Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord

”Konspirationsteoretiserande i den högre skolan” Ja, så summerade du, Magnus Dahlberg – Livets Ord vårt allvarliga inlägg utan att egentligen svara på våra frågor. Tränad av retorikens mästare själv, producerades några vackra rader om hur genuint kristna, miljontals katoliker är och hur Livets Ord söker gemenskap med alla kristna. Sedan efterlyser du fakta. Och det skall du få.Vi har ställt några frågor till broder Caesarius på Östanbäck kloster:

FRÅGA: Östanbäck Kloster är ju ett Lutherskt kloster som en gren av Svenska Kyrkan, men när jag först besökte Er hemsida trodde jag det var katolskt. Är det stora skillnader på ett katolskt kloster och Ert?

Broder Caesarius: ”Nej. Vi vill egentligen inte kalla oss ”lutherskt” utan vi ser oss som katoliker i Svenska kyrkan som hoppas på och ber för kyrkornas återförening på något sätt…….”

FRÅGA: ….Hur ställer Ni er m.t.p. Pethri ämbete? Låt mig specificera min fråga: Accepterar Ni Påven som Kristenhetens synliga och samlande ledare?

Broder Caesarius: Ja. Men vi tror väl att centraliseringen kunde mjukas upp, kyrkorna som koinonia mer betonande”

FRÅGA: Mina vänner i katolska kyrkan påpekar ofta att vi som står utanför gemenskapen bör ”komma hem.” De säger att den synliga enhetens mål är att vi i andra kyrkosamfund till fullo tar del i Kyrkan, och att målet för enheten är Rom. Vad är Er syn i denna fråga?

Broder Caesarius: ”Ett vanligt resonemang bland särskilt konvertiter. Det låter egentligen mer som det lät före Andra Vatikankonciliet. Vad som gäller officiellt står i dess dokument, inte minst dekretet om ekumeniken – har Du läst det? Vi söker den korporativa enhetens väg, där Rom också tydligt i handling kan uttrycka sitt ja till Andens verk i våra kyrkosamfund och traditioner. VI hör här samman med FKE, Förbundet för Kristen Enhet. Pastor Ulf skrev den stora artikeln i dess tidskrift Kristen Enhet. En ny rörelse av liknande slag håller på att formas i Sverige, Enhetens vänner. Du hittar dem på internet, www.kristenenhet.nu resp.www.enhetensvanner.se. Må Anden leda Dig och oss vidare till den enhet som är Guds vilja, när Han vill, som Han vill.

Vårt påstående om att Livets Ord gett pengar till Enhetens kyrka baserar sig på deras eget julbrev samt en direkt fråga till broder Caesarius. Delar av mailet återges här under.

Broder Caesarius:… SÅ mycket har hänt de senaste 100 åren och nu de senaste 3-4, när det gäller Livets Ord. Jo, Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen. Man ger oss regelbunden praktisk hjälp.

Faktasummering för Magnus och undrande Livets Ordare m.fl.:

* Östanbäcks kloster är mera katolsk än lutherskt enligt deras eget vittnesmål.
* De tror på påven som Kristenhetens synliga och samlande ledare
* De hör samman med FKE som har som huvudmål ”att den universella kyrkans synliga enhet framträder i biskopskollegiets gemenskap omkring biskopen av Rom”
* Ulf stödjer inte bara Östanbäcks kloster utan FKE genom artiklar i dess tidning.
* Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen.

Den nöd över bl.a. Ekmans till synes 180 graders svängning i frågan om Petri ämbete kan mycket väl vara befogad. En stor summa pengar till Östanbäcks kloster, artiklar av Ulf Ekman i FKE samt ytterligare praktisk hjälp till en organisation som inte endast tror på påven som Kristenhetens synliga och samlande ledare utan verkar för att värva dem som inte tror.

Ingen organisation eller privatperson ger ekonomiskt stöd till en organisation, om man inte trodde på deras agenda. Det vore i så fall fel mot både mottagare och Livets Ords medlemmar som står bakom stödet med sina gåvor och tionde.

Vi väntar således fortfarande på svar:

1.) Vet Livets Ords medlemmar att deras tionde och gåvor gått (går?) till ett kloster som är med i en organisation vars huvudmål är att förena så många som möjligt under påven?

2.) Bejakar Ulf Ekman numera “Petri ämbete”/ påvestolen i Rom?

Magnus Dahlbäck. Kan du nu följa Pauli råd och låta ditt ja, vara ett ja och ditt nej ett nej?

Mvh Daniel, Haggaj & Andy / Aletheia Blogg & Tankesmedja

Ytterligare källor för:

Livets Ords ekonomiska stöd till Östanbäck:
http://www.svenskakyrkan.se/klostren/%F6stanb%E4ck/Julbrev%2007.pdf
Hur FKE arbetar:http://kristenenhet.nu/foldern.htm
Kristna ledare med nöd för den nya ekumeniken:http://www.sverigepredikan.se

Tidigare kom man till Livets Ords egen hemsida när man gick in på enhetenskyrka.se   Efter publiceringen av ”Med enkel biljett till Vatikanen” ändrades domännamnet att peka på munkljus.se.  Kollar du med “WHOIS”-registret står Livets Ord kvar som ägare:

state: active
domain: enhetenskyrka.se
holder: livets0801-00001
admin-c: webbko0702-00018
admin-c: livets0712-00001
tech-c: livets0712-00002
billing-c: webbko0702-00018
created: 2008-01-17
modified: –
expires: 2009-01-17
nserver: ns.livetsord.se
nserver: ns.bahnhof.se
dnssec: unsigned delegation
status: ok

=>
20

Ämne: Aletheia Tankesmedja

Nyckelord: , , , , ,

301 comments

 • Sistatiden on 13 maj, 2010 at 5:48 e m said:

  @Anders Gunnarsson:

  Men snälla du , går pengarna till KK
  så blir det väl också KK tillslut se bara
  hur illa det var ställt inom er kyrka
  innan Luther fick med sej lite kungar
  på sin sida sen återvann ni väl lite
  när nästan 1/4 av Europas folk dog
  på kuppen och detta bara för makt

 • Du måste förstå Anders, att människor kan känna sig lurade om man får veta att man betalt pengar till en verksamhet man inte tänkt sig, och har blivit skolad i att detta är fel, från samma person och församling dessutom.

  Men jag tycker lite synd om UE nu. Han ser verkligen mager och sliten ut. Livet känns lite besvärligt ibland minst sagt. Suck

 • Anders Gunnarsson on 13 maj, 2010 at 4:43 e m said:

  Dragen ut… Ni som vill enhet är alltid välkomna till Konstantinopel eller Rom för en pratstund. Ni andra kan hoppa vidare från dike till dike.

  Hoppas Gud förbarmar sig över svensk kristenhet…

 • Vi fick alla sådana brev. Det gick ut i massutskick till alla som gav varje månad eller bara då och då. Informationen gick ut i ett månadsbrev vill jag minnas där det stod som Anna säger. Detta måste massor med människor veta om. Det var ju massutskick.

  Hur det är nu vet jag inte eftersom jag eller de mina inte finns med på Livets Ords listor längre

 • Broder Roger on 13 maj, 2010 at 4:03 e m said:

  Anna, tack för nya fakta i en ständigt pågående debatt om vad som pågår inom Livets Ord. Kanske är det även LO-medlemmar som nu sätter ned fötterna i backen och säger: STOPP!

 • Anna on 13 maj, 2010 at 2:19 e m said:

  Det kan vara en av anledningarna till att vi fick brev från Livets Ord om att vi inte längre skulle få betämma vart våra pengar skulle gå längre. U.E. och Livets Ord ville avgöra det själva.
  Skulle folk veta om det här så skulle inte alla som gett skicka några pengar till Livets Ord.

  Dom har en stor arena. Frågan är om det är lämpligt att dom får sända på kanal 10. Dom för ju in människor i en annan fåra än den Jesus har bestämt.

 • Ja…det var ju väldans först med alla dessa pengar..
  sen alla dessa korpar.. 🙂

  Ok…Elia fick sitt uppehälle av EN korp,
  men nu var det 12 !! För att ta hand om kadavret ?? Upp.18:2, 19:17,21

  Kanske enhetens vänner ska ta sig en funderare ?

  😉

 • Stefan:

  Östanbäck kloster har på sin agenda att få så många protestanter som möjligt att underordna sig påven. Och detta ser du inte som ett problem?

  Eller rättare sagt, är det rätt av er ledning att använda församnlingens resurser att stödja ett sådant projekt?

  Man tar sig för pannan ibland……

  mvh
  Daniel

 • Sven-Erik Sköld on 11 april, 2008 at 3:59 f m said:

  Stefan,

  framtiden ligger i Guds Ord, och hos dem som står upp för – representerar – Guds Ord; och inte hos dem som kompromissar med Ordet -och Ordets budskap, schackrar med det, som Paulus skriver, utan förkunnar ”allt Guds rådslut”, på samma nitiska/ansvarsfulla sätt som t.ex. Paulus gjorde och uppmanade sin ”andlige son” Timoteus att också göra:

  2 Tim. 4:1-5 ”Jag uppmanar dig allvarligt
  inför Gud och Kristus Jesus, inför honom
  som skall döma levande och döda,
  jag uppmanar dig vid hans tillkommelse
  och rike:

  Predika Ordet, träd upp i tid och otid,
  bestraffa, tillrättavisa, förmana med
  allt tålamod och med undervisning
  i alla stycken.

  Ty den tid kommer, då de inte längre
  skall fördraga den sunda läran, utan efter
  sina egna begärelser skall samla åt sig
  lärare hoptals, alltefter som det kliar
  dem i öronen att höra,

  en tid, då de skall vända sina öron
  från sanningen och i stället
  vända sig till fabler.

  Men du, var nykter i allting,
  bär ditt lidande, utför en
  evangelists verk, fullgör i allt
  vad som tillhör ditt ämbete.”

  1 Tim. 4:15-16 ”Tänk på detta,
  lev i detta, så att din förkovran
  blir uppenbar för alla.

  Ha akt på dig själv och på din
  undervisning och håll stadigt ut
  med det; ty om du det gör,
  frälsar du både dig själv och dem
  som lyssnar på dig”.

  Tro inte att det ligger någon framtid i att samarbeta med villoläror; d.v.s. med uppenbart obibliska läror. Den som gör det, bedrar både sig själv och andra:

  DÄRFÖR ATT BIBELN, GUDS ORD,
  STÅR EMOT EN SÅDAN VÄG.

  Mvh

 • Stefan on 11 april, 2008 at 2:03 f m said:

  Som medlem i Livets Ord Uppsala måste jag säga att jag skulle med glädje se att man från församlingen ger gåvor till Östanbäcks kloster och deras vision om ”Enhetens kyrka”. Jag ser inte detta som något att bli upprörd över över huvud taget. Jag är också glad över den inriktning som församlingen har att verka för enhet och ett starkare inflytande för kristendomen i vårt land.

 • Martin Kronbäck on 27 mars, 2008 at 8:02 e m said:

  Reformationen var tydligen förgäves.. Nu är det minsta gemensamma nämnare som e senaste trenden.. Bara man får vara med i toppen så.. Kanske Ulf vill bli påve?

 • Lars
  Det var ironi-ingen skulle göra det såklart. Menar bara att vi kan väl hålla diskussionen på en saklig nivå i stället för att slänga sand på varandra, i sandlådekriget. För min del är jag nog färdig med denna diskussion.
  Jag önskar er Alla allt gott & Guds välsignelse!

 • Lars Flemström on 24 februari, 2008 at 5:05 e m said:

  Olof: ”Man måste få uttrycka sin åsikt utan att för den skull bli sänkt med betongskor i Mälaren.”

  Och vem skulle göra det, menar du?

 • Lars Flemström on 24 februari, 2008 at 5:01 e m said:

  Det är fruktansvärt allvarligt att anklaga en människa av kött och blod för att vara Antikrist.

 • Lars & Bengt
  Jag håller med Haggaj: ”…de allra flesta som skriver på denna blogg gör skillnad på människor och kyrkliga system…”.
  Man måste få utrycka sin åsikt utan att för den skull bli sänkt med betongskor i Mälaren. Personliga förolämpningar rinner av mig väldigt snabbt, och det är inte era tår, Lars & Bengt jag är ute efter att trampa på.
  Katolska Kyrkan som system borde slakta sina heliga kor och följa Kristus i stället. D.v.s. de obibliska traditionerna har man all rätt i världen att kritisera och ifrågasätta.

 • Haggaj! Nu var det inte frågan om filttofflor utan om att den värsta sortens fördomar om Katolska kyrkan gång på gång vädras av olika personer, ibland anonyma på denna blogg.

 • Lars Flemström,
  Påven är visserligen katolik, men är väl genom sitt ämbete själva symbolen för systemet.

  Sedan får jag, ärligt talat, fler frågor än svar när jag läser meningar av som:
  ”Jag har svårt att se att det är annat än kärlekslöshet att kräva att en katolik skall överge gemenskapen med påven.”

  Bengt, Du får ha hur mycket gemenskap Du vill för mig med påven, men kräv inte att jag skall springa runt i filttofflor när Du vädrar detta på denna blogg.

 • Lars Flemström on 24 februari, 2008 at 3:14 e m said:

  Det är dessutom en oförskämdhet mot mig, som har varit gäst på Östanbäcks kloster, som tillhör Svenska kyrkan och delar brödernas åsikter om förhållandet mellan Svenska kyrkan och Katolska kyrkan. Det är förtäckta personangrepp hela tiden från anonyma personer, som upprepar samma visa hela tiden i hopp om att nytillkomna läsare inte känner till den redan förda diskussionen.

  Missuppfattningar kan accepteras, så länge man inte fått svar. Men det har ni ju redan fått. Säg gärna att ni inte håller med, om det är där skon klämmer, men ljug inte om andras tro.

 • Haggaj! Att åsikter ”förekommer ute i verkligheten” är inget argument för deras trovärdighet. Om en åsikt är allmänt förekommande är det desto viktigare med granskning och att man ställer krav på kunskap hos dem som återger åsikten, annars fortsätter bara fördomar att spridas.
  Jag förundras över att du hela tiden talar i konkurrens-termer. ”Det kanske trots allt inte är så öppet för katolicismen i Sverige som det ser ut ”, skriver du. Det handlar inte om det. Vi katoliker (jag tror mig kunna tala för fler än mig i detta sammanhang) är inte angelägna att Katolska kyrkan skall ”segra” eller ”bli accepterad” i den svenska kristenheten. En del av den svenska kristenheten är Katolska kyrkan redan, vårt intresse är att sanningen skall segra och att vi alla kristna tillsammans skall kunna manifestera enheten hos Kristi kyrka enligt Herrens översteprästerliga förbön (Joh 17).

  Jag har svårt att se att det är annat än kärlekslöshet att kräva att en katolik skall överge gemenskapen med påven. Det vittnar om en total okunskap om vad det är frågan om eller en ignorans av det personliga vittnesbördet från åtskilliga av världens katoliker idag och under alla tider. Ni sätter er verkligen på höga hästar.

 • Lars Flemström on 24 februari, 2008 at 2:25 e m said:

  Är inte påven katolik?

  Två anonym puckar på två namngivna personer, och påstår sig själva vara påpucklade. Om man vill uppfattas som representanter för några andra än sig själv, ska man avslöja vem man är och vilka man företräder.

  Annars kan man ju misstänka att förnamnen är rena provokatörer, som gjort till sin uppgift ställa kristna i dålig dager. Där ute finns några bloggar, med mycket hatiskt innehåll. Jag vägrar tro att de representerar någon nämnvärd del av svensk frikyrklighet.

  Jag har skrivit det förut, och upprepar igen: Om det känns fel med helgon, ikoner och radband, ska ni inte delta i sådant. Men ni har inte rätt att fälla hårda domar över andra.

  Tro vad ni vill, men ikläd er inte Jesus, vilket ni gör när ni dömer andras tro.

 • Bengt Malmgren,

  Du skriver: ”Jag börjar bli trött på alla dessa besserwissrar på denna blogg som i likhet med dig har åsikter om allt men som inte ens bemödar sig lära känna det ni kritiserar.”

  Bengt, först tror jag det vore klokt att förstå att de som kommenterar på en sådan här blogg till viss del faktiskt representerar de åsikter som förekommer ute i verkligheten. Och då är det ju inte bloggens ”fel” om Du blir”trött på alla dessa besserwissrar”. Du ger väl knappast själva brevlådan skulden för att Du får tråkiga brev. Det kanske trots allt inte är så öppet för katolicismen i Sverige som det ser ut när Halldorf, Ekman eller Hedin gör sig till talesmän för många av dem som kommenterar på denna blogg.

  ”Ni borde göra avbön för er kärlekslöshet mot katoliker och som bot avstå från allt teologiskt spekulerande och endast ägna er åt kärlekens tjänst och bönen under ett års tid.”, fortsätter Du.

  Nu borde Du vara så pass klar över att de allra flesta som skriver på denna blogg gör skillnad på människor och kyrkliga system och därför tycker jag Du går över gränsen på vad som är smakligt, Bengt. Att vara starkt kritiskt till dKK och kanske rent av tro att påven skulle motsvara antikrist är inte detsamma som ”kärlekslöshet mot katoliker”. Även påvefiguren som sådan tillhör ju systemet.

 • Nej, Jesus har frälst mig.
  Visst ska vi döma de som är ”innanför”, däremot inte helvetet. Läs på din Bibel, Lars.

 • Lars Flemström on 24 februari, 2008 at 12:39 e m said:

  Olof,
  Jaså, det är som att kalla någon ”mormor” fastän man inte är barn till den personens dotter! Jag vidhåller att katolska kyrkan är de protestantiska kyrkornas moderkyrka, även om jag till hälften kan köpa resonemanget att urkyrkan är vår mormorkyrka.

  Gustaf,
  ”Eftersom ni vill bli kallade bröder är det vår plikt att peka på felaktigheter, avgudadyrkan etc. i andra sammanhang än vårt. /—/Vi behöver inte RKKs tolkningstradition för att förstå Skriften.”

  Jaså, du är kapabel både att frälsa dig själv, och döma andras tro?

  Jag har skrivit det förut: Om det känns fel med helgon, ikoner och radband, ska ni inte delta i sådant. Men ni har inte rätt att fälla hårda domar över andra.

  Olof,
  Jag har skrivit det förut, att vi måste alla återvända till Rom. Däremot anser jag inte att de protestantiska kyrkorna ska komma under påvens auktoritet, om man därmed menar att påven ska ha tolkningsföreträde i lärofrågor även över de protestantiska kyrkorna.

 • Olof! Kom tillbaka till verkligheten! Påven säger sig inte vara Gud.
  Fortsätt inte att vränga ord och ställa försåtliga frågor.
  Det viktiga är att Kristi kyrka fortsätter att bevara enhetens och fridens band och att hon strävar efter enhet enligt Jesu egen översteprästerliga förbön i Joh 17. Det handlar inte om att alla andra kyrkor skall ”kuva sig” under påvlig auktoritet. Vi har alla ett ansvar för enheten, också du. Men just nu tycker jag påven i sin tålmodiga tjänande tjänst bidrar mycket mera till detta än du och dina gelikar som envisas med ert antikatolska tjafs. Problemet med er anti-katoliker är att ni inte verkar tåla några andra auktoriteter än er själva i era egna upphöjda personer. Ni dömer ju ut många andra kristna också. I er självbespegling är ni mycket mer dogmatiska och inkvisitoriska än den katolska kyrka ni kritiserar någonsin varit.

 • Bengt!
  ”Din och många anti-katolikers kritik av Katolska kyrkan bygger på okunskap och kärlekslöshet.”
  Nej tvärtom!
  Vi hatar inte katoliker. Jag vet inte hur många gånger detta behöver upprepas. Eftersom ni vill bli kallade bröder är det vår plikt att peka på felaktigheter, avgudadyrkan etc. i andra sammanhang än vårt. Vägen till Jesus går inte via sakrament och gärningslära utan direkt via hjärtats tro.
  ”Ni gör bibelboken till er avgud samtidigt som ni missar det levande Ordet.”- detta tror (hoppas) jag inte att du står för.
  Vi behöver inte RKKs tolkningstradition för att förstå Skriften. Den dom du fäller över oss är personlig, betydligt hårdare och inte sanningsenlig.

 • Kära Lars Flemström
  Du skriver: ”Om du identifierar katolska kyrkan, som faktiskt är alla protestantiska kyrkors moderkyrka…”
  Dom protestantiska frikyrkorna härleds främst från apostlagärningarnas första församling som är dess moderkyrka. Dess rötter är djupt förankrade i Jerusalem och inte i Rom. Martin Luther reformerade villolärorna, och gav den sanna kyrkan sin ursprungliga inriktning igen.

  Kära Bengt Malmgren
  Du skriver:
  ”Du borde veta att alla världens katoliker, d.v.s. hälften av världens 2 miljarder kristna, erkänner påven som sin herde, det är därför de är katoliker. Det betyder definitivt inte att de betraktar påven som en avgud, han är en människa med en tjänst i kyrkan…”

  Men påveämbetet innebär just att påven betraktar sig som Kristi ställföreträdande på jorden.
  Han gör ett anspråk och ”säger sig vara Gud”.

  Ni kanske båda kan svara på om påveämbete innebär att vara Kristi ställföreträdande på jorden? Borde alla protestantiska kyrkor komma under påvens auktoritet?

 • Bloggen Metanoia har en tänkvärd kommentar om diskussionen kring frikyrkligheten, Östanbäck och manifestationen för klosterväsendets betydelse:
  David Nyström skriver:
  ”Det möte mellan de historiska kyrkorna och de mer moderna väckelserörelserna som vi ser ske idag är spännande, men kommer inte att vara friktionsfritt. Det finns, som Stefan riktigt påpekar, betydande teologiska skillnader som inte kan eller bör överbryggas hursomhelst. Men lösningen är knappast att börja fäkta mot varje väderkvarn vi möter. Att skriva under en artikel som erkänner klosterväsendets historiska välsignelse både för den kristna kommuniteten och samhället i stort, tycker jag inte är speciellt kontroversiellt. Argumenten för en sådan syn är överväldigande; det är ju bara att öppna en historiebok.”
  Läs mera:
  http://daveblogg.blogspot.com/2008/02/klostervsendets-historiska-betydelse.html

 • Olof skriver:
  ”Det jag går emot är avgudadyrkan inom Katolska kyrkan, vilket enligt min mening är påvedömet, Mariadyrkan, ikoner, radband mm. Listan kan göras väldigt lång.”
  Olof! Ta först bort bjälken i ditt eget öga innan du tar bort grandet ur din brioders öga. Jag börjar bli trött på alla dessa besserwissrar på denna blogg som i likhet med dig har åsikter om allt men som inte ens bemödar sig lära känna det ni kritiserar. I er nitiskhet suger ni på bibelorden som på karameller men ser inte innehållet i det levande Ordet på grund av att du sågat av förbindelsen med den gren ni själva sitter på. Trots all er försäkran om trohet mot Guds ord, vilket i sig är en bra intention, omintetgör ni Guds ord genom er fundamentalistiska bokstavstro där ni inte längre tolkar bibeln i den helige Andes ljus och i gemenskap med Kyrkans levande tradition. Ni gör bibelboken till er avgud samtidigt som ni missar det levande Ordet.

  Det är oartigt av dig att vara så dåligt informerad innan du kommunicerar med mig. Du borde veta att alla världens katoliker, d.v.s. hälften av världens 2 miljarder kristna, erkänner påven som sin herde, det är därför de är katoliker. Det betyder definitivt inte att de betraktar påven som en avgud, han är en människa med en tjänst i kyrkan, en del katoliker tycker mycket bra om honom, andra är kritiska till en del av det han säger, men det skulle inte falla någon in att ifrågasätta hans ämbete.
  Jag och många katoliker använder radband som ett hjälpmedel för vår bön. Radbandet, rosenkransen, är ett utmärkt hjälpmedel att strukturera vår bön och tillsamans med Maria begrunda de olika delarna av Jesu liv och Guds frälsningsplan med människorna. En del älskar rosenkransen och ber den varje dag, en del gör det inte alls, men ingen tillber Maria och ingen skulle tycka rosenkransen är något märkvärdigt. Rosenkransen är ett enkelt hjälpmedel att strukturera bönen och vår begundan av evangeliet, inte på något sätt märkvärdigare än att evangelikala kristna har en tummad bibel med många understrykningar och bokmärken i.

  Din och många anti-katolikers kritik av Katolska kyrkan bygger på okunskap och kärlekslöshet. Rätt profeterade den helige Paulus när han sade:
  ”Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal.” (1 Kor 13:1).

  Ni borde göra avbön för er kärlekslöshet mot katoliker och som bot avstå från allt teologiskt spekulerande och endast ägna er åt kärlekens tjänst och bönen under ett års tid. Gå ut och möt Gud i er nästa och gör en insats bland de behövande och fattiga.

 • Lars Flemström on 24 februari, 2008 at 2:59 f m said:

  Det ÄR väldigt tendentiöst, Olof, när du frågar hur vi kan veta att inte påvedömet är antikrists tron, eller att katolska kyrkan inte är sjökoväsendet i Uppenbarelseboken.

  Hur kan jag veta att din köksstol inte är antikrists tron och att ditt hem inte är sjökoväsendet? Du måste väl ha bättre grund än några obesvarade frågor för att komma med så allvarliga anklagelser?

  Och sedan komma och påstå att påvedömet, Mariadyrkan, ikoner och radband skulle vara avgudadyrkan.

  1. Skulle aldrig falla mig att dyrka påvedömet som en Gud. Men åtskilliga här dyrkar nutida ”profeter” som gudar.
  2. Tron på en treenig Gud, utesluter dyrkan av Maria som en Gud. Men om man inte tror på treenigheten, men ändå tillskriver alla tre personerna i treenigheten gudomliga egenskapen (t ex både Gud och människa) var hamnar vi då? Tror man på tre gudar, är det inte svårt att komplettera med Maria som en fjärde.
  3. Vet du varför romarna använde korsfästning som avrättningsmetod? Det hade att göra med den hedniska kulten. Du dyrkar väl inte korset som en avgud?
  4. Vad spelar det för roll om du använder ett radband för att komma ihåg de böner du ska be, eller om du lägger bokmärken och papperslappar för att komma ihåg de bibelställen du ska läsa? Dyrkar du då bokmärkena och papperslapparna som gudar?

  Slutligen några ord om skökoväsendet. Om du identifierar katolska kyrkan, som faktiskt är alla protestantiska kyrkors moderkyrka, med skökoväsendet, då finns ju inget annat skökoväsen, och det är fritt fram att dyrka Mammon, materiella rikedomar och social framgång som gudar, utan att det är avgudadyrkan.

  Är det inte tvärtom så all slags korruption är ett ”skökoväsen, och tror du verkligen att någon enda svensk frikyrka har undgått korruption”?

 • Kalles Kula,
  Jag menar mest att jag inte har åsiktsregistrerat människorna på Östanbäcks kloster. Har mest fått en hint genom denna sida och enhetens vänners sida. Men jag pratar mer i generella termer om enhet och bedömmer helst inte om Ulf Ekman gör rätt eller fel, eller om den nya ekumeniken är född av Gud eller inte.

 • Kalles Kula on 23 februari, 2008 at 11:36 e m said:

  Olof,
  Då kanske du ska läsa igenom ditt tidigare inlägg. För där låter du väldigt säker.

 • Bengt Malmgren,
  jag menar inte att uppröra några enskildas känslor, jag respekterar din åsikt.
  Alla Jesusälskande katoliker som är pånyttfödda av Gud finns det redan Andlig enhet med. Alla pånyttfödda människor oavsett samfund är ju ett i Kristus.
  Det jag går emot är avgudadyrkan inom Katolska kyrkan, vilket enligt min mening är påvedömet, Mariadyrkan, ikoner, radband mm. Listan kan göras väldigt lång.
  Vad är det som motsäger att Katolska kyrkan är skökoväsendet i uppenbarelseboken? Hur vet vi att inte påvedömet är antikristligt, eller kommer att vara/eller är antikrists tron?
  Om det skulle vara så kommer kanske en ny inkvisition. Vem vet?

  Kalles Kula,
  Jag har ingen aning om vilka Ulf Ekman vill ha andlig enhet med och vad de anser om påven. Jag vet lika lite om det är rätt eller fel.

 • Kalles Kula on 23 februari, 2008 at 10:10 e m said:

  Olof,
  Jag kanske har missat det, men är det ett faktum att de bröder eller systrar som Ekman söker enhet med tillber påven så som om han vore Jesus?
  Eller ser de honom som en ledare av RKK?

  Haggaj, det verkar då som att du och Ekman sitter i samma båt. Han, vad jag förstår, böjer sig inte heller under nuvarande påve under nuvarande omständigheter.

