Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Varför firar vi jul?

Saturnalia. Foto: Google. No copyright.

Julafton har passerat och de flesta av oss har säkert njutit av både god mat och härlig gemenskap, för visst är julen en härlig fest att fira i vår mörka del av världen. För den kristna kyrkan är julen en av de största högtiderna eftersom man tror att det var en natt i slutet av december att världens frälsare föddes. De flesta kristna jag känner verkar se detta som en definitiv och obestridlig sanning, men stämmer det att Jesus föddes en natt i slutet av december?

Att Jesus föddes kan vi i alla fall vara överens om, åtminstone de som kallar sig kristna tror detta. Vi firar ju hans födelsedag den 24 december här i Skandinavien. I sociala medier är kristna ivriga efter att föra ut budskapet om att Kristus är född och att han är orsaken till att vi firar jul, eller som man säger i Amerika – ”He is the reason för the season.” Men är han verkligen det?

Föddes Jesus den 25 december?

Många verkar tycka att det inte spelar någon roll när Jesus föddes för han är ju ändå i centrum för vårt julfirande. Kan man verkligen simplifiera och bortse från historiska fakta för att det skall passa det vi själva tycker? Tydligen verkar detta vara den gängse uppfattningen bland kristna, men vad kan historiska texter säga oss? Låt oss se vad både bibeln och andra historiska källor säger om tiden kring Jesu födelse. Vi börjar med Matteus, och kort berättat säger han att Jesus föddes under Herodes (den stores tid[1]) och att Josef och Maria flydde till Egypten för att Herodes ville döda Jesus. De stannade i Egypten tills Herodes var död och reste sedan till Nasaret.

Vi kan se på ytterligare texter från bibeln som ger oss vissa indikationer kring när Jesus föddes. Jag kommer här citera från en artikel i ämnet som tar för sig detta på ett i mina ögon grundligt sätt:

”Här är orsaken till att informationen om Johannes (döparen) är viktig, för enligt Lukas avlades Maria av den Helige Ande i den sjätte månaden av Elisabets graviditet:

Luk 1:24 En tid därefter blev hans hustru Elisabet havande, och hon drog sig undan i fem månader och sade:
Luk 1:25 ”Detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor.”
Luk 1:26 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud
Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria.

Observera att vers 26 ovan hänvisar till den sjätte månaden av Elisabeths graviditet, inte Elul, den hebreiska kalenderns sjätte månad, och detta framgår av vers 24 och igen i vers 36:

Luk1:36 Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden,

Maria stannade med Elizabeth de sista 3 månaderna av hennes graviditet, tills Johannes föddes.[…]

Nu utgår vi från informationen om befruktningen av Johannes sent i den tredje månaden, Sivan, och framåt i sex månader, så kommer vi fram till slutet av Kislevs 9: e månad för tidsramen för befruktningen av Jesus. Det är anmärkningsvärt här att den första dagen på den judiska festivalen för Hanukkah, ljusets festival, firas på Kislevs 25: e dag, och Jesus kallas världens ljus (Joh 8:12, 9: 5, 12: 46). Det verkar inte vara enbart en slump. I Johannes bok kallas Hanukkah hängivenhetens fest (Johannes 10:22). Hanukkah är en åtta dagars glädjefest, som firar befrielse från fiender genom att manorahändelsen lades i det omdirigerade templet, som enligt berättelsen stannat mirakulöst i åtta dagar på bara en dags oljeförsörjning.”

Nu har jag citerat mer än tillbörligt, så för den som är intresserad är det bara att själva följa länkarna här under och undersöka vidare. Kort summerat av texten här ovan ger oss alltså följande information:

Elisabeth och Sakarias blev gravida med Johannes i slutet av månaden Sivan[2], det vill säga i maj-juni enligt vår kalender. Bibeln säger oss att ängeln Gabriel besökte Maria och berättade då att hennes kusin Elisabet var gravid i sjätte månaden. Från denna tidpunkt var alltså Maria gravid med Jesus enligt bibeln, alltså sex månader efter att Elisabeth blev gravid med Johannes. Det skulle i så fall innebära att Maria blev gravid med Jesus i slutet av den judiska månaden Kislev, om vi räknar sex månader fram från Sivan när Elisabeth blev gravid.

Det innebär därmed att Maria blev gravid med Jesus någon gång i andra halvan av december enligt vår kalender. Att Jesus då skulle ha fötts den 25 december är därför helt uteslutet. Om vi enbart utgår från det som lagts fram här ovan får vi en stark indikation om när Jesus föddes och även när han inte föddes.

Han föddes alltså inte i slutet av december, men mer troligt är att han föddes i september. En intressant petitess som det vore intressant att samtala mer om på sikt, är att enligt det hebreiska ord som används för att beskriva att Messias skulle födas av en ‘jungfru’ i grundtexten i Jesaja 7:14 också betyder ‘ung kvinna’. Ser mer om detta bl.a. här [3,4,5]

Varför firar vi då Jesus födelse, eller jul som vi kallar högtiden, i slutet av december om han föddes i september? Härunder kommer jag nämna en del av de festiviteter som fanns länge innan det vi idag kallar jul blev till. En del anser detta vara nonsens och att det inte överhuvudtaget kan kopplas samman med den heliga julen, men jag anser att man åtminstone bör känna till vilka religiösa fester som funnits rent historiskt så att man utifrån detta själv kan dra eventuella slutsatser.

