Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Andlig maktelit i Sverige?

Håller det på att växa fram en andlig maktelit och vart leder den i så fall? Frågan kan tyckas irrelevant och en aning provocerande, men den måste få ställas. Detta efter det ”profetiska” uttalande från Östanbäcks kloster, som återges i

Läs mer!

Pingtsrörelsen och urkristendomen

«Som jag ser det är det i Jesu egen och apostlarnas andliga miljö som vi i första hand behöver förnyas. Dit når våra allra djupaste andliga rötter. Urkristendomen måste förbli den kristnes identitet och det är därifrån den världsvida pingströrelsen

Läs mer!

Katolsk Tradition kontra Guds Ord

Vi har i två inlägg försökt få klarhet i huruvida den nya ekumeniken leder till en acceptans av det s.k. Petri ämbete/Påven. Av 358 (!) kommentarer i skrivandets stund handlar många om RKK’s alla villfarelser (och många genuina katolikers försvar

Läs mer!

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord

”Konspirationsteoretiserande i den högre skolan” Ja, så summerade du, Magnus Dahlberg – Livets Ord vårt allvarliga inlägg utan att egentligen svara på våra frågor. Tränad av retorikens mästare själv, producerades några vackra rader om hur genuint kristna, miljontals katoliker är

Läs mer!

Med enkel biljett till Vatikanen

Finns det planer på att hela kristenheten skall gå in under påven i Rom? Att påven skall bli hela kyrkans enande centrum? Ja, det finns sådana planer. Men är inte det små sällskap som funnits under lång tid och som

Läs mer!

Att känna i anden …

Jag har länge undrat över vad som drivit pingströrelsens ledare Sten-Gunnar Hedin att vara så aggressiv emot Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Jag har tagit upp frågan här tidigare. Visst förstår jag att det kan finnas poäng att knipa genom att hålla skandalerna

Läs mer!

Vad är det som tar emot med ordet ”ekumenik”?

Dagen berättar idag att; ”I kväll i Uppsala domkyrka firar kristna från Uppsalas kyrkor en gemensam ekumenisk gudstjänst. De är inte ensamma. Just nu ber kristna i 70 länder för ekumeniken.” Läs hela artikeln här. Ekumenisk manifestation från annat sammanhang.

Läs mer!

Pokerpengar finansierar ungdomsarbetet

Pokerpengar och annat spel och dobbel ligger bakom finansieringen av det kristna ungdomsarbetet i Sverige. Ungefär 20 mkr får de olika kristna ungdomsorganisationerna från överskottet av Svenska Spel. Det är dubbelt så mycket som själva statsbidraget. SMU fick i år 4.170.300 kr

Läs mer!

Skökan, Babylon och Vilddjurets entré på världsscenen (del 2 av 2)

Om man går igenom punkter 1-25 i och letar efter en kandidat så ser man att det finns en som stämmer väl in på 20 av punkterna (eller delar därav), och framtiden får utvisa om det till slut blir alla

Läs mer!

Skökan, Babylon och Vilddjurets entré på världsscenen (del 1 av 2)

En av våra läsare har skickat in ett bidrag med en lite annorlunda tolkning (?) av bl.a. Skökan i Uppenbarelseboken. Utan att ta ställning vare sig för eller emot hypotesen publicerar jag del ett av två, skriven av: Marcus Den

Läs mer!

Vad händer efter Karisma?

Vad kommer att hända i Stockholm efter Stockholm Karisma Centers misslyckande? Det finns idag inga tydliga satsningar på nyetableringar av församlingar i Stockholm. Visst har de gamla karismapastorerna en del nystartade projekt, men tyvärr så saknas mycket av det företroende

Läs mer!

Tionde – Guds princip för den kristna församlingen?

I denna artikel ska vi ta en genomgång av ämnet tionde. Gäller tiondeprincipen i den kristna församlingen, eller gäller andra principer under det nya förbundet? Varför använder sig kristna församlingar av tionde för att finansiera sin verksamhet, och varför tror

Läs mer!