 • Olof skriver: ”MAN KAN BARA HA ENHET MED ANDRA PÅNYTTFÖDDA OCH INTE MED AVGUDADYRKARE! Personligen kommer jag aldriga att böja mig under påven, Rom, eller Katolska kyrkan, då dör jag hellre under nästa inkvisition.”
  Olof, du skriver mycket tendensiöst och sprider fördomar. Avgudadyrkare kan man inte ha enhet med, det håller jag med om, jag är katolik och ingen avgudadyrkare.
  Även under tidigare historiska inkvisitioner så var det vanliga inte att folk dödades, och i framtiden har Katolska kyrkan definitivt inte för avsikt att ställa till med något sådant. Jag hoppas du skrev det där på skämt, annars är det mycket fräckt av dig. Det är ett försåtligt sätt att underblåsa fördomar.

 • Olof
  Välsignelser från den Evige.Välkommen ut i frihet.

  Kan det sägas bättre;

  MAN KAN BARA HA ENHET MED ANDRA PÅNYTTFÖDDA OCH INTE MED AVGUDADYRKARE!
  Personligen kommer jag aldriga att böja mig under påven, Rom, eller Katolska kyrkan, då dör jag hellre under nästa inkvisition.

 • Som medlem och kanske snart fd medlem i Livets Ord har jag börjat ifrågasätta saker och ting.
  För det första har jag ingen lust att ge ens ett korvöre till felaktiga saker.
  Nu måste dock tilläggas att jag inte vet vad Ulf Ekman har för syn på katolicismen eller vems pengar som skänkts. Jag är förmodligen för lite insatt vad egentligen som hänt och vad enheten innebär och vad klostret har för bibelsyn i trosfrågor mm.
  Men skulle detta initiativ om enhet vara initierat av Gud så vill jag inte gå emot det så klart.
  Men en sak är jag övertygad om.
  Att man hjälper inte människor genom att dunka dom i ryggen och säga:”Nu ska vi ha enhet katolske broder”. ”Jag accepterar att du tänder rökelser och att du prisar påven som Kristi ställföreträdare”. Den ”brodern” kanske tillber en modern variant av guldkalven såsom Maria och är på väg till ett evigt helvete. Då är det bättre att vara fylld av Den Helige Anden och säga till den personen med kärlek: ”Vänd om till Jesus och få syndernas förlåtelse, sen kan vi ha enhet”.
  MAN KAN BARA HA ENHET MED ANDRA PÅNYTTFÖDDA OCH INTE MED AVGUDADYRKARE!
  Personligen kommer jag aldriga att böja mig under påven, Rom, eller Katolska kyrkan, då dör jag hellre under nästa inkvisition.

 • Repris paa Dick’s humor?! tycker mig sett detta foerut paa naagon anna post…

  Tur att vi aer olika… Undrar om den verkliga foerfattaren (Matteus) finner denna tolkning lika lustig….?!

 • Dick:

  Nu går jag och lägger med ett leende på läpparna.
  Jag skrattade faktiskt gott, även om du hånar vårt arbete. Vet inte om Haggaj finner det lika roligt….

  😉

  /D

 • Matteus 26:57 ff, lätt parafraserad:

  57 De som hade gripit Jesus, förde honom till översteprästen Haggaj, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. 58 Petrus följde Jesus på avstånd fram till översteprästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättstjänarna för att se hur det skulle sluta. 59 Översteprästerna och hela Aletheia sökte nu skaffa fram något falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. 60 Men de fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram två män 61 som sade: “Han har gett pengar till munkar!” 62 Då reste sig översteprästen och frågade honom: “Svarar du inget på det som dessa vittnar mot dig?” 63 Men Jesus teg. Då sade översteprästen till honom: “Jag besvär dig vid den levande Guden, att du säger oss om du har gett pengar till Östanbäck!.” 64 Jesus sade till honom: “Du själv sade det. Men jag säger er: Härefter skall ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.” 65 Då rev Haggaj sönder sina kläder och sade: “Han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Se, ni har nu hört hädelsen. 66 Vad anser ni?” De svarade: “Han är skyldig till döden.”

 • MyTwoCents
  februari 3rd, 2008 at 8:01 e m Kära vänner. Vi är katoliker allesammans. Tuve har rätt. Fast vi kallar oss baprister, methodister och pingstvänner. Vi sitter och hugger på den gren vi alla sitter på…… Lovar återkomma ang detta. Ty kanske har vi satt oss på fel gren. Ännu värre inympats i fel rot.

  mvh
  Daniel

  Daniel du är nåt på spåret, har du läst CG? 😉 Välkommen ut ur garderoben 🙂

  PS Det finns frälsning utanför skö.. f-låt kyrkan 1 Kor.15

 • Återigen Perherman: jag kan följa dig en bit men inte hela vägen.
  Då jag talar om ”att dra sig undan” är det inte celibatet jag talar om utan att just ”dra sig undan”. De som lever i celibat, det finns sådana även i frikyrkor, lever precis som alla andra mitt i församlingen utan något som helst behov att avge ett löfte. Och att ”att kollektivt leva i celibat”, finns det någon biblisk grund?

 • Visst levde både Paulus och Johannes i celibat hela sitt liv, annat kan jag inte läsa ur texterna.

  När Jesus säger i Matt. 19:10-12 “Det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig”, så tror jag inte att han menade att de skulle vara ogifta ett tag, och sedan gifta sig. I judendomen på den tiden gifte sig en man vid 30 års ålder, så det kan ju inte vara det som Jesus menar när han säger att några för himmelrikets skull inte gifter sig. Han måste ju menat att det levde i celibat hela sitt liv.

  Samma med Paulus, när han argumenterade i 1 Kor 7:7-8 för idealet att leva ogift, och såg det som en gåva från Gud så var det ju inte för en tid.

  Och de som viger sitt liv för Gud (himmelriket) och väljer att vara ogifta måste ju också få kunna leva i gemenskap med andra, dvs i en kommunitet, och då har man i praktiken grunden till klostertanken.

  Det jag ville säga är att ”klosterrörelsen” vuxit fram ur en biblisk ”mylla”, med bibliska förebilder och grundmönster, eller incitament. Och inte som Lasseman skrev att det kommer ur ockulta och hedniska religioner.

  Jag menar absolut inte att celibatet är ett mer fullkomligt liv. Men de som fått celibatet som en gåva kan givetvis mer hängivet satsa på tjänst åt Gud i sin strävan att leva ett fullkomligt liv, ett liv i enlighet med de ord som Jesus säger oss att leva i bergspredikan. Så man kan se celibatet som just en nådegåva, den ges åt vissa, men inte åt alla. (Se längre ned hur Paulus resonerar)

  I katolska kyrkan är det obligatoriskt för en präst att vara celibatär. Det är varken praktiskt bra och det har inte heller stöd för det i Bibeln, i urkyrkan, eller i den tidiga kristna kyrkan. Om jag minns rätt kommer obligatoriet för präster mycket sent (medeltiden?) i katolska kyrkan.

  Men som något frivilligt kan jag inte annat än se att Jesus har rätt när han konstaterar att det finns några som inte gifter sig för himmelrikets skull. Och Jesus fördömde dem inte. Vem är jag att fördöma dem?

  Paulus säger själv i 1 Kor 7:7: ”Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag”, dvs levde som ogifta. Det är rätt starka ord: ’alla människor’. Men sedan inser han att det är inte alla givet: ”Men var och en har sin gåva från Gud”, dvs det är inget tvång.

  Men i Paulus bedömning är det bra att vara ogift: 1 Kor 7:32: ”Jag vill att ni skall vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han skall göra som Herren vill”, medan den som är gift blir splittrad.

  Och lite längre fram 7:34: Den ogifta kvinnan, jungfrun, tänker på det som tillhör Herren, att hon skall vara helig både till kropp och själ”, men den gifta kvinnan tänker på hur hon skall vara sin man till lags.

  v 35: ”Detta säger jag för ert eget bästa…”

  v36-38 ”Den som däremot är fast i sitt sinne och inte står under tvång, utan kan handla fritt efter sin egen vilja” … och låter sin dotter förbli ogift … ”han gör något som är bra”

  och om änkan: v 39-40: ”Men lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Det är min mening, och jag tror att också jag har Gud Ande”

  Uppenbarligen såg Paulus det som ett ideal vad gäller de som vill leva ett hängivet liv och kunna göra det som Herren vill.

  Att vissa då väljer att vara ogifta, för att leva ett mer hängivet liv och därmed följer Paulus (rätt starka) uppmaning, kan inte vi som gifter oss ha synpunkter på.

  Jag är själv gift, och är glad att jag valde det, glad att jag fått sju begåvade, friska barn. Men jag ser ju också att Paulus har rätt: Jag är tvungen att prioritera mycket för att ”vara min hustru till lags”, inte minst ekonomiskt har yrkesval, boendeort mm har påverkats för att jag skall kunna ta ansvar för min familj.

  Hade jag varit ogift, hade jag kunnat ägna mig åt bön och studier i Guds ord, samt studier av gamla hebreiska och arameiska texter. Och det har jag inte haft så mycket tid med de senaste 20 åren!

  Jag ser fram emot tiden när de yngsta barnen växt upp, då skall jag åter får lägga mer tid på sådant.

  Men jag tror att Anden och Herren är densamme, även om nådegåvorna i detta avseende är olika!

 • Perherman:
  kan instämma i mycket i det du beskriver, men jag kan ändå inte förstå hur detta kan berättiga klosterliv (kanske är jag ovanligt ointelligent).
  Rätt skriver du:
  ”Den första kristna kyrkan, urkyrkan i Jerusalem, levde i en kommunitet: “Alla troende var tillsammans (=communion på latin), och allt vad de ägde hade de gemensamt” (Apostlag. 2:44)”
  Ja, HELA församlingen-dvs ALLA troende, var tillsammans.
  Men att några drog sig undan för ett helt liv i avskildhelt?
  Dessutom, att kollektivt leva i celibat-var finns den NT-parallellen? Jesus, Johannes drog sig undan EN TID, inte ett helt liv.
  Celibat som löfte-var finns det?
  Att leva i celibat-är det ett mer ”fullkomligt” liv? Skriftställe ombedes.

 • Till Lasseman och andra kommentatorer som associerar kloster, munkväsendet och deras tjänst åt Gud till gnostiska och ockulta religioner.

  Det faktum att Bibeln (eller Jesus) inte ger någon direkt uppmaning att bilda kloster kan inte tas som argument mot. Lika lite som Bibeln eller Jesus inte uppmanat oss att ha konferenser med talare för att uppbygga och stärka varandra, eller att ha bibelskolor. Det finns inte skriftstöd för detta heller. Och inte heller för mycket annat som vi gör i församlingar och kyrkor idag.

  MEN: ett liv i avskildhet, när man drar sig tillbaka för bön och studier, för att möta och tjäna Gud, och där man lever asketiskt, och i celibat, det finns det stöd för i form av förebilder i GT och NT. Och några av Jesu ord kan ses som grund för liv i celibat, och liv i fattigdom, och att söka leva ett fullkomligt (heligt) liv.

  I Gamla Testamentet talas det om att avge ett nasir-löfte. 4 Mos 6:1-21. ”Om en man eller en kvinna avlägger ett löfte, ett nasirlöfte, att avskilja sig för HERREN…”, Simson, och Samuel var två nasirer. En Nasir var helgat åt HERREN. ”Så länge hans nasirtid varar är han helgad åt HERREN” (v 8). En nasir avstod från vin och starka drycker, klippte inte skägget eller håret, och fick inte röra döda kroppar (eftersom nasiren ansågs rituellt helig).

  I den judiska mellantestamentliga tiden finns också nasirer nämnt, t.ex i Makabeerboken (3:49), och Josephus nämner dem också.

  Apostlagärningarna 20:21-26 nämner fyra män som avgett nasirlöfte, och som Paulus betalade offergåvorna för. Så nasirlöftet användes även av urkyrkan. Man kan även läsa ut att Paulus själv avgett ett nasirlöfte, och deltog i renandet och templet för att bära fram offer.

  Andra förebilder som bidragit till utvecklingen av klosterliv och munkväsende är de gammaltestamentliga profeterna, som förde ett asketiskt liv: Samuel, Elijah och Elisa. Se särskilt Elijah som levde 2 år i en grotta i öknen, ”bar en hårmantel och hade en lädergördel om höfterna” (2 Kungab. 1:8) och fick mat från korpar.

  GT talar också om profetkommuniteter (profeter med profetlärjungar som levde tillsammans). (2 Kungab. 2:1-12)

  Qumran är också en grupp med människor som levde i ett klosterliknande liv, kombinerat med profetskola.

  Den största förebilden är förstås Johannes Döparen, som setts som en kombination av Nasir och profet. Han levde asketiskt, och levde i öknen. Han hade bar ”kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet” (Matt 3:4). Och han hade också lärjungar som följde honom. Ängeln förebådade att Johannes skulle leva som en nasir när han säger: ”Ty han skall bli stor inför HERREN. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den heliga Ande”. I GT var det normalt bara profeterna som blev uppfyllda av den helige Ande.

  Jesus säger i Matt. 19:10-12 ”Det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig”. Paulus argumenterade i 1 Kor 7:7-8 för idealet att leva ogift, och såg det som en gåva från Gud.

  Jesus säger i Mat 19:16-22 ”Om vill du vara fullkomlig, sälja allt du äger och ge åt de fattiga”. I bergspredikan (Matt 5:48) uppmanas vi: ”Var fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig”.

  Att leva ett heligt, fullkomligt liv är också ett av Bibelns grundbudskap, se t.ex 1 Petr 1:12-16: ”Liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig”

  Jesu själv drog sig undan i öknen i 40 dagar efter sitt Johannesdop. Jesus levde fattigt, och utan bostad. När han skickade ut de 72 lärjungarna skulle de leva fattigt och inte ta med sig annat än sina kläder, en stav, och sina sandaler. Paulus drog sig undan efter sin omvändelse till Arabien (motsvarar dagens Saudi-Arabien), i tre år.

  Den första kristna kyrkan, urkyrkan i Jerusalem, levde i en kommunitet: ”Alla troende var tillsammans (=communion på latin), och allt vad de ägde hade de gemensamt” (Apostlag. 2:44)

  Man kan även se änkornas liv i urkyrkan, där de helt och hållet ägnade sig åt tjänst för Gud, som en förebild för monastiskt liv.

  Så kan vi se att Bibeln (GT och NT) genom förebilder som levde avskilt och asketiskt (sträv mantel med läderbälte, enkel mat), och var helgade åt HERREN, såsom Elijah, Samuel, Johannes Döparen, vidare genom Jesus och Paulus ord om celibat och fattigdom, Jesus uppmaning att ”var fullkomlig”, samt genom deras exempel att dra sig undan i öknen har lett till en utveckling av att leva ett avskilt liv för Gud, med fattigdom, celibat och bön. Detta har med tiden utvecklats till klosterväsende och olika kommuniteter med olika inriktning.

  En bidragande faktor sägs vara att många kristna flydde ut i öknen under förföljelsen, och då sökte stöd för livet där i Skriften.

  Det andliga livet i det monastiska livet bygger också på det judiska andliga livet, och det gudstjänstliv som urkyrkan fortsatte: Man bad regelbundet vissa tidpunkter dygnet runt, man läste Psaltaren regelbundet. Psaltaren var de första judarnas och de första kristnas bönbok, och är väl så för många ännu idag. I judendomen skulle man be när man vaknade, och innan man somnade, man skulle be i sitt hem, och när man var ute ”på vägen”, dvs vid vissa tidpunkter på dygnet. Detta följde de första kristna, ”Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen” (Apostlag. 3:1). Enligt Ps. 119:164 bad man 7 gånger per dygn.

  Att använda fysiska ”redskap” t.ex böneband med knutar, i bönelivet har också judiska förebilder. Judarna använde band med små lådor med ett bibelord som de band kring pannan, och kring armen som påminnelse om att HERREN vår Gud, och han är en, samt att vi skall älska honom. (se 5 Mos. 6:4-9). Munkarna som bad Psaltaren flera gånger i streck och använde böneband med knutar för att hålla reda på hur många gånger det bett den aktuella bönen, tex. ”Herre, Jesus förbarma dig över mig”. Böneknuten var knuten i form av ett kors som påminnelse om korset.

  Och har ni tänkt på att ordet Gudstjänst, det betyder just tjänst för Gud, att tjäna Gud i templet med lovsång, tillbedjan och bön. Avguderi heter på Hebreiska ”Avodah Zarah”, vilket betyder ’främmande tjänst’, dvs tjänst åt främmande gudar.

  Det monastiska livet är alltså en enda lång Gudstjänst. Men det är inte för alla, eller med Paulus ord: ”Var och en har sin gåva från Gud, den ene av ett slag, den andre av ett annat”.

 • Kära vänner. Vi är katoliker allesammans. Tuve har rätt. Fast vi kallar oss baprister, methodister och pingstvänner. Vi sitter och hugger på den gren vi alla sitter på…… Lovar återkomma ang detta. Ty kanske har vi satt oss på fel gren. Ännu värre inympats i fel rot.

  mvh
  Daniel

 • Bengt,
  Jag är inte arg på dig och förlåter dig självklart. Jag ser på många av mina katolska vänner som syskon, och det inkluderar också dig. Det är bra att det finns kritiska röster också gentemot oss här på Aletheia! Det gör att vi måste skärpa oss! Vi tror oss inte besitta den fulla sanningen, heller inte at vi skulle vara bättre än någon annan. Det strider mot Kristi lära och det Paulus undervisade om.

  Jag såg en gudstjänst från Livets Ord idag som handlade om lovsång. Mycket var bra även om jag inte höll med om allt de gjorde och sa under mötet. Snart ska jag besöka en katolsk mässa här i Bergen. Det blir nog intressant…

  Var välsignad!

 • Svar till Andy:
  Jag tackar för ditt svar. Jag medger att jag inte analyserat vad var och en av er tre som driver Aletheia skriver, utan drog allt över en kam. I själva verket är det kanske andra inlägg än dem ni har skrivit som verkar så tvärsäkra i sin kunskap om vad Katolska kyrkan står för (vilket inte stämmer med min kunskap, jag som varit katolik i 40 år) att jag frestades använda begreppet elit. Att kollektivt kalla er tre det var en överreaktion från min sida. Förlåt!

 • Sigrid L on 3 februari, 2008 at 5:05 e m said:

  Bröder!
  Det är allt tur att ni är tre! Själv får jag hålla reda på allt själv… 🙂
  Slapp dock koka pepparrotskött.
  Var välsignade ni med

 • Kalle,
  Jag har nog inte kommenterat Halldorf på den här bloggen mer än att jag nämt att jag lyssnade på honom och Ulf Ekman i Citykyrkan. Dessutom har jag bemött en kommentar om ”kristusdoft” som någon knöt an till Halldorf.

  Det är nog allt. Så någon ”professionalsim” i mina halldorfkommentarer tror jag inte vi missat. 🙂

 • Haggaj och Andy:

  Om ni vill uppehålla denna blogs ”professionalism” så kanske ni bör överlämna ansvaret att kommentera tex Halldorf till den av er som sitter inne med den färskaste kunskapen. Att du Haggaj talade med honom 1995 är ju inte direkt jätte imponerande i detta sammanhang…

 • Bengt & Sigrid L:
  Vi är tre stycken som driver Aletheia. Bara för att Haggaj riktar fokus åt ett annat håll betyder det inte att vi andra inte läser både Halldorf och Ekman. Alla kan inte göra samma sak. Vi läser med intresse reklamartiklarna för Halldorfs nyandliga mystism på Bjärka Säby.

  Att nämna sånt som att vi skulle vara den ”andliga eliten” är dålig debatteknik från din sida. Vad du vill uppnå med det kan du kanske svara på. Vi som driver Aletheia har vanliga jobb, familj och andra aktiviteter som också tar tid. Vi får mycket mail som också ska besvaras, och därför kan inte samtliga av oss följa med på allt som skrivs och sägs! Men när det är sagt är vi tacksamma för tips! 🙂

  Var välsignade!

 • Lasseman,

  Är det samma kommentar som Du skriver om och om igen? Det börjar bli lite tröttsamt även för dem som inte är i Ditt motståndarläger.

 • Sigrid L,

  Jag vet var de finns. En knapptryckning bort på Internet. Sedan vet jag att åtminstone en av mina kollegor på bloggen har hårdbevakat serien.

  Nu skall jag koka pepparrotskött. 😉

 • Lasseman on 3 februari, 2008 at 1:19 e m said:

  Sponsring Katolsk Verksamhet

  – – – – – – – –

  Hoppas Ulf Ekman har förklarat varför han sponsrat ”katolsk verksamhet” på kloster !

  Angående LO förmiddagsmöte söndag 3/2

  – – – – – – – –

  Ekman jobbar inte gratis, han får ju lön av LO som betalas av LO medlemmar.

  Oavsett om LO eller Ekman betalat ”katolsk verksamhet” kommer det från LO medlemmmars plånbok.

  – – – – – – – –

  Skulle Jesus sponsra kloster med ”katolsk verksamhet” ?

  Har Jesus startat ett kloster någon gång ?

  – – – – – – – –

  Vad sade Caesarius på klostret själv om verksamheten…

  Caesarius: ”…vi ser oss som katoliker…”

  Caesarius: ”Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen”

  Caesarius: ”LO ger oss regelbunden praktisk hjälp.

  Jonathan: ”Ekman skickade pengar genom LO till Östanbäck Klostret”

 • Sigrid L on 3 februari, 2008 at 12:58 e m said:

  Men Haggaj,
  eftersom ”alla andra” (även jag) har läst artiklarna verkar det inte riktigt rätt att riskera att inte veta vad vi andra pratar om.
  Förstår att du har annat på gång, det gäller de flesta.
  Sigrid, matlagandes på väg till årsmöte

 • Bengt Malmgren,

  Bara för att jag inte har orkat läsa ytterligare sidor skrivna om Peter Halldorf så skall Du försöka få mig till att anse mig som en religiös elit.

  Nu börjar spekualtionerna låta som på Flashback om Knutby. 🙂

 • Haggaj, angående alla hårda domar mot andra kristna på denna blogg, och den nonchalanta inställningen att man inte ens behöver läsa om det man kritiserar på annat håll eftersom man redan vet bäst, så undrar jag om inte det är upphovsmännen till denna blogg som anser sig vara den verkliga religiösa eliten.

 • Sigrid L,

  Man måste sålla lite. Jag har andra sysslor att sköta också. Jag tror ärligt talat inte Arenius kan tillföra något nytt perspektiv på Halldorf som är värt att läsa.

  Peter Halldorf hade jag en utfrågning av tillsammans med Stanley Sjöberg och en teolog redan 1995 inför om han skulle få predika i Centumkyrkan eller inte.

  Samtliga betänkligheter vi hade menade Halldorf var tagna ur luften. Idag kan vi se att han gått mycket längre än vad vi befarade då.

  Hur det gick? Om Halldorf fick predika? Jo, Stanley som inte hängde med (det gjorde ärligt talat inte jag heller) när teologen och Halldorf diskuterade undrade till slut:
  ”Men Peter du är väl inte för homosexuella i alla fall?”
  Vardvid Peter svarade att något sådant behövde Stanley inte vara orolig för.
  ”Ja men då så”, sa Stanley och så fick Halldorf predika.

 • Visst, Håkan Arénius har varit pastor under några år, men han har också jobbat som journalist och tidningsman (ledarskribent) under många år. Hans upplägg var detsamma som Jaktlunds hade om MFS, med den lilla skillnaden att Arénius inte valde att intervjua de som var klart emot, utan valde de som förväntades ha rätt åsikt. Att några hade vissa reservationer mot Halldorf gjorde det hela bara mer trovärdigt.

  Dagen visste vad dom gjorde när de gav Arénius uppdraget att syna Bjärka-Säby-rörelsen. De visste på förhand att resultatet skulle bli det de förväntade. Artikeln här nedan bör läsas. Den borde få fler att fly från ”Sodom”. De som redan är berusade biter den naturligtvis inte på.

  http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149100

 • Sigrid L on 3 februari, 2008 at 10:37 f m said:

  Haggaj,
  om det är så att du inte orkat läsa en närstående artikel samtidigt som debatten rasar på er blogg blir jag lite betänksam. Då gör du det lite för enkelt för dig. Damma av läsglasögonen och greppa tidningarna! Det gör debatten mer seriös åtminstone för mig.
  I Kristus, Sigrid

 • Daniel
  🙂 Du er ikke alene!
  ”bruden og skjøgen gjør seg klar paralelt”- der sa du det!!! , det er akkurat det som skjer . Bruden gjør seg klar til å møte brudgommen ved å holde seg våken,søke etter Ham som skal komme og holde seg ren (hvite klær)- ikke gi seg hen til ”hor” (skjøgeliv)

  Anita

 • Shalom! Några lösryckta reflektioner; Vi lever i upprätelsens tider där allt skall upprättas så att Yeshua kan komma tillbaka och upprätta riket.

  Utan att rangordna så väljer den Evige att sätta fokus på olika saker som många gånger hänger ihop utan att vi alla gånger ser det. Treenigheten och jesugudom hänger ihop med den katolska kyrkan och hennes oerhörda maktanspråk. Jesus är synonomt med fadern, påven Jesu ställföreträdare och ofelbar. Sedan vill jag inte avgöra vad som är viktigast, jag håller till fullo med om att budskapet Rom eller Jerusalem är ett ödesbudskap för Sverige.

  Yeshua ord i Joh 17 handlar inte ett smack om att slå ihop några kyrkor i Sverige eller något annat land, det handlar enhet i tron mellan barnen (hedningar) och fäderna (judiska folket). Att vi skall ha enhet i den bibliska (judiska) tron, den tro som en gång för alla överlämnats åt de avskilda.

  Daniel all välsignelse. Må du och dina vänner få många med er i det uttåg som kommer. De som vill vara ledare som skrev under uppropet i Östanbäck borde besinna Watchmann Nees ord från 70 talet; Om din längtan efter storhet är större än din längtan efter avskildhet, då är du en del av skökan.

 • Somebody:

  Nattsudd från Daniel –
  Jag springer, inte riktigt säker på vart ännu, men bort från skökan och hennes döttrar. Likt Lo och hans familj lämnade Sodom & Gomorra i hast. :::::Men, jag tänker ta några med mig. Så många jag bara kan::::: 😉

  Godnatt,
  Daniel

 • Tack Daniel för den korrigeringen. Jag kan hålla med dig till viss del, jag förstår hur du tänker, men vi bad inte om all den hjälp vi fick att göra detta så känt. Nu är det så att vi fruktar den Evige mer än människor, men det betyder ju inte att man inte kan vara taktisk.

  Som ni vet gjorde Dagen en serie artiklar där man gav stort utrymme för hård kritik. När man nyligen i flera artiklar ”synade” Peter Halldorf och hans verksamhet, gavs inget utrymme för de som var kritiska. Så olika det kan råka bli.

  Nu innehåller inte den artikel jag hänvisade till någonting om treenigheten, detta ord nämns inte där, men det visste du nog inte när du skrev.
  Shavua Tov! (Ha en bra vecka)

  ps/ Den nya veckan med 1:a veckodagen (söndag) började när solen gick ned ikväll.

 • Somebody on 3 februari, 2008 at 12:04 f m said:

  Tack, Daniel! Jag är helt enig med dig.
  Det är ett ständigt tjat inom ekumeniken att arbeta för ”den synliga enheten”. Vi har aldrig fått någon uppmaning att arbeta för något sådant. Istället säger Paulus att det är nödvändigt att det finns olika partier bland oss, för att visa vilka som håller provet.

  Ständigt upprepas det att Jesus säger i Joh.17 att vi skall vara ett. Det är nog ett av de mest missförstådda texterna i bibeln. Den enhet som Jesus talade om handlar inte om en synlig enheten, utan om en andlig enhet.

  ”Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss…”, Joh.17:21.

  På samma sätt som Fadern och Jesus är ett, så skall vi var ett med Fadern och Jesus. Den enhet som det talas om handlar inte om enhet mellan troende i första hand, utan om en enhet vi har genom Anden med Fadern och Jesus.

  Den enheten ligger på kollisionskurs med allt vad ”Rom” står för. Gå (spring) ut ifrån henne….

 • SÅ Gerdvall: Treenighetsläran är en helig ko i Sverige. Men, det har du kanske ’lärt dig’ nu….

  Det är otroligt synd att det blev en massa snack kring treenighetsläran istället för Lars Enarssons viktigare budskap: Rom eller Jerusalem – Vart är församlingen i Sverige påväg?

  Rom eller Jerusalem - Vart är församlingen i Sverige påväg?

  (http://www.thewatchman.org/se/webshop_item.php?productNo=1439)

  Skulle önska att ni lade er uppfattning om treenighetsläran på hyllan och fokuserade på ovan tråd av Lars Enarsson…. Tror inte att detta är en frälsningsfråga, även om nog så viktig….

