Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Brev från en tvivlare

I denna post bryter jag mot min självpålagda ”bloggskrivarpaus”, och publicerar ett brev jag mottog via mail idag. Det är skrivet av en ickekristen person, och de frågor och funderingar som framkommer bör förstås utifrån detta. Brevet skrevs på norska, men jag har efter bästa förmåga översatt det till svenska. Jag räknar väl med att de flesta som läser här inte är fullt så bevandrade i det norska språket… Läs brevet och besvara gärna frågorna! Detta är ju också lite av det vi önskar med Tankesmedjan Aletheia! 🙂

/Andy

Hej!

Som ”bloggjungfru” och ickekristen är detta en aning skrämmande för mig att göra, och det påminner lite om en björn som gräver efter honung medan bina angriper från alla håll. I likhet med björnen önskar jag också en belöning, och jag är beredd att få ett stick eller två. Den honung jag söker är svar och åsikter från en större kristen församling.

Jag upplever det skandinaviska samhället som tvådelat m.t.p trosinriktningar. Grovt sett tycker jag att det är de kristna och de ickekristna. Jag känner mig främmande inför denna homogena indelningen av trosinriktning, och anser att jag själv tillhör en grupp av människor som kanske är större än dessa grupperingar, nämligen de tvivlande. Jag är tvivlande och undrande till världen idag. Jag försöker se den genom ateistiska ögon, men också från en kristen synvinkel, men båda dessa ger mig bara delade svar. Jag klarar inte att se den kompletta bilden, och om det är pga min okunskap eller samhällets inflytande på min ”syn” vet jag inte, men på trots av detta känns det som om lösningen är inom räckhåll!

Som min värld är idag, så ger de kristna mig en insikt i människans natur och hennes sökande efter en plats att höra hemma. Jag tror precis som er på en slags högre makt, men klarar inte förhålla mig till bibelns ord. För mig är det för många paradox och motstridigheter till att jag kan omfamna den kristna tron. Det är så mycket som baserar sig på just tro. Jag önskar inte en vetenskaplig förklaring, men en förståelse för de ting jag finner oförståeligt. Låt mig ge några exempel, och om dessa är felaktiga m.t.p bibeln ska jag inte motsäga de, för jag har inte studerat bibeln såpass att jag är säker på dess ord.

En sak jag funderar mycket över, är ett svar jag ofta får när jag diskuterar med kristna. Jag kan ställa en fråga om varför Gud inte griper in och ordnar upp i sin värld, och varför han önskar se sina barn lida. ”Gud är allsmäktig. Vi som enkla människor kan inte förstå Guds plan,” är svaret.
Varför inte det? Varför har inte Gud, som är allsmäktig i sin makt, skapat en perfekt värld? Han testar oss för att se om vi är värdiga. Varför det? Han kunde ju ha skapat människor, djur och växter helt perfekt! Straffet kom, utifrån min förståelse, efter att Adam och Eva syndade genom att äta frukten från kunskapens träd i Edens lustgård. Men är det verkligen en rättvis Gud som straffar oss för att hans stolthet i skaparverket inte levde upp till Hans förväntningar? Borde inte Gud vetat om att Satan, i skepnad av ormen, skulle klara av att locka människorna att äta av frukten från det förbjudna trädet? Det måste han ju ha vetat om om han är allvetande!

En annan problemställning jag har, är den tidiga censur den Katolska Kyrkan utförde gentemot den ursprungliga bibeln. Detta är något jag inte funnit så mycket information om, så jag luftar bara några tankar jag har, och här kan ni bara korrigera om jag tar fel! Det är min uppfattning att en påve (som jag inte minns namnet på) valde bort de evangelier och skrifter i bibeln som inte passade med Kyrkans och samhällets syn i den dåvarande civiliserade världen. Utan att jag vet vad som togs bort, ställer jag mig undrande till följande: Hur kan man tro på Bokens ord när dess innehåll redan redigerats av människor? Det hade ju tidigare utgått från Gud till en profet, och som via muntlig form funnit sin plats i bibeln. Redan här är det rum för misstolkningar och fel när det skulle skrivas ned. Bara se på det kontroversiella Judasevangeliet, där små misstolkningar kan föra till stora rubriker och förvirring bland troende. Om inte detta är tillräckligt, så har ju Guds barn satt sig över Hans Ord, och valt ut de delar som inte passar honom eller Kyrkans övertygelse…

Jag förväntar inte precisa svar på dessa frågor, heller inte på alla de andra teologiska frågor som snurrar i mitt huvud. Oavsett vad jag menar om olika saker, så handlar det ändå i slutändan om tro och personlig övertygelse.

/Undrande

=>
20

Ämne: Politik, Ekonomi & Samhälle

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?