”Utan uppenbarelsen går folket vilse […]” Ords. 29:18

Saturnalia

Saturnalia var en romersk festival till ära för guden Saturnus,(lantbrukets gud, eller såkornets gud) som firades mellan den 17-23 december. Det var en tid då butiker stängde och man var ledig från sitt arbete. Det var en tid då familjen samlades och man åt och festade och gav varandra presenter. Hemmen dekorerades med gröna kvistar och kransar som hängdes upp runt omkring i huset.

I det antika Rom tog man inte in träd i husen som vi gör, utan det var en tradition som kom till i Tyskland under 1800-talet. Däremot dekorerade man träden utanför huset med solsymboler, stjärnor och gudabilder, och baserat på historiska skrifter ser man tydliga likheter med hur vi själva dekorerar våra julgranar idag. Man hängde det man skulle kunna kalla kulor i träden för att hylla sina gudar, även om det under Saturnalia var Saturnus som fick mest uppmärksamhet. Följ länkarna för att läsa mer om Saturnalia och det religiösa livet i Romarriket innan kristendomen tog över. [6,7,8,9,10,11,12,13,14]

Man antar att Saturnalia var en väl etablerad högtid i Rom, men att det var år 217 att den blev en offentlig högtid[17]. Sol Invicta är en annan kult som under 270-talet blev statsreligion i det romerska riket. Mithraskulten har sitt ursprung i Syrien/Iran där guden Mithras föddes ur en klippa den 25 december. Mithra var en solgud och romerska soldater tog kulten med sig till romarriket där kulten växte bland eliten. Mycket finns att säga även om detta och kopplingen till den kristna julen, men det finns inte tid och rum för mer i denna artikel. Sök gärna mer information om detta intresserar dig.

Varför firar kristna då 25 december som Jesu födelsedag? En del anser att det är uppenbart att det vi kallar jul idag härstammar från hedniska festivaler med rötter i det gamla romarriket. Andra är övertygade om att det överhuvudtaget inte har med dessa festivaler att göra, utan att julen alltigenom är en kristen högtid. Jag avslutar med ett citat från en av många artiklar jag läst i samband med skrivandet av denna artikel:

”Sol invicta succeeded because of its ability to assimilate aspects of Jupiter and other deities into its figure of the Sun King, reflecting the absolute power of ‘divine’emperors. But despite efforts by later pagan emperors to control Saturnalia and absorb the festival into the official cult, the sol invicta ended up looking very much like the old Saturnalia. Constantine, the first Christian emperor, was brought up in the sol invicta cult, in what was by then already a predominantly monotheist empire: ‘It is therefore possible,’ says Dr Gwynn, ‘that Christmas was intended to replace this festival rather than Saturnalia.’

Gwynn concludes: ‘The majority of modern scholars would be reluctant to accept any close connection between the Saturnalia and the emergence of the Christian Christmas.’

Devout Christians will be reassured to learn that the date of Christmas may derive from concepts in Judaism that link the time of the deaths of prophets being linked to their conception or birth. From this, early ecclesiastical number-crunchers extrapolated that the nine months of Mary’s pregnancy following the Annunciation on March 25th would produce a December 25th date for the birth of Christ.”[18]

Det finns ofantligt mycket mer som kunde skrivits om detta, så sök gärna information genom de kanaler som finns i form av böcker och artiklar. Personligen lutar jag starkt åt den uppfattningen att julen helt och hållet vilar på en hednisk grund, men att det vi kallar kyrkan ‘kristnade’ dessa högtider genom att placera Jesu födelse på samma dag som den hedniska solguden Mithra. De romerska högtiderna Sol Invictus och Saturnalia har sina rötter i kulten kring Mithra, och tar du dig tid att läsa på om dessa kommer du troligen att se på vårt eget julfirande med lite andra ögon.

Många håller inte med mig i de slutsatser jag dragit och anser det vara antikristligt nonsens. Vad tror du, och mest intressant – varför tror du som du gör?

Andréas Glandberger

 

 

 

 

 

 

 

Källor

[1] http://biblelight.net/sukkoth.htm
[2] http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526874/jewish/The-Jewish-Month.htm
[3] http://biblehub.com/hebrew/5959.htm
[4] http://godanyheter.hislife.me/2016/11/21/judiskt-vittnesbord-var-jesus-en-jungfrus-son-av-davids-slaktlinje/
[5] https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/7/1/t_conc_686014
[6] http://www.novaroma.org/religio_romana/saturnalia.html
[7] http://www.historytoday.com/matt-salusbury/did-romans-invent-christmas
[8] http://www.history.com/topics/christmas/history-of-christmas
[9] http://www.history.com/topics/saturnalia
[10] https://sv.wikipedia.org/wiki/Saturnalia
[11] https://www.britannica.com/topic/Saturnalia-Roman-festival
[12] http://www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/saturnalia-december-festival-joy-and-merriment-ancient-rome-004963?nopaging=1
[13]http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/calendar/saturnalia.html
[14] https://www.ancient.eu/Saturnalia/
[15] http://www.romeacrosseurope.com/?p=3676#sthash.0PL72pEh.dpbs
[16]https://www.simpletoremember.com/vitals/Christmas_TheRealStory.htm
[17] ‘Valerie M. Warrior. ‘Roman Religion – A Sourcebook’ sidan 68-69.
[18] http://www.historytoday.com/matt-salusbury/did-romans-invent-christmas

