Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vem avgör vad om Pingst?

Skärmdump www.dagen.se

Det borde anses naturligt och sunt att olika uppfattningar och historierön om Lewi Pethrus och den tidigare Pingströrelsen framförs, exempelvis som Joel Halldorf på senare tid har gjort på ledarplats i Dagen. Till en fördel vore förstås om samma möjligheter och intressen också uppskattades rörande Pingst idag.

Obiblisk känslighet och ömma tår, bör inte ges utrymme att bestämma agendan. Fast om man i pingstförsamlingar numera, inte vill höra talas om hur det var i Pingströrelsen förr och hur dess pastorer kunde förhålla sig till varandra, då försvinner en nödvändig barlast i dagens Pingst. Det kan bli så att en viktig vägvisare saknas, likt när en kompass inte håller det inställda väderstrecket. Vet från initierat medlemshåll att ett möte i Filadelfia Stockholm inte fick ordnas för några få år sedan, som skulle handla om Lewi Pethrus och Sven Lidman, av skäl att församlingen har gått vidare och inte har något att hämta ur den gamla historien.

Kan inte heller komma undan det faktum att de riktlinjer som fastställdes vid Pingst rådslag 2010 gällande plantering av nya pingstförsamlingar, inte en enda gång nämner Jesus eller den helige Ande. Och nu under Pingst rådslag i år antogs en framtidsbild, där visserligen namnet Jesus skrivs ut på två ställen, men där det å andra sidan inte formulerats ett enda ord om den helige Ande – och förresten saknas Jesu återkomst helt i framtidsbilden. Vem avgör vad om Pingströrelsen förr och om Pingst nu?

Kanske är det dags för en ouppstyrd samtalsdag på Nyhemsveckan nästa år, då alla på plats på lika villkor kan anmäla sig att tala i fritt inlämnade frågor – på samma premisser som på Lewi Pethrus tid. Själv kom han inte till tals då utan vidare. Pastor Pethrus fick som alla andra hålla sig till den upprättade talarlistan eller genom att begära ordet för replik. Lewi Pethrus hade bara en röst, fast inte sällan var den profetiskt smord.

Sigvard Svärd, pingstpastor Foto: Dagen

=>

Ämne: Gästblogg

 • Bilbof

  Överkänslig skribent…..

 • Stanley Östman

  Tack Sigvard för att du gör din röst hörd !
  Jag delar din intention, men ser problem som säkert tar någon generation att reparera. Jag tror inte känslighet inför tolkningar är det reella problemet utan läseriet överlag.

  Tidigare samtalssessioner hade som bas ”läseriet” bland pingstfolket. I dag är det skrämmande utarmat, trots en uppsjö av bibelskolor, ”ledarkonferenser” m.m.

  De ”kulturella” skillnaderna mellan de nya ”ungdomskyrkorna” visavi klassiska äldre pingstförsamlingarna är påtaglig. Den gemensamma teologiska basen saknas.
  Detta accentuerat av att det utarmats av apologeter och profeter.

  Visst – dialog kan befrämja, men om basen för teologi är ”kulturyttringar” hämtade från det senaste i Australien eller USA vad blir då det gemensamma ?

 • BirgittaB

  Den som inte förstår sin dåtid förstår inte sin samtid.
  Historielöshet är farligt.

 • Jonas Rosendahl

  Den teologi som ”hämtas” från utlandet är nog närmare klassisk pingsteologi än den mer progressiva teologi som utmynnar från teologiska utbildningar i Sverige, numera den pingst valt att koppla sig samman med.

 • Stig Melin

  Jonas, vari består, som du ser det, den avgörande skillnaden mellan teologierna? Klassisk och den mera progressiva?

 • Jonas Rosendahl

  Jag ska återkomma om det så det blir tydligt.

 • Stanley Östman

  Jag kan inte uppfatta några utländska pingströrelser som befrämjat den svenska de senaste 30 åren ?
  Vilka spår har de i så fall avgivit ?
  Däremot har det kommit olika ”sensationskulturer” som burits av enskilda förkunnare. Managementidéer om ledarskap och livsfilosofiska tankar, men sparsamt med något som främjat ”andlig förnyelse”.
  De rörelser som Pethrus och andra av hans samtida välkomnade var Jesus-rörelsen & den karismatiska ekumeniken där influenser förnyade församlingar.
  Själv har jag starka minnen av Jesus-rörelsen som satte spår.

 • SE Sköld

  JESUS undervisar sina efterföljare om ”vetekornets lag” -som innebär, att dö från sig själv, sitt självliv – egot – för att ge liv åt andra, på samma sätt som sättpotatisen eller ett vetekorn inte kan bära frukt, utan att offra sig själv.

  Det är motsatsen till framgångsteologin! Den tilltalar därför inte ”köttet”, den mänskliga naturen, vilket däremot den s.k. framgångsteologin gör. Den teologin är en saga, som Guds fiende, Satan, läser för Guds avbild, Människan.

 • För allas kännedom, så är min text här en debattartikel som jag först hade skickat till tidningen Dagen. Två tidigare inskickade repliker av mig utifrån Joel Halldorfs fyra ledarartiklar, hade Dagen avstått från att publicera och nu tog redaktionen inte heller in min tredje på grund av tidsskäl.
  Redan då jag precis sänt in min tredje, vidareförde jag en kopia till Andréas Glandberger. Han meddelade mig då, att om inte Dagen gav utrymme åt min artikel, kunde jag få den publicerad på Aletheia.
  Men det bör tilläggas att efter Joels första ledarartikel 7 juli, ”Kyrkan behöver ett skrivande ledarskap”, fick jag plats i Dagen för ett debattsvar 13 juli med rubriken: ”Vad är ett skrivande ledarskap, Halldorf?”
  Riktar ett tack till ansvariga på Aletheia för visat förtroende!
  Sigvard Svärd

 • SE Sköld

  Sigvard S, Du skriver helt riktigt: ”Kanske är det dags för en ouppstyrd samtalsdag på Nyhemsveckan nästa år, då alla på plats på lika villkor kan anmäla sig att tala i fritt inlämnade frågor – på samma premisser som på Lewi Pethrus tid. Själv kom han inte till tals då utan vidare. Pastor Pethrus fick som alla andra hålla sig till den upprättade talarlistan eller genom att begära ordet för replik. Lewi Pethrus hade bara en röst, fast inte sällan var den profetiskt smord”.

  Men saken är den, att Pingströrelsen i Sverige har blivit formalistisk, därför är också ”veckorna” och övriga sammankomster, formalistiska och lär så förbli, tills församlingarna blir Andens redskap på jorden, då bir de gemensamma sammankomsterna det också.

 • SE Sköld

  Apostlagärningarnas församlingsledare
  vakade över elden, inte över
  askan!

  JESUS undervisade också om Andens vind, som ingen kontrollerar: ingen vet varifrån den kommer och vart den far. Samfund och andra liknande organisationer är därför människans försök att kontrollera den!

  De – mänskliga organisationerna – är som att försöka stänga in en skogsbrand i en kamin: den elden kan man visserligen släcka, men inte stänga in, för då går den bara en annan väg! Pingströrelsen, som i början kallades, Pingstväckelsen, är ett exempel på det. Den började, vad gäller vårt land, i ett samfund, men var inte välkommen där och sökte sig då, genom sina redskap, en annan väg och blev svensk Pingstväckelse, som spred sig över landet och även till andra länder. Brasilien är ett sådant exempel.

  Formerna för Guds församling kan vi läsa om i Bibeln. Där står berättat om Guds sätt, att genom Anden uppenbara Sin vilja, som är att frälsa och bota. Guds egna Församlingsritningar med andra ord. Nu har vi egna, d.v.s. mänskliga, som de ledande bland oss följer! Människotankar – egna och andras – med andra ord!

  Jes.3:12 ”Mitt folk, dina ledare för
  dig vilse och fördärvar den väg du
  skulle gå”

 • Lars Wärn

  Jag misstänker att Lewi Pethrus älskade ”tabernaklet” i Nyhem minst lika mycket som jag gjorde. Han skulle förmodligen inte sätta sin fot i ”skokartongen” om han hade levat idag. Det gjorde jag en gång, den första gången och sista gången. Saknas det andlig atmosfär finns det ingen chans för andliga samtal.

  Minns att mötesledaren vid ett tillfälle uppmanade samtliga i idrottshallen att framkalla ”pruttljud”. Hur hade Pethrus uppfattat sådant? Som ett litet exempel på nuvarande vanart.

  Nej, några konferenser blir det inte för min del innan det nya Templet står färdigt i Jerusalem. Då vi alla från jordens alla hörn samlas en gång om året för gemenskap och för att fira Lövhyddohögtiden och tillbe Herren Israels Gud.

  ”Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kommo mot Jerusalem skola år efter år draga ditupp, för att tillbedja Konungen YHWH Sebaot, och för att fira Lövhyddohögtiden.”

  (Sak 14:16)

  Shabbat Shalom!

 • SE Sköld

  Luk. 17:20-21 ”Då han blev tillfrågad av fariséerna
  när Guds rike skulle komma, sa han till dem: ”Guds
  rike kommer inte på sådant sätt att det kan ses med
  ögonen, inte heller skall man kunna säga: ”Se här är
  det” eller: ”Där är det”. Förstå och inse, att Guds rike
  är inom i er”.

 • Lars Wärn

  Guds Rike KOMMER inte på ett sådant sätt att man kan se det komma. MEN – efter Harmagedon blir Riket synligt för alla jordens innebyggare. Inte minst genom det nybyggda Templet i Jerusalem och de årliga vandringarna till Jerusalem för att tillsammans med de många nationaliteterna fira Lövhyddohögtiden, under tusen år och mer.

  Vad är din åsikt om Folke Thorell? Har du läst någon av hans många böcker?

 • Att vara en Herrens tjänare, en församlingsledare utifrån Bibelns nytestamentliga undervisning och Andens ledning, är inget vare sig mänskligt upphöjt eller andligt enkelt. Alla ”tjänstegåvor” kan räknas in i detta när frågan ställs om att vara Guds medarbetare vid bygge av hans församling: apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare – samma om man lägger till andra omnämnda kallelsefunktioner i Nya Testamentet, exempelvis föreståndare och äldste.
  Det gör menar jag, att vi vid åsiktsbrytningar kring detta givna och tillsatta av Gud, har ansvar för att förhålla oss respektfullt till varandras tolkningar och uppfattningar. Att vi behandlar varandra som bröder och systrar i tron, även om vi under tiden här innan Jesu återkomst, på sätt och vis kan vara uppenbara ”meningsmotståndare”.
  Det framträder ju falska lärare och profeter visst, men för att inte skada det sanna och sunda; det goda i Herrens åker – bör vi akta oss för att i våra debatter ha överdrivna påståenden rörande andra om att vara falska och osunda. Ingen är utan andlig brist. Ingen har inte alltid rätt förstånd.
  Genom Guds heliga nåd och utväljelse, har jag stått i församlingsledartjänst sedan jag blev avskiljd som äldste i Filadelfia Lammhult 1973. Alltid under denna tid och fortsatt idag, har det funnits troende som sett mig som sin herde. Numera, då det inte längre är aktuellt för mig med anställningar som pastor i någon församling, leder jag t.ex. Gullbergsmötet i Göteborg – som kan ses som en slags ”husförsamling” där främst bibelstudiet ligger på bordet.
  I allt har jag många gånger, så också dag som inne är, kännetecknats av profetisk frimodighet men också av mycket mänsklig svaghet. Lever och verkar med en förblivande bön, om att vara en Guds ”frukt” som det i alla väder och sammanhang – går att lätt hitta trädet till.

 • Lars Wärn

  Hur många kvinnor var apostlar under urkyrkans tid? Hur många kvinnor var äldste? O s v.

  Ett makabert misstag att frångå Guds ord i sådana viktiga frågor i ”församlingen”. Men mig spelar det mindre roll. Jag tillhör ingen församling, inget samfund och inväntar med stor förväntan det globala Messianska riket där endast män tjänstgör som präster, äldste o s v. Vår korta feministiska tidsålder är bara en mycket liten parentes i jordens historia.

 • Jonas Rosendahl

  Lars Wärn – Nu bryter du återigen mot kommentarsreglerna. Templet m.m är off topic och har inget med bloggposten att göra.
  Det måste bli ordning och reda på kommentarsfälten på aletheia. Som det är nu svämmar du och SE Sköld återigen över med era kommentarer och en del av dem redan off topic!
  Varför har du ingen respekt för denna blogg och för alla bloggläsare och andra som vill kommentera?

  Ska det vara så svårt att:
  1. Samla tankar kring bloggposten i EN kommentar
  2. Blir det vidare diskussion så bidra gärna i den men utan att bryta mot kommentarsregler och föra diskussionen utanför ämnet.

  Var och en måste bidra till att detta blir en blogg där andra VILL kommentera kanske för första gången. Utan att riskera personliga påhopp ELLER ständig pajkastning i off topic diskussioner.

 • Jonas Rosendahl

  SE Sköld. Denna kommentar kan också ses som off topic.

  Följs dessa principer:
  1. Samla tankar kring bloggposten i EN kommentar.
  2. Blir det vidare diskussion så bidra gärna i den men utan att bryta mot kommentarsregler och föra diskussionen utanför ämnet.
  3. Hålla sig till ämnet för bloggposten

  Tänk också på att inte svämma över kommentarsfältet med en mängd kommentarer OM det inte är en diskussion.

  Alla off topic kommentarer kommer härefter att raderas. Följs ändå inte kommentarsreglerna kommer de personerna som ständigt bryter dessa att för en tid inte att ha möjlighet att kommentera här.

  Aletheia ska vara en intressant och givande blogg. Genom kommentarsfältet ges en generös möjlighet att komma i diskussion med andra och med bloggpostskribenten. Missbruka inte denna möjlighet!

  Framöver gäller ordning och reda på aletheias kommentarsfält.
  På det sättet hoppas aletheia att fler ska våga sig på att skriva här och att det ska vara givande att följa kommentarstrådar.

  Högt i tak men med respekt för bloggen och bloggposterna och alla läsare som tittar in här varje dag gäller NU.

 • Till alla som använder kommentarsfunktionen:

  Om bloggpostkommentarer:

  1. Samla dina tankar i en kommentarspost som är relaterat till bloggposten.
  2. Blir det en vidare diskussion så återkom gärna med svar.
  3. Kommnentera bloggpost ämnet och inte off topic.

  Aletheia bloggen upplåter generöst utrymme som gör att man kan direkt få svar från den som skriver en bloggpost, vilket är olika skribenter.
  Missbruka inte denna förmån. Detta gäller alla som kommenterar här även mig själv. Framöver blir det mer ordning och reda på aletheia kommentarsfunktion.

  Kommentarsregler:
  http://aletheia.se/kommentarsregler/

 • Lars Wärn

  1. Vilken kommentarsregel har jag brutit mot?
  2. Hur kan ett temporärt s k samfund, som idag motarbetar Guds rike och bara består i några sekler, vara viktigare än Guds Rike? Det Rike som som kommer att bestå i tusentals år på denna jord i och därefter i evighet på en ny jord.

  Vill folk med rötter i Pingströrelsen men som nu ”softar” i diverse samfund ha en väckelse, ombedes de att omedelbart återgå till rötterna d v s Gud Ord!

 • Lars Wärn – Ditt propagerande för ett kommande tempel och länkar om detta har ingen direkt koppling med bloggposten om pingströrelsen att göra.

  §1 Kommentarerna måste vara tydligt kopplade till ämnet för bloggposten. Har kommentarerna ingen sådan koppling så kan de raderas utan pardon.

  Klarar du inte av att bete dig här i kommentarsfältet så kommer du inte kunna fortsätta kommentera här för en tid. Aletheia vill se att kommentarsreglerna följs så att diskussionerna har med bloggpostämnet att göra och så att läsare här lätt kan följa debatttrådarna.
  Från och med nu gäller att kommentarsreglerna följs bättre här på aletheia. För allas bästa.

 • Min broder Jonas Rosendahls synpunkter om skötseln av kommentarsfältet sätter jag plus i kanten för.
  Utifrån mänskliga bedömningar av Fadern, Sonen och Anden i Skriften, kan vi finna spår av både humor, ironi, dubbeltydighet, ledsnad och bitterhet. Men det gudomligheten gör heligt rätt, sant och evigt kan hantera, är inte vi lika möjliga i att hålla ihop och hålla isär.
  Av det uppräknade menar jag att humor behöver kopplas en del till vår viktiga nitälskan för Gud och hans verk. Saknas ett mått av humor, kan vara att en smula att ”skratta” åt sig själv, blir stämningen när vi samlas i tron eller yttrar oss om tron – närmast hård och illvillig. Det kan ju knappast vara bibliskt välsignat. Hånskratt eller skadeglädje, vare sig det handlar om kristna eller messianska utgångspunkter för en tidningsdebatt eller en ”skärmytsling”, borde få trängas tillbaka av den helige Ande i oss – innan det blir läsbar text. En sådan hållning har hjälpt mig vad det gäller teologiska ”dispyter” i mediabruset, så att jag aldrig har haft orsak att inte möta andra ”debattglada” med kärlek. Ingen nämnd och ingen glömd.

 • SE Sköld

  Kommer ihåg ett församlingsmöte i Pingstförsamlingen i Jönköping, på Norris Lefflers tid som föreståndare, i början av 1990-talet, när en ung man med hästsvans gick fram till mikrofonen och sa i ett engagerat inlägg: ”Jesu apostlar var väl inga mesar heller”?

  Håller helt med honom, att vilja vara ett Guds ljus i mörkret och Guds salt i förruttnelsen, här på jorden, som enligt JESUS är i ”den ondes våld”, kräver också ibland sådant, som gör att man kan ana varför den fege hör till dem som går evigt förlorade.

  Man vill inte stå upp för det som står skrivet i Guds Ord, i Bibeln. T.ex. ”Du skall inte dräpa”. Då får hellre abortslakten pågå här i Sverige och Människor dödas i nu miljontals och de som tar livet av dem, gå evigt förlorade: men det rör ju inte Guds Ords tjänare, bara de slipper bli förföljda för Sanningens Ords skull!

 • Jonas Rosendahl

  Lars Wärn – Jag modererar just nu från aletheia bloggen. Tyvärr har jag haft en del tekniska problem, så vi får se hur det går. En del texter har inte kunnat läggas ut därav.

  Att propagera för ett kommande tempel med text och länk har inte en tydlig koppling till bloggposten. Det betyder att du bryter mot den första kommentarsregeln:
  ”§1 Kommentarerna måste vara tydligt kopplade till ämnet för bloggposten. Har kommentarerna ingen sådan koppling så kan de raderas utan pardon.”

  För alla som kommenterar på kommentarsfältet gäller:

  Aletheia bloggen vill att kommentarsreglerna följs bättre. Det betyder att en kommentar kommer från aletheia om vi anser att någon bryter mot reglerna. Hörsammas inte uppmaningen kommer kommentaren att raderas. Fortsätter någon att bryta upprepade gånger mot kommentarsreglerna så kan användaren stängas av för en tid.

  Aletheia bloggen har många besökare varje dag och önskar se ett bra debattklimat. En generös inställning finns och bloggen önskar se fler som kommenterar. En ny användare ska kunna kommentera utan att riskera att bli personligt påhoppad eller att det blir off topic ”pajkastning”i kommentarsfälten.

  Aletheia bloggen kommer därför att modereras på ett tydligare sätt framöver. För allas bästa och för ett bättre debattklimat.
  Aletheia ger möjligheten för läsare att kommentera och diskutera bloggposterna och man kan komma i kontakt med en bloggpostskribent på så sätt.

  Aletheia består av ett antal skribenter som nödvändigtvis inte delar varandras åsikter i alla ämnen. Varje skribent har ansvar för sin bloggpost.

  /Jonas

 • Jonas Rosendahl

  Hej Sigvard! Det var ett tag sedan!
  Aletheia bloggen kommer framöver att modereras tydligare för allas bästa.
  Hls Jonas

 • Jonas Rosendahl

  SE Sköld – Denna kommentar är off topic. Kommentarsreglerna säger:

  ”§1 Kommentarerna måste vara tydligt kopplade till ämnet för bloggposten. Har kommentarerna ingen sådan koppling så kan de raderas utan pardon.”

  Aletheia tillämpar en generös syn och alla läsare ges möjlighet att kommentera här. Men även så gäller enligt kommentarsreglerna:

  ”§10 Det är ingen mänsklig rättighet att kommentera här, inte heller ingår det i någon slags yttrandefrihet………”

  En bra princip är också att samla sina tankar om bloggposten i EN kommentar. Uppstår sedan en diskussion så kan man vara med i den och ge vidare svar.
  Vänligen respektera aletheias kommentarsregler, så att alla läsare enkelt kan följa debatttrådarna.

