Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Lars Enarson om demokrati, globalism & diktatur

Efter ett tips av en facebook-vän Stefan J, lyssnade jag igenom detta klipp idag. Få predikanter i Sverige intresserar mig nuförtiden, då många är så pass likformade, samt både politiskt och religiöst korrekta. Min relation till Enarson har emellanåt varit något komplicerad under åren jag var som mest aktiv i den så kallade ‘Messianska rörelsen’.

Trots detta anser jag innehållet i nedan klipp vara ett andligt nödrop, värt att sprida inom en så ofta slumrande svensk kristenhet. Du behöver inte ‘köpa’ allt rakt av, men alla som önskar leva som ‘väckelsekristna’ bör pröva dylika budskap enligt Paulus egen uppmaning om profetiskt tilltal, samt behålla det goda.

Klippet är faktafyllt och uppskakande för den som är öppen för att låta sig väckas ur en andlig, social, medial och politisk slummer. (Mer av Enarson finner du här)

Enarsons egen beskrivning av innehållet:

En agenda presenterades i FN 2015 av bl a påven och president Obama med målsättning att senast år 2030 kontrollera livets alla områden för ”en hållbar framtid” för ”mänsklighetens bästa”. Sverige har ställt sig i spetsen och många är inblandade: Svenska missionsrådet, KFUM, Frälsningsarmén, Diakonia, RFSU, Justitia et Pax, Svenska muslimer för fred och rättvisa, Bahâi, m fl. Aldrig har bönenöden för Sverige varit större.

Gud har en helt annan plan för Sverige, både individuellt och nationellt, och det måste församlingen i Sverige börja förkunna med stor frimodighet. Vi uppmanar var och en att varje dag använda minst 7 minuter på knä inför Gud i ivrig, hängiven bön för vårt land utifrån Fader Vår! Många har gett upp när det gäller Sverige. Men med Gud är allting möjligt!

 

Uppdatering 2018-10-24:

Sandor Nemeth, pastor för en 70 000 medlemmar stor församling i Budapest är inne på samma spår som Enarson.

”Liberala, globalistiska krafter inom EU straffar de länder som vill hålla fast vid nationalism och sitt kristna arv.”

Vidare;

”Om inte ett mirakel inträffar kommer vi att bli ögonvittnen till födelsen av ett världsherravälde”, skriver han.

Mer om detta i tidningen Världen idag.

=>

Ämne: Ändens tid, Konspirationsteorier i bibelns ljus, Nya Ekumeniken, OPINION & DEBATT, Politik, Ekonomi & Samhälle, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , ,

 • wildwest63

  Brukar inte ha tid att lyssna på videor som är så här långa. Men bläddrade igenom detta. Det är väldigt väldigt spretigt! Det här är ingenting man kan sätta i händerna på någon med minsta krav på källhänvisningar eller en röd tråd. Det är det första jag hör och läser om Lars Enarson, jag blir inte imponerad.

  Det behövs konkreta hänvisningar till Agenda 2030 och Concords arbetsmetoder för att underbygga teorin om världsregering! Det finns inte. Vad påven hade med saken att göra förstod jag inte alls. Det verkade bara vara ett obligatoriskt inslag om man är radikalt anti-katolsk. Man kan inte bara säga: ”det är bara så”, som han gör titt som tätt (känns igen från trosrörelsen). Vad är det för argumentationsteknik? En helt fantastisk teori t ex att Sveriges frikyrkor är så uppfyllda av påvens överhöghet att det är just därför man avskyr SD.

  Vad PMU och RFSL gör i samma skattefinansierade lobbyorganisation kan man undra. Men det finns många såna kopplingar på andra håll som är obegripliga, inget konstigt med det. Bara dumt och sorgligt.

  Generellt tror jag naturligtvis på risken för en världsregering och en begynnande diktatur och därmed förföljelse av sanningssägarna, dvs de kristna för vilka Jesus är vägen, Sanningen, och livet. (Även om just Sanningen inte är så viktig för kristna längre, som det verkar, när man sväljer vilka politiskt korrekta dumheter som helst.) Det har aldrig funnits bättre förutsättningar för en världsregering än nu. Världen är uppkopplad, människor är okunniga och drivs vind för våg av nätmobbar, man måste vara med, annars blir man mobbad, utfryst, avstängd. Det påstådda klimathotet och sagorna om att jorden går under om 10 år är bra metoder att få människor att i panik gå med på vad som helst. Det är inte heller katolska kyrkan som primärt leder oss in i detta utan en blandning av alla världens religioner, säkert också en del vindflöjelaktiga karismatiska kyrkor som gillar manifestationer och happenings mer än evangeliet.

 • SefastTronde

  – Ja det var spretigt, på ett sätt jag inte hört Enarson förut. Men en av huvudfrågorna är ju faktiskt vad Agenda 2030 innehåller. Innehåller det även som några av delmålen (förutom de svulstiga paradmål man får sig till livs när man googlar) någon form av religions-synkretism och hegemonisk världskontroll som Enarson vill göra gällande är det förvisso allvarligt. Jag har inte satt mig in närmare i Agenda 2030, så jag vet inte. Men efter som jag alltmer kommit att misstro FN kan jag väl tänka mig att det återigen inte är något gott, rättfärdigt och Gudfruktigt som kommer ut därifrån.

  Att vissa maktgrupperingar däremot strävar efter en världsregering ser jag numera som så uppenbart att man inte behöver vara speciellt konspiratoriskt lagd för att kunna se det. Och då behöver vi inte ens nämna Bilderberggruppen, Soros märkligheter eller Trilaterala kommissionen för att se mönstren och olika makthavares märkliga ageranden. Konfliktytan är tydlig idag mellan de olika polerna, och de röster som skriker mest och verkar för avfallet finns tyvärr alltför många även bland de som kallar sig kristna. Skiljelinjen är i allt mindre utsträckning Golgata kors utan politik och sociala engagemang, som man uppmanas att fokusera på.

  Och, eftersom GTs olika berättelser om Israels konungars historia till stor del faktiskt handlar om den politik de förde mot avfall, och i sig själva var förebilder på ogudaktighet, kan jag väl se att SD alltjämt har en roll att spela i den andliga kampen om Sverige. Jag väljer därför att avvakta och pröva vidare ifråga om Enarsons budskap denna gång.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  wildwest63/SefastTronde:

  Som sagt inledningsvis, pröven allt och behåll det goda. Enarsons klipp är givetvis en blandning mellan generell information om Agenda 2030, dess gren i Sverige och profetisk tolkning av det andliga och politiska läget i Sverige och världen.

  Jag uppskattar Enarsons vilja och mod att gräva lite utanför traditionella predikanter. Ju närmare Jesu återkomst vi kommer, ju viktigare att vi som pånyttfödda gör vad vi kan för att orientera oss på den andliga kartan.