Relaterat

http://www.josephus.org/ntparallels.htm#KingHerod
https://www.livescience.com/42976-when-was-jesus-born.html
http://www.hope-of-israel.org/cmas1.htm
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/new-testament/how-december-25-became-christmas/

=>

Ämne: OPINION & DEBATT

 • Janneyo114

  Bra artikel! Tack för den. Helt klart är att man i Bibeln kan få veta saker om Herren som gör att man inte längre litar/tror på ”de mörka källor” som han kom för att befria oss ifrån. Att Jesus föddes 25 sept verkar troligt (Feast of Tabernacles Joh 1:14 ”Gud kom och tabernaklade med oss”) eller på Hanukkah.

  Johannes döparens dag firas på vissa ställen med dans kring midsommarstången och snaps (Sommarsolståndet). Att Jesus föddes på midvinterblot och Johannes Döparen på sommarsolståndet sex månader efteråt och att kristna därför ska fira hedniska högtider…får någon med katolskvänlig person försöka övertyga om…:) Johannes Döparen skulle kalla Midsommarstången vid dess rätta namn och såga ned den. Ska Jesu namn förknippas med Solgudens födelse 25 dec så får det stå för någon annan. Jesus är ingen baby och föds inte varje år…tro det eller ej…!

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Var och en må följa sin övertygelse och sitt samvete. Vår familj har i princip slutat fira jul efter att ha studerat dess ursprung.

  Men jag köper argumentet att julen är (kan vara) ett bra tillfälle att predika evangelium och sprida kunskap om vår frälsare.

  Jag har dock märkt under min livstid att Jesus sällan får det utrymme han borde ha, om de nu är hans födelsedag vi firar.

  Ibland undrar jag om det har att göra med tidpunkten på året och övertagandet av hedniska högtider.

 • sam

  Vi vet att Jeshua levde ett syndfritt liv. Jeshua firade alla högtider i Bibeln. Jeshua firade inte jul eller andra utombibliska traditioner.
  Om man firar alla Bibelns högtider så firar man samma högtider som Jeshua. Jeshua sa ju Följ mig .

 • sam

  Andreas avslutar med, ”varför tror du som du gör?” Jag försöker att hålla mig till Bibeln så mycket jag kan. En sak som jag inte hittat är Jul .

 • Inge

  Tänkvärld artikel även om min tro inte inte står och faller med att veta exakt när Jesus föddes utan det viktiga är ju att Han verkligen föddes, sedan vet vi ju att julfirandet för länge sedan tappat fokus på Jesu födelse och blivit en hyllning till över konsumtion och avguda dyrkan, men jag fick då en tanke kring ursprunget av ordet Jul och dess eventuella koppling till den hedniska solguden? Vi vet att Solen liknades där vid ett hjul, (Jul) eller en solvagn, som drogs över himlavalvet?

 • Ingen har väl missat att Svenska Kyrkan i Västerås annonserade att en könlös ”jesus” föddes på Juldagen. De skrev:
  —- citat —-
  På juldagen, 25 december, föddes Jesus, ett efterlängtat barn. Hen föddes när de lyckliga föräldrarna Maria och Josef var på resande fot.
  —- slut citat —-
  Jag tror att Josef och Maria var både trötta och stressade, och jag tror definitivt inte att Israels herdar sover ute på fälten i slutet på December när nattens temperaturer ligger under 10 grader och det regnar mycket. Hur lyckliga paret kände sig vet vi ju inte men kanske var Maria och Josef tacksamma att de fick något slags tak över huvudet, trots det påtvingade eländet med skattskrivningen.

  De enda månader som lämpar sig för herdar att stanna ute på fälten på natten är Juni till och med September. Kolla klimatdata på internet.

  Bara dessa månader har tillräckligt varma nätter och tillräckligt lite regn.

  /Kjell

 • SefastTronde

  Ser det mycket märkligt att så många är fängslade vid att Jesu födelse skulle vara eller inte vara natten mellan den 24 och 25 december. Allt tyder på att det inte är så, och så lärde jag mig allt ifrån barnsben, men med den skillnaden att vi firar julen ”till minne av Jesu födelse”, alltså att Gud sände Sin enfödde son för människornas frälsning – att födas som en människa – för att bli en sann människa på jorden och rättfärdigt kunna ge sitt liv för vår frälsning. Märkligt att dagar och tider skall vara en sådan kontrovers, i saker som vi inte helt säkert kan fastslå.

 • Inge

  Håller med dej Sefast, snart kan man inte fira något av de bibliska högtiderna man som barn ändå minns med glädje utan att känna sorg och bli påmind om hur traditionerna förvrängt det mesta. Dessa traditioner var ändå en påminnelse om de bibliska berättelserna.
  Oberoende vilka exakta dagar på året de olika händelserna verkligen har inträffat, så har dessa högtider varit tillfälle att samlas och reflektera över dessa bibel texter.
  När jag var liten så visste de allra flesta varför de olika kristna helgdagarna firades, om man frågar idag, hur många känner till något mera än jul och möjligen påsk?
  I morgon är det trettondagen, då kan vi minnas hur vise män från österland kom för att ge sin hyllning och lämna gåvor i form av Guld, Rökelse och Myrra till Jesus barnet.
  Jag kan i vuxen ålder fortfarande med glädje minnas och se framför mig när alla dessa bibelberättelser traditionsenligt framföras i kapellen på de olika helgerna.
  Vi skall inte som vissa låta traditionen jämställas eller överskugga Guds Ord i Bibeln, men traditioner kan ändå hjälpa oss att minnas och levandegöra Jesu liv och Guds Ords sanning.

