Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Är Sverigedemokraternas människosyn kristen?

För några dagar sedan höll Joakim Lundqvist ett omdebatterat tal på Livets Ord där han i praktiken varnade kristna för att rösta på Sverigedemokraterna i höstens val. Efter det talet har svallvågorna gått höga i debatten på t.ex. Facebook, och flera personer har gett uttryck för stöd till Lundqvist eftersom man ofta argumenterar med att Sverigedemokraternas människosyn inte är förenlig med den kristna tron.

Lundqvist själv skrev en replik i Världen idag där han argumenterade för exakt denna tanke. Här följer ett utdrag ur Lundqvists replik:

”Kärnan i den judiskt-kristna människosynen är att alla människor är skapade till Guds avbild. Helt oavsett ålder, etnicitet, religion, hälsotillstånd eller social status, bär vi exakt samma värde i Guds ögon. Denna grundsyn gör den kristna tron globalt solidarisk till sin natur. När en människa lider nöd – oavsett vem, oavsett var – är vi kallade att göra vad vi kan för att hjälpa och underlätta. Det SD står för kan snarare beskrivas som nationalistisk solidaritet – tanken om att den egna gruppen, nationen, etniciteten är lite mer värd och förtjänar större privilegier än andra.”

Efter att ha läst både Lundqvists replik i Världen idag samt vad ett antal kristna skriver på Facebook, vill jag därför titta på ett antal bibelverser som pratar om denna fråga, så att vi får en biblisk grund för dom påståenden som jag vill komma med, samt dela mina tankar om vad dessa bibelverser betyder.

”Om någon inte tar hand om sina närmaste, och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.” (1 Timoteus 5:8)

Jag är personligen en familjefar med fyra barn. När jag får lön, så ser jag först och främst till att betala hyran och köpa mat för min egen familj, för mina egna barn. Om jag skall vara helt ärlig så måste jag erkänna att jag aldrig har betalat hyran för någon annan familj, även om det finns många hemlösa och andra människor i Uppsala som har ett stort behov för hjälp med att finansiera en bostad. Och även om jag ibland har gett pengar till olika projekt som går ut på att ge mat till fattiga människor, så måste jag erkänna att dom pengarna bara är en liten bråkdel jämfört med vad jag har betalat för min egen familjs boende, mat och andra kostnader.

Betyder detta då att jag inte uppför mig som en kristen? Nej, tvärt emot! Paulus skriver faktiskt att man som kristen först och främst har ett ansvar för sina närmaste, sin egen familj. Som familjefar är det faktisk helt rätt att när jag får lön, så skall jag dela människor in i ”vi” och ”dom”, och betala för min egen familj innan jag börjar hjälpa fattiga människor.

”Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder, i någon av dina städer i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte förhärda ditt hjärta eller stänga din hand för din fattige broder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist … Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet, därför befaller jag dig: Du ska villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land.” (5 Mosebok 15:7-11)

När Moses här pratar om att hjälpa fattiga människor, så delar han in dom i tre olika prioriteringar: 1) Först kommer ”en av dina bröder.” 2) Sedan kommer fattiga ”i någon av dina städer”. 3) Därefter kommer fattiga ”i det land” där du bor. Här har vi en klar indelning som görs av Gud – inte av Sverigedemokraterna – i vi och dom. Gud har en rangordning på vilka fattiga människor man skall hjälpa.

Båda dessa verser som vi hittills har tittat på, pratar om hur individen skall agera. Men hur skall så en stor organisation, som t.ex. en församling, agera? Paulus pratar också om detta i sitt första brev till Timoteus:

”Hedra änkor, dem som verkligen är änkor. Men om en änka har barn eller barnbarn, ska dessa först och främst lära sig att visa respekt för sin egen familj och ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Detta är rätt inför Gud.” (1 Timoteus 5:3-4)

När Paulus skriver till pastorn i församlingen, ger han instruktioner om att församlingen skall ta hand om änkor, som ofta var mycket fattiga på Nya Testamentets tid. Men Paulus säger också att om änkorna har barn eller barnbarn, så är det först och främst familjens plikt att ta hand om änkorna. Då har församlingen ingen plikt att hjälpa till. Änkorna skall alltså delas in i två grupper: Dom som har en familj som kan hjälpa, och dom som inte har det.

Där som jag tycker att Lundqvist går fel, är när han säger att den kristna tron är ”globalt solidariskt”. Min åsikt är att Bibelns budskap pratar om ansvar och inte solidaritet, och Bibelns budskap om ansvar säger att du först och främst har ansvar för din egen familj, sedan för din stad, och sedan för ditt land. Det finns inte en enda bibelvers som säger att man som kristen har ansvar för hela världen.

Tankarna om global solidaritet kommer från socialismen, inte från Bibeln. Det är den socialistiske ideologin som gör att partier i Riksdagen tror att dom har rätt att ta pengar från en grupp människor för att ge det till en annan grupp människor. Det är denna socialistiska ideologi som t.ex. gör att Försäkringskassan oftare och oftare vägrar att ge bidrag till svenskar som är sjuka, eftersom regeringen bara under dom senaste fyra åren har använt 212 miljarder kronor på initiala kostnader för invandrare. Det är denna socialism som gör att svenska kommuner använder miljontals kronor för att köpa nya bostadsrätter åt asylsökare samtidigt som många svenska pensionärer inte har råd att bo kvar i sina bostäder.

Och det är dessa socialistiska tankar som har styrt både den rödgröne regeringens politik samt Alliansens politik när dom hade regeringsmakten. Man tar från den ena gruppen människor för att ge till en annan grupp människor.

”Vi tycker att svenska pensionärer är rika, och immigranter är fattiga, så därför tar vi ifrån dom rika svenska pensionärerna för att ge till dom fattiga immigranterna.” Detta är socialism, inte bibliskt.

”När vi var hos er gav vi er denna föreskrift: den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Men vi hör att vissa bland er lever oansvarigt. De arbetar inte utan gör allt möjligt annat. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att arbeta i lugn och ro och äta sitt eget bröd.” (2 Tessaloniker 3:10-12)

Bland alla asylsökare som har kommit till Sverige dom sista åren, finns det självklart folk med många olika motiv. Men faktum är att väldigt många av dessa är vad man kan kalla för ”välfärdsmigranter,” dvs. personer som vill immigrera till Sverige eftersom Sverige är en av världens mest generösa länder när det gäller välfärd för just migranter. Det är människor som har åkt genom hela Europa, men som inte valde att ansöka om asyl i andra europeiska länder eftersom dom ville till det generösa Sverige. Det bibliska svaret på detta är att dessa människor lever oansvarigt och inte skall äta. Det är med andra ord totalt obibliskt att ta pengar från svenska pensionärer och sjuka och ge pengarna till välfärdsmigranter.

Slutligen vill jag säga att det verkar för mig som att Lundqvist inte förespråkar en biblisk politik utan en socialistisk politik där eliten i Riksdagen skall bestämma vilka svenskar man skall ta pengar ifrån och vilka immigranter man skall ge dom till. Min åsikt är att Sverigedemokraterna har en mycket mer biblisk välfärdspolitik än den socialistiska som t.ex. Kristdemokraterna har varit med på att genomföra under sin tid vid makten. Det är överhuvudtaget inte bibliskt att ta pengar från sina egna gamla och sjuka människor för att ge dom till välfärdsmigranter.

”När en människa lider nöd – oavsett vem, oavsett var – är vi kallade att göra vad vi kan för att hjälpa och underlätta.” Nej, enligt min åsikt är detta inte bibliskt. Det bibliska är att vi är kallade att först och främst hjälpa dom som står oss närmast, och om vi inte gör det, så är vi ”värre än den som inte tror.”

”Det SD står för kan snarare beskrivas som nationalistisk solidaritet – tanken om att den egna gruppen, nationen, etniciteten är lite mer värd och förtjänar större privilegier än andra.” Nej, här tror jag att Lundqvist har missuppfattat. Det handlar inte om vilken grupp som mer värd, men om vilken man har störst ansvar för.

(Foto av Politikerveckan Almedalen, CC-by-sa-2.0 licens.)

 

 

Först publicerat på www.sionblogg.se

Publiceras på Aletheia med författarens tillstånd./Admin Aletheia Blogg & Tankesmedja 

=>

Ämne: OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , ,

 • wildwest63

  Det var bra skrivet men så har jag sagt hela tiden. 2015 och 2016 var jag nazistfascistrasist, ss-bödel, auschwitz-vakt och lite annat när jag sa detta. Sagt av kristna alltså! Inte av kommunister. Senare var jag brunråtta, islamofob, anti-kristen, helvetespredikant och allmän galning. Medan jag hela tiden sagt att jag inte kan se annat ur Bibeln än att hjälpa sin nästa först är det som står där. Inte att hjälpa någon i Nigeria eller Eritrea eller Somalia.

  Det är synnerligen märkligt att Lundqvist inte samtidigt varnar för KD’s vurmande för Pride, för kommunisternas illgärningar under 1900-talet, om F!’s raserande av normer och Mp’s inkluderande av islamister. Hade han gjort det kunde jag möjligen accepterat uttalandet. Nu kan jag det inte. Lundqvist är ute och cyklar och begagnar sig av pastorers vanliga tricks – det här var något som kändes som om det kom från Gud. Jaja. Det kan man alltid säga. Dessutom ska det prövas och det är det jag gör och det uttalandet är befunnet för lätt.

  Att Gud skulle vara emot ett parti som förespråkar kristendom i Sverige, om än inte i nån slags pingstkarismatisk dräkt utan kulturellt, och som visar på att vår kassakista inte är oändlig utan det blir fördelningspolitik av det som finns i den (”vi” mot ”dom”) är helt befängt.

  Istället är Bibeln, som inlägget visar, mycket kärv. Jag kan tänka mig att om man inte hjälpte en änka som har svårt med att få pengar till hyran i en församling, trots att hon har en stor släkt, skulle pastorn avsättas nästa församlingsmöte (om några såna existerar numera). När Jesus talar om att vi ska ta hand om en av dessa mina minsta, så menar han inte 35åriga lurendrejare från Iran utan våra egna barn, våra familjer, våra kusiner, våra släktingar, våra grannar, våra vänner. När detta är gjort och vi känner att vi har pengar och energi över kan vi hjälpa andra – dvs människor i vårt samhälle, vår kommun, vårt land. Normalt sett kommer vi aldrig fram till nivån att kunna hjälpa några andra länder. Är det så har vi för högt skatteuttag. Dessutom är det helt enligt biblisk ordning.

  Biblisk historia har varit noga med att dela in världen i så stora bitar så vi kan hantera dem mentalt och ekonomiskt. Under Josua tid var stamindelningarna i Israel exakta. I missionsbefallningen skulle vi gå från Jerusalem, Galiléen, Samarien och till jordens gränser. Inifrån och ut. De närmaste först. Utan denna indelning kan vi inte fungera. Det går inte att ta in hela världens problem. Jesus säger till Judas att inte uppröras över kvinnan med nardusoljan eftersom vi alltid har fattiga ibland oss. Vi har alltid behov. Men ingen tar hand om mina barn utom jag. Ingen tar hand om mina föräldrar utom jag. Det dyker inte upp en snubbe från Laos och säger att han betalar mina föräldrars läkarbesök. Det är jag.

  Dessutom anser jag att nuvarande läge är värre än så. Vi stoppar våra barn i politiskt indoktrinerade dagis och förskolor. Mammorna vill göra karriär. Helst vill man arbeta med barn i 35årsåldern eller med andra unga män, medan de egna barnen får vara utan sin mamma o pappa. Vi stjäl andras barn och leker med dom själva och bryr oss inte om våra egna. Det är tvärtemot Bibelordet. Lägg ner detta arbete! Uppfostra och umgås med era egna barn först. Blir nån tid över – jag tvivlar på det – så kan man leka med afghaner som inte är afghaner, som säger sig vara barn men inte är barn, som säger att de flytt hit, fastän det är fysiskt omöjligt såvida inte Sverige gränsar till Iran (det har jag inte märkt, men det kanske beror på en accelererande kontintenalförskjutning).

  Vad vi istället ägnar oss åt är att importera en med vår kultur inkompatibel kultur som kommer omforma Sverige till ett sydamerikanskt land. Områden med rika, med beväpnade vakter, chaufförskörda bepansrade bilar för att ta sig till jobbet, stora områden av slum där ingen vettig människa vågar sig in. Områden i landet kommer precis som på medeltiden vara omöjliga att besöka. Välfärdsstaten kommer krascha eftersom man behöver enbart förskolematematik för att inse att det är en ohållbar utveckling som pågår. Ja, det blir värre än Sydamerika eftersom vi importerat en fientlig religion och en fientlig samhällsordning med det världsvida kalifatet som mål. Tror någon att vi som är kristna har något att säga till om där? Vakna! Dröm inte vidare.

  Att då välja det enda parti som inte (ännu så länge inte) är ansvarig för den politik som lett fram till ett accelererande kaos, det väljer Lundqvist att beteckna som nåt slags sataniskt val. När han själv väljer partier som är orsaken och kommer vara orsaken till att hans församling och han själv på sikt kommer förföljas och sättas i fängelse, kanske t o m bombas och avrättas. Och detta ska kallas Guds röst till oss??

 • Martin

  ”Det SD står för kan snarare beskrivas som nationalistisk solidaritet – tanken om att den egna gruppen, nationen, etniciteten är lite mer värd och förtjänar större privilegier än andra.” (J Lundqvist)

  Precis så har det fungerat i Sverige och alla övriga stater och (övriga etniska grupperingar) i tusentals år. Om man hävdar att detta skulle vara synd i Guds ögon så har man tagit på sig en grannlaga uppgift att bevisa detta. Det är alltså inte Sd som är undantaget, det är sjuklövern som agerar på ett fullkomligt unikt sätt i världshistorien, att agera för sitt eget folks undergång. Pastorskollektivet är lika unikt som aktivt verkar för att en fientlig religion, nämligen islam, ska ta över. Detta är galenskap, i ordets mest sanna betydelse.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Huvudet på spiken som vanligt. Så befriande i den andliga och politiska ankdamm Sverige befinner sig i med lite klartänkta kristna som Wild West.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Jon: Tack för ditt bidrag! Nedan kommentar till Wildwest gäller dig med, fast du är norrman 😉

 • Mattias

  Jag hoppas du är ironisk nu Daniel.

 • Janne Melkersson

  ””När en människa lider nöd – oavsett vem, oavsett var – är vi kallade att göra vad vi kan för att hjälpa och underlätta.” Nej, enligt min åsikt är detta inte bibliskt. Det bibliska är att vi är kallade att först och främst hjälpa dom som står oss närmast, och om vi inte gör det, så är vi ”värre än den som inte tror.””

  Naturligtvis först och främst de som står oss närmast, gör inte hedningarna det också! Men detta är det minimum Herren vill se hos en arbetsför familjefar.

  Det är klart att man kan ha skygglappar och stanna vid 1 Tim 5:8 så man inte ser till exempel Gal 6:9-10

  ”Och låt oss inte tröttna på att göra det goda, för när tiden är inne ska vi skörda, om vi inte ger upp.
  Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, men framför allt mot dem som är
  våra syskon i tron”

  Här har Paulus förutom att göra gott mot trossyskon också med att göra gott mot var man dvs mot varje människa vi möter i nöd efter vår väg. Vare sig han är jude, grek, arab eller hindu. Att endast hjälpa familj, släkt, vänner och bekanta träffar inte Guds mening.
  Om Gud ställer oss inför den situation som den barmhärtige samariten hamnade i har vi att välja den väg leviten och prästen tog eller samaritens.

  ”Och även om jag ibland har gett pengar till olika projekt som går ut på att ge mat till fattiga människor, så måste jag erkänna att dom pengarna bara är en liten bråkdel jämfört med vad jag har betalat för min egen familjs boende, mat och andra kostnader”

  Jag tror att för Gud handlar det inte om annat än hjärtats inställning till de i nöd och inte hur mycket vi ger. För gör vi det inte i kärlek är vi iaf inget annat än en klingande cymbal. Gud välsignar gåvan inte för det den inte har utan för det den har. Därför är en bråkdel långt mer än att låta det tillfälle som Paulus talar om ovan gå förbi.

 • Med risk för att låta lika otroligt arrogant och dömande som jag uppfattade pastor Lundqvist, så vill jag ändå säga att hans demagogiska svada var skicklig och säkert gick hem hos åhörare som inte kan eller ids kritisk granska utan gillar att något annat ljushuvud tänker åt dem, men samtidigt på en så låg nivå moraliskt och intellektuellt att det var pinsamt. Var kommer andra kristna att kunna bemöta detta hatfyllda svartmålande av SD?
  Talet var en uppvisning i rena lögner, okunskap och bristande logik. Bedrövligt. Säkert har Lundqvist en del goda egenskaper som pastor, men jag är glad att jag inte är med i den församlingen. Jag tänkte på Goebbels när pastorn från sin predikopiedestal gick på som bäst, piskade upp stämningen, gick upp och ner i tonläge och ibland verkade nära brista ut i gråt. Patetiskt.
  Minen när han med huvudet på sned som en liten snäll pojke och med blank-i-ögonen-blick talade om / till sin hjälte Alf Svensson som tydligen varit så ”modig” att han som resten i drevet varnar för SD. Värt att se detta tal i predikan igen, det är snudd på att Lundqvist slår Gudrun Schyman i billiga retoriska knep som tilltalar den enkelt funtade publiken som bara vill heja på den goda sidan, no matter what.