  Kommentarsregler för bloggen:
  http://aletheia.se/kommentarsregler/

  Mvh Jonas /Admin

 • Nästa vecka ska jag svara på frågor i ett fördjupningsarbete om konflikthantering utifrån min tjänst som pingstpastor sedan 1977. Främst handlar det om erfarenheter från församlingsmiljöer.
  De områden jag då kommer att belysa är följande fem, vilka jag också ser som alltid aktuella att föra samtal och diskussioner kring, hålla predikningar och bibelstudier om:
  (1) Bibelsyn och lärofrågor, (2) Verksamhet och strukturer, (3) Relationer och gemenskap, (4) Själavård och övrigt pastoralt, (5) Moral och etik.
  Det är i dessa fem fåror mitt engagemang bl.a. i ärendet Pingst ffs/Samfundet Pingst landar. I morgon eftermiddag (söndag) undervisar jag för övrigt i församlingen ”International Full Gospel Church” i Göteborg under ämnesrubriken: ”Lärjunge enligt Nya Testamentet”. Tolkning sker till persiska.

 • SE Sköld

  Skatten har vi i lerkärl. därför är det lätt att skilja på skatten och kärlet. Det ena är guld, silver och ädla stenar och det andra är av lera. Viktigt är, att inte blanda ihop de två, utan veta vad som är vilket!

 • Mycket bra!

  Tydlighet i vad Aletheia står för är till fördel för alla.

  /Kjell

 • Jonas Rosendahl

  Information till alla läsare på Aletheia


  Aletheia kommentarsfunktion modereras nu med större tydlighet så att kommentarsregler följs.
  Kommentarsreglerna finns här. Läs gärna igenom dessa innan du skriver i kommentarsfälten.
  http://aletheia.se/kommenta

  Mvh Jonas /Admin

 • SE Sköld

  Guds rike har redan kommit: det är inom oss, är vad mitt inlägg säger, med Jesu egna Ord och debatten avsåg Guds rikes kommande.

 • Jonas Rosendahl

  SE-Sköld – OK. Det blir en kantboll då.
  Men tänk fortfarande på att försöka hålla dig till ämnet. Jag förstår att ämnen går in i varandra och kan beröra varandra. Men använd möjligheten att kommentera med klokhet. Försök att samla tankarna också i EN kommentar och inte sprida ut likvärdiga tankar i flera kommentarsposter. Det blir då enklare för bloggläsare att följa en debattråd.
  Önskar dig en fin söndag. Nu ska jag åka på gudstjänst.

 • Broder SE, du och jag är inga främlingar för varandra. Vi möttes förr på konferensveckor inom Pingströrelsen och gjorde båda två också inlägg i de fria samtalen som hölls. Om jag inte minns fel, var du och den förra året hemgångne evangelisten Per Sundgren, goda vänner. Om jag kommer ihåg rätt, tjänade du på den tiden som äldste i Pingstförsamlingen i Jönköping.
  Ja, det är skatten (det himmelska i oss) vi har ett särskilt ansvar för att vårda och låta växa. Men vi behöver ju också få Herrens hjälp att vaka över oss själva som lerkärl för skatten. Det som vi ändå ska kännetecknas av i vår bräcklighet, det som kommer ut och lyser ut från det lättbristiga – är den härlighet och helighet som Herren vill ska pågå inom oss, som tempel åt den helige Ande. Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Är säker på att du och jag är överens om detta.

 • SE Sköld

  Jag kommer ihåg Dig: Du har ett passande efternamn.. Nej. jag har aldrig varit äldste, tillfrågad, men det är inte min kallelse. Tillhör nu Korskyrkan i Boden, då jag och min fru ofta är i Harads, i mitt barndomshem och lovade därför föreståndaren för Korskyrkan i Boden, att ställa upp för min mors gamla pingstkapell, Salem i Bodträskfors, som min mor och mina båda systrar tillhörde och där jag blev frälst i 30-års ålder, som de – Korskyrkan i Boden – tagit över och grundligt restaurerat!

  Vi, Per Sundgren och jag, skrev tillsammans boken OFREDSTIDER, som handlar om Guds dom över vårt lands blodskuld. Per är nu hemma hos Gud, men boken finns att läsa utan kostnad på webbadress: harmoni.be

  Hjärtat är det förråd, logen för Guds säd, från vilken vi hämtar såväl utsäde som den egna, andliga födan!

  Gud med Dig (Han vet inte vad svek – trolöshet – är, fick jag bära fram en gång i Pingstkyrkan i Boden) för att låna lite text från Lewi Pethrus, som avslutade sina brev med ”Gud med oss!”

  S-E

 • SE Sköld

  Skulle också ha nämnt detta, att budskapet då Gud sa, att ”trolöshet inte finns i Mig”, var i samband med att Sten-Gunnar Hedin var nytillträdd föreståndare för Pingst ffs och var i Pingstkyrkan i Boden som nytillträdd föreståndare för det obibliska samfundet.

  Gud sa, hur de – pingströrelsen – varit trolösa mot Gud, men att Gud följde dem troget ändå, för trolös finns inte i Honom, och skulle slutligen föra dem in i det land Han lovat dem, men först sedan de blivit Honom lydiga!

  Den bibliska bilden – förlagan – var hur Gud följde Israels folk till dess de intog det land Han lovat dem! Men det berodde enbart på Guds trofasthet: att Han höll Sitt löfte till dem!

 • Jonas Rosendahl

  Sigvard Svärd – Kul att ni mött varandra och att vi får veta också att SE Sköld är ( eller har varit) en äldste, som är ett stort förtroende givet i en församling. Aletheia bloggen ger den här unika möjligheten att bloggskribenter har möjlighet att kommunicera med sina läsare, och även åt andra hållet naturligtvis.
  Att en bloggskribent anknyter på ett personligt sätt anses inte off topic.


  Till alla att tänka på:
  Aletheia bloggen är inte rätt plats för att ”minipredika” i kommentarsfälten eller allmänt lägga in bibeltexter som inte har anknytning till ämnet. Inte heller är det en plats att skriva av sig allmän frustration över läget i Sverige eller kyrkan. Det är inte heller en plats för att nedvärdera kyrkan, samfund, äldre kyrkogrenar, och konferenser etc. Det är överhuvudtaget inte en plats att dryfta sin frustration om man haft en dålig dag.
  Detta får göras på annan plats och bäst är väl förtroliga samtal via telefon om inte annat..då kan man gnälla hur mycket man vill.

  Aletheia bloggen upplåter plats för skribenter av bloggposter och ger möjlighet för alla läsare som loggar in sig att kommunivera med andra debattörer eller med bloggskribeten själv. Missbruka inte denna möjlighet utan använd den på ett klokt sätt. Tänk på att vi inte skriver om ”vilken färg bilen ska ha” utan mycket av det som skrivs på Aletheia har många gånger djupgående konsekvenser och efterföljande debatter kan ha stor betydelse. Du som läsare ges en möjlighet att göra din röst hörd här under ordnade former.

  Mvh Jonas /Admin

 • Jonas Rosendahl

  SE Sköld – Det är inte ok att lägga in länkar hursomhelst på Aletheia kommentarsfält. Jag kan dock tycka att ämnet om ofredstider berör pingströrelsen eftersom kommande domar var ett väl omdebatterat ämne i pingströrelsen åtminstone förr.
  Jag kommer inte framöver kommentera precis varje avsteg, men jag gör det nu för att ge riktlinjer och att alla som skriver i kommentarsfältet ska veta ”var man har admin”.
  Mvh Jonas /Admin

 • Mycket intressant inlägg. Men om vi skall vara helt ärliga och uppriktiga, hur mycket kan vi säga har förändrats i förkunnelsen inom pingst de senaste 30-40 åren? Och varför är det ingen, möjligen med få undantag som har förfärats av den utveckling där man från i början av 80-talet, fram tills nu har tappat upp emot 30 000 medlemmar? Idag tycks allt handla om ekumenik, mer väsentligt än nåt annat. Men till vilket pris?

 • Att säga på rak arm, Tony, hur mycket som har förändrats i förkunnelsen inom Pingst de senaste 30-40 åren – kräver säkert en mer djupgående forskning. Men Joel Halldorf har ju i sina ledarartiklar i Dagen och sitt Dagensamtal med Daniel Alm, samt i sin bok ”Biskop Lewi Pethrus”, pekat på några förändringar – fast då har Halldorf mer räknat in från tiden efter Pethrus sista predikan på Nyhem 1974. Det som då märks, enligt Joel Halldorf, är en förändring vad det främst gäller bibelsynen om den samfundsfria församlingen, och frågan om överlåtelse åt den helige Andes verkningar.
  Lägger jag till mina personliga (och många andras) iakttagelser, måste också en förändrad förkunnelse (eller mer som stadgeändring och praktisk konsekvens) om det nytestamentliga troendedopet. Spädbarnsbegjutning och vuxenbegjutning har blivit ett alternativ, och fått erkännande som dop för medlemsintag, i vissa särskilda förhållanden. Begjutning har t.o.m. utförts av pingstpastor som ett ”nöddop” för ett allvarligt sjukt litet barn, för att för föräldrarnas skull säkra himlen åt barnet om det inte skulle komma att överleva.
  Förkunnelsen om Jesu återkomst har också förändrats, den har tonats ner av och i åtminstone tre anledningar syften: 1. Längtan och väntan är inte så aktuell för pingstvänner längre. 2. Det är så blandad bibelsyn om återkomsten inom Pingst numera. 3. Förkunnelsen om Jesu tillkommelse uppfattas svår att göra uppmuntrande i församlingarna.
  Själv, Tony, har du i den kommentar nämnt ekumeniken, alltså att förkunnelsen har gått åt ett enhetsivrande med priset av nedtonad omvändelseteologi.

 • Inge

  Tack Sigvard!
  Denna sammanfattning av de förändringar som skett inom Pingst de senaste 30-40 åren borde få varje medlem, äldste (om man inte redan avskaffat denna tjänst?) eller pastor i pingströrelsen att fundera över om någon av de förändringar som du räknat upp, verkligen har bidragit till att fler människor fått en levande tro på Jesus, fått tag på DHA gåvor, eller att fler människor sökt sig till församlingen?
  När de förändringar du beskriver ovan är fullt genomförda, tappar pingströrelsen troligen sin unika ställning och kallelse de haft i drygt hundra år?

 • Bilbof

  Pingst har blivit mindre av sekt med andra ord. Inte så märkligt.

 • Jonas Rosendahl

  Kamau – I normala fall är din kommentar off topic. Den har inget med ämnet att göra. Inte heller Sigvards men han har skrivit bloggposten och kan anses få kommunicera med de som skriver i kommentarsfältet.
  Men jag låter din kommentar stå kvar men med denna notis så att det blir tydligt och klart hur modereringen kommer att ske.

  Mvh Jonas /Admin

 • Bilbof

  Är inte religiös själv men har många släktingar och ”växt upp” inom pingstled samt en fru som är medlem i en pingstskyrka. En sak som jag tycker är intressant är hur samboskap är så accepterat, speciellt om det är äldre. Har hört pingstpastorer (på direkt fråga) svarat att de förstår dem pga risk för förlorad änkepension osv så kan de inte ”gå på” dem om att det skulle vara fel. Detta är ganska utbrett bland äldre, givetvis finns det en hel del yngre sambopar med.

  Denna acceptans har skett smygande och är idag inte ifrågasätt vad jag vet. Kanske är detta större än frågan om samfund osv. Var det Haldorf som sa att inom 10 år har vi första homovigsneln/välsignelsen i pingst? Jag kan minnas fel.

  Vet åtminstone en person, min fru, som blev upptagen som medlem trotts ”icke korrekt dop” dvs inte dop genom nedsänkning utan begjutning. Det var inga problem. pastorn sa att det gick bra om hon inte pratade vitt och brett om det lol. Så även där har det skett en förskjutning tydligen.

 • Jonas Rosendahl

  Det går säkert att gnälla på pingströrelsen i flera veckor i sträck. Men vad är det specifikt du vill ha sagt? Är det en slags dubbelmoral du vill påvisa? Utveckla gärna.

 • Bilbof

  Nej snanare att ett, antal saker ändrats utan något beslut tagits. De har steg för steg helt.wnkelt införts. Antog att temat lite är att saker.ändrats sedan LP?

 • Jonas Rosendahl

  Javisst. Har också noterat det du skriver om att samboskap och att gifta sig med en icke kristen blivit vanligare.

 • SefastTronde

  De förhållanden som kommit till att råda inom pingst (och f.ö. alla andra kristna samfund) är som fenomen inget märkligt. Det råder överallt, och det stavas AVFALL. Den äldre generationen kristna som gripits av Den Helige Andes eld, har nu gått hädan och ersatts av en generation där mkt få vidrörts av denna eld.

  Tider av väckelse och tider av avfall har skett så många gånger i historien, och vi som får leva i avfallstider får också bära smärtan av allt vad det innebär. Och visst kan vi ha tankar och idéer om hur detta nedåtgående mönster skall brytas, och bedja och ropa till Gud för både närstående och kristenheten i stort. Men vi förstår väl att de människor som tillskansat sig plattformarna och som driver igenom sin agenda, vilket det handlar om ”ömma tår” eller andra orättfärdiga medel som hindrar Guds Rike inte på något sätt är Gudskvinnor och Gudsmän, utan är människor som drivs av diverse förmenta motiv.

  Sedan sprider sig avfallets konsekvenser, likt ringar på vattnet, till alla områden i samhället, och ogudaktigheten kommer till välde likt en utbredande, elak cancersvullst.

  Eller som Ordspråksbokens ord säger: ”När de rättfärdiga triumfera, står allt härligt till; men när de ogudaktiga komma till makt, får man leta efter människor.”

  Att man inom Pingstförsamlingarna inte ens vill lära av historien säger en hel del om hur det är ställt.

 • Bilbof (kan inte erinra mig att vi har träffats), det kan vara så att du har rätt i att jag är – om inte överkänslig – så ändå känslig när det handlar om gårdagens Pingstväckelse/Pingströrelse till dagens Pingst ffs/Samfundet Pingst. I det hem i byn Möcklehult i Småland där jag fick växa upp mina första sju år från 1946, hade nämligen Pingstväckelsen/Pingströrelsen uppstått på 1930-talet. Min mormor, änkan Josefina Pettersson och hennes fem barn, blev uppfyllda av den helige Ande och började tala i tungor. Utifrån detta och påföljande händelser av motstånd, formades en liten grupp pingstvänner till det man kallade ”Sion i Slättö”. Jag känner därmed, även nu 2017, stort ansvar inför Gud och inför människor för vad som händer med och inom Pingst idag.
  När du använder uttrycket ”sekt” om Pingst(rörelsen), är det ett upprorsbegrepp som brukades om de kristna redan på Apostlagärningarnas tid (se 24:5, 24:14, 28.22). Så frågan om ”sekt” rörande kristen tro, kan knappast av icke troende tillskrivas enbart en och annan mindre kristen ”samhällsupprorisk” gemenskap från början av 1900-talet. Då bör väl de stora och gamla katolska, ortodoxa, och lutherska- kyrkofamiljerna, i ännu högre grad tas med i en ”sektstämpling”.
  Det går ju att framhålla att Pingst(rörelsen) har ”blivit mindre sekt” i samhällets ögon, när en tidigare radikal bibelsyn har ändrats till förmån för samhällets erkännande. ”Upproret”, att inte leva efter denna världen utan utifrån det himmelska medborgarskapet (Fil.3:20), verkar vara på väg att plana ut inför Jesu andra tillkommelse.

 • Jonas Rosendahl

  På ett sätt är det väl naturligt att det blir formaliserat och sen ganska ”stelbent” inom pingströrelsen. Så var det ju redan kanske så tidigt som 120 e.Kr. Men det som är intressant är att genom historien har det alltid funnits grupperingar där Andens eld brunnit tydligt. Däremot tror jag man ska vara försiktig med att döma ut den etablerade kyrkan. Detta med andlighet är inte lätt att greppa. Men de som är i gåvorna och har ”andlig blick” kan naturligtvis läsa av på annat sätt.

  Jag har lite lösa tankar att Aletheia ska göra videointervjuer med friare grupperingar. Det etablerade har ju redan sin kristna ”betongmedia” att använda som plattform.
  Tycker det är bättre att framhäva vad man vill själv och är FÖR än att hela tiden påpeka att man är emot ( Ja, jag vet jag kastar sten i glashus nu )

  Vi får se om Andreas har nån videokamera redo 😉

 • SE Sköld

  Du är inne på rätt väg! Den andliga väckelsen i Sverige finns redan i predikanternas Biblar och inte minst då i Pingstledarnas exemplar. Dem Guds Ande särskilt talat till sedan mars 1986 och fortfarande. Deras Biblar är som logar i vilka utsädet finns men inte sås i jorden – som är människohjärtan – och då kan säden inte bära frukt!

  Pingstens Andes kännemärken är talet, om synd, rättfärdighet och dom. Pingstledarna vill inte tala om synden och syndens eviga konsekvenser och att utgjuta oskyldigt blod – aborterna – är blodröd synd inför Gud, som leder människan fel.

  När predikanterna börjar predika, som Paulus, ”allt Guds rådslut” – alltså även och framförallt de obekväma orden – då har vi det vi kallar väckelse i landet! Utan den förkunnelsen, allt Guds rådslut, blir inga ”styng i hjärtat” och därmed ingen syndanöd med åtföljande omvändelse!

  Gud är inte mot ”väckelse”! Han vill den av hela Sitt hjärta och har offrat Sin Son för att den skall kunna ske även i vårt land, i Sverige!

 • Jonas Rosendahl

  Sigvard – Om det går utifrån din webbläsare så dela gärna upp din text i stycken som Bilbof gjort ovanför i annan tråd. Texten blir då lättare att läsa. Det bli annars en kompakt lång text, och även om texten i sig är intressant så blir det lättare om den delas upp lite.

  Mvh Jonas /Admin

 • Förlåt Jonas, vanan att läsa kompakta texter spelar mig spratt. Du har så rätt i betydelsen att dela upp något långa texter i stycken. Tack för påminnelsen!

 • SE Sköld

  I mars 1986 sände Gud Per Sundgren och ut till Pingströrelsens ledare, som då främst var Jack-Tommy Ardenfors, föreståndare för Smyrna i Göteborg och Norris Leffler, föreståndare för Pingstförsamlingen i Jönköping, som jag då själv tillhörde,
  för att tala om, hur Gud ser på oss och vårt lands synd.

  I december 1971 kom vår, Per Sundgrens och min, bok, OFREDSTIDER, ut och jag skickade ett ex till bl.a. Jack-Tommy inför Predikantveckan i Stockholm, i Filadelfiakyrkan, och fanns själv personligen närvarande där.

  Sedan, efter det, har jag under en följd av år åkt till lokala bönedagar, främst i Norrbotten. Det går höra med predikanterna i Norrbotten om det stämmer. Vi, Per och jag, har också besökt SÄPO i Luleå och talat med dem, i samma sak. Det finns åtskilligt mer, att berätta, men jag nöjer mig med detta.

  I boken OFREDSTIDER finns kopior av alla de skrivelser vi fått skicka till Pingströrelsens ledare i Sverige, vårt lands regering och landets ÖB, till regementschefen för övre Norrland och till kungahuset.

  Sanningen är, att kristenheten i Sverige med sina ledare i täten, sover mycket djupt. Gud har särskilt talat till Pingströrelsen, i akt och mening att väcka de andra Guds barn i Sverige, plus landets i övriga folk, genom dem.

  Även om Du och övriga kristenhet i Sverige inte tror det, är det en synd inför Gud att dräpa Hans barn, Hans avbilder, i moderlivet. Den synden vill Gud förlåta, men då måste vi först få syndainsikt och be om Hans förlåtelse och den insikten får vi genom att Guds Ord når oss, och det gör det inte i Sverige, pga Guds tjänares ohörsamhet.

 • SE Sköld

  Pingströrelsen – eller Pingstväckelsen – i Sverige, har fått sitt namn efter Pingstens Ande, som är Guds Ande, som också kallas av JESUS själv för ”Sanningens Ande”. Den Ande som enligt JESUS skall ”låta världen få veta sanningen, om synd, rättfärdighet och dom” och till Sanningens Ande hör, att Han talar sanning, som är Sanningen Ord, som är Guds Ord. De Ord som står nedskrivna i Bibeln.

  Men här på debattsidan, som i nutida Pingstförsamlingar i landet, är det trångt för Sanningens Ande och för Guds Ord, som är Sanningen Ord.

  Man läser hellre här på sidorna ett allmänt ”tyckande” än sådant som är väl förankrat i Guds Ord och det är kanske inget att förvåna sig över, i våra avfalls-tider, som Du, Sefast Tronde, skrivit om.

  Det avfallet börjar hos ledarna, för att sedan sprida sig i det övriga Gudsfolket! I Bibeln står det: ”Det är dina ledare, som för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå” och det handlar inte om ”världens” ledare, utan om Guds. Avfaller från Gud och Hans Ords vägar kan inte börja bland ”världens barn” utan endast hos Guds och det är vad som nu skett i vårt land, i Sverige!

 • Mattias

  Hej jag har ställt en liten fråga till dig i 500 salen om du har tid och lust att besvara den.

