främlingen skall behandlas väl, som en infödd. Envisas ”främlingen” med att få äta självdöda djur så får han väl hålla på med det.

  ”Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk.”

  Jag gör grytor med kokosmjölk.

  Varför ska man äta struts när det finns så många goda fåglar att äta? Kan rekommendera vaktel på Berns Salonger.

  Har faktiskt ätit insekter. Rostade gräshoppor. De smakar som rostat ris.

  ”I din version frälsande gärningslära.”

  Förstår du inte vad det är jag skriver? För att bli rättfärdig genom gärningar måste man ha hållit ALLA buden ÄNDA sedan barndomen. Vem har hållit alla buden hela livet?

  Mat har med pingströrelsen att göra. I min barndom åt inte pingstvänner t ex blodmat. De trotsade alltså öppet ”Jesu ord” i Markus kap 7 🙂

 • Lars Wärn

  Synen handlar om evangeliet till hedningarna, ingenting annat.

 • Lars Wärn

  ”Förutom den uppenbara, att Herren förklarar all mat för ren…”

  Kapitel och vers, tack.

 • Det är problematiskt att översätta Markus 7:19 dels på grund av orden som används dels på grund av ”prydhet” och dels på grund av bildformning (associationer). Samma gäller i viss mån parallellstället i Matt. 15:17

  Sedan måste man läsa sammanhanget. Det handlar inte primärt om mat. Det handlar om att lärjungarna åt utan att först ha följt handreningsritualen. Det handlar om att sila mygg och svälja kameler på ritualernas område.

  SFB parafraserar texten:

  Markus 7:18 Han svarade dem: ”Så ni förstår inte heller? Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren,
  Markus 7:19 eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?” Därmed förklarade han all mat ren.

  REFO undviker att tala om latrinen:

  Markus 7:18 Och han sade till dem: Är också ni så oförståndiga? Förstår ni inte att allt, som utifrån går in i människan, inte kan orena henne?
  Markus 7:19 Ty det går inte in i hennes hjärta, utan ner i magen, och har sin naturliga utgång, varigenom all mat renas.

  CLV: ”for it is not going into his heart, but into the bowels, and is going out into the latrine cleansing all foods?”

  Vi har väl ganska svårt att tycka att avföring är ”renad mat”. Kanske uttrycker sig Markus lite olyckligt. Det gör han ju på flera ställen. Matteus återger sammanhanget med mindre detaljer.

  REFO undviker även här att nämna latrinen:

  Mat 15:17 Förstår ni inte ännu, att allt det som går in genom munnen, det går ner i magen och har sin naturliga utgång?

  CLV: Not as yet are you apprehending that everything that is going into the mouth is becoming the contents of the bowels, and is being evacuated into the latrine?

  Men, som sagt, maten spelar bara en biroll i texten. Texten återger en konversation judar emellan och är absolut säkert inte avsedd att förklara att de kan skippa ”matbuden”.

  /Kjell

 • Till samtliga:
  Håll er till ämnet som skribenten lagt fram i sin artikel. Detta handlar inte om mat eller Israels tempel. Respektera artikelförfattaren genom att samtala kring hans text och inte allt annat möjligt. Kommentarer som är off topic kommer raderas fortsättningsvis.

 • Jonas Rosendahl

  Församlingarna är ju fortfarande fria och oberoende i juridisk mening. Om det sedan var en inofficiell styrning av Pethrus, Ardenfors eller idag Alm ja det kan jag inte säga med belägg.
  Poängen Joel tycks vilja framföra är att även om ledarfunktionen inte var formell så fungerade rörelsen i praktiken som en med mer formell struktur.
  Under alla mina år i pingst så upplevde jag nog den informella strukturen som betydligt mer styrande än någon strukturell. Jag tycker ändock inte det kan jämföras med en mer epsikopal uppbyggnad av en rörelse. Men Joel kan dock troligen i sin bok framföra vissa belägg för det, kan jag gissa utan att ha läst den än.
  För min del skulle det vara mer intressant att analysera hur pass mycket till exempel missionsförbundet eller den teologiska styrningen från Örebro kommer att få på pingst rörelsen, eller redan fått. Men jag gissar att ”betongstrukturen” inom kristen media hindrar sådana analyser från etablerat håll.

