Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Pingstledaren Daniel Alm sätter ned foten

 

Tydlighet och klarhet är en bristvara i dagens ledarskap. Kalla det för postmodernt ledarskap eller liknande. Ledarskapet är många gånger fullt av retorik och dubbeltydighet. Vi har vant oss vid sådant ledarskap kanske främst inom politiken. Men den finns på flera ställen. Mydighetschefer, företagsledare. Vad vill de egentligen säga oss?

Fenomenet har även sipprat in i kyrkorörelserna. Tydligheten har inte varit den bästa, långtifrån. Som ledare har man naturligtvis många hänsyn att ta innan man uttalar sig. Därför har det också väckts frågor om var till exempel pingströrelsen är påväg? Inte minst gäller det pingstteologin. Pingströrelsen har utsatts för hårda vindkast. Den progressiva teologins insteg där både bibliskt författarskap och historicitet har blivit på mode att ifrågasätta från visst teologiskt håll. Betoningen av pingstupplevelsen har tonats ned och istället har en relevanskristendom krupit fram.

Den diakonala aspekten har lyfts fram och ”mjukis byxorna” har satts på. Många har inte känt igen sig i detta, men många har även anpassat sig i tron att såhär kanske det ska vara i en modern pingströrelse. För mig som uppväxt i pingströrelsen har det inte varit annat än en bedrövelse att följa denna utveckling. Vad våra andliga fäder byggt upp har vi kunnat se hur det steg för steg raserats. Vem har värnat och stått upp för pingstteologin, annat än möjligen internt spjärnat emot inför nyvunna trender?

Magnus Persson, pastor i United Malmö är en av dessa pastorer som än far hit och än far dit. I senaste trenden, där finns Persson. Jag minns för några år sedan på Nyhemsveckan som är pingströrelsens egna stora konferens. Uppmaningen från Persson var att vi inte skulle vara så pryda av oss. Relevanskristendomen var det nya men nu är det gammalt. Nu är det nya tider. Persson har fastnat för gammelluthersk teologi och det i sakramental form. Vi har ju försökt stå ut med Peter Halldorfs tafatta uppblandade sakramentala uttryck som skulle visa vägen framåt, men nu har det alltså kommit en uppstickare i enbart luthersk variant.

De bästa försök har alltså gjorts för att få pingströrelsen att lämna sina fäders vunna marker. Men fungerar Perssons nya strategi att gå vägen framåt genom sakramental teologi och låta församlingen United Malmö ansluta sig till EFS samtidigt som man önskar stå kvar med ena foten i pingströrelsen? Är det inte snarare så att det är en medvetenhet att vilja föra pingströrelsen åt ett mer sakramentalt håll? Det problematiska med detta är lätt att inse. Daniel Alm, ledare för fria församlingar i samverkan inom pingst tycks i detta läge sätta ned foten. Alm menar på att ett associerat medlemskap med pingst inte är en självklarhet.(1)

Det är mer och mer uppenbart att med Daniel Alms ledarskap så har det framkommit en ny betoning på pingsten. Att bli uppfylld av den helige Ande för att leva det kristna livet. Det ser även ut som att Alm är beredd att skydda och värna pingströrelsen som sådan. Om sådana tecken finns är det värt att uppmärksamma. Nu är pingströrelsen till sitt väsen en lekmannarörelse och en gräsrotsrörelse. Men rörelsens kärnvärden har varit hårt ansatta. Det finns mängder med kristna som längtar efter andlig högfjällsluft som en gammal pingstpredikant uttryckte det om pingstens förnyelse. Även om Alm själv inte skulle förmå att föra rörelsen in i förnyelse så finns åtminstone goda förhoppningar att han inte kommer att stoppa den.

Vägen framåt för den enskilde kristne går via korset.  Där får vi möta Herren pånytt i pingstens upplevelse och vitalitet. Utan överlåtelse ingen kraft. Våra fäder förstod detta och hade hittat vägen att vandra det korsfästa livet. Det utmynnnade i en överlåtelse i bönen som födde en karismatisk rörelse som berörde många miljoner kristna.

Vi kan i vår generation också få vara med om pingstens förnyelse. Därför är Alms tydligare ställningstagande välkommet, ja kanske mer välkommet än på länge i pingströrelsen. Pingströrelsen kan faktiskt återigen bli en pingströrelse i ordets rätta bemärkelse.

Jonas Rosendahl

 

 1.  http://www.varldenidag.se/nyheter/alm-dubbelt-medlemskap-for-united-inte-sjalvklart/reprbf!f@eENwzhPzYnzhnfSu75Bg/
=>

Ämne: OPINION & DEBATT

Nyckelord: , ,

 • wildwest63

  Kan tycka att om Pingströrelsen historiskt inte velat bli ett samfund, hur ska man då kunna försvara en viss typ av teologi? Alla församlingar har varit/är ju i princip (men inte i praktiken) fria att forma sin egen teologi. Det är ju inte så konstigt att det blir spretigt. Men jag håller med om att det är skillnad att ha synpunkter på olika karismatiska uttryck/förnyelserörelser och helt lämna klassiska pingstuppfattningar som United nu tycks göra.

  Var det inte den församlingen som för några år sen ”upptäckte” att man inte kunde ha en gudstjänstform av typen stå-upp-komik? Det svänger väldigt, det måste man säga.

  Tyvärr är det så, vilket jag tyckt i 10-15 år, att det är omöjligt att veta på en gudstjänst om man är i en pingstkyrka eller i nåt helt annat samfund. Det är lika (låg) andlig nivå överallt, undantag finns säkert. Jag tycker också att moderna teologiska påfund som underminerar Bibelns trovärdighet och relativiserar gamla tiders väckelseuttryck/-profiler finns lika mycket i Pingströrelsen som i andra kristna sammanhang.

  Passar ju bra i den moderna globalismen – sudda ut alla olikheter, gör alla till en grå massa, där ingenting sticker ut, och förundras sedan över att folk dras till jihadismen, kommunismen, tokfeminism, klimatalarmism och andra rörelser med en viss udd.

 • Ludvig Hoffman

  Tyvärr så har Alm tidigare skrivit att vi fundamentalister inte heller hör hemma i pingstsamfundet. (Är för tillfället medlem av en fri pingstförsamling, den största som ännu inte gått med i samfundet.)

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Intressant i sammanhanget är att exempelvis Hillsong är dubbelanslutna (både svenska Pingströrelsen och Hillsong Australien) så det kan om de vill. Dessa två rörelser ligger dock närmare varandra än EFS och Pingst…..