 • Jonas Rosendahl
 • SE Sköld

  Jag skriver här: ”I december 1971 kom vår, Per Sundgrens och min, bok, OFREDSTIDER..” Det skall stå december 1991. Guds Ande började tala i frågan i mars 1986.

 • SE Sköld

  Ingemar Helmner, resandeförkunnare inom svensk kristenhet, har skrivit en artikel i tidningen Dagen, som han avslutar på följande sätt: ”Det viktigaste av allt är att de kristna talarstolarna beträds av män och kvinnor som helhjärtat tror att Bibeln är Guds heliga ord!

  Enkla Herrens tjänare präglade av en djup, bärande kallelsevisshet. Som talar de ord Herren lägger på deras läppar, även om det skulle kosta ett pris och göra dem obekväma. Förkunnare med läppar som vidrörts av helig altarglöd.

  Då upprättas respekten för predikan – varje lyssnare förnimmer hur slöjan som döljer Guds ansikte dras undan…

  Låt oss bedja fram de profetröster landet ropar efter!”

  Mitt råd är, ta först emot dem Gud redan sänt. Hur gör man det? Genom att pröva om det är Gud som sänt dem. Hur gör man det? Genom att träffa dem, i stället för att springa undan, och pröva mot Bibelns Ord om det som de talar är sant och om det är det, utgå från att det är på Guds uppdrag de talar som de gör, att det är Sanningens Ande som talar genom dem.

  Apg. 17:11 ”Dessa var ädlare till sinnes än
  judarna i Tessalonika: de tog emot ordet, med
  all villighet och rannsakade varje dag skrifterna
  för att se, om det förhöll sig så, som nu sas”

  Judarna i Berea var ”ädlare till sinnes” än judarna I Tessalonika, men också ädlare till sinnes än kristenhetens ledare i Sverige, som flyr sitt uppdrag, att pröva dem som säger sig sända av Gud – med ett obekvämt budskap – som ju också är deras Gud: deras Uppdragsgivare!

  Vem skall hjälpa vårt folk, Sveriges folk, när de som har det uppdraget, springer och gömmer sig, i stället för att pröva, om det är Gud – deras Gud – som sänt Ordets budbärare!

 • Jonas Rosendahl

  SE Sköld – Ingemar Helmner har djup förankring i pingströrelsen. Därför går ämnesområdena in i varandra. Men det är en kantboll. Så det är tveksamt om det är off topic det du skrivit ovan.
  Men du fortsätter att småpredika även fast jag nämt att detta är ett diskussionsforum.
  Det förvånar mig att en del med hög bekännelse om hur det borde vara i kyrkor och samhälle och hur uselt allt annat är och som andra står för inte kan följa tämligen enkla instruktioner och tillsägelser. Det rimmar inte tycker jag. Endera så förstår man inte, jag är otydlig, eller man vet inte hur man ska skriva. Jag är brydd.

  Mvh Jonas /Admin

 • Mattias

  Samma förakt som DU visar pingsledarna genom diverse anklagelser.

 • Jonas Rosendahl

  2017-08-31

  Det har blossat upp en del off topic kommentarer under denna bloggpost som alla fått en notis.
  All off topic tas bort inom kort.
  Återigen. Alla kommentatorer har ett ansvar att hålla sig till kommentarsreglerna. Tänk på att många besöker Aletheia bloggen dagligen. Det är inte bara några få som ser vad du skriver.
  Var ansvarsfull gentemot alla läsare också.

  Mvh Jonas /Admin

 • SE Sköld

  Vilka då? Att de inte lyder Guds Ord. De avfärdar utan att pröva, som Ordet uppmanar oss att göra, att ”pröva allt”. Påstår Du, att de gör det? Bevisa det då, i så fall, och det gör man inte genom att ”häva ur sig” påståenden, som Du valt att göra. Du hånar mig för sanningens Ords skull. Eller menar Du, att dräpa barn i moderlivet inte är synd i Guds ögon?

 • Jonas Rosendahl

  SE Sköld – Jag tycker ni pratar förbi varandra. Men oavsett detta är det off topic.

  SE Sköld du har visats stort tålamod och du har tidigare bidragit med bloggposter på Aletheia. Återigen tänk över hur du ska förvalta dina skriverier här. Ta inte det Mattias skriver så personligt, ser du inte att han vill provocera dig ordentligt?

  Men reglerna gäller även dig. Om du anser att bryta mot kommentarsreglerna är att följa Gud och inte människor, då har vi ett stort problem här.
  Du uppmanas nu att följa kommentarsreglerna efter ständiga off topic kommentarer.
  Annars kommer din profil att stängas av på obestämd tid.

  Mvh Jonas /Admin

 • SE Sköld

  Jag tar eventuellt Mattias på för stort allvar, men det gör jag med alla människor, också han – och andra med den hållning han har – är Guds avbild, som Gud vill ha hem till Sig för alltid! Därför har Han sänt bl.a. mig, som är, som Paulus skriver, att likna vid ett ”ofullbordat foster”. Gud sökte reda på mig, inte jag Honom, och det är jag Honom EVIGT TACKSAM för!

  Men också jag kan tiga.

 • Mattias

  Vi är båda medlemmar i pingströrelsen och diskuterar pingstledarna så det är knappast off topic. 1986 varnar Sköld pingstledarna för ett ryskt krigshot. När jag då frågar om hur han motiverade den varningen får jag inget svar. Det provocerar MIG.

 • SE Sköld

  Hur löd Din fråga?

 • Mattias

  ”Ok, om ni pratade med pingstledarna 1986 om ett militärt hot, en Guds dom, utan att veta varför så var det väl ganska naturligt att de inte lyssnade på er ?”

 • SE Sköld

  Lyssna, det kan ingen låta bli som har fungerande öron, men nästa steg är att pröva sanningshalten i det man hör och den prövningen skall ske inför Guds Ord och inför Guds Ande: inför Gud själv! Det är den prövningen som inte har skett – och det är i strid mot Guds Ord, mot Guds vilja – i nu drygt 30 år.

 • Jonas Rosendahl

  Mattias – OK, men nu för ni parallella diskussioner här och i 500-salen. För mig kan ni flytta den till 500-salen.

  Mvh Jonas /Admin

 • Mattias

  Härmed avslutar jag alla diskussioner med herr Sköld. Over and out !

 • Det är klart att Lewi Pethrus svängde i uppfattningar under sin c:a 70-åriga bibeltroende- och tjänstetid för Gud. Han var inte mer än människa, vilket Joel Halldorf med rätta tecknar. En person kan skriva flera aktuella testamenten under sitt jordeliv, men det är endast det sist korrekt skrivna och bevittnade som gäller.
  Det jag inte förstår hos Joel, är hans ”mörka” tolkning av Lewis resa. Även om LP då och då brast i konsekvens, går det inte att ta ifrån honom hans bibelförankrade och Andeinspirerade intention. Den var ur ett pingströrelseperspektiv, helt outstanding menar jag. Summan av Lewi Pethrus som pingstvän och kristen ledare, är unik i sitt slag. Han hade inte allt, han valde inte alltid det gudomligt absoluta.
  Men hans sista predikan på Nyhemsveckan i juni 1974, anser jag var just hans ”sista testamente”. I det som kom att bli hans avslutningsförkunnelse, landade det i bibeltrons och teologins viktigaste innehåll: att vinna en och en för Herren Jesus Kristus. Jag var där, hörde och berördes.
  Bönebruset och de profetiska hälsningarna efter predikan var svåra att hejda för presidiet, då den helige Andes närvaro uppfyllde tältet och vi pingstvänner var saliga över det vi nyss mottagit. Det var som om Lewi Pethrus hade ”andats” av Gud, det vi alla ville ”andas”!

 • SE Sköld

  I boken ”Lewi Pethrus i närbild” som bygger på Ivar Lundgrens intervjuer med LP under september – november 1973, uttalar sig LP i olika frågor. Boken utkom i december 1973 och LP dog året efter. Den är därför något av LP:s ANDLIGA TESTAMENTE:

  IL: ”Pingströrelsen har ju en alldeles speciell organisationsform, kan man säga, om man jämför med andra samfund och om man jämför med pingströrelsen i andra länder. Kräver inte den svenska pingströrelsens organisationsform, just en kraftfull centralgestalt, av typ Lewi Pethrus, för att hålla samman?”

  LP: ”Jag skulle vilja säga att vad den kräver är en andlighet som motsvarar organisationsformen. Organisationsformen är biblisk och andlig. Vi talar om andliga ämbeten, andliga nådegåvor och andligt omdöme, andlig ledning.

  Vad som absolut måste till för att dessa andliga organisationsformer ska fungera -det är ett motsvarande andligt sinne, en andlig blick och en biblisk aktionsform. Om detta finns kommer ledarna av sig självt fram”.

  Eftersom det nu är ganska många som hittar på vad LP sa och inte sa, är det bra att boken finns, som en andlig dokumentation över hans uppfattningar – ståndpunkter – i olika frågor; i slutet av sin tjänst och när han kommit till hög ålder.

  I princip det sista han offentligt sa, i olika, andliga frågor.

 • Jag håller med dig, SE, om värdet av Ivar Lundgrens intervjubok med Lewi Pethrus. Boken samlar ihop det som gällde för Pethrus bara något år innan han flyttade hem till Gud. Ingen kunde likt Ivar Lundgren ställa ”rätt” frågor till Lewi, då det fanns ett stort och erkänt förtroendekapital dem emellan.
  LP:s sista svar på övergripande frågor om Pingströrelsens liv och framtid 1972, stämmer väl med ínnehållet i hans sista predikan 1974. Alltså, åter till bibliskt bygge av församlingen och åter till biblisk väckelse.
  Att Lewis dotter Mirjam Pethrus, inte ville få sig tillskickad av Joel Halldorf hans nyskrivna bok, ”Biskop Lewi Pethrus”, som överenskommet var, utan betackade sig – hade tydligen som grund för Mirjam, den oigenkännliga ”mörkerbilden” av pappan som Halldorf tecknat.

 • Stanley Östman

  Jag observerar nu att t.o.m. kyrkans tidning ger gott om utrymme för recension av boken.
  http://www.kyrkanstidning.se/kultur/han-synar-biskop-pethrus

  Det man kan observera är att de hemfaller åt den ”slarvighet” som Halldorf också gav prov på i den andra artikeln i Dagen (den första var en god ansats).
  Kyrkans tidning skriver dock intressanta reflektioner som ”– Pingströrelsen är inte så van att diskutera sin egen historia. Det har funnits en nostalgi, men historiemedvetandet är svagt.”
  Jag kommer osökt att tänka på när författaren P-O Enqvist var inbjuden till Filadelfia. Den föreställning som presterades var märklig då man uttryckte stor tacksamhet över boken ”Lewis resa” skriven av en sekulär författare. Märkligt att en sekulärförfattare gavs tolkningsföreträde i Filadelfia…
  Även om Halldorf har en annan bakgrund som teolog, så blir jag betänksam över klyschor och slarviga beskrivningar där han etiketterar Pethrus.
  Egentligen ges det större behållning att ta del av Pethrus egna skrifter. De fem banden med bla. ”Hos Herren är makten” ger märgstark substans även i vår tid. Den kan jag varmt rekommendera för alla som vill söka väckelsens karaktär.
  Sen att Pethrus barn donerade Pethrus samlade verk till LO har ju stått dem fritt. Tyvärr gav det inget som helst avtryck hos dess lärosäte, utan nyttjades enbart som en triumfatorisk pyrrhusseger gentemot pingströrelsen.
  Vad det gäller skrifter och skrivande om Pethrus tror jag det är mer matnyttigt att lyfta fram det samtida skrivandet av Pethrus själv, men även samtida förkunnares skrifter.

 • SE Sköld

  Hur många av dem som nu – mer än 40 år efter hans död – sätter sig till doms över Lewi Pethrus liv och verk, livsgärning, är ens värdiga till, att lösa upp hans skorem?

  Mark. 1:6-7 ”Johannes hade kläder av kamelhår
  och bar en lädergördel om sina länder och levde
  av gräshoppor och vildhonung.

  Och han predikade och sa: »Efter mig kommer den
  som är starkare än jag; jag är inte ens värdig att böja
  mig ned för att lösa upp hans skorem”

 • Det var ju så att allt som kom ut i skrift under Pingströrelsens tidigare historia av bibellärare och predikanter i form av tidningsartiklar i exempelvis Evangelii Härold och Dagen, samt genom böcker på Förlaget Filadelfia och i viss mån Evangeliipress – hade teologiska innehåll och ståndpunkter som behövde prövas, vilket också gjordes. Inget slank liksom bara igenom och debattens vågor gick höga.

  Vad än som publiceras och lanseras av Pingst ffs/Samfundet Pingst idag, vare sig det är via på Rådslag vald teologigrupp eller genom Pingst externbeställt material, är det nödvändigt med noggrann prövning.
  Det bekräftas, påstår jag, av boken ”Trons hemlighet – vägledning i de kristna grunderna” utgiven 2014, och beslutet på Rådslaget 2010 om plantering av nya församlingar, vidare beslutet på Rådslaget 2017 rörande en framtidsvision för Pingst. Den fortsatta utvecklingen behöver alltså följas med uppmärksamhet.

 • David Smeds

  Stanley Östman nämnde i sitt inlägg, ”Sen att Pethrus barn donerade Pethrus samlade verk till LO har ju stått dem fritt. Tyvärr gav det inget som helst avtryck hos dess lärosäte, utan nyttjades enbart som en triumfatorisk pyrrhusseger gentemot pingströrelsen.”
  För några minuter sedan satt jag i samtal med en 100%ig livets ordare och kom att nämna skandalen med Pethrus samlade bibliotek, jag tror tom att hans brev korrespondens ingick. Jag bad min vän att fråga ledningen om detta bibliotek ens blivit uppackat eller om det stod ouppackat för att samla damm. MVH

 • David Smeds

  De öppna bibelsamtalen i predikantveckan, Lapplandsveckan, Nyhemsveckan innebar att 2 Kor 10 kapitlet tilläts fungera. Olika tankefunder och utskott och falska tankar togs upp och togs tillfånga och många tankar blev fångar under Kristus.
  Vi läser ……
  3 Ty fastän vi vandra i köttet, föra vi dock icke en strid efter köttet.

  4 Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen.

  5 Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad. …….

  Andliga kristna strider inte i köttet utan i anden. De får insikter vad som ligger bakom dolda agendor och liknande. Det som klart strider mot Guds Ord rensas ut. Folk lämnar i vredesmod mm. Ingenstans ser jag 2 Kor och 10 kapitel i funktion.

 • wildwest63

  Undrar om inte LP’s korrespondens finns hos Riksarkivet? Var det inte därifrån Halldorf hämtade info till sin bok om LP’s korrespondens?
  Egentligen spelar det ingen roll om verken finns hos LO eller Filadelfia Stockholm eller Riksarkivet – bara de inte slängs eller förstörs och att de som vill forska i ämnet kan få materialet till låns.

 • David Smeds

  Det skulle vara bra om materialet blev katalogiserat och digitaliserat. Vi får hoppas att ngn frisk pensionär med intresse känner sig kallad. MVH

 • Se där, även min broder David är ”på tråden”!
  Avslutningen på din kommentar, ”Ingenstans ser jag 2 Kor och 10 i kapitel i funktion”, grunnar jag en del på. Menar du generellt vad som händer med och inom Pingst ffs/Samfundet Pingst?
  Tacksam, i omsorg om Guds verk, för ett förtydligande av dig.

 • Inge

  En stor del av LPs skrifter och brevkorrpondens finns samlade på Riksarkivet.
  Jag kunde inte kopiera in länken här men sök på ” Lewi Pethrus skrifter Riksarkivet.”
  Kanske något för dej David att forska i på ålderns höst?

 • När Lewi Pethrus reste till USA i mitten på 1960-talet över 80 år gammal, orsakerna till detta var troligtvis flera, men det som nästan direkt kom att inträffa bland pingstvänner i Sverige, var att det uppstod en bönerörelse för att han snarast skulle återvända hit. Främst bland yngre predikanter och församlingsäldste pågick detta ända tills Pethrus återkom till Sverige efter ett par år.

  Anledningen till böneengagemanget var att med Pethrus borta, sakandes menade man, den av Gud utsedde resen för Pingströrelsen, både vad det gällde väckelsefrågan som nationens välgång.

  På den tiden från våren 1963 fram till hösten 1968, levde jag avfälligt både rörande förhållande till Gud och i flykt från en kallelse av honom. Men vid en ungdomskonferens 1 maj 1967 utanför Filadelfia Värnamo i en paus (att jag var där mitt i min avfällighet berodde på ensamhet), hörde jag en av dessa som stod i bräschen för bönen om LP:s återkomst till Sverige – nämligen pingstpastor Tore Bengtssons son Lars-Åke, tala högljutt om saken.

  Denne Lars-Åke Bengtsson, gav 1968 ut med en bok med titeln ”Visionen mitt testamente”. Tyvärr omkom Lars-Åke i en flygolycka bara något år därefter. Men Lewi Pethrus var då tillbaka på svensk mark, vilket ansågs av bedjarna, som ett bönesvar.

 • Stanley Östman

  ”Bönerörelse” för att återfå Pethrus… – Jag delar inte din uppfattning.

  Snarare så var det en falangstrid om vem som skulle efterträda L.P. Hur djup den var och dess omfattning vill jag som utomstående inte uttala mig om, men hela pingströrelsen berördes av Filadelfia-församlingens situation.
  Men det kan sägas att det var inga självklarheter med efterträdare när namn som Karl-Erik Heinerborg och Samuel Edestav nämndes.

  L.P. övertalades att komma för att vägleda i valsituationen som uppstått.
  Själva vägledningen blev väl inte som tillskyndarna tänkt sig. Man överskattade nog epoken L.P. i detta. – En märklig situation där man önskade någon som klart kunde bära Pethrus mantel.

 • Stanley, jag vet inte var du bodde vid den aktuella tiden eller vilken pingstförsamling du då tillhörde. Att det ute i landet bads för att Lewi Pethrus skulle tillbaka från Amerika, det vet jag med bestämdhet trots mitt avfälliga tillstånd. Inte minst skedde det i smålandsförsamlingar exempelvis Filadelfia Värnamo och Filadelfia Lammhult.
  Att dessa tyckte sig ha fått bönesvar när LP var tillbaka i Sverige, det kan ju då diskuteras utifrån din bedömning av vad som hände. Överskattning av Pethrus-epoken, ja så kan det ha varit. Enbart en fråga om ”falangstrid” i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm om rätt pastor och föreståndare efter LP: Nja just det var ju en del av oron ute i landet, för vem kunde axla Lewis mantel sett ur ett riksperspektiv för Pingströrelsen. Samtal om detta fördes i mitt väckelse- och historieintresserade hem, där jag ännu bodde kvar mitt i min avfällighet. Bodde i detta hem, gjorde även då och då gästande bibellärare och predikanter som kallats att tala i Filadelfia Lammhult. Genom dessa, likt bland tallarna på Nyhem, framkom mycket och mycket ventilerades. Vilka var för övrigt de du benämner för ”tillskyndarna”? Om Pethrus-epoken var/är överskattad – verkar det finnas olika uppfattningar om, vilket blir märkbart då alla minnesbilder och all skrift i ämnet ställs mot varandra.

 • Stanley Östman

  Man ska nog inte försköna eftermälen. Det finns tunga vittnesbörd om hur Samuel Edestav drabbades i ”föreståndarstriden”. Olof Djurfeldt gick ut för något år sedan med vittnesbörd att han sökt upp Edestav och bett om förlåtelse.
  Du kan också se en ressumé om epoken på Wikipedia:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl-Erik_Heinerborg
  Det skrevs frekvent i Dagen under denna epok om striden…
  Inget ovanligt för pingströrelsen Pethrus – Franklin, Pethrus – S. Lidman, Pethrus – J-E Mårtensson – som portades från predikantveckan under 7 år & skrev boken ”vi i pingstkyrkan” som en ressumé över ”tystnadens kultur” som Halldorf så riktigt omtalar.
  Nej – man ska inte försköna eftermälen. Många är inte lika starka som J-E Mårtensson med sin integritet. De personliga haverierna och åsidosättandena skadade mycket…. Sven Lidmans predikningar var tabu under många år. Först när Tomas Sjödin lyfte fram dem i skrift så upptäcktes denna skatt för eftervärlden.
  Men till huvudanförandet ang. bönering, så kan jag inte minnas att det kom till offentlighet i pingströrelsen ang. initiativet.
  Men givetvis förutsätts det att bönesatsning har en högre prioriotering än personliga vendettor – även om det är dessa som syns utåt.
  Själv minns jag tydligt Pethrus hemkallande från USA och Edestavs sorti…

 • SefastTronde

  För 14 år (2003!?) sedan var jag på Kaggeholm, och bodde i LPs villa drygt en vecka, då var hans bibliotek intakt fastän dock flyttat till ett rum i slottet. I källaren till LPs villa, där vi bodde fanns även ett stort rum med stora mängder av LPs personliga arkiv av brev och korrespondens, där en person (jag mins inte hans namn) studerade korrespondensen i ett forskningsarbete.

