Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Bibliska argument för en gammal jord

Bildkälla: Flickr.com

Skrivet av Espen Ottosen, teolog och filosof, Informationsledare i Norsk Luthersk Misjonssamband

Att hävda att vår värld kan vara mycket äldre än 6000 år behöver inte bero på en överdriven respekt för dagens naturvetenskap. Det finns mycket stöd i Bibelns texter för att jorden är gammal.

Länge har jag tänkt att norska kristna – som är överens om att Bibeln är den högsta auktoriteten för liv och lära – tillsammans kan hålla med varandra att jordens ålder inte är en viktig teologisk fråga. I den organisation jag själv tillhör, NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband, övers. anm.), har vi som tur är varit överens om att Bibeln kan tolkas olika i denna fråga.

Nu har dock situationen förändrats. Organisationen Skaper bildades för ungefär ett halvår sedan. Den första punkten i organisationens trosgrund formuleras så här: ”Gud skapade världen utomordentligt bra på 6 dagar á 24 timmar för ca. 6000 år sedan.”

Enligt en av grundarna, Andreas Årikstad, som för övrigt är anställd i NML, har ”frågan om jordens ålder (…) indirekt stor betydelse” (Norska Dagen 28/9 2016)

Läs: Ung jord, ung menneskehet

Jag är mycket konfunderad över att frågan om jordens ålder blir en slags testfråga för bibeltrohet. Låt mig illustrera problemet: En rad profilerade kristna i NML har kritiserat evolutionsläran – även i Dagen.

Jag kan nämna Asbjørn Nordgård, Jon Kvalbein, Trygve Gjedrem, Willy Fjeldskaar och Ingolf Kanestrøm. Likväl stängs alltså dessa ute från organisationen Skaper då de avvisar att Gud skulle ha skapat jorden på sex vanliga dagar för ungefär 6000 år sedan.

Det är alltså inte tillräckligt att att ha stor tillit till Bibeln, att anse att Adam och Eva var historiska personer och fasthålla att ett historiskt syndafall ägt rum (något också kristna anhängare av evolutionsläran gör), för att tillhöra Skaper. Skaper är endast för övertygade ung-jord-kreationister.

Jag fruktar att Skaper därmed skapar splittring bland kristna, och det i en tid där vi bör stå tillsammans mot alla dem som använder modern vetenskap – inklusive evolutionsläran – för att förkasta Guds existens och Bibelns trovärdighet.

Denna artikel skall inte handla om evolutionsläran eller Big Bang – eller generellt om förhållandet mellan tro och vetenskap. Min fokus är frågan om jordens ålder. Då är det naturligt att börja med de allra första orden i vår Bibel:

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.” (Svenska Folkbibeln, övers. anm.)

Hur länge var då jorden öde och tom? Det säger texten ingenting om. På så vis är det inte fel att mena – om Bibeln skall avgöra – att det fanns ett universum miljarder av år innan Gud började med att skapa ljus.

Läs också: Vil lære barna at jorden er ung

Redan för några hundra år sedan påpekade teologer denna poäng i möten med nya teorier om jordens ålder. Även Francis Schaeffer, den amerikanska apologeten som grundade L’abri-gemenskapen och hade ett orubblig förtroende för Bibeln, påpekade detta 1972 i boken ‘Genesis in Space and Time’.

Att hävda att Bibeln fastslår att vår värld måste vara omkring 6000 år gammal beror alltså på att man läser in mer i de första verserna i 1 Moseboken än det finns grunder för. På så vis är det uppseendeväckande att organisationen Skaper har en läropunkt i sin trosgrund som inte kan har ordentligt grundlag i Bibeln.

Så till frågan om de sex skapelsedagarna måste – eller åtminstone bör – förstås som ordinarie dagar á 24 timmar. Argumenten för att avvisa en sådan förståelse är många. För det första kan det hebreiska uttrycket för dag ”jom”, översättas med ‘period’.

För det andra skapar Gud solen först på den tredje dagen, så de första dagarna måste således varit annorlunda än våra dagar som begränsas av solens rörelse. I tillägg säger Petrus att ”för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag” (2 Petr. 3:8).

I Bibelns första kapitel finns det även formuleringar sim antyder att skapelseveckan var längre än en ordinarie vecka. Låt mig visa till 1 Moseboken 2:4-6:

Detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan de skapats, då när Herren Gud hade gjort jord och himmel. Det växte ännu ingen buske på jorden och ingen ört hade ännu skjutit upp ur marken. Ty Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den. Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken.” (Svenska Folkbibeln)

Debatt: Forsiktig med vranglærebegrepet 

Därefter läser vi att Gud skapade människan – och låter sedan lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken. (Svenska Folkbibeln)

Om den här texten skall ge någon bra mening, är det faktiskt svårt att se för sig att vår värld skapades helt färdig på sju ordinarie dagar, för växter och plantor växer alltså efter att Gud låter det regna. Som de flesta vet tar det många år innan en vacker trädgård med stora träd och buskar växer upp.

2 Moseboken 20 är för många ett viktigt argument mot att skapelsedagarna kan vara längre än 24 timmar. Här läser vi att Gud först ger oss besked att komma ihåg vilodagen. Därefter fastslår han:

Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han” (vers 11).

Skall jag vara ärlig, förstår jag inte hur denna vers kan säga mer eller något annat än vad skapelseberättelsen redan sagt. Om ”dag” kan betyda ”period” i 1 Moseboken, kan exakt samma ord självklart betyda det samma i 2 Moseboken.

Jag har hört påståenden om att dagarna måste vara lika långa eftersom texten jämför Guds skapelsedagar med vår arbetsvecka, och våra dagar är 24 timmar långa. Varför måste jämförelsen förstås så?

Det finns ju många skillnader mellan Guds skapelsevecka och våra veckor. Till exempel tänker väl ingen att Gud behöver vila på det sätt vi människor behöver. Tvärtom bör uttrycket ”vila” inte förstås bokstavligen – som om Gud skulle bli trött.

Överlag bör vi vara försiktiga med att läsa bibliska sammanhang alltför bokstavligt. Till exempel talar Bibeln om Jesus som den nya Moses (Apg 3:19-22), men vi tänker ju inte att Moses måste varit syndfri eftersom Jesus var det.

Läs också: Tror på en ung jord

På 1600-talet fastslog den irländska ärkebiskopen Ussher att jorden skapades år 4004 före Kristus. Han byggde sin slutsats på släkttavlorna i Bibeln. Den första träffar vi på i 1 Moseboken 5. Här dras en släktlinje från Adam, som fick Set då han var 130 år och dog när han var 800 år gammal, till Noa.

En ny släkttavla startar sedan i 1 Moseboken 11:10 med Noas son Sem, och vi hittar andra släkttavlor, även i Matteus 1 och Lukas 3.

Redan 1890 fastslog William Henry Green, som försvarade att Moses verkligen hade skrivit Moseböckerna, att det fanns ”hål” i släkttavlorna. Till exempel står det i Matteus 1:8 att Joram fick Ussia, men om vi läser Kungaböckerna noga (se t.ex. 2 Kung 8:24) blir slutsatsen att Ussia var ättling till Joram (barnbarnsbarn, övers. anm.).

En naturlig förklaring är att släkttavlorna inte är menade som en komplett översikt över alla släktled mellan Adam och Jesus. Istället är de komprimerade. Enligt bibelforskaren C. John Collins kan det hebreiska ordet ”son” lika gärna översättas med ”ättling”, och det är därför inte nödvändigt att betrakta släkttavlorna som en komplett översikt över alla släktled.

Denna artikel har presenterat bibliska argument för att avvisa att vår värld endast är 6000 år gammal. En del menar att om vi tror på en gammal jord, leder det till att vi förkastar ett historisk syndafall, att Adam var en historisk person eller en historisk förståelse av syndafallet.

Jag anser att sådana argument inte håller måttet. Många av dem som fasthåller att jorden är gammal tror också på ett historiskt syndafall. Oavsett bör vi inte hävda att jorden skapades på ordinarie dagar för 6000 år sedan när Bibeln inte slår fast detta.

För övrig menar en rad teologer – som håller fast vi en ofelbar Bibel – att vi läser de första kapitlen i Bibeln fel om vi förstår dessa som en skildring om när och hur Gud skapar.

Läs: En potent begynnelse 

John Walton argumenterar till exempel för att skapelseberättelsen primärt förmedlar att Gud ordnar sitt skaparverk (se boken ‘The Lost World of Genesis One’).

Nyligen mötte jag en medkristen som ansåg att det var svårt att ha förtroende till Bibeln om endast utbildade teologer kan förstå skapelseberättelsen rätt. Det är alltså inte konsekvensen av det jag skriver. Tvärtom anser jag att just för att skapelseberättelsen ser ut som den gör, kan den ge god mening för alla bibelläsare i alla tider – för norska vetenskapsmän 2017, för romerska slavar i år 100 och för afrikanska nomader.

Kort sagt: Oavsett vilka vi är, kan början av 1 Moseboken leda oss till att bekänna tron på ”Gud Fader, himmelens och jordens skapare”. Det kan vi göra även om Bibeln inte berättar exakt när och hur Gud skapade himmel och jord.

Espen Ottosen. Foto från Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Espen Ottosen (född 12 april 1971) är en norsk samhällsdebattör och teolog. Han är informationsledare i Norsk Luthersk Misjonssamband och var tidigare förlagschef i Lunde Forlag. Espen Ottosen är en återkommande skribent i flera medier och författare av flera böcker, bland annat ‘Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen’ som utgavs 2014. Han har också skrivit boken ‘Bioteknologi på liv og død’ tillsammans med Torleiv Ole Rognum. Ottosen är utbildad teolog vid Menighetsfakultetet. (Källa Wikipedia

Artikeln har översatts till svenska av Andréas Glandberger och publiceras på Aletheia Blogg & Tankesmedja med artikelförfattarens godkännande. Den publicerades först i norska Dagen.

 

=>

Ämne: Mediebevakning, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , ,

 • Josua

  Om inte Aletheia inte har en egen agenda här, dvs att man propagera för Ottesens tes, bör man också låta ”den andra sidan” komma till tals. Det finns många kreationistiska apologeter (exempelvis James White, Scott Oliphint och John M. Otis) som skulle tycka att ovanstående argumentation inte alls är bibliskt hållbar. Otis bok ”Theistic evolution – a sinful compromise” är en i raden av böcker som bemöter den allegoriska, filosofiska och världsanpassade hållning som Ottesen ger uttryck för.

 • Kenneth Mäki

  Apologeter, teologer, filosofer, akademiker? Har de svaret? Vad vet de egentligen? Vetenskapen? Teori på teori, antaganden på antaganden, gemensamma nämnaren är dessa senaste generationer som är så indoktrinerade och färgade av den tid vi lever i. Ni har hela ert liv hört de som lärts ut i skolorna. Men är det sant?

  Det enda jag vet personligen är att jag mötte Jesus 1994, jag fick se honom klart och tydligt i en syn i vaket tillstånd, och det sätt det skedde på går inte att inbilla sig. Jag har blivit räddad av Gud som väckt mig och varnat för en rånare och när jag vaknade kom just den personen in i rummet där jag var. Jag har fått konkreta bönesvar. Jag har personligen så mycket bevis på att Gud finns och är sann.

  Jag är en enkel bondson, jag förespråkar ett logiskt och förnuftigt tänkande. Så alltså, jag vet att Jesus finns, det har jag själv fått bevis på! Alltså, om Jesus finns då är bibeln och det som står där sant! Varför har då annars inte Jesus gett oss något anat att läsa? Någon annan förklaring till allting? Varför i alla dar skulle jag slösa tid på att läsa skrifterna i bibeln om de inte är sanna? Varför skulle han låta oss vandra i ovetskap? Nej det finns ingen logik i det! Gud har från begynnelsen undervisat oss och lett oss på den rätta vägen, det är hans ansvar. Liksom jag gör allt i min makt för att lära allt jag vet (vilket iochför sig går ganska fort) och leda mina egna barn den rätta vägen, för det är mitt ansvar!

  Den som lär något annat har läst av lögnens mästare. Djävulen som är lögnens fader och herre i denna värld, har ni glömt det eller tror ni inte heller på det?

 • Josua – Bloggen Aletheia består av många skribenter som inte nödvändigtvis alla delar samma åsikter. Aletheia som blogg har ingen egen agenda. Varje skribent står till svars för sin bloggpost.

 • Lars Wärn

  Mats Molén?

 • Josua

  Ja, föreningen Genesis är ungjordskreationister (vad jag vet) så visst finns det bibeltrogna apologeter även i vårt land. Anders Gärdeborn har väl skrivit här förut och han är säkert intresserad av att bemöta Ottosens artikel om han blir tillfrågad.

 • Lars Wärn

  Hänger inte riktigt med där. Mats Molén avfärdar ”Lucy” som benrester av en chimpans vilket nog kan vara en korrekt slutsats. Många paleoantropologer har genom åren hittat på mycket omkring enstaka ben för att göra sig ett namn 🙂

 • Josua

  Jag har aldrig lyssnat till eller läst Molén så jag kan inte uttala mig om honom specifikt. Om du med ”modern vetenskap” syftar på teistisk evolution och den syn som Ottosen ger uttryck för ovan är det inte särskilt förvånande att Pingströrelsen med dess ”utvecklingsteologi” bejakar detta.

 • Lars Wärn

  Vet inte exakt vad du avser med begreppet ”teistisk evolution”. Enligt min syn på saken är evolutionen ett av Skaparens många verktyg för att forma den värld Han slutgiltigt vill se för evigt.

  På denna jord har vi evolutionen med inslag som ”den starkes rätt” och den bäst anpassade överlever. De miljontals åren med stora, rovätande dinosaurier etc. Vi har haft en mängd religionskrig, inte minst med uppställningen kristna mot kristna, där sammanlagt 11 miljoner människor dog under några århundraden. Denna värld kommer aldrig att bli fullkomlig. Därför skapar YHWH senare en ny jord, oändlig i tid och rum, ”där rättfärdighet bo”.

 • Jag anser att Ottosen underbygger sina argument på ett grundligt sätt genom att hänvisa till Bibeln, så att kalla det för ”filosofiska, och världsanpassande hållning” tycker jag nog är att ta i. Om vi vänder på det – vilka bibliska argument och bevis finns det för att jorden endast skulle vara ca 6000 år?

  Aletheia har ingen speciell agenda i denna fråga, och eftersom det inte finns något enkelt svar på det hela skall man vara försiktig med att kategoriskt påstå något. Däremot anser jag att det finns mycket som talar för att jorden i sig är betydligt äldre än 6000 år, och det är orsaken till att jag valt att publicera denna artikel. Vi välkomnar andra synpunkter givetvis, så finns det någon som vill skriva ett längre bemötande i artikelform är det välkommet.

 • Josua

  Det sista, dvs att Herren kommer skapa en ny jord, ligger i linje konservativa och bokstavstroende kristna. Teistisk evolution är ett försök att förena den kristna tron med evolutionsläran genom att omtolka Bibeln och läsa den allegoriskt när den krockar med vad som är ”rationellt” och ”icke stötande” i det rådande samhället.

 • Josua

  Jo, jag förstår att du tycker hans argument är underbyggda. Men många menar att den typen av argument inte är förenliga med Bibeln utan istället är ett försök att blidka världen för att bli mer accepterade (dvs en filosofisk och världsanpassad hållning). I grunden handlar det om Bibelns trovärdighet. Jag förstår dock att du inte håller med om det eftersom du postade artikeln här.

  Jag vill gärna tipsa om ett kort inslag där James White förklarar problemen med teistisk evolution för en man med liknande tankar som Ottosen. Inslaget finns på Youtube med rubriken ”James White vs Theistic Evolutionist”. (Jag köper dock inte Whites kalvinism som han torgför i slutet men det är av underordnad betydelse här.)