 • Jonas Rosendahl

  Ja, betydligt närmare eftersom båda är utpräglade pingströrelser 🙂 Hillsong i Australien är med i Australian Christian Churches som tidigare kallades Assemblies of God Australia som bilades 1937. Det är självständiga pingstförsamlingar i frivilligt samarbete.
  Att pastorer vill ställa sig under Brian Houstons dynamiska tjänst är väl knappast förvånande, mer pingst än hillsong kan det knappt bli även om musiken är annorlunda 😉

  Vad som däremot borde sättas under lupen är dubbelanslutna församlingar till EFK och pingst. Jag är klart orolig för var EFK tar vägen, det är en tydligare vänsterdragning och liberal dragning i den rörelsen än i pingst. Kanske får vi återkomma till detta.

 • Janne Melkersson

  Apropå Hillsong! I deras programförklaring;
  https://hillsong.com/what-we-believe/

  ”We believe in the power and significance of the Church and the necessity of believers to meet regularly together for fellowship, prayer and the ‘breaking of bread’”

  Här syftas förmodligen på Apg 2:42 men ”apostlarnas undervisning”! saknas!

  ”We believe that God wants to heal and transform us so that we can live healthy and blessed lives in order to help others more effectively”

  Här tolkar man det som att ett välsignat liv är lika med att vara frisk för att kunna hjälpa andra effektivt!

  Som jag förstår det omfamnar man ”word of faith movement / prosperity gospel” tankar om ekonomi och hälsa.

  Jag har inte läst Brian Houstons bok ”You need more money” och tänker inte göra det heller;

  ”Presumptuous or prophetic, Brian Houston takes the bull by the horns and addresses a subject that affects everyone. His sharp wit and clear perspective tackle the various attitudes and perceptions on wealth and prosperity, dealing with wrong thinking passed through religious tradition. Money is a powerful tool in the hands of Bible-believing purpose-driven Christians. Brian challenges you to look beyond yourself, live according to the principles of God and see His blessing on your life as you become a money magnet”

  Nått som rimmar dåligt med Pauli ord i Fil 4:12;
  ”Jag vet att finna mig i ringhet, jag vet ock att finna mig i överflöd. Med vilken ställning och vilka förhållanden som helst är jag förtrogen: jag kan vara mätt, och jag kan vara hungrig; jag kan hava överflöd, och jag kan lida brist. 13Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.”

 • wildwest63

  Men Paulus kunde dock även ”finna sig i överflöd”. Det kan inte vara ett axiom att kristna, barn till levande Gud, ska gå omkring och vara så fattiga att de inte kan hjälpa någon annan. Hur går det då med bibelordet att dela sin skjorta med sin medmänniska? Jag har bara en skjorta att dela, sen dör jag av köld.

  Det finns vansinniga avarter kring det här, och det är givetvis helt fel, men jag håller med om att vi alltför länge i kristna sammanhang har hållit fast vid ”jag fattig, syndig människa” och inte haft något självförtroende.

 • Jonas Rosendahl

  Ok, jag ska inte lägga mig i för mycket av detta eftersom jag själv går till Hillsong. Jag blir för partisk.
  Men alltid när man kartlägger undervisning tycker jag man ska gå noggrant tillväga. Jag har lyssnat på otaliga predikningar både i Sverige och via youtube på de andra inom Hillsong nätverket. Jag läser dessutom deras böcker och har på dessa sätt bildat mig en uppfattning.

 • Janne Melkersson

  Ja visst kunde Paulus finna sig i ekonomiskt överflöd likaväl som att leva i ringhet. Poängen med texten är att ekonomi är betydelselöst för Paulus för allt förmådde han i Jesus Kristus som gav honom kraft.
  Nu var ju varken Jesus, hans apostlar och Paulus annat än snickare, fiskare och tältmakare vilket väl balanserar upp det hela på det ekonomiska planet!

 • Janne Melkersson

  Jag bara konstaterar vad som står på deras hemsida och reklamen för deras bok.
  Jag antar att att alla är noga när man skriver ner en redogöerelse för vad man tror på. I den finns en hänvisning till Apg 2:42 men av de fyra B blev det bara tre! Jag är själv pingstvän och har hört om de fyra B från dag ett i mitt kristna liv. Här saknas den viktigaste punkten, vad det betyder eller om det betyder nått vet inte jag. Men allt ska prövas heller hur?

  Brian Houston nämner ”Bible-believing purpose-driven Christians” men vad är det han syftar på i ett sammanhang där ekonomi nämns?

 • sam

  Kanske man ska hedge the bet, som vi säger.

 • gäst & främling

  Finns det någon här som vet varför jag inte kan söka bibeln.se det är 1917 som jag vill söka i och läsa på nätet eftersom jag kan välja textstorlek och mina minnesbilder är från 1917 års och är då lätt att leta efter ord i den årgången oavsett vilken jag sedan läser i men kan inte hitta den.

 • Vaktpost

  Som uppvuxen i EFS under 70 och 80-talet kan jag inte känna igen mig i United Malmö. Och jag har inte upplevt dem som klassisk pingst heller. Var har den församlingen sin källa egentligen?

 • Jonas Rosendahl

  Intressant! Bjärka-Säby har ju många år velat bli pingströrelsens nya retreatcentrum. Dock har nog inte det teologiska hemsnickeriet med alla möjliga inslag fallit i så god jord. Kan det vara så att Peter Halldorf nu hjälpt Persson att förädla i en mer luthersk variant som ska bli mer lättsmält?

 • Vaktpost

  Bra fråga.

  Om Perssons avsikter är att införa högkyrklig liturgi i den rörelse som en gång började som en genuin lekmannarörelse i hem och kapell där en gitarr var det mest exklusiva till det yttre och den helgjutna bibelundervisning som erbjöds de församlade till det inre, kommer inte heller det att falla i god jord hos EFS arna. Lika lite som Halldorfs program hos pingstvännerna.