 • Lars Wärn

  ”Vi har väl ganska svårt att tycka att avföring är ‘renad mat’ ”

  Om du läser en vettig översättning inser du att det är kroppen som är ren efter besöket på dass, inte maten. Men det viktiga i texten är orden vi yttrar som orenar hjärtat.

  ”Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag.”
  (Matteus kap 12)

  ”Men, som sagt, maten spelar bara en biroll i texten.”

  Texten handlar om att yttra sig ovarsamt. Utgångspunkten råkar bli lärjungarnas slarv med handtvätt före måltiden – inte maten i sig. Yeshua emotsätter sig vidare ”de äldstes stadgar” som ofta blev en ersättning för Israels Guds lag.

  I övrigt, ganska vettiga funderingar.

 • Janne Melkersson

  Som jag tidigare skrev tror jag att betydelsen av sammanhanget är dubbelt.

  Att låta Petrus tolkning avgöra vad Herren menade kan inte vara grunden för tolkningen utan det bör vara Herrens egna ord. Som redan i Mark 7 förklarade att all mat renas genom magen;
  Då sa han till dem: Är ni också så oförståndiga? Förstår ni inte att inget som utifrån kommer in i människan kan orena henne? 19. För det går inte in i hennes
  hjärta utan ner i magen, genom vilken all mat renas och har sin naturliga utgång”

  Jag tror att Herren menar vad han säger därför tror jag att sammanhanget handlar om att Herren ”slår två flugor i en smäll” det handlar om mat och att hedningarna har del i Guds frälsning

 • SE Sköld

  Då det finns förhållandevis många som har intresse av, att veta vad Lewi Pethrus ansett i olika frågor, finns en bok som utkom inför pingstledarens 90-årsdag, som är skriven av Ivar Lundgren och har titeln ”Lewi Pethrus i närbild”. Den bygger på en rad intervjuer med LP i olika frågor.

  LP stred hela sitt verksamma liv mot att Pingströrelsen skulle formaliseras, bli ett samfund, få en mänsklig överrock s.a.s. utan förbli en andlig rörelse, där Gud, ägaren själv, tillsatte de olika tjänsterna.

  Saxat från den boken: Ivar Lundgren: ”Den svenska pingströrelsen har ju en alldeles speciell organisationsform, kan man säga, om man jämför med pingströrelsen i andra länder. Kräver inte den svenska pingströrelsen en kraftfull centralgestalt av typ Lewi Pethrus, för att hålla samman?”

  LP. ”Jag skulle vilja säga att vad den kräver är en andlighet, som motsvarar organisationsformen. Organisationsformen är biblisk och andlig. Vi talar om andliga ämbeten, andliga nådegåvor och andligt omdöme, andlig ledning. Vad som absolut måste till för att dessa andliga organisationsformer ska fungera –
  det är ett motsvarande andligt sinne, en andlig blick och en biblisk aktionsform. Om detta finns kommer ledarna av sig själv fram”.

  Denna bibliska byggnad, som kallas Pingströrelsen, rev hans ”arvtagare” – med Jack-Tommy Ardenfors och Sten-Gunnar Hedin – ner, då föreståndare för Smyrna i Göteborg respektive Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, och ersatte med en kyrkoorganisation, ett samfund. En utveckling som Lewi Pethrus, rörelsens grundare, stred mot under hela sitt verksamma liv.

  Alltså även som 90-årig, och sedan 25 år, pensionerad kyrkoledare!

 • SE Sköld

  Om vi tillåter Lewi Pethrus tala till oss nu, ännu en gång, efter sin död sedan drygt 40 år, så saxar jag från samma bok, något om LP:s syn på den framtida Pingst- rörelsen, där vi befinner oss idag:

  Ivar Lundgren: ”Vilka är pingströrelsens speciella faror och svagheter?”

  LP: ”En av dess stora faror är dess framgång och tillväxt. Det är en mycket stor fara för en rörelses ledning att kammen växer i och med rörelsens tillväxt, och man blir medveten om sin styrka. Hela det underbara material som finns av hängivenhet, trohet, kärlek och offervilja kan göras till plattform för maktutövning. Det anser jag vara en av de stora farorna i alla rörelser.