 • wildwest63

  Den barmhärtige samariten var en i landet resande utlänning som hjälpte en jude som slagits ner, medan hans fisförnäma landsmän inte hade tid. Pastorer var de andra, väl bemärkt, i dagens språkbruk..

  Översatt till dagens läge motsvarar det en finländsk affärsman på resa i Rättvik som tar hand om en nedslagen svensk, vilket de svenskar som paraderar i all sin godhet på gågatan inte hade lust att ta hand om av tidsskäl eller för att smutsa ned händerna. Den finländske affärsmannen hade också tidsnöd, men tog sig tid.

  Liknelsen visar på hur litet våra egna, dvs vår familj, våra vänner, vår församling, våra pastorer bryr sig om oss i ett krisläge. Längre än så kan man inte dra liknelsen. Den har inget att göra med att flyktingsmugglare har dumpat migranter illegalt i landet som vi vägrar hjälpa.

 • wildwest63

  Frågan är hur många KD-politiker i sin församling han försöker bädda för i valet med det talet. Det vore ju ganska kul om det efter valet framkom att Lundqvist själv aspirerar på en politisk post i KD i kommun eller landsting. Ett politisk kamptal helt enkelt. Tyvärr orkar jag inte se hela eländet.

 • Janne Melkersson

  Nu vet jag ingen som paraderar med sin godhet utan det har blivit modeordet bland dem som inte vill dela med sig av sin tid eller sina tillgångar till de som behöver hjälp.
  Och det är ok för varken du eller nån annan behöver rättfärdiga sina beslut. För Gud vill att de som ger gör det utan tvång och med glädje.

 • wildwest63

  Åjo, det paraderas hej vilt av Godhet i media, politik, kulturvärld och bland politiskt korrekta företagsledningar, advokatsamfund osv. Det är ett fasligt paraderande där godheten är selektiv. Det är vissa man kan hjälpa, men inte andra.

  Och dessa vill definitivt dela med sig av sina tillgångar, bara det att det inte är deras tillgångar. Det är tillgångar som man tillskansat sig från andra genom skatteuttag som i grunden handlar om ett lån till staten för att garantera min säkerhet, min hälsa och min utbildning.

  Man delar också gärna med sig av sin tid och bryr sig inte om sin egen familj eller sina egna närmaste. Det är inte lika tjusigt som att hjälpa ett 35årigt afghanskt barn.

 • Janne Melkersson

  Ok då förstår jag! Jag talar om oss kristna och hur jag tror vi ska förhålla oss. Vad världen gör kan jag ha synpunkter på men den ska Gud döma medan vi har att döma varandra. Åtminstone i fråga om rättstvister men jag tänker att Paulus även menar generellt.

 • Martin

  Bra inlägg! Men smärtsamt med den svåra splittring i kyrkan vi ser nu. Lundqvist nämner inte vänsterpartiet med ett ord, med dess ideologiskt nära kopplingar till kommunismen. Likt de 380 riktar han in sig på människovärdet. Det är så dumt så det går inte bemöta.

  Swärd gick igår ut som en bandhund mot sd-röstande kristna och uppmanade dem att starta en egen kyrka där de kunde tillbe Jimmie Åkesson och Donald Trump. Han skriver: ”Det är uppenbart att kristna SD-vänner saknar all elementär intellektuell och andlig klarsyn. De lever i en förvriden världsbild, vilket präglar hela extremhögern. Det tar avstånd från alla varianter av kristet ledarskap i Sverige”.

  Genom att lägga ”fel” röstlapp i ett kuvert har de en förvriden världsbild, saknar ALL elementär intellektuell och andlig klarsynd. Lever i en förvriden världsbild, tar avstånd från ALLA varianter av kristet ledarskap i Sverige.

  Jag hade ett samtal med min far, högutbildad och ett arbetsliv med höga positioner inom näringslivet bakom sig, om detta. Hans kommentar var att detta kommer från en psykiskt störd person. Jag talade med min syster, hon fylldes av avsmak. De är inte troende.

  Hur ska vi hela vår stackars kyrka? Ska vi som oroas över den pågående islamiseringen, den fruktansvärda brottsligheten, våldtäktspandemin, otryggheten, skolkrisen, poliskrisen, uppbrända ambulanser, stormade akutmottagningar osv osv osv bli jämförda med nazister om vi röstar på det enda parti som motsätter sig massinvandringen? Och bli uppmanade att starta en egen kyrka där vi ska tillbe Trump och Åkesson? Hur ska vi kunna dela bröd och vin efter detta?

 • kjell

  När SD ”bäddar” för oss kristna så är ”bandhunden” den första att ta vara på möjligheter för att själv få glänsa.
  Vi kan dela bröd och vin med varandra i våran nya kyrka, där vi bygger på ”aletheia” och gamla tiders väckelse.

 • Martin

  Jag blir störd ända in i själen. Swärd raljerar och tycker Enarson ska bli biskop i den nya nazist-kyrkan. Själv är han så nära frikyrkans biskop man kan komma. Det finns inga med fler förtroendeuppdrag i olika frikyrkliga styrelser som Stefan. Dagen, Ja till Livet, Svenska Evangeliska Alliansen, Clapham, EFK och säkert en mängd andra. Han har varit pastor i årtionden. Och attackerar andra troende på detta sätt, som en bindgalen hund. Det finns inte ord. Far avfärdade honom som psykiskt störd. Det är inte så vi ska uppfattas av världen, Jesus sa att världen skulle komma till tro genom vår kärlek till varandra.

  Dela bröd och vin byggd på ”aletheia” och gamla tiders väckelse. Amen till det Kjell!

 • Jonas Rosendahl

  Martin,

  Överdramatisera inte det här nu. Det är väl magstarkt att antyda att Swärd skulle vara psykiskt störd. Det är inte ok. Det är ett övertramp.

  Vi kan tagga ner lite runt detta nu. För vem bryr sig egentligen vad de säger från sina plattformar? En liten kör som klappar mekaniskt, vilka fler?
  Du ska nog se att den dagen Jimmie Åkesson blir statsminister så står de där med mössan i handen.
  Nationalismen vindar blåser nämligen starkt. På gott och ont.

  Vi som kristna gör bäst i att förbereda oss på nya tider så vi inte står där lika vimsiga allihopa.
  Med tro och tillförsikt så ska vi möta framtiden. Inte bete oss som oroliga och och börja med några slags amatörpsykologiska analyser. Det gynnar ingen.

  Du kan gott fira nattvarden vidare. Betrakta reaktionerna som lite gläfsande. En opposition ska alltid finnas, se det som bra i sig.

  Nåt mer kommer inte att ske speciellt inte efter SD dokumentären om S ..;-)

  Jonas (Admin)

 • Martin

  Om man klär sina politiska åsikter i en religiös skrud och gör dem till dogma så skapar man splittring. Invandringsfrågan skulle aldrig ha varit en del av kyrkans grundläggande lära, vilket den har gjorts till av framför allt Stefan Swärd. Propaganda-teologi hör inte hemma i den kristna kyrkan. Någon, ve och fasa, kanske har någon annan politisk uppfattning. Då ska den personen attackeras brutalt och till och med hängas ut offentligt. Dissidenter ska förföljas och uteslutas. Fy och usch!

  Nej, nu ska jag återgå till semesterlugnet med renovering av gamla torp-fönster och fika med vänner i trädgården och bad och annat som hör den svenska sommaren till!

 • Jonas Rosendahl

  Det gör du helt rätt i. Jag har också en vecka kvar av semestern där jag ska försöka göra nåt vettigt.

  Vi får som sagt se om det blir nån splittring av detta. De flesta pastorer ska man veta är goda människokännare och har pejl på läget. De förstår var skeppet lutar så att säga, och håller därmed låg profil.
  Några speciella praktiska konsekvenser har vi inte sett ännu. Bättre att avvakta än att skruva upp tonläget ytterligare i detta läge.

  Jonas (Admin)

 • David Smeds

  5 Mos 32: 8 berättar att Gud givit arvslotter och gränser åt folken.
  …När den Högste gav arvslotter åt folken,
  när han spred ut människors barn,
  då utstakade han gränserna för folken…
  Samma tanke finner vi i NT när Paulus talar till filosoferna på Aeropagen.
  Apg kap 17:26 …..26 Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo….

  I Bibeln ser vi att Gud inte gillar globala förbund som bygges av människor trots att Gud inte sanktionerat detta. Babelsförbundet (se Babels torn) ledde till Guds vrede. Romarriket kontrollerade den då kända världen. Men slogs ned för att återkomma i annan skepnad.
  Gud är för familjen, nationalstaten mm och gör oss ansvariga för dessa instutioner.
  Globalister, one-world, Kingdom now ,EU, FN m.fl.verkar drömma om överstatlig lösning på våra problem.

  Vi borde verka för lösningar, lokalt i andra nationer, räcka ut handen och ge råd hur man bygger fungerade skattesystem och demokrati. Grekland är ett land som tagit råd från svenska skattekonsulter hur man kan skapa rättvis beskattning. Vi kan hjälpa med sjukvård och skolor, antikorruptions bekämpning mm.

  Lösningen på de globala problemen är aldrig att 100 tals miljoner ska flytta runt. Istället ska vi verka för lokala modeller. Storebror har inte lösningen, men ”småbröderna” kan hjälpa varandra framåt.

 • wildwest63

  Grenholm och andra figurer får ihop motsatt tolkning. Stamindelningen i det gamla Israel gällde visst bara judarna just då och sammanhanget har därmed uppenbarligen ingen mening längre. Jag föreslog att detta kunde strykas ur bibeln.

  Jag tror inte Sverige snart har så mycket konsultarbete att vidarebefordra. Vi är alltmer ett avskräckande exempel i de mest skilda frågor, naturligtvis migrationen i första hand, men även hur vi behandlar IS-krigare, hur vi censurerar debatten, hur våra daghem är uppbyggda, hur amoraliskt våra kulturinstitutioner fungerar, hur vi driver folk till självmord, hur vi använder recept från Stalin när vi har drev på sociala medier. Jag läser många olika länders tidningar mer eller mindre regelbundet och vårt anseende är i fritt fall.

  Min teori är också att den svenska kronans svaghet delvis beror på detta. Jag vet hur man analyserar landsrisker och ett land som vårt har inte längre 0 i risken för inbördeskrig. Då vill man inte gärna investera amerikanska pensionspengar på börsen eller i våra riskbolag.

  Jag är stadigt förvånad över hur snabbt det går att rasera ett fungerande land. Många märkligheter under historiens gång blir nu så mycket klarare när man ser hur fort det kan gå även i vår tid.

 • Janne Melkersson

  Frågan är hur stoppa denna pågående negativa spiral?

  Jag tror inte vi finner svaret i politiken för varken nationalism eller liberalism / globalism eller nått annat är vägen att rädda Sverige. Det som vi kristna kan göra är att följa den uppmaning som Paulus ger oss, det som han säger är gott och välbehagligt inför Gud i 1 Tim 2, att be för överheten. Vi säger att Gud kan förändra människor och samhällen men vi tror ju inte på det utan vi litar mer på politiken!

  Med Svärds inlägg om SD häromdagen slängdes det en stor mängd eldfängt material på den splittringens brasa som redan brann för fullt efter Enarssons påstående om att Gud vill SD. Vad mer behövs för att inse att politik inte är vägen med stort V för oss kristna?

 • Josua

  Håller med om att politik inte är vägen till människors frälsning. Men det behöver inte råda ett motsatsförhållande mellan evangeliet och politik. Wayne Grudem, konservativ kristen teologiprofessor, driver i sin utförliga bok ”Politics according to the Bible” tesen att kristna (först och främst de som är lämpade och intresserade) på ett markant sätt ska påverka det politiska styret. Han går också emot fem, enligt honom, felaktiga synsätt när det gäller kristna förhållande till politiken, däribland ”Do evangelism, not politics”.

 • gäst & främling

  Om du vill fälla ett träd, köper du möjligen en såg, och sedan ber du att trädet skall falla, eller räcker det med bön för dig.
  Jag tror inte att vi bara skall sitta med knäppta händer, eller armarna i kors, jag ser politiken som ett verktyg, och mitt förnuft säger mig att det inte räcker med att rösta på ett litet parti, vi kan klart se på mätningar att SD är på väg att bli ett stort parti, kanske störst, då gäller det att se om dom har något att erbjuda oss kristna, dessutom har många kristna tagit plats på deras stolar.
  Det är bibliskt att ”handla” Josef samlade in säd, för att senare ha när dom magra åren kom.

 • David Smeds

  wildwest63 Jag håller med om att mkt är problematiskt. Mot detta står att vi har fungerade lagstiftning och byråkrati som oftast är rättvis. Skattesystemet fungerar med större och större förtroende mellan parterna.Allt som fungerar ska vi försvara.

  Det är riskabelt om vi sprider uppfattningen att allt är nedrivet. Så är det inte.
  Vi beder för överheten och påtalar när överheten brister.

  Om vi påstår att ”huset” är nerbrunnet, så får vi ingen hjälp att släcka.
  Sverige har låg korruptionsindex.

  Låt oss gå tll valet med stor tillförsikt. MVH

 • Slimebeast

  Utmärkt artikel! Fortsätt kämpa Jon.

  ”Om någon inte tar hand om sina närmaste är han VÄRRE än den som inte tror”

  Den principen har varit en självklarhet för oss i tusen år som kristet land, och säkert under tusentals år före det, eftersom även hedningen har ett visst mått av gudomlig känsla för rätt och fel inympat sedan skapelsen (Rom 2:15 ”Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan; om det vittnar också deras samvete och deras tankar”).

  Men hur många av dagens svenska kristna tar den versen på allvar? Hur ofta predikas denna bibliska princip?

  I vår socialliberala moderna kultur anses det moraliskt föredömligt att vara självkritisk (mot sig själv, sin familj, sitt folk och sin religion) samtidigt som man har en förlåtande och ursäktande attityd till främlingar och överdriven respekt för allt främmande. Även svenska kristna, vilseförda av den moderna tidens ande, är övertygade om att detta är ett generöst och gott beteende, sorgligt omedvetna om hur det fördöms i Bibeln.

  Att offra sina närmaste för främlingars skull är okristet!

  Men kristna ledare som Joakim Lundqvist menar att vi kristna ska aktivt verka för vår egen undergång, att vi ska medverka till att förstärka en socialistisk världsordning och till islams geografiska utbredning, att vi har en gudomlig plikt att ta emot och försörja alla världens främlingar som bestämt sig för att bosätta sig i vårt land.

  Vi får inte protestera och välja ett annat alternativ när vårt trygga samhälle förändras, när våra gator fylls av främlingar, när våra nära och kära riskerar att falla offer för invandrares våld, när vi håller på att bli minoritet i vårt eget land, när en aggressiv och fientlig religion ska etablera sig i ett land som förklarades som kristnat för 1000 år sedan. Trots att allt detta sker under nuvarande politikers styre och godkännande. För hör och häpna, då har vi samma ideologiska kärna som nazister enligt Joakim Lundqvist!

  Det är vidrigt vad som har hänt svensk kristenhet under senare år.

  Egentligen behövs det ingen profetia för att förstå att ingen kristen borde stödja den laglöshet, lögn och perversion som representeras av de sju etablerade riksdagspartierna.

 • Slimebeast

  Men Janne Melkersson, kan du inte läsa?

  Om du tänkte välja ett bibelcitat för att försvara Lundqvists position så valde du ett riktigt dåligt exempel.

  Lundqvist opponerar sig mot SD:s tanke om att ”den egna gruppen, nationen, etniciteten är lite mer värd och förtjänar större privilegier än andra.”

  Men enligt Paulus förtjänar den egna gruppen större privilegier än andra!

  Gal 6:9-10
  ”Och låt oss inte tröttna på att göra det goda, för när tiden är inne ska vi skörda, om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, men FRAMFÖR ALLT mot dem som är våra syskon i tron”

  I Paulus värld är det helt rätt att prioritera sin egen grupp före alla andra. Paulus uppmanar oss till konkret handling, att rent konkret göra ”mer gott” för andra kristna än för icke-troende.

  Och precis enligt samma princip väljer SD svenskar före alla andra människor. ”Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, men framför allt mot dem som är
  svenskar”.

 • Janne Melkersson

  Naturligtvis finns det olika syn även på i denna fråga.
  Jag delar Grudems syn att ”Do evangelism, not politics” inte är en framkomlig väg.
  Jag menar att den av oss som vill mycket väl kan vara med i politiken men att församlingen ska hålla sig utanför. Ser vi på de länder som har ”kristna” partier är det ju inte Guds nåd och hans barmhärtighet de för fram utan i bästa fall etik och moral. Att genom kristna politiker tro vi kan förändra samhällen är en utopi helt enkelt därför att kristen tro inte är politik.

  Josia är ett exempel, Jeremia kallar folket för ogudaktigt än fast Josia var rätt i sitt förhållande till Gud och en gudfruktig konung. Han hade all världslig makt i Israel men hans värme och kärlek till Gud kunde inte tina upp Israeliternas kalla och hårda hjärtan.