 • Torbjörn Larsson

  STRUNT
  Både inlägget och kommentarer här saknar historisk referens. Fastän pingstvän i hjärtat vill jag även framhålla att det var EFS som banade mark för både frikyrklighet och gitarr och framför allt lekmannapredikanter i Sverige. Tillika en bibelkännedom som pingstvännerna har åkt snålskjuts ( Dock inte Levi P) i minst 60- talet år. Det djup och den insikt i bibelordet som Rosenius hade fanns väl som arv hos fösta generationens pingstpredikanter, men har tunnats ut till dagens blaskighet. Det är därför många har sökt sig vidare till olika former av historiska kyrkor. EFS och Rosenius står för något annat. I alla fall från början. Pingströrelsen levde länge på sin hängivenhet och entusiasm och nöd för människor. Men med det borta liknar dagens församlingar mera brevet till Sardes än något annat. Det var länge sedan dom kunde jämföra sig med Filadelfia och Smyrna…
  Vad säger då Jesus till Sardes?
  ” Du har namnet om dig att du lever, men du är död”.
  —DÖD—
  För övrigt var det Rosenius lärljunge den omtyckte lekmannapredikanten Oskar Ahnfelt som populariserade gitarren i Sverige. Fast han körde 10- strängat!

 • Vaktpost

  Läs inlägget som du svarade på en gång till.

 • David Billström

  Tyvärr så betonas knappt Krist ord idag som tex från Bergspredikan. Här har vi idag ett läromässigt avfall framför våra ögon. Idag praktiseras i kyrkorna sådant som var otänkbart för bara en generation sedan. Jesus varnade för detta ”På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte…” Matt. 7:22
  Jesus har verkligen något att säga om varje område av våra liv, han kliver rakt in i våra privatliv.
  Här behöver vi hjälpa och stötta varandra att åtfölja Jesus. ”Ge akt på er själva, så att vi inte förlorar det vi har arbetat för, utan att vi får full lön. Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen.” 2 Joh. 8-9 Mycket allvarliga ord.
  Att slå vakt om läran är mycket viktigt. Men sedan ska vi inte stanna där utan också gå ut i den Helige Andes kraft och förkunna evangelium.

  Angående pengar så Varnar den Mycket Starkt för rikedomens bedrägliga lockelser. Många är de som med goda intentioner börjat men sedan ”faller i frestelser och snaror och i många oförnuftiga och skadliga begär, som drar människor ner i fördärv och undergång. För penningbegäret är en rot till allt ont, vilket somliga strävat efter och därigenom förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.” 1 Tim. 6:9-10

  Varken Jesus eller apostlarna levde något jetset liv. Jesus brukade sova utomhus på Oljeberget (Luk.21:37) och Paulus sa ”Ända till denna stund är vi hungriga och törstiga och nakna och blir misshandlade och har ingen fast hemvist” 1 Kor. 4:11 Men de var väl inte så smorda och var väl klena i tron? Nej, ”Saliga är ni som är fattiga…ve er som är rika” (Luk. 6).

  Kapitalist tänket (mammon) har tagit över kyrkorna idag och det är delvis därför man inte går ut och förkunnar evangelium och inte heller förkunnar allt Guds rådslut. Kyrkan är djupt sjunken i mammons träskmarker och ”för deras skull ska sanningens väg bli smädad”. 2 Petr. 2:2

  Har av erfarenhet sett och hört så mycket förkastligt inom våra kretsar som har med just P-E-N-G-A-R att göra.

  Låt oss vända tillbaka till Guds ord och inte alla dessa förvridna läror om Guds ord och hjälpa varandra framåt.

  Vi lever i allvarliga tider och församlingen är bortdribblad och svag delvis därför att vi bara läser löftena men hoppar stavhopp över förmaningarna.

  Sann kärlek förmanar. Låt oss hjälpas åt.
  Gud välsigne dig

 • David Billström

  Bra av broder Daniel Alm att sätta ner foten. Frestelsen att få plattformar att kunna nå människor i utbyte mot att kompromissa med läran lurar runt hörnet. Låt oss inte falla för den frestelsen.

 • wildwest63

  Vad betyder att ”vara djupt sjunken i mammons träskmarker”? Jag blir lite störd på det här tjatet om att pengar inte ska finnas i kyrkan. Det går emot hela Bibeln. Däremot håller jag helt med dig om att KÄRLEKEN till pengar, alltså att pengar blir till en avgud, är fel. Paulus fann sig i både fattigdom och rikedom. Men det kan knappast vara ett självändamål att som kristen svälta, gå i en lappad kavaj till kontoret eller sova under ett lager filtar för att det är för kallt inomhus. Observera att så fort en fullt fungerande människa, som är kristen, börjar be om allmosor så är vi ute på hal is. Det är inte tiggare Gud behöver. Det är inte fattigdom i sig som lockar folk att bli frälsta. Däremot kan människor offra mycket för sin kallelse. Det är självvalt och inget man kan applicera generellt. Om alla gjorde så skulle samhället inte fungera.

  Kapitalism har ingenting att göra med mammons träskmarker. Kapitalism är, i all sin bräcklighet, det bästa ekonomiska systemet. Vad är alternativen? Tiggeri? Socialism? Har vi sett några sådana ekonomiska system som fungerar? Nej. Kapitalism, med företagande, vinster, investeringar och därmed möjlighet till skatter, donationer och att kunna anställa folk med löner, är det som Bibeln genomsyras av. Om inte det hade funnits så hade denna text inte kunnat skrivas, några kyrkor inte kunnat byggas och inget evangelium kunnat distribueras.

  Det som saknas i kyrkorna idag är profeterna. De som varnar för det som vi är för bekväma att göra nånting åt. Och då menar jag inte enbart på ett personligt plan utan på nationell nivå. De gammaltestamentliga profeterna varnade ofta hela folket. Här tycker jag att dagens kristenhet företräds av bibelordet: de åt och drack, gifte sig och dog, och ingen brydde sig om samhället, som till slut överfölls och förgjordes. Det är så dags att vakna då.

 • David Billström

  Att vara djupt sjunken i mammons träskmarker. Med det menade jag att vi är slavar under mammon. Allt cirkulerar kring pengar, pengar som vi aldrig får nog av. Detta är en lögn som vi gått på. Jesus och apostlarna är våra föredömen. Visst hade de pengar men pengarna hade inte dem. Men de hade Guds kraft över sina liv. Här kommer jag och kanske också du till korta, men låt oss be.

  Kapitalism (att hela tiden generera mera) kan de syssla med i samhället men inte i församlingen eftersom Bibeln talar om förnöjsamhet. ”Utan har vi föda och kläder, så låt oss vara nöjda med det.” 1 Tim.6:8

  Många fina systrar och bröder idag skulle vilja göra saker för Gud men de hinner och orkar inte. De tror att de måste jobba 40 timmar i veckan på ett vanligt jobb. Att leva enkelt och prioritera sin tid är nyckeln. Vi måste inte ha allt ”det där”, det är en kapitalist lögn/frestelse.

