Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vår gemensamma tro?

I denna artikel ska vi se närmare på det vi har gemensamt med katoliker, och i slutet av artikeln kommer det förmodligen en slutsats. När vi samtalat under de första dagarna sedan Aletheia startade har det framkommit otroligt mycket. En

Läs mer!

Världen idag snaskar i dagböcker

Jag blir uppriktigt irriterad på tidningen Världen idag och hur de snaskar i andra människors olycka. Nu får det väl ändå vara nog. Karin Stenström skriver under rubriken «Hård kvinnotukt i Knutby» den femhundraelfte artikeln i syfte att skada denna upplandsförsamling.

Läs mer!

Martin Luther gästbloggar

Jag har under en tid följt era diskussioner kring den Romersk Katolska Kyrkan. Det är med stor sorg jag begynt förstå att de uppenbarelser jag fått nåden att förmedla till de heliga troende, verkar ha fallit i glömska. Är därför

Läs mer!

Vi ersätter inte Jesus Kristus!

I de ekumeniska samtalen på Aletheia har vi kommit fram till en avgörande punkt enligt mig. När den katolska sidan talar om  “EN herde som representerar vår Gud Jesus Kristus på jorden” har vi nått den punkt där det avgjorts att vi

Läs mer!

Lägg ned Pingst FFS!

I tidningen Dagen skriver den förträfflige journalisten Carl-Henric Jaktlund en artikel om det sviktande förtroendet för Sten-Gunnar Hedin. Jaktlund vädjar i sin artikel att gå till botten med frågorna och inte sopa ett endaste korn under mattan. Man kan inte

Läs mer!

En vecka med Aletheia Blogg & Tankesmedja

Då har första veckan gått efter lanseringen av Aletheia Blogg & Tankesmedja. En kort tid. Alldeles för kort för att göra några som helst vettiga bedömningar av hela visionen med Aletheia.  

Något annat himmelrike kan ju inte byggas

Inte alla som säger «Herre, herre» till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.  

Vem har störst inflytande över kristendomen i Sverige?

Vem har mest inflytande över kristendomens utveckling i Sverige idag? Finns det någon eller några personer som har makt att bestämma hur kristendomen skall se ut? Kan någon enskild person anses ha kristendomens framtida öde i sina händer? Och har

Läs mer!

Den aktuella enhetesfrågan

«Frågan om de kristnas enhet är lika gammal som kristendomen själv. Den behandlades av Jesus och apostlarna så ingående att det inte finns något övrigt att önska på detta område. Så väl evangelierna som de apostoliska breven är källor att

Läs mer!

Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?

Krister Holmström: Om svenska evangeliska kristna ska ha en chans att på nytt vara med om en väckelse är det nödvändigt att vi håller fast vid Nåden, Tron och Skriften. Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?

Läs mer!

Om Anden faller på …

Pingströrelsens årliga predikantvecka präglas av nytänkande i olika former. ”Att våga nå´t nytt” är temat och vi från Aletheia är naturligtvis intresserade av hur Filadelfiaförsamlingen i Stockholms nye föreståndare Niklas Piensoho, skall tackla förnyelsearbetet.   

Ekumenikens mål och mening.

Vår blogg & tankesmedja är inte många timmar gammal, och redan nu kritiseras vi med beskrivningar om att vi är tokiga och i stort behov av att leta efter andras fel. Som de andra i Aletheia uttalat: Ge oss lite tid

Läs mer!