 • Kenneth Mäki

  Problemet är att om du nu menar att Gud använder evolutionen för att till slut forma fram den värld och de människor han vill ha. Varför måste Jesus dö på korset då? Vad var vitsen med det?

 • Lars Wärn

  Nu förstod jag ännu mindre. I min förståelse är nuvarande värld en slags nedsmutsad verkstad där de fina föremål och finesser som kommer att behövas på den nya Jorden tillverkas och slipas till. I de trognas kretsar finslipas de till sitt slutliga och eviga ändamål. Endast genom lidande föds det pärlor, sägs det. Årmiljoner och årtusenden av lidande här föder de pärlor som kommer att berika den nya Jorden och ge den dess glans och prakt som blir evigt bestående.

  ”De förståndiga skola då lysa, såsom fästet lyser, och de som hava fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen.”
  (Daniel kap 12)

  Smutsen kommer dock inte att vara allenarådande på denna jord. Under ”de tusen åren” är den renad och nära nog fullkomlig. Efter de tusen åren förfaller den med tiden alltmer och till slut är det över. Gog anfaller ”de heligas läger”. Tiden tar slut och evigheten börjar. Denna jord går under i eld, men innan dess evakueras de trogna från ”de heligas läger” till den nya Jorden där evigheten tar vid. Evighet i tid och rum.

 • Josua

  Det jag menade var bara att det sista du skrev (och det du skriver om nu), dvs om en ny jord i framtiden, håller ungjordskreationister med om. Teistisk evolution är som sagt något annat.

 • Lars Wärn

  Det där förstod jag inte riktigt. Skaparen kräver att vi lever efter Hans föreskrifter såsom Han själv gjorde. Det har jag misslyckats med. Därför behöver jag, då jag kommer till korta, den Nåd som Han själv offrade sig i döden för att utverka för mig och för var och en som tror att Yeshua är Herren, Israels Gud och Konung – Skaparen.

  https://www.youtube.com/watch?v=NErE5B2-3-4

 • Jonas Rosendahl

  Lars Wärn – Har svårt att se vad filmklippet har med bloggposten att göra.
  Försök att mer koncentrerat hålla dig till bloggpostämnet. Blir det en diskussion kan den fortsättas i en debatttråd.

  Aletheia önskar se att mer hänsyn tas till kommentarsreglerna och moderering kommer att ske tydligare.
  Inlägg som fortsätter efter Admins påpekande kommer att tas bort. Om användare inte respekterar Admins kommentar utan fortsätter med nya inlägg så kommer den personen att svartlistas för en tid.

  Högt i tak men med respekt för bloggen och kommentarsreglerna. Ordning och reda för allas bästa.

  Mvh Jonas /Admin

 • Lars Wärn

  Jag är nog ”gammaljordskreationist” 🙂 Vad gäller för min del?

  Att universum skapades för 16 miljarder är sedan kan ingen bevisa. Men geologerna kan bevisa både det ena och det andra om jordens ålder.

  Angående universums ålder har vi ”rumtiden” att beakta. Universum kan mycket väl ha skapats på 6 dagar á 24 timmar men med nuvarande tidsmätning uppfattas det som miljoner och miljarder år. Inget går att bevisa. Men Ordet kvarstår:

  ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”
  (1 Mosebok 1:1)

 • Lars Wärn

  Du var mig en riktig liten etterorm. Klippet har inte så mycket med bloggpostens text att göra men mycket med den kommentar jag kommenterade att göra – och som i sin tur har mycket med bloggpostens text att göra. Ogillar du den enormt fina sången? Är du tillförordnad kommentarspolis?

 • Josua

  Om du vill lära dig mer om faran med teistisk evolution kan jag tipsa om dokumentären ”God and Evolution: The Problem with Theistic Evolution” på Youtube.

 • Jonas Rosendahl

  Josua – Aletheia bloggen består av ett antal skribenter som nödvändigtvis inte har samma åsikter om allt. Varje skribent har ansvar för sin bloggpost. Aletheia har därmed ingen gemensam åsikt i allt eller någon gemensam aktivistisk agenda.

  Mvh Jonas /Admin

 • Kenneth Mäki

  Du är ju inne på spåret att Gud använder evolutionen för att forma fram den värld han vill se. Alltså, allt som ingår i världen, för att hålla oss till en sak bara, oss människor. Det är ju det här som alla kristna som vill baka in evolutionen i vad bibeln lär, får problem med! Bibeln lär att döden kom in i skapelsen iochmed syndafallet, men om nu det pågått en evolution i miljoner år innan Adam och Eva så har det ju funnits död i skapelsen långt innan de första människorna syndade. Och om nu som du är inne på, Gud liksom använder evolutionen för att till slut få fram den perfekta världen / människan. Varför måste då Jesus dö för våra synder? Gud kan ju använda evolutionen istället och till slut få fram den perfekta människan som inte syndar!
  Syndens lön är döden säger skriften. Syndade den första cellen? Den första amöban? Det finns då ingen logik kvar i någonting om man menar att evolutionen går att förena med den kristna läran! Med andra ord det blir bara urbota dumt!

 • Jonas Rosendahl

  Lars Wärn fortsätter att bryta mot kommentarsregler här. En off topic kommentar har därför tagits bort.

  ”§3 Kommentarer som kommenterar kommentar som brutit mot kommentarsreglerna kan raderas.”

  Fortsätter detta beteende kommer Lars Wärn att svartlistas från denna blogg.
  Åter igen. Aletheia vill att kommentarsreglerna följs bättre. För allas bästa och för ett bättre debattklimat.

  Mvh Jonas /Admin

 • Lars Wärn

  Jag kan bara hänvisa till Jeremia och hans betänkanden omkring krukmakaren och leran.

 • Kenneth Mäki

  Jamen svara på varför Jesus måste lida på korset!

 • Lars Wärn

  Svaret kan du läsa nedan. Klassisk tro på försoningen, känd sedan Adams tid.

 • Kenneth Mäki

  Nej! Det är inget svar på frågan! Försoning för vaddå?

 • Lars Wärn

  Försoning för de många gånger jag har förbrutit mig mot Israels Guds Lag. Och försoning för var och en som inser, eller inte ens inser, att de har förbrutit sig men som tror att Yeshua är Herren, Israels Gud och Konung – Skaparen.

 • Kenneth Mäki

  Jamen du är ju bara en i mängden av Guds prototyper, experiment skapelser (kom ihåg nu du sa själv att Gud använder evolutionsverktyget i sin skapelse) som inte funkar så bra, det är ju Gud som misslyckats och inte du! Han håller på att ”evolutionera” fram den perfekta Lars Wärn, Liksom vi människor idag håller på att bygga tvåbenta robotar. De första kunde inte gå så bra, men nu kan de både springa och hoppa. Tjohej! Det går framåt! Det var väl inte den första robotens fel att den ramlade för ofta eller? Det var ju ingenjörernas misstag! Sådär, nu har vi i ett svep blivit tvungna att skala av läran om Gud som den allvetande Guden! Om nu Gud är Allvetande varför måste han hålla på med evolutionen? Evolutionen är ju utveckling. I utveckling ingår ”trial and error”! En som är allvetande begår väl inga misstag?

 • Hur länge var jorden öde och tom? Det verkar handla om en mycket kort tid eftersom Gud skapade allting på sex dagar (2 Mos. 20:11), och det står ingenting om att han tog en paus på flera miljoner/miljarder innan han skapade ljuset. Om tanken var att skapade jorden och människor för att de ska söka honom och finna honom (Apg 17:26-28) så skulle en lång väntetid vara förbryllande och till ingen nytta.

  ”Oavsett bör vi inte hävda att jorden skapades på ordinarie dagar för 6000 år sedan när Bibeln inte slår fast detta.”

  Fast en direkt läsning leder ju till det. Det går att räkna generationerna från Adam till floden, och även efter floden. Det går ofta att läsa exakt hur gamla fäder var när de fick söner, och vi kan läsa detaljerade saker som ”Juda 1:14 Om dem har också Hanok i det SJUNDE SLÄKTLEDET efter Adam profeterat—”.

  Det är just skapelseberättelsen som fick mig att tveka inför kristendomen eftersom det kändes svårt att anamma en bok som har fel redan på första sidan. Men så fick jag tag på Mats Moléns bok och började bättre förstå att Bibeln faktiskt kan mena det den säger. Det går alltså att tro på Bibelns information samt vetenskap och historia. Vilken lättnad.

  Om en direkt läsning kan stämma med verkligheten så känns det som den bästa tolkningen. Jag tror Gud har kapacitet att förklara detaljer om sin skapelse på ett sätt som människor kan förstå, och ”på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet” är ganska lättförståeligt. Sex dagars arbete och en dags vila är även ett bra recept att leva efter, så just sex dagars skapelse verkar vara Guds val. Det hebreiska ordet ”yom” betyder alltid en vanlig 24-timmars dag ihop med nummeruppgifter (såsom första, andra, etc). Om vi inte kan lita på Bibelns information om enkla tidpunkter i de första kapitlen, när kan man börja lita på att de börjar stämma? Gud vet ju att en vanlig bibelläsare uppfattar ”dag” som ”dag”.

  Läs gärna på http://www.genesis.nu och http://www.creation.com.

 • Lars Wärn

  Nej, jag har min uppfattning om både Skaparen och skapelsen klar sedan många decennier. Även om den nya skapelsen. Så jag behöver ingen undervisning i ämnet. Men tack ändå 🙂

 • Kenneth Mäki

  Enligt mig blir den stora frågan om man nu menar att Gud använder evolutionsverktyget.
  Varför måste då Jesus dö på korset? Vad var meningen med det?

 • Lars Wärn

  ”Jamen du är ju bara en i mängden av Guds prototyper…”

  Det tror jag inte. Jag är ett ganska färdigt kärl i krukmakarens verkstad. Viss slipning på några ställen och sedan en vacker glasyr kan komma att krävas för min slutgiltiga plats i Guds Rike 🙂

  Det hela handlar om samverkan mellan Skaparen och sin skapelse. Du kan inte beskylla Skaparen för att en självständig individ fallerar på något område. ”Krukmakaren” gör ett omtag och jobbar vidare med att forma det han vill ha ( har jobbat på keramikfabrik ett tag så vet hur svårt det kan vara 🙂 )

 • Kenneth Mäki

  Vem har skapat dig?

 • Lars Wärn

  Som sagt var, Jeremia kap 18. Det som sker på makronivå sker på mikronivå. Det som gäller för skapelsen i stort gäller för människans formning inför Guds Rike.

  Det handlar hela tiden om självständiga individer. Skaparen kunde inte tvinga Tyrannosaurus Rex att bli växtätare (eller fruktätare såsom Mats Molén förespråkar att dinosaurien var). Skaparen kan inte idag forma någon enda människa mot dennes vilja. Därför blir ”manfallet” så enormt när tiden är inne att ”gå över Jordan” in i Guds Rike – efter Harmagedon. ”Endast få skall bli räddade”.

 • Lars Wärn

  Då får vi åter gå till Jeremia (inte min favoritprofet, men det visste ni väl redan?)

  »Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du
  utgick ur modersskötet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet
  för folken.»

 • Lars Wärn

  ”På pingströrelsens ungdomsläger (omkr 1970) ombads vi under ett
  bibelstudium att stryka under den första versen i Första Moseboken.”

  Man kan tänka sig att arabisktalande Bibelstudieledare ber sina elever att stryka under samma vers i sina biblar. Där står det (fritt översatt): ”I begynnelsen skapade Allah himmel och jord”. Hur ser ni kristna på det?

 • Lars Wärn

  Har du tagit bort mina kommentarer till dina kommentarer framstår dina som tämligen meningslösa. Inser du det?

 • Bilbof

  Lol vet man inte vad en vetenskaplig teori är ska man inte uttala sig…

 • Jonas Rosendahl

  Bilbof – Kenneth försöker föra ett resonemang och även om man inte håller med så behöver man inte skratta nån i ansiktet. Förklara gärna vad du menar och ser som svagheter i hans resonemang. På det sättet förs diskussionerna framåt här i ett öppet klimat med högt i tak.

  Jag kommer inte att sitta här vid datorn varje minut och kolla allt men nu sätter vi en inriktning för kommentarsfälten för hur aletheia som blogg önskar se det utvecklas.

  Vi hoppas också på fler som ger sig in i debatter här. Det finns många intressanta ämneni många bloggposter. Ingen ska behöva vara rädd för att bli kränkt om man väljer att kommentera här.
  Väl mött!

  Mvh Jonas /Admin

 • Kenneth Mäki

  Det går inte att förena evolutionsteorin med den kristna utan att dissekera hela den kristna läran!
  Bibeln lär att människan är skapelsens krona!
  Evolutionsteorin lär att vi är alla djur!

  När kom då döden in i skapelsen? Bibeln lär att konsekvensen av syndafallet var död. Vi bryts ner och dör till slut. Men om miljoner år av evolution pågått så har mängder av djur och ”förfäder och mödrar” levt och dött innan Adam och Eva.

  Om Gud använder evolutionen, alltså en form av stegvis utvecklingsarbete, den ena prototypen blir lite bättre än den föregående. Vems är då felet att prototyperna inte fungerar så bra? varför måste då Gud om han är allvetande använda evolutionen? Vet han inte direkt hur saker och ting ska vara konstruerade?
  Han visste med andra ord då inte vad som skulle ske när han kastade den evolutionäriska tärningen och satte igång skapelsen! Allt är slumpen! Det blir vad det blir?

  Bibeln lär att Gud visste vad han gjorde. han skapade allt, de första levande varelserna var människorna. han såg på allt och såg att det var gott! Det var perfekt. Han säger att han har skapat oss övermåttan underbart! Vi fick den största gåvan, vår fria vilja. Utan den vore vi bara viljelösa själlösa robotar. Sen kom alltså människans syndafall och vi som läst bibeln har förstått varför Jesus kom till oss. Eller? Annars är den bibliska läran att människan ställde till det och var avstängda från gemenskap med Gud och alltså dödsdömda. Jesus kom för att ställa allt till rätta igen och det gjorde han på korset.

  Men om nu döden redan fanns sedan miljontals år i skapelsen innan Adam och Eva! Vem hade då syndat? Den första mikroskopiska cellen? Om nu Gud använder evolutionen för att bit för bit, steg för steg allt, människan inkluderad, ska utvecklas till det bättre mot perfektionism. varför måste då Jesus dö för oss? Gud kan ju använda evolutionen tills vi är perfekta och syndfria? Eller vad handlar allt om då?

  Hur ska ni få ihop allt?

 • Kenneth Mäki

  Förklara då min fine och lärde vän vad en vetenskaplig teori är?

 • Bilbof

  Från Wikipedia

  ”En vetenskaplig teori är ett system av definitioner, påståenden (teser), antaganden och/eller modeller som tillsammans ger en möjlig förklaring till ett observerat fenomen och ger upphov till testbara prediktioner. En vetenskaplig teori har undergått rigorösa undersökningar och anses av etablerade forskare inte ha motbevisats av dessa, eller har åtminstone någon form av empiriskt stöd.

  I motsats till teori i dagligt tal används ordet inom vetenskap inte som en nära synonym till ordet ”gissning”. En teori är tvärtom den starkaste sannolikhetsgrad som kan nås inom vetenskapen. En vetenskaplig teori skiljer sig från en vetenskaplig hypotes som också är en föreslagen och testbar förklaring men ännu inte har testats rigoröst.”

 • Kenneth Mäki

  Kan du förklara med egna ord istället för att kopiera från wikipedia. Och bevisa att du själv begriper vad det handlar om? Du är direkt underkänd på tentan!