  Här tycker jag det finns utrymme till en viss generositet gentemot varandra gällande feltolkningar nu och då. I min värld är det värre att inte tolka alls och dra täcket över huvudet och fortsätta sova likt bruden i Höga Visan.

  wildwest: Att nya påven är både globalist och vänsterliberal råder ingen tvekan om baserat på en rad olika uttalanden sedan han tillträdde. RKK har även uttalat sig om behovet av en världsvaluta o.s.v. Att han kommer få en central roll i de svårare kapitlen i Upp kan vi nog anta. Huruvida de gamla väckelsepredikanterna får rätt; att påven är antikrist är jag däremot inte övertygad om.

  Men, hur mycket inflytande en antinationalistisk vänsterliberal påve har över svensk kristenhet är jag kanske inte lika övertygad som Enarson. Som jag förstått det finner vi en hel del SD sympatisörer bland både svenska och nysvenska katoliker.

  Kristenhetens negativism till SD är endast resultatet av överkonsumtion av PK-media och brist på eget tänkande och undersökande. Tusentals gamla KD:are har glömt att KD bar en liknande smälek och stämpel som SD i början. När de släpptes in i värmen glömmer man snabbt.

  Håller dock med Enarson att nationalismen är det starkaste kortet (rent mänskligt) mot en kommande världsregering. Jag vill tro att det kommer att finnas ett antal länder som inte ger vika under stor förföljelse, men det är delvis önsketänkande baserad på principen om får och getter.

  Informationen om Concord och hur så många aningslösa samfund och organisationer finns med i kulisserna är inte alls förvånande. Miljontals kristna kommer att bli förförda när antikrist träder fram. Vi ser ju redan idag hur otroligt genomsyrade många är av denna världens ande.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Uppdatering 2018-10-24:

  Sandor Nemeth, pastor för en 70 000 medlemmar stor församling i Budapest är inne på samma spår som Enarson.

  ”Liberala, globalistiska krafter inom EU straffar de länder som vill hålla fast vid nationalism och sitt kristna arv.”

  Vidare;

  ”Om inte ett mirakel inträffar kommer vi att bli ögonvittnen till födelsen av ett världsherravälde”, skriver han.

  Mer om detta i tidningen Världen idag.

 • Janne Melkersson

  Här en länk till Walter Vieth adventist pastor där han talar om globalism. new age, påvens och FNs roll i det kommande världsherraväldet. Skrolla ner till 221 ”a new world order” Det är långt 1:40 min.

  http://www.totalonslaught.com/total-onslaught-videos.php

  Hörde i stort samma undervisning av Erland Strömkvist på Betel i Orsa i början av 80talet men Vieth ger mer detaljer och det är ännu mer aktuellt idag.

 • wildwest63

  Enarsons utläggning om nationalismen i Bibeln och att SD är det enda parti som driver frågan har jag inga problem med. Jag kan absolut inte utifrån Bibeln se att globalism och sammanblandning av alla världens kulturer och religioner är en framkomlig väg. Det är precis tvärtom. Det visar om inte annat berättelsen om Babels torn och om de noggrant uppdragna gränser för Israels stammar (=de var ju t o m samma folk, ändå så viktigt med gränsdragningen).

  Jag skummade som sagt igenom Agenda 2030 och hittade inget där som kräver en förändrad världsordning. Istället stod det på många ställen att man vid målens uppfyllande (som i många fall är helt legitima målsättningar) ska ta hänsyn till nationernas förmåga och varje nations rätt att ta det i den ordning som man önskar. Vanligt FN-flum alltså. Att man kan derivera ut något om en världsregering går alltså inte. Det enda ord jag reagerade på var ”könsmaktsordning”. Men jag håller absolut med Sefast och andra som menar att det knappast är kristna värderingar som styr FN och EU. Visst vill man ha globalism! Det ligger i dessa makthavares intressen att bli ännu mäktigare och få ännu mer att säga till om. Det är en karriärväg, dessutom oerhört välbetald. Små länders representanter får en enorm påverkanskraft/personlig viktighet genom FN, det var ju så tant Margot lyckades skrapa ihop röster för Sveriges medlemsskap i säkerhetsrådet – vad skulle hon annars på Stillahavsöar att göra?

  Vi går mot centralism, globalism och någon form av diktatur. Helt enig med alla om det. Det finns inga lagförslag som går åt motsatt håll. Om man inte är överens om denna färdriktning så borde man heller inte rösta på globalistiska partier. Det är för mig obegripligt hur okunniga folk kan vara.

  Läste igenom Sandor Nemeths brev. Det lyste igenom lite traditionell ungersk tyskfientlighet, men i övrigt håller jag med honom. (Det bör alltså nu gå ut en kollektiv varning i Dagen till alla kristna att besöka hans kyrka!) Det är rimligt att ta lärdom av någon som levt decennier i en diktatur istället för att lyssna på rosépimplande Södermalms-journalister som inte är torra bakom öronen.

  Angående påven – inte förtjust i honom. Vet inte om vi ens behöver gå till traditionella religioner för att hitta en världsledare. Är inte hela klimatkyrkan en religion? Om man inkluderar värdeavgrundsdyrkarna så har de t o m upprättat biktbås!

 • maria

  ”Vi uppmanar var och en att varje dag använda minst 7 minuter på knä inför Gud i ivrig, hängiven bön för vårt land”
  Är 7 minuter ungefär vad en kristen – efter uppmaningar och påtryckningar – orkar med av kommunikation med Gud?

  Be utan uppehåll säger Bibeln och med det menas inte ‘Gode Guuud hjääälp’ utan att man är i en konstant 24/7/365 kommunikation med Gud och genom det öppen för vad Hans Ande säger och inte för vad världens ande säger. Knäböjandet är inte en kroppslig ställning utan ett andligt tillstånd.
  När kristna börjar leva så som Guds Ord lär kommer de att sluta bekymra sig för vad Obama, världen & Co hittar på och de kommer att börja finna ‘den frihet i Herren’ som Jesus pratar om!

 • kjell

  7 min, det antar jag inte handlar om någon bokstavstolkning, lika med att gå på knä, det kan inte alla göra på grund av handikapp, självklart beder en kristen ständigt, men kanske inte så bokstavligt, det står att förr än vi beder har han hört vår bön.

  Jes 65:24
  Och det skall ske, att förrän de ropa, skall jag svara, och medan de ännu tala, skall jag höra.

  1 Mos 18:20
  Och HERREN sade: ”Ropet från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår

  Så visst lyssnar Herren till våra böner om det så bara är en suck

 • Janne Melkersson

  Med utgångspunkt från bygget i Babel kan vi förstå att Gud inte vill globalisering, han separerade folken, förbistrade språket och spred dem ut över jorden. Gud vill nationalstater, frågan är vilken typ av nationalism vi vill ha?

 • Larsnas Kristensson

  Jag kan enbart ge dig en stjärna.

  Nationalstat är vad GUD och du och jag vill.
  Men att NU undra över typ, är fel tidpunkt när den vi har håller på att nedmonteras till förmån för globalism. Vi bör göra allt vad vi kan för att rädda så mycket som vi kan och sedan utforma resten (ruinen) till en biblisk variant av nationalstat. Då är det lämpligt med tankeutbyte om vad vi vill. Nu är det krig, både andligt och fysiskt. Förenade krafter är en förutsättning. Faller även ruinen har vi förlorat.

