Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Nu listar vi religiösa åthävor …

Jag tror inte Gud favoriserar religiöst lagda personer. Men det finns många människor som har stor respekt för vissa manér eller sätta att föra sig på.  Skall vi gemensamt lista sådana religiösa åthävor, manér eller sätt att uppföra sig på, som är typiska

Läs mer!

Andliga ting tolkas med hjälp av Anden

«Människan är i stånd att komma fram till det som är sant och riktigt, det ligger i själva detta att vara en människa.», säger den katolske biskopen Anders Arborelius till tidningen Dagen appropå ett nytt katolskt dokument om evangelisation. Här

Läs mer!

Bråket mellan Paulus och Barnabas

Det finns en intressant episod emellan Paulus och Barnabas som kan vara värd att notera. Paulus (som först hette Saul) och Barnabas blev ju avdelade till sin uppgift av den helige ande. Så mandatet för deras samarbete på missionsresorna var

Läs mer!

Vad menas egentligen med att tro?

Vad menas egentligen med att tro på Gud? Betyder det att man accepterar att Gud existerar? Eller kräver tron någonting mer?  

Kristi Kropp: En väldig jätte

Det började med ett svar till Eva-Maria. Upplever att mitt svar hör hemma här, då hon väckte till liv en gammal vision jag bara delat en gång tidigare. Delar nu med mig en profetisk syn, för första gången här på

Läs mer!

Okunskapen — Vems fel?

I en ledare i tidningen Dagen skriver Thomas Österberg om okunskap om kristen tro i Sverige. Man kan förledas att skylla denna okunskap på brister i religionsundervisningen eller massmedias sekulära hållning. Men, är det inte så enkelt som att vi kristna

Läs mer!

Frälst?

Igår kväll fick vi på Aletheia ett mail från en läsare som undrar om vi kunde ta upp frågan om hur man blir frälst. Naturligtvis skall vi aldrig missa chansen att berätta hur man blir frälst. Så därför ställer vi

Läs mer!

Vår gemensamma tro?

I denna artikel ska vi se närmare på det vi har gemensamt med katoliker, och i slutet av artikeln kommer det förmodligen en slutsats. När vi samtalat under de första dagarna sedan Aletheia startade har det framkommit otroligt mycket. En

Läs mer!

Världen idag snaskar i dagböcker

Jag blir uppriktigt irriterad på tidningen Världen idag och hur de snaskar i andra människors olycka. Nu får det väl ändå vara nog. Karin Stenström skriver under rubriken «Hård kvinnotukt i Knutby» den femhundraelfte artikeln i syfte att skada denna upplandsförsamling.

Läs mer!

Martin Luther gästbloggar

Jag har under en tid följt era diskussioner kring den Romersk Katolska Kyrkan. Det är med stor sorg jag begynt förstå att de uppenbarelser jag fått nåden att förmedla till de heliga troende, verkar ha fallit i glömska. Är därför

Läs mer!

Vi ersätter inte Jesus Kristus!

I de ekumeniska samtalen på Aletheia har vi kommit fram till en avgörande punkt enligt mig. När den katolska sidan talar om  “EN herde som representerar vår Gud Jesus Kristus på jorden” har vi nått den punkt där det avgjorts att vi

Läs mer!

Lägg ned Pingst FFS!

I tidningen Dagen skriver den förträfflige journalisten Carl-Henric Jaktlund en artikel om det sviktande förtroendet för Sten-Gunnar Hedin. Jaktlund vädjar i sin artikel att gå till botten med frågorna och inte sopa ett endaste korn under mattan. Man kan inte

Läs mer!