 • Bilbof

  Varför när den ger ett ganska bra svar…. Tillskillnad från din Jesusupplevelse, som enbart är bevis är för dig….

 • Kenneth Mäki

  Gud välsigne dig!

 • Ludvig Hoffman

  Beror på vilken arabisk översättning de använder.

 • Ludvig Hoffman

  Vi i föreningen Genesis har inte tagit ställning i frågan om jordens ålder, även om det bland oss aktiva finns en övervikt av ung-jordare.

  För mig är frågan om syndafloden den verkliga vattendelaren. Var det en global störtflod i historisk tid, så har det stora konsekvenser för geologin.

 • Kenneth Mäki

  Jag började faktiskt garva efter ett tag….tyckte du var rolig….nu är jag ärligt talat inte sarkastisk, eller menar illa på nåt sätt… 🙂

 • Lars Wärn

  Vilka alternativ finns?

 • Ludvig Hoffman

  Finns åtminstone två arabiska översättningar – en som passar kristna araber och en som passar bättre för de med islamsk bakgrund. I vissa muslimska länder får dessutom inte kristna använda allah som namn på Gud.

  Oavsett så är det lite löjeväckande att haka upp sig så på ordval i en översättning. Det ändrar ju inte varken original eller verklighet.

 • Lars Wärn

  Hur lyder 1 Mos 1:1 i respektive version?

 • Josua

  Tack för upplysningen. Gärdeborn och Schmidt är väl ungjordskreationister?

 • Lars Wärn

  ”Ingen ska behöva vara rädd för att bli kränkt om man väljer att kommentera här.”
  🙂

  /”nättrollet”

 • Lars Wärn

  För mig utgör Sakarja 14:8 en tydlig vattendelare mellan troende och icke troende. Hur många kristna idag tror på en bokstavlig uppfyllelse av Sakarjas profetia? Hur många kristna väljer att ”förandliga” Sakarjas profetia och t ex börja svamla om ”den kristna församlingen”? Hur många kristna bryr sig över huvudlaget om denna mycket, mycket vackra framtidsbild?

  Se även Hesekiel kap 47:8-12

 • Jonas Rosendahl

  Lars Wärn – Ännu en gång gör du en off topic kommentar som inte är tillåtet enligt kommentarsreglerna. Det fanns ingen anledning av dig att ge den där kommentaren om det inte är i syfte att förolämpa mig som Admin.
  Du har givits stor generositet trots dina förolämpningar mot mig idag, även i min Admin roll. Du har hunnit kalla mig både ”amatörteolog” och en del annat som jag raderat. Det är inte acceptabelt.

  Det är inte du som ska styra och ställa på aletheias blogg utan det är aletheia som ger riktlinjer och regler och ser till att dessa följs.

  Du kan inte fortsätta såhär på detta forum längre, där du vägrar underordna dig kommentarsregler.
  Jag ger dig 1 dag till så att du har chans att bättra dig. Fortsätter du såhär ändå så blir du svartlistad (ännu en gång) på denna blogg på obestämd tid.

  Välj istället att förvalta den kunskap du har på ett klokt sätt. Du har ju uppenbart visat att du kan diskutera en mängd ämnen med engagemang och kunskap.

  §1 Kommentarerna måste vara tydligt kopplade till ämnet för bloggposten. Har kommentarerna ingen sådan koppling så kan de raderas utan pardon.

  §4 Kommentarer som har som syfte att förolämpa skribenten kan raderas utan pardon.

  §8 Upprepade brott mot kommentarsreglerna leder till svartlistning.

  Mvh Jonas /Admin

 • Jonas Rosendahl

  Aletheia mottar hela tiden tyckanden och tänkanden och kritik för allt möjligt. Vi tycker det är viktigt att lyssna på detta. Men samtidigt låter sig inte Aletheia kontrolleras varken av kommentarer i kommentarsfältet eller av andra som försöker styra vad som ska publiceras eller inte. Den fristående och oberoende rollen är viktig. Men lyssnandet är också viktigt. Vi är öppna för den som kanske vill publicera nåt i en bloggpost eller vill att aletheia ska sätta sig in i nåt och skriva om det. Men beslutet tas av aletheia själv, ingen annan.
  Tips kommer ofta in. Samtidigt sker detta på frivilligbasis och vi har vanliga jobb att sköta. Allt är tidskrävande.

  En kritik som kommit är att moderationen av kommentarsfältet varit dålig. Det beror på just ovan nämnda, allt sker på frivillig basis och är tidskrävande.
  Nu har vi ändå bestämt att ta tag i moderationen.
  Ett minimum är att kommentarsreglerna följs. Så går det till på de flesta forum idag. En del skribenter som är vana att göra som de vill är inte van detta.
  Jag har inget emot tuffa debatter och provokationer. Men förolämpningar och ständiga off topic debatter accepteras inte.

  Därför är ordningen följande. Nån från admin kommenterar om kommentarsregler bryts. Detta är en bedömning som aletheia har rätt att göra och även rätt att se till att reglerna följs.
  Om off topic kommentarer ändock fortsätter så raderas detta. Fortsätter det ändå så kommer personen som bryter detta ideligen att stängas av från möjligheten att kommentera här. Detta på obestämd tid.

  Om någon stängs av så kommer det meddelas i kommentarsfältet och anledning kommer att ges. Inga kommentarer försvinner bara utan anledning. Tydlighet, ordning och reda för allas bästa gäller från och med nu på aletheia bloggs kommentarsfält.

  Om nån har frågor och känner sig osäker och vill ställa dem i icke provocerande syfte går det bra att fråga under denna kommentarspost. Jag låter detta ligga här en kort tid sen hoppas jag att budskapet gått fram att detta nu är ett mer modererat forum, där debatten ska frodas utan förolämpningar och off topic debatter. Jag kommer själv att delta i debatter ibland men skriver då inte i egenskap av Admin. När Admin funktionen gäller står det efter mitt namn.

  Mvh Jonas /Admin

 • Jonas Rosendahl

  Aletheia mottar hela tiden tyckanden och tänkanden och kritik för allt möjligt. Vi tycker det är viktigt att lyssna på detta. Men samtidigt låter sig inte Aletheia kontrolleras varken av kommentarer i kommentarsfältet eller av andra som försöker styra vad som ska publiceras eller inte. Den fristående och oberoende rollen är viktig. Men lyssnandet är också viktigt. Vi är öppna för den som kanske vill publicera nåt i en bloggpost eller vill att aletheia ska sätta sig in i nåt och skriva om det. Men beslutet tas av aletheia själv, ingen annan.
  Tips kommer ofta in. Samtidigt sker detta på frivilligbasis och vi har vanliga jobb att sköta. Allt är tidskrävande.

  En kritik som kommit är att moderationen av kommentarsfältet varit dålig. Det beror på just ovan nämnda, allt sker på frivillig basis och är tidskrävande.
  Nu har vi ändå bestämt att ta tag i moderationen.
  Ett minimum är att kommentarsreglerna följs. Så går det till på de flesta forum idag. En del skribenter som är vana att göra som de vill är inte van detta.
  Jag har inget emot tuffa debatter och provokationer. Men förolämpningar och ständiga off topic debatter accepteras inte.

  Därför är ordningen följande. Nån från admin kommenterar om kommentarsregler bryts. Detta är en bedömning som aletheia har rätt att göra och även rätt att se till att reglerna följs.
  Om off topic kommentarer ändock fortsätter så raderas detta. Fortsätter det ändå så kommer personen som bryter detta ideligen att stängas av från möjligheten att kommentera här. Detta på obestämd tid.

  Om någon stängs av så kommer det meddelas i kommentarsfältet och anledning kommer att ges. Inga kommentarer försvinner bara utan anledning. Tydlighet, ordning och reda för allas bästa gäller från och med nu på aletheia bloggs kommentarsfält.

  Om nån har frågor och känner sig osäker och vill ställa dem i icke provocerande syfte går det bra att fråga under denna kommentarspost. Jag låter detta ligga här en kort tid sen hoppas jag att budskapet gått fram att detta nu är ett mer modererat forum, där debatten ska frodas utan förolämpningar och off topic debatter. Jag kommer själv att delta i debatter ibland men skriver då inte i egenskap av Admin. När Admin funktionen gäller står det efter mitt namn.

  Väl mött!

  Mvh Jonas /Admin

 • När den skriftlärde ville utmana Jesus så svarade Jesus: ”Vad säger Skriften? Hur läser du?”

  Jesus var helt på det klara med att ”Skrifterna” kan tolkas i linje med egen vilja och egna ambitioner.

  Mitt bland alla subjektiva tolkningar finns dock Herrens egen avsikt, den absoluta sanningen.

  Efter mer än ett halvt sekel på väg med Herren och mer än 35 års studium och beundran av Guds ord har jag funnit att många viktiga uppenbarelser i Bibeln är skrivna så att det finns ”utrymme” för egen tolkning.

  Den enda förklaring jag kan tänka mej är att Herren vill att vi av fri vilja skall deklarera vad som är dyrbart för oss.

  Min världsliga utbildning består av matematik, fysik och kemi och jag har hittills aldrig funnit någon som helst motsägelse mellan ärlig vetenskap och Guds ord.

  Evolutionismen är inte en vetenskap utan en tro och en livsfilosofi. Och den är totalt oförenlig med Guds Evangelium.

  Kenneth Mäki har skrivit flera utmärkta kommentarer här, men han har inte fått seriösa svar på det han skriver.

  ”Vad säger Skriften? Hur läser du?”

  Vill man inbilla sig att det fanns miljarder år mellan universums (stembumlingarna i rymden) skapelse och skapelsen av biologiskt liv så får man väl göra det om man tror sig därmed kunna vinna uppskattning av skapelsens förnekare.

  Men det är början på en väg där man till slut förlorar tron på Guds frälsningsplan.

  Fritt fram om det är det man vill. Vi har ju fått fri vilja så att det skall visa sig vad som är oss dyrbart.

  /Kjell

 • SefastTronde

  Med bakgrund av att bl.a. varit lärare i kurser i ‘vetenskaplig teori och metod’ anser jag att ”…vet man inte… … skall man inte uttala sig…” är ett både respektlöst och dumt sätt att uttrycka sig. Trots att jag själv har mångåriga akademiska studier bakom mig finner jag ofta att de intressanta frågorna och iakttagelserna kommer från människor utan högre utbildning. Och visst kan man pröva rimligheten i argument utan hjälp av någon vetenskaplig teori. Sunt förnuft, logik och en nypa fantasi räcker oftast ganska långt.

  Man bör beakta att långt i från all forskning och alla teorier är objektiva och neutrala ens ur ett forskningsperspektiv utan är alldeles för ofta framtagna ur ett agenda-perspektiv. Därför bör man även notera att många stora genombrott ofta framkommit genom att man ytterligare testat och prövat teorier, kanhända från en annan utgångspunkt, vilket resulterat i nya upptäckter som kullkastat vad man tidigare trott sig förstå.

  Lite större ödmjukhet inför sin nästa och att ta människors funderingar på alvar är alltid en klok strategi. Förakt däremot är dårskapens uttryckssätt.

 • Bilbof

  Läs hans inlägg igen, den andas det typiskt frikyrkliga föraktet för utbildning och vetenskap…. Det reagerade jag på. En persons upplevelse av Jesus/Budda/Krishna är ingenting att ställa mot vetenskapliga metoder. Att försöka få det till att vi kan minsann inte lita på vetenskapen eftersom det endast är teorier är ett hån mot sunt förnuft. Det om något borde du har reagerat på…..

  Men om detta är OT så är detta min sista replik i detta ämne pga vill att diskussionen håller sig till topic.

 • Lars Wärn

  Tilläggas kan att upptäckaren/tillverkaren av ”Lucy” erkände att de krattat ihop benrester från en stor yta. Den uppfattningen får man inte när man ser benen tillrättalagda i museerna.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucy_(urtidsm%C3%A4nniska)

 • Lars Wärn

  ”(kom ihåg nu du sa själv att Gud använder evolutionsverktyget i sin skapelse) som inte funkar så bra…”

  Anser att det har fungerat mycket bra. Det har tagit lång tid men ”för Gud är tusen år såsom en dag”. Tänk vilken perfekt ekologi vi har idag, så länge människan inte stör den.

  Darwin insåg att hans verk skulle ifrågasättas. Han försökte förekomma belackarna med att konstruera egna ”invändningar”.

  ”Ögats evolution gav Darwin frossa”

  http://privat.bahnhof.se/wb161122/eye.htm

  Vilken oumbärlig del utvecklades först? Utan linsen och iris är näthinnan meningslös. Detsamma gäller örats detaljer och egentligen alla detaljer i samtliga organ i kroppen.

  Intelligent Design är det som ligger närmast tillhands för min del sedan många år.

 • Kenneth Mäki

  Förakt för bildning? Varför siktar jag nästa år på en kandidatexamen då? Problemet är din föraktfulla attityd, det är vad hela din person andas. Jag tyckte du var lite rolig först men nu tycker jag mest synd om dig, vad har hänt? Var det nån frikyrkosnubbe som var taskig mot dig när du var liten? Det kan jag köpa, jag har nu mött många själv under dessa år jag varit med i ”branschen”. Men jag spottar inte på Jesus för den skull! Du verkar vilja utmåla dig själv som bildad och kunnig men har ännu inte bevisat någonting! Tvärtom! Kopiera ett svar från Wikipedia? Hur tänkte du där? Som jag sa, du är underkänd, IG! Det finns ingen lärare i världen som godkänner din uppsats! Bevisa istället du vilka BEVIS vetenskapen har för evolutionen! Det är ju en sanning enligt alla skolbörcker! De säger ju att jorden ÄR så och så många miljoner år gammal! De säger inte att man TROR. Utan de slår fast saker fastän de inte har något som helst på fötterna!

 • Bilbof

  Se mitt svar om att inte vara OT, jag lägger ned diskussionen här. Mvh Magister BilboF

 • Jonas Rosendahl

  Bilbof – Du får svar här direkt. Jag kan tycka att en diskussion om vilka ”tolkningsglasögon” man kan ha när man ser på texter kan ha en anknytning till ämnet. Eftersom synen på vetenskap förändrats under upplysningstiden har rationalismen kommit att påverka teologin också, alltså hur man ska se på bibeltexter. Den diskussionen är synnerligen intressant och kan kopplas till ämnet.
  Jag vill inte att någon ska vara nervös för att skriva OT här. Om så sker meddelas detta av admin. Men jag tror de flesta kan förstå själv om man ”svävar ut”.
  Angränsande ämnen kan vara ”kantboll” men en generös tolkning görs av Admin vad gäller off topic.

  Mvh Jonas /Admin

 • gäst & främling

  Vetenskapare säger att dom har klara svar på allt, men hur långt det är till universums yttersta gräns kommer dom aldrig kunna svara på, om det är en vägg hur tjock är den och vad är bakom den, oändlighet ”evigt” är det mest logiska.
  Men vi får räkna stjärnorna som Abraham och lita på Guds löften.

 • Jonas Rosendahl

  Undrar hur många stjärnor han såg 🙂 Med nya James Webb teleskopet så torde man se kanske så långt bort som till de allra första galaxerna.

 • gäst & främling

  För mig räcker det med det jag ser, och förstår, att vi har evigheten rakt ovanför våra huvuden, det förvånar mig att inte alla vetenskapare börjar tro som Abraham.

