Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

En vecka med Aletheia Blogg & Tankesmedja

Då har första veckan gått efter lanseringen av Aletheia Blogg & Tankesmedja. En kort tid. Alldeles för kort för att göra några som helst vettiga bedömningar av hela visionen med Aletheia.  

Något annat himmelrike kan ju inte byggas

Inte alla som säger «Herre, herre» till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.  

Vem har störst inflytande över kristendomen i Sverige?

Vem har mest inflytande över kristendomens utveckling i Sverige idag? Finns det någon eller några personer som har makt att bestämma hur kristendomen skall se ut? Kan någon enskild person anses ha kristendomens framtida öde i sina händer? Och har

Läs mer!

Den aktuella enhetesfrågan

«Frågan om de kristnas enhet är lika gammal som kristendomen själv. Den behandlades av Jesus och apostlarna så ingående att det inte finns något övrigt att önska på detta område. Så väl evangelierna som de apostoliska breven är källor att

Läs mer!

Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?

Krister Holmström: Om svenska evangeliska kristna ska ha en chans att på nytt vara med om en väckelse är det nödvändigt att vi håller fast vid Nåden, Tron och Skriften. Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?

Läs mer!

Om Anden faller på …

Pingströrelsens årliga predikantvecka präglas av nytänkande i olika former. ”Att våga nå´t nytt” är temat och vi från Aletheia är naturligtvis intresserade av hur Filadelfiaförsamlingen i Stockholms nye föreståndare Niklas Piensoho, skall tackla förnyelsearbetet.   

Ekumenikens mål och mening.

Vår blogg & tankesmedja är inte många timmar gammal, och redan nu kritiseras vi med beskrivningar om att vi är tokiga och i stort behov av att leta efter andras fel. Som de andra i Aletheia uttalat: Ge oss lite tid

Läs mer!

Allting på en gång?

Efter att ha varit igång under bara två dagar har vi fått över hundra kommentarer (en del av dem är våra egna) och bland dessa kommentarer kan man utläsa både förhoppningar och besvikelse. Förhoppningarna och tillropen är naturligtvis roligast. Men, även

Läs mer!

Var går gränsen för enhet?

Frågan ställdes på Världen idags debattsida den 23-4 av Per Westerberg, pastor i Munkedal. Per tog upp flera specifika frågor kring Katolska kyrkans lära om skärselden, Marias ”totala syndfrihet”, Katolska kyrkans inflytande och påverkan på svensk kristenhet m.m.  

Vad ett litet «e» kan göra mycket!

Under vårt arbete med bloggen har ett litet e ramlat ur namnet. Men ett sådant fel passerar inte obemärkt förbi våra katolska språkpoliser med näsan i grekiska lexikon.  

Sanningens ögonblick…

”Sanningen är kränkt på torgen”, skriver Dag Selander på sin blogg.Vi i Aletheia vill passa på och tacka Dag för promoteringen av Aletheia Blogg & Tankesmedja, och hoppas vi kan vara ett friskt tillskott i den kristna debatten. Målet med Aletheia har ni

Läs mer!

Ekman inte intresserad av tvåvägskommunikation

Ulf Ekman skriver i Världen idag att han tycker vi verkar ”slå knut på oss själva för att vara längst framme i kommunikationssamhällets alla innovationer”. Ekman och trosrörelsen har alltid varit långt framme med nya media och alltid varit proffsigare

Läs mer!