 • Janne Melkersson

  Vad jag undrade över är vad och hur är en biblisk nationalstat?
  Det kan inte vara den som beskrivs genom Israel i GT för det var en teokrati till de blev erövrade av de olika makterna assyrier, baybylonier, greker och romare. Pauli undervisning ger inga ledtrådar annat än att vi ska lyda och be för överheten. Så vad är biblisk nationalism?
  Personligen tror inte jag den kan komma förrän tusenårsriket träder i kraft. Då det åter blir ett teokratiskt styre.

 • Kenneth Mäki

  Jag saknar också konkreta hänvisningar till dokumentet 2030 Agenda.
  Men talet om en världsreligion påminner mig om en dröm jag hade för några år sedan, den skrev jag ner här: https://sistatiden.blogspot.com/2013/08/vision-kvinnan-pa-baldakinen.html

 • Torbjörn Göransson

  Jann Melkersson. Vad är det för tusenårsrike som du tror på? Enligt Bibeln finns det inget tusenårsrike utan under de 1000 åren kommer jorden att vara öde och tom liksom det var vid skapelsens början. Inga levande människor skall då finnas på jorden.

 • kjell

  Satan fängslad. Den första uppståndelsen och det tusenåriga riket. Satan åter lös. Den slutliga världsdomen.
  Upp 20
  Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid.
  Denna text visar inte på en folktom jord.

  Intressant att Israel skriver år 5778 nu, det är bara 22 år kvar till det har gått ”6tusenårsdagar”

 • Läsare

  5778+22 blir ju 5800 förklara gärna hur du då tänker med 6tusenårsdagar.

 • kjell

  Det ramlade bort en tvåa, men det är en bagatell i samanhanget, men vad jag pekar på är att vi är nära, 5778 har Israel räknat fram från levnadsåldrar, men det kan säkert slå fel, det kanske inte handlar om exakta siffror om dom är beräknade av människor.

  Men (jag) kan tänka mig att Gud överlåter allt åt sin Son när 7de tusenårsdagen är här, det är min enkla tanke.

  Men ett vare icke fördolt för eder, mina älskade, detta, att ”en dag är för Herren såsom tusen år, och tusen år såsom en dag”. Herren fördröjer icke uppfyllelsen av sitt löfte, såsom somliga mena att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot eder, eftersom han icke vill att någon skall förgås, utan att alla skola vända sig till bättring.

 • Janne Melkersson

  Det tusenårsrike som profeterna såg, det som kommer vid Herrens 2a tillkommelse när vedermödan tagit slut. Jodå, det kommer att vara ett rike bebott av människor och med Herren närvarande i det tempel Hesekiel talar om.

 • Torbjörn Göransson

  Bortse inte från vad som står i Upp. 19. De som där dör uppstår enligt Upp. 20:5 inte förrän de 1000 åren har gått. Se även Jer. 4:23-26 där det står om att vid den kommande domen skall jorden skall bli öde och tom och där inte finnas någon människa.

 • Torbjörn Göransson

  Se svar till Kjell.

 • Torbjörn Göransson

  Jag vill också nämna att Jesu ord om att hans rike inte är av denna världen gäller till dess att den nya eller omskapade jorden finns.

 • Janne Melkersson

  Ok! Och jag tror på uppryckandet av församlingen före vedermödan och Herrens 2a ankomst vid dess slut och efter det ett jordiskt tusenårsrike. Möjligen tillhör jag en krympande skara!

 • Janne Melkersson

  Nationalsim, är inte det att ha sitt sinne vänt mot det jordiska? Vi hör till en annan nation där vi genom tro har vårt sanna medborgarskap, himlen.
  Ge kejsaren vad han tillhör sa Jesus och Paulus sa, be för och lyd överheten. Hos dem fanns inget av den vurm för nationalism som Enarsson propagerar för. Om så varit hade Jesus lett kampen för den fria nationen Israel till sin död med Paulus som ledare därefter. Men inget sånt! Just some thoughts!

 • kjell

  Varför många av oss hoppas på SD är för deras syn på kristendomen, att Sverige bygger på kristna grundvärderingar, det handlar inte om pingst eller svk, men en klar motsats till sossarna som i många år jobbat på att avveckla kristendomen och göra den ”ofarlig” bibelkommissionen var en del i detta, men det kanske du inte förstått, genom SDs inställning kommer många evangeliska kristna hamna på deras listor, det står verka medan dagen varar, natten kommer då du inte kan verka, det står också att somliga är kallade till, osv (olika uppgifter i ett samhälle) där har väl både skomakaren och politiker en roll, och du kanske kan passa in och verka på den nivån, att bereda vägen för en acceptans av kristendomen det kan inte vara fel.

 • Janne Melkersson

  Vad Sverige var byggd på kan knappast ha betydelse för vi är ett av världens mest sekulariserade länder idag!
  När kristendomen bröt fram var det i ett rent ogudaktigt rike, det romerska. Dess kejsare krävde i omgångar tillbedjan som gud. Likväl bröt kristen tro igenom med kraft i dHA. Därför är argumentet att Sverige avkristnas inget argument mot väckelse. Det kanske är precis tvärtom!
  Vad gäller Islams utbredning vet inte jag hur lösa detta. Det är därför vi ska be för all överhet som Paulus uppmanar oss att göra ”så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt”
  Apropå Enarsson, jag tror han hade fått större genomslag för sin bönerörelse om han inte blandat in politiken.

 • kjell

  Sverige är det nu på grund av S i första hand, men jag minns ett annat Sverige, men du verkar ha kort minne, märkligt att du som kallar dig kristen vill motarbeta dom som vill främja det kristna arvet, dom ser också vad vi får i stället, islam kommer snabbt, om 20 år när vi gamla är borta är det stor risk att hela Sverige är muslimskt med deras lagar, då är det dödsstraff att vara kristen eller jude, det står klart och tydligt i Koranen som du kan läsa på nätet, vissa ytterområden är helt islamska, med egna domare och poliser som handlar efter deras lagar, Malmö är snart helt övertaget, just nu kräver dom att inga hus får byggas högre än 5 meter nära deras jättemoske, för den måste synas från alla håll.

  Du borde vara glad att det finns någon som bryr sig, men med din hjälp kommer islam växa snabbt, här tar dom över sjukhusens väntrum, liggande på knä, dom andaktsrum som finns på sjukhusen, har korset tagits bort, sedan kom bönemattor istället, eftersom det är en våldets religion, så kan det knappast vara samma Gud dom ber till, den gud dom ber till har ingen son, står det i koranen.

 • Janne Melkersson

  Det Sverige du minns var också mestadels styrt av S, antar jag!
  Jag motarbetar ingen utan jag gör som Paulus bad oss göra, ber för överheten och lyder den, till dess den blir antikristlig på riktigt. Det vi ser nu är förmodligen inte i närhet av den ondska som kommer.
  Går den ondskan att stoppa? Tror inte det, den är det profeterat om, den kommer. Men om den går att stoppa för en tid vad tror du hindrar den ondskan bäst, politiker eller de böner Paulus bad oss bedja?