  I vart fall tillbringade jag det mesta av tiden med att läsa allt möjligt i LPs bibliotek, och jag fick även tillträde till LPs personliga korrespondensarkiv, i källaren till LP-villan. Jag vet inte hur dessa handlingar har överförts till Riksarkivet, och huruvida Pings har förfarit med Kaggeholm och LPs arkiv, men jag vet väl vilken kunskap det tillfört mig om LPs korrespondens och bl.a. LPs relation till Filadelfia och Lidman-konflikten.

 • wildwest63

  Just när sådana här diskussioner uppstår 50 år senare, vad sa Pethrus, vad gjorde Pethrus och andra är det bra att källmaterial finns kvar. Jag sparar inte allt, men jag sparar numera mycket som skulle kunna användas för den som hittar mitt material efter min död. Jag bara tänker på min egen familj, tänk om man sparat mer av brev, betyg o likn. Man har sparat vykort, pga bildernas skönhet, men där står inte mycket djuplodande.

  Jag har hört trovärdiga rykten, men kan inte bekräfta, att mycket av det material som fanns bevarat i min barndoms kyrka, Citykyrkan i Stockholm, inte längre finns kvar utan rensades ut (dvs slängdes) av sentida predikanter på 90-talen och framåt. Hoppas det är fel.

  Jag hoppas att nu levande pensionerade pastorer tänker på detta. Eftermälet kanske de inte bryr sig om, men de efterlevande vill ha så mycket klarhet i saker som hänt som möjligt.

 • Lars Wärn

  Angående Sven Lidman får jag passa på att slå ett slag för C G Hjelms utmärkta bok ”August Strindbergs och Sven Lidmans väg till korset” som jag har i min ägo. Två biografier till priset av en.

  https://www.bokborsen.se/view/C-G-Hjelm/August-Strindbergs-Och-Sven-Lidmans-V%C3%A4g-Till-Kors/6260163

 • I fråga om Lewi Pethrus gjorde jag en något märklig upplevelse i samband med en TV-inspelning för Kanal 5 (Strix Television AB i Hammarby hamn) hösten 1997. Programmet som sedan sändes 19 november 22.00, leddes av Lotta Aschberg och tog upp olika aspekter på New Age. Den samlade titeln var ”Min ande kommer från en annan planet”. Jag var där mest som stöd åt en rätt nyfrälst kvinna som tidigare bl.a. uppfattat sig som just en ”utomjording” och ihop med det erfarit skrämmande ting. Skådespelerskan Christina Schollin var också på plats, och skulle under förflyttning i tranch där och då, få klart för sig vem hon hade varit i sitt tidigare liv.

  Nå, vad hade Lewi Pethrus med denna TV-inspelning att göra? Jo, inbjuden som en kritiker till sekter var dåvarande församlingsprästen Karl-Erik Nylund, som hade skrivit boken ”Att leka med elden”, i vilken han beskrev många religiösa sammanhang som han ansåg vara sekteristiska. Vi två kom vid inspelningen att sitta bredvid varandra. När jag sa mitt namn och presenterade mig som pingstpastor, ställde han följande fråga till mig, med som jag förstod förhoppning om ”rätt” svar: ”Är du pingstpastor inom den Pingströrelse som Lewi Pethrus grundade?” Han blev mycket belåten då jag svarade ja, och leende flyttade sig något mer nära mig.

  Lewi Pethrus var koden för ett godkännande hos prästen Karl-Erik Nylund. Under inspelningen räknade han med att vi stod på samma sida i diskussionen, och det gjorde vi väl på sätt och vis. Fast jag och andra med mig i studion, kunde inte begripa att Nylund varnade för ockultism och exempelvis för Livets Ord, samtidigt som han själv vara frimurare.

 • Stanley Östman

  Tack !
  Men ibland (ofta) färgas beskrivande strider av den inblandade parten.
  Det blir en partsinlaga & inte sällan ses spår av oförrätt och bitterhet. Naturligt mänskligt men kanske inte objektivt för att få en helhetsbild.

  Om jag får säga nått om Pethrus som inte andra berört så har jag minnen av honom när han predikade på Lapplandsveckan & även på Nyhemsveckan där han ständigt återkom till pingströrelsens uteslutning från Baptistsamfundet.
  Färgad av sin tid och tidsanda med skarpa rågångar mellan samfund, men inbakat i predikan kan i dagens ljus ses som tveksamt.

  Men vad jag åsyftade med S. Lidman var hans predikningar – märgstark förkunnelse.
  Som predikant överträffade han Pethrus i predikokonst – det var dessa som Sjödin öppnade upp inför.
  Det är sorgligt att Lidmanstriden som sådan skymmer Sven Lidmans predikogärning.

 • Lars Wärn

  Givetvis är Resan till domen en partsinlaga. Allt – utom Bibeln – läses med en sådan reservation. Det är intressant läsning ändå.

 • Lars Wärn

  Detta med kyrkohistoria och väckelsehistoria, är det meningsfullt att fördjupa sig i det? Det visar sig gång på gång att ”det enda vi kan lära oss av historien är att vi inget lär oss av historien” (som någon vis människa uttryckte det). Vad Pingströrelsen en gång var kommer pingstsamfundet aldrig att bli. Den unga Pingströrelsen hade en strävan att så långt det var möjligt följa mönstret i den messianska urförsamlingen och det är den messianska rörelsen som äger framtiden – ända intill tidens ände.

  ”Då svarade Yeshua honom: ‘Ingen som ser sig tillbaka, sedan han har satt sin hand till plogen, är skickad för Guds rike.’ ”
  (Lukas 9:62)

 • Stanley Östman

  En sak vet jag i alla fall om Pethrus karaktär. Skulle någon börja tramsa om Yeshua med avvikande kulturanspråk så hade han hänvisat dessa till sekterismens avarter. Det finns fortfarande ingen svensk vedertagen bibelöversättning som använder namnet Yeshua !
  Detta börjar likna Jehovas Vittnens anspråk på deras egen förvrängda bibelöversättning Och vad har det lett till ?

  Att öht. inte använda vedertagna namn på mästaren skulle anses som svärmiskt.

  För honom och pingstväckelsen räckte det gott med 1917 års bibelöversättning av Konungen stadgad och gillad.

 • Sköld, det där tangerar ju avgudadyrkan.

 • Stanley Östman

  Ursäkta !
  Men dina slutsatser är det inga med historik över Pethrus som känner igen sig i.
  Snarare var Pethrus ytterst sträng gentemot uttolkare av pingstväckelsen när andra släktskap försökte göra sig gällande.
  Då räckte det gott med 1917 års bibel av Konungen stadgad och gillad.
  Hade någon börjat yra om Yeshua, så hade Pethrus vänligt men bestämt bett denne kliva ned från talarstolen eller tillfrågat densamme: Vilken Bibel läser du ifrån ? Här känner vi ingen mästare med namn utöver vad som är tillskrivet honom i den svenska översättningen så varsågod och sitt ned.
  (så gick det till i mindre spörsmål på Nyhemsveckan bl.a.)

  Yrandet om messianska urförsamlingen hade han också näpst.
  Lewi Pethrus talade gärna om den kristna församlingen från apostlagärningarna, men tal om messianska urförsamlingen och tal om Yeshua hade snabbt stämplats som villolära.

  Jehovas Vittnen har ju också en egenhändig egen översättning som också fråntar Jesu gudomliga ställning.
  Jag är väl medveten om att en del vill frottera sig med tal om Yeshua i sin helighetssträvan av rätt lära, men låt det vara fjärran från sammanhang med Lewi Pethrus för där hör det inte hemma.

 • Lars Wärn

  Pingströrelsen betraktades som en sekt under många decennier. Kanske var det först på 1990-talet pingstvänner började betraktas som ”rumsrena” kristna. En rörelse med sin förebild i den första pingstväckelsen i Jerusalem.

 • Redan från mitten på 1960-talet började det märkas antydningar inom Pingströrelsens predikantkår att Lewi Petrus litteratur, visserligen var fromt välmenande men saknade lärd teologi, till skillnad från förkunnare och bibellärare inom samfunden. Precis det som samfundens representanter lite kritiskt i ”smyg” framhållit om Pethrus.
  Denna uppfattning, om Pethrus brist som teolog, växte därefter till sig mer och mer under de kommande 10-talen, allt eftersom fler och fler inom Pingströrelsen kom att studera teologi på universitetsnivå. Att utgivningsrätten till LP:s samlade böcker, småningom kom att köpas upp/överlåtas åt Livets Ord (”begravas” hos), visar på kontentan av en misstro i de egna leden på Lewis teologiska betydelse. Men Lewi ville koppla sig till de enkla fiskarbröderna vid Galileiska sjön.
  På ungefär samma sätt har det kommit att presenteras om Lewi Pethrus värde som grundare och ledare av Pingströrelsen. Det som i allt högre grad har fått påskina om honom, är maktdominerande och närmast manipulativa ledardrag.
  Det menas således om LP att han höll ihop Pingströrelsen, både karismatiskt, traditionellt och institutionellt, på ett jordiskt beräknande och medvetet slugt sätt. Och nog talade och skrev Lewi Pethrus ofta i ”viform” istället för ”jagform”, typ: ”vi ser det inte så”, en ledarstil som flera på olika vis drabbades av och retade sig på.
  Men den kallelse och heliga utväljelse Pethrus påstod sig hade av Gud ifråga om Pingströrelsen, tas liksom ifrån honom och ersätts med något skuggliknande och mänskligt svagt. Med andra ord, hans liv och gärning görs mer till lera än skatt, för att travestera på bibelordet: ”Skatten har vi i lerkärl.”

 • Det får ju sägas vara riktigt, som Stanley Östman skriver, att barnen Pethrus donerade utgivningsrätten för LP:s bokkapital till Livets Ord, men det var utifrån att Pingst inte visade intresse att för sin del inom den närmaste framtiden ge ut någon av böckerna på nytt. Hoppet står till pastor Joakim Lundqvist i dessa dagar. Kanske Lewis bok ”Verklig väckelse” kunde passa att ge ut på nytt?

  När det menas på av exempelvis Joel Halldorf, att Lewi Pethrus var mer ”kallt” beräknande pragmatiker i fråga om sin ledning av Pingströrelsen än varmt driven av den helige Ande, alltså att han kännetecknades av mer organisation än andlighet. Är i så fall skillnaden mellan då och ledningen av Pingst ffs/Pingstsamfundet nu, egentligen nämnvärt annorlunda – om man på bordet lägger upp dagens urholkad teologi om Bibelns absoluta trovärdighet, vidare t.ex. uppfattningen att det finns fler än en ”biblisk” doptradition?

 • Stanley Östman

  Håller helt med dig Sigvard !
  Nylansering av tidigare skrifter (böcker) av Pethrus vore angeläget. Kanske med varsam språklig revision då språket utvecklats så att en yngre generation kan ta till sig.

  Samtidigt är det ett allmänt dilemma att bokläsandet gått ned. Iofs har det lättköpta – populärskrivandet fångat många som t.ex. deckare och egocentriska personbeskrivningar.
  Det kanske är en naturlig följd av att ”läseriet” är på utdöende, då tar man inte till sig pionjärernas erfarenheter heller.
  Det som sticker ut är då när någon försöker ”nischa” tolkningar av historik som Halldorf gör.

  Tidigare sekulärförfattare P-O Enquist med ”Lewis resa” – låt vara i romanform, men det är ofattbart att författaren blev hyllad i en pingstkyrka för den. Det kanske säger en del om arvet efter LP ?
  Nu uppmanades en predikant från ett annat samfund (R-Eldebo) att recensera Halldorfs bok.

  Tjaa – det ligger kanske en större sanning i kyrkans tidnings recension som jag länkade till tidigare att: ”– Pingströrelsen är inte så van att diskutera sin egen historia. Det
  har funnits en nostalgi, men historiemedvetandet är svagt.”
  Det är en sanning som jag själv blir avväpnad av… – här finns många beröringspunkter över hur pingströrelsen formas. Speciellt då man har så vag kunskap över sin egen historiska tillhörighet.

 • Naturligtvis bör ett redaktionsarbete göras för att en nyutgåva av en Lewi Pethrus-bok, får en sådan modern touch i språk och formgivning, att dagens unga pingstpredikanter och yngre medlemmar förhoppningsvis vill läsa den. Lätt blir det inte, som någon sagt, med all lättsmält mediakonkurrens.

  Någon gång i slutet på 1950-talet, eller möjligen 1960, besökte Lewi Pethrus och pingstsångaren Einar Ekberg Filadelfia Lammhult för ett möte. Jag var i 14-15-årsåldern. Som 16-åring skulle jag komma att bli döpt i den helige Ande och som 17-åring tyvärr avfälling. Men då, vid detta möte med Lewi och Einar, var jag närvarande utan att få en plats inne i kyrksalen, inte ens någon annanstans i de använda lokaliteterna. Om jag minns rätt mådde Einar Ekberg inte riktigt bra, och fick också genom sjukdom avsluta sitt liv 1961.

  Tala om att det var packat i Filadelfia detta möte. Om det vanligtvis fanns plats att sitta åt 150 personer med lilla salen och läktaren inräknade, samt några till genom extrastolar i mittgången – var det troligtvis nu ett dubbelt antal som ”trängt sig” in. Folk stod utefter väggarna i salarna och på läktaren. I tamburen och trappan ut var det smockat. Jag med flera stod utanför, men vi kunde ändå höra då alla dörrar och flera fönster fick stå öppna.

  Den jordiska brandfaran fick stå tillbaka för väckelseelden. Till och med brandchefen själv var där. Men då han tillhörde församlingen och dessutom var farbror till den kommande journalisten och författaren Ivar Lundgren, höll han sig rätt lugn i tro på Guds beskydd.

 • SefastTronde

  Jag har under åren mött mycket fördolt förakt, förringande och avståndstagande för LP inom pingströrelsen. Det har givit mig ett betryck, och jag har alltid frågat mig VARFÖR? Vart kommer detta ifrån och var/hur har det sina källor?

  Även om jag inte själv träffat LP eller ens var frälst när han dog, fick jag förmånen att sedermera lära känna flera personer som kände honom och tom någon som räknade sig som hans vän. Den bild jag har tycks mig understundom så tydlig att det ibland kan kännas som om jag själv fått lära känna honom. Väl vet jag att LP kunde vara mkt bestämd i någon sin uppfattning och hade förmågan att hävda den därefter. Jag skulle väl kunna återge många anekdoter (hämtat från några av mina numera sedan länge avlidna vänner). Men summerar jag så har bilden av LP ändå givit mig ett porträtt av en Andens man, en kristen ledargestalt, och i mångt och mycket ett föredöme som saknar sin like inom dagens kristenhet. En kristen ledare och Andens man som många än idag kan lära av, även om man måste inse att allt som LP sade och gjorde inte var föredömligt. Problemet med denna karraktärsbrist som så många förmenta kristna lider av, kritisism, hindrar så många från att ta emot det värdefulla som trots allt finns i ”lerkärl”.

 • Det debatteras väldigt mycket om symptomen vad gäller Lewi Pethrus, och även andra koryféer i kyrkliga sammanhang.

  Låt oss våga bli konkreta!

  Till Lewi Pethrus mycket stora fördel kan sägas att han inte gjorde som nutida framgångspredikanter, nämligen förrikade sig materiellt på församlingens och ”samfundets” bekostnad.

  Får man ifrågasätta hans auktoritet? Han regerade pingst med en stor auktoritet, läs makt. Utom honom och ett antal välkända namn hade det inte blivit varken IBRA radio eller Dagen. Lyran hade inte köpts och restaurerats för dåtidens stora kostnader. Nalen hade inte övertagits. (Efter honom kom det en succession av profitörer. En ledning som strävade efter vinst. Välkända namn vid vårt frukostbord när jag var barn och tonåring. Jag tänker inte nämna några namn.)

  Det var fantastiskt att vara med i sammanträden i Lyran! Det var en erfarenhet att sjunga, spela gitarr, vittna och dela ut kaffe, te och smörgåsar på Nalen mitt i natten. Bra eller dålig erfarenhet överlåter jag åt andra att bedöma.

  Det var inte lika fantastiskt att sedan se (med egna ögon) hur makten hade lett till stora problem i missionen. Utan att gå i detalj nämner jag missionärsfamiljer som formligen tvingades in i sina situationer. Somliga ödmjuka trogna med stora lidanden här och nu som följd. Somliga världsligt ”visa” som visste att utnyttja situationen till egen fördel. (Jag tänker inte dela med mej av fakta jag känner i första hand!)

  Varför hoppa på Lewi Pethrus? Han fick makt för att hans efterföljare gav honom denna makt. Han var inte ”mjuk” i reaktionen mot Baptisterna. Det finns (de har nu redigerats eller tagits bort) sånger i Segertoner som lätt skulle klassats som ”hate speech” i dagens vokabulär. Författade av LP!

  Lewi Pethrus finns inte längre bland oss här på jorden. Somliga vill göra honom till ett pingst-helgon. Andra vill hamra in kilar av tvivel. Lösningen är att lämna hans ”arv” i Herrens händer.

  Varför skulle man inte få glädja sig åt det han gjorde väl? Utan att tvinga andra att tillbe honom.

  Varför skulle man inte få nämna saker som inte håller för ”prövning”? Utan att hatas för att man presenterar fakta.

  Varför hänger det alltid upp sig på persondyrkan eller ”prövning av personer”?

  När två träter om Lewi Pethrus ”arv” kan man säkert veta att båda har fel. Varför bry sig? Låt dom träta!

  Det finns ändå bara ett namn genom vilket vi kan bli frälsta.

  Det blir vi inte genom att döma andra. (Märk väl att döma inte bara betyder att ”fördöma” utan även att ”upphöja” och glorifiera.)

  /Kjell

 • SefastTronde

  Jag kan bara hålla med. Men känner ändå en sorg och ett vemod när jag hör ‘vissa’ pingstvänner av en yngre generation (40- till 60-talister – idag ofta ledande inom pingst) ge uttryck för ett avståndstagande, skam och ett förakt för Pethrus. Man bör väl kunna pröva utan att sätta Pethrus på någon piedestal, och att samtidigt inse att man har mycket att lära av LP och många av de medarbetare han omgav sig med. Sedan är det viktigt att man försöker sätta sig in i den historiska kontext vari LP och den tidiga pingströrelsen verkade, vilket väl kan ge en viss förståelse för somligt av det man nu som enskilda företeelser känner främlingskap inför speglat mot dagens situation.

  Hellre en väckelserörelse med brister än en avfälling lagisk kristenhet där man kräver (förment) helgonlik perfektion! Så gott som alla verkliga gudsmän och gudskvinnor genom historien lämnar trots allt vissa frågetecken efter sig, som man trots allt får erkänna att man inte förstår och får lämna därvid.

 • Visst är det så.

  Oavsett vilket dike man ”skriker” från är man lika långt från mitten på vägen.

  Vad gäller LP är det dock väsentligt att ”förstå” (om man kan det) relationen till Baptisterna, Örebro Missionen och John Ongman.

  Det var en avgörande maktstrid och jag vet verkligen inte vad som ”hade varit bäst” även om jag tror att Ongman hade rätt vad gäller nådegåvorna.

  LP vann maktstriden och Herren har facit för honom, mej och dej och alla andra.

  Kan man samtidigt frukta, och vara oändligt tacksam för Herrens nåd? Ja, det kan man faktiskt när man inser att man är räddningslöst förlorad utan denna nåd.

  Akademiska analyser, som den av Joel Halldorf, utan egen personlig kännedom om den tid där detta skedde, är av mycket begränsat värde och tvivelaktig nytta.

  Inte minst eftersom man kan ana tidsandans blindhet i Joels vältaliga skriverier.

  Äpplet faller inte långt från ….

  /Kjell

 • En av Lewi Pethrus sånger börjar med följande vers:

  ”Vid mina bröders hjordar
  jag fordom vilse gick.
  Min själ var ständigt hungrig,
  men aldrig mättnad fick .
  Nu Herren är min herde,
  ‘jag följer i hans spår
  Och löftesliljor dofta var jag går.”

  Hans ”bröders hjordar” var Baptistsamfundet och texten anger tydligt att läran där ledde vilse och presenterade ett ofullständigt evangelium.

  När jag var ung tonåring var jag övertygad om att bara vi i Pingströrelsen hade helt rätt i lära och bibeltolkning. Något jag inte kan se tillbaka på utan en känsla av skam för sådant sekteriskt högmod.

  För oss ungdomar var det helt tydligt att de som bröt mot pingstsektens syndakatalog var avfällingar. Sådana skulle man ta avstånd från, säkert inte umgås med.

  På den läderklädda bibelns försättsblad skulle man ha tre data:

  1. Dag och tid när man böjde knä och bad frälsningens bön.
  2. Dag när man lät döpa sig.
  3. Dag när man uttalade obegripliga ord som kunde tolkas som tungotal – för enligt LP’s teologi var man då ”andedöpt”

  Med dessa tre data var man ”frälst på riktigt”.