  Tack ändå för tipset. Hoppas aletheia.se kan få vara något av en 2000 talets synagoga där allt prövas mot Ordet.

  mvh
  Daniel

 • Shalom! Tack Andy, Haggaj & My Two Cents för den oräddhet och den kärlek ni visar för sanningen. Ni utgör en fint exempel på en treenighet som fungerar.

  MFS och den s k treenighetsläran har nämnts på denna blogg. Jag möter ständigt missuppfattningar när det gäller det vi undervisar utifrån vår förståelse av bibelns texter. Den som vill få en mer klar uppfattning om MFS och dess ”fruktade villolära” kan gå in på vår svenska hemsida. Där har vi en artikel som heter ”Förstå vår undervisning rätt”. Sedan kan ni mer relevant bedöma det vi undervisar.
  http://www.messianskaforeningen.se

 • Kalles Kula;

  Ser att jag missade ett pat frågor du tog upp. Inte medvetet..

  ”Sedan Reformationen kom har en sak följt i dess spår–splittring av bröder och systrar. Varje väckelse har fört med sig splittring. Små detaljer i troslära har splitrrat och förstört. Detta är ett problem som Paulus tog tag i på sin tid, har alltså alltid funnits. Paulus ville arbeta för enhet!
  nu vill vissa kristna ledare arbeta för enhet.
  Enhet är en biblisk princip för att kunna lyckas med spridandet av Guds rike.”

  – Hmm. Precis samma argument jag ständigt hör av katoliker…. Jag är inte så säker på att denna splittring är så negativ som du och katolikerna vill få det till. Splittrat Guds folk eller Guds finurliga beskydd i sista dagarna?

  Ulf Ekman är på god väg att fullfölja en katolsk profetia ang att de små båtarna skall lägga an vid moderskeppet för att klara den sista stormen.

  David Wilkersson (protestantisk pastor) har profeterat samma sak. Fast inte i positiv bemärkelse. D.v.s. han talar om än världskyrka inte instiftad eller välsignad av Gud.

  Som sagt, jag köper inte någon katolsk skuldbeläggelse över att vi är så många. Gud vet vad han gör. Det vi ifrågasätter är inget tidsfördriv. Jag arbetar 10-12 timmar om dagen med eget företag och har egentligen inte alls tid med det här.

  men, för många av oss är det blodigt allvar. Du kan hån-le om du vill men, både skökan och bruden gör sig redo, paralellt med varandra. Smärtsamma tider för en del. Också nya brytningstider och segertider. Som det ser ut nu har Livets Ord och trosrörelsen på det stora hela gjort sitt som förnyelserörelse i Sverige. Den friska fläkten över UE många av oss kände är borta. Smörjelsen förvinner i det kompromissande han nu håller på med.

  Sedan snacket om att Paulus jobbade för enhet (läs ekumenik). Det är delvis förvrängda ord.

  Paulus uppmuntrar de kristna i Efesus till att ”… vandra värdigt sin kallelse… måna om att bevara Andens enhet…”.

  bevara Andens enhet

  bevara Andens enhet

  bevara Andens enhet

  Alltså något som redan fanns. Inte något vi skall :::försöka skapa:::.

  Det hade också kunnat vara en uppgift för Ekman att ’bevara andens enhet’ i sin egen rörelse. Jag skulle bli storligen förvånad om hans nya doktriner inte får precis motsatt inverkan i de egna leden till slut. Någon har efterlyst vad Sven Nilsson säger om katoliceringen på LO. Sten Nilssons reaktioner hade också varit intressant, men han är kanske för gammal för att hänga med i debatten nu.

  Det är tyst på det hela tagna bland predikantkåren i nästan alla samfund. Ty, vem vill gå emot ’enhet’.

  Luk 12:32 Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

  Matt 18:7 Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.

  Förförelse eller förföljelse. Det var ämnet på en mycket bra predikan av Ulf strax efter Israel-exilen. Kanske var den mer profetiskt än vi då förstod. Ty, förföljelsen undviker man bäst genom att ansluta sig till den stora Kyrkan, etablerade doktriner, Påven i Rom. Har Ekman glömt sin egen predikan?

  Det vore i så fall inte första gången…..

  Till sist:
  ”Aletheia, hur fungerar denna blogg för spridandet av Guds rike?”

  – Allt har sin tid och det vi gör har olika funktioner och målsättningar. Aletheia fungerar f.n. som en intern dialog över den nya ekumeniken och vart den leder oss. Tystnaden i ämnet har varit öronbedövande och vi vill dra vårt strå till stacken.

  Det är egentligen inte vår uppgift, men vi gör det till det tills någon av de Herdar Gud kallar till Sitt folk i Sverige ställer sig på muren och i gapet för vår nation. Ja, det är stora ord. Ännu en gång – framtiden kommer bekräfta allt. Om inte Guds Ande redan gjort det i ditt hjärta här och nu.

  mvh
  Daniel

 • Kalle kula:
  ”Det borde betyda något att det idag finns fler tungotalande katoliker än pingstvänner (Barna och Pew Forum)”
  Sedan när är tungotal ett tecken?
  Det finns mormoner som talar i tungor. Ska ni söka enhet med dessa också?
  (Även satanister ber i tungor.)
  Nej! Tungotalet är inget som kan binda samman!

  (Sedan tror jag att det finns tungotalande katoliker som är frälsta, men det är en annan femma.)

 • Kalle,

  Jag skickar detta igen eftersom jag inte fått något svar.

  Tack för att du svarar sakligt på frågor på den här bloggen!

  Jag har några frågor med anledning av ditt uttalande om MFS tidigare att du kan ha gemenskap med katoliker men inte med dem. Hoppas du kan ta dig tid att svara.

  1. Ska vi har gemenskap med alla som är lemmar i Kristi kropp eller bara en del?

  2. Vad är det som gör att man blir en lem i Kristi kropp?

  3. Är det treenightesläran eller är det evangeliet som är Guds kraft till frälsning?

  4. Vad är evangeliet enlig dig?

  5. Vilken bekännelse är det som ligger till grund för Ulf Ekmans nya ekumenik?

  Tacksam för svar. Gud välsigne dig!

 • Lasseman on 2 februari, 2008 at 10:13 e m said:

  Johan E

  – – – – – – – –

  Har Jesus startat ett kloster någon gång ?

  Varifrån kommer ”förebilden” om att leva i kloster ?

  – – – – – – – –

  När vi nämner Östanbäck kloster handlar det inte om människorna utan om själva ”munkväsendet” och ”klosterväsendet”.

  Jag har gett flera referenser på att själva ”klosterväsendet” formades under många hundra år och har sina rötter i asketism, gnosticism och buddistisk påverkan som blandats med kristna läror.

  Bara för att det finns kristna läror inbakat i ”klosterväsendet” innebär väl inte att man kan svälja allt !

  Mormonerna och jehovas vittnen har också kristna läror inbakade, men det är inte evangelisk kristendom för det.

  – – – – – – – –

  Östanbäck kloster uppfördes 1876 men inköptes av ett brödraskap 1970 som bildade kloster, det är ett manligt kloster.

  Munkarna på Östanbäck kloster lever enligt tidegärden samt benedikts regel.

  – – – – – – – –

  Tidegärden är ”kyrkans dagliga bön” delvis utgiven av romersk katolska kyrkan 1995.

  Benedikts regel kommer av Benedikt av Nursia som levde i klostret Monte Cassino.

  – – – – – – – –

  Tanken att leva avskilt klosterliv kanske låter bra.

  Men var står det i Bibeln, det är frågan ?

  Vad skall vi göra med missionsbefallningen när Jesus sa ”GÅ UT”

  – – – – – – – –

  Om jag har fel får du gärna visa det med Bibeln.

  Ekman har ofta citerat bibelstället ”att var sak avgörs efter 2 – 3 vittnens utsago”.

  Så minst 3 bibelställen kan peka på en någorlunda kristen grund

  – – – – – – – –

  Var vänlig och visa 3 bibelställen där Jesus sade ”samla in pengar, bygg en byggnad, GÅ IN DÄR och lev asketiskt kloster liv”

  Du får gärna visa även 3 bibelställen där Paulus, Petrus och Johannes sade man skall ”GÅ IN” och lev asketiskt kloster liv”

 • Kalles Kula

  Du lämnade detta obesvarat;

  ”Känner du någon loare inklusive du själv som offentligt talade ut sin tro på dessa sanningar? före det att Ulf deklarerade kursändringen.

  Ni var alla varma anhängare av reformationen. Ni deklarerade överallt att t.ex. LOU vilade på reformationen´s grund, en reformation som ni nu säger inte behövdes!
  Om du vore ensam, men hundratals skolade individer, gjorde exakt som du. När UE´s mästarhjärna plötsligt drog sina slutsatser, då vände ni kappan.
  Det visar sig med all nödvändig tydlighet att ni som kollektiv i mångt och mycket tänker med de föreställningar som Ulf lagt in i era hjärnor. Saknas månne den individualitet som skapar en fri och självständig person?”

  Genom att inte svara så bekräftar du att ingen svängde kappan förrän visselpipan hördes.
  Du bevisar att de fem punkterna jag tog upp blev en naturlig del i loarnas föreställningsvärld efter att UE´s signalerat, höger om!

  Du och de andra tänker helt fritt när ni funderar på valet mellan pasta eller potatis, där har Ulf inte gett klara direktiv. Men inom trons område tänker du i snäva banor liksom i borrade tanketunnlar.
  Tack för ditt utmärkta svar, och tack för att du så tydligt illustrerade vad tankefrihet är för dig.

  En fin helg tillönskas dig och alla loare!

 • Jag ställer mig självklart 100% bakom Daniels inlägg här ovan, och vill också poängtera att vi känner en nöd för det vi tagit upp. Om vi inte gjorde detta utav kärlek hade vi inte gjort det. Det fins tillräckligt med olika forum som vräker ur sig med bitter galla gentemot Livets Ord, och vi sa tidigt att det var något vi inte önskade med Aletheia! Jag håller med dig Johan E i din ”korta reflektion så här på lördagskvällen”, och tror och hoppas vi i Aletheia har prackat på andra såikter de inte har. Om vi gjort det beklagar jag det. Vi önskar det vi tar upp ska baseras på fakta, inte spekulationer och rykten.

  Till Kalle Kula;
  Självklart brinner vi för att evangeliet ska förkunnas också här på Aletheia, och ganska snart kommer det både artiklar och video. Men samtidgt ser vi att det finns ett behov att tala om delar av det som har med enhet att göra, och speciellt det som sker i Uppsala. När det är sagt vill jag återigen påpeka att vi älskar Ulf Ekman, de andra pastorerna och ledarna och självklart medlemmar i Livets Ord! Jag hoppas träffa en del av dessa under mitt Sverigebesök i maj, och har registrerat att Ulf Ekman har seminarium samtidigt… Själv besöker jag församlingen Arken tillsammans med Åge Åleskjaer och Peter Ljunggren, och behöver jag lägga till att konferansens tema är nåd…;)

  Min fråga om beloppets storlek på gåvan var inte menat som ett krav, men endast av nyfikenhet. Förutsatt att det verkligen var en privat gåva från pastorsparet Ekman, ska jag inte gräva mer i den frågan. På grund av broder Caesarius formuleringar i mailet ställdes frågan. Det framkomm även i en del av medlemmarnas kommentarer att de var ovetande om mycket av det som föregått av samarbete mellan LO och Östanbäck, så kanske man borde vara tydligare med information om vad man gör? Öppenhet tjänar alla på, och på det sättet undviker man spekulationer om en dold agenda.

  Var välsignade kära bröder i Herren!
  Hoppas som sagt träffa många av Aletheias läsare i maj! 🙂

 • Kalles Kula on 2 februari, 2008 at 7:54 e m said:

  Haggaj,
  Kul, jag som sätter agendan 🙂 Nä jag bara analyserar vad jag ser.
  Själv är jag en obetydlig person inom LO, typ.

  An,
  Du frågade ”Om du tänker egna tankar hur är det med följande föreställningar?
  -den evigt förblivande jungfrun
  -bejakandet av kloster (tidigare var de från djävulen)
  -Petrus´ämbetet (bekänt av Ekh i predikan)
  -Mässoffret (Helige Ande gör så att detta bröd och lekamen för oss blir din kropp och ditt blod)
  -Kritiken av reformationen, den behövdes bara delvis, och bara inom RKK.”
  OM jag ger svar på detta så är det min personliga åsikt och den har inte mycket att göra med LOs.
  – Evig Jungfru, Det finns många saker sagt om Maria. Dock lite fakta. En teori är att Josef hade barn sedan tidigare, de nämns som Jesu syskon. Maria kunde alltså ha varit jungfru för alltid… inte så troligt dock. Det är mer troligt att man ger henne den titeln som en hedersbemärkelse. Men, jag har inget bra svar på den frågan.
  – Kloster för min del är positivt. Själv har jag under mina många år på LO aldrig riktigt hört eller upplevt att kloster skulle vara från Djävulen. Som nämns tidigare kan disskuteras huruvida det är rätt att man stänger sig inne när kallelsen är att gå ut. Men då kan man väl fråga sig hur många kristna som verkligen går ut? Vidare, att gå i kloster innebär inte bara att man sitter tyst någonstans. Det finns mängder med kloster idag och genom historien som sprider Guds rike på denna jorden väldigt effektivt.
  – Petri ämbete. Om du med detta menar att man erkänner påven så måste jag väl säga att man är dum om man inte gör det. Han är trots allt ledaren för den största kyrkan i världen. Sedan om man säger att allt han gör är rätt och att man underordnar sig honom, det är en annan femma.
  – Mässoffret, Ulf Ekman har skrivit en liten bok om detta, den bör förklara hans syn på nattvarden. Detta är dock ett mysterium som vi inte kan förstå eller förklara. JAg tror att det är vist att läsa Bibeln med sin tro på det övernaturliga aktiv. Jesus säger att vi ska ta nattvarden och att det är hans kött och blod.
  – REformationen var både bra och mindre bra. JAg tror att vi är glada för vad vi har idag som ett resultat av reformationen. Något behövdes göras. Men om det som gjordes var det bästa, det kan disskuteras.

  Den verklighet som jag ser på Livets Ord är väldigt annorlunda än den som ofta hörs. De personer som är i min omgivning pratar ofta om trosfrågor och vi pratar öppet utan någon rädsla eller tanke på att vår cellgruppsledare eller pastor skall höra oss. Det är ett öppet klimat för att disskutera på LO (enligt min verklighet).

  Jag känner inte något behov att ta mig ut ur Livets Ord. Jag må vara en av de mer aktiva medlemmarna men LO har inte sin hand över mig på ett sätt som gör att jag måste stanna. Jag är som alla andra helt fri att tycka, säga, och uttrycka vad jag vill. Jag har haft en tid då jag var oerhört mycket mindre aktiv inom LO. Det var inga problem. Mina vänner accepterade det också. Jag har varit med i två andra församlingar sedan jag först kom till LO, inte det heller några problem. Ekman, familjen Ekman, Ekh, och andra styr inte på det sätt som vissa (även medlemmar) tycks tro. De är självklart måna om sina får, det är ju deras uppgift att vakta över dem.
  Men din önskan att jag ska lyckas ta mig ut är lite felriktad. Just nu ser jag inget behov av att ta mig ur. Ekmans svängning (som disskuteras här) är för mig ett reformerande av det kristna livet där vi återgår till våra källor, där vi ser en djupare sanning i gudstjänstlivet. OM Ekman en dag skulle säga att vi nu blir katoliker, då är det något som jag inte vill vara. Men den dagen kommer nog aldrig.

  I din sista kommentar har du både rätt och fel. Det finns de inom LO och trosrörelsen som ser upp till Ekman och ser honom som ofelbar, det är inte rätt. Han har som sagts tidigare själv proklamerat att han har fel ibland. Det har vi ju alla. Däremot påpekar du att vi synar saker och ting för lite. Det har du rätt i. Men det gäller inte bara LO utan alla kyrkor, särskilt de karismatiska och de inom trossamfund.

  Haggaj,
  Identitet, Jonathan sa aldrig rent ut vem han var. Men jag tror inte han har något emot att ni gav honom till känna. JAg var mest nyfiken på att du hälsade vännerna i Tulsa.

  Kalles Kula

 • Johan E on 2 februari, 2008 at 7:48 e m said:

  Daniel:

  Jag tycker att du visar en riktigt bra attityd i dit senaste inlägg. Mer sådant!

  Åsikter har vi alla, och alla har vi förmodligen fel i något.

  Men låt oss föra ett samtal i en sansad ton. Låt oss sluta döma varandra till helvetet.

  Låt oss också sluta pracka på varandra åsikter vi inte har.

  Kort reflektion så här på lördagskvällen…

 • ”Visst, du har rätt! Frågan ang. om Ulf Ekman bejakar påvestolen är obesvarad.”

  – Tack.

  ”Men låt mig fråga detta, Är RKK så ond som den framställs här?”

  – Nej, vi har nog varit ganska snälla. Ju mer man läser om denna väldiga maktapparat, ju mer mörkrädd blir man.

  ”Min hjälte brukade vara Martin Luther, min fiende brukade vara RKK. Idag, efter att ha studerat mängder av kyrkohistoria med specialisering på Luther, Erasmus, och reformationen ser min bild lite annorlunda ut.
  Visst finns det mängder av teser i RKK som är obibliska, men inte 95% som Stefan G föreslår. Men hur mycket finns det i SvK, Frikyrkorna runt om i Världen som är obibliskt?”

  – Då har du varit steget MER antikatolsk än jag. Jag har bara en fiende och det är mörkrets herre. Om man inte ser alla villfarelser som florerar inom rKK, vill man inte se dem. Gäller givetvis även många av hennes döttrar.

  Du skrev först: ”Som medlem i Livets Ord har jag och mina vänner sökt ett bra forum för att diskutera tros frågor och saker som rör kyrkan i allmänhet.”

  Jag hävisade skämtsamt till ett katolskt forum då du inte var nöjd med detta.

  Då svarar du ”Nä jag är inte särskilt intresserad av ett annat forum. Jag har knappt tid med detta forum.”

  – Det är en mindre parantes i sammanhanget men hur ska du ha det? Först säger du att du letar ”ett bra forum för att diskutera tros frågor och saker som rör kyrkan i allmänhet” och sedan att du inte har tid med forum.

  ”Och “sanningarna” i detta forum stör inte så mycket. Många av dessa sanningar är ju dessvärre inte särskilt sanna. Många av de teorier och åsikter som presenteras här faller ofta samman.”

  – Vi SÖKER sanningen tillsammans med syskon över hela sverige. Vi vare sig presenterar dem eller tror oss sitta inne med dem.

  – Huruvida åsikter ofta faller samman som presenteras här kanske vi ändå får låta framtiden avgöra. Den nöd som många av oss har över Livets Ords utveckling bekräftas nästan dagligen av pastorer och lekmän runt om i landet via epost, inlägg och telefonsamtal.

  Det som gör aletheia svårt att greppa är att vi INTE består av bittra avhoppare. Vi älskar Ulf Ekman precis lika mycket som Arborelius. Besöker LO nu och då med öppet sinne. Hittils har det även inneburit att de flesta smo kommenterat är medlemmar som är kvar i LO men, delar oron över utvecklingen.

  ”Och vidare, du hänvisar till “båda inläggen” jag har tyvärr inte sett ett annat inlägg, vilket inlägg är det? Har som sagt inte så mycket tid att följa detta forum.”

  – Har du ett äkta intresse av övriga medlemmar skummar du igenom kommentarerna själv. Det tänker jag inte göra åt dig. Intressant i sammanhanget är att en majoritet av inläggen bekräftar att något negativt håller på att hända i Uppsala.

  Till sist: Enhet är bra. Enhet har vi redan. Jag har förra veckan talat med flera pastorer och ledare jag aldrig haft kontakt med förut. Det tog inte måmga minuter innan någon inom mig ’klickade’.

  Jag tror inte enhet går att skapa. Enhet med en kyrka som utan att skämta hävdar att de sitter inne med 100% av sanningen, läromässigt och vars ledare vickar för Jesus.

  Ibland är något så enkelt (eller svårt?) att det rör sig om en känsla ’i anden’. Ett stort rött andligt ljus över ett skeende. Jag har efter min uppväxt i karismatiska sammanhang mycket svårt för alla dem som ständigt säger sig höra från Gud. Men, i bland kommer man inte undan att DEN HELIGE ANDE talar inom en och säger: Ha ingen del i detta. Varna mitt folk, o.s.v.

  Det innebär att endast framtiden visar om vi har rätt i vissa funderingar.

  Finns det en äkta enhet, finns det också en falsk sådan. Jag är övertygad om att Ekman tror sig betjäna den äkta enheten men, något säger mig han har fel.

  /D

 • Lasseman on 2 februari, 2008 at 6:40 e m said:

  I N R I K T N I N G Katolsk eller Kristen ?

  – – – – – – – –

  Vad sade Caesarius på klostret själv om verksamheten…

  Caesarius: ”…vi ser oss som katoliker…”

  Caesarius: ”Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen”

  Caesarius: ”LO ger oss regelbunden praktisk hjälp.

  Jonathan: ”Ekman skickade pengar genom LO till Östanbäck Klostret”

  – – – – – – – –

  Om Caesarius ser sina Kloster anhängare som ”katoliker…” så är det väl en form av ”katolsk verksamhet”

  – – – – – – – –

  Andra Vatikankonciliets dekret om ekumeniken klargör: ”Endast genom Kristi katolska kyrka, som är den universella vägen till frälsning, kan man få del av nådemedlen i deras fullhet…”
  Källa: Katolska katekesen sid 238-239, #816

  Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron. Protestantismen kan knappast kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen i Vatikanen.
  Källa: SVT Text-137, 2007-07-11

  – – – – – – – –

  Mariakulten: Maria påstås kunna frälsa

  När hon (Maria) upptogs till himlen lämnade hon inte sitt frälsande uppdrag. Det skall fortsätta utan avbrott till dess alla utvalda fullkomnats för evigt. Genom sin mångfaldiga förbön utverkar hon för oss den eviga frälsningens gåvor…. Därför åkallas den saliga Jungfrun som förespråkerska, beskyddarinna, hjälparinna och förmedlarinna.
  Källa: Katolska katekesen sid 277-278, #969

  – – – – – – – –

  Påven och katolicismen sade år 2007 att de är enda vägen till frälsning
  Mormonkyrkan påstår att de har rätt och är enda vägen till frälsning
  Jehovas Vittnen påstår att deras kyrka och lära är enda vägen till frälsning

  Men Bibeln säger att bara Jesus kan FRÄLSA

  – – – – – – – –

  Hur kan Ekman/LO stödja en slags ”katolsk verksamhet” med falska läror som mariakulten

  Hur kan Ekman/LO ge ekonomisk och praktisk hjälp till ”katolsk verksamhet” som har en påve som enbart ser katolicismen som frälsning ?

 • Johan E: en vild gissning – är du medlem i Livets Ord? I så fall, varför sitter du och surfar på internet när det samtidigt är lovsångsgudstjänst hos Er? OBS! Jag frågar med glimten i ögat!

  (Om du inte är medlem i LO så bortse från denna fråga.)

 • Kalles Kula

  dina ord ljöd,
  ”An, antyder att jag tänker Ulf Ekmans tankar, så är inte fallet alls. Jag högaktar Ekman och beundrar honom. Men som sagts tidigare, Ekman ses inte som påven som ofelbar! Min trohet är inte till Ekman eller LO utan till Gud.”

  Om du tänker egna tankar hur är det med följande föreställningar?
  -den evigt förblivande jungfrun
  -bejakandet av kloster (tidigare var de från djävulen)
  -Petrus´ämbetet (bekänt av Ekh i predikan)
  -Mässoffret (Helige Ande gör så att detta bröd och lekamen för oss blir din kropp och ditt blod)
  -Kritiken av reformationen, den behövdes bara delvis, och bara inom RKK.

  Känner du någon loare inklusive du själv som offentligt talade ut sin tro på dessa sanningar? före det att Ulf deklarerade kursändringen.

  Ni var alla varma anhängare av reformationen. Ni deklarerade överallt att t.ex. LOU vilade på reformationen´s grund, en reformation som ni nu säger inte behövdes!
  Om du vore ensam, men hundratals skolade individer, gjorde exakt som du. När UE´s mästarhjärna plötsligt drog sina slutsatser, då vände ni kappan.
  Det visar sig med all nödvändig tydlighet att ni som kollektiv i mångt och mycket tänker med de föreställningar som Ulf lagt in i era hjärnor. Saknas månne den individualitet som skapar en fri och självständig person?
  Hur ska du ta dig ut? Kanske detta forum kan bli till hjälp.

  Ulf´s ofelbarhet finns det ingen loare som hävdar. Men förmågan att syna hans felbarhet, vilket är det intressanta, den brister.

 • Johan E on 2 februari, 2008 at 6:26 e m said:

  Jag menar att vissa inlägg både bland trion som driver denna blogg och bland de som kommenterar tenderar att dra väldigt extrema slutsatser. Ett exempel på detta är att Östanbäck skulle vara ett hedniskt tempel. (Nu överdriver jag 😉 ).

 • Johan E,

  Paastaar du att Aletheia konspirerar igen foer att en av bloggarna (i detta fall Lasseman) tycker annorlunda aen dig?

  Haller med om att kloster och munkliv inte aer bibliskt utan naagot som sakta smygit sig in i DKK genom aarhundradernas gaang, delvis med roetter i hedniskt ursprung….

 • Johan E on 2 februari, 2008 at 6:02 e m said:

  Lasseman:

  Din andra fråga där du menar att Östanbäck kloster har ”hedniskt ursprung” tar ju priset.

  Om inte detta är konspiratoriskt så vet jag inte vad som krävs…

 • Kalles Kula,

  Eftersom Jonathan själv valt att göra sig synlig för dem som vet vem han är, skulle det vara löjligt att inte informera de andra läsarna om samma sak.

  Och på Din fråga om hur den här bloggen fungerar i spridandet av Guds rike så har jag ett tydligt svar:

  Sanningen skall göra oss fria.

  Hur vi sedan skall tolka allt det Du skriver är helt omöjligt att ta ställning till. Vi vet ju inte vem Du är. Men Du kanske också är känd för läsarna på LO, men okänd för oss andra utifrån vad Du presenterat. Du skriver ju i alla fall som om det var Du själv som satte agendan på LO. 🙂

 • Lasseman on 2 februari, 2008 at 5:27 e m said:

  K L O S T E R

  Är kloster/munkväsen bibliskt ?

  – – – – – – – –

  Kloster och Munkväsen kom inte över en natt utan var en process där olika hedniska seder infördes i katolska kyrkan bit för bit under många år.
  Gnosticismen lärde att vissa personer hade en högre kunskap samt att det andliga var finare än det materiella. Den österländska kristenheten fanns i en region med risk för buddistisk påverkan.
  Moderkulten hade ett asketiskt prästerskap, fasta, försakelse, rening och en slags frälsningslära.
  Cybele kulten hade ett verkligt munkväsen och Isisprästerna rakade en del av hjässan.

  Många av kyrkans män gillade i sina hjärtan munkarnas tillbakadragenhet och världsförakt och visade sig även kunna tävla med dem i personlig enkelhet och försakelse.
  Den asketiske biskopen Basilius försökte vinna de grekiska munkarnas förtroende och skapa klosterregler som blev allmänt gällande i österlandet.
  Den snabba utbredningen av munkväsendet berodde på att många som rekryterades var människor som förut brukat liknande hedniska företeelser.

  Mer och mer började en hierarki bildas i kyrkan med pästerlig rangordning och krav på att prästerna skulle leva ogifta
  Med tiden började kyrkan anse att det fullkomliga krist-liga livet bara kunde förverkligas i klosterlivet och Munkvigningen blev en av Sakramenten
  Denna åtskillnad kvarlever än i dag i den katolska kyrkan, den ”högre” lever klosterliv och den ”lägre” lever vanligt borgerligt liv.

  Källor:
  Holmquist H. 1907 Gamla kyrkans historia, sid. 16, 285, 391-392
  Liedgren E. 1945 Tids och livsbilder ur kristendomen, sid. 36-37
  Showerman G. 1901 Great mother of the gods, sid. 108
  Johansson A. 1947 Kyrkohistoria, sid. 39

  – – – – – – – –

  Jesus sade väl gå ut i missionsbefallningen !

  När sade Jesus att man skulle ”gå in” och hålla på med katolsk klosstersed som kom från hedendomen ?

  – – – – – – – –

  Vad sade Caesarius på klostret själv om verksamheten…

  Caesarius: ”…vi ser oss som katoliker…”

  Caesarius: ”Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen”

  Caesarius: ”LO ger oss regelbunden praktisk hjälp.