  Gud välsigne dig

 • Martin

  I bergspredikan introducerar Jesus lagen i vers 17. ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna”. Jesus skärper buden betänkligt, enligt Mose lag var det förbjudet att dräpa men Jesus säger att ”den som är vred på sin broder undgår inte sin dom” och ”den som förbannar honom undgår inte helvetets eld”. Jesus fortsätter med äktenskapsbrott och förklarar att den som ser med åtrå på en kvinna har begått äktenskapsbrott. Här uppmanar Jesus oss att, i det fall vårt högra öga förleder oss, att helt enkelt riva ut ögat. Om vår högra hand förleder oss, så ska vi hugga av oss den.

  På punkt efter punkt skärper Jesus lagen, när det handlar om skilsmässa, ”öga för öga, tand för tand”, om allmosor osv.

  Så vad tycker du att kyrkan ska göra som den inte gör idag? Hota med helvetet för den som förbannar sin broder? Uppmana till massamputation? Tänk på vad du svarar nu. Jag antar att du inte vill att kyrkan uppmanar till amputation. Men vad du gör då är att du tonar ner Jesus undervisning i bergspredikan. Ingenstans i bergspredikan säger Jesus att det är tillräckligt att försöka förlåta sin broder, att försöka att inte se på en kvinna med lust. Nej, kraven är ännu mycket hårdare än berget han står och talar på.

  Jesus undervisning i bergspredikan är fullständigt omöjlig att följa, och det är hela poängen. Detta är inte Moses, detta är Moses på steroider. Jag skulle vilja se den människa som fortfarande står upp efter att ha lyssnat på Jesus här, som anser sig ha klarat av de stränga krav som han har fått sig presenterade.

 • wildwest63

  Min käre vän! Antingen är du mångmiljonär eller lever du i kloster (och kloster lever antingen av bidrag från någon rörelse som bedriver köpenskap eller idkar detta själv). Hur i hela fridens namn tror du att en normal svensk familj i landet med världens högsta skatter ska kunna överleva om man inte minst jobbar 40 timmar i veckan och dessutom båda föräldrar? Du lever i det blå. Att leva enkelt, vad betyder det? Om man inte jobbar 40 timmar i veckan betyder det för mig att leva på socialbidrag eller på någon annans gåvor. Det finns ingen annan möjlighet. Vad är för övrigt det för föräldrar som ger sina barn en så usel start i livet att de aldrig kommer på grön kvist, bara för att föräldrarna vill leva i en idealistisk dröm? Det skulle jag närmast kalla övergrepp.

  Nej, självklart måste man inte ha allt, vad du menar med ”det där” vet jag inte. De allra flesta kan inte ens unna sig ”det där”. Eftersom vi har det klimat vi har måste man ha en bostad. Fine. Hur får jag den? Hyresrätter finns knappt, och finns de så kostar de uppåt 10,000 i månaden. Ska jag köpa något kostar det minst 2,5 milj i Stockholm. Jag hoppas även stockholmare får vara kristna på ditt vis, inte bara de som lever i Töreboda och Orrefors. Hur ska detta betalas om man inte har ett fulltidsjobb med bra lön? Några 20,000 brutto i månaden räcker inte alls. Det finns många med fulltidsjobb som inte klarar sig ändå.

  Jag tror inte det lockar någon att bli kristen över att se en luggsliten figur utan en ägodel stå och predika i ett gathörn. De gamla väckelserörelserna var precis tvärtom. De poängterade vitsen att spara, investera och Missionsförbundet var speciellt inriktade på att skapa ett nätverk för entreprenörer och företagare som tjänade så pass mycket att de båda kunde ge mycket till Guds verk och samtidigt anställa sina medmänniskor så att de fick en högre standard.

  Allt måste cirkulera kring pengar! Om inte pengar finns så idkar vi byteshandel. Idkas inte byteshandel så dör vi eftersom ingen människa kan producera allt som han behöver för sin överlevnad på egen hand. Men självklart ska vi inte bli så upptagna av våra pengar att inget annat i livet betyder något.

 • David Billström

  Martin, jag trodde precis som du förut, men inte längre. Såg att jag varit bedragen. Nåden som finns tillgänglig hjälper oss att leva efter Kristi ord när vi sätter handling till vad han sagt. Nåden som kraft till hjälp är verklig. Jesus menar precis vad han säger i Bergspredikan och därför avslutar han med liknelsen om husbyggarna. Att inte bara höra ”dessa mina ord” Mt. 7:24 utan också göra. En varning precis innan att inte bara säga Herre, Herre utan göra Faderns vilja också.
  Mänskligt sett är det totalt omöjligt men med Guds nåd till hjälp i rätt tid är det möjligt.
  Anabaptisterna var grupper av troende som betonade Kristi ord och levde ut dem.
  Så poängen med Bergspredikan skulle man kunna säga är att få in oss i nåden. Då inte menat ”ogudaktiga, som förvränger vår Guds nåd till ett liv i skamlös synd” Judas 4 utan till ”Den (nåden) lär oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen,” Titus 2:12
  Underbar nåd till hjälp i rätt tid. Men visst ligger frestelsen runt hörnet om man tex blir ‘slagen på ena kinden’ att ge igen. Det är därför vi behöver be från djupet av vårt hjärta som Herrens bön lyder ”Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda, för riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen”

  Låt oss hjälpa och uppmuntra varandra att följa Jesus. ”Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig…Om någon älskar mig, så håller han mitt ord.” Joh. 14:21,23

  Gud välsigne dig Martin

 • David Billström

  Ja, käre vän. Vet inte riktigt vart jag ska börja men visst kan man jobba heltid om man så vill. Men det går att leva enklare. Får förstås välja vart och hur så att det går ihop. Och man måste inte vara en ”luggsliten figur” för det. Man får helt enkelt kapa kostnader som ”det där”, vilket jag menar är sånt man inte egentligen behöver. Helt och rent men definitivt inte det senaste av allt. Visst kan en del rynka på näsan åt en men det är helt ok, men inte alla pallar det trycket.