  Kyrkohistorien är ett annat exempel för på 300-talet när Konstantin gjorde kristen tro likvärdig med andra religioner för att 380 bli stadsreligion så stannade väckelsen i stort upp. Tvärt emot vad vi tror och hoppas så växte kyrkan endast i världslig makt men tappade Andens kraft. För att i stort inte komma igång med kraft förrän ungefär 1200 år senare med Luthers teser som början. Det finns säkert väckelse perioder jag inte känner till före det men i stora drag tror jag det förhåller sig så.

  Därför tror jag att vi har större möjlighet att påverka samhället genom den bön jag hänvisade till och våra egna liv som exempel i vardagen.

 • Janne Melkersson

  Jodå jag kan läsa! Jag vet inte vad du talar om och jag försvarar inte Lundqvists predikan vart får du det ifrån?

  Om du har läst mina inlägg de sista dagarna så ser du att jag säger att ta hand om de egna är det minimum Herren vill se hos oss. Alltså först familjen sen trossyskon och efter det de Herren ställer i vår väg oavsett hudfärg språk och kultur. Herren gör fortfarande inte skillnad på person även om det finns de av oss som envisas att påstå det.

  Din version av Paulus vers är helt enkelt inte sann för det står i sammanhanget att han har gjort oss av ett blod, därför är inget folk mer värd än ett annat folk i Guds ögon. Tanken att svenskar skulle vara mer värd än annat folk är stötande och långt ifrån bibelns mening.

 • Slimebeast

  Så som du hade ställt upp citaten så trodde jag att du gick i polemik mot artikelskribenten (Jan Andersen). Ursäkta, jag missförstod.

  Min tolkning av Paulus vers var helt korrekt. Jag visade nämligen att han ställer grupp mot grupp, att han prioriterar en grupp före en annan, att en grupp är mer värd än alla andra för Paulus.

  Jag sa inte att Paulus anser svenskar vara mer värda, men han bejakar principen om att man kan ställa grupp mot grupp. Att man ibland SKA gynna sin egen grupp (kristna framför icke-kristna).

  Enligt Paulus förtjänar den egna gruppen större privilegier än alla andra, en princip som den ignoranta Joakim Lundqvist förkastar i sin kritik mot SD.

  Tycker du verkligen att det är moraliskt rätt att prioritera en grupp före en annan baserat på delad tro (som Paulus gör om kristna), men att det plötsligt är moraliskt förkastligt, ”stötande”, att prioritera en grupp före en annan baserat på delad nationalitet?

  Tror du inte människor tycker det är stötande att kristna ska hjälpa sina egna framför icke-kristna?

  Jag är nyfiken på hur du skulle rättfärdiga det moraliskt att vi ska gynna andra troende samtidigt som du förkastar att göra det baserat på nationalitet?

 • Janne Melkersson

  Nu är det inte jag som säger att det är Gud välbehagligt att be den bön jag citerar, det är Paulus.
  Jag tror mer på Gud än politiker och det borde fler göra. Jag säger inte vi ska sitta med händerna i kors vi ska med våra liv vittna om Herren.
  Varken nationalister eller globalister eller nån annan politisk riktning har nått evangeliskt att erbjuda. Inte ens KD proklamerar Herren för gör de det så förlorar de röster. Det är väl därför som dess ledare går i pridetåget. På sin höjd kan politiska partier erbjuda god etik och moral. Bra så om det sker.

 • Josua

  Grudem gör också en tydlig distinktion mellan församlingen och staten, så han håller nog med dig om att församlingen ska hållas utanför politiken. Med andra ord är han överens med dig om att Konstantins förening av kyrka och stat på 300-talet var obiblisk. I kapitlet ”Historical exemples of Christian influence on secular governments” lyfter han dock fram många exempel på hur kristna påverkat de styrande i en positiv och biblisk riktning.

  Han skulle nog också hålla med dig om att kristna politiker inte kan ”förändra samhällen” om du med det menar frälsa människor i direkt mening. Han har för övrigt ett kapitel som heter ”Government cannot save people or change human hearts” så han är medveten om att statens roll inte är frälsande.

  ”Civil/human government” är dock en av Gud ingiven instans som inte har ett frälsande syfte, så det fyller olika funktioner i Guds plan för historien. Statens och politikers främsta uppgift är enligt Grudem att straffa ondska och uppmuntra godhet. I övrigt lyfter han exempelvis fram värnandet om nationen, skyddandet av människoliv, människans frihet, familjens ansvar/rätt att uppfostra barn och maktfördelning (pga av människans korrupta syndanatur och maktmissbruk) som andra bibliska principer i politiken.

  Det är alltså ingen konflikt mellan bön, evangelisation och att aktivt verka som kristen politiker. Alla tre har sin roll och funktion.

 • Janne Melkersson

  Ok no problem, jag förstod inte att mitt inlägg kunde tolkas så!

  ”Tycker du verkligen att det är moraliskt rätt att prioritera en grupp före en annan baserat på delad tro (som Paulus gör om kristna), men att det plötsligt är moraliskt förkastligt, ”stötande”, att prioritera en grupp före en annan baserat på delad nationalitet”

  Att vi ska först ta hand om vår familj och trossyskon är ju vad jag säger. Men det är det minimum Herren förväntar sig av oss. Efter det vi först har försörjt de ovan är vi fri att vara som samariten att hjälpa och stödja fler än de som står oss närmast efter vår väg. Vill du inte göra det så låt bli för vi vet att Gud vill vi ska ge av oss själva och av det vi har med ett glatt hjärta och utan tvång.

  ”Tror du inte människor tycker det är stötande att kristna ska hjälpa sina egna framför icke-kristna?”

  Nej, icke-kristna ser hyckleriet att en del kristna har allt medan andra kristna lider nöd. Att inte ta hand om sina egna är upprörande även bland icketroende.

  ”Jag är nyfiken på hur du skulle rättfärdiga det moraliskt att vi ska gynna andra troende samtidigt som du förkastar att göra det baserat på nationalitet?”

  Jag kan inte se problemet eftersom vi vet att det i Kristus inte är skillnad på jude och grek. Vilket är ett sätt Gud uttrycker att människan är lika värd inför honom. När Gud ställer oss i en situation som samariten har vi två val, gå förbi eller hjälpa den i nöd. Det är det moraliska val vi ställs inför.

 • Janne Melkersson

  Jag har några böcker av Grudem men inte den du nämnde. Han systematiska teologi är en god bok att ta del av.

  Ja men då verkar Grudem och jag vara överens om det mesta. Jag ser inget problem att verka politiskt på enskild politisk övertygelses grund. Men inte ”kristna” partier för de kan inte annat bli en mycket mycket blek och tafatt kopia av originalet. Bättre då med kristna politiker i olika partier.

  Eftersom jag bor i Sverige så är det naturligtvis till det samhället jag betalar skatt. Det är det påtagliga sätt jag kan värna om min nation och det gör jag med glädje. Men det och att skydda människoliv, människans frihet, rätten att uppfostra barn och maktfördelning är ju inte endast kristna principer de är universella som jag förstått det. Menar Grudem att de har sin grund i kristen tro?

 • Josua

  Ja, han bygger sin argumentation och sina principer utifrån Bibelns undervisning (därav boktiteln ”Politics according to the Bible”). Nu har jag bara skumläst lite än men jag vet att boken har ett gott rykte bland bibeltroende kristna. Han går också igenom hur vi ska tänka kring ekonomi (privat ägande, givande, skatt, bidrag), immigration, hjälp till andra nationer, miljöfrågor, militärt försvar, krig etc och man kan väl säga att hans slutsatser inte är särskilt ”politiskt korrekta”.

  När det gäller ”kristna” partier vet jag inte riktigt hur du definierar det. Om du med det menar ett parti som vill införa någon form av teokrati och/eller där makten och kyrkan förenas (likt Konstantin) så förstår jag din ståndpunkt. Men om man som kristna förstår statens roll ser jag inget direkt fel med att verka i ett parti med enbart kristna företrädare som värnar om bibliska principer.

  Jag har för övrigt inte läst Grudems systematiska teologi men det kanske är något för framtiden.

 • Janne Melkersson

  Ok då kanske det blir en bok till av Grudem för mig med!

  Tanken att vi kristna genom politik ska kunna påverka samhället så att det till sist blir kristet eller åtminstone mer kristet än idag är inte biblisk. För dess budskap är att världen inte blir bättre med tiden utan sämre.

  Därför tror inte jag vi behöver ett kristet parti även om dess politiker är troende för vi är kallade att vinna människor på individuell nivå och det tror jag bäst sker genom en andefylld församling som vinner människor för Gud. Men även om detta skulle ske blir det ingen himmel på jord förrän Herren kommer i makt och härligt inför tusenårsriket.

  Men att vara med i en grupp med kristna som värnar bibliska principer vill jag gärna vara med i.

 • Josua

  Jag tror nog att Grudem skulle hålla med dig om ovanstående utan att dra samma slutsats, dvs han tror inte att vi kan ”kristna” samhället genom politik (i alla fall inte i bemärkelsen att vinna människor för evigheten) utan att det blir sämre och sämre. Men trots det menar han att det finns bibliskt stöd för ”civil government” i samhället för att i första hand begränsa ondskan och att kristna också ska engagera sig där (i mån av intresse och fallenhet).

  Han skulle också hålla med dig om att vi först och främst är kallade till att vinna människor (och personlig helgelse) men att det inte utesluter politikens roll.

 • Martin

  De som försöker förklara världen faller ofta tillbaka till Tyskland på 30-talet i nån form. Det är som att världens ondska bara kan kanaliseras genom en ny Hitler. Niall Ferguson menar att vår tid bättre kan jämföras med boktryckarkonstens uppkomst i slutet av 1400-talet. Det fanns tryckpressar i nästan varje nordeuropeisk stad, vilket gjorde att Luthers kritik mot den katolska kyrkan fick stor spridning. FB-kommentarer, fria bloggar och liknande utgör samma hot mot den etablerade religiösa ordningen som tryckpressarna gjorde för 500 år sen. Pastorerna har inte längre ensamrätt på bibliska tolkningar, lika lite som katolska kyrkan hade efter tryckpressarna. Stefan Swärd representerar den gamla ordningen, där pastorn hade makt över människornas själar i kraft av sitt ämbete. Denna ordning är nu på väg att smulas sönder, jag tror det är därför Stefan reagerar så oerhört kraftfullt. För en utomstående, som min far, ser det ut som en freakshow. Men han försöker försvara sitt makt-territorium.

 • gäst & främling

  Vad menar du med ett fungerande skattesystem?
  Idag går 80-90% tillbaka till statskassan utan att få vara kvar i systemet och skapa arbete, men du kanske tror att varan kostar det som står på prislappen, de flesta betalar 30-50% skatt på inkomst och sedan moms men jag har som pensionär något lägre, men kan t.ex inte dra av för resor, som idag är min ”hobby” med ett högskattat fordon, och bränsle, för ca 16 kr litern (Ryssland tar ca 6 kr)
  När jag bytte ort och hus fick jag en skatt på det gamla huset för en påstådd vinst, fast det nya enklare och mindre huset var dubbelt så dyrt.
  Om jag haft mer pengar över, kunde dom gått till hantverkare och genom det skapat arbete.

 • Janne Melkersson

  Ondskan har aldrig varit ett problem för att folk ska bli frälsta, det visar historien väl. Tvärtom verkar det som att krig, nöd och orostider drar folk till Herren. En norsk pastor sa att kapellet han växte upp i var så full av folk under kriget så de behövde inte elda i kaminerna under vintermötena!

  Om Grudem menar att kristna i politiken ska verka för ett rättvist samhälle har bibeln ett tydligt alternativ som dessutom Gud tycker är gott och välbehagligt;

  Så uppmanar jag nu först av allt,
  att man frambär böner, åkallan,
  förböner och tacksägelser för alla
  människor,
  2. för kungar och för alla i ledande
  ställning, så att vi kan föra ett lugnt
  och stilla liv i all gudsfruktan och
  värdighet.
  3. för sådant är gott och välbehagligt
  inför Gud, vår Frälsare,
  4. som vill att alla människor ska bli
  frälsta och komma till kunskap om
  sanningen. 1 Tim 2

  Varför inte på allvar följa Paulus uppmaning att ”först av allt” lägga vår kraft på den bönen istället för politik som Gud överhuvudtaget inte talar om? Det är som om vi inte litar på att Gud svarar på bön utan vi ska för säkerhetsskull hjälpa han på traven.

  Det finns de som bekymrar sig för att om vi inte har kristna politiker så garanteras inte vår rätt att evangelisera. En rättighet som inte är nån självklarhet varken med eller utan kristna politiker. Om vår rätt till det skulle dras in får vi göra som de första kristna och predika evangelium i alla fall.

 • wildwest63

  Jag vet inte om du var ironisk när du skriver att skattesystemet fungerar med större och större förtroende mellan parterna. Det är ju precis det omvända. Leif Östling sa de förlösande orden, vad får man för sin skatt? Snart ingenting. Trots att vi har världens högsta skatter fungerar allt sämre och sämre. Många kommuner kommer behöva höja skatten med 15-20% under kommande mandatperiod för att klara ens de åtagande som vi har idag, och som har skurits ned kraftigt från den nivå vi trodde att vi hade. Många kommuner är dessutom företagsekonomiskt bankrutta, det vet du säkert som gammal ekonom.

  Vi behöver en massiv upprustning i vården, polisen, försvaret, brandväsendet och civilförsvaret. Detta ovanpå ett redan rekordhögt skatteuttag. Mitt förtroende för skattesystemet motsvaras av en slalombacke – om man står på toppen. Jag finansierar allt från islamsk indoktrinering till gullande med våldtäktsmän. Det är tur att Jesus sa att vi ska betala skatt. Men jag tror inte han sa att vi skulle bete oss som fårskallar och inte protestera när orätt sker. Det gjorde iaf Paulus när han vädjade till kejsaren som romersk medborgare. Hade han ju inte behövt göra om han ska efterlikna dagens vänsterkristna offermentalitet.

 • wildwest63

  Man bör nog läsa på rejält om Weimarrepubliken innan man drar för stora paralleller. Här sker idag väl lättvindiga associationer med dagens samhälle. Jag ser dem också. Men det man ofta menar med associationer är att SD ska liknas vid NSDAP. Det finns inga likheter alls.

  Jag läser just nu en bok som heter ”Die Totengräber”, som dag för dag visar det politiska skeendet innan Hitler fick makten i slutet av januari 1933. Det man ska komma ihåg från Weimarrepubliken är politikerföraktet – lika lite som idag klarade politikerna av att leverera det medborgarna efterfrågade. Regeringarna var svaga pga Weimarrepublikens författning, det byttes regeringar lika ofta som i Italien på senare år. Folket hade gått igenom en hyperinflation och förlorat allt vad värde hette, man hade förödmjukats genom Versaillesfreden, man hade drabbats av 30-talsdepressionen. Det rådde nästan 40% arbetslöshet under 1932, det förekom försök till maktövertagande av det oerhört starka KPD – kommunisterna. Det här var perioden när Stalin var diktator i Sovjet, folk förstod vad en kommunistisk kupp skulle innebära. Hitler var en av många högerpartier. Men hans demagogi, goda organisation och våldsamma miliser gjorde han fick mest inflytande. Han lovade folk ordning och reda. Så blev det. Med diverse, milt sagt, tråkiga följder. Men hans program var välkänt för den som orkade läsa det redan innan 1933. Det var två galaxer från SDs program.

  Den stora lärdomen av 30-talets Tyskland är istället att om politikerna inte ordnar upp det som bekymrar medborgarna så ropar medborgarna snart mer och mer efter en stark man som åstadkommer ordning – på ett eller annat sätt. Denne man är inte Jimmie Åkesson. Men om inget dramatiskt händer så kommer det snart en sådan man. Då kan vi sluta skratta, då har vi lekt färdigt.

 • Josua

  Jag tror inte att Grudem skulle argumentera emot dig när det gäller ondskan och frälsningen. Men det faktum att nöd, lidande och ondska kan dra människor till Jesus betyder inte att ”civil government” inte fyller en funktion i Guds plan.

  Vidare skulle han nog inte säga att kristna politiker ska verka för ett ”rättvist samhälle” utan snarare för ett statsskick efter Bibelns principer. Han skulle dock hålla med dig om att vi ska också ska be för våra politiska ledare, på samma sätt som vi ska be för våra församlingsledare. Det är alltså inget motsatsförhållande mellan att be och att verka politiskt.

  Eftersom Grudem har skrivit en bok på drygt 600 sidor med titeln ”Politics according to the Bible” skulle han inte hålla med dig om att Gud inte talar om politik. Den sista meningen skulle han dock hålla med dig om, dvs att vi ska evangelisera även om det är förbjudet då vi ska lyda Gud mer än människor.

 • Janne Melkersson

  Jag är inte säker på vad Grudem menar med uttrycket ”civil government”?
  Om det är att kristna ska ingå som en del i styret med strävan mot Nagaland där förmodligen alla på styrande poster är kristna eftersom delstaten består av 96% kristna eller menar han typ som vi har det med ett kristet parti?