  Visst skapade det entusiasm och handlingskraft hos många att räkna sig själva till evangelii elit, men i likhet med all annan högmodig ”supremacy” skadade det också många.

  Herrens nåd är stor och det finns frälsning även för högmodiga när de en gång ligger på rock bottom och inser sin personliga konkurs. Först då kan man ta emot omvändelse med ödmjuk tacksamhet.

  /Kjell

 • Stanley Östman

  Tror det kan bli ett intressant kafésamtal om boken. Lite draghjälp att sälja den ia alla fall:
  http://smyrna.se/centrum/program/78-pa-gang/2182-kafesamtal-med-joel-halldorf-och-olof-djurfeldt

 • Stanley Östman

  Själv är jag nog mer lyhörd för Djurfeldts reflektioner. Han var tillsatt av L.P. som chefredaktör för Dagen och mötte honom dagligen, förutom sitt mångåriga deltagande i församlingsledningen i Filadelfia.
  Kan bli en smakfull kaffestund …

 • Redan när jag och min kusin Roberth Johansson (”Humor i helgade hyddor”) var i yngre tonåren, 1959-1962, var det inget ovanligt att vi kröp under tältduken bakom talarstolen i Nyhemstältet och klättrade upp och satte oss på översta/sista bänkraden och åhörde, predikningar, bibelstudier och samtal bakifrån.

  Det var mycket intressant att iaktta hur pingstpredikanterna förhöll sig till varandra. Det var varma och hjärtliga ryggdunkningar, men det gick även att se annat. Både snörpta munnar och lismande hälsningar. Av det sistnämnda gällde främst att komma nära pastor Pethrus. Att det bland annat fanns ett ”prinstänk” förstod jag inte då.

  Sedan, 1963-1968, levde jag i avfällighet och brydde mig inte om den andliga sidan av Nyhemsveckan. Minns att det hände att jag var där ändå, exempelvis 1967, men tältade då förstås uppe i ”syndens backe” på andra sidan om den lilla bäcken, egentligen utanför Veckans område. Vi var flera (inga namn) i konflikt med Gud som höll till där i en del sus och dus, och som på kvällar kunde ta oss smått berusade in i mötestältet.

  Återfunnen av/återkommen till Herren i september 1968, blev det att från Lammhult åka till Nyhemsveckan igen, men nu för att möta och tjäna Gud. I samband med ett förmiddagsmöte, kan ha varit 1970, råkade jag stöta samman med Lewi Pethrus i höger tältöppning vid talarstolen.

  Hans enkla och vänliga: ”Frid broder”, utan att ha en aning om vem jag var, gjorde mig gott och gav mig en positiv bild av broder Pethrus. Det kan ha varit strax efter den upplevelsen där och då, innan predikan, som jag för första gången i ett Nyhemsmöte, mitt i folkhavet, bar fram ett profetiskt budskap.

 • Stanley Östman

  Tack för ett fint vittnesbörd Sigvard.

 • Stanley, har du tänkt att vara på plats i Smyrna Göteborg den 27 september, och då för att främst höra Olof Djurfeldts reflektioner kring samarbetet och gemenskapen med Lewi Pethrus?

 • Stanley Östman

  Jo, jag ska försöka – vi kanske syns där ?

 • Jonas Rosendahl

  Kanske lite off topic med sociala medier reklam här. Å andra sidan är det en konversation med bloggpostförfattaren och blir därmed ”kantboll”.

  Om någon av er vill skriva ett referat från Olof Djurfeldts reflektioner kring L.P. eller för den delen sociala medier mötet, så kan Aletheia tänka sig att lägga ut det som en gästblogg. Fundera på det. Det är bara bra att fler reflektioner kring L:P kommer fram…

  Mvh Jonas /Admin

 • Lars Wärn

  Har aldrig hört den sången även om jag ofta sjöng ur Segertoner förr. Det första jag tänker på när jag läser texten är Josef och hans bröder men det kan ju finnas en undermening enligt ditt förslag.

  Den sång han har skrivit som jag minns bäst och som jag alltid tyckt om är ”Löftena kunna ej svika”. Det är så sant som det är sjunget. Löftena står fast. Löftena till Israel om ett nytt, framtida tempel i Jerusalem och löftet till alla troende i alla tider om ”Nya himlar och en ny Jord” med ett nytt Jerusalem i den tillkommande tidsålderns centrum.

 • Stanley Östman

  Jag förstår din point Jonas.
  Däremot har jag den hållningen som jag nämnt. Ögonvittnesrapport (Djurfeldt) om LP väger betydligt tyngre än en ung teologs spekulationer om LP-klassificering enl. filosofiska doktriiner. När de befinner sig på samma plats så…

 • Jonas Rosendahl

  Stanley – Jag vill inte gå in för djupt i en diskussion om det här, det blir för mkt för mig då. Men jag noterar också vad som händer vad gäller bilden av Lewi Pethrus. Att Lilian Pethrus offentligt tackar nej till Joel Halldorfs ”biskopsbok” är ju ett tecken. Att Lilian tidigare i reportage uttryckt att en del tolkar Lewi som en alltför hård person är också ett tecken.

  När det gäller Djurfeldt är det intressant på många sätt. Man ska tänka på att de äldre är lojala till föreståndaren. Jag har varit med på möten i filadelfiakyrkan där jag såg denna lojalitet både till nytta men ibland också som en bricka i det lokala ”kyrkopolitiska” spelet. Är det en ny inriktning som ska tas kan de äldre ge legitimitet i ett historiskt perspektiv om en ny föreståndare vill det. Jag vill inte offentligt gå in på detaljer mer än så. Men med det vill jag ha sagt att hur Djurfeldt väljer att samtala om Lewi är då intressant från många aspekter. Därav det kunde vara intressant med ett referat HÄR eller i en bloggpost.

 • Stanley Östman

  Jag ska se om jag kan återge lite ”upplevelseintryck” av hur bokreleasen avlöpte och vilka inslag Djurfeldt gav.
  Jag delar annars din uppfattning.

  En historisk milstolpe i Smyrnas historia var när det uppmanades att stå för att acklamera ett förslag från LP, och församlingens föreståndare Harald Gustafsson markerade med att sitta ned.
  Så visst har det funnits profiler i pingströrelsen tidigare som vågat påvisa en avvikande åsikt…

 • Jonas Rosendahl

  Det vore helt klart trevligt om frikyrkan närmade sitt arv och tar vara på sin kongregationalistiska ådra. Men det bygger på ett ”väckelseengagemang” på grösrotsnivå.
  Eftersom frikyrkan i sin natur är visionär och inte primärt förvaltande så blir ett viktigt inslag ”den livliga debatten”.
  Aletheia kan åtminstone bidra till att det finns flera röster som får säga sitt i ett offentligt rum.
  Sålunda, ser framemot ditt referat!

 • Det var av värde, Stanley, att du tackade jag till Jonas förfrågan om återge från samlingen i Smyrna. Jag räknar med att också vara där och lyssna. Om något tillfälle finns att ställa frågor, har jag två att rikta till Joel i all vänlighet. Men troligtvis blir det inte läge för dylikt, då det inte är tänkt som ett allmän debattkväll om Lewi Pethrus. Men det är ok för mig. Så välsignelse till ditt återgivande.

 • Jonas Rosendahl

  Sigvard – Du har också full frihet att skriva ett referat. Tänk om vi sammanför de båda i en bloggpost? Två delar?! Lite som evangeliet presenterats för oss med olika synvinklar 🙂
  Tycker även att du ska ställa frågor till Joel. Akademiker är alltid glada så fort de får tillfälle att förklara sig. Då trivs de. 😉
  Om inte gör det vid sidan av och förklara vänligt att svaren kan bli offentliga.
  Hade jag haft möjlighet hade jag åkt ned själv också.

  Mvh Jonas /Admin

 • Tack Jonas, jag ska ha det i åtanke. Det går ju också att komplettera efteråt när Stanleys bloggpost är publicerad. På sätt och vis kan det rent av vara att föredra för textmassans skull.

 • Karin

  Vad gäller utgivningsrätten till Lewi Pethrus bokproduktion ligger den inte längre hos Livets Ord. Om du går in på hemsidan http://eivora.wordpress.com under rubriken Artiklar, Bearbetningar får du upplysningar om vem som har den, samtidigt som en bok av Lewi Pethrus ( språkligt, delvis bearbetad) finns att läsa.
  /Karin

 • Stanley Östman

  Vad säger ni om att Halldorf lyckas marknadsföra boken på Expressens kultursida med en beskrivande artikel ?:
  http://www.expressen.se/kultur/ide/sverige-blev-bara-sekulart-pa-ytan/?social=fb

 • Stanley Östman

  Nej – detta är endast en språklig revidering av ett tidigare predikoutkast

 • Jonas Rosendahl

  För att undvika spekulationer kring vem som har utgivningsrätten för Lewi P. böcker har Admin kollat med livets ord direkt. Rättigheterna har gått tillbaka till familjen.
  Om det betyder som det står i dokumentet som man får ”leta efter” på länken ovan, ” Styrelsen för
  Lydia och Lewi Pethrus släktförening.” kan Admin däremot inte svara på.

  Admin upplever dessutom länken som reklam i övrigt för bloggen utan anknytning till bloggpostens ämne. Men eftersom nån slags text till Lewi finns där så får det bli ”kantboll” och därmed nära off topic.

  Trevlig helg till alla läsare!

  Mvh Jonas /Admin

 • Klargörandet, Jonas, att Livets Ord bokförlag inte längre har utgivningsrättigheterna till LP:s bokproduktion utan gått tillbaka till familjen Pethrus, är klart värdefullt.

  Det är värdefullt både i fråga om att ingen skugga längre kan falla på Livets Ord för att ha materialet fortsatt ”låst”, samt att därmed kan andra förlag efter att ha kommit överens med familjen, ge ut nyutgåvor av Lewis böcker. Det är så Eivor Alpsten gått tillväga med LP:s skrift ”Kristi vittnesbörd om Moseböckerna” (Häroldens Tryckeri, Stockholm 1933).

  Då jag har medverkat till osanna påståenden om utgivningsrätten av Pethrus litteratur, ber jag om ursäkt för det och riktar mig särskilt till Livets Ord, som jag också har skickat en ursäkt till idag.

 • Lars Wärn

  ”Jag tänker inte nämna några namn”

  Den förste jag kommer att tänka på hette Sverre i förnamn. Jag minns ett kollekttal i det stora och fina Nyhemstältet någon gång på 1990-talet. Det varade nog någon halvtimme eller så och avslutades med orden ”Jag tror inte att någon enda behöver gå härifrån fattig om han lägger 1000 kr i kollekten”. Själv hade jag bara 50 kr i plånboken och inte så mycket mer på banken.

  OMM pingst hade fortsatt att vara en rörelse med urförsamlingen i Jerusalem som förebild (vilket de hade i sin framväxttid) hade egendomslöshet varit att förutsätta och då skulle få i tältet ha mer än 50 kr i plånboken och hade då kanske lagt 25 kr i kollekten enligt dela-med-dig-principen..

 • Lars Wärn

  ”…även om jag tror att Ongman hade rätt vad gäller nådegåvorna”

  Det är inte otänkbart. Själv döptes jag i ett baptistkapell med ÖM som ”huvudman”. Jag deltog i pingströrelsens ungdomsläger under de 4-5 åren innan dess. Där pressades man att frambringa ”nådegåvor” på ett mycket onaturligt sätt. För övrigt var undervisningen i Ordet under de lägersomrarna mycket grundläggande för mitt liv ännu idag.

  Andens dop kom mycket naturligt då jag var instängd i min kammare under bön ganska exakt 10 år efter året då jag döptes i vatten av en ÖM-pastor.

 • Vad jag kan förstå är erfarenheterna av den tidiga Pingströrelsen i Sverige, inte helt lika beroende kanske på ort och församling, eller om man säger beroende på pastor och äldstekår. Att Lewi Pethrus och hans teologi hade en betydelse i vad det gäller erfarenheterna, behöver det knappast ordas om, däremot kan det ventileras om graden av betydelse.

  Det som framkommer av Kamau Mweru (Kjell) här, känner jag inte med samma övertygelse igen mig i. Kanhända har det med att jag föddes (1946) i den lilla Smålandsbyn Möcklehult, där pingstgruppen Sion Slättö hade ”fötts” på 1930-talet. På grund av tungotal stängdes dörren till Missionshuset för min mormor och hennes barn, därför att de inte ville sluta att tala i tungor, och det första pingstkapellet (Sion) brändes en natt ner.

  Då det på vintern var för kallt att ordna bönemöten och söndagsskola i Sion Slättö, ett par km från vårt hus i Möcklehult, hölls dessa oftast i vårt hem. Från före skolåldern minns jag mina föräldrar, Alice (andedöpt tungomålstalare) och Ruben (ej andedöpt tungomålstalare), både som böneledare och söndagsskollärare. En av de lite äldre pojkarna i söndagsskolan, var Peter Nilson, småningom världskänd som astronom och författare.

  I bygden fanns Missionsförbundet och Svenska Alliansmissionen genom Missionshuset, vidare fanns Helgelseförbundet med Betel i Karlshult när jag växte upp. Mina minnesbilder berättar inte att vi som pingstfamilj, förhöll oss överlägsna till andra kristna eller att vi vid denna tid föraktades, utan att vi på olika sätt umgicks med varandra i vardagslivet. I byns lanthandel träffades alla förr eller senare.

  Och kan inte säga att vår familj som pingstvänner var ”lewipetrianer”. Lewi Pethrus hade sin viktiga plats för pingstmiljön, men Bibeln och Anden stod över honom. Att prata om en pastor i Stockholm, var inte riktigt meningsfullt i den lilla byn.

  Pingstvännerna i Lammhult (Filadelfia), som Sion Slättö efter hand anslöt sig till som en utpost, hade för övrigt ett gammalt hönshus som sin första möteslokal.

 • Ja, Stanley, det har han ju som kulturskribent på Expressen lyckats bra med. Han har blandat och gett, tecknat både plus och minus för Lewi Pethrus. Men jag tvekar om Joel är författare till ingressen. Den har han nog fått ”bjuda” på: ”Det sekulära Sverige glömde människans längtan efter mening i en avförtrollad värld. Joel Halldorf påminner om arvet efter Lewi Pethrus och religionen som lurar under ytan.”

 • Stanley Östman

  Visst Kjell fanns det ovislighet i delar av den miljö vi växte upp i. Men jag tror att för de flesta av oss så såg vi fram emot nästa möte och då förträngdes ofta det ovisliga när vi fick ett ”nytt möte med Gud” – så enkelt tror jag det fungerade för de flesta av oss i väckelserörelsen.

  En annan sida var att vi fann oss i patriarkala strukturer som också understöddes av hur vi läste vår Bibel. Givet detta så fanns det en respektordning i församlingarna, där missionär, äldste och församlingsföreståndare hade särskild aktning.

  Nu har väl pendeln slagit över åt andra hållet, så att ”nya” församlingsstrukturer som tidigare knappast skulle inrymmas i pingströrelsen när Petrus måttstockar användes.
  Här betonas helt andra kriterier i samlingarna (vet inte om man kan kalla det för gudstjänster faktiskt). Men likväl ses de som framgångsförsamlingar nu när pingströrelsestatistik förmedlar att rörelsen växer…

  Men för att återknyta till LP:
  Han var en tydlig ekumen när det gällde Andens uppenbarelse och gemenskap, men inte ekumen i teologisk församlingssyn.

 • Stanley Östman

  En liten passus: Jag var på mediasymposiet i Smyrna igår, där Dagens förre chefredaktör & publisher Daniel Gran ledde symposiet. Då uttryckte han beundran och tacksamhet över att vi i kristenheten blir representerade i sekulär media som Expressen av Halldorf. Man återknöt även möjligheterna att ”göra sig hörd” i sekulär media har att krasst göra med hur många ”gilla-knapp”-tryckningar som fås för att erhålla position i sekulär media…

  Omtolkat av mig: Den storm av förklenande och förljugna artiklar som dagspressen och i synnerhet Dagens Nyheter skrev om LP och pingstväckelsen på 30, 40 & 50-talet skulle givetvis ge Lewi Pethrus medialt utrymme pss. som alternativ media gör idag.
  Han hade inte sett sig tvungen att starta en dagstidning som Dagen eller IBRA radio med dagens mediamöjligheter.

  Det går inte att stänga ute det människor uttrycker intresse för. Ett aktuellt exempel är Facebook-kampanjen ”mitt kors”. Inte ens representanter för SvK lyckades medialt stänga dem ute trots att deras presschef gjorde ett taffligt försök i början, som fick motsatt effekt.

 • Tack för din reaktion. jag känner igen det mesta av det du skriver. Visst fanns det stora lokala variationer mellan församlingarna.

  Vi flyttade många gånger när jag var barn, men jag var för ung för att ha någon duglig minnesbild av dessa församlingar. Min huvudsakliga erfarenhet kommer således från situationen i Stockholm med Filadelfia Rörstrandsgatan som organisatorisk församling med utpostförsamlingar i förorterna.

  Jag minns en hel rad av ”underhållande” predikanter. Några exempel: Calle Öst och Martin Persson, C. G. Hjelm, Emauel Minos, David Wilkerson, Richard Wurmbrand och många flera som alla hade sina specifika personligheter och belyste olika accenter av livet som troende.

  Att lokala församlingar kan variera väldigt mycket blev tydligt när den utpost jag tillhörde fick en ny föreståndare/pastor. Vi hade en tillgiven bönemänniska med djupgång i Guds ord som pastor. Jag minns fortfarande en del av hans bibelstudier. Och efter honom kom det en ytlig underhållare som spelade dragspel och ville fixa håll-i-gång. För dem som hade lärt sig älska fast föda var detta en stor besvikelse och det ledde till att utposten ”svalnade”. Vill bara inom parentes nämna att en aanan djuplodande talare som vi fick välsignelsen att lyssna på i predikningar och bibelstudier i utposten var dagenveteranen Nils G. Andersson. Fantastiskt!

  Jag vill inte gå in i detalj, men bara nämna att tack vare min far fick jag som ungdom träffa en hel del förgrundsfigurer i församlingen, missionen, IBRA och Dagen. Det var en välsignelse att kunna ställa tonårens stora frågor till dessa mycket olika människor. Jag minns att det hände att svaret började med: ”Vill du ha min uppfattning eller pingströrelsens offentliga uppfattning?”

  Alltså nog om att det fanns (och säkert finns) stora lokala variationer beroende på medlemmar och ledning i lokala församlingar.

  Inte heller mina föräldrar var ”lewipetrianer”. Troligen beroende på att vi ursprungligen kommer från Örebro och att Tage Sjöberg var pastor där när de var unga.

  Jag känner igen den fiendskap mot pingst som du berättar om i den lilla smålandsbyn. Liknande upplevde jag i Arboga som på den tiden hade 10.000 invånare.

  Men det finns en sak du skriver som jag har svårt att förstå. Du skriver: ”Från före skolåldern minns jag mina föräldrar, Alice (andedöpt tungomålstalare) och Ruben (ej andedöpt tungomålstalare), både som böneledare och söndagsskollärare.”

  Med vilka kriteria kan du bedöma detta?

  För att du skall förstå min fråga måste du veta att min tolkning är att tungotal och andedop är två helst skilda saker och att andedopet (dopet i eld om du vill) är den omvändelseprocess, eller helgelseprocess, som pågår livet ut.

  Jag anser att det hör till kardinalfelen att göra om frälsning och andedop till momentupplevelser. Vattendopet är förvisso en moment-upplevelse men även det något att minnas och bejaka resten av livet.

  /Kjell

 • Jag förstår vad du menar. Du får kolla min reaktion till Sigvard Svärd så att det inte blir två långtradare av mej här.

  Men en sak vill jag kort kommentera. Du talar om att ”för de flesta av oss så såg vi fram emot nästa möte”.

  Jag minns också denna atmosfär av överspänd förväntan att ”nu kommer det att hända”. Precis vad ”det” var vet jag inte, men det skulle bli sensationellt.

  Jagandet efter sensation. Efter een sensationell kallelse eller uppfyllelsen av en sensationell ”profetia” eller eskatologiskt fyrverkeri.

  Jag är inte ensam om att behöva bekänna att detta leder till att intresset svalnar med tiden. Det svalnade ordentligt ett antal år.

  Inte förrän jag tack vare ett antal exegeter, apologeter och bibellärare (åter)upptäckte välsignelsen av Guds ord (Bibeln) blev det varmt igen.

  /Kjell

 • Stanley Östman

  Jag förstår vad du menar och med ålderns erfarenhet likt dig har lärt mig att urskilja vad som urskiljs från elden.
  Däremot vill jag inte förringa sökandet efter den inre beröringen som rannsakelse, andlig längtan och heliga egna beslut betyder.

  I kontrast till detta står förnuftsteologi där kärlet vårdas och prövas, men skatten i kärlet bryr man sig inte om – den kan t.om. ha gått förlorad.
  Det är den sanna avfälligheten.
  Den märks ofta med att ”barnaskapets ande” saknas. Ett annat språk som inte ger samklang till ”abba fader” som barnaskapets ande har som signum, har ersatts av ett vuxenbeteende där ”man är sig självt nok”.