 • Jonas Rosendahl

  Kenneth – Du behöver inte ”drämma till” en person du inte känner som du gör här. Det är på gränsen till förolämpning det du skriver här. Så ömma tår har du ingen anledning att ha. Ta inte det han skriver så personligt.
  Du måste ha i beaktande att vetenskapen ter sin heligt för många, alltsedan upplysningens dagar. Många tror att vetenskap är sanning, vilket det inte är. Vetenskap kan mer eller mindre beläggas. I ljuset av bloggposten är ändå en diskussion kring vetenskap intressant. Samt det som kommer nära ämnet som universums ålder, galaxers ålder etc.

  Mvh Jonas /Admin

 • Kenneth Mäki

  Visst, jag tänkte det efter att jag skrivit att jag kunde låtit det bero. Men jag kan ju tycka att han (eller hon) anklagat mig för både det ena och det andra redan? Sen blir jag lite less på alla dessa ”modiga” pseudonymer. Jag kan ta snytingar men jag vill veta vem som utdelar dem. Ett tips för Aletheia är att faktiskt kräva att alla som diskuterar visar sin nuna på riktigt.

 • Lars Wärn

  ”Men det är början på en väg där man till slut förlorar tron på Guds frälsningsplan.”

  För min del har det inte varit så. Min öppenhet för Intelligent Design, där evolution ingår, har inte rubbat min tro på något i Skriften. Men så kanske det inte fungerar för er kristna? Å andra sidan har ni en mycket vidlyftig syn på Israels Guds frälsningsplan. Detta med ”uppryckandet” och förnekandet av Tio Guds bud m m

  Hur ser du på ”de tusen åren” och det nya Templet?

  I min föreställningsvärld ingår den nya Jorden. Hur ser du på den? En oändlig värld i tid och i rum. Där kommer det att finnas allt vi önskar oss. De som älskar Jurassic Park o dyl kommer att finna sådana ”reservat” på den nya Jorden. O s v.

 • Lars Wärn

  Jag vet hur det kan vara. Har lite ”finnblod” själv 🙂

 • Jonas Rosendahl

  Kenneth Mäki – Förvisso gjorde han det. Men om han nu har både förakt för din tro och för din syn på vetenskapen, är det då rätt att bemöta en icke kristen genom att ”ta i så man spricker”?
  Kan vara bra att reflektera över på en söndag….

  Mvh Jonas /Admin

 • Jonas Rosendahl

  Lars Wärn – Ännu en off topic kommentar av dig som inte bidrar till debatten mer än nån slags identifierings markör, att man kan bli lite hetlevrad här i debatten.

  Vi har inget emot nerv och tuffa debatter och även viss provokation.
  Men om debatt trådarna ständigt fylls ut med off topic kommentarer så blir trådarna svåra att följa.
  Det är just detta vi på Aletheia vill få ordning på.
  Jag låter denna gång din kommentar stå kvar och även mina modereringskommentarer så att läsare förstår hur Aletheia kommer att modereras framöver. Ge gärna en kommentar, men återknyt isåfall till ämnet. Då är det helt ok, annars inte.
  Ok, lite läroperiod nu några dagar.

  Mvh Jonas /Admin

 • Kenneth Mäki

  Som Lasse här. Jag håller väl inte med honom alla gånger, men han heter det han heter och ser ut som han gör (ful som stryk som jag, måste vara finnblodet, resultatet brukar bli att vi ser ut som något som någon släpat efter traktorn på en skogsväg) 😉 Men gubben har min fulla respekt och han får gärna vara spydig mot mig! Nej ok Jonas, jag ska inte köra vidare på det spåret, ser hur det börjar ryka ur öronen på dig 🙂

 • Jonas Rosendahl

  Kenneth – Nu kommenterade du en kommentar som var off topic.

  §3 Kommentarer som kommenterar kommentar som brutit mot kommentarsreglerna kan raderas.

  Du har alltså brutit mot kommentarsreglerna. Tänk såhär: När jag skriver en kommentar återknyt till ämnet på nåt sätt. Annars blir kommentarsfältet fullt av ”trash talk”. Vad har vi läsare för nytta i förhållande till ämnet att veta om en Lasse som är ”ful som stryk”? Det är helt ovidkommande för ämnet eller hur?
  Det är din längtan att få småprata av dig här…men tillsluts blir det som förut…fullt av off topic och outhärdligt för en läsare att vara här som enbart vill läsa relaterat till ämnet.. Det blir en interndebatt mellan några få som tycker det är småmysigt att prata på här.
  Tänk efter lite. Använd inte kommentarsfältet för en massa småprat som är off topic. Det blir tillslut outhärdligt att läsa debatttråden. Kommentarsfältet är för ett syfte, att diskutera bloggpostämnet och ge möjlighet för alla läsare att göra det.
  Respektera detta. Jag låter din kommentar stå kvar, i vanliga fall tas den bort. Så alla ser hur bloggen modereras.

  Mvh Jonas/Admin

 • Lars Wärn

  Lite försök till trevligt småprat, kanske fredsstiftande, samlat i två korta meningar borde inte uppröra någon.

 • Jonas Rosendahl

  Lars Wärn – Jo att du gillar det har vi märkt. Men ”Erik” som sitter i Uppsala och är intresserad av bloggämnet och för att kolla en eventuell debatt är kanske inte intresserad av att du har finnblod?
  Gör som jag istället som också kan tycka det är trevligt med småkommentarer. Återknyt till ämnet.
  Jag skrev ovan ”Undrar hur många stjärnor han såg 🙂 Med nya James Webb teleskopet så torde man se kanske så långt bort som till de allra första galaxerna.”

  Första meningen där jag ville vara lite finurlig är helt ovidkommande för ämnet egentligen. Men sen kopplar jag det till åtminstone nåt som berör ämnet. James Webb teleskåpet. Då blir det intressant för den kan användas för att beräkna ålder på galaxer.
  Blir kommentarsfältet fyllt av massa småprat om allt möjligt som är off topic och ointressant för de flesta förutom några få som pratat in sig här då är vi tillbaka till förut, dvs kommentarsfältet blir svårt att följa som debatttråd.
  Detta vill vi på Aletheia förändra och det görs genom att man följer kommentarsreglerna.
  Inget svårt alls eller hur? Tänk efter lite, sen skriv.

  SE Sköld och Lars Wärn och nu också Kenneth Mäki har fått modereringskommentarer flera gånger. Framöver tas era off topic kommentarer bort utan notis. Nu låter jag dem stå kvar med mina kommentarer i lärosyfte.

  Tänk på att denna blogg har läsare varje dag som går in här och som inte skriver men faktiskt är intresserade av bloggpostämnet och vad det kan bli för debatt. Ta hänsyn till dessa, tänk inte bara på er själva och att ni vill ha en trevlig stund med småprat. Det finns bättre forum för sådant.

  Mvh Jonas /Admin

 • Micael

  Som vanligt har judarna mer koll än kyrkan. Fysikern Gerald Schroeder, som också är judisk teolog ligger närmare sanningen.
  http://geraldschroeder.com/wordpress/?page_id=211

 • kjell

  Jag läser att teleskopet är en klump på 6200 kg som skall ligga någonstans ovanför oss, det står 1,5×10 upphöjd till 6 km från jorden hur långt är det i ”bonnasiffror” kan du det?

  (Jag försökte kopiera in talet men det blev bara 106 hur gör man för att visa ”upphöjda” ?)

 • Jonas Rosendahl

  Vi får fråga nån matematiker.

  Mer om teleskopet här:
  https://www.jwst.nasa.gov/

 • kjell

  Det vore intressant att veta, åtminstone i grova drag, antal mil, men på min tid när jag gick i 6 årig folkskola, så fanns inte den matten, jag var nära att skriva att jag är för gammal för den skolningen, men så såg jag när James Webb föddes, så då föll den ursäkten.

 • SefastTronde

  Det tenderar alltsom oftast att ”tvista om påvens skägg”, och allt spårar ut i periferin. Detta är inte ett uttryck för tro. Oavsett om det i skapelseberättelsen menas att ‘en dag’ är tjugofyra timmar, eller att ”en dag är för Herren såsom tusen år och tusen år som en dag” har detta ingen frälsande betydelse. Alltså ingen orsak till hårklyveri eller tvist. Även om man skulle tolka ‘en dag’ i någon annan kronologisk allegorisk bild, som Bibeln även kan ge stöd för.

  Huvudfrågan blir därför: Tror vi på Guds Ord? Tror vi på att Hans ord är sanning? Personligen tror jag på Honom och Hans ord. Och i slutänden tror jag att det kommer att visa sig att tolkningsutrymmet avsiktligt framlagts stort för att det skall visa sig vad var och en har för tro till Honom som gett oss ordet och vilken tillit vi har till Honom. Eller för att uttrycka det enkelt, om vi älskar Honom av allt vårt hjärta, av all vår kraft och av hela vår själ. Kärleken som vi ger uttryck för är nämligen trons bevis.

 • Cissi

  Här är det inte enkelt att vara relevant. Haggan har uppfattat att det pågår parallella debatter – på flera olika siter – vilka hon inte hängt med på riktigt. Men en kvalificerad gissning brukar vara att ‘the horizon problem’ spökar.

  Jag inser att inte alla är lika roade av att hitta denna som jag var för ett par, tre år sedan – men jag tar gärna risken: http://creation.com/age-of-the-earth

  Må Israel vara välsignat i all evighet – men Sverige tycks för närvarande välsignat med världens bästa grannland!

 • maria

  ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.”

  Enligt kvantfysiken existerar inte ‘tid’. Tid är alltså något som är skapat och avser tiden – precis som klockan visar en cirkel – från evighet till evighet (Ps.41:14)

  ‘Tiden’ är alltså begränsad och kommer att avslutas (ändens tid).
  Jag skriver verserna delvis på engelska då den hebreiska betydelsen kommer att bäst
  förklaras via den engelska översättningen (King James)

  1Mos.1:2 förklarar ‘varför’ tiden skapas och begränsas för den egentliga betydelsen av att jorden redan existerar men är värdelös och uppfylld av ondska. ‘Vatten’ är tydligt förklarat i Upp. 17:15 avseende liknelser av folk och nationer (även Noas flod). Alltså rörde sig Guds Ande över den – fallna världens folkslag, där ondska och förvirring rådde (råder) :

  ”And the earth was without ‘form’, and ‘void’; and ‘darkness’ was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the ‘waters’ Gen.1:2

  Världen hade blivit en värdelös sak:
  form
  H8414
  tôhû – to’-hoo
  From an unused root meaning to lie waste; a desolation (of surface), that is, desert; figuratively a worthless thing; adverbially in vain: – confusion, empty place, without form, nothing, (thing of) nought, vain, vanity, waste, wilderness

  Världen låg i ruiner, alltså var den perfekta världen som Gud en gång skapat nu bara en oidentifierbar ruin:
  void
  H922
  bôhû – bo’-hoo
  From an unused root (meaning to be empty); a vacuity, that is, (superficially) an undistinguishable ruin: – emptiness, void.

  Misär, fördärv, död och ondska härskar:
  darkness
  H2822
  chôshek – kho-shek’
  From H2821; the dark; hence (literally) darkness; figuratively misery, destruction, death, ignorance, sorrow, wickedness: – dark (-ness), night, obscurity

  Vattnet är som bortkastad värdelös säd (semen) Folk kommer av säd så ordet bekräftar att vattnet avser folkslag och inte ‘regnvatten’
  waters
  H4325
  mayim – mah’-yim
  Dual of a primitive noun (but used in a singular sense); water; figuratively juice; by euphemism urine, semen: – + piss, wasting, water (-ing, [-course, -flood, -spring]).

  Säger inte Gud att han förklarar änden från början?
  ”(I am) declaring the end from the beginning , and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure, Isaiah 46:10

  Säger Han inte att allt som vi ser idag har skett en gång tidigare och att vi inte kommer att komma ihåg dem som varit före oss ,före den fallna världen, för det som hänt i denna tiden är ju dokumenterat sedan tusentals år tillbaka och kan alltså inte räknas ibland det som finns bland det ‘omedvetna’?

  Och säger Han inte att det fanns en tid innan ‘tidens början, innan ens jorden fanns till?

  ”Inträffar något varom man ville säga: ”Se, detta är nytt”, så har detsamma ändå skett redan förut, i gamla tider, som voro före oss Ords.1:10

  ”Man kommer icke ihåg dem som levde före oss (före tidens begynnelse). Och dem som skola uppstå efter oss skall man icke heller komma ihåg bland dem som leva ännu senare. Ords.1:11

  ”HERREN skapade mig såsom sitt förstlingsverk, i urminnes tid, innan han gjorde något annat. när han ännu icke hade skapat land och mark, ej ens det första av (den nuvarande) jordkretsens stoft
  jag hade min lek på HANS jordkrets och min lust bland människors barn (som också fanns då)
  När han beredde himmelen, var jag tillstädes, när han spände ett valv över djupet Ords. 8:22-31

 • Kenneth Mäki

  ”Om den här texten skall ge någon bra mening, är det faktiskt svårt att se för sig att vår värld skapades helt färdig på sju ordinarie dagar, för växter och plantor växer alltså efter att Gud låter det regna. Som de flesta vet tar det många år innan en vacker trädgård med stora träd och buskar växer upp.”

  Texten i sig blir ju så talande för det ”mindset” som präglar hela texten och många kristna. Som jag redan nämnt, flera generationer nu som fått evolutionsteorin inpräntade i sig sen barnsben. Det är inte lätt att få ut det, men det går. Jag vet av egen erfarenhet!

  Vilka är vi att förstå Gud? Vilka är vi att förstå allt? Vi som är så små, med så små hjärnor! Sätt dig i ett flygplan några tusen meter upp och det går knappt att urskilja en människa längre där nere. Små myror, ja inte ens det i jämförelse med jorden! Men ändå tycks vi alla vilja diktera och förminska Gud!

  Espen har svårigheter med att se hur Gud kunde skapa en färdig trädgård! Men läste han inte om Jesus och brödundret? Gick Jesus ut och röjde upp en åker, plöjde han och harvade? Gödslade han och vattnade? Sådde han så säden? Satt han sen och väntade och väntade…och väntade…? Rensade han ogräs? Skördade han sen säden? Tröskade han den sen och malde till mjöl? Gjorde han sen sig en deg och syrade den? Bakade han sen ut den och gräddade han brödet?

  Brödet bara fanns där ur tomma intet! Samma tomma intet som vetenskapen menade att någonting sen fick någonting att explodera och skapa allt! Vad är mest logiskt att tro på? Att det fanns någon där som skapade allt eller att där fanns INGENTING som skapade allt?

  Tid och rum. Är Gud bunden och beroende av tiden? Eller är tiden beroende av Gud? Är Gud begränsad av universum? Eller är universum begränsad av Gud? Jag tror vi ska släppa tanken om tid, ja jag håller med Espen där, vi ska inte prata om hur gammal jorden är för det står helt enkelt inget om det i bibeln! Men vi ska inte låta oss luras in på vetenskapens alla teorier och gissningar om en värld som är miljarder, biljoner år gammal! För det är allt de har! En massa gissningar!

  Det finns inget säkert sätt att mäta avstånd till stjärnorna, de närmsta stjärnorna mäter de med en säkerhet på bara upp till 10% (upp till 400 ljusår har jag hört) men det är också en siffra man får ta med en stor nypa salt. Alltså till 90 % säkerhet har de fel! Stjärnor längre bort gissar de sig bara till! Men färgförskjutningar säger någon! Då måste du veta att den verkligen utger en annan färg än den du ser, och vad passerar ljuset för filter i rymden innan det når oss? Jag har jobbat med film och vi använder många filter för att skapa tex. ett skönt sommarmorgonljus med studiolampor!