  Grudem verkar ha en positiv syn på vad kristna politiker kan åstadkomma som inte jag har. Be och arbeta är ingen motsättning och politiker ett yrke och jag menar att kristna kan vara politiker. Inte minst för att sprida salt och ljus bland sina kollegor på samma sätt som vi gör det där vi får tillfälle. Men vi ska sätta vårt hopp till Herren och inte politiken för den kommer och går men Herren är som bekant alltid den samme!

 • Staffan Stalledräng

  Märklig artikel och märkligt försök att lägga en annan betydelse i Lundkvists budskap och mening. Främlingsfientlighet kommer aldrig att vara förenligt med evangelium vilket ju är Lundkvists helt rättmätiga invändning mot det parti som fötts och haft sin näring ur just ur denna mylla.

 • Josua

  ”Civil government”, eller ”human government”, är en av Gud instiftat institution som blev verksam efter floden i 1 Mos. Det innebär att vissa människor ska styra över andra människor och skipa rätt i samhället/nationen. Om någon begär mord eller rånar någon ska styrande människor straffa vederbörande. Detta är grunden för ”civil government” som Grudem sedan bekräftar i både GT:s (före Israels särskilda utkorelse) och NT:s undervisning.

  Grudem tror som sagt inte att syftet med ”civil government” är att frälsa människor så i den meningen har han ingen positiv syn på dess roll. Och han skulle nog säga att man kan sätta sitt frälsande hopp till Herren samtidigt som man verkar för en politk efter Bibelns principer.

 • Mattias

  Aletheia är ett sjunkande skepp.

 • Janne Melkersson

  Ok då är jag med!

  De bibelverser man förknippar med ”civil government” handlar inte så mycket om politik utan de handlar mer om att lyda överheten typ Rom 13:1, 1 Pet 2:13 Tit 3:1 mfl
  ”Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig…
  ”Varen underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull…..
  ”Lägg dem på minnet att de böra vara underdåniga överheten, dem som hava myndighet…

  Naturligtvis kan kristna vara med och stifta dessa ordningar och se till att de hålls. Det sagt en, det en kristen politiker kan sprida är kristen etik och moral och det är den judekristna grund det sägs att Sverige vilar på.

 • Stanley Östman

  Jasså – varför är du ombord och kommenterar då ?

 • Josua

  Grudem skulle inte hålla med dig om att ”civil government” och politik är olika saker. Och han skulle som sagt inte heller säga att det inte finns tydligt bibelstöd för bibliska principer i politiken. Han grundar sina principer på Bibelns undervisning, både från GT och NT.

 • Mattias

  Hoppar av nu !

 • Janne Melkersson

  Andra bibeltolkare menar att ”civil government” innefattar hur vi förhåller oss till varandra och till den överhet som styr över oss och sätter de lagar vi har att följa.

  ”There are many who would say that the Bible has no business in the so-called secular realm. The Bible is useful for spiritual matters but not the substantive matters of civil government, law, economics, politics, and science. Times have changed and the Bible is an out-of-date book. So say many in our day. But the Christian has the duty to follow the only true King and the commandments of His kingdom. If we truly love Jesus Christ, we must follow His commandments. When His commandments speak to civil government, we must obey” Gary DeMar

  Som DeMar uttrycker det tänker jag med att de förhåller sig med civilt styre. Om det är politik eller inte vet inte jag. Det finns olika synsätt även i denna fråga men klart att Grudems tankar är nått att ta till sig och fundera på.

 • Josua

  Grudem skulle också säga att Bibeln talar om hur vi ska förhålla oss till samhällets/nationens styre och varandra så jag ser ingen motsättning där. När det gäller det där citatet tror jag inte Grudem nödvändigtvis skulle motsätta sig det DeMar säger (dvs att Bibeln har saker att säga när det gäller lag, ordning, ekonomi etc och att vi ska lyda Gud framför ”kejsaren” när Hans bud krockar med samhällets lagar och regler).

  Nu ska det också sägas att DeMar är preterist, postmillenialist och ersättningsteolog/”covenant theology” och det präglar förstås hans syn i den här frågan (vilket kan skönjas i citatets nedre del). Preterister, generellt sett, menar att alla profetior i Bibeln blev uppfyllda under det första århundradet efter Kristus och att vi nu lever i Guds andliga rike där Jesus regerar i himlen (och förnekar ett framtida fysiskt rike där Israel har en central roll). Man menar att Satan blev bunden och berövades sin makt år 70 e Kr och det ligger även till grund för DeMar´s postmillenialism, dvs att kyrkan ska kristna världen innan Jesus kommer tillbaka och göra synligt det som redan är en andlig verklighet. Den kommer fram tydligt i nedanstående citat från boken ”Ruler of the Nations”:

  ”All government requires a reference point. If God is to be pleased by men, the Bible must become the foundation of all their governments, including civil government. This means that Biblical law must be made the foundation of all righteous judgment in every government: personal (self government), ecclesiastical, familial, and civil.”

  Det är som sagt inte den formen av ”civil government”, dvs där vi ska bringa in Guds rike och världsvid ”väckelse” genom bibliska lagar (även GT lagar riktade till Israel), som Grudem förespråkar.

 • Tore Danielsen

  Jeg kjenner ikke til alle detaljer i Sverigedemokratenes politikk, men likevel; Dersom jeg hadde vært svensk statsborger ville jeg, som de fleste av mine svenske venner, ha stemt på Sverigedemokratene ved høstens valg. Det virker for meg som det er det eneste partiet som vil ta ansvar og begrense den ukontrollerte og uansvarlige migrasjonen til Sverige som har pågått de siste 30-40 årene. For faktum er at det svenske samfunnet er i ferd med å begå selvmord. I første omgang økonomisk, men på sikt også kulturellt og sosialt. Den svenske velferdsmodellen slår allerede sprekker,og om få år kommer det mest sannsynlig ikke til å være nok penger i kassen til alle som bor, og vil bo i Sverige. Sverige står rett og slett i fare for å i fremtiden bli et av Europas aller fattigste land! Det er alltid beklagelig når en pastor går ut og forteller kristne hva de ikke må stemme på! På 1980-tallet var det Sosialdemokratene man ikke fikk lov til å stemme på. om man var med i Livets Ord, og nå er det altså Sverigedemokratene. Hvorfor i det hele tatt lytte til en pastor som forkynner noe slikt som dette? Er det riktig å blande forkynnelse av Guds Ord med forkynnelse av politikk? For hva Lundqvist forkynner her er ikke Guds Ord, men Globalisme. Det er ikke Evangeliet, men FN og EU sin agenda for en ny verdensordning; Bort med landegrensene og nasjonalstatene og innfør en globalsosialisme hvor godene distribueres likt mellom alle Verdensborgere uansett hvilket land man bor i. La mennesker få bo der hvor de selv vil. Er dette bibelsk og riktig? Er Globalismen fra Gud? Er sanger som ”Imagine” og ”We are the world” inspirert av Den Hellige Ånd? Selv mener jeg at det finnes en positiv, sunn og bibelsk nasjonalisme som ikke har noe som helst med Nazisme eller Fascisme å gjøre! Bibelen lærer oss at Gud har satt grenser mellom Folkeslagene, og at han er Ordens Gud. Og når disse grensene har endret seg i løpet av Historien, så er det Gud som har tillatt disse endringene. Gud er nemlig Historiens Herre!

 • wildwest63

  Och för Norge är detta ett hot som jag vet tas på största allvar bland norska politiker. Norge har infört någon form av bestämmelse, jag vet inte hur den ser ut, att vid en statskollaps i Sverige så kommer Norge åsidosätta flyktingkonventionerna eftersom man helt enkelt inte kan ta hand om 10 miljoner flyende svenskar.

  Inte nog med att Sverige begår självmord, man åstadkommer en oroshärd mitt i Skandinavien och drar indirekt in sina grannar i sitt självorsakade elände. Vore jag norsk politiker skulle jag införa gränskontroller och avskaffa passfriheten redan idag. Vore jag finländsk politiker skulle jag säga till Sverige – skaffa först ett försvar värt namnet innan ni kommer och vill ha försvarspolitiskt samarbete med oss. Vore jag dansk politiker skulle jag underlätta för danska medborgare i det islamistiska Malmö att kunna återflytta till Danmark. Vore jag rysk president skulle jag allvarligt fundera över om jag inom ett par decennier vill ha en islamistisk diktatur som kan spärra av Östersjön och Öresund.

  Rent mänskligt är Sverige förlorat. Om vi inte gör något ytterligt drastiskt de kommande åren. Den demografiska utvecklingen, om man är 5 år och lärt sig förskolematematik, visar att Sverige kommer vara muslimskt någon gång kring 2060-2070, dvs över 50% av de här boende är muslimer. Rent generellt brukar man anse att 30% är en siffra när en rörelse börjar få dominerande inflytande och den gränsen når vi mycket tidigare. Svenskar föder inga barn, för det är obekvämt så dom aborteras, muslimer föder många barn eftersom inte minst president Erdogan har uppmanat muslimer att överta Europa på det sättet. Vi har en enorm anhöriginvandring att vänta, 300.000 under kommande mandatperiod, ett helt Göteborg till. Dessa är sannsynligvis inte norrmän.

  Så att man funderar på hur man kan emigrera till Norge eller till Åland är inte längre en utopisk tanke alls för många svenskar.

 • Tore Danielsen

  Jeg har lenge hatt lyst til å emmigrere til Sverige, men tror at det er klokest å bli i Norge – av økonomiske årsaker! Bare en kommentar til angående det med å begå økonomisk, kulturelt og sosialt selvmord; Det er fint og nobelt å være blodgiver, men hvor mye blod kan man tappe før situasjonen blir kritisk? 2 liter? 3 liter? Før eller siden så kommer man til en grense hvor ens eget liv og ens egen helse står i fare. Den utviklingen som er i Sverige nå er rett og slett ikke bærekraftig særlig lenger. Og hvilket annet alternativ annet enn Sverigedemokratene har man, når de andre partiene bare blunder og ikke engang vil erkjenne at man mister alt for mye blod?

 • Janne Melkersson

  Jag delar inte De Mars grundsyn men jag delar hans tanke att ”If we truly love Jesus Christ, we must follow His commandments. When His commandments speak to civil government, we must obey” Vilket stämmer med de bibelcitat jag citerade om att vara ”underdånig” och lyda överheten.
  Jag får skaffa boken du nämnde så kanske Grudems syn på politiken klarnar.

 • Josua

  Jag tror inte Grudem skulle ha någon invändning mot det citatet heller faktiskt (även om jag inte är helt säker på vad DeMar menar med den sista meningen). Att lyda Gud och överheten ligger enligt Grudem inte i strid med att också aktivt verka för en politik efter Bibelns principer.

  Ja, det tror jag är välinvesterade pengar. Jag ska också läsa den i sin helhet innan valet tänkte jag (för att få vägledning till valdagen).

 • Janne Melkersson

  ”Att lyda Gud och överheten ligger enligt Grudem inte i strid med att också aktivt verka för en politik efter Bibelns principer”
  Att lyda Gud och överheten delar jag naturligtvis med Grudem men jag ser inte lika klart att vi är kallade att verka politiskt vare sig för bibliska principer eller nått annat. Det är för mig mer en postmille tanke men självklart kan jag ha fel där.

 • Josua

  Jag förstår hur du tänker med ”postmille” men i motsats till DeMar, som tror att vi ska breda ut Guds rike här och nu genom bland annat politiken, inser Grudem att det inte är politikens roll. Dess primära funktion är istället att begränsa ondskan så länge och så mycket som möjligt trots att det kommer bli sämre och sämre ju närmare uppryckandet vi kommer.

 • Janne Melkersson

  Ok då förstår jag hur Grudem tänker och det har jag ingen invändning mot. Säger han nått om hur detta skall gå till typ genom enskilda kristna eller samlade i kristna politiska partier? Btw boken beställs idag!

 • wildwest63

  Nei, Tore, stanna i Norge! Jag kommer dit om en vecka (även om det är fasligt dyrt att semestra i Norge).

  Norge är tyvärr inte så mycket bättre än Sverige som jag skulle önska, men skattetrycket är lägre, debatten är friare, det finns en genuin nationalkänsla, nationalstolthet, något som är förbjudet i Sverige (du har säkert hört att en del svenska skolor inte tillät svenska flaggan vid skolavslutningen). Norge är med i Nato, vilket inte är nån önskedröm, men det är tämligen riskfritt för ett ryskt anfall, vilket vi i Sverige nästan räknar med numera (och många ropar på Putin eftersom alternativet är ett kalifat), så är ni inte med i EU, även om ni anpassar er, men det går att avstå ifall man vill. Det kan vi inte, eller snarare: det vill inte svenska politiker, utan skyller gärna på EU när man själv är oförmögen att göra något.

  Sedan finner jag, men jag kanske lever i det förgångna, att det finns en kristen grund i Norge som nästan helt har försvunnit i Sverige. Den finns i Tyskland också och givetvis i länder som Ungern och Polen. Inte att förakta.

  Så stanna där du är så kommer jag smygande över landsgränsen med en ryggsäck om ett tag.

  Givetvis är välfärdssystemen inte hållbara efter den senaste migrantvågen. Att man inte vill se det från ansvarigt håll utan bara fortsätter är kriminellt. En sak är att Sveriges statsskuld är låg, men det finns ingen personal! Man kan vara miljardär men det gör en inte mätt om det inte finns mat att köpa.

 • Janne Melkersson

  ”Rent mänskligt är Sverige förlorat”

  Så sant och därför är inte landets räddning att vänta från mänskligt håll. Tron på ett politiskt partis förmåga, oavsett färg, kommer inte att stoppa det avfall och samhälleliga förfall som pågår och har pågått i flera årtionden.

  Den situation vi lever i nu är resultatet av att ha offrat åt andra gudar. Där mammon förmodligen är den störste jämte vårt högmod. Nordriket blev intaget av Assyrierna och tio stam folket bortförd 722 fkr. Också de hade skaffat sig andra berg att offra på än det i Jerusalem.

  Att invandringen blir våra Assyrier är många övertygade om. Och man ser en politisk lösning men det Sverige behöver är ett andligt uppvaknande innan dyvika dras ur fult ut och skeppet sjunker. Ett politiskt parti stoppar inte detta men Gud kan. Vi har blivit varnade, det brinner i Sverige och hjälpen kom utifrån!

  Därför behöver det svenska folket och särskilt vi i kristenheten omvända sig för våra ögon har vi stängt så vi inte ser, inte heller hör vi med våra öron och vi förstår inte att omvända oss och bli helade av Herren.

 • gäst & främling

  Du säger att ett politiskt parti inte stoppar detta, att bara Gud kan, Gud kan använda vem som helst och vad som helst, du pekar på att vi använde hjälp utifrån för att släcka bränder, räckte det inte med bön i det fallet?

  När Josef samlade in säd under sju feta år, så började det som så mycket annat i ett land med ett ”politiskt” beslut.

  Jag förutsätter att vi alla som skriver här är kristna, som alltid beder, men vi vill också handla, göra något ”skapa”
  Jak 3:9
  Men tungan kan ingen människa tämja; ett oroligt och ont ting är den, och full av dödande gift. Med den välsigna vi Herren och Fadern, och med den förbanna vi människorna,
  ”som äro skapade till att vara Gud lika”

  Jag tror på att vi samtidigt som vi beder, skall ”arbeta” på alla nivåer, men mycket av ditt skrivande handlar om ”att ge bagaren bröd”
  Jag säger som Frank Mangs när han fick frågan hur ofta han bad, alltid svarade han,
  (det gäller för mig också)

 • Janne Melkersson

  Javisst kan Gud använda vem han vill. Men ser vi på Israel som vi ofta gör i våra sammanhang blev det ingen ordning i landet förrän de omvände sig till Herren. Det är vad kristenheten behöver göra vilket de senaste dagarnas politiska splittringstendenser visar.

  Josef fick i en dröm se vad som skulle ske och jag kan inte se man kan göra politik av det. Bagaren kan nog behöva bröd han med för det är med han som med alla andra hantverkare typ smedens märr och skomakarkärringen är sämst skodd!

 • kjell

  Då kanske du är dåligt skodd? Dom kanske funkar ett år till? (så gör jag)

  Josef fick en dröm, men sedan behandlades den drömmen, (i riksdagen) och det togs ett beslut, självklart är det en form av politik, när vi ser en enkel förklaring hur det gick till, men hur många rådgivare som instämde framgår inte alltid, det var ett stort projekt och byggdes många lador.

 • gäst & främling

  Kjell svarade åt mig, men att uppmana bedjande människor att börja be, är väl som att ge bagare bullar.
  Jag utgår ifrån att kristna som skriver här, känner sorg för läget i landet, och då antar jag att dom också är bedjande.

 • gäst & främling

  Det är kanske inte så dyrt om du semestrar med ryggsäck?

  Är det inte bättre att vara med i Nato, och skippa EU?

 • Janne Melkersson

  Jag klarar nog den kommande vintern med de skor jag har men för säkerhetsskull är ett nytt par på G:)

  Det jag menade var att drömmen inte var politik men det som skedde sen kan man väl kalla politik om man vill. Men jag föredrar att tro Farao blev övertygad av sanningen i drömmen och trodde på så vis Gud.