 • kjell

  Ja men han handlade, du kan se många i bibeln som både bad och handlade, just nu skall jag köra frun till sjukhuset, det räcker inte med att bara bedja, jag måste ta både ratt och gaspedal för att komma dit.

 • Janne Melkersson

  Tystnaden från Jesus, de 12 och Paulus vad gäller de politiska frågorna i deras tid talar högt. Jesus vägrade att ge sig in i en politisk diskussion vilket vi ser i samtalet om det var rätt att betala skatt till kejsaren eller inte. Helt enkelt därför att Hans rike inte är av denna värld. Politikens natur är vänt mot det som hör denna jord till men vi blir uppmanade att ha vårt sinne vänt mot det som är där ovan. Petrus säger ”frukta Gud ära kejsaren” 1 Pet 2:17 Vilket leder mig tro vi ska göra det samma.

  Det jag försöker säga är att det blivit ett osunt fokuserande på politik på bekostnad av var vi har vårt rätta medborgarskap.

 • kjell

  Vi har ingen kejsare, i Sverige är det folket som styr, åtminstone är det sagt så, vi uppmanas att bedja arbeta och bereda väg för Herren, det kan vi göra på olika sätt, politiker är också ett arbete, skomakare eller lokförare, vad du än befinner dig så kan du bereda väg för Herren, nu är jag 80+ och får väl inte någon politisk roll, men hade kanske på en sådan stol haft lättare att bereda väg för Herren än då när jag körde lok, (under bön)
  Jag menar att vad jag än gör så är jag alltid bedjande, jag reagerar mot dessa 7 minuters eller alla former av ritualer.

 • Janne Melkersson

  Vi har ingen kejsare men vi har en överhet vilket förmodligen gäller för det samma. Visst är politiker ett arbete och den som vill får hålla på med det. Det jag säger är att politikerna har ingen makt att stoppa den ondska som kommer.

  Att det skulle vara bättre om typ skolelever började stå i led innan de får gå in i klassrummen och sjunga psalmer varje morgon till tramporgeln som vi gjorde är ju inget annat än nostalgi och nationalism trams Vad blev det av den generationen? Det är ju den som lett oss dit vi är idag!

  Men att som du, alltid vara bedjande, är mitt i allt detta Gud välbehagligt

 • kjell

  Politiker kan bereda vägen genom att öppna ögonen på människor, genom det kan vi kristna bli mer accepterade än vi varit, jag märker en viss förändring när jag läser bloggar som samnytt och liknande, det finns fortfarande en del speciella typer, men känner av att människor ser skillnad på kristna och muslimer, genom det kan vi nå dessa, när icke kristna reagerar mot det dom upplever fel i islam, och försvarar den kristna tron, och börjar läsa i bibeln, jag har några gånger fått igång bra dialog men oftast kan vi bli avbrutna för att vi kommer från ämnet.

  Innan vi beder har Han hört vår bön, det är fantastiskt, likadant med att att Herren hörde ropen från Sodom, antagligen mest suckar men dom hördes som rop.

 • David Smeds

  Svar till Janne Melkersson och Kjell

  Jeremia 29 : 7.
  Och söken den stads bästa, dit jag har fört eder bort i fångenskap, och bedjen för den till HERREN; ty då det går den väl, så går det ock eder val.

  Filipperbrevet 3 : 20.
  Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare

  Trots att vi lever som främlingar här på jorden har vi dubbelt medborgarskap. I Jesus är vi redan insatta i det himmelska riket, samtidigt som vi under jordelivet är medborgare i en jordisk nation. Och vi är kallade att söka den nationens bästa. Om nationen styrs av en kejsare eller diktator, ska vi verka så visligt det bara går i den kontexten.
  Genom Guds stora nåd och genom de frukter reformationen gett oss har vi i vårt land demokrati. I en demokrati ska vi verka för ett samhälle som vill bygga på en god värdegrund.
  Sedan kung Gustav Vasa (1496-1560) är den kristna tron det som ger Sverige dess kristna värdegrund.
  Vi är kallade av verka för familjens/ stadens/ och nationens bästa.
  Vi är som kristna i och med detta nationalister, ett ord som idag blivit belastat pga bla nationalsocialism och liknande.
  Bättre är kanske ordet patriot. Pga bristande allmänbildning har nationalist blivit accepterat som något negativt, och ofta synonymt med nazist.
  Jag håller med om att socialister och en del liberaler vill bygga samhället definierad utan den kristna grunden, vilket riskerar att leda till en slags flertalets instabila konsensus. Vad flertalalet röstar fram ad hoc, anses vara dygd och god moral. Men saknar objektiv grund. Till skillnad från en uttalad kristen värdegrund, som objektivt kan försvaras och analyseras. MVH DS

 • Janne Melkersson

  Tack för inlägget David!
  Paulus citerar Jer 9:27 i 1 Tim 2:2 där han uppmanar oss att be för överheten ”så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt” Det är vad jag talar om att vi bör göra.

  Att vi är medborgare i en nation förnekar jag naturligtvis inte. Det jag menar är att vårt prio bör vara vårt himmelska medborgarskap. Vi uppmanas att inte ha vårt sinne vänt till det jordiska. Vilket inte står i konflikt med att värna familjen staden och landet.

  Att vi kristna skulle vara nationalister? Jag älskar Sverige men kallar mig absolut inte nationalist. Men jag är bärare av en fosterlandskärlek vilket jag tolkar som nått helt annat än nationalism. Fosterlandskärlek är för mig utan ideologisk och politisk färg, medan nationalism är full av både ideologi och politik.

  Många talar om den kristna värdegrunden som Sverige påstås vara byggd på men vad består denna värdegrund av? Om Sverige var byggd på en kristen värdegrund var det länge sedan landet stod på den grunden!

 • gäst & främling

  Nationalist är bara ett ord som du belastar som något smutsigt, Paulus tar du ofta fram som fakta, han har sin egen mänskliga uppfattning i många sammanhang, men tillägger i något samanhang att vi har inte en sådan sedvänja, han tycker att alla skall vara ogifta som han.
  Helt klart är att han ger rekommendationer utifrån sin egen ståndpunkt, men vi måste kunna läsa bibeln och evangelierna på ett sakligt sätt.

 • Janne Melkersson

  Ordet är i sig inte smutsigt men det finns nationalism som är det.
  När vi talar om nationalism så måste vi göra klart för oss vilken sorts nationalism vi talar om? Nån sa ”sund nationalism” Ok och vad är det?

  Det bästa sättet att läsa bibeln, däribland Paulus, är att tro det man läser.

 • gäst & främling

  Paulus säger flera gånger att det är hans egen uppfattning, du måste filtrera det han säger utifrån den insikten, sedan respekterar jag det han säger på saklig evangelisk grund.
  Men i allt du skriver här verkar du påverkad av Msm du är ”vänsterstyrd” oavsett hur sakliga argument vi andra framför så gör du som strutsen, det blir kanske en gles himmel du kommer till, vi andra får snällt stanna utanför.