  Att människor kan hålla sig nere i verklig ödmjukhet när deras sak växer och blir stor och framgångsrik, det är å andra sidan en rörelses största styrka”

  —————–
  Det sägs ju, att den första generationen församlar, den andra generationen förvaltar och den tredje förskingrar och det stämmer helt på den svenska Pingströrelsens församlingssyn: från fria, bibliska församlingar till kyrkosamfund, på tre generationer.

 • SE Sköld

  Lewi Pethrus såg det som en styrka, att han aldrig var vald ledare för Pingströrelsen i Sverige, inte heller de övriga som ”rörelsen” lyssnade på, var valda. Det var deras andlighet och andliga gåvor som gjorde dem till de ledare de var. Inte minst var det de gemensamma ”veckorna” – Nyhems, Lapplands och Predikantveckan – som gav dem den ställningen.

  I de veckorna fick f.ö. vem som helst lämna in s.k. frågor, som man sedan röstade om, vilken fråga man skulle samtala kring. Allt det är borta nu, till förmån för förberedda program. Det profetiska saknas, på grund av formalistiska ”stängsel”. Det senaste gemensamma företaget – där besluts togs -och insamling gjordes, på Nyhemsveckan – är TV-inter, från mitten av 1980-talet.

 • Lars Wärn

  ”Det profetiska saknas, på grund av formalistiska ‘stängsel’.”

  ”Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst; men säll är den som håller Lagen.”
  (Ords 29:18)

 • Lars Wärn

  Detta med diverse samfund intresserar mig endast på marginalen numera, så jag borde väl helt låta bli att kommentera under denna artikel.

  Det är dock fel att använda uttryck som ”pingströrelsen” numera. Det var en rörelse fram till 1970-talet. Rörelsen kanske avslutades med Pethrus bortgång och stelnade därefter så småningom till ett samfund vilket vi kan se tydligt idag. Det blir den messianska rörelsen som tar över med tiden och som kommer att bestå globalt intill tidens slut.

  Avslutningsvis vill jag citera Ingmar Johansson från hans sång ”Bär mig genom natten” (som jag hörde första gången på en konsert i Ljungskile Folkhögskola 1984):

  ”Jag behöver inga samfund,
  ingen prålig liturgi,
  inga flera trötta psalmer,
  ingen livlös teologi.”

  Hela texten:

  http://birgittaaxelsson.blogspot.se/2010/10/bar-mig-genom-natten.html

 • SE Sköld

  Amos 3:7 ”Sannerligen, Herren, HERREN
  gör ingenting utan att ha uppenbarat sitt råd
  för sina tjänare profeterna”.

  Profetens tjänst – inte profetians nådegåva – är vad styrinrättningen är på en bil. Utan den utrustningen går den inte att styra. Pingströrelsen i Sverige – samfundet Pingst – styrs, leds, av lärartjänster.

 • Mattias

  Kan pingstledarna välja att tala profetiskt av egen vilja, är det självklart att Gud talar till dem om de ber om det ?

 • Bilbof

  Läs Adrian Holmbergs bok utstött om LP, LP framstår som en liten människa som i praktiken var en maktmänniska. Inte alls en andlig gigant utan mer en dvärg, lite som Ulf Ekman eller liknande. Har respekt för hans sociala arbete med respekterar inte hans ambitioner. Han beundrade dessutom amerikansk pingströrelse som förövrigt var ett samfund.

 • Bilbof

  Du tror alltså på detta på fullt allvar? Jag hånar inte din tro utan är mest nyfiken.

 • Lars Wärn

  Absolut! Sedan åtminstone 35 år. Dessförinnan var jag mest intresserad av Israels historia. Sedan dess mer av Israels och världens framtid.

  Vad är det jag inte borde tro på?

  Vi har några framtida hållpunkter:

  ”Det första vilddjuret” framträder på världsarenan, med början i EU, och för krig mot ”de heliga” världen över, men dessbättre även mot de oheliga kristna såsom den katolska kyrkan. Den kristenheten försvinner med sin Peterskyrka från jordens yta (härlig illustration till det i filmen 2012!)

  Harmagedon – ”det första vilddjuret” och ”det andra andra vilddjuret” församlar med ”ledarens” hjälp världens arméer vid Harmagedon. Jissréelslätten där är utmärkt att församla trupper på och den nära hamnen i Haifa är dessförinnan utmärkt att landa trupper i.