 • De ”vise männen” från österns länder var ”magoi” alltså ockultister enligt grundtexten. Ett resultat av deras besök var barnamordet som Herodes utförde.

  /Kjell

 • Inge

  Jo så var det säkert, men vi vet att för dem som älskar Gud så samverkar allt till det bästa.
  De gåvor som Jesus fick motta av dessa magiker blev säkert till välsignelse och nytta, när de tvingades fly till Egypten för att undfly Herodes djävulska plan!
  Denna berättelse omnämns i bibeln, dessa magiker fick ingå i den plan Gud hade berett, detta även om de troligen aldrig förstod det själva?

 • Stefan

  Jag tror de flesta kristna är medvetna om att Jesus troligtvis inte föddes på julafton men det är ju ändå en symboliskt bra tid på året att fira att ljuset kom in i den mörka världen.
  Så länge det inte fastslås nått alternativt datum som börjar att firas på så kommer jag att fortsätta fira på julen att vår älskade Jesus kom till jorden.
  Församlingen beskrivs ju i nya testamentet vara ganska fria i hur de ska utforma sitt Gudstjänstfirande så visst borde det finnas utrymme att fira Jesu födelse även om Gud inte skulle ha påtalat när och hur vi ska göra det.
  Jag tror Gud gläds när vi firar Jesu födelse.

 • sam

  Det är indviduelt vi ska dömas så vi kan ju välja vilken tro vi viill och acceptera konsekvenserna av det, eller hur_?

 • Jonas Rosendahl

  2018-01-06

  God fortsättning önskas till alla läsare på Aletheia

  Aletheias kommentarsfunktion modereras av Admin.

  Admins uppgift är att se till att kommentarsreglerna följs. Dessa finns här:
  http://aletheia.se/kommentarsregler/

  Kom ihåg att hålla kommentarerna till bloggpostens ämne
  eller om det angränsar till ämnet. Reglerna tolkas generöst.
  Ett tips är även att sammanfatta sina tankar i EN kommentar. Blir det diskussioner så fortsätt gärna den i samma tråd.

  Mvh Jonas /Admin

 • Aradhana Apelsinschkall Deshno

  Jag undrar hur artikelförfattaren kommit fram till tiden för Johannes Döparens födelse? Står det i Bibeln nåt om vilken (judisk) månad som Zacharias fick sin uppenbarelse?

 • Både jag och min fru växte upp i pingstvänshem. På mina föräldrars håll var det först andlig hemvist hos Missionsförbundet/Alliansmissionen. För min frus föräldrar handlade före Pingströrelsen först om Baptistförbundet/Örebromissionen. Min uppväxt kännetecknades av tydlig och varm tro på Jesus som julhögtidens centrum, men också plats för stjärna, gran med färgade kulor, girlanger, tomte, klappar och en del annat. I min frus uppväxt var det lika fromt kristet, och dessutom var julen mer nedtonad i övrigt. När jag och min fru ordnade vårt hem, höll vi oss till och ha hållit oss till det mer nedtonade. Tonvikten lades på och har varit lagd på Jesus och hans födelse i Betlehem. Däremot har vi låtit bli att märkbart framhålla exempelvis julafton eller juldagen som Jesu födelsedag.

  Vad det gäller jul, är ju den ockulta grunden dubbel. Ta t.ex. granen klädd med röda kulor. Å ena sidan står granen för livsträdet som skänker fruktbarhetsgåvor, inom den s.k. ljusa ockultismen. Och å andra sidan rör det sig om offerträdet inom den mörka ockultismen, men offrade människodelar som hängts upp. Oj vad mycket det finns att skriva om hedniskt julfirande, och somligt har också presenterats redan i fältet för kommentarer.

  Det var inte endast hedniska högtider och fester, som av ”maktkristendomen” främst från 300-talet räknat, kom att i görligaste mån försöka ersättas med ett ”kristnande”. Småningom kom exempelvis statskyrkan i Sverige, att bygga somliga av sina kyrkor på platser där omvittnade offerplatser för asadyrkare legat. Det är allmänt känt att förespråkare för asatro ihop med modernt häxväsende i Sverige idag, sysslar med besvärjelser mot och baklängesvandringar runt Svenska kyrkans kyrkor för att ”ta tillbaka” det stulna. Via bulvan har i varje fall en kyrka på Västkusten varit aktuell för ett sådant köp. Men då intresset blev omskrivet genom media, är ett dylikt köp knappast genomförbart i närtid.

 • Är hos vänner på besök just nu och hinner bara en kort kommentar, men kolla här om du är intresserad: http://biblelight.net/sukkoth.htm

 • Stefan

  Är det dina egna tankar att barnamorden var på grund av dem? Eller hur har du fått tag på den uppfattningen?

 • PierreafB

  Jag håller med om att vi borde fira de bibliska högtiderna istället för de katolska, men har en liten kommmentar. Många kristna är emot abort, och anser att liv startar vid befruktningen, och ett foster börjar växa.
  När nu kyrkan valt att fira Jesu födelse på en hednisk högtid, och blanda in andra religiösa inslag, är det lite ironiskt att firandet kansk sker exakt då Miriam blev gravid.

 • Jag minns faktiskt inte hur och när jag uppmärksammade detta. Det var nog för ungefär 40 år sedan. Jag bodde i Holland och det kan ha varit i samtal med holländska reformerta som tanken formades.

  Texten i Matteus är ju tydlig. Herodes visste inget tills dessa astrologer (och vad mer de nu var – magiker) kom och bad om information.

  Herodes frågade sina överstepräster och skriftlärde och fick veta mer. Han bad magikerna att komma tillbaka med fakta när de hade funnit Jesus.

  Hans plan var redan klar. Utan magikerna hade han inte vetat något om händelsen.

  Att satan stod bakom Herodes uppsåt att mörda Jesus är väl uppenbart.

  /Kjell

 • maria

  ”Det innebär därmed att Maria blev gravid med Jesus någon gång i andra halvan av december enligt vår kalender”

  Gud säger att Han såg dig innan du var i din moders liv alltså räknar Gud födelse på ett annat sätt än vad vi gör, och det är ju Hans, inte vårt ord.

  Alltså’ föddes’ Jesus om inte tidigare så i alla fall vid befruktningen.

  Samma tanke misstag görs också när man talar om den ”förstfödde” som i exemplet med att Herren slår Egyptens ‘förstfödda’.

  I en släktlinje så är den ‘förstfödde’ inte den yngste utan den äldste i släktlinjen, alltså är det en genetisk förändring som sker i släktlinjen när de ‘förstfödda’ och det är det som det fysiska ‘uttåget’ ur Egypten handlar om (nu senare är det det andliga uttåget som gäller)
  Det står tydligt att DETTA handlar om generationerna (generna) den dag då de skapades, alltså är hela Bibeln en skapelseberättelse berättad i ‘liknelser’.

  ”These are the generations of the heaven and of the earth when they were
  created, in the day that the LORD God made earth and heaven. Genesis 2:4
  Genesis=gener

 • Stefan

  Intressanta tankar. Jag har alltid tänkt att det helt enkelt var Gud som talade in i mörkret/astrologin för att leda dem till Jesus. Men förstår ditt synsätt.
  Om de inte omvände sej efter att Gud vägledde dem så skulle kanske bådas synsätt kunna vara sanna???

 • Torbjörn Larsson

  Nja, som vanligt spekulativt. Det är viktigt att fråga sig varför frågan ställs. Ärar det Gud att ifrågasätta

 • Torbjörn Larsson

  Nja, ärar det Gud att ifrågasätta datumet för Jesu födelse eller får det artikelförfattaren att framstå som lite smartare och mer beläst än övriga slöa kristenfolket. Kristna har i tusentals år firar 24 december och enats kring detta. En splittring kring detta skapar en ännu större jultomte och ytlighet. Visserligen är jag inte så smart som artikelförfattaren men ändå undrar jag inte om att det där med sjätte månaden kunde sammanfalla beträffande befruktning och årsskifte. En annan fundering. Skulle Gud i himlen inte alls kunna styra så att hans egen son fick en rätt födelsedag att fira bland människorna? Eller är han helt frånkopplad. Hans egen son är ju dock furste över konungarna och presidenterna på jorden. Johannes.uppenbarelse första kapitel…

 • Torbjörn S Larsson

  Ytterligare en förtydligande. Det var inte alls Konstantin på 300- talet som hittade på detta med julen och söndagen. Dåtidens kristna gick i döden för sin övertygelse och nyfrälste Konstantin tyckte att han ville hjälpa fram det som han undervisats om som rätt.
  Men vill ni leva ett torftigt liv utan den underbara högtidliga julsången ” Var hälsad sköna morgonstund” så är det självklart upp till Er.

 • Jonas Rosendahl

  Torbjörn – Moderatorns tips är att sammanfatta sina tankar i EN kommentar till att börja med. Nu la du in 3 på raken. Det går att redigera efteråt om man vill ändra sin text. Tänk på att många kommer in till bloggen via sökmotorträffar. Det underlättar för alla om det är lätt att följa trådarna.

  Mvh Jonas /Admin

 • Jag hoppas med den helige Andes hjälp kunna gå in i ett martyrskap i fråga om tron på Jesus, om det skulle komma att bli aktuellt här framöver. Men i min bekännelse av Jesus med livet som insats, kommer jag inte att kämpa någon trons kamp för just julen, som varande Jesu födelsedagstid. Men att han föddes, dog, uppstod och lever – det är däremot värt att som kristen gå i döden för.

 • Torbjörn, gamle medkämpe….

  De flesta av oss har nog inte något större problem med att komma ihåg att Jesus verkligen föddes, oavsett den felaktiga dag som anvisats för denna ”högtid”.

  Trots!!! att bevisligen datum är valt av maktkyrkan som därmed ville ”kristna” hedniska högtider.

  Det är ju bara fakta att 21 december uppmärksammades av många slags hedniska religioner. Solen verkade dö och man måste offra och blidka gudarna så att solen kom tillbaka.