  Jag menar att de signum du anger med att ifrågasätta de karaktärsyttringar som är förknippade med ”barnaskapets ande” snarare är ett tecken på avfällighet – inte en andlig mognadsfas.
  Det här förstod Lewi Pethrus som betonade det enkla avgörandebesluten som är förknippade med omvändelse och personlig frälsningsupplevelse, samtidigt som han kunde kombinera visheten att omge sig med strategisk affärsverksamhet. Det kännetecknade även de stora bibliska gestalterna som patriarkerna och konung David.

 • Min mamma Alice sa sig vara andedöpt och jag hörde henne tala i tungor. Hon var en varm och hängiven bedjare. Min pappa Ruben påstod att han inte var andedöpt och jag hörde honom aldrig tala i tungor. Han var också en som ofta bad, framför allt var han en intresserad och noggrann bibelläsare, som i trängre krets kunde be om förbön för att bli döpt i den helige Ande.

  Här ska jag nu ta och berätta en färsk händelse som jag är övertygad om att Lewi Pethrus hade sagt sitt en smula torra men glada amen till.

  För knappt en månad sedan, blev tre personer i en (pingst)kristen familj plötsligt tungomålstalare, samma vecka vid olika tillfällen utan att veta om varandra. En av dem låg i badkaret när det skedde. Ingen bad för dem, ingen yttre påverkan förekom. Men det längtade efter den andlighet som Nya Testamentet beskriver.

  Mannen och hustrun som är i 40- 45-årsåldern är båda sedan tidigare döpta i vatten, dottern som är i begynnande gymnasieålder döps i vatten nu på söndag.

 • Läsare

  Jag har en ganska tydlig bild av vad ”det” betydde. Man undrade hur många ofrälsta som skulle komma på mötet hur mycket rök och alkohol skulle det lukta längst bak i kyrkan hur många skulle bli frälsta vem skulle bli helad på vilket sätt skulle anden falla.
  Så var längtan till nästa möte för mig och mina kompisar iallafall.

 • Inget att tillägga utom kanske bara att deklarera att jag inte alls är en anti-karismatiker.

  Däremot ganska så anti alla överdrifter och själslighet som säljs som ”karismatik”.

  Om jag förstår dej rätt ligger vi i stort sett på en linje fastän vi kanske uttrycker det lite olika och har små skillnader i accenterna.

  Det borde vara tillåtet och kanske till och med till välsignelse.

  /Kjell

 • Tillåt mej att instämma med mitt glada amen till just sådana under ”utan yttre påverkan”.

  Trots att jag vill påstå att ordet ”andedop” är ett av pingströrelsens mest missbrukade ord. Vilseledande och traumatiserande!

  /Kjell

 • Det kan nog vara så.

  I mitt fall var det en övertro att det fanns en kallelse att bli en troshjälte.

  Jag har vittnat om detta här.

  http://unajuaje.niwega.net/2011/05/13/troshjaltar/

  /Kjell

 • wildwest63

  Där kan jag hålla med dig, Kjell. Traumatiserande var ordet. Man var en tveksam pingstvän eller räknades kanske inte alls till ”de invigda” om man inte var uttalat andedöpt med tungomålstal som följdverkan. Jag har sett på nära håll hur mycket fina kristna personligheter verkligen kämpat med hela sin kristna tro för att de, trots mycken bön, inte talat i tungomål. Därför tror jag numera att tungomålstalandet är en nådegåva av många. Bra att ha, men det finns även andra nådegåvor.
  Min farfar, sin bygds förste pingstvän redan 1923, var en sådan person. Min farmor kunde frambära tungomålstal och uttydning i den stora Citykyrkan i Stockholm. Medan jag vet att min farfar kände sig ”mindervärdig” att han trots 60 års pingsterfarenhet inte hade tungotalets gåva. Han sa aldrig något om det själv, men jag hörde andra berätta om det. Jag kommer ihåg min farmors budskap! Vi barnbarn satt alltid tillsammans med dem i bänkraden. Det var så heliga tillfällen att jag nu måste torka tårarna (sitter ju i ett kontorslandskap, det går ju inte).

 • Stanley Östman

  Vi delar nog det mesta.
  Det jag vill betona är generellt att förkunnelse i dag har tendens att bli mer filosofisk och förnuftsmässig.
  Jag tror fortfarande att vad man ”smakat och sett” är det starkaste sättet att få och bevara ”skatten i lerkärl”.

  Den nya typen av förkunnelse där alla försöker vara Paulus på Aeropagen utan att befinna sig i liknande sekulära miljö, utan befinna sig i en Gudstjänstlokal kan vara förödande då det är de troende och deras anhöriga som endast är åhörare.

 • Du rör vid något mycket viktigt där, tror jag.

  I mitt fall var det en stor välsignelse när jag fick upptäcka att det även fanns förståndsmässiga argument för tron på Gud.

  Du vet det där med att älska Herren Gud av hela sitt hjärta och av hela sin själ och av hela sin kraft och av HELA SITT FÖRSTÅND.

  Månne det handla om det som Paulus kallar ”fast föda”?

  Viktigt att förstå att vi alla är olika.

  /Kjell

 • Jag ser nu att jag missförstod dej.

  Jag trodde att du menade att din mor var både andedöpt och tungotalare, medan din far var tungotalare men inte andedöpt.

  Tydligen menade du att din far varken var andedöpt eller tungotalare.

  Ledsamt att du anhänger denna irrlära som Lewi Pethrus (i motsats till Ongman) stod för.

  /Kjell

 • Då jag för några dagar sedan fick mig tillsänt ett exemplar av Lewi Pethrus skrift ”Kristi vittnesbörd om Moseböckerna” av Eivor Alpsten (ägde två), som alltså efter tillstånd av släktföreningen Pethrus gav ut den 2014 till 2/3 delar och dessa delar i reviderat skick – visade det sig för det första att originalet var på så mycket som 106 sidor och för det andra att det var en mäktig försvars- och stridsskrift av och för Bibeln.

  När jag ledde bibelstudiet på Gullbergsmötet i Göteborg i onsdags kväll, kunde jag inte låta bli att i tacksamhet till Gud för Lewi citera ett stycke ur boken.

 • Det var pappa själv som höll före att han inte var andedöpt eller talade i tungor. Utan att göra våld på texterna i Nya Testamentet, menar jag att ett dop i den helige Ande (och eld) väl kan kallas för ett andedop. Jag märker ingen skillnad. Det kan ju även betecknas för uppfyllelse av Anden. Varken Pethrus eller Ongman behöver utpekas som irrlärare om de skiljer sig något åt i sammanhanget.
  Själv är jag döpt i den helige Ande av Jesus med både reningseld och tjänsteeld, talar tungomålstal i Anden som ett bönespråk, samt rätt ofta framför ett profetiskt tungotal med uttydning riktade till någon enskild eller till en hel församling. Detta sagt både med frimodighet och i en rejäl portion ödmjukhet.

 • Kanske representerade din farfar äkta karismatik.

  Kanske hittade han kapitel 13 i första korinterbrevet.

  1 Kor. 12:31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra:

  Fråga i pingst var det står om andens gåvor, nådegåvorna och man kommer att säga kapitel 12 och kapitel 14.

  Paulus tycks dock positionera kapitel 13 främst.

  1 Kor. 13:1  Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande cymbal. 

  /Kjell

 • Artikeln heter ”Vem avgör vad om pingst?”

  Visserligen är titeln på artikeln en reaktion på Joel Halldorf’s skriverier.

  Men djupare än det borde frågan handla om 113 tusen medlemmar (historiskt om man räknar hädangångna generationer, många flera) har något att meddela eller om ”historien” skall skrivas av nuvarande makthavare.

  Att pingst upplever en kris när gamla makthavare går hem till Herren och nya tar över, torde vara tydligt.

  Mitt korta inlägg blir då att Herrens Församling aldrig har varit en institution och aldrig letts av makthavare.

  Tack vare – eller – trots! Det är frågan när ledare analyserar sina egna insatser och fantastiska nådegåvor.

  Herren har sista ordet. Något vi alla med bävan bör avvakta.

  /Kjell

 • Utgår ifrån att alla vi som gjort vår röst ”hörd” i denna bloggpost, har uppfattningen att en kristen rörelse behöver en ledning, och att Gud särskilt har utsett och utrustat några troende att gå in i sådant ansvar. Bibeln tecknar ju också detta, men klargör samtidigt att för ändamålet samverka med och låta sig ledas av den helige Ande. Bruka av nådegåvor är inte till ´något annat än Guds verks framgång. Tror att vi är överens om detta.

  Det är nog i nästa steg skiljelinjerna blir märkbara. Hur det ska utföras, och vilka Gud kan ha utvalt till uppgiften. Om vi säger att det inte ska ske med makt och myndighet, och nogsamt prövar vad har de att komma med som menar sig vara de lämpliga/de rätta – så måste det till slut ändå landa i ett beslut om att börja. För Gud bygger i församling, Gud låter väckelserörelser uppstå – i syfte att hela världen, i alla tider, ska nås med evangelium om Jesus.

  Det får väl sägas att det var i den här banan Lewi Petrus med sin kallelse och sina förutsättningar steg in. Någon annan kanske hade gjort det bättre, eller om det uttrycks som så – att Lewi Pethrus borde ha gjort det på heligare sätt. Och de predikanter som kom att verka samtidigt med Pethrus, bör således vägas på samma våg. Problemet är att både mänsklig och andlig ”makt” berusar och fördummar.

  Därför bör nutidens ledning för Pingst, se farorna med att leda, men också – under det att ledning naturligtvis pågår – lyssna in hur det tas emot och låter i lägret. Således, hålla rörelsefönstren öppna för återkommande vädring. Men jag kommer inte undan Lewi Pethrus betydelse för (pingst)kristen tro i Sverige, och önskar att Pingst idag inte fjärmar sig från det goda för Guds rike som faktiskt vanns med den tidigare Pingströrelsen.

 • Jonas Rosendahl

  Stig, nu ska jag äntligen svara dig.
  Eftersom det har med pingströrelsens utveckling nu när man valt akademisk väg och kopplat sig med ÖTH så kan det vara värt att utveckla lite. Ska försöka vara kortfattad ändå.

  När man talar om att vara konservativ/klassisk i sin teologi eller mer ortodox så kan man kortfattat säga att man tolkar mer som det står i bibeln.

  De historiskt kritiska metoderna att tolka text inom akademin banade väg för en mer liberal teologi. Nu behövdes inte Gud med i bilden utan man kunde behandla texterna som vilken text som helst. Bibeln kunde relativiseras och bortförklaras med de mest sinnrika och intellektuella argumenten. Den yttersta konsekvensen blev att Jesus är ett ”uttryck för Guds närvaro”. Jesu historiska existens blev inte nödvändig. Det finns präster som inte ens tror på Gud. Det är liberalteologins yttersta kant.

  Många, framförallt evangelikaler har inte velat gå så långt som liberalteologin gör utan man har försökt hitta en medelväg mellan den konservativa teologin och den liberala. Man vill vara rationell och kunna intellektuellt stå för en bibeltolkning som i viss mån kan vara accepterad i ett akademiskt perspektiv och i den akademiska teologiska utvecklingen. En mer modern teologi för nutidsmänniskan helt enkelt.
  Jag ska ta konkreta exempel på vad det betyder.

  ALT utbildningen som numera ÖTH är en del av och som också pingströrelsen använder för sina pastorsutbildningar använder i Gamla testamentet en bok som kurslitteratur skriven av Walter Bruggeman.
  Bruggeman är en typisk progressiv teolog. Den progressiva teologin präglas inte av lika stor ”bokstavlig tro”. Exempelvis gäller det historiska händelser och författare som bibeln nämner.
  Det viktiga blir budskapet inte vem som var författare. Variationen av progressivitet är olika. En del tror inte på Adam och Evas nödvändighet som existerande historiskt. De kan vara metaforiska uttryck för en begynnelse. Jesaja bok behöver inte nödvändigtvis vara skriven av en enda person utan det kan vara flera.
  Man tolkar mindre bokstavligt och uttrycker sig mer av metaforer. Sanningen finns i det texten i sin kärna vill säga oss.
  Detta betyder inte att man anammar den liberala teologin utan kan fortfarande stå för klassiska uppfattningar som att Jesus dog och uppstod, miraklerna var verkliga osv.

  I mina studier hade vi istället Gleason Archer Jr som studentlitteratur i Gamla testamentet. Jag läser via USA på ett ställe där man är mer uttalat ortodox och konservativ i sin bibeltolkning och väljer litteratur därefter.
  Archer försvarar till exempel att Jesaja bok är skriven av en författare och han menar på att ””One cannot allow for error in history-science without also ending up with error in doctrine.”
  Det vill säga vägen framåt i teologin är inte att ifrågasätta historiska händelser och de författare som bibelböckerna själv talar om.
  Den postmoderna och progressiva teologin uppfattas som ett offer för rationalismen och ett akademiskt anpassande för acceptans hos den moderna människan utan att gå helt över i liberalteologins träskmarker.

  Var den progressiva teologin slutar och leder till kan ingen veta, men det är intressant att se att evangelikaler en efter en tycks anpassa sig och acceptera till exempel ”same sex marriage”.
  Har man så att säga tagit steget påvägen i rationalism blir det inte särskilt svårt att ifrågasätta andra konservativa ståndpunkter heller.
  Det är alltså ett undergrävande kan man tycka av bibelns egen auktoritet.

  Dessutom sammanblandas ofta vad vetenskap egentligen står för. Att det är teorier mer eller mindre underbyggda framkommer inte alltid. Mer än en gång har jag hört en del säga ”Jo men modern forskning har ju visat…” och så tar man det för framsteg och för sanning. Alltså tar man det för legio att inte tolka bibeln så bokstavligt.
  Daniel Norburg förra EFK ledaren kunde till exempel inte skilja på detta i en konversation jag hade med honom på Dagen debatt. Han frågade mig hur jag ska förhålla mig till ”sanna vetenskapliga upptäcker”. Vilket jag bemötte med Christer Sturmarks definition av vetenskap. Det vill säga ”vetenskap levererar inte sanningar utan hypoteser mer eller mindre underbyggda”.
  Om nu modern textkritik i sin forskning inte får ihop textlikheten i Jesaja bok så presenteras det som modern vetenskap som vi måste förhålla oss till akademiskt som en sanning. Vad ska jag säga om vetenskapen som ”sanning” säger något?
  I det läget är det lätt att bli mer progressiv i sin hållning och säga att ”Ja men det viktiga är ju att Jesaja bok är Guds Ord inte vem som egentligen skrev eller sammanfattade textrullen”.
  Man nonchalerar författarfrågan i rationalismens namn och tänker inte på att det i tidens längd har med bibelns trovärdighet att göra. Vad är det MER som vi inte kan tro på i bibeln som nästa steg?
  Denna utveckling är man blind för och våra samfundsledare VILL INTE ha en diskussion kring detta. Den enda som tydligt tagit upp frågan är Stefan Swärd. I övrigt råder betongcensur.

  Den akademiska utvecklingen i Sverige är framförallt liberalteologisk i stort.
  De som numera styr alltmer den teologiska utvecklingen inom EFK och pingströrelsen är företrädesvis progressiva i sin teologi.
  Den utbildning jag bedömer är kvar som konservativ i sin teologi är skandinavisk teologisk högskola, STH.
  Utan den utbildningen i Sverige så kommer i framtiden inte konservativ utbildning att finnas kvar här längre. Enda alternativet blir då som jag själv valt att göra att läsa utomlands.

  De influenser som finns in mot svenska frikyrkorörelser som till exempel Hillsong är fortfarande konservativ i sin teologi. Men allteftersom tiden går och det teologiska akademiska intresset växer så kan även den progressiva teologin få sitt insteg även där. Det beror helt på vilka teologer man väljer att ta in och vilken studentlitteratur man i huvudsak väljer.
  Det är intressant att beakta att alla svenska väckelserörelser som var i tillväxt alltid varit konservativa i sin bibeltolkning.
  Jag ser ett tydligt samband men många teologer skulle förneka detta samband idag.

  Det är våra samfundsledare som av ekonomiska skäl öppnad dörren helt i onödan till den progressiva teologin. Var det slutar vet ingen. Dammluckan är öppen.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Brueggemann

  https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Christianity

  https://en.wikipedia.org/wiki/Gleason_Archer_Jr.

 • Stanley Östman

  Anteckningar från bokrelease i Smyrna 27/9.

  Panelsamtal med Smyrnas pastor Urban Rinbäck som konferencier, Olf Djurfeldt mångårig chefredaktör & församlingsledare i Filadelfia Sthlm & bokskribent. Joel Halldorf docent i kyrkohistoria.

  Inledningsvis så presenterade Ingemar Tessin några strofer på orgel av Lewi Pethrus musikverk.

  I och med att det var ett panelsamtal, så blir mina anteckningar fragmentariska, där jag hoppas någon annan som var med ev. Kan korrigera mig/rätta mig (- Sigvard Swärd) om jag missat återgivning. Initialer används då respektive yttrade sig: OD – Olof Djurfeldt, UR – Urban Ringbäck, JH – Joel Halldorf. LP – Lewi Pethrus.

  UR – beskrev kortfattat pingströrelsens medlemsutveckling med att påminna om att vid början av 1900-talet passerade pr 100.000 medlemmar.
  1913 skedde brytningen med baptistsamfundet & pingstväckelsen blev en företeelse i Sverige med grundande av fria församlingar. LP blev omgående en offentlig person i pressen. Ett massivt skrivande mot den nya företeelsen och ”sekten” pingströrelsen som avart. Rörelsen stog lågt i
  kurs. Svängningen kom mitt under depressionens 30-tal när Filadelfia förverkligade omvandlingen av Rörstrands slott till Filadelfiakyrkan. Då började respekten komma från allmänheten. Men också brytningen med Sven Lidman som uttryckte ifrågasättandet av ”affärsutvecklingen” med ”svinintresset
  med anmärkning”.

  JH – LP blev en välkänd siluett med sin profil. Han blev allmänt känd och genom tid kanske en av de mest kända profilerna i Sverige.
  Fenomenet var att han förblev ”kändis” under så lång tid, från början på 1900-talet till sin dörd 1974. Det har få eller inga lyckats prestera. Vid sin död hade alla tidningar stora reportage om hans livsverk och begravningen skildrades med förstasidesrubriker.

  UR frågar ”Vad kännetecknade LP mest som person ?

  OD – Hans nyfikenhet på framtiden. Öppenheten inför vad som rörde sig på
  det andliga området. Tog emot Jesusfolket – nyfiket.
  Rangordnat: 1) Hans sätt att bygga församling. 2) Hans mediainsats – både tidigt
  och sent i livet.

  JH – Instämmer med tillägg: 1) Rörstrand (Filadelfia) kyrkobyggnad under depressionen – som även blev en sambandscentral för pingströrelsen. 2) LP höll ihop pingströrelsen som stor och sammanhängande (till skillnad mot utländska pingströrelser). 3) LP förstod media – skapade opinion.

  UR – Jag slås av att boken framställer LP som romantiker – förvånas. Detta i kombination med rationell och organisatorisk personlighet.

  JH – förklarar detta som att LP har förmåga att hålla ihop paradoxer – romantiker. JH läste ett avsnitt hur LP resonerade organisatoriskt inför sitt äktenskap med Lydia pragmatiskt.

  Yttrade sig också med motstånd mot skrivna predikningar (romantiker). ”LP – En romantisk ström som håller ihop”.

  UR – Pingströrelsens främsta avvikelse efter LP var uppgörelsen med samfundstanken som LP ogillade tydligt. Det som sedan utmynnade i Pingst ffs. LP betonade ”Lokala Bibliska Församlingar”.

  OD – LP såg möjligheterna i nuet. Allt höll inte ihop ideologiskt. Amerikanska författare påverkade honom tidigt för hans syn på fria församlingar. Tidsepoken efter Filadelfia-föreståndarskapet uppträdde LP besjälad av att skapa frihet för LP-stiftelsen & ville inte att någon enskild ”stor”
  församling skulle dominera denna.

  ”Fria församlingar som nätverk – hölls samman med andliga ämbeten – inte alltid
  formellt utsedda”. ”Den andeledda församlingen”.

  JH – LP-karaktär: En ny situation = nya möjligheter. Hänger inte alltid ihop. Kanske en ung LP hade sett samfundsmöjligheter (JH spekulation). Ref. Till missionspastorn Bertil Karlssons proklamation: ”Ja
  till funktion. Nej till organisation”. – LP fungerade som funktion Biskop.

  OD – Episkopos – ev. Apostel LP ?

  JH – Nej – LP hade andra egenskaper. Han valde epitetet biskop för sin bok. Föreståndarskap & intar en kyrkoledarroll – funktionellt.

  UR – ”Tysthetskulturen” beskrivning har vållat debatt. Hur försvarar du kritiken ?