 • Janne Melkersson

  Nej jag är inte mer vänster än vad du är.
  Ett bra sätt att avsluta ett samtal är att märka den man talar med som påverkad av än det ena än det andra, trist!

 • kjell

  Vi är många som försökt visa en positiv sida med SD, men det spelar ingen roll om vi blir 98% så står du kvar på en förutfattad mening, många bra argument från många bra skribenter som lever för och med bibeln, aldrig något erkännande runt grundtemat, passar det inte så tystnar du bara eller som din attityd mot g&f.

 • Janne Melkersson

  Fenomenet att klistra etiketter på den man samtalar om har blivit allt vanligare här och på annat håll i kristenheten i denna SD diskussion. Jag tycker det är trist vilket jag uttryckte genom inlägget igår till g&f

  Vad är grundtemat du talar om och SDs positiva sida och vilken är min förutfattade mening som jag står kvar på ?

 • Josua

  Du efterfrågade svar på frågan om ”sund nationalism”/biblisk nationalism och en biblisk värdegrund för ett samhälle. Följande länkar ger bra svar på dessa frågor:

  http://www.nrbbc.com/studies/FiveDivine.pdf
  http://kukis.org/Doctrines/divine_institutions.pdf

  Båda är för övrigt skriva av bibeltrogna och dispensationalistiska teologer.

 • Larsnas Kristensson

  Du skrev: ”….. Fosterlandskärlek är för mig utan ideologisk och politisk färg, medan nationalism är full av både ideologi och politik.”

  ”…..medan nationalism är full av både ideologi och politik.”

  Du menar alltså att ALL nationalism är FULL av politik ?

  Detta synes mig vara en liberal nytolkning av 1800-talets fosterlands/national- romantik. T.ex. Viktor Rydberg, Strindbergs kritik av liberalism/socialism m.fl. ex.

  Att kritisera dig för en liberal hållning och omtolkning av gamla begrepp. är inte att klistra någonting, utan snarare kritik av detta ”fenomen”: Du gör en GENRALISERING. En form av makthierarki, du styr in på ett annat spår, eller skapar en ”halmgubbe” som sedan kritiseras.

  Som jamt saa tysje je att man sku-ull tebake te morslanne o att mae vo-ol trönder, o int baere ”östtrönder”, som dae seg i Nidaros. Dae e najsonalisma men.

  Helst tillbaka till tiden före 1135. REPUBLIKEN Jamtland, före ALLA ockupationer av Noskar, Danskar och Storsvenskar. Inte tiden som sådan utan Jamsk frihet/nasjonalism. 🙂

  Masl Tov! Ve Naim meod

  Shalom!

 • Larsnas Kristensson

  Ursäkta en fråga från en okunnig en: Vad är en dispensationalistisk teolog?

  MVH

 • Janne Melkersson

  Erev tov Larsnäs!

  Kollar man runt i ordböcker verkar det som att skillnaden mellan nationalism och fosterlandskärlek är just den jag skrev om ovan. Om det är en generalisering vet jag inte men uppenbart har de två blandats ihop över tid, kanske av de flesta.

  Rydberg, en förnekare av Kristus gudom och treenighetsläran stod för en romantisk nationalism. Han drog åt det tyska hållet med böcker om germaner och arier. Vad hade hade för syn om nationalism har jag ingen aning. Nationalism verkar finnas i alla politiska, ideella och religiösa riktningar.
  Det man måste göra är att definiera den nationalism man följer. Då räcker det inte med att säga ”den sunda nationalismen” man måste förklara vad man menar med det. Vilket jag inte sett nått av här.

  Jag kan inte se att fosterlandskärlek, som jag beskrev den, kan tolkas annat än som neutral ifråga om politik. Jag svor trohet mot kung och fosterland när jag gjorde lumpen och älskar Sverige oberoende av vilken som sitter på tronen. Ideologin bakom den är inte krångligare än att jag gillar Sverige.

  ”Att kritisera dig för en liberal hållning och omtolkning av gamla begrepp. är inte att klistra någonting, utan snarare kritik av detta ”fenomen”: Du gör en GENRALISERING. En form av makthierarki, du styr in på ett annat spår, eller skapar en ”halmgubbe” som sedan kritiseras”

  Jag påstods verka vara vänsterstyrd och att jag hade förkastat sakliga argument. Det är man naturligtvis fri att tycka och lika fri är jag att säga att jag inte är vänsterstyrd och inte heller har jag sett de sakliga argument som påstås finnas i samtalat om SD. Jag märker irritationen över att jag inte delar mainstream vurmen över SD och den lyser igenom ibland. Därför tog jag mig friheten att avsluta samtalet med g&f. Om det är en halmgubbe vet inte jag

 • Janne Melkersson

  Har bara skummat lite men det verkar väl värt att läsas.

  Det jag undrar över är att den femte delen om nationen endast har ett NT citat från Apg 17:26. En vers som säger att Gud har utstakat tider och gränser inom vilka folken ska bo. Men Pauli poäng i detta sammanhang är inte det i första hand. Han talar med de ”visa” Atenarna som begärde kunskap och det fick de för Paulus säger att också de kommer från ett och det samma blod som alla folken runtomkring, de som de tyckte sig var ställda högt över. Att bygga läran om nationalism på den versen syns mig vara ett för tunt underlag.

  Det versen också säger är att ett land land uppstår inte annat än att det är Gud som ligger bakom för han låter ett land födas, nå sin höjdpunkt och han ser dess fall. Han har ju utstakat dess tider och gränser. Vilket vi ju kan se med Israel som exempel. De tog sitt land från olika folk, förlorade det till assyrierna, babylonierna, greker, romare, turkar, NF, och nu genom Guds nåd är de tillbaka. Allt enligt profetian. Tolkar vi denna vers så innebär det att ett lands tillkomst höjdpunkt och undergång inte sker nyckfullt utan att det sker efter Guds plan.
  Vilket innebär att om Sverige skulle gå under av någon anledning sker det inte nyckfullt utan utifrån den plan Gud har.

 • Janne Melkersson

  https://www.gotquestions.org/Svenska/dispensationalism.html

  Såg nu att frågan var ställd till Josua hoppas det är ok!

 • Larsnas Kristensson

  Det är helt i sin ordning, men jag skulle vilja veta vad han menar med termen ”dispensationalistisk”. Inga länkar alltså. 🙂

 • Josua

  Om du läser båda länkarna så kommer du finna mer stöd för nationstanken, både från GT och NT. Sedan har du väl Grudems bok, ”Politics according to the Bible”, också om jag inte kommer ihåg fel. Han ger också bibelstöd från både GT (primärt före 1 Mos 12, principer som gäller i alla tider) och NT. Att Gud är allvetande och allsmäktig, både vad gäller nationers uppgång och fall och människors frälsning, betyder inte att vi inte ska följa Bibelns direktiv vad gäller politik och evangelisation.