  När det gäller förkunnande av evangelium så ska det inte vara pengar överhuvudtaget med i bilden vad gäller att dra människor till Jesus. Som sagt, har sett och hört för mycket för att gå den vägen. Rekommenderar också att se hur Bibeln varnar för rikedomarnas bedrägliga lockelse Mt.13:22, Mk. 4:19. Alltså är det bedrägligt, det är inramat med Bibelord och goda intentioner precis som Judas Iskariot sa som var en tjuv sa ”Varför sålde man inte den här oljan för trehundra denarer och gav åt de fattiga? Men han sa inte detta därför att han brydde sig om de fattiga” Joh.12:5-6

  Varför skulle Jesus först säga ”Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket” Mt.19:23 och sedan i nästa andetag säga att du ska bli rik?
  Rikedom och prestige går ofta hand i hand. ”Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar. Är det inte de som smädar det dyrbara namnet som ni blivit uppkallade efter?” Jak. 2:6-7

  Tror vi har för mycket av GT tänk där det kretsade kring templet. I NT så har de inga insamlingar till byggnader och projekt utan till människor som har behov. Säger inte att en kyrkobyggnad är fel men många ggr. drar vi på oss för stora grejer som snarare belastar än hjälper. Låt det vara praktiskt.

  Har själv gått Trosrörelsens Bibelskola och den har hjälpt mycket men idag så ser jag på vissa saker på ett annorlunda sett, utifrån Guds ord.

  Vägen är smal och det finns bedrägliga snaror. Så låt oss hjälpa varandra framåt som Guds folk och gå ut och förkunna evangelium också.

  Gud välsigne dig käre vän

 • gäst & främling

  Du verkar ung och vet inte mycket om livet och om ansvar för hem och familj, som innebär arbete för att få ihop till mat och husrum, i ett land med världens högsta skatter, Jesus sa att arbetaren är värd sin lön, om jag efter 50 års slit som arbetare och ”missionär” på min arbetsplats där Herren satt mig, kan slösa lite på mig själv och min fru, det är ”lite” meningen med livet.
  Vi är många som förkunnar evangelium just där vi är, men pastorn i församlingen vill gärna ta åt sig ”ära” för alla ungdomar till kristna föräldrar när dom står i dopgraven fast det egentligen är föräldrarna som vunnit sina barn, det är inte många som vinns direkt i kyrkan utan de flesta har vunnits via hem skola/arbetsplats, där grunden läggs.

 • Martin

  Det är skillnad på lärjungaskap och frälsning. Jag talar om det senare. Men tänk på att de kristna som Paulus omvände högst sannolikt aldrig hörde ett ord ur bergspredikan under hela sina liv. Jesus jordiska undervisning är med ett fåtal undantag helt frånvarande i Paulus brev. Jag tror det är väldigt farligt att bygga sin frälsning på något annat än Jesus död, begravning och uppståndelse. Lagen var god, det är naturligtvis inte fel att inte dräpa, inte ljuga osv. Men ändå hamnade Israel snett.

 • wildwest63

  Vet ju inte hur gammal du är förstås. Om du är ung och singel, visst då kan man leva ett idealistiskt liv och bara ha det nödvändigaste. Men då hamnar vi i definitionsträsket vad ”nödvändigaste” är. Sverige är ett land med ett visst klimat och ett visst krav på uppträdande. Det går inte att vara trovärdig om man bor i en mossig husvagn i skogen och har samma kläder varje dag. Det kan säkert omfattas av det ”nödvändigaste”, dvs tak över huvudet och kläder, men det är inget man kommer någon vart med om man vill vara en evangelist. Den livsstilen lockar inte någon, utom möjligen de på antikapitalister på vänsterkanten som resonerar på ett liknande sätt och sedan får bidrag från skattebetalarna istället.

  Det är inte där problemet ligger. Problemet ligger i att folk generellt har noll kristendomskunskap, problemet ligger i att folk jobbar och sliter och ingen lyssnar på deras problem, ingen har tid för dem. Det är skuld och skam och urdåligt självförtroende. Allt det som Jesus kan bota. Men det är knappast med hänvisning till att leva på gränsen till överlevnad som man får folk med sig i ett sånt samtal.

  Jag håller helt med dej om att det slösas förskräckligt i kyrkornas värld. Det är samma fenomen som när politiker suger åt sig skattepengar och sedan fördelar dessa som det passar dem. Pastorer och församlingsledningar får in kollekter och kan sedan fördela dem som det passar deras idéer, utan större budget, kontroll, redovisning, behovsanalys eller avstämning. Hur många gånger har jag inte sett detta! Men det har inte med pengar att göra i sig, det har med en oansvarig förvaltarskapstanke att göra. Pengar måste finnas! Hur ska pastorn få sin lön? Hur ska kyrkan värmas upp? Hur ska pengar finnas för en hemsida (men det kanske hör till ”det där”).

  Det fanns rika människor även i NT. Det handlar inte om rikedom, det handlar om hur man hanterar den! Allt annat är grymt ologiskt. För hur ska du definiera rikedom? För en kongoles eller en nordkorean är du antagligen ohyggligt rik. Medan du tycker du lever som en fattigmunk i Sverige och ser idealistiskt på tillvaron. Men det går inte att leva som en kongoles i Sverige. Inte minst för att vi inte kan få mat mitt i vintern som man, åtminstone teoretiskt, kan få i Kongo. Hur kunde man efter uppståndelsen samlas i ”sina hus” för gudstjänst om det inte fanns rika människor som ägde husen?

  Har Gud kallat dig till ett liv på gränsen till överlevnad pga att du inte gillar fenomenet pengar/byteshandel, då är det okay för dej, men samhället skulle inte överleva om alla gjorde så. Dessutom skulle jag råda dig att inte skaffa dig en kvinnlig partner, det kommer tära enormt på er relation när det inte finns några marginaler. Och definitivt inga barn ska leva i en sådan familj. Det är bra att barn inte får allt, men jag har mött tillräckligt många, tyvärr ofta missionärsbarn, som är bittra över sin barndom, eftersom deras föräldrars avvikande och idealiserande liv inte var något som de frågade sina barn om de kunde acceptera. Sedan har nackdelar av det hela livet.

 • josef

  Daniel Alm har skrivit på för islams övertagande.

  http://www.varldenidag.se/debatt/debatt-hjalpa-manniskor-pa-flykt-ar-bland-det-viktigaste-vi-kan-gora/cbbnls!OJBE7uwq9u@eY@l2AqMHw/

  Låt inte de blinda leda er. Upprätta det första budet och håll Gud Helig. Vänd tillbaka till Gud och sluta tjäna andra gudar.

 • David Billström

  Paulus skrev ”Låt Kristi ord rikligen bo ibland er i all visdom” Kol.3:15
  Johannes skrev ”Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen.” 2 Joh. 9
  Jesus sa efter sin död och uppståndelse ”Lär dem att hålla allt det jag har befallt er.” Matt. 28:20

  Handlar inte om vad jag eller du tror Martin, utan det handlar om vad Guds ord lär.

