Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord

”Konspirationsteoretiserande i den högre skolan” Ja, så summerade du, Magnus Dahlberg – Livets Ord vårt allvarliga inlägg utan att egentligen svara på våra frågor. Tränad av retorikens mästare själv, producerades några vackra rader om hur genuint kristna, miljontals katoliker är

Läs mer!

=>

Med enkel biljett till Vatikanen

Finns det planer på att hela kristenheten skall gå in under påven i Rom? Att påven skall bli hela kyrkans enande centrum? Ja, det finns sådana planer. Men är inte det små sällskap som funnits under lång tid och som

Läs mer!

=>

Att känna i anden …

Jag har länge undrat över vad som drivit pingströrelsens ledare Sten-Gunnar Hedin att vara så aggressiv emot Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Jag har tagit upp frågan här tidigare. Visst förstår jag att det kan finnas poäng att knipa genom att hålla skandalerna

Läs mer!

=>

Pokerpengar finansierar ungdomsarbetet

Pokerpengar och annat spel och dobbel ligger bakom finansieringen av det kristna ungdomsarbetet i Sverige. Ungefär 20 mkr får de olika kristna ungdomsorganisationerna från överskottet av Svenska Spel. Det är dubbelt så mycket som själva statsbidraget. SMU fick i år 4.170.300 kr

Läs mer!

=>

Vad händer efter Karisma?

Vad kommer att hända i Stockholm efter Stockholm Karisma Centers misslyckande? Det finns idag inga tydliga satsningar på nyetableringar av församlingar i Stockholm. Visst har de gamla karismapastorerna en del nystartade projekt, men tyvärr så saknas mycket av det företroende

Läs mer!

=>

Vem behöver KD?

Min morfar sålde lotter på 60 talet för att få in pengar till Lewi Petrus (Birger Ekstedts) KDS. Han var medlem i den inomkyrkliga väckelserörelsen Bibeltrogna vänner men trodde på Pingstvännernas nya parti. Karl ”gick hem till Herren” innan han

Läs mer!

=>

Respekteras tystnadsplikten?

I följetongen om Stockholm Karisma Center dyker det ibland upp riktiga sensationer. Men artikeln idag om att de inte respekterade tystnadsplikt är i alla fall för mig inte så märkvärdig. Har det inte varit så inom pingströrelsen redan tidigare att om

Läs mer!

=>

Stoppar Ulf Ekman undan missionspengar?

Stoppar Ulf Ekman undan pengarna som offras till mission?  Gör han snygga filmer om segerrapporter på missionsfält som bekostas av de andra 40-talet trosförsamlingar? Håller han på att samla ihop en förmögenhet i stiftelsen som hans söner skall förvalta? Här

Läs mer!

=>
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial