Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Från tummade biblar till Charta Oecumenica

En gång i tiden såg man pingstpredikanter med tummade biblar. Några hade ibland också en gummisnodd runt den läderbeklädda pärmen så att alla utkast skulle hålla sig på plats innanför. Det var med stor respekt vi unga såg på dessa jättebiblar. Det

Läs mer!

Vad säger trosrörelsens predikanter och pastorer?

Luther ansåg att det är påven som är antikrist, likaså ansåg Wycliffe, John Huss, Calvin, Tyndale, Bunyan, C. Finney, D. L. Moody, Hudson Taylor, Spurgeon, och Campbell Morgan för att nämna några. Detta var en gemensam uppfattning bland i stort

Läs mer!

Kan Sten-Gunnar Hedin svara ja eller nej?

Med tanke på de diskussioner som pågår om den nya ekumeniken måste en viktig fråga ställas. Är pingströrelsen också på väg till Rom? Har Sten-Gunnar Hedin också den uppfattningen (som Halldorf gett uttryck för) att det är «nödvändigt att böja

Läs mer!

Ekumenik – vägen till väckelse?

Vi har i några artiklar fokuserat på målet för enhet och ekumenik och sett lite på Livets Ords bidrag för spridandet av enhetens budskap. Vi har sett på olika organisationers uttalade mål med enhet, och ser att enheten också delvis

Läs mer!

Profetisk medlyssning och profetiskt fiasko

Kan det vara så att en tjänst kan ha Guds ande över sig oavsett om personen som har eller utför tjänsten lever rätt? Ja, det förefaller så.  

Messages from heaven

En film om Mariadyrkan och katolicism. Återges på Aletheia med tillstånd från producenten.  

Andlig maktelit i Sverige?

Håller det på att växa fram en andlig maktelit och vart leder den i så fall? Frågan kan tyckas irrelevant och en aning provocerande, men den måste få ställas. Detta efter det ”profetiska” uttalande från Östanbäcks kloster, som återges i

Läs mer!

Pingtsrörelsen och urkristendomen

«Som jag ser det är det i Jesu egen och apostlarnas andliga miljö som vi i första hand behöver förnyas. Dit når våra allra djupaste andliga rötter. Urkristendomen måste förbli den kristnes identitet och det är därifrån den världsvida pingströrelsen

Läs mer!

Katolsk Tradition kontra Guds Ord

Vi har i två inlägg försökt få klarhet i huruvida den nya ekumeniken leder till en acceptans av det s.k. Petri ämbete/Påven. Av 358 (!) kommentarer i skrivandets stund handlar många om RKK’s alla villfarelser (och många genuina katolikers försvar

Läs mer!

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord

”Konspirationsteoretiserande i den högre skolan” Ja, så summerade du, Magnus Dahlberg – Livets Ord vårt allvarliga inlägg utan att egentligen svara på våra frågor. Tränad av retorikens mästare själv, producerades några vackra rader om hur genuint kristna, miljontals katoliker är

Läs mer!

Med enkel biljett till Vatikanen

Finns det planer på att hela kristenheten skall gå in under påven i Rom? Att påven skall bli hela kyrkans enande centrum? Ja, det finns sådana planer. Men är inte det små sällskap som funnits under lång tid och som

Läs mer!

Att känna i anden …

Jag har länge undrat över vad som drivit pingströrelsens ledare Sten-Gunnar Hedin att vara så aggressiv emot Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Jag har tagit upp frågan här tidigare. Visst förstår jag att det kan finnas poäng att knipa genom att hålla skandalerna

Läs mer!