  Herrens nåd och frid

 • David Billström

  Okej wildwest63

  Avslutar med ett Bibelord. ”Uppmana dem som är rika i denna värld, att inte vara högfärdiga och inte sätta sitt hopp till osäkra rikedomar, utan till den levande Guden, som rikligen skänker oss allt att njuta av, och att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig, och så samla skatter åt sig som en god grund för framtiden, så att de kan vinna det eviga livet.” 1 Tim. 6:17-19

  Det finns en väg fram i allt detta tillsammans med vår underbare Frälsare, Jesus Kristus.

  Gud välsigne dig

 • wildwest63

  Den versen skriver jag under på. Ha det bra.

 • Janne114

  Hade inte vi en diskussion om Alms inlägg här för ett tag sedan, där Alm var i Uppsala domkyrka och sen varnade för kristen fundamentalism och bokstavlig bibelläsning? Och var har han att ned foten nu? Ska han leda Sverige i en väldig väckelse med Pingstförtecken? NAR och Oas och SvK måste ju i det här på något sätt! Inte så jag lägger pannan i veck…:) Kanske sagt för mycket nu…Vi får se!

 • Jonas Rosendahl

  Pingströrelsen på reträtt eller tidsenligt att modernisera? Känns ändå konstigt. Måtte nya gudomliga visioner komma!
  http://sisyfos.se/kaggeholms-slottsomrade-en-ny-historia/

 • wildwest63

  Det intressanta är väl vad Pingströrelsen gör av pengarna man får för Kaggeholm. Stoppar man in dessa i ekonomiska svarta hål? Eller kommer det användas till något som liknar inre mission?

 • Jonas Rosendahl

  Förvaltningsbolaget har ju pytsat ut ganska måttligt med pengar så vi får väl se om pengarna går in och läggs i förvaltningsbolaget. Det finns säkert gott om ”pastoriserade” visioner att bränna miljoner på men jag tycker nog förvaltningsbolaget hittils förvaltat förnuftigt. För närvarande med ca 200 miljoner i eget kapital som förvaltas.

 • Vaktpost

  Inget fel att sätta ner ena foten även om man vacklar på den andra? Ingen av oss är fullkomlig? Ingen utom Herren själv.

 • Janneyo114

  ”Ingen är felfri.” Begriper inte riktigt vad du syftar på här! Och vad betyder ”sätta ned foten?” Nästa steg för svenska pastorer blir att gulla med Islam – skapa allt större och bredare nätverk av kontakter eftersom det står i kyrkohandboken för ekumeniker. Ingen cynism bakom detta påstående. Det är bara att konstatera fakta. Interfaith. WCC. SKR. Den breda vägen…

 • Vaktpost

  Tänker att det kanske är någon som generaliserar här och omänskliggör personer som omtalas. Klart att exempelvis Alm kan sätta ner foten rätt i ett sammanhang och mindre lyckat i ett annat om han är människa. Inte kommer alla kristna gulla med islam, inte ens om man är pastor.

 • Janneyo114

  Jämförelse mellan ledarskap i politiken och i kristenheten. Stefan Löfvén är Sveriges statsminister och Socialdemokrat. Han är vald att arbeta som det och leder regeringens arbete. Sverige är med i EU och har skrivit på många internationella överenskommelser som styr Sveriges handlande politiskt. Löfvéns personlighet kan ha betydelse för kontakter mellan människor han träffar och hur han lyckas med det han ska göra. Men hans chefskap eller personlighet styr inte Sverige. Samma sak med religionen och med organisationerna i kristenheten. Jag är inte med i Pingst och följer inte Alm och hoppas ingenting på vad han och vännerna ska göra. Det kanske lyser igenom! Jag tycker bara det är sorgligt att de inte orkar eller kan eller vill stå upp för den tro vi är frälsta till. Sen hur kompromissvillig han är eller inte gör inte så stor skillnad för mig. Kyrkorna i Sverige (de större) är av vägen idag och jag tror inte Herren är nöjd med någon av dem. Men det betyder inte att alla troende är det eller måste följa med i det. Tack för din kommentar, men jag tänkte inte fortsätta i samma spår här! Ta hand om dig! Hoppas vår diskussion kan redas ut i ditt eventuella svar.

 • Vaktpost

  Inte är jag med i pingst men några av mina bästa vänner är det. De ber för exempelvis mig fastän jag inte är pingstvän (inte heller pga att jag inte är det 🙂 Säger Alm eller annan ledare ett sant ord om vem Jesus är tänker inte jag slå dövörat till utan ser det som en öppning till ett närmande till dialog om vad som är sant och rätt och inte bara vad som kan tänkas vara fel och falskt. Och några av mina bästa vänner tillhör EFS och några är sk ”fundamentalister”. En gemensam nämnare för vännerna är att ingen av dem har någon förkärlek till det liturgiska och konstlade. Och här har vi ju Alm med i båten?

 • Kenneth Mäki

  Hmm, vad är det då som lockar dig med Hillsong? Det sammanhanget fortsätter att få det att vrida sig i min mage iallafall! Precis som Karisma Center alltid gjorde och vi vet ju hur det slutade!

 • Jonas Rosendahl

  Enkelt uttryckt blir jag på ett personligt plan uppmuntrad av enkla trosfyllda budskap. Det är en atmosfär av tro och hopp på Hillsong, för det mesta 🙂
  Jag vill ha detta, det är tufft i arbetslivet.
  Komplicerad systematisk teologi har jag fått på annat håll genom studier.

  Detta med Karisma är en historia som en del tycks brottas med. Men på nåt sätt får var och en komma till freds kring det. Jag minns mycket väl – eftersom jag var medlem i filadelfia rörstrand då – hur man på ett medlemsmöte försökte ge Thomas Ardenfors (pastor karisma) en plattform i filadelfia. En person gick tillomed upp och sa att han haft en dröm (eller om det var en syn) där Thomas var aktiv i filadelfia. Det var bara det att denna person hade en nära koppling till Thomas. Som väl var såg flera igenom ”spelet”.