 • Josua

  Eftersom jag vet att Janne tidigare gett uttryck för en dispensationalistisk bibelsyn tyckte jag det var passande att betona att det var teologer från hans eget ”läger” som framförde dessa läror och slutsatser om nationalism. I övrigt tycker jag Jannes länk sammanfattade definitionen rätt bra även om den engelska versionen gör sig klart bättre (Lagens dispensation översatte dem till ”juridik” exempelvis vilket inte är så lyckat). Man kan sammanfatta dispensationalismen med att man, i motsats till ”Covenant theology”, konsekvent läser Bibeln bokstavligt i sin historiska kontext (vilket inte utesluter bildspråk och symboler). ”Literal historical grammatical interpretation” kallas det och dess förespråkare, däribland jag, skulle säga att det är det naturliga sättet att läsa Bibeln.

 • Janne Melkersson

  Nationstanken har jag ingen invändning mot för jag tror på fosterlandet, men det innebär inte att jag är för nationalism.
  Jag har inte heller nåt emot att de som känner sig manade engagerar sig i politik det gör ju jag här. Och naturligtvis är jag för evangelisation.

  Det jag inte tror på är nationalism för det liknar den inställning som Atenarna hade, de såg sig som för mer än övriga delar av den då kända världen. Typ Amerika first eller Sverige svenskt. De fem punkterna du hänvisade till kan vara ett vettigt exempel för hur vi kristna ska förhålla oss till nationen. Men om ett land ska byggas på dessa grunder? Jag ser inte i skriften att det är vår sak, inte än iaf!

  Jo jag har Grudems bok men inte hunnit läst den annat än delvis. Men för lite för att ha en synpunkt på det han säger.

 • Josua

  Teologerna jag hänvisade till använder ordet nationalism i alla fall och jag ser inga problem med det. På samma sätt ser jag inga problem med att använda termen ”fundamentalism” trots att det blivit kapat och fått en annan innebörd av det politiskt korrekta etablissemanget. Men om du hellre vill använda ”tron på fosterlandet” för att beskriva biblisk nationalism ser jag inget problem med det.

 • Janne Melkersson

  Verkar det som om jag är vänsterstyrd så kan ja lugna dig på den punkten. Det skulle aldrig falla mig in att rösta på vänstern om det än är aldrig så röd och fin. Det är ju så med evangeliet att det uppfattas av somliga som vänster genom den fördelnings uppmaning av resurser Paulus ger inför insamlingen till de utfattiga i Jerusalam. En uppmaning som vi borde ta på allvar i denna tid då de ekonomiska skillnaderna inom de flesta församlingar mellan fattig och rik är lika stor som det var inom församlingen i Korint. Den församling som sammankomsterna blev till försämring pga dessa skillnader.

  Nog om det, jag skriver för att be om ursäkt om jag sårade dig med mitt inlägg i går. Mvh // Janne

 • Janne Melkersson

  Jo jag ser man talar om nationalism men som jag sagt vi bör definiera vad ordet betyder. Är det den nationalism som drev serberna att dräpa 7000 män och unga pojkar? Eller turkarnas nationalism när de utrotade armenier?

  Naturligtvis tror inte jag att du står bakom nån av dessa definitioner av nationalism.
  Fosterlandskärlek eller ”tron på fosterlandet” som biblisk nationalism! Ja kanske om den blir opolitisk och inte tar ställning för vem som sitter på tronen. Det gjorde varken Jesus eller apostlarna som jag förstår det.

 • Josua

  Nej, det gör jag förstås inte och det gör heller inte någon av artikelförfattarna eller Grudem. De skulle hur som helst säga att högerpolitik är klart mer i linje med Bibelns principer om politik och de så kallade ”five divine institutions” (däribland nationalism) och därför bör vi inte vara likgiltiga till vem som sitter på tronen.

  SD har vi redan diskuterat och det känns inte särskilt fruktbart att fortsätta den diskussionen. Jag läste dock två intressanta inlägg gällande SD:s påstådda nazistiska rötter och eftersom det var en stor stötesten för dig kanske det är av intresse. De är hämtade från en konservativ sida där även kristna skribenter förekommer. (En av artiklarna är för övrigt skriven av en teknologie doktor och politiskt sakkunnig så det är inga ”extremistiska nättroll”). Han avslutar sin text på följande sätt:

  ”Det finns alltså mycket att säga om SD:s historia och det går inte att vara uttömmande i det här formatet. En omogen rörelse kan med tiden mogna, det finns ingen som helst motsägelse i detta, men påståendet ”rötter i nazismen” står på så svag grund att det rakt av bör förkastas. Och att idag försöka brunmåla riksdagens idag mest Israel-vänliga parti är djupt intellektuellt ohederligt.”

  https://samtiden.nu/2018/02/min-syn-pa-sverigedemokraternas-rotter2/
  https://samtiden.nu/2018/02/sverigedemokraternas-rotter-vad-ar-sant/

 • Janne Melkersson

  Jag menade inte att vara likgiltig för vem som styr utan att inte ta ställning för något parti. Det gjorde varken Jesus, de tolv eller Paulus, Tvärtom, Jesus lät sig inte luras in i politiska diskussioner utan han sa endast ”ge kejsaren vad han tillhör”. Paulus kommenterade inte styret heller men han sa be för och lyd överheten. De båda hade kunnat opponerat sig men valde att inte göra det. Varför ska vi inte följa deras exempel här när vi strävar efter att följa dem i allt annat?
  Som jag sagt, de som känner sig kallade att ge sig in i politiken ska göra det och vi som inte känner det kallet är fria att låta bli.

  Teknologi doktorer kan som alla andra vara bärare av vilka politiska övertygelser som helst. Eftersom citatet är i en tidning som ges ut av Sverigedemokraterna minskar tyngden i det han säger.
  Frågan är varför dras dessa med nazistiska och antisemitiska åsikter till SD?
  Att det är så kan vi se av de utrensningar som de är tvingade att göra.

 • Josua

  Om du läser Grudems bok så kommer du se att det inte föreligger någon motsats mellan det primära, dvs evangeliet och missionsuppdraget, och det sekundära, exempelvis politik. Både Grudem och de andra teologerna jag hänvisade till menar att alla kristna bör rösta och be för överheten, samtidigt som det också bör finnas kristna representanter, dvs de som känner sig manade och lämpade, i politiken. Grudem ägnar ett helt kapitel åt denna hållning (kapitel 2) och jag tycker att hans argumentation är övertygande. Det ligger inte i strid med varken Paulus, Jesus eller de övriga apostlarna.

  Ja, du tycks ha rätt i att Samtiden ägs av Sverigedemokraterna. Och du har en poäng där. Men jag tycker ändå att de argumenterar på ett sakligt och nyanserat sätt (till skillnad från många av de som ogrundat häver ur sig ”naziströtter” i affekt för att alla andra säger det). Sedan är det förstås ett problem att partiet tilldragit sig, och tilldrar sig, en osund svans, men precis som du säger kan man inte göra så mycket mer än att rensa ut så fort det kommer fram.

 • Janne Melkersson

  Jag följer dig och Grudem och de andra teologerna, klart vi kristna ska rösta det ingår i att lyda överheten. Likaså de som känner kallet / engagemanget att gå in i politiken ska göra det. Att bibeln talar om nationer och att vi lever i en nation är ju uppenbart men jag finner ingen mönsterbild för nationalism!
  Därför tror jag det är viktigt att när vi kristna talar om nationalism måste vi definiera vilken sorts nationalism vi vill ha.

