Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Sam Wohlins profetiska ord

“Evangelistveckan börjar på knä, kan vi läsa i Dagen. Värdpastor Sam Wohlin oroar sig i sitt inledningstal för kyrkornas utveckling i Europa och säger att han ser fyra övergripande punkter för att en vändning skall vara möjlig.  

Det här är äkta kristendom — eller hur?

Det går att läsa i Dagen om att man skall gräva upp en kropp som varit begravd i 40 år för att ställas ut och visas för besökare i den italienska staden San Giovanni Rotondo. Kroppen har tillhört en munk

Läs mer!

Är Israel Guds utvalda folk? – Del 2 & 3 av 6.

Dessa artiklarna är del 2 & 3 i en serie på 6 och handlar om Israel och de olika löften och profetior många menar gäller just landet Israel. Artiklarna är inte skrivna av mig, men jag har översatt dem till svenska. Då min

Läs mer!

Pingstpastor betraktade Åsa Waldau som paria — redan innan Knutby

Nu är Haggaj arg. Riktigt arg. Som alla vet har ju Åsa Waldau i Knutby misstänkliggjorts av Sten-Gunnar Hedin och hans kollegor ända sedan mordet i januari 2004. Vi har fått massvis med anklagelser riktade mot knutbyförsamlingen  och dess medlemmar

Läs mer!

Enhet på Romersk katolska kyrkans villkor

”Ena Sveriges kyrkor, och låt alla kristna samlas kring nattvarden. Det ekumeniska initiativet Enhetens vänners målsättning är högt ställda. Och ett flertal högt uppsatta teologer ställer sig bakom.” Dagen 29/2 (Se även Arborelius uttalande) Halleluja, vad underbart. Äntligen börjar reformationens

Läs mer!

IOGT-NTO och evangeliet

Det verkar ha skurit sig mellan IOGT-NTO och delar av frikyrkan. Enligt tidningen Dagen så är det t.ex. tveksamt om IOGT-NTO skall få vara med på den årliga evangelistveckan i Jönköping. Jag tar mig för pannan (och nu av ett

Läs mer!

Finns välsignelsen hos Israel och judarna? Del 1 av 6

Är det så att vi som kristna i församlingen egentligen inte har del i förbundet med Herren, utan måste förenas med de judiska rötterna för att få del i välsignelsen? Är det så att lagen och den judiska tron är

Läs mer!

”De moderna judaisterna” – Artikel av Åge Åleskjær

När Paulus fick evangeliet uppenbarat för sig från Jesus själv, var han radikal i sin undervisning.Han använde ord som att ”om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad

Läs mer!

Religion är ett substitut

Religion är ett substitut för att vara beroende av Gud och en väg att flytta uppmärksamheten från Gud till sådant människan lättare kan definiera och kontrollera. Synden styr hennes liv till att vilja vara oberoende av Gud och ger en perverterad variant av

Läs mer!

Lagens fullbordan.

Responsen var stor på videoposten jag la ut, och även om en del ville debattera allt möjligt som har med lag och nåd att göra, tycker jag det var intressant att läsa en del reflektioner. Helt tydligt finns det en

Läs mer!

Peter Halldorf förvillar svensk frikyrklighet

Jag har med stort intresse läst artikelserien om Bjärka Säby och Peter Halldorf i Dagen men jag hade hoppats att vi hade fått veta mer om skiljelinjerna mellan den historiska kyrkan, som Halldorf i många stycken anammat, och väckelserörelserna. När

Läs mer!

Vad händer nu med Pingst FFS?

Jaha, då kom det jag efterfrågat länge. Sten-Hunnar Hedin avgår som föreståndare för Pingst-FFS.  Nu är detta inte lika stort som när Fidel Castro igår meddelades ha avgått. Hedin har ju inte styrt Pingst med någon järnhand i typ 50 år och satt

Läs mer!