  Världens arméer går därefter under söder om Döda havet i Jordanien och i Gaza, efter ett misslyckat försök att erövra Jerusalem och ett än mer misslyckat försök att besegra ”Ryttaren på den vita hästen”.

  ”De tusen åren” tar sin början. Ett nytt tempel byggs i Jerusalem. Levis söner sköter det mesta omkring det och Levis söner av Sadoks säd kommer därefter att sköta tempeltjänsten i 1000 år +.

 • Jonas Rosendahl

  Lars Wärn har bestämt sig för att inte bry sig om och visa respekt för bloggen eller för moderatorn. Alla Lars Wärns off topic raderas härefter direkt utan notis.

  Jag har naturligtvis varken tid eller ork att sitta och radera inlägg här varje dag.
  Man hoppas ju nånstans att en människa efter resonabla påpekanden om och om igen ska ändra sig och följa bloggens regler.

  Mvh Jonas /Admin

 • Jonas Rosendahl

  Lars Wärn – Jag kan inte riktigt förstå hur du resonerar. Det verkar långt från sunt. Du behöver nog ta dig en funderare om ett och annat.
  Ett alternativ är att du tar en paus härifrån ett tag. Då slipper du ju de du anser vara ”idioter”. Det är inget tvång att läsa och skriva här.

  Jag ber också övriga läsare här om tålamod med alla modererade kommentarer och vissa off topic som tillåts stå kvar. Det kommer ta ett tag innan det får full effekt. Flertalet är ovana med tydlig moderering och måste ges en chans att förstå.

  Det här har nu tagit stor del av min helg vilket naturligtvis är ohållbart på sikt.
  De resonabla modereringarna med långa motiveringar upphör om ett tag. Då sker modereringen direkt med påpekanden och sedan borttaganden av alla inlägg som bryter mot kommentarsreglerna. De användare som ändå fortsätter trotsa reglerna och modereringen stängs av på obestämd tid.
  Det är ingen lek det här som en del tycks tro.

  Mvh Jonas /Admin

 • Jonas Rosendahl

  2017-08-26

  Information till alla läsare på Aletheia


  Aletheia kommentarsfunktion modereras nu med större tydlighet så att kommentarsregler följs.
  Länk till kommentarsreglerna finns här. Läs gärna igenom dessa innan du skriver i kommentarsfälten.
  http://aletheia.se/kommentarsregler/

  Mvh Jonas /Admin

 • SE Sköld

  En, som Du skriver, andlig ”dvärg” samlar inte omkring 100.000 människor i lokala pingstförsamlingar över hela landet och startar ett antal s.k. gemensamma företag, av vilka många lever än. Tex. IBRA-radiomission, tidningen Dagen, LP-stiftelsen och folkhögskolorna. Ja, tom ett ”kristet” parti som brinner än, om än med något flämtande låga.

  Om andliga ”dvärgar” kan åstadkomma detta, vad skall då inte fullväxta i andlighet kunna uträtta…!

  Senaste gemensamma företag inom Pingströrelsen är TV-inter (detta innan Pingströrelsen blivit ett kyrkosamfund) som Karl-Erik Heinerborg och Sverre Larsson igångsatte, i samband med Nyhemsveckan i mitten av 1980-talet.
  Cirka 30 år sedan.

 • Bilbof

  Ja där lurade jag dog lite, ursäkta. Men du bevisade just att Lewi var organiserad och för organisation. Med andra ord var ett samfund självfallet något han skulle stödja…. 😉

 • SE Sköld

  Man kan ju också fundera över, hur många som blivit vunna för himlen, i stället för Helvetet och flaskan, genom LP-stiftelsen och hur många familjer som helats genom den verksamheten och samma är förhållandet vad gäller IBRA!

  Vad har den för betydelse när det gäller, att samla folk och folkskaror inför Guds tron i den himmelska världen?! Och vad betyder folkhögskolorna i olika avseenden bl.a. för att rehabilitera drogmissbrukare och förbereda missionärskandidater för mission?! Även fortfarande, 40 år efter Lewi Pethrus död!

 • SE Sköld

  Lewi Pethrus eget svar på den frågan, från boken ”Lewi Pethrus i närbild” som utkom i samband med LP:s 90 års dag.