  Att SD har naziströtter är historiskt säkerställt det behöver vi inte vara tveksamma om. Frågan är hur de ställer sig till dess historia den dag de sitter på tronen. För de kommer de att göra förr eller senare helt enkelt därför övriga politiker inte levererar det väljarna vill ha.

 • Josua

  Återigen blir det en definitionsfråga. Den nationalism (och fundamentalism) som Grudem och artikelförfattarna talar om är som sagt en biblisk nationalism, dvs inte den nationalism som idag förknippas med nazism.

  När det gäller SD:s rötter så är det också en definitionsfråga. Om man med rötter menar att partiet haft medlemmar med nazistiska åsikter är det korrekt (vilket också S och andra partier haft genom historien). I dokumentären ”Ett folk, ett land” framkommer det tydligt vilka nazistiska rötter S har. Jag tycker dock att Dick Erixson påpekar något intressant i sammanhanget:

  ”Jag menar att ett parti bara kan bedömas utifrån de beslut som partiet i enlighet med dess stadgar slagit fast. Det är partier med sina program som går till val i Sverige, inte personer. Här skiljer sig inte Sverigedemokraterna från andra, inte heller när det gäller att begå misstag. Ingen är felfri. Det viktiga är att man lär sig och utvecklar sina demokratiska ståndpunkter. Skillnad finns däremot i de konservativa budskapen, som andra partier övergivit sedan årtionden.”

  Ett klart större problem i mina ögon är det Socialdemokratiska styre som demonterat ”the five divine institutions” under 1900-talet (eget ansvar, det bibliska äktenskapet, den bibliska familjen, mänskligt styre i begränsad omfattning och biblisk nationalism). Huvudtanken med ”civil government” är för övrigt att skydda människoliv och det skyddet försvann dramatiskt när Socialdemokraterna kom till makten och lagstadgade om barnamord. Jämför du SD:s och exempelvis S partiprogram med dessa gudagivna institutioner är det diametrala skillnader.

 • Janne Melkersson

  Grudems nationalism träffar varken SDs eller nån av de andra partiernas syn på nationalism. SD må möjligen vara närmast men här tror jag att nära skjuter ingen hare!

  Skillnaden mellan S och SDs nazistiska medlemmar går väl knappt att jämföra. Att svenska politiker var nazistvänliga i Sverige var inte konstigt för bland det svenska etablissemanget fanns det mängder av Hitler vänligt inställda personer. Det var på 30 talet men efter Stalingrad var det förmodligen inte många kvar och ingen av dem hade full kunskap om juleutrotningens proportioner. Vad gäller SDs politiker med öppen sympati för nazism så skedde det på 80-90 tal typ 50 år senare med klar insikt om vad som skedde under Hitlers tid vid makten.

  Kristen tro såg dagens ljus under ett ondskans imperium av rang. När Paulus talade om att överheten, romarna, hade svärdet så menade han det bokstavligt och kanske avrättades han med ett svärd.
  Om vi tror att vi lever i den yttersta tiden vet vi att det kommer att växa fram en än värre regim. När den når sin höjdpunkt under den ”stora vedermödan” vet vi att det kommer en enorm väckelse, med en oräknelig skara av de som mist sina huvuden för sin tros skull, lovsjungande inför Lammet och Han som sitter på tronen.

  Det sagt så lever vi mellan två perioder av väldig väckelse. Båda sker och kommer att ske under mycket svåra förhållanden med risk för att mista livet för sin tros skull. Vilket får mig att tro att det även idag kan bli väckelse oavsett vem som sitter på tronen.

  Kristen historia visar att väckelsen började klinga av från år 313 då Konstantin gjorde kristen tro laglig för att tunnas ut än mer 380. Då blev kristendom stadsreligion och kyrkans män började intressera sig för politik. Därför är inte jag säker på vilka konsekvenser ett samhälle som styrs utifrån ”de fem gudagivna institutionerna” skulle få?
  En väckelse kan förändra samhället och det är en annan sak. Vad jag vet har väckelse hittills inte kommit uppifrån samhällets toppar utan nerifrån via enkla andefyllda människor.

  Jag anar att de ”fem gudagivna institutionerna” i någon form, kommer att vara i funktion först under tusenårsriket och kanske har Gud inte tänkt nått annat än det!

 • Josua

  När jag inför valet läste SD:s och KD:s partiprogram och jämförde dem med ovannämnda bibliska institutioner var det (tyvärr kan jag tycka) en klar skillnad till förmån för SD. KD har i hög grad övergett sin tidigare konservativa ådra. Och jämför man med S är det som natt och dag. S har skapat en av världens mest Guds- och bibelfientliga nationer och kan inte ens jämföras med SD:s negativa sidor. Med andra ord tycker jag att man först bör kritisera och oroa sig för den nuvarande tsunamin innan man oroar sig för framtida badkarsvågor. Det kan omöjligt bli sämre med SD:s partiprogram än S och det skulle rädda väldigt många människoliv dessutom.

  Sedan behöver man inte finna ett parti som följer de bibliska principerna till fullo för att lägga sin röst på dem. Man väljer helt enkelt det bästa eller minst dåliga ur ett bibliskt perspektiv. Att idag kalla det mest Israelvänliga partiet nazister blir inte särskilt trovärdigt (menar du att det är ett spel för galleriet blir det bara en ogrundad konspirationsteori). Och när det gäller sossarnas historia blir det för naivt att bara skylla på bristande kunskap och det rådande samhällsklimatet. Annars finns det gott om antikristliga kommunister och socialister inom Socialdemokraternas historia så det finns ett helt hav av ondska där.

  I övrigt håller jag med dig om att väckelse är det som kan förändra ett samhälle i grunden och att det kommer bli värre och värre. Det betyder dock inte att vi ska överge hela statsapparaten till Antikrists hantlangare (som vi gjort i Sverige). Men om vi leker med din tanke för en stund, dvs att väckelsen bryter fram när ondskan är stor och att det inte spelar någon större roll vem som sitter på tronen eftersom Gud är allsmäktig, är det då inte bättre att SD kommer till makten och utbreder sin (enligt dig) nazism?

  Avslutningsvis skulle varken Grudem eller artikelförfattarna hålla med dig om att de fem gudagivna institutionerna enbart gäller Tusenårsriket (även om nationerna också finns där). Det är att klippa bort Bibelns elva första, och grundläggande, kapitel som resten av Bibeln vilar på. Ingen av dem förespråkar heller nationer där kyrkan och staten förenas, likt Konstantin och RKK på 300-talet.

 • Janne Melkersson

  Jag kallar inte SD nazist vänliga, jag talar om att deras början bestod av ett flertal med nazistsympatier. Tilläggas kan att partiet av nån anledning drar till sig folk med nazistsympatier även intill denna dag.

  Jag förespråkar inte S eller nån av de andra partierna jag är mest förvånad över den vurm för SD många troende kristna har idag. Man hoppas mer på dess politiker än på Gud syns det mig ibland!
  Det jag vill säga är att eftersom ingen, varken Jesus de tolv eller Paulus, sa ett enda ord om den regim som styrde Israel då. Vad är det som skett sen dess som gör att vi fokuserar så mycket på politik idag?