  Jonathan: ”Ekman skickade pengar genom LO till Östanbäck Klostret”

  – – – – – – – –

  Hur kan Ekman/LO ge ekonomisk och praktisk hjälp till ”katolsk verksamhet”

  Hur kan Ekman/LO ge ekonomisk och praktisk hjälp till kloster med katolskt och hedniskt ursprung ?

 • Kalles Kula on 2 februari, 2008 at 5:17 e m said:

  Daniel,
  Visst, du har rätt! Frågan ang. om Ulf Ekman bejakar påvestolen är obesvarad.
  Men låt mig fråga detta, Är RKK så ond som den framställs här?
  Min hjälte brukade vara Martin Luther, min fiende brukade vara RKK. Idag, efter att ha studerat mängder av kyrkohistoria med specialisering på Luther, Erasmus, och reformationen ser min bild lite annorlunda ut.
  Visst finns det mängder av teser i RKK som är obibliska, men inte 95% som Stefan G föreslår. Men hur mycket finns det i SvK, Frikyrkorna runt om i Världen som är obibliskt?
  Jag står nu inte upp och försvarar RKK, jag är inte katolik och jag accepterar inte påven på ett katolskt sätt.
  Men låt oss se saker som de verkligen är.

  An, antyder att jag tänker Ulf Ekmans tankar, så är inte fallet alls. Jag högaktar Ekman och beundrar honom. Men som sagts tidigare, Ekman ses inte som påven som ofelbar! Min trohet är inte till Ekman eller LO utan till Gud. Min filosofi är inte någon annan än Kristi sinnelag. Om man har gett hela sitt liv åt att vara kristen bör det ju innebära att man har förnyat sitt sinne med Guds Ord. Och där står jag.
  Men, jag frågar detta, lite kontroversiellt, tänker ”vi”–eller ser vi– för mycket genom protestantismens och frikyrkans linser och filter?
  En av teologins problem är att man söker stöd i Bibeln för det man redan tror. Man ser alltså inte vad Bibeln egentligen säger utan man ser vad man söker efter.
  Sedan Reformationen kom har en sak följt i dess spår–splittring av bröder och systrar. Varje väckelse har fört med sig splittring. Små detaljer i troslära har splitrrat och förstört. Detta är ett problem som Paulus tog tag i på sin tid, har alltså alltid funnits. Paulus ville arbeta för enhet!
  nu vill vissa kristna ledare arbeta för enhet.
  Enhet är en biblisk princip för att kunna lyckas med spridandet av Guds rike.

  Aletheia, hur fungerar denna blogg för spridandet av Guds rike?

  Och till sist Daniel,
  Nä jag är inte särskilt intresserad av ett annat forum. Jag har knappt tid med detta forum. Och ”sanningarna” i detta forum stör inte så mycket. Många av dessa sanningar är ju dessvärre inte särskilt sanna. Många av de teorier och åsikter som presenteras här faller ofta samman.
  Och vidare, du hänvisar till ”båda inläggen” jag har tyvärr inte sett ett annat inlägg, vilket inlägg är det? Har som sagt inte så mycket tid att följa detta forum.

 • Kalles Kula on 2 februari, 2008 at 4:58 e m said:

  Daniel och Haggaj,
  Detta Forum säger att man kan kommentera och vara anonym. Ni röjer identiter i rykande fart. Intressant!
  Vidare, jag nämnde att det råder en dold agenda här. Visst, jag hade fel. Agendan är inte dold utan fullständigt uppenbar!
  Ni nagelfar saker på ett väldigt intressant sätt. Jonathan förklarar att gåvan, som är en av orsakerna till denna diskussion, kom från Ekmans personligen. När Ni till slut har accepterat det, ja då skruvar ni upp det och vill veta hur mycket gåvan var. Ytterligare visas er agenda.

  Enhet, ska vi inte arbeta för enhet? Hm, det låter intressant. Men det låter också väldigt Lutherskt och protestantskt. Kyrkan hade en gång en otrolig enhet tills en dag… Luther reagerade på avlatshandeln och vips hade vi en mängd olika samfund med olika agendor, fokus, och lärosatser. I reformationens sköte blev RKK plötsligt en fiende till Gud. Och idag verkar allt som RKK står för vara en fiende till vår tro.
  Först, tänk om Luther inte hade varit så het på gröten utan hade fortsatt att undervisa sina elever sina teser. Han satt med framtidens präster, biskopar och påvar. Tänk om han hade fogat sig under den store Erasmus och de tillsammans had kunnat reformera RKK från insidan.
  Hursomhaver…
  Idag arbetar LO för enhet. Lo har även ändrat vissa saker i gudstjänstfirandet.
  Enhet har kommit främst som ett resultat utav att Ulf Ekman och andra har predikat med stark betoning på den Helige Ande. När vi ”flödar” eller fungerar genom Anden så verkar vi i enhet. När vi verkar i enhet så dras vi till andra som verkar i Anden. Det borde betyda något att det idag finns fler tungotalande katoliker än pingstvänner (Barna och Pew Forum). Var finner man enheten, där Anden förenar och inte där man låter trossatser splitra.
  Vad gäller katolska tendenser på LO. På samma sätt som man kommer närmare bröder och systrar när man verkar i Anden kommer man också till en djupare förståelse av Kristendomen och dess traditioner osv. Nattvarden var en av de större frågorna som tog fart i reformationen. Luther ändrade synen från RKK. De övriga samfundsledarna kom fram till egna slutsatser. Idag har LO börjat ta nattvarden på mer allvar. De viktiga fundament (sakrament) i den kristnes liv har suddats ut genom åren. Dopet och dess betydelse fick mindre betydelse redan under 100 talet. Idag tar de flesta nattvarden och dopet som symboliska handlingar.
  Ta Bibeln på allvar, Jesus säger ju att det är hans kött och blod. Våra små hjärnor kan inte riktigt greppa detta. Därav de många varianter utav trosläror.
  Vad jag vill säga är det att LO inte efterapar katolska traditioner, för att de är katolska, utan för att de var traditioner och handlingar innan RKK. De var instiftade av Gud.
  Misstaget är mer att vi i den moderna kyrkan har predikat ett svagare evangelium än vad vi borde ha gjort. De sakrament som Jesus instiftade borde ha praktiserats med allvar genom hela kyrkans historia, vilket inte är fallet.

  Vi måste alltså se skillnaden i att verka i Anden, vilket ger enhet och en bättre förståelse utav de bibliska och kristna traditioner som Gud har inrättat och vill att vi utför, och att flörta med RKK och styra om skutan sakta till att göra LO till en Petri filial.

 • Stefan

  Det är just den här naiva synen inom frikyrkligheten ”vi litar på vår pastor” som är så märklig. I teologisk ledarskapslitteratur brukar nämnas att mer sk ”dictatorial” styrelseskick är vanligt där msk uppskattar att följa en stark ledare som sköter tänkande åt f.medlemmarna. Dvs människor som inte kräver så mycket så länge det sker häftiga ting som under, tecken och mirakler.

  På Livets Ord har man haft denna stil. Det har aldrig förts någon saklig diskussion eller debatt med medlemmar. Allt bestäms och drivs ovanför deras huvud. Förs.möten är mer en plats där man kan visa upp vad man gjort. Ngn möjlighet att ställa frågor har aldrig funntis där. Dessutom vet man att folk gör inte det för att uppfattas som kritiska. Grundläggande ska medlemmarna bara lita på den ”smorde” ledaren som är utvald speciellt av Gud för denna tid.

  I ett tidigt nummer av Keryx som ges ut av L.O. så var temat ledarskap och det var komiskt.
  Där skrev Robert Ekh en artikel om apostoliskt ledarskap och vilket exempel använder han. Givetvis tar han Livets Ord.
  Det säger en del om synen på LO om sig själva.

 • Andy,

  Du tackar Jonathan att han svarar trots att det är lördag. Du vet väl att det inte är messianerna de har stöttat! Men, messianerna, de skriver inget på lördagarna. 😉

 • En följdfråga till Jonathan:

  Om det nu ändå skulle vara så att Ulf och Birgitta personligen gett en gåva ”via” Livets ord och att det inte är någon efterkonstruktion, är det vanligt att pastorer får sina personliga gåvor administrerade av Livets ord? Till vilka mer har i så fall gåvor utgått? Har Livets ord gett något till Bjärka-Säby eller liknande kommuniteter?

  Som medlem så tänker man alltid positivt om ekonomin och församlingen, det är massor av gånger jag försvarat Livets ords upplägg om att det är en stiftelse och att vi inte behöver ha insyn, då vi litar på vår pastor. Men när teologin och inriktningen nu svänger som den gör, så kommer det många nya frågor.

  En är hur ekonomin sköts och redovisas (mer än en övergripande powerpoint någon gång om året) finns det överhuvudtaget möjligheter att som medlem få titta på bokföringen och ställa frågor som det gör i frikyrkan där jag tidigare var medlem?

  En annan är hur församlingsledningen kan godkänna att Ekman skriver under artikeln om att kallelsen till klostergemenskapen är profetisk och att det är Guds Andes verk att dessa kommer tillbaka efter 500 år?

  Det kom en kvinna till Ulf på 90 talet och upplevde en kallelse till klosterliv. Ulf svarade då att alla kloster är från Djävulen. Detta var en allmän uppfattning på LO då. Jag hade den också och har den fortfarande. Finns det inte något forum där ni som ledare tittar tillbaka i historien och leder församlingen på en stabil väg?

  Stefan G

 • Jonathan

  Tack för svaret. Låt oss resonera vidare, utifrån vad du skrev,
  ”Styrelsens sammansättning leder inte med automatik till någonting. Det är hur styrelsen handlar som är det viktiga.”

  Ser du någon risk att en styrelse utan ett valt mandat från sin huvudman (= församlingsmedlemmarna som kollektiv) skulle kunna prioritera fel? Eller frestas att gynna sig själva med löner och förmåner?
  Medvetet eller omedvetet kanske?

  Alla folkrörelser tvingas välja en juridiskt fungerande form i det land man verkar. Ofta väljer man ideell förening för att alla medlemmar ska kunna ges samma röst vid t.ex årsmötet.
  I en stiftelse har du några avgörande problem.
  Stiftelsen kan inte ha enskilda medlemmar. Om någon sägs vara medlem i en stiftelse så betyder detta att man är med i en slags ”supporter grupp” och står med sitt namn i en lista, men naturligtvis helt utan rösträtt eller att kunna juridiskt delta.
  Det andra problemet är att styrelsen tvingas att ge sig själva ansvarsfrihet för sin förvaltning. Det saknas ju ett årsmöte där medlemmarna som kollektiv kan besluta att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. En jävssituation som ingen kristen ledare vill ha.

  Att välja stiftelseformen innebär att ”fåren” på många sätt hamnar utanför familjen eller hur?

 • Jonathan,

  Min ”insinuerande ton” får jag be om ursäkt för. Den tillför naturligtvis inget till samtalet och jag skall försöka skärpa mig.

  Tack för Dina svar så här långt!

 • Tack Jonathan för dina svar! Det är lördag, men du väljer ända att besvara en del av de frågor som kommer fram här, och det värdesätter nog alla. Jag tror inte någon påstått att det var medlemmarnas pengar som gick till Ösatanbäck, men att det snarare var en (påstående) fråga. Utifrån de svar jag fick från broder Caesarius framkom det tydligt att pengarna och hjälpen kom från Livets Ord som församling. Därför blir det en aning märkligt när ni nu efter några dagars funderingar säger att pengarna kom från pastorsparet Ekman. Förstår du att det ifrågasätts, eller känns det bara som orättvisa anklagelser?

  Får vi fråga hur stor summan var, eftersom broder Caesarius i sitt mail skrev att det var ”en stor summa pengar”? Förstår ni också att logiken tillsäger att man stöder visionerna bakom Enhetens kyrka genom att ge pengar, och att det då är närliggande att formulera de frågor vi ställt här på Aletheia? Det Livets Ord gör och säger får konsekvenser för stora delar av Skandinaviens kristenhet, och därför är också vårt engagement så stort.

  Broderligen och vänligen

  Andy

 • Jonathan on 2 februari, 2008 at 1:25 e m said:

  Anonym:

  Jag vill inte låta din fråga hänga i luften så här kommer svaret.

  Nej jag håller inte med dig. Styrelsens sammansättning leder inte med automatik till någonting. Det är hur styrelsen handlar som är det viktiga. Här har medlemmarna i Livets Ord möjlighet att ge sin åsikt vid församlingsmöten eller genom att besöka tex mig eller någon av pastorerna.

  Din sista mening om att lägga pengar på hög har vi redan avhandlat väldigt noga i en annan tråd på denna blogg.

 • Jonathan

  Insinueraande ton känns säkert trist, men det blåser alltid i toppen och du klarar säkert detta, förresten lycka till!

  Jag hade en liten fråga ja vill påminnas om,

  Håller du med om avslutningen av mitt inlägg?

  “Familjen Ekman har 67 % av styrelsens röster. Vi gör som vi vill, och har byggt upp LO på detta sättet är devisen. Den som centrerar makt på detta överdrivna sätt trampar på medlemmens rätt.”

  Trampas den enskilde medlemmens rätt ned genom att en enda kristen familj enväldigt beslutar att lägga 40-50 miljoner i vinstmedel på hög.?
  Och det under de sista 15 åren när behoven och skörden därute var så stora?

 • Jonathan on 2 februari, 2008 at 12:53 e m said:

  Haggaj:

  Vi förmedlar alltid gåvor efter det att givaren satt in pengarna på kontot. Det var ingen skillnad denna gång.

  ”För att inte skapa ytterligare spekulationer så kunde det i sådana fall också vara av intresse när gåvan betalades ut av LO och när paret Ekman satte in pengarna till LO? För det har de väl redan gjort eller?”

  Det är din insinuerande ton i de flesta inlägg som gör att min iver att svara börjar svalna…

 • Jonathan

  Håller du med om avslutningen av mitt inlägg?

  ”Familjen Ekman har 67 % av styrelsens röster. Vi gör som vi vill, och har byggt upp LO på detta sättet är devisen. Den som centrerar makt på detta överdrivna sätt trampar på medlemmens rätt.”

  Trampas den enskilde medlemmens rätt ned genom att en enda kristen familj enväldigt beslutar att lägga 40-50 miljoner i vinstmedel på hög.?
  Och det under de sista 15 åren när behoven och skörden därute var så stora?

 • Jonathan,

  Jag skrev: ”För att inte skapa ytterligare spekulationer så kunde det i sådana fall också vara av intresse när gåvan betalades ut av LO och när paret Ekman satte in pengarna till LO? För det har de väl redan gjort eller?”

  ”För att inte skapa ytterligare spekulation”, skrev jag för Din egen skull.

  Vilken församling som helst som har ansvar för insamlade medel och sina gåvogivare skulle ha svarat blixtsnabbt på en sådan fråga – utan att blinka – utan att undra om frågeställaren tror att man ljuger dem upp i ansiktet.

  Men så är det ju inte med LO. Då skall man få en ny fråga istället för ett svar.

  Jonathan, blir det inte enormt tröttsamt att hela tiden spjärna emot istället för att vara rak och tydlig. Varför skall det vara så eeeeenormt svårt att svara ja eller nej?

  Som VD borde Du kunna svara på frågan även om Du sitter hemma i morgonrocken. Kanske inte exakt, men åtminstone i vilken ordning. 🙂

 • Kära Livets Ord medlem

  Livets Ord arbetar idag för att bygga enhet. Läser du Johannes 17:21 så ser du att vi inte fått något sådant uppdrag. Jesus riktar en bön till sin far ”att de alla skall vara ett….. de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig”
  Vi har anledning att bedja med Jesus att detta ska ske. Men vi har inget uppdrag att arbeta för enhet.

  Den enda enhet som finns i Kristi kropp är där den blodtvagna skaran spontant igenkänner varandra.
  Jag upptäcker en blodtvagen syster eller broder, och andens och fridens band upplevs.
  Sådan gemenskap har nog alla frälsta spontant upplevt i sina liv. Vad gjorde att det kallnade. För mig var det att det i alla sammanhang steg fram någon som ville hjälpa oss med det tråkiga att organisera t.ex nästa härliga möte.
  De som blev ledare spelade alla Herrens ödmjuka tjänare som ”la ner sina liv för fåren” som det stod att läsa i gamla Logos.
  Ledare försvann nya kom med större glans och smörjelse. Några med amerikanska teman och totalt fixerade på att med massmedial teknik positionera sig själva in i centrum av den enskilde troendes tankevärld. Du läste rätt -in i den troendes tankevärld.

  Är du livetsordare så är inte UE en företeelse utanför dig. Han finns efter hundratals timmar av predikan och undervisning inne i dina tankeföreställningar. Hans tanke är dina ”corevalues”. Jag hörde en loare som sa jag hör t.o.m hans röst när jag läser vissa texter.

  Du möter idag kritik av personer som sägs kritisera er pastor utifrån en gemensam hemlig agenda. Det är inte sant. I ett forum som detta sitter folk runt om i Sverige och utlandet och skriver ”av sig” sin oro.

  När träffades dessa personer för att sammansvärja sig? Tanken är orimlig och bör förkastas.

  Den som tänker med Ulf:s tankar kan inte tänka självständigt. Gud kallar oss att fritt välja och tänka. Lärljungarna och de första kristna älskade varandra men var egna personligheter, som kunde påpeka fel hos varandra. Petrus blev kritiserad av Paulus. Och Paulus i sin tur tvingades åka upp till Jerusalem för att rådgöra med de andra apostlarna.

  Vill du vinna tillbaka friheten och glädjen i Gud?
  Se då till att du får ut UE ur dina tankar. Läs andras funderingar kritiskt. Gud använder människor att hjälpa människor.

  Kanske läste du att Uppsala Tidning (ej UNT) utsett UE till Uppsalas mäktigaste beslutsfattare.

  Ulf är statsvetare och på tidningens fråga vad han menar med makt blir svaret.
  Makt är delegerad auktoritet. Detta svar säger väldigt mycket om maktmänniskan Ulf. Den makt som UE själv utövar hålls dold och förnekas. Ulf har läst Macciavelli och andra maktteoretiker. Han vet mycket om makt som han aldrig skulle lära ut.

  Nu övar vi på att tänka självständigt.

  Är det viktigt att avhålla sig från äktenskapsbrott?,
  var en fråga som ett 30-tal ”kristna” ledare diskuterade i denna vecka, men utan att kunna enas!!!
  Ska din pastor arbeta för en enhet med personer som inte ens klarar detta enkla test?

  Är du besviken på LO. Mitt råd till dig; gör inte en utbrytning och starta eget. Du behöver kanske vila din själ så att din ande och Guds ande kan samarbeta.
  Du behöver kanske vinna tillbaka en helt egen personlighet?

 • Jonathan on 2 februari, 2008 at 11:51 f m said:

  Haggaj

  Nu förutsätter du att jag ljuger dig rakt upp i ansiktet.

  Varför skulle jag vilja göra det?

 • Jonathan on 2 februari, 2008 at 11:50 f m said:

  Anonym:

  Det är inlägg som ditt som får Aletheia att framstå som ett gäng av konspirationsteoretiker!

  Varför i hela världen skulle vi vilja dölja att Livets Ord ger en gåva till Östanbäck? Nu det så i just detta fall att pengarna inte kommer från Livets Ord utan från Ulf Ekman. Därmed inte sagt att Livets Ord inte skulle kunna ge en gåva till Östanbäck i framtiden.

 • Jonathan,

  Tack för komplimangen! 🙂

  Du skriver:

  “Dessa pengar har alltså inte kommit från församlingen utan från Ulf och Birgitta Ekman, Livets Ord har förmedlat gåvan.”

  Betyder det att LO har betalt ut pengarna till Enhetens kyrka, men att Ulf och Birgitta har satt in motsvarande summa till LO?

  För att inte skapa ytterligare spekulationer så kunde det i sådana fall också vara av intresse när gåvan betalades ut av LO och när paret Ekman satte in pengarna till LO? För det har de väl redan gjort eller?

 • Jonathan on 2 februari, 2008 at 11:38 f m said:

  Raljera är jag tydligen inte ensam om, Haggaj du är inte dålig du heller.

  Nej, på våra förtryckta inbetalningskort finns det inte möjlighet att skänka pengar till Östanbäck. Några sådana planer har inte diskuterats.

  Denna information gav jag för att bringa klarhet då det fanns skribenter här på Aletheia som påstod att pengarna skulle ha kommit från församlingens medlemmar. Dessa pengar har alltså inte kommit från församlingen utan från Ulf och Birgitta Ekman, Livets Ord har förmedlat gåvan.

  Haggaj, jag vidhåller fortfarande att en gåva till Östanbäck INTE är detsamma som att stödja RKK och Påven som vissa skrivit här på Aletheia.

  Dina övriga påståenden väljer jag att lämna utan kommentar.

 • Jonathan,

  Nu skriver Du på ett sådant myndigt sätt att de flesta av våra läsare redan listat ut vilken Jonathan Du är. Därför anser jag det möjligt att också bekräfta att Du är Jonathan Ekman, vd för Stiftelsen Livets Ord. Det får nämligen en viss relevans för mina kommande frågor och skulle närmast vara löjligt att inte berätta när det ändå gått så här långt.

  I Din kommentar ovan om gåvan till Östanbäcks kloster skriver Du ”att gåvan kom från Ulf och Birgitta Ekman personligen, inte från Livets Ord. Pengarna har alltså inget med församlingens medel att göra.” och ”Ulf Ekmans relation till Fader Caesarius går ca 30 år tillbaka i tiden då han var en av Ulfs lärare på UU.”

  Jag får inte riktigt ihop pusslet med denna nya information, Jonathan. I våra kontakter med Östanbäcks kloster får vi en mycket tydlig bild av att det är församlingen Livets Ord som står bakom stödet till klostret.

  Vi ställde en fråga till broder Caesarius om hur de ekonomiska bidragen till Enhetens kyrka sker genom Livets Ord. Om den som vill ge till Enhetens kyrka behöver märka sina inbetalningskort eller om det räcker att bara ge sitt tionde och gåvor till Livets Ord.

  På den frågan svarar broder Caesarius följande:

  ”Jo, Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen. Man ger oss regelbunden praktisk hjälp. Men om möjligheten att specificera Enhetens kyrka på inbetalningar dit finns, vet jag inte. Det kan nog komma, så positiv stämningen där har varit. Annars har vi nu vårt postgiro 61 64 95-8 ”Östanbäcks kloster”, märkt Kyrkbygget – och då sänder vi information och rundbrev.”

  Jag tycker inte att jag hittar några som helst tecken i broder Caesarius svar på att han beskriver en gåva från en person han har en relation som går ”ca 30 år tillbaka i tiden” eller att det skulle finnas några tveksamheter om att gåvan kommit från församlingen.

  Jonathan, som vd i Livets Ords Stiftelse borde Du dessutom långt tidigare ha känt till att det inte var den stiftelse som Du är vd för som hade gett ”en stor summa” till Östanbäcks kloster, utan privatpersonerna (dina föräldrar) Ulf och Birgitta Ekman. Du har väl koll på kostnaderna och kassaflödet i Din verksamhet?

  Ytterligare en sak som jag inte får ihop med den här nya informationen Du kommit med – att Livets Ord inte gett någon gåva till Östanbäcks kloster – är den kommentar Du skrivit tidigare när Du raljerat över hur stödet till klostret skulle kunna vara ett bevis för att Livets Ord snart skall bli en del av RKK. Om Du redan då visste att gåvan inte kom från Livets Ord utan från Dina föräldrar blir ju denna kommentar otroligt märklig.

 • Kalles Kula.

  1.) ”Som medlem i Livets Ord har jag och mina vänner sökt ett bra forum för att diskutera tros frågor och saker som rör kyrkan i allmänhet.”

  – Om inte aletheia (sanningen) passar – får jag lov att rekommendera katolskt forum? 🙂

  2.) ……”och den dolda agenda som tycks finnas hos Aletheias skribenter och övriga kommentatorer.”

  – Nej min vän, den är inte dold. Vi finner denna agenda här:

  Ef 5:11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.

  3.) ”Det är för mig uppenbart att det som skrivs om Livets Ord skrivs för att kritisera och riva ned istället för att bygga upp.”

  – Då får du läsa både våra inlägg igen, men speciellt era egna medlemmars kommentarer. Är det så svårt att förstå att inte alla är redo att svänga 180 grader tillsammans med Ulf i frågan om Påvedömet? Du får tro vad du vill men, GUD känner våra hjärtan.

  4.) Sök sanningen i Biblen, inte i detta forum.

  – Märkligt. PRECIS vad jag skulle vilja säga till Ulf ocm jag sprang på honom. Sök sanningen i Biblen, inte i romersk katolsk tradition.

  5.) ”Som anställd får jag vänta i några dagar på att få svar på email inom min egen organisation.
  Ge saker lite tid!
  Livets Ord är en känslig organisation som behöver tänka igenom sina kommentarer innan de publiceras, mycket på grund av hur en del av er hoppar på minsta lilla snedsteg i en kommentar. Jonathan som nu tog sig tid att blogga lite gjorde ett bra jobb att svara på huvudfrågorna i detta inlägg.”

  – Ok. Point taken. Kanske är det så att vi brinner för vissa frågor och blir lite otåliga. Å andra sidan VILLE JAG TRO att den fråga vi FORTFARANDE INTE FÅTT SVAR PÅ (om Ekman numera liksom kompisen Halldorf bejakar påvestolen) var självklar.

  Tystnaden visar att så inte är fallet. Har man då som livetsordare som inte tror på denna lögn om Kristi ställföreträdare anledning ATT oroa sig?

  J A !

  6.) ”Om Ulf och Birgitta ger en personlig gåva så måste du inse att den gåvan har INGET att göra med LO.”

  – Om nu denna efterkonstruktion stämmer är det en intern angelägenhet jag tvivlar på att vi någonsin får fullständigt svar i. När man presenterar en gåva brukar man i regel presentera vem den är ifrån. Skulle Caesarius vara så grumlig i huvudet att han inte kan skilja på en församling och Ulf & Birgitta både i julbrevet och i sina svar till Andy?

  Östanbäck kloster: ”Stödet från Pastor Ulf med församlingen Livets Ord har varit påtagligt i flera år och nu konkretiserats i en direkt insats från marknadschefen där, Mats-Jan Söderberg, som nu bygger upp en särskild hemsida http://www.Enhetens
  kyrka.

  Är det Ulf och Birgitta som betalar anställdas löner också?

  FRÅGAN KVARSTÅR: (Fast ännu mer angelägen) BEJAKAR U.E. NUMERA PETRI ÄMBETE såsom Halldorf med vänner?

  7.) ”Kan LO, SvK och andra jobba tillsammans med katolska bröder och systrar utan att vara överrens om allt?”

  – Givetvis. Det har vi gått runt i cirklar kring. Klart att vi skall älska över samfundsgränserna.

  Jag och många med mig befarar att om RKK skall med i detta ekumeniska arbete så blir det till slut på deras villkor. Dessa ’villkor’ ser det ut som om pastorer en, efter en nu böjer sig för.

  Men, jag är inte rädd. Gud kommer alltid ha män och kvinnor som ’inte böjt knä för Baal’. Det har han också i Sverige. Ekman pratar i sista MM om att kartan kommer ritas om och det blir nya gränsdragningar.

  Jag är bara inte övertygad om att Ulf numera står på rätt sida ’planket’…..

  Framtiden kommer att visa. Den som helhjärtat söker sanningen KOMMER att finna den.

  Hälsa dina vänner i Tulsa att vi snart kommer ut med en miniversion av Aletheia på engelska.

  mvh
  Daniel

 • Kalles Kula
  o Jonathan

  När Östanbäck bekräftat att de mottagit en betydande penninggåva från Livets Ord var jag på vippen att skriva ett inlägg med följande innehåll.
  LO kommer sannolikt att omrubricera avsändaren så att inte församlingen står som avsändare. Kanske någon av deras egna partners går in och tar på sig rollen som givaren.
  Men varför ska jag visa hur de kan krypa ur dilemmat?
  Jag är personligen 99% övertygad att Ulf och Birgitta hoppat in som givare när det blev svettigt på ”detta lilla” och obetydliga forum.
  Det luktar manipulation.
  Det var en obetydlig pojke som utropade att, Kejsaren är ju naken!
  Glad att få ha den frihet som Gud genom reformationen givit mig. Att kunna få tala fritt om än från en ”obetydlig” plattform.

  Familjen Ekman har 67 % av styrelsens röster. Vi gör som vi vill, och har byggt upp LO på detta sättet är devisen. Den som centrerar makt på detta överdrivna sätt trampar på medlemmens rätt.

 • Kalle skrev:

  ”Tyvärr måste jag säga att detta forum inte är ett bra forum på grund av de förutfattade meningarna och den dolda agenda som tycks finnas hos Aletheias skribenter och övriga kommentatorer.”
  ->Tror inte det finns saa mycket dold agenda haer… Aletheia soker foerklaringar paa vad som haender paa LO eftersom endast ett faatal utvalda verkar veta… om naagon har en dold agenda, saa ligger nog baade LO och Ulf naermare till hands!