  Saxat från den boken: författaren Ivar Lundgren: ”Den svenska pingströrelsen har ju en alldeles speciell organisationsform, kan man säga, om man jämför med pingströrelsen i andra länder. Kräver inte den svenska pingströrelsen en kraftfull centralgestalt av typ Lewi Pethrus, för att hålla samman?”

  LP. ”Jag skulle vilja säga att vad den kräver är en andlighet, som motsvarar organisationsformen. Organisationsformen är biblisk och andlig. Vi talar om andliga ämbeten, andliga nådegåvor och andligt omdöme, andlig ledning. Vad som absolut måste till för att dessa andliga organisationsformer ska fungera –
  det är ett motsvarande andligt sinne, en andlig blick och en biblisk aktionsform. Om detta finns kommer ledarna av sig själv fram”.

  Så långt LP själv.

 • Bilbof

  Samma Ingmar som numer ä präst I Svk…. och gillar liturgik?

 • Bengt Asterbengt

  Joel är tydligen finkänsligt kalibrerad efter tidsandan. Kyrkan är den katolska kyrkan, resten är söndrade delar av Kristi kropp. Ekumenik är att samlas kring påven. Sveriges uppgift är att tro och hjälpa alla ekonomiska migranter och att snarast möjligt upplösa svenska folket så att vi alla kan uppgå i den nya globaliserade världsordningen. Kusligt.

 • David Smeds

  Mattias du skrev.” är det självklart att Gud talar till dem om de ber om det ?”
  Alla troende kan få tilltal genom Anden. Gud vill ge nådegåvor till enskilda troende som ber om dessa gåvor. På Livets Ord undervisades att alla andedöpta hade alla nådegåvor. Detta är fel. Man läste inte hela kapitlet om nådegåvor. Tjänstegåvan att profetera är starkare än nådegåvan att profetera. Min erfarenhet av profeter i trosrörelsen är att Bror Spets och John Brandström var äkta, medan flera av dem som profeterat på LO var av lägra kvalitet.
  Alla kan be om ett Andens tilltal utan att för den skull vara profeter. Gud vill att vi ska be om nådegåvor och uppmanar alla att pröva allt profetiskt tal. Inblandning från profetens egna tankevärld riskerar att färga in hela eller delar av den påstådda profetian. MVH

 • Mattias

  Tack för visat intresse, jag har lovat admin här att ta en lång paus så jag kommer inte svara mer än så här. En fundering jag kan skicka med är att om det saknas profeter i ett land beror det på att det är för få personer som vill bli äkta profetet eller Gud som väljer att ge få personer profetiska budskap?

 • David Smeds

  Mattias. Jag har lång erfarenhet av pingst och livets ord. De profeter som jag lärde känna på 50,60,70,80 talet i pingst hade genomgående ett helgat liv, präglat av måttfullhet och att de talade sanning. Det fanns ingen glamour runt profeterna. Detta var en uppgift som man motvilligt tog på sid. Kanske var det pga att vi som medlemmar blev undervisade att pröva allt profetiskt tal.
  Sen kom en ny generation med plexiglas talarstolar, och enorm självbild. Man profeterade gärna och villigt. Ibland profeterades om fel partner i ett äktenskap. Och cellgruppsledare och pastorer hade mandat att slå sönder ett äktenskap. Ibland skulle vi sälja bostadsrätter och hus i god tid innan nödtiderna. För den stora munnen hade sagt att det skulle komma sju feta år och sen sju magra år. Så blev det inte. MVH

 • David Smeds

  Tänk om Joel Halldorf skulle ta upp det mörka avfallet inom det som kallas pingst. Jag tänker på avfallet mot Rom. Idag anses påven vara en kristen andlig ledare. P Halldorft med titel pingstpastor uttalade vid samtal på Livets Ord att vi alla måste böja nacken för påven. Ulf Ekman smilade och var glad. Några år senare böjde han synligt nacken genom sin konvertering till romkyrkan.
  De avfallna kyrkorna firar i år 500 årsjubileum tillsammans med den kyrka som menade sig ha mandat att stänga till himlens port för vår älskade vän Martin Luther
  Jag erkänner inte P Halldorf och många fler som andliga ledare. De har tappat pingstens inre drivkraft och Herre.