  Men låt oss låtsas att stjärnorna verkligen är miljarder ljusår bort, hur kan då det ljuset synas om världen bara är några tusen år gammal! Ja återigen kommer det till om vad vi tror! Är Gud begränsad och styrd av tid och rum? Vetenskapen påstår att allting skapades på en punkt där allt spridit sig utåt ifrån, varav jorden är en lite del av. Men låt oss nu tänka Gud! Att Gud skapat allt och som det står att han satte himlakropparna på sina platser! Ja givetvis har nu många kristna också så svårt att se hur det kan vara möjligt! Men låt oss nu tänka att han gjorde det! Låt oss nu tänka med utgångspunkt från jorden, vilket det står han skapade först. Sen skapade han stjärnor, tände dom och skickade ut dem till respektive plats. Ta med en kompis en mörk vinter natt och be honom stå kvar på en punkt. Sen tänder du en lykta och går hundra meter bort och ställer lyktan där! Din kompis har sett ljuset hela tiden och fortsätter se ljuset hundra meter bort!

  Men tillbaka till min kärnfråga! Om nu Gud använder evolutionen, vad var då meningen med Jesus död på korset?

 • Cissi

  Jag vet inte och gillar din fråga.

  Hur vet vi förresten, Kenneth Mäki, att ljusets envägshastighet är densamma som C? Ljud som studsar får väl en lätt förändrad hastighet? Uppkommer inte färger för att ljusets hastighet likafullt som dess våglängd förändras? Var inte till och med Einstein tydlig med att C d.v.s. reflekterat ljus, var det enda man med viss säkerhet kunde mäta? Dr. Lisle vid ICR får visserligen kritik men menar att ljusets envägshastighet lika gärna kan vara oändlig. Fråga Anders Gärdeborn.

  Hösthälsningar från en sömnig hagga,

  Cissi

 • Jonas Rosendahl

  Kenneth – Jag har varit lite gnällig här nu i många admin kommentarer, därför att Aletheia vill att det blir ordning och reda här i kommentarsfälten. Jag låter många kommentarer stå kvar också av admin kommentarer så att läsare och de som vill kommentera ska se vad som förväntas och hur kommentarsreglerna praktiskt ska följas.
  Med det sagt vill jag också ge dig beröm för denna text ovan. I sakfrågan kan jag tycka att din sista fråga är långsökt. Men textmässigt har du hållit dig till bloggpostens ämne. Du för ett gott resonabelt resonemang som gör att en diskussion kan följa i en tråd efter. Du delar också upp texten i stycken som gör att den är lätt att följa och läsa.
  Precis såhär ska det se ut. Bra!

  Kvällshälsningar,
  Jonas /Admin

 • Kenneth Mäki

  De senaste rönen är ju att ljuset inte är konstant! De har ju både stannat och speedad upp ljuset i laboratorierna och vissa forskare menar att ljuset periodvis kan ha gått hundratals ggr snabbare!

 • Johan

  Varför tvivla på Bibelns beskrivning av skapelsen? Om man inte kan tror att Gud skapat allt så som beskrivs så varför tro på något annat i Bibeln? Om du inte kan tro på skapelsen i dagar hur kan du tro på att Kristus dött för synder eller på jungfrufödseln till exempel ? Vad vill man eftersträva med att så in tvivel på Bibelns skapelseberättelse? Jo, tvivel på allt annat i Bibeln!

 • Kenneth Mäki

  Visst, jag jag förstår Espen menar ju att texten inte ska handla om evolutionen utan om diskussionen om skapelsens ålder. Fast jag ser ”koka grodan långsamt” taktiken! Teorin om en gammal värld är kärnan i hela evolutionsteorin, utan det så faller hela konceptet! Likaså utan Jesu död på korset, vad är då den kristna tron? Så nej, min fråga är inte långsökt, tvärtom!

 • Janne

  Håller helt med dig Kenneth. Många kristna ”går på” det här med gammal jord, och evolutionen är helt beroende av de höga åldrarna. Därför kan man inte datera något om man inte vet i vilket lager man fann det i. Kol14 ger en ålder på jorden mellan ca 6000-12000 år. Varför ger det inte den högsta ålder som kol14 kan ge, dvs runt 60000…

  Sen kommer vi till den eviga frågan om skapelsedagarna var riktiga dagar. Det står ju tom att det var morgon och afton!! Iom som betyder dag kan iofs ha lite olika betydelse vad gäller längd, men står det tillsammans med ett tal, så betyder det alltid en 24 tim dag.
  Sedan har vi ju det tydligaste beviset av alla, nämligen att dessa dygn återfinns i sabbats budet. Sex dagar ska du arbeta (inte sex tusen år…) men på den sjunde ska du vila, för på sex DAGAR gjorde Gud himmel, jord, och hav etc. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen. Det är ju så solklart, om man nu inte vill hitta argument för en annan ståndpunkt, men då blir det riktigt krystat.
  Det förvånar mig storligen att jag inte finner detta självklara argument hos någon enda av kommentarerna här på Aletheia….??

  Nej, att försöka väva ihop evolutionstron (med dess höga åldrar, och starkast vinner) med en kärleksfull Gud som skapar allt fullt färdigt i mkt gott tillstånd är en omöjlighet!

 • Hej Janne

  Du skrev ”Det förvånar mig storligen att jag inte finner detta självklara argument hos någon enda av kommentarerna här på Aletheia….??”

  Läste du mitt inlägg?

 • Cissi

  Ber om ursäkt, Aletheia, jag blev aldrig någon översättare:

  ”Some try to measure age by how much 14C has decayed. Many people think that radiocarbon dating proves billions of years.1 But evolutionists know it can’t, because 14C decays too fast. Its half-life (t½) is only 5,730 years—that is, every 5,730 years, half of it decays away. After two half lives, a quarter is left; after three half lives, only an eighth; after 10 half lives, less than a thousandth is left.2 In fact, a lump of 14C as massive as the earth would have all decayed in less than a million years.3”

  (Dr. Jonathan Sarfati: i boken The Genesis Account granskas dagens teologers argument för en gammal jord, inklusive Lucifers flod m.a.o. ”Tohu vabohu” i #marias kommentar).

 • Cissi

  Skulle jag kunna få läsa?

  Jag påmindes i huvudsak om http://gardeborn.se/artiklar/avlagset-stjarnljus.html och Jason Lisles ASC men bägge är säkert fem år gamla.

 • Janne

  Ber om ursäkt. Du har ju gjort ett mycket bra inlägg i frågan : )

 • kjell

  Du skriver //för en dag sedan
  ”Om den här texten skall ge någon bra mening, är det faktiskt svårt att se för sig att vår värld skapades helt färdig på sju ordinarie dagar, för växter och plantor växer alltså efter att Gud låter det regna. Som de flesta vet tar det många år innan en vacker trädgård med stora träd och buskar växer upp.

  Det är fantastiskt att Gud hade färdig gräsmatta på rulle för så länge sedan, fast människor idag påstår att det är något nytt.

 • Detsamma!

 • Kenneth Mäki

  Jag ville bara till sist bjuda på en liten tankenöt, med tanke på en gammal värld.
  Den moderna människan har funnits i 150000 år enligt vetenskapen.
  År 1, enligt vår tideräkning menar man att jordens befolkning var 170-300 milj. Om vi räknar med 300 milj så har befolkningen ökat 20 ggr på 2000 år. Nu är det bara att börja räkna neråt. Man bör tänka på att de senaste 100 åren har vi sett en befolkningsexplosion. Låt oss räkna lågt och säga att vi dividerar med 10 per 2000 år. efter 160000 år är vi nere på 3.

  Låt oss börja med de 8 personerna som klev ur Arken. Låt oss säga att de multipliceras 50 ggr. Efter 2000 år så är de bara 400 personer.

  Nu är detta bara några korta beräkningar. Men något stämmer inte här! Vad gjorde de första människorna då de tydligen inte förökade sig nämnvärt de första 130000 åren? Man kan ju tänka sig att de inte var speciellt fagra att se på och luktade apa, det är ju som bekant en avtändande faktor. Sen kan man ju också skylla på dinosaurierna, människorna hann väl knappt sticka ut huvudena ur grottöppningarna innan de blev mat. Kanske därför Gud insåg att han nog borde utrota jätteödlorna?

  Oavsett hur jag än räknar så får jag inte ihop det.

 • David Svärd

  Vad säger Jesus om dessa frågor? När han undervisar om äktenskapet säger han att människan skapades i begynnelsen. ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna”? (Matt 19:4) Markusevangeliet har ordagrant formuleringen “från skapelsens begynnelse/början” (Mark 10:6).

  Min slutsats av detta är att det inte bara var himmel och jord som skapades ”i begynnelsen” (1 Mos 1:1),
  utan även skapelsedagarna, inklusive skapelsen av människan hör till den tid som kallas ”begynnelsen”. Världens historia fram till Jesu yttrande tycks därmed kunna delas in i två huvudsakliga tider: 1) begynnelsen, 2) människans fortsatta historia.

  Den senare tidsperioden verkar gå att beräkna ungefärligt med hjälp av släktregister och andra tidsangivelser i Bibeln till ett antal tusen år. Det verkar rimligt att detta är den långa tidsperioden av världens historia, medan begynnelsen mer var själva starten på det hela. Ja, den uppges ju ha varit endast sex eller sju dagar, och har endast blivit beskriven med ett par kapitel (men jfr. t.ex. Job 38-39).

  Enligt Jesus (Matt 19:4), kan man läsa sig till att Skaparen gjorde människan till man och kvinna ”från begynnelsen”. Att denna begynnelse var mirakulös och att skapelsedagarna var märkvärdiga framgår väl av Skriften.

 • David Svärd

  Vad säger Jesus om dessa frågor? När han undervisar om äktenskapet säger han att människan skapades i begynnelsen. ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna”? (Matt 19:4) Markusevangeliet har ordagrant formuleringen “från skapelsens begynnelse/början” (Mark 10:6).

  Min slutsats av detta är att det inte bara var himmel och jord som skapades ”i begynnelsen” (1 Mos 1:1), utan även skapelsedagarna, inklusive skapelsen av människan hör till den tid som kallas ”begynnelsen”. Världens historia fram till Jesu yttrande tycks därmed kunna delas in i två huvudsakliga tider: 1) begynnelsen, 2) människans fortsatta historia.

  Den senare tidsperioden verkar gå att beräkna ungefärligt med hjälp av släktregister och andra tidsangivelser i Bibeln till ett antal tusen år. Det verkar rimligt att detta är den långa tidsperioden av världens historia, medan begynnelsen mer var själva starten på det hela. Ja, den uppges ju ha varit endast sex eller sju dagar, och har endast blivit beskriven med ett par kapitel (men jfr. t.ex. Job 38-39).

  Enligt Jesus (Matt 19:4), kan man läsa sig till att Skaparen gjorde människan till man och kvinna ”från begynnelsen”. Att denna begynnelse var mirakulös och att skapelsedagarna var märkvärdiga framgår väl av Skriften.

 • La Ro

  TVÄRTOM – VAR ÄR ALLA MÄNNISKOR?
  Befolkningsökning är ett exponentiellt problem. Det fungerar inte med enkel division.
  Se exponentiell tillväxt: https://sv.wikipedia.org/wiki/Exponentialfunktion

  En av de enklaste formlerna, som beaktar både födslar och dödstal, används ibland (dock har inte födelsetalen alltid varit konstant). 8:an står för de åtta personer som överlevde floden:

  N = 8 (1.0045)4500 = 4.8 miljarder människor. [1]

  Så här är det alltså: Räknat från floden har det gått ca 4500 år. Sedan den tiden har det varit enorma naturkatastrofer, krig, sjukdom och ond bråd död, som tidvis alltså kraftigt har hållit nere folkmängderna. Till exempel Digerdöden, etc. Men även om man räknar med ganska låga födelsetal genom historien, inte särskilt mycket över de vi har i Sverige idag, så hinner vi enkelt bli över sju miljarder från Noa fram till idag (dvs från 8 personer till 7 miljarder alltså på ca 4500 år). Med råge dessutom.

  RÄKNEEXEMPEL
  Från år 1800 till 1930 var det en befolkningsökning på ca 0.53%. Om medeltillväxten sedan Noa skulle varit endast 0.4% skulle fördubbling skett vart 180 år, och efter 30 fördubblingar (eller ca 5400 år) skulle folkmängden uppgått ill ca 8 miljarder.

  Dessa siffrorna, som är rimliga, gör att problemet är det rakt motsatta – var är alla miljarders miljarders människor om människor skulle ha funnits i hundratusentals år?

  Alla behärskar förstås inte matematiken, så man kan förstå att en del är tveksamma. Läs mer om befolkningsökning sedan Noa tid i följande artikel.
  * [-] https://creation.com/biblical-human-population-growth-model
  * [-] https://creation.com/human-population-growth
  * [1] https://creation.com/population-growth-since-flood

  // Rolf Lampa

 • La Ro

  PÅ TOK FÖR LITE MÄNNISKOR PÅ 100.000 ÅR!

  Jag frestas att göra lite egna beräkningar på befolkningstillväxt för att illustrera problemet med exponentiell tillväxt.

  Låt mig först bara sammanfatta att problemet – om jorden är ung, och ca 4500 år har gått sedan floden – inte existerar. Problem blir det istället om man förlänger denna tid. Nedan ger jag några egna räkneexempel på om människor funnits i säg 150.000 år (och därmed en gammal jord, åtminstone äldre än vad som kan härledas ur bibeln).

  Tillväxttakten hos befolkningsökningen i Sverige har de senaste år den varit ca .481%, och mellan år 1800 och 1930 ca .56%. Om vi sänker siffran ner till .40% så får vi en folkmängd – sedan Noa tid – på ca 9,1e+260 (ett tal så stort att det ”inte går att säga”).

  Formeln: 8(1.004)^150000 = 9,1e+260

  Med alla siffror utskrivna är detta talet vi pratar om (jag måste lägga in mellanslag för att talet skall kunna visas, så stort är det):
  909,999,999,|999,999,872,|928,224,824,|808,144,968,| 152,568,152,|768,544,024,|000,552,256,|688,872,128,| 192,904,512,|776,424,112,|520,944,200,|456,640,120,| 776,080,104,|368,512,296,|896,928,952,|936,832,368,| 864,992,176,|792,208,784,|968,096,016,|400,712,016,| 056,776,728,|120,800,496,|664,040,328,|304,280,152,| 800,576,176,|584,128,184,|920,136,352,|416,416,496,| 520,416,552
  (28 st ”miljard-grupper”)

  Som jämförelse kan vi påpeka att det anses finnas 10e+80 elektroner i hela universum (10e+80, eller 10^80). 10^80 blir utskrivet:

  1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
  000.000.000.000.000.000.000.000.000.
  000.000.000.000.000.000.000.000.00

  Jämför alltså:

  * 1,0e+ 80 elektroner i HELA universum
  * 9,1e+260 människor på lilla jorden

  Så många människor på 150.000 år. Men det är klart, på 100.000 år blir det bara 1,88e+174 människor:

  8(1.004)^100000 = 1,88e+174, eller utskrivet i klartext:

  1,880,000,000,|000,001,280,|720,768,200,|576,456,608,| 968,856,472,|360,440,736,|672,296,104,|336,336,520,| 208,424,624,|688,280,192,|776,224,240,|816,520,120,| 040,760,168,|288,464,800,|904,312,016,|192,872,816,| 208,944,144,|096,280,064,|832,696,248,|200
  (19 st ”miljard-grupper”)

  På 4500 år blir det däremot ca fem (5) miljarder. Dvs ~5.070.000.000 människor.

  Alltså, vid 4500 år hamnar vi plötsligt väldigt nära dagens siffra (~7 miljarder). För att hamna på sju (7) miljarder justerar vi tillväxten till .459% – (obs, detta är ett genomsnitt, som överstigits rejält (0.56%) så sent som för drygt hundra år sedan. Följande beräkning ger oss svaret:_

  8(1.00459)^4500 = 7.127.000.000 människor.