  ”Det är för mig uppenbart att det som skrivs om Livets Ord skrivs för att kritisera och riva ned istället för att bygga upp.”
  ->Sjaelvklart skall maalet vara att bygga och inte riva! Men har du lekt med tanken att det som saegs haer kanske kan vara sant (aatmindstonde till en viss del)? Daa aer det noedvaendigt att naagon vaagar lyfta fram saken i ljuset.

  ”Jag vill därför klarlägga att gåvan kom från Ulf och Birgitta Ekman personligen, inte från Livets Ord. Pengarna har alltså inget med församlingens medel att göra. Att fader Caesarius säger att den kommer ”från Livets Ord” är bara den naturliga koppling han själv gör mellan dem och församlingen. Ett förståeligt misstag. ”
  ->Intressant (men heller inte en ovaentad) version…. ni har ju haft naagra dagar paa er att fundera ut ett bra svar… nu aer det ploetsligt familjen Ekman som gett pengarna och inte foersamlingen LO…. hur det aen aer, saa visar det dock aendaa vad Ulf tror paa samt vilket haall det aer paa vaeg!

  Som maanga paapekat tidigare, saa aer det orovaeckande att se paa hur drastiskt Ulf aendrar sina aasikter… ena dan aer DKK naagot man skall akta sig foer, andra dan saa upphoejs dom till skyarna som naagot bra…

  ”Gaar taaget till Rom” fraagar sig Aletheias redaktion? Ja, det verkar saa. Sist det begav sig saa anvaendes ett skepp (med judar till Israel) och daa var destinationen Jerusalem, denna gaang aer det ett taag, men med destination Rom. 😉

 • Hej Kalles Kula,
  obehagligt att ni inte ens kunde komma överrens om att avhålla er från äktenskapsbrott. Men lite kompromiss måste man naturligtvis räkna med för att bevara enheten.

 • Kalles Kula,

  Du skriver: ”Att förvänta sig att Ulf Ekman som får olika former av kommunikation från hundratals håll i veckan ska ta sig tid att svara på ett “litet” forum på internet är oerhört intressant.”

  Vi får ju kommentarer från LO hela tiden, så tiden saknas verkligen inte – tvärtom. Däremot svarar LO på andra frågor än de vi stället.

 • Ja just d kalle..LO behöver tìd för att fabricera svar..talar man Sanning så e d så mkt lättare..

 • Kalles Kula on 2 februari, 2008 at 6:22 f m said:

  Bröder och Systrar!

  Först vill jag tacka för ett forum för diskussion. Som medlem i Livets Ord har jag och mina vänner sökt ett bra forum för att diskutera tros frågor och saker som rör kyrkan i allmänhet.
  Tyvärr måste jag säga att detta forum inte är ett bra forum på grund av de förutfattade meningarna och den dolda agenda som tycks finnas hos Aletheias skribenter och övriga kommentatorer.

  Det är för mig uppenbart att det som skrivs om Livets Ord skrivs för att kritisera och riva ned istället för att bygga upp. Vår uppgift som kristna är att bygga upp Kristi kropp och inte att förstöra den. Så snälla, ni som skriver, var lite mer öppna och flexibla. KRÄV inte sådana hutlösa reaktioner från Ekman och andra.
  Att förvänta sig att Ulf Ekman som får olika former av kommunikation från hundratals håll i veckan ska ta sig tid att svara på ett ”litet” forum på internet är oerhört intressant.
  Detta inlägg har varit igång i två eller tre dagar. Redan innan första dagen var över fanns det irritation för utebliven reaktion från LOs sida. Hur snabbt tror ni att en rörelse kan reagera?
  Som anställd får jag vänta i några dagar på att få svar på email inom min egen organisation.
  Ge saker lite tid!
  Livets Ord är en känslig organisation som behöver tänka igenom sina kommentarer innan de publiceras, mycket på grund av hur en del av er hoppar på minsta lilla snedsteg i en kommentar. Jonathan som nu tog sig tid att blogga lite gjorde ett bra jobb att svara på huvudfrågorna i detta inlägg.
  Att förvänta sig ett svar där LO förklarar sina reviderade doktriner visar att man saknar förståelse för hur saker fungerar i en församling.

  Till er som är medlemmar i LO och känner ett obehag över den ”förändring” som äger rum:
  Sök sanningen i Biblen, inte i detta forum. Om ni inte mår bra, sök då att få prata med någon som kan hjälpa. Det är oerhört vanligt att det som sägs, eller det sätt som något sägs på, kan göra ont. Man ska inte må dåligt i den församling man tillhör. Ibland är det bäst att gå vidare till en annan församling, ibland räcker det att samtala med någon.

  Kristen Kristensson,
  Oerhört intressant att läsa vad du just skrev. Om Ulf och Birgitta ger en personlig gåva så måste du inse att den gåvan har INGET att göra med LO. Om Bill Gates ger en gåva till något så är det ju han som ger gåvan och inte Microsoft, eller hur? Du är ute och cyklar!

  Vad gäller enhet och skillnader, låt mig dela en kort summering av en sak jag erfor idag.
  Vi var samlade i ett rum, ca 30 st. Vi var alla karismatiker, evangelikala, protestanter osv. Vi hade till uppgift att disskutera vad som är viktigt att hålla fast vid som kristen i relation till vad man kan kompromissa med. Några av de frågor vi diskuterade var:
  1. Är det viktigt att avhålla sig från all form av vin?
  2. Är det viktigt att avhålla sig från äktenskapsbrott?
  3. Är det viktgit att fira nattvard tillsammans?
  4. Är det riktigt att ge tionde?
  5. Är det fel att äta/dricka blod?
  Listan var lång, men detta är ett utrdag.
  Utav alla frågor vi disskuterade kunde vi inte komma överrens på någon punkt!
  Det bör läggas till att vi som var samlade tillhörde många olika samfund och representerade många olika nationaliteter.
  Detta till trots, alla i detta rum är kompisar och vänner, jobbar tillsammans för spridandet av Guds rike!

  Kan LO, SvK och andra jobba tillsammans med katolska bröder och systrar utan att vara överrens om allt?

 • Jonathan,

  Det är med förlov sagt nonsens att säga att ”gåvan kom från Ulf och Birgitta Ekman personligen, inte från Livets Ord”. Ulf och Birgitta Ekmans pengar kommer från Livets Ord, och Livets Ords ekonomi kontrolleras helt av Ulf och Birgitta Ekman. Så om pengarna kom direkt från Livets Ord eller med Ulf och Birgitta Ekman som mellanhänder är helt ointressant.

  Dessutom är webbplatsen enhetenskyrka.se registrerad på Livets Ord och personal från Livets Ord arbetar åt Östanbäcks kloster, enligt deras egen uppgift. Så här säger de: ”Stödet från Pastor Ulf med församlingen Livets Ord har varit påtagligt i flera år och nu konkretiserats i en direkt insats från marknadschefen där, Mats-Jan Söderberg, som nu bygger upp en särskild hemsida http://www.Enhetens
  kyrka.”

  Du har för övrigt inte vågat svara på frågan om vad det finns för anledning att tro mer på vad Ulf Ekman säger idag än vad han sa för 18 år sedan. Och vad är det som säger att inte Ulf Ekman har bytt åsikt igen om ytterligare 18 år, och då säger att han hade fel nu. Och varför ska man då tro på vad Ulf Ekman säger idag, om han om några år kanske säger att han har fel nu?

 • Jonathan on 1 februari, 2008 at 10:30 e m said:

  Kära vänner:

  I flera bloggkommentarer på Aletheia har olika skribenter bekymrat sig över en gåva till bröderna på Östanbäck och oroat sig över att Livets Ord gett dem en gåva som borde ha gått till missionen i stället. Jag vill därför klarlägga att gåvan kom från Ulf och Birgitta Ekman personligen, inte från Livets Ord. Pengarna har alltså inget med församlingens medel att göra. Att fader Caesarius säger att den kommer ”från Livets Ord” är bara den naturliga koppling han själv gör mellan dem och församlingen. Ett förståeligt misstag. Ulf Ekmans relation till Fader Caesarius går ca 30 år tillbaka i tiden då han var en av Ulfs lärare på UU. Ytterligare en av bröderna är en god vän från tiden då Ulf var studentpräst. Så gåvan till det svenskkyrkliga klostret beror inte på någon plötslig nyck att vilja stödja något “katolskt” eller “påvevänligt”, som man kan få intryck av när man läser vissa inlägg. Hoppas att detta kan avsluta diskuterandet om Livets Ords påstådda ekonomiska stöd till Östanbäck. Slutligen vill jag dock påpeka att vi står i tro med bröderna att de får den fina kyrka de drömmer om så att fler i bygden kan komma och höra evangeliet om Jesus.

  Jag vill också klargöra en sak när det gäller den sk ”paneldebatten”.
  Ulf Ekman var i november 2006 inbjuden som gäst till EFKs medarbetarkonferens. Under denna konferens hölls ett panelsamtal där Peter Halldorf, Anders Arborelius, Ulf Ekman, Anders Blåberg (EFK) och Gita Andersson (SvK) medverkade. Samtalet var ingen debatt utan ett samtal om ”En Herre, ett folk, ett uppdrag”. Samtalsledare var Daniel Grahn. Då detta inte var en debatt känns det välfigt långsökt att Ulf Ekman som gäst i Korskyrkan på EFKs medarbetardagar skulle ifrågasätta Peter Halldorfs uttalande som dessutom var en del i ett längre samtal.

 • Somebody on 1 februari, 2008 at 10:26 e m said:

  Kalle: Ok, MFS tror tydligen inte att Jesus/Yeshua är Gud, utan bara Guds son och vill inte ha kyrkofäderna som grund för tron. Men i övrigt är dom väl bibliska (kanske alltför bibliska). Varför kan du inte acceptera MFS, men köper det katolska paketet utan reservationer. Har inte sett eller hört att Ulf Ekman på något sätt reserverat sig för alla de uppenbara villolärorna som finns i dKK.

 • Igår valde jag att inte kommentera efter att flera medlemmar av Livets Ord luftade hur de ser på det som sker på Livets Ord, men idag vill jag skriva några rader. Den förändring som äger rum på Livets Ord handlar om så mycket mer än att erkänna att det finns frälsta syskon innanför de historiska kyrkorna, och det är vilseledande att nästan bara peka på detta. Livets Ord har vandrat mycket långt på vägen mot Rom, och även om detta är ett väl använt uttryck stämmer det med verkligheten. Även vi erkänner våra syskon i alla olika samfund, också ortodoxa och katolska kyrkan! Men snälla: Det handlar inte om detta! När vi använt ord som ”dold agenda” speglar det verkligheten på Axel Johanssons gata 3 i Uppsala, något som också delvis bekräftas i kommentarerna längre upp:

  ”Det är just det som gjort mig så sorgsen. Det bara “verkar som”, tills man läser en artikel i Världen idag eller går på ett församlingsmöte och får nyheterna presenterade för sig på ett abrupt sätt. Det presenteras när det är ett faktum, och då är det bara att ta ställning till om Ulf är ledd av Gud eller inte. Om man anser att han inte är det, finns det inte så mycket man kan göra. Alternativet är att lämna församlingen med Avfällighetens skylt hängande om halsen.” …”Att Livets Ord smyger in mer och mer katolicism står klart för mig, men tyvärr tror jag att många i församlingen inte är medvetna om vad som faktiskt pågår. Eftersom det går sakta, steg för steg, kokas grodan långsamt och många märker nog inte av att saker och ting har förändrats så mycket som de har gjort. En del blir nog vilseledda också av allt tal om enhet, för enhet vill ju alla ha.” …”1. Jag är orolig över församlingens utveckling, som jag tycker går åt fel håll. 2. Det finns inget forum i församlingen att diskutera. (Man kanske kan skriva här för här verkar en och annan i ledningen läsa) 3. Det värsta är att LO inte kan stå för vad man gör, man smyger med det. Som med hemsidan som länkades till LO och sedan togs bort. Grodorna kokas sakta 4. Jag har aldrig hört Enhetens kyrka nämnas på LO. Tydligen går mina pengar dit och därför ger jag mindre från och med nu.

  Vad läser vi egentligen utifrån dessa kommentarer? Hat? Fördomar? Spekulationer? Jonathan gjorde ett ärligt och bra försök på att besvara dessa frågor och förtjänar beröm för det, men tyvärr är det inte bra nog. Jag läser att det är förtvivlan och sorg som präglar många medlemmar av Livets Ord, och vet att sådana tankar inte är lätt att ge uttryck för innanför väggarna i Uppsala. De som gör det betalar ett pris man inte orkar betala, och därför är det bra att åtminstone några ger uttryck för sina åsikter här hos oss på Aletheia. Flera har också skickat mail till oss, och jag tror många börjar vakna upp. Jonathan besvarade som sagt delar av det som kom från dessa medlemmar, och jag vill bemöta lite av det han skrev.

  ”1. Har Livets Ord ändrat sin syn på Katolska kyrkan? …Det viktiga då är att vi inte fokuserar enbart på det som vi inte förstår utan att vi att ser det som verkligen förenar oss. Vi behöver nödvändigtvis inte hålla med våra bröder och systrar i allt men det betyder inte att vi inte är syskon och en del av Kristi kropp. En normal mänsklig handling är att backa när man ser något man blir rädd för. En nervositet kommer och man blir osäker och faller lätt tillbaka på sina fördomar.”

  Väldigt fint skrivet, och jag håller delvis med. Men det är ett sätt att ta fokuset bort från fakta m.t.p Livets Ords förändring, för det handlar som sagt om så mycket mer. Vi behöver inte hålla med om allt, men vad är det då Livets Ord gör? Man accepterar det mesta av det man tidigare var emot såsom klosterväsendet, sakramenten som en del av frälsningen, transubstationen, ikoner och kanske också enhet under Petri ämbete i Rom…? Listan kan göras längre, men detta är bara för att illustrera att det faktiskt handlar om mer än att se ”våra syskon” i de historiska kyrkorna! ”Grodan kokas sakta” säger en av kommentatorerna, och det är väl också det som kännetecknar förförelse. Man tar lite om gången, det verkar ju så bra och ”pastor Ulf är ju en gudsman.” Det sistnämnda hör jag ofta från folk när kritik framförs gentemot det Livets Ord gör. Man svarar spontant med bl.a sådana uttalanden, och om påven är ”ofelbar” ibland, så ser även många medlemmar på Ulf Ekman på samma sätt. Man sätter likhetstecken mellan det Gud gör och det Ulf säger är rätt, och då blir det mycket svårt att komma med intern kritik som medlem!

  ”2. Är Livets Ord öppet för kritik?
  Bilden av Livets Ord som en församling som helt har slagit dövörat till kritik är felaktig. Genom åren kan det naturligtvis ha varit så att det funnits perioder då församlingen varit hårt pressad av media och därför avfärdat kritiska röster utan att lyssna. Så är inte fallet idag. Däremot vill jag på inget sätt ringakta de människor som säger sig ha fått en annan upplevelse. Konstruktiv kritik given i en kärleksfull anda är en viktig del av alla organisationer.”

  Är Livets Ord mottagliga för kritik? Jag håller inte med dig här Jonathan, och bygger det på egna erfarenheter de sista åren. Om man formulerar kritiken på ett sätt som behagar Livets Ord, ja då är det möjligt att de kanske svarar, men allvarligt talat: Jag skrev x antal mycket långa brev till Ulf Ekman, men har inte hört ett ljud! Tystnad har ju varit Livets Ords kännetecken under många år, och jag ställer mig undrande till att de plötsligt förändrat sig på denna punkt! När Livets Ord undervisade ledare i Oslo för några år sen kom frågan om kritik upp. Läraren (nämner inte namn) sa då rätt ut: ”Om någon kritiserar er ska ni bara tiga ihjäl kritiken. Ignorera dem tills de ger sig.” Men det är ju klart, om Livets Ord förändrat sig m.t.p kritik är det bra…

  När representanter för Livets Ord uttalar sig, ”besvarar” frågor etc, besvarar man ofta inte frågorna i sig, men leder debatten över på helt andra ämnen. På det sättet klarar man ofta av att ta fokusen bort från de kritiska frågorna, och i slutändan är det kritikern det är fel på. Har Livets Ord förändrat sig? Ja, det är tydligt för de flesta…

  ”Livets Ord tror numera att brödet och vinet i nattvarden fysiskt förvandlas till Jesu kött och blod. De skickar oss församlingsmedlemmar på retreater där vi får undervisning om asketism. De säger på sitt universitet att Sverige bara har varit protestantiskt de senaste 500 åren och talar om bikt. Man sålde ikoner med Maria och Jesusbarnet i sin bokshop. Keryx – den tidningen säger allt.
  (http://aletheia.se/2008/01/29/konspirationsteoretiserande-i-den-hogre-skolan/#comment-4294 )

  Fortfarande väntar vi på att man från Livets Ord sida besvarar de frågor vi ställt, men å andra sidan har Livets Ord med sina handlingar, ord och ”grodkokning” redan besvarat dessa! Tack ändå till Jonathan! Du svarar ärligt utifrån din position idag, men du måste nog räkna med att vi ifrågasätter Livets Ords mål och mening med enhet och ekumenik. Det är för tydligt för många av oss!

  Trevlig helg!

 • Rob,
  Igår bloggade jag från mobilen som Du brukar göra. Det blir lite kortare kommentarer då, eller hur?

  Men jag skriver ganska snabbt. Ibland snabbare än jag hinner tänka. 😉

 • Hej haggaj.d måste va tufft att hinna med både jobb,blogg,familj ect..du har väl med dig laptopen överallt kan jag tänka mig. He he

 • Lennart on 1 februari, 2008 at 5:52 e m said:

  Kalle,

  Tack för att du svarar sakligt på frågor på den här bloggen! Jag har några frågor med anledning av ditt uttalande om MFS tidigare att du kan ha gemenskap med katoliker men inte med dem. Hoppas du kan ta dig tid att svara.

  1. Ska vi har gemenskap med alla som är lemmar i Kristi kropp eller bara en del?

  2. Vad är det som gör att man blir en lem i Kristi kropp?

  3. Är det treenightesläran eller är det evangeliet som är Guds kraft till frälsning?

  4. Vad är evangeliet enlig dig?

  5. Vilken bekännelse är det som ligger till grund för Ulf Ekmans nya ekumenik?

  Tacksam för svar. Gud välsigne dig!

 • Om allt handlar om att Livets Ord ser de historiska kyrkorna som kristna församlingar man vill samarbeta med så undrar jag varför man tar efter den katolska läran så mycket, med tal om kyrkofäder, Maria och så vidare nuförtiden.

  Livets Ord tror numera att brödet och vinet i nattvarden fysiskt förvandlas till Jesu kött och blod.

  De skickar oss församlingsmedlemmar på retreater där vi får undervisning om asketism.

  De säger på sitt universitet att Sverige bara har varit protestantiskt de senaste 500 åren och talar om bikt.

  Man sålde ikoner med Maria och Jesusbarnet i sin bokshop.

  Keryx – den tidningen säger allt.

 • Johan E
  även jag väntar på svar,

  Johan E.
  skrev…” De har också gång på gång sagt att man inte står för alla dessa läror.
  Att använda sig av omvänd bevisning och kräva att Livets Ord skall redovisa alla läror som man INTE håller med om är långsökt och lite orättvist.”

  Du är helt ologisk men retorisk enligt känd UE förebild.

  1) Frågan gäller inte att LO skulle stå för alla dessa (RKK:s) läror.
  2) Sen tar du sats och antyder att det finns någon här ute som kräver att LO skall redovisa alla läror som man inte håller med om.

  Den som vill ta sig ur UE´s retoriska och felaktiga sätt att argumentera bör lära av detta exempel.

  Svara i stället på de KONKRETA LÄROFRÅGOR SOM STÄLLTS I FORUMET !

  Smiter du från frågeställningen?

 • Johan E on 1 februari, 2008 at 2:41 e m said:

  Det är uppenbart så att några av er har bildat er en uppfattning och står stadigt fast i den. Någon genuin vilja att förstå verkar inte finnas.

  Tiger:
  Personligen har jag min tilltro till Gud och inte till människor. Min tro är byggd på min relation till Gud och inte till min pastor. Därför kan jag stå fast även när min pastor ändrar åsikt i någon lära.

  Daniel:
  ”De handlar om långt mycket mer än “att Livets Ord ser de historiska kyrkorna som kristna församlingar man vill samarbeta med.””

  Vem säger att det handlar om något mer än detta? Inte Livets Ord. Vad som Livets Ord beskylls för här på Aletheia har ju dementerats. Livets Ord är inte på väg in under påven. Hur många gånger skall det behöva sägas?

 • Johan E: Om du aer med i LO borde du veta baettre aen att komma med dessa kommentarer…. Ulf E aer ”likstaelld ” med paaven inom LO… ingen vaagar eller kan saega emot honom (efter som det verkar som han aer den enda som ”Gud talar” med paa LO, saa vore det ju det samma som att gaa emot Guds plan, eller hur?!)…

  Dom som tidigare gjort det, har snabbt blivit uteslutna/utfrusna ur foersamlingen…..!! Han styr detta ”foeretag” med jaernhand…..!

 • Till er som fortfarande inte har lämnat Livets Ord och de andra protestantiska kyrkor som nu allt mer närmar sig påvekyrkan, läs följande ord som finns att läsa här http://www.se.uvcm.de/Online_lesen/Kurtis_med_Rom/Kurtis_med_Rom.htm :

  ”Katolska Kyrkan är alltså Skökan, och i Bibeln, Uppenbarelseboken 17:5, läser vi att Skökan har skökodöttrar. Detta är kyrkosamfunden som samverkar med Skökan, och följer flera av hennes falska lärosatser. Bibeln varnar oss å det kraftigaste mot att ingå partnerskap med Skökan. Den säger: ’Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del av hennes synder och drabbas av hennes plågor’ (Uppenbarelseboken 18:4).”

 • Det talas idag så vackert och förföriskt om enhet från Ulf Ekmans och andra kristna ledares sida. Ulf Ekman prästvigdes en gång i tiden i den svenska evangelisk-lutherska kyrkan, så det kan vara intressant att höra vad Luther sa om påven och den katolska kyrkan. Citaten kommer härifrån:

  http://www.se.uvcm.de/Online_lesen/Kurtis_med_Rom/Kurtis_med_Rom.htm

  ”Luther sade: ’Tidigare sade jag att påven var Kristi ställföreträdare. Nu hävdar jag att han är vår Herres motståndare och Djävulens apostel.’ Den gången då Luther tog emot den påvliga bannbullan, sade han: ’Jag föraktar den och angriper den eftersom den är ryggradslös och osann… Det är Kristus själv som blir fördömd i den. Det gläder mig att jag måste tåla dylik ondska för den bästa sak som finns. Jag känner mig redan friare, ty nu har jag äntligen kommit underfund om att påven är Anti-Krist, och att hans tron är själve Satans tron.’ I de [norska] Lutherska Bekännelseskrifterna, sidan 539, står det att ’de kännetecken som enligt Skriften utmärker Anti-Krist, passar fullständigt in på påvedömet och dess anhängare.’”

 • Vilket estradsamtal menar Peter? Samtalskvällen med Aborrelius var det bara han och Ulf och i Citykyrkan var det bara Peter och Ulf.

 • Intressant tillägg:

  Håkan Arenius som i tre ’granskande’ avsnitt nu istället hyllar ’frikyrkans nya öppenheten för den ortodoxa andligheten.” nämner något intressant:

  Peter är förvånad över att han inte fick några följdfrågor då.

  – Han hade förväntat sig en reaktion till detta uttalande!!! Han BORDE fått en också. Ej heller Ulf Ekman som alltid varit så frimodig att ge sin syn på saker och ting sade något utan satt tyst vi detta för frikyrkan historiska uttalande av Halldorf.

  /D

 • Johan E,

  Inom Livets Ord har Ulf Ekman samma ställning som påven har inom katolska kyrkan. Jag tillhör inte Livets Ord, men jag beklagar att Ulf Ekman har avfallit från den rena evangeliska läran.

 • Johan E:

  Har du läst några av inläggen från LO’s medlemmar???

  De handlar om långt mycket mer än ”att Livets Ord ser de historiska kyrkorna som kristna församlingar man vill samarbeta med.”

  Det är väl ingen, eller få som är emot detta? (Samarbete). Men det är skillnad på samarbete och att underordna sig påven. Vad det innebär att ’underordna sig’ vet man mycket väl vad det betyder på LO.

  Jag skäms inte det minsta för att avkräva ett svar från Ulf var han står i denna centrala fråga. Som f.d. elev och ’efterföljare’ är han skyldig att svara, men störst skyldighet har han givetvis mot sin egen församling. Och de bekräftar nu en och en det många av oss länge befarat.

  Får se om den granskande tidningen ViD, vågar granska dessa medlemmars oro med samma glasögon de synar Knutby med….

  Peter Halldorf har redan ’böjt sig’:
  (http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149064)

  ”Vart är vi då på väg? Är Rom ekumenikens slutmål? I ett estradsamtal med den katolske biskopen Anders Arborelius och Ulf Ekman var det många som uppfattade Peter så. Peter är förvånad över att han inte fick några följdfrågor då. Så här sa han:- Det är nödvändigt att böja sin nacke under kyrkan och bejaka Petrusämbetets legitimitet.”

  Han är åtminstone öppen med det. All heder till honom för det.

  Nu väntar många av oss på att Ulf Ekman kommer ur garderoben.

  mvh
  Daniel

 • Johan E.

  skrev…” De har också gång på gång sagt att man inte står för alla dessa läror.
  Att använda sig av omvänd bevisning och kräva att Livets Ord skall redovisa alla läror som man INTE håller med om är långsökt och lite orättvist.”

  Du är helt ologisk men retorisk enligt känd UE förebild.

  1) Frågan gäller inte att LO skulle stå för alla dessa (RKK:s) läror.
  2) Sen tar du sats och antyder att det finns någon här ute som kräver att LO skall redovisa alla läror som man inte håller med om.

  Den som vill ta sig ur UE´s retoriska och felaktiga sätt att argumentera bör lära av detta exempel.

  Svara i stället på de KONKRETA LÄROFRÅGOR SOM STÄLLTS I FORUMET !

  Lycka till, om den goda viljan finns för handen så går det säker bra.

 • Johan E on 1 februari, 2008 at 9:29 f m said:

  Kristen Kristensson:

  Det låter nästan som du ser Ulf Ekman som Påven? Vad jag vet har Ulf Ekman aldrig gjort anspråk på att vara ofelbar.

  Alla människor kan ha fel. Det är bara Gud som inte ändrar sig. Det är viktigt att komma ihåg detta.

 • Jonathan,

  Du skriver:
  ”1. Har Livets Ord ändrat sin syn på Katolska kyrkan?
  Det enkla svaret på denna fråga är Ja. […] Särskilt en artikel skriven inför påvens besök i Sverige tas upp som bevis för att Livets Ord har förändrats. Denna artikel skulle förmodligen inte ha skrivits idag.”

  Det är ju bra att du erkänner att Ulf Ekman anser sig ha haft fel för 18 år sedan. Kan du då vänligen svara på vad det är mer som Ulf Ekman anser att han har haft fel om under de senaste 25 åren?

  Svara också vänligen på vad det finns för anledning att tro mer på vad Ulf Ekman säger idag än vad han sa för 18 år sedan. Gud förändras ju inte, men uppenbarligen Ulf Ekman. Och vad är det som säger att inte Ulf Ekman har bytt åsikt igen om ytterligare 18 år, och då säger att han hade fel nu. Och varför ska vi då tro på vad Ulf Ekman säger idag, om han om några år kanske säger att han har fel nu?

 • Stefan

  Kanskje du kan gå forran de andre og vise veien UT av menigheten, ved å gå ut selv!?
  Det blir IKKE bedre! Det blir ensomt Ja,du mister venner Ja, du mister kanskje familie ja, du mister akseptasjon ja, du må skifte skole for dine barn ja,du vil møte på mye frykt i deg selv ja,det blir ikke lett nei! MEN i alt dette så finner du tilbake til Din sanne Herre- og Han gir deg så mye mer enn hva du mister.
  Velkommen til livet ”outside the box”! 🙂

  Anita

 • Johan E on 1 februari, 2008 at 8:52 f m said:

  Jag ser att debatten återigen halkar tillbaka på Katolska Kyrkans olika lärosatser.

  Den bild som både Jonathan och Magnus Dahlberg, Livets Ord har lagt fram är att Livets Ord ser de historiska kyrkorna som kristna församlingar man vill samarbeta med. De har också gång på gång sagt att man inte står för alla dessa läror.

  Att använda sig av omvänd bevisning och kräva att Livets Ord skall redovisa alla läror som man INTE håller med om är långsökt och lite orättvist.