 • Ulrika

  Vem man är eller vilke samfund man är med i spelar ingen roll för det som är det viktigt. Att vi alla är berpende av Herrens nåd, förlåtelse och försong. Beroende av hans verk på korset. Vänner, har ni reflekterat över hur ingen, ja INGEN! människa kunde berömma sig av Herren och det han gjorde på golgata för oss ens vid den tiden. Människor, apostlar, lärjungar och andra lovade dyrt och heligt ”att vi ska minsann aldrig svika dig” Herren tillät det ske att de alla svek honom så att verket fick bli hans och enbart hans. Att nåden fick bli hans och ingen annan. Återigen har jag upplevt Herrens nåd. Hur? Genom att sitta på botten och vara i totalt beroende av den. När man själv, genom sina tyckanden(om samfund egen förträfflighet, ledare eller va det vara må) anser sig tycka rätt och fel, begripa frikyrkorörelsers historia eller vad Lewi, Halldorfar eller andra gör kommer det som i verklig mening betyder någonting, Herren och hans verk, i bakvattnet och skymundan. Så totalt oväsentligt vad andra människor tycker eller tänker om pingstvänner och annat. Jag gläds åt Herrens underbara nåd och godhet. Den gäller alla som vill. Gud välsigne er alla. Nåd och frid från vår Herre Jesus Kristus.

 • Kenneth Mäki

  Joel Halldorf är likt sin far ett verktyg för rena villoläror, den Halldorfska klanen har påverkat och dragit in mycket negativa saker speciellt inom pingströrelsen. Joel är dessutom en ynkrygg. En sån som han som får en så stor plattform i media ska kunna ta kritik och diskussioner. Men så fort någon ställer honom mot väggen så väljer han att radera och blockera. En sorglig typ helt enkelt! Men Herren ska nog näpsa dem oroa er inte för det.

 • David Smeds

  Bäste Mattias du skrev ” En fundering jag kan skicka med är att om det saknas profeter i ett land beror det på att det är för få personer som vill bli äkta profet”

  Idag krävs att man är accepterad i det nätverk man befinner sig i.
  Om man inte hyllar och underkastar sig detta nätverk är vägen stängd för den profetiska gåvan. Nätverken bygger på leverans av sockervadd som ges till stressade kristna som inte har tid eller metoder för att bedöma det som predikas.
  Titta på pingst där yngre (65 år och neråt) mest predikar motivationsbudskap, som helt liknar vad sekulära motivationstalare ger till tex trötta företagsledare.
  Allt beror på psykosociala mekanismer. Jag ska uppmuntras att tackla problemen med psykologiska metoder. Mkt av detta är klokt och användbart.
  Och detta finns i Guds ord men inte som huvudlära.
  Huvudsaken är att bli en ny person, den pånyttfödda människan i Kristus Jesus. Och att leva och utvecklas i denna person. Vilket förr kallades den kristnes helgelse.
  När jag växte upp i den gamla pingstväckelsen. Kom kraften till oss genom Andens arbete och genom bön.
  Då predikades om kampen i andens värld. Åklagaren nämndes vid namn.
  Vårt mål var Guds stad och Lammets bröllopsfest. Vi uppmanades ha målet klart som ögonmärke. Och se fram mot att vara med i ett jordiskt Tusenårsrike.
  Kolla vi upp pingst ”Teologiska nätverket”. Så finner du dr Tellbes och även Kjell Sjöbergs, och Sven Nilssons transformations eskatologi. Ett slags ”Kingdom Now ”.
  Vi ska engagera oss politiskt för att transformera hela vår värld till ett stort glänsande.
  Man talar då inte om att Brudeförsamlingen står inför ,harpazo, dvs uppryckande till Guds stad för bröllopsfesten.
  Dessa villoläror har förts in i dolda nätverk med samma begrepp som väckelsens folk använde, men nu med katolska och antekristiga omtolkningar.
  Inte öppet och ärligt. Aldrig framförda i bibelsamtal på predikantveckor, Nyhem eller Lapplandsvecka. Öppna bibelsamtal hade stoppat förvillelsen.
  Esoteriska läror förs idag in, precis som gnostikerna förvillade den första församlingen redan på 300 talet och fortsatt. MVH David

  PS Det finns bakomliggade agendor som vi svårligande kan komma åt. Jag vill påminna om den skuggregering som Kjell Sjöberg ledde. De ”nyttiga idioterna” i förebedjare för Sverige var helt ovetande. Dessa snälla kristna uppmanades att bönekriga på höga berg, för att binda Andemakter som de inte hade ngn chans att stoppa.