  Men vad händer om vi ökar med en tiondelds procent för dessa 4500 år? dvs + 0.001 till .5% (1.0050):

  8(1.005)^4500 = 44.706.213.856 (44.7 miljarder människor).

  Så fungerar Exponentiell tillväxt. Var är alltså alla människor om människan funnits i 150.000 år? Det skall ju finnas fantasiljarders gånger fantasiljarder, upphöjt till fantasiljarder fossil av människor i jorden om de fossil vi hittar i mängd och massor kan vara tiotals miljoner år gamla (dinosaurier anses t.ex. vara ~60 miljoner år gamlka).

  Låt oss i alla fall vara överens om att man bör vara försiktig med att fråga teologer om matematik. kanske även ifråga om teologi.

  Min slutsats: Nej, jag tror inte att det funnits 909,999,999,|999,999,872,|928,224,824,|808,144,968,| 152,568,152,|768,544,024,|000,552,256,|688,872,128,| 192,904,512,|776,424,112,|520,944,200,|456,640,120,| 776,080,104,|368,512,296,|896,928,952,|936,832,368,| 864,992,176,|792,208,784,|968,096,016,|400,712,016,| 056,776,728,|120,800,496,|664,040,328,|304,280,152,| 800,576,176,|584,128,184,|920,136,352,|416,416,496,| 520,416,552 människor på jorden. Inte ens den extremt mycket lägre siffran 1,880,000,000,|000,001,280,|720,768,200,|576,456,608,| 968,856,472,|360,440,736,|672,296,104,|336,336,520,| 208,424,624,|688,280,192,|776,224,240,|816,520,120,| 040,760,168,|288,464,800,|904,312,016,|192,872,816,| 208,944,144,|096,280,064,|832,696,248,|200
  verkar särskilt trovärdig för mig.

  😉

  // Rolf Lampa

 • Kenneth Mäki

  Jag vet inte om du missförstod mig men det var det jag undrade, var är alla människor? Och om man dividerar 6 miljarder med 300 miljoner så har man automatiskt i den divisionen med alla katastrofer, krig och digerdöden (som tog var tredje människa i Europa) etc.

 • kjell

  Orsaken till att Paulus reste efter kuster var att människor levde där, det fanns då några vägar i Rom men för övrigt var det dåligt med vägar, vi vet hur USA och Australien har utvecklats på kort tid, jag letade efter när asfalten kom till Sverige och hittade en intressant länk där vi kan se hur snabbt det kan gått från det att 8 personer klev ur en ark.
  http://www.nattrabyvagmuseum.se/vaghistoria.html

 • AnnHeleneAndersson

  Hej!
  Skulle Espen eller någon annan förklara ”komprimering av stamtavla”.
  Om det står att x föder son z vid åldern 130 år, och z föder Ä vid 90 års ålder osv.
  Då spelar det ingen roll ifall x får sonen y som går sonen z, eftersom det är x:s ålder som anges vid z:s födelse. Sammanlagda tiden som förflyter mellan Adam och Jesus är därmed densamma oavsett hur många släktled som ligger mellan i listan uppräknade namn.
  Resonemanget om komprimering är därmed både enfaldigt och osant.

  1. Har jag missuppfattat författarens argument?
  2. Håller övriga kommentatorer med mig? M

  (Ursäkta om någon redan skrivit om detta fel, en jag har inte hunnit igenom alla kommentarer än)

 • La Ro

  Man syftar antagligen på Jesu släktavla och släkleden tillbaka på Adam enligt Lukas, och att dessa namn skulle vara ”komprimerade”, dvs att Lukas helt enkelt hoppat över vissa namn (dvs hela generationer):

  Luk 3:23 Och Jesus var vid pass trettio år gammal, när han begynte sitt verk. Och man menade att han var son av Josef, som var son av Eli,

  Luk 3:38 som var son av Enos, som var son av Set, som var son av Adam, som var son av Gud.

  // Rolf

 • Cissi

  Fully agree. Att argumentet tillbakavisas utan större svårigheter än så gör hela artikeln lite svår att engagera sig i, tyvärr, man vet helt enkelt inte vad av utelämnade variabler som upphovsmannen står beredd att acceptera. Nevertheless är släkttavlan i Lukas evangelium känd för en möjlig felskrivning: Kanaan, även om detta osäkerhetsmoment inte bidrar med några eoner.

 • Ur boken Evolution och Gud

  … and after millions of years of mutations, mass extinctions, devastating diseases, and violent death God saw all that he had evolved and behold it was very good.

  (citat från Dan Lietha)

  /Kjell

 • Lars Wärn

  Hur kunde det bli afton och morgon de två första skapelsedagarna när solen skapades först på den tredje dagen?

  Dagens kristna är beredda att ”förandliga” det mesta i Bibeln, alltefter behov. Man har länge förespråkat att t ex Hesekiel kap 40 – 48 liksom Sakarja kap 14 skall förstås som en allegoriserad beskrivning av den kristna församlingen. Samma kristna vägrar att förstå skapelseberättelsen som en allegori. Det problemet, eller den kluvenheten, har inte jag. I den messianska världen tänker man fritt och är fri att undersöka all vetenskap utifrån Bibelns lära och intentioner och därefter använda sitt förnuft för att förstå det som behöver förstås (allt behöver inte förstås).

  I begynnelsen skapade YHWH, d v s Yeshua – Ordet – himmel och jord, utifrån 1 Mos 1 och Joh 1. Så är det.

 • Lars Wärn

  Din slutsats är inte klar. Hur ser du på Intelligent Design?

 • Jag tänker bara svara på hur jag ser på intelligent design. Resten av det du skriver är inte värt att ödsla tid på.

  Skapelsen är ju intelligent design.

  Men omvänt gäller att det finns en hel hög med olika teorier som inte vill ha med Bibelns Gud inom begreppet intelligent design.

  För övrigt kan jag rekommendera Dan Liethas utmärkta teckningar med tydligt budskap.

  https://answersingenesis.org/media/cartoons/after-eden/

  Varför det skulle vara svårare att tro på en sex dagars skapelse, och en 6000 år ung jord, än 800 år gamla människor, en världsvid översvämning, Noahs ark, molnstoder, delade hav, jungfrufödelse och uppståndelse förstår jag inte.

  /Kjell

 • David Svärd

  ”Hur kunde det bli afton och morgon de två första skapelsedagarna när solen skapades först på den tredje dagen?” Ja, detta är ju förunderligt. Gud börjar med att skapa ljuset och skilja det från mörkret (1 Mos 1:2-4). ”Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.” (v. 5) Bibelns svar är alltså att det redan fanns ljus innan solen skapades, men eftersom människan normalt räknar afton och morgon i relation till just solen är detta svårt att begripa.

  Gud skapar under skapelsedagarna tid, rum, materia, biologiskt liv o.s.v. Därför kanske den färdiga skapelsens lagar och processer är otillräckliga för att fullt förstå själva skapelseakten – den är ju ett underverk. Det var bl.a. därför jag skrev att begynnelsen var ”mirakulös och att skapelsedagarna var märkvärdiga”. Det är möjligt att studium och forskning kan leda fram till en bättre förståelse av detta, men det gäller att vara väldigt ödmjuk inför Guds mäktiga skaparförmåga och enorma visdom. Annars riskerar man att få samma svar som Job fick: ”Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? … Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd.” (Job 38:2, 4) Jag vill hålla mig till Guds ord.

 • Lars Wärn

  Geologi. I mitt arbete ingår det att undersöka geologiska omständigheter. Jag vet inte om du har läst Mats Moléns bok ”Vårt ursprung?”? Varför har han svårare att erkänna en 6 000 år gammal jord än en jord som är 10 000 år gammal? Han tillhör ju trots allt ”Genesis” och borde hålla sig till föreningens dogmer angående jordens ålder.

  Varför anser han att Tyrannosaurus Rex var fruktätare? Fanns det 2 exemplar av denna ”skräcködla” ombord på arken? Och av alla de andra stora urtidsdjuren såsom Brontosaurus, skovelelefanter, mammutar etc. Borde ha varit mycket trångt ombord i så fall?

 • Lars Wärn

  Och allt detta skedde inom en tidsrymd av 144 timmar?

  Vilar du idag, under de återstående 24 timmarna av skapelsedagarna?

  Att ljuset fanns i begynnelsen är mycket tydligt återgivet i Johannes-prologen:

  ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

  Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.

  Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud”

 • SefastTronde

  En intressant tanke, för estimering av den bibliskt angivna tidsberäkningen. MEN man bör även väga in kända farsoter och större krig i beräkningen. Tror ändå att din beräkning blir ”ungefär rätt” till stöd för en ”ung jord och skapelse”.

 • Kenneth Mäki

  Angående trångt ombord, frågan är om tog Noah med sig fullvuxna djur eller relativt nyfödda?

 • Cissi

  Haggan svarar inte längre för rektor Molén men han svarar nog mer än gärna för sig själv på adressen dinosaurier.nu. Inte desto mindre antar jag att han (just som författaren i länken nedan) valt att ange maximala tidsrymder för mätbara processer innebär för trovärdig uppskattning av ålder exv. upptäckten av kol 14 i diamanter. Mycket har hunnit hända på ett halvsekel, broder Wärn, och ni kan framstå som PK också om ni citerar
  https://tbiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12976-015-0016-z

  Tillbaka till maximala åldrar för hyfsat märbara processer: http://creation.mobi/age-of-the-earth

  För morgon och afton under ett dygn på uppskattningsvis 24 timmar krävs väl bara ett roterande jordklot och en stark ljuskälla (likt Shekhinah)?

 • Lars Wärn

  Du verkar ha utbildning på området vilket inte jag har (kanske självlärd inom allmän geologi men även utbildad för att kunna uppföra hus och vägar även på silt, lera o dyl).

  Molén tar upp intressanta aspekter inom geologi. Hur praktiskt taget hela berg ställs på ända p g a vulkanisk aktivitet och kontinentaldrift etc. Vilken ålder får respektive lager i berget då? Mycket sådant har hänt i Rift Valley genom årtusenden (årmiljoner kanske det inte bör talas högt om)

  När det gäller Big bang finns det bara teorier, inga fakta, men veteskapen kan ändå vara sanningen på spåren. ”Varde ljus” och det blev en ”big bang”? När allt var samlat i en ”singularitet” med en ofattbart stor gravitation kunde inte minsta foton slippa ut. Efter israels Guds ord: ”Varde ljus!” blev det mycket ljust. Jorden fanns med i ”smällen” men hade ännu inte tagit sin slutgiltiga (?) form.

  Enligt min uppfattning kommer den nya Jorden att vara oändlig i tid (verifierat i Skriften) men även oändlig i rum (ej verifierat i Skriften). En belackare av mina ord i numera nedlagda Kyrkforum skrattade högt (via smileys) och undrade hur stor gravitation ett oändligt stort ”klot” skulle ha. Mitt svar blev att Han som har skapat jorden och naturlagarna som styr vårt nuvarande universum skapar nya naturlagar för ett nytt universum och för en ny jord (jag är besviken på C A Chaders försök att illustrera ett sådant otänkbart scenario).

  Att den nya Jorden blir mycket stor kan man inse utifrån beskrivningen av det nya Jerusalem i Uppenbarelseboken. Försök att placera en stad av den storleken på nuvarande jord och studera hur det skulle te sig.

  C14-datering gäller bara så långt tillbaka att det kan verifieras med dendrokronologi. Varför? Jo, för att halveringstider är beroende av kosmisk strålning vilket i sin tur är beroende av mer simpla faktorer såsom väderlek, ozonlagrets täthet o dyl.

  Mike Oldfield har skrivit en bra sång om det:

 • Cissi

  Tack för komplimangen men nej. Efter min personliga ikonoklast led jag inte längre av information overload utan kunde relativt obehindrat hålla mig uppdaterad med hjälp av creation.com; icr.org; crev.info och läsa ReMines The Biotic Message (http://r.search.yahoo.com/_ylt=A9mSs22M2bRZ4KEAiDKZgCA5;_ylu=X3oDMTByZzJoOXByBGNvbG8DaXIyBHBvcwM0BHZ0aWQDBHNlYwNzcg–/RV=2/RE=1505053196/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.krusch.com%2fbooks%2fevolution%2fBiotic_Message.pdf/RK=1/RS=J9Ij3H2VHLtkJmHPrNgDrwZnrTc- .)

  Sarfatis The Genesis Account är liksom Vårt Ursprung skriven av en före detta ateist. Dr. Jonathan Sarfati är messiansk jude.

  Jag motiverades till viss del av pappas argument för ateism när jag insåg att hans ödmjuka agnosticism var ett hastigt övergående utvecklingsstadium vilket media mer sällan uppmuntrar (se dinosaurier.nu eller för all del Vårt Ursprung för debattklimatet). Senare motverades jag även av
  ”well known New Testament scholar N.T. Wright [who] made the following derogatory comments regarding young earth believers;

  “I wonder whether we are right even to treat the young-earth position as a kind of allowable if regrettable alternative, something we know our cousins down the road get up to but which shouldn’t stop us from getting together at Christmas … ”
  Continuing his contempt-filled comments it seems he actually questions whether YECs should be associated with by fellow believers!

  “And if, as I suspect, many of us don’t think of young-earthism as an allowable alternative, is this simply for the pragmatic reason that it makes it hard for us to be Christians because the wider world looks at those folks and thinks we must be like that too?” ”

  På smartphone,

  Cissi

 • Lars Wärn

  Frågan är inte ointressant. Det vore en fördel för Noa om han valde unga djur av både utrymmesskäl och utfodringsskäl. Dock äter ungdjur nog nästan lika mycket som de vuxna. Har utfodrat 5 kattungar under ett antal veckor och de äter hur mycket Whiskas som helst.

  Men hursomhelst skulle inte ett par av varje art dinosaurier få plats i arken. Ett stort antal arter är av storlek som Brontosaurus. Detsamma med elefantkusinerna såsom mammuten. Ett stort antal arter även i det släktledet.

 • Cissi

  http://creation.mobi/how-did-dinosaurs-grow-so-big (dr. Sarfati, again)

  Jag bekänner att jag lägger mig och ni får mer än gärna säga ifrån. Seriöst. No hard feelings.

 • Lars Wärn

  Det var så lite 🙂

  ”Jag motiverades till viss del av pappas argument för ateism när jag
  insåg att hans ödmjuka agnosticism var ett hastigt övergående
  utvecklingsstadium”

  I slutändan kommer alla människor att vara övertygade teister 🙂

 • Lars Wärn

  Det är svårt att få några ”hard feelings” utifrån det du skriver 🙂

  Jag erkänner att jag sällan klickar på länkar men ska checka de du lämnat.

 • Cissi

  So be it.

 • Mattias

  Auberginer…ha ha

 • Cissi

  Gracias señor, haggans enda riktiga bidrag brukar för enkelhetens skull vara referenser till auktoriteter. CMI (dr. Sarfati resp. creation.com) har referenser till avhandlingar och forskningsartiklar som sitt kännemärke, d.v.s. en del av sin intellektuella hederlighet, och enligt Aristoteles Retorik betecknas sådana referenser “logos.” Vill man vara försiktig med eventuella länkar kan man alltså med gott samvete förbise signaturen Cissi.

 • Lars Wärn

  Tack Mattias. Nu är stavfelet rättat.

 • Cissi

  Älskade broder Wärn,

  jag skulle kunna köpa dig The Genesis Account (i e-format) som försoningspresent inför Yom Kippor – för det provokativa i dina frågor är huvudsakligen att de redan besvarats av forskare vilka likt Collins har relevanta doktorsgrader (för att inte nämna olika kyrkofäder).