  En intressant diskussion skulle istället vara hur kan vi samarbeta med andra kristna syskon som vi inte delar alla läror med? Något för Aletheia att ta upp kanske?

 • Till Håkan O
  Det förs inga debatter om detta. Man svänger skutan sakta. Som Ekman själv sagt till Halldorf, sakta för han moderhjorden fram……
  Jag är själv medlem och vet hur det fungerar.

  Men eftersom alla Pastorer och ledare har stått för precis som Ulf en annan inriktning tidigare så kommer han nu att stöta på problem. Läs artikeln från 1989 på http://www.sverigepredikan.se

  Men Ekman är hittils oemotsagd i de egna leden och då kör han på! Han skulle behöva någon som hjälpte honom med det teologiska kompasskursen, men vem lyssnar han nu på?
  Peter Halldorf?

  Jag tror och hoppas att denna gången så finns det mod bland dessa predikanter/vanliga medlemmar så att någon säger ifrån. För hur kan man förkunna emot religion och traditionslära och sedan predika detsamma med hängivenhet och trovärdighet? Jag förstår det inte?

  Det jag däremot förstår är att man i Uppsala har ett kontaktnät, en bra kristen skola, vänner och ett socialt liv som gör att man är trygg så länge man är med på ”linjen”. Skulle man ifrågasätta så blir man ensam och då faller man lätt ut. Men de sociala aspekterna får inte komma före övertygelsen och där står många nu.

  Det har förts disskussioner mellan pastorer högt upp i organisationen men tystats ner. Predikantresor till Rom har varit en del i införsäljningen, där man möter tungomålstalande katoliker. Och de finns väl, men 95 % av deras kyrkas lära är fel. Detta verkar tyvärr spela mindre roll….

  Gud vill göra något nytt, en ny levande väg utan rökelser, sakrament, ikoner och avgudar. Han vill frälsa, hela och befria och besöka vårt land med det nya vinet från Apostlagärningarna 2, utan alla kyrkofäders traditionslära!!!!!!!!

  Jag tror att vi kommer att få se en mycket spännande vår och år, 2008. Vägen kommer bli klarare för den som väljer Ordet före Traditionen.

  Stefan G

 • Jonathan

  skrev,
  ” Om vi skall arbeta tilsammans så blir det mycket trevligare arbetskilmat om vi slutar slå varandra i huvudet med hårda ord eller en oförsonlig attityd.”

  Om jag är ärligt oroad över delar av den lära som t.ex. RKK och LO har så är det min moraliska rätt och även plikt att höja min röst.

  Luther sa, här står jag och kan inget annat. Varför kunde han inget annat?

  Han hade mött sanningen på ett annat sätt än RKK.

  Reliktillbedjan,avlatshandel och tillbedjan av Maria och helgonen kunde han inte finna stöd för i Bibeln.

  Slog han folk i huvudet med sina bibelcitat. Aldrig men konflikten kom till sin spets när RKK ville se honom avrättad.

  Om vi skiljer sak och person så har vi alla rätten att påpeka fel i den andres lära.

  Problemet här är visat i många inlägg. RKK och det nya LO låter traditionen få företräde vid tolkningen av vad som är rätt i läran.

  Förr var Bibeln den enda säkra grunden på LO. Idag väljer Ulf och Hocken vad vi ska tro.

  Detta är en skymf mot bibelläsarna på LO.

 • Håkan O on 31 januari, 2008 at 11:58 e m said:

  Hamnade av en slump på denna blogg och har nu plöjt igenom samtliga kommentarer och måste säga att jag är lite chockad av vad jag läst. Har i många år sett U E som en en Sveriges stora kristna ledare, tillhör inte LO men står väldigt nära det som trosrörelsen står för. Vad är det som händer? Har U E m fl tappat fotfästet. Hur har denna omsvängning kunnat ske utan någon större debatt? Och på så kort tid.

 • Jonathan

  du skrev nyss,

  ”Att söka enhet är inte detsamma som att acceptera varje variant av varken katolsk eller ortodox tro.”

  Ingen har väl hävdat att det enda alternativet till enhet är att du accepterar varje variant av katolsk eller ortodox lära.

  Det intressanta vore om LO i klartext berättar vad man accepterar i deras lära.

  I detta forum vill man gärna höra mer om Petrus så kallade ämbete, lite om det finns nåt av värde i katolsk succession, och om det är sant att LO idag ser sakramenten som i sig förmedlare av frälsningen.

  Tänk om ert folk skulle tröttna på det ointellektuella sättet de blir tilltalade på i samband med de frågor ni inte vill att fotfolket ska lägga sig i?

  Är fotfolket mål eller medel för LO?

 • Jonathan on 31 januari, 2008 at 11:37 e m said:

  Kära vänner:

  Att söka enhet är inte detsamma som att acceptera varje variant av varken katolsk eller ortodox tro. Att söka enhet är att bejaka att vi alla är syskon i Herren och kan arbeta tilsammans i den sista tiden.

  Om vi skall arbeta tilsammans så blir det mycket trevligare arbetskilmat om vi slutar slå varandra i huvudet med hårda ord eller en oförsonlig attityd.
  .

  Guds välsignelse!

 • Martin Berger on 31 januari, 2008 at 11:07 e m said:

  Personligen tycker jag att det är oerhört tragiskt att Livets Ord har ändrat sin syn på katolska kyrkan. Denna förändring är ett mysterium för mig. Anser Livets ord idag att reformationen inte var nödvändig?.var det fel att vända sig emot villoläror som t.ex helgontillbedjan,påvens ofelbarhet,mariadyrkan m.m.

  Tycker också att det är märkligt att stödja klosterverksamhet som ju inte stämmer överens med den mönsterbild på församling som presenteras i Apostlagärningarna.
  Jesus säger ju i Matt 28 att hans lärjungar ska gå ut och göra alla folk till lärjungar…detta blir ju lite svårt om man stänger in sig i kloster.
  Om man vill få en rejäl inblick i hur den katolska kyrkan fungerar så rekommenderar jag böckerna: ”Fifty years in the church of Rome” samt ”Fyrtio år i kristi kyrka” skrivna av Charles Chiniquy-en man som först tillbringade 50 år inom den katolska kyrkan där han verkade som präst fram tills dess att han blev frälst och lämnade den romersk katolska kyrkan och sedan verkade som pastor i en kyrka fri från de obibliska läror katolska kyrkan står för.För honom gick det att inte att vara kvar i den katolska kyrkan efter det att han mött Jesus Kristus.

 • Jonathan

  Sättet man ändrat sig på gör ju att den som tog till sig de tidigare varningarna för religiösa kyrkosystem och religiösa demoner har en lång väg att gå. Idag ställs man inför att utan goda förnuftsskäl ”operera” bort sina tidigare föreställningar.

  Det var ju så många fakta som pekade mot att katoliker och de andra gamla kyrkorna hade gått helt fel.

  Kanske minns man hemska avgudabilder och blodiga bilder på oskyldiga katoliker som piskade sig själva?

  Idag sägs att LO´s pastorer gjort studieresa(or) till Rom och Vatikanen.

  Nattvarden på LO innehåller , Mässoffer delen där officienten beder ungefär såhär ”Helige Ande gör så att detta bröd och kalken för oss blir din verkliga lekamen och blod”.

  Det känns konstigt för dem som kommer från en vanlig frikyrka där man aldrig ”offrade detta oblodiga offer”.

  Och till sist det där som Roberth predikar att Jesus bygger sin församling på Petrus. Det slapp man säkert höra i frikyrkorna. Där sa dom att bygget vilade på vår bekännelse av Jesus som ”den levande Gudens son”.

  Vore bra om alla fick tag i motiveringarna för den uppenbara nyorienteringen.

  Att Lo kan vinna massor på att positionera om sig rent kyrkopolitiskt är en sak, men känns väl ändå rätt så ohederligt?

  Att skylla på externa massmedia, när gräsrötterna blivit hårt avsnästa och hånade är inte nån bra ursäkt.

  Svårt att gå in i ett ortodoxt land där ortodoxa prästerna i många hundra år på ett enligt Keryx helt rätt sätt förmedlat dopet och nattvardens frälsande sakrament. Hur går det med mission på sånna ställen i framtiden?

  Meningslöst att predika att folk ska omvända sig när dom redan är beseglade i dopets förbund, om man ska tro Keryx? Vad säger redaktören Benjamin i de här frågorna?

  Om LO drar igång mission så skadar det Ortodoxa kyrkan. Enheten går väl före allt annat idag?

  Några knasiga tankar kanske? Jag tar risken att man blir avsnäst en gång till.

  God afton,
  Jesus finns kvar i mina föreställningar.

 • Jonathan on 31 januari, 2008 at 10:22 e m said:

  Till er alla:

  1. Har Livets Ord ändrat sin syn på Katolska kyrkan?
  Det enkla svaret på denna fråga är Ja. Livets Ord har förändrats under de 25 första åren. Under de första åren fanns det en överdriven negativ syn på andra kyrkliga sammanhang. Det har hänvisats ofta här på bloggen till artiklar skrivna på slutet av åttiotalet. Särskilt en artikel skriven inför påvens besök i Sverige tas upp som bevis för att Livets Ord har förändrats. Denna artikel skulle förmodligen inte ha skrivits idag.

  Livets Ord har däremot inte ändrat sig när det gäller den grundläggande undervisningen om tro, helande och Bibeln som Guds ofelbara ord.

  När vi närmar oss andra kristna sammanhang så kan det till en början se väldigt märkligt ut för oss. Vi är tränade genom våra egna sammanhang att se på andra genom just vårt samfunds glasögon. Det viktiga då är att vi inte fokuserar enbart på det som vi inte förstår utan att vi att ser det som verkligen förenar oss. Vi behöver nödvändigtvis inte hålla med våra bröder och systrar i allt men det betyder inte att vi inte är syskon och en del av Kristi kropp. En normal mänsklig handling är att backa när man ser något man blir rädd för. En nervositet kommer och man blir osäker och faller lätt tillbaka på sina fördomar.

  Låt oss istället se förbi våra fördomar. Välsigna våra bröder och systrar och tillsammans arbeta för att Guds plan för oss skall bli verklighet.

  2. Är Livets Ord öppet för kritik?
  Bilden av Livets Ord som en församling som helt har slagit dövörat till kritik är felaktig. Genom åren kan det naturligtvis ha varit så att det funnits perioder då församlingen varit hårt pressad av media och därför avfärdat kritiska röster utan att lyssna. Så är inte fallet idag. Däremot vill jag på inget sätt ringakta de människor som säger sig ha fått en annan upplevelse.
  Konstruktiv kritik given i en kärleksfull anda är en viktig del av alla organisationer.

 • Jag vill inte att Deborah lägger av.

  Vad vet vi om hemliga band och förbund.

  Rich Joyner är riddare i en hemlig orden. Riddarna av Malta.

  läs själv linken,

  http://www.morningstarministries.org/Publisher/Article.aspx?id=1000014047

  Många karismatiker är helt tysta kring frimureri och ordnar idag.

  Varför blev Ulf tyst ? Han träffade ju dem på hög nivå och församlingen fick uppgiften att be starkt. Ingen rapport gavs hur det hela avlöpte.

  Minns jag rätt var det i början på 90 talet. Dom sitter starkt i banker och domstolar.

  Det händer att domaren och en eller flera advokater är frimurare. Vem vägar göra sig ovän ? Det kan vara billigare att tiga.

 • En annan Samuel, Bortse från Deborah. Hon är på ett sätt 100% rätt, men på ett annat 100% fel.

 • en annan Samuel on 31 januari, 2008 at 9:10 e m said:

  Debora.

  Lägg av.

  Katolicismen är inte döden. Påven är inte antikrist. Katoliker är kristna och vi möts i himlen. Det som bekymmrar är bristen på öppenhet inom LO, ledarstilen, nepotismen mm.

 • en annan Samuel on 31 januari, 2008 at 9:04 e m said:

  Då synpunkter från medlemmar efterfrågas (sakans) kan jag säga så här: 1. Jag är orolig över församlingens utveckling, som jag tycker går åt fel håll. 2. Det finns inget forum i församlingen att diskutera. (Man kanske kan skriva här för här verkar en och annan i ledningen läsa) 3. Det värsta är att LO inte kan stå för vad man gör, man smyger med det. Som med hemsidan som länkades till LO och sedan togs bort. Grodorna kokas sakta 4. Jag har aldrig hört Enhetens kyrka nämnas på LO. Tydligen går mina pengar dit och därför ger jag mindre från och med nu.

  Min tro när detta dök upp ioch med förändringen av nattvarden var att det var ett snedsteg och Ulf inser om ett par år att det var fel och sean kommer vi in på spåret igen. Men med senaste skriverierna här tvivlar jag på det. Ett stort problem är att man trivs så bra i Uppsala. Jag tycker det är uteslutet att byta fösamling i U-A pga barnen. Det blir en alltför konstig relation till skola, vänner mm. Ska man flytta, byta jobb. Nej det är för omständigt, men ett måste om utvecklingen fortsätter. En sak är säker denna groda blir inte kokt.

  Tack ni som driver denna sida och som håller er till fakta. Ni som bara vill kasta skit kan lägga av, vi är människor vi med.

  Anledningen till att inte fler medlemmar skriver här är helt enkelt att jag tror de flesta håller med men vill inte tala illa om sin församling, för det finns ingen välsignelse i det. Om ni skrev saker som inte hade grund skulle nog fler medlemmar reagera.

  Hur är kopplingen Enhetens vänner-Enhetens kyrka? På Enhetens vänners sida blev man ju mörkrädd om man tänkte på att det var något UE stod med i.

 • Andreas on 31 januari, 2008 at 8:37 e m said:

  Idag avbröt jag mitt månatliga givande till Livets Ord i Uppsala och begärde att de stryker mitt namn som partner. Jag har inget intresse av att ge pengar till en sådan verksamhet som ni beskriver här på hemsidan och jag har länge varit bekymrad över Ulf Ekmans flörtande med katolicismen och dess traditioner.

 • deborah on 31 januari, 2008 at 8:37 e m said:

  LO:s ledare har slutit ett förbund med döden…….och förleder folket!

  Men än finns det tid att vända om!

  JESAJA 28:11
  ”- Ja väl, genom stammande läppar och på ett främmande tungomål skall han tala till detta folk,
  28:12 han som en gång sade till dem: ”Här är vilostaden, låt den trötte få vila; här är vederkvickelsens ort.” Men sådant ville de icke höra.

  28:13 Så skall då HERRENS ord bli för dem ”gnat på gnat, gnat på gnat, prat på prat, prat på prat, litet här, litet där”. Och så skall de, bäst de gå där, falla baklänges och krossas, vara snärjda och fångade.

  28:14 Hör därför HERRENS ord, ni bespottare, ni som råder över folket här i Jerusalem.

  28:15 Eftersom ni säger: ”Vi har slutit ett förbund med döden, med dödsriket har vi ingått ett fördrag; om ock gisslet far fram likt en översvämmande flod, skall det icke nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt och falskheten till vårt beskärm”,

  28:16 därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver icke fly.

  Isa 28:17 Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Och hagel skall slå ned eder lögntillflykt, och vatten skall skölja bort edert beskärm.

  28:18 Och edert förbund med döden skall bliva utplånat, och edert fördrag med dödsriket skall icke bestå; när gisslet far fram likt en översvämmande flod, då skall ni vara nedtrampade.”
  …….

 • Johan & Maria, jag känner igen tendenser som fanns redan när jag och min familj var med i LO 89-93.

  Religiösa översittare borde kanske vara rätt epitet på ledarna inom LO eller vad tror ni? Att aldrig vilja lyssna på andra är både farligt och mycket omoget.

  Hade hoppats att de hade ändrats sig, men det verkar tyvärr som de är kör i samma hjulspår fortfarande. Tragiskt både för dem själva och de som de tror sig är satta att leda.

 • Johan & Maria mfl.
  Vill inte på något sätt recensera era inlägg. Vill bara säga att det finns ett liv och frälsning utanför kyrkan. Som fd medlem i en trosförsamling (Södermalm) så känner jag igen maktanspråken och de auktoritära dragen. Sök er tillsammans med syskon, ta mycket tid i bön och bibelläsning. Guds ande talar direkt till er våga gå på det vittnesbördet. Det är inte farligt att ha fel, det är bara farligt att inte vara ärlig mot sig själv.

  Alla välsignelser och allt gott.

 • Maria & Johan:

  Tack för era värdefulla synpunkter. De får tala sitt tysta språk. Jag vågar inte lägga till något.

  Tack & Var välsignade i ALLT!

  mvh
  Daniel

 • Johan Maria

  Ulf berättar ibland många år senare, att när han sagt att det varit Gud som talat har det kanske mera varit att han och Birgitta suttit vid köksbordet och språkat.

  Det moralisk svåra med sådant beteende är att när en ledare med titeln profet och apostel uttalar att Gud bestämt sagt så och så, är Knutby väldigt nära oss. Då är ju sista ordet sagt.

  Mitt val blir att jubla och applådera, eller sitta tyst.
  Vid fikat på ”torget” säger jag inte ett knyst om att jag inte trodde vad UE sagt.

  Min cellgruppsledare med fru sitter kanske vid bordet intill och kan höra.

  I bilen hem är jag mera talför.

  …………………………………
  Ni är i början av processen, att tänka fritt.
  Det kan ta ett antal år innan Ulf kommer ur ens hjärna.
  Igår hörde jag en kristen plogbillare argumentera för sina idéer. Jag lät hans argument nå in till mig och jag förstod att han tagit en klar och medveten ställning i fredsfrågan, vilket hedrar honom.
  Det kändes skönt att nu kunna spontant och utan förbehåll låta honom prata in i mig.
  För några år sen hade jag klippt av hans idéer. Om jag sedan hört att Ulf sagt att plogbillarna är värda all vår respekt så skulle min attityd svängt på sekunden.

  Manipulation och frivillig kontroll (av sig själv) är de band som håller samman LO.

  Men nu när ”dårskapen” går på torra land*. Så lär fler återfinna sin tankes frihet. Det ”knäppa” är kan bli Guds tankefrön som leder till barnets frihet.

  * t.ex.att varna 1989 för RKK och att idag säja att hon är den sanna ”urkyrkan”.

 • Johan & Maria: Mycket bra att ni traeder fram haer… tror det aer maanga som saknat era kommentaer/tankar/synpunket/….

  Det du skrev Johan, aer klockrent och mycket bra skrivet! Tror att det aer manga som taenker som ni paa LO efter Ulf’s svaengningar… Intressant synpunk naer nu saeger att den endast aer Ulf som faar budskap fraan Gud…. Konstigt att inga andra medlemmar i LO verkar (eller tillats?) ha denna direkt kommunikation med vaar Herre…

 • Eftersom ett svar från en äkta Livets Ordare efterfrågas tänkte jag här skriva lite om hur jag som är medlem i församlingen Livets Ord tänker och känner.

  Jag är väldigt oroad över utvecklingen inom Livets Ord och har övervägt att gå ur församlingen men bestämt mig för att avvakta lite och se hur allt utvecklas. Man får be och hoppas att ledningen kommer på rätt spår igen, men om den inte gör det och den här utvecklingen fortsätter så lämnar jag nog församlingen.

  Att Livets Ord smyger in mer och mer katolicism står klart för mig, men tyvärr tror jag att många i församlingen inte är medvetna om vad som faktiskt pågår. Eftersom det går sakta, steg för steg, kokas grodan långsamt och många märker nog inte av att saker och ting har förändrats så mycket som de har gjort. En del blir nog vilseledda också av allt tal om enhet, för enhet vill ju alla ha.

  Det är fler än jag som är oroade över utvecklingen i församlingen och jag tror att en del ”röstar med fötterna” och inte ger lika mycket pengar och inte går lika mycket på mötena längre som tidigare.

 • Johan Xter on 31 januari, 2008 at 3:52 e m said:

  Får jag dela något personligt om hur det känns att vara del av Livets Ord och den här resan. Jag är inte duktig debattör, och ni kan säkert slå mig i huvudet med retoriska knep efteråt. Men jag tror att det finns människor som läser den här bloggen som har en kärlek för sina medmänniskor och som är villiga att lyssna, utan att drivas av att vinna en debatt.

  Med det sagt:

  Oavsett om LO nu beger sig till Rom eller ej, så har jag som medlem i LO inte kunnat ta ställning till detta. Johan E skriver att ”Livets Ord verkar stödja munkarna ” (el något liknande). Det är just det som gjort mig så sorgsen. Det bara ”verkar som”, tills man läser en artikel i Världen idag eller går på ett församlingsmöte och får nyheterna presenterade för sig på ett abrupt sätt. Det presenteras när det är ett faktum, och då är det bara att ta ställning till om Ulf är ledd av Gud eller inte. Om man anser att han inte är det, finns det inte så mycket man kan göra. Alternativet är att lämna församlingen med Avfällighetens skylt hängande om halsen.
  Som medlem betyder jag ingenting! Inte ett skvatt! Jag ska bara lita på att Ulf och de andra pastorerna känner rätt och leder oss rätt. Och om jag tycker att de helt svänger i en fråga, så ska jag bara vara glad ändå. Helst inte tänka alls, verkar det som.
  Ulf säger: ”Har vi förändrats? Ja! Har vi förändrats? Nej!”

  LO lär att alla kan höra från Gud. Men – ärligt talat – hur ofta är det vi hör om församlingsmedlemmar som säger ”Gud talade till mig och sa…”. Däremot har vi genom åren fått höra om alla tilltal Ulf får från Gud. ”Gud talade till Ulf Ekman och sade …” Jag kan inte erinra mig en enda gång (kan ha glömt) när någon vanlig medlem stått på scen och sagt att ”Gud talade till mig och sa”, och det sedan blivit något som församlingen jobbat för att uppnnå. Det är liksom för stort. Drillad i den miljön blir det inte så konstigt om inte Livets Ordare vågar ta del i den här debatten, annat än att försvara Ulf. Även om de inte riktigt vet vilken väg/linje han väljer. För Gud talar ju till honom, eller hur? Och egentligen är det rätt lätt att ställa sig bakom ledaren, man slipper tänka igenom det hela själv. På samma sätt som ni kära katoliker ställer er bakom det påven säger, och med glädje ser fram emot hans ställningstaganden, så har Livets Ordaren som tradition att ta del av Ulfs ställningstaganden.

  Jag älskar Ulf och Birgitta, precis som jag älskar mina andra syskon. Men jag ser också att ledarna på Livets Ord inte är intresserade av att på ett hederligt sätt informera mig om vad de egentligen gör (utan att säga att det för den skull måste finnas en konspiration). Det är ju rätt lätt egentligen, att berätta vad man tycker om det man sagt tidigare. Jag är trött på ohederliga retoriska knep där man förlöjligar oss som ställer frågor. Jag vill ju bara veta! Det är med sorg jag skriver detta.

  Ulf skriver följande i Magazinet (föregångare till Världen Idag) 1989 i en artikel om Påvens Gruvliga villfarelse:
  ”Överallt dit påven kommer sprider han Maria-kulten och madonna-tillbedjan. I europeiska länder sker det på ett mer sofistikerat sätt än i andra delar av världen, där man mer öppet har blandat Maria-dyrkan med inhemsk ockultism.”

  (…)

  ”Huruvida hon (katolska kyrkan, mitt förtydligande) är identisk med den stora skökan i Uppenbarelseboken kan jag inte uttala mig om, men en sak är säker, många drag, genom historiens gång, och idag, påminner om det.”

  (…)

  ”Det är tragiskt att se, att intellektuella, sekulariserade kristna med glädje tar emot ett religiöst system som är antikristligt.
  De riter och processioner som utförs drar inte ner Guds härlighet, de öppnar för religiösa andemakter. Det enda som kan rädda Sverige är reningen i Jesu blod, inte falsk ekumenik.”

  Om jag kunde vrida klockan bakåt och påverka det som hänt, skulle jag velat att Ulf och pastorerna öppet berättade om hur de ställer sig till det de tidigare skrivit och sagt om Katolska kyrkan. Så att jag som medlem inte känner mig så enormt schizofren. Vilken Ulf ska jag lyssna på? Den idag eller den 1989? Vilken Ulf ska jag lyssna på om 10 år? Antingen har han fel nu, eller då. Är det så farligt att ha fel? Underminerar det Livets Ord? Eller Gud?
  Jag kanske måste lära mig att inte lyssna så noga över huvud taget. Kanske är bättre att följa Jesus och inte människor.

 • Det är med glädje jag tar del av denna debatt!

  Just nu är det en tjock nästan otäck gråzon i kristenheten där teologi inte är så viktigt som enhet. Det behövs profetisk klarsynthet i den tid vi lever. Ska vi få se en ny väckelserörelse som den vi hade på 1800 talet när hela Sverige förändrades, människor lämnade flaskan, moralen upprättades, företag startades och människor fick hopp och tro. Då behövs något annat är kloster, traditionslära och sakrament!

  I denna begrepsförvirring fyller Aletheia en viktig funktion just nu!

  Guds välsignelse önskas!
  Stefan G
  http://www.sverigepredikan.se

 • Daniel:

  Klockan börjar bli mycket och det går lite långsammare där uppe men jag skall försöka…

  1. Jag har skummat den. Jag vill inte sitta här och göra jämförelser mellan MFS och RKK. Det är jag inte rätt man för. Spontant anser jag dock att de som inte tror att Jesus är Gud är ute på hal is (minst sagt). Att tro på treenigheten anser jag är en grundpelare..

  2. Nej jag har inte på djupet studerat RKK. Jag har å andra sidan inte på djupet studerat någon annan rörelse heller. Jag försvarar inte RKKs mystiska tendenser. Jag tror inte att påven är ofelbar. Jag kan räkna upp många saker jag inte tror på om du vill…

  3. Ja jag har läst gamla artiklar. Och ja jag ser absolut att det finns en annan ton nu. Livets Ord firar 25 års jubileum i år. Om man inte ändrar sig något på 25 år så är det något som är skumt. Alla människor mognar med ålder, så även Ekman.

  Bless you!

 • Kalle:

  Två snabba frågor när du får tid:

  1.) Har du hunnit läsa bloggposten jag öppnat ang katolsk villfarelse? (http://aletheia.se/2008/01/30/katolsk-tradition-kontra-guds-ord/)

  Om inte snälla läs och säg mig – är detta närmare din grund än MFS? (Då går jag nog hellre med i MFS än RKK.)

  2.) Har du på djupet egentligen studerat någon av dessa rörelser? (MFS / RKK)

  3.) Sist men inte minst; Har du läst någon av Ulfs gamla artiklar om RKK? Vet du ö.h.t. om att han får bara några år sedan delade vår oro? (Och hjälpte till att sprida den)

  Bara nyfiken. Glad om du svara men, förstår om det blev för många frågor på en gång.

  God kväll
  Daniel

 • Lasseman:

  Tyvärr har jag inte hunnit läsa igenom dina boktips innan jag skriver detta svar men jag försöker ändå.

  Jag förstår ditt resonemang men jag håller inte med dig. För mig innebär enhet att vi jobbar tillsammans mot samma mål. Inte att vi alla skall samlas under påven.

  Om inte jag minns fel så var väll detta grundfrågan?

  Östanbäcks strävan är att ”Vi söker den korporativa enhetens väg, där Rom också tydligt i handling kan uttrycka sitt ja till Andens verk i våra kyrkosamfund och traditioner.”

  Jag vill inte att någon skall konvertera till katolicismen. Jag ser mycket hellre att de stannar kvar i sina sammanhang och låter Andens verk arbeta där.

  Du tycker att det finns skumma saker i katolska kyrkan som du saknar stöd för i bibeln. Jag håller med dig. Det samma kan sägas om alla samfund antar jag. Skillnaden mellan oss (förutom din enorma boklista) är hur vi väljer att hantera skillnaderna.
  Vissa saker som vi inte förstår hos katolikerna kan hänvisas till traditionen det viktiga för mig är att grunden är den samma. Så är inte fallet med tex mormonerna eller Mesianska Föreningen, här skiljer sig grunden för mycket.

  Gud välsigne dig!

 • Lasseman on 30 januari, 2008 at 11:27 e m said:

  Hej Andy

  Böckerna jag nämde finns på olika Universitets Bibliotek i Sverige där jag lånat dom.

  Det går att lägga till en radda fler böcker, men då skulle ni snart somna. Så visst har jag läst en del genom åren.

  – – – – – – – –

  När man verkligen tar tid att studera katolicismen och dess historia inser man varför uppenbarelseboken talar om ”skökan” en falsk brud på de 7 kullarna (Rom) med ett annat evangelium som är så nära sanningen

  – – – – – – – –

  Men det är ändå viktigt i debatten att se alla människor som värdefulla oavsett uppfattning.