 • David Smeds

  Bäste Mattias du skrev ” En fundering jag kan skicka med är att om det saknas profeter i ett land beror det på att det är för få personer som vill bli äkta profet”
  Idag krävs att man är accepterad i det nätverk man befinner sig i.
  Om man inte hyllar och underkastar sig detta nätverk är vägen stängd för den profetiska gåvan. Nätverken bygger på leverans av sockervadd som ges till stressade kristna som inte har tid eller metoder för att bedöma det som predikas.
  Titta på pingst där yngre (65 år och neråt) mest predikar motivationsbudskap, som helt liknar vad sekulära motivationstalare ger till tex trötta företagsledare.
  Allt beror på psykosociala mekanismer. Jag ska uppmuntras att tackla problemen med psykologiska metoder. Mkt av detta är klokt och användbart.
  Och detta finns i Guds ord men inte som huvudlära.
  Huvudsaken är i NT att bli en ny person, den pånyttfödda människan i Kristus Jesus. Och att leva och utvecklas i denna person. Vilket förr kallades den kristnes personliga helgelse.
  När jag växte upp i den gamla pingstväckelsen. Kom kraften till oss genom Andens arbete och genom bön och sinnesändring.
  Då predikades om kampen i andens värld. Åklagaren Lucifer nämndes vid namn.
  Vårt mål var då Guds stad och Lammets bröllopsfest. Vi uppmanades ha målet klart som ögonmärke. Och senare vara med i ett jordiskt Tusenårsrike. Dvs efter Lammets bröllopsfest i Himlen.
  Kolla vi upp pingsts ”Teologiska nätverket”. Så finner du dr Tellbes och även Kjell Sjöbergs, och Sven Nilssons transformations eskatologi. Ett slags ”Kingdom Now ”.
  Vi uppmanas nu att engagera oss politiskt för att transformera hela vår värld till ett stort glänsande Fridsrike.
  Man talar då inte om att Brudeförsamlingen står inför ,harpazo, dvs uppryckande till Guds stad för bröllopsfesten.
  Dessa villoläror har förts in i dolda nätverk med samma begrepp som väckelsens folk förr använde, men nu med katolska och antekristliga omtolkningar.
  Inte öppet och ärligt. Aldrig framförda i öppna bibelsamtal på predikantveckor, Nyhem eller Lapplandsveckor. Öppna bibelsamtal hade stoppat förvillelsen.
  Esoteriska läror förs idag in, precis som gnostikerna förvillade den första församlingen redan på 300 talet och fortsatt.
  MVH David
  PS Det finns bakomliggade agendor som vi svårligande kan komma åt. Jag vill t.ex. påminna om den skuggregering som Kjell Sjöberg ledde. De ”nyttiga idioterna” förebedjarna för Sverige var helt ovetande. Dessa snälla kristna uppmanades att bönekriga på höga berg, för att binda Andemakter som de inte hade ngn chans att stoppa.

 • Stanley Östman

  Här tycker jag att du går utanför bibelordet om sanna profeters karaktärsdrag. Bibelns förebilder som exempelvis Elia hade inga som helst problem att hantera kollektivt motstånd. Gud bekänner sig till det sanna ändå. Motståndarna fick alla företräden vid Baals-dyrkan och möjligheter med företräde att styra och ställa. Gud bekände sig ändå inte till dem.

  Gud sände ändå sin eld trots försök till yttre begränsningar. Så detta tal om pastorskollektovets makt är bara fiktivt gentemot en sann profet.

  Sen kan man iofs. ha åsikt om försök till budskapskontroll, där pianoklinkande eller bakgrundsljud av orgel för stömningskontroll, eller direktiv av att mötesledaren ska pröva budskapet innan det får framföras offentligt i församlingen.
  Och visst finns det perioder då det är andliga tidsperioder. Men det har ingen koppling till att människor försöker ha ”predikostolskontroll”.

  Den sanna Gudsuppenbarelsen är enbart intresserad av helgelse. Utan helgelse får ingen se Gud. Det är det som är det profetiska tilltalets fundament.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?