Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Var tog missionsbefallningen vägen i missionen?

”Vi har aldrig varit fler kristna än nu.” När jag hörde det uttalandet hajade jag till. Min egen, förvisso begränsade erfarenhet, hade varit att kristenheten gått tillbaka i Sverige och att Kyrkan i Europa stelnat och på sina håll var

Läs mer!

Kommentarsregler

Så blev det alltså dags. Debattnivån hos de flesta här håller hög standard, men det har blivit lite väl mycket skräp på sistone. Här kommer lite kommentarsregler för att råda bot på problemet:  

Enhet på Ordets grund

Kan det vara så att jag är den ende pastorn i Sverige som ifrågasätter den pågående omsvängningen av synen på katolska kyrkan. Hur kan det ske utan någon debatt bland pastorer? Bland medlemmar finns det en växande undran, men vad

Läs mer!

Den nya rörelsen mot öknen

Under de senast 15 åren har vi kunnat bevittna en märklig attitydförändring inom en svenska kristenheten. Och det märkligaste av allt är nog det nya uppmärksamheten som mystiken fått. Som svampar ur jorden växer det fram kommuniteter, av det mest

Läs mer!

Kan hedniskt ursprung vara Guds Andes verk?

I en tid där ord som Enhet och Ekumenik dominerar den kristna debatten, och där beskyllningar om fördomar, förakt och okunskap florerar bland Aletheias kommentarer kan det vara på sin plats att skriva en artikel som till de grader baserar

Läs mer!

Gör din röst hörd!

Nu på söndag den 10/2 kl 18.00 ska det avhållas ett medlemsmöte på Livets Ord. Något av det man kommer att ta upp är ”Enhet och ekumenik, dess begränsningar och möjligheter” enligt Livets Ords hemsida. Du som är medlem och

Läs mer!

Från tummade biblar till Charta Oecumenica

En gång i tiden såg man pingstpredikanter med tummade biblar. Några hade ibland också en gummisnodd runt den läderbeklädda pärmen så att alla utkast skulle hålla sig på plats innanför. Det var med stor respekt vi unga såg på dessa jättebiblar. Det

Läs mer!

Vad säger trosrörelsens predikanter och pastorer?

Luther ansåg att det är påven som är antikrist, likaså ansåg Wycliffe, John Huss, Calvin, Tyndale, Bunyan, C. Finney, D. L. Moody, Hudson Taylor, Spurgeon, och Campbell Morgan för att nämna några. Detta var en gemensam uppfattning bland i stort

Läs mer!

Kan Sten-Gunnar Hedin svara ja eller nej?

Med tanke på de diskussioner som pågår om den nya ekumeniken måste en viktig fråga ställas. Är pingströrelsen också på väg till Rom? Har Sten-Gunnar Hedin också den uppfattningen (som Halldorf gett uttryck för) att det är «nödvändigt att böja

Läs mer!

Ekumenik – vägen till väckelse?

Vi har i några artiklar fokuserat på målet för enhet och ekumenik och sett lite på Livets Ords bidrag för spridandet av enhetens budskap. Vi har sett på olika organisationers uttalade mål med enhet, och ser att enheten också delvis

Läs mer!

Profetisk medlyssning och profetiskt fiasko

Kan det vara så att en tjänst kan ha Guds ande över sig oavsett om personen som har eller utför tjänsten lever rätt? Ja, det förefaller så.  

Messages from heaven

En film om Mariadyrkan och katolicism. Återges på Aletheia med tillstånd från producenten.