 • Lasseman;
  Har du alla dessa böcker du refererar till, och har du läst dem? Imponerande boklista måste jag säga! 🙂 Det finns, som du indirekt säger, så mycket mer som tyder på att den enhet vi ser ta form i en del sammanhang (enhet baserat på kompromiss och ”gemensam förståelse för varandras läror…) inte är av Gud, men nu är jag ute på tunn is… Detta vill de flesta ha ett djupare svar på vad man lägger i det, och man kan fort räknas som en domare.
  Jag är nog också det när jag är så bastant!

  Enhet med en kyrka som i mina ögon delvis lär ut villolära? Nej tack! Enhet med frälsta katoliker, ortodoxa, pingst och ”påskvänner” I KRISTUS, utan varken påve eller katekes: Ja tack!

  Vad grundar sig enheten på, och vilka premisser gäller för enhet? Minsta möjliga nämnare? Ska vi bortse från uppenbara villoläror och låtsas som de inte existerar? Dessa frågor har vi nämnt tidigare, och några svar lär vi aldrig få, bara en het debatt. Tuve frågar något av detta på sin blogg, och den som vill kan besvara hans frågor.

  Beklagar alla ”Enhetens vänner”, men personligen kan jag inte sitta och se på hur enheten med påvekyrkan tar form framför våra ögon! Det är dags för flera att vakna upp och inse vilket allvarigt läge kristenheten befinner sig i!

 • Lasseman on 30 januari, 2008 at 10:44 e m said:

  Bäste Kalle

  Vad sade Caesarius på klostret själv om verksamheten…

  Caesarius: ”…vi ser oss som katoliker…”

  Caesarius: ”Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen”

  – – – – – – – –

  Om man ger pengar till en grupp som ser sig som pingstvänner är väl att ge pengar till pingströrelsen verksamhet.

  Om man ger pengar till en grupp som ser sig som ”katolska” är väl att ge pengar till katolsk verksamhet.

  – – – – – – – –

  På 300-talet ansågs kejsaren ofelbar samt att hans ord var lagen i romarriket och denna hedniska tradition har Påvarna övertagit,

  ”Biskopen av Rom, biskopskollegiets huvud, innehar denna ofelbarhet i kraft av sitt ämbete.”
  Källa: Katolska katekesen sid 259-260, #891

  ”I kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde har biskopen av Rom nämligen den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och kan alltid utöva den fritt.”
  Källa: Katolska katekesen sid 257-258, #882

  – – – – – – – –

  Inom klassisk kristendom är Jesus huvudet för församlingen.

  Men i katolicismen är Påven huvudet (istället för Jesus) för hela katolska kyrkan och där har han full makt och det han säger är en LAG utan fel (apostolisk katolsk tradition).

  Eftersom Påven är huvudet så lyssnar katoliker mer till honom än vad som står i bibeln.

  – – – – – – – –

  Fårstår du skillnaden, det är enorm skillnad mellan evangelisk kristendom och katolicism.

  Därför, om man ger pengar till ”katolsk verksamhet” så är det som att ge pengarna till påvens verksmahet, påven är i stort sett katolicismen.

  – – – – – – – –

  Men visst är pengar inte viktigast, det farliga är falska katolska läror som besmittar, vad sade Paulus ”ett annat evangelium” i galaterbrevet.

  – – – – – – – –

  När du läst följande källor kommer du att inse att jag har rätt.

  2:a Vatikankonciliet i luthersk belysning (1970) Sven Ingebrand Stockholm:Verbum
  A history of christianity (1995) Owen Chadwick, London: Wiedenfeld & Nicolson
  A Public Faith (2005) Ivor Davidson, Oxford: Monarch Books
  Catholicism (2003) Gerald O’Collins & Mario Farrugia, Oxford: Oxford University
  Den kristna friförsamlingen genom tiderna (1957) Westin, Stockholm: Westerbergs
  Den tidiga kristna rörelsen (1989) Knut Frohm, Helsingborg : Bokhuset
  Den tidiga kyrkans historia (1998) Henry Hadwick, Nora: Nya Doxa
  Det romerska riket (1979) Barry Cunliffe, Stockholm: Coeckelberghs Publishing
  Gamla kyrkans historia (1907) Holmquist Hjalmar, Uppsala: Norstedt & Söner
  Handbook of early Christianity (2002) Anthony Blasi & Co, New York: Altamira
  Kyrkohistoria 1 (1978) Torben Christensen & Sven Göransson, Stockholm: Esselte
  Mother of the gods from Cybele to the virgin Mary (2004) Borgeaud, Baltimore
  Pagan city and Christian Capital (2002) John Curran, Oxford: Clarendon Press
  Problemet katolicismen (1964) Vittorio Subilia, Stockholm: EFS Förlaget
  Roman catholics & Evangelicals (1995) Geisler, N. & Mackenzie, R., Grand: Baker
  The birth of the church (2004) Ivor Davidson, Oxford: Monarch Books
  The cults of the Roman Empire (2005) Robert Turcan, Oxford: Blackwell publishing
  The rise of Christianity (1996) Rodney Stark, Princeton: Princeton University
  The virgin godess – pagan and christian roots of mariology (1993) Stephen Benko,
  Tids och livsbilder ur kristendomen (1945) Emil Liedgren, Stockholm: bokförlaget
  Vicars of Christ (1988) Peter de Rosa, London: Transworld Publishers LTD

 • Andy, Daniel mfl:

  Jag ber om ursäkt för min korta ton tidigare. Jag satt med mobiltelefonen och hade lite svårt att skriva uttömmande.

  Att jämföra Östanbäck och mormonerna är inte riktigt hederligt.

  Livets Ord är inte på väg in i katolska kyrkan. Därför anser jag att det är ointressant att höra vad jag tycker om än det ena och än det andra uttalandet som påven gjort.

  LO har sedan några år tagit arbetet med kristen enhet på alvar och ser därför värden i det arbete som bröderna i Östanbäck utför. Om ni vill skrika ”KATOLIK, PÅVE, MARIA” så får ni gärna göra detta men det ändrar inte på verkligheten.

  Enhet mellan frikyrkan och de historiska kyrkorna är en viktig hörnsten för att bygga kristi kropp.

  Detta börjar fler och fler ledare inom frikyrkan inse och det skall vi tacka Gud för!

  Med det sagt vill jag också tillägga att vi kommer aldrig att vara 100% överens om allt. Detta betyder inte att vi inte skall kunna arbeta mot ett gemensamt mål.

 • Petrus: Tack för uppmuntran! Man kan ju ibland känna lite hopplöshet inför det att så få verkar ifrågasätta vart den nya ekumeniken verkligen slutar.

  Och visst känner man sig lite som en glädjedödare emellanåt. En del av en skulle inte ha något emot att sätta skygglapparna på och sätta sig på Ekumenik 2000 (nya snabbtåget till Rom).

  Svenne:
  Tog några minuter att koppla till det du säger. ”Genom alla år har man predikat att man skall så/ge i god jord…”

  Sedan trillade kronan ner. Javisst, ingen församling har väl predikat så starkt, just detta budskap (om att se till att man sår in i ett gott verk/god jord, LÄS LO).

  Med sitt eget vittnesbörds utsago kan vi ju lägga till att Ulf Ekman anser att aktivt arbeta för en återförening med Påven = God jord.

  Tack för påminnelsen,

  /D

 • Jag har för lite tid Tuve, tyvärr. (Egentligen får jag inte skriva något alls.:( )

  EN är vår Fader! Ingen eller inget annat kan ta denna plats.
  Moder kan lägga lite här och där (däremot inte ”Guds moder”) eftersom detta inte är ett epitet på Gud.

 • Var är överinkvisitorn Gustaf när man börjar kalla städer för moder och länder för fader? Är detta också tillbedjan, eftersom en stad är en sak och länder platser? Får man kalla Jerusalem moder för den protestantiska inkvisitionen? Får man då också kalla Maria moder?

  Hur vore det med lite internkritik eller interndebatt kring era egna olika idéer? Hur vore det om ni gick åtminstone hälften så skoninsglöst åt era egna när de skriver saker som ni gör när vi försvarar oss mot lögner och fördomar?

 • Nu är visst inte längre Maria vår moder, utan ”Jerusalem är vår moder, den Evige fader Israel vårt hem, vårt hopp, vår kallelse” 😀 😀 😀 😀

  Är det bättre att kalla Jerusalem ”vår moder” än att kalla Maria, moder till vår Broder Kristus, för vår moder? 😀

  Kul…
  Allt gott!

 • Petrus,
  Visst har vi olika syn i en del frågor, men i denna fråga tror jag vi står samlade som ett!

  Tack för din uppmuntring! Det vi tagit upp är inget man gör med glädje, och i varje fall inte om man vill ha vänner. Vi gör det för vi är genuint bekymrade för Skandinaviens andliga utveckling!

  Var välsignad i Kristus!

 • Vill bara uppmuntra er grabbar bakom Alethia. Detta är bland det bästa som skrivits i kristen press på länge. Visst har vi olkika synpå en del, visst spretar debatten. Men jag tror jag vågar säga att detta har vi gemensamt att hellre dör vi än böjer nacken under petriämbete. Kosta vad det kosta vill men Jerusalem är vår moder, den Evige fader Israel vårt hem, vårt hopp, vår kallelse. Välsignelser från den Evige. Må ”pennan” glöda.

 • Somebody on 30 januari, 2008 at 8:59 e m said:

  Kära HMM! Gustav har helt rätt. Eklesia kan inte översättas med kyrka. Kyrka kommer från kyriakon (om jag inte minns fel) och det betyder ”tillhör Herren”. Eklesia används i Septuaginta och motsvarar det hebreiska ”kahal” som står för (Israels)församling.

 • Jag tolkar det som att LO då önskar lägga lock på saken. Som Daniel sa så ger man inte pengar till en organisation eller kyrka om man inte är överens om visionen/målet, men kanske vi ser annorlunda på det…

  Kanske man kan vara tydlig då från Livets Ords sida om att man INTE stöder visionen om att ”den universella kyrkans synliga enhet framträder i biskopskollegiets gemenskap omkring biskopen av Rom,” dvs en återförening med den Romersk Katolska Kyrkan. Utifrån det Magnus Dahlberg skrev kan det ju verka som vi helt och hållet är överens, men det finns så mycket mer som tyder på att det inte är fallet i denna sak. En större öppenhet från Livets Ords sida hade varit positivt, för de flesta som känner till LO´s historia kan se den teologiska förändring som ägt rum de senare åren, och att man sakta men säkert närmar sig den Katolska Kyrkan både teologiskt och på andra sätt. Det är i varje fall synligt för de flesta andra…

 • Kalle, nej det behöver han sannolikt inte. Men Ö-bäck kanske inte kan ta emot pengar från B16.

 • Det är en hård vinkel att kalla en gåva till Östanbäck för att ge pengar till Påvens verksamhet. Jag tror inte Påven behöver pengarna…

 • Kalle;
  Jag har jobbat länge idag, har inte läst alla kommentarer, men tror du det finns någon möjlighet att någon av Livets Ords pastorer kunde svarat på det vi la fram av fakta i denna post? Förstår du utifrån det vi lagt fram att frågan ställs på det sätt den gör, eller känns det fortfarande som vi bara konspirerar och svärtar? För min egen del har jag familj som fortfarande är medlemmar i församlingen, och har absolut inga intressen av att försöka håna och svärta LO.

  Vår oro är äkta, och vi anser att det är en hel del som tyder på att LO valt väg, även om det inte innebär att man till fullo konverterar till RKK. Jag ska inte argumentera så mycket mer om det ena eller det andra nu, för artikeln samt Daniels kommenatrer idag räcker för de poäng vi menar oss ha.

  Var välsignad Kalle, och återigen tack för att du deltar här hos oss.

 • Kalle:

  Jag är SÅ tacksam för den mjukare tonen tidigare men, du får ständiga ’återfall’ där du slänger en lerboll istället för att svara på inlägg.

  Lasseman citerar något vi alla läst med källa och allt och du kallar det för ’hårda vinklingar’.

  Vissa berg behöver lite dynamit för att flytta på sig. Har du varit med några år på LO så borde du inte vara främmande för det. Även om Ekman lugnat ner sig efter Israel-exilen är nog minnet färskt hos de flesta av oss just v.g. ’vinklingar’.

  Hur som helst, svara på frågan istället ! ! !

  Och tro det eller ej, men precis som jag berättat för mina katolska vänner så älskar jag dig också i Kristus.

  Var välsignad i ALLT du gör!

  mvh
  Daniel

 • Lasseman:

  Jaså, EN TILL konspiratör? Välkommen till gänget av de ”Konspirationsteoretiserande i den högre skolan”

  Skämt åsido, det många av oss upplever kring den nya ekumeniken är inget skämt. Det är blodigt allvar.

  Kan inte låta bli att undra var ’väktarna på murarna’ är? Var är de äldre predikanterna som borde veta bättre? Att trosrörelsens predikanter inte vågar gå emot Ulf är väl inget nytt men, what about den äldre stammen predikanter från annat håll?

  Varför så tyst?

  JDS läran skrek man högljutt över på 80 och 90 talet. Framgångsteologin likaså. Dessa två teologier är ju inget mot vad som pågår idag…

  /Daniel

 • Lasseman on 30 januari, 2008 at 6:32 e m said:

  K O M P R O M I S S

  Vad skulle medlemmarna på LO säga om Ekman skänker stor summa pengar till Mormonkyrkan.

  Skulle försvararna för LO säga att det är inte så farligt, bara lite ekumenik.

  – – – – – – – –

  Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron. Protestantismen kan knappast kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen i Vatikanen.
  Källa: SVT Text-137, 2007-07-11

  – – – – – – – –

  Hur kan LO representanter säga ”det är inte så farligt att ge pengar till påvens verksamhet”

  När påven år 2007 säger att bara katolska kyran frälser ?

  Det är tvärtemot det Bibeln säger, Bara Jesus frälser.

  – – – – – – – –

  Det är sorligt vad som håller på att hända med LO

 • Tiger:

  Att Livets Ordare läser Aletheia betvivlar jag inte… Om de bryr sig om vad de läser är det jag är undrande om…

 • Kalle: raedd att du har fel… du skulle bli foervaanad hur maanga LO’are som laeser denna blog… bristen paa kommentarer aer inte samma sak som bristen paa LO laesare….

  tyvaerr aer det inte saa maanga som vaagar tycka till officiellt. Du kanske inte behover bekymmar dig eftersom jag inbillar mig att du aer ”vael foerankrad” i den innersta cirkeln paa LO. Vaerre gaar det foer dom som inte aer det och kommer det fram att en medlem aer foer ”besvaerlig” saa blir paafoelderna katastrofala… det haer hant foerut och det kommer med all sannolikhet att haenda igen!

 • Tiger:

  4) Livets Ords församlingsmedlemmar bryr sig inte om vad som skrivs på Aletheia.

  Kanske den troligatse förklaringen…

 • Tack!

  Det är lite knepigt med alla etiketter.
  Egentligen är väl alla pånyttfödda(?):
  Pingstvänner: församlingen grundas
  Katoliker: tron är allmänelig
  Baptister: man låter sig döpas
  Adventister: väntar på Jesu andra ankomst
  Trosvänner: tror på Jesus
  Jehovas (eller YHWH) vittnen: för ut evangeliet
  Bibeltrogna vänner: håller Bibeln för Guds ord
  (Påskvänner: bejakar Jesu försoningsverk)

 • My Two Cents: Fraanvaron av LO’are haer kan betyda tre saker.

  1.) Dom aer i ”chock tillstaand” efter att ha hoert dessa nyheter och vet inte vad dom skall saega.

  2.) Dom aer livraedda att ”tycka till” p.g.a. potentiellt hot om uteslutning ifall naagon i LO’s ledning kommer paa dom att dom skriver ngt negativt haer.

  3.) Magnus har ju readan svarat, och hans aasikter representerar vael alla i foersamlingen?

 • Gustaf:

  MFS och Lars Enarsson som ånyo börjat fira den judiska påsken 😉

  Nej, jag menar inte allvar utan tyckte bara det lät bra. Finns det pingstvänner borde det väl även finnas påskvänner?

  /D

 • Kalle:

  En tanke som slagit mig mer än en gång, som du givetvis inte kan ställas till svars för:

  Vi har katoliker, pingstvänner, påskkvänner, baptister och ’andliga vildar’ på denna blogg.

  Endast 1(!) Livets Ordare (du) som försvarar Ekmans ’heder’.

  Var är alla Livets Ordare som är positiva till att pengar går till att sprida Petri ämbete? Ni har väl bredband därborta i Uppsala också 🙂

  Tack ännu en gång för att du förstår vår ’oro’ och gett oss några smulor av dina egna uppfattningar….

  mvh
  Daniel

 • Johan E:

  Nej, vi har givetvis inga ’bevis’ för att Ekman ’böjt sig’ under påvestolen. Men, att ’något’ hänt med Livets Ords inriktning, mer än bara kärlek till syskon i andra samfund måste man vara både halv-blind och halv-döv för att inte se.

  ”Jag tycker inte Ulf Ekman är skyldig att lämna svar på denna blogg.”

  Nej, det må vara hänt. Kanske är han skyldig först och främst sin församling detta. Men, en person som haft inflytande på ett nationellt plan såsom Ekman och själv valt offentlighetens ljus får nog ändå vänja sig vid att både efterföljare inom och utanför Uppsala kan tycka min fråga är av värde.

  ”Att stödja bröderna i Östanbäck är inte samma sak som att ställa sig under påven.”

  Har nämnt detta förut och gör det igen;

  Om jag skickar en stor summa pengar till Mp så gör jag det för att stödja deras agenda att rädda miljön. Om jag skickar pengar till SD gör jag det därför att jag stödjer tanken att Sverige bör strypa invandringen.

  Är det verkligen så långsökt att dra samma slutsats i det fall jag skulle skicka en stor summa pengar till en organisation vars huvudsakliga uppgift är att få så många som möjligt under Petri ämbete?

  Knappast.

  mvh
  Daniel

 • Ekklesia är alltså summan av de troende och inte ett kyrkosystem. Den bästa svenska översättningen är ”församling”.

 • Går det att få ett svar från LO?
  (Vill tacka Kalle för att han skrivit så mycket han kan.)

 • Lasseman on 30 januari, 2008 at 3:15 e m said:

  S K I L L N A D E N

  Det är inte lite ekumenik det handlar om utan början på en ”Världskyrka”

  – – – – – – – –

  Lars Flemström (en av deltagarna på Östanbäck Kloster) har själv skrivit i aletheia.se att målet med ekumeniken är ”återförenad kyrka ska bli världskyrka”

  Är det denna ”Världskyrka” styrd av påven som David Wilkerson fick se i en syn april 1973 om vad som skulle ske i ändens tid.

  Här följer ett citat från boken:

  ”En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sättet blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet.”
  Källa: David Wilkerson (1974) Synen, sid.44, Evangeliipress

  – – – – – – – –

  Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron. Protestantismen kan knappast kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen i Vatikanen.
  Källa: SVT Text-137, 2007-07-11

  Påven uttalade år 2007 att bara katolska kyrkan frälser

  – – – – – – – –

  Bibeln och Jesus säger att bara Jesus Kristus kan frälsa.

  – – – – – – – –

  Hur kan LO ha ekumenik och enhet med en påve som enbart ser katolska kyrkan som frälsare ?

 • An:

  Nu använder du för krångliga ord för mig… ”Monastisk skolning” vad är det?

  Vad har jag inte svarat på? Känns lite som att stå inför rätta det här. Bra övning ifall man blir kvar till den sista tiden 🙂

 • Kalle

  även om du tycker att diskussion för din del känns överdriven kunde du för de små människornas skull ända svara

  att inte svara kan tolkas som att det är en viss elit som bäst avgör vad gräsrötterna mår bra av att veta

  ser vi på LO så är det en familj som vet allt bäst och för all framtid eller hur ?

  förresten hörde vi att nån i familjen påbörjat den monastiska skolningen, är det så, och är det en bra utveckling ?

 • Johan E on 30 januari, 2008 at 2:52 e m said:

  Daniel:

  Jag tycker inte Ulf Ekman är skyldig att lämna svar på denna blogg. Några starka bevis för att han leder församlingen in under ”Petri Ämbete” har inte presenterats, enligt min mening.

  ”Sedan skulle ju givetvis frågan om varför han på alla sätt och vis stödjer en organisation vars huvudsyfte är att föra in så många som möjligt under påven……”

  Att stödja bröderna i Östanbäck är inte samma sak som att ställa sig under påven. Jag anser fortfarande att dessa bröder gör en god sak när de arbetar för kristen enhet. Om enheten skall sluta med att vi alla är under påven eller inte kan vi naturligtvis ha olika åsikter om. Det lär inte bestämmas här på bloggen ändå.

 • Kalle har foersoekt svara paa vad han tror paa och det skall han ha heder foer… Han kan inte svara paa resten av alla fraagor angaaende paaven, DKK, Enhetens kyrka, munkar i Sala, m.m.

  Dock vore det bra om han bad sina ”kollegor” Ulf eller Robert att ta naagra minuter av sin tid med att besvara denna blogs fraagor som staelldes ovan, och daa endast svara med ett enkelt ”Ja” eller ”Nej” (inga laanga utlaeggningar/bortfoerklaringar!)…

  Varfoer skall det vara saa svaart? Eftersom majoriteten av LO’s medlemmar inte kaenner till detta samt vet att delar av deras tionde gaar aat att bekoesta verksamheter som ”Enhetens Kyrka” och ”resan till Rom”, saa borde ledningen foer LO staa foer det dom gjort i bakgrunden, kanske lite mer officiellt genom att informera medlemmarna och laata dom som betalar faa tycka till om vart pengarna tar vaegen…. Som sagt, ett enkelt JA eller NEJ och denna diskussion aer oever!

 • An:

  ”Du väljer ut vad du vill svara på.

  Nu plötsligt verkar du vara osäker på vad RKK och påven står för.”

  Jag tycker diskussionen om påven är överdriven. Jag är som sagt inte katolik och ställer mig därför inte under honom.

  Det denna tråd skulle handla om var ju ”Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord”.

 • Haggaj:

  Det låter ju onekligen lite inkonsekvent… 🙂

  Medlemskapet i Sv Kyrkan har jag för att jag tror på nödvändigheten av en folkkyrka och vill jag vara med att påverka så måste jag vara medlem.

 • Haggaj m.fl.

  Peter Halldorf talar i alla fall inte ur skägget v.g. Petri ämbete. Citerar från Dagen idag:

  ”Vart är vi då på väg? Är Rom ekumenikens slutmål? I ett estradsamtal med den katolske biskopen Anders Arborelius och Ulf Ekman var det många som uppfattade Peter så. Peter är förvånad över att han inte fick några följdfrågor då. Så här sa han:
  – Det är nödvändigt att böja sin nacke under kyrkan och bejaka Petrusämbetets legitimitet.
  Det står klart att Peter inte tänker sig någon organisatorisk enhet under påven, men väl att alla kyrkor ömsesidigt måste erkänna varandra som uttryck för Andens verk i historien. ”
  (http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149064)

  mvh
  Daniel

 • Kalle,

  Jag tror inte att den agenda, som vi tycker att vi tydligt ser, går ut på att LO tänker införa ett antal katolska ritualer som helt förändrar församlingslivet. Förmodligen är det några formella åtgärder av mindre format som sedan ger eko i jätteformat.

  Därför är det rätt roligt när Du säger:
  ”Själv så ställer jag mig inte under Påven lika lite som jag ställer mig under ärkebiskoppen.”

  För att i en kommentar lite senare berätta att ”jag är döpt och medlem i Svenska Kyrkan. Jag är som ni säkert förstår också medlem i en trosförsamling, ingen nämnd, ingen glömd”

  Se där …!

 • Som medlem i LO ar problemet inte att man narmar sig andra Kristna syskon, sasom dom i den aldre historiska sammanhangen. En del kan ju ha sysslat med det lange och tycker inte det behover vara konstigt.

  Det som ar problemet ar val snarare hur man gor det. Jag har uppfattat det som att man tror sig kunna gora en sadan total andring i riktning utan att egentligen informera och diskutera det med forsamlingen. Tvartom har man haft attityden av att fors.medlemmar vet anda inget om sadana har saker. Dom ar ju sma far som ska ledas. Vid ett f.mote sa namnde UE om att ngn funderat over transsubs.laran. Svaret var att person inte skulle fundera over saker han inte forstod. M a o, det ar en slags elitistisk hallning till f.medlemmar. Ledarskapet/prasterskapet skoter allt at dig. Du behover inte fundera over det. Dom ar teologiskt skolade och vet (?) vad som galler. Det ar alltsa attityden mot f.medlemmar.

  Detta ar problemet overlag, att allt bestams over huvudet pa medlemmarna. Man far det serverat pa ett fat. Dock tror jag inte att det langre fungerar tillfredsstallande att gora pa det sattet. Aven om man inte misstror ledaren, sa ar det ju snarare ett tecken pa osakerhet och radsla hos ledaren att inte ha oppna forum.

  Den andra sidan ar val att man kan inte komma ifran att tillvaxten pa LO saval som pa andra platser ar inte stor. Dessutom har kanske stagnation gjort att ledaren vill soka upp nya vattendrag for att fa napp. Det ar ju inget nytt fenomen. Jag tror att Ulf har varit i frikyrkosjoarna och anser att det finns inga mer fiskar kvar. Inget mer att hamta. Da satsar vi pa andra sjoar. En ledare som nojer sig med status quo ar ingen ledare. Att kunna bygga kontakter leder givetvis till nya oppningar, mer inflytande och att man far kanske en storre plattform an bara en lokal forsamling. Har man som ledare stora behov av sjalvbekraftelse, uppskattning, inflytande och makt sa ar det inget konstigt. Sager inte att det ar sa, bara nagra funderingar.

 • Björn-Olav,

  Tack återigen för ditt observanta inlägg! Vad jag förstår så menar man med den nya ekumeniken alla de ekumeniska bekännelserna: den apostoliska, niceanska och athanasiska. Jag är dock inte helt bombsäker.

  Av dessa anser jag att den athanasiska bekännelsen strider mot Guds Ord och för det andra att det är fel att ställa de två övriga på samma plan som det skrivna Ordet. Det är intressant att man inom projektet TJC II (som jag inte stöder) håller på att ta fram en messiansk variant av den apostoliska bekännelsen för att korrigera den fullständiga avsaknaden i alla bekännelserna att Yeshua är Davids Son. Detta är ju en följd av ersättningsteologin vilken ligger som en gemensam stadig grund bland alla kyrkofäderna.

  Att Yeshua är Davids Son är ju ett genomgående tema genom hela NT från första versen i Matteus till de sista verserna i Uppenbarelseboken. Vi kan inte förstå vad evangeliet om riket handlar om vi förbigår detta. Paulus skriver t ex i 2 Tim 2:8: ”Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar.”

  En annan allvarlig brist i alla de ekumeniska bekännelserna, vilket har med det ovanstående att göra, är att man bara säger ”Jag tror på Jesus Kristus” utan att med ett enda ord definiera vad Kristus betyder. 1 Joh 5:1 säger däremot ”Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud.” För att tro att Jesus är Kristus måste man ju först veta vad Kristus är. De första lärjungarna sa: ”Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” (Joh 1:45) Messias är den som Lagen och profeterna vittnat om. Kyrkan uteslöt deras vittnesmål i bekännelserna.

  Sen är det viktigt att påpeka att Ulf Ekman har helt rätt när han säger att skökan finns i alla samfund. Skökan handlar sannerligen inte bara om RKK. Vi måste vara tydliga här. En del av döttrarna har ju avfallit t o m värre än modern. Problemet idag är dock i första hand att vi nu måste hitta tillbaka till den rätta modern, till Bruden Jerusalem.

  Sen vill jag säga till Edward en sak till angående USA. Jag känner igen exakt samma resonemang som förs idag från LO, Halldorf m fl i en av de främsta protestantiska teologerna i Amerika som jag följt lite grann. Den nya ekumeniken är ett världsvitt fenomen med en gemensam agenda och ett koordinerat resonemang. Det framgår ju klart även i uttalandena från Östanbäcks kloster.

  Slutligen, Peter Halldorf sa enligt hans eget vittnesbörd i Dagen under ett panelsamtal på Livets Ord att vi måste alla böja nacken under Petri ämbete. Han blev i alla fall aldrig motsagd vad jag förstår. Kjell Sjöberg påpekade i sin bok Upprättelse att Petri stol är utsmyckad med sniderier om guden Herkules hjältedåd. Jag vill personligen inte böja min nacke för den som sitter på en sådan stol.

  En sak är jag säker på. Den nya ekumeniken kommer i slutändan inte att gå att förena med kärleken till Israel och det judiska folket och deras framntid lika lite som vatten och olja kan förenas.

  Jag kommer inte att ha tid att blogga mer på ett tag. Tack för mig!