  Lite som skribenten ovan så tycks du ha gått miste om detta faktum (möjligen just på grund av debattklimatet).

  I The Genesis Account granskas relevanta teorier (inklusive Framework…) och just för dig som Messiansk troende inkluderar boken lite extra kuriosa. Sarfati samarbetar nämligen som jude också med Fruchtenbaum.

  Personligen lägger jag väldigt liten vikt vid ej kanoniserad uppenbarelsekunskap numera. Men dessvärre accepterade jag en gång sådant inom ramen för trosförkunnelse. Hade nog en hel del förtroende för Barbro Erling innan jag visste bättre. Pröva allt och behåll det goda, säger de som vet.

 • Cissi

  felåt

  Minnet är inte alltid pålitligt. Huruvida nämnda författarna en gång var ateister eller bara anhängare av uniformitarianism kan jag inte svara för.

 • Lars Wärn

  ”Älskade broder Wärn”

  Den inledningen kräver gengäld, kära syster.

  För min del har universum och jorden den ålder som vetenskapen påstår att den har ända tills det ev kan motbevisas. C A Chader är ett gott föredöme i bedömning. Bibelns ord står fast för evigt.

 • Josef

  ”Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.” ; ”Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen. ” ; ”Och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen.”; ”Och det blev afton och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.” ; ”” Och det blev afton och det blev morgon. Det var den femte dagen. ” ; ”Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.” ; ” På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.” . Om detta inte är bokstavliga dagar så får vi stora problem med Sabbatsbudet ”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.
  (2 Moseboken 20:8-11 SFB)” – Om Det var symboliks adagar så borde Sabbaten vara det också men vi vet om vi fortsätter läsa våran bibel att det var en 24 timmars dag man firade sabbaten varje Lördag i Landet Israel. Så När Gud vilade på den sjunde dagen kan omöjligen vara en längre period som författaren påstår.

 • vitvittra

  3 Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.
 (Hebr 11)

  Genom tron förstår vi att världen vi lever i skapades på sex dagar. Det är en kort tid.

  Genom tron inser vi att det är fråga om ett under.

  Skapelsen av ”himlarna och jorden” sker ”ur intet” (ex nihilo). Från början fanns bara Gud. Han är evig. Genom ett ofattbar kraftgärning visar sig den allsmäktiges övernaturliga förmåga. Verbet ”skapa” (bará) anger att det är Gud som agerar.

  Att skapa universum ur ingenting (ex nihilo), kräver den Eviges övernaturliga förmåga.

  Vi som tror på en allsmäktig skapare påminner oss om att ”Gud sade … och det skedde så!”

  Profeten Jeremia uttrycker den bibliska skapelsetron så här: ”O, Herre, HERRE, se, du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. För dig är ingenting omöjligt.” (Jer 32:17).

  Koranen återspeglar den urkristna uppfattningen att det tog kort tid att skapa:
  ”Er Herre är förvisso Gud, som skapat himlarna och jorden på sex dagar.” (Sura 7:54)

  Den moderna människan däremot, föredrar att hålla Skaparen på ”behörigt avstånd” och placerar därför Gud långt borta i tiden.

  4,6 miljarder år, innebär att Gud Skaparen är avlägsen och inte längre nära.

  Valet är ditt: Tror du på en mäktig Gud som förmår skapa hela världen på sex dagar, eller en vek avlägsen kraftlös skuggfigur som behöver miljarder av år för att forma jorden?

  – Du avgör hur du vill prata om Gud!

  Bibel_Zakri

 • Det är inget fel på logiken i dina argument, men troligen når du bara dem som gör skillnad mellan dagar och tider och ”sätter en dag högre än en annan”. Jämför Rom. 14:5 ”Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne.”

  Ett mycket viktigare argument som måste accepteras av alla kristustroende finns i Rom. 5:12 ”Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat.”

  Guds ord är helt otvetydigt att biologisk, organisk död är en följd av syndafallet. Vi talar då inte om plantor eftersom Adam och Eva fick uppdraget att äta vegetariskt innan syndafallet. Vi talar om djur och människor. Kom ihåg att även lejon äter vegetariskt i fridsriket vilket är ett slags delvis återställt paradis. Döden finns fortfarande kvar under tusenårsriket.

  I 1 Kor. 15:26 omtalas döden som en andemakt som slutligen kommer att besegras av Herren. Det var den anden som fick makt genom syndafallet.

  Förespråkare för en gammal jord får uppenbara svårigheter med detta. Deras teorier förutsätter att döden hade makt före synden.

  /Kjell

 • vitvittra

  Espen Ottosen frågar sig:
  – Hur länge var då jorden öde och tom?

  Mitt svar:

  Förmodligen var jorden öde och tom från begynnelsen ända till den tredje dagen.
  ”Öde och tom” innebär att det inte fanns några berg, dalar, sjöar och floder. Inte heller några träd eller örter. Inga djur och människor.
  Detta ödsliga tillstånd rådde från begynnelsen hela dag ett och även den andra dagen, ända fram till den tredje dagen.

  ”Begynnelsen” markerar startpunkten: Gud skapar himlarna och jorden. Den sammanbindande konjunktionen ”och”, som inleder den andra versen, (”Och jorden var öde och tom”), anger att efter Guds inledande skapelseakt befann sig jorden fortfarande i ett ouppdelat, formlöst och kaotiskt tillstånd. Hela planeten var övertäckt av vatten, och inhöljd i ett kompakt mörker utan något som helst ljus. Aposteln Petrus talar därför om ”en jord som hade kommit till av vatten och genom vatten. (2 Petr. 3:5)

  Skapelsedagarna räknas från morgon, till morgon. Den första dagen kallas ”dag ett”, förmodligen för att den är helt unik. De senare dagarna räknas i ordningsföljd, den andra dagen, den tredje
  dagen osv.

  Bibeltexten anger att det sker en växling av ljus och mörker redan under de tre första dygnen. Den dag och den natt som Gud skilde på redan ”dag ett”, får solen respektive månen råda över från och med den fjärde dagen.

  Den som ifrågasätter Bibelns berättelse om den första dagens skapelse bör få samma svar som Gud gav till Job: Var går vägen dit där ljuset bor, och mörkret, var har det sin boning, så att du kan föra det till dess gräns och finna stigarna till dess hus? (Job 38:19-20)

  Lägg märke till att Jesus uppstod på tredje dagen, och att jorden började fyllas med liv, efter lika lång tid. Även Jona kom ut ur den stora fisken på tredje dagen.

  Vi upplever fortfarande hur mönstret från den första dagen upprepar sig. Mörkret kallar vi natt och ljuset dag.

  Varje gång som ordet ”dag” (= Yom) används tillsammans med ett ordningstal (första dagen, andra
  dagen osv) så beskrivs ett 24-timmarsdygn. Det stämmer alla 359 gånger som ordet ”dag” (= Yom) förkommer i kombination med ordningstal i Gamla Testamentet.

  Varje gång som ordet ”dag” (=Yom) kombineras med afton, kväll, natt i Gamla Testamentet, så
  handlar det genomgående om ett vanligt dygn på tjugofyra timmar. Ordet ”dag” (= Yom) används på det sättet trettioåtta gånger i Gamla Testamentet.

  I det sammanhang som vi nu tittar på, i första Mosebok 1, så används BÅDE ordningstal och uttryck
  som ”morgon och kväll”, vilket gör det tydligt, att Gud önskar betona att det handlar om vanliga dagar och dygn.

  De sex dagar som Gud skapar, beskriver sex rotationer av jorden, och inte 4,6 miljarder år.

  Jorden var således ”öde och tom”, drygt två jordrotationer.
  Bibel_Zakri

 • Varför försvann din andra kommentar?

  Den var mitt i prick!

  Tyvärr sparade jag den inte på direkten.

  /Kjell

 • vitvittra

  Espen Ottosen frågar sig:
  Hur länge var då jorden öde och tom?

  Mitt svar:
  Förmodligen var jorden öde och tom från begynnelsen ända till den tredje dagen.
  ”Öde och tom” innebär att det inte fanns några berg, dalar, sjöar och floder. Inte heller några träd eller örter. Inga djur och människor.
  Detta ödsliga tillstånd rådde från begynnelsen hela dag ett och även den andra dagen, ända fram till den tredje dagen.

  ”Begynnelsen” markerar startpunkten: Gud skapar himlarna och jorden. Den sammanbindande konjunktionen ”och”, som inleder den andra versen, (”Och jorden var öde och tom”), anger att efter Guds inledande skapelseakt befann sig jorden fortfarande i ett ouppdelat, formlöst och kaotiskt tillstånd. Hela planeten var övertäckt av vatten, och inhöljd i ett kompakt mörker utan något som helst ljus. Aposteln Petrus talar därför om ”en jord som hade kommit till av vatten och genom vatten. (2 Petr. 3:5)

  Skapelsedagarna räknas från morgon, till morgon. Den första dagen kallas ”dag ett”, förmodligen för att den är helt unik. De senare dagarna räknas i ordningsföljd, den andra dagen, den tredje dagen osv.
  Bibeltexten anger att det sker en växling av ljus och mörker redan under de tre första dygnen. Den dag och den natt som Gud skilde på redan ”dag ett”, får solen respektive månen råda över från och med den fjärde dagen.

  Den som ifrågasätter Bibelns berättelse om den första dagens skapelse bör få samma svar som Gud gav till Job: ”Var går vägen dit där ljuset bor, och mörkret, var har det sin boning, så att du kan föra det till dess gräns och finna stigarna till dess hus?” (Job 38)

  Lägg märke till att Jesus uppstod på tredje dagen, och att jorden började fyllas med liv, efter lika lång tid. Även Jona kom ut ur den stora fisken på tredje dagen.

  Vi upplever fortfarande hur mönstret från den första dagen upprepar sig. Mörkret kallar vi natt och ljuset dag.

  Varje gång som ordet ”dag” (= Yom) används tillsammans med ett ordningstal (första dagen, andra dagen osv) så beskrivs ett 24-timmarsdygn. Det stämmer alla 359 gånger som orden dag (= Yom) förkommer i kombination med ordningstal i Gamla Testamentet.

  Varje gång som ordet ”dag” (= Yom) kombineras med ”afton”, ”kväll” och ”natt” i Gamla Testamentet,
  så handlar det genomgående om ett vanligt dygn på tjugofyra timmar. Ordet ”dag” (= Yom) används på det sättet trettioåtta gånger i Gamla Testamentet.

  I det sammanhang som vi nu tittar på, i första Mosebok det första kapitlets första vers, så används BÅDE ordningstal och uttryck som ”morgon och kväll”, vilket gör det tydligt, att Gud önskar betona att det handlar om vanliga dagar och dygn.

  De sex dagar som Gud skapar, beskriver sex rotationer av jorden, och inte 4,6 miljarder år.

  Jorden var således ”öde och tom”, drygt två jordrotationer.
  Bibel_Zakri
  ..

 • vitvittra

  Espen Ottosen frågar sig:
  Hur länge var då jorden öde och tom?

  Mitt svar:
  Förmodligen var jorden öde och tom från begynnelsen ända till den tredje dagen.
  ”Öde och tom” innebär att det inte fanns några berg, dalar, sjöar och floder. Inte heller några träd eller örter. Inga djur och människor.
  Detta ödsliga tillstånd rådde från begynnelsen hela dag ett och även den andra dagen, ända fram till den tredje dagen.

  ”Begynnelsen” markerar startpunkten: Gud skapar himlarna och jorden. Den sammanbindande konjunktionen ”och”, som inleder den andra versen, (”Och jorden var öde och tom”), anger att efter Guds inledande skapelseakt befann sig jorden fortfarande i ett ouppdelat, formlöst och kaotiskt tillstånd. Hela planeten var övertäckt av vatten, och inhöljd i ett kompakt mörker utan något som helst ljus. Aposteln Petrus talar därför om ”en jord som hade kommit till av vatten och genom vatten. (2 Petr. 3:5)

  Skapelsedagarna räknas från morgon, till morgon. Den första dagen kallas ”dag ett”, förmodligen för att den är helt unik. De senare dagarna räknas i ordningsföljd, den andra dagen, den tredje dagen osv.

  Bibeltexten anger att det sker en växling av ljus och mörker redan under de tre första dygnen. Den dag och den natt som Gud skilde på redan ”dag ett”, får solen respektive månen råda över från och med den fjärde dagen.

  Den som ifrågasätter Bibelns berättelse om den första dagens skapelse bör få samma svar som Gud gav till Job: Var går vägen dit där ljuset bor, och mörkret, var har det sin boning, så att du kan föra det till dess gräns och finna stigarna till dess hus? (Job 38)

  Lägg märke till att Jesus uppstod på tredje dagen, och att jorden började fyllas med liv, efter
  lika lång tid. Även Jona kom ut ur den stora fisken på tredje dagen.

  Vi upplever fortfarande hur mönstret från den första dagen upprepar sig. Mörkret kallar vi natt och ljuset dag.

  Varje gång som ordet ”dag” (= Yom) används tillsammans med ett ordningstal (första dagen, andra dagen osv) så beskrivs ett 24-timmarsdygn. Det stämmer alla 359 gånger som orden dag (= Yom) förkommer i kombination med ordningstal i Gamla Testamentet.

  Varje gång som ordet ”dag” (=Yom) kombineras med ”afton”, ”kväll” och ”natt” i Gamla Testamentet,
  så handlar det genomgående om ett vanligt dygn på tjugofyra timmar. Ordet ”dag” (= Yom) används på det sättet trettioåtta gånger i Gamla Testamentet.

  I det sammanhang som vi nu tittar på, i första Mosebok det första kapitlets första vers, så används BÅDE ordningstal och uttryck som ”morgon och kväll”, vilket gör det tydligt, att Gud önskar betona att det handlar om vanliga dagar och dygn.

  De sex dagar som Gud skapar, beskriver sex rotationer av jorden, och inte 4,6 miljarder år.

  Jorden var således ”öde och tom”, drygt två jordrotationer.
  Bibel_Zakri

 • Viktiga bibeltrogna tankar coh slutsatser!

  /Kjell

 • vitvittra

  Espen Ottosen fastslår:
  För det första kan det hebreiska uttrycket för dag ”jom”, översättas med ‘period’.

  Mitt svar:
  Espen Ottosen har helt rätt! Det finns sammanhang där ordet ”dag” (= ”Yom”) kan betyda ”period”.
  Men – och detta är avgörande – vid vissa tillfällen skall ordet ”dag” (= ”Yom”) översättas med ”den ljusa delen av dagen” eller helt enkelt med begreppet ”dygn”. Första Mosebok kapitel ett, är en sådan bibeltext.

  Adam, den första människan, skapas den sjätte dagen. Dagen därpå vilar Gud. Några kapitel längre fram får vi veta att Adam blev 930 år gammal. Om varje dag vore en period på ettusen år, skulle Adam ha varit mycket gammal, nästan två tusen år, redan när skapelseveckan var till ända. Men så menar inte Gud! När skapelseveckan var slut, så hade Adam endast levt i två dygn. Han fick uppleva ytterligare drygt 340 000 dygn, innan han avled.

  Nationen Israel räknar årtalen från Adams skapelse. Vi befinner oss just nu enligt den Israeliska almanackan 5777 år efter Adam. Vid nyåret som infaller hösten 2017 övergår årtalet till 5778 efter Adam.

  Bibel_Zakri
  ….

 • vitvittra

  För det andra skapar Gud solen först på den tredje dagen, så de första dagarna måste således varit annorlunda än våra dagar som begränsas av solens rörelse. / Espen Ottosen

  Mitt påpekande: Vem är det som bestämmer dagens längd?
  – Är det ”Solens rörelse” som begränsar den, eller Gud?