  Politik innebär alltid kompromisser om man inte har egen majoritet. Men inte längre än till nästa val då man förlorar makten om den missköts. Det sagt så kan ett parti ha en eller flera sakfrågor som är efter bibelns undervisning om etik, moral och allt annat ett samhälle behöver. Men i andra frågor kan samma parti vara rent antikristlig. Därför menar jag att politik är ett flyktigt ting och inget att sätta sitt hopp till.

  Och därför nämner jag igen sammanhanget då Paulus uppmanar att be för överheten oavsett vilken färg den har så att vi kan leva ett i allt lugnt och stilla liv. Ordet för uppmana ”parakaleo” översätts med bönfalla på många av de över hundra ggr ordet nämns vilket visar Paulus ton i uppmaningen.

 • SefastTronde

  Överdramatisera inte själv! Det är en sak att citera från vad någon annan (Far) har sagt, och att det är nedsättande på ett otillbörligt sätt att hävda detsamma själv. Även citat som är nedvärderande kan utgöra en god illustration på hur människor kan tänka och reagera på andras (här Swärds) uttalanden. Man kan därvid fråga sig vem som sakligt sätt är mest oförskämd – Swärd eller Martins Far? Mät bara Stefan Swärds olika ordval i sin blogg visavi Martins Far.

  Men visst håller jag med dig om att en debatt skall hålla en god anständighet i både ton och ordval…

 • SefastTronde

  Joakim Lundquist vill tydligen propagera för att kristna hellre skall rösta på något av partierna vars ledare viftar med pride-flaggor och hyllar HBTQ-rörelsen i alla dess former än att rösta på det enda parti vars ledare hävdar att Sverige i första hand är ett kristet land och därtill uppmanat att bedja för Sverige.

 • Staffan Stalledräng

  Japp , frälsningen finns hos Gud och inte i ”kött” . ”Ty vi strider inte mot kött och blod.” Att tro att ett politiskt parti kan frälsa är att lura sig själv. Sverige behöver Jesus, inte Jimmie Åkesson . Sverige behöver Guds lösning och inte en mänsklig sådan. ”Där allt hopp var ute trodde Abraham på Gud” . Sverige behöver Isak och inte ”en vildåsna bland sina bröder” , Ismael, som var den mänskliga lösningen.

 • wildwest63

  Jag är långt förbi ryggsäcksperioden! Om du menar att gå i fjällen och leva på bär och källvatten.

  Egentligen är jag ingen Nato-förespråkare av samma skäl som jag aldrig varit en EU-förespråkare. Även om Sverige hade varit ett normalt land, med ett normalt försvar, vilket vi möjligen hade fram till 1990-talets början, så är det inte prioritet nr 1 att Nato ska skydda oss om det finns andra hot. Vi står oss alltid själv närmast, vi måste ha ordning i vårt eget torp. Politikerna är totalt ansvarslösa när man litar på andra nationer. Se 1938 i München (har just varit och tittat på byggnaden) där Chamberlain utropade ”Peace in our time” efter att ha skänkt bort Tjeckoslovakien till Hitler utan att dessa ens var med.

 • wildwest63

  Vi är tillbaka i vår gamla diskussion, jag hade tänkt undvika den.

  Om vi bara ber och inget gör så händer ingenting. Alternativt skickar Gud divisioner av änglar som strider medan vi äter prinsesstårta och dricker kaffe medan vi reciterar bibelverser. Det kommer inte hända.Vi ska naturligtvis alltid handla på Guds uppdrag och inte springa iväg själv, men varför ska jag överlåta åt icke-kristna att föra min talan när jag har Herrars Herre bakom mig?

  Lika lite förstår jag varför jag aktivt ska välja partier som ger kristna mindre frihet att verka. Har jag inget val är det en sak, måste jag välja mellan nazister, islamister och kommunister och har chansen att låta bli att rösta så gör jag givetvis det. Men vi är inte riktigt där än. Alltså röstar jag givetvis inte på vänsterflumpartier (Mp, F!, L och V) och inte på islamistpåverkade partier som S, C och Mp. Återstår KD som är ett onödigt parti som ska jamsa med alla andra och vara lika ”modernt”. Eller SD som är det enda partiet som inte har någon skuld till alla vansinnigheter de senaste åren. Det betyder inte alls att jag kanske röstar på SD i nästa val, om vi fortfarande har sådana då. Om SD inte levererar eller om SD beter sig politiskt svinaktigt får de inte min röst i framtiden.

 • kjell

  Du måste utgå ifrån att vi alla här, i första hand beder, som GF skriver.

  Har du läst Stefan Swärds senaste blogg, där var 50 inlägg nyss, bra inlägg, särskilt dom senaste.

 • Janne Melkersson

  Samma här men ju mer jag läser och tar del av det som sker inser jag hur fel vi går när vi sätter vårt hopp till politiken.

  Bön är arbete sa de äldre bedjarna med innebörden att medan vi ber gör Gud nått och inte vi. Vad gäller det som rör överheten har vi en konkret uppmaning från Paulus som är Gud välbehaglig varför inte lita mer på den uppmaningen?

  Att den fråga som fått SD att skjuta i höjden, invandringen, får skulden för den rådande problematiken är att vara närsynt! För den är endast toppen på ett isberg. En allvarligare fråga är den miljon svenskar eller mer som saknas i landet för att de aldrig fick chansen att födas. En icke fråga i dagens politiska debatt men för Gud som hatade Molok som även Israeliterna i omgångar offrade sina söner och döttrar till är det en fråga som Gud vill ha svar på. För att nämna en styggelse inför Gud som sker i Sverige idag.

  Om det som sker är en dom över Sverige så är den domen inte orsakad av att regering öppnade gränserna. Den enda invändning Gud har till det beslutet är väl att han vill att den som bygger inte gör det på lös sand utan på en fast grund, vilket ju inte var fallet.

  Vi är alla fri att rösta på det parti vi anser vara det bästa för oss vår familj och landet. Det jag vänder mig mot i debatten är att SD nämns som Guds val vilket ger mig bad vibes!

 • Janne Melkersson

  Jo, jag läste Svärds blogg och det var ingen höjdare, han kritiseras med rätta för den.
  Det är den tonen, som i ärlighetens namn även funnits på Alethia mot de som inte vurmar för SD, visar tydligt att vi är på fel spår i kristenheten just nu.

 • Martin

  Tack Sefast, jag tycker också det är intressant att höra en utomståendes betraktelser, i det här fallet min far. Stefans aggressivitet är en varningsklocka.

  ”…och en Herrens tjänare skall inte strida; han skall vara vänlig mot alla, kunna undervisa, ha tålamod och med mildhet föra dem till ordningen som säger emot honom” (2 Tim 2:24)

 • kjell

  Verka medan dagen varar, natten kommer då vi inte kan verka.

 • wildwest63

  Jo men Janne, jag kommer också ihåg de gamla pingsttanterna från pingströrelsens grundargeneration (detta menat med stor respekt) som bad för allt, för att det fattades en krukväxt till kafferepet som att ett söndagsskolebarn var förkylt.

  Men om jag nu tar dessa båda exempel – vad hände efter det att de bett? Jo, de gick ut på stan och letade krukväxt och såg att precis den som de hade bett om fanns i blomsterhandeln – till kraftigt reducerat pris. De var ingen ängel som ställde krukväxten på kaffebordet. De handlade.

  Det förkylda söndagsskolebarnet bad man för, sedan gick man hem till familjen ifråga och lämnade lite godis och satt en stund och umgicks. Man bad inte om att ärkeängeln Gabriel skulle komma inramlande genom fönstret.

  Vi ska be för överheten och vårt land. Men om något ska hända måste nån någonstans någon gång göra något åt saken. Gud jobbar väldigt sällan med övernaturliga åtgärder av varianten Bileams talande åsna. Vi är överens om resten men här förstår jag fortfarande inte ditt resonemang.

  Nej, politik frälser oss inte, politik förlåter inte våra synder, men vi ska ju, när möjligheten finns, inte rösta för partier som förstör landet, som förstör det vi anser är ett gott samhälle. Jag är ingen kristen sadomasochist som tror på tagelskjorta och piska, enligt de gamla munkkarikatyrerna, eller som skar upp armarna som den ”heliga” Birgitta för att blidka Gud.

  Vi ska vara tacksamma för det vi har. Det finns åtskilliga miljarder människor nu och genom historien som inte haft den nivå på välfärd och frihet som vi har. Om vi inte är tacksamma bryr vi oss inte om detta längre och då drar vi själva domen över oss. Detta håller nu på att ske, men jag kan inte se att vi kristna ska medverka med otacksamhet för att öka på den utvecklingen. Det vore just kristen sadomasochism.

 • Janne Melkersson

  Om jag koncentrerar mitt resonemang så blir det att jag inte tror politik är vägen för oss kristna, oavsett färg på politiken. Helt enkelt därför att jag inte ser ett politiskt engagemang i bibeln annat än att be för överheten.

  Detta än fast de levde under en diktatur med all tänkbar ogudaktighet. Det finns ingen opposition om det varken från Jesus, lärjungarna eller Paulus vad jag vet. Jo, ge kejsaren det han tillhör sa Jesus. Andra tycker sig se detta politiska engagemang och det respekterar jag.

  Jag säger inte att vi ska dra oss undan ett samhälleligt ansvar för kristna behövs i alla yrken för att sprida salt och ljus, även inom politiken.

  Vi kristna behöver samlas runt evangelium och inte runt politiska sakfrågor. Kan man inte göra både och? Antagligen, men nu har evangelium försvunnit och vi talar om att bevara Sverige mer än nått annat. Riken kommer och går därför håller inte tolkningen att tider och gränser ska vara fasta. Gud är den som fastställt dessa tider och gränser och det är han som ändrar dem efter den plan han har lagt.

  Därför tror inte jag att otacksamhet ensam är skulden till en eventuell dom över Sverige. För den ogudaktighet finns i landet som fanns i Sodom, Jerusalem, Rom, Aten med flera. Riken vars tider och gränser Gud ändrade på. Därför behöver vi en Jona rörelse i den anda som han till sist gick i för att rädda Nineve mer än nått annat.

 • Martial Eagle

  Mycket bra skrivet.
  Sen är det också så att de flesta av oss inte vill be för våra ledare. Då är det självklart att de inte kommer att fatta beslut som följer Guds principer.

  Det finns en modell i bibeln för förbättring av ett land. 2 Krön 7:14-15. Nödvändig, oavsett vem som vinner valet.

  Själv har jag deltagit i farsen som kallas för integrationspolitik genom mitt jobb med ensamkommande sedan innan nästan någon i Sverige visste vad en ensamkommande var. För den som inte vet, så är en ensamkommande oftast en ung man 18-25, född i Iran, som säger att han är 15 och kommer ifrån Afghanistan. Undantag finns förstås. För varje ensamkommande ung man kan vi rädda ett femtiotal människor på plats, nära krishärden. Det borde ju dessutom vara mest globalt solidariskt.

 • wildwest63

  Så länge Sverige gränsar till Iran, så länge Dublinförordningen och Schengen gäller och så länge det inte finns några säkra åldersbestämningsmetoder så måste vi ta emot alla som kommer hit. En viktig faktor i integrationsarbetet är också att alla dessa omedelbart får samma rättigheter och samma standard som de som byggt upp Sverige. Skyldigheter kan vi dock inte belasta dem med, det är svåra saker som kräver generationer att lära sig. Där får vi ha lite tålamod, särskilt kvinnor. Under tiden hinner vi på våra genuscertifierade högskolor utveckla enkla jobb som skattebetalarna kan förse dessa med så att de kan försörja sig, t ex personlig assistent och integrationssamordnare. Då stiger ju BNP, vi får höga poäng i integrationsrankingen och svenska pass får ett högre värde på svarta marknaden.

  (Obs, ironi, men dessvärre finns det många som tänker ungefär så här.)

 • Janne Melkersson

  Tråden ställer en fråga ”Är Sverigedemokraternas människosyn kristen” det var ett tag sen vi pratade om det för nu handlar det mest om S-regeringens alla felbeslut i immigrationsfrågan och vad det redan har fått för konsekvenser och kommer att att få framöver.

  Om vi struntar i det och håller oss till tråden så anser jag att SDs människosyn inte står på kristen grund. De argument för att så skulle vara fallet kan inte jag se följer bibelns människosyn som är att Gud inte gör skillnad på människor.
  Jakob skriver ”Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt Skriften: Du ska älska din nästa som dig själv, så gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd och blir av lagen avslöjade såsom överträdare” Jak 2:9.

  Ovan är Guds och bibelns människosyn. Mot det budskapet står SDs nationalism som motbild med dess proklamerade för och hyllande av det egna folket och nationen. Man gör skillnad på människor då folk ställs mot folk.

  Att man som väljare tar till sig SDs tankar som sina och lägger sin röst på dem kan inte jag se nått fel i för det är vår demokratiska rätt. Men att göra det och mena det är ett beslut gjort på kristen grund är att ge sken av att Gud gör skillnad på människan. Vilket han inte gör men är per definition nationalismens och SDs grund tanke.

 • Anna-Lena Lindström

  Hoppas du inte gör skillnad på grannens ungar och dina, när det gäller förmåner och liknande, för då handlar du inte på kristen grund, alla har samma värde!! (Obs ironi!)

 • Janne Melkersson

  Att grannens ungar har samma värde inför Gud som mina behöver vi inte tveka på. Därför bör de vara det i mina ögon också. Självklart ger jag mina ungar mat på bordet först och lika självklart bjuder jag in grannens om de går hungriga. Jag tar med dem till skidbacken, badhuset osv också

 • Josua

  Med risk för att låta tjatig:

  1. Alla partier gör skillnad på människor.
  2. Bibeln uppmanar oss att göra skillnad på människor i olika sammanhang.
  3. Jak 2:9 kan inte appliceras på politik och/eller som ett argument mot nationalism.
  4. Globalism, som är alternativet till nationalism, är obibliskt och antikristligt.

 • Janne Melkersson

  1. Det är kanske sant, men det är bara ett parti som det här talas om som Guds val. Vilket är min huvudinvändning
  2. Det korta svaret blir, familjen först men inte endast familjen som jag skrev till Anna-Lena.
  3. Varför kan Jab 2:9 inte tolkas på politik? Sammanhanget handlar om hur vi förhåller oss till fattig och rik. Vi vill ju bara att rika dvs de som kan arbeta och försörja sig ska komma in i landet om ens det. Med det tänket gör vi ju skillnad på människor precis som Jakob säger. Det är politik som jag förstår det.
  4. Att globalism skulle vara nationalismens motpol anser inte ”metapedia” som är ett högerextremistisk uppslagsverk. De skriver ”Den grundläggande skillnaden mellan nationalismen och liberalismen är att liberalerna och individualisterna inte erkänner själva folket som ett värde eller ens ett begrepp. För liberalen finns bara en befolkning, som är utbytbar”

  Jag kan inte se all globalism generellt som antikristlig för utan globalism sprids det inget evangelium för det krävs öppna gränser för det. Det var ingen tillfällighet att Jesus föddes och levde under tiden för Pax Romana. En tid som gjorde de romerska vägarna farbar med liten risk för rövare eftersom det var soldater överallt. Man passerade gränser utan problem om man hade de nödvändiga dokumenten. Vilket Paulus hade.
  Men den antikristliga globalismen finns och den verkar inte längre i det fördolda utan det sker öppet genom FN och dess olika organ.

 • Anna-Lena

  Självklart skall vi hjälpa grannens barn om vi kan, det tycker jag också! Och självklart har alla barn samma värde. Liksom självklart har alla människor samma värde, som av Gud skapade individer. Men säg att det kommer massor av barn och vill bo hos dig,( de kanske vet att du har god mat, och ger hög veckopeng, och deras föräldra är ju så dumma), då kanske maten inte räcker till dina egna barn, och de blir misslynta, och de kanske inte får ha sina egna rum kvar, hur väljer du då?? Forsätter du ta emot andras barn? De har ju samma värde??

 • Janne Melkersson

  Hur vi ska förhålla oss både till vilka vi ska hjälpa och på vilket sätt finns i bibeln.

  På ett ställe talar Paulus om givande i samband med en insamling till de troende i Jerusalem. Jag kan inte se annat än att den bibliska principen gäller för allt givande, av dig själv, dina förmågor och dina inkomster. Mottagarna är de behövande Herren ställer dig inför.

  ”För om den goda viljan finns, så är han välkommen med vad han
  har och inte med vad han inte har. För meningen är inte att andra
  ska ha det lätt och ni lida nöd, utan att alla ska få det lika” 2 Kor 8 Reformbibeln

  Om det skulle ske som du beskriver kan jag frimodigt hänvisa till Paulus ord om att det inte är tal om att givaren ska lida nöd. Inte heller vill Paulus att vi ska ge om inte den goda viljan finns. låt bli att ge isf. Det är förmodligen mer bibliskt än att försöka pressa in kristen tro i att inte dela med sig av det vi har till behövande.

 • Josua

  1. Artikelförfattarens poäng är väl inte att lyfta fram SD som det enda partiet utan visa på den felaktiga slutsats som Lundqvist drar, dvs att SD är ett särskilt ont parti i motsats till övriga ”normala” partier och en röst på dem är inte förenligt med kristen tro och en ”kristen” människosyn (vilket en röst på alla andra partier tycks vara).