  Youle, eller ”julen” som vi numera säger är inte ensam i sitt slag.

  I stora delar av världen firar man ”Easter” i stället för ”Pesach”. Namnet ”Easter” är helt tydligt inget annat än ”Ishtar”, en av de många fruktbarhetsgudinnor som hedningarna ärar.

  Resultatet blir påskägg och kaniner – symboler på fruktbarhet.

  Youle firas som offerfest där man äter och dricker som om ingen framtid skulle finnas mer.

  Min viktigaste fråga till dej blir:

  Varför är du beredd att skydda gamla heresier, fastän jag vet att du är på din vakt mot nya heresier?

  Din vän, Kjell

 • Torbjörn S Larsson

  Hej Kjell , även kul att höra av dig…
  Ok, ni får gärna tycka att jag är gammalmodig som håller fast vid 24 dec. Förresten har jag den uppfattningen att han föddes halv fem på morgonen ( pga. en stark personlig upplevelse ). Däremot gillar jag inte en massa snurriga kopplingar till att herdarna struntade i att vakta sina får över natten i december och januari. Hade vargar och tjuvar tjänstledigt över den hedniska högtiden?
  Att den hedniska högtiden sammanfaller i stort med Jesu födelse tycker jag är fantastiskt.
  Uti Bibeln finns ju en ledande tanke ända från första Mosebok. (Ormen och Hälen ). Nämligen denna att Han, Guds Son, skulle omintetgöra Djävulens gärningar. Denna tanke går igen i och med Jesu födelse 24 december.

 • Torbjörn S Larsson

  Hej, håller med dig helt.
  Synd bara att du inte fattade vad jag önskade få fram.
  Jag syftade på det psykologiska skeende som händer i en människa som blir frälst och upplever omvändelse och med lite tur andefull predikan. Man känner instinktivt att det rätta och Sanna och äkta med kristendomen gör gärna att man sväljer allt som framställs från predikstolen och från andliga förkunnare. Långt senare när man börjar bli mer förfaren i den heliga Skrift och lär känna den finner man en del avvikelser från Bibeln som man med rätta håller för större än människotankar jag hur fina än dessa är…
  Vad jag menade var att Konstantin var inne i den första fasen plus att alla hans omgivande kristna hade nyligen genomgått förföljelse i hundratals år och hade en tuffhet som totalt saknas i idag.
  Han hade aldrig vare sig velat eller kunnat hitta på några egna påhitt då det gäller sådana saker. Nej, jag tror hans kristna upplevelse istället gjorde honom benägen att få de höga biskoparnas gillande. Och alltså bekräfta julen och Herrens dag ( som tex. Johannes berättar om. Upp 1)

 • Jo herdarna tog säker hand om fåren även när det bara var 10 grader varmt och spöregnade. Att de skulle ha gjort det genom att ligga ute på marken tillsammans med flocken är tvivelaktigt.

  Rekommendationer från Australiens jordbruksministerium säger: ”Animals must be provided with shelter in times of above or below average temperatures. This can minimise the impact of climatic extremes and prevent suffering or possibly death.” (Direkt citat)

  Alltså fritt översatt: Djuren måste erbjudas skydd i tider när temperaturen väsentligt avviker från medeltalet. Detta minskar risken att djuren lider kroppsligen eller till och med dör.

  Israels herdar visste säkerligen att sköta sina får så att de inte drabbades av lunginflammation.

  För övrigt håller jag även med dem här som påpekar att vi är fria att ära Herrens födelse vilken dag som helst.

  Huruvida tiden och formen för ”firandet” är Herren till ära eller ej må var och en själv välja ”i sitt eget sinne”.

  Rom 14:5-6 Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud.

  /Kjell

 • Torbjörn S Larsson

  ” Vi är fria att fira Jesu födelse vilken dag som helst!” uttrycker du…
  Låt oss tänka att vi inte pratar om Guds son utan om dig och din födelsedag. Vore kul att se hur du reagerade ifall dina anhöriga resonerade likadant då det gäller dig själv och dina födelsedagar.
  Nja, detta ärar inte Gud, men visst vi har en väldig frihet i vår kristna tro.
  Många seriösa bloggare har sin egen uppfattning och ju mer seriös man är ju mer annorlunda uppfattning har man beträffande Vår Herres födelsedag ifall man tittar runt lite.
  Vad beror detta på?
  Tja, jag ska ta det från den snälla sidan.
  Jag är lite inne på Luthers tankar. ; Att rätt lära sig att bedja bönen, Fader Vår.
  Om första bönen blir det viktigaste för oss. Att rätt helga och upphöja hans namn. Då blir det inte så viktigt för oss att visa hur skärpta vi är och att alltid ha en egen annorlunda åsikt. Utan mera att samla oss till det väsentliga. Nämligen att upphöja och ära Guds sons namn. Eller varför inte som Luther själv komponerade om juldagen 24 december.:
  ” Ett barn är fött på denna dag”
  Välkommen var o Herre kär!!