  Jag tror man i alla sammanhang ska vara uppmärksam på när människor använder bibeln för att skapa sig en exklusivitet och särställning. Jag brukar säga att ibland finns det frikyrkokatoliker. De som är ganska duktig på att skapa en överbyggnad utöver vad Skriften faktiskt säger. Ofta är motivet någon vision men när det inte går att uppfylla använder man en exklusivitet och ger sig själv särställning som inte sällan utmynnar i ren manipulation.
  Men som en finsk biskop sa: ALL makt korrumperar. Så vi får på nåt sätt försöka balansera oss med hjälp av varandra. Om det är nåt jag alltid hör om sammanhang där det går fel eller där människor går fel, så är det att man inte velat lyssna på andra utanför sin egen ”bubbla”. Det är väl kanske inte en slump att vi fick två öron men en mun. 😉

 • Kenneth Mäki

  Njää, det handlar inte bara om Karisma historien för min del. Hela Hillsong som lockar ”det vackra innefolket” och Brian och hans familj på toppen som blivit multimiljonärer. Nej min vän det stinker lång väg! Det är inget nytt under solen, utan trosrörelsens dåliga rot, bara i ny kappa! jag vill se vad som händer om mad kapar strömmen och tar bort all fernissa och häftiga shower och känsloskapande musik. Nu har jag inte besökt dom på flera år. Kör dom mycket med den klassiska grejen all ha lite smäktande toner för att skapa atmosfär under predikningen. Du vet det klassiska då det ska handla om nåt extra känsligt?

 • Jonas Rosendahl

  Du skriver: ”Nu har jag inte besökt dom på flera år.” Precis och alla sammanhang utvecklas. Kanske det är dags igen då så att du vet åtminstone lite mer om vad du pratar om? 🙂
  Men det är upp till var och en att gå till ett sammanhang där man kan gestalta det kristna livet på ett sätt som harmoniserar med sitt hjärta och sinne.
  Som kristen kan man inte dra sig undan en kristen gemenskap. Det är helt obibliskt. Tyvärr kan man ibland tänka 😉

 • Kenneth Mäki

  Man ska vad det är för sammanhang man ger sig in i och stödjer!

 • Jonas Rosendahl

  Helt rätt i mitt tycke! Jag är mer än gärna med och stöttar i ett arbete som döper flera hundra personer per år. Då jag dessutom är ”gammelkristen” men ändock fortfarande hyfsat karismatiskt vital så hoppas jag även kunna bidra om än blott med det lilla in i det stora med nånting som kan gagna de många relativt nyfrälsta.

 • Kenneth Mäki

  Karisma döpte många på sin tid och Livets ord gjorde det väl också förut iallafall, vet inte hur de har det nu nu då de börjar bli smyg katoliker . Att ett sammanhang drar mycket folk och förvisso döper fler är inget bevis för att de är rätt! Ser du verkligen inte samma mönster i Hillsong som i Livets ord och övriga trosrörelse sammanhang? Det kommer nog att visa sig vad det hela är.

 • Jonas Rosendahl

  Jag tycker nog Hillsong är mer pingströrelse än vad trosrörelsen var/är. Det är en betydligt mjukare ”touch” på allt.
  Att man vuxendöper är för mig i alla fall ett tecken på att allt inte är fel. Sen är allt inte rätt…;)

 • Kenneth Mäki

  Nä, det är precis som livets ord, en familj på toppen som styr och tjänar miljoner på det, Nån kanske påstår att de tjänar pengar på sina böcker, men vems böcker måste universitets, bibelskole eleverna läsa då? vems böcker marknadsförs under gudstjänsterna? Sen några rätt bra betalda underhuggare, (vad har Nielsen 45-50 papp i månaden?). Längst ner de som gör själva jobbet. De sliter med att ställa iordning lokalen varje söndag, fixar med ljudet, alla coola videoklipp etc, etc. Får dom ett rött öre för allt slit? Tror inte det, de betalar gladeligen för att arbeta för att Houstons ska få in mer pengar. Sen stiger Nielsen upp och glassar som en rockstjärna och reser runt i världen allt betalt av medlemmarna. Precis som Livets ords ”hjältar” gjorde. De for till Ryssland etc hade sina kampanjer och kom tillbaka och berättade om sina stordåd. Fick deras utsända missionärer på plats som betalade för sitt uppehälle med egna medel någon som helst ära för det? De som egentligen gjorde jobbet? Jag skulle ha lite mer respekt för Nielsen om han gjorde rätt för sig och betalade sin del av den skuld han var med och orsakade under Karisma spektaklet! Han tillhörde ledarskapet, hans ansvar! Han var nog inte så oskyldig till det som hände som vissa påstår. Jag har hört annat.

  Nej du! Jag köper inte polerad dynga! Tillbaka till magkänslan, den har vridit i mig sen den första gången jag hörde en Hillsong låt och jag visste inget om vad det var för nåt. Bara att det luktade falskt.

 • Jonas Rosendahl

  Kenneth du har ju rätt till dina åsikter och kan även skriva dem här så länge det inte är personliga påhopp.

  Men med personer som du blir det ingen diskussion baserat på fakta utan det är allmänna tyckanden och tänkanden utifrån din ”maggropskänsla”. Något speciellt konkret kan du inte påvisa förutom en historik där det i din värld aldrig kan ske en förbättring eller mognad.
  Att en församling döper människor tycks inte heller vara ett argument för dig, nej det kan ändå vara fel med allt.

  Delar inte ditt synsätt på de församlingar du nämnt.

  Nu låser vi tråden här annars blir det bara pajkastning. Du har sagt ditt jag har sagt mitt.

  Mvh Jonas /Admin

 • Kenneth Mäki

  Visst ok, bara en magkänsla eller Herren som varnar? Vi får väl se, en dag får vi svaret. Märkligt bara att den magkänslan hittills alltid visat sig stämma.
  Gnäller, hmm, det är ju så de som törs vara kritiska beskylls för att vara. Bittra gnällspikar. Men nej du, du glömmer att vi är inne i den sista tiden och som det står skrivet att det ska vara så läggs just nu grunden för det just nu. En kristenhet som bara springer efter vad som kliar i deras öron att höra, ett lättsmält budskap kryddat med mycket entertainment. Men den dagen är snart här när mattan rycks bort under allas fötter och då får vi se vilka som står på klippan. Vi får väl se!

  End of discussion!

 • kjell

  Är hillsong en församling som ökar med alla som låter sig döpas?