  2. Frågar du Grudem och andra konservativa ska vi som bekant göra skillnad på den egna familjen och andras familjer, den egna nationen och andra nationer, församlingen och utomstående, köttsliga kristna och andliga kristna, män och kvinnor, judar och hedningar etc. Dessa skillnader krockar dock inte med Jak 2:9.

  3. Den tolkning du gör av Jak 2:9 är överhuvudtaget inte förenlig med nationstanken. En nation förutsätter särskilda skyldigheter och rättigheter för nationens medborgare, vilket per definition är att göra skillnad på människor. Att ha en progressiv skattepolitik, dvs att rika ska betala en högre procent, är också att göra skillnad på människor. Att män är prioriterade inom värnplikten är att göra skillnad på människor. Att utesluta kvinnor som pastorer är ett annat exempel på att göra skillnad på människor. Man kan inte rycka lös en bibelvers och applicera den på alla möjliga områden. Hela Bibeln måste tas i beaktande.

  4. En traditionell liberal är globalist just pga dess humanistiska, individualistiska och evolutionistiska grundsyn. Så det blir det ingen skillnad genom att stoppa in liberal istället för globalist då det är två sidor av samma mynt. Och när konservativa argumentera för nationalism och mot globalism är det inte den globala missionen som åsyftas. Biblisk nationalism är inte i konflikt med global mission. Man bör också ställa sig frågan varför konservativa/bibeltroende kristna generellt sett är nationalister och varför liberala och bibelfrånvända kristna vurmar för den gränslösa världen.

 • Janne Melkersson

  Jag försöker svara på artilkelföfattarens fråga om SDs människosyn är kristen eller inte. Om Lundkvist menar att SD skulle vara ett särskilt ont parti jämfört med de andra håller inte jag med om. Det jag går emot är att SD förklaras vara ett mer kristet parti än andra.

  Att familjen kommer först innebär inte endast familjen. Jag hävdar att vi är kallade att dela med oss till de behövande vi möter. Om vi tar samariten som exempel så funderade han inte på vem som låg i diket utan han hjälpte honom. Värt att notera han var en utlänning och med en annan religion än Israel.

  Jak 2:9 handlar om hur troende ska förhålla sig till fattig och rik inom församlingen. Eftersom Jakob nämner den konungsliga lagen att älska sin nästa som sig själv innebär det, som jag ser det, att versen har bärighet även utan för församlingen och de närmaste. Detta eftersom att älska sin nästa som sig själv inte begränsar sig endast till dem.

  Jag hävdar att det inte finns nått som är biblisk nationalism om man med det menar dagens populistiska politiska nationalism. Politisk nationalism är ett relativt nytt begrepp och många historiker menar att det uppkommer först runt Napoleon krigen.
  Jag är en konservativt bibeltroende kristen och just därför avvisar jag nationalism på samma sätt som jag inte heller ser nått av de andra partierna som ett kristet alternativ. Jag menar att kristen tro inte ska blandas ihop med politik. För det finns inget av nationalism eller nån annan politisk rörelse varken i Jesu, lärjungarna eller Paulus undervisning. Att Paulus talar om tider och gränser inför grekerna i Aten innebär inget annat än det som bibeln och historien visar, att det är Gud som sätter dessa tider och de är inte huggna i sten.
  Israel tog över löfteslandet från Kanneerna och förlorade i omgångar landet till Assyrier, Babylonier och till sist Romarna som sen förlorade det i omgångar till vandaler och germaner och till sist turkarna. Om Herren tillåter sitt eget folk att bli bortförda och utan eget land för 2000 år kan man se att de tider och gränser Paulus talar om gäller för ett lands födelse, höjdpunkt och undergång och att de inte kan vara ett stöd för nationalism oavsett vilken klädnad den har.

 • Josua

  Nu kan jag inte tala för alla men jag tror nog att majoriteten av kristna här inne menar att en prioriteringen av den egna familjen är detsamma som ”endast familjen”. Men en prioriteringen av den egna familjen (som du tycks hålla med om) är likväl att göra skillnad på människor. Om någon kommer först finns det de som kommer två och trea (eller inte får något alls av varken tid eller pengar). Med andra ord gör vi alla (liksom alla partier) skillnad på människor (som inte behöver vara fel) så man kan inte särskilja SD på den punkten.

  Att Jak 2:9 kan ha bärighet på olika områden i den kristnes liv förändrar inte det faktum att den inte kan appliceras på andra områden (de jag jag tog upp exempelvis).

  När det gäller nationalism finns det förstås avarter. Men det faktum att det finns avarter gör inte att man förkastar hela konceptet nationalism. På samma sätt är det inom äktenskapet, dvs vi förkastar inte äktenskapet som institution bara för att vissa äktenskapliga avarter förekommer (polygama exempelvis). Om man då har ett parti som förespråkar bristfällig nationalism och de andra partierna strävar mot globalism (som i liknelsen kan jämföras med lösaktiga och tillfälliga sexuella relationer) är det för mig ett enkelt val.

  Jag hoppas dock att Grudem kan övertyga dig om den bibliska nationalismen och att kristen tro är förenlig med politik.

 • Janne Melkersson

  Om det är som du säger att majoriteten här menar att prioriteringen av familjen är det samma som ”endast” familjen är det en logisk tolkning helt i linje med SDs populistiska nationalism. Då kan man vara ärlig och rösta på SD för dess politiks skull och inte blanda in bibeln och kristen tro i det beslutet.

  Att prioritera den egna familjen först är inför Gud en självklar prioritering eftersom Paulus säger att den som inte tar hand om sina egna är värre än en otroende. Det är alltså inte inför Gud att göra skillnad på människor att se till familjen först. Men att låta det stanna där blir att göra skillnad på människor eftersom man då sätter den konungsliga lagen ur spel och man blir därför förklarad som syndare. Om man har möjlighet att vara en nästa men låter bli att vara det, vill säga. Lagiskt? Ja om man inte tillåter Gud att verka sin vilja, den goda viljan, i våra liv för att Hans goda vilja ska ske.

  Om Grudems nationalism är den samma som majoriteten här verkar ha så är inte den heller förenligt med vad jag tror bibeln lär.

 • Josua

  Jag menade förstås ”inte” är detsamma som ”endast den egna familjen” (vilket jag trodde var uppenbart av kontext och tidigare inlägg). Att tolka det som du gör och hävda att det är ”logiskt” är i sådana fall i linje med PK-etablissemangets dom mot alla SD-väljare, dvs att de är ”onda nazister”. SD menar ju exempelvis att deras hjälp i närområdena hjälper fler människor (inte färre eller ”bara” den egna familjen) och dessutom fler svaga (barn och kvinnor) som inte har möjlighet att komma till Sverige.

  Sedan vet jag inte vad du försöker säga i nästa stycke. Det handlade inte om att ”låta bli att vara en nästa om man har möjlighet” utan om att göra skillnad på människor. Om du varje månad spenderar (i form av tid och pengar) 70% på din familj, 20% på församlingen och 10% på övriga så har du per definition gjort skillnad på människor och brutit mot din tolkning av Jak 2:9. Du har prioriterat vissa före andra och vissa har du prioriterat bort helt.

 • Josua

  Och nej, Grudem förespråkar ingen ”nazistisk”/”populistisk” nationalism (liksom väldigt få härinne gör skulle jag gissa).

 • Janne Melkersson

  Jag blev förvånad över det du skrev därför hade jag med ett ”om det är som du säger”

  Jag har inga synpunkter på SDs väljare lika lite som de som röstar på nått annat parti var och en får rösta som de känner är rätt. Jag uttryckte min syn på SD som jag upplever som ett populistisk och egoistiskt nationalistiskt parti. Därför kan jag inte se dem som ett mer kristet alternativ än de andra partierna. I mina ögon är de lika fel ute men på den andra sidan av politiken.

  Vad PK etablissemanget har för argument har inte jag koll på. Att alla SD väljare skulle vara onda nazister är inte ett seriöst påstående om det nu är nån som gör det.

  Det jag ville säga i sista stycket är att jag tror det handlar om att ha en god vilja mot alla människor vi möter. Om den är för handen kan vi se alla, och då menar jag alla, som vår nästa. Jag tror inte Jak 2:8-9 handlar om procent utan om hjärtats inställning att älska vår nästa som oss själv.

 • Josua

  Du poängterade dock att det är direkt obibliskt att rösta på SD (med hänvisning till Jak 2:9) då de gör skillnad på människor och den motiveringen är inte hållbar. Detta dels för att den versen i sådana fall gäller alla partier och dels för att det inte är fel att göra skillnad på människor i politisk mening. Att vi som kristna ska försöka älska alla människor och göra gott mot alla som kommer i vår väg betyder som sagt inte att man inte kan vara kritisk till massinvandring, i synnerhet invandring från muslimska länder.

 • Janne Melkersson

  Nu vet jag inte vart du läste in att det var obibliskt att rösta på SD. Min poäng var och är att de inte är mer kristna än andra partier. Därför gäller Jak 2:9 även för andra partier också. Om man nu kan tillämpa den på partier överhuvudtaget. Det partier kan göra är att i sitt program klargöra vilken människosyn de har

  På sidan 8 i SDs partiprogram står det ”Med nedärvda egenskaper som förenar en viss grupp av människor, men inte hela mänskligheten”

  https://sd.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf

  Utifrån min kristna tro kan inte jag se att människan föds olika varandra beroende på var eller av vilken familj vi föds i. Vi föds alla som Guds avbild även fast vi har olika arv och olika miljö att växa upp i. Läser man deras kapitel om människan ser vi en människosyn som inte svarar upp mot bibelns klara budskap att Gud inte gör skillnad på människan.

  Nej, jag har inte läst andra partiers partiprogram. Den enda orsaken att jag har läs SDs är att det påstås vara det kristna alternativet. Vilket jag som sagt inte kan se.

  Klart man kan och bör vara kritisk mot vilken politisk fråga som helst och i synnerhet frågan om invandringen oavsett vilken religion de har.

 • Janne Melkersson

  Det trodde jag inte heller! Inte nämnde jag nått om nazism men att SD är ett populistiskt nationalistiskt parti torde vara uppenbart för den som vill se.

 • Josua

  Det jag hänvisade till var följande citat från dig:

  ”Att man som väljare tar till sig SDs tankar som sina och lägger sin röst på dem kan inte jag se nått fel i för det är vår demokratiska rätt. Men att göra det och mena det är ett beslut gjort på kristen grund är att ge sken av att Gud gör skillnad på människan. Vilket han inte gör men är per definition nationalismens och SDs grund tanke.”

  Där verkar det i alla fall som att du menar att en röst på SD är särskilt obiblisk.

  Läser man sida 8 i sin kontext ser man att de går emot vänsteridén om att alla människor föds som tomma blad och att alla skillnader bara är sociala konstruktioner. All seriös vetenskap pekar dock på att så inte är fallet, både när det gäller könen och grupper av människor. Att människan är skapad i Guds avbild är inget som ligger i konflikt med detta. Och att det finns essentiella skillnader från födseln betyder inte att vissa människor därför är mer värda. Det står inget om det i den där länken du skickade, dvs att SD menar att vissa har lägre människovärde eller att de inte är skapade i Guds avbild. Med andra ord kan man inte dra slutsatsen att SD skulle ha någon utmärkande och från övriga partier särskild och ond ”människosyn”.

  När det gäller din poäng om att SD inte är mer ”kristna” (eller driver en politik som är mest i linje med bibliska principer för att vara mer korrekt) än andra partier kanske du ändrar uppfattning efter att ha läst Grudems bok. På många punkter tror jag att Grudem skulle mena att SD, av de etablerade partierna, ligger närmast de bibliska principerna. Jag tror dock att han skulle ha invändningar mot SD:s ekonomiska politik, dvs för höga skatter (dessutom felaktigt skattesystem) och för omfattande välfärdssystem. Med andra ord skulle han nog hävda att SD är för ”vänster”.

 • Janne Melkersson

  Jo jag ser att man kan tolka det citatet som du säger men läser du mina inlägg ser du att jag menar att SD inte är ett kristet parti mer än andra och inget annat..

  Klart att människan inte är tomma blad men det är inte vad jag vänder mig mot utan citatet ””Med nedärvda egenskaper som förenar en viss grupp av människor, men inte hela mänskligheten”
  2011 tog SD bort ”etnisk tillhörighet” och ersatte det med ”mänsklig essens” som tydligen är en nedärvd egenskap som är lika för en grupp men inte för hela mänskligheten. En formulering som jag inte ser är i linje med Gud om att inte göra skillnad på människor utan som jag tolkar som att SD trots allt gör skillnad på folk och folk. Särskilt som Herren 23 gånger i skriften tydligt säger att han inte gör skillnad på människor.

  Med tanke på SDs tidigare bakgrund av anklagelser om rasism är det märkligt att man så sent som till i är låter denna formulering stå kvar. 2018 kom det ett nytt program som jag inte läst. Men även om det skulle vara borttaget, lagom till valet, är SD i mina ögon inte trovärdiga även om de i sakfrågor kan ha vettiga förslag. Att gå emot mot vänstern får de gärna göra men jag delar inte SDs människosyn.

 • gäst & främling

  SD skriver i sitt program att Sverige är ett kristet land och bygger på kristna grundvärderingar, genom det har många kristna tagit plats på SDs stolar, och kan genom det bevaka och påverka.

  Du skriver, med tanke på SDs tidigare bakgrund//
  SD är ett ungt parti och har ingen utmärkande tidigare bakgrund, att beskylla ett parti för rasism, det handlar bara om att påstå att dom är så mycket bättre själva, på grund av dessa påhopp har SD gjort en bra och saklig film allt är fakta, ge dig tid att se och lyssna.
  https://youtu.be/W56ZKUVECWs

 • Josua

  Det där citatet kan hur som helst med enkelhet appliceras på kvinnor och män (dvs nedärvda egenskaper som särskiljer könen från varandra) så det är inget konstigt eller felaktigt i sig självt. Ett annat tydligt exempel är judarnas klart högre IQ (som jag tror delvis kan vara en välsignelse från Gud) än övriga folk. Men bara för att man konstaterar skillnader betyder inte det att man lägger någon värdering i detta. SD säger som sagt inget om att vissa grupper därmed skulle vara bättre eller mer värda. Gud gör exempelvis en tydlig skillnad på män och kvinnor och judar och hedningar utan att för den skull förringa människovärdet. Det faktum att Gud inte gör skillnad på människor i frälsningshänseende betyder inte att alla skillnader försvinner. Herren säger att bara män ska vara pastorer och det är ett tydligt och klart exempel på hur Gud gör skillnad på människor.

  När det gäller partiprogram och dess förenlighet med Bibeln och kristen tro är jag övertygad om at du finner klart fler obibliska och ”antikristliga” doktriner hos övriga partier.

 • Janne Melkersson

  Länder kan per definition inte vara kristet, det de menar är Sverige har kristna traditioner. Sverige kan inte vara både världens mest sekulariserade land och kristet samtidigt.

  Jag säger inte att de är rasister jag säger att de inte har en människosyn som överensstämmer med bibelns syn. Många SD sympatisörer anser som du att det inte är ett parti med rasistiske idéer och bortförklarar det med att det inte är så farligt, eller som du gör att de är unga. Jag påstår att deras partiprogram är välskrivet, genomtänkt och det är inte skolpojkar som har skrivet ner det. SD har sitt 30 års jubileum så de har tillräckligt många år på nacken för att kunna stå för sin politik.

 • Janne Melkersson

  Arv ock miljö gör inte människor olika i Guds ögon och bör inte göra det i våra heller. Du nämner judar som exempel, de är smartare än andra folk, Afrikas pygmeer är korta, svenskar längre. USA har mer diabetes än Sverige, Asiatiska folk har sneda ögon vi har runda osv. Detta är yttringar av både arv och miljö men innebär ingen skillnad på människans grund, att hon är skapad och född till Guds avbild.

  Att män är kallad att predika och inte kvinnor handlar om ordningen inom församlingen och innebär ingen skillnad på det som gör oss till människor. Därför säger Paulus att vi, alla människor, har Guds lag stämplade i våra hjärtan, vare sig du är en smart jude eller en kort pygmee.

  Varför ska vi kristna rösta på ett parti som är såpass otydlig om vad människans essens, för att använda deras uttryck, är för nått? Blotta tanken på vad de kan mena borde få oss att fly. Om man nu inte delar deras människosyn.

  Att andra partier har andra och fler obibliska och kanske antikristliga doktriner och ambitioner rättfärdigar inte SDs syn på människan som svajar betänkligt i mina ögon. Som jag sagt ingen kristen ledare har sagt om nån av de andra partierna att de är Guds val. Vilket är det olustiga i samtalet om SD, att det är en kristen ledare och profil som tagit ställning för SD med påståendet att det är Guds val.

 • Josua

  Det är ingen motsats mellan att vara skapad till Guds avbild och i grunden olika. Män och kvinnor är i grunden olika trots att de båda är människor och skapade till Guds avbild. Gud ser också grundläggande skillnader på judar och hedningar, trots att båda grupperna ingår i människosläktet (och i församlingen). Jag tror knappast SD menade att vissa grupper är av en annan art, dvs djur och människor eller änglar och människor. De pekade på grundläggande skillnader inom människosläktet utan att lägga någon värdering i det och det är för mig inte nedsättande eller konstigt eftersom Gud också gör det. Med andra ord kan jag inte se någon ”ond” människosyn i det som framkommit i citaten ovan (om man nu inte läser in något som inte står).