 • Merete

  Tack Andreas för ditt inlägg! Roligt att se fler som får upp ögonen för detta.
  Julen är numera en lugn tid då vi som familj vilar upp oss och njuter av ledigheten, utan all stress och jäkt som julklappar och julmat och julpynt innebar förr om åren. För ca 8 år sedan insåg vi att julen är byggd på hednisk grund och inte är bibliskt. Det du skriver om finns det god grund i skriften och tidsaspekten är viktig. Denna inspelning https://youtu.be/SMN6TQEmmIU, från Michael Rood är informationsrik i ämnet.
  Det är nyttigt att se vår tro och Jesu liv i den judiska kontexten. Han var ju ändå jude och levde som jude med allt vad det innebar. Det blir lättare att förstå det som står i Bibeln då. T ex hämtade översteprästen alltid offerlammet från Betlehem och kanske det var just dessa herdar som vaktade offerlammen – ett prestigefyllt arbete för just dessa herdar (har hört flera predikningar om att herdarna var lågt stående i samhället, men inte de i Betlehem. Svinaherdar däremot – de var inte särskilt ansedda för svinen användes som avgudaoffer. Att Jesus därför föds i Betlehem förmodligen omkring eller på Försoningsdagen som infaller i september är väl ganska symbolrikt… Gud verkar tycka om det 🙂
  En annan grej som kanske förvånar en del. Förmodligen var det Johannes Döparen som Herodes trodde var Messias. Hans födelse bara 6 månader innan Jesus var omgärdad av stor uppståndelse. Hans pappa hade varit döv-stum i 9 månader sedan han hade tjänstgjort i templet (man gjorde tecken åt honom – alltså kunde han inte höra, och han var tvungen att skriva – alltså kunde han inte prata). Pappa Sakarias och mamma Elisabeth bodde nära Jerusalem och Betlehem ligger också nära. Barnamordet inträffade i Betlehem med omnejd. Ett annat sätt för Gud att skydda Jesus genom att inte göra för stor uppståndelse av Hans födsel. Få blickarna på nån annan. Johannes skulle bereda vägen för Herren…
  Och som flera av er säger, julen är inget som tron står och faller med. Vi har valt att inte ”korsfästa” dem som fortfarande har julgran och allt sånt, men har valt att själva göra oss av med ”surdegen” och tackar Gud för den nyvunna friheten 🙂

 • Merete

  Oj så bra beskrivet! Alltså i länken! 🙂

 • Merete

  Det vore mer symboliskt att fira det under Hannukkha (eller hur det nu stavas) än på solgudens födelsedatum (likaså farao firades den 25:e förresten…).
  Vi borde ha mer gemensamt med våra bröder i tron judarna, än hedningarna. Att hela världen i princip firar jul borde också få oss att bli lite fundersamma – det brukar ju vara så att sånt som har med Gud att göra inte blir särskilt populärt. Jesus sa nåt om det – att vi inte skulle bli så populära, vi som följer Honom… Fast jag håller med Daniel, det är på nåt sätt lite lättare att flika in om Jesus under juletiden, men att vi inte firar jul ger mer möjligheter till att vittna faktiskt.
  Sen sa väl aldrig Jesus ”kom ihåg att fira min födelsedag!” innan Han lämnade sina lärjungar. Inte heller finns det, mig veterligen, en profetisk skuggbild av firandet av Jesu födelsedag i Gamla testamentet. Så varför gör man det då?

 • Stefan

  Har du något annat datum nu då du firar att Jesus kom till jorden? Och hur ser det firandet i så fall ut?

 • Stefan

  Församlingen beskrivs ju i nya testamentet vara ganska fria i hur de ska utforma sitt Gudstjänstfirande så visst borde det finnas utrymme att fira Jesu födelse även om Gud inte skulle ha påtalat när och hur vi ska göra det.
  Jag tror Gud gläds när vi firar Jesu födelse.

 • Merete

  Nope inget särskilt datum

 • sam

  Hanukkah är en högtid som inte finns i Bibeln Jag ser idock inget fel med att fira den såvida man inte menar att Jehova har instiftat den.
  Det är mera troligt att Jeshua föddes på lövhyddohögtiden.(Min mening.)
  Julen finns inte nämnd i Bibeln. Inte tomten heller..Det är faktiskt så att kristenddomen inte firar nån av Jehovas högtider, i min mening.
  Födelsedag omnämns när Herodess lät Johannes döparen halshuggas och möjligen när Jobs barn samlades till kalas. Min mening.

 • Merete

  Håller med, hannukka är inte instiftat av Gud i Bibeln och inte heller födelsedagar. Även om man kan se att man ändå visste hur gammal nån var så det kan har uppmärksammats. lövhyddohögtiden mer trolig, visserligen bara några dagar efter försoningsdagen, eller hur??

 • sam

  Det är korrekt att man höll reda på hur gamla man var men det är lite knepigt att inte en födelsedag nämns annat än Herodes födelsedag.
  Alla högtider som Jehova givit oss ska respekteras och firas. Kristendomen har en massa regler som inte finns i Bibeln trots att t.ex Sabbaten. är ett tecken mellan Jehova och Hans folk.
  Vad gör kristna? Jo man idkar soldyrkan

 • Jonas Rosendahl

  Sam – Försök ha lite sans och balans i dina påståenden. Det är knappast så att man idkar soldyrkan bara för att man firar jul. Julen är vad man gör den till eller hur? Sen kan man SPEKULERA i julens ursprung och dess datum. Ingen av oss levde då och var ögonvittnen, så här får man ta intryck av böcker eller artiklar man läser och bedöma, vilket denna bloggpost gör.
  Men undvik att klistra etiketter på ALLA kristna som du gör här ovan.

