Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Home » Poster publicerad av Andréas Glandberger (Page 16)

Intervju med Åge Åleskjær

Vad är nådesförkunnelsen för något? Är det en ny villolära det bör varnas mot eller är det helt enkelt evangeliets budskap? I denna post får du se en videointervju med Åge Åleskjær gjord den 21 januari 2008 i Bergen. Syftet

Läs mer!

Kan hedniskt ursprung vara Guds Andes verk?

I en tid där ord som Enhet och Ekumenik dominerar den kristna debatten, och där beskyllningar om fördomar, förakt och okunskap florerar bland Aletheias kommentarer kan det vara på sin plats att skriva en artikel som till de grader baserar

Läs mer!

Gör din röst hörd!

Nu på söndag den 10/2 kl 18.00 ska det avhållas ett medlemsmöte på Livets Ord. Något av det man kommer att ta upp är ”Enhet och ekumenik, dess begränsningar och möjligheter” enligt Livets Ords hemsida. Du som är medlem och

Läs mer!

Ekumenik – vägen till väckelse?

Vi har i några artiklar fokuserat på målet för enhet och ekumenik och sett lite på Livets Ords bidrag för spridandet av enhetens budskap. Vi har sett på olika organisationers uttalade mål med enhet, och ser att enheten också delvis

Läs mer!

Messages from heaven

En film om Mariadyrkan och katolicism. Återges på Aletheia med tillstånd från producenten.  

Tionde – Guds princip för den kristna församlingen?

I denna artikel ska vi ta en genomgång av ämnet tionde. Gäller tiondeprincipen i den kristna församlingen, eller gäller andra principer under det nya förbundet? Varför använder sig kristna församlingar av tionde för att finansiera sin verksamhet, och varför tror

Läs mer!

Brev från en tvivlare

I denna post bryter jag mot min självpålagda ”bloggskrivarpaus”, och publicerar ett brev jag mottog via mail idag. Det är skrivet av en ickekristen person, och de frågor och funderingar som framkommer bör förstås utifrån detta. Brevet skrevs på norska, men jag har efter bästa förmåga översatt det

Läs mer!

Vår gemensamma tro?

I denna artikel ska vi se närmare på det vi har gemensamt med katoliker, och i slutet av artikeln kommer det förmodligen en slutsats. När vi samtalat under de första dagarna sedan Aletheia startade har det framkommit otroligt mycket. En

Läs mer!

Ekumenikens mål och mening.

Vår blogg & tankesmedja är inte många timmar gammal, och redan nu kritiseras vi med beskrivningar om att vi är tokiga och i stort behov av att leta efter andras fel. Som de andra i Aletheia uttalat: Ge oss lite tid

Läs mer!

Sanningens ögonblick…

”Sanningen är kränkt på torgen”, skriver Dag Selander på sin blogg.Vi i Aletheia vill passa på och tacka Dag för promoteringen av Aletheia Blogg & Tankesmedja, och hoppas vi kan vara ett friskt tillskott i den kristna debatten. Målet med Aletheia har ni

Läs mer!