  JH – Det är 2:a sidan av myntet av ledarskap. I avsaknad av officiella forum som andra samfund, så
  sköts problemställningar inofficiellt. Samfundsstrukturer finns för att försvara den svagare parten. LP var inte intresserad av att ta i problem.
  LP jagar till nya projekt. Optimismen skymmer vikten av sina egna ord. Han (LP) förstår inte tyngden av sina egna ord (mot människor).

  UR – Håller du med OD ?

  OD – Jag har mest sett det positiva i grundinställningen. LP mindre intresserad att korrigera misstag. Inte tala om misstagen inåt. Mer upptagen att korrigera andra utanför rörelsen. LP ville inte fastna för
  mycket av fighten. Hitta andra vägar att säga ”problemställningar” på andra orter. Vävde in det med omskrivningar (Man fick läsa mellan raderna).
  Svårt att se snabb lösning (försoning) av Lidman-striden. Lidman skrev böcker som snarare hörde hemma i ”smutslitteraturen” under striden. Hur mycket kan jag lita på denna person i fortsättningen (S. Lidman) ?

  LP – Vilka positiva saker för att en ledning ska fungera ? Betoning av den fortsatta evangelisationen – nå längre med evangelium. Ej helgonförklara, LP – han var en människa.

  UR – ”Träbiten som flyter ovanpå i tunnan” = LP. Beskriv detta JH

  JH – LP – Karismatiske ledaren. Utövar ledarskap via institutioner. Institutioner blir grund för
  hans ledarskap. Sedan följde en reflektion över att LP reste väldigt intensivt och besökte församlingar tidigt. Då bodde predikanterna i hemmen och kom på så sätt nära (innan de började bo på hotell – UR reflekterar humoristiskt över datum).
  JH nämnde att hans farfar Samuel Halldorf visade pekande under sitt
  skrivbord – Där har LP sovit (på en madrass).

  UR – den mänskliga sidan av LP ?

  JH – LP:s resor. Resan 1940-41 till USA betecknas som en katastrof. Boken Lewis resa av P-O Enqvist hade även detta som ledmotiv. Det mänskliga var att LP drabbades av utmattningssyndrom (det man tidigare kallade nervklenhet), och då reste han bl.a till USA men även till Israel.
  Han påvisade mänskligt längtan till naturen, skrev om fjällvärlden & påvisade jordbruksskötsel på sin lantgård.

  JH – skrivmaterial i Riksarkivet på 25 hyllmeter av LP !!! Han fick också del av Josef Matsson Bozés brevväxlande med LP som fanns undanstoppat på en vind hos sonen i USA – där framgår LP:s mänskliga funderingar.

  OD – LP visade också oro och svaghet. OD blev hedrad av att han fick vara bönekamrat – de böjde knän tillsammans på LP:s kontor. LP saknade Lydia (blev dement på äldre dar) & människor i hans omgivning uppfattade LP som känslig utan Lydia sin hustru.

  UR – Förändringstakten ökade sista åren för LP. G-72 var en milstolpe då LP knöt kontakt
  med biskop B. Gärtner. Detta kan ses som att Oas-rörelsen fick en särskild plattform på västkusten & LP yttrade i Smyrna vid sammanträffandet med Gärtner att ”pingströrelsen är en gren av Svenska kyrkan”.

  JH – den klassiska pingströrelsen slutar ”fungera” på 50-60 – talet. LP dör -74, men sänder
  signaler av förnyelse. Ett annat språk, uttryckssätt i pingströrelsen.

  UR – När mötet med Jesusfolket kom till Filadelfia, så befarade UR att ”nu spricker pingströrelsen”. Det belv precis tvärtom – en förkrosselse och gripenhet blev prägeln. Ref. även till karismatiska förnyelsen & speciellt Ylva Eggehorns inflytande med ett nytt språk.

  JH – 70-talet en brytpuunkt med språkuttryck. Sånglivet, dans & drama nya influenser som tidigare inte accepterades.

  OD – LP hängde inte med i allt. Gått igenom en stor förvandling. LP var i USA för att han upplevde att ingen väntade på honom – avsaknad av Lydia.
  ”Pröva allt och behåll det som är gott” präglade LP. LP skickade Ivar Lundgren för att täcka journalistiskt vad som hände katolska kyrkan karismatiskt i USA. Artiklarna publicerades i Dagen.
  LP: ”Mig har Herren lärt att inte se någon som oren” i samband med
  karismatiken hos katolska präster.

  Lyssnarfrågor:
  LP & politiken ?
  JH – LP lyckades samla in 2,1 miljoner namnunderskrifter för kristendomens
  bevarande i skolundervisningen, ändå blev det ingen politisk förändring.
  LP var betydligt mer förutseende när han bildade KDS än alla utländska
  länders kristenhet. Dock han såg ej den politiska framgången, men var
  pionjär.
  2:a lyssnarfrågan: Vad var det viktigaste i din bok ?
  JH – Gestalten LP som 1900-talets stora ledargestallt generellt. Han går emot allt tal om sekularisering. En ”kulturgestalt” att räkna med.
  3:e lyssnarfrågan: Varför motstånd till ungdomsgrupperingar som 2:a samfund värnade om ? JH – LP ville ej dela upp med ungdomsavdelningar. Sammanhållen församling. Ej scouting m.m.

  Avslutning med orgel & unison sång LP:s ”Löftena kunna ej svika”

 • Stanley Östman
 • Av bilden förstår jag, Stanley, att du var närvarande i Smyrna Göteborg vid ”trepartssamtalet” i går kväll. Jag var också där, men då jag inte känner igen dig rent fysiskt och dessutom kom rätt tidigt och satt långt fram, blev det aldrig att vi hälsade på varandra – vilket ju var tråkigt. Om du skriver en hel gästpost här på Aletheiabloggen, kan jag nog komplettera med något sedan.

 • Stanley Östman

  Jag la in ett längre referat under bilden – den låg där en halvtimme, men sedan försvann den ?!
  Någon moderator som … ?

 • Jonas Rosendahl

  Stanley – Jag håller på, inlägget finns i systemet men den syns ändå inte på bloggen…

  Mvh Jonas /Admin

 • Jonas, du har förstås i första hand riktat dig till Stig Melin med denna förklaring, men jag tar mig ändå friheten att uttrycka min uppskattning. Räknar med att du har din text ”parkerad” på det viset i din dator, att du kan skicka mig texten via ett personligt mail. Hoppas att du vill det!

 • Jonas Rosendahl

  Stanley Östman skrev ett referat från mötet på Smyrna där Olof Djurfeldt och Joel Halldorf diskuterade nya boken bland annat.
  Av någon anledning så fungerar inte ett plugin på bloggen så inlägget försvann. Tills vi förstått vad det beror på så lägger jag ut det under min profil.

  Mvh Jonas /Admin
  ——

  Stanley Östmans referat:
  Anteckningar från bokrelease i Smyrna 27/9.

  Panelsamtal med Smyrnas pastor Urban Rinbäck som konferencier, Olf Djurfeldt mångårig chefredaktör & församlingsledare i Filadelfia Sthlm & bokskribent. Joel Halldorf docent i kyrkohistoria.

  Inledningsvis så presenterade Ingemar Tessin några strofer på orgel av Lewi Pethrus musikverk.

  I och med att det var ett panelsamtal, så blir mina anteckningar fragmentariska, där jag hoppas någon annan som var med ev. Kan korrigera mig/rätta mig (- Sigvard Swärd) om jag missat återgivning. Initialer används då respektive yttrade sig: OD – Olof Djurfeldt, UR – Urban Ringbäck, JH – Joel Halldorf. LP – Lewi Pethrus.

  UR – beskrev kortfattat pingströrelsens medlemsutveckling med att påminna om att vid början av 1900-talet passerade pr 100.000 medlemmar.
  1913 skedde brytningen med baptistsamfundet & pingstväckelsen blev en företeelse i Sverige med grundande av fria församlingar. LP blev omgående en offentlig person i pressen. Ett massivt skrivande mot den nya företeelsen och ”sekten” pingströrelsen som avart. Rörelsen stog lågt i
  kurs. Svängningen kom mitt under depressionens 30-tal när Filadelfia förverkligade omvandlingen av Rörstrands slott till Filadelfiakyrkan. Då började respekten komma från allmänheten. Men också brytningen med Sven Lidman som uttryckte ifrågasättandet av ”affärsutvecklingen” med ”svinintresset
  med anmärkning”.

  JH – LP blev en välkänd siluett med sin profil. Han blev allmänt känd och genom tid kanske en av de mest kända profilerna i Sverige.
  Fenomenet var att han förblev ”kändis” under så lång tid, från början på 1900-talet till sin dörd 1974. Det har få eller inga lyckats prestera. Vid sin död hade alla tidningar stora reportage om hans livsverk och begravningen skildrades med förstasidesrubriker.

  UR frågar ”Vad kännetecknade LP mest som person ?

  OD – Hans nyfikenhet på framtiden. Öppenheten inför vad som rörde sig på
  det andliga området. Tog emot Jesusfolket – nyfiket.
  Rangordnat: 1) Hans sätt att bygga församling. 2) Hans mediainsats – både tidigt
  och sent i livet.

  JH – Instämmer med tillägg: 1) Rörstrand (Filadelfia) kyrkobyggnad under depressionen – som även blev en sambandscentral för pingströrelsen. 2) LP höll ihop pingströrelsen som stor och sammanhängande (till skillnad mot utländska pingströrelser). 3) LP förstod media – skapade opinion.

  UR – Jag slås av att boken framställer LP som romantiker – förvånas. Detta i kombination med rationell och organisatorisk personlighet.

  JH – förklarar detta som att LP har förmåga att hålla ihop paradoxer – romantiker. JH läste ett avsnitt hur LP resonerade organisatoriskt inför sitt äktenskap med Lydia pragmatiskt.

  Yttrade sig också med motstånd mot skrivna predikningar (romantiker). ”LP – En romantisk ström som håller ihop”.

  UR – Pingströrelsens främsta avvikelse efter LP var uppgörelsen med samfundstanken som LP ogillade tydligt. Det som sedan utmynnade i Pingst ffs. LP betonade ”Lokala Bibliska Församlingar”.

  OD – LP såg möjligheterna i nuet. Allt höll inte ihop ideologiskt. Amerikanska författare påverkade honom tidigt för hans syn på fria församlingar. Tidsepoken efter Filadelfia-föreståndarskapet uppträdde LP besjälad av att skapa frihet för LP-stiftelsen & ville inte att någon enskild ”stor”
  församling skulle dominera denna.

  ”Fria församlingar som nätverk – hölls samman med andliga ämbeten – inte alltid
  formellt utsedda”. ”Den andeledda församlingen”.

  JH – LP-karaktär: En ny situation = nya möjligheter. Hänger inte alltid ihop. Kanske en ung LP hade sett samfundsmöjligheter (JH spekulation). Ref. Till missionspastorn Bertil Karlssons proklamation: ”Ja
  till funktion. Nej till organisation”. – LP fungerade som funktion Biskop.

  OD – Episkopos – ev. Apostel LP ?

  JH – Nej – LP hade andra egenskaper. Han valde epitetet biskop för sin bok. Föreståndarskap & intar en kyrkoledarroll – funktionellt.

  UR – ”Tysthetskulturen” beskrivning har vållat debatt. Hur försvarar du kritiken ?

  JH – Det är 2:a sidan av myntet av ledarskap. I avsaknad av officiella forum som andra samfund, så
  sköts problemställningar inofficiellt. Samfundsstrukturer finns för att försvara den svagare parten. LP var inte intresserad av att ta i problem.
  LP jagar till nya projekt. Optimismen skymmer vikten av sina egna ord. Han (LP) förstår inte tyngden av sina egna ord (mot människor).

  UR – Håller du med OD ?

  OD – Jag har mest sett det positiva i grundinställningen. LP mindre intresserad att korrigera misstag. Inte tala om misstagen inåt. Mer upptagen att korrigera andra utanför rörelsen. LP ville inte fastna för
  mycket av fighten. Hitta andra vägar att säga ”problemställningar” på andra orter. Vävde in det med omskrivningar (Man fick läsa mellan raderna).
  Svårt att se snabb lösning (försoning) av Lidman-striden. Lidman skrev böcker som snarare hörde hemma i ”smutslitteraturen” under striden. Hur mycket kan jag lita på denna person i fortsättningen (S. Lidman) ?

  LP – Vilka positiva saker för att en ledning ska fungera ? Betoning av den fortsatta evangelisationen – nå längre med evangelium. Ej helgonförklara, LP – han var en människa.

  UR – ”Träbiten som flyter ovanpå i tunnan” = LP. Beskriv detta JH

  JH – LP – Karismatiske ledaren. Utövar ledarskap via institutioner. Institutioner blir grund för
  hans ledarskap. Sedan följde en reflektion över att LP reste väldigt intensivt och besökte församlingar tidigt. Då bodde predikanterna i hemmen och kom på så sätt nära (innan de började bo på hotell – UR reflekterar humoristiskt över datum).
  JH nämnde att hans farfar Samuel Halldorf visade pekande under sitt
  skrivbord – Där har LP sovit (på en madrass).

  UR – den mänskliga sidan av LP ?

  JH – LP:s resor. Resan 1940-41 till USA betecknas som en katastrof. Boken Lewis resa av P-O Enqvist hade även detta som ledmotiv. Det mänskliga var att LP drabbades av utmattningssyndrom (det man tidigare kallade nervklenhet), och då reste han bl.a till USA men även till Israel.
  Han påvisade mänskligt längtan till naturen, skrev om fjällvärlden & påvisade jordbruksskötsel på sin lantgård.

  JH – skrivmaterial i Riksarkivet på 25 hyllmeter av LP !!! Han fick också del av Josef Matsson Bozés brevväxlande med LP som fanns undanstoppat på en vind hos sonen i USA – där framgår LP:s mänskliga funderingar.

  OD – LP visade också oro och svaghet. OD blev hedrad av att han fick vara bönekamrat – de böjde knän tillsammans på LP:s kontor. LP saknade Lydia (blev dement på äldre dar) & människor i hans omgivning uppfattade LP som känslig utan Lydia sin hustru.

  UR – Förändringstakten ökade sista åren för LP. G-72 var en milstolpe då LP knöt kontakt
  med biskop B. Gärtner. Detta kan ses som att Oas-rörelsen fick en särskild plattform på västkusten & LP yttrade i Smyrna vid sammanträffandet med Gärtner att ”pingströrelsen är en gren av Svenska kyrkan”.

  JH – den klassiska pingströrelsen slutar ”fungera” på 50-60 – talet. LP dör -74, men sänder
  signaler av förnyelse. Ett annat språk, uttryckssätt i pingströrelsen.

  UR – När mötet med Jesusfolket kom till Filadelfia, så befarade UR att ”nu spricker pingströrelsen”. Det belv precis tvärtom – en förkrosselse och gripenhet blev prägeln. Ref. även till karismatiska förnyelsen & speciellt Ylva Eggehorns inflytande med ett nytt språk.

  JH – 70-talet en brytpuunkt med språkuttryck. Sånglivet, dans & drama nya influenser som tidigare inte accepterades.

  OD – LP hängde inte med i allt. Gått igenom en stor förvandling. LP var i USA för att han upplevde att ingen väntade på honom – avsaknad av Lydia.
  ”Pröva allt och behåll det som är gott” präglade LP. LP skickade Ivar Lundgren för att täcka journalistiskt vad som hände katolska kyrkan karismatiskt i USA. Artiklarna publicerades i Dagen.
  LP: ”Mig har Herren lärt att inte se någon som oren” i samband med
  karismatiken hos katolska präster.

  Lyssnarfrågor:
  LP & politiken ?
  JH – LP lyckades samla in 2,1 miljoner namnunderskrifter för kristendomens
  bevarande i skolundervisningen, ändå blev det ingen politisk förändring.
  LP var betydligt mer förutseende när han bildade KDS än alla utländska
  länders kristenhet. Dock han såg ej den politiska framgången, men var
  pionjär.
  2:a lyssnarfrågan: Vad var det viktigaste i din bok ?
  JH – Gestalten LP som 1900-talets stora ledargestallt generellt. Han går emot allt tal om sekularisering. En ”kulturgestalt” att räkna med.
  3:e lyssnarfrågan: Varför motstånd till ungdomsgrupperingar som 2:a samfund värnade om ? JH – LP ville ej dela upp med ungdomsavdelningar. Sammanhållen församling. Ej scouting m.m.

  Avslutning med orgel & unison sång LP:s ”Löftena kunna ej svika”

 • Referatet av Stanley innehöll mer än vad jag skulle ha klarat av att återge. Olof Djurfeldts medverkan gav en del nytt bränsle till Joel Halldorfs aktuella bok och Halldorfs framställan i Smyrna Göteborg. Att Lewi Pethrus var en människa sänd av Gud till och för Sverige, blir osakligt att försöka prata bort, även om hans sätt att vara kännetecknades av ett och annat ofördelaktigt.

  Och det är i denna fåra jag känner undran. Finns det en biblisk gräns, som i evangeliets anda inte bör överskridas, i fråga om hur mycket en frälst människa och en ledargestalt likt Lewi Pethrus nagelfars? Det ena forskningsresultatet efter det andra angående LP, ser dagens ljus numera. Kan det bli för ingående mänsklig vägning av bra och dåliga sidor?

  Genom ökade studier ser vi Pethrus allt tydligare befinna sig som i ett glashus, med vad vinner vi personligt i tron på kunskap vi fått genom sådan ”uttittning”? Leder det oss själva till att bli bättre och lämpligare själavinnare och själavårdare? Bedömer det som att det behövs en smula återhållsamhet på området, utan att för den skull vilja stänga igen dörren helt för fortsatt forskning.

  1977 var jag ändå medarbetare i Filadelfiaförsamlingarna Järna och Gnesta, till pingstpastorn Bertil Carlsson som 1974 (samma år som LP dog) gav ut den omtalade och i forskningssyften brukade avhandlingen: ”Organisationer och beslutsprocesser inom Pingströrelsen”, utan att då protestera mot Bertils avhandling.

  Men vem mer än Lewi Pethrus och hans tids Pingströrelse i Sverige, har genomgått en dylik och ”lyckad” kritisk belysning – den omtalade tysthetskulturen till trots? Står det någon annan väckelseledare eller någon annan samfundsrörelse på lut för liknande genomskärning? Är det ens intressant?

 • Viktiga tankar du tar upp där.

  Hela denna diskussion har ju förorsakats av Joel Halldorfs påståenden angående Lewi Pethrus. Joel kan inte ha varit omedveten om att detta var ett säkert kort att skapa splittring i pingstleden. Jag återkommer till splittringen.

  Vad kan då Joels motiv vara förutom att stå i rampljuset och tjäna pengar på en bok? Vi kan bara gissa. Men en gissning som ligger för handen är väl att han vill påverka nuvarande medlemmar i pingstsamfunden att överväga det alternativ som erbjuds av hans fader Peter Halldorf, nämligen att föra oss ut i öknen för att meditera och finna Kristus där.

  Det har alltid funnits en marknad för meditativt flum och jag tror att den har blivit större i kölvatnet av trosförkunnelsens krassa materialism och vinstbegär. Andlig metodkristendom och andlig gärningslära leder förr eller senare fram till modlöshet och utmattning, vilket får meditativt flum att se attraktivt ut. Sanningen finns dock på vägen och inte i motsatta diket oavsett hur vackert det kan se ut på grund av det gröna gräset på dikesrenen.

  Så till den helt onödiga splittringen.

  I 1 Kor. 1:10-17 talar Paulus om splittringar och varnar, på sitt sätt för persondyrkan: Vad jag menar är att ni var och en säger: ”Jag håller mig till Paulus” eller ”Jag håller mig till Apollos ” eller ”Jag håller mig till Kefas ” eller ”Jag håller mig till Kristus”.

  Paulus säger väl här nästan samma sak som du säger med orden: ”Finns det en biblisk gräns, som i evangeliets anda inte bör överskridas, i fråga om hur mycket en frälst människa och en ledargestalt likt Lewi Pethrus nagelfars?”

  Visserligen talar Paulus om samtida levande ledare, men budskapet är tydligt.

  I 2 Mos. 34:29-35 berättas det om hur Mose använde en slöja för att få lite mer makt över folket. I 2 Kor. 3:12-16 talas det om följderna av detta. Paulus skrev: ”Vi gör inte som Mose, som satte en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förhärdade. Än i dag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter, och den lyfts inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än i dag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort.”

  Att en ledares val och stil kan få långtgående konsekvenser ser vi här. Men Paulus nämner det bara i förbigående och berättar genast vad lösningen är.

  Det nyttar väl ingen att hålla på och analysera en ledares ledarstil i efterskott. Lewi Pethrus ledarstil måste ses i ljuset av den tidens syn på hierarki och ledare. Och gör man det måste man konstatera att LP var en mycket successfull ledare.

  Däremot kan det aldrig vara fel, även många år efteråt, att pröva Lewi Pethrus teologi och bara behålla det goda.