  Sen har du en variant av kristendom om du påstår att vi ska fira alla judiska högtider. Just saying.

  Mvh Jonas /Admin

 • sam

  Tror du inte attJehova blir minst lika glad när vi lyssnar till och lyder Honom_

 • sam

  Jonas
  Får man inte ha Skriften som riktmärke för sin tro?

 • Jonas Rosendahl

  Sam – Jo, självklart men det är ju din tolkning av skriften man läser här inget annat. Den är dessutom väldigt snäv. Framlägg den gärna men inte som nån självklarhet genom att du utpositionerar alla kristna genom att sätta etiketter på dem. Det är inte en schysst debattstil. Admin vill inte se massa etiketter på sammanhang och personer som kan tolkas förolämpande. Framlägg dina argument och tankar utan etiketter på andra. Tack.

  Mvh Jonas /Admin

 • Jonas Rosendahl

  Admin vill inte att denna tråd ska mynna ut i nån slags Hebrew roots diskussion kring bibeln. Återknyt till ämnet för bloggposten.

  Mvh Jonas /Admin

 • Stefan

  Jo det tror jag.
  Den som firar en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud.
  /Mvh Rom 14:6

 • sam

  Jag menar att julen finns som jag sagt inte i Bibeln utan är ett påhitt av kyrkorna.
  Hesekiel skriver detta,Hes 20:19 , Hes 20:20 Mos 31:13, skriver att Sabbten är ett tecken för de som är Jehovas folk. Hoppas tråden håller 🙂

 • Läsare

  I våran familj firar vi ofta födelsedagar med släkt vänner eller kompisar på andra dagar än på exakt födelsedagen. Inget konstigt i det. Speciellt barnens och dom reagerar ju inte heller, det viktiga är ju ATT vi firar dom, om det är på rätt dag spelar mindre roll.

 • Merete

  Det är ju som bekant en tid av nåd. 🙂
  Nej skämt åsido. Jag tror så här – det man har fått ljus över tror jag Gud förväntar sig att man ska inrikta sig efter. Det är därför jag inte är pådrivande mot andra att det här måste göra så eller så. Frälsningen är A och O men resten är ett konstant växande och lärande. Vi ser som i en suddig spegel och vi ser olika ställen av spegeln men vi formas alla till Krist likhet genom att spegla våra liv i Ordet för att se hur väl det stämmer överen i oss. Jag önskar att jag hade ”longsuffering” som Han, Han är amazing på att se potentialen i oss och samtidigt vääänta!

 • Merete

  Jag håller med dig i allt där. Försoningsdagen är strax innan lövhyddo. Det låter också rimligt att de avgav sig iväg för att skattskriva sig under en av de högtider då alla begav sig till Jerusalem. Det hade nog romarna också tänkt på när de bestämde det, de kände ju till deras seder. Inte konstigt att det var fullbelagt.
  Födelsedagar verkar de inte ha firat men åtminstone hade de koll på hur gamla de var (känns som om jag skrivit detta förut men hittat det inte)
  Sen med att vi bör fira Herrens högtider, dithän har vi inte kommit, men surdegen är borta i alla fall. 🙂 Längtar efter att göra som jag läste en pingstpastor (tror jag det var, nån på T? Stod i Dagen) gjort som i flera år nu följt sabbatsbudet. För att vi behöver vilan. Det var spännande rycker jag. Lite off topic, förlåt.

 • sam

  Jag sjösätter en tankebåt få se om den flyter. Jag tror att Jeshua befruktades på Hannukah(min tanke och tro) Hannukah har inte givits från Jehova.
  Sen så firade man ,Purim inte från Jehova( min egen tanke)
  Nu kommer Passover som är en mållitd från Jehova och den startar
  nästa högtid från Jehovah som är Pingst
  Sedan har vi osyrade brödets högtid
  Sist men inte minst har vi lövhyddohögtiden från Jehova

  Min tanke är att Jeshua var med om alla Jehovas högtider under sitt första levnadsår

  Jeshua har aldrig firat kristnas högtider. (min tanke)

 • ” —eftersom man tror att det var en natt i slutet av december att världens frälsare föddes. De flesta kristna jag känner verkar se detta som en definitiv och obestridlig sanning,”

  De flesta kristna? Jag har personligen inte hört talas om en enda kristen som tror att Jesus verkligen föddes den 24-25 December. Däremot att Jesus är ”the reason for the season” (vilket han ju är). Jag gläds åt att ett sekulärt land som Sverige fortfarande håller sig till julfirande (och påskfirande), och på så sätt sätts fokus på Jesus Kristus även i sekulär media och kristna sånger tonar ut genom radio och tv. Men det är inte säkert att kristna högtider kommer fortsätta vara i första rum i Sverige och då blir det ännu mer nattsvart. Bibeln lär inte ut att det skulle vara något negativt att eliminera eventuellt hedniskt firande (finns olika bud) genom att i dess ställe börja fira världens frälsare.

 • Andréas du skrev: ”Elisabeth och Sakarias blev gravida med Johannes i slutet av månaden Sivan[2], det vill säga i maj-juni enligt vår kalender.” — Hur får du fram detta? Det går inte att få fram från bibeltexterna.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?