  I begynnelsen är det Gud! De första dagarna, innan solen var satt att råda över dagen, växlade natt och dag, precis på samma sätt som efter det att solen skapades. Det betonas upprepade gånger, med orden ”det blev afton och det blev morgon…”.

  Den tredje dagen skiljer Gud mellan jord och hav. Jorden frambringar grönska. Fröbärande örter och olika arter av fruktträd. Sol och måne härskar över dagen och natten, från och med
  den FJÄRDE DAGEN. (Inte den tredje dagen, som Espen Ottosen skriver). Det största klotet i vårt solsystem, solen, har delegerad makt. Den verkliga makten har Skaparen.

  Solens strålar är så exakt avpassade, att ljuset på ett förunderligt sätt tillgodoser livets behov på vår planet. Månens sken på natten är precis så mjukt och milt att det på bästa sätt gagnar djur och växter, liksom människan. Årets längd och jordens avstånd från solen är inte godtyckliga i ett planlöst universum.

  Gud uppehåller för närvarande skapelsen, genom de naturkrafter och ordningar som han själv
  skapat. Men observera att det finns exempel i Bibeln på att solen ”stod stilla” på himlen. Genom tron förstår vi att Gud låg bakom stilleståndet. Vid ett annat tillfälle backade solskuggan tio steg. Även då var det inte solen som begränsade jordens rörelse. Gud bestämde

  När tiden närmar sig sitt slut, kommer solen förmörkas och månen att mista sitt sken. Då kommer det återigen att bli tydligt att Gud är den som begränsar våra dagar.

  Skapelsen av universum på sex dygn, är det största undret i Gamla Testamentet. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. (Hebr. 10:3)
  Jesu uppståndelse på tredje dagen, är det största miraklet i Nya Testamentet.

  Bibel_Zakri

  ..

 • La Ro

  Ett dygn på jorden definieras av rotationen mot en ljuskälla. Denna ljuskälla behöver inte vara solen, bara en ljuskälla. Och ljus fanns det. Det första som skapades var ljus.

  http://misc.rilsource.org/w/images/misc.rilsource.org/Earth_within_a_24_hour_clock.gif

  // Rolf Lampa

 • Tomas

  Nåd och frid!

  Hoppas att du inte jämför Guds ord bibeln, med de lögner som Koranen talar om. Den gud som koranen vittnar om är INTE den sanna Guden som skapat himmel och jord.

 • Tomas

  Solen skapades på den fjärde dagen. Du läser bibeln fel. Tänk om man skulle missa några dagar på Jesu uppståndelse.

 • Tomas

  Det ljus som Gud skapar ÄR INTE ORDET som är LJUSET. Ordet ÄR INTE SKAPAT men det är däremot det ljuset som ger oss de första 3 dagarna och nätterna.
  Gen 1:3 Och Gud sade: ”Varde ljus”; och det vart ljus.
  Gen 1:4 Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret.
  Gen 1:5 Och Gud kallade ljuset dag.

  Vi får inte se det som om det var ORDET som är världens ljus som skapas här, eftersom ORDET är Gud och har alltid funnits och är EVIGT.

 • Fredrik_Karl

  Jag tror att skapelseberättelsen åtminstone är indirekt en frälsningsfråga. Varför skulle det vara viktigt att jorden är betydligt äldre än 6000 år? Är det för att världen skratta åt oss kristna som håller fast vid tolkningen att jorden skapades på 6 dagar?

  Jesus sa: Men den som skäms för mig och mina ord, i detta horiska och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.
  (Mark.8:38)

  Om vi försöker omtolka Bibeln så att den stämmer med världen är vi på farlig mark. Och om vi överger en bokstavstolkning vad händer med andra texter?

  Vad berättelsen om Jona en liknelse?

  Gick Jesus på vatten, eller är det som KG Hammar sa i en intervju att det är poesi?

  Berättelsen om bröden och fiskarna? Det är helt omöjligt att sju bröd och några fiskar skulle kunna mätta 4000 personer och ändå bli sju korgar över. Ska vi överge även dessa texter och leta i grekiskan som kan bortförklara detta?

  Det är inte enkelt att vara kristen. Vi blir bespottade åt många bibelord. Men om vi överger vad texterna säger så är vi inte längre frälsta. Herren kommer att skämmas för oss.

 • Filip Wessman

  Paulus skriver att Guds frälsningsplan fanns redan innan jorden fanns, och att denna varit hemlig mycket lång tid. Som jag tolkar den svenska översättningen menar Paulus att hemligheten varit hemlig så länge att ingen människa kan förstå tidsrymden. Jag kan förstå sex milennier. Men jag kan inte förstå sex miljoner eller sex miljarder år. Jorden är äldre än jag kan förstå.

 • Per-Olof Segerstark

  ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”. Nu uppstår frågan. Hur länge sedan var det? Det är uppenbart att Bibeln inte ger oss något klart och tydligt svar på den frågan. Vi vet inte hur länge sedan det var.

  En viss biskop Ussher, som var ärkebiskop i Irland på 1600-talet, slog ganska precist fast tidpunkten för världens början till kl. 9 på morgonen den 27 oktober 4004 f Kr. Biskop Ussher i all ära, men hans märkliga tolkning av Bibeln har dessvärre använts i syfte att dra ett löjets skimmer över bibelns skapelseberättelse.

  Vi har inte tillräckligt med information för att få hela bilden klar för oss av vad som egentligen hände. När det gäller de 2 första verserna i bibeln Gud har utelämnat en hel del detaljer. Det finns fortfarande frågor som väntar på svar. Vi vet ex. inte hur länge sedan det var som Gud skapade de gudomliga varelser som kallas för änglar. Det framkommer inte. Till Job ställde Gud frågan, ”Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått – du vet! Och vem spände mätsnöret över den? Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem lade hennes hörnsten, medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje?” Job 38:4-7.

  Det är nog klokt att förhålla sig lite ödmjukt inför Bibelns skapelseberättelse, ”Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till.” 5 Mos 29:29. Det Bibeln inte ger något klart och entydigt svar på har inte jag det heller.

 • Per-Olof Segerstark

  Jag tänker så här, rätt eller fel? I den första versen skapade Gud själva substansen, grundelementen, för vår väld. Under de sex skapelsedagarna som följde gestaltade han och iordningställde allt, startade tiden och skapelsen med dess kretslopp, alla naturlagarna och satte i gång alla livsformerna.

  Gud står utanför vår tideräkning. Han är av evighet. Vår jordiska tideräkning började under de sex skapelsedagarna när vi fick referenspunkter till vilka kunde knyta tiden. Dagen och natten, mornar och kvällar, solen och månen blev sådana referenspunkter. Klockan tickade i gång.

  MEN? Var skapelsedagarna dagar i bokstavlig mening eller var det långa geologiska tidsperioder?
  I Petri andra brev läser vi att för Herren är en dag som tusen år och vice versa. Var det sex skapelsedagar, som vi tänker dagar eller sex omfattande geologiska perioder?

  Något som kan ge oss en tankeställare är, det var ju på den tredje skapelsedagen som Gud skapade Gud växtriket och plantor som kunde reproducera sig själva. Detta skedde innan solen som först skapades under den fjärde skapelsedagen. Här får vi problem om vi tänker att skapelsedagarna
  inte var dagar i bokstavlig mening, utan långa perioder av långsam evolution. Hur kunde plantor och växtlighet växa och frodas i tidsåldrar innan solen och månen?

 • La Ro

  NOLL LOGISKT TOLKNINGSUTRYMME
  När Gud frågar Job handlar det om HUR, inte om när Gud skapade. Men enkel matematik ger oss inte mycket tolkningsutrymme faktiskt.

  Jag har redan postat utförligt räkneexempel i tråden nedan men jag sammanfattar här formeln för befolkningsökning där matematiken – på grund av att befolkningsökning är ett exponentiellt fenomen – ger oss ett extremt smalt ”fönster” av tolkningsmöjligheter.

  Formeln nedan betyder: Åtta personer, med en befolkningsökning på ca 0.46% (extremt lågt för att inte ge en glädjekalkyl, med avdrag för döda i krig, epidemier och svält mm) upphöjt till 4.500 år (ungefärligt antal år sedan sedan Noa flod) :

  8 * (1.00459)^4500 = 7.127.000.000 (sju miljarder) människor.

  Dvs jordens befolkning idag.

  Och nu till det som visar hur lite vi kan mixtra med siffrorna innan resultatet ”rusar iväg” till rena fantasi-siffror: Om vi ökar ökningstakten med mindre än en halv tiondels procent till .5% ( = 1.0050), då flippar slutresultatet ut fullständigt och vi får ca 45 miljarder människor på jorden, räknat från Noa tid !

  8 * (1.005)^4500 = 44.706.213.856 (44.7 miljarder människor).

  Det går alltså inte att mixtra med olika tänkta scenarier här, eftersom rimliga siffror sticker iväg rakt ut i fantasin om vi gör minsta avsteg från biblisk tideräkning.

  Matematik är den enda kunskap vi har som tillämpar absolut bevisning. Siffrorna betyder kort sagt att vi kan glömma alla spekulationer om någon annan tidsram än den Bibeln ger oss.

  Logiken tillåter oss alltså inte att fabulera fritt när vi ser och förstår siffrorna ovan. Det finns exakt noll utrymme för ”tolkning”, bara logisk slutledning återstår, och logiken tillåter alltså bara en biblisk tidsram sedan Noa tid.

  Och därmed har vi ingen anledning att fantisera fritt om övriga tidsramarna heller, för bara de geologiska enorma omvälvningarna sedan Noa tid är i sig lika stora ”problem” som de kosmologiska, som dock alla är konstruerade problem, inte verkliga verifierade problem.

  // Rolf Lampa

 • La Ro

  Se i inlägget nedanför exempel beräkningar som bygger på det vi vet, istället för spekulationer om tid baserat på vad vi inte vet. Och då minskar spekulationsutrymmet till exakt noll.

  Notera även att, även om 1000 år skulle motsvaras av en vanlig 24-timmars dag, så blir ändå de bibliska tidsangivelserna magnituder fel jämfört med de naturalistiska spekulationerna om långa tidsrymder. (”tusen” ställs mot flera miljoner och flera miljarder år…).

  Med ”magnituder fel” menas då att felet blir magnituder gånger större än de åldrar man försöker närma sig med det synsättet. Dvs problemet ÖKAR, det minskar inte, med hänvisningen till ”tusen år såsom en dag”.

  Svaret på din inledande fråga blir därför bevisligen att du tänker fel.

  // Rolf Lampa

 • Bobby

  Men om det nu inte fanns sol och måne förrän den 4:e dagen, hur definieras då dygnet? 24h? Jag tror nog atomuret var uppfunnet då… klockan är en mänsklig konstruktion. Den upplevda 4:e dimensionen, tid hälsar.

 • Bobby

  24h idag, var inte 24h för x antal år sedan. Hela grejen med big bang och ett expanderade universum är att tiden ser olika ut vid olika tidpunkter. Tid som du och jag känner det är för övrigt något människan uppfunnit. Lägg ner hobbyanalyserna.

 • Bobby

  Det här var något av det mest fantasifulla jag någonsin läst… Det har knappast något med naturvetenskap eller matematik att göra. Du har ju bara tagit en siffra 0,46% för att den råkar passa med ~7 miljarder?

  Jisses…

 • Cissi

  A big bang not only needs a BIG banger:

  https://crev.info/2017/12/dark-energy-fake-science/

  Adventshälsningar//Cissi

 • Cissi

  Det faktum att länkar kan bli inaktuella är inte någon nyhet för er, antar jag, vilket gör min [o]vana att länka snarare än att summera (och därmed bevisa att jag förstått) kortsiktig i överkant. Själv läser jag gärna om The Biotic Message så länken i inledande kommentar/svar ovan har högre prioritet än övriga inaktuella dito. OBS: följer man länken nedan, triggas omgående nedladdning av pdf!

  http://www.krusch.com/books/evolution/Biotic_Message.pdf

  Via smartphone 🙂

 • Filip Wessman

  Paulus skiver att Gud hade sin frälsningsplan färdig innan världen skapats. Det nämns också i det sammanhanget att tiden som gått är väldigt lång, och som jag tolkar texten längre än en människa kan tänka sig. Jag vet inte om den tolkningen är korrekt, men ja tolkar det så. Problemet är att jag kan tänka mig 1000 år. 6000 år är bara 6 gånger längre. Kommer vi upp i 100 000 år blir det riktigt långt, och bortom miljonen är det kört, min hjärna kan inte föreställa sig så långa tidsrymder. Om Paulus menade att frälsningsplanen varit fördold längre än vad en människa kan föreställa sig, då räcker inte 6000 år.

 • La Ro

  ”hur definieras då dygnet?”
  Genom jordens rotation mot en ljuskälla. Punkt.

  Varde ljus, befallde Gud. Lägg till en jord, låt den snurra, och där har du dygn.

  Illustration:
  [Jordens rotation] [http://misc.rilsource.org/w/images/misc.rilsource.org/Earth_within_a_24_hour_clock.gif]

  Detta är alltså kronologiskt överensstämmande med skapelseberättelsen. Delvis även med den ”mest kända sekulära skapelseberättelsen”, men bara delvis då den påhittade varianten av misstag uppfattas som kompatibel med bibelns skapelseordning. Men det mesta (dock inte allt) är huller om buller i den sekulära varianten, och därmed sammantaget totalt oförenlig med Bibelns skapelseordning.

  // Rolf Lampa

 • La Ro

  ”Du har ju bara tagit en siffra 0,46%”
  Fel. Siffran är en EXTREMT mycket reducerad tillväxt-takt baserad på uppmätt befolkningstillväxt mellan 1800-1930 där minskningar motiveras av krig, missväxt och svält, epidemier, you name it.

  Exemplet ovan visar dessutom hur ENORM skillnaden i slutsumma blir även med ”mikroskopiska” ändringar av tillväxtfaktorn. Genom att använda uppmätta värden blir slutsumman ”fantasiljoner” * gånger större än det finns antalet elektroner i universum. (see vad summan * blir sist i detta inlägget)

  Detta är alltså inte en åsiktsfråga, det är obarmhärtig matematik som ger i princip noll ”tolkningsutrymme” för möjliga tidsåldrar för mänskliga populationer på jorden.

  En del fattar, andra flur in i sin egen fantasivärld där ingen yttre verklighet kan hota inbillningens starka krafter.

  // Rolf Lampa

  * Utdrag ur tidigare inlägg längre ner på sidan:

  Tillväxttakten hos befolkningsökningen i Sverige har de senaste
  [tusen] åren varit ca .481%, och mellan år 1800 och 1930 ca .56%. Om vi
  sänker siffran ner till .40% så får vi en folkmängd – under de senaste
  150.000 åren – på ca 9,1e+260 (ett tal så stort att det ”inte går att säga”).

  Formeln: 8(1.004)^150000 = 9,1e+260

  detta blir =

  909,999,999,999,999,872,928,224,824,808,144,968,
  152,568,152,768,544,024,000,552,256,688,872,128,
  192,904,512,776,424,112,520,944,200,456,640,120,
  776,080,104,368,512,296,896,928,952,936,832,368,
  864,992,176,792,208,784,968,096,016,400,712,016,
  056,776,728,120,800,496,664,040,328,304,280,152,
  800,576,176,584,128,184,920,136,352,416,416,496,
  520,416,552

  Som jämförelse … anses finnas 10e+80 elektroner i hela universum (10^80), i utskriven form:

  1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
  000.000.000.000.000.000.000.000.000.
  000.000.000.000.000.000.000.000.00

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?