  /Kjell

 • Stanley Östman

  Tack – bra frågeställningar !
  Några aspekter som tillägg. Jag måste erkänna att jag ändå blev imponerad över det ”djupdykningsarbete” Joel hade gjort. Urban infliklade med att han hållit på i 15 år med detta material. Därmed inte sagt att det ger en allsidig bild…
  Det andra jag återkommer till som inte hann förmedlas under releasen – kanske inte heller i Halldorfs research heller.
  Det är LP:s förhållande till bibelskolor och andlig tjänst. Vad jag minns så uttalade han sig klart för att bibelskolor ska vara korta och fungera som inspirationskällor för att ”komma ut på fältet”. Han var klart kritisk till teologiska säten.
  Jag växte upp i Gävle pingstförsamling, där vi startade pingströrelsens första ettåriga bibelskola. LP uttryckte klart skepticism inför sin egen ledning i Filadelfia. Och yttrade där ”vad har pojkarna i Gävle nu hittat på ?” (Mats Kärnerud & Josef Östby).
  Jag frågade Josef för några år sedan, hur gick det till egentligen – jodå LP hade ringt upp honom och tjeckat av vad som var på gång i Gävle.
  Något decennium senare kallades/värvades teamet (Kärnerud/Östby) till Filadelfia Sthlm…
  Varför detta blir aktuellt igen är att jag observerat nya avarter i den ”högre” utbildningen – diskussionen inititierad av Stefan Swärd på hans blogg där han ifrågasätter THS… http://www.stefansward.se/2017/09/29/svar-till-ths-rektorn-owe-kennerberg/
  Där jag lyfter fram hur pingströrelsens ledare LP resonerade när pingströrelsen växte till dryga 100.000 medlemmar…

 • Jonas Rosendahl

  Tack Sigvard. Som relativt ung och konservativ i bibeltolkning är man ju inte van uppskattning. Har inte texten i datorn faktiskt. Skrev det där rakt upp och ner..:)

 • Det är mestadels troligt att tiden och möjligheterna att ”utifrån” påverka Pingst ffs/Samfundet Pingst i någon annan riktning än det som bestäms ”internt”, i alla fall inte bakåt till tidigare ”grunder”. Med det menar jag, att exempelvis en fri samtalsdag på nästa Nyhemsvecka med inlämnade frågor av vilken pingstvän vem som helst, knappast kan bli aktuell, därigenom att det skulle kunna medföra störningar i och kring det som dras upp av dagens ledning och rådslag.

  Med i förväg bestämda ämnen och ”godkända” talare för dessa, blir det för ensamt att begära ordet och framföra annan åsikt. ”Underläget” är för stort redan från början. För övrigt bjuds heller ingen pingstvän in att tala historia och framtid, bibelsyn och lära, som inte är riktigt inrättad i ledet. Somliga känner nog för att benämna det som ”pingstmodern pragmatisk tysthetskultur”.

  Men det finns en annan fåra: Funderar nämligen också på, ihop med andra här i kommentarsfältet, om den ekumeniska tidningen Dagen – med Joel Halldorf som främste uttolkare – har tagit på sig en roll som en slags ”extern” stigfinnare åt Pingst i innevarande tid?

 • Stanley Östman

  Nu ges stort utrymme i kristen media med att lyfta fram Connect Churchs ambitioner att tillhöra Hillsong. Samtidigt så räknas dessa ”nya” församlingar och några till som hemmahörande i pingst-ffs.
  Pingströrelsens gemensamma samfundsorgan.

  I dagarna så lyfter de fram statistik att pingströrelsen växer på nytt – tack vara dessa nya församlingskonstellationer.

  Stoltheten av att tillhöra pingst synes vara ömsesidigt. Dels kan pingst-ffs påvisa att pingströrelsen växer, men…

  Vad har Hillsong för gemensamt som konstituerar de som pingstförsamling ?
  Snarare har samfundet evangeliska frikyrkan mer gemensam teologisk konstitution som är snarlik pingst än Hillsong…

  Den
  svenska pingströrelsen har sina främsta rötter från epoken Lewi Pethrus. Inte rörelsen från Azusa street som vissa vill göra sin tolkning från.

  Kanske dags att fundera lite över LP:s församlingssyn & även vad
  tidigare företrädare (Gilead/Connect church) som Jean-Erik Mårtensson
  har att säga om att tillhöra en pingstförsamling.

 • Det som känns riktigt märkligt, kanske andra ord också kan användas, i detta med Connect Church uppgående i Hillsong Sweden – är att kyrkofastigheten med hyreslägenheter som för inte så många år sedan ägdes och drevs av Gileadförsamlingen, plötsligt är bortgiven till Hillsong riks med säte i Stockholm. Jag kan skriva detta eftersom jag arbetade i Gileadförsamlingen hösten 2004 till sommaren 2006, som predikande och själavårdande pastor i ett medarbetarskap med föreståndaren David Johansson och Lukas Berggren.

  Har för mig att det också förhåller sig som så med Hillsong överhuvud, att teologi, gudstjänstliv och ägande – har samfundet Hillsong i Australien som ”hemvist”. Minns den andliga tragiken med Charisma Center i Stockholm, som kopplade upp sig till någon megaförsamling i Amerika, vilket medförde ett större flöde av ekonomi under en tid. Men ekonomin missköttes och rätt som det var, behövde ju en ekonomisk brist lösas med fem miljoner – som Pingst ffs gick in med för att motverka personliga pastorskonkurser.

  För att före denna ”givmilda” åtgärd, var jag tvungen för att få ut honorar för hållna lektioner på Charismas lärjungaskola och för att inte komma i klammeri med Statens Järnvägar på grund av utebliven betalning av Charisma för biljettkostnader, att ta hjälp av min bank som skickade en skrivelse till Charisma undertecknat av bankchefen.

  Må Herren hjälpa Hillsong i dessa dagar att göra Guds vilja, samt de tidigare äldre medlemmar i Göteborg som känner sorg kring den till Hillsong bortgivna ”Gileadkyrkan”. Kamp och offer som skett bakåt i tiden behöver i nuvarande tid kommas ihåg med respekt. Och jag kan inte undgå att grunna på hur det framöver blir i relationen mellan Pingst ffs/Samfundet Pingst och samfundet Hillsong Sweden/Australien.

 • Markus Holmbom

  Tack Sigvard för dessa, tror jag, mycket pricksäkra kommentarer. Det spännande med Internet är att det erbjuder alla möjligheten att kommentera det som i andra rum tystas. Här är de som har djup förankring i sina sammanhang mycket viktiga. Unga och utbrytare kan lätt ignoreras av den större organisationen men det är svårare att göra med de erfarna och förankrade. Tillåt mig därför att uppmuntra dig att fortsätta.

  Brytandet av den pingstmoderna pragmatiska tystheten är tror jag ett profetiskt ödesskeende för pingströrelsen som annars sent kommer vakna splittrad och fråga sig vad det var som hände. Frågan om samkönad sexualitet ligger högt i kurs för att bli katalysator för ett sådant skeende.

  Markus, pastor Pingst Skellefteå

 • SE Sköld

  Guds vilja står i Guds Ord, i Bibeln. Där finns skrivet vad Guds vill, för alla jordiska tider. Frågan är om vi – som Guds folk – vill bygga som Gud vill, med andligt guld, silver och ädla stenar, eller som vi själva vill, med trä, hö och halm. Det senare är material, som dagens kristna ledare använder, kanske för att få behålla sina positioner? Då inga Guds profeter, hotar dem -och deras lärosäten!

  Paulus: ”Men var och en
  må se till, hur den
  bygger”.

 • Jonas Rosendahl

  Välkommen tillbaka till Aletheia SE Sköld!

  Eftersom du varit avstängd under en månads tid pga av brott mot kommentarsreglerna så förväntar sig Admin att du nu följer kommentarsreglerna.
  Om så inte sker blir profilen SE Sköld omedelbart och utan notis avstängd under 6 månaders tid.

  Du anknöt inlägget ovan till lärosäten (Underförstått att det har med pingströrelsen att göra) och det faller därmed inom ramen för godkänt inlägg. Däremot kommer du återigen med ganska svepande anklagelser utan argument. Försök dig gärna på lite konstruktiv kritik.
  Aletheia är inte din eller någon annans privata ”profetplattform”. Kommentarfälten är primärt till för att alla läsare ska ha möjligheten att kunna ge bloggskribenten respons och komma med positiv eller negativ feedback.
  Detta är en hörnsten hos Aletheia bloggen att ALLA skall ges en chans att inom ramen för kommentarsreglerna ge en respons på skrivna bloggposter.

  Ordning och reda skall gälla på Aletheia bloggen för allas bästa.

  Mvh Jonas /Admin

 • SE Sköld

  Det finns också en ”Gudomlig ordning”, men den har vi inte i svensk kristenhet, åtminstone inte än, och det påståendet får jag inte leda i bevis, för då blir u.t. avstängd här, som på liknande, andra håll!.

  Jeremia, den kraken, hamnade ju i fängelset, för sanningens Ords skull. Han var ju tjänare åt Sanningen själv, åt Gud den Högste! Han – förmodar jag – hade nog blivit avstängd här, han, precis som andra sanningssägare!

  Men tack i alla fall, för Dina välkomstord!

 • Jonas Rosendahl

  Jag tror nog Jeremia galant hade klarat av att följa kommentarsreglerna här och ändå vara en sanningssägare. Om du vill vara Jeremia lik, se det då som en utmaning att väva texterna på så sätt att du får fram vad du vill säga och ändå klarar att hålla dig till kommentarsreglerna. Det kanske kräver lite mer tankekraft, men det är roligt med text och att formulera sig. Med lite övning går det säkert bra.
  Lycka till!
  Nu låser vi tråden här.

  Mvh Jonas /Admin

 • Stanley Östman

  ”I eller utanför Lewi Pethrus anda” skulle kunna vara ett dagsaktuiellt tema.

  Tack Sigvard för dagens inlaga i dopfrågan med rubrik ”pingst förändras utan samtycke” http://www.dagen.se/debatt/pingst-forandras-utan-samtycke-1.1044927

  Ett annat fenomen som följer samma tendens är förlaget Libris, där dess förlagschef tar sig friheten att lansera 2 böcker för främjande av en liberal hållning till homosexualitet (se tidn. Världen idag).
  Pingströrelsen har med LP alltid haft egna kanaler (förlag) för att främja dess egen bibelsyn.
  Nu allierar man sig ekumeniskt med andra liberala samfund med annan teologisk värdegrund.

  LP:s hållning i detta var klar och entydig.
  Nuvarande pingströrelse är i sina bästa fall pragmatisk. I sina sämsta saknar man teologisk tydlighet och spretar betänkligt om vilka teologiska värderingar man har.
  Märkligt att kända pingstförkunnare nyttjar plattformen Libris för sina alster… ?!

 • Ja, du Stanley, jag håller med dig – och fort går det. Och vi som höjer vår röst (profetiskt eller ej), som till exempel du och jag, utifrån den tidigare Pingströrelsens perspektiv, blir bara färre och äldre. Men fortfarande finns det ju kvar äldre och värderade pingstpredikanter som skulle kunna i Dagen vinka in på rätt väg i vägskälen som Pingst står inför.

  Men tänker att det för somliga har gått för långt och därmed känns för sent, och för andra att anseende och släktskap får gå före. Den unga ”teologiska sakkunskapen”, bedömer jag som rädda om sina församlingstjänster nu och framöver, och att de egentligen i tro och sinne redan har gått vidare i lära och praktik – inte alla, men för många.

 • Inge

  Det mesta i dag handlar om pengar och ekonomi i församlingen och så även i så kallade kristna bokförlag. Att nu Libris väljer att ge ut dessa böcker är troligen inte i första hand en omtanke om de personer och den livsstil det handlar om utan ett rent affärsmässigt övervägande som man gör.
  Tiden är förbi då den kristna församlingen och dess verksamhet var helt beroende av vad de troende under bön offrade till verksamheten. Nu drivs det mesta av kristen verksamhet som vilket annat företag som helst, att leva utanför vad bibeln lär får på sikt konsekvenser, även att Guds ekonomiska principer är tvärtemot världens tänkande, ja det har de ansvariga i många fall tydligen missat?

 • Stanley Östman

  Jag skrev lite kommentarer på Världen idags FB-sida där man återger artikeln 24 oktober.
  Mikael Karlendal analyserar förfarandet på ett utmärkt sätt http://www.mikaelkarlendal.se/2017/10/24/libris-forlagschef-vill-andra-den-kristna-laran/#more-2585
  Där framgår ägarkonstellationen för Libris där Mentor Media är huvudägare.
  I mentor media sitter kända pingstprofiler både i styrelse & ledning – hittas under flik ”Om mentor media” och underflikarna ledelse och styret. http://www.mentormedier.no/?page_id=7
  Denna typ av förlag skulle inte platsa på LP:S bakgård. Inte ens Sven Lidman skulle ta med dessa alster när han skrev oanständig kiosklitteratur.

  Jag fattar inte att dessa ”profiler” sitter i ledning och styrelse som lanserar sådana alster under täckmantel ”kristet bokförlag”.
  Det enda som kan räta upp deras anseende är att de säger ”vi blev överrumplade av förlagschefens tilltag, men har nu vidtagit åtgärder för att återställa förtroendet gentemot oss som ägare”..
  I annat fall så är deras eget förtroende allvarligt skadat och de kommer att bli ifrågasatta i andra sammanhang.
  Lite ”off topic” kan jag tycka men kontrasten ”I eller utanför Lewi Pethrus anda” är markant.

 • Jonas Rosendahl

  En ägare har naturligtvis stor påverkan på den inriktning som man väljer att ha.
  Jag tror att man måste se förändringarna i ljuset av det teologiska paradigm som håller på att ske. Liberalteologin är sedan länge väletablerat i den protestantiska grenen. Katolska kyrkan kan någorlunda hålla liberalteologin borta på grund av biskopsprimatet i Rom. Men det finns vissa tendenser att nuvarande påven är något liberalare än föregångaren. ( Liberal med förstorningsglas sett. )

  Den frikyrkliga grenen har också influerats av liberalteologin men den mest förädiska att underminera auktoriteten i Guds Ord är den progressiva teologin. Den är inte helt liberal men en slags modern rationalistisk teologi som vill göra sig relevant i nutid, vilket gör att man i ljuset av så kallat vetenskaplig forskning anser sig ha behov av att bortförklara både historiska händelse och författtarskap i bibeln.
  Vi kan redan se hur detta får konsekvenser i den evangelikala teologin i USA och där vissa teologer tippar över att acceptera ”same sex marriage”. Men det är inte alla som tippar över till detta inom den evagelikala grenen. Men har man börjat rationalisera vad bibelordet säger är det så att säga ett sluttande plan.

  Med tanke på den teologiska utbildningen som nu sker inom frikyrkorörelsen och även i pingst där progressiva teologer används som litteratur och där lärare ifrågasätter både författarskap och historiska händelser i bibeln så är det bara en tidsfråga innan ett helt teologiskt paradigm är ett faktum, förmodligen i denna generation. Sättet att förhålla sig till kristendomen blir lika korrupt som i det katolska medeltiden där vi får förhållningsätt och läror som inte blir en hållbar grund att stå på.

  Nu kommer detta aldrig att lyckas få ett totalt genomslag för det har genom historien alltid funnits en bibeltrogen skara, även om de kan bli relativt få och även bli väldigt förföljda.
  Det är tyvärr inte så mycket att göra åt detta. Vi kan också se att bibeln är tydlig med att avfallet skall bli stort i sista tiden. Vi kan alltså förvänta oss dessa förädringar på bred front.
  Var och en behöver finna ett förhållningsätt till detta när man ser att detta är vad som händer i den lokala församlingen. Jag brukar säga att man kan vara med i det etablerade och formella kyrkostrukturen så länge man inte utesluts. Men kan träffas i fria grupperingar till bön och bibelläsning med andligt likasinnade.

  Det är också viktigt att det finns en röst som säger nåt som inte är ägarstyrt. Aletheia är ett sådant forum där människor kan fritt få skriva sin åsikt och där censur och kyrkopolitiskt kontroll inte råder.

 • Stanley Östman

  Tack Jonas för din utvidgning av ämnet !

  LP:s eftermäle kommer i förnyad dager om hur viktigt det är att inte driva ekumenik under de betingelser som sker idag.
  Det har funnits milstolpar där pingst efter LP valt väg som för stunden tyckts pragmatiskt riktig, men som nu klart kan ifrågasättas.

  a) Samfundsbildandet – praktiskt, men ett instrument som avtrubbar den fria församlingens vision och apostoliska drivkraft.

  b) de olika institutionernas breddning mot ekumenik alt. avveckling – ekonomiskt kanske nödvändigt, men de tydliga visionerna att ”vinna världen för kallelseuppdraget” suddas ut.

  c) det formella ekumeniska samarbetet i form av SKR, media och teologiska utbildningar – Pingst – ffs som effektiv administration och serviceorgan, visavi pingst särart som väckelserörelse suddas ut.
  Konsekvensen är att det numera saknas incitament för att bibehålla samfundet. Särarten pingst existerar inte längre.

  d) den utvidgade familjen inom pingst-ffs med de nybildade ungdomsförsamlingarna har väldigt liten teologisk samhörighet med pingst. Pingst har gemensammare teologisk grundsyn med Evangeliska frikyrkan än de ”nya församlingarna”.

  Devisen ”en pionjärgeneration avlöses av en förvaltargeneration till att avlösas av en tredje generation som avvecklar och förskingrar arvet efter pionjärerna” är påtaglig

 • Jonas Rosendahl

  Det är väl ganska naturligt att en förvaltande generation inte kör en konfrontativ linje. På det stora hela är det väldigt knepigt med ekumenik. Men det beror på vad man har för ambitioner. Jag har inga klara svar i allafall.

  Jag ska in och lyssna om reformationen i Uppsala pingst ikväll (Torsdag 19.00) och jag har en del intressanta frågor som även berör ekumeniken. Vi får se om jag lyckas få ihop en bloggpost efteråt.

 • SE Sköld

  Problemet med Pingst är, att vi inte låter uppgiften bestämma vilken utrustning som krävs, för att utföra den!. Enligt JESUS är uppgiften som en herdes i en fårhjord: att leda den till vatten och bete, låta den vila och skydda den från rovdjur. Om den – hjorden – mår bra, föder den lamm själv, som blir bevarade genom herdens arbete!

  Det arbete som han vigt – gett – sitt liv för!

  Då är inte Guds församling en underhållningsbataljon – som nu – utan en stridsarme, mot ondskans andemakter: ett ljus som driver mörkret, ondskan, på flykten! Om den själv är lydig Guds Ord, förmår den det: är utrustad av Gud för det!

 • SE Sköld

  Gud har inte glömt bort, hur Hans församling på jorden, skall vara byggd: det står i Bibeln och handlar inte om någon mänsklig organisation!

  Det är den lydnaden Han stadfäster, med Sina under och tecken och kraft-gärningar, sådant som vi människor inte kan göra!

  Men om vi inte lyder ritningarna, vilket vi inte gör, då skulle Guds stadfästelse, som ju är under och tecken – av vår olydnad – föra oss ännu mer vilse!

  Därför får vi ha vår olika organisationer i fred, för Gud. När vi börjar lyda Honom, då griper Han in, med Sina gärningar av Gudomlig kraft! Men där är vi inte än.

  1 Kor. 2:4 ”Och mitt tal och min predikan,
  framställdes inte med övertalande vis-
  domsord, utan med en bevisning i ande
  och kraft.

  För er tro skulle inte vara grundad på män-
  iskors visdom, utan på Guds kraft”

  Det är den kraften och den Gudomliga stadfästelsen som vi i svensk kristenhet saknar idag! Vi har bra – mänskligt sett – organisationer, men saknar i hög grad, kraften! Därför traskar vi omkring i öknen: i ett andlig ökenlandskap, dit vår egen visdom fört oss.

 • Jonas Rosendahl

  SE Sköld – Nu svarar du på dina egna inlägg igen. Som jag sagt tidigare samla dina tankar i EN kommentar annars svämmas forumet över av dina ständiga kommentarer på dina egna kommentarer och trådarna blir svåra att följa.
  Dessutom är denna kommentar ovan off topic, har inte en direkt anknytning till ämnet. Du använder Aletheia för att komma in i tid och otid för att predika och ofta i väldigt oresonabel attityd där du dömer ut allt och alla, utom dig själv.

  Ett inlägg till av dig av denna sort och det blir bänken för dig i 6 månader.

  Mvh Jonas /Admin

 • SE Sköld

  Jag utgick från att Du var ute och jagade älg i stället! Det är ju den årstiden! Skall f.ö.inte skriva fler gånger, vill ändå tacka för mig!
  Med vänlig hälsning
  S-E

 • Jonas Rosendahl

  SE Sköld – Jag har förvisso jaktlicens men kan inte påstå att jag prioriterat att jaga älg eller annat.

  Klarar man inte att följa kommentarsreglerna så kan det vara en bra tanke att välja frivillig ”fasta” härifrån.
  Men du är närhelst välkommen tillbaka under förutsättning att du underordnar dig de regler som är satta på denna blogg.

  Allt gott!
  Mvh Jonas /Admin

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?