  Men jag håller nog med dig om att uttalanden om att SD är ”Guds val” inte är det bästa. Det förutsätter väl att Gud talat direkt till vederbörande och det tror jag inte. Däremot skulle jag förmodligen kunna köpa om någon sa att SD är mest förenligt med Bibelns principer och riktlinjer.

 • kjell

  Sverige bygger på kristna grundvärderingar, det kan du se i lagar.
  Jag hoppas att många ställer upp vid valet för att få en förändring, det som sjuklövern åstadkommit leder bara till krig och våld, just nu är det mängder av bilar som brinner i en samordnad attack, nu är det inte skogar som brinner men snart är Sverige uppeldat precis som IS gick ut och uppmanade, bränn skövla våldta, mörda.
  GÖTEBORG På måndagskvällen startades bilbränder i Frölunda, Hjällbo, Gårdsten, Tynnered och Eriksbo, samt i Trollhättan. I samtliga fall har vittnen sett ungdomar som tänt eld på bilarna, och polisen misstänker att de kan vara koordinerade.
  – Vi kan inte utesluta att det finns ett samband, säger polisens presstalesperson Ulla Brehm.
  Så fort som Iran fick dålig ekonomi så vänder 500000 tillbaka till Afghanistan, jag gissar att det räcker att dra in bidrag och fri vård så reser dom hem igen.

 • Janne Melkersson

  SDs tanke att det finns grundläggande skillnader inom människosläktet är ju vad jag säger och som jag vänder mig emot. Att en del är smart och en del mindre smart är ingen grundläggande skillnad. Inte heller nått annat som kommer av arv och miljö. Det är inte endast skillnad på jude och grek i denna tid utan det har aldrig varit skillnad på juden och hedningen. Att Gud valde judarna som sitt folk innebär inte att de var eller är på nått sätt annorlunda i grund som människa än andra folk.

  Att judarna fick lagen skriven på sten tavlor förändrade inte dess mänskliga natur. Hedningarna fick den skriven i sina hjärtan. De argument du för fram liknar de som kritiserar kristen tro gör. Typ, hur kan Gud vara en rättvis domare om inte alla fått veta lika mycket osv. Guds utkorelse gör ingen skillnad på människan för han vill att alla människor skall komma till tro.

  Därför är kristen tros människosyn den samma som Guds, det är ingen skillnad på människans grund oavsett arv och miljö påverkan. Att Gud föder en människa på nytt genom tro av nåd är det enda som i grund förändrar en människa men då ifråga om evigheten. Under denna jordiska vistelse är det ingen grundläggande skillnad på människan för alla lever vi under den förbannelse som syndafallet orsakade.

  Detta är min syn på människan och den tror jag, i all sin otydlighet, är närmare Guds tankar än SDs

 • Josua

  Så du menar att det inte är grundläggande skillnader mellan män och kvinnor då? De allra flesta skulle nog hålla med om att det finns ”grundläggande skillnader” mellan män och kvinnor, skillnader som Gud lade ner redan från början. Och därefter går dessa grundläggande skillnader i arv (dvs det är i huvudsak inte miljö/social konstruktion som vänstermänniskor vill påstå).

  Sedan tror jag tror nog att de flesta SD:are skulle hålla med dig om att alla grupper av människor, hur olika de än må vara, är av ”människonatur” och att denna natur inte förändras av skillnader inom människosläktet (dvs de är inte djur eller någon annan lägre stående art).

  När det gäller judarna utvalde Gud dem och har alltsedan dess gjort en tydlig skillnad judar och hedningar. De är naturliga grenar och vi onaturliga grenar. Oavsett vad en etnisk jude tror och praktiserar är han fortfarande en etnisk jude och det är för mig en grundläggande skillnad i jämförelse med hedningar. Kristna ska också på ett särskilt positivt sätt förhålla sig till det judiska folket och inte förhäva sig över dem (1 Mos 12:3 och Rom 11).

 • Janne Melkersson

  ”Så du menar att det inte är grundläggande skillnader mellan män och kvinnor då?”
  Självklart är det skillnad på man och kvinna det är väl uppenbart! Jag menar att det inte är skillnad på deras grundläggande mänskliga kärna.

  Om vi endast erkänner arv och menar att miljö har en underordnad betydelse i samhället är det ju tämligen meningslöst att sprida det kristna budskapet, att ha kristna friskolor med mera. För den miljö det samhället eventuellt kunde skapa betyder ju ändå inte så mycket eftersom miljö inte har nån större betydelse! Självklart är miljö en viktig faktor både i familjen men även i samhället.

  Att det judiska folket fick en annan kallelse än alla andra folk ändrar inte på den enskilde judens grundläggande mänskliga kärna. Gud valde att kalla några i församlingen till profeter en annan till lärare och en annan till att ge gåvor eller att be för sjuka. Deras mänskliga kärna ändras inte heller pga den kallelsen.

  Judarna blev välsignade på ett särskilt sätt men de blev också straffade på ett särskilt sätt därför att de bröt det förbund de hade med Gud. Men Gud är nådig och han kommer att åter upprätta Israel än en gång. Jag välsignar Israel för vilka de är och gläds över att det snart blir jubel i Jerusalem för Herren är inte långt borta..

  Jag vet inte om vi kommer så mycket längre. Jag håller fast vi att Gud inte gör skillnad på människor än fast vi är olika. Detta blir uppenbart när han visar hemligheten för Paulus den hemlighet som varit fördold i Gud till dess, församlingen Kristi kropp. Där är det inte jude eller grek man eller kvinna utan
  alla är ett i Kristus. Detta är Guds tanke med mänskligheten som genom församlingen har del i samma löfte som Israel.

 • Janne Melkersson

  Att SD är ett ungt parti är ju inte sant. De har funnits i 30 år och deras partiprogram är inte skrivet av ungdomar utan de vet väl vad de vill och menar. Deras tidigare bakgrund har från början främlingsfiendskap och illa dold rasism som kännetecken.

  Visst det fans nazister i S och alla andra partier förmodligen ända fram till det började gå utför för bazismen. Men att SD hade nazister i partier från 1988 och några år framåt och har det fortfarande på kommunal nivå är inte det än meranmärkningsvärt?

 • Josua

  Jag kan dock inte se att SD skriver att det skulle vara skillnad på någon grundläggande ”mänsklig kärna”, bara att det finns utmärkande egenskaper för vissa grupper inom mänskligheten (exempelvis män och kvinnor). Och de skriver som sagt inte heller något om att vissa egenskaper är mer värda än andra. Detsamma gäller den grundläggande skillnaden mellan judar och hedningar. Båda grupperna är människor med ”mänsklig kärna” (dvs den ena gruppen har inte en djurisk kärna) men utanför denna ”mänskliga kärna” finns det en tydlig etnisk distinktion. Jag håller dock med dig om att Gud inte gör skillnad på människor vad gäller frälsningen och de troende i Kristi kropp.

  Att bejaka arv och grundläggande skillnader mellan kön och folkgrupper betyder inte att man förnekar yttre påverkan/miljö. Och när det gäller exempelvis kön har inte de grundläggande skillnaderna något med mottagligheten av evangeliet att göra så den jämförelsen blir lite intetsägande. Både män och kvinnor kan bli påverkade och acceptera evangeliet trots att de är olika i grunden. Problemet uppstår dock när man som vänstermänniskor förnekar (eller kraftigt marginaliserar) de ärftliga och genetiska skillnaderna. Nu säger jag inte att du är en vänstermänniska men de tankegångarna är vanliga där.

  Nej, vi kanske inte kommer längre nu. Men det vore intressant att höra dina reflektioner på Grudems bok om politik och Bibeln. Återkom gärna med dessa.

 • Janne Melkersson

  Till sist, du vet lika bra som jag att i de samhällen där tankar finns att den folkgrupp som är annorlunda på nått sått, annan religion, hudfärg, flyktingar, tiggare osv är risken är stor att de inte anses som likvärdiga och därför utsätts för annan behandling av majoritetsgruppen.

  Vi ser det tydligt i dagens Sverige och även bland oss kristna där vi har problem med att se dessa grupper som vår nästa. Att världens barn inte ser det är en sak men att vi inte gör det oroar mig. Därför detta samtal.

  Jag är verkligen inte vänster men erkänner att alla politiska partier är som blinda hönor. därför kan även de hitta ett korn ibland. Jag hör av mig om Grudems bok

 • Josua

  Visst finns det tyvärr grupper som använder dessa skillnader för att förtrycka andra. Men precis som jag sa tidigare betyder inte detta faktum att vi ska förneka eller blunda för alla skillnader inom människosläktet.

  Alternativet är varken bättre, bibliskt eller sanningsenligt, dvs att likt feminister, liberaler/globalister/mångkulturella/interreligiösa och ersättningsteologer förneka och/eller aktivt motverka alla skillnader. Dessa grupper anser för övrigt att konservativa och bibeltroende kristna inte är likvärdiga och utsätts därför för PK-etablissemangets/majoritetgruppens drev och dom. Det borde oroa oss mer.

 • Martin

  Micael Grenholm går ett steg längre. Han skriver på sin blogg:

  ”Jesus säger att de som inte välkomnar invandraren är dömda till helvetet (Matt 25:43),”

  Såhär långt har det alltså gått. Att en pastor ljuger och lägger ord i Jesus mun som Han aldrig har uttalat för att döma sina meningsmotståndare till helvetet.

 • Janneyo114

  Bra lista, Josua! Jakob 2:9 syftar på att folk gjorde skillnad på fattiga och rika i kyrkan och Jakob tillrättavisar det beteendet. Kolla in vers 2:3-4 som säger att man respekterar och svansar för rika människor och låter fattiga behandlas dåligt. Hur kan man inte göra skillnad på människor – se dem i ansiktet blir det lättare att se vem man talar med…Kontexten är viktig när man läser Bibeln. Bibeln handlar inte om Riksdagsvalet i Sverige 2018 – bara! Haha! 🙂

 • Janne Melkersson

  Jag har nog inte förstått vilka dessa skillnader är på människan som du talar om? Att juden är smartare än andra är det enda konkreta det finns fler antar jag?

  Jag påstår absolut inte att alternativen är bättre, de håller jag utanför denna fråga. För de har inte en kristen ledare som menar att SD är det bästa kristna alternativet därför att han har fått ett tilltal från Gud.

  Om alla dessa grupper du nämner tycker vi bibeltroende konservativa kristna inte är likvärdiga som människor så får vi nämna och lämna till Herren. Vad annat är att vänta om vi tror vi lever i den sista tiden?

 • Josua

  De skillnader som SD främst lyfter fram är religion, kultur och kön och det påverkar på ett tydligt sätt deras invandringspolitik och ”jämställdhetspolitik”. Etniciteten är faktiskt inte en skillnad man lyfter fram då de säger att alla människor, oavsett etnicitet, ska anpassa sig till det svenska samhällets lagar och kultur.

  När jag pratade om grundläggande skillnader inom människosläktet ville jag bara visa på att Bibeln bejakar dessa skillnader vad gäller kön och etnicitet. Mannen har exempelvis manligt könshormon och kvinnan kvinnligt könshormon (vilket påverkar hur vi är som människor). Bibeln pekar som bekant också på olika roller för könen. Sedan gör Bibeln också en tydlig grundläggande skillnad på judar och hedningar och även om inte vi kan se skillnaden så tydligt alla gånger så vet Gud vilka som är judar och inte. Och vi ska som sagt på ett särskilt sätt göra skillnad på judar och övriga folk utan att för den skull se ner på den senare gruppen.

  Det sista håller jag delvis med dig om. Men det faktum att vi vet att det blir sämre och att vi blir illa behandlade om vi står upp för biblisk kristendom betyder inte att vi ska sitta tyst och stilla och låta ondskan breda ut sig. Vi ska vara salt och ljus i förruttnelsen och vara den som ”håller tillbaka” Antikrist (2 Tess 2:6-7) och hans läror. Det kan vi både göra genom evangelisation och att propagera för politik efter Bibelns principer.

 • Janne Melkersson

  I dag talade Åkesson om att han tycker samerna ska mista sin exklusiva rätt att ha renar, nått som svensken inte får ha.

  Samerna har sina olika språk och traditioner utefter i stort de älvdalar de lever i. De har eller hade en annan kultur, religion och språk. Vi behöver alltså inte fara utomlands för att finna andra kulturer än vår kristna tradition.

  Men att denna skillnad på något sätt skulle göra att Gud ser annorlunda på samen än på svensken är ju en oerhörd tanke. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen därför gör han djupast ingen skillnad på människan. Det är vad jag talar om och det är därför Gud älskar världen och det var därför han sände sin enfödde son.

  SD skriver att det finns skillnader som man inte kan se med blotta ögat i sitt partiprogram. En mening som jag kan använda för att beskriva det Gud enligt Predikaren lagt ner i människornas hjärtan, evigheten.

  Vi fattar det inte men vi får tro det, Gud gör ingen skillnad på människan även fast arv och miljö gör det.

 • Josua

  Nu pratade jag primärt om judar och hedningar när jag pratade om att Gud ser skillnad på etniciteter, vilket Bibeln ger ett klart stöd för. Att Gud inte ser skillnad på människor i frälsningshänseende har jag som bekant aldrig opponerat mig emot, men det betyder som sagt inte att alla skillnader inom människosläktet är irrelevanta eller måste tystas ner till varje pris bara för att det missbrukas av en del avarter. Gud gör skillnad på människor och han uppmanar oss att göra skillnad på människor så rent principiellt är det inget obibliskt med SD:s citat ovan, dvs att det finns ”nedärvda egenskaper som förenar en viss grupp” (enklast sett hos könen). Om SD också sagt att vissa grupper därför var mer värda hade det förstås varit en annan sak.

  Sedan kan man undra över proportionerna. Att lyfta fram ett gammalt citat från SD:s partiprogram 2011 (som bara konstaterar skillnader och inte lägger någon värdering i det) för att peka på en särskilt ”ond” människosyn (som inte är förenlig med Bibeln enligt dig), samtidigt som man inte nämner något om framförallt vänsterns propagerande för barnamord och jude- och kristendomshat. Är det en bättre och mer biblisk ”människosyn”? Man kanske ska börja med att plocka ur bjälken ur deras ögon innan man plockar flisan (eller halmgubben) ur SD:s.

  När det gäller den samiska kulturen blir det missvisande att jämföra den med den muslimska kulturen/religionen exempelvis, då den senare på så många sätt krockar med den svenska kulturen och de svenska lagarna. Jag har inte hört talas om samisk gängkriminalitet, samiska gruppvåldtäkter eller av samer organiserade bilbränder. Men frågar du Grudem skulle han säga att vi som kristna i nationen också ska försöka motverka den samiska kulturens/religionens inflytande i samhället om och när den krockar med Bibelns principer.

  Avslutningsvis ser jag inget konstigt eller kontroversiellt med Åkessons förslag om en fri renmarknad i nationen.

 • Janne Melkersson

  I Ef 6:9 skriver Paulus;

  ”Ni vet att var och en som gör något gott ska få igen det av Herren,
  vare sig han är slav eller fri. Och ni herrar, gör detsamma
  mot dem. Lägg bort alla hotelser, och vet att också er Herre är i
  himlarna och han gör inte skillnad på människor”

  Det jag talar om är inte de uppenbara skillnader mellan människor, som till exempel den mellan slav och fri utan det att Gud skapade människans kärna, det som är bortom arv och miljö, lika hos alla människor. Vilket jag tror är den människosyn Herren vill verka i oss kristna

  2011s partiprgram gällde till i år då ett nytt partiprogram kom, de tyckte inte budskapet var gammalt.

  Tack för samtalet Josua alltid intressant att tala om allt som rör vår tro.

 • Jonas Rosendahl

  2018-08-17

  Noteringar från Admin

  Hoppas alla haft en bra sommar!

  1.
  Fylliga och bra diskussioner under denna bloggpost, bra! I övrigt är kommentarerna nu modererade
  och en kommentar om Aletheias väl och ve är borttagen.
  Kommentarer om Aletheia eller moderatorfunktionen hör inte hemma i kommentarsfältet.

  2. Runar Sögaard har inbjudit Jimmie Åkesson (SD) till samtal i Uppsala, Fyrishovshallen ( A Hallen) nu på måndag kl 20.00.
  Eventuellt är även skribenter från Aletheia där och fångar atmosfären. Möjligen det blir en bloggpost kring detta.

  Mvh Jonas /Admin på Aletheia.se

 • Josua

  Återigen, att alla grupper av människor i grunden tillhör samma människosläkte (eller att Gud har lagt ner samma ”kärna” i alla) betyder inte att det inte finns grundläggande skillnader inom människosläktet. Det finns, som jag påvisat, grundläggande skillnader oavsett i vilken grad vi ser dem (kön och etnicitet). SD skriver inte att vissa grupper inte tillhör människosläktet eller att vissa grupper inte har en mänsklig kärna eller att vissa grupper har lägre värde. Det är att läsa in något som inte står (ofta för att man på förhand har bestämt sig för att SD är onda rasister).

 • Josua

  Tack själv! Jag har börjat läsa Grudems bok nu (”från pärm till pärm”) och den är verkligen intressant och lärorik.