 • Johan E:

  Vi verkar stå ungefär på samma sida v.g. uppfattningar. Nu återstår bara att Ekman tog 3 minuter ur sin dyrbara tid och skrev:

  ”Nej, jag står inte under petri ämbete och har inte för avsikt att göra det heller utan drivs endast av agape kärlek när jag umgås, och söker enhet med katoliker”

  Sedan skulle ju givetvis frågan om varför han på alla sätt och vis stödjer en organisation vars huvudsyfte är att föra in så många som möjligt under påven……

  Det finns MASSOR av andra organisationer som arbetar för enhet utan denna målsättning..

  mvh
  Daniel

 • A

  Reellt påstår du att RKK´s huvud är Jesus,

  grunden för ditt påstående är att RKK själv säger detta om sig själv.

  Resonemanget håller inte för oss som inte tror att RKK är den ecclesia och det andens tempel som NT talar om.

  Vi trampar inte, jag förstår din djupa vördnad för det kyrkosystem du tillhör.

  Allt gott önskas dig,

 • Kära A!
  Kristi brud, församlingen, är alla pånyttfödda inte en kyrkostruktur. Ordet kyrka existerar inte i Bibeln. (Den katolska kyrkan är inte Kristi kropp.)

  Visst kan vi kritisera kyrkostrukturer. Dessa är inte liktydligt med Jesus.

 • Anita skrev:

  om du elsker Jesus MER enn din kirke- så kan du tåle kritikk mot kirken- for kirken er bare et system.
  /organisasjon

  Jesus är Katolska Kyrkans huvud
  ’.. och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp'(ef1:22-23)

  Min kyrka är inte ’ bare et system.
  /organisasjon’ Den är Kristi Kropp.Det är Jesus du förtalar och kritiserar.
  Det är smärtsamt.
  Guds Frid

 • Kalle

  Du väljer ut vad du vill svara på.

  Nu plötsligt verkar du vara osäker på vad RKK och påven står för.

  Många av oss läste artiklarna i Magazinet där frimureriet, EU och RKK i detalj studerades. Författarna var själva av högkyrklig bakgrund, som exempelvis Ekman, Lundqvist och Gerdmar och deras analyser lever kvar i mina föreställningar.

  Kan jag lita på det jag läste då ? Och om ej vad är problemet ?

  Lönnebo är frimurare i 10 graden, bör jag idag söka hans handpåläggning ?

 • Artikeln handlar inte om skøkan, men de fakta vi menar underbygger vårt påstående om Livets Ords tillnærmning gentemot Petri æmbete.

  Behandla med och motdebattanter med respekt!
  Ingen av dessa ær onda!

  Kalle:
  Tack før att du deltar hær! Det ær bra och intressant att du delar med dig av dina tankar!

  /Andy på jobbet m norskt tagentbord…

 • Daniel:

  För mig är det en enkelt att ge svar på detta. Jag tror inte på att Påven är Jesu ställföreträdare på jorden. Jag tror att Påven är biskopen av Rom och en människa som säkerligen har fel och brister.

  Jag finner det också väldigt svårt att tro att Ekman bejakar Petri ämbete om vi använder oss av din definition. Orsaken till detta är att jag inte anser att bevisen för detta är överväldigande.

  Det som hittills bevisats är att Ekman predikat om Maria på Östanbäck men kom gärna med fler bevis. Gärna i någorlunda lugn och sansad ton…

  Guds välsignelse!

 • Kalle: Du skrev nyss till eagleview: ”Jag blir ledsen när du kallar mig för ond människa.”

  Många av oss blir lika ledsna när ni på Livets Ord avfärdar en genuin nöd över vart den nya ekumeniken leder som ”konspirationsteorier”.

  Många tack för dina egna klargöranden. Du har äntligen gett lite egna funderingar över läget. TACK .

  Johan E:

  ”Vad menar du med “böjer sig för påvestolen” och “bejakar petri ämbete”? Om du ger en förklaring till detta så kan jag svara hur jag ser på det. Kanske inte lika intressant som Ekmans syn men alltid något”

  Vi har bara en Kristus. Bibeln stödjer inte någon vikarie för Honom. Icke katoliker har ingen sådan tradition, vare sig med litet eller stort ”t”.

  Det är således ganska spektakulärt om diverse karismatiska ledare ändrar sig i denna uppfattning. OM de trots allt gör det; är det för mycket begärt att vi ’får’ ber dem köra med öppna kort?

  Nu är det ju inte precis Ekmans starka sida. Men, vissa positiva förändringar paralellt med de negativa ser vi ju trots allt i det att de (LO) åtminstone gör ett halvhjärtat försök att svara på forum som detta. Det fanns en tid då man ignorerade all kritik och har givetvis betalat ett pris för detta.

  Ni andra:
  Som delansvarig för aletheia.se ska ni veta att kommentatorerna på båda sidor är lika svåra att tygla. Tyvärr smyger det sig in både katoliker och icke katoliker som med en tvärsäker och kärlekslös attytid drar fram som en ångvält och förstör dialogen.

  Som jag så ofta citerat förut; ”SANNING” UTAN KÄRLEK ÄR BRUTALITET!

  Låt det för Guds skull vara en ledstjärna i allt ni skriver.

  mvh
  Daniel

 • Läste för några minuter sedan på Dagens hemsida om att ”anglikaner och katoliker sluter historiskt avtal” (http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149083). Det verkar således som det är en alltjämt, globalt pågående process som verkar innebära att flera gamla kyrkor/samfund/sammanhang närmar sig Rom.

  Är detta bra? Är detta något som vi alla bör sträva efter och framför allt är detta något som är sanktionerat från vår Herre?

  På pappret är väl enhet alltid bättre än splittring, likasom fred alltid är bättre än krig. Men, utan att dra alltför stora växlar på detta, om enhet för med sig att man inordnas under ett system som är tolerant så länge man inte opponerar sig mot systemet eller om fred är avsaknaden av opposition mot systemet, då är nog både ”splittring” och ”krig” att föredra.

  Religiös hegemoni är inte, tror jag, något som vi bör sträva efter, lika lite som vi bör sträva efter en slags världsregering.

  Jag läste en gång en bra liknelse som kortfattat gick ut på att en världsregering är som en stort fartyg utan några vattentäta skott under däck. Skulle sedan fartyget gå på grund eller på ett isberg, så vattenfylls skeppet snabbt och sjönker till botten. Men har man däremot flera vattentäta skott under däck, så flyter fartyget trots att ett eller två skott vattenfylls.

  Vad menar jag med detta? Jo, om det endast skulle finnas en regering för hela världen eller en ”kyrka”, så finns det en stor risk att det verkligen går åt skogen när det väl går fel. Det är bra med ett öppet samhälle, bra med pluralism, bra med opposition …

 • An:

  Frågorna känns irrelevanta för mig då jag inte har Påven eller RKK som rättesnöre i mitt liv.

  För mig är det självklart att bibeln är det som skall styra. Sedan finns det traditioner och dessa har jag för lite kunskap om för att kommentera. I mitt sammanhang talar vi inte så mycket kring dessa traditioner utan undervisar från bibeln.

  Därför kan jag inte svara på frågan om att välja bort RKK. Jag har aldrig valt in den i mitt liv, jag är inte katolik om något är jag lutheran då jag är döpt och medlem i Svenska Kyrkan. Jag är som ni säkert förstår också medlem i en trosförsamling, ingen nämnd, ingen glömd 😉

 • Kalle

  frågan om

  Jesus och påven lämnade du obesvarad

  …Är det inte läge att välja bort dKK med bibeln som grund, utan att fördenskull uttrycka förakt för de enskilda som valt dKK´s fromhetstradition. ?

 • Monica: om du ska vara konsekvent kan du inte heller ta avstånd från JW, LDS, MFS, Familjen…

  Det finns frälsta människor överallt och i alla sammanhang. Jag är tror tom att det finns medlemmar i LDS som är frälsta.

  Den som sätter sitt hopp till något annat än Jesus, nåden och är pånyttfödd är inte en Jesu lärjunge. Jag vet att det finns personer som tillhör RKK och har omvänt sig och lever av nåden. Därmed inte sant att RKK skulle vara en kristen kyrka.

 • An:
  ”och va vet du om Östanbäck och den evigt förblivande jungfrun?”

  Inte mycket… Jag har aldrig varit där.

  Förövrigt så tror jag att vi alla här är djupt nergrävda i våra egna skyttegravar och det blir nog svårt att komma till ett slut.

 • A
  om du elsker Jesus MER enn din kirke- så kan du tåle kritikk mot kirken- for kirken er bare et system/organisasjon.

  ” vet du ikke at vi skal dømme engler!”
  1.kor.6
  Anita

 • Anonym:
  Jag håller med om att polariseringen i denna debatt går för långt om det är det du menar. Även jag gjorde mig skyldig till detta i mitt inlägg, jag ber om ursäkt.

 • Monica

  skriver ….Kritisera gärna villoläror, men ifrågasätt inte andras tro,…

  Att kritisera villolära är att kritiskt granska andras tro.

  Du kommer inte runt frågan. Lösningen är att man skiljer på sin syn på, av människor skapade institutioner, och av Gud skapade människor.

  Institutioner ska alla brinna upp,
  Människan är kallad till evig gemenskap med
  Gud

  Ecclesian som en andlig byggnad har en ljus framtid.

 • Jag skulle tro att det finns villoläror inom ALLA kristna samfund.

  Jag tar avstånd från villolärorna, inte från mina kristna syskon.

  Nej, som jag tidigare har sagt, själv skulle jag inte kunna bli medlem i Katolska Kyrkan av olika anledningar, men jag tar inte avstånd från den och kallar den en annan religion eller Skökan, för då känns det som om jag tar avstånd från min kristna syskon och säger att de inte är kristna!

  Endast Gud kan se in i en människas hjärta och bedöma om hon är kristen eller inte.
  Vi ska inte pyssla med sådant dömande, för då dömer vi oss själva.

  Kritisera gärna villoläror, men ifrågasätt inte andras tro, det är något av mitt motto:
  http://monicaolssonkolkman.blogspot.com/2008/01/om-nr-kristna-ser-ned-p-andra-kristnas.html

 • Kalle

  Konflikten mellan Jesus och påven?

  De skriver ,
  ”Skulle det uppstå en konflikt mellan dessa två väljer jag naturligtvis Jesus framför en människa men det anser jag vara självklart.”

  Påven uppträder som ställföreträdare för Jesus.

  Han framför rader av felaktiga doktriner som strider mot vad Jesus förordnat.

  Evangeliskt troende känner sig förpliktade att påpeka dKK´s felaktiga syn på det s k Petrusämbete, Skärselden, Avlat och mycket annat.

  Är det inte läge att välja bort dKK med biblen som grund, utan att fördenskull uttrycka förakt för de enskilda som valt dKK´s fromhetstradition.

  och va vet du om Östanbäck och den evigt förblivande jungfrun?

 • Anita

  Jag älskar Jesus och vill leva efter hans ord. Varför måste du förtala min kyrka? Varför trampar du på mig och mina bröder och systrar i den katolska kyrkan genom att kalla den för sköka?

  Jesus säger ’ Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne’ (joh8: 7-8)

  Vem av oss är utan synd?

  Jesus säger

  Döm inte,så skall ni inte bli dömda.Förklara ingen skyldig,så skall ni inte dömas skyldiga. (luk6:37)

  Låt oss istället be för varandra att vi blir värdiga Kristi löften.

 • Anonym: RKK har redan avfallit. Det är en blandning av en del sanning och en del avguderi.
  Även OM RKK inte är Skökan, så är det i alla fall en avfällig kyrka. De som horar med henne (dvs accepterar hennes avgrundsläror) blir också ett kött med henne.
  Upp 18:4 ”Och jag hörde en annan röst från
  himlen som sade: Ni, mitt folk, gå ut
  från henne, så att ni inte blir delaktiga
  i hennes synder, och för att ni inte
  skall få del av hennes plågor.”
  Det finns inget mellanting, antingen accepterar du RKK eller tar avstånd från denna religion!

 • Johan E.

  Du ger exempel på helt felaktigt resonemang i följande citat,

  “Men betyder det verkligen att man är på väg in under Katolska Kyrkan och accepterar alla läror?”

  Man blir trött på alla som ställer egendefinierade absoluter mot varandra.

  ……………………..
  är vi ense jag väntade på ditt svar !

 • Monica, trött eller ej,

  förändrar inte sakfrågan.

  Jesus talar till oss i uppenbarelseboken, han säger att man blir salig om man läser profetian.

  Antag att RKK inte är skökan idag men att den tillsammans med andra kristna kyrkor skulle kunna bli förledd av falska profeter till avfall.

  Då vore väl varnande röster av stort värde.

  Om du utesluter att din kyrka skulle kunna avfalla, då är det i sig en indikator på att du lever farligt i en aningslös och utsatt position.

  Hela Bibeln vittnar om en trofast Gud och hur hans tjänare, Abraham, Mose, Aron, David, Petrus, Tomas, Judas m fl sviktade i svåra situationer. Men Gud byggde aldrig på människor, därför kunde något gott växa fram trots allt.

  RKK kan avfalla, själv tror jag att hon missar mycket i sin lära redan som situationen är idag.

  Och värre lär det bli!

 • Spørsmål til Lars Enarson:

  Jeg synes det er litt uklart det du skriver, så jeg spør derfor konkret:

  Når du bruker benevnelsen ”bekjennelsen” mener du da de oldkirkelige bekjennelsene: den apostoliske, nikenske og athanasianske?

  Er det disse du mener, som altså de aller fleste kirkesamfunn i verden har sluttet seg til, som kommer fra avgrunnen?

 • Anita:

  Det låter nästan som George W. Bush i kriget mot terrorismen… ”You’re either with us or against us”

  Är det verkligen så enkelt? Är verkligheten så svart/vitt?

  Jag respekterar tex Påven för den roll han spelar och det ämbete han har. Däremot ställer inte jag honom i motsatsförhållande till Jesus. Skulle det uppstå en konflikt mellan dessa två väljer jag naturligtvis Jesus framför en människa men det anser jag vara självklart.

 • MyTwoCents:
  ”Kärnfrågan, som inte är något att vifta bort, är huruvida den nya ekumeniken till sist leder fram till att en rad karismatiska protestantiska församlingar ‘böjer sig’ under Petri ämbete/påvestolen. Katolska kyrkan har tvärt emot vad många tror, högt i taket. Historien visar att de accepterar nästan vad som helst, läromässigt, bara man böjer sig under Petri ämbete.”

  Låt oss då diskutera detta utan att ta i med stora släggan och kalla varandra för heretiker etc.

  Vad menar du med ”böjer sig för påvestolen” och ”bejakar petri ämbete”? Om du ger en förklaring till detta så kan jag svara hur jag ser på det. Kanske inte lika intressant som Ekmans syn men alltid något 🙂

 • Kalle
  Om du blir ledsen så er det bra- det kan gi deg en mulighet til omvendelse. Du må også velge hvem du vil tilhøre- å ikke velge er også et valg.
  Har du valgt respekt for kirkeledere istedetfor å lyde kristus?

  Anita

 • Mycket bra Anita!
  Jag väljer Herren!

  Väljer LO Herren eller skökan? Det du skriver i ditt första stycke är nog tyvärr sant.

 • Anita!

  Jag blir ledsen när du kallar mig för ond människa. Jag tycker det är att gå lite långt i ivern att vinna debatten.

  Jag förstår att det här finns människor som är uppenbart oroliga över utvecklingen men snälla avstå från att kalla oss andra för onda.

  Själv så ställer jag mig inte under Påven lika lite som jag ställer mig under ärkebiskoppen. Däremot respekterar jag kyrkliga ledare. Det är min personliga tro och övertygelse. Andra människor är fria att tycka annorlunda.

 • Alle
  Kalle vil ikke svare- sånn er det bare.
  Siden alt anet enn et ja eller nei er av det onde- så er grunnen til at han ikke vil svare at han arbeider sammen med den onde.
  Vi er ikke i den situasjon at vi kan rense dette onde ut fra Livets ord, vi kan bare holde dette onde borte fra våre egne liv og forkynne sannheten til så mange som mulig.
  1. kor 6.15
  ”vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer?
  skal jeg da ta Krisi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? langt derifra!!
  ..vet dere ikke at den som holder seg til en SKJØGE er ETT legeme med henne ????
  for det er sagt; de to skal være ETT kjød”

  ”men den som holder seg til Herren er en ånd sammen med HAM!” 1. kor 6.17

  Kalle og livets ord har valgt å være ETT med ”skjøgen”- dene enheten er av det onde.

  Jeg har valgt å være en ånd med Herren.

  Hvem vil du tilhøre, hva vil du velge??

  Anita

 • Johan E:

  Tack för dina funderingar. Du inleder med ”Livets Ord verkar stödja munkarna i Östanbäck. Är detta verkligen bevis för en dold agenda att föra Livets Ord in under Katolska Kyrkan?”

  Nej, det är det inte. Det blir lätt missförstånd när man spetsar till frågor lite för att få igång en viktig debatt. D.v.s. kärnfrågan är inte huruvida Livets Ord snart blir en renodlad katolsk församling. Det tror i varjefall inte jag på ännu.

  Kärnfrågan, som inte är något att vifta bort, är huruvida den nya ekumeniken till sist leder fram till att en rad karismatiska protestantiska församlingar ’böjer sig’ under Petri ämbete/påvestolen. Katolska kyrkan har tvärt emot vad många tror, högt i taket. Historien visar att de accepterar nästan vad som helst, läromässigt, bara man böjer sig under Petri ämbete.

  Har sett detta med egna ögon på missionsfältet i Mexico där RKK var blandat med gamla hedniska riter och rena ockulta inslag i tillbejdan.

  Att lägga till lite tungotal och lovsång är ingetting för RKK, bara de får tillbaka sina förlorade får.

  Således är cirkeln sluten när karismatiska församlingar, en efter en, böjer knä inför petri ämbete. Här kräver bl.a. jag som gammal bibelskoleelev på Livets Ord ett svar som tycks vara stört omöjligt att få.

  Förra inlägget har genererat 355 kommentarer, MEN INGEN FRÅN LIVETS ORD SVARAR PÅ FRÅGAN…..

  Sedan påpekar du: ”Jag vill med detta inlägg bara visa på att det kan vara så att Livets Ord ser mycket gott hos Katolikerna, de kanske tom ser saker i Katolska läran som de gillar. Men betyder det verkligen att man är på väg in under Katolska Kyrkan och accepterar alla läror?”

  Allright. Det är ju ungefär vad Magnus Dahlbäck från Livets Ord säger i förra inlägget utan att svara på nyckelfrågan:

  Bejakar Ulf Ekman numera Petri ämbete?

  Var välsignad i allt!

 • Johan E.

  Du ger exempel på helt felaktigt resonemang i följande citat,

  ”Men betyder det verkligen att man är på väg in under Katolska Kyrkan och accepterar alla läror?”

  Man blir trött på alla som ställer egendefinierade absoluter mot varandra.

  Ingen har påstått att frågan gäller att acceptera alla läror.

  Frågan gäller om UE med följe accepterar en eller flera läror som tydligt avviker från Guds ord.

  Notera att UE under 20 år med skärpa sagt att vi inte kan ha någon annan säker grund än vad Gud i sin bok uppenbarat för oss.

  Om du vågade att på egen hand använda de verktyg UE lärt, så byter du snabbt sida.

  En avfallets väg vore att du byter tolkningsföreträde, exakt som UE i modern tid gjort. Trots detta vägrar UE signalera att hans tro på Bibeln´s företräde de senaste åren bytts ut mot tron på en i dKK bevarad tradition med dess apostoliska succesion och bevarade sakramenten.
  Kollegan Ekh förkunnar att Jesus ”bygger sin kyrka på Petrus”.

  Ni borde älska oss som vill att vi alla väljer väg.

 • Johan E: ”Om någon av dessa vänner/släktingar behöver hjälp skulle jag inte tveka att hjälpa dem, oavsett deras övertygelse i andra viktiga frågor.”
  Gott!
  Men menar du att du skulle skänka pengar till kommunistiska partiet/Socialistiska partiet/Solidaritetspartiet (eller vad det nu är för parti(er))?
  Dvs hjälper du en människa i nöd eller en organisation?
  Är det möjligt att älska katoliker men ta avstånd från RKK? (Jag svarar ja för min del.)
  Även om LO aldrig går in under påven är anammandet av katolska vidskepliga dogmer och riter allvarligt nog.
  Inte heller ortodoxa är under påven (kanske kommer snart?), men i mångt har de samma avgrundsläror.

 • Kalle: eftersom du verkar vara saa duktig paa att anvaenda ”Wikipedia” saa kan du vael slaa upp folejande ord naer du aendaa aer i farten:

  -Sekt
  -Cult
  -Hjaerntvaett
  -Dold agenda
  -Misskreditera

 • Kalle

  Forskat vidare i predikan från Östanbäck hittade ett cachat exemplar av predikan.

  OBS året är inte 2006 utan 2007.

  **********************************
  Ulf Ekman, Predikan Trettondagen 2007-01-06 i Östanbäcks kloster

  Konungens framträdande!
  1. Gud träder in i tid och rum genom inkarnationens förunderliga verklighet. Den Allsmäktige uppenbaras i sin fullhet i detta lilla barn.
  ………….
  . En enkel snickare och en ung, evigt förblivande jungfru håller i sin famn ett värnlöst barn som i sig bär all makt i himmel och på jord.
  ………….

  . Sedan frid i världen omkring oss och så i härligheten, för evigt bestående.
  Amen.
  Ulf Ekman
  ***************************

 • Håller med Peter till 100%

  Och när Aletheia frågar Östanbäcks-brodern om varför deras katolska vänner vill att de blir katoliker, markerar han:

  ”Ett vanligt resonemang bland särskilt konvertiter. Det låter egentligen mer som det lät före Andra Vatikankonciliet. Vad som gäller officiellt står i dess dokument, inte minst dekretet om ekumeniken – har Du läst det? Vi söker den korporativa enhetens väg, där Rom också tydligt i handling kan uttrycka sitt ja till Andens verk i våra kyrkosamfund och traditioner”

  Broder Caesarius säger således inte alls ”bli katoliker”

 • Johan E on 30 januari, 2008 at 9:36 f m said:

  Livets Ord verkar stödja munkarna i Östanbäck. Är detta verkligen bevis för en dold agenda att föra Livets Ord in under Katolska Kyrkan?

  Jag har flera vänner som inte tycker exakt som jag i alla frågor. Jag har även nära släktingar som är kommunister och avskyr Israel. Om någon av dessa vänner/släktingar behöver hjälp skulle jag inte tveka att hjälpa dem, oavsett deras övertygelse i andra viktiga frågor.

  Jag vill med detta inlägg bara visa på att det kan vara så att Livets Ord ser mycket gott hos Katolikerna, de kanske tom ser saker i Katolska läran som de gillar. Men betyder det verkligen att man är på väg in under Katolska Kyrkan och accepterar alla läror?

  Jag tror inte det.

  Det är viktigt att inte använda sig av ”baklänges” bevisföring. Hitta något ”skumt” och sedan leta efter bevis som bekräftar detta.

  Gud välsigne er alla!

 • OK
  KALLE

  Konspiration eller fakta- låt oss testa!

  Låt oss testa detta påstådda fakta. Vi tar ett enda test för att göra det hela enkelt:

  Är detta sant som jag fann på annan plats i denna blogg?

  *******************************

  2006 trettondag jul predikade UE “att Maria är den EVIGT FÖRBLIVANDE JUNGFRUN,” i en liten samling på Östanbäck

  munkarna blev så glada och lade ut UE´s eget undertecknade utkast på klostrets hemsida.

  Hur kan hon vara evig jungfru? Josef kände henne inte förrän gossen Jesus blivit född, indikerar NT. Jesu halvsyskon finns med flera namn nämnda i NT. Två halvbröder skrev brev i NT, Judas och Jakob.

  Munkarna tog bort den “stygga” predikan efter någon dag. Orsak okänd.

  Men i denna blogg kommer enligt dig och dina vänner inga fakta som styrker UE´s avfall från sanningen.

  *************************************

 • Kalle,
  Istället för att måla budbäraren svart kunde det var lite mer just av Er på LO att svara ja eller nej på frågorna.

  Att Ni själva snärjt Er så att det inte går att svara ja eller nej är väl inte budbärarens fel.

  Jag skall inte avslöja vem som döljer sig bakom pseudonymen Kalle. Men precis som han vet vem jag är så vet jag vem han är.

 • Från Wikipedia:

  ”I allmänhet tenderar dock konspirationsteorier att vara felaktiga eller endast ha ett korn av sanning i sig. Ibland sprids teorierna för att främja ett underliggande syfte, till exempel att solka ryktet hos ens politiska motståndare medan det i andra fall endast är en fråga om människors fantasi och vilja att förstå det annars obegripliga.”

  ”Många försök att bevisa olika former av konspirationsteorier går till så att man försöker bevisa den egna teorin baklänges, genom att hävda att påstådda svagheter, felaktigheter eller alternativa tolkningar i den etablerade verklighetsbeskrivningen automatiskt stärker konspirationsteorin. Men det är inte alltid självklart att en påstådd felaktighet är en verklig felaktighet och risken är stor att konspirationsteoretikern gör sig skyldig till en falsk dikotomi, det vill säga till tron att man kan reducera alla alternativ till två ömsesidigt uteslutande verklighetsbeskrivningar där den ena automatiskt har rätt om den andra har fel. Det kan ju finnas andra förklaringar till felaktigheter i den etablerade verklighetsbeskrivningen än att den skulle vara en falsk täckhistoria för att dölja en konspiration.”

 • Frid Peter!
  Det handlr inte om att kritisera katoliker etc. utan att varna för allvarliga tendenser. Sedan när ska vi inte pröva profetior, ledare etc? Ska vi bara passivt acceptera allt som händer och hänvisa till ödet? När ledare (försöker) dra med sig sina får till Rom, eller avfaller på annat sätt, då ska vi vara försiktiga och vara tysta?
  Jag har inte sett att någon dömer någon annan till helvetet på aletheia.
  Får vi inte säga att den katolska kyrkan inte är en kristen kyrka?

 • Den första församlingen hade öppna dispyter i lärofrågor.

  Om någon avviker för bibelns lära måste detta påtalas, kritiseras.

  Om vi skulle kunna finna en gemensam tolkningsgrund t.ex Bibeln så vore det lättare.

  Men här kommer ständiga cirkelbevis med bl a referens till dKK´s tradition.

  Du propagerar, kanske ovetandes, för att LO och andra totalitära kyrkosystem ska få fortsätta att behandla sina gräsrötter som TAMBOSKAP, att mjölkas på resurser.

  UE har lagt undan 40 – 50 millions som är sparade vinstmedel. Ska vi inte få påpeka att de som gav av hjärtat trodde att det skulle gå till evangelisation eller bistånd av nåt slag ?

  Låt oss använda den frihet Reformationen gett.
  Alla borde förena bön med vädjan till besinning.

 • När det kommer till att kritisera systrar och bröder i Jesus så har jag bara en sak att komma med och det är Herrens egna ord hämtade ur Matteus. Ni alla som söker fel både i Livet Ord, Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan osv osv osv. Läs vers fem och begrunda din egen sittuation.

  Matteus 7:3-5

  3Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga?

  4Eller huru kan du säga till din broder: ’Låt mig taga ut grandet ur ditt öga’, du som har en bjälke i ditt eget öga?

  5Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; därefter må du se till, att du kan taga ut grandet ur din broders öga.

 • Låt oss be om andebedömningens gåva i dessa dagar. All enhet är inte från Gud!

  Det är en väsensskillnad mellan sann syskonkärlek och gemenskap på Ordets grund och en ekumenik på Bibelns OCH(!!!) bekännelsens. Den förra är från himmelen, har himmelens välsignelse och gestalades på pingstadgen i Jerusalem med ett dån från himmelen och en explosion av evangeliet.

  Den andra har sitt ursprung i avgrunden och tog form under soldyrkaren, hustrumördaren, judehataren och antikristprototypen Konstantins ledning i Nicea. Den producerade efterhand medeltidens mörker och blodsbestänkta korståg.

  Vi lever i allvarliga tider. Nu måste vi välja väg. Det finns hoppfulla tecken på att en del av Pingströrelsens pastorer börjat vakna upp och säger ifrån när det gäller tåget mot Rom. Vi gläder oss. När ska ledare inom trosrörelsen göra likadant?

 • Vaelj ”Julbrev” fraan denna laenk:

  http://www.svenskakyrkan.se/klostren/ostanbak.htm

  Livets Ord och UE finns naemt i deras Julbrev:

  ”Men Herren ger sin hjälp genom människor, ofta från oväntat håll. Stödet från Pastor Ulf med
  församlingen Livets Ord har varit påtagligt i flera år och nu konkretiserats i en direkt insats från
  marknadschefen där, Mats-Jan Söderberg, som nu bygger upp en särskild hemsida http://www.Enhetens
  kyrka.”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?