Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Home » Posts tagged "stanley sjöberg"

Missa inte! Högaktuell intervju om Islam med Stanley Sjöberg.

”Lördagsintervju 4 med pastor Stanley Sjöberg”, där han ger sin syn på islam och IS. Stanley har under många år varit en förgrundsgestalt inom svensk kristenhet och har ofta deltagit i viktiga debatter. I intervjun kommenterar han också Svenska Kyrkans

Läs mer!

Intervju med Joel Sjöberg efter temadagen ‘Enhet under påven?’

[TRADITION & TEOLOGI, NYA EKUMENIKEN] Lördagen den 24 maj arrangerade Sjöbergs Förlag en temadag med temat ‘Enhet under påven?’. Huvudtalare denna dag var författaren och journalisten Tomas Dixon, som själv har en bakgrund som katolik och således besitter nödvändig kunskap

Läs mer!

Temadag i Uppsala 24 maj: Enhet under påven?

[PÅLYSNING, NYA EKUMENIKEN] Vart är svensk kristenhet på väg och i synnerhet den frikyrkliga delen av den? Är det dags att följa efter dem som säger att det endast är i den katolska kyrkan den fulla sanningen finns och behöver

Läs mer!

Stanley Sjöbergs svar på Aletheias enkät kring protestanters existensberättigande 2013

[TRADITION & TEOLOGI, OPINION & DEBATT]  Stanley Sjöberg, pastor för webbkyrkan.com inkommer härmed med svar på den frågeställning Aletheia Blogg & Tankesmedja skickar ut till olika delar av svensk kristenhet. Vi tackar Stanley för att han tagit sig tid. 1.)   

Läs mer!

Nödvändigt att lämna organiserad ekumenik

Pastor Stanley Sjöberg tar bladet från munnen och säger några väl valda ord om den organiserade ekumeniken. ”Ekumeniken har fått större betydelse än enheten i tron på Guds ord. Enheten är viktigare än sanningen. Ekumenik blir allt mer en fråga

Läs mer!

Evangelist Roger Larsson: ”- Rom är INTE ekumenikens slutmål!”

Bild:  Andréas Glandberger Samtal mellan Evangelist Roger Larsson och Webbpastor Stanley Sjöberg, Frälsningsarmens lokal i Uppsala. Söndagen den 13 juni, kl 18:00 Gästblogg – Andréas (Andy) Glandberger Det var under ett samtal i Frälsningsarmén i Uppsala mellan de båda välkända evangelisterna

Läs mer!