  Jag har ingen aning om varför SD gillar Israel och jag har inte sagt varken bu eller bä om det. Men att bortse från att SD startades av flera med nazistsympatier är märkligt. det är ju ett faktum! Att söka ondskan tror inte jag är bibliskt lika lite som att låta nått, typ politik, få sån makt över oss att det pratas knappt om nått annat än det.
  Jag sa inte att de fem gudagivna institutionerna inte gällde här och nu utan att
  jag anar att de inte kommer att vara i funktion förrän under tusenårsriket. Fullt ut ska tilläggas.

  Till sist, som jag ser det har vi att välja, vad gäller politiken, mellan pest eller kolera idag. Det bästa vi kan göra är att be Gud resa upp ett parti som står för kristna värden klart och tydligt. Det gör varken KD eller SD.

 • Josua

  Ja, och jag håller med om att det är ett problem för SD, dvs att det drar till sig osunda element. Men osunda element finns det i alla partier (typ 100% i gudsfientliga vänsterpartier). Det ska dock sägas att ingen i den nuvarande ledningen var med och grundade partiet så att lasta dem för avarterna i början blir fel. De har idag nolltolerans och har tydligt tagit avstånd från nazism och frågar du mig kan de inte göra så mycket mer. Kanske skulle man byta namn till exempelvis ”Sverigekonservatisterna” för att markera ännu tydligare? Det skulle kunna vara ett bra förslag.

  Skulle man tillämpa samma tankesätt på församlingen, dvs de rörelser som drar till sig osunt folk är osunda, skulle vi måsta förkasta den också då det exempelvis finns många barnamordsförespråkare och andra villolärare inom den idag. (Det var också villolärare inne i den första församlingen.)

  När det gäller fokus håller jag med dig. Vi är inte kallade att vinna världen genom politik och sociala reformer (typ ”Kingdom dominion”-teologi) och det finns en uppenbar risk att falla i det diket om man inte är uppmärksam och förstår skillnaden på de primära och det sekundära. Men det ena utesluter som bekant inte det andra. Grudem har som du kanske känner till ett kapitel om detta där han utifrån Bibeln opponerar sig mot devisen ”Do evangelism, not politics” (s. 44). Samma hållning genomsyrar traditionellt konservativa kristna överlag.

  Att ”the five divine institutions” inte är i full funktion idag är uppenbart om man tittar runt i världen (liksom församlingen och missionen). Men det betyder inte, precis som du skriver, att det inte är gällande institutioner. Och om de är gällande bör vi försöka följa Herrens instruktioner även om inte andra kristna gör det.

 • kjell

  Herren använder vem han vill, om vi tiger kan han låta stenarna tala, men för allt i världen gör inte det säger ”Melker”
  Du kämpar förtvivlat mot SD akta dig bara så att det inte är Gud du kämpar mot.

 • Janne Melkersson

  Sant Herren använder vem han vill, tänk om det är mig han använder!

  Jag är inte förtvivlad, som jag skrev till Josua är jag mest förundrad över det plötsliga intresse för politik och då särskilt SD fått i kristna led. Får de nått att säga till om och det visar sig blir bra så blir jag den första att säga jag hade fel.

 • kjell

  SD beskylls för mycket, men har hela tiden utestängts från beslut och överläggningar, så ingen kan påstå att det är SDs fel när det går fel i Sverige, men den 10 dec är det stor risk att Sverige begår självmord med att skriva under ett avtal med FN, just nu har vi ingen regering som har rätt att ta det beslutet, men det förhalas så att vi kan ha en regering den dagen, det verkar som hela 7klövern längtar efter att få ingå i det nya världsriket, och nwo.
  https://www.google.se/amp/s/rosatraktor.com/2018/10/06/sverige-begar-sjalvmord-den-10-december-skriver-medlemslanderna-under-fns-migrationsramverk/amp/

 • Janne Melkersson

  Jo men så är det. det finns folk i varje parti som de önskar inte vore där. De får fundera varför de drar dem till sig och göra nått åt det. och det verkar ju SD göra..
  Det är inte SDs rötter eller övriga politik jag är fundersam över utan att så många av oss sätter sitt hopp till förändring i samhället genom dem. Särskilt som det genom Enarsson gavs en Guds legitimitet utifrån det tilltal han tycker sig ha hört.

  Villolärorna i församlingen har ju inte minskat utan trenden är väl snarare att de har ökat med tiden. Naturligtvis måste villoläror stoppas från att bli en del av församlingen. Abort. kingdom teologi, emerging church you name it!

  Jag har inget emot att enskilda engagerar sig i politiken, tvärt om, men det kan aldrig vara församlingens prio ett!

  Jag delar din tankar att det är så att man bör följa Herrens uppmaningar och instruktioner även om andra inte gör det.

 • Josua

  Ja, villolärorna inom församlingen tycks gå hand i hand med nationernas avståndstagande från de kristna grundbultarna, där det senare verkar vara drivande och det förra dras med. Och jag håller som sagt med dig om faran med att sätta för stor tilltro till politik (och nutida profeter som jag inte tror finns) och att politik inte är prio ett för församlingen. Låt oss be för ett, i alla fall litet, uppvaknande inom både församlingen och politiken:)

 • Janne Melkersson

  Väl sagt, ett litet uppvaknande bland oss gör stor skillnad!

 • Janne Melkersson

  Det som sker den 10 december går helt i linje med vad Herren säger om den yttersta tiden. Och faktiskt, SD har inte haft del i det 🙂
  Tack och lov, snart kommer Jesus!

 • kjell

  Jag håller med dig om det, men vi behöver inte medverka till att vedermödan börjar tidigare här än i andra länder, Herren kommer samtidigt i hela världen som ljungelden, står det i min bibel, senare översättningar står det blixten, men den går inte speciellt från öster till väster, blixten går åt alla håll.
  7klövern vill satsa på NWO, och antikrist, bland annat genom import av Islam som ”är” antikrist, för dom erkänner inte att Gud har en son, det står i koranen att vi kristna är förbannade för att vi tror på tre Gudar, det står också att var dom än möter Judar och Kristna så skall dom förgöra oss.
  Om allt detta börjar här så blir det en längre vedermöda för oss, så det kan ju inte vara fel att rösta på ett parti som bromsar detta, om SD vill satsa på att Sverige är ett kristet land, bland annat genom många lagar som i grunden kommer från bibeln, genom ett sådant ställningstagande kan SD och vi bli välsignade med en kortare vedermöda, om Jesus kom idag så är min familj och mina barnbarn med på vägen, men om vedermödan.startar här så är jag rädd att alla inte klarar av mödan utan faller, det tror jag gäller för många unga som inte mött mycket motstånd i livet, så för deras skull hoppas jag att Jesus kom nu.

 • Janne Melkersson

  Också jag hoppas Jesus kommer snart. Med det och tanken på våra nära och kära känns svensk politik futtig!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?