 • Janne Melkersson

  Nu vet jag inte hur du läser mig. Jag säger inget konstigt som att SD skulle mena att det finns olika människosläkten typ neandertalare och homo sapiens eller nått åt det hållet.

  Jag vet inte vad ordet ”grundläggande” betyder för dig men utifrån min kristna tro betyder det inte att en del folkgrupper har andra skillnader än de som kommer genom arv och miljö. Grundläggande är för mig också nått bortom det ögat ser, det som Gud lagt ner i människans hjärtan. Förutom längtan efter evigheten även samvetet, dvs vi har alla Guds lag skrivna i våra hjärtan så vi vet vad som är rätt och fel tills vi förhärdar oss.. Det betyder att vi alla är skapade till Guds avbild och att han vill att vi alla ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

  Jag var förlorad utan Gud och det är de allra flesta av de invandrare som kommer till oss också. Men i ställer för att möta dem med evangelium så har många kristna börjat att tvivla på den uppenbara sanning som beskrivs i Joh 3:16. För Gud älskar världen så han utgav sin enfödde son för den. Det grekiska ordet här är ”kosmos” som bland annat kan översättas enl Strongs med ”the inhabitants of the earth, men, the human family”

  Det sagt så tror inte jag att SDs människosyn klarar bibelns prövning. Men att rösta på SD är din och alla andras demokratiska rätt. Det jag vänder mig mot är att rättfärdiga det beslutet som vore det på kristen grund.

 • gäst & främling

  Din SD syn klarar den bibelns prövning?

 • Slimebeast

  Det säger en hel del om det andliga tillståndet i svensk kristenhet att man lyssnar på en vidrig kommunist som förvränger Bibeln och beskriver en Jesus som råkar ha exakt samma politiska hållning som marxisterna haft sedan slutet av 1800-talet.

  Så stark är ivern och engagemanget för invandrare och främlingar att mångkultur numera är svenskens nya religion, och då är det ju passande med profeter som Grenholm som stadfäster en gudomlig ordning för Sveriges nya kyrka.

  Michael Grenholm borde vara någon som kristna bara viftade bort som skrattretande nonsens, men hans världsbaserade ideologi blir alltmer den vedertagna linjen även bland våra så kallade kristna ledare.

  Och som de duktiga och lydiga hjärntvättade sossemedborgare nästan alla våra kristna är så törs ingen längre fördöma en satans hantlangare och kalla honom vid sitt rätta namn.

  Alla är inte kristna bara för att de kallar sig för kristna.

 • Josua

  Nej, men då finns det heller ingen poäng i dina anklagelser (dvs om SD bara pekar på skillnader inom människosläktet). För det har låtit lite som att du menar att SD menar att vissa grupper inte är människor eller inte har en mänsklig kärna.

  Vad ”grundläggande” är för dig är inte särskilt relevant i sammanhanget, dvs vad du läser in i orden. Det du refererade till var ”Med nedärvda egenskaper som förenar en viss grupp av människor, men inte hela mänskligheten” och det betyder inte att det är andra skillnader än ”arv och miljö” eftersom det uttryckligen står ”nedärvda” (dvs arvsskillnader). Det ser man enklast i könsskillnader (som är ärftlig/genetisk). Sedan vet jag inte exakt vad SD lägger i ordet ”egenskap” men när man tittar på synonymer till ordet så kommer bland annat ”särdrag” och ”kännetecken” upp och det är inte svårt att hitta sådana inom folkgrupper heller. Vissa grupper har sneda ögon, andra runda. Vissa är vita, andra svarta. Vissa har högt IQ, andra lågt. Vissa grupper har lättare att utveckla stora muskler. Vissa grupper är kortare, andra längre. Och sådana särdrag går i arv. SD nämner inget om att skillnaderna måste vara osynliga och de säger som sagt heller inget om att vissa grupper skulle vara bättre.

  Att konstatera skillnader inom människosläktet utan någon värdering är alltså inte ett bevis på en ”ond” människosyn. Och jag vill igen jämföra det med vänsterns legalisering av barnamord under 1900-talet. Där kan vi verkligen prata om ond människosyn. För mig är det som att sila mygg (som utifrån ovanstående argumentation är halmgubbar) och svälja kameler.

  Sedan vet jag inte exakt vad du menar med att ”tvivla” och Joh 3:16. Att sprida evangelium till både svenskar och invandrare ligger inte i konflikt med att vara kritisk till den massinvandring som skett de senaste decenniet. Det är heller inte i konflikt med att propagera för återvandring för de som inte har legitim rätt att vara här.

 • Janne Melkersson

  Det var en oväntad fråga som jag inte tänkt på!
  Med bibelns uppmaning om att vi ska pröva det vi hör och ta till oss det som är gott, kan jag inte ta till mig SDs människosyn.
  I sakfrågor kan de ha lika bra politik som andra partier men det är av underordnad betydelse för mig.

 • Jonas Rosendahl

  Slimebeast – Det är inte ok att kalla Grenholm för en ”vidrig kommunist”. Det går att skriva retoriskt och tufft utan att sätta nedsättande etiketter på folk. Försök få fram dina poänger på ett bättre sätt!

  Valet närmar sig med stormsteg nu vilket betyder att spänningen trissas upp men även irritationen. Men ingen gynnas av att tonläget trissas upp nu i kristenheten. Jag försöker hålla mig så gott det går men ändå försöka vara tydlig.

  Mvh Jonas /Admin

 • Janne Melkersson

  Jag anklagar inte SD för dess människosyn, de är fria att ha vilken människosyn de vill och lika fri är jag att inte dela den. Jag har naturligtvis inte talat om att SD menar att vissa grupper inte är människor eller inte har en mänsklig kärna. Jag har bett dig konkret tala om vad SDs mänskliga kärna är annat än att den är långt bortom det ögat ser, som de själva uttryckte det. Eller vad din grundläggande människosyn är? Du har gett exemplet att judarna är smartare än andra folk. Om det är så innebär det att de då föds smartare?

  Jag har hela tiden talat om arv som kan ses med blotta ögat och jag har skrivit samma som du skrev ovan om sneda ögon olika längd osv som exempel på det. Som exempel på miljö kan vi ta judarna som du påstod var smartare än andra folk. Jag tror att om det är så är de smartare än andra därför att de växt upp i en miljö som i generationer uppmuntrat till studier mer än andra folk. Ett annat exempel är att barn till troende kristna inte ärver sina föräldrars tro men de kan genom att vi som föräldrar går före som exempel att följa vilja söka sig till Herren. Alltså det är den miljö de växer upp som kan peka ut riktningen i deras liv.
  Jag menar att människans grundläggande kärna är att vi är födda till Guds avbild och har hans lag inskriven i våra hjärtan vare sig vi föds i ett kristet land eller ett muslimskt. Det är ingen skillnad på en sekulariserad svensk eller en troende muslimsk arab, båda går ju förlorade om de inte tror Jesus är Kristus.

  Att det fattas ungefär en miljon svenskar pga abort från 1975 då abortlagen ändrades är en fruktansvärd sanning. Att SD vill införa abortstopp från v12 är ett steg i rätt riktning jämfört med de andra partierna som tycker det är ok upp till v22.

  Nej Joh 3;16 är inte i konflikt med att återsända de som inte har asylskäl vilket jag har skrivit om här tidigare. Det jag menar är den ton av främlingsfientlighet som sprider sig över landet och här och på andra forum då invandrarna får skulden för ett havererat Sverige och allt elände som sker runt om oss.

  Om det är en dom och dess konsekvens som går över landet så är det inte för invandrarnas skull utan isf förmodligen för alla de svenskar som aldrig fick födas och vår egoism, själviskhet och oförmåga / ovilja att stödja invandraren. Jag har hänvisat tidigare till Hes 16:49-50 som som en orsak till vår situation idag;
  ”Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom, pride, fulness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters, neither did she strengthen the hand of the poor and needy. And they were haughty, and committed abomination before me: therefore I took them away as I saw good.”

  Jag valde KJV för den är tydlig, det står de blev högfärdiga och bedrev styggelser inför Herren. De blev högfärdiga för att de levde i tryggad ro och överflöd och för sina rikedomar som förmodligen var orsaken till de rop som hördes upp till himlen. De som ropade var de som slitit ihop det välstånd de levde i. Ett av orden idleness ”shawqat” kan översättas med att vara stilla dvs lat. Därför är min tolkning, och inte endast min, att det samhälle som inte understödjer den arme och fattige hamnar så småningom i social religiös, politisk och ekonomisk ruin.

  Med Joh 3:16 menade jag att vi är som folk och kristenhet på väg att likt Sodomiterna välja att inte öppna våra hjärtan för den arme och fattige vare sig det rör sig om svenskar eller andra. Vår kärlek till de som Gud så älskade att han utgav sin enfödde son har börjat kallna.

  Jag blev carried away här så ursökta all text. Jag tror alltså att det är mer på spel här än politik

 • kjell

  Men visst är det en poäng, tycker att det är för lite ”färg” i språket, DR slimebeast skriver ofta som vi tänker, därför störde det inte mig.

 • Jonas Rosendahl

  Att kalla kristna trossyskon för vidriga?! Nä, där har man passerat en gräns. Det passar sig inte här. Då får man skriva någon annanstans. Har i övrigt inget emot tuffa debatter. Men sådant som kan tolkas som nedsättande och personliga påhopp. Inte ok.
  Nu låser vi tråden här. Moderatorn har markerat vad som gäller.

  Mvh Jonas /Admin

 • kjell

  Artikel 18/11-16 skrev Daniel snarlikt, slimebeast, om Grenholm.

 • Josua

  Du sa dock att SD:s människosyn inte står på kristen grund och att den inte klarar Bibelns prövning. Hur det inte kan vara att ”anklaga” SD för en dålig människosyn förstår jag inte. Och eftersom du bara talar om SD:s människosyn borde du mena att den är särskilt ond i förhållande till de andra partierna.

  När det gäller judarnas smarthet kan det förvisso också ha orsakats av miljön men det ena utesluter inte det andra och det är omöjligt att bevisa eller motbevisa. Poängen är att det finns skillnader mellan grupper av människor och jag gav dig många exempel på ärftliga/grundläggande skillnader i senaste mejlet, både synliga och osynliga. Jag undrar dock var SD skrivit att dessa skillnader måste vara osynliga? I ditt citat står det bara att det är ”Nedärvda egenskaper som förenar en viss grupp”. Det står inget där om ”mänskliga kärnor” eller att särdragen måste vara osynliga. Var står det? Och ska du bedöma partiernas människosyn utifrån att vi är skapade i Guds avbild är det nog bara KD och SD som skulle kunna hålla med om en sådan kristen hållning. Att alla som inte tror på Jesus går förlorade påverkar inte det faktum att nationens politiker ska verka för nationens bästa.

  Sedan likställer du ”främslingsfientlighet” med att skuldbelägga invandrarna för ett havererat Sverige och det blir inte heller rätt eftersom man definitivt kan skuldbelägga invandrarna (och politikerna) för ett havererat Sverige utan att vara främlingsfientlig.

  Din tolkning och applicering av Hes 16:49-50 känns också väldigt långsökt. Att vilja stävja den stora muslimska invandringen till Sverige betyder inte att man är måltavlan i de bibelverserna. Sverige som samhälle har dessutom präglats av socialistisk politik i helt sekel (där man värnat om den ”arme och fattige” genom att stjäla från de rika i obibliska skattesystem/omfördelningspolitik) samtidigt som den svenska kristenheten under samma period övergått till ett social evangelium där social hjälpverksamhet och samhällsförbättringar varit det centrala. Så att Sverige skulle vara under en dom för att vi inte hjälper nödställda är för mig verklighetsfrämmande. Det var ju just pga att vi ”öppnade våra hjärtan” på vidaste gavel som landet gick kraftigt utför och tvingade politikerna att agera akut.

  Bra att du håller med om det fruktansvärda med barnamord i alla fall. Håller du då inte med om att människosynen som ligger bakom legaliseringen av barnamord är värre än en människosyn som konstaterar skillnader inom människosläktet utan att lägga någon värdering i det?

 • Jonas Rosendahl

  Kjell – Du behöver inte försöka påvisa att det finns en inkonsekvens. Det är inget nytt att på Aletheia skrivs det bloggposter som är starkt retoriska.
  Men vi kan inte gå tillbaka till ett kommentarsfält med känslomässiga påhopp och ett kommentarsfält som mest handlar om att ”kasta paj” på folk. Dit ska vi inte igen. Därför har nu moderatorn markerat. Dessutom hade moderatorn låst tråden, det hörsammade du inte.
  Nu låser moderatorn tråden igen. Kommentarer på moderatorns/Admins kommentar tas bort.

  Aletheia har förut tagit upp Grenholms vänsterperspektiv och även recenserat den bok han skrev med Swärd. Länkar här:

  http://aletheia.se/2016/11/18/micael-grenholms-neo-marxism-far-absolut-inte-bli-kristenhetens-ledstjarna/

  http://aletheia.se/2016/04/21/24679/

  Mvh Jonas /Admin

 • Josua

  Är min kommentar borttagen?

 • Janne Melkersson

  Jag vet inget om det! Jag fattade det som att Jonas stängde tråden!!

 • gäst & främling

  Har du gått på 7klöverns påstående för att dom är rädd för SD, du är inte så gammal än så att du direkt drabbas av 7klöverns nedvärdering av svenska folket, men vi drabbas på många sätt, sjukvård o tandvård är inte för oss gamla, det märks särskilt här i storstadsområdet, nu klagas det på att vi är många över 80, och fler blir det, vi betalade för våran egen pension, och vård men den stal dom, och gjorde om systemet nu slösar dom ut pengar men det finns inte arbetare nog för att betala pensionerna i framtiden, nu verkar det som dom gjort samma med trängselskatten, dom pengarna som var öronmärkta för västlänken har använts till annat.

 • Janne Melkersson

  Nej jag har inte gått på 7klöverns påstående. och ja, jag vet om allt det du säger. Det är inte schyst att ni som är äldre pensionärer blir svikna ekonomiskt,

  Kanske har vi tagit för givet att Sverige skulle fortsätta att leverera trygg välfärd under lång lång tid framöver. Men Sverige och världen är inte rättvis, fråga de miljontals flyktingarna världen över, de vet allt om en orättvis värld.

  Be till Gud och rösta bort regeringen är mitt råd.

 • Janne Melkersson

  Det är klart att det behövs nya krafter i regeringen inte tal om nått annat. Jo jag har förstått att det är många kristna som nappade på SDs tal om ”kristna grundvärderingar”. Vad deras tolkning av ”kristna värderingar” innebär i praktiken återstår att se. Det blir en spännande slutspurt verkar det som!

 • Janne Melkersson
 • gäst & främling

  Jag har också en annan syn än Enarsson, det handlar om politik, och då väljer jag inte den odemokratiska 7klöverpolitiken, Jesus sa lägg ut näten där ni inte la dom förut, jag har gjort så, nu är valet klart för min del.

 • Slimebeast

  Det är inte precis första gången som Dagen släpper in verklighetsfrånvänd smörja.

  Den här pastorn ifråga, Fredrik Lignell, varnar alltså för en utveckling mot ett Sverige med så stark kulturkristendom att evangeliet riskerar att förlora sin ”vitalitet och sprängkraft”. Han varnar för den sorts kristendom som den romerske kejsaren Konstantin redan på 300-talet gjorde till statsreligion och offentlig institution, och som dominerat Västerlandet under alla tider fram till åtminstone andra världskriget.

  Ett Sverige som en nation som enbart till namnet är kristet, där man av kultur och tradition konfirmerar sina barn och gifter sig i kyrkan utan att bry sig ett dugg om Gud eller om det övernaturliga, dvs kulturkristendom, är självklart något som alla sant troende finner problematiskt, och som bidrar till dilemmat för den kristne att överhuvudtaget engagera sig i politik.

  Men, den dagen Sverige återigen är ”genomsyrat av kristna värderingar” och där ”kyrkan säger samma sak som politikerna” (under ett traditionellt, konservativt styre), då har vi faktiskt ett lyxproblem. För idag har vi en religionsneutral sekulär stat med ett folk som präglats av socialdemokrati under hundra år, där den överväldigande majoriteten betraktar religion som en privat sak som ska hållas utanför politiken – om det inte handlar om invandrare och islam, för då plötsligt ska varenda hedning vara medveten om och anpassa sig tillreligiösa särintressen.

  Det här är enbart propaganda från ännu en godhetsknarkare hjärntvättad av den moderna socialliberala moderna mångkultursagendan, av en person som inte alls är intresserad av ett radikalt, övernaturligt evangelium, utan som bara försöker snickra ihop teologiska argument som slagträ mot kristna som överväger att rösta på SD.

 • Janne Melkersson

  Men en annan syn än Enarsson står han för, som jag skrev!

  Jag tror det skulle vara Herren en välbehaglig lukt att få se mer av den godhet han vill verka i våra liv för att Hans goda vilja ska få ske, än det han ser idag. Den godhet som du och andra raljerar över genom att göra ned dem till ”godhetsknarkare”.

  Även om du kanske inte vill se det så finns det faktiskt troende som tar sin tro på allvar och med Guds hjälp lever ut den!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?