 • Kenneth Mäki

  Måste bara fråga en sista sak.
  Vad menar du med att du delar inte mitt synsätt om de församlingar jag nämnt?
  Ulf Ekman och hans gäng i ledarskapet utnyttjade församlingen för att ge sig själva fina löner och pensioner!
  Kong Hee utnyttjade församlingen för att hjälpa sin fru med mycket pengar för hennes popkarriär.
  Yonggi Cho utnyttjade församlingen för att hjälpa sin son som hamnat i ekonomiska svårigheter.
  Vad finns mer att säga om det? Bara rena fakta! Problemet är att kvar finns den stora massan som har så svårt för att erkänna att de blev blåsta, de fortsätter upphöja de forna ledarna för att slippa tappa sina egna ansikten! Det är det som kallas högmod! Det är ju märkligt att detta sker gång på gång i dessa sammanhang som liknar varandra i så mycket och budskapet följer också samma mönster! Du har gett dig in i samma smörja igen min vän, men alla gör sina egna val, grattis till ditt! Brian Houston är inget nytt under solen. Han kör med samma taktik, han slingrar sig och attackerar och förlöjligar de som kritiserar honom och rörelsen. Han rent av ljuger. Han visste inget om cowboyen i kalsonger på kvinnokonferensen de höll. Han visste inget om det homosexuella paret som tydligen hade ledarroller. De kan aldrig ge tydliga svar på någonting! Och det främsta varningstecknet som borde göra att alla vände på klacken och lämnade församlingen är den klassiska trosrörelseläran att man inte ska kritisera ledarskapet.

  Nu lovar jag att jag lämnar detta.

 • Kenneth Lundqvist

  Du är verkligen hal som en ål i ditt sätt att resonera men det beror väl på dina flitiga studier!? Går inte att komma åt dig på något sätt, du är helt rätt oavsett hur fel man tycker du har och censurera dig själv skulle du nog aldrig göra.

  Du lyckas försvara allt på något sätt och låter trovärdig när du försvarar lo och avskrädesteologierna och samtidigt slug i ditt sätt att erkänna vissa fel för att ge tyngd åt det du skriver.

  Men i det stora hela så vägrar du att på ett osminkat sätt kritisera den trosrörelse som fördärvad så många inklusive dig själv och dom som gör sina försök och inte är teologiskt skolade utan skriver ut sin ilska och frustration får inte synas i kommentarsfälten nå mer sen du tog över censuren.

  Skulle jag skriva som jag tycker om dina gunstlingar Brian och gänget så plockades inlägget bort omedelbart så jag får foga mig och säga grattis till dig, som vinner alla diskussioner, jag är bara en enkel människa och förstår givetvis bara en bråkdel av vad du systematiskt lärt dig under alla år!

 • Kenneth Lundqvist

  Det är inga församlingar du beskriver därför faller hela ditt resonemang. Demoniska sammanhang ska man inte försvara. Problemet är att alla profetröster som skulle fört fram ett tydligt budskap har blivit tystade för länge sedan, censurerade.

  Idag får man kritisera men bara så lagom att man inte gör någon större påverkan utan det ska vara upp till var och en att vara sin egen profet i förvirringens tider.

  Så fort någon med profetisk skärpa skrider till verket så står 100 upp och tar bort spetsen genom att kalla det fanatism och dömande. En otydlig basun är man med och blåser i och fortsätter med det trots att bevisen idag är så påtagliga att det inte borde finnas någonting kvar att försvara.

  När djävulen bygger sina fejk församlingar så är det med stor finess och finner man inte något bra i det bygget så är han inte särskilt smart och skulle inte kunna efterapa och vara som en ljusets ängel.

  Det behövs inte så mycket som ser bra ut så står teologerna på rad för att försvara medans profeterna blåser varnande fanfarer. Men deras instrument tas ifrån dom ett efter ett för den store församlingsledaren Lucifer him self tål inte att granskas på djupet och hatar kritik för det är väl han som är Gud här nere och vi som ska avslöja var han gömmer sig?

 • Kenneth Lundqvist

  Idag säger man att profetisk skärpa är en massa gnäll men det är inget spel på fioler utan små desperata försök att stöta en tydlig signal så fortsätt att stöta i din basun, så den inte börjar gnälla på riktigt som den gjort för så många som velat varna senaste decennierna!

  Våga stöta i basunen annars är det helt kört för Sverige och västvärlden! Frid tappre stridsman!

 • Kenneth Mäki

  Tack, ja jag undrar vad som hänt med Aletheia, skribenterna har ju själva blivit anklagade för att vara ”Rotlösa kristna med mycket bitterhet i själen”..
  Har Hillsong lyckats nästla in en av de sina här också och börjat ta över? Virus-free.
  http://www.avg.com

  Den 23 februari 2018 09:46 skrev Disqus :

 • Jonas Rosendahl

  2 inlägg har modererats och tagits bort pga av personliga påhopp.
  Respektera kommentarsreglerna de gäller fortfarande.
  Fortfarande gäller också att kommentarerna bör vara kopplade till bloggposten, även om det inte är ett måste.

  Mvh Jonas /Admin

 • Kenneth Mäki

  Tack. Jag kan ju tycka det är märkliga beskyllningar man får här på Aletheia när skribenterna själva blivit anklagade för att vara: Jag citerar från kommentar under ”Om skribenterna” —-Rotlösa kristna med mycket bitterhet i själen….

 • Göran Åkesson

  Daniel Alm skriver i Pingst nr 2 under På de utsattas sida att han ”vill
  lyfta fram möjligheterna med flyktingvågen och att vi vågar vara positiva och
  offensiva och tro på dem som kommit och kommer till Sverige”. Detta låter ju
  religiöst och fint, men många som kallar sig kristna eller människor som känner
  dåligt samvete för att Sverige inte tar emot tillräckligt många invandrare och
  dessutom ger förlängda uppehållstillstånd till 9000 ungdomar, dessa stöder sig
  på det Bibeln säger att vi skall ta emot främlingen. Men man verkar inte ha läst 1Tim 5:8 där det
  står att ”Om någon inte tar hand om sina närmaste (i detta fall svenskarna), så
  har han förnekat tron och är värre än en som inte tror”. Dvs om ett lands egna
  medborgare blir lidande och åsidosatta av att landet tar emot främlingar så är
  det på samma sätt orättfärdigt och oansvarigt.

  Sverige verkar ha övergett sunt förnuft i invandringsfrågan. Den
  effektivaste hjälpen för flyktingar sker i närområdet. Hade man gjort det så
  skulle vi inte haft dessa problem med ökat våld, våldtäkter, skjutningar och
  uppkomsten av ”no go zoner”, där man kastar sten mot blåljuspersonal och dit
  inga svenskar är välkomna. Människor som inte vill integreras i svenska
  samhället utan bildar parallella samhällen med egna sharialagar.

  Daniel Alm säger att pingst inte skall driva partipolitik, men ändå så
  uttrycker han